Enstitü Yayın No: 60 ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enstitü Yayın No: 60 ISBN: 978-605-393-104-1"

Transkript

1 Enstitü Yayın No: 60 ISBN: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN ÖNEMLİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN YAŞ / KURU AĞIRLIK ORANLARI (ODC: 285; 754) The wet/dry weight rates of some important non-wood forest products which are naturally distributed on West Mediterranean region Sadettin GÜLER Dr. Saime BAŞARAN Kader Hale GÜLER TEKNİK BÜLTEN NO: 45 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SOUTH-WEST ANATOLIA FOREST RESEARCH INSTITUTE (SAFRI) ANTALYA/TÜRKİYE

2 YAYIN KURULU Editorial Board Başkan Head Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Üyeler Members Melahat ŞAHİN Dr. Ufuk COŞGUN Şenay ÇETİNAY Kader Hale GÜLER YAYINLAYAN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü P.K.: ANTALYA Published by South-West Anatolia Forest Research Institute P.O. Box: ANTALYA TURKEY Tel.: +90 (242) Fax: +90 (242) E-posta: Web: http//www. baoram.gov.tr ACAR OFSET Tel : +90 (242) Faks: +90 (242)

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... ÖZ... ABSTRACT Sayfa No i iii v v 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL ve YÖNTEM Kapsam ve Uygulama Yerleri Bitkilerin Genel Özellikleri Defne Mersin Kekik Yayla Kekiği Taş Kekiği Dağ Kekiği Karabaş Kekik Büyük Çiçekli Adaçayı Şalba Yöntem BULGULAR VE TARTIŞMA Bulgular i

4 Defne (Laurus nobilis) Mersin (Myrtus communis) Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum) Taş Kekiği (Thymus longicaulis) Kekik (Satureja cuneifolia) Karabaş Kekik (Thymbra spicata) Adaçayı (Salvia tomentosa) Şalba (Phlomis bourgaei) Şalba (Phlomis leucophracta) Tartışma SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA ii

5 ÖNSÖZ Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ); 6831 sayılı yasanın 37. maddesinin 1. fıkrası gereğince tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili maddesinde yazılı yerlerde halka izin verilmek suretiyle, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nün 283 nolu tebliğine uygun olarak doğadan toplanmaktadır. Ürünlerin doğadan toplanması ile orman işletmesi tarafından tarife bedeli hesaplanmasına kadar geçen süreçte ürünler kurumaktadır. Tarife bedeli hesaplanacak olan kuru ürünün ne kadar yaş üründen elde edildiğinin hesaplanabilmesi için, bu ürünlere ilişkin kuruma endeksi değerlerinin bölgeler itibariyle bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, ihraç edilen Odun Dışı Orman Ürünleri arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda doğadan toplanan, dokuz adet bitki türüne ait Kuruma Endeksleri belirlenmiştir. Proje sonucunda elde edilen Kuruma Endeksleri (Yaş/Kuru Oranları), Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirilecek olan, odun dışı orman ürünlerinin üretim ve satış işlemlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca, Kuruma Endeksi değerlerinden, bu türlere yönelik yapılacak olan envanter çalışmaları kapsamında da yararlanılabilecektir. Projenin arazi çalışmaları aşamasında katılım ve katkı sağlayan Dr. Mehmet Ali BAŞARAN a teşekkür ederim. Proje kapsamında gerçekleştirilen doğadan bitki toplama ve toplanan bitkilerin hava kurusu hale getirilmesi çalışmalarına, teknik ve iş gücü bakımından özverili katkılarını esirgemeyen proje ekibine özellikle teşekkürü bir borç bilirim. Proje sonucunda elde edilen sonuçların bölge ve ülke ormancılığımıza yararlı olmasını ve bundan sonra yapılacak olan benzeri araştırma çalışmalarına yön gösterici olarak katkı sağlamasını dilerim. Antalya-Ağustos 2011 Sadettin GÜLER iii

6 iv

7 ÖZ Bu araştırma projesiyle; ODOÜ listelerinde ihraç edilen ODOÜ arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda üretimi yapılan dokuz adet bitki türünün (Defne (Laurus nobilis L.), Mersin (Myrtus communis L.), Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis), Taş Kekiği (Thymus longicaulis C. Presl. Subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. Ex Reichb. Fil.) Jalas var.alternatus Jalas), Dağ Kekiği (Satureja cuneifolia Ten.), Karabaş Kekik (Thymbra spicata L. var. spicata), Büyük Çiçekli Adaçayı (Salvia tomentosa Miller) ve Şalba (Phlomis bourgaei Boiss. ve Phlomis leucophracta P.H.Davis&Hub.-Mor.) Yaş/Kuru Ağırlık Oranlarının (Kuruma Endeksleri) ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile Antalya ve Isparta Bölgelerinde Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) nin üretim ve satış işleri daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülecek ve bu ürünlerden elde edilen gelirin bütün paydaşlar arasında adaletli bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Anahtar Kelimeler: Kuruma Endeksi, Yaş/Kuru Ağırlık Oranları, ODOÜ, Tarife Bedeli ABSTRACT The aim of this project is to determine wet/dry rates for NWFP of nine plant species which were exported in ODOÜ lists and produced generally in West Mediterranean Region; Bay laurel (Laurus nobilis L.), Myrtle (Myrtus communis L.), Turkish oregano (Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis), Stone thyme (Thymus longicaulis C. Presl. Subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. Ex Reichb. Fil.) Jalas var.alternatus Jalas, Satureja cuneifolia Ten., Garden thyme (Thymbra spicata L. var. spicata), Sage (Salvia tomentosa Miller) and Jerusalem sage (Phlomis bourgaei Boiss. ve Phlomis leucophracta P.H.Davis&Hub.-Mor.) in the Antalya and Isparta regions. Yield and sale of Non-Wood Forest Products (NWFP) in Antalya and Isparta region will become more active and regular with this study and it will contribute the distribution of the income which is gained from these products equally between all shareholders. Key Words: Drying Index, Wet/Dry Weight Rates, NWFP, NTFP, Wages-tariff v

8 vi

9 1. GĠRĠġ Sistematikçilerin bildirilerine göre yeryüzünde kesin tanımı yapılmıģ 2/3 ünü tohumlu bitkilerin oluģturduğu yaklaģık bitki türü bulunmaktadır. Yapılan araģtırma ve yeni tespitlerle bu sayının e ulaģtığı tahmin edilmektedir. Bu kadar zengin bitki türünün ancak kadarından günümüzde faydalanılabildiği ve yine bunlardan ancak 500 kadarının da tarlada yetiģtirildiği literatürde belirtilmektedir. Günümüzde ticareti yapılan bitki türlerinin bir bölümü tıbbi, aromatik ve soğanlı bitkilerdir. Ticarete konu olan bitkilerin çok az bir kısmı tarlada üretilmekte olup, geri kalan çok büyük kısmı ise floradan toplanarak değerlendirilmektedir (Ceylan, 1995). Türkiye de doğadan toplanarak iç ve dıģ ticareti yapılan çiçekli bitki sayısının 347 olduğu, bunun da yaklaģık % 30 unun ihraç edildiği belirlenmiģtir (Özhatay ve ark., 1997). Günümüzde bitkiler, ilaçların ham maddesi olma yönünden çok önemli bir konumdadırlar. Bu önemlilik gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ġnsanların sentetik ilaçlardan beklentisinin azalması, bitkisel kaynaklı ilaçlara olan eğilimi artırmaktadır. Devletlerin bu alana ayırdığı ödenek, her geçen gün daha da artmaktadır. Nitekim 1998 de dünya çapında bitkisel ilaçların pazarı 14 milyar dolar dolayında olurken, yıllarının ortalamalarına göre, dünya yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dıģ alımı 400 bin ton ile 1.3 milyar dolar civarında gerçekleģmiģtir. Bu miktarın % 80 i, en fazla dıģ satım yapan 12 ülke (Çin, Hindistan, ABD, Almanya, Meksika, Mısır, ġili, Bulgaristan, Singapur, Fas, Pakistan, Türkiye) tarafından karģılanmaktadır. Bu ülkelerin baģında % 34 lük pay ile Çin gelmektedir. Hong Kong, ABD ve Almanya en önemli bitkisel drog ticaret merkezleridir. Türkiye, dıģ satım yapan ülkeler arasında % 5 lik pay ile 12. sırada yer almaktadır. Türkiye nin yılları arasındaki rakamlarına göre yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dıģ satımı bin ton arasında değiģtiği belirtilmektedir. Aynı Ģekilde bu bitkilerden elde edilen uçucu yağların üretim 1

10 miktarı ise 45 ile 50 bin ton ve bundan elde edilen gelir ise 1 milyar dolar dolayında gerçekleģmektedir. Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun % 80 i, bitkisel ilaçlarla tedavi olmaktadır. Bu amaçla 20 bin bitki ve 4 bin bitkisel drogun kullanıldığı ve 400 tanesinin ise aktif olarak ticaretinin yapıldığı belirtilmektedir. Türkiye kodeksinde kayıtlı 140 tıbbi bitki vardır. Fakat Türkiye de 500 kadar bitkinin tedavi amaçlı kullanıldığı bildirilmektedir. (Ceylan, 1995; BaĢer, 2001; Özgüven ve ark., 2005) Günümüzde artık geçerli ve kullanılmakta olan, Avrupa Farmakopesi nde 235 adet bitkisel monograf yer almaktadır (BaĢer, 2009). Odun DıĢı Orman Ürünleri (ODOÜ) nden doğrudan doğruya veya iģlenerek yararlanılmaktadır. Örneğin; kekik, adaçayı, defne yaprağı, sığla yağı, okaliptüs yaprağı gibi orman alanlarında, orman içi açıklıklarda doğal olarak yetiģen bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve diğer kimyasal maddeler ilaç, kozmetik, boya, deri, gıda, Ģekerleme ve alkollü içki üretimi gibi birçok sanayi kolunda geniģ kullanım alanı bulmaktadır (Önal, 1993). ODOÜ nin çok önemli bir bölümü ihraç edilmekte olup, ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı oluģturmaktadır. Son yıllarda ODOÜ nin ihracatından elde edilen gelir, asli ürünlerle baģa baģ gitmekte ve hatta çoğu kez asli ürünlerden elde edilen döviz miktarını geçmektedir. Ayrıca, ODOÜ veren bitki türlerinin yetiģtirilmesi ve ürünlerinin değerlendirilmeye baģlanması, asli ürünler gibi uzun yıllar almamakta ve her yıl veya 2-3 yılda bir üretim yapılabilmektedir (Güler, 2004). Tıbbi ve aromatik bitkilerin dıģsatım miktarları 20 kadar bitki türünü kapsamaktadır. Ancak, Türkiye de iç ve dıģ ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkındaki kapsamlı bir çalıģmaya göre bitki türü sayısı, alt türler dâhil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün dıģ satımı yapılmaktadır yılları arasında dıģsatımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ortalama miktarı ton ve bunlardan elde edilen gelir ortalama dolar dır (Özgüven ve ark., 2005). Ġnsanoğlunun tıbbi, aromatik ve diğer kullanım potansiyeli olan bitkilerden koruma-kullanma dengesi içinde faydalanmaya özen göstermesi çok önemlidir. Bu yalnızca bitki türlerinin varlığını sürdürmesi açısından değil aynı 2

11 zamanda tüm diğer doğal kaynaklarda olduğu gibi kaynakların tamamen tüketilmeden, Sürdürülebilir Kullanım ilkesine uygun olarak uzun süre kullanılabilmesi açısından da büyük önem taģımaktadır (Özhatay ve ark., 1997). ODOÜ üretimi; 6831 sayılı yasanın 37. maddesinin 1. maddesi gereğince tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili maddesinde yazılı yerlerde halka izin verilmek suretiyle Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nün 283 nolu tebliğine uygun olarak yapılmaktadır (Anonim, 1995). OGM nin Orman Bölge Müdürlüklerine gönderdiği tarih ve B.18.1.OGM /122 sayılı yazıda; odun dıģı orman ürünlerinin üretim ve satıģ uygulamalarında taģra teģkilatında farklılıklar oluģturulduğu konularında merkeze müracaatlar olduğu ve bu nedenle bu ürünler için uygulamalara bir açıklık getirilmesine gerek görüldüğü ifade edilmiģtir. Ġlgili yazının 5. maddesinde; Tarife bedelli satıģlarda, bu bedel dıģında yeni fiyat belirlenmeyecektir. DeğiĢik fiyat uygulamaları alıcıların haklı Ģikâyetlerine konu olmaktadır. Ürün miktarının üretime müteakip belirlenememesi durumunda kuru tarife bedeli endeksi belirlenecek veya Genel Müdürlükçe belirlenen endeksler uygulanacaktır. Bu endeksler dıģında uygulama yapılmayacaktır. Kuruma endeksleri ekte gönderilmektedir. Bölge Müdürlüğü içinde kuruma endeksi sağlıklı ölçülerek bulunmadı ise ekteki endeksler uygulanacaktır. DeğiĢik ve dayanaksız fiyat uygulamaları yapılmayacaktır ifadesi yer almıģtır. OGM nin Orman Bölge Müdürlüklerine yazdığı, konuya iliģkin tarih ve B.18.1.OGM /54 sayılı bir baģka yazıda ise; KütaĢ Tarım Ürünleri DıĢ Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli dilekçesinde Kuru/YaĢ oranlarının bölgeler bazında çok fazla değiģiklik gösterdiği, bazı uygulamaların gerçeğin dıģında yüksek tutulduğu ifade edilmiģtir. Kuru/YaĢ uygulamasında; belirleme yapılmadan, uygulamada geçerliliği olmayacak Ģekilde kurutularak belirlemeler hatalı kuruma oranları oluģturacaktır. Bu konuda Orman Bölge Müdürlüklerinin yeterli duyarlılığı göstermesi, bölgeler arası değiģik ve hatalı oranların oluģmamasını sağlayacaktır. Bölgesel tespitlerin yapılmadığı Bölge Müdürlükleri için AraĢtırma Müdürlüğünün kuru ürünlere uygulanacak yaģ ağırlık oranları aģağıda verilmiģtir denilmektedir. 3

12 ODOÜ nin yaģ/kuru oranlarına iliģkin bugüne kadar belirli bir yönteme ve araģtırmaya dayalı olarak yapılmıģ olan ve ilgili yazıda da bahsi geçen tek çalıģma, ÖNAL tarafından 1993 de Muğla yöresinde yapılmıģ olan araģtırmadır. Önal (1993) de ve OGM nin ilgili yazılarında da belirtildiği gibi, odun dıģı orman ürünlerinin yaģ/kuru oranları bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Bu araģtırma projesiyle; OGM nin söz konusu yazıları eklerinde verilen ODOÜ listeleri ile ihraç edilen ODOÜ arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda üretimi yapılan, öncelikli dokuz adet bitki türünün YaĢ / Kuru Ağırlık Oranlarının (Kuruma Endeksleri) ortaya konulması amaçlanmıģtır. 4

13 2. LĠTERATÜR ÖZETĠ Proje sürecinde yapılan literatür çalıģmalarında, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanlarına yönelik bu kapsamda bir çalıģmaya rastlanamamıģtır. Bu araģtırmanın konusu ile direkt ve dolaylı ilgili olduğu düģünülen baģlıca bilimsel çalıģmalar aģağıda alfabetik sırayla verilmiģtir. ACARTÜRK (2001); Türkiye nin çeģitli yörelerine ait yaklaģık 450 civarındaki bitkilerin tamamının biyolojik özelliklerine yer verilen çalıģmada, bu bitkilerin bir bölümünün halk arasındaki kullanımları ve iyi geldiği hastalıklar hakkında bilgiler verilmiģtir. BAYTOP (1978); Tıbbi ve faydalı bitkiler arasından seçilen örnekler yardımıyla, çiçekli bitkilerde yaprak, çiçek, meyve Ģekilleri hakkında bilgilerin verildiği çalıģmada, Ģekiller ile faydalı bitkiler tanıtılmıģ ve baģlıca familyaların genel karakterleri belirtilmiģtir. BAYTOP (1994); Türkiye genelinde ele alınan çalıģmada, Türkiye de gıda, baharat, ilaç, boyar madde veya süs bitkisi olarak kullanılan bitkilerin yöresel adlarını bir araya toplayan bir sözlük hazırlanmaya çalıģılmıģtır. BĠRAND (1952); Yazarın kendi ifadesiyle, Türkiye florasının ilk demirbaģ listesi olan bu çalıģmada, 671 cins ve türe ait örneğin yetiģtikleri yerler ve nitelikleri gösterilmiģtir. Alanında ilk çalıģma olması nedeniyle de tam olmadığı ve Türkiye de yetiģen bitki türlerinin hepsini noksansız olarak ihtiva etmekten uzak olduğu da ifade edilmiģtir. CEYLAN (1995); Türkiye de yayılıģ gösteren tıbbi ve aromatik bitkilerin tanımları ile botanik ve ekololojik özelliklerine yer verilmiģtir. KARAMANOĞLU (1976); Türkiye florası ile ilgili yayınların taranması, herbaryumlarda mevcut olan bitkiler ve ülkemizin çeģitli bölgelerinden toplananlarla, Türkiye florasına esas teģkil edecek nitelikte bir tür demirbaģ listesinin ortaya konulması amaçlanmıģtır. KARAMANOĞLU (1977); Kitapta bitkiler âlemi, tıbbi bitkiler, özellikle memleketimizde yetiģen tıbbi bitkiler, doğal sistem grupları altında tanıtılmaya çalıģılmıģtır. Tıbbi bitkilerin yetiģme yerleri, bunlardan elde edilen droglarla, bileģimlerinde bulunan önemli etken maddeler ve tedavide kullanma 5

14 yerleri de kısa olarak açıklanmıģtır. Bununla birlikte kitapta, bugün her hangi bir drog elde edilmeyen fakat diğer yönlerden faydalı olan (örneğin, besin bitkileri, süs bitkileri vb.) bazı önemli bitkiler de tanıtılmaya çalıģılmıģtır. ÖNAL (1993); Bölgeler arası değiģiklikler gösteren odun dıģı orman ürünlerinin kuruma endekslerini Muğla bölgesi için belirlemek üzere ele alınan çalıģmada, toplamda sekiz adet bitki türü (Defne (Laurus nobilis L.), Kekik (Origanum onites L.), Adaçayı (Salvia sp.), Mersin (Myrtus communis L.), Zakkum (Nerium oleander L.), Hayıt (Vitex agnus-castus L.), Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve Derici sumağı (Rhus coriaria L.)) ne ait kuruma endeksleri ortaya konularak uygulama birimlerinin hizmetine sunulmuģtur. ÖZHATAY ve ark. (1997); Türkiye nin doğal tıbbi bitkilerinin ticaretiyle ilgili bu çalıģmada, Türkiye de doğal olarak yetiģen çiçekli bitkiler ve eğreltilerin yurtiçi ticareti ve ihracatı hakkında mevcut bilgiler derlenerek verilmiģ ve bir durum değerlendirmesi yapılmıģtır. ZEYBEK ve ZEYBEK (1994); Kapalı tohumlu bitkilerin (Angiospermae) familyalar itibariyle verildiği çalıģmada, bitkilerin botanik ve ekolojik özellikleri, faydalanma yöntemleri ve kimyasal yapılarına iliģkin bilgiler verilmiģtir. 6

15 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Kapsam ve Uygulama Yerleri AraĢtırma, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanlarında yürütülmüģtür. Proje kapsamında, ODOÜ niteliğinde olan beģ farklı cinse ait toplam dokuz adet bitki türü (Çizelge 1) ne ait toprak üstü kısımlar (yaprak, sürgün, çiçek) araģtırmada materyal olarak kullanılmıģtır. Bitki türlerinin yoğun yayılıģ gösterdikleri alanlar literatür (Davis, 1982; Birand, 1952; Karamanoğlu, 1976) yardımıyla belirlenerek, bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde arazi çalıģmaları bu alanlarda gerçekleģtirilmiģtir. Çizelge 1. Proje Kapsamındaki Bitki Türleri Table 1. The plant species in project Latince Adı Laurus nobilis L. Myrtus communis L. Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis Thymus longicaulis C.Presl. subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. ex Reichb. fil.) Jalas var. alternatus Jalas Satureja cuneifolia Ten. Thymbra spicata L.var. spicata P.H. Davis Salvia tomentosa Miller Phlomis samia L Ballota cristata P.H. Davis Türkçe Adı Defne Mersin Kekik Adaçayı ġalba Proje arazi çalıģmalarında yapılan gözlemler ve bölgedeki ilgili orman iģletme Ģeflikleri ile yapılan görüģmeler ve resmi kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bölgede; ġalba adı altında Ballota cinsine ait Ballota cristata veya baģka bir Ballota türünün ve Phlomis cinsine ait Phlomis samia türünün doğadan toplanmadığı belirlenmiģtir. Bölgede ġalba adı altında çoğunlukla toplamaya konu edilen iki farklı Phlomis türü (Phlomis bourgaei Boiss. ve Phlomis leucophracta P.H.Davis&Hub.-Mor.) belirlenmiģ ve projeye dâhil edilmiģtir. 7

16 3.2. Bitkilerin Genel Özellikleri Defne Familya: Lauraceae Cins: Laurus Tür: Laurus nobilis L. Ġngilizce Adı: Laurel, Sweet-bay Kullanılan Kısımları: Yaprak ve Meyveleri Toplama Zamanı: Yapraklar Temmuz-Eylül, Meyveler Eylül-Ekim Halk arasında nehtel, tahnal, tefrün, tehnel, tenel, tenhel ve teynel gibi farklı isimlerle bilinen (Baytop, 1994) defne; genellikle ağaçcık, bazen de 10 m ye kadar boylanabilen yuvarlak tepeli, sık dallı bir ağaçtır (ġekil 1). ġekil 1. Antalya-Manavgat Yaylaalan Yöresinde Defne Figure 1. Laurel in Antalya- Manavgat Yaylaalan Region Kısa ve kalın bir sapı bulunan yaprakların üst yüzü parlak koyu yeģil, kenarları hafif dalgalı, dar eliptik bir yapıda, her iki uca doğru sivrilmekte ve boyları 5-10 cm arasında değiģmektedir. Bir tespih tanesi büyüklüğünde ve 8

17 yumurta biçiminde olan üzümsü meyve önceleri yeģil, olgunlaģınca koyu siyah renkte olup, uzunluğu en fazla 2 cm ye ulaģır (Kayacık, 1977) (ġekil 2). DıĢ ticaretimizde de önemli yer tutan Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.), Ülkemizin uçucu yağ içeren önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisidir. Esas vatanı Küçük Asya ve Balkanlar olup herdem yeģil bir bitki türüdür. Fakat antik devirde Akdeniz in bütün kıyılarına götürülmüģtür. Bugün Akdeniz in karakteristik bitkilerinden birini teģkil eder ve Mediterranean rejiyonunun kıyı Ģeridini içerisine alan birinci zonu olan Lauretum zonunu isimlendirir. Yurdumuzdaki yayılıģı m ye kadar çıkar. KıĢları ılıman, yazları sıcak olan yerleri sever. Toprak isteği fazla olmamakla beraber rutubeti yeterli dere yataklarını tercih eder (Kayacık, 1977). ġekil 2. Defne Yaprak ve Meyveleri Figure 2. Leaves and fruits of Laurel KurutulmuĢ yapraklar kuru incir ambalajlanmasında koruyucu, et ve balık yemeklerinde ise baharat olarak kullanılmaktadır. Yapraklardan su buharı distilasyonu ve meyvelerden presleme ile elde edilen yağlar; özellikle sabun sanayisinde ve cilt merhemleri hazırlanmasında kullanılmaktadır (Zeybek ve Zeybek, 1994). Acartürk (2001), ise defne yapraklarının mikrop öldürücü, terletici ve ağrı kesici özelliklerinin olduğunu ve halsizlik, hazımsızlık, aybaģı düzensizlikleri, romatizma ve uykusuzluk hastalıklarına iyi geldiğini ifade etmektedir. 9

18 Ülkemizde Defne türünün toplam yayılıģ sahası hektar ve tahmini üretim potansiyeli ise kg/yıl civarındadır (ġafak ve Okan, 2004). Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nün tarih ve 156 sayılı tebliği gereğince, makilik alanlarda doğal olarak yetiģen, orman rejimi içinde kalan defne ağacı topluluklarından üretimi yapılan defne yaprağı ve meyvesi, ODOÜ arasında gösterilmiģ ve üretim esasları belirtilmiģtir (Yazıcı, 2002) Mersin Familya: Myrtaceae Cins: Myrtus Tür: Myrtus communis L. Ġngilizce Adı: Myrtle Kullanılan Kısımları: Yapraklar ve Çiçekli Sürgünler Toplama Zamanı: Ġlkbahar Mersin, çok yıllık, herdem yeģil, çalı formunda ve genellikle kısa boylu, ancak bazen 1-3 m kadar boylanabilen bir türdür (ġekil 3). Akdeniz bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Amerika nın ılıman bölgeleri ile Avustralya da doğal olarak yayılıģ gösterir (Baytop, 1999; Jamoussi vd., 2005). Tunus un kıyı bölgeleri, Fas, Ġran, Ġspanya, Ġtalya, Eski Yugoslavya ve Korsika da, Türkiye ve Fransa da yabani olarak yetiģmekte olan Mersin bitkisinin kültürü yapılmaktadır (Jamoussi vd., 2005). Akdenizin tipik doğal bitkilerinden olan Mersin, Ülkemizde Adana, Antalya, Ġçel, Çanakkale, Ġstanbul, Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, Ġzmir, Samsun, Muğla ve Hatay illerinde doğal olarak bulunmaktadır (Oğur, 1994). Ülkemizde genellikle Mersin adıyla bilinmesine karģın özellikle Güney sahillerinde murt, hambeles ve adi mersin adlarıyla da bilinmekte ve bazı yerlerde ise yaprağına bahar adı verilmektedir. Mersin bitkisinden elde edilen uçucu yağ bileģenleri dolayısıyla tıpta ve ilaç sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mersin yaprakları ve meyveleri Ġtalya, Sardunya Adası nda Mirto Rosso ve Mirto Bianco adında iki ünlü likörün yapımında ve ayrıca astrenjan (büzücü) ve balsamik özellikleri sebebiyle halk hekimliğinde kullanılmaktadır. GeçmiĢte olgun meyveleri zengin vitamin içeriğinden dolayı besin takviyesi, meyvelerinin ve yapraklarının dekoksiyonu ise yeni doğan 10

19 bebeklerde hassas yıkama için kullanılmıģtır. Günümüzde yaprakların dekoksiyonu solunum hastalıklarına karģı kullanılmaktadır (Flamini vd., 2004). ġekil 3. Isparta-Sütçüler Yöresinde Mersin Figure 3. Myrtle in Isparta-Sütçüler Region Mersin bitkisi yaprakları; tanen (% 14-19), uçucu yağ (% ) ve acı maddeler içermektedir. Meyvesi ise yine tanen, uçucu yağ ve Ģekerler ile organik asitler (malik ve sitrik asit) taģımaktadır. Mersin yaprak ve meyveleri dâhilen kabız, idrar yolları hastalıkları ve göğüs hastalıklarında antiseptik olarak, haricen ise yara iyileģtiri olarak kullanılmaktadır. Mersin uçucu yağı taģıdığı terpenler nedeni ile gıda ve parfüm sanayisinde, antiseptik, kan kesici ve yatıģtırıcı etkileri nedeni ile de dâhilen bronģit, verem ve Ģeker hastalığına karģı kullanılmaktadır. Yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda solunum sistemini tahriģ eder ve hamilelerde rahmin kasılması nedeniyle düģüklere sebep olduğu belirtilmektedir (Baytop,1999). Bitkinin yaprakları, çiçekli dalları ve yapraklarından elde edilen uçucu yağı (Mersin esansı) kullanılır. Yaprak ve meyveler mikrop öldürücü, iģtah açıcı, kan dindirici, antiseptik ve haricen yara iyi edici olarak kullanılır. Gıda ve parfümeri sanayisinde kullanılan önemli bir maddedir. Memleketimizde Ģeker hastalığına karģı da (günde 10 damla) kullanılır. Mersin meyveleri uçucu yağı, tanen, Ģekerler ve organik asitler ihtiva eder. Bu meyveler yemiģ olarak, kabızlık giderici ve antiseptik olarak kullanılır (Azırak, 2007). 11

20 Kekik Ġnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan, tarımı yapılan ve ticarete sunulan kekikler daha çok Origanum, Thymbra, Thymus ve Satureja cinsleridir. Türkiye de bu bitkilere ait tür sayısı çok fazla, endemizim oranı ise oldukça yüksektir. Örneğin Origanum cinsine ait 23 tür olup, endemizim oranı ise % 65.2 dir (Ietswaart, 1980). Thymus cinsinin, 60 taksona ait 39 türü bulunduğu ve endemizm oranının ise % 45 olduğu bildirilmektedir (BaĢer, 2002). Halk arasında kekik olarak adlandırılan bazı türler ise Ģunlardır: Origanum onites, Origanum vulgare, Origanum syriacum, Origanum minutiflorum, Coridothymus capitatus, Thymbra spicata, Thymbra sintiensii, Satureja hortensis, Satureja montana, Thymus eigii, Thymus vulgaris, Thymus kotschyanus, vb. dir. Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek miktarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın ana bileģeninin karvakrol veya thymol olmasıdır. Bunlar kekiğin kendine özgü kokusunu veren maddelerdir (Meriçli, 1986; BaĢer ve ark. 1993; Padulosi, 1997; BaĢer, 2001; Özgüven ve Kırıcı, 2002). Anadolu da yetiģen kekiklerin bir kısmı halk tarafından taze veya kurutulmuģ halde çay olarak içilmektedir. Çok değiģik cinslere ait çok sayıda bitki türüne kekik adı verilmektedir. Bu bitkilerin en önemli ortak özelliği, kuvvetli veya hafif, karakteristik kekik kokusuna sahip olmalarıdır. Kekik, kokusunu taģıdığı uçucu yağda bulunan carvacrol ve thymol adlı maddelerden almaktadır. Kekik, genellikle çimenlik tarla kıyılarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki karınca yuvalarının üstünde yetiģmektedir. GüneĢ ve sıcak istediği için, toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık bölgelerde çoğalır. Eterli ve uçucu yağ olarak thymol ve carvacrol içermektedir (Azırak, 2007). Etken maddeler ve bulunma oranlarında bitki tür ve varyetelerine göre değiģiklik göstermekle beraber türlerin çiçekli dal ve yapraklarının su buharı destilasyonuna tabi tutulması sonucunda kekik yağı adı verilen uçuk sarı renkte bir uçucu yağ ve destilasyon sonucunda % oranında uçucu yağ, acı madde, tanen ve flavonlar elde edilmektedir. % oranında bulunan uçucu yağda ise p-cymol, karvakrol, timol, pinenler ve seskiterpenler bulunmaktadır. Timol ve karvakrol bu karıģımın % 70 ini teģkil etmektedir (Büyükgebiz, 2006). 12

21 Öncelikle baharat olarak kullanılmakta, yağlı ve ağır yemeklerin tadını zenginleģtirmekte ve sindirimi kolaylaģtırmaktadır. ġifalı bitki olarak kekik; öncelikle kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer, mide ve barsak rahatsızlıkları kekiğin baģlıca kullanım alanlarıdır. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında, çay içimi ve gargara biçiminde kullanılmaktadır. ĠĢtah açıcı ve sindirim sistemini uyarıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, kadınlarda adet düzensizlikleri ve ergenlik sivilceleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Kekik tentürü friksiyonları ile romatizmal ağrılar, sinirsel rahatsızlıklar ve organ titreklikleri tedavi edilebilmektedir. Kekik yağı kötürümlük, kalp krizi, organ krampları, kas erimesi, romatizma, burkulmalar, tümörler, adale ezilmeleri, boğmaca, sara krizleri, zatürre ve alkol bağımlılığına karģı kullanılmaktadır (Azırak, 2007). Kekik türlerinin dallı ve çiçekli tepe ve yaprakları; çiçek açma dönemi olan Mayıs-Eylül ayları arasında, yere yakın mesafeden kesilmek suretiyle toplanmaktadır. Toplanan kekikler gölgelik yerlerde, ya da kurutma tesislerinde kurutulmakta, havadar ve rutubetsiz depolarda depolanmaktadır. Ġlaç sanayinde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi, broģlardaki koyu kıvamlı salgıyı sıvılaģtırdığından öksürük Ģuruplarının bileģimine de girmektedir. Antibiyotik etki olarak mikroorganizmaların üremesini geciktirdiği veya tamamen durduğu için ağız antiseptiği olarak gargara yapımında faydalanılmaktadır. Derideki mantar hastalıklarına karģı inhibitör etkisi olduğundan, mantar ilaçlarının bileģiminde de yer almaktadır. Ayrıca, kimya sanayinde değerli bir kimyasal madde olan timol un elde edilmesinde kullanılabildiği gibi parfümeri ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır (Büyükgebiz, 2006) Yayla Kekiği Familya: Labiatae Cins: Origanum Tür: Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis Ġngilizce Adı: Oregano Kullanılan Kısımları: Çiçekli sürgünleri ve Yaprakları Toplama Zamanı: Temmuz-Eylül 13

22 Origanum L. cinsinin dâhil olduğu Lamiaceae (Labiatae) familyası dünyada yaklaģık 200 cins ve 3500 türle temsil olunmaktadır. Bu familya üyeleri baģlıca Akdeniz havzası ülkeleri olmak üzere Avustralya, Güney Batı Asya ve Güney Amerika ya kadar yayılıģ göstermektedir. Lamiaceae familyası baharat, halk ilacı ve koku kaynağı olarak kullanılan pek çok aromatik bitkiyi içeren bir familyadır. Yurdumuzda ise 45 cins ve 546 dan fazla türe sahiptir. Origanum cinsi dünyada 41 türüyle temsil edilmektedir. Bu türlerin % 75 i Akdeniz havzasında ve özellikle yurdumuzun da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde doğal yayılıģ göstermektedir. Origanum L. cinsi Türkiye florasında da 23 tür ve 5 türaltı takson ile temsil edilmektedir. Bunlardan 15 i yurdumuz için endemiktir. Yurdumuz birçok türde olduğu gibi, Origanum L. cinsine ait çok sayıda türün dünyadaki en önemli gen merkezi konumundadır (Davis, 1982; Werker ve ark., 1985; Duman ve ark., 1995). Origanum türleri, uçucu yağlarında ana bileģenler olarak genellikle karvakrol ve timol taģırlar (Ravid and Putievsky, 1986; Sarer ve ark., 1985; Farag ve ark., 1989). Origanum türlerinden elde edilen uçucu yağlar, baģta koleretik ve antimikrobiyal etki olmak üzere bazı terapötik etkilere sahiptirler. Ayrıca ilaç, kozmetik, parfüm, likör ve sabun endüstrisinde de kullanılırlar (Farag ve ark., 1989; Souleles, 1991). 'Sütçüler kekiği', EĢek kekiği ve 'Tota kekiği' olarak da bilinen Yayla kekiği, yabani olarak yoğun bir Ģekilde toplanarak ihraç edilen endemik bir türdür (Özhatay ve ark., 1997; Baytop, 1994) (ġekil 4). Kontrolsüz ve Ģiddetli sökümler nedeniyle yoğunluğu her geçen yıl azalmaya baģlayan bu tür, Türkiye de geleceği tehdit altında olan ve acil olarak koruması gereken ilk 10 tür arasında gösterilmektedir (Özhatay ve ark., 1997). Yayla kekiğinin en önemli toplama merkezlerinden olan Sütçüler ilçesinin Ayvalı, Kesme ve Beydili yörelerinde, bir zamanlar yılda 140 tona kadar toplama yapılabilirken, son yıllarda bu miktar % 50 azalıģla 70 tona düģmüģtür. Bu düģüģün önüne geçmek amacıyla, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hem 'Kekik Toplatma ġartnamesi'ne uygun olarak kekiğin en az zarar göreceği bir zamanda toplanmasına, hem de 'Toplama yılı' ve 'Ara yılı' Ģeklinde bir uygulama yapılmasına çalıģılmaktadır. Bu uygulamada, ara yılında toplanmayan bitkilerin tohum dökerek çoğalmalarını teģvik etmek, toplama yılında ise toplama zamanının çiçeklenmeden sonraya bırakılması 14

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

KEKİK Rasim ÇETİNER 1

KEKİK Rasim ÇETİNER 1 KEKİK Rasim ÇETİNER 1 GİRİŞ: Kekik önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Türkiye dünya kekik ticaretinin yaklaşık %70 ini elinde tutmaktadır. Türkiye de kekik olarak tanımlanan Lamiaceae familyasına ait

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No: 55 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Hyoscyamus niger (Banotu) Batbatotu, Bengildek, Dağdağan, Diş otu, Gavurhaşhaşı Kullanılan Kısımları ve İçerikleri : Çiçekli halde iken toplanıp gölgede kurutulmuş yaprakları kullanılır.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN TİCARETİ VE DOĞADAKİ DURUMU-I

TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN TİCARETİ VE DOĞADAKİ DURUMU-I 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

KÜTAHYA AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN AĞIR METAL MİKTARLARININ İNCELENMESİ

KÜTAHYA AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN AĞIR METAL MİKTARLARININ İNCELENMESİ KÜTAHYA AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN AĞIR METAL MİKTARLARININ İNCELENMESİ Sema LEBLEBİCİ 1*, Sema Demet BAHTİYAR 2, M. Sabri ÖZYURT 1 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi) Akdeniz havzasında yetişen defne, her dem yeşil bir çalı ya da küçük bir ağaçtır. Yaz, kış yaprağını dökmez. Ülkemizin Akdeniz kıyıları başta olmak

Detaylı

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Üretim Türkiye de uçucu yağ üretiminin büyük kısmını gülyağı oluşturmaktadır.

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54 Günlük sorunlarda bitkilerin kullanımı Mutfağımızda bir çok bitkiden faydalanırız.mercanköşk,kekik,biberiye veya defne yaprağı ile yemekleriniz bir başka tat kazanır.baharatlar sadece tat verici olarak

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 13 (1) 2003, 132-141 MARA DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diyarbakır/TURKEY

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

PROJE GRUBUMUZ. * Ayla TAMAÇ * * Ayşe AKPINAR * * Betül AYHAN * * Emre SEYHAN *

PROJE GRUBUMUZ. * Ayla TAMAÇ * * Ayşe AKPINAR * * Betül AYHAN * * Emre SEYHAN * PROJE GRUBUMUZ * Ayla TAMAÇ * * Ayşe AKPINAR * * Betül AYHAN * * Emre SEYHAN * PROJENİN AMACI Sivrisineklerle mücadelede doğal çözümler geliştirmek. PROJENİN HEDEFİ Biberiye, fesleğen, lavanta ve okaliptüs

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi

Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Katar ve ark, 2011 8(2 ) Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi D Katar

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları 3 2 3 GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (2): 40-48 Research/Araştırma Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları M. Said FİDAN 1,*, Ayşe ÖZ 1, Hakan ADANUR 1, Bülent TURAN

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN KULLANIM ALANLARI, TIBBĠ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) VE ÜLKEMĠZDE KEKĠK ADIYLA BĠLĠNEN TÜRLERĠN YETĠġTĠRME TEKNĠKLERĠ

TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN KULLANIM ALANLARI, TIBBĠ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) VE ÜLKEMĠZDE KEKĠK ADIYLA BĠLĠNEN TÜRLERĠN YETĠġTĠRME TEKNĠKLERĠ Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları,Tıbbi Adaçayı (salvia officinalis l.) Ve Ülkemizde Kekik Adıyla Bilinen Türlerin Yetiştirme Teknikleri TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN KULLANIM ALANLARI, TIBBĠ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola, kolza bitkisinden geliştirilen ve şifalı özellik gösteren yağa verilen isimdi. Daha sonra, kolza bitkisinin istenmeyen özelliklerini elemeye yönelik bazı bitki

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

Öğretimde Planlama ve

Öğretimde Planlama ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ders sorumlusu: prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Sait Mehmet ERGÜN BEYTEPE 2007 Konu: Karanfil, kekik, biberiye gibi baharatlar niçin hoş kokuya sahiptir? Konu Seçimi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN NEDİR? Önemli fizyolojik etkileri olan alkoloid grubunun azotlu organik bir bileşiğidir. Kimyasal ismi trimethylxanthine dir ve formülü

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER...II ÖZ... III ABSTRACT... IV 1. GİRİŞ...1 2. LİTERATÜR ÖZETİ...3 3. MATERYAL VE YÖNTEM...6 4. BULGULAR...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER...II ÖZ... III ABSTRACT... IV 1. GİRİŞ...1 2. LİTERATÜR ÖZETİ...3 3. MATERYAL VE YÖNTEM...6 4. BULGULAR... ÖNSÖZ Bu çalışma 1996 yılında projelendirilmiş olup İzmir kekiği ve adaçayında planlamaya ilişkin amenajman esaslarının ortaya konması ve bir örnek alanda bu esaslara dayalı amenajman planının yapılmasını

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TIBBĐ VE AROMATĐK BĐTKĐLERĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ

TIBBĐ VE AROMATĐK BĐTKĐLERĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE TIBBĐ VE AROMATĐK BĐTKĐLERĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ Harun YILMAZ 1 Gülçin KÜÇÜKÖZCÜ 1 Ebru TERZĐ 1 1 Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ ARICILIĞA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE DÜNYADA ARICILIK Dünyada 65 milyon koloni ile 1.5 milyon ton bal üretimi yapılmaktadır. Türkiye ise 5 milyon koloni ile Çin in arkasından 2.,bal üretim miktarı 94.000 ton

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOKTORA TEZĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOKTORA TEZĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOKTORA TEZĠ TÜRKĠYE DE KEKĠK OLARAK KULLANILAN BAZI CĠNS VE TÜRLERĠN VERĠM VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ YÖNÜNDEN KARġILAġTIRILMASI Reyhan BAHTĠYARCA BAĞDAT TARLA BĠTKĠLERĠ

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ Hasan Baydar 1 Olcay Arabacı 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

CİVANPERÇEMİ(Achillea millefolium)

CİVANPERÇEMİ(Achillea millefolium) CİVANPERÇEMİ(Achillea millefolium) Diğer isimleri : Binyaprak, Yaşlı Adam Biberi, Asker Yarası, Şövalye Binyaprağı, Bin ot, Burun kanaması, Marangoz Otu, Kan değeri, Sağlam Ot Yetiştiği yer: Civanperçemi,

Detaylı

YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı BİYOLOJİ FERAH BİR NEFES

YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı BİYOLOJİ FERAH BİR NEFES YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı BİYOLOJİ FERAH BİR NEFES Pınar İLHAN Esra Suheda GELDİ PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Turan GÜVEN

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE KEKİK ADI İLE ANILAN BİTKİLER KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN ENVANTERİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

2014 YILI EGE BÖLGESĠ TURUNÇGĠL REKOLTE TAHMĠN RAPORU

2014 YILI EGE BÖLGESĠ TURUNÇGĠL REKOLTE TAHMĠN RAPORU 2014 YILI EGE BÖLGESĠ TURUNÇGĠL REKOLTE TAHMĠN RAPORU EGE TARIMSAL ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ AĞUSTOS 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ...1 1.1. Dünyada ve Türkiye de Turunçgil Üretim Trendleri...1 1.2. Uluslararası

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME

VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME ÇELIKLE ÜRETME KOġULLARı Köklenmeyi Etkileyen iç faktörler 1-Çeliğin alındığı birey (ortet yaģı) Ortetin beslenme durumu Ortetin köklenme yeteneği

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Farklı Kökenli İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar1

Farklı Kökenli İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar1 Araştırma Makalesi (Research Article) Sezgin SANCAKTAROĞLU² Emine BAYRAM³ ¹ Sezgin SANCAKTAROĞLU nun aynı isimli doktora tezinden alınmıştır. ² Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,

Detaylı

KEKİK, DEFNE ve ÇAM FISTIĞININ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI

KEKİK, DEFNE ve ÇAM FISTIĞININ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI KEKİK, DEFNE ve ÇAM FISTIĞININ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Production and Marketing of Oregano, Bay Laurel and Stone Pine İsmail ŞAFAK 1 Taner OKAN 2 1 Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü,

Detaylı

Depolama Koşullarının Kekiğin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi

Depolama Koşullarının Kekiğin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2012 (1-8) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 1, 2012 (1-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Ömer KILIÇ ve Eyüp BAĞCI Fırat Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Elazıg ebagci@firat.edu.tr

Ömer KILIÇ ve Eyüp BAĞCI Fırat Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Elazıg ebagci@firat.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 83-89, 2008 20 (1), 83-, 2008 Origanum vulgare L. subsp. gracile (C.Koch) Ietswaart nin Uçucu yağ Verimi, Kompozisyonu ve

Detaylı

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi. Determination of Foreign Trade of Non-Wood Tanning Materials

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi. Determination of Foreign Trade of Non-Wood Tanning Materials II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 1 YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 Endemizm: Akdeniz Yayılış Alanı: Antalya Ticari Üretimi: Yok Çiçeklenme Zamanı: Temmuz-Ağustos Çiçekli Kalma Süresi: 1 ay Bitki Formu:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 1 5.1. ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ KAPSAMI Ormanlarımızdaki Odun dışı ürünleri ve hizmetleri; Odun Dışı Orman

Detaylı

Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir.

Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir. Sağlıklı bitki çayları Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir. Bir bitki çayından tıbbi fayda sağlamak istiyorsanız onu doğru yerden satın almanız ve doğru

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988 BEZOSTAJA-1 Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeģil renkli olup yaprakları tüysüzdür. Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik baģaklıdır. Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı

Detaylı

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Karar

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES PROJE ADI DOĞAL SEBZE-MEYVE KURUTMA FIRINI PROJE EKİBİ

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 85-93 Geliş Tarihi: 24.10.2003 İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6-Sayı/No: 2 : 219-224 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BAZI ORIGANUM L. (LAMIACEAE)

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

Yağ Gülü Yetiştiriciliği

Yağ Gülü Yetiştiriciliği Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 45 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Yağ Gülü Yetiştiriciliği Rafet SARIBAŞ, Hasan ASLANCAN Lütfen Dikkat!... Gül yağı, parfüm ve kozmetik sanayinin yanında antibakteriyel

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ. YAPRAKLARINDAN FAYDALANILAN ĠLAÇ VE BAHARAT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ. YAPRAKLARINDAN FAYDALANILAN ĠLAÇ VE BAHARAT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ YAPRAKLARINDAN FAYDALANILAN ĠLAÇ VE BAHARAT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı