ASTIM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ. Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASTIM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ. Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ"

Transkript

1 1. ASTIMIN TANIMI: Astım Nasıl Bir Hastalık? 1.1. Astım nasıl bir hastalıktır? ASTIM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Nefes aldığımızda atmosfer havasının, asıl solunum olayının cereyan ettiği alveol denilen hava keseciklerine naklini sağlayan iletici hava yollarında daralma, tıkanıklık ve buna bağlı olarak hava geçişinde zorlukla karakterize bir hastalıktır. Her ne kadar yakınmalar gelip geçici olarak görülse de; astımlı hastaların hava yollarında, mikrobik olmayan sürekli bir iltihaplanma söz konusudur. Bu iltihaplanma sonucu, astımlı hastaların havayollarında aşırı duyarlılık oluşur. Hastalığın bütün bulgu ve belirtileri, bu iltihaplanma ve aşırı duyarlılıkla ilişkilidir Havayolu aşırı duyarlılığı ne demektir? Astımlı hastaların hava yolları (bronşlar), çevresel uyaranlara normal kişilere kıyasla çok daha tepkisel cevaplar verirler. Örneğin havada bulunan aeroallerjenler (ev tozu akarı, küf mantarları, polen gibi havayla taşınan allerjenler), sigara dumanı, egzos veya baca gazları, keskin kokular, astımlı bir kişinin hava yollarında daralmaya ve balgam atılmasına neden olur. Astımı olmayan normal kişilerde de benzer tepkiler oluşabilir. Ancak, bunun için söz konusu maddelerin, havadaki yoğunluğunun astımlı hastalarda reaksiyonları başlatan miktarların çok çok üzerine ulaşması gereklidir Astımlı hastaların hava yollarında neler olmaktadır? Astımlıların hava yollarında sürekli bir iltihap vardır. Kimi zaman, örneğin tetik faktörlerle karşılaşmayı takiben, hava yollarında daralma ve tıkanma meydana gelir. Hastalar bunu göğsünde tıkanma, sıkışma şeklinde hissederler. Bu daralma, bronşları (havayollarını) çevreleyen düz kaslarda kasılmaya; havayollarındaki müküs bezlerinden salgılanan koyu, yapışkan sekresyonların bronş lümenini doldurup tıkamasına; bronş duvarını döşeyen mukoza adını verdiğimiz örtünün şişerek hava yolunu daraltmasına; uzun vadede ise hava yolu duvarında kalıcı hasar gelişmesine bağlıdır. Son neden dışındaki diğer üç durumda, daralma geri dönüşlüdür. Yani tedaviyle tamamen normale döndürülebilir. Oysa, havayolları duvarlarında hasar oluştuğunda, tedaviye rağmen darlık tamamen ortadan kaldırılamaz Astım allerjik bir hastalık mıdır? Astımla alerji arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Astım, olguların çoğunda allerjik zeminde gelişen bir hastalıktır. Bilhassa çocuklukta başlayan astım için, bu durum daha belirgindir. Ancak her astımlı hastada, alerjiyi göstermek mümkün olmayabilir. Kişinin 1

2 allerjik tabiatlı (atopik) olması, astım olmasından ayrı bir şeydir. Diğer allerjik hastalıklara (allerjik nezle ve sinüzit, allerjik göz nezlesi, egzema ve ürtiker), astımla birlikte çok sık rastlanır. Fakat, bir olguda bu hastalıklar varken, astım olmayabilir. Aksine, astımı olduğu halde, diğer alerjik hastalıklar bulunmayabilir Astım kimlerde görülür? Astım, erkek-kadın herkeste; çocuk-erişkin her yaşta ve dünyanın hemen her yerinde rastlanan bir hastalıktır Astım sık rastlanan bir hastalık mıdır? Astımlı hastaların sıklığı, coğrafi bölgelere, yaşam koşullarına ve sosyo-kültürel özelliklere bağlı olarak toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Toplumda yaşayanların %10 dan daha fazlasında görüldüğü bildirilen yöreler yanında; %1 den az sıklıkla rastlandığı bölgeler söz konusudur. Ülkemizde de durum aynıdır. Ortalama sıklığın çocuklarda % 2-10; erişkinlerde % 2-5 arasında olduğu bildirilmektedir. Bu rakamlar, ülkemiz koşullarında her 4-5 evden birisinde, astımlı bir hastanın yaşadığı anlamına gelmektedir Astım hangi yaşlarda başlar? Astım sıklıkla çocuklar ve genç erişkinlerde rastlanan bir hastalıktır. Bebeklikten itibaren ortaya çıkabildiği gibi, bazen 30, daha nadiren 40. yaşlara kadar başlangıcı gecikebilmektedir Kimlerde astım ortaya çıkma olasılığı yüksektir? Anne-baba başta olarak ailelerinde astımlı hasta bulunanlar; astımın sık görüldüğü coğrafyada yaşayanlar; doğumundan itibaren hırıltılı solunum atakları yaşayan bebekler; egzeması olan bebekler; doğup büyüdüğü evde anne-babası veya bir başkası sigara içen bebek-çocuklar; endüstrileşmiş kentlerde yaşayanlar; bazı mesleklerde ile iş yerlerinde çalışanlar; aşırı hijyen altında, yapay ve kapalı ortamlarda büyütülen çocuklar; diğer alerjik hastalıklardan bir veya bir kaçına sahip olan kişilerde astım gelişme riski daha fazladır 1.9. Astım irsi bir hastalık mıdır? Bazı hastalıklar doğrudan genetik geçişlidir. Anne veya babasından ilgili genetik kodu alan kişilerde, çevresel değişkenler ne olursa olsun, hastalık mutlaka ortaya çıkar. Bazı hastalıklar ise genetik geçişli olmayıp, tamamen çevresel koşullara bağlı olarak sonradan gelişir. Astım, bu iki grup hastalıktan farklıdır. Hastalığın ortaya çıkmasında, hem genetik yatkınlık; hem de çevresel faktörler birlikte rol oynar. Her iki belirleyici de, hastalığın ortaya çıkmasında tek 2

3 başına yeterli değildir. Yani, astıma elverişli çevresel koşulların varlığında, genetik olarak astıma yatkınlığı olan kişilerde astım ortaya çıkmaktadır. Genetik olarak yatkınlık durumu yoksa, uygun çevresel koşulların varlığı tek başına astım oluşturmaz Astımlı anne veya babanın çocukları astımlı olarak mı doğar? Anne ve babası yada bunlardan birisi astımlı olan çocuklarda, astım görülme olasılığı toplumda görülen astım sıklığından daha fazladır. Ancak böyle bir çocukta mutlaka astım gelişecektir denilemez. Toplumda astımlı çocukların oranı, ortalama %5 iken; anne veya babadan biri astımlı olan ailelerin çocukları arasında astımlı çocuk oranı %40'lara; eğer anne ve babanın her ikisi de astımlı ise bu oran %70'lere ulaşmaktadır. Ailede astım veya diğer allerjik hastalıklar varsa, doğacak çocukların korunması amacıyla çevresel koşulların uygun şekilde kontrolü çok yararlı olacaktır Kaç türlü astım vardır? Astımlı hastalar, hafif-gelip geçici, hafif inatçı, orta ve ağır astım şeklinde dört gruba ayrılır. Her bir grup hastada, belirtiler ve önerilen tedavi ayrıdır. Bunlardan başka, astımlı hastalarda mevsim astımı, meslek astımı, egzersiz astımı, ilaç astımı gibi farklı görünümlere sahip ve hastalığı kontrol altına almak için nispeten farklı yaklaşımlar gerektiren tablolar da söz konusu olabilir. Bu nedenle, her hastanın astımı, öykü, muayene ve testlerle değerlendirilip; hastalığın ağırlığı ve karakteristik özellikleri belirlendikten sonra, o kişide hangi tedavinin uygulanacağına karar verilebilir Astımın ağırlık dereceleri hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Gelip geçici hafif astım, ayda yılda bir ortaya çıkan (haftada birden az), gelip geçici yakınmalarla karakterizedir. Bunlar dışında hasta tamamen normaldir. Solunum fonksiyon testleri normal sınırlar içerisindedir. Hafif inatçı astımda, hastanın yakınmaları haftada birden fazla sıklıkla görülür, ama her gün değildir. Ayda iki üç gece uykudan uyandıran yakınmalar olur. Solunum testleri normal sınırlardadır. Ancak, gece gündüz farkı barizleşmiştir. Orta inatçı astımda, hastanın her gün şikayeti vardır. Ayda dörtten fazla gece şikayetleri vardır. Solunum fonksiyonları orta derecede bozulmuştur. Ağır inatçı astımda ise günün her anında ve hemen her gece yakınmalar vardır. Hasta, günlük aktivitelerini sürdüremez. Solunum fonksiyonları ileri derecede bozulmuştur. 3

4 1.13. Astımın allerjik olanı ve olmayanı var mıdır? Astımlı hastaların çoğunda allerjik bir zemin bulunmaktadır. Özellikle, erken yaşta, çocukluk çağında başlayanlar; diğer allejik hastalıklardan birisine de sahip olanlar; yakınmaları mevsimsel seyir gösterenler ve aile bireyleri arasında allerjik hastalık öyküsü bulunanlarda astımın allerjik tabiatlı olma olasılığı yüksektir. Ancak tüm hastalarda, astım allerjik bir özellik taşımaz. Bu hastalar da astımın tipik şikayet ve belirtilerini taşırlar, ama allerji testleri negatif bulunur. Allerjik olanla, olmayan astımın teşhis ve tedavisi farklılık göstermez. Ancak, tetik faktörlerden korunmada farklılıklar olabilir ki, bu konu ilerleyen sayfalarda tartışılacaktır Astım bulaşıcı bir hastalık mıdır? Hayır. Astım bir kişiden diğerine geçmez. Ancak, bazı iş yerlerinde çalışan birden çok kişide astım görülebilir. Bunun nedeni hastalığın bulaşması değil; iş yeri ortamında bazı toz veya gazlara birlikte maruz kalmalarıdır Astım psikolojik bir hastalık mıdır? Maalesef astımlı hastaların önemli bir kısmı, psikiyatri hastası (konversiyon nörozu) zannedilmektedir. Bu yanılgıdan dolayı, hasta yıllarca tedavisiz kalabilmektedir. Hastanın eşi ve yakınları da, senin hiçbir şeyin yok, naz yapıyorsun diyerek hastaya inanmamaktadırlar. Oysa astım, psikolojik bir hastalık değildir. Ancak, psikolojik durum astımda tetik faktör olarak rol oynayabilir. Yani, astımlı bir hastada neşe veya keder yönündeki aşırı heyecan, gülme ve ağlama krizleri, astım nöbetlerini başlatabilir. Her hastalığın seyrinde olduğu gibi, psikolojik destek ve moral faktörler, astımlı hastaların da kendilerini daha iyi hissetmelerine ve tedaviye uyum göstermelerine katkı sağlayabilir Astım kötü bir hastalık mıdır? Astım, zamanında teşhis edilip uygun şekilde tedavi edilmezse, kişiyi zora sokabilir, efor kapasitesini kısıtlayabilir, yaşam kalitesini sınırlayabilir, iş-okul günü kayıplarına yol açabilir, acil servis, poliklinik başvurularına, hastanede yatışlara ve yoğun bakım tedavilerine neden olabilir, hatta bazen ağır ataklar sırasında ölümlere yol açabilir. Ancak astım, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bugün elimizdeki tedavi yöntemleriyle, astım tamamen kontrol altına alınabilir ve astımlı bir hasta; astımı olmayan normal bir kişi gibi aktif bir yaşam sürdürebilir Astım başka bir hastalığa dönüşür mü? Hayır. Astım diğer hastalıklardan bağımsız, kendine özgü seyri olan bir hastalıktır. Kanser, KOAH gibi bir başka hastalığa dönüşmesi söz konusu değildir. Ancak, astım ve alerjik nezle 4

5 birlikte sık görülür. Bazen önce astım şeklinde başlayıp, sonradan alerjik nezle eklenebilir. Veya aksine, alerjik nezle olarak başlayıp, ardından astım belirtileri eklenebilir Astımım zamanla ağırlaşır mı? Tedavi edilmeyen bir astımlı hastanın astımının ağırlık derecesi genellikle pek değişmez. Yani, hafif başlamışsa hafif olarak seyreder. Ağır başlamışsa ağır olarak seyreder. Ancak, uygun şekilde tedavi edilen astımlı hastaların hastalığı ya tümüyle düzelir veya hafif düzeye geriler. 2. ASTIMIN NEDENLERİ: Neden Astım Oldum? 5

6 Astımlıların en sıklıkla duyarlı oldukları ev içi allerjenler 2.1. Kişi neden astım olur? Kalıtımsal (irsi) olarak astıma yatkınlığı olan bir kişi, astıma neden olan veya astımı kolaylaştıran çevresel faktörlerle karşılaştığında astım hastası olabilir Astımda irsiyetin rolü nedir? Astım, genetik yatkınlığı olan kişilerde ortaya çıkar. Genetik yatkınlığı olmayan kişiler, astım olmazlar. Astımın kalıtımsal geçişi, tek bir gene bağlı değildir. Birden çok gen, astıma yatkınlığın oluşumundan sorumludur. Şunu da unutmamak gerekir ki, astıma genetik olarak yatkınlığı olan herkes, astım hastası olmaz. Buna göre astım, genetik yatkınlık ile astımdan sorumlu çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu iki unsurdan herhangi birisi, tek başına astım oluşturamaz Hangi çevresel faktörler astıma yol açmaktadır? Astıma neden olan, astım gelişimine katkıda bulunan veya astımlı kişilerde nöbetleri tetikleyen çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Bazıları kaçınılabilir, düzeltilebilir durumlardır. Bunlar arasında, tüm dünyada en sıklıkla astıma yol açan ev tozu akarları ile kedi gibi evcil hayvanlar; hamamböceği, kalorifer böceği gibi haşereler, küf mantarları ve polenler (ot, ağaç ve çimen) en iyi bilinenleridir. Sigara, aspirin gibi ilaçlar ile bazı iş yerlerinde maruz kalınan mesleki uyarıcılar da astımla sonuçlanan allerjik duyarlılığın gelişimine yol açabilirler. Ayrıca grip ve soğuk algınlığı gibi viral solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, iklimsel değişkenler, bazı gıdalar ile bunlara ilave edilen katkı maddeleri de, bilhassa erken çocukluk döneminde astım gelişimine katkıda bulunurlar. Bu sayılan nedensel faktörlerin tümü, aynı zamanda astımlı hastalarda nöbetleri başlatan birer tetik faktör olarak iş görür. Bunların dışında, iklim değişiklikleri (sisli, yağışlı, kapalı havalar), psikojenik stresler, egzersiz gibi değişkenler, astımlılarda nöbetleri tetikleyebilir. Yine sinüzit, burun polipleri, reflü (yemek borusuna mide asidinin geri kaçak yapması) gibi bazı durumlar, astımlılarda sık görülmekte ve hastalığın tedavi ve kontrolünü güçleştirmektedirler Ev tozu akarları hakkında bilgi verir misiniz? 6

7 Akarlar, insan deri döküntüleriyle beslenen; ev, ofis gibi ortamlardaki tozda bulunan; gözle görülmeyen; eklembacaklılar cinsinden böcekçiklerdir. Ilıman (25 C) ve nemli (%75) iklim koşullarında yaşarlar. Işık almayan, rutubetli ve sıcak ev/ofis içi ortamlar yaşamalarına çok uygundur. Halı, battaniye, tüylü oyuncaklar, koltuk, kanepe yüzleri, yatak çarşafları, yastık kılıfları ve nevresimler, en sıklıkla yerleştikleri alanlardır. İklimi soğuk ve kuru olan yerler, akarlar için pek elverişli değildir. Ev tozuna karışan dışkıları, havada uçuşur ve solunduğunda, astım ve alerjik nezle gibi solunum yollarının alerjik hastalıkların en sık rastlanan nedenidir Meslek ile astım arasında bir ilişki var mı? Evet. Astım, bazen bir meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkabilir. En sıklıkla fırıncılar, kuaförler, boyacılar, çiftçiler, kereste ve mobilya işinde, gıda sektöründe çalışanlarda astıma rastlanmaktadır. Bu meslekler yanında diğer bir çok iş kolunda, işyeri ortamında karşılaşılan bazı maddelere bağlı olarak astım ortaya çıkabilir. Yakınmaların işe girdikten sonra başlaması; tatil zamanlarında veya işyerinden uzakta geçirilen günlerde azalması; aynı işyerinde birden çok kişide benzer yakınmaların görülmesi meslek astımını düşündürmelidir. Meslek astımı olan hastaların meslek değiştirmesi veya aynı iş yerinde başka bir alanda çalışması ya da maske kullanması gerekebilir. Bazı iş kollarında çalışanlarda meslek astımı gelişme riski yüksektir 2.6. Astımın mevsimlerle ilişkisi Bazı allerjenlerin mevsimle ilişkili olarak ortaya çıktığı veya yoğunluğunun arttığı bilinmektedir. Diğer bazıları ise, her mevsimde sabit olarak bulunurlar. Mevsimsel allerjenler, daha çok polenlerdir. Havadaki polen yükü, yaşanılan coğrafyaya, iklim koşullarına ve mevsime bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ağaç polenleri, genellikle şubat-mart; çim polenleri nisan-temmuz; yabani ot polenleri ise yaz sonu ve sonbaharda ortaya çıkar. Ağaçlandırılmış, yeşil örtünün zengin olduğu alanlarda; bitkilerin tozlaşma mevsimlerinde; rüzgarlı, lodoslu havalarda polen yükü fazladır. Ancak değişen iklim koşullarından -bilhassa nem ve ısı değişikliklerinden- etkilendikleri için, ev tozu akarları ve küf mantarı gibi diğer allerjenlerin yoğunluğu da mevsimlere göre dalgalanmalar gösterir. Buna bağlı olarak, allerjik astımlı olguların bazılarında, belirli mevsimlerde yakınmalar artabilir. Hatta, sadece bu dönemde hastalık ortaya çıkıp, hasta daha sonra tamamen normale dönebilir. Bilhassa tozlaşma mevsimi olan bahar ve yaz aylarında, havada artan polen yüküne bağlı olarak astımlı hastaların yakınmaları ağırlaşabilir. Ancak kış mevsiminde de, astımlı hastalar için bazı riskler söz konusudur. Soğuk ve yağış nedeniyle, hastalar kapalı ortamlarda ev, işyeri ve büro ortamlarında vakit geçirmektedirler. Bu da ev içi allerjenlerle (ev tozu akarı, mantar, haşerat) ve sigara gibi irritanlarla temas süresinin uzamasıyla sonuçlanır. Isınma ve pişirme amaçlı ocak ve soba gibi aygıtlarda 7

8 kullanılan yakıtların oluşturduğu ev içi hava kirliliği de astımda tetikleyici olabilmektedir. Yine kış aylarında salgın yapan grip ve soğuk algınlığı gibi viral solunum yolu infeksiyonları, astımlılarda atakları başlatabilmektedir. Ayrıca, soba ve kaloriferlerin yanmasıyla bacalardan ortama dağılan dumanda bulunan karbonmonoksit, kükürt oksit ve azot oksitler bu hastalarda krizlere neden olabilmektedir. Soğuk havalarda nezle, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığının artması sonucu, bronşitli hastalar, burun yerine ağızdan nefes alıp vermek zorunda kaldıklarından, hava yollarının ısı ve nemi düşmekte ve bunun sonucunda, bilhassa geceleri ataklar ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde, soba veya kalorifer nedeniyle ev içi ortamın nispî nem oranının çok düşmesi, özellikle uyurken ağızdan nefes alıp veren hastalarda havayollarını kurutmakta ve gece öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalara neden olmaktadır Astımın iklimle ilişkisi var mıdır? Yağışlı, sisli ve kapalı havalarda astımlıların çoğu, yakınmalarının arttığını söyler. Yüksek nem oranı, bazı astımlıları rahatsız edebilmektedir. Nemli ve ılıman iklim koşullarında, astımın yaygın nedenleri olan ev tozu akarları ve küf mantarları gibi allerjenlerin yoğunluğu artmaktadır. Çünkü bunlar, kuru ve sert iklim koşullarında barınamazlar. Ancak, bazı astımlıların kuruluktan rahatsız olmaları da söz konusudur. Örneğin; gece boyunca kapalı bir odada yanan soba veya kalorifere bağlı olarak nem oranının azalması, havayollarında duyarlılık oluşturabilir. Bu gibi durumlarda oda içi nemin artırılması önerilmektedir. Soğuk hava maruziyeti de, astımlılarda yakınmaları tetikleyebilir. Yine egzersiz sırasında ortaya çıkan astım atağının, hızlı ve derin solunum sırasında solunan havanın yeterince ısıtılamamasından kaynaklandığı öne sürülmektedir. Sonuç olarak, iklime bağlı etkiler, astımlı hastalarda değişkenlik gösterir. Herhangi bir etkilenme olup olmadığı veya ne yönde bir etkilenme olduğu, her bir hasta için özel olarak araştırılmalıdır Astımla hava kirliliği arasında bir ilişki var mıdır? Atmosfer havası kirliliği de, oda içi hava kirliliği de; normal kişilere kıyasla, astımlıları çok daha fazla etkiler. Atmosfer havasında bulunan kükürt ve azot oksitler, karbonmonoksit ve ozon ile diğer gaz ve partiküler kirleticiler, astımlı hastalarda atakları başlatabilmektedir. Hava kirliliğinin artmasına paralel olarak, astımlılarda acil servis başvurularının ve hastaneye yatışların arttığı, bir çok büyük kentte gösterilmiştir. Oda içi havada rastlanan kirleticiler daha çok aydınlanma, ısınma ve pişirme amaçlı kullanılan yakıtlardan çıkan gaz ve partiküllerden oluşmaktadır. Sigara dumanı, bunlar 8

9 arasında en önemlileridir. Ancak tüp gaz, doğal gaz, gaz yağı, kokulu mumlar, kokulu deterjanlar ve buharlaşan diğer temizlik maddeleri, pişirme sırasında oluşan yemek kokuları, gıdaların yanması sırasında oluşan koku ve duman gibi bir çok oda havası kirleticisi sayılabilir. Bunların tümü de astımlılar için tetik faktör olarak rol oynayabilmektedir Astımla efor arasında bir ilişki var mıdır? Neredeyse tüm astımlı hastalar, efor sırasında nefes darlığının ortaya çıkmasından yakınırlar. En sıklıkla merdiven çıkma, yokuş tırmanma ve koşma gibi eforlar sırasında şikayetler başlamaktadır. Özellikle soğuk ve kirli havalarda egzersiz yapıldığında, kriz gelişmektedir. Eforun, astımlılarda bir tetik faktör olmasına karşın; aynı zamanda astımlılarda efor kısıtlılığı oluşur. Örneğin ağır astımlılarda, günlük hayatın rutin işleri sırasında bile (ev içi hareketler), nefes darlığında belirgin artma olur. Bundan dolayı, astımlılarda efor kapasitesi düşüktür. Bazı kişilerde ise, sadece egzersiz sırasında astım tablosu ortaya çıkmaktadır Astımın gıdalarla ilişkisi var mıdır? Aşırı tuz içeren diyetlerin kullanıldığı popülasyonlarda, astımın daha sık görüldüğü söylenmektedir. Yine omega-3 balık yağı içeren diyetlerin, hava yollarındaki iltihabı baskılayarak astımdan koruyucu olduğu yönünde görüşler vardır. Bebekte allerjik hastalıkların gelişimi azaltabilmek için, annenin gebelik ve emzirme döneminde süt, yumurta et gibi hayvansal proteinlerden arındırılmış bir diyet uygulamasının yararlı olabileceği ileri sürülmüştür. Restoran astımı olarak adlandırılan bir fenomen tanımlanmıştır ki, bu olayda astımlı kişiler bazı restoranlarda yemeklere lezzet vermesi için ilave edilen sodyum metabisülfit gibi bazı kimyasallara bağlı olarak krize girmektedirler. Yine hazır gıdalara ilave edilen koruyucu, renk verici veya aromatik katkı maddelerinin allerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Bilhassa çocuklara dönük olarak satılan çiklet, şekerleme ve çikolatalar, bisküvi ve içeceklerin bu maddeleri içerdikleri unutulmamalıdır. Katkı maddeleri içeren hazır gıdalar astımlılarda şikayetleri tetikleyebilir. Evde hazırlanmış doğal gıdalar tercih edilmelidir Grip ile astım arasında bir ilişki var mıdır? Bebeklik, süt çocukluğu dönemi ve ilk 2 yaş içerisinde geçirilen zatürree, grip, bronşiyolit gibi viral solunum yolu infeksiyonlarının astım gelişiminden sorumlu olabileceği yönünde bilgiler vardır. Ayrıca, astımlı hastaların viral solunum yolu infeksiyonlarına yakalandıklarında, astımlı olmayanlara göre bunu daha ağır geçirdikleri ve daha uzun 9

10 seyrettiği, viral infeksiyonların astım krizlerini tetiklediği bilinmektedir. Hastalar bu durumu: Önce grip oldum. Sonra, grip göğsüme indi şeklinde tarif etmektedirler. Bu bakımdan astımlı hastaların veya ailede astım öyküsü olan bebeklerin grip, soğuk algınlığı gibi viral solunum yolu infeksiyonlarından korunması gereklidir Astımın ilaçlarla ilişkisi var mıdır? Astımlıların bir kısmında, aspirin başta olmak üzere, bazı ağrı kesiciler ve romatizma ilaçlarına karşı allerjik bir duyarlılaşma söz konusu olabilmektedir. Zaman içerisinde duyarlılık kazanmış kişiler, bu tür ilaçları kullandıklarında şiddetli astım krizlerine girmektedirler. Bu durum, aspirine bağlı astım olarak adlandırılır. Ayrıca kalp hastalıkları, migren, glakom ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, astımı olan kişilerde şikayetleri tetikleyebilmektedirler. Ameliyat sırasında anestezi (narkoz) amacıyla ve ilaçlı (kontrast) röntgen çekimi sırasında kullanılan ilaçlar da astımlılarda tetikleyici olabilir. Bazı ilaçlar astımlılarda şikayetleri başlatabilir ve krizi tetikleyebilir Tetik faktör ne demektir? Hafif ve orta astımlılar, çoğu zaman kendilerini tamamen normal hissederler ve hiçbir şikayetleri yoktur. Oysa bazen durup dururken, aniden tıkanabilirler ve çok zor dakikalar, saatler, günler geçirebilirler. Şikayetlerin yoğun olarak ortaya çıktığı, uzun sürdüğü, tekrarladığı ve hastanın günlük yaşamını etkilediği bu dönemlere astım nöbeti, atağı, krizi diyoruz. Bazı hastalarda nöbeti başlatan faktörler belli iken, diğer bazılarında ise bilinmez. Örneğin, çoğu astımlı koşma, merdiven çıkma gibi eforlar sırasında tıkanmaktadır. Sigara, havada bulunan çeşitli toz ve gazlar ile keskin kokular, kalp-tansiyon ve romatizma ilaçlarından bazıları, grip gibi viral hastalıklar, ağlama-gülme gibi emosyonel davranışlar, yağışlı şimşekli havalar gibi bir çok durum astımlılarda nöbetleri tetikleyebilir. Oysa astımı olmayanlarda, hatta diğer bazı astımlılarda ise bu faktörlerin benzeri bir etkileri olmaz. Yani, her astımlı için tetik faktörler aynı değildir. Astımlılarda tetik faktörlerin tespit edilip, hastaların bunlardan uzak tutulmaları, hastalığın tedavisinde çok önemlidir. Hastaların çoğu, yaşadıklarından yola çıkarak, kendisine dokunan, krizi başlatan bu tür tetik faktörleri tanımlayabilmektedir. Cilt testleri ve bazı özel kan tetkikleriyle de, bu tetik faktörlerin neler olduğu tespit edilebilir Hangi Bölgeler Astım Açısından Daha Fazla Risk Taşımaktadır? Nemli, bol yağışlı ve ılıman iklimi, zengin bitki örtüsü nedeniyle yukarıda bahsedilen ve en sıklıkla astım nedeni olan ev tozu akarları, polenler ve küf mantarları gibi havayla taşınan allerjenler bakımından çok elverişli koşullar taşıması dolayısıyla Karadeniz Bölgesi, astım için riski fazla bir yöre olarak görünmektedir. Ayrıca, endüstrinin yoğun olarak konuşlandığı yöreler ile hava kirliliğinin yaşandığı kentler de astım için riskli yerleşim yerleridir. 10

11 2.15. Kent yaşamının astıma neden olduğu doğru mudur? Kırsal alanlarda, çiftlik ve köylerde büyüyen çocukların, zatürree, verem gibi solunumsal infeksiyonlara yakalanma risklerinin yüksek olmasına karşın; astım ve diğer alerjik hastalıklara daha az yakalandığı bilinmektedir. Kentlerde, özellikle aşırı hijyenik koşullarda, kapalı ortamlarda ve teknoloji destekli akıllı binalarda yetişen çocuklarda ise, infeksiyonlar azalırken, astım ve alerjik hastalıklara daha sık rastlanmaktadır Astımın başka hastalıklarla bir ilişkisi var mıdır? Evet. Allerjik nezle, allerjik sinüzit, allerjik göz nezlesi, egzema ve kurdeşen, mideden yemek borusuna doğru mide asit kaçağı (reflü) gibi durumlara astımlılarda sık rastlanmaktadır. Bu hastalıkların varlığı, astım tedavisini güçleştirebilir. Bu hastalıkların uygun şekilde tedavi edilmesi gerekir ki, astım tedavisinde istenen başarı elde edilebilsin. Kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak gibi çocukluk çağı hastalıklarını geçiren kişilerde ise, astım daha az görülmektedir Bu hastalıklar Hakkında da Kısaca Bilgi Verebilir misiniz? Hastalığın tipine, ağırlığına ve hastanın yaşına, cinsiyetine göre değişmekle birlikte, bu hastalıkların sık görülen bazı belirtilerinden kısaca bahsedelim: Allerjik sinüzit, burun ve göz nezlesinde: Yılın belirli aylarında veya tüm yıl boyunca devam eden hapşırma, burunda kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı vardır. Geniz akıntısı, boğazda gıcıklanma, gözlerde yaşarma, kızarıklık ve kaşıntı, kulakta dolgunluk hışırtı, kaşıntı, baş ve kulak ağrısı, koku alma bozukluğu, tat almama, ses değişmesi olabilmektedir. Egzema ve kurdeşen: Ciltte kaşıntı, kabarıklıklar, kırmızı renkli döküntüler, sulanma, kabuklanma, deride kalınlaşma ve deride renk değişikliği görülebilir. Mide asitinin yemek borusuna kaçağı (Reflü): Herhangi bir belirti vermese bile öksürük ve astımda kötüleşmeye neden olur. Mideyle ilişkili şikayetler: yanma, ekşime, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, ağrı, ağıza ekşi, acı su gelmesi ve göğüs ön kısımda yanma, ağrı gibi belirtiler verebilir. Allerjik nezle astımlıların çoğunda bulunur. Burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık ve hapşırma ile karakterizedir Bu hastalıkların tedavisi astımı etkiler mi? 11

12 Evet. Bu hastalıklar için uygulanan tedavi, astımın düzelmesi için uygulanan tedaviye dahildir ve onu tamamlayıcıdır. Bu hastalıklar tedavi ile kontrol altına alınmazsa, kullanılan astım ilaçlarından istenildiği ölçüde iyileşme elde edilemez Sigaranın astıma zararı var mı? Annesi gebelikte sigara kullanan ve anne babası evde sigara içen çocuklarda astım sıklığı belirgin şekilde (2-3 kat) artmaktadır. Yine astımlı hastaların çoğunda, sigara dumanıyla karşılaşıldığında yakınmalar ortaya çıkmakta veya artmaktadır. Yani sigara, astım nöbetlerini tetikleyen bir faktördür. Bu nedenle astımlılar sigara içmemeli, sigara içilen kapalı mekanlarda kalmamalı ve çocuklarda astım oluşmaması için ev içinde sigara içilmemelidir. 3. ASTIMIN BELİRTİLERİ: Ben Astımlı mıyım? 12

13 3.1. Astımın belirtileri nelerdir? Astım, çoğu kez nefes darlığı ile kendini belli eder. Hastalar bunun göğüste tıkanma, sıkışma, nefesin yetmemesi, nefes nefese kalma gibi sözcüklerle ifade ederler. Öksürük, hırıltılı solunum (nefes alıp verirken hırıltı, hışırtı, ıslık sesine benzer sesin duyulması) ve zorla çıkarılabilen az miktarda balgam, diğer rastlanan şikayetlerdir. Hastaların tümünde, bu şikayetlerin hepsi bir arada bulunmayabilir ve örneğin sadece öksürük veya hırıltı şeklinde belirti verebilir. Astım bazen sadece özellikle geceleri nöbetler halinde gelen hastayı ve çevresindekileri uyutmayan, tedaviye rağmen bir türlü geçmeyen, inatçı, kuru öksürük şeklinde belirti verebilir Bu şikayetler mutlaka astım hastalığına mı bağlıdır? Hayır. Astım dışında da, bir çok hastalığın seyri sırasında benzer yakınmalar olabilir. Nefes darlığı, öksürük ve hırıltı gibi şikayetlerin uzun süredir görülmesi, nöbetler şeklinde ortaya çıkması, tekrarlaması ve bir müddet sonra kendiliğinden veya tedaviyle tamamen düzelmesi astımı kuvvetle düşündürür. Geceleyin, bilhassa sabaha doğru, uykudan uyandıracak şekilde bu yakınmaların görülmesi, astımın karakteristik özelliğidir. Bir önceki bölümde bahsedilen tetik faktörlerle, hastada nöbetlerin başladığının öğrenilmesi, teşhise çok yardımcı olur. Örneğin; koşma, merdiven çıkma sırasında ortaya çıkan nefes darlığı; keskin kokular aldığında göğüste tıkanma veya öksürük oluşması; sisli, yağışlı havalarda hırıltılı solunum gibi belirtiler, astımlı hastalarda çok tipiktir. Bu sayılan şikayetlerden, bir yada birkaçına sahip olan ve yakınmaları uzun sürüp, tekrarlayan kişilerin, mutlaka astım yönünden konunun uzmanı bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. 13

14 3.3. Astımlılarda başka hangi şikayetler bulunabilir? Astımlılarda alerjik nezle, göz nezlesi ve reflü hastalığının çok sık rastlandığını yukarıda belirtmiştik. Astımlıların neredeyse ¾ ünde alerjik nezle bulunur. Bu bakımdan, hapşırma, burun akıntısı, burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi şikayetler astıma eşlik edebilmektedir. Yine alerjik göz nezlesi olan astımlılarda gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve yanma (hastalar gözlerimin içine kum kaçmış gibi şeklinde tarif ederler) gibi yakınmalar olabilir. Reflü hastalığı olan astımlılarda ise midede yanma, ekşime, şişkinlik, göğüs ön kısımda yanma ve ağza acı su gelmesi gibi şikayetler görülebilmektedir. Egzema ve kurdeşen gibi alerjik deri hastalığı olan hastalarda ise, ciltte kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı, sulanma, kabuklanma gibi şikayetler bulunabilir Astımlı hastalar geceleri neden daha kötü olurlar? Bir çok hastalıkta olduğu gibi, astımlılar da geceleri kötüleşebilirler. Hastalığın ağırlığına bağlı olarak kimileri ayda-yılda bir gece, kimileri ise hemen her gece nefes darlığı veya öksürükle uykudan uyanırlar. Bu uyanmalar, özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabaha karşı meydana gelir. Geceleyin uykudan uyandıran atak yaşamasalar bile, astımlıların bir kısmında, sabah uyandığında şikayetler daha belirgin hissedilir. Gece ve sabah kötüleşmeleriyle ilgili olarak pek çok faktör suçlanmaktadır. Öne sürülen en güçlü neden, vücudun günlük ritminde oluşan fizyolojik değişimlerin, astımlılarda daha belirginleşmesidir. Vücutta kortizon hormonunun en düşük düzeye indiği saatler, astımlıları uykudan uyandıran atakların en sık yaşandığı zaman dilimidir. Kortizol salınımının en yüksek olduğu ikindi vakitlerinde ise, astımlılar en iyi zamanlarını geçirmektedirler. Kortizon dışında, ayaktaki durumumuza göre, yatar pozisyonda akciğer kapasitelerinde azalma olmaktadır. Bu da kötüleşmeden sorumlu olabilir. Ayrıca, yatak odasıyla ilgili faktörler de suçlanmaktadır. Yatak çarşafı, yastık kılıfı ve nevresimler, ev tozu akarlarının en yoğun olarak yerleştiği ortamlardır. Astımlıların çoğunda, ev tozu akarlarına karşı yüksek alerjik duyarlılık mevcuttur. Uyku sırasında akarlara maruz kalınması, şikayetleri tetikleyebilir. Gündüz iş yerinde karşılaşılan kimi allerjenler, gecikmiş tip alerjik reaksiyonu tetikleyebilirler. Bu da, gece vakti kişiyi uykudan uyandıracak şekilde yakınmalara neden olabilir. Gece ortaya çıkan yakınmalardan, bu sayılanların dışında mekanizmalar da sorumlu olabilir. Hastadan hastaya, farklı nedenler söz konusu olabilir. Aynı hastada birden fazla neden bir arada bulunabilir. Belki de bilmediğimiz başka sebepler de vardır Astım nezle ve griple karıştırılabilir mi? Astımlıların çoğunda alerjik nezlenin bulunduğunu belirtmiştik. Alerjik nezlenin belirtileri, yanlışlıkla grip, soğuk algınlığı, nezle veya sinüzit sanılabilir. İşin ilginç tarafı, nezle ve grip ilaçları içerisinde anti-allerjikler bulunduğu için, astımlılara geçici olarak iyi gelebilir. Tedavi kesildikten bir süre sonra şikayetler tekrarlar. Hastaların çoğu, yıllarca astım olduğunu bilmeden, nezle grip ilaçlarını kullanır dururlar. Böyle sık sık nezle grip geçirdiğini söyleyen kişilerin çoğunun, araştırıldıklarında astımlı oldukları anlaşılır. 14

15 3.6. Soğuk algınlığı veya grip olunca astım kötüleşir mi? Astımlı hastalar da diğer kişiler gibi nezle, soğuk algınlığı ve gribe yakalanabilirler. Üstelik bu hastalıklar, astımlılarda daha ağır seyredebilir ve astım ataklarını başlatabilir. Astımlı hastalar bu durumu şöyle ifade ederler: Grip olunca, göğsüme iniyor, tıkanıyorum Astımım olduğundan şüpheleniyorum ne yapmalıyım? Astımın teşhisi zor ve zahmetli değildir. Bu konuda uzman bir hekime başvurursanız, size, astımınız olup olmadığını söyleyecektir. Ancak, bazı durumlarda astım teşhisi koymak, biraz zaman alabilir ve bir süre hekim takibinde kalmanız gerekebilir. 15

16 4. ASTIMIN TEŞHİSİ: Astımlı Olup Olmadığımı Nasıl Anlarım? 16

17 4.1. Astım olduğumdan kuşkulanıyorum. Ancak doktora gitmeye korkuyorum. Teşhis için biyopsi, kan vermek, endoskopi yaptırmak gibi can yakıcı işlemler gerekli mi? Hayır. Astım teşhisi için canınızı yakacak, sizi zora sokacak hiçbir işleme gerek yoktur. Hekiminiz sizinle konuşarak, sizi muayene ederek, solunum fonksiyon testleri yaparak tanı koyabilir Astım teşhisi nasıl konulur? Astım, asıl olarak klinik bulgularla ve hastanın verdiği bilgilerle teşhis edilen bir hastalıktır. Çoğu zaman hasta, yakınmalarını anlatırken adeta astımı olduğunu söyler. Hastasını dikkatle dinleyen, uygun sorularla tamamlayıcı bilgileri alan deneyimli bir hekim, astım teşhisi koymakta zorlanmaz. Ancak, teşhisin kesinleştirilmesi ve astımla karışabilene diğer bazı hastalıklardan ayrımı için solunum fonksiyon testleri gibi bazı yöntemler kullanılır Teşhiste hastaya düşen sorumluluk nedir? Rahatsızlığı ile ilgili olarak doğru ve ayrıntılı bilgi vermek, yaşadığı sorunları açıkça hekimine anlatmak ve onun sorularını cevaplamaktır. Şikayetlerinizin neler olduğunu, ne zaman başladığını; yakınmalarınızı başlatan nedenleri (efor, tozlu ortam, keskin kokular, gripal infeksiyon vb); yakınmalarınızın ortaya çıktığı zaman dilimlerini (mevsim, sabah-akşam); geçmişinizde yaşadığınız sağlık sorunlarını; ailenizde benzer rahatsızlığı olanların olup olmadığını hekiminize söyleyiniz Solunum fonksiyon ölçümleri zor bir test midir? Asla. Kişinin yapması gereken, sadece bir ağızlık içerisinden derin bir nefes alıp, aldığı nefesi hızlı ve güçlü bir şekilde üflemesinden ibarettir. Bu sırada, bilgisayar aracılığıyla hastanın hava yollarının fonksiyonları kağıt üzerine kaydedilir. Anında sonuç veren, hasta için hiçbir zarar veya risk taşımayan, hemen her yerde uygulanabilir bir işlemdir İlaçlı Solunum Fonksiyon Testinin Amacı Nedir? Tıpta reversibilite (geri dönüşlülük) testi denilen bu yöntem, havayollarında saptanan hava akım kısıtlanmasının tedaviyle düzelip düzelmediğini göstermeyi amaçlar. Örneğin bir kişinin yapılan solunum fonksiyon testinde (SFT) solunum yollarında hava akım hızları düşük bulunursa, yani hava yolu darlığı bulguları saptanırsa, bu kişiye testten sonra bronkodilatör (solunum yollarını genişleten) ilaç verilir. Nefes yoluyla verilen bu tedaviden dk sonra SFT tekrarlanır. Eğer ilaçtan sonra yapılan testte ölçülen hava akım hızlarında, ilaçtan önceki değerlere göre belirgin bir düzelme, iyileşme gözlenirse bu astım lehine kabul edilir. Çünkü astım tedavi ile düzelebilen bir hastalıktır. Oysa, astımla karışabilen diğer bazı hastalıklarda böyle bir iyileşme gözlenmez. 17

18 4.6. Pefmetre cihazı nedir? Ne işe yarar? Pefmetre astım teşhisi, astımın ağırlığının tespiti ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi, astım nöbetlerinin şiddetinin ölçülmesi için kullanılan basit, ucuz, kolay kullanılabilir bir cihazdır. Her astımlı hastanın bir pefmetresi olmalı ve kullanmasını hekiminden öğrenmelidir. Bu cihaz, hipertansiyonu olan hastanın evinde tansiyon aleti bulundurup kendi tansiyonun ölçüp kontrol edebilmesi gibi; astımlı hastanın da kendi hastalığını izleyebilmesine imkan verir. Pefmetre astımlıların kendi kendilerine hastalıklarını ölçmeleine izin veren kullanımı kolay, yararlı, basit bir cihazdır Pefmetre nasıl kullanılır? Cihazınızı açıp kullanıma hazır hale getirin. Hareketli göstergeyi başlangıç konumuna çekin. Derin bir nefes alıp, dudaklarınızı ağızlığa sıkıca yapıştırın ve tüm gücünüzle aldığınız havayı ağızdan, mümkün olabildiğince hızlı olarak üfleyin. Daha sonra cihazın göstergesinin ulaştığı akım hızını cetvel üzerinden okuyup kaydedin. Bu işlemi üç kez tekrarlayın ve ulaştığınız en yüksek değeri, cihazla birlikte size verilen grafik kağıdı üzerinde uygun yere nokta şeklinde işaretleyin. Değişik pefmetre cihazları 4.8. Pefmetre ölçümünü nasıl yorumlayabilirim? Bu amaçla çeşitli yaş gruplarında boya ve cinsiyete göre düzenlenmiş normal PEF ölçüm değerlerini gösteren çizelge ya da tabloları kullanmanız gerekir. Genellikle, bu tür tablolar cihazla birlikte kutuda bulunmaktadır. Eğer elinizde yoksa, hekiminizden isteyebilirsiniz. Kendinize ait değeri, bu çizelgede size uyan normal değerle karşılaştırın. Eğer normal düzeyde veya normalin %80'inden daha düşük değil ise, sorun yok demektir. Bazı pefmetre cihazlarında hastaya göre olması gereken normal (yeşil), hafif-orta derecede düşük (sarı) ve ağır derecede düşük (kırmızı) değerlerin gözlenmesine yarayacak şekilde düzenlenebilen renkli hareketli işaretler mevcuttur. Bu renk seçimi, trafik lambalarından esinlenmiştir. Yeşil bölge güveni, sarı bölge uyarıyı ve kırmızı bölge ise acil durumu ifade eder. Hastanın ölçümü yeşil bölgede ise, bir şey yapması gerekmez. Sarı bölgede ise doktoruyla konuşmalıdır. Eğer kırmızı bölgede ise acil hekim başvurusu gereklidir Pefmetreyle ölçülen değerin anlamı nedir? 18

19 Pefmetre zorlu nefes verme sırasında solunum yollarındaki hava akımının ulaştığı en yüksek değeri bize verir. Eğer solunum yollarında bir daralma söz konusu ise, bu değer düşük çıkar. Solunum yolunda daralmanın varlığı yanında, bu darlığın derecesi hakkında da objektif ve güvenilir bilgi verir. Astım, kronik bronşit ve diğer bazı solunum yolunda daralma ile seyreden hastalıklarda düşük bulunur Pefmetreyle ölçülen değer neye bağlı olarak değişir? Hava akımının olduğu solunum yolu açıklığının çapının artıp azalmasıyla değişir. Solunum yollarındaki iltihap, kas kasılması, tıkayıcı balgam gibi faktörlerle akım hızı azalır. Özellikle şikayetlerin olduğu zamanlarda veya ataklar sırasında pef değeri daha belirgin şekilde kısıtlanır Pefmetre ölçümlerini ne zaman yapmalıyım? Uykudan uyanır uyanmaz, mümkün olabildiğince sabahın erken saatlerinde ilk ölçüm ve akşamüzeri gün batımında ikinci ölçüm yapılmalıdır. Bunun dışında, nefes darlığı, göğüste sıkışma gibi yakınmalar başladığında da fazladan ölçüm yapılmalı ve kaydedilmelidir. Yakınma halinde yapılan bu ölçüm, sprey türü kurtarıcı ilaç kullanımından dakika sonra tekrarlanıp kaydedilirse, astım teşhisinde çok değerli bir bilgi elde edilmiş olur. Yani, uygulanan ilaçla söz konusu darlığın ne ölçüde düzeldiğini (reversibilite, geri dönüş) yansıtır. Astımın, hava yolunda darlık yapan diğer bazı hastalıklardan ayrımında çok yararlıdır Pefmetre ölçümlerini her astımlı hasta her gün yapmalı mıdır? Hayır. Ancak, teşhis aşamasında; tedaviye yeni başlandığı ve henüz yeterince iyileşme elde edilemediği dönemlerde ve kriz sırasında bu ölçümler yapılmalıdır. Tedaviyle stabil (kararlı) duruma gelmiş, yakınmaları kaybolmuş hastalarda ise gereksizdir Allerjik deri testleri yaptırmalı mıyım? Astım, her zaman allerjik bir hastalık değildir. Deri testleri, astım tanısında değil; sadece allerjik bir deri cevabının varlığını saptamak için yararlıdır. Allerjik yanıt organa göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle deri testleriyle elde edilen bilginin, solunum yolu allerjisine uyarlanması tahmini bir yaklaşımdır. Astımı olan kişilerin testleri negatif bulunabildiği gibi; deri testleri pozitif bulunan kişilerde de astım olmayabilir. Bu nedenle, bu testlerin astım teşhisinde yeri yoktur. Sadece, astımlılarda tetik faktörlerin tespit edilip, bunlardan uzaklaşma açısından gerek duyulduğunda yapılabilir Astım teşhisinde röntgen filmi, kan, balgam tahlili gerekir mi? Mutlaka yapılması gerekmez. Ancak diğer hastalıklardan ayırımda, bazen yapılması yararlı olabilir. 19

20 4.15. Erken teşhisin astım için bir önemi var mı? Astım, her hastada aynı şiddette değildir. Hafif, orta ve ağır olabilir. Hastalığın ağır formlarında tedaviye cevap vermeyen değişiklikler söz konusudur. Geri dönüşü olmayan bu patolojilerin ortaya çıkmasından önce teşhis edilip, uygun şekilde tedavi edilmesi açısından erken teşhis önemlidir. Ayrıca, tedavi edilebilir bir hastalıktan dolayı kişilerin yaşamının sınırlanması ve nadir de olsa rastladığımız ölümcül nöbetler, bu hastalığın teşhisinin biran önce konup tedaviye başlanmasını gerekli kılmaktadır Astım başka hastalıklarla karışabilir mi? Evet. Maalesef astımlı hastaların bir çoğu, astımlı olduğunu bilmeden yaşamaktadır. Bu kişiler şikayetlerini önemsemeyerek ya doktora başvurmamakta veya bazen başvurduğu hekimler tarafından nezle, soğuk algınlığı, sinüzit zannederek uzun süre antibiyotikler, öksürük şurupları gibi ilaçlar verilerek gönderilmektedir. Bunlar dışında, çoğu zaman sigaraya bağlı olarak oluşan KOAH, kronik bronşit, bronşektazi, kistik fibrozis, üst solunum yolu darlığına neden olan hastalıklar, bağışıklık yetmezlikleri, çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları ve hatta bazı havayolu tümörleri astımla karıştırılabilir. Bundan dolayı, astım teşhisi konunun uzmanı bir hekim tarafından teyit edilmelidir. Gerek duyulduğunda ayrıcı tanı için testler, filmler ve muayeneler yapılmalıdır. 20

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Astımla Yaşam Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 Editörden Sağlık ve Magazin Dergisi Sahibi Başkent Üniversitesi Hastanesi Adına Başhekim Prof. Dr. Ali HABERAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Melek ALKAN ÇAKMAK

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir?

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Buraya kadar anlatıldığı gibi hırıltılı nefes alıp vermesi olan bir çocuk mutlaka hekime başvurmalıdır. Bu tabiki

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN Mart / Nisan / Mayıs 2012 Yıl: 8 / Sayı 69 Memorial Sağlık Grubu tarafından sizin için hazırlanmıştır, alabilirsiniz. BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN ORGANLARINIZ BAŞKA HASTALARA UMUT OLSUN 16 cm lik Miyomlardan

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler index Tasarım / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 470 44 70 Bu kitabın basımında desteklerini esigemeyen egebasım sanatları na teşekkürlerimizi

Detaylı

Akciğer Kanseri. Yararlı olması umudu ve yeni bir sayıda tekrar buluşmak dileğiyle...

Akciğer Kanseri. Yararlı olması umudu ve yeni bir sayıda tekrar buluşmak dileğiyle... Akciğer Kanseri Dünya Sağlık Örgütü 'nün bildirdiğine göre üçüncü bin yılda da küresel boyutta insan sağlığı için tehdit oluşturacak ilk on sorunun beşi "göğüs hekimliği" uzmanlık alanına giriyor. Toplumda

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 5 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Uzm. Dr.

Detaylı

TanerKaya. bahar ile birlikte tekrar merhaba. Değerli Okurlar,

TanerKaya. bahar ile birlikte tekrar merhaba. Değerli Okurlar, İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Op. Dr.

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TanerKaya. sonbahar ile hastanemiz ve objektifinden yine merhaba. Sayın Okurlarımız,

TanerKaya. sonbahar ile hastanemiz ve objektifinden yine merhaba. Sayın Okurlarımız, İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Op. Dr. Ali

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Sayı 20 Yaz 2015 Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Babalar gününde çocuğunu hem öksüz hem yetim bırakan babalar, bu satırlar sizin için. Kadın Cinayetleri

Detaylı

Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz.

Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz. 1 Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz. Önsöz Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği kuruluşunun 20. Yılında Kistik Fibrozis Aile Eğitim Kitabı nın yeni ve daha

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 1 ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 2 Günümüzde her 5 kişiden birinin ya alerjisi vardır ya da hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkacaktır. Alerjik hastalıklar

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

Hisar Sağlık. Çağın Korkutan Hastalığı Metabolik Sendrom. Belçikalı ailenin sigorta şirketinden açıklama: Erken Teşhis Kalbinizi Kurtarır

Hisar Sağlık. Çağın Korkutan Hastalığı Metabolik Sendrom. Belçikalı ailenin sigorta şirketinden açıklama: Erken Teşhis Kalbinizi Kurtarır Hisar Sağlık Özel Hisar Intercontinental Hospital Ücretsiz Sağlık Yayınıdır. Yıl: 3 Ekim-Aralık - 2009 Sayı : 6 Çağın Korkutan Hastalığı Metabolik Sendrom Belçikalı ailenin sigorta şirketinden açıklama:

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı