ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA-2 DERSİ (DÜZ ÖRME)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA-2 DERSİ (DÜZ ÖRME)"

Transkript

1 ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA-2 DERSİ (DÜZ ÖRME) Dersin Modülleri Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 1 Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 2 Kazandırılan Yeterlikler Transferli örgülerin analizine göre desen programını yapma Uygulamalarda Analiz ve Desen 1 Uygulamalarda Analiz ve Desen 2 Uygulamalarda Analiz ve Desen 3 Uygulamaların örgü analizine göre desen programını yapma

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM / YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ENDÜSTRİYEL ÖRME USTALIK 64 SAAT Düz örmede örgülerin analizi ve desen programları ve desenlendirme teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu ders ile öğrenciye; örgü analizine göre makine özelliklerine uygun desenlendirme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrenci, bu dersin sonunda; 1. Transferli örgülerin analizine göre desen programını yapma 2. Uygulamaların örgü analizine göre desen programını yapma yeterliklerini kazanabilecektir. 1. Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 1 2. Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 2 3. Uygulamalarda Analiz ve Desen 1 4. Uygulamalarda Analiz ve Desen 2 5. Uygulamalarda Analiz ve Desen 3 İle ilgili bilgi ve beceriyi içermektedir. Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, söyleşi, sohbet, konferans, panel, gerçek yaşantı ortamlarında gözlem yapma, gezi, araştırma, görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama vb. Ortam: Sınıf, laboratuar, işletme, vb. Donanım: Projeksiyon, bilgisayar ve donanımları.. vb. 1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür. 2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür. 3. Dersin sonunda; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Lisans eğitimi almış, alanında sektör deneyimi olan öğretmenler, 2. Gerektiğinde sektörde çalışan ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan meslek elemanları

3 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Ders ile ilgili araştırma-gözlem ve uygulama konularında; üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler ile işbirliği yapılabilir.

4 ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL BĠLGĠ SAYFASI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME : TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ : ÖRME DESEN PROGRAMLAMA MODÜL : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 1 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOġUL almıģ olmak AÇIKLAMA : TEMEL ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 3 modülünü : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı bulunmalı GENEL AMAÇ: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen tekniğe uygun olarak düz örmede TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci, 1. Pirinç örgünün analizini yaparak desen programını yapabilecektir. 2. Links örgünün analizini yaparak desen programını yapabilecektir. 3. Transferli örgülerin analizini yaparak desen programını yapabilecektir. ĠÇERĠK A. PĠRĠNÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZĠNĠ YAPARAK DESEN PROGRAMI 1. Pirinç örgünün örgü analizi 2. Pirinç örgünün desen programı B. LĠNKS ÖRGÜNÜN ANALĠZĠNĠ YAPARAK DESEN PROGRAMI 1. Links örgünün örgü analizi 2. Links örgünün desen programı

5 C. TRANSFERLĠ ÖRGÜNÜN ANALĠZĠNĠ YAPARAK DESEN PROGRAMI 1. Transferli örgünün örgü analizi 2. Transferli örgünün desen programı f.sistemler

6 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK PĠRĠNÇ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNĠ YAPARAK ĠġLEM NO : 1 ĠġLEMĠN ADI : DESEN PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN PĠRĠNÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Pirinç örgülerin örgü analizi 2. Pirinç örgülerin desen programını 3. Desenin teknik verilerini kontrol etmek 1. Pirinç örgülerin örgü analizi 2. Pirinç örgülerin desen programı 3. Desenin teknik verilerini kontrol 1. Pirinç örgülerin örgü analizi yapma 2. Pirinç örgülerin desen programını yapma etme 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 10 saat

7 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK LĠNKS ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN ĠġLEM NO : 2 ĠġLEMĠN ADI : PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN LĠNKS ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Links Örgünün iģlem 1. Links örgünün örgü 1. Links Örgülerin iģlem basamaklarına göre analizini analizi basamaklarına göre analizini yapma 2. Links örgünün desen programı 2. Links Örgülerin desen 2. Links Örgünün desen programını yapma 3. Desenin teknik verilerini programını kontrol 3. Desenin teknik verilerini etme kontrol etmek 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 10 saat

8 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK TRANSFERLĠ ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN ĠġLEM NO : 3 ĠġLEMĠN ADI : PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN LĠNKS ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Transferli Örgünün iģlem 1. Transferli örgünün örgü 1. Transferli Örgülerin iģlem basamaklarına göre analizini analizi basamaklarına göre analizini yapma 2.Transferli örgünün desen 2. Transferli Örgülerin desen 2. Transferli Örgünün desen programını yapma programı programını 3. Desenin teknik verilerini kontrol etmek 3. Desenin teknik verilerini kontrol etme 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 12 saat

9 ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL BĠLGĠ SAYFASI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME : TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ : ÖRME DESEN PROGRAMLAMA MODÜL : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 2 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOġUL : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 1 modülünü almıģ olmak AÇIKLAMA : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı bulunmalı GENEL AMAÇ: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen tekniğe uygun olarak düz örmede TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci, 1. Ajur örgünün analizini yaparak desen programını yapabilecektir. 2. Saç örgünün analizini yaparak desen programını yapabilecektir. 3. Yürütme örgülerin analizini yaparak desen programını yapabilecektir. ĠÇERĠK A. AJUR ÖRGÜNÜN ANALĠZĠNĠ YAPARAK DESEN PROGRAMI 1. Ajur örgünün örgü analizi a. Birli sağa ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur 2. Ajur örgünün desen programı a. Birli sağa ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur

10 B. SAÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZĠNĠ YAPARAK DESEN PROGRAMI 1. Saç örgünün örgü analizi a. 1x1 Sağa Saç b. 1X1 Sola Saç c. 2x2 Sağa Saç d. 2X2 Sola Saç e. 3x3 Sağa Saç f. 3X3 Sola Saç 2. Saç örgünün desen programı a. 1x1 Sağa Saç b. 1X1 Sola Saç c. 2x2 Sağa Saç d. 2X2 Sola Saç e. 3x3 Sağa Saç f. 3X3 Sola Saç C. YÜRÜTME ÖRGÜNÜN ANALĠZĠNĠ YAPARAK DESEN PROGRAMI 1. Yürütme örgünün örgü analizi a. Birli sağa yürütme (1X1 yürütme) b. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) c. Ġkili sola yürütme (2X1 yürütme) d. Ġkili sağa yürütme (2X1 yürütme) e. Ġki Yana Birli Yürütme f. Ġki Yana Ġkili Yürütme 2. Yürütme örgünün desen programı a. Birli sağa yürütme (1X1 yürütme) b. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) c. Ġkili sola yürütme (2X1 yürütme) d. Ġkili sağa yürütme (2X1 yürütme) e. Ġki Yana Birli Yürütme f. Ġki Yana Ġkili Yürütme f.sistemler

11 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK AJUR ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNĠ YAPARAK ĠġLEM NO : 1 ĠġLEMĠN ADI : DESEN PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN AJUR ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Ajur örgünün iģlem 1. Ajur örgünün örgü analizi 1. Ajur örgünün iģlem basamaklarına göre örgü analizini a. Birli sağa ajur basamaklarına göre örgü analizini a. Birli sağa ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur 2. Ajur örgünün desen programı a. Birli sağa ajur yapma a. Birli sağa ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur 2. Ajur örgünün desen programını b. Birli sola ajur 2. Ajur örgünün desen programını a. Birli sağa ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur 3. Desenin teknik verilerini kontrol c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur 3. Desenin teknik verilerini kontrol yapma a. Birli sağa ajur b. Birli sola ajur c. Sola Blok ajur d. Sağa Blok ajur etme NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 10 saat 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak

12 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK ĠġLEM NO : 2 ĠġLEMĠN ADI : SAÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koģullar ) : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN SAÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Saç Örgünün iģlem basamaklarına göre 1. Saç örgünün örgü analizi 1. Saç Örgülerin iģlem 1.Özenli olmalı analizini a. 1x1 Sağa Saç basamaklarına göre analizini 2.Hassas olmak a. 1x1 Sağa Saç b. 1X1 Sola Saç yapma 3.Dikkatli olmak b. 1X1 Sola Saç c. 2x2 Sağa Saç 2. Saç Örgülerin desen c. 2x2 Sağa Saç d. 2X2 Sola Saç programını yapma d. 2X2 Sola Saç e. 3x3 Sağa Saç 3. Desenin teknik verilerini e. 3x3 Sağa Saç f. 3X3 Sola Saç 2. Saç Örgünün desen programını a. 1x1 Sağa Saç b. 1X1 Sola Saç c. 2x2 Sağa Saç d. 2X2 Sola Saç e. 3x3 Sağa Saç f. 3X3 Sola Saç etmek f. 3X3 Sola Saç 2. Saç örgünün desen programı a. 1x1 Sağa Saç b. 1X1 Sola Saç c. 2x2 Sağa Saç d. 2X2 Sola Saç e. 3x3 Sağa Saç f. 3X3 Sola Saç kontrol etme NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 10 saat

13 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK ĠġLEM NO : 3 ĠġLEMĠN ADI : YÜRÜTME ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koģullar ) : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN YÜRÜTME ÖRGÜNÜN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Yürütme Örgünün iģlem 1. Yürütme örgünün örgü analizi 1. Yürütme Örgülerin iģlem basamaklarına 1.Özenli olmalı basamaklarına göre analizini a. Birli sağa yürütme (1X1 yürütme) göre analizini yapma 2.Hassas olmak a. Birli sağa yürütme (1X1 yürütme) b. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) 2. Yürütme Örgülerin desen programını 3.Dikkatli olmak b. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) c. Ġkili sola yürütme (2X1 yürütme) d. Ġkili sağa yürütme (2X1 yürütme) e. Ġki Yana Birli Yürütme f. Ġki Yana Ġkili Yürütme 2. Yürütme Örgünün desen programını a. Birli sağa yürütme (1X1 yürütme) b. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) c. Ġkili sola yürütme (2X1 yürütme) d. Ġkili sağa yürütme (2X1 yürütme) e. Ġki Yana Birli Yürütme f. Ġki Yana Ġkili Yürütme etmek c. Ġkili sola yürütme (2X1 yürütme) d. Ġkili sağa yürütme (2X1 yürütme) e. Ġki Yana Birli Yürütme f. Ġki Yana Ġkili Yürütme 2.Yürütme örgünün desen programı a. Birli sağa yürütme (1X1 yürütme) b. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) c. Ġkili sola yürütme (2X1 yürütme) d. Ġkili sağa yürütme (2X1 yürütme) e. Ġki Yana Birli Yürütme f. Ġki Yana Ġkili Yürütme yapma etme NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 12 saat

14 ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL BĠLGĠ SAYFASI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME : TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ : ÖRME DESEN PROGRAMLAMA MODÜL : UYGULAMALARDA ANALĠZ VE DESEN 1 KODU : SÜRE : 40/24 ÖN KOġUL : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 2 modülünü almıģ olmak AÇIKLAMA : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı bulunmalı GENEL AMAÇ: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen tekniğe uygun olarak düz örmede UYGULAMALARA ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci, 1. Beden ölçülü ürünlerin analizini 1yapabilecektir. 2. Beden ölçülü ürünlerin desen programını yapabilecektir. ĠÇERĠK A. Beden ölçülü ürünlerin analizi a. Tek plakada reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizi b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizi c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizi d. Arttırmalı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi B. Beden ölçülü ürünlerin desen programı a. Tek plakada reglan uygulamaların desen programı b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların desen programı c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların desen programı d. Arttırmalı Örgülerin desen programı e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin desen programı.1. Desenin teknik verilerini kontrol

15 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : ÖRGÜ ANALĠZĠNE GÖRE DESEN YAPMAK BEDEN ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLERĠN ANALĠZĠNĠ ĠġLEM NO : 1 ĠġLEMĠN ADI : YAPMAK YETERLĠK : UYGULAMALARIN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN BEDEN ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLERĠN ANALĠZ YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR a. Tek plakada reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizini b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizini c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizini d. Arttırmalı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre analizini e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin ĠĢlem Basamaklarına Göre analizini 1. Beden ölçülü ürünlerin analizi a. Tek plakada reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizi b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizi c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların iģlem basamaklarına göre analizi d. Arttırmalı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi 2. Beden ölçülü ürünlerin desen 1. Beden ölçülü ürünlerin analizini 2. Beden ölçülü ürünlerin desen programını yapma etme 2. Beden ölçülü ürünlerin desen programı programı a. Tek plakada reglan uygulamaların desen programını a. Tek plakada reglan uygulamaların desen programı b. Fitilli örgülerde reglan 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak

16 b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların desen programını c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların desen programını d. Arttırmalı Örgülerin desen programını e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin desen programını 3. Desenin teknik verilerini kontrol etmek g.jakar kırma miktarı h. Reglana giren may sayısı ı. Reglan aralığı uygulamaların desen programı c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların desen programı d. Arttırmalı Örgülerin desen programı e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin desen programı 3. Desenin teknik verilerini kontrol g.jakar kırma miktarı h. Reglana giren may sayısı ı. Reglan aralığı NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 12 saat

17 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : ÖRGÜ ANALĠZĠNE GÖRE DESEN YAPMAK BEDEN ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLERĠN DESEN ĠġLEM NO : 2 ĠġLEMĠN ADI : PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : UYGULAMALARIN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN BEDEN ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLERĠN ANALĠZ YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Beden ölçülü ürünlerin desen 1. Beden ölçülü ürünlerin desen 1. Beden ölçülü ürünlerin desen programı a. Tek plakada reglan uygulamaların desen programını b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların desen programını c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların desen programını d. Arttırmalı Örgülerin desen programını e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin desen programını 2. Desenin teknik verilerini kontrol etmek programı a. Tek plakada reglan uygulamaların desen programı b. Fitilli örgülerde reglan uygulamaların desen programı c. Dolu iğne örgülerde reglan uygulamaların desen programı d. Arttırmalı Örgülerin desen programı e. Kapamalı (Zincir) Tekniğinin desen programı 2. Desenin teknik verilerini kontrol g.jakar kırma miktarı programını yapma 2. Desenin teknik verilerini kontrol etme 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak

18 g.jakar kırma miktarı h. Reglana giren may sayısı ı. Reglan aralığı h. Reglana giren may sayısı ı. Reglan aralığı NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 12 saat

19 ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL BĠLGĠ SAYFASI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME : TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ : ÖRME DESEN PROGRAMLAMA MODÜL : UYGULAMALARDA ANALĠZ VE DESEN 2 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOġUL : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 2 modülünü almıģ olmak AÇIKLAMA : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı bulunmalı GENEL AMAÇ: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen tekniğe uygun olarak düz örmede UYGULAMALARA ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci, 1. Jakarlı örgülerin analizini yapabilecektir. 2. Jakarlı örgülerin desen programını yapabilecektir. ĠÇERĠK A. JAKARLI ÖRGÜLERĠN ÖRGÜ ANALĠZĠ a. Atlamalı Jakarı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi b. Pike Jakarı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi i. Dolu Pikeyi Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi ii. Torba Pikeyi Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi c. Dolu Jakarı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi d. Torba Jakar Örgünün ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi e. File Jakar Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi f. Transferli Jakar Örgü ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi B. JAKARLI ÖRGÜLERĠN DESEN PROGRAMI a. Atlamalı Jakarı Örgülerin desen programı b. Pike Jakarı Örgülerin desen programı i. Dolu Pikeyi Örgülerin desen programı ii. Torba Pikeyi Örgülerin desen programı c. Dolu Jakarı Örgülerin desen programı d. Torba Jakar Örgünün desen programı e. File Jakar Örgülerin desen programı f. Transferli Jakar Örgü desen programı 19

20 1. Desenin teknik verilerini kontrol 20

21 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK ĠġLEM NO : 1 ĠġLEMĠN ADI : JAKARLI ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNĠ YAPMAK YETERLĠK : UYGULAMALARIN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koģullar ) : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN JAKARLI ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠNĠ YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1. Jakarlı örgülerin örgü 1. Jakarlı örgülerin örgü 1. Jakarlı Örgülerin iģlem analizi a. Atlamalı Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini b. Pike Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini i. Dolu Pikeli Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini ii. Torba Pikeli Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini c. Dolu Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini d. Torba Jakar Örgünün ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini e. File Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini analizi a. Atlamalı Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi b. Pike Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi i. Dolu Pikeli Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi ii. Torba Pikeli Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi c. Dolu Jakarlı Örgülerin ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi d. Torba Jakar Örgünün ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizi e. File Jakarlı Örgülerin ĠĢlem asamaklarına Göre Analizi f. Transferli Jakarlı Örgü ĠĢlem Basamaklarına Göre basamaklarına göre analizini yapma 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak 21

22 f. Transferli Jakarlı Örgü ĠĢlem Basamaklarına Göre Analizini Analizi NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 8 saat 22

23 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK JAKARLI ÖRGÜLERĠN DESEN ĠġLEM NO : 2 ĠġLEMĠN ADI : PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : UYGULAMALARIN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN JAKARLI ÖRGÜLERĠN DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 2. Jakarlı örgülerin desen 2. Jakarlı Örgülerin desen 2. Jakarlı örgülerin desen programı programını yapma programını a. Atlamalı Jakarlı Örgülerin desen programını b. Pike Jakarlı Örgülerin desen programını i. Dolu Pikeli Örgülerin desen programını ii. Torba Pikeli Örgülerin desen programını c. Dolu Jakarlı Örgülerin desen programını d. Torba Jakar Örgünün desen programını e. File Jakar Örgülerin desen programını f. Transferli Jakar Örgü desen programını 3. Desenin teknik verilerini kontrol etmek a. Atlamalı Jakarlı Örgülerin desen programı b. Pike Jakarlı Örgülerin desen programı i. Dolu Pikeli Örgülerin desen programı ii. Torba Pikeli Örgülerin desen programı c. Dolu Jakarlı Örgülerin desen programı d. Torba Jakar Örgünün desen programı e. File Jakar Örgülerin desen programı f. Transferli Jakar Örgü desen programı 3. Desenin teknik verilerini kontrol etme 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak 23

24 NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 8 saat 24

25 ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL BĠLGĠ SAYFASI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME : TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ : ÖRME DESEN PROGRAMLAMA MODÜL : UYGULAMALARDA ANALĠZ VE DESEN 3 KODU : SÜRE : 40/16 ÖN KOġUL : TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE DESEN 2 modülünü almıģ olmak AÇIKLAMA : Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı bulunmalı GENEL AMAÇ: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen tekniğe uygun olarak düz örmede UYGULAMALARA ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci, 1. Ġntersia uygulanmıģ örgülerin analizini yapabilecektir. 2. Ġntersia uygulanmıģ örgülerin desen programını yapabilecektir. ĠÇERĠK A. ĠNTERSĠA UYGULANMIġ ÖRGÜLERĠN ANALĠZĠ a. Renk Sayısı Tespiti b. Örgü tekniği B. ĠNTERSĠA UYGULANMIġ ÖRGÜLERĠN DESEN PROGRAMI 1.örgünün desen programını yapma 2. Desenin teknik verilerini kontrol 25

26 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK ĠNTERSĠA ÖRGÜLERĠN ANALĠZ VE DESEN ĠġLEM NO : 1 ĠġLEMĠN ADI : PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : UYGULAMALARIN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN ĠNTERSĠA ÖRGÜLERĠN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR Renk Sayısı Tespit etmek Renk Sayısı Tespiti Renk Sayısı Tespit etme Örgü tekniği analiz etmek Örgü tekniği Örgü tekniği analiz etme 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 8 saat 26

27 MESLEĞĠN ADI : ENDÜSTRĠYEL ÖRME Ġġ : DESENĠ UYGULAMAK ĠNTERSĠA ÖRGÜLERĠN ANALĠZ VE DESEN ĠġLEM NO : 2 ĠġLEMĠN ADI : PROGRAMINI YAPMAK YETERLĠK : UYGULAMALARIN ANALĠZĠNE GÖRE DESEN PROGRAMINI YAPMAK Yeterli IĢık Kaynağı Olan atölye veya iģletme eğitim birimi; kareli tahta,iğne,örgü çizim formları, numune ORTAM (Araç-gereç, kumaģ,dersliklerde ergonomik masa ve sandalye bulundurulmalı,bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Desen Kağıdı, ekipman ve koģullar ) : Renkli Kalem, Desen Bilgisayarı STANDART : TEKNĠĞĠNE UYGUN ĠNTERSĠA ÖRGÜLERĠN ANALĠZ VE DESEN PROGRAMINI YAPMAK ĠġLEM BASAMAKLARI BĠLGĠ BECERĠ TAVIR 1.örgünün desen programını 1.örgünün desen programını yapma 2. Desenin teknik verilerini kontrol 2. Desenin teknik verilerini kontrol etmek 1.örgünün desen programını yapma 2. Desenin teknik verilerini kontrol 1.Özenli olmalı 2.Hassas olmak 3.Dikkatli olmak NOT : SÜRE ĠĢin Yapılma Süresi : 1 saat ĠĢi Öğrenme Süresi : 16 saat 27

AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ. Ahşap Merdiven Çizimi. Ahşap merdiven çizimleri yapmak

AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ. Ahşap Merdiven Çizimi. Ahşap merdiven çizimleri yapmak AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Ahşap Kaplama Çizimi Ahşap Sedir Çizimi Ahşap Bölme Çizimi Ahşap Merdiven Çizimi Bahçe Mobilyası Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Ahşap kaplama çizimleri

Detaylı

GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ DERSİ

GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ DERSİ GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ İ Dersin Modülleri ne Hazırlık nde Top Örgüsü Tekniği nde Sürgü Tekniği nde Balıksırtı Tekniği nde Ajur Tekniği nde Ürün Oluşturma Kazandırılan Yeterlikler Gümüş kazaz örücülüğüne

Detaylı

ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME)

ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME) ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME) Dersin Modülleri Örme Hesapları 1 Örme Hesapları 2 Kazandırılan Yeterlikler Örme hesapları yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları BİLGİ FORMU Alan Dersin Adı Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

ARIZA ANALİZİ. Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları gidermek

ARIZA ANALİZİ. Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları gidermek ARIZA ANALİZİ Dersin Modülleri Arşivleme ve Katalog Arıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme Kazandırılan Yeterlikler Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Sistem analizi yapıp

Detaylı

OYUN DERSİ OYUN ETKİNLİKLERİ -1 40/16 OYUN ALBÜMÜ 40/16

OYUN DERSİ OYUN ETKİNLİKLERİ -1 40/16 OYUN ALBÜMÜ 40/16 OYUN DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ OYUN ETKİNLİKLERİ -1 40/16 OYUN ALBÜMÜ 40/16 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERS

Detaylı

DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ

DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ Dersin Modülleri Dar Dokuma Havlu Dokuma Kadife Dokuma Halı Dokuma Kazandırılan Yeterlikler Dar dokuma yapmak Havlu kumaş dokumak Kadife kumaş dokumak Halı

Detaylı

DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Depolama Yöntemleri Depo-Stok Takibi Kazandırılan Yeterlikler Depolama yapmak Depo-stok takibi yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ. Kadın Külot-Jartiyer Kalıbı Kadın külot jartiyer kalıbı hazırlamak

İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ. Kadın Külot-Jartiyer Kalıbı Kadın külot jartiyer kalıbı hazırlamak İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Atlet Kalıpları Kazandırılan Yeterlikler Atlet kalıpları hazırlamak Fanila Kalıpları Body Kalıpları Fanila kalıpları hazırlamak Body kalıpları hazırlamak Kadın

Detaylı

YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ

YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri YG Tesisleri Bakımı 1 YG Tesisleri Bakımı 2 YG Tesisleri Onarım Tekniği Kazandırılan Yeterlikler YG tesis bakımını yapmak (trafo merkezleri, kumanda elemanları

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ ÇOCUK EDEBİYATINA GİRİŞ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALLERİ 40/32

ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ ÇOCUK EDEBİYATINA GİRİŞ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALLERİ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ MODÜLLER SÜRE ÇOCUK EDEBİYATINA GİRİŞ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALLERİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI

Detaylı

TRİGONOMETRİ DERSİ. Koordinat sistemleri ile temel işlemleri yapmak

TRİGONOMETRİ DERSİ. Koordinat sistemleri ile temel işlemleri yapmak TRİGONOMETRİ DERSİ Dersin Modülleri Ölçü Birimleri Fonksiyonlar Üçgen Koordinat Sistemleri Ölçü birimleri dönüştürmek Kazandırılan Yeterlikler Trigonometrik fonksiyonlarla hesaplamalar yapmak Hesaplama

Detaylı

PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ. Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı. Pnömatik Bakım Onarım Yapmak

PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ. Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı. Pnömatik Bakım Onarım Yapmak PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ Dersin Modülleri Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı Katalog Okuma Kazandırılan Yeterlikler Pnömatik Bakım Onarım Yapmak Katalog Okumak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

TEKNE RESMİ DERSİ. Tekne İç Dekorasyonu 1. Tekne iç dekorasyon donatım elemanlarını çizmek. Tekne İç Dekorasyonu 2

TEKNE RESMİ DERSİ. Tekne İç Dekorasyonu 1. Tekne iç dekorasyon donatım elemanlarını çizmek. Tekne İç Dekorasyonu 2 TEKNE RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tekne Kaplama Resmi Dümen Resmi Tekne Yerleştirme Resmi Kazandırılan Yeterlikler Tekne kaplama resimleri çizmek Dümen resimlerini çizmek Tekne yerleştirme resimleri çizmek

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Sipariş Alma Reklâm Tabelâcılığı Reklâm Tabelâcılığı

DERS BİLGİ FORMU Sipariş Alma Reklâm Tabelâcılığı Reklâm Tabelâcılığı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

CAM EL DEKORU DERSİ. Emaye boyalar ile el dekoru yapmak. Emaye Boya El Dekoru 40/32. Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak

CAM EL DEKORU DERSİ. Emaye boyalar ile el dekoru yapmak. Emaye Boya El Dekoru 40/32. Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak CAM EL DEKORU DERSİ Dersin Modülleri Emaye Boya El Dekoru 40/32 Flato, Yaldız ve Lüster 40/32 Süre Kazandırılan Yeterlikler Emaye boyalar ile el dekoru yapmak Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak

Detaylı

MOBİLYA MONTAJ DERSİ. Mobilya Elemanları 1. Mobilya elemanlarını takmak. Mobilya Elemanları 2

MOBİLYA MONTAJ DERSİ. Mobilya Elemanları 1. Mobilya elemanlarını takmak. Mobilya Elemanları 2 MOBİLYA MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri Mobilya Bağlantı Elemanları Mobilya Birleştirme Mobilya Elemanları 1 Mobilya Elemanları 2 Kazandırılan Yeterlikler Mobilya bağlantı elemanları takmak Sabit mobilya

Detaylı

DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ

DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ Dersin Modülleri Bahçe Mobilyası Ahşap Çatı- Teras Mekân Doğraması Kazandırılan Yeterlikler Bahçe mobilyası Ahşap çatı- teras Mekân doğraması DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

TEKSTİLDE KONTROL DERSİ

TEKSTİLDE KONTROL DERSİ TEKSTİLDE KONTROL DERSİ Dersin Modülleri Üretim Kontrolü Dokuma Kumaş Kontrolü Dokuma Kumaş Hataları Örme Kumaş Kontrolü Örme Kumaş Hataları Kazandırılan Yeterlikler Üretim kontrolü yapmak Dokuma kumaş

Detaylı

KESME ÇİÇEK-1 DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

KESME ÇİÇEK-1 DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler KESME ÇİÇEK-1 DERSİ Dersin Modülleri Kesme Çiçekler Şebboy Yetiştiriciliği Lisianthus Yetiştiriciliği Gerbera Yetiştiriciliği Helianthus Yetiştiriciliği Karanfil Yetiştiriciliği Kasımpatı Yetiştiriciliği

Detaylı

DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ DERSİ. yapmak

DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ DERSİ. yapmak DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ DERSİ Dersin Modülleri Düz Dokuma Kumaşların Analizi 1 Düz Dokuma Kumaşların Analizi II Düz Dokuma Kumaşların Analizi III Havlu Analizi Kadife Analizi Halı Analizi Dar Dokuma Kumaş

Detaylı

DERS BİLGİ SAYFASI. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl

DERS BİLGİ SAYFASI. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MEKANİK KOL SAATLERİNİN TAMİRİ

MEKANİK KOL SAATLERİNİN TAMİRİ MEKANİK KOL SAATLERİNİN TAMİRİ Dersin Modülleri Kurmalı Mekanik Kol Saatlerin Tamiri Otomatik Mekanik Kol Saatlerin Tamiri Kurmalı Kronometreli Mekanik Kol Saatlerin Tamiri Otomatik Kronometreli Mekanik

Detaylı

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Seri Üretimde Vernikleme Üst Yüzeyde Özel İşlemler Kazandırılan Yeterlikler Seri üretimde vernikleme yapmak Üst yüzeyde özel işlemler yapmak DERS

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik

DERS BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik 64 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye hazır giyim işletmelerinde üretimin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Elektrik Tesisat Projeleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

DERS BİLGİ FORMU Elektrik Tesisat Projeleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ Dersin Modülleri Belge Akışı Kazandırılan Yeterlikler Gelen giden belge akışını sağlamak Dosyalama Sistemi Dosyalama sistemini oluşturmak Arşivleme Sistemi Arşivleme sistemini

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Satış Elemanlığı Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı

DERS BİLGİ FORMU. Satış Elemanlığı Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersi İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikleri Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler GENEL MUHASEBE DERSİ Dersin Modülleri Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler Kazandırılan Yeterlikler Kanunlara uygun biçimde fatura veya yerine geçen belgeleri

Detaylı

BETONARME DONATILARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık. 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak

BETONARME DONATILARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık. 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak BETONARME DONATILARI DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak Demiri İşleme 40/32 Demiri işlemek Donatıyı Hazırlama 40/32 Donatıyı hazırlamak

Detaylı

TEMEL ELEKTİRİK DERSİ

TEMEL ELEKTİRİK DERSİ TEMEL ELEKTİRİK DERSİ Dersin Modülleri Elektrik Devreleri Elektrik Tesisleri Asenkron Motorlar Kazandırılan Yeterlikler Elektrik devresi yapmak ve ölçmek Elektrik tesislerini bağlamak Asenkron motorlara

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DERSİ

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DERSİ TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DERSİ Dersin Modülleri Temel Elektrik ve Elektronik 1 Temel Elektrik ve Elektronik 2 Kazandırılan Yeterlikler Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak Temel elektrik

Detaylı

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ Dersin Modülleri Açık Kaynak işletim Sistemi 1 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 Açık Kaynak İşletim Sistemi 3 Kazandırılan Yeterlikler Açık kaynak kodlu işletim sisteminin

Detaylı

PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ. Elbise kalıbı hazırlamak. Pastal planı hazırlamak

PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ. Elbise kalıbı hazırlamak. Pastal planı hazırlamak PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarlı Kalıp Sistemi Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarlı sistemde giysi kalıbı hazırlamak Temel Kadın Beden Kalıpları 1 Temel Kadın Beden Kalıpları

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MOBİLYA YAPIMI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

MOBİLYA YAPIMI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler MOBİLYA YAPIMI DERSİ Dersin Modülleri Kenar Kaplama Yüzey Kaplama Numune Yapma Modüler Mobilya Antre Mobilyası Salon Mobilyası Yatak Odası Mobilyası Genç Odası Mobilyası Çocuk Odası Mobilyası Aksesuar

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL VE VİNÇ SİSTEMLERİ

YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL VE VİNÇ SİSTEMLERİ YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL VE VİNÇ SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Step Motor ve Sürülmesi Yürüyen Merdiven ve Yol Makine Dairesi Vincin Makine Aksamı Yürüyen Merdiven ve Yol Kontakları Yürüyen Merdiven ve Yol İç

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Türkçe Zorunlu Ders. Okul Eğitimi Süresi. 1.İlk Yardım Tedbirlerini Almak 2.Çalışma Emniyetini Sağlamak

DERS BİLGİ FORMU. Türkçe Zorunlu Ders. Okul Eğitimi Süresi. 1.İlk Yardım Tedbirlerini Almak 2.Çalışma Emniyetini Sağlamak DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

İLERİ ANAHTARCILIK. Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak. Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda köşe kaynaklarını yapmak.

İLERİ ANAHTARCILIK. Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak. Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda köşe kaynaklarını yapmak. İLERİ ANAHTARCILIK Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda

Detaylı

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek CAM (CNC) PROGRAMLAMA Dersin Modülleri Otomatik üretim 1 Otomatik üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Sıcak Cam Maden Hazırlama Cam Teknolojisi Cam Ürün Üretimi

DERS BİLGİ FORMU Sıcak Cam Maden Hazırlama Cam Teknolojisi Cam Ürün Üretimi Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI. Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak

ELEKTRİK MOTORLARI. Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak ELEKTRİK MOTORLARI Dersin Modülleri Elektrikli Ev Aletlerinde AC Motorlar Elektrikli Ev Aletlerinde DC Motorlar Step- Servo Motorlar Step Motorun Mekanik Bakımı Servo Motorun Mekanik Bakımı Kazandırılan

Detaylı

BAKIM PLANLAMASI DERSİ

BAKIM PLANLAMASI DERSİ BAKIM PLANLAMASI DERSİ Dersin Modülleri Atölye Planlaması İş Planlaması Kazandırılan Yeterlikler Atölye Planlaması Yapmak İş Planlaması Yapmak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. II.Yarıyıl Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. II.Yarıyıl Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

EV TEKSTİLİ DERSİ. Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Ev Tekstili Kumaşları

EV TEKSTİLİ DERSİ. Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Ev Tekstili Kumaşları İ Dersin Modülleri Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Ev Tekstili Kumaşları Ev Tekstili Dikiş Teknikleri Ev Tekstilinde Süsleme Yastık Dikimi Nevresim Takımları Yatak Takımları Pikeler Yatak Örtüleri

Detaylı

GRAFĠK DESEN DERSĠ GRAFİKSEL YORUMLAR 40/32 FİKİR VE MESAJI SEMBOLLEŞTİRME 40/32

GRAFĠK DESEN DERSĠ GRAFİKSEL YORUMLAR 40/32 FİKİR VE MESAJI SEMBOLLEŞTİRME 40/32 GRAFĠK DESEN DERSĠ MODÜL ADI SÜRESĠ GRAFİKSEL YORUMLAR 40/32 FİKİR VE MESAJI SEMBOLLEŞTİRME 40/32 DERS BĠLGĠ FORMU DERSĠN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSĠN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSĠN AMACI DERSĠN TANIMI

Detaylı

MODEL GELİŞTİRME DERSİ

MODEL GELİŞTİRME DERSİ MODEL GELİŞTİRME DERSİ Dersin Modülleri Model Araştırmaları Artistik Çizim Kazandırılan Yeterlikler Model araştırmaları yapmak Artistik çizim yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNĠK RESMĠ DERSĠ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 40/32

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNĠK RESMĠ DERSĠ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 40/32 ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNĠK RESMĠ DERSĠ MODÜL ADI SÜRESĠ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 40/32 DERSĠN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSĠN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSĠN AMACI DERSĠN TANIMI DERSĠN

Detaylı

Bilgisayarda özgün takı tasarımı yapmak

Bilgisayarda özgün takı tasarımı yapmak BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarda Temel Takı Tasarımı Bilgisayarda Özgün Takı Tasarımı Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayar tasarım programları ile temel takı tasarımları yapmak

Detaylı

MESLEK RESİM DERSİ. Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek. Meslek Resim 1

MESLEK RESİM DERSİ. Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek. Meslek Resim 1 MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Meslek Resim 1 Meslek Resim 2 Meslek Resim 3 Kazandırılan Yeterlikler Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek Resim üzerine gerekli işaretleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE -2. III.Yarıyıl Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE -2. III.Yarıyıl Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE -2 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

GENEL MUHASEBE DERSİ. Tutulacak Defterleri Düzenlemek

GENEL MUHASEBE DERSİ. Tutulacak Defterleri Düzenlemek GENEL MUHASEBE DERSİ Dersin Modülleri Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bildirgeler Ticari Defterler Kazandırılan Yeterlikler Fatura veya fatura yerine geçen belgeleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TERBİYE DİJİTAL BASKI DESENCİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TERBİYE DİJİTAL BASKI DESENCİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TERBİYE DİJİTAL BASKI DESENCİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak TOPRAKSIZ KÜLTÜR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak Hidroponik Sistemler Hidroponik sistemleri kurmak DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak ELEKTRİK MAKİNALARISARIM TEKNİKLERİ 3 Dersin Modülleri Alternatör Sarımı Step- Servo Motorlar Step Motorun Mekanik Bakımı Servo Motorun Mekanik Bakımı Kazandırılan Yeterlikler Alternatör sarımını yapmak

Detaylı

1. Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak 2.Maliyet kayıtları yapmak

1. Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak 2.Maliyet kayıtları yapmak Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Önkoşulları Ders ile Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim-Öğretim Ortamı

Detaylı

YAZICILAR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

YAZICILAR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler YAZICILAR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Nokta Vuruşlu Yazıcıların Şerit kafası ve şeritte arızayı tespit etmek Nokta Vuruşlu Yazıcıların Yazıcının motor, kontrol ünitesi, dişliler Hareket Sistemi

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 MESLEKİ ÇİZİMLER 40/32

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 MESLEKİ ÇİZİMLER 40/32 BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 MESLEKİ ÇİZİMLER 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KlİNİK VE SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON I DERSİ

TIBBİ DOKÜMANTASYON I DERSİ TIBBİ DOKÜMANTASYON I DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DOSYA OLUŞTURMA 1 40/24 DOSYA OLUŞTURMA 2 40/24 ARŞİV HİZMETLERİ 1 40/24 ARŞİV HİZMETLERİ 2 40/24 DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF / YIL

Detaylı

Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi. Kalite kavramı, Çevre standartları

Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi. Kalite kavramı, Çevre standartları DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

MALİYET HESAPLARI DERSİ. Şantiye kurup ihale işlemlerini yapmak

MALİYET HESAPLARI DERSİ. Şantiye kurup ihale işlemlerini yapmak MALİYET HESAPLARI DERSİ Dersin Modülleri Program ve Yönetmelik Şantiye ve İhale Metraj ve Keşif Fiyat Teklifi ve Sözleşme Hak Ediş ve İş Teslimatı Kazandırılan Yeterlikler Mevzuat ve teknik bilgiler vermek

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ GALERİ VE TÜNEL AÇMA MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ GALERİ VE TÜNEL AÇMA MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ GALERİ VE TÜNEL AÇMA MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA. Eğitim Görevlileri. Katılımcılar. Tüm Öğretmenler.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA. Eğitim Görevlileri. Katılımcılar. Tüm Öğretmenler. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 20.06.2016 BİRİNCİ HAFTA 2015-2016 Öğretim Yılı Sene Sonu Kurulu Toplantısı. MEB 2015-2019 Stratejik Planı nın ilgili bölümlerinin incelenmesi.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR BASKETBOL MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

DEĞER BİÇME DERSİ. Tartım ve Ölçme. Fiyatlandırma. Altın Borsası, Darphane ve Antikacılık

DEĞER BİÇME DERSİ. Tartım ve Ölçme. Fiyatlandırma. Altın Borsası, Darphane ve Antikacılık Dersin Modülleri Tartım ve Ölçme Fiyatlandırma Altın Borsası, Darphane ve Antikacılık DEĞER BİÇME DERSİ Kazandırılan Yeterlikler Ölçme, kontrol ve basit ayar ölçme uygulamalarını toleranslar dahilinde

Detaylı

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek.

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek. ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ Dersin Modülleri Şaraplar ve Servisi Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi Kazandırılan Yeterlikler Şarapların servisini yapmak Diğer alkollü içkileri servis

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM MERKEZLERİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler. 40/32 Kesicilerin montajını yapmak ve kullanmak

ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM MERKEZLERİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler. 40/32 Kesicilerin montajını yapmak ve kullanmak ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM MERKEZLERİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Enerji üretimi 40/32 Enerji üretimi santral donanımlarının özelliklerini seçmek Güç transformatörleri 40/32 Güç transformatörleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Zayıf Akım Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

DERS BİLGİ FORMU Zayıf Akım Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 1 ÖN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları BİLGİ FORMU Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler BİLGİ FORMU Apre Teknikleri Tekstil Tekstil Terbiye

Detaylı

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 ISITMA MESLEK RESİM Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizmek Isıtma Meslek Resim 2 40/32 Isıtma tesisatının çizimini yapmak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ahşap Birleştirmeler Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı

DERS BİLGİ FORMU. Ahşap Birleştirmeler Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı (ME 407) Ders Detayları

Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı (ME 407) Ders Detayları Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı (ME 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı ME 407 Güz

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ARI KOVANI VE BAL ÇITASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ARI KOVANI VE BAL ÇITASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ ARI KOVANI VE BAL ÇITASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Organik Tarım Hazırlığı Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Üretim Organik Tarımda Mücadele Kazandırılan Yeterlikler Organik tarım hazırlığı yapmak Organik tarımda

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dekorasyon Teknolojisi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 8 (TİŞÖRT- EŞOFMAN- TAYT/BODY) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI )

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 8 (TİŞÖRT- EŞOFMAN- TAYT/BODY) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 8 (TİŞÖRT- EŞOFMAN- TAYT/BODY) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI ) 2008 ANKARA

Detaylı

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ Dersin Modülleri Makinede Rendeleme Makinede Kesme Makinede Delik delme Makinede Şekillendirme Makinede Birleştirme Kazandırılan Yeterlikler Makinede rendeleme yapmak Makinede

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖNSÖZ Günümüzde

Detaylı