Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN March 2004 Vol:12 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Gazi University Kastamonu Education Journal Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN March 2004 Vol:12 No:1 Eğitim Bilimleri İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi...İ. ULUTAŞ, Ö. ERSOY... 1 İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları Hakkında Velilerin Görüşleri...M. ALBAYRAK, A. YILDIZ, K. BERBER, E. BÜYÜKKASAP.. 13 Hizmet İçi Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Personel ve Yönetici Görüşleri...S. UŞUN Fen Eğitimi: Kültürel Bir Bakış...A.GÜRSES, M.AÇIKYILDIZ, R.BAYRAK, M.YALÇIN, Ç.DOĞAR31 Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçları için Bir Program Geliştirme Çalışması...A. KAYA,S. ÇEPNİ, M. KÜÇÜK Bilgisayarlı Öğretimin Çözeltiler Konusundaki Öğrenci Başarısına Etkisi H. ÖZMEN, A. KOLOMUÇ Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar...H. ÖZTAŞ, E. ÖZAY Öğretmen Adaylarının Fen-Edebiyat Fakültesindeki Problemleri...N. YİĞİT, A. R. AKDENİZ Mitoz ve Mayoz Bölünme Konularının Öğretiminde Model Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi...R. SARIKAYA, M. SELVİ, N. D. BORA Kesirlerde Geometriksel Modelleri Kullanabilme Becerisi...İ. ŞİAP, A. DURU Matematik Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Üzerine...İ. YILDIZ, N. UYANIK Bağıntı ve Fonksiyon Konusundaki Öğrenme Güçlüklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi...R. DİKİCİ, T. İŞLEYEN Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programında Okutulan Matematik Derslerinin İlköğretim Matematik Müfredatına Uygunluğu...Y. SOYLU, A. IŞIK, A.C. KONYALIOĞLU Matematikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma...S. DURMUŞ Dil ve Edebiyat Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma...E. UYGUR Fen Bilimleri Deformasyon Teorisinin Cebirsel Yapılar Açısından Görünüşü...E. TURHAN, M. N. ÇATALBAŞ Tek Değişkenli Reel Değerli Fonksiyonlarda Türev Kavramına Etki Eden Bazı Matematik Kavramlarının Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Analizi...S. YETİM Sosyal Bilimler Kastamonu da Nüfusunun Gelişim, Dağılım ve Yoğunluk Özellikleri...B. Ü. İBRET Coğrafî Bilgi Sistemleri Uygulamalarının Öğretimi Üzerine Bir Model...B. AKSOY Anadolu da Karluk Türk Boyu ve İskânı Üzerine...C. YAKUPOĞLU Karadeniz Bölgesi nin İlk Yayla Kent Projesi; Hıdırnebi...D. AYDINÖZÜ Lise Ülkeler Coğrafyası Eğitiminde Verimliliği Yükseltmenin Başlıca Yöntem ve İlkeleri...İ. TURAN Soil Erosion At Local Environment; Effects And Prevention: A Case Study From Samsun...K. ŞAHİN Coğrafya Öğretiminde Kubaşık (İşbirliğiyle) Öğrenme...M. COŞKUN Doğu Anadolu Bölgesinde Farklı Bir Arazi Kullanım ve Kırsal Kalkınma Örneği: Dönerdere Köyü (Özalp-Van)...T. ÖZDEMİR Tanzimat tan Cumhuriyete Demokratikleşme: Safranbolu Örneği...Y. KAŞTAN Spor ve Kültür Yaş Grubu Futbol Yaz Okuluna Katılan ve Katılmayan Çocukların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi...S. İBİŞ, K. GÖKDEMİR, R. İRİ Aerobik Egzersizlerin Bazı Fizyolojik Özellikler ve Kan Yağları Üzerine Etkileri...A. UĞRAŞ, S. SAVAŞ Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

2 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Sahibi: Prof. Dr. Rıza AYHAN (Rektör) Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dekan) Editör: Doç. Dr. Ahmet KAÇAR Yayın Kurulu: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi Üniv.) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi Univ.) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi Univ.) Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara Üniv.) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (K.T.Ü.) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniv.) Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP (Atatürk Üniv.) Dizgi: Öğr.Gör. Erkan YANARATEŞ Bu dergi yılda iki defa yayınlanır. Gazi University Kastamonu Education Journal Owner: Prof. Dr. Rıza AYHAN (Rector) General Publishing Manager: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dean) Editor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Editorial Board: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi University) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi University) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi University) Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara University) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Technical University) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara University) Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP (Atatürk University) Compositor: Instructor Erkan YANARATEŞ This journal is published two times a year. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı, KASTAMONU 1 Mart BU SAYIDAKİ MAKALELERİN HAKEMLERİ Prof.Dr. Ali DÖNMEZ Doğuş Üniv. Doç.Dr. Enver Aydın KOLUKISA Gazi Üniv. Prof.Dr. Cemalettin ŞAHİN Gazi Üniv. Doç.Dr. İhsan BULUT Atatürk Üniv. Prof.Dr. Fulya TEMEL Gazi Üniv. Doç.Dr. M. Emin ÖZDEMİR Atatürk Üniv. Prof.Dr. Hayati DOĞANAY Atatürk Üniv. Doç.Dr. Saliha KODAY Atatürk Üniv. Prof.Dr. Haydar YÜKSEK Kafkas Üniv. Doç.Dr. Saliha KODAY Atatürk Üniv. Prof.Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Abdullah KAPLAN Atatürk Üniv. Prof.Dr. Mehmet GÜNAY Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Atila ÇAĞLAR Gazi Üniv. Prof.Dr. Mustafa AYDOĞDU Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Aydın KILIÇARSLAN K.T.Ü. Prof.Dr. Mustafa YEL Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Ayşe AKSOY Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan ÖZEY Marmara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Burhan ŞAHİN Gazi Üniv. Prof.Dr. Refik TURAN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Emin BAYDİL Gazi Üniv. Prof.Dr. Süleyman ÖZÇELİK Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Ersin GÜNDOĞDU Gazi Üniv. Prof.Dr. Yaşar SEVİM Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Mehmet YILMAZ Gazi Üniv. Doç.Dr. Adnan BAKİ K.T.Ü. Yrd.Doç.Dr. Muammer NURLU Gazi Üniv. Doç.Dr. Ahmet IŞIK Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Önder ÇAĞIRAN Gazi Üniv. Doç.Dr. Ahmet KAÇAR Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Sefa PEKOL Gazi Üniv. Doç.Dr. B. Kemal YEŞİLBURSA Abant İ.B.Ü. Yrd.Doç.Dr. Sezai YALÇIN Gazi Üniv. Doç.Dr. Bilal GÜNEŞ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Yusuf SÜLÜN Muğla Üniv. ii

3 Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 1-12 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SANAT EĞİTİMİ İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Ankara. Özet Okulöncesi dönemde sanat eğitimi çocukların gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen etkinlikleri içermektedir. Okulöncesi yıllarda öğretmen sanat eğitimi konusunda önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, sanat eğitiminin başarılı olması için öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar açıklanmıştır. Abstract THE ART EDUCATION IN PERIOD OF PRESCHOOL Art education includes of activities which support to creativities and developments of children in period of preschool. Teacher has an important role on art education in preschool years. In this study required points were explained for teachers in order to art education to be successfully. Giriş Günümüzde okul öncesi eğitim kurumlarında sistemli veya sistemsiz bir şekilde sanat eğitimi çalışmaları yürütülmektedir. Hangi yaşta olursa olsun çocukların büyük bir çoğunluğu, sanat eğitiminden büyük bir zevk almaktadır. Dışarıdan bakıldığında çocukların ellerini, elbiselerini ve etrafı kirletmelerine neden olmakla birlikte sanat eğitimi, onları hem eğlendiren hem de eğlendirirken bir çok yararlar sağlayan etkinliklerin başında gelmektedir. Almanya da 1830 lu yılların sonuna doğru çocukları ilk sanatsal etkinliklerle tanıştıran Froebel anaokulunun kurucusu, Friedrich Froebel dir. Froebel sanatı eğitim programına almış ve görevler olarak isimlendirilen etkinliklerde, hamurla çalışma, boyalarla resim yapma, kağıt katlama, nakış, dokuma vb. çalışmalara yer vermiştir. İngiltere de ilk anaokulunun kurucusu olan Margaret Macmillan çocukların kendilerini ifade etme yolları ile ilgilenmiş, çocukların sanatsal ifadelerinin onların hayal güçlerinin bir ürünü olduğunu belirtmiştir. Ona göre erken çocukluk eğitiminin en önemli amacı hayal gücünün eğitimidir. Bu nedenle anaokulu, çocukların duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ortamı ve malzemeleri sağlayan bir yer olmalıdır. Bu ortam zengin veya fakir olsun tüm çocuklara sağlanmalıdır. Montessori ye göre çocuklar sadece gerçek ile hayali ayırabildikleri zaman hayal güçleri eğitilebilir. Bu nedenle Montessori programında sanata yer vermemiştir. Çünkü Montessori sanatsal hayal gücünün temelinde gerçeklerin yattığını savunmuştur. Ona göre okul öncesi yıllarda çocuklar gerçek hayatla ilgili gözlemler yapmayı, gözlemlerine göre nesneleri sınıflamayı, düzenlemeyi ve numaralandırmayı öğrenmektedir. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

4 2 İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY 20 yy.da Arnold Gesell ve arkadaşlarının olgunlaşma teorisi erken çocukluk eğitimini çok etkilemiştir. Bu teoriye göre çocuk doğal olarak bazı yeteneklerle dünyaya gelmektedir. Her çocuğun yeteneği ve gelişimi genetik olarak belirlenmiştir. Normal gelişim süresince çocuk olgunlaştıkça bu yetenekler ortaya çıkmaktadır. Burada eğitimin rolü gelişimin sağlıklı olabilmesi için uygun ortamı oluşturmaktır. Psikoanalitik teori de eğitimi etkilemiştir. Bu teoriye göre sanat, çocukların dünya hakkındaki bilgilerinin ifadesi olduğu gibi, çoğunlukla farkında olmadan duygularının, düşüncelerinin ve isteklerinin de bir ifadesi olmaktadır. Dolayısıyla öğretmenin çocukların çalışmalarına müdahale etmesi çocuğun kendini ifade etmesini sınırlamaktadır (Akt. Spodek, 1993). Son yıllara bakıldığında 50 den fazla yıldır sanat eğitiminin çocuğa etkisini inceleyen, psikolojik yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve öz gelişimi yaklaşımı olmak üzere üç farklı görüş bulunmaktadır. Psikolojik yaklaşım sanatı, çocukların içsel dünyalarının yansıması olarak görmektedir. Bilişsel yaklaşım ise sanatı çocukların dünya hakkındaki genel bilgi yapısı olarak değerlendirirken, üçüncü yaklaşımda sanat eğitimi çocukların öz gelişimlerini ifade etmekte ve çocukların içinde yaşadıkları toplumla kendileri arasındaki ilişkiyi anlayabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumla iletişim kurabilmelerini kapsamaktadır (Zimmerman ve Zimmerman, 2000). Sanatın amacı meydana gelen ürünlerin dış görünüşünü tanımlamak değil, onların içeriğindeki anlamı ortaya çıkarmaktır. Sanatın olduğu yerde girişimcilik ve bağımsızlık duyguları bulunmaktadır. Sanatın hedefi basmakalıp olanı devam ettirmek değil onları bozmaktır. Sanat eğitimi, duygu ve zevk eğitimine, güzel biçimlere duyarlık kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar edinmeye yöneliktir. Sanat, sadece meslek edinmek için özel yeteneği olanlara yönelik olmayıp, okulöncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel süreç olarak görülmelidir (Akt. Aral, 1999). Okul öncesi dönemde sanat eğitimi uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını geliştiren büyük bir potansiyel olmaktadır. Duygularını dille, müzikle ve programdaki diğer etkinliklerle ifade edemeyen çocuklar, sanat etkinlikleri ile kendilerini ifade etme imkanı bulmakta ve rahatlamakta, kendilerine özgü yeni ürünler oluşturarak doyuma ulaşmaktadırlar. Ayrıca çocukların sanat ürünleri onların duyguları ve düşünceleri hakkında eğitimcilere bilgiler verebilmektedir. Erken yıllarda çocukların neler düşündükleri, resimlerine bakılarak anlaşılamamaktadır. Ancak, resimler hakkında yapılan sohbetlerde bunu anlamamız mümkün olmaktadır. Çocukların sanat eğitimi sırasında makas, tutkal, boya ve fırçaları kullanması el-göz koordinasyonlarının gelişmesini, kavramlar ve problemler hakkında düşünmelerini sağlamaktadır (Edwards ve Nabors,1993; Eliason ve Jenkins, 1994). Grup olarak yapılan sanat çalışmaları çocukların birlikte bir şeyler planlamalarını ve bunu gerçekleştirmelerini, işbirliği içinde çalışmalarını sağlamaktadır. Çocukların yoğun olan yaratıcılık ve estetik duygularının erken yıllarda desteklenmemesi ileriki yıllarda yaratıcı, üretken ve çevrelerindeki güzellikleri algılayan bireyler olmalarını da engelleyebilmektedir (Feeney ve Moravcik, 1987). Bu doğrultuda çocukların erken yıllarda desteklenmesi için sanat eğitiminin amaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi 3 Okul öncesi dönemde sanat eğitiminin bir çok amacı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi çocukların kendilerini ve dünyayı yaratıcı bir şekilde algılama yeteneklerini artırmaktır. Çocuğun sanat ürünü oluşturma süreci kendi hayatına anlam vermenin bir yoludur. Ayrıca çocuklar başkalarının yaptığı veya doğal sanat çalışmalarındaki anlamı da keşfederler. Onlar için sanat zamanla dünyayı algılama ve dünyadaki ilişkiler hakkında düşünme yolu haline gelmektedir (Epstein, 2001). Çocukların hem insan yapımı hem de doğal nesnelerle çalışmasını sağlamak, sanat materyallerini kullanarak bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat vermek, estetik duyusunu ve yaratıcılıklarını geliştirmek, çizgiyi, biçimi, rengi ve dokunuşu öğrenebilmeleri için ortam yaratmak, sanat çalışmaları boyunca sanatsal ürünlere bakmalarını, bunlar hakkında bir şeyler öğrenmelerini ve tartışmalarını sağlamak da sanat eğitiminin diğer amaçları arasında yer almaktadır (Miller, 1996). Sanat eğitiminin amacına ulaşması ve çocuklara yarar sağlayabilmesi için öğretmenlere çok önemli roller düşmektedir. Sanat Eğitiminde Öğretmenin Rolü Çocukların sanat etkinlikleri ile ilgili deneyim elde etmeleri yetişkinlerin onların gelişim ve öğrenmelerindeki rehberliğine bağlıdır. Bu durum 2-5 yaşından ilkokul 3. sınıfa kadar olan tüm çocuklar için geçerlidir. Öğretmenin sanat eğitimi açısından bilgi, deneyim ve pedegoji eksikliği uygulamalarda bazı problemlere neden olabilmektedir. En önemli problem ise öğretmenlerin sanatın anlamından çok bazı temel becerilerin ve ortaya çıkan ürünlerin üzerinde durmalarıdır. Eğitimci renk, şekil, çizgi vb. anlamı üzerinde odaklanmak yerine bunlara ilişkin etkinlikler üzerinde odaklaşmaktadır. İkinci problem ise sanatın bir disiplin olarak görülmemesinden kaynaklanmaktadır. Çocuklar sanatla ilişkili her türlü etkinliklere katılabilmelidir. Etkinlikler çocukların bakmasına, anlamasına ve birbirleriyle konuşmasına imkan verebilecek nitelikte hazırlanmalıdır (Zimmerman ve Zimmerman, 2000). Parsons (1998) çocuğun gelişiminde sanatın iki önemli rolünü vurgulamaktadır; birinci önemli nokta, süreç ve içerikte sosyal konuların önemini içerip, sanat ürününden çok sanat sürecini vurgulamaktadır. İkinci nokta ise çocuğun anlamasında, sanatla ilgili genel beklentisinde veya özel çalışmalarında ilgiyi içermektedir (Akt.Zimmerman ve Zimmerman, 2000). Okul öncesi eğitim kurumlarında sanat eğitimini planlama ve uygulama sürecinde öğretmenin iyi bir gözlemci olması çok önemlidir. Çocuğu yakından gözleme, çalışması hakkında konuşma, öğretmenin üründen çok sürece önem verdiğinin göstergesi olmaktadır (Dighe vd., 1998). Lowenfield (1947) ve Gardner (1980) yetişkinlerin çocuklara yeterince destek ve malzeme sağlamadığında sanat yeteneklerinin kaybolacağını, herhangi bir yetişkin müdahalesi durumunda ise içsel yeteneklerinin yok olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca Lowenfield kaynaktan kopya çekme, gözleyerek çizme ve yetişkinin hazırladığı ya da hazır ticari malzemelerin sunulduğu eğitimsel yaklaşımların çocukları ilham kaynağından uzaklaştırdığını belirtmiştir (Akt.Zimmerman ve Zimmerman, 2000). Öğretmen ortamı düzenleme, çocuklara malzemelerin kullanımını öğretme, onlarla neler yaptıkları hakkında konuşma, ürünlerini sergileme ve saklama gibi sanat eğitimini March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

6 4 İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY düzenleyen, uygulamayı takip eden ve gerekli yerlerde rehberlik yapan kişi konumundadır. Bu nedenle sanat eğitiminde, eğitim sürecinin öğretmen değil çocuk merkezli olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Çocuklar kendileri için özel hazırlanmış ortamda çeşitli malzemeler arasından istedikleriyle ve istedikleri şekilde çalışarak yaratıcılıklarını sergilemelidirler. Öğretmen çocukların neler yaptıkları değil bunları nasıl yaptıkları, yaparken neler hissettikleri üzerinde odaklanmalı ve eğitimi bu amaç doğrultusunda planlamalıdır (Edwards ve Nabors, 1993 ). Bu nedenle sanat etkinliklerinde çocukların konuşmaları, hareketleri ve keşifleri dikkate alınmalıdır (Dighe vd., 1998). Öğretmenin bunların yanı sıra sanat eğitimi çalışmalarını planlarken 1. Malzemelerin hazırlanması, 2. Ortamın hazırlanması, 3. Çocuklarla iletişim kurma ve 4. Çocukların sanat çalışmalarının değerlendirilmesi noktalarına dikkat etmesi gerekmektedir. 1. Malzemelerin Hazırlanması Sanat eğitimi boyunca çocukların hangi malzemelerle nasıl çalışacaklarının belirlenmesi gerekmektedir. Çocukların yeni karşılaştığı kullanımını bilmediği malzemeleri, öğretmenin kullanmayı göstermesi çocukların, bu malzemelerle daha kolay, amacına uygun ve güvenli şekilde çalışmalarını sağlayacaktır. Örneğin makas, resim sehpası, palet, vb. malzemenin nasıl kullanacağı çocuklara gösterilmelidir(miller, 1996). Sanat eğitiminde kullanılan malzemeler şu şekilde sıralanabilir; kuru boya kalemleri, pastel boyalar, sulu boyalar, parmak boyaları, yağlı boyalar, zehirsiz ve kokusuz badana boyaları, iyi kalitede değişik boyutlarda ve renklerde beyaz resim kağıtları, resim sehpası, palet, değişik kalınlıkta ve büyüklükte fırçalar, önlük, mum, makas, kumaş parçaları, su kapları, yapıştırıcı, ip, oyun hamuru, gazete ve ambalaj kağıtları, sünger, kumaş parçaları ve çeşitli artık materyaller (Szyba, 1999; Clemens, 1991). Eğitim boyunca çocuklara yeni malzemeler sunulabilmelidir. Malzemeler, çocukların rahatlıkla ulaşabileceği açık raflı dolaplarda sergilenmelidir. Malzemelerin zaman zaman değiştirilmesi çocukların ilgisini çekecektir. Kullanılan malzemelerin çocukların sağlıklarına zarar vermeyecek maddelerden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Boya, yapıştırıcı gibi malzemeleri ağzına götürmemeleri gerektiği ve bazı malzemeler farklı etkinlikler için kullanılsalar dahi tekrar sanat alanındaki dolaplara yerleştirilmesi gerektiği çocuklara öğretilmelidir (Cherry, 1990). 2. Ortamın düzenlenmesi Sanat eğitimi çalışmaları çok uzun zaman alabilmektedir. Etkinliğe hazırlanma, çocukların çalışması ve etkinlik sonrasında temizlik için günlük programda yeterli zamanın ayrılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Etkinliğe hazırlanma ve temizlik için ayrılacak zaman çocukların çalışma süresini etkilemeyecek şekilde planlanmalıdır. Çocuklara planladıklarını gerçekleştirebilecekleri kadar çalışma zamanı verilmeye çalışılmalıdır. Aksi takdirde çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koyamayacaklardır (Eliason ve Jenkins, 1994). Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi 5 Sanat eğitiminde mümkün olduğunca çocukların özgün çalışmaları sağlanmalıdır. Bunun yanısıra zaman zaman çocuklar yaşantıları doğrultusunda belli bir konuya dayalı çalışmalar da yapabilmelidir. Bu tür sanat çalışmalarına başlamadan önce çocukların ifade etmek istedikleri konuyla ilgili duygu, düşünce ve deneyimlerinin olması gerekmektedir. Deneyimin az olması çocukların hep aynı şeyleri çizmesine veya çizgi film ve reklam kahramanlarını çizmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmen, çocukların mümkün olduğunca doğal ortamda yaparak-yaşayarak deneyim elde etmesini sağlamalıdır (Epstein, 2001). Seefeldt (1995) okul öncesi dönemdeki çocuklardan arkadaşlarının resmini çizmelerini istediği çalışmasında, sınıflardan birinde çocuklardan doğrudan arkadaşlarının resmini yapmalarını isterken, diğer bir sınıfta çocukların birbirleriyle sevdikleri ve sevmedikleri şeyler, aileleri ve evleri hakkında konuştuktan sonra arkadaşlarının resimlerini yapmalarını istemiştir. Sonuçta doğrudan resim yapmaları istenen çocuklar arkadaşlarını, birbirinden ayırt edilebilen çubuk figürler şeklinde çizerlerken, diğer sınıftaki çocukların arkadaş çizimleri incelendiğinde resimlerinde sadece arkadaş figürü yapmakla kalmayıp yüz biçimi, göz rengi, kirpiklerinin uzunluğu, kıvrımı vb. gibi daha fazla detayı çizdikleri belirlenmiştir (Akt.Epstein, 2001). Rosario ve Collazo (1981) öğretmenlerin tutumlarına ilişkin iki estetik yaklaşım tanımlamışlardır. İlk yaklaşım, üretici kod olarak isimlendirilmektedir. Bu yaklaşımda estetik ve sanatsal deneyimler çocukların kişisel ilgilerine göre belirlenmekte, öğretmen çocukların kendilerini ifade etmeleri ve yaratıcılıklarını sergilemeleri için kolaylaştırıcı ve destek verici kişi konumunda olmaktadır. İkinci yaklaşım ise kopyacı kod olarak isimlendirilmektedir, bu yaklaşımda öğretmen çocukların deneyimlerine biçim vermekte, çalışmaları kendi kriterlerine göre değerlendirmekte, çocukların çalışmalarını özgünlüklerine göre değil bir modele benzerliğine göre iyi veya kötü olarak değerlendirmektedir. Rosario ve Collazo iki okulöncesi sınıfında da öğretmenlerin daha çok kopyacı kod yaklaşımında bulunduklarını tespit etmişlerdir (Akt. Feeney ve Moravcik, 1987). Sanat eğitimi için ayrı bir oda düzenlenebileceği gibi sınıfta bir köşe de ayrılabilir. Ortam, çocukların gün içinde istedikleri zaman sanat etkinliği yapabilecekleri şekilde düzenlenmelidir. Sanat köşesinin, çocukların hem masalarda hem de resim sehpalarında rahatlıkla ve güvenle çalışabileceği genişlikte olması gerekmektedir. Bu mekanın pencereye yakın olması çocukların çevresindekilere dikkat etmelerini ve resimlerinde buradan esinlenmelerini sağlayacaktır. Sınıfın gürültüsü az ve aydınlık bir köşesinde olması çocukların çalışmalarına daha rahat yoğunlaşmalarını sağlayacaktır. Sanat eğitimi için malzeme dolapları, lavabo vb. gibi fiziksel donanım da önemlidir. Dolapların çocukların rahatlıkla ulaşabileceği bir mesafede olması gerekmektedir. Çocukların göz hizasının yetişkinlerden aşağıda olduğu hatırlanarak, çocuklara malzemelerin sunulacağı raflar onların malzemeleri rahatlıkla alabileceği bir mesafede olmalıdır. Sanat eğitimi sırasında çocuklar ellerini ve çevrelerini boyayabildikleri için eğitimin yapıldığı ortamda bir lavabo bulunmalıdır. Ayrıca yerler temizlenebilir bir malzeme ile döşenebilir veya bu mümkün değilse çalışılan yer ve duvarlar naylonla veya gazete kağıtları ile kaplanabilir. Çocuklara elbiselerini boyamamaları için rahat çalışmalarını engellemeyecek bir önlük giydirilebilir (Cherry, 1990; Eliason ve Jenkins, 1994; Miller, 1996, ). March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

8 6 İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY Gardner (1990) sanat eğitiminin çocukların başlattığı projelere odaklı olması gerektiğini vurgulamış ve bir zaman dilimi içinde yapılan etkinliklere katılan çocukların daha iyi öğrendiklerini ve etkileşimde bulunduklarını belirtmiştir. Bu nedenle sanat eğitiminde bireysel çalışmaların yanısıra grup çalışmalarına da yer verilmelidir (Akt.Epstein, 2001). Okul ortamının çocukların estetik gelişimini etkilediği, estetik olarak düzenlenmiş ve dekore edilmiş bir ortamın çocukların görsel algılama yetenekleri ve yaratıcılıklarında önemli etkiler yaptığı araştırmalarla tespit edilmiştir (Ak. Feeney ve Moravcik, 1987). Bu nedenle sanat eğitimi için ortam düzenlenirken ortamın kullanışlılığı kadar estetik olmasına da önem verilmesi gerekmektedir. Bir çok okul, bina bakımından güzel veya estetik bir yapıya sahip olmasa da biraz düzenleme ve dekorasyonla gerekli estetik sağlanabilmektedir. İtalya da geliştirilmiş olan Reggio Emilia programında sınıflar güzellik ve estetik temel alınarak düzenlenmektedir. Sınıfın her yerinde (duvarların rengi, mobilyaların biçimi, masa ve raflardaki eşyaların düzeni vb.) ayrıntı dikkati çekmektedir. Pencere ve kapılardan gelen ışık çocukların ürünlerini vurgulayacak şekilde düzenlenmiş, sınıf canlı bitkilerle süslenmiş ve raflar çocukların yaratıcılıklarını yansıtacak şekilde düzenlenmiştir (Akt. Feeney ve Moravcik, 1987). Okul dışında da farklı ortamlarda resim yapılabilmelidir. Resim veya sanat çalışmalarının havanın uygun olduğu zamanlar dışarıda yapılması çocukların daha çok ilgilerinin artmasına, kendilerini daha özgür hissetmelerine neden olacak, çocukların orijinal ürünler yapmalarını sağlayacaktır. 3. Çocuklarla iletişim Sanat eğitiminde çocukların çeşitli becerilerini geliştirmesine, kavram gelişimine ve duygularını ifade etmesine önem verilmektedir. Ancak çocuklarla çalışmaları hakkında tartışmak ihmal edilebilmektedir. Genellikle öğretmenler çocuklarla renk, çizgi, biçim gibi öğeleri içeren teknik bir konuşma yapmaktadır. Öğretmen çocukların çalışmalarının özellikleri, kalitesi hakkında konuştukça, çocukların öz güvenleri gelişecek, kendisinin veya başkasının sanat ürününe bakmayı, estetik özellikleri görmeyi ve bunlarla ilgili tartışmayı öğreneceklerdir (Feeney ve Moravcik, 1987). Bu nedenle okul öncesi öğretmeni çocuklarla, çalışmalarında neler yaptıkları, bunları yaparken neler hissettikleri vb. konular hakkında konuşarak sanat etkinliklerini daha anlamlı hale getirebilir (Epstein, 2001). Bir çok öğretmen veya ebeveyn çocukların sanat çalışmaları sırasında veya etkinlikler sonucu ortaya çıkan sanat ürünlerine nasıl tepkide bulunacakları, nasıl anlam verecekleri hakkında zorlanabilmektedir. İyi niyetli yetişkinler genellikle ne güzel bir resim, hadi onu istediğimiz bir yere asalım, ne kadar ilgi çekici, ne kadar sürede yaptın?, resimlerinden gerçekten hoşlanıyorum vb. gibi olumlu ve değer verici bir tepki verebilir. Bu tür cevaplar destek vericidir. Destek verici cevaplar veren yetişkinlerin yanı sıra kafanın üstüne gözleri yapmamalısın, baca böyle olmamalı vb. gibi eleştirici ve düzeltici yaklaşımda bulunan yetişkinler de bulunmaktadır (Engel, 1996). Öğretmenlerin çocuklarla sanat çalışmaları hakkında konuşmalarıyla ilgili olarak uyguladıkları bazı geleneksel yaklaşımlar şu şekilde sıralanabilir (Schirrmacher, 1986); Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi 7 a) Övgü yaklaşımı: Çocuğun ürünlerine veya çalışmalarına övgü ile yaklaşan öğretmenin yorumları Çok güzel bir resim, Çok harika vb. gibi birkaç genel övgü sözcükleriyle çalışmalarını değerlendirmeyi içermektedir. Övgü alan çocuk gülümser ve işine devam eder. Burada öğretmenin yorumları çok sınırlıdır. Öğretmen çocukla zengin bir dialog yapma fırsatını kaçırmıştır. Bu belirsiz ifadeler basmakalıp, hiçbir değeri olmayan sözler gibidir. Ayrıca Çok güzel bir resim denildiğinde güzel bir resim nedir?, bu standartları kim koyuyor?, çocuğun artistik gelişimini daha belirgin bir geribildirim nasıl etkilemektedir? soruları akla gelmektedir. b) Yargılayan yaklaşım:övgü yaklaşımıyla benzer olarak öğretmen çocukların resimlerine bakar ve iyi güzel veya çok güzel şeklinde bir dereceli değerlendirme yapar. Bir çoğumuz çocukların çalışmalarını iyi, daha iyi, çok iyi olarak ayırmayız. Bu nedenle tüm çocuklara basit bir şekilde çalışmalarının iyi olduğunu söyleriz. Sıkça söylenen bu sözler anlamını zamanla yitirir. Sonuçta öğretmen çocuk açısından güvenirliğini kaybetmektedir. c) Değer verici yaklaşım: bundan çok hoşlandım, ooh çok sevdim gibi cümleler değer verici yaklaşımı göstermektedir. Çocuklar yetişkinlerin memnuniyeti için değil kendi duygularını yansıtmak için çalışmalıdırlar. Çocukların ürünlerine değil çalışma sürecine verilen değeri yansıtmak önemlidir. Bununla birlikte süreç için çocuğu desteklemek bitmiş bir ürün hakkında öğretmenin onay vermesinden çok farklıdır. Sürece değil de ürüne değer vermek özellikle sürecin üründen önemli olduğu durumlarda sanat hakkında sınırlı bir bakış açısını göstermektedir. Bu yaklaşım çocukların yansıtmasına değer vermektedir. Çocuklar ifade etmek istediklerini ürünlerinde başarılı anlaşılacak şekilde yansıttıysalar çalışmalarına değer verilir. Fakat erken yıllarda çocukların bazı durumları anlaşılacak şekilde yansıtmayabileceği unutulmamalıdır. d) Sorgulayıcı yaklaşım: Bu nedir, bu ne olabilir vb. tarzda soru sorucu bir yaklaşımdır. Büyük çocuklar veya dil yeteneği gelişmiş olan çocuklar çalışmaları konusunda açıklamalar yapabilirler. Daha küçük çocuklar neler yaptıkları sorulunca herkesin beni önemsediği anlarda neler hissettiğimi çizdim veya mavi boyayı kırmızı boya üzerine damlatmaktan çok hoşlandım gibi sözlerle sınırlı açıklamalar yaparlar. Çocukların her şeyi sözel olarak ifade edemediği durumlarda bu yaklaşım çok doğru olmayabilmektedir. Bu nedir? veya neler yaptın? denildiğinde bilmiyorum diyebilirler, ısrar edildiğinde ise çekip gidebilirler. Okulöncesi çocukların sanatı kendilerine özeldir, ben merkezlidir ve bir şeye benzetmeye yönelik değildir. Bu nedenle neler yaptığını sormak çok uygun değildir. Çoğu kez çocuklar boya yapmaktan, fırçayı kullanmaktan, renkleri karıştırmaktan hoşlandıklarından ürünü bitirmek önemli olmayabilir. Ayrıca erken yaşlarda çocukların yansıtmaları yetişkinler tarafından anlaşılmayabilir. e) Araştırıcı yaklaşım: Bu yaklaşımda yetişkin çocuğun isimlendirmesinden ve sözel ifadelerinden yola çıkarak sanatını anlamaya çalışır. bana resminin ne hakkında olduğunu söyle, bu resim için neler söyleyebilirsin şeklinde sorgulamadan ve yargılamadan uzak ifadelerin yer aldığı bir yaklaşımdır. Bu tür konuşmalarda hem ürün hem de süreç vurgulanmakta ve çocuk konuşmaya yöneltilmektedir. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

10 8 İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY f) Düzeltici yaklaşım: Bu yaklaşımda, çocuk resminde kaplanı gösterdiğinde öğretmen çok güzel, fakat bir daha kaplanın sırtının çizgilerini çizmeyi unutma şeklinde bir cevapla düzeltme yapar. Ancak yetişkinin çocuğun sanatını düzeltmesi veya eleştirmesi çocuğu desteklememekle birlikte, artistik gelişimini de engellemektedir. Bu yaklaşımların yanısıra öğretmen ve çocuklar arasında geçen birkaç örnek diyaloğa aşağıda yer verilmiştir;(makin vd.,1996). Diyalog 1: Çocuk: Bitirdim öğretmenim Öğretmen: Bitirdin öyle mi? Peki, buradaki nedir? Çok güzel görünüyor. Tepedekiler nedir? Çocuk: Bilmiyorum Öğretmen: Bilmiyor musun?, başka bir resim yapmak ister misin? Çocuk: Hayır Öğretmen : Peki tamam. Bu konuşmada öğretmen çocuğun kararını hiçbir alternatif sunmadan kabul etmektedir. Çocuğun çalışması hakkında çok az konuşulmuş, çocuğun neler yaptığını anlatması sağlanmamış ve çalışmasının nasıl geliştireceği hakkında ona yardımcı olunmamıştır. Diyalog 2: (Çocuklardan birisi arkadaşına resmini bitirip bitirmediğini sorar ve arkadaşı bitirdim diyince öğretmen çağrılır, ) Öğretmen: Hadi çocuklar hep birlikte Ayşe nin resmine bakalım. Bana neler yaptığını söyler misin Ayşe? Ayşe:Ülke yaptım. Öğretmen: Bu bir şehir. Ayşe: Evet, şehirde bir ev. Öğretmen: Bu şehirde bir ev, peki ya bu nedir? Ayşe: Bu da başka bir ev. Öğretmen: Başka bir ev, peki orada birisi yaşıyor mu? Ayşe:Hayır boş bir ev, burada da başka bir ülke evi var. Öğretmen:Başka bir ev, peki orada birisi yaşıyor mu? Ayşe:Bir kedi, köpek ve dinazor yaşıyor Öğretmen: Bir kedi, köpek ve dinazor yaşıyor, tepede ay parlıyor, burada bir garaj var ve garajda bir tren yapmışsın. Ayşe:Ve gözler Öğretmen: Evet gözler, birisinin gözleri, çok göz var değil mi? Ayeş: Evet bir çok göz var... Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi 9 Bu konuşmada öğretmen Ayşe nin hayal dünyasını dışarı yansıtmak amacıyla onun söylediğini tekrar etme stratejisini kullanmaktadır. Ayrıca diğer çocukların da resme katılımına yer vermektedir. Diyalog 3: Ahmet: (Öğretmeni çağırır). Başka birini istiyorum Öğretmen: Başka bir renk mi istiyorsun? Ahmet: Kağıt istiyorum Öğretmen: Başka bir kağıt istiyorsun ama kağıdında bir çok beyaz boyanmamış yer var. Neden bu boşluklar dolunca yeni kağıt istemiyorsun? Burada kullanman için üç renk var. Bu nedir?, Az önce çizdiğin yıldızların yanında ne var? Ahmet: Anne ve baba. Öğretmen: Bunlar senin anne ve baban mı? Ahmet: Evet (arkadaşının resmiyle ilgilenir) Öğretmen: Neden ayşe ye ne çizdiğini sormuyor sun? Ahmet: Ne çizdin? (Ayşe Ahmet in kulağına ne çizdiğini fısıldar) Öğretmen: Biraz utanmış görünüyorsun Ahmet, Sana Ayşe ne söyledi? Ahmet: İşitemedim (Ayşe Ahmet in kulağına ne çizdiğini tekrar fısıldar) Bu konuşmada öğretmen Ahmet i boş yerleri doldurması ve elindeki malzemeyle çalışması şeklinde sınırlandırmaktadır. Yukarıda verilen diyaloglar çocukların yapmış olduğu resimler (ürünler) hakkındadır. Çocuklarla yaratıcı çalışmaları ve elde ettiği ürünleri hakkında uzun süre konuşmak onların çalışmalarına değer verildiğini hissettirmekte ve onları yeni çalışmalar yapmaya güdülemektedir. Bu nedenle çocukla sadece ortaya koyduğu ürün hakkında değil bu ürünü elde ettiği süreç hakkında da konuşulmalıdır. Çocukların resimlerine baktığımızda onlarla neler konuşacağımız hakkında aşağıdaki sorular rehber olabilir; Resim hangi malzemeler kullanılarak yapılmış (Kağıdın büyüklüğü, kullanılan araçlar, vb.) Gözlemci resimde neler görüyor?(çizgiler, açıları, biçimleri,simetri, renkler, üst üste binmeler vb.) Resim neyi yansıtıyor?(hikayesi ne ) Resim ne hakkında yapılmış? (Şiddet, sevgi vb.) Resimde fikir nereden kaynaklanıyor (Hayal, gözlem, TV. vb.). Bu sorular öğretmene çocukla resmi ve çalışması hakkında uzun süre konuşabilmesini sağlayacaktır. Öğretmen karalama gibi görünen bir resimden çocukla konuştuğunda ilginç bir hikaye çıkarabilir. Böylece başlangıçta çocuğun resmine bakıp güzel olmuş vb. gibi tek cümle ile geçiştiren öğretmen resim hakkında çocukla daha uzun konuşabilecek ve belki de resmin ilginç bir hikayesini ortaya çıkarabilecektir (Engel, 1996). Resim hakkında çocuğun söyledikleri resmin arkasına veya ayrı bir kağıda yazılarak resme iliştirilmesi daha anlamlı olacaktır. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

12 10 İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY Öğretmenin çocukla sanatı hakkında konuşması kadar çocuklarında birbirlerinin çalışmaları hakkında konuşmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu, çocukların sanat eleştirisi yapabilmelerini sağlayacaktır. Diyalog 2 de öğretmen bunu yapmaya çalışmıştır (Cole ve Schaefer, 1990; Makin vd., 1996). Sanat etkinliği sonunda çocukların birbirinin çalışmalarına bakmaları sağlanarak, aynı kağıdı ve malzemeleri kullandıkları çalışmalarının neden birbirinden farklı olduğu hakkında konuşulabilir (Epstein, 2001). Ayrıca çocukların estetik gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmen çocukların kullandıkları genel sözcükleri işlevlerine bağlı kalmadan estetik cevaplar vererek genişletebilir. Çocuklar konuşmalarında boş, dolu, açık, koyu,parlak vb. gibi sözcükleri farkında olmadan kullanırlar. Örneğin resmindeki dansçının parlak kırmızı elbisesi ona hoş bir görünüş vermiş, bu renkler üzgün görünüyor, bu büyük parlak daire gözüme devamı geliyormuş gibi geliyor gibi cümlelerle betimlemeler yapılabilir (Epstein 2001). Çocuklarla kendi çalışmaları dışında farklı çalışmalar hakkında da konuşulabilir. Örneğin sınıfa getirilen bir tablonun ne hakkında olduğu, hangi renklerin kullanıldığı, bu resme bakınca neler hissedildiği hakkında tartışılabilir (Cole ve Schaefer, 1990). 4. Çocukların sanat çalışmalarının değerlendirilmesi Sanat çalışmalarında çocukların yaptıkları ürünler, onların duygu ve düşüncelerini yansıtma aracı olmanın yanısıra, ev ve okul arasındaki ilişkileri güçlendirmekte ve sınıf ortamını renklendirmektedir. Her çocuk görünüşte aynı şeyi yapıyor gibi olsa da aslında her biri kendi bakış açısına ve algılamasına göre çalışmaktadır. Örneğin, kışı yaşayan çocuğun kış mevsimiyle ilgili yapmış olduğu resim ile kışı kitaplardan, televizyondan gören çocuğun yapmış olduğu resim oldukça farklıdır. Okul öncesinde sanat eğitimi çocukların ürünlerinden çok çalışma sürecine odaklı olmalıdır. Ancak çalışma sürecine çok fazla önem vermek çocukların çalışmalarına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşma şansını azaltabilmektedir. Bunun yanısıra çalışma süreci sonunda ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi ise, çocukların kendilerine olan özsaygılarının artırılması, projelerine ilişkin duygu ve düşüncelerinin paylaşılması ve sınıfta sanat etkinliğine verilen değerin gösterilmesi gibi hususlar açısından oldukça önem taşımaktadır. Katz (1993) çocukların oluşturdukları ürünlere ilişkin olarak yetişkinlerin ortaya koydukları tutumların onları etkilediğini belirlemiştir. Çocuklar çalışmalarına değer verildiğini gördüklerinde kendi değerlerinin farkına varmakta ve kendilerine olan özsaygıları gelişmektedir (Akt. Kim vd., 2001). Okulöncesi öğretmenleri çocukların sanat ürünlerini, hikaye veya resim kitabı oluşturma, kavram araçları yapma, marakas vb. müzik aletleri yapma, oyun araçları yapma (naylon kağıda) vücudunu çizme, ev, araba, kukla, trafik işaretleri, vb. yapma), gibi amaçlar için de değerlendirilebilir (Kim vd., 2001). Çocukların ürünlerine isimlerinin ve yaptıkları tarihin yazılması resimlerin veya ürünlerin sergilenmesini kolaylaştıracağından çok önemli olmaktadır. Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi 11 Bazı çocuklar ailelerinden alacakları övgü ve ilgi için çalışmalarını eve götürmek isteyebilirler. Çocuk yapmış olduğu resmi veya ürünü eve götürmek istesin veya istemesin okul ortamında çocukların ürünlerinin sergilenmesi gerekmektedir. Bütün çocukların resimleri kendilerince değerlidir, bu nedenle güzel veya çirkin olarak değerlendirilmeden tüm resimlerin sergilenmesi çok önemlidir. Bu sergi çocuklara çalışmalarının kabul edildiği mesajını vereceği gibi bir serginin nasıl oluşturulduğu ve serginin nasıl gezildiği hakkında da bilgi verecektir (Clemens, 1991; Miller 1996). Tüm çocukların ürünlerinin sergilenmesi için yeterli büyüklükte bir sergi köşesi ayırmaya çalışılmalıdır. Sonuç ve Öneriler Sanat eğitimi çocukların gelişimine uygun oyuncak seçme gibi bir mantıkla düzenlenmelidir. Oyuncak alırken oyuncağın çocukların gelişimine uygunluğu ekonomikliği, dayanıklılığı, kullanışlığı ve güvenirliğine dikkat edilmesi gibi aynı özellikler sanat eğitiminde de göz önüne alınabilir. Sanat eğitiminde etkinliklerin tıpkı oyuncaklar gibi çeşitlendirilmesi veya farklı şekillerde yapılması çocukların ilgisinin artmasını sağlayacaktır (Ersoy, 1999; Szyba1999). Çocukların sanatsal ifadeleri yaşantıları doğrultusunda olmaktadır. Çocuk ne kadar yaşantısı varsa çalışmalarını da o kadar çeşitlendirebilmektedir. Çocukların bakış açısını genişletmek amacıyla farklı yaşantılar edinmeleri gerekmektedir. Bahçe, doğa, müze, sergi, hayvanat bahçesi, park vb. yerlere geziler düzenlenerek çocukların yeni deneyimler edinmeleri sağlanabilir. Sınıfa zaman zaman tabloların getirilmesi, çocukların bunları incelemelerini, üzerinde yorumlar ve eleştiriler yapmayı öğrenmelerini sağlayacaktır. Model vermeden çocukların özgün çalışmalarına ağırlık verilebilir. Geçmişte sanat etkinliklerinde ortaya çıkacak ürünün modelinin verilmesi düşüncesi desteklendiyse de günümüzde bunun çocukların yaratıcılığını engellediği ortaya çıkarılmıştır. Çocukların resimlerinin arkasına hikayesi alınabilir; resmin hikayesinin yazılması çocukların çalışmalarını ailelerinin daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Sergiler düzenlenebilir; çocukların yapmış olduğu çalışmalar düzenli aralıklarla sergilenebilir, bu sergilere aileler davet edilerek çocuklarının çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Resim sergileri gezilebilir: Şehir içinde yapılan resim sergileri takip edilerek çocuklarla birlikte bu sergilere gidilebilir. Bu sergiler çocukların farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacaktır. Çocukların sanatçıların çalışmasını gözlemleyebilmelerini sağlamak amacıyla sanatçılarla iletişim kurulup sınıfa davet edilebilirler veya çocukların sanatçıların atölyelerinde çalışmalarını gözlemesi sağlanabilir. Bu şekilde yapılan etkinliklerle çocuklarla yapılan sanatsal çalışmalar amacına ulaşmış olacaktır. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

14 12 İlkay ULUTAŞ, Özlem ERSOY Kaynaklar 1. Aral, N Sanat Eğitimi-Yaratıcılık Etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15; Cherry, C Creative Art for the Developing Child. Simon and Schuster Supplementary Education Group, U.S.A. page; Clemens, S.G Art in the Classroom: Making Everyday Special. Young Children, 46(2); Cole, E. ve Schaefer, C Can Young Children Be Art Critics. Young Children, 45(2); Dighe, J., Calomiris, Z. ve Zutphen, C. V Nurturing the Language of Art in Children. Young Children, 53 (1); Edwards, L.C. ve Nabors, M.L The Creative Art Process: What It is and What It is not. Young Children, 48(3); Eliason, C. ve Jenkins, L A Practical Guide to Early Childhood curriculum. Merril, an imprint of Macmillan college Publishing Company, U.S.A., page; Engel, B. S Learning to look: Appreciateing Child Art. Young Children, 51(3); Epstein,A. S Thinking about Art. Young Children, May; Ersoy, Ö Yaş Çocukları İçin Oyuncak Seçimi. Yadıkça Eğitim, sayı;64; Feeney, S.ve Moravcik, E A Thing of Beauty: Aesthetic Development in Young Children. Young Children, September; Kim, H. Park, E. ve Lee, J All Done! Take it Home. Then into a trashcan?:displaying and Using Children s Art Projects. Early Childhood Education Journal, 29 (1); Makin, L., White, M. ve Owen, M Creation or Constraint: Anglo-Australian and Asian-Australian Teacher Response to Children s Art Making. Studies in Art Education, 37(4); Miller, R The Developmentally Appropriate Inclusive Classroom in Early Education, Delmar publishers, U.S.A. page; Schirrmacher, R Talking with Young Children About Their Art. Young Children, July; Spodek, B Selecting Activities in the Arts for Early Childhood Education. Arts Education Policy Review, 94(6); Szyba, C.M Why do Some Theachers resist Offering Appropriate, Open,Ended Art Activities for Young Children. Young Children, 54(1); Zimmerman, E. ve Zimmerman, L Art Education and Early Childhood Education: The Young Child As Creator and Meaning Maker within a Comminity Context. Young Children, November; Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

15 Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi İLKÖĞRETİMDE DERS DIŞI ETKİNLİKLER VE BUNLARLA İLGİLİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI HAKKINDA VELİLERİN GÖRÜŞLERİ Mustafa ALBAYRAK, Ali YILDIZ, Kadir BERBER, Erdoğan BÜYÜKKASAP Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Fakültesi, Ağrı. Özet Bu çalışmada ilköğretimde verilen ders dışı öğretim etkinlikleri ve bunlar hakkında velilerin görüşleri araştırıldı Araştırmada anket ve yüz yüze görüşme tekniği kullanıldı. Çalışma sonunda velilerin ders dışı etkinliklerinin öğrencinin öğrenme sürecine katkıda bulunduğuna inandıkları; öğrencilerin de hedeflere uygun, öğrenci merkezli ders dışı etkinliklerden hoşlandıkları sonucuna varıldı. PARENTS IDEAS ABOUT ACTIVITIES OUT OF LESSON AND STUDENT BEHAVIOR INTERESTED WITH ACTIVITIES Abstract In this study, activities out of lesson and parents ideas about these were researched at primary school. Poll and face to face conversation techniques were used in this study. As a result, It was understood that parents believe that activities out of lesson help to learning and students enjoy activities student centered and suitable for aim. Giriş Ders dışı öğretim etkinlikleri ( hazırlık, alıştırma ve ev ödevi çalışmaları ), öğretim sürecinin önemli unsurlarındandır (1-4). Öğretim sürecinde öğretmen ve öğrencilerin plan ve hazırlıkları yeterli düzeyde olsa bile öğrencilere kazandırılması gereken hedef ve davranışların ders süresince gerçekleşmesi istenilen düzeyde olmayabilir. Ayrıca öğrencilerin dersler işlenirken aldıkları veri ve malumatları kendi zihinlerinde yeniden yapılandırarak ve bunlara öznellik kazandırarak kendi bilgilerini üretme ayrıca bu bilgileri yerinde ve zamanında kullanabilme kabiliyetlerini geliştirebilme açısından ders dışı etkinlikler oldukça önemlidir. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

16 14 Mustafa ALBAYRAK, Ali YILDIZ, Kadir BERBER, Erdoğan BÜYÜKKASAP Binbaşıoğlu na göre okul başarısızlıklarının altında yatan nedenlerden biri de okulda ve evde gereği gibi hazırlık, alıştırma ve ev ödevi çalışmaları yaptırmamaktır (5). Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de öğretmenler büyük bir çoğunlukla hazırlık, alıştırma ve ev ödevi çalışmalarının öğretimde önemli bir yeri olduğunu kabul etmektedirler. Çünkü ders dışı etkinlikler öğrencilerin zihninin yapılanmasında önemli bir unsur olan çevre ve aile faktörünü etkili bir şekilde devreye sokmak için önemli bir araçtır. Ders dışı etkinlikler öğrencinin gündemindeki konu ile ilgili olarak, ailenin çocuğuna verebileceklerine köprü oluştururken, ayrıca destekleyici ailenin önemli özelliklerinden biri olan ailenin çocuklarıyla ortak faaliyette bulunması davranışının gelişmesine de yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda anne-babaların çocuklarını denetlemek için ikna etme yolunu kullanmaları ve destekleyici tutum içinde olmaları halinde çocukların sağlıklı bir psiko-sosyal gelişim yaşadıkları ve ebeveynin beklentilerine daha olumlu cevap verdikleri görülmüştür(6 ). Okulda yapılan etkinlikler ailelerin katkıda bulunduğu hazırlık, alıştırma ve ev ödevi çalışmalarıyla desteklenmediği takdirde öğrenmenin tam sağlanamayacağı eğitimciler tarafından vurgulanmaktadır. Ders dışı etkinliklere katkıda bulunurken ailenin yaklaşımı da oldukça önemlidir. Yavuzer e göre çocuk kendi görevleriyle baş başa kalmalıdır. Onun görevini üstlenip sorunu çözmeye çalışan anne yada baba yaşam boyu böyle bir angajmanın altına girmiş olur. Bu nedenle çocuk dersini çalışırken ebeveyni ile aynı masayı paylaşmamalıdır. Ancak anlaşılmayan sorular için çocuk ebeveyne başvurabilmelidir. Ödevini yapmadığı zaman çocuk kendi sorununu öğretmeni karşısında kendi başına çözebilme yollarını bulmalıdır( 6 ). Ders işleme sürecinde çoğunlukla yoğun bilgi aktarımı yaklaşımının benimsendiği ülkemizde gerçek öğrenmenin belli bir oranda da olsa gerçekleşebilmesi için ders dışı etkinlikler oldukça önem kazanmaktadır. Metot Problem Velilerin ilköğretim öğrencilerine sınıf dışında yapılmak üzere verilen ders dışı öğretim etkinliklerine (hazırlık, alıştırma ve ev ödevi çalışmaları) ilişkin velilerin yaklaşımları nasıldır? Alt Problem 1. Ders dışı öğretim etkinliklerini öğrenciler tek başlarına yapabiliyorlar mı? 2. Velilerin ders dışı öğretim etkinliklerini izleme durumları nasıldır? 3. Bu çalışmaları veren öğretmenler hakkında velilerin düşünceleri nasıldır? Sayıltılar 1. Problem için en uygun veri toplama aracı anket ve yüz yüze görüşmelerdir. 2. Denekler anket sorularına samimi cevap vermişlerdir. 3. Verilerin değerlendirilmesi için en uygun teknik SPSS paket programıdır. Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

17 İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları 15 Denenceler 1. Ders dışı öğretim etkinliklerini öğrenciler tek başlarına yapamamaktadırlar. 2. Öğrencilere verilen ders dışı öğretim etkinliklerine veliler yeteri kadar ilgi duymamaktadırlar. 3. Veliler ders dışı öğretim etkinliklerini olumlu karşılamaktadırlar. 4. Velilerin öğrenim düzeyi yükseldikçe ders dışı öğretim etkinliklerine katkıları azalmaktadır. Araştırma için en uygun bilgi toplama araçlarından biri olarak kabul edilen anket hazırlanmış, uzman görüşünden geçirilmiş ve Erzurum, Ağrı illerinde seçilen 5 ilköğretim okulundaki öğrencilerin velilerine uygulanmıştır. Değerlendirmeye 454 (Dört yüz elli dört) anket dahil edilmiş ve veriler SPSS bilgisayar paket programında değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmaya dahil edilen okullarda veli toplantılarına bizzat katılınmış ve velilerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bulgular ve Yorum Tablo 1. Araştırmaya dahil edilen velilerin öğrenim durumları Eğitim durumu İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü TOPLAM n % Tablo 1 den görüldüğü gibi araştırmaya dahil edilen velilerin çoğunluğu lise ve üniversite mezunudur. Tablo 2. Öğrenciler hazırlık, alıştırma ve ev ödevlerini tek başlarına yapabiliyorlar mı? sorusuna verilen cevaplar Cevap Türü Evet Hayır Verilen cevap sayısı n % N % İlköğretim 1.kademe İlköğretim 2. kademe Tablo 2 den görüldüğü gibi her iki kademede de öğrencilerin çoğunlukla ders dışı etkinlikleri tek başlarına yapamadıkları velilerce ifade edilmektedir. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

18 16 Mustafa ALBAYRAK, Ali YILDIZ, Kadir BERBER, Erdoğan BÜYÜKKASAP Tablo 3. Velilerin öğrencilerine yönelttikleri ödevin var mı? sorusuna verdikleri cevaplar Cevap Türü Evet Hayır Verilen cevap sayısı n % N % İlköğretim 1.kademe İlköğretim 2. kademe Tablo 4. Öğrencilerin hazırlık alıştırma ve ev ödevi yapımında başvurdukları yöntemler Cevap Türü Ezbere yapıyor İnceleme, araştırma Verilen cevap sayısı n % N % İlköğretim 1.kademe İlköğretim 2. kademe Tablo 4 ten görüldüğü gibi öğrenciler ders dışı etkinlikleri yaparken 1. kademede ezber yöntemini, 2. kademede ise inceleme ve araştırma yöntemini daha ağırlıklı olarak tercih etmektedirler. Bu durum 2. kademe öğrencilerinin araştırma ve inceleme becerilerinin daha geliştiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Tablo 5. Ders dışı etkinlikler vermeyen öğretmenler hakkında veli görüşleri Cevap Türü Başarılı Başarısız Verilen cevap sayısı n % N % İlköğretim 1.kademe İlköğretim 2. kademe Tablo 6. Öğrencilerin ders dışı etkinlikleri yapmada gösterdikleri davranışlar Cevap Türü Severek yapıyor Mazeret gösteriyor Verilen cevap sayısı n % N % İlköğretim 1.kademe İlköğretim 2. kademe Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

19 İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları 17 Tablo 5 ten, velilerin ders dışı etkinlik vermeyen öğretmenleri başarısız olarak nitelendirmelerinin, velilerin ders dışı etkinliklere olumlu yaklaşımının bir sonucu olduğu söylenebilir. Tablo 6 dan öğrencilerin ders dışı etkinlikleri çoğunlukla severek yapıyor olmaları, öğrenciler açısından da aynı şekilde değerlendirilebilir. Velilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, velilerin öğrenim düzeylerinin ders dışı öğretim etkinliklerine yaklaşımını etkilediği belirlenmiştir. Ankette Hazırlık, alıştırma ve ev ödevi yapımında öğrencilere kimler yardım ediyor? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde birinci kademe öğrencilerine öncelikle annenin, ikinci kademede ise öncelikle babanın yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin ders dışı etkinliklere yardım istemede öncelikle anneyi tercih ettikleri, annenin yetersiz kaldığı durumlarda da babaya yöneldikleri şeklinde yorumlanabilir. Anne baba dışındaki yardımcıların önemsiz düzeyde olduğu belirlenmiştir. Verilerden öğrencilerin velilerden en fazla yardım talep ettikleri derslerin sırasıyla Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Yabancı Dil dersleri olduğu belirlenmiştir. Velilerin en çok yardım edebildiklerine inandıkları dersler sırasıyla şöyledir ; Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve Fen Bilgisi dersleridir. Bu durum, Fen Bilgisi, Türkçe ve Hayat Bilgisi ders konuları günlük yaşamla daha çok bağlantılı olduğundan veliler deneyimlerinden faydalanarak bu derslerle ilgili ders dışı etkinliklere daha çok katkıda bulunabildikleri şeklinde açıklanabilir. Öğrencilerin ders dışı etkinliklerin yapımı sırasında daha çok ders kitaplarını kaynak olarak kullandıkları, belli bir oranda ansiklopedilerden de yararlandıkları belirlenmiş bilgisayardan yararlanma oranının her iki kademede de çok az oranda olduğu görülmüştür. Öğrenciler ders dışı etkinliklerini yapmada ders kitaplarının dışında ansiklopedi, elektronik ortam gibi diğer kaynaklara yönelmemeleri, öğrencilerin kaynak kullanımı konusunda yeteri kadar bilgilendirilme ve yönlendirilmenin yapılmadığının göstergesi olarak düşünülebilir. Velilerde; öğrencileri değişik kaynaklara yöneltmek, öğrenilen bilgileri tekrar etmelerini sağlamak, kazanılan bilgi ve becerilerin diğer derslere uygulayabilmesi açısından öğrencilere sürekli olarak ders dışı öğretim etkinlikleri verilmesi yönünde bir düşünceleri mevcuttur. Ancak bu uygulamanın 2. kademede daha ağırlıklı olmasına ve 1. kademede ise okulda ilave zamanlarla bu tür etkinlikleri sınıf ortamında tamamlanması yönünde yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca velilerin ders dışı öğretim etkinliklerini öğrenci seviyesinin üstünde buldukları ve bu durumun da öğrencilerin ders dışı etkinlikleri tek başlarına yapamamalarına ya da velilere yaptırma eğilimine yöneldiklerini gözlemledikleri anlaşılmaktadır. March 2004 Vol:12 No:1 Kastamonu Education Journal

20 18 Mustafa ALBAYRAK, Ali YILDIZ, Kadir BERBER, Erdoğan BÜYÜKKASAP Sonuç Ders dışı öğretim etkinliklerini öğrencilerin tek başlarına yapamadıkları, velilerin öğrencilerin ders dışı öğretim etkinlikleriyle yeteri kadar ilgilendikleri, yine velilerin ders dışı öğretim etkinlikleri verilmesini olumlu karşıladıkları,velilerin öğrenim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin ders dışı öğrenim etkinliklerine yardımlarının azalmadığı sonuçlarına varıldı. Öneriler Ders dışı öğretim etkinliklerinin öğrenim sürecindeki önemi dikkate alınarak gerekli ağırlık verilmelidir. 1. Öğrenci başarısının değerlendirilmesine ders dışı öğretim etkinliklerinin daha çok katılımı sağlanmalıdır. 2. Ders dışı öğretim etkinlikleri, öğrencilerin tek başlarına başarabilecekleri ve özgüven kazanabilecekleri, gerektiğinde yardım talep edebilecekleri biçimde yapılandırılmalıdır. 3. Veli toplantılarında veya değişik nedenlerle velilere, ders dışı öğretim etkinliklerine ilişkin eğitici etkinliklere yer verilmelidir. 4. Ders dışı öğretim etkinliklerine yaklaşım konusunda ebeveynlerin işbirliği ve ortak görüş içinde olmaları gereklidir. Kaynaklar 1. Fidan N. Okulda Öğrenme ve Öğretme Alkım Yayınları Ankara Senemoğlu N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Spot Matbaacılık Ankara Hesapçıoğlu M. Öğretim İlke ve Yöntemleri Betaş Yay. İstanbul Albayrak M. Sağlam S. Berber K. Büyükkasap E. Öğretmenlerin Ders Dışı Öğretim Etkinliklerine Yaklaşımları Kastamonu Eğitim Dergisi,Cilt 10; No Binbaşıoğlu C. Okullarda Öğretim Sorunları, Eğit-Der Yayınları Ankara Yavuzer H. Çocuk Eğitimi El Kitabı İstanbul Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Gazi University Kastamonu Education Journal Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 Eğitim Bilimleri İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Okul Öncesi Dönemde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ... 1 Okul Öncesi Eğitim... 1 Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Gerekliliği... 3 Okul Öncesi Resim Eğitiminde Temel İlke ve Yaklaşımlar...

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİM SANATININ TEMEL KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

ÇOCUK GELİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİM SANATININ TEMEL KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA ÇOCUK GELİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİM SANATININ TEMEL KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikoloji Ünitesi Psikolog Banu Beyaz Giriş

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Özel Kıraç Anaokulu Değerler Eğitimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI..1 PROGRAMIN DAYANAĞI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ADDIE MODELİ RENK RİTİM PROJESİ

ADDIE MODELİ RENK RİTİM PROJESİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ADDIE MODELİ RENK RİTİM PROJESİ Bengi HOŞSUCU Gizem Güneş EKİM Ceyhun Gizem ALPARSLAN Öğretim Tasarımı Kadir KOZAN Kasım, 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa İHTİYAÇ ANALİZİ 2 1. Planlama

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Oyunun Adı: Ben Kimim? Amacı: Görsel algının gelişmesi Hedef kitle : 6-5 yaş REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Malzeme: Farklı tiplerde ve özelliklerde küçük oyuncaklar Kişi sayısı: 10-15 kişi. Oyunun

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

4. haftanın sonunda ise yine hedeflenen yıldız sayısına ulaşan öğrencilerimize sorumluluk madalyası verilir.

4. haftanın sonunda ise yine hedeflenen yıldız sayısına ulaşan öğrencilerimize sorumluluk madalyası verilir. KAZASKER ANAOKULU DAVRANIŞ SORUMLULUK PROJESİ Okulöncesi dönemde çocuklar her bir gelişim basamağının temellerini atar, desteklenerek gelişim gösterir ve yaşına uygun davranışlarla büyüyerek özgüven geliştirir.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

REGGİO EMİLİA TÜRKİYE İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDIR!

REGGİO EMİLİA TÜRKİYE İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDIR! Bu yazı Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan tarafından www.alternatifokullar.com hazırlanmıştır. Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Okul Öncesi Eğitimi ABD Başkanı Dumlupınar Üniversitesi (Ohio State University, MA &

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

SANAT VE TASARIM ALANI

SANAT VE TASARIM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI SULU BOYA RESİM KURS PROGRAMI Ankara, 2017 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI....3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ Sınıfta Fiziksel Düzenin Önemi SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ Öğrenciler için fiziksel konfor Derse motivasyon/dikkat çekme Öğrenmeyi kolaylaştırma Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr 2

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU

ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ -MAYIS AYI VELİ BÜLTENİ- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE TELEVİZYON OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE TELEVİZYON Televizyonun kullanım

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ESRA AKKAYA 3-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ VELİ EĞİTİMİ NOTLARI. 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı?

ÖĞRETMEN ESRA AKKAYA 3-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ VELİ EĞİTİMİ NOTLARI. 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı? 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı? 3 yaşındaki çocuk elinden gelse dünyayı keşfetmeye çalışır. Kırılabilecek şeyleri kırmaya, kalemlerle bir yerleri çiz meye ihtiyacı vardır. Buna göre bir oda veya

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya

SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya Konu Öğretmenin Adı, Okulu ve Ülkesi Hedef Grubu Sınıf: 5 Yaş: 8/10 Hedefler Temel Yeterlilikler Açıklama / Gerekçe Süre Yer Sürdürülebilir Kalkınma Temaları Kullanılan Materyal ve SUSTAIN DERS PLANI Bahçede

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1. Tütün Alkol ve Madde Bağımlılığı Önleme Programı 2. Trafik Dersinde Madde Bağımlılığının Trafiğe Etkisi Kazanımı 3. Okul Rehberlik

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Ailenin önemli işlevlerinden biri de çocuğunu eğitme işlevidir. Her aile bu işlevini karşılamak zorundadır. Bu aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ Ocak Ayında Temamız MASALLAR Şubat Ayında Temamız TAŞITLAR Ocak ayında masallar, Şubat ayında taşıtlar temalarımızı işledik. Çeşitli masallar sunumlarımızı

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı