KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI"

Transkript

1 İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I

2 İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ FATİ PUTAŞ YÜKSEK LİSAS TEZİ Kod o : Bu Tez 07/02/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından y Birliği ile Kabul Edilmiştir. Doç. Yrd. Doç. Yrd. Doç. Dr. Fikret ALI Dr. üseyin ZEGİ Dr. MükerremKUTĞLU Başkan Üye Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Özden GÖÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma K.S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje o: 2004/2-9 ot: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. II

3 İÇİDEKİLE İÇİDEKİLE SAYFA İÇİDEKİLE I ÖZET. III ABSTACT... IV ÖSÖZ... V ŞEKİLLE DİZİİ.. VI EK ÇİZELGELE DİZİİ..... IX SİMGELE ve KISALTMALA DİZİİ. X 1.GİİŞ ksimler ksimlerin Genel Özellikleri ksimlerin Sentezi lefinlere Cl Katılması İle ksim Sentezi Aktif idrojen Gibi Davranan Karbonun itrolanması ile ksim Sentezi Grignard Ayıraçlarına Konjuge Baz itro Bileşiklerinin Katılması ile ksim Sentezi Birincil Alifatik Aminlerin ksidasyonu ile ksim Sentezi Aldehit yada Ketonlara idroksilamin Katılması ile ksim Sentezi Alifatik itro Bileşiklerinin İndirgenmesi ile ksim Sentezi Ketiminlerin idroksilamin ile eaksiyonundan ksim Sentezi Fumarik Asit ile Friedel-Crafts Tipi eaksiyonlar Yoluyla ksim Sentezi Alkil itrit ile Ketonların eaksiyonundan ksim Sentezi ksim ve ksimato Gruplarının Koordinasyon Modelleri ksimlerin eaksiyonları C Grubunun Korunması eaksiyonu C Grubunun Kopması eaksiyonu Isı ve Işık Etkisiyle Asitlerle eaksiyonu ükleofillerle eaksiyonları Diazonyum Kenetleme eaksiyonları alojenlenme eaksiyonları ksidasyon eaksiyonları Diklormetanla Kondenzasyon eaksiyonları İndirgenme eaksiyonları Sübstitüsyon eaksiyonları Ketimin luşumu Katılım eaksiyonları ksimlerin Kompleksleri ÖCEKİ ÇALIŞMALA MATEYAL VE METT Materyal Kullanılan Kimyasal Maddeler Kullanılan Biyolojik Materyaller Kullanılan Cihazlar Metot 42 III

4 İÇİDEKİLE Sentez (E,E)-Diklor-anti-glioksim eldesi Disiyan-di--oksit (Siyanojen-di--ksit) Sentezi , -Bis(4-Fenilazofenil)tiyoüre Sentezi, (a) (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim (pdd 2 ) (1) sentezi Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}nikel(ii) kompleksi eldesi, [i(pdd) 2 ], (2) Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}bakır(ii) kompleksi eldesi, [Cu(pdd) 2 ] (3) Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}kobalt(ii) kompleksi eldesi, [Co(pdd) 2 ] (4) Antibakteriyal ve Antifungal çalışmalar Mikroorganizma Kültürlerinin azırlanması BULGULA VE TATIŞMA Ligand ve Komplekslerin Sentezi Elementel Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ligandın 1 -M Spektrumunun Değerlendirilmesi Ligand ve Komplekslerin I Spektrumlarının Değerlendirilmesi Ligand ve Komplekslerin U.V.-Visible Spektrumlarının Değerlendirilmesi Ligand ve Komplekslerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi SUÇLA VE ÖEİLE.55 KAYAKLA 57 EKLE 66 ÖZGEÇMİŞ 71 IV

5 ÖZET KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI YÜKSEK LİSAS TEZİ ÖZET SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI VE BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ FATİ PUTAŞ DAIŞMA: Yrd. Doç. Dr. Mükerrem KUTĞLU Yıl: 2006 Sayfa: 71 Jüri :Yrd. Doç. Dr. Mükerrem KUTĞLU Doç. Dr. Fikret ALI Yrd. Doç. Dr. üseyin ZEGİ = ve C=S Grubu içeren yeni bir vic-dioksim ligandı, (4E,5E)-1,3-bis[4- (fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim (1) pdd 2,,' -bis(4- fenilazofenil)tiyoüre ve diklor-anti-glioksim den C 2 Cl 2 ortamında elde edilmiştir. Bu anti vic-dioksim ligandının (1) pdd 2, üç geçiş metali kompleksi {(2) [i(pdd) 2 ], (3) [Co(pdd) 2 ] ve (4) [Cu(pdd) 2 ]} sentezlendi. Dioksim ligandı ve metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, 1 -M, I ve U.V.-Visible spektroskopisi ile karakterize edildi. Ligand ve komplekslerinin antibakteriyel aktiviteleri beş bakteri (Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Enterobacter cloacae, Basillus megaterium ve Mycobacterium smegmatis) ve üç mantara (Kleuvyeromyces marxianus, hodotorula rubra ve Candida albicans) karşı araştırıldı. Bu yeni ligandın metal komplekslerinin metal ligand oranı 1:2 ve ligand koordinasyonu pek çok vic-dioksimde olduğu gibi,' atomlarından olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: vic-dioksim, geçiş metali, metal kompleksi. III

6 ABSTACT UIVESITY F KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ISTITUE F SCIECE DEPATMAT F CEMISTY MSc TESIS ABSTACT SYTESIS F A EW SLUBLE vic-dixime AD ITS SME METAL CMPLEXES Supervisor : Assis. Prof. Dr. Mükerrem KUTĞLU Year : 2006 Pages : 71 Jury : Assis. Prof. Dr. Mükerrem KUTĞLU Assoc. Prof. Dr. Fikret ALI Assis. Prof. Dr. üseyin ZEGİ A novel vicinal dioxime ligand containing = and C=S group, (4E,5E)-1,3- bis[4-(phenyldiazenyl)phenyl]-2-thiooxaimidazoline-4,5-dione dioxime (1) pdd 2 was prepared from,'-bis(4-phenylazophenyl)thiourea and anti-dichloroglyoxime in C 2 Cl 2. Three transition metal complexes {(2) [i(pdd) 2 ], (3) [Co(pdd) 2 ] and (4) [Cu(pdd) 2 ]} of this vicinal anti-dioxime ligand, (1) pdd2 were synthesized. The structures of the dioxime ligand and its transition metal complexes were characterized by elementel analyses, 1 -M, I and U.V.-Visible spectroscopy. Antifungal and antibacterial activities of the free ligand and its complexes were also investigated against five bacteria (Klebsiella pneumoniae,micrococcus luteus, Enterobacter cloacae, Basillus megaterium and Mycobacterium smegmatis,) and three (Kleuvyeromyces marxianus, hodotorula rubra and Candida albicans) fungi. The transition metal complexes of this new ligand had a metal/ligand ratio of 1:2 and the ligand coordinates only through the,' atoms, as do most of vicinal dioximes. Key Words: vic-dioxime, transition metal, metal complexes. IV

7 ÖSÖZ ÖSÖZ Yüksek lisans boyunca tüm çalışmalarımda bana maddi ve manevi destek veren danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mükerrem KUTĞLU na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez çalışmamda bana bu imkanı sağlayan K.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Mehmet TÜME e saygılarımı sunar, teşekkür ederim. K.S.Ü. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. urcan KUTĞLU na katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca antibakteriyel çalışmalarda büyük katkıları olan Biyoloji bölümünden Uzman Sevil TĞLU na teşekkür ederim. Çalışmalarımda bana yardımcı olan Dr. Esin İSPİ, Araş. Gör. Şahin US, Araş. Gör. uri GÜLEŞCİ ve Araş. Gör. ihal DELİGÖÜL e teşekkür ederim. Maddi ve manevi olarak beni her zaman destekleyen aileme ve eşime teşekkür ederim. Şubat-2006 Kahramanmaraş V

8 ŞEKİLLE DİZİİ ŞEKİLLE DİZİİ SAYFA Şekil 1.1. ksimlerin izomerleri... 3 Şekil 1.2 ksim gruplarının bağı formları Şekil 1.3 ksim ve karboksil grupları için hidrojen bağı düzenlemeleri... 5 Şekil 1.4. ksim grupları için yaygın hidrojen bağı düzenlemeleri Şekil 1.5. lefinlere Cl katılması Şekil 1.6. Karbon atomunun nitrolanması... 6 Şekil 1.7. Grignard ayıraçlarına konjüge nitro bileşikleri katılması reaksiyonu.. 7 Şekil 1.8. Aldehit yada ketonlara hidroksilamin katılması reaksiyonu. 7 Şekil 1.9. Aseton dan hidroksilamin ile oksim eldesinin reaksiyon mekanizması.. 8 Şekil Alifatik nitro bileşiklerinin indirgenmesi Şekil Ketiminlerin hidroksilaminlerle reaksiyonundan oksim eldesi... 9 Şekil Fumarik asit ten oksim eldesi Şekil Siklohekzanon ile metilnitrit ten diosim eldesi Şekil Kloroaseton dan oksim sentezi.. 10 Şekil ksim ve oksimat gruplarının kristaliografik koordinasyon modları...10 Şekil ksim gruplarının genel reaksiyon mekanizması. 11 Şekil ksimlerin - ve =C bağı vasıtasıyla reaksiyonları.. 12 Şekil ksimlerin ısı ve ışık etkisiyle bozunması Şekil Cl etkisiyle amfi-izomerin anti-izomere dönüşüm reaksiyonu. 13 Şekil ksimlerin nükleofillerle reaksiyonları Şekil ksimlerin diazonyum kenetlenme reaksiyonu Şekil ksimlerin halojenlenme reaksiyonları Şekil ksimlerin oksidasyon reaksiyonları Şekil dioksimlerin oksidasyon reaksiyonu. 15 Şekil Kondenzasyon reaksiyonu Şekil ksimlerin i katalizörlüğünde indirgenme reaksiyonu.. 16 Şekil Aromatik oksimlerin indirgenme reaksiyonu.. 16 Şekil İndirgenme sonucu hidroksil amin oluşumu 17 Şekil ksimlerden oksim eterlerin oluşum reaksiyonu.. 17 Şekil Açil türevlerinin oluşum reaksiyonu.. 17 Şekil Semmler-Volf aromatizasyonu. 18 Şekil ksimlerin izosiyanatla reaksiyonu Şekil Ketimin oluşum reaksiyonu. 18 Şekil ksimlerin katılım reaksiyonu 18 Şekil alojen katılması Şekil Aşırı halojen katılım reaksiyonu 19 Şekil idrojen Siyanür katılımı. 19 Şekil ksim komplekslerinin bağlanma şekilleri. 20 Şekil vic-dioksim-metal komplekslerinin genel gösterimi. 21 Şekil ktahedral dimetilglioksim in kobalt (II) kompleksi. 22 Şekil Kare düzlem diaminoglioksim in kobalt (II) kompleksi 22 Şekil Beş azot atomu ligandından oluşan Co(III) kompleksi Şekil vic-dioksimlerin anti-formlarının i(ii) kompleksi.. 23 Şekil Anti-DTI 2 kompleksleri VI

9 ŞEKİLLE DİZİİ Şekil L.2aX (X = Cl - yada Cl 4 - ) yapısı...24 Şekil Tetraoksim ligandları...25 Şekil 2.1. Büyüktaş ve Serin tarafından sentezlenen komplekslerin genel yapısı Şekil 2.2. Kurtoğlu ve Serin tarafından sentezlenen trinükleer kompleklerin genel yapısı Şekil 2.3. Bilgin ve arkadaşları tarafından sentezlenen ( 2 L) ligandı ve Co(III) kompleksi.. 27 Şekil 2.4. Batı ve ark. nın oluşturdukları i(ii), Cu(II) ve Co(II) komplekslerinin yapısı.. 27 Şekil 2.5. Gök ve ark. tarafından sentezlenen 2 L ligandının yapısı...28 Şekil 2.6. Khalil tarafından sentezlenen ligandların ve komplekslerin yapısı. 29 Şekil 2.7. Karipcin ve Karataş ın sentezledikleri ligandların ve komplekslerin yapısı.. 30 Şekil 2.8. Gümüş ve ark. tarafından sentezlenen 8,9-bis(hidroksiimino)-7,10-diazo tetrakosen ( 2 L) ligandınınyapısı Şekil 2.9. Gümüş ve ark. tarafından sentezlenen ( 2 L) ligandının, i(ii) ve Pd(II) komplekslerinin yapısı. 31 Şekil Kurtoğlu ve Serin tarafından sentezlenen 4-(11-kloro-3,6,9- trioksaundesikloksi) fenilaminogliloksim (L 2 ) ligandının yapısı Şekil Kurtoğlu ve Serin tarafından sentezlenen metal komplekslerinin yapısı.. 32 Şekil Demirhan ve ark. tarafından sentezlenen 1,10-fenantrolin-(5,6-b-)-2,3- dihidroksiimino-1,4-diazin ligandının yapısı Şekil Zekri ve ark. tarafından sentezlenen ligandlar ve [U 2 (L 1 ) 2 ( 2 ) 2 ] kompleksinin yapısı Şekil Çelik ve ark. tarafından sentezlenen komplekslerin yapısı Şekil Yıldırım ve ark. nın sentezlediği komplekslerin yapısı.. 34 Şekil 2.16 Aydoğdu ve ark. tarafından sentezlenen 1,2-dihidroksiimino-3,7-diaza- 9,10--siklohekzilidindekan (L 1 2 ) nin kare düzlem Cu(II) kompleksi Şekil Aydoğdu ve ark. tarafından sentezlenen 9,10,bis(hidroksiimino)-4-8,11,15 tetraaza-1,2,17,18--dibenzaloktadekan (L 2 2 ) nin kare düzlem Cu(II) kompleksi. 35 Şekil Zülfikaroğlu ve ark. tarafından sentezlenen ligandların yapısı 36 Şekil Zülfikaroğlu ve ark. tarafından sentezlenen komplekslerin yapısı Şekil Dağdelen ve Kurtoğlu tarafından sentezlenen (L 2 ) (4E,5E)-1,3-bis{4-[(4- metilfenil amino)metil]fenil}-2-tiooksaimidazolin-4,5-dion dioksim ligandı.. 37 Şekil Dağdelen ve Kurtoğlu tarafından sentezlenen komplekslerin yapısı 37 Şekil Baydemir ve Kurtoğlu tarafından hazırlanan 4E,5E)-1,3-bis{4-[(4-bromo fenilamino) metilen]fenil}-2-tiyooksiimidazolin-4,5-dion dioksim (bmd 2 ) ligandının yapısı. 38 Şekil Baydemir ve Kurtoğlu tarafından hazırlanan komplekslerin yapısı 38 Şekil Velarde ve ark. tarafından sentezlenen (L) ligandı. 39 Şekil Kesimli ve ark. tarafından sentezlenen yapılar Şekil 3.1. Diklor-anti-glioksim sentezi reaksiyonu Şekil 3.2. Disiyan-di--oksit Sentezi.. 43 Şekil 3.3., -Bis(4-fenilazofenil)tiyoüre Sentezi, Şekil 3.4. (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion VII

10 ŞEKİLLE DİZİİ dioksim (pdd 2 ) (1) sentezi.. 45 Şekil 3.5. Di{(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}nikel(ii) kompleksi eldesi, [i(pdd) 2 ] (2).. 46 Şekil 3.6. Di{(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}bakır(ii) kompleksi eldesi, [Cu(pdd) 2 ] (3) Şekil 3.7. Di{(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}kobalt(ii) kompleksi eldesi, [Co(pdd) 2 ] (4) Şekil 4.1. [(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim] (pdd 2 )..50 Şekil 5.1. (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim (pdd 2 ) (1)..55 Şekil 5.2. (1) (pdd 2 ) Ligandının metal iyonları ile koordinasyon bileşiklerinin önerilen genel yapısı.. 56 VIII

11 ŞEKİLLE DİZİİ EK ÇİZELGELE DİZİİ SAYFA Ek Çizelge 1. Sentezlenen Bileşiklerin Bazı Fiziksel Özellikleri. 66 Ek Çizelge 2. Elementel Analiz Sonuçları Ek Çizelge 3. U.V.-Görünür Bölge Değerleri Ek Çizelge 4. Sentezlenen Bileşiklerin Bazı I Değerleri (cm -1 ) 69 Ek Çizelge 5. Antimikrobiyal Özellikler IX

12 ŞEKİLLE DİZİİ SİMGELE VE KISALTMALA DİZİİ a pdd 2 [i(pdd) 2 ] :, -bis(4-fenilazofenil)tiyoüre : (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim : Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5- dion dioksimato}nikel(ii) [Cu(pdd) 2 ] : Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5- dion dioksimato}bakır(ii) [Co(pdd) 2 ] : Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5- dion dioksimato}kobalt(ii) E.n MA o C g ml I UV-Vis. : Erime noktası : Molekül ağırlığı : Santigrad derece : gram : mililitre : Infra-red : Ultraviyole-visible 1 -M :Proton nükleer magnetik resonans Et 2 Et Me : Dietil Eter : Etil alkol : Metil Alkol X

13 GİİŞ 1.GİİŞ Bir metal katyonunun inorganik iyonlarla veya organik iyonlarla veya polar inorganik ve organik moleküllerle verdiği katılma ürünlerine koordinasyon bileşikleri, koordinasyon bileşiklerine metal kompleks veya sadece kompleks de denir. Koordinasyon bileşikleri inceleyen bilim dalına koordinasyon kimyası denir (Gündüz, 1998). Koordinasyon bileşiklerindeki katyona merkez atomu adı verilir. Koordinasyon bileşiklerinde katyon veya merkez atomuna bağlı olan yüklü ve yüksüz gruplara ligand denir. Yüklü ligandlara C-, Cl-, C gibi iyonlar, yüksüz ligandlara da 2, 3, 2 C 2 C 2 2 gibi moleküller örnek verilebilir (Gündüz, 1998). rganik ve inorganik bileşiklerin kaynaşması ile meydana gelen koordinasyon bileşikleri, bu iki disiplin arasındaki sınırı ortadan kaldırmıştır. Bir metal iyonun, elektron verici ile bağ teşkil etmesi sonucu oluşan yeni maddeler, bunların konfigürasyonları, yapılarının aydınlatılması, bu disiplinin araştırma sahasına girer (Sarıkahya ve ark., 1987). Koordinasyon bileşikleri, sayılarının fazlalığı, yapıları, renkleri, magnetik özellikleri ve kimyasal tepkimeleri nedeniyle anorganik kimyada çok önemlidir ve geniş bir araştırma sahasına sahiptir (Sarıkahya ve ark., 1987). Koordinasyon bileşiklerinin çok önemli bir grubunu oluşturan vic-dioksimler ve makrosiklik bileşiklerin gösterdikleri çeşitli özellikler, bu grup bileşiklerin bilimsel ve ticari bakımdan çok önemli bir duruma gelmesine neden olmuştur. Koordinasyon bileşiklerinin bu grubu, boyar maddeler ve lak sanayinde otooksidasyon katalizörlerinde polimerizasyon endüstrisinde, analitik reaktifler olarak, makrosiklizasyon reaksiyonlarda, su geçirmezlik ve ateşe dayanıklı malzeme yapımında, ilaç sanayiinde, cevher zenginleştirmede, metal ekstraksiyonunda, biyolojik sistemlerde model bileşikler olarak kullanılmaktadır (Schrauzer, 1964). ksim kimyası Tschugaef in i in gravimetrik ölçümleri için ayıraç olarak dimetil glioksim i tanımlamasıyla aktif hale geldi. ksim ligand olarak geçiş metalleri kimyasının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu gelişmeye pek çok makalede değinilmiştir. Bu makalelerde önce Chakravorty bazı basit oksimlerin (vic-dioksim), -kinonmonoksim, karbonil, -imin, -pridin, -azo, -hidroksi ve amidoksim kimyasal yapılarından bahsetmiştir. Bertrand ve Eller geçiş metalleri ile oksimlerin bağlarını açıklamışlardır, Mehrota basit vic-dioksim içeren komplekslerin sentezi, yapıları ve reaktiviteleri ile ilgilenmiştir. Tasker ve arkadaşları fenolik oksim ligandlarının koordinasyonu tanımladılar. Chanduri metal oksimat stratejisi kullanarak ligan bloklu, çeşitli homo ve heterometalik paramagnetik kompleksler sentezledi. Bu sentezlenen moleküller magnetizm alanına önemli katkılar sağladı; oksimato grubu (C -) bileşiği değişik bölgelerdeki ortalama ferromagnetiklikten, güçlü antiferromagnetikliğe doğru etkileyebilmektedir (Constantinos ve ark., 2005). Koordinasyon bileşikleri canlı yapılarda hayati öneme sahiptirler. ayatın devamı için gerekli olan hemoglobindeki hemin prostetik grubu bu tür bileşiklere örnektir. Koordinasyon bileşiklerinin çok önemli bir grubunu oluşturan vic-dioksimler ve makrosiklik bileşikler çok değişik özellikler göstermektedir. Bu tür bileşikler bilimsel ve ticari bakımdan çok önemli duruma gelmiştir (Constantinos ve ark., 2005). 1

14 GİİŞ ksimler; tarımda, eczacılıkta son ve ara ürün, anti-oksidant ve prepolimer reaktifleri olarak kullanılması oksimlerin gelişmekte olan uygulama alanları arasındadır (Bambenek ve Pelaum, 1963). erbisid olarak kullanılan oksimler; sübstitüe olmuş piridil-siklohekzandionlar (Markley, 1991), sulfonilüre içeren oksim eterler (Belluci ve Gerber, 1985), propiyonik asid ihtiva eden oksimler (De silva, 1983) ve fenil ketoksim karbamatlardır (Searle, 1971). İnsektisid olarak kullanılan oksimler; alkil-aril keton oksimler (Bull ve Searle, 1980), o-alkildenamino tiyofosfatlar ve tiyofosfonatlar (Gutman, 1972), hidroksi benzaldoksimler (misel karakterli) (Epstein ve Bodor, 1981), sübstitüe olmuş oksim eterler (ishioka ve ark., 1979), hidroksi benzaldoksimler-bis metil karbamatlardır (Lorenz ve ark., 1972). Fungusid olarak kullanılan oksimler; benzoin oksim ve türevleri (aken ve ark., 1980), fenil piridil ketoksimler ve onların -asetil türevleri (Massolini ve ark., 1989), polihaloaseton oksimler (Chi-tung, 1987), 8-kinolinol türevi, nitrozo bileşikler ve oksimleri (Tibor, 1961), piridin ve pirazin türevleri özellikle bahçecilik ve çiçekcilik ile ilgili uygulama alanlarında kullanılır (Dorn, 1982). Suni tatlandırıcı olarak kullanılan oksimler; 4-substitüentli-1,4-siklohekzadien-1-karboksialdehitin oksimleri (Acton ve ark., 1979), doymamış yapı içeren siklik halkalı oksimlerdir (Unterhalt ve Ghori, 1980). Deri koruyucu olarak kullanılan oksimler; deri ve lifli malzemelerin yumuşaklığını ve su geçirmeme özelliğini artırmak için uygulanan işlemlerde (Mathias, 1965), boyama ve vernikleme işleminde kullanılır (Zbigniev ve Andrzej, 1963). rganofosfor zehirlenmelerine ve fosforlu savaş gazlarına karşı kullanılan oksimler; biasetilaminooksim ve piridin-2-aldoksim (Edery ve Schatzberg, 1958), 3, 3'-bispiridinyum mono oksimler (Sikder ve ark., 1992), bispiridinyum türevleridir (Inns ve Leadbeater, 1983). Tıbbi ilaç olarak kullanılan oksimler; 3-hidroksi-5-hidroksimetil-2- metilisonikotinaldoksim (Piridoksal oksim) epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır (Pham ve ark., 1970), eritromisin oksimler antibiyotik olarak kullanılır (Pliva, 1971), kortison yapımında kullanılır (Brooks ve ark., 1958), radyoaktif izotop olarak teknesyum kompleksi kullanılır (Steinmetz ve ark., 1993), o-(w-aminoalkil) oksimler lokal anestezik ve analjezik olarak kullanılırlar (Kurihara ve ark., 1980; Gümüş, 1999). Parfüm sanayinde kullanılan oksimler; propan tetramer ve propan trimer oksimler, çiçek kokulu parfüm bileşenleri olarak kullanılır (ercules, 1982), isobütilaldehid oksim, 2-metilbütilaldehit oksim ve izovaleraldehitler, doğada yetişen edychium Coronarium bitkisinin baharat kokusuna benzer bir koku meydana getirmek için kullanılır (Toyoda ve ark., 1993). Karbon sanayinde; asetofenon oksimler kopyalama kağıdında boya katkı maddesi olarak kullanılır (Moore Business Forms Inc, 1978). Dodekanol oksim bazı kimyasal maddelerle karıştırılarak yazıcı mürekkeblerinde katkı maddesi olarak kullanılır (Yoshioka, 1987). 2

15 GİİŞ Deterjan sanayinde kullanılan oksimler; o-polyalkoksilat ve o-polyalkoksilat n- alkonon oksimler deterjan olarak kullanılır (Kuntschik ve Edwards, 1970; Gümüş, 1999) ksimler ksimlerin Genel Özellikleri ksimler organik, analitik, anorganik, biyo ve endüstriyel kimyada kullanılmaktadır (Karipcin ve Karataş, 2001). ksim ve metal oksim kompleksleri son yüzyılın başlangıcından beri araştırılmaktadır (Zülfikaroğlu ve ark., 2003). ksim çalışılmasının bir başka nedeni de metal koordinasyonunu etkilemeleri ve değişebilen geometriye sahip olmalarıdır (Llanguri ve ark., 2000). ksim ligandları analitik kimyada ayıraç olarak kullanılmakta ve bunun yanı sıra bazı kimyasal uygulamalarda katalizör olarak kullanılmaktadır. Dimetil glioksim ve salisilaldoksim [SALX 2 ] iki önemli ayıraçtır ve analitik kimyada kullanılır. Bu oksimler p kontrolünde i(ii), Pd(II) ve Cu(II) gibi metallerle oldukça sağlam ve renkli bileşikler verirler (Voiculescu, 2001). ksim adı oksi ve imin kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur (-C=). ksimler çoğunlukla renksiz olup, eridikleri zaman bozunan katı maddelerdir. Sadece molekül ağırlığı küçük olanlar dikkate değer oranda uçucudurlar. Mevcut zayıf asidik hidroksil grubu ve zayıf bazik azot atomu vic-dioksimleri amfoterik ligandlar yapar (Chakravorty, 1974). ksim grubu (C=) organik kimyanın iyi keşfedilmiş bir grubudur. C=C cift bağ izomerizasyonu ve C= bağı izomerizasyonu mümkün olabilmekte ve bundan dolayı çift bağlı gruplara yalnızca üç atom bağlanabilmektedir. Bu metod Cahn-Ingold-Prelog sistemine dayanır (C.I.P Kuralı). Karbon atomundaki iki grup birbirini izleme kuralına göre sıralıdır. Daha sonra izomer çift bağın aynı tarafta sıralı olan grubunun aynı yönde olmasına göre Z olarak (Almanca Zusammen beraber ) adlandırılır. Diğeri ise E olarak (Almanca Entgegen karşı ) adlandırılır Z yada syn E yada anti Şekil 1.1. ksimlerin izomerleri ksimin Z izomeri syn, E izomeride anti olarak adlandırılabilir. Substituent 1 grubu 2 den daha yüksek tabakadadır (mevkide). Molekül içinde oksim grubu sayısı artarsa izomerlerin sayısıda artabilir. Z, Z, Z, E veya E, E, gibi (Patai, 1970). ksimler koordinasyon kimyasında güncel haldedir ve biyoorganik sistemler için yararlı biyoorganik modeller geliştirmek arzusunu geliştirmiştir (oksimler belki amino asit histidinin donör grubu imidazolin için mantıklı, biyolojik önemli bir model olabilir) (osa ve ark., 2001). Fakat bu saf kimyasal solüsyon problemi oluşturmaktadır (Chaudhuri, 1998). Ca +2 ve Ba +2 nin dizaynı (multinükleer polioksim-zn(ii) komplekslerine dayalı seçici reseptördür) i(ii) polioskimat komplekslerine dayalı yeni oksijen aktivasyon katalizini geliştirmiştir (Akine ve ark., 2005). Metal iyon/oksim sistem uygulamaları 3

16 GİİŞ organonitrillerin hidrolizi için basit ve etkili katalizördür. Metal iyon C ye doğru saldırılarında oldukça güçlü aktivatör olarak davranabilir (Constantinos ve ark., 2005). Korozyon önleyici Acorga P 5000 in mekanik çalışmaları (modern bir korozyon önleyici karbon-zincir karışımı 5-nonsalisilaldoksimdir) demir ara yüzeyinde ve oksimat ligandı kullanımı, homometalik ve heterometalik (Chaudhuri ve ark., 1991; Burdinski ve ark., 1998) kümeler sentezi ve koordinasyon polimerleri (Clérac ve ark., 2002) ile magnetik özellikler içeren tek molekül magnetizmi (Milios ve ark., 2004) ve tek zincir magnetizmi (Clérac ve ark., 2002) davranışları ile ilgilenmektedir. Örneğin oksimin koordinasyon kimyasında saf kimyasala olan ilgisi oksimat grubunun metalin i(iii) ve i(iv) gibi yüksek oksidasyon durumu yeteneğine stabilleşmesi ile artar (Singh ve Chakravorty, 1980; Krüger ve ark., 1991). Bu da sentetik kimyada yeni bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Collison, Garner, Tasker ve arkadaşları metal-oksim komplekslerinin koordinasyon kimyası arayüzeyinde çalışılan sentetik modele göre tetranükleer demir(iii) kümeleri komplekslerinde korozyon önleyici olduğunu buldular (Thorpe ve ark., 1999). Supramoleküler kimyanın en büyük amacı intermoleküler etkileşim vasıtasıyla moleküllerin tamamını kontrol altında tutmaktır (Lehn, 1995; Subramanian ve Zaworotko, 1994). Böyle etkileşimler çok yönlü ve etkili olduğu zaman kullanılır. Bundan dolayı bağı çok sık kullanılır. bağı vasıtasıyla diğer grupları tanımada moleküler yapı özellikle fonksiyonel gruplar tarafından dizayn edilir ve yeteneklidir. Böyle bir sentetik yaklaşım oldukça kompleks molekülü kontrol altında tutmak için dizayn tarzında hazırlanabilir (Prins ve ark., 2001; Atwood ve Szumma, 2002; Desiraju, 1989). ksim grubu üç tip bağı formu oluşturabilir (Desiraju, 1989; Aakeröy, 1997). D ' A D Şekil 1.2. ksim gruplarının bağı formları, A: hidrojen bağı alıcısı, D: hidrojen donörü Piridil oksimin yapısı aydınlatıldığında -...A bağı formasyonu başka bir kuvvetli bağı alıcısı durumundadır (Aakeröy ve ark., 2002). -...A ve D-. durumunda her ikiside bağı tipidir. ksim grupları arasında -... hidrojen bağı formu, dimerik düzen (I) ya da bir C(3) katemer (II) (Etter, 1990), (I) e benzer ve C(4) düzenlenmesi (IV,V) (Subramanian ve Zaworotko, 1994) karboksil grubu için oldukça başarılıdır. Yaygın oksimlerin kristaliografik hidrojen bağı formu aşağıda gösterilmiştir. 4

17 GİİŞ 5 ' ' A ' ' A ' ' (I) (II) A A C 3 A A (III) (IV) (V) Şekil 1.3. ksim ve karboksil grupları için hidrojen bağı düzenlemeleri 3 C 3 C ' ' ' ' ' ' (VI) (VII) (VIII) Şekil 1.4. ksim grupları için yaygın hidrojen bağı düzenlemeleri; oksim tetramer (VI), oksim trimer (VII) ve aldoksim C-. (VIII)

18 GİİŞ ksimlerin Sentezi lefinlere Cl Katılması ile ksim Sentezi lefinlere Cl katılmasında her zaman ilk ürün β-halonitrozo bileşiğdir, fakat bu yalnızca birbirini izleyen C ve atomları varlığında ve atomu yok ise (a) stabildir. Eğer var ise (b) nitrozo bileşiği oksime tautomerize olur (Constantinos ve ark., 2005). Cl C C + Cl C C (a) C C C C (b) Cl Cl Şekil 1.5. lefinlere Cl katılması Aktif idrojen Gibi Davranan Karbonun itrolanması ile ksim Sentezi Bir Z grubuna komşu olan C atomu (Z: C-', C, C', C' 2, C-, C, 2, S', S 2 ', S 2 ' 2 yada benzer gruplar) nitrik asit yada alkil nitratlarla nitrolanabilir. İlk ürün C-itrozo bileşiğidir fakat hidrojen tautomerizasyonu olmadığı sürece stabildir. Eğer hidrojen tautomerizasyonu var ise ürün oldukça stabil oksimdir (Constantinos ve ark., 2005). Z C 2.Z Şekil 1.6. Karbon atomunun nitrolanması Grignard Ayıraçlarına Konjüge Baz itro Bileşiklerinin Katılması ile ksim Sentezi Grignard ayıraçlarına konjüge baz nitro bileşikleri (itro bileşiklerinin BuLi ile muamele edilmesiyle elde edilir) ile ClC=Me 2 + Cl de reaksiyona sokulması sonucu oksim verirler (Constantinos ve ark., 2005). 6

19 GİİŞ C=()Li + ' MgX 'C= Şekil 1.7. Grignard ayıraçlarına konjüge nitro bileşikleri katılması reaksiyonu Birincil Alifatik Aminlerin ksidasyonu ile ksim Sentezi Birincil alifatik aminler 2 S 5 (caro s asidi) yada MeC 2 hidroksilamin içindeki 2 2 ile nitroso bileşiklerine oksitlenebilirler. ksitlenme başlarken izole edilebilir fakat reaksiyon şartları altında da nitroso bileşiklerine oksitlenebilirler. Eğer α hidrojeni yok ise nitro bileşikleri stabildir. Eğer α-hidrojeni var ise bileşikler oksime dönüştürülebilir (Constantinos ve ark., 2005) Aldehit yada Ketonlara idroksilamin Katılması ile ksim Sentezi Aldehit yada ketonlara hidroksilamin katılması koordinasyon kimyasında yeni oksim ligandı sentezinde çoğunlukla kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde oksim oluşumu maksimum p ve substrat oranına bağlıdır ki bu genelde dörttür ve oran azalırsa aynı anda p da azalır (Constantinos ve ark., 2005). C + 2 C Şekil 1.8. Aldehit yada ketonlara hidroksilamin katılması reaksiyonu Bir karbonil bileşiğinden (aseton) hidroksilamin ile oksim sentez reaksiyonunun mekanizması Şekil 1.9 da verilmiştir. 7

20 GİİŞ 3 C 3 C - 3 C 3 C + 2 B B 3 C 3 C B 3 C B 3 C 3 C 3 C 3 C + 3 C B 3 C 3 C B Şekil 1.9. Aseton dan hidroksilamin ile oksim eldesinin reaksiyon mekanizması 8

21 GİİŞ Alifatik itro Bileşiklerinin İndirgenmesi ile ksim Sentezi α- idrojeni içeren nitro bileşikleri asetik asit içindeki Zn tozu ile yada diğer ayıraçlar Co-Cu alkelen daimindeki tuzları, CS 2 -Et 3 ve CrCl 2 de oksime indirgenebilir (Constantinos ve ark., 2005). C 2 2 Zn C Ac Şekil Alifatik nitro bileşiklerinin indirgenmesi Ketiminlerin idroksilamin ile eaksiyonundan ksim Sentezi ksimler; ketonlara oranla, ketiminlerden daha kolay elde edilir. Ar 2 C= + 2 Ar 2 C= + 3 Şekil Ketiminlerin hidroksilaminlerle reaksiyonundan oksim eldesi Fumarik Asit ile Friedel-Crafts Tipi eaksiyonlar Yoluyla ksim Sentezi Metod oksim eldesi için kestirme olmasına rağmen ihtiyaç duyulan reaktiflerin çokluğundan dolayı pek kullanılmaz (Gümüş ve Ahsen, 2002). AlCl 3, idroliz C g(c) 2 C 6 5 -C= C Şekil Fumarik asit ten oksim eldesi Alkil itrit ile Ketonların eaksiyonundan ksim Sentezi alkalı ketonlardan siklohekzanon ile metilnitrit in Cl li ortamda gerçekleştirilen reaksiyonundan keton grubu korunarak dioksim sentezi mümkündür (Macit, 1996). Me Cl Şekil Siklohekzanon ile metilnitrit ten dioksim eldesi 9

HİDRAZON TAŞIYAN OKSİM TÜREVLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNDE YAPI AYDINLATILMASI

HİDRAZON TAŞIYAN OKSİM TÜREVLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNDE YAPI AYDINLATILMASI T. ADA MEDEES ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI KİM-YL-2009-0004 İDAZ TAŞIYA KSİM TÜEVLEİİ METAL KMPLEKSLEİDE YAPI AYDILATILMASI.Tuba ÇAKII DAIŞMA Yrd. Doç. Dr. ursabah SAIKAVAKLI AYDI-2009

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI

AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon Elektrofil parçacığa atak sonucunda arenyum iyonu oluşumu: AMATİK BİLEŞİKLEİN NİTLANMASI Uzm. Ecz. Dilan KNYA Proton kaybı ile sübstitüsyon ürününün elde edilmesi: Nitrolama

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

vitamininin indirgenmesi istemli midir?

vitamininin indirgenmesi istemli midir? 5.111 Ders 27 Geçiş Metalleri Konular: Koordinasyon komplekslerinin oluşumu, koordinasyon sayısı, koordinasyon komplekslerinin gösterimi, koordinasyon komplekslerinin yapıları, şelat etkisi, izomerler,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

OKSİM ve SCHİFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN BAZI BİYOKİMYASAL ve ANALİTİK UYGULAMALARI

OKSİM ve SCHİFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN BAZI BİYOKİMYASAL ve ANALİTİK UYGULAMALARI KSİM ve SCHİFF BAZI KMPLEKSLERİİ BAZI BİYKİMYASAL ve AALİTİK UYGULAMALARI Doç.Dr. Fatma KARİPCİ EVŞEHİR ÜİVERSİTESİ FE-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ [ML x ] M: Metal (e-çifti alabilen, Lewis Asidi) L:

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş rganik eaksiyonlara Giriş Dr. Kayhan BLELLİ Temel haldeki bazı elementlerin elektron dizilişleri Değerlik Elektronları (idrojen): 1s 1 1 (Karbon): 1s 2 2s 2 2p 2 4 N (Azot): 1s 2 2s 2 2p 3 5 (ksijen):

Detaylı

Mekanizma;

Mekanizma; 4. Asetilen katımı: Aldehit ve ketonlara asetilen veya terminal asetilenik grup içeren alkinler katılarak alkinil bileşiklerini yaparlar. Metil etil ketona asetilen katılması ile sedatif-hipnotik bir ilaç

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Cahit DEMETGÜL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Cahit DEMETGÜL ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Cahit DEMETGÜL KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ KSİM BİLEŞİKLERİİ VE METAL KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2008 ÖZ DKTRA TEZİ

Detaylı

HAZIRLAYAN: Defne GÖKMENG FEF/Kimya 1.Ö

HAZIRLAYAN: Defne GÖKMENG FEF/Kimya 1.Ö BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 2009 EĞİE ĞİTİM ÖĞRETİM M YILI BAHAR DÖNEMİ ORGANİK K SENTEZ DERSİ ÖDEVİ HAZIRLAYAN: Defne GÖKMENG FEF/Kimya 1.Ö 200610105034 FRİEDEL EDEL-CRAFTS REAKSİYONLARI Friedel-Crafts

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi. Doç.Dr. Esvet AKBAŞ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi. Doç.Dr. Esvet AKBAŞ YÜZÜCÜ YIL ÜİVERSİTESİ FE FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi Doç.Dr. Esvet AKBAŞ SUUM İÇERİĞİ: Pirimidin ve Pirimidin Türevleri Genel Özellikleri Kullanım Alanları Reaksiyonları

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

SEMRA SOLAK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

SEMRA SOLAK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ 200620105037 SEMRA SOLAK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ James Mason CRAFT Charles FRİEDEL 1877 yılında Fransız kimyager Charles FRİEDEL ve Amerikalı çalışma arkadaşı

Detaylı

Oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonu aynı anda yürür. Dr.Ecz. Serap YILMAZ

Oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonu aynı anda yürür. Dr.Ecz. Serap YILMAZ ksijen miktarı artar Dr.Ecz. Serap YILMAZ ksidasyon ksijen miktarının artışı, hidrojen miktarının azalması (=) bağ oluşumu (deshidrojenasyon) ksijen reaktifinin doymamış bağlara katımı yerine fonksiyonlu

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BUADA ÖZET BİLGİ VEİLMİŞTİ. DAHA AYINTILI BİLGİ İÇİN VEİLEN KAYNAK KİTAPLAA BAKINIZ. KAYNAKLA 1) P. Volhardt, N. Schore; rganic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E. Craine,

Detaylı

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -2 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Polimerize Olabilirlik Nedir? Bir monomerin polimerize olabilirliği termodinamik ve kinetik düşüncelere bağlıdır. Termodinamikçe uygun olan her monomer,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

Hidrojen ve halojenin yer aldığı veya almadığı koşullarda karbon ve oksijen içeren bileşikler

Hidrojen ve halojenin yer aldığı veya almadığı koşullarda karbon ve oksijen içeren bileşikler Uluslararası Patent Sınıflandırması C Sınıfı2 Hidrojen ve halojenin yer aldığı veya almadığı koşullarda karbon ve oksijen içeren bileşikler (kolesterol veya türevlerinin irradyasyon ürünleri 401/00; irradyasyonsuz

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUVA ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ YÜKEK LİA TEZİ ğuz Yunus AIBIYIK KİM İÇEE TİYÜE BİLEŞİKLEİİ VE METAL KMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYU KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2008 ÇUKUVA ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

Aromatik nitro bileşiklerinin sentezlerinde aşağıdaki yollardan faydalanılabilir.

Aromatik nitro bileşiklerinin sentezlerinde aşağıdaki yollardan faydalanılabilir. 1.1.1. Nitrolama ve Aromatik Nitro Bileşikleri Farmasötik önemi olan kimyasal maddeler arasında aromatik nitro bileşikleri (Ar-NO 2) önemli bir yer tutmaktadır. Nitro (-NO 2) grubu ilaç etken maddelerinin

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma)

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma) Bölüm 6 Alkil alojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri 2006, Prentice all 1 alojenür Çeşitleri Alkil: alojen, X, direkt olarak sp 3 melezleşmiş karbona bağlıdır. Vinil: X, alkenin

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

1. ORGANİK REAKSİYONLARA GİRİŞ

1. ORGANİK REAKSİYONLARA GİRİŞ 1. ORGANİK REAKSİYONLARA GİRİŞ Genel olarak ele alındığında farmasötik kimya bilim alanında, hastalık etkenlerine karşı veya fizyo-patalojik bozuklukları düzenleyecek kimyasal maddeler tasarlanır. Bu yapılara

Detaylı

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Reaksiyon (tepkime) türleri 1 Gerçekte tüm organik tepkimeler dört sınıftan

Detaylı

DİELS-ALDER REAKSİYONU

DİELS-ALDER REAKSİYONU BALIKESİ ÜNİVESİTESİ KİMYA FEF-I.ÖĞ. PELİN YILMAZ 200610105055 DİELS-ALDE EAKSİYNU + DİENLEİN 1,4-SİKL KATILMA TEPKİMESİ 1928 de iki Alman kimyacısı tto Diels ve Kurt Alder, dienlerin, daha sonraları kendi

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

DENEY RAPORU. Potasyumtrioksalatokromat(III) Sentezi (4 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Potasyumtrioksalatokromat(III) Sentezi (4 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Anorganik Kimya II Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPRU DENEY ADI Potasyumtrioksalatokromat(III) Sentezi (4 No lu Deney) DENEY TAR H 03 Nisan 2003 Per embe AMAÇ ksalik asit, Potasyum

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

IVA GRUBU ELEMENTLERİ

IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 6 IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. C, Si, Ge, Sn, Pb C: Ametal Si ve Ge: Yarı metal Sn ve Pb: Metal C: +4 ile -4 arası Si

Detaylı

Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI

Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI 13. Hafta: Vitaminler ve Koenzimler: Vitamin tanımı, vitaminlerin görevleri, vitaminlerin sınıflandırılmaları, koenzim tanımı, önemli vitaminler, suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler, vitaminlerin

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı