ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1

2

3 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report

4 İçindekiler / Contents İçindekiler / Contents... 2 Yönetim Kurulu Toplantısı / Bordof Directors Meeting... 3 ÜST YÖNETİM / TOP MANAGEMENT... 4 GİRİŞ / INTRODUCTION KALİTE POLİTİKAMIZ / OUR QUALITY POLICY DEĞERLERİMİZ / OUR VALUES GENEL MÜDÜR MESAJI / MESSAGE OF THE GENERAL MANAGER KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATION SCHEMA...18 PERSONEL DURUMU / PERSONNEL İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİMİZ / WORKS İŞTİRAKLERİMİZ / OUR AFFILIATES İşletmelerimizin Ürün Çeşitleri, Kapasiteleri ve Ürün Portföyü: / Product Assortments, Capacities and Product Portfolio of Our Works: DÜNYA BOR PİYASASI / WORLD BORON MARKET Dünya Bor Tüketimi ve Satışı / World Boron Consumption and Sale Eti Maden ve Bor Pazarındaki Yeri: / Eti Mine and Its Position in Boron Market: Satış Bilgileri: Genel, Bölgesel ve Sektörel / Sales Information: General, Regional and Sectoral Bölgesel Bor Tüketimi ve Eti Maden, 2006 (ton) / Regional Boron Consumption and Eti Mine 2006 (ton) Eti Maden Bölgesel Bor Satışları (miktar) / Eti Mine Regional Boron Sales (quantity) Yurt İçi Bor Satışları / Domestic Boron Sales YATIRIMLAR / INVESTMENTS BOR KİMYASALLARI VE EŞDEĞERİ ÜRÜN ÜRETİM KAPASİTESİNİ YÜKSELTMEYE YÖNELİK DEVAM EDEN ÖNEMLİ PROJELER / TOWARDS TO RAISE THE PRODUCTION CAPACITY OF BORON CHEMICALS AND EQUIVALENT PRODUCTS İştirakler / Affiliates Adresler / Addresses Dış Temsilcilikler ve Satış Acenteleri / Overseas Representatıves and Sales Agencıes Eti Maden in Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Bölgeleri / Activity Regions of Eti Mines Agency Institutions ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report Yönetim Kurulu Toplantısı / Board of Directors Meeting ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 / 3

6 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report ORHAN YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı General Manager and Chairman of the Board of Directors 1960 yılında Kayseri-Tomarza da doğdu yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı Üniversitede master yaptı tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti tarihleri arasında Etibank Genel Müdürlüğünde sırasıyla Mühendis, Teknik Şef, Başmühendis, Müessese Müdür Yardımcısı ve Müessese Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra tarihleri arasında Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde Başuzman ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu tarihleri arasında Eti Alüminyum A.Ş.Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra tarihinde Eti Holding A.Ş.Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Orhan Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır. He was born in 1960 in Kayseri Tomarza, graduated from the University of Gazi, faculty of Engineering and Architecture, department of Chemical Engineering in After his graduation he studied master degree at the same University. Between he performed his army duty. Between he worked at Etibank General Management at the following positions as Engineer, Technical Chief, Head Engineer, Plant Assistant Manager and Plant Manager. After these positions he worked at Eti Holding A.Ş. General Management as Head Expert and Assistant General Manager between After his position as Assistant Genereal Manager at Eti Aluminium A.Ş. between he was assigned to the position of Assistant General Manager and Member of the Board of Directors at Eti Holding A.Ş. at Between he performed the position of Assistant General Manager and membership in the Board of Directors at Eti Maden İşletmeleri. Orhan Yılmaz who is married and father of three children was assigned to General Manager and Chairman of the Board of Directors at Eti Maden İşletmeleri General Management on ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 2007 Faailiet ÜST YÖNETİM Raporu / / 2007 TOP MANAGEMENT Annual Report MUHSİN GANİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Assistant General Manager and Member of the Board of Directors 1966 yılında Erzurum-Oltu da doğdu yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden mezun oldu tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti tarihleri arasında Etibank Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, tarihleri arasında Eti Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünde Müfettiş ve Başmüfettiş görevlerinde bulundu tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş olarak görev yapan ve tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Muhsin Ganioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. He was born in 1966 in Erzurum, Oltu. He graduated from the University of Ankara, faculty of Economics and Administrative Sciences, department of Business Administrations in Between he performed his army duty. Between he worked at Etibank General Management as Assistant Inspector and Inspector and between at Eti Holding A.Ş. General Management as Inspector and Head Inspector. While he was working between as Head Inspector at Eti Maden İşletmeleri General Management he was assigned to the position of Assistant General Manager at Eti Maden İşletmeleri General Management on Muhsin Ganioğlu is married and father of two children. 4 / 5

8 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report ADNAN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Assistant General Manager and Member of the Board of Directors 1966 yılında Elazığ da doğdu yılında O.D.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ) Kamu Yönetimi dalında master yaptı tarihleri arasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) Araştırma Asistanı ve Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı tarihinde Etibank Genel Müdürlüğünde göreve başladı tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti tarihleri arasında Etibank Genel Müdürlüğünde sırasıyla Mühendis, Teknik Şef, Başmühendis görevlerinde bulunduktan sonra tarihinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı tarihinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde Müşavir kadrosuna atandı tarihinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi görevine atandı tarihinden itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu tarihinden itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Müşavir kadrosunda iken tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Adnan Yılmaz, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. He was born in 1966 in Elazığ, graduated from the University M.E.T.U (Middle East Technical University), faculty of Engineering, department of Mining Engineering in He studied his master degree at Turkey Middle East Public Administration Institute (TODAIE) in the brunch of Public Administration. He worked between , at the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) as Assistant Researcher and Assistant Expert. On , he began to work at Etibank General Management. Between he performed his army duty. Between , he worked at Etibank General Management at the following positions as Engineer, Technical Chief and Head Engineer. After these positions, he was assigned to the positions of Assistant General Manager and Member of the Board of Directors at Etibank General Management on On , he was assigned as Consultant on the permanent staff at the Eti Holding A.Ş. General Management. On he was assigned to the position of Member of the Board of Directors at Eti Holding A.Ş. General Management. After he worked as Consultant and Member of the Board at Eti Maden İşletmeleri General Management. After he was assigned to the position of Assistant General Manager and Member of the Board of Directors at Eti Maden İşletmeleri on Adnan Yılmaz does know English, is married and father of two children. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 ÜST YÖNETİM / TOP MANAGEMENT RECEP AKGÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Assistant General Manager 1961 yılında İzmir de doğdu yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra ABD Pittsburgh Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği dalında master yaptı tarihinde MTA Genel Müdürlüğünde Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak göreve başladı , tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti tarihinde yeniden MTA Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı. 1994, 1996 yıllarında Maden İşleri Genel Müdürlüğünde görev yaptı yıllarında Madencilikten sorumlu Devlet Bakanı nın Danışmanlığını yaptı , tarihleri arasında Etibank Genel Müdürlüğünde Mühendis ve Teknik Uzman görevlerinde bulundu tarihinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine ve tarihinde de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Recep Akgündüz, İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır. He was born in 1961 in İzmir. After his graduation from İ.T.Ü. Mine Faculty of department of Geological Engineering, he studied his master degree in the University of Pittsburgh in the branch of Geological Engineering in the USA. On he began to work in MTA General Management as High Geological Engineer. Between he performed his army duty. In he began to work again in MTA General Manegement as Engineer. Between he worked in Mine Works General Management. Between he was the consultant of the Minister responsible for Mines. Between he worked in Etibank General Manegement as Engineer and Technical Expert. In he was assigned to the position of Assistant General Manager at Eti Holding A.Ş. and in he was assigned to the position of Assistant General Manager at Eti Maden İşletmeleri General Management. Recep Akgündüz is married, father of one child and knows English. 6 / 7

10 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report Dr. MUHİTTİN GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors 1954 yılında Burdur-Karamanlı da doğdu yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere de Maden Mühendisliği dalında master, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği dalında doktora yaptı , tarihleri arasında Sümerbank Genel Müdürlüğünde Mühendis, , tarihleri arasında M.T.A. da Maden Yüksek Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra , tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti , tarihleri arasında M.T.A. da Maden Yüksek Mühendisi ve Daire Başkanı, tarihinde Etibank Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, , tarihleri arasında Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, tarihinden itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Dr.Muhittin Gündüz, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. He was born in 1954 in Burdur, Karamanlı. He graduated from the Istanbul Technical University, department of Mining Engineering in He studied his master degree in the branch of Mining Engineering in United Kingdom and done his Doctorate in the branch of Mining Engineering at the University of Hacettepe. Between he worked in Sümerbank General Management as an Engineer, between in M.T.A. (General Directorate of Mineral Research and Exploration) as Superior Engineer. After these positions he performed his army duty between Then he worked between in M.T.A. as Superior Engineer and Head of Department, in at Etibank General Management as Head of Department, between at Eti Holding A.Ş. General Management as Head of Department, while working since the date of at Eti Maden İşletmeleri General Management as Head of Marketing and Sales Department, he was assigned to the Membersip of the Board at the Eti Mine Enterprises General Management on Dr. Muhittin Gündüz does know English, is married and father of two children. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 ÜST YÖNETİM / TOP MANAGEMENT İBRAHİM SEPİCİ Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors 1967 yılında Adapazarı nda doğdu yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra West Coast Üniv İşletme (MBA) dalında master yaptı tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatında Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı yılında Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzmanı olarak göreve başladı tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti. Halen Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı görevinde bulunan ve tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği (Hazine) görevine atanan İbrahim Sepici, İngilizce bilmektedir. He was born in 1967 in Adapazarı. He graduated from the University of Marmara, Faculty of Economics and Administrative science, department of Business Administration in the year of He studied his master degree (MBA) at the University of West Coast, in the branch of Business Administration. Between he worked at DPT (T.R. Prime Ministry State Planning Organization) as Assistant Planning Expert. In 1991 he began to work at Turkish Treasury as Treasury Expert. Between he performed his army duty. He is still working in the Turkish Treasury, as Head of Department at External Economical Relations General Management. He was assigned at to the membership of the Board at Eti Maden İşletmeleri General Management (Treasury). İbrahim Sepici does know English. 8 / 9

12 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report YÜCEL YALÇINOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors 1962 yılında Adana-Saimbeyli de doğdu yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu tarihleri arasında sigortalı olarak çalıştı tarihleri arasında Etibank Genel Müdürlüğünde Mühendis, Teknik Şef, Başmühendis ve Müdür olarak görev yaptı tarihleri arasında Eti Bor A.Ş Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Başuzman görevlerinde bulundu tarihleri arasında Daire Başkanı ve Müşavir olarak görev yaptı tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan ve tarihinden itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini de yürüten Yücel Yalçınoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. He was born in 1962 in Adana Saimbeyli. He graduated from the University of Erciyes, faculty of Engineering, department of Electronical Engineering in Between he worked in different jobs. Between he worked at Etibank General Management as Engineer, Technical Chief, Head Engineer and Manager. Between he worked at Eti Bor A.Ş. General Management in the positions of Head of Department and Head Expert. Between he worked as Head of Department and Consultant. On , he was assigned to the Membership of the Board of Directors at Eti Maden İşletmeleri General Management and since he performs the position as Head of the Department of Technological Research too at Eti Maden İşletmeleri General Management. Yücel Yalçınoğlu is married and father of two children. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 GİRİŞ / INTRODUCTION GİRİŞ INTRODUCTION 1920 lerin ilk yıllarında, Büyük Önder Atatürk ve yakın arkadaşları, Atatürk ün beşbin yıllık Türk Vatanı dediği Anadolu nun yer altı madenleri önde olmak üzere bütün varlıklarını ve kaynaklarını yerli ve yabancı sömürücülerin elinden kurtararak Türk milletine yararlı biçimde işletmek azmiyle harekete geçmişlerdir. Bu doğrultuda, Atatürk ün direktifleriyle, 1935 tarihinde kurulan (Etibank) Eti Maden İşletmeleri, O nun Bir milletin tealisi yer altı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır sözünün ışığında 70 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünya bor rezervinin %72 sine sahip olan ülkemiz, söz konusu mineralin dünyadaki en büyük ihracatçısıdır. Bor minerallerinin çıkarılması, üretimi ve pazarlanması yasayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bırakılmıştır. Teşekkülümüz, kolemanit, üleksit ve tinkal gibi konsantre bor ürünleri yanında Etibor 48, boraks dekahidrat, borik asit ve susuz boraks gibi katma değeri yüksek bir dizi rafine ürün üretimi gerçekleştirmekte ve dünya pazarlarına arz etmektedir. In the early 1920 s Great National Leader Atatürk and his close friends took all the assets and resources and especially underground mines of Anatolia which Atatürk described it as Turkish motherland for five thousand years from the hands of local and overseas exploiters, and started with the aim of operating them in a benifitable way to the Turkish Nation. Eti Maden İşletmeleri (Etibank) is established with the directives of National Leader Atatürk in 1935 and since then it has been continuing its activities for 70 years in the light of his expression A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness.. Our country possesses %72 of the world s boron reserves and is the leader exporter of the mineral in the world. The mining, production and marketing rights of the boron mineral is given to the Eti Maden İşletmeleri General Management by law. Eti Maden İşletmeleri produce colemanite, ulexite and tincal concentrates as well as refinery products as; Etibor-48, borax decahydrate, boric acid and anhydrous borax and supply these to the world markets. 10 / 11

14 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report KALİTE POLİTİKAMIZ OUR QUALITY POLICY Maden, Metalurji ve Kimya sektörlerinde gelecek yıllarda bir dünya şirketi olma yolundaki gayretlerimize katkı yapacak, Müşteri memnuniyetini esas alarak iç ve dış pazardaki rekabet gücümüzü iyileştirecek ve geliştirecek, Bağlı Ortaklık, İştirakler ve İşletmelerimiz ile ilgili her türlü koordinasyon, üretim değerlendirme, pazarlama, maden arama, satın alma, araştırma-geliştirme, mühendislik, müşavirlik ve eğitim hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını sağlayacak, Çalışanlarımızı memnun kılarak onların her alanda eğitilmelerini ve gelişmelerini sağlayacak, Kalite bilincini ve çevre kültürünü yerleştirmeye katkı yapacak, bir hizmet anlayışını, Teşekkülümüzde yaygın hale getirerek, standartları yakalayıp, standartlara uygunluğu devam ettirmek ve sürekli iyileştirmektir. To provide a contribution to our efforts in being a world firm in the sectors of mining, metallurgy and chemistry in the following years To improve and develop our competition strenght inside and outside markets taking consumer appreciation as basis. To performe all types of coordination, production estimation, marketing, mineral exploration, purchasing, research & development, engineering, consultancy and education services effectively concerning our related, affiliates and works. To educate and improve our employees in all fields maintaining their appreciation, To contribute in establishing a quality awareness and environment culture, To maintain the above described type of service attitude in our facilities, to reach to the standards and sustain and improve it continously. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 KALİTE POLİTİKAMIZ - DEĞERLERİMİZ / OUR QUALITY POLICY - OUR VALUES DEĞERLERİMİZ OUR VALUES İnsana ve Çevreye saygı Respect to human beings and environment Değişime ve Gelişime Açıklık To be receptive on alternation and development Güvenilirlik ve Kararlılık Trust and determination İlkemiz; sadece üretmek yerine, satılabilir, kaliteli ve katma değeri yüksek ürün üretmek tir. Bu açıklamalar çerçevesinde, 2006 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerimiz bu kitapçıkta sunulmaktadır. Our principle is; producing marketable, qualified and profitable product instead of only producing In accordance with these descriptions, our activities in 2006 are described inside this booklet. 12 / 13

16 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report GENEL MÜDÜR MESAJI MESSAGE OF THE GENERAL MANAGER Ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişmesinde önemli yeri olan ve insan hayatında vazgeçilmez yer tutan madencilik, ülke ekonomilerinde büyük bir katma değer yaratmaktadır. Bir ülkenin ekonomik açıdan gelişmişliği ile o ülkenin madenciliğe dayalı endüstriyel ürünleri ve hammaddeleri kullanımı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca maden ürünleri diğer sektörleri besleyen temel girdi olarak ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bunun yanında madencilik, ekonomik boyutlarının yanı sıra sosyal boyutları da olan bir sektördür. Bu nedenle ülkemiz, rezerv yönünden zengin olduğu yer altı kaynaklarını optimum seviyede ekonomik şekilde işletmek ve bunlara dayalı entegre üretim sanayisini gerçekleştirmek zorundadır. Maden kaynaklarının çeşitliliği açısından dünyanın zengin ülkeleri arasında yer alan ülkemiz, rezerv açısından bor tuzlarında dünyada ilk sıradadır. Toplam dünya bor rezervinin %72 si topraklarında bulunan ülkemiz, sadece rezerv yönünden değil bor Having a significant place in countries development, economical improvement and indispensable place in human lives, mining makes a large contribution to the countries s economies. A country s economical development level is directly related with the consumption of mining products. Mining products are main inputs feeding other sectors and helping improvement of the countries. In addition to these, mining is a sector that has both economical and social dimensions. Because of this reason, our country has to operate its reserves in optimum and economical levels and has to improve its related integrated production sectors. Our country is the number one of the world through out boron salt reserves as being one of the affluent countries among mineral richness and variety. Our country, which has 72% of the total world boron reserves is not leading only by reserves, its leading in case of producing and selling boron concentrates and boron chemicals too. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 GENEL MÜDÜR MESAJI / MESSAGE OF THE GENERAL MANAGER konsantreleri ve bor kimyasalları üretimi ve satışında da dünya lideridir. Kuruluşundan bugüne kadar madencilik, metallurji ve kimya sektörüne yaptığı yatırımlar, sağladığı istihdam ve atılımlar ile ülkemizin sanayileşmesinde lokomotif olan Teşekkülümüz, 100 milyon YTL nominal sermayesi, kişilik çalışan kadrosu ile geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemiz madencilik ve kimya sektörünün öncü kuruluşudur. Ayrıca Teşekkülümüzce, temel faaliyet alanımız olan Bor sektöründe gerekli araştırma geliştirme çalışmaları ile yeni bor teknolojisi ve üretim metotları geliştirilerek mevcut Bor kimyasalları üretim kapasitemizin artırılması, katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi, verimlilik, kalite ve karlılık anlayışına endeksli yönetim anlayışının sürdürülmesi, mevcut alt yapı kullanılarak düşük maliyetli yeni ve tevsii yatırımları yapılarak ülkemiz adına minimum harcama ile maksimum fayda sağlanması hedeflenmektedir. Yer altı kaynaklarımızın ülkemiz ekonomisine en verimli şekilde kazandırılması anlayışıyla sürdürülen üretim faaliyetlerimiz sonucunda, 2002 yılında ton olan konsantre bor ürünleri üretimi 2006 yılında %33 artırılarak bin ton, 2002 yılında 436 bin ton olan bor kimyasalları üretimi ise 2006 yılında %134 artırılarak bin ton değerine yükseltilmiştir yılında ise konsantre bor ürünleri üretiminin bin ton, rafine bor ürünleri üretiminin ise bin ton olması planlanmaktadır yılında 186 milyon ABD$ ı olan bor ihracatı 2006 yılında %96 artırılarak 365 milyon ABD $ ı olarak gerçekleştirilmiştir yılında bor ürünleri ihracatından elde edilen gelir ise 377 milyon ABD $ ı olarak hedeflenmiştir. Yürütülen yatırım projelerin tamamlanması, etkin ve dinamik pazar araştırması ile tespit edilen alanlarda doğru pazarlama stratejilerinin uygulanması sonucunda, ihracatımızı önümüzdeki yıllarda 600 milyon ABD $ ı seviyelerine çıkarmak ve böylece dünya bor pazarının %50 sine hakim olmak Teşekkülümüzün ana hedefidir. Sonuç olarak; Dünya bor rezervinin %72 si topraklarında bulunan ülkemizin bor cevherlerinin üretimden satışa kadar bütün faaliyetlerini yürüten Teşekkülümüzün bor pazarındaki payını daha da artırmak, verimli ve çevreyle uyumlu bir işletmecilik yapmak amacıyla; Nispeten daha düşük fiyatlı konsantre bor yerine From the beginning of its establisment untill today, with its investments on the mining, metallurgy and chemical sectors, providing employments and its leaps, our establishment is the engine for our country s industry. With its nominal capital of 100 million YTL and 3850 employees, our establishment is today the leading mine and chemical sector in our country like in the past. Besides, with the essential research and development works new boron technologies and production methods are developped in the boron sector, which is our main operation field. Our establishment s aim is; increasing our actual capacity of boron chemicals production, producing high value added new products, sustaining productivity, quality and profit based management comprehension, making low cost new facility investments by using the current infrastructure and achieving a maximum benefit with minimum expenses for our country. In order to achieve maximum benefit for our countries economy from the underground sources, concentrate boron production was increased by %33 to tons during 2006 which was tons at 2002, boron chemicals production was increased by %134 to tons at 2006 which was tons at In 2007, it is planned to achieve an amount of tons concentrated boron production and tons boron production. In 2002 the boron export was 186 million US $ and has increased in 2006 by %96 to 365 million US $. During 2007, the profit gain from the boron products export is aimed to be 377 million US $. Our establishment s main goal is to complete the investment projects, and to improve our export to 600 million US $ and dominate % 50 of the world boron market by using a dynamic market research among the selected fields for administering correct marketing strategies. As a result, our establishment, which manage the activities of producing and selling the boron ore of our country that possesses %72 of the world s boron reserves, aim to increase its boron market share with productive and environment based management, by: Increasing the production and selling of high value added products of ground colemanite and refined boron products instead of comparatively cheaper concentrated boron products, Developing product varieties by investing on 14 / 15

18 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report katma değeri daha yüksek olan öğütülmüş kolemanit ve rafine bor ürünlerinin üretim ve satışlarını artırmak, Yeni rafine bor ürünlerine yatırım yapmak suretiyle ürün çeşitliliğini geliştirmek, Katma değeri yüksek olan özel bor kimyasalları ile borlu malzemelerin yerli veya yabancı firmalarca ülkemizde üretilmesini teşvik etmek, Ülkemizde dünya ortalamasına göre oldukça düşük olan bor tüketiminin artırılması ve yeni tüketim sahalarının bulunmasına yönelik olarak tüm sanayi kuruluşları ile işbirliğine gidilmesine ve Özel Bor Kimyasallarının ülkemizde üretilebilmesine destek olmak, Dünya pazarında daha aktif olmak için pazarlama ağını geliştirmek, Teşekkülümüzün tüm birimlerinde Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile üretim ve pazarlamada müşteri memnuniyetini esas alan bir kalite politikası uygulamak, ISO Çevre Standardı doğrultusunda, çevre ile uyumlu üretim ve ürün teknolojilerine sahip olmaya ve mevcut işletmelerle yeni yatırımlarda, işletmenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması için gerekli tedbirleri almak, Mevcut tesislerin randıman ve verimliliklerinin arttırılmasını teminen gerekli revizyon ve modernizasyon çalışmalarına devam etmek temel politikamız olacaktır. new refined boron products, Encouraging local and foreign companies to produce high value added special boron chemicals and materials with boron in our country, Increasing the boron consumption in our country which is below the world average and cooperating with all the industrial institutions to find new consumption areas and supporting to produce specific boron chemicals in our country, Developing the marketing network to be more efficient on the world market, Administering quality politics with the principle of client satisfaction on the comprehensive of Total Quality Management, in all departments of our establishment, during production and marketing. In direction of Environment Standart ISO 14000, taking necessary measures in order to have environment compatible production and product technologies and minimizing the negative effects of the plants to the environment, To increse the output and productivity of the existing facilities continuing with the essential revisions and the modernization works will be our main politics. ORHAN YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Chairman of the Board and General Manager ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR MESAJI / MESSAGE OF THE GENERAL MANAGER Cihan Sokak No: Sıhhiye Ankara -TURKEY Tel: (312) Fax: (312) / 17

20 2006 Faaliyet Raporu / 2006 Annual Report KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI ORGANIZATION SCHEMA GENEL MÜDÜR YRD. ASSISTANT GENERAL MANAGER GENEL MÜDÜR YRD. ASSISTANT GENERAL MANAGER Secretary of Defence Head of Financial Works Department Head of Purchasing Department Head of Administrative and Social Works Department Head of Enterprises Department Head of Technology Development Department Assistant Head of Department Assistant Head of Department Assistant Head of Department Assistant Head of Department Assistant Head of Department Management of Logistic Mobilization Branch Management of Accounting Management of Domestic Purchasing Management of Technical Works Management of Production Management of Technology Development Management of Personnel Mobilization Branch Management of Budget-Balance Management of External Purchasing Management of Social Works Management of Energy Production Laboratuvar Md. Management of Laboratory Management of Protective Security Branch Management of Finance Management of Insurance Management of Administrative Works Tesisler Bak-Onar Md. Management of Facilities Maintenance-Repairing Management of Environment Management of Civil Defence Branch Management of Media, Public Relations and Communication Lojistik Destek Management of Logistics Support Health Center Management of Coordination and Affiliates Kalite Kontrol Management of Quality Control ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bor da dünya lideri... World leader in boron...

Bor da dünya lideri... World leader in boron... Bor da dünya lideri... World leader in boron... Türkiye nin değerler yaratan madeni... The mineral creating value in Turkey... Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır.

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT 2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT içindekiler contents Tarihçe Historical Background 2 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz Mission, Vision, Quality Policy, Food Safety Policy and Aims, Values

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

1 2 9 10 11 12 13 Editör Editor Zirveye çıkmak mı, zirvede kalıcı olmak mı? Değerli okurlar, Miller/Değirmenci Dergisi nin bu sayısında Un Sanayinde Uluslararası Pazarlama konusuna değinmeye çalıştık.

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı