KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI"

Transkript

1 İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I

2 İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ FATİ PUTAŞ YÜKSEK LİSAS TEZİ Kod o : Bu Tez 07/02/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından y Birliği ile Kabul Edilmiştir. Doç. Yrd. Doç. Yrd. Doç. Dr. Fikret ALI Dr. üseyin ZEGİ Dr. MükerremKUTĞLU Başkan Üye Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Özden GÖÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma K.S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje o: 2004/2-9 ot: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. II

3 İÇİDEKİLE İÇİDEKİLE SAYFA İÇİDEKİLE I ÖZET. III ABSTACT... IV ÖSÖZ... V ŞEKİLLE DİZİİ.. VI EK ÇİZELGELE DİZİİ..... IX SİMGELE ve KISALTMALA DİZİİ. X 1.GİİŞ ksimler ksimlerin Genel Özellikleri ksimlerin Sentezi lefinlere Cl Katılması İle ksim Sentezi Aktif idrojen Gibi Davranan Karbonun itrolanması ile ksim Sentezi Grignard Ayıraçlarına Konjuge Baz itro Bileşiklerinin Katılması ile ksim Sentezi Birincil Alifatik Aminlerin ksidasyonu ile ksim Sentezi Aldehit yada Ketonlara idroksilamin Katılması ile ksim Sentezi Alifatik itro Bileşiklerinin İndirgenmesi ile ksim Sentezi Ketiminlerin idroksilamin ile eaksiyonundan ksim Sentezi Fumarik Asit ile Friedel-Crafts Tipi eaksiyonlar Yoluyla ksim Sentezi Alkil itrit ile Ketonların eaksiyonundan ksim Sentezi ksim ve ksimato Gruplarının Koordinasyon Modelleri ksimlerin eaksiyonları C Grubunun Korunması eaksiyonu C Grubunun Kopması eaksiyonu Isı ve Işık Etkisiyle Asitlerle eaksiyonu ükleofillerle eaksiyonları Diazonyum Kenetleme eaksiyonları alojenlenme eaksiyonları ksidasyon eaksiyonları Diklormetanla Kondenzasyon eaksiyonları İndirgenme eaksiyonları Sübstitüsyon eaksiyonları Ketimin luşumu Katılım eaksiyonları ksimlerin Kompleksleri ÖCEKİ ÇALIŞMALA MATEYAL VE METT Materyal Kullanılan Kimyasal Maddeler Kullanılan Biyolojik Materyaller Kullanılan Cihazlar Metot 42 III

4 İÇİDEKİLE Sentez (E,E)-Diklor-anti-glioksim eldesi Disiyan-di--oksit (Siyanojen-di--ksit) Sentezi , -Bis(4-Fenilazofenil)tiyoüre Sentezi, (a) (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim (pdd 2 ) (1) sentezi Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}nikel(ii) kompleksi eldesi, [i(pdd) 2 ], (2) Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}bakır(ii) kompleksi eldesi, [Cu(pdd) 2 ] (3) Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}kobalt(ii) kompleksi eldesi, [Co(pdd) 2 ] (4) Antibakteriyal ve Antifungal çalışmalar Mikroorganizma Kültürlerinin azırlanması BULGULA VE TATIŞMA Ligand ve Komplekslerin Sentezi Elementel Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ligandın 1 -M Spektrumunun Değerlendirilmesi Ligand ve Komplekslerin I Spektrumlarının Değerlendirilmesi Ligand ve Komplekslerin U.V.-Visible Spektrumlarının Değerlendirilmesi Ligand ve Komplekslerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi SUÇLA VE ÖEİLE.55 KAYAKLA 57 EKLE 66 ÖZGEÇMİŞ 71 IV

5 ÖZET KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI YÜKSEK LİSAS TEZİ ÖZET SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI VE BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ FATİ PUTAŞ DAIŞMA: Yrd. Doç. Dr. Mükerrem KUTĞLU Yıl: 2006 Sayfa: 71 Jüri :Yrd. Doç. Dr. Mükerrem KUTĞLU Doç. Dr. Fikret ALI Yrd. Doç. Dr. üseyin ZEGİ = ve C=S Grubu içeren yeni bir vic-dioksim ligandı, (4E,5E)-1,3-bis[4- (fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim (1) pdd 2,,' -bis(4- fenilazofenil)tiyoüre ve diklor-anti-glioksim den C 2 Cl 2 ortamında elde edilmiştir. Bu anti vic-dioksim ligandının (1) pdd 2, üç geçiş metali kompleksi {(2) [i(pdd) 2 ], (3) [Co(pdd) 2 ] ve (4) [Cu(pdd) 2 ]} sentezlendi. Dioksim ligandı ve metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, 1 -M, I ve U.V.-Visible spektroskopisi ile karakterize edildi. Ligand ve komplekslerinin antibakteriyel aktiviteleri beş bakteri (Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Enterobacter cloacae, Basillus megaterium ve Mycobacterium smegmatis) ve üç mantara (Kleuvyeromyces marxianus, hodotorula rubra ve Candida albicans) karşı araştırıldı. Bu yeni ligandın metal komplekslerinin metal ligand oranı 1:2 ve ligand koordinasyonu pek çok vic-dioksimde olduğu gibi,' atomlarından olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: vic-dioksim, geçiş metali, metal kompleksi. III

6 ABSTACT UIVESITY F KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ISTITUE F SCIECE DEPATMAT F CEMISTY MSc TESIS ABSTACT SYTESIS F A EW SLUBLE vic-dixime AD ITS SME METAL CMPLEXES Supervisor : Assis. Prof. Dr. Mükerrem KUTĞLU Year : 2006 Pages : 71 Jury : Assis. Prof. Dr. Mükerrem KUTĞLU Assoc. Prof. Dr. Fikret ALI Assis. Prof. Dr. üseyin ZEGİ A novel vicinal dioxime ligand containing = and C=S group, (4E,5E)-1,3- bis[4-(phenyldiazenyl)phenyl]-2-thiooxaimidazoline-4,5-dione dioxime (1) pdd 2 was prepared from,'-bis(4-phenylazophenyl)thiourea and anti-dichloroglyoxime in C 2 Cl 2. Three transition metal complexes {(2) [i(pdd) 2 ], (3) [Co(pdd) 2 ] and (4) [Cu(pdd) 2 ]} of this vicinal anti-dioxime ligand, (1) pdd2 were synthesized. The structures of the dioxime ligand and its transition metal complexes were characterized by elementel analyses, 1 -M, I and U.V.-Visible spectroscopy. Antifungal and antibacterial activities of the free ligand and its complexes were also investigated against five bacteria (Klebsiella pneumoniae,micrococcus luteus, Enterobacter cloacae, Basillus megaterium and Mycobacterium smegmatis,) and three (Kleuvyeromyces marxianus, hodotorula rubra and Candida albicans) fungi. The transition metal complexes of this new ligand had a metal/ligand ratio of 1:2 and the ligand coordinates only through the,' atoms, as do most of vicinal dioximes. Key Words: vic-dioxime, transition metal, metal complexes. IV

7 ÖSÖZ ÖSÖZ Yüksek lisans boyunca tüm çalışmalarımda bana maddi ve manevi destek veren danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mükerrem KUTĞLU na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez çalışmamda bana bu imkanı sağlayan K.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Mehmet TÜME e saygılarımı sunar, teşekkür ederim. K.S.Ü. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. urcan KUTĞLU na katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca antibakteriyel çalışmalarda büyük katkıları olan Biyoloji bölümünden Uzman Sevil TĞLU na teşekkür ederim. Çalışmalarımda bana yardımcı olan Dr. Esin İSPİ, Araş. Gör. Şahin US, Araş. Gör. uri GÜLEŞCİ ve Araş. Gör. ihal DELİGÖÜL e teşekkür ederim. Maddi ve manevi olarak beni her zaman destekleyen aileme ve eşime teşekkür ederim. Şubat-2006 Kahramanmaraş V

8 ŞEKİLLE DİZİİ ŞEKİLLE DİZİİ SAYFA Şekil 1.1. ksimlerin izomerleri... 3 Şekil 1.2 ksim gruplarının bağı formları Şekil 1.3 ksim ve karboksil grupları için hidrojen bağı düzenlemeleri... 5 Şekil 1.4. ksim grupları için yaygın hidrojen bağı düzenlemeleri Şekil 1.5. lefinlere Cl katılması Şekil 1.6. Karbon atomunun nitrolanması... 6 Şekil 1.7. Grignard ayıraçlarına konjüge nitro bileşikleri katılması reaksiyonu.. 7 Şekil 1.8. Aldehit yada ketonlara hidroksilamin katılması reaksiyonu. 7 Şekil 1.9. Aseton dan hidroksilamin ile oksim eldesinin reaksiyon mekanizması.. 8 Şekil Alifatik nitro bileşiklerinin indirgenmesi Şekil Ketiminlerin hidroksilaminlerle reaksiyonundan oksim eldesi... 9 Şekil Fumarik asit ten oksim eldesi Şekil Siklohekzanon ile metilnitrit ten diosim eldesi Şekil Kloroaseton dan oksim sentezi.. 10 Şekil ksim ve oksimat gruplarının kristaliografik koordinasyon modları...10 Şekil ksim gruplarının genel reaksiyon mekanizması. 11 Şekil ksimlerin - ve =C bağı vasıtasıyla reaksiyonları.. 12 Şekil ksimlerin ısı ve ışık etkisiyle bozunması Şekil Cl etkisiyle amfi-izomerin anti-izomere dönüşüm reaksiyonu. 13 Şekil ksimlerin nükleofillerle reaksiyonları Şekil ksimlerin diazonyum kenetlenme reaksiyonu Şekil ksimlerin halojenlenme reaksiyonları Şekil ksimlerin oksidasyon reaksiyonları Şekil dioksimlerin oksidasyon reaksiyonu. 15 Şekil Kondenzasyon reaksiyonu Şekil ksimlerin i katalizörlüğünde indirgenme reaksiyonu.. 16 Şekil Aromatik oksimlerin indirgenme reaksiyonu.. 16 Şekil İndirgenme sonucu hidroksil amin oluşumu 17 Şekil ksimlerden oksim eterlerin oluşum reaksiyonu.. 17 Şekil Açil türevlerinin oluşum reaksiyonu.. 17 Şekil Semmler-Volf aromatizasyonu. 18 Şekil ksimlerin izosiyanatla reaksiyonu Şekil Ketimin oluşum reaksiyonu. 18 Şekil ksimlerin katılım reaksiyonu 18 Şekil alojen katılması Şekil Aşırı halojen katılım reaksiyonu 19 Şekil idrojen Siyanür katılımı. 19 Şekil ksim komplekslerinin bağlanma şekilleri. 20 Şekil vic-dioksim-metal komplekslerinin genel gösterimi. 21 Şekil ktahedral dimetilglioksim in kobalt (II) kompleksi. 22 Şekil Kare düzlem diaminoglioksim in kobalt (II) kompleksi 22 Şekil Beş azot atomu ligandından oluşan Co(III) kompleksi Şekil vic-dioksimlerin anti-formlarının i(ii) kompleksi.. 23 Şekil Anti-DTI 2 kompleksleri VI

9 ŞEKİLLE DİZİİ Şekil L.2aX (X = Cl - yada Cl 4 - ) yapısı...24 Şekil Tetraoksim ligandları...25 Şekil 2.1. Büyüktaş ve Serin tarafından sentezlenen komplekslerin genel yapısı Şekil 2.2. Kurtoğlu ve Serin tarafından sentezlenen trinükleer kompleklerin genel yapısı Şekil 2.3. Bilgin ve arkadaşları tarafından sentezlenen ( 2 L) ligandı ve Co(III) kompleksi.. 27 Şekil 2.4. Batı ve ark. nın oluşturdukları i(ii), Cu(II) ve Co(II) komplekslerinin yapısı.. 27 Şekil 2.5. Gök ve ark. tarafından sentezlenen 2 L ligandının yapısı...28 Şekil 2.6. Khalil tarafından sentezlenen ligandların ve komplekslerin yapısı. 29 Şekil 2.7. Karipcin ve Karataş ın sentezledikleri ligandların ve komplekslerin yapısı.. 30 Şekil 2.8. Gümüş ve ark. tarafından sentezlenen 8,9-bis(hidroksiimino)-7,10-diazo tetrakosen ( 2 L) ligandınınyapısı Şekil 2.9. Gümüş ve ark. tarafından sentezlenen ( 2 L) ligandının, i(ii) ve Pd(II) komplekslerinin yapısı. 31 Şekil Kurtoğlu ve Serin tarafından sentezlenen 4-(11-kloro-3,6,9- trioksaundesikloksi) fenilaminogliloksim (L 2 ) ligandının yapısı Şekil Kurtoğlu ve Serin tarafından sentezlenen metal komplekslerinin yapısı.. 32 Şekil Demirhan ve ark. tarafından sentezlenen 1,10-fenantrolin-(5,6-b-)-2,3- dihidroksiimino-1,4-diazin ligandının yapısı Şekil Zekri ve ark. tarafından sentezlenen ligandlar ve [U 2 (L 1 ) 2 ( 2 ) 2 ] kompleksinin yapısı Şekil Çelik ve ark. tarafından sentezlenen komplekslerin yapısı Şekil Yıldırım ve ark. nın sentezlediği komplekslerin yapısı.. 34 Şekil 2.16 Aydoğdu ve ark. tarafından sentezlenen 1,2-dihidroksiimino-3,7-diaza- 9,10--siklohekzilidindekan (L 1 2 ) nin kare düzlem Cu(II) kompleksi Şekil Aydoğdu ve ark. tarafından sentezlenen 9,10,bis(hidroksiimino)-4-8,11,15 tetraaza-1,2,17,18--dibenzaloktadekan (L 2 2 ) nin kare düzlem Cu(II) kompleksi. 35 Şekil Zülfikaroğlu ve ark. tarafından sentezlenen ligandların yapısı 36 Şekil Zülfikaroğlu ve ark. tarafından sentezlenen komplekslerin yapısı Şekil Dağdelen ve Kurtoğlu tarafından sentezlenen (L 2 ) (4E,5E)-1,3-bis{4-[(4- metilfenil amino)metil]fenil}-2-tiooksaimidazolin-4,5-dion dioksim ligandı.. 37 Şekil Dağdelen ve Kurtoğlu tarafından sentezlenen komplekslerin yapısı 37 Şekil Baydemir ve Kurtoğlu tarafından hazırlanan 4E,5E)-1,3-bis{4-[(4-bromo fenilamino) metilen]fenil}-2-tiyooksiimidazolin-4,5-dion dioksim (bmd 2 ) ligandının yapısı. 38 Şekil Baydemir ve Kurtoğlu tarafından hazırlanan komplekslerin yapısı 38 Şekil Velarde ve ark. tarafından sentezlenen (L) ligandı. 39 Şekil Kesimli ve ark. tarafından sentezlenen yapılar Şekil 3.1. Diklor-anti-glioksim sentezi reaksiyonu Şekil 3.2. Disiyan-di--oksit Sentezi.. 43 Şekil 3.3., -Bis(4-fenilazofenil)tiyoüre Sentezi, Şekil 3.4. (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion VII

10 ŞEKİLLE DİZİİ dioksim (pdd 2 ) (1) sentezi.. 45 Şekil 3.5. Di{(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}nikel(ii) kompleksi eldesi, [i(pdd) 2 ] (2).. 46 Şekil 3.6. Di{(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}bakır(ii) kompleksi eldesi, [Cu(pdd) 2 ] (3) Şekil 3.7. Di{(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksimato}kobalt(ii) kompleksi eldesi, [Co(pdd) 2 ] (4) Şekil 4.1. [(4E,5E)-1,3-bis [4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim] (pdd 2 )..50 Şekil 5.1. (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim (pdd 2 ) (1)..55 Şekil 5.2. (1) (pdd 2 ) Ligandının metal iyonları ile koordinasyon bileşiklerinin önerilen genel yapısı.. 56 VIII

11 ŞEKİLLE DİZİİ EK ÇİZELGELE DİZİİ SAYFA Ek Çizelge 1. Sentezlenen Bileşiklerin Bazı Fiziksel Özellikleri. 66 Ek Çizelge 2. Elementel Analiz Sonuçları Ek Çizelge 3. U.V.-Görünür Bölge Değerleri Ek Çizelge 4. Sentezlenen Bileşiklerin Bazı I Değerleri (cm -1 ) 69 Ek Çizelge 5. Antimikrobiyal Özellikler IX

12 ŞEKİLLE DİZİİ SİMGELE VE KISALTMALA DİZİİ a pdd 2 [i(pdd) 2 ] :, -bis(4-fenilazofenil)tiyoüre : (4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5-dion dioksim : Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5- dion dioksimato}nikel(ii) [Cu(pdd) 2 ] : Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5- dion dioksimato}bakır(ii) [Co(pdd) 2 ] : Di{(4E,5E)-1,3-bis[4-(fenildiazenil)fenil]-2-tiyooksaimidazolin-4,5- dion dioksimato}kobalt(ii) E.n MA o C g ml I UV-Vis. : Erime noktası : Molekül ağırlığı : Santigrad derece : gram : mililitre : Infra-red : Ultraviyole-visible 1 -M :Proton nükleer magnetik resonans Et 2 Et Me : Dietil Eter : Etil alkol : Metil Alkol X

13 GİİŞ 1.GİİŞ Bir metal katyonunun inorganik iyonlarla veya organik iyonlarla veya polar inorganik ve organik moleküllerle verdiği katılma ürünlerine koordinasyon bileşikleri, koordinasyon bileşiklerine metal kompleks veya sadece kompleks de denir. Koordinasyon bileşikleri inceleyen bilim dalına koordinasyon kimyası denir (Gündüz, 1998). Koordinasyon bileşiklerindeki katyona merkez atomu adı verilir. Koordinasyon bileşiklerinde katyon veya merkez atomuna bağlı olan yüklü ve yüksüz gruplara ligand denir. Yüklü ligandlara C-, Cl-, C gibi iyonlar, yüksüz ligandlara da 2, 3, 2 C 2 C 2 2 gibi moleküller örnek verilebilir (Gündüz, 1998). rganik ve inorganik bileşiklerin kaynaşması ile meydana gelen koordinasyon bileşikleri, bu iki disiplin arasındaki sınırı ortadan kaldırmıştır. Bir metal iyonun, elektron verici ile bağ teşkil etmesi sonucu oluşan yeni maddeler, bunların konfigürasyonları, yapılarının aydınlatılması, bu disiplinin araştırma sahasına girer (Sarıkahya ve ark., 1987). Koordinasyon bileşikleri, sayılarının fazlalığı, yapıları, renkleri, magnetik özellikleri ve kimyasal tepkimeleri nedeniyle anorganik kimyada çok önemlidir ve geniş bir araştırma sahasına sahiptir (Sarıkahya ve ark., 1987). Koordinasyon bileşiklerinin çok önemli bir grubunu oluşturan vic-dioksimler ve makrosiklik bileşiklerin gösterdikleri çeşitli özellikler, bu grup bileşiklerin bilimsel ve ticari bakımdan çok önemli bir duruma gelmesine neden olmuştur. Koordinasyon bileşiklerinin bu grubu, boyar maddeler ve lak sanayinde otooksidasyon katalizörlerinde polimerizasyon endüstrisinde, analitik reaktifler olarak, makrosiklizasyon reaksiyonlarda, su geçirmezlik ve ateşe dayanıklı malzeme yapımında, ilaç sanayiinde, cevher zenginleştirmede, metal ekstraksiyonunda, biyolojik sistemlerde model bileşikler olarak kullanılmaktadır (Schrauzer, 1964). ksim kimyası Tschugaef in i in gravimetrik ölçümleri için ayıraç olarak dimetil glioksim i tanımlamasıyla aktif hale geldi. ksim ligand olarak geçiş metalleri kimyasının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu gelişmeye pek çok makalede değinilmiştir. Bu makalelerde önce Chakravorty bazı basit oksimlerin (vic-dioksim), -kinonmonoksim, karbonil, -imin, -pridin, -azo, -hidroksi ve amidoksim kimyasal yapılarından bahsetmiştir. Bertrand ve Eller geçiş metalleri ile oksimlerin bağlarını açıklamışlardır, Mehrota basit vic-dioksim içeren komplekslerin sentezi, yapıları ve reaktiviteleri ile ilgilenmiştir. Tasker ve arkadaşları fenolik oksim ligandlarının koordinasyonu tanımladılar. Chanduri metal oksimat stratejisi kullanarak ligan bloklu, çeşitli homo ve heterometalik paramagnetik kompleksler sentezledi. Bu sentezlenen moleküller magnetizm alanına önemli katkılar sağladı; oksimato grubu (C -) bileşiği değişik bölgelerdeki ortalama ferromagnetiklikten, güçlü antiferromagnetikliğe doğru etkileyebilmektedir (Constantinos ve ark., 2005). Koordinasyon bileşikleri canlı yapılarda hayati öneme sahiptirler. ayatın devamı için gerekli olan hemoglobindeki hemin prostetik grubu bu tür bileşiklere örnektir. Koordinasyon bileşiklerinin çok önemli bir grubunu oluşturan vic-dioksimler ve makrosiklik bileşikler çok değişik özellikler göstermektedir. Bu tür bileşikler bilimsel ve ticari bakımdan çok önemli duruma gelmiştir (Constantinos ve ark., 2005). 1

14 GİİŞ ksimler; tarımda, eczacılıkta son ve ara ürün, anti-oksidant ve prepolimer reaktifleri olarak kullanılması oksimlerin gelişmekte olan uygulama alanları arasındadır (Bambenek ve Pelaum, 1963). erbisid olarak kullanılan oksimler; sübstitüe olmuş piridil-siklohekzandionlar (Markley, 1991), sulfonilüre içeren oksim eterler (Belluci ve Gerber, 1985), propiyonik asid ihtiva eden oksimler (De silva, 1983) ve fenil ketoksim karbamatlardır (Searle, 1971). İnsektisid olarak kullanılan oksimler; alkil-aril keton oksimler (Bull ve Searle, 1980), o-alkildenamino tiyofosfatlar ve tiyofosfonatlar (Gutman, 1972), hidroksi benzaldoksimler (misel karakterli) (Epstein ve Bodor, 1981), sübstitüe olmuş oksim eterler (ishioka ve ark., 1979), hidroksi benzaldoksimler-bis metil karbamatlardır (Lorenz ve ark., 1972). Fungusid olarak kullanılan oksimler; benzoin oksim ve türevleri (aken ve ark., 1980), fenil piridil ketoksimler ve onların -asetil türevleri (Massolini ve ark., 1989), polihaloaseton oksimler (Chi-tung, 1987), 8-kinolinol türevi, nitrozo bileşikler ve oksimleri (Tibor, 1961), piridin ve pirazin türevleri özellikle bahçecilik ve çiçekcilik ile ilgili uygulama alanlarında kullanılır (Dorn, 1982). Suni tatlandırıcı olarak kullanılan oksimler; 4-substitüentli-1,4-siklohekzadien-1-karboksialdehitin oksimleri (Acton ve ark., 1979), doymamış yapı içeren siklik halkalı oksimlerdir (Unterhalt ve Ghori, 1980). Deri koruyucu olarak kullanılan oksimler; deri ve lifli malzemelerin yumuşaklığını ve su geçirmeme özelliğini artırmak için uygulanan işlemlerde (Mathias, 1965), boyama ve vernikleme işleminde kullanılır (Zbigniev ve Andrzej, 1963). rganofosfor zehirlenmelerine ve fosforlu savaş gazlarına karşı kullanılan oksimler; biasetilaminooksim ve piridin-2-aldoksim (Edery ve Schatzberg, 1958), 3, 3'-bispiridinyum mono oksimler (Sikder ve ark., 1992), bispiridinyum türevleridir (Inns ve Leadbeater, 1983). Tıbbi ilaç olarak kullanılan oksimler; 3-hidroksi-5-hidroksimetil-2- metilisonikotinaldoksim (Piridoksal oksim) epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır (Pham ve ark., 1970), eritromisin oksimler antibiyotik olarak kullanılır (Pliva, 1971), kortison yapımında kullanılır (Brooks ve ark., 1958), radyoaktif izotop olarak teknesyum kompleksi kullanılır (Steinmetz ve ark., 1993), o-(w-aminoalkil) oksimler lokal anestezik ve analjezik olarak kullanılırlar (Kurihara ve ark., 1980; Gümüş, 1999). Parfüm sanayinde kullanılan oksimler; propan tetramer ve propan trimer oksimler, çiçek kokulu parfüm bileşenleri olarak kullanılır (ercules, 1982), isobütilaldehid oksim, 2-metilbütilaldehit oksim ve izovaleraldehitler, doğada yetişen edychium Coronarium bitkisinin baharat kokusuna benzer bir koku meydana getirmek için kullanılır (Toyoda ve ark., 1993). Karbon sanayinde; asetofenon oksimler kopyalama kağıdında boya katkı maddesi olarak kullanılır (Moore Business Forms Inc, 1978). Dodekanol oksim bazı kimyasal maddelerle karıştırılarak yazıcı mürekkeblerinde katkı maddesi olarak kullanılır (Yoshioka, 1987). 2

15 GİİŞ Deterjan sanayinde kullanılan oksimler; o-polyalkoksilat ve o-polyalkoksilat n- alkonon oksimler deterjan olarak kullanılır (Kuntschik ve Edwards, 1970; Gümüş, 1999) ksimler ksimlerin Genel Özellikleri ksimler organik, analitik, anorganik, biyo ve endüstriyel kimyada kullanılmaktadır (Karipcin ve Karataş, 2001). ksim ve metal oksim kompleksleri son yüzyılın başlangıcından beri araştırılmaktadır (Zülfikaroğlu ve ark., 2003). ksim çalışılmasının bir başka nedeni de metal koordinasyonunu etkilemeleri ve değişebilen geometriye sahip olmalarıdır (Llanguri ve ark., 2000). ksim ligandları analitik kimyada ayıraç olarak kullanılmakta ve bunun yanı sıra bazı kimyasal uygulamalarda katalizör olarak kullanılmaktadır. Dimetil glioksim ve salisilaldoksim [SALX 2 ] iki önemli ayıraçtır ve analitik kimyada kullanılır. Bu oksimler p kontrolünde i(ii), Pd(II) ve Cu(II) gibi metallerle oldukça sağlam ve renkli bileşikler verirler (Voiculescu, 2001). ksim adı oksi ve imin kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur (-C=). ksimler çoğunlukla renksiz olup, eridikleri zaman bozunan katı maddelerdir. Sadece molekül ağırlığı küçük olanlar dikkate değer oranda uçucudurlar. Mevcut zayıf asidik hidroksil grubu ve zayıf bazik azot atomu vic-dioksimleri amfoterik ligandlar yapar (Chakravorty, 1974). ksim grubu (C=) organik kimyanın iyi keşfedilmiş bir grubudur. C=C cift bağ izomerizasyonu ve C= bağı izomerizasyonu mümkün olabilmekte ve bundan dolayı çift bağlı gruplara yalnızca üç atom bağlanabilmektedir. Bu metod Cahn-Ingold-Prelog sistemine dayanır (C.I.P Kuralı). Karbon atomundaki iki grup birbirini izleme kuralına göre sıralıdır. Daha sonra izomer çift bağın aynı tarafta sıralı olan grubunun aynı yönde olmasına göre Z olarak (Almanca Zusammen beraber ) adlandırılır. Diğeri ise E olarak (Almanca Entgegen karşı ) adlandırılır Z yada syn E yada anti Şekil 1.1. ksimlerin izomerleri ksimin Z izomeri syn, E izomeride anti olarak adlandırılabilir. Substituent 1 grubu 2 den daha yüksek tabakadadır (mevkide). Molekül içinde oksim grubu sayısı artarsa izomerlerin sayısıda artabilir. Z, Z, Z, E veya E, E, gibi (Patai, 1970). ksimler koordinasyon kimyasında güncel haldedir ve biyoorganik sistemler için yararlı biyoorganik modeller geliştirmek arzusunu geliştirmiştir (oksimler belki amino asit histidinin donör grubu imidazolin için mantıklı, biyolojik önemli bir model olabilir) (osa ve ark., 2001). Fakat bu saf kimyasal solüsyon problemi oluşturmaktadır (Chaudhuri, 1998). Ca +2 ve Ba +2 nin dizaynı (multinükleer polioksim-zn(ii) komplekslerine dayalı seçici reseptördür) i(ii) polioskimat komplekslerine dayalı yeni oksijen aktivasyon katalizini geliştirmiştir (Akine ve ark., 2005). Metal iyon/oksim sistem uygulamaları 3

16 GİİŞ organonitrillerin hidrolizi için basit ve etkili katalizördür. Metal iyon C ye doğru saldırılarında oldukça güçlü aktivatör olarak davranabilir (Constantinos ve ark., 2005). Korozyon önleyici Acorga P 5000 in mekanik çalışmaları (modern bir korozyon önleyici karbon-zincir karışımı 5-nonsalisilaldoksimdir) demir ara yüzeyinde ve oksimat ligandı kullanımı, homometalik ve heterometalik (Chaudhuri ve ark., 1991; Burdinski ve ark., 1998) kümeler sentezi ve koordinasyon polimerleri (Clérac ve ark., 2002) ile magnetik özellikler içeren tek molekül magnetizmi (Milios ve ark., 2004) ve tek zincir magnetizmi (Clérac ve ark., 2002) davranışları ile ilgilenmektedir. Örneğin oksimin koordinasyon kimyasında saf kimyasala olan ilgisi oksimat grubunun metalin i(iii) ve i(iv) gibi yüksek oksidasyon durumu yeteneğine stabilleşmesi ile artar (Singh ve Chakravorty, 1980; Krüger ve ark., 1991). Bu da sentetik kimyada yeni bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Collison, Garner, Tasker ve arkadaşları metal-oksim komplekslerinin koordinasyon kimyası arayüzeyinde çalışılan sentetik modele göre tetranükleer demir(iii) kümeleri komplekslerinde korozyon önleyici olduğunu buldular (Thorpe ve ark., 1999). Supramoleküler kimyanın en büyük amacı intermoleküler etkileşim vasıtasıyla moleküllerin tamamını kontrol altında tutmaktır (Lehn, 1995; Subramanian ve Zaworotko, 1994). Böyle etkileşimler çok yönlü ve etkili olduğu zaman kullanılır. Bundan dolayı bağı çok sık kullanılır. bağı vasıtasıyla diğer grupları tanımada moleküler yapı özellikle fonksiyonel gruplar tarafından dizayn edilir ve yeteneklidir. Böyle bir sentetik yaklaşım oldukça kompleks molekülü kontrol altında tutmak için dizayn tarzında hazırlanabilir (Prins ve ark., 2001; Atwood ve Szumma, 2002; Desiraju, 1989). ksim grubu üç tip bağı formu oluşturabilir (Desiraju, 1989; Aakeröy, 1997). D ' A D Şekil 1.2. ksim gruplarının bağı formları, A: hidrojen bağı alıcısı, D: hidrojen donörü Piridil oksimin yapısı aydınlatıldığında -...A bağı formasyonu başka bir kuvvetli bağı alıcısı durumundadır (Aakeröy ve ark., 2002). -...A ve D-. durumunda her ikiside bağı tipidir. ksim grupları arasında -... hidrojen bağı formu, dimerik düzen (I) ya da bir C(3) katemer (II) (Etter, 1990), (I) e benzer ve C(4) düzenlenmesi (IV,V) (Subramanian ve Zaworotko, 1994) karboksil grubu için oldukça başarılıdır. Yaygın oksimlerin kristaliografik hidrojen bağı formu aşağıda gösterilmiştir. 4

17 GİİŞ 5 ' ' A ' ' A ' ' (I) (II) A A C 3 A A (III) (IV) (V) Şekil 1.3. ksim ve karboksil grupları için hidrojen bağı düzenlemeleri 3 C 3 C ' ' ' ' ' ' (VI) (VII) (VIII) Şekil 1.4. ksim grupları için yaygın hidrojen bağı düzenlemeleri; oksim tetramer (VI), oksim trimer (VII) ve aldoksim C-. (VIII)

18 GİİŞ ksimlerin Sentezi lefinlere Cl Katılması ile ksim Sentezi lefinlere Cl katılmasında her zaman ilk ürün β-halonitrozo bileşiğdir, fakat bu yalnızca birbirini izleyen C ve atomları varlığında ve atomu yok ise (a) stabildir. Eğer var ise (b) nitrozo bileşiği oksime tautomerize olur (Constantinos ve ark., 2005). Cl C C + Cl C C (a) C C C C (b) Cl Cl Şekil 1.5. lefinlere Cl katılması Aktif idrojen Gibi Davranan Karbonun itrolanması ile ksim Sentezi Bir Z grubuna komşu olan C atomu (Z: C-', C, C', C' 2, C-, C, 2, S', S 2 ', S 2 ' 2 yada benzer gruplar) nitrik asit yada alkil nitratlarla nitrolanabilir. İlk ürün C-itrozo bileşiğidir fakat hidrojen tautomerizasyonu olmadığı sürece stabildir. Eğer hidrojen tautomerizasyonu var ise ürün oldukça stabil oksimdir (Constantinos ve ark., 2005). Z C 2.Z Şekil 1.6. Karbon atomunun nitrolanması Grignard Ayıraçlarına Konjüge Baz itro Bileşiklerinin Katılması ile ksim Sentezi Grignard ayıraçlarına konjüge baz nitro bileşikleri (itro bileşiklerinin BuLi ile muamele edilmesiyle elde edilir) ile ClC=Me 2 + Cl de reaksiyona sokulması sonucu oksim verirler (Constantinos ve ark., 2005). 6

19 GİİŞ C=()Li + ' MgX 'C= Şekil 1.7. Grignard ayıraçlarına konjüge nitro bileşikleri katılması reaksiyonu Birincil Alifatik Aminlerin ksidasyonu ile ksim Sentezi Birincil alifatik aminler 2 S 5 (caro s asidi) yada MeC 2 hidroksilamin içindeki 2 2 ile nitroso bileşiklerine oksitlenebilirler. ksitlenme başlarken izole edilebilir fakat reaksiyon şartları altında da nitroso bileşiklerine oksitlenebilirler. Eğer α hidrojeni yok ise nitro bileşikleri stabildir. Eğer α-hidrojeni var ise bileşikler oksime dönüştürülebilir (Constantinos ve ark., 2005) Aldehit yada Ketonlara idroksilamin Katılması ile ksim Sentezi Aldehit yada ketonlara hidroksilamin katılması koordinasyon kimyasında yeni oksim ligandı sentezinde çoğunlukla kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde oksim oluşumu maksimum p ve substrat oranına bağlıdır ki bu genelde dörttür ve oran azalırsa aynı anda p da azalır (Constantinos ve ark., 2005). C + 2 C Şekil 1.8. Aldehit yada ketonlara hidroksilamin katılması reaksiyonu Bir karbonil bileşiğinden (aseton) hidroksilamin ile oksim sentez reaksiyonunun mekanizması Şekil 1.9 da verilmiştir. 7

20 GİİŞ 3 C 3 C - 3 C 3 C + 2 B B 3 C 3 C B 3 C B 3 C 3 C 3 C 3 C + 3 C B 3 C 3 C B Şekil 1.9. Aseton dan hidroksilamin ile oksim eldesinin reaksiyon mekanizması 8

21 GİİŞ Alifatik itro Bileşiklerinin İndirgenmesi ile ksim Sentezi α- idrojeni içeren nitro bileşikleri asetik asit içindeki Zn tozu ile yada diğer ayıraçlar Co-Cu alkelen daimindeki tuzları, CS 2 -Et 3 ve CrCl 2 de oksime indirgenebilir (Constantinos ve ark., 2005). C 2 2 Zn C Ac Şekil Alifatik nitro bileşiklerinin indirgenmesi Ketiminlerin idroksilamin ile eaksiyonundan ksim Sentezi ksimler; ketonlara oranla, ketiminlerden daha kolay elde edilir. Ar 2 C= + 2 Ar 2 C= + 3 Şekil Ketiminlerin hidroksilaminlerle reaksiyonundan oksim eldesi Fumarik Asit ile Friedel-Crafts Tipi eaksiyonlar Yoluyla ksim Sentezi Metod oksim eldesi için kestirme olmasına rağmen ihtiyaç duyulan reaktiflerin çokluğundan dolayı pek kullanılmaz (Gümüş ve Ahsen, 2002). AlCl 3, idroliz C g(c) 2 C 6 5 -C= C Şekil Fumarik asit ten oksim eldesi Alkil itrit ile Ketonların eaksiyonundan ksim Sentezi alkalı ketonlardan siklohekzanon ile metilnitrit in Cl li ortamda gerçekleştirilen reaksiyonundan keton grubu korunarak dioksim sentezi mümkündür (Macit, 1996). Me Cl Şekil Siklohekzanon ile metilnitrit ten dioksim eldesi 9

HİDRAZON TAŞIYAN OKSİM TÜREVLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNDE YAPI AYDINLATILMASI

HİDRAZON TAŞIYAN OKSİM TÜREVLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNDE YAPI AYDINLATILMASI T. ADA MEDEES ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI KİM-YL-2009-0004 İDAZ TAŞIYA KSİM TÜEVLEİİ METAL KMPLEKSLEİDE YAPI AYDILATILMASI.Tuba ÇAKII DAIŞMA Yrd. Doç. Dr. ursabah SAIKAVAKLI AYDI-2009

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Cahit DEMETGÜL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Cahit DEMETGÜL ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Cahit DEMETGÜL KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ KSİM BİLEŞİKLERİİ VE METAL KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2008 ÖZ DKTRA TEZİ

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma)

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma) Bölüm 6 Alkil alojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri 2006, Prentice all 1 alojenür Çeşitleri Alkil: alojen, X, direkt olarak sp 3 melezleşmiş karbona bağlıdır. Vinil: X, alkenin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUVA ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ YÜKEK LİA TEZİ ğuz Yunus AIBIYIK KİM İÇEE TİYÜE BİLEŞİKLEİİ VE METAL KMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYU KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2008 ÇUKUVA ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİM-YL-2006-0006 TİYAZOLLERİN TÜREVLERİNİN VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİM-YL-2006-0006 TİYAZOLLERİN TÜREVLERİNİN VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ T.. ADA MEDEE ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ KİM-YL-2006-0006 TİYAZLLEİ TÜEVLEİİ VE KMPLEKLEİİ ETEZİ HAZILAYA: Hakan an ÖYLEYİİ DAIŞMA: Yrd.Doç. Dr. ursabah AIKAVAKLI AYDI-2006 i ÖZ Bu çalışmada, bir seri

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

Oksimler; Sentezi, Reaksiyonları ve Metal Kompleksleri

Oksimler; Sentezi, Reaksiyonları ve Metal Kompleksleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 25 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 ksimler; Sentezi, eaksiyonları ve Metal Kompleksleri Mükerrem KUTĞLU a, Selahattin SEİ b a Kahramanmaraş

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.. SELÇUK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ FURAİL VE BEZFURAİLGLİKSİM TÜREVLERİİ SETEZİ VE BAZI METAL KMPLEKSLERİİ İELEMESİ Duygu AYDI YÜKSEK LİSAS TEZİ KİMYA AABİLİM DALI KYA, 2010 T.. SELÇUK ÜİVERSİTESİ

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

ORGANİK KİMYA (AMİNLER) Prof Dr Arif ALTINTAS

ORGANİK KİMYA (AMİNLER) Prof Dr Arif ALTINTAS ORGAİK KİMYA (AMİLER) Prof Dr Arif ALTITAS Amin - Tanım Amin - Çeşitleri Amin - Yapı ve Sınıflandırma Amin - Adlandırma Amin - Özellikler 1. Fiziksel özellikleri 2. Kimyasal özellikleri 3. Biyolojik özellikleri

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI T.C KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ KĐMYA AABĐLĐM DALI GEÇĐŞ METAL KMPLEKSLERĐĐ KATALĐZ ÖZELLĐKLERĐĐ ĐCELEMESĐ MÜEVVER GÜRBÜZ YÜKSEK LĐSAS TEZĐ KAHRAMAMARAŞ Eylül-2006 I T.C KAHRAMAMARAŞ

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Şeref KARADENİZ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Şeref KARADENİZ T.. BALIKESİR ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI YEİ BAZI İMİ GRUBU İÇERE BEZRW ETERLERİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ Şeref KARADEİZ Balıkesir, Temmuz-2008 ÖZET YEİ BAZI İMİ GRUBU İÇERE

Detaylı

R C R. Yükseltgen Madde

R C R. Yükseltgen Madde DENEY 4 ALDEĐT VE KETN REAKSĐYNLARI Genel Bilgiler Aldehitler ve ketonlar karbon-oksijen çift bağından oluşan karbonil grubu içerirler ve bu nedenle de genellikle aynı tip reaksiyon verirler. Bu reaksiyonları,

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları 8 II. MİNERALLER II.1. Element ve Atom Elementlerin en ufak parçasına atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşur (Şekil II.1). Elektron negatif, proton pozitif elektrik yüküne

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Aldehit ve Ketonlar 2

Aldehit ve Ketonlar 2 Aldehit ve Ketonlara Genel Bakış Aldehit ve Ketonların Adlandırılmaları Yaygın Olarak Kullanılan Aldehit ve Ketonlar Aldehit ve Ketonların Kullanım Alanları Aldehit ve Ketonların Genel Özellikleri Karbonil

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

13.4.2015 B + H. Asit. Uzm.Ecz. Kayhan BOLELLİ. Asit HA H + A. Baz BOH B + OH

13.4.2015 B + H. Asit. Uzm.Ecz. Kayhan BOLELLİ. Asit HA H + A. Baz BOH B + OH Uzm.Ecz. Kayhan BLELLİ İlk defa asitleri Antoine Lavoisier (1776) incelemiştir. Justus von Liebig (1838) organik asitlerden bahsetmiştir. İlk defa asit ve baz tanımı Svante Arrhenius (1884) tarafından

Detaylı

POLİMER KİMYASI -13. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -13. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -13 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu İlerleme: Başlama adımında oluşan iyon çifti (karbokatyon negatif yüklü karşıt iyonu) diğer monomer birimlerini katarak büyüme gerçekleşir. veya Bazı

Detaylı

DİAZOLU VE SCHİFF BAZLI KALİKS[4]AREN BİLEŞİKLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİ

DİAZOLU VE SCHİFF BAZLI KALİKS[4]AREN BİLEŞİKLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİ 1 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİAZOLU VE SCHİFF BAZLI KALİKS[4]AREN BİLEŞİKLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİ Sevil ZENCİR Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ-2005 2 DİAZOLU VE SCHİFF BAZLI KALİKS[4]AREN

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans Organik Kimya I 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

ORGANİK KİMYADA SENTETİK METODOLOJİ ve BİTKİ KİMYASI

ORGANİK KİMYADA SENTETİK METODOLOJİ ve BİTKİ KİMYASI ORGANİK KİMYADA SENTETİK METODOLOJİ ve BİTKİ KİMYASI (Kimya-2, Çalıştay 2011) ÇANAKKALE Prof. Dr. Mehmet AY 22/07/2011 ORGANİK KİMYADAKİ BAZI ÇALIŞMA ALANLARI Organik Sentezler Sentetik Organik Kimya Katalitik

Detaylı

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER 7. 1. N TRO VE AM NO B LEfi KLER a. Nitrobenzen ve Nitrotolüen b. Anilin 7.2. AROMAT K OKS JENL B LEfi KLER a. Benzil Alkol b. Benzaldehit c. Tereftalik Asit ve Polyester

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ Allil klorür üretiminin ana maddesi propilen ve klor dur. Allil klorürün verimli ve ekonomik sentezi 1930 larda yüksek sıcaklıklarda (300-500 C) klorlaşma reaksiyonu ile Shell Geliştirme

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. EVŞEİ ACI BEKTAŞ VELİ ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇOK DİŞLİ TİYOÜE TÜEVİ LİGADLAI VE BULAI METAL KOMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYOU Tezi azırlayan asan ÇELİK Tez Danışmanı Prof.

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı