Enstitü Yayın No: 60 ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enstitü Yayın No: 60 ISBN: 978-605-393-104-1"

Transkript

1 Enstitü Yayın No: 60 ISBN: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN ÖNEMLİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN YAŞ / KURU AĞIRLIK ORANLARI (ODC: 285; 754) The wet/dry weight rates of some important non-wood forest products which are naturally distributed on West Mediterranean region Sadettin GÜLER Dr. Saime BAŞARAN Kader Hale GÜLER TEKNİK BÜLTEN NO: 45 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SOUTH-WEST ANATOLIA FOREST RESEARCH INSTITUTE (SAFRI) ANTALYA/TÜRKİYE

2 YAYIN KURULU Editorial Board Başkan Head Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Üyeler Members Melahat ŞAHİN Dr. Ufuk COŞGUN Şenay ÇETİNAY Kader Hale GÜLER YAYINLAYAN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü P.K.: ANTALYA Published by South-West Anatolia Forest Research Institute P.O. Box: ANTALYA TURKEY Tel.: +90 (242) Fax: +90 (242) E-posta: Web: http//www. baoram.gov.tr ACAR OFSET Tel : +90 (242) Faks: +90 (242)

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... ÖZ... ABSTRACT Sayfa No i iii v v 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL ve YÖNTEM Kapsam ve Uygulama Yerleri Bitkilerin Genel Özellikleri Defne Mersin Kekik Yayla Kekiği Taş Kekiği Dağ Kekiği Karabaş Kekik Büyük Çiçekli Adaçayı Şalba Yöntem BULGULAR VE TARTIŞMA Bulgular i

4 Defne (Laurus nobilis) Mersin (Myrtus communis) Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum) Taş Kekiği (Thymus longicaulis) Kekik (Satureja cuneifolia) Karabaş Kekik (Thymbra spicata) Adaçayı (Salvia tomentosa) Şalba (Phlomis bourgaei) Şalba (Phlomis leucophracta) Tartışma SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA ii

5 ÖNSÖZ Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ); 6831 sayılı yasanın 37. maddesinin 1. fıkrası gereğince tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili maddesinde yazılı yerlerde halka izin verilmek suretiyle, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nün 283 nolu tebliğine uygun olarak doğadan toplanmaktadır. Ürünlerin doğadan toplanması ile orman işletmesi tarafından tarife bedeli hesaplanmasına kadar geçen süreçte ürünler kurumaktadır. Tarife bedeli hesaplanacak olan kuru ürünün ne kadar yaş üründen elde edildiğinin hesaplanabilmesi için, bu ürünlere ilişkin kuruma endeksi değerlerinin bölgeler itibariyle bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, ihraç edilen Odun Dışı Orman Ürünleri arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda doğadan toplanan, dokuz adet bitki türüne ait Kuruma Endeksleri belirlenmiştir. Proje sonucunda elde edilen Kuruma Endeksleri (Yaş/Kuru Oranları), Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirilecek olan, odun dışı orman ürünlerinin üretim ve satış işlemlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca, Kuruma Endeksi değerlerinden, bu türlere yönelik yapılacak olan envanter çalışmaları kapsamında da yararlanılabilecektir. Projenin arazi çalışmaları aşamasında katılım ve katkı sağlayan Dr. Mehmet Ali BAŞARAN a teşekkür ederim. Proje kapsamında gerçekleştirilen doğadan bitki toplama ve toplanan bitkilerin hava kurusu hale getirilmesi çalışmalarına, teknik ve iş gücü bakımından özverili katkılarını esirgemeyen proje ekibine özellikle teşekkürü bir borç bilirim. Proje sonucunda elde edilen sonuçların bölge ve ülke ormancılığımıza yararlı olmasını ve bundan sonra yapılacak olan benzeri araştırma çalışmalarına yön gösterici olarak katkı sağlamasını dilerim. Antalya-Ağustos 2011 Sadettin GÜLER iii

6 iv

7 ÖZ Bu araştırma projesiyle; ODOÜ listelerinde ihraç edilen ODOÜ arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda üretimi yapılan dokuz adet bitki türünün (Defne (Laurus nobilis L.), Mersin (Myrtus communis L.), Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis), Taş Kekiği (Thymus longicaulis C. Presl. Subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. Ex Reichb. Fil.) Jalas var.alternatus Jalas), Dağ Kekiği (Satureja cuneifolia Ten.), Karabaş Kekik (Thymbra spicata L. var. spicata), Büyük Çiçekli Adaçayı (Salvia tomentosa Miller) ve Şalba (Phlomis bourgaei Boiss. ve Phlomis leucophracta P.H.Davis&Hub.-Mor.) Yaş/Kuru Ağırlık Oranlarının (Kuruma Endeksleri) ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile Antalya ve Isparta Bölgelerinde Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) nin üretim ve satış işleri daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülecek ve bu ürünlerden elde edilen gelirin bütün paydaşlar arasında adaletli bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Anahtar Kelimeler: Kuruma Endeksi, Yaş/Kuru Ağırlık Oranları, ODOÜ, Tarife Bedeli ABSTRACT The aim of this project is to determine wet/dry rates for NWFP of nine plant species which were exported in ODOÜ lists and produced generally in West Mediterranean Region; Bay laurel (Laurus nobilis L.), Myrtle (Myrtus communis L.), Turkish oregano (Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis), Stone thyme (Thymus longicaulis C. Presl. Subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. Ex Reichb. Fil.) Jalas var.alternatus Jalas, Satureja cuneifolia Ten., Garden thyme (Thymbra spicata L. var. spicata), Sage (Salvia tomentosa Miller) and Jerusalem sage (Phlomis bourgaei Boiss. ve Phlomis leucophracta P.H.Davis&Hub.-Mor.) in the Antalya and Isparta regions. Yield and sale of Non-Wood Forest Products (NWFP) in Antalya and Isparta region will become more active and regular with this study and it will contribute the distribution of the income which is gained from these products equally between all shareholders. Key Words: Drying Index, Wet/Dry Weight Rates, NWFP, NTFP, Wages-tariff v

8 vi

9 1. GĠRĠġ Sistematikçilerin bildirilerine göre yeryüzünde kesin tanımı yapılmıģ 2/3 ünü tohumlu bitkilerin oluģturduğu yaklaģık bitki türü bulunmaktadır. Yapılan araģtırma ve yeni tespitlerle bu sayının e ulaģtığı tahmin edilmektedir. Bu kadar zengin bitki türünün ancak kadarından günümüzde faydalanılabildiği ve yine bunlardan ancak 500 kadarının da tarlada yetiģtirildiği literatürde belirtilmektedir. Günümüzde ticareti yapılan bitki türlerinin bir bölümü tıbbi, aromatik ve soğanlı bitkilerdir. Ticarete konu olan bitkilerin çok az bir kısmı tarlada üretilmekte olup, geri kalan çok büyük kısmı ise floradan toplanarak değerlendirilmektedir (Ceylan, 1995). Türkiye de doğadan toplanarak iç ve dıģ ticareti yapılan çiçekli bitki sayısının 347 olduğu, bunun da yaklaģık % 30 unun ihraç edildiği belirlenmiģtir (Özhatay ve ark., 1997). Günümüzde bitkiler, ilaçların ham maddesi olma yönünden çok önemli bir konumdadırlar. Bu önemlilik gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ġnsanların sentetik ilaçlardan beklentisinin azalması, bitkisel kaynaklı ilaçlara olan eğilimi artırmaktadır. Devletlerin bu alana ayırdığı ödenek, her geçen gün daha da artmaktadır. Nitekim 1998 de dünya çapında bitkisel ilaçların pazarı 14 milyar dolar dolayında olurken, yıllarının ortalamalarına göre, dünya yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dıģ alımı 400 bin ton ile 1.3 milyar dolar civarında gerçekleģmiģtir. Bu miktarın % 80 i, en fazla dıģ satım yapan 12 ülke (Çin, Hindistan, ABD, Almanya, Meksika, Mısır, ġili, Bulgaristan, Singapur, Fas, Pakistan, Türkiye) tarafından karģılanmaktadır. Bu ülkelerin baģında % 34 lük pay ile Çin gelmektedir. Hong Kong, ABD ve Almanya en önemli bitkisel drog ticaret merkezleridir. Türkiye, dıģ satım yapan ülkeler arasında % 5 lik pay ile 12. sırada yer almaktadır. Türkiye nin yılları arasındaki rakamlarına göre yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dıģ satımı bin ton arasında değiģtiği belirtilmektedir. Aynı Ģekilde bu bitkilerden elde edilen uçucu yağların üretim 1

10 miktarı ise 45 ile 50 bin ton ve bundan elde edilen gelir ise 1 milyar dolar dolayında gerçekleģmektedir. Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun % 80 i, bitkisel ilaçlarla tedavi olmaktadır. Bu amaçla 20 bin bitki ve 4 bin bitkisel drogun kullanıldığı ve 400 tanesinin ise aktif olarak ticaretinin yapıldığı belirtilmektedir. Türkiye kodeksinde kayıtlı 140 tıbbi bitki vardır. Fakat Türkiye de 500 kadar bitkinin tedavi amaçlı kullanıldığı bildirilmektedir. (Ceylan, 1995; BaĢer, 2001; Özgüven ve ark., 2005) Günümüzde artık geçerli ve kullanılmakta olan, Avrupa Farmakopesi nde 235 adet bitkisel monograf yer almaktadır (BaĢer, 2009). Odun DıĢı Orman Ürünleri (ODOÜ) nden doğrudan doğruya veya iģlenerek yararlanılmaktadır. Örneğin; kekik, adaçayı, defne yaprağı, sığla yağı, okaliptüs yaprağı gibi orman alanlarında, orman içi açıklıklarda doğal olarak yetiģen bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve diğer kimyasal maddeler ilaç, kozmetik, boya, deri, gıda, Ģekerleme ve alkollü içki üretimi gibi birçok sanayi kolunda geniģ kullanım alanı bulmaktadır (Önal, 1993). ODOÜ nin çok önemli bir bölümü ihraç edilmekte olup, ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı oluģturmaktadır. Son yıllarda ODOÜ nin ihracatından elde edilen gelir, asli ürünlerle baģa baģ gitmekte ve hatta çoğu kez asli ürünlerden elde edilen döviz miktarını geçmektedir. Ayrıca, ODOÜ veren bitki türlerinin yetiģtirilmesi ve ürünlerinin değerlendirilmeye baģlanması, asli ürünler gibi uzun yıllar almamakta ve her yıl veya 2-3 yılda bir üretim yapılabilmektedir (Güler, 2004). Tıbbi ve aromatik bitkilerin dıģsatım miktarları 20 kadar bitki türünü kapsamaktadır. Ancak, Türkiye de iç ve dıģ ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkındaki kapsamlı bir çalıģmaya göre bitki türü sayısı, alt türler dâhil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün dıģ satımı yapılmaktadır yılları arasında dıģsatımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ortalama miktarı ton ve bunlardan elde edilen gelir ortalama dolar dır (Özgüven ve ark., 2005). Ġnsanoğlunun tıbbi, aromatik ve diğer kullanım potansiyeli olan bitkilerden koruma-kullanma dengesi içinde faydalanmaya özen göstermesi çok önemlidir. Bu yalnızca bitki türlerinin varlığını sürdürmesi açısından değil aynı 2

11 zamanda tüm diğer doğal kaynaklarda olduğu gibi kaynakların tamamen tüketilmeden, Sürdürülebilir Kullanım ilkesine uygun olarak uzun süre kullanılabilmesi açısından da büyük önem taģımaktadır (Özhatay ve ark., 1997). ODOÜ üretimi; 6831 sayılı yasanın 37. maddesinin 1. maddesi gereğince tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili maddesinde yazılı yerlerde halka izin verilmek suretiyle Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nün 283 nolu tebliğine uygun olarak yapılmaktadır (Anonim, 1995). OGM nin Orman Bölge Müdürlüklerine gönderdiği tarih ve B.18.1.OGM /122 sayılı yazıda; odun dıģı orman ürünlerinin üretim ve satıģ uygulamalarında taģra teģkilatında farklılıklar oluģturulduğu konularında merkeze müracaatlar olduğu ve bu nedenle bu ürünler için uygulamalara bir açıklık getirilmesine gerek görüldüğü ifade edilmiģtir. Ġlgili yazının 5. maddesinde; Tarife bedelli satıģlarda, bu bedel dıģında yeni fiyat belirlenmeyecektir. DeğiĢik fiyat uygulamaları alıcıların haklı Ģikâyetlerine konu olmaktadır. Ürün miktarının üretime müteakip belirlenememesi durumunda kuru tarife bedeli endeksi belirlenecek veya Genel Müdürlükçe belirlenen endeksler uygulanacaktır. Bu endeksler dıģında uygulama yapılmayacaktır. Kuruma endeksleri ekte gönderilmektedir. Bölge Müdürlüğü içinde kuruma endeksi sağlıklı ölçülerek bulunmadı ise ekteki endeksler uygulanacaktır. DeğiĢik ve dayanaksız fiyat uygulamaları yapılmayacaktır ifadesi yer almıģtır. OGM nin Orman Bölge Müdürlüklerine yazdığı, konuya iliģkin tarih ve B.18.1.OGM /54 sayılı bir baģka yazıda ise; KütaĢ Tarım Ürünleri DıĢ Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli dilekçesinde Kuru/YaĢ oranlarının bölgeler bazında çok fazla değiģiklik gösterdiği, bazı uygulamaların gerçeğin dıģında yüksek tutulduğu ifade edilmiģtir. Kuru/YaĢ uygulamasında; belirleme yapılmadan, uygulamada geçerliliği olmayacak Ģekilde kurutularak belirlemeler hatalı kuruma oranları oluģturacaktır. Bu konuda Orman Bölge Müdürlüklerinin yeterli duyarlılığı göstermesi, bölgeler arası değiģik ve hatalı oranların oluģmamasını sağlayacaktır. Bölgesel tespitlerin yapılmadığı Bölge Müdürlükleri için AraĢtırma Müdürlüğünün kuru ürünlere uygulanacak yaģ ağırlık oranları aģağıda verilmiģtir denilmektedir. 3

12 ODOÜ nin yaģ/kuru oranlarına iliģkin bugüne kadar belirli bir yönteme ve araģtırmaya dayalı olarak yapılmıģ olan ve ilgili yazıda da bahsi geçen tek çalıģma, ÖNAL tarafından 1993 de Muğla yöresinde yapılmıģ olan araģtırmadır. Önal (1993) de ve OGM nin ilgili yazılarında da belirtildiği gibi, odun dıģı orman ürünlerinin yaģ/kuru oranları bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Bu araģtırma projesiyle; OGM nin söz konusu yazıları eklerinde verilen ODOÜ listeleri ile ihraç edilen ODOÜ arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda üretimi yapılan, öncelikli dokuz adet bitki türünün YaĢ / Kuru Ağırlık Oranlarının (Kuruma Endeksleri) ortaya konulması amaçlanmıģtır. 4

13 2. LĠTERATÜR ÖZETĠ Proje sürecinde yapılan literatür çalıģmalarında, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanlarına yönelik bu kapsamda bir çalıģmaya rastlanamamıģtır. Bu araģtırmanın konusu ile direkt ve dolaylı ilgili olduğu düģünülen baģlıca bilimsel çalıģmalar aģağıda alfabetik sırayla verilmiģtir. ACARTÜRK (2001); Türkiye nin çeģitli yörelerine ait yaklaģık 450 civarındaki bitkilerin tamamının biyolojik özelliklerine yer verilen çalıģmada, bu bitkilerin bir bölümünün halk arasındaki kullanımları ve iyi geldiği hastalıklar hakkında bilgiler verilmiģtir. BAYTOP (1978); Tıbbi ve faydalı bitkiler arasından seçilen örnekler yardımıyla, çiçekli bitkilerde yaprak, çiçek, meyve Ģekilleri hakkında bilgilerin verildiği çalıģmada, Ģekiller ile faydalı bitkiler tanıtılmıģ ve baģlıca familyaların genel karakterleri belirtilmiģtir. BAYTOP (1994); Türkiye genelinde ele alınan çalıģmada, Türkiye de gıda, baharat, ilaç, boyar madde veya süs bitkisi olarak kullanılan bitkilerin yöresel adlarını bir araya toplayan bir sözlük hazırlanmaya çalıģılmıģtır. BĠRAND (1952); Yazarın kendi ifadesiyle, Türkiye florasının ilk demirbaģ listesi olan bu çalıģmada, 671 cins ve türe ait örneğin yetiģtikleri yerler ve nitelikleri gösterilmiģtir. Alanında ilk çalıģma olması nedeniyle de tam olmadığı ve Türkiye de yetiģen bitki türlerinin hepsini noksansız olarak ihtiva etmekten uzak olduğu da ifade edilmiģtir. CEYLAN (1995); Türkiye de yayılıģ gösteren tıbbi ve aromatik bitkilerin tanımları ile botanik ve ekololojik özelliklerine yer verilmiģtir. KARAMANOĞLU (1976); Türkiye florası ile ilgili yayınların taranması, herbaryumlarda mevcut olan bitkiler ve ülkemizin çeģitli bölgelerinden toplananlarla, Türkiye florasına esas teģkil edecek nitelikte bir tür demirbaģ listesinin ortaya konulması amaçlanmıģtır. KARAMANOĞLU (1977); Kitapta bitkiler âlemi, tıbbi bitkiler, özellikle memleketimizde yetiģen tıbbi bitkiler, doğal sistem grupları altında tanıtılmaya çalıģılmıģtır. Tıbbi bitkilerin yetiģme yerleri, bunlardan elde edilen droglarla, bileģimlerinde bulunan önemli etken maddeler ve tedavide kullanma 5

14 yerleri de kısa olarak açıklanmıģtır. Bununla birlikte kitapta, bugün her hangi bir drog elde edilmeyen fakat diğer yönlerden faydalı olan (örneğin, besin bitkileri, süs bitkileri vb.) bazı önemli bitkiler de tanıtılmaya çalıģılmıģtır. ÖNAL (1993); Bölgeler arası değiģiklikler gösteren odun dıģı orman ürünlerinin kuruma endekslerini Muğla bölgesi için belirlemek üzere ele alınan çalıģmada, toplamda sekiz adet bitki türü (Defne (Laurus nobilis L.), Kekik (Origanum onites L.), Adaçayı (Salvia sp.), Mersin (Myrtus communis L.), Zakkum (Nerium oleander L.), Hayıt (Vitex agnus-castus L.), Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve Derici sumağı (Rhus coriaria L.)) ne ait kuruma endeksleri ortaya konularak uygulama birimlerinin hizmetine sunulmuģtur. ÖZHATAY ve ark. (1997); Türkiye nin doğal tıbbi bitkilerinin ticaretiyle ilgili bu çalıģmada, Türkiye de doğal olarak yetiģen çiçekli bitkiler ve eğreltilerin yurtiçi ticareti ve ihracatı hakkında mevcut bilgiler derlenerek verilmiģ ve bir durum değerlendirmesi yapılmıģtır. ZEYBEK ve ZEYBEK (1994); Kapalı tohumlu bitkilerin (Angiospermae) familyalar itibariyle verildiği çalıģmada, bitkilerin botanik ve ekolojik özellikleri, faydalanma yöntemleri ve kimyasal yapılarına iliģkin bilgiler verilmiģtir. 6

15 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Kapsam ve Uygulama Yerleri AraĢtırma, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanlarında yürütülmüģtür. Proje kapsamında, ODOÜ niteliğinde olan beģ farklı cinse ait toplam dokuz adet bitki türü (Çizelge 1) ne ait toprak üstü kısımlar (yaprak, sürgün, çiçek) araģtırmada materyal olarak kullanılmıģtır. Bitki türlerinin yoğun yayılıģ gösterdikleri alanlar literatür (Davis, 1982; Birand, 1952; Karamanoğlu, 1976) yardımıyla belirlenerek, bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde arazi çalıģmaları bu alanlarda gerçekleģtirilmiģtir. Çizelge 1. Proje Kapsamındaki Bitki Türleri Table 1. The plant species in project Latince Adı Laurus nobilis L. Myrtus communis L. Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis Thymus longicaulis C.Presl. subsp.chaubardii (Boiss. & Heldr. ex Reichb. fil.) Jalas var. alternatus Jalas Satureja cuneifolia Ten. Thymbra spicata L.var. spicata P.H. Davis Salvia tomentosa Miller Phlomis samia L Ballota cristata P.H. Davis Türkçe Adı Defne Mersin Kekik Adaçayı ġalba Proje arazi çalıģmalarında yapılan gözlemler ve bölgedeki ilgili orman iģletme Ģeflikleri ile yapılan görüģmeler ve resmi kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bölgede; ġalba adı altında Ballota cinsine ait Ballota cristata veya baģka bir Ballota türünün ve Phlomis cinsine ait Phlomis samia türünün doğadan toplanmadığı belirlenmiģtir. Bölgede ġalba adı altında çoğunlukla toplamaya konu edilen iki farklı Phlomis türü (Phlomis bourgaei Boiss. ve Phlomis leucophracta P.H.Davis&Hub.-Mor.) belirlenmiģ ve projeye dâhil edilmiģtir. 7

16 3.2. Bitkilerin Genel Özellikleri Defne Familya: Lauraceae Cins: Laurus Tür: Laurus nobilis L. Ġngilizce Adı: Laurel, Sweet-bay Kullanılan Kısımları: Yaprak ve Meyveleri Toplama Zamanı: Yapraklar Temmuz-Eylül, Meyveler Eylül-Ekim Halk arasında nehtel, tahnal, tefrün, tehnel, tenel, tenhel ve teynel gibi farklı isimlerle bilinen (Baytop, 1994) defne; genellikle ağaçcık, bazen de 10 m ye kadar boylanabilen yuvarlak tepeli, sık dallı bir ağaçtır (ġekil 1). ġekil 1. Antalya-Manavgat Yaylaalan Yöresinde Defne Figure 1. Laurel in Antalya- Manavgat Yaylaalan Region Kısa ve kalın bir sapı bulunan yaprakların üst yüzü parlak koyu yeģil, kenarları hafif dalgalı, dar eliptik bir yapıda, her iki uca doğru sivrilmekte ve boyları 5-10 cm arasında değiģmektedir. Bir tespih tanesi büyüklüğünde ve 8

17 yumurta biçiminde olan üzümsü meyve önceleri yeģil, olgunlaģınca koyu siyah renkte olup, uzunluğu en fazla 2 cm ye ulaģır (Kayacık, 1977) (ġekil 2). DıĢ ticaretimizde de önemli yer tutan Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.), Ülkemizin uçucu yağ içeren önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisidir. Esas vatanı Küçük Asya ve Balkanlar olup herdem yeģil bir bitki türüdür. Fakat antik devirde Akdeniz in bütün kıyılarına götürülmüģtür. Bugün Akdeniz in karakteristik bitkilerinden birini teģkil eder ve Mediterranean rejiyonunun kıyı Ģeridini içerisine alan birinci zonu olan Lauretum zonunu isimlendirir. Yurdumuzdaki yayılıģı m ye kadar çıkar. KıĢları ılıman, yazları sıcak olan yerleri sever. Toprak isteği fazla olmamakla beraber rutubeti yeterli dere yataklarını tercih eder (Kayacık, 1977). ġekil 2. Defne Yaprak ve Meyveleri Figure 2. Leaves and fruits of Laurel KurutulmuĢ yapraklar kuru incir ambalajlanmasında koruyucu, et ve balık yemeklerinde ise baharat olarak kullanılmaktadır. Yapraklardan su buharı distilasyonu ve meyvelerden presleme ile elde edilen yağlar; özellikle sabun sanayisinde ve cilt merhemleri hazırlanmasında kullanılmaktadır (Zeybek ve Zeybek, 1994). Acartürk (2001), ise defne yapraklarının mikrop öldürücü, terletici ve ağrı kesici özelliklerinin olduğunu ve halsizlik, hazımsızlık, aybaģı düzensizlikleri, romatizma ve uykusuzluk hastalıklarına iyi geldiğini ifade etmektedir. 9

18 Ülkemizde Defne türünün toplam yayılıģ sahası hektar ve tahmini üretim potansiyeli ise kg/yıl civarındadır (ġafak ve Okan, 2004). Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nün tarih ve 156 sayılı tebliği gereğince, makilik alanlarda doğal olarak yetiģen, orman rejimi içinde kalan defne ağacı topluluklarından üretimi yapılan defne yaprağı ve meyvesi, ODOÜ arasında gösterilmiģ ve üretim esasları belirtilmiģtir (Yazıcı, 2002) Mersin Familya: Myrtaceae Cins: Myrtus Tür: Myrtus communis L. Ġngilizce Adı: Myrtle Kullanılan Kısımları: Yapraklar ve Çiçekli Sürgünler Toplama Zamanı: Ġlkbahar Mersin, çok yıllık, herdem yeģil, çalı formunda ve genellikle kısa boylu, ancak bazen 1-3 m kadar boylanabilen bir türdür (ġekil 3). Akdeniz bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Amerika nın ılıman bölgeleri ile Avustralya da doğal olarak yayılıģ gösterir (Baytop, 1999; Jamoussi vd., 2005). Tunus un kıyı bölgeleri, Fas, Ġran, Ġspanya, Ġtalya, Eski Yugoslavya ve Korsika da, Türkiye ve Fransa da yabani olarak yetiģmekte olan Mersin bitkisinin kültürü yapılmaktadır (Jamoussi vd., 2005). Akdenizin tipik doğal bitkilerinden olan Mersin, Ülkemizde Adana, Antalya, Ġçel, Çanakkale, Ġstanbul, Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, Ġzmir, Samsun, Muğla ve Hatay illerinde doğal olarak bulunmaktadır (Oğur, 1994). Ülkemizde genellikle Mersin adıyla bilinmesine karģın özellikle Güney sahillerinde murt, hambeles ve adi mersin adlarıyla da bilinmekte ve bazı yerlerde ise yaprağına bahar adı verilmektedir. Mersin bitkisinden elde edilen uçucu yağ bileģenleri dolayısıyla tıpta ve ilaç sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mersin yaprakları ve meyveleri Ġtalya, Sardunya Adası nda Mirto Rosso ve Mirto Bianco adında iki ünlü likörün yapımında ve ayrıca astrenjan (büzücü) ve balsamik özellikleri sebebiyle halk hekimliğinde kullanılmaktadır. GeçmiĢte olgun meyveleri zengin vitamin içeriğinden dolayı besin takviyesi, meyvelerinin ve yapraklarının dekoksiyonu ise yeni doğan 10

19 bebeklerde hassas yıkama için kullanılmıģtır. Günümüzde yaprakların dekoksiyonu solunum hastalıklarına karģı kullanılmaktadır (Flamini vd., 2004). ġekil 3. Isparta-Sütçüler Yöresinde Mersin Figure 3. Myrtle in Isparta-Sütçüler Region Mersin bitkisi yaprakları; tanen (% 14-19), uçucu yağ (% ) ve acı maddeler içermektedir. Meyvesi ise yine tanen, uçucu yağ ve Ģekerler ile organik asitler (malik ve sitrik asit) taģımaktadır. Mersin yaprak ve meyveleri dâhilen kabız, idrar yolları hastalıkları ve göğüs hastalıklarında antiseptik olarak, haricen ise yara iyileģtiri olarak kullanılmaktadır. Mersin uçucu yağı taģıdığı terpenler nedeni ile gıda ve parfüm sanayisinde, antiseptik, kan kesici ve yatıģtırıcı etkileri nedeni ile de dâhilen bronģit, verem ve Ģeker hastalığına karģı kullanılmaktadır. Yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda solunum sistemini tahriģ eder ve hamilelerde rahmin kasılması nedeniyle düģüklere sebep olduğu belirtilmektedir (Baytop,1999). Bitkinin yaprakları, çiçekli dalları ve yapraklarından elde edilen uçucu yağı (Mersin esansı) kullanılır. Yaprak ve meyveler mikrop öldürücü, iģtah açıcı, kan dindirici, antiseptik ve haricen yara iyi edici olarak kullanılır. Gıda ve parfümeri sanayisinde kullanılan önemli bir maddedir. Memleketimizde Ģeker hastalığına karģı da (günde 10 damla) kullanılır. Mersin meyveleri uçucu yağı, tanen, Ģekerler ve organik asitler ihtiva eder. Bu meyveler yemiģ olarak, kabızlık giderici ve antiseptik olarak kullanılır (Azırak, 2007). 11

20 Kekik Ġnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan, tarımı yapılan ve ticarete sunulan kekikler daha çok Origanum, Thymbra, Thymus ve Satureja cinsleridir. Türkiye de bu bitkilere ait tür sayısı çok fazla, endemizim oranı ise oldukça yüksektir. Örneğin Origanum cinsine ait 23 tür olup, endemizim oranı ise % 65.2 dir (Ietswaart, 1980). Thymus cinsinin, 60 taksona ait 39 türü bulunduğu ve endemizm oranının ise % 45 olduğu bildirilmektedir (BaĢer, 2002). Halk arasında kekik olarak adlandırılan bazı türler ise Ģunlardır: Origanum onites, Origanum vulgare, Origanum syriacum, Origanum minutiflorum, Coridothymus capitatus, Thymbra spicata, Thymbra sintiensii, Satureja hortensis, Satureja montana, Thymus eigii, Thymus vulgaris, Thymus kotschyanus, vb. dir. Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek miktarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın ana bileģeninin karvakrol veya thymol olmasıdır. Bunlar kekiğin kendine özgü kokusunu veren maddelerdir (Meriçli, 1986; BaĢer ve ark. 1993; Padulosi, 1997; BaĢer, 2001; Özgüven ve Kırıcı, 2002). Anadolu da yetiģen kekiklerin bir kısmı halk tarafından taze veya kurutulmuģ halde çay olarak içilmektedir. Çok değiģik cinslere ait çok sayıda bitki türüne kekik adı verilmektedir. Bu bitkilerin en önemli ortak özelliği, kuvvetli veya hafif, karakteristik kekik kokusuna sahip olmalarıdır. Kekik, kokusunu taģıdığı uçucu yağda bulunan carvacrol ve thymol adlı maddelerden almaktadır. Kekik, genellikle çimenlik tarla kıyılarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki karınca yuvalarının üstünde yetiģmektedir. GüneĢ ve sıcak istediği için, toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık bölgelerde çoğalır. Eterli ve uçucu yağ olarak thymol ve carvacrol içermektedir (Azırak, 2007). Etken maddeler ve bulunma oranlarında bitki tür ve varyetelerine göre değiģiklik göstermekle beraber türlerin çiçekli dal ve yapraklarının su buharı destilasyonuna tabi tutulması sonucunda kekik yağı adı verilen uçuk sarı renkte bir uçucu yağ ve destilasyon sonucunda % oranında uçucu yağ, acı madde, tanen ve flavonlar elde edilmektedir. % oranında bulunan uçucu yağda ise p-cymol, karvakrol, timol, pinenler ve seskiterpenler bulunmaktadır. Timol ve karvakrol bu karıģımın % 70 ini teģkil etmektedir (Büyükgebiz, 2006). 12

21 Öncelikle baharat olarak kullanılmakta, yağlı ve ağır yemeklerin tadını zenginleģtirmekte ve sindirimi kolaylaģtırmaktadır. ġifalı bitki olarak kekik; öncelikle kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer, mide ve barsak rahatsızlıkları kekiğin baģlıca kullanım alanlarıdır. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında, çay içimi ve gargara biçiminde kullanılmaktadır. ĠĢtah açıcı ve sindirim sistemini uyarıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, kadınlarda adet düzensizlikleri ve ergenlik sivilceleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Kekik tentürü friksiyonları ile romatizmal ağrılar, sinirsel rahatsızlıklar ve organ titreklikleri tedavi edilebilmektedir. Kekik yağı kötürümlük, kalp krizi, organ krampları, kas erimesi, romatizma, burkulmalar, tümörler, adale ezilmeleri, boğmaca, sara krizleri, zatürre ve alkol bağımlılığına karģı kullanılmaktadır (Azırak, 2007). Kekik türlerinin dallı ve çiçekli tepe ve yaprakları; çiçek açma dönemi olan Mayıs-Eylül ayları arasında, yere yakın mesafeden kesilmek suretiyle toplanmaktadır. Toplanan kekikler gölgelik yerlerde, ya da kurutma tesislerinde kurutulmakta, havadar ve rutubetsiz depolarda depolanmaktadır. Ġlaç sanayinde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi, broģlardaki koyu kıvamlı salgıyı sıvılaģtırdığından öksürük Ģuruplarının bileģimine de girmektedir. Antibiyotik etki olarak mikroorganizmaların üremesini geciktirdiği veya tamamen durduğu için ağız antiseptiği olarak gargara yapımında faydalanılmaktadır. Derideki mantar hastalıklarına karģı inhibitör etkisi olduğundan, mantar ilaçlarının bileģiminde de yer almaktadır. Ayrıca, kimya sanayinde değerli bir kimyasal madde olan timol un elde edilmesinde kullanılabildiği gibi parfümeri ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır (Büyükgebiz, 2006) Yayla Kekiği Familya: Labiatae Cins: Origanum Tür: Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis Ġngilizce Adı: Oregano Kullanılan Kısımları: Çiçekli sürgünleri ve Yaprakları Toplama Zamanı: Temmuz-Eylül 13

22 Origanum L. cinsinin dâhil olduğu Lamiaceae (Labiatae) familyası dünyada yaklaģık 200 cins ve 3500 türle temsil olunmaktadır. Bu familya üyeleri baģlıca Akdeniz havzası ülkeleri olmak üzere Avustralya, Güney Batı Asya ve Güney Amerika ya kadar yayılıģ göstermektedir. Lamiaceae familyası baharat, halk ilacı ve koku kaynağı olarak kullanılan pek çok aromatik bitkiyi içeren bir familyadır. Yurdumuzda ise 45 cins ve 546 dan fazla türe sahiptir. Origanum cinsi dünyada 41 türüyle temsil edilmektedir. Bu türlerin % 75 i Akdeniz havzasında ve özellikle yurdumuzun da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde doğal yayılıģ göstermektedir. Origanum L. cinsi Türkiye florasında da 23 tür ve 5 türaltı takson ile temsil edilmektedir. Bunlardan 15 i yurdumuz için endemiktir. Yurdumuz birçok türde olduğu gibi, Origanum L. cinsine ait çok sayıda türün dünyadaki en önemli gen merkezi konumundadır (Davis, 1982; Werker ve ark., 1985; Duman ve ark., 1995). Origanum türleri, uçucu yağlarında ana bileģenler olarak genellikle karvakrol ve timol taģırlar (Ravid and Putievsky, 1986; Sarer ve ark., 1985; Farag ve ark., 1989). Origanum türlerinden elde edilen uçucu yağlar, baģta koleretik ve antimikrobiyal etki olmak üzere bazı terapötik etkilere sahiptirler. Ayrıca ilaç, kozmetik, parfüm, likör ve sabun endüstrisinde de kullanılırlar (Farag ve ark., 1989; Souleles, 1991). 'Sütçüler kekiği', EĢek kekiği ve 'Tota kekiği' olarak da bilinen Yayla kekiği, yabani olarak yoğun bir Ģekilde toplanarak ihraç edilen endemik bir türdür (Özhatay ve ark., 1997; Baytop, 1994) (ġekil 4). Kontrolsüz ve Ģiddetli sökümler nedeniyle yoğunluğu her geçen yıl azalmaya baģlayan bu tür, Türkiye de geleceği tehdit altında olan ve acil olarak koruması gereken ilk 10 tür arasında gösterilmektedir (Özhatay ve ark., 1997). Yayla kekiğinin en önemli toplama merkezlerinden olan Sütçüler ilçesinin Ayvalı, Kesme ve Beydili yörelerinde, bir zamanlar yılda 140 tona kadar toplama yapılabilirken, son yıllarda bu miktar % 50 azalıģla 70 tona düģmüģtür. Bu düģüģün önüne geçmek amacıyla, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hem 'Kekik Toplatma ġartnamesi'ne uygun olarak kekiğin en az zarar göreceği bir zamanda toplanmasına, hem de 'Toplama yılı' ve 'Ara yılı' Ģeklinde bir uygulama yapılmasına çalıģılmaktadır. Bu uygulamada, ara yılında toplanmayan bitkilerin tohum dökerek çoğalmalarını teģvik etmek, toplama yılında ise toplama zamanının çiçeklenmeden sonraya bırakılması 14

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Proje Sorumlusu Danışman Proje No :Vet.Hek. Ahu KAYALARLI ACARTÜRK : Zir. Müh. Adem BÜYÜKHAN

Detaylı

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

Juniperus communis. Adi Ardıç

Juniperus communis. Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç En geniş yayılışı olan ardıç taksonudur. çoğunlukla çalı formunda Kabuk kırmızı kahverengi, ince kağıt gibi ayrılır İ. yaprak, 1,5 cm dipleri geniş

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No: 55 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

KEKİK Rasim ÇETİNER 1

KEKİK Rasim ÇETİNER 1 KEKİK Rasim ÇETİNER 1 GİRİŞ: Kekik önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Türkiye dünya kekik ticaretinin yaklaşık %70 ini elinde tutmaktadır. Türkiye de kekik olarak tanımlanan Lamiaceae familyasına ait

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Hyoscyamus niger (Banotu) Batbatotu, Bengildek, Dağdağan, Diş otu, Gavurhaşhaşı Kullanılan Kısımları ve İçerikleri : Çiçekli halde iken toplanıp gölgede kurutulmuş yaprakları kullanılır.

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s.

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitabın Kaynak Gösterimi ile İlgili Örnekler: Kitap Geneli İçin Atıf Örneği: Akkemik, Ü. (Editör). 2014. Türkiye nin -Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitap

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

KÜTAHYA AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN AĞIR METAL MİKTARLARININ İNCELENMESİ

KÜTAHYA AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN AĞIR METAL MİKTARLARININ İNCELENMESİ KÜTAHYA AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN AĞIR METAL MİKTARLARININ İNCELENMESİ Sema LEBLEBİCİ 1*, Sema Demet BAHTİYAR 2, M. Sabri ÖZYURT 1 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54 Günlük sorunlarda bitkilerin kullanımı Mutfağımızda bir çok bitkiden faydalanırız.mercanköşk,kekik,biberiye veya defne yaprağı ile yemekleriniz bir başka tat kazanır.baharatlar sadece tat verici olarak

Detaylı

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Üretim Türkiye de uçucu yağ üretiminin büyük kısmını gülyağı oluşturmaktadır.

Detaylı

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI Türkiye nin bitkisel zenginliği Ülkemizde 12.500 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin 4.000 tanesi yaklaşık 1/3 ü endemik (ülkemize

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi) Akdeniz havzasında yetişen defne, her dem yeşil bir çalı ya da küçük bir ağaçtır. Yaz, kış yaprağını dökmez. Ülkemizin Akdeniz kıyıları başta olmak

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Ülkemizde Kullanılan Bazı Bitkisel Droglar. Eczacılar İçin El Kitabı

Ülkemizde Kullanılan Bazı Bitkisel Droglar. Eczacılar İçin El Kitabı Ülkemizde Kullanılan Bazı Bitkisel Droglar Eczacılar İçin El Kitabı 1 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ Willy Brandt Sokak No: 9 06690 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 409 81 00 Fax : 0312 409 81 32

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN EKONOMİK ÖNEMİ

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN EKONOMİK ÖNEMİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN EKONOMİK ÖNEMİ Ahmet MERT 1 Erdal Dağıstan 2 amert@mku.edu.tr edagistan@mku.edu.tr 1 M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2 M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN TİCARETİ VE DOĞADAKİ DURUMU-I

TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN TİCARETİ VE DOĞADAKİ DURUMU-I 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 KÜLTÜRE ALINAN ADAÇAYI(Salvia halophila Hedge) NIN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GÜBRELERİN

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 13 (1) 2003, 132-141 MARA DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diyarbakır/TURKEY

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler

Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif

Detaylı

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Ağrılı Adet Ezan Çiçeği Kullanımı: Tohum yağı genç kızlara 4 gr günde yetişkinlere

Detaylı

Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kekik (Origanum vulgare var. hirtum) de Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kekik (Origanum vulgare var. hirtum) de Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) 246-251 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kekik (Origanum vulgare var. hirtum) de Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

DEĞİŞİK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKİK (Thymbra spicata var. spicata) İN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

DEĞİŞİK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKİK (Thymbra spicata var. spicata) İN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ DEĞİŞİK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKİK (Thymbra spicata var. spicata) İN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

PROJE GRUBUMUZ. * Ayla TAMAÇ * * Ayşe AKPINAR * * Betül AYHAN * * Emre SEYHAN *

PROJE GRUBUMUZ. * Ayla TAMAÇ * * Ayşe AKPINAR * * Betül AYHAN * * Emre SEYHAN * PROJE GRUBUMUZ * Ayla TAMAÇ * * Ayşe AKPINAR * * Betül AYHAN * * Emre SEYHAN * PROJENİN AMACI Sivrisineklerle mücadelede doğal çözümler geliştirmek. PROJENİN HEDEFİ Biberiye, fesleğen, lavanta ve okaliptüs

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi

Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Katar ve ark, 2011 8(2 ) Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi D Katar

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

6. familya. Campanulaceae (çançiçeğigiller)

6. familya. Campanulaceae (çançiçeğigiller) BİTKİ TANIMA III 6. familya Campanulaceae (çançiçeğigiller) özellikleri Genelde otsu, çalı veya ağaç formundadır Birçoğunda süt boruları bulunur Yapraklar almaçlı veya karşılıklı dizilişlidir Çiçekler

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BOTANİK

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BOTANİK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Yard. Doç. Dr. Dudu ÖZKUM, dozkum@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K EFB 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFB 601 Farmasötik Botanik Seminerleri Z 0

Detaylı

Türkiye Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri: İhracat Analizi

Türkiye Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri: İhracat Analizi Review Article Derleme Makalesi Journal of Bartın Faculty of Forestry 2016, 18(2): 158-167 Bartın Orman Fakültesi Dergisi ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 Türkiye Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

DEFNE (Laurus nobilis L.) YAPRAĞI VERİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (ANTALYA - MANAVGAT YAYLAALAN ÖRNEĞİ)

DEFNE (Laurus nobilis L.) YAPRAĞI VERİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (ANTALYA - MANAVGAT YAYLAALAN ÖRNEĞİ) DEFNE (Laurus nobilis L.) YAPRAĞI VERİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (ANTALYA - MANAVGAT YAYLAALAN ÖRNEĞİ) SADETTİN GÜLER Yüksek Lisans Tezi ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

zeytinist

zeytinist zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 30.03.2017 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları 3 2 3 GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (2): 40-48 Research/Araştırma Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları M. Said FİDAN 1,*, Ayşe ÖZ 1, Hakan ADANUR 1, Bülent TURAN

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola, kolza bitkisinden geliştirilen ve şifalı özellik gösteren yağa verilen isimdi. Daha sonra, kolza bitkisinin istenmeyen özelliklerini elemeye yönelik bazı bitki

Detaylı

Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum Onites L.) Klonlarının Farklı Ekolojik Koşullarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 3

Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum Onites L.) Klonlarının Farklı Ekolojik Koşullarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 3 Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Ayşe Betül AVCI 1 Emine BAYRAM 2 1Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekoklu, 35760 Ödemiş, İzmir e-posta: ayse.betul.avci@ege.edu.tr 2Ege Üniversitesi

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

Okaliptüs Eter Yağı. Okaliptüs Eter Yağı

Okaliptüs Eter Yağı. Okaliptüs Eter Yağı Okaliptüs Eter Yağı Yeryüzündeki en yüksek yapraklı ağaç olan okaliptüsün şifalı özellikleri ilk defa Aborjinler bulmuştur. Onlar, okaliptüs yapraklarını, enfeksiyon kapmasını önlemek ve iyileşmesini hızlandırmak

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN KULLANIM ALANLARI, TIBBĠ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) VE ÜLKEMĠZDE KEKĠK ADIYLA BĠLĠNEN TÜRLERĠN YETĠġTĠRME TEKNĠKLERĠ

TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN KULLANIM ALANLARI, TIBBĠ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) VE ÜLKEMĠZDE KEKĠK ADIYLA BĠLĠNEN TÜRLERĠN YETĠġTĠRME TEKNĠKLERĠ Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları,Tıbbi Adaçayı (salvia officinalis l.) Ve Ülkemizde Kekik Adıyla Bilinen Türlerin Yetiştirme Teknikleri TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERĠN KULLANIM ALANLARI, TIBBĠ

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir.

Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir. Sağlıklı bitki çayları Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir. Bir bitki çayından tıbbi fayda sağlamak istiyorsanız onu doğru yerden satın almanız ve doğru

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız. Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit

Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız. Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit Herbaryum Herbaryum, bitkiler ile yapılan tüm bilimsel çalışmalara kaynak oluşturan kurutulmuş bitki koleksiyonudur. Bu koleksiyonlar, bilimsel

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 22.02.2016

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN NEDİR? Önemli fizyolojik etkileri olan alkoloid grubunun azotlu organik bir bileşiğidir. Kimyasal ismi trimethylxanthine dir ve formülü

Detaylı

DOĞADAN TARLAYA... KEKİK

DOĞADAN TARLAYA... KEKİK 22 DOĞADAN TARLAYA... KEKİK Dr. Ali Osman Sarı, Mehmet Altunkaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü aosari@tagem.gov.tr Giriş Türkiye bulunduğu coğrafya

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):40-47 ISSN

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):40-47 ISSN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2, 25(1):-7 ISSN 13-396 OĞULOTU (Melissa officinalis L.) NDA FARKLI BİTKİ SIKLIĞI VE AZOT DOZLARININ DROG VERİMİ VE UÇUCU YAĞ ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Öğretimde Planlama ve

Öğretimde Planlama ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ders sorumlusu: prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Sait Mehmet ERGÜN BEYTEPE 2007 Konu: Karanfil, kekik, biberiye gibi baharatlar niçin hoş kokuya sahiptir? Konu Seçimi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Sağlıklı, lezzetli, pratik

Sağlıklı, lezzetli, pratik Daldır ve karıştır Kalem çayınızı ambalajından çıkartıp, TEASTİR logosundan tutarak bir bardak kaynamış suya daldırıp, 1-2 dakika kaşığa gerek duymadan, dilerseniz şeker ekleyerek karıştırın. Özel dizayn

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOKTORA TEZĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOKTORA TEZĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOKTORA TEZĠ TÜRKĠYE DE KEKĠK OLARAK KULLANILAN BAZI CĠNS VE TÜRLERĠN VERĠM VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ YÖNÜNDEN KARġILAġTIRILMASI Reyhan BAHTĠYARCA BAĞDAT TARLA BĠTKĠLERĠ

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi nin verilerine göre; 2016 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke ABD dir. ABD son zamanlarda

Detaylı