İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSTANBUL DA PAZAR VE PAZARCILIK KÜLTÜRÜ Uğurcan Koçhan PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Proje Danışmanı: Doç. Dr. Kaan Varnalı İstanbul, 2015

2 Uğurcan Koçhan PROJE DANIŞMANININ ADI SOYADI (İMZASI) :... KOMİSYON ÜYESİNİN ADI SOYADI (İMZASI) :... PROJENİN ONAYLANDIĞI TARİH :... (bu tarih SBE tarafından yazılacaktır)

3 ÖNSÖZ Çalışmam boyunca görüşleri ve desteği ile attığım her adıma ışık tutan proje danışmanım Doç. Dr. Kaan Varnalı ya teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim hayatım boyunca her daim desteğini hissettiğim ailem, projenin oluşumunda değerli fikirleri ile ufkumu açmış Zeynel Özer ve bu süreçte her daim yanımda olmuş İdil Akyol a gösterdikleri sabır ve güven için minnet duyuyor; projemi onlara, beni ben yapan aileme ithaf ediyorum. Uğurcan Koçhan Sanat Yönetmeni Nisan, 2015 iii

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ŞEKİL LİSTESİ ABSTARCT ÖZET 1. SEMT PAZARLARI TARİHÇESİ 2. GÜNÜMÜZDE İSTANBUL DA SEMT PAZARLARI VE PAZARCILIK 2.1 İstanbul da Pazar verileri Lokasyon, Gün ve Saat Pazarcı Pazar tüketicisi 3. SEMT PAZARLARINDA SATIŞ STRATEJİLERİ 3.1. Pazar İçi Lokasyon 3.2. Fiyatlandırma 3.3. Tezgâh Kullanımı ve Ürün Gamı Yönetimi 3.4. Pazarcı Sloganları SONUÇ 4. KAYNAKÇA iv

5 KISALTMALAR AVM: Alışveriş Merkezi SES : Sosyo Ekonomik Statü v

6 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 3.1: Pazartesi günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.2: Salı günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.3: Çarşamba günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.4: Perşembe günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.5: Cuma günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.6: Cumartesi günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.7: Pazar günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.8: Bir haftada kurulan tüm İstanbul semt pazarları. vi

7 ABSTRACT In this paper on the subject of Farmers Markets and the Farmers Market Culture in Istanbul, marketing strategies including various variables, and marketing slogans will be studied and analyzed. The Local Farmers Market History section introduces and examines shopping / trade as one of the main human activities within the context of time and location, as well as the correlation between Industrial Revolution and manufacturer in addition to the manufacturer - consumer relations. In the section called Today of Farmers Markets and Market Merchandising in Istanbul, data on location, day and time; diversity of products offered; and product contents of Istanbul Farmers Markets is shared. This data is followed by the information gathered through interviews conducted with Istanbul Umum Pazarcilar Esnaf Odasi (Istanbul Local Farmers Market Tradesmen Association), Dora Research, tradesmen, consumers and official trade control officers. The last chapter Sales Strategies in Farmers Markets analyzes the decisions and dynamics in regards to location within the market, pricing systems and variables, the use of displays and the management of product range, and the marketing slogans comparatively. vii

8 ÖZET İstanbul da Pazar ve Pazarcılık Kültürü konulu bu çalışmada; pazarın tarihi, günümüzde İstanbul daki pazar kültürü ve verileri, farklı değişkenler ile beraber pazarda satış stratejileri, karşılaştırmalı olarak da pazardaki sloganlar incelenecektir. Giriş bölümü olan Semt Pazarları Tarihçesi bölümünde; tarih boyunca insan topluluklarının temel aktivitelerinden biri olan alışveriş eyleminin mekânsal karşılıklarını, sanayi devrimi ile tüketim ve üretici - tüketici ilişkisi üzerinde var olan değişiklikler incelenmektedir. Günümüzde İstanbul da Semt Pazarları ve Pazarcılık bölümünde İstanbul da kurulan semt pazarları lokasyon, gün, saat; ürün çeşitliliği ve ürün içerik verileri paylaşılmakta devamında İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, Dora Research, pazarcılar, pazar tüketicileri ve zabıtalar ile yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen veriler aktarılmaktadır. Son bölüm olan Semt Pazarlarında Satış Stratejileri bölümünde ise pazar içi lokasyon seçimleri ve dinamikleri, ürün fiyatlandırma sistemleri ve etki eden değişkenleri, tezgâh kullanımı ve ürün gamı yönetimi, karşılaştırmalı olarak da Pazarcı Sloganları değerlendirilmektedir. viii

9 1. SEMT PAZARLARI TARİHÇESİ Tarih boyunca insan topluluklarının temel aktivitelerinden biri olan alışveriş, geçmişte temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir eylem iken modern çağda yaşamsal ihtiyaçların temini amacının ötesine geçerek bireyi hedefleyen mesajlarla kitlelerin yönlendirildiği, psikolojik ve toplumsal boyutları ve etkileri olan bir olgu haline gelmiştir (Uzun, 2008). Alışveriş aktivitesi antik çağlardan bu yana farklı mekânlarda gerçekleştirilmiş, toplumların kültürel yapıları, üretim biçimleri ve teknolojik gelişmeler ile ilişkili olarak değişime uğramıştır. Bu çalışmanın konusu olan semt pazarları da tarih boyunca etkinliğini korumuş alışveriş mekânlarıdır. Hodder (1965 aktaran Özgüç ve Mitchell, 2000) semt pazarlarını alıcı ve satıcıların, otoriteler tarafından belirlenmiş bir yerde, düzenli aralıklarla bir araya geldiği bir kamusal toplanma şekli olarak tanımlamaktadır. Genellikle periyodik olarak (haftalık ya da aylık) kurulan semt pazarları üretici ile tüketiciyi buluşturmakta, tüketicinin genellikle taze sebze, meyve ve giyim ihtiyaçlarını karşılamakta, coğrafi özelliklere bağlı olarak caddelere, sokaklara ya da meydanlara kurulabilmektedirler. Tarihsel olarak antik Yunan ve Roma da agora ve forumlar alışveriş eyleminin ilk düzenlenmiş mekânsal karşılıkları olarak sayılabilmektedir. Agora ve forumlardan önce ticari aktivitelerin zanaatkârlar ve tarımla uğraşanlar arasında takas ile başladığı ve bu takasların kentlerin buluşma ve toplanma mekânlarında gerçekleştirildiği bilinmektedir. Agora ve forumlar ise genellikle kentlerin merkezinde yer alan tanımlanmış mekânlar olarak karşımıza çıkmakta, hatta kentlerin merkezini oluşturmakta, toplanma ve tartışma işlevlerinin yanı sıra haftanın belirli günlerinde pazar olarak kullanılmaktadırlar (Dinçer, 2010). Antik çağdan Ortaçağ a geçildiğinde alışveriş eyleminin agora ve forumlarla benzer olarak kent merkezlerinde gerçekleştirildiği, kent merkezindeki meydanlarda periyodik olarak kurulan seyyar panayırlar ve fuarlarla birlikte pazaryerlerinin de önemli bir odak noktası oluşturduğu bilinmektedir (Zengel, 2001). Ortaçağ Avrupası nda pazaryerleri genellikle kent merkezinde yer alan kilise ya da katedrallerin çevresinde haftalık olarak kurulmaktadır (Uzun, 2008). Zaman içerisinde nüfusun artışı, kentlerin büyümesi ve ticari aktivitelerin gelişimi ile geçici pazaryerlerinin dışında dükkânlar yaygınlaşmış (Dinçer, 2010; Uzun, 2008; Zengel, 2001), bu dükkânlarla birlikte alışveriş eylemi çeşitli mekânlarda açık ve kapalı olarak devam etmiştir. 1

10 Sanayi Devrimi ile üretim ile beraber tüketim ve üretici - tüketici ilişkisi de farklılaşmıştır. Sanayi öncesi dönemde zanaatkârların kendi ürettikleri ve pazarlarda sattıkları ürünler alt gelir grupları tarafından tüketilirken, daha kaliteli ürünler üst gelir grupları tarafından tüketilmiş ve daha yüksek fiyatlara satılmıştır (Dinçer, 2010). Ancak Sanayi Devrimi ile ürünlerde yaşanılan standartlaşma ve toplu üretim alt ve orta gelir grubunun da daha ucuza standart ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmıştır. Diğer yandan sanayi öncesi dönemde pazarlar ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri kapsamakta iken Sanayi Devrimi sonrasında zanaat isteyen özellikle giyim gibi ürün gruplarının da pazarlarda giderek artan bir hacme sahip olduğu görülebilir. Üretici ve tüketici ilişkisi de sanayileşme ile birlikte değişime uğramıştır. Antik çağlardan başlayarak alışveriş doğrudan üretimi yapan kişi ve tüketici arasında birebir ilişki ile sağlanmıştır. Ancak sanayileşme ile birlikte üretim ve tüketimin yapıldığı mekân farklılaşırken, fabrikada işçiler tarafından üretilen ürünler pazarlarda, mağazalarda ve zamanla gelişen çarşılar ve alışveriş merkezlerinde bir aracının tedariki ile elde edilerek tüketici ile buluşturulmaya başlamıştır. Sanayileşme ve modernleşme kentlerde yaşayan nüfusu giderek arttıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi ülkelerde kentlerde artan nüfusun özellikle taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan semt pazarlarının giderek yetersiz kalmaları nedeniyle kentin farklı noktalarına taşındıkları ya da daha büyük kapalı pazar alanlarına dönüştürüldükleri görülmektedir (Dinçer, 2010). Ancak Türkiye gibi hızlı göç ve kentleşme ile karşı karşıya kalan ülkelerde perakende ticaretin gelen nüfusa karşılık yeterince hızlı gelişememesi, semt pazarlarının esnek yapılarının bu ihtiyaçlara karşılık vermede vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir (Çalışkan, 2007). Özellikle son yıllarda tüketimin mekânı haline gelen alışveriş merkezleri gün geçtikçe artmasına rağmen semt pazarları varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 2

11 2. GÜNÜMÜZDE İSTANBUL DA SEMT PAZARLARI VE PAZARCILIK 2.1. İstanbul'da Semt Pazarı Verileri Bu bölümde İstanbul da kurulan semt pazarları lokasyon, gün, saat; ürün çeşitliliği ve ürün hacimleri incelenecek ardından İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, Dora Research, pazarcılar, pazar tüketicileri ve zabıtalar ile yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen veriler aktarılacaktır Lokasyon, Gün ve Saat İstanbul Pazarcılar Odasından alınan 2015 verileri doğrultusunda İstanbul da Pazartesi günleri 43, Salı günleri 51, Çarşamba günleri 56, Perşembe günleri 58, Cuma günleri 56, Cumartesi günleri 59, Pazar günleri 54 ve haftalık olarak toplamda 337 semt pazarı kurulmakta olduğu görülmektedir. İstanbul da kurulan 337 semt pazarından 263 tanesinin nüfusa sahip Avrupa Yakası nda 74 tanesinin de nüfusa sahip Anadolu yakasında kurulduğu tespit edilmiştir. İstanbul da bir haftalık dilimde en çok semt pazarı kurulan ilçe 26 semt pazarı ile nüfusa sahip Küçükçekmece iken en az semt pazarı kurulan ilçe 8 semt pazarı ile nüfusa sahip Avcılar dır. Bir günlük dilimde ise en çok semt pazarı kurulan İstanbul ilçesi Cuma günleri kurulan 6 semt pazarı ile nüfuslu Üsküdar iken, Üsküdar ı Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri kurulan 5 semt pazarı ile Küçükçekmece takip etmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2013). İstanbul semt pazarlarının günlere göre dağılımı aşağıdaki zaman ve mekan bağlamında semt pazarlarını gösteren şekillerde (Şekil 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8) gösterilmiştir. 3

12 Şekil 3.1: Pazartesi günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.2: Salı günleri kurulan İstanbul semt pazarları. 4

13 Şekil 3.3: Çarşamba günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.4: Perşembe günleri kurulan İstanbul semt pazarları. 5

14 Şekil 3.5: Cuma günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.6: Cumartesi günleri kurulan İstanbul semt pazarları. 6

15 Şekil 3.7: Pazar günleri kurulan İstanbul semt pazarları. Şekil 3.8: Bir haftada kurulan tüm İstanbul semt pazarları. 7

16 Pazarların açılış - kapanış ve yoğunluk saatleri bulundukları lokasyon, açıldıkları gün, sahip oldukları konsept, mevsim, pazarcıların yanlarında getirdikleri içerik, içerik hacmi ve yerel yönetimler doğrultusunda değişiklikler göstermektedir. Semt pazarlarının kuruluş günü, o yerdeki diğer pazar yerlerinin kurulduğu günler dikkate alınmak suretiyle, açılış ve kapanış saatleri ise mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre belediye encümenince belirlenmektedir (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, 2014). Örnek olarak Kadıköy Salı Pazarı nda yapılan birebir görüşmeler doğrultusunda edinilen bulgular göstermektedir ki gıda ürünleri satan bazı pazarcılar kurulum için gece da gelmeye başlamaktadırlar (Pazarcı 1, kişisel görüşme ). Gıda dışı ürünler satan pazarcılarda kurulum için sabah müşterisini kaçırmamak niyetiyle ı geçirmemek eğilimindedirler. Gün içerisinde yoğunluğun azalması ile beraber, bir yandan satışın devam etmesi ile akşam sıraları toplanmaya başlayan Kadıköy Salı Pazarı nda saat civarlarında pazarın bittiği ve pazarcıların gittiği bilgisi edinilmiştir (Pazarcı 2, kişisel görüşme ) Ürün Çeşitliliği İstanbul semt pazarlarında ağırlıklı olarak gıda azalarak takiben hazır giyim, tekstil, ev eşyaları, zücaciye ürünleri, ikinci el ürünler ve teknolojik ürünlere rastlamak mümkündür. Semt pazarlarının kuruldukları lokasyon, lokasyon dolayısı ile tüketici kitlesi, pazarcı katılımı, yerel yönetim ve mevsim ürün çeşitliliğini doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra bazı semt pazarlarının da konseptleri gereği tek yönlü veya daha dar ürün grupları üzerinden satış yaptıkları bilinmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda İstanbul semt pazarlarının sabit bir şekilde ürün çeşitliliğinden bahsetmek çok fazla değişkene bağlı olduğundan söz konusu değildir. İstanbul da yeni bir semt pazarının kurulum sürecindeki ilk adım ilgili mahalle muhtarı veya bölge halkının talebi üzerine gerçekleşmektedir. Talebin üzerine Belediye tarafından yapılan araştırmalar sonrası talebin uygun bulunması halinde, Belediye Emlak-İstimlâk, Ruhsat ve Denetim, Fen İşleri, İmar, Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ilgili müdürlükler ile Esnaf Odaları nın ortak çalışmaları sonucu hazırlanan pazar yeri projesi başkanlık makamının onayı ile İtfaiye, Emniyet ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi nin onayı ile pazarın kurulacağı gün, yer ve tahsis ücreti Belediye Meclisi nce karara bağlanmaktadır (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, 2014). 8

17 Lokasyon bazında semt pazarlarında satılacak ürünler; daha önceden belirlenmiş bölge ihtiyaçlarını hedef alacak nitelikte veya mevcut konseptlerini muhafaza etme eğilimindedirler. Kendi konseptini muhafaza etmek konusunda örnek olarak Fatih teki Kadınlar Pazarı gösterilebilir. Kadınlar Pazarı nda benzer semt pazarlarından farklı olarak açık et kesimi ve satışı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Siirt ten meyveler, Antep ten bulgur ve baharatlar, Diyarbakır dan karpuz çekirdekleri, Mardin den pestiller, Erzincan dan deri tulumu gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu yöresel lezzetlere ulaşılabildiği bilinmektedir. Bir yandan da Tarabya Ferahevler semt pazarı incelediğinde hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu durumun, şehrin giyim eşyası satan merkezi iş alanlarına uzaklığına ve semtte bu tür dükkânlar olmayışına bağlanabilmesi söz konusudur. (Özgüç ve Mitchell, 2000) Mevsimsel bazda içerik değişimi etkisini en yoğun hazır giyim, sebze ve meyve tezgâhlarında göstermektedir. Hazır giyim ürünleri konusunda bulunan mevsime uygun ürünler tezgâhlarda yer alırken, meyve ve sebzede de tazelik prensibi ile ürün çeşitleri mevsimsel bazda belirlenme eğilimindedir. Örnek olarak Silivri Altınorak taki Amerikan Pazarı incelendiğinde sadece yaz mevsimleri akşam saat dan sonra kurulduğu, mevsime uygun hazır giyim ağırlıklı olup azalan hacimde, tekstil, zücaciye, takı, aksesuar ve elektronik ürünleri satılmakta olduğu görülmektedir. İstanbul semt pazarlarında mevsimsel değişikliklerden ötürü belirli sebze ve meyvelere ulaşılamamaktadır. Ulaşılabilenler ise genellikle sera ürünü olarak yetiştirilmekte veya bir önceki mevsimden buzhanede saklanmaktadır. Örnek olarak çilek meyvesini ele alacak olursak ilkbahar ve yaz dönemlerinde yetişen çilek, kışın tezgâhlarda yer alabilmek için seralarda yetiştirilmektedir. Kışın tezgâhlarda yer alan çileğin fiyat etiketi ise mevsim dışı ürün olmasıyla az bulunabildiğinden ve üretiminin daha maliyetli olmasından ötürü kendi mevsim fiyatının üç ila dört katı arası değişiklik göstermektedir (Pazarcı 3, kişisel görüşme ) Pazarcı Yakın geçmişte pazarcılığın yoğunlukla hem üretici hem pazarcı kimlikli olan, babadan oğula geçen bir meslek olduğu bilinmektedir. Erken yaşta tezgâhlarda yetişen çocukların geleceğin pazarcıları olmak üzere pazar içi iletişimi, pazar kültürü ve pazar ekonomisi üzerine eğitilmekte oldukları, bunun yanı sıra ürün-pazarcı kimliği bazında da belirgin ayrımların olduğu tespit edilmiştir. İstanbul'daki pazarcıların büyük çoğunluğunun Siirt ve 9

18 Bitlisli olduğu, Malatya ve Sivaslılarında takip eden bir nitelikte katılımlarının olduğu bilinmektedir. Örnek olarak ağırlıklı ikametin meyve ve sebze satan pazarcılarda Güneydoğu bölgesinden, tuhafiye, hazır giyim, tekstil ürünleri satan pazarcılarda İç Anadolu bölgesinden olduğu bilgisi edinilmiştir (Umut Yıldız, İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, Genel Sekreteri, kişisel görüşme ). Günümüzde ise daha kozmopolit bir yapıya bürünen İstanbul semt pazarlarında, tezgâhların; birçok farklı sosyo-ekonomik statüden ihtiyaçlara ve o ihtiyaçların sağlayıcılarına açıldığı görülmüştür. Örnek olarak Pop-Up Kadıköy semt pazarı ele alınıldığında türdeşlerine çok zıt bir yapısı olduğu görülmektedir. Pop-Up Kadıköy semt pazarı konsept olarak tasarımcı ve sanatçıları tüketici ile buluşturmaktadır. İçerik olarak ise özel üretim takı, aksesuar, hazır giyim, ev eşyası, oyuncak ve hazır gıda satıldığı tespit edilmiştir. Genel olarak İstanbul semt pazarlarında ise tezgâhlarının ağırlıklı olarak üreticiden veya başka bir aracıdan alım yapan aracılar ile doldurulduğu gözlemlenmektedir. Bu noktada üreticiden tüketiciye direkt satışın belirli ihtimallerde gerçekleşmediği ve etiketlerde de fiyat artışına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır (Pazarcı 4, kişisel görüşme ). İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası ile yapılan birebir görüşmeler doğrultusunda, odaya kayıtlı 6700 pazarcı, kayıt dışı ise arası pazarcı olduğu öğrenilmiştir. Bu pazarcıların %90 ı erkek iken %10 u da kadındır. Düşük bir yüzdede olan kadın pazarcıların kendi içlerinde yüksek bir yüzdede erkek pazarcılar ile karı-koca veyahut akraba oldukları anlaşılmıştır (Özgüç ve Mitchell, 2000). Pazarcılar ile karşılıklı görüşmelerden edinilen bilgiler göstermektedir ki ortalama gelir seviyesi artı-eksi değerde uç örnekler barındırmaktadır. Bir pazarcının yıllık ortalama gelir seviyesinin ise ürün çeşidi, katılım, pazar yeri, pazarcı, mevsim ve ekonomik altyapı değişkenlerine bağlı olduğundan net bir değere sabitlemenin söz konusu olmadığı bilinmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Genel Sekreteri Umut Yıldız la yapılan görüşmeler doğrultusunda da, ortalama katılım gösteren ve kalifikasyonda olan bir pazarcının aylık gelirinin asgari ücretin iki veya üç katı olarak öngörüldüğü öğrenilmiştir. Eğitim seviyesinde ise yüksek profillerde eğitim görmüş pazarcılara rastlamanın çok mümkün olmadığı bilinmektedir. Yapılan görüşmeler göstermiştir ki çoğunlukta eğitim seviyesi düşük iken, büyük ölçekte azalarak seçkin pazarlarda lise, yüksekokul ve çok nadirde olsa üniversite seviyesine ulaştığı gözlemlenmiştir. 10

19 Semt pazarı gezilerinde keşfedilen bulgular ve genel kanılarla ile pazarcılarının sosyal kimliği irdelenecek olunursa; kurdukları başlangıç iletişimlerinde Annecim, Ablacım, Bacım gibi söylemleriyle samimi, 6 metreye kadar varabilen tezgâhlarda onlarca müşterinin sorularını ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar dikkatli, pazarlık yetenekleri ile sonuç odaklı, müşteri çekmek konusunda da yaratıcı sloganlarıyla girişimci ve fırsatçı insanlar olduklarını söylemek mümkündür Pazar Tüketicisi Bu bölümde semt pazarı gezilerinden ve karşılıklı görüşmelerden edinilen bulguların yanı sıra; Ağustos 2009 tarihleri arasında, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 7 pazarda, 18+ AB-C1-C2-D grubu sosyo-ekonomik statüye sahip 350 kadın denek ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak, Dora Research tarafından gerçekleştirilmiş Semt Pazarlarına Bakış araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır. Araştırma sonucu ankete katılanların yaş dağılımı; % yaş, % yaş, % yaş, % yaş, % yaş, %6 oranında da 60 ve 60 yaş üstüdür. Sosyoekonomik statü dağılımı ise AB grubu için %30, C1 grubu için %15, C2 grubu için %28, D grubu için ise %30 dur. Görüşmecilerin %65 i haftada 1 kez semt pazarlarına gittiğini belirtmiştir. AB SES katılımcıları; C1, C2 SES katılımcılarına göre semt pazarlarına daha az katılım göstermektedirler. Semt pazarında harcama yapabilecek maddi imkânı veya niyeti olmayan tüketicilerin de tezgâhların arasında gezdiği gözlemlenmiştir. Bu tüketicilere sorulduğu zaman ise, Hava almaya çıktım, Özellikle bir şey almaya gelmedim, geziyorum. cevapları alınmış; görüşme derinleştirildiğinde ise; Bütün gün evde bunalıyorum, pazara çıkınca iki insan görüyorum, iki tezgâh karıştırıyorum eve dönüyorum. gibi söylemlerle karşılaşılmıştır (Pazar Tüketicisi 1, 2, kişisel görüşme ). İstanbul semt pazarlarında tüketicilerin %64 oranında tek başlarına katılım gösterdikleri, %36 oranda ise azalarak arkadaşları, çocukları, eşleri, anneleri, kardeşleri, komşuları ve diğer akrabaları ile gittikleri belirtilmiştir (Semt Pazarlarına Bakış, 2009). İstanbul semt pazarlarının tüketiciler tarafından tercih edilme nedenlerinde; fiyatların daha ucuz olması %74, çeşidin bol olması %58, ürünlerin daha taze olması %45 oranda öncelik değerlerine ulaşılmıştır. En sık satın alınan ürünler arasında %80 oranında gıda satın alımı gerçekleşirken, genelinde %20 oranında, genç tüketici bazında ise %27 oranında hazır 11

20 giyim satın alımı olduğu görülmektedir. 40 yaş ve üstü AB sosyo-ekonomik statüye sahip katılımcıların pazarları tercih etme nedeninin ağırlıklı olarak ürünlerin daha taze olması olduğu, C1,C2 ve D2 SES gruplarının da gıda alışverişlerinin yanı sıra hazır giyim alışverişlerini de semt pazarlarında gerçekleştirdikleri görülmektedir. Görüşmelerde tercih sebepleri incelendiğinde; Evime yakın, ne ararsam buluyorum., Baksana her şey dalından daha yeni kopmuş gibi değil mi?, gibi çeşitlilik, yakınlık ve tazelik faktörünün yanı sıra Ne yapayım? O kapalı ruhsuz AVM lere mi gideyim? özelinde bir tepkide alınmıştır. Bu tepki ile altı çizilmesi gereken durum tüketici nezdinde, alışveriş merkezlerinin duygusal anlamda pazarların hareket, heyecan ve samimiyetine ulaşamadığına ek olarak kapalı alanda alışverişin o kadar çekici olmama ihtimalidir (Pazar Tüketicisi 3, 4, 5 kişisel görüşme ). Semt pazarı, bakkal ve market paydaşları arasında; semt pazarındaki son on gıda alışverişinde 3.49 luk oranla ikinci olan marketten sonra, semt pazarları 5.45 lik oranla liderliği taşımaktadır. Son on hazır giyim alışverişinde ise semt pazarları 4.82 orana sahip olup, 5.12 lik orana sahip marketleri yakından takip etmektedir. Gıda ve hazır giyim ürünlerinde bakkallar ve marketlerle sıkı rekabet içinde olan semt pazarları, son on temizlik alışverişinde 0.44 lük bir oranla açık ara paydaşlarının arasında en az orana sahip olanıdır. Tüketicilere neden bu kadar az tüketildiği sorulduğunda ise Tanımadığım etmediğim marka, nereden bileyim iyi mi değil mi?, Açıkta satılıyor onlar, kim bilir içine ne katıyorlar, Markettekinden ucuz ise vardır bir bit yeniği, kaçaktır onlar gibi söylemlerle güvensizliklerini dile getirmektedirler. Bu noktada tüketicinin gıda ve hazır giyim ürünlerinde tadarak, koklayarak, dokunarak, gererek vb. gibi eylemlerle kalitesini veya tazeliğini ölçümleyebilirken temizlik ürünlerini ölçümleyemedikleri, bu durumun da satın alma sürecinde belirli bir güvensizlik ortamı yarattığı görülmüştür (Pazar Tüketicisi 6, 7, 8 kişisel görüşme ). İstanbul semt pazarı tüketicisinden semt pazarları ile ilgili önerileri istendiğinde çevre kirliliğinin öncelikli olarak azaltılması talep edilirken, daha temiz ve hijyenik bir ortam talep ettikleri görülmüştür. Hijyen konusunu takiben, pazarcıların bağırarak iletişim kurmaları, tavır ve davranışları da belirli tüketiciler için rahatsız edici bulunduğu öğrenilmiştir. Alan kullanımı da yoğunluk saatleri dâhilinde özellikle Erenköy Perşembe Semt Pazarı gibi dar sokaklara kurulan semt pazarlarında tüketicilerin daha fazla alan talep ettikleri gözlemlenmiştir. Tüketicilerin tüm bu taleplerine rağmen semt pazarı 12

21 tüketicilerine Evime eşit uzaklıkta olsalar bile, pazarı süpermarkete tercih ederim ifadesine ne derece katılıyorsunuz sorusu sorulduğunda; tüm sosyo-ekonomik statülerin ortalamasında % 80 lik bir oranda semt pazarlarını tercih ettiği öğrenilmiştir. Bu tercih yoğunluğu ile beraber İstanbul semt pazarlarında ziyaret başına ortalama 43 TL harcanırken, sosyo-ekonomik statüyle paralel olarak harcanan tutarlar farklılık göstermektedir (Semt Pazarlarına Bakış, 2009). 3. SEMT PAZARLARINDA SATIŞ STRATEJİLERİ Tüketici davranışlarının önemli çıkarımlarından biri insanların ürünleri çoğunlukla temel fonksiyonları nedeniyle değil, içerdikleri anlamları nedeniyle tercih ediyor olmalarıdır. Ürünlere yüklenen anlam ve tüketici ile kurabilecekleri ilişkiler birçok duygusal fayda sağlayabilecek nitelikte olup, satın alma sürecini etkileyebilmektedir (Solomon, Bamoss, Askegaad, 1999). Semt pazarlarında ise süreç pazarın genel çatısının zaman içerisinde ağızdan ağıza iletişim veya ilk görüşte bıraktığı izlenim ile var olmaktadır. Tezgâh ölçeğine inildiğinde ise tüketiciye daha öncesinde müşterisi olmadığı takdirde orijinal ürün satışı ve o ürünün markasının biliniyor olma durumu hariç hiçbir duygusal fayda sunmamış ürünler ile karşılaşılmaktadır. Ürünlerinin fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra semt pazarı tüketicisini duygusal faydalara da maruz bırakma ihtiyacı duyan pazarcılar; bu ihtiyacın getirisi olarak alan kullanımlarında ve sözel iletişimlerinden ayrışmaya gitme eğilimindedirler. Bu bölümde saha araştırmaları ve yapılan görüşmelerden değerlenen ve kişisel yorumlarla birleştirilen İstanbul semt pazarları satış stratejileri incelenecektir Semt Pazarı İçi Lokasyon Semt pazarları içerisinde yer tahsisleri semt pazarların bulunduğu semtlerin belediyelerine müracaat ile gerçekleşmektedir. Yapılan müracaatlar Pazar Kontrol Zabıtasının raporu sonucu Belediye Zabıta, Ruhsat ve Denetim ve İşletme Müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve Zabıta Müdürlüğü nce Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ne sevk edilir. Onay sürecinden sonra kuraya katılmaya hak kazanan pazarcılar belediye encümeni huzurunda çekilecek kura sonucu adlarına tahsis edilecek olan yerler hakkında bilgilendirilmektedir. Semt pazarlarının olduğu günlerde zabıtalar tarafından kontrol edilen yer tahsislerinde mazeret bildirmeden katılım göstermemek, şahsa tahsis edilmiş alının hacminde değişiklik yapmak, paylaşmak, başkasına kiralamak, satmak veya belediye başkanın onayı olmadan 13

22 başkasına devredilmesi yönetmelik ile yasaklıdır (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, 2014). Pazar içi lokasyon seçimlerinin belirli yönetmeliklerle sabit değerlere bağlandığı ve kura çekimleri ile katılımcı pazarcıların hepsine eşit hak imkânı verildiği gözlemlenmiştir. Bu düzenleme katılım süreçlerini iyileştirirken, aynı zamanda pazarcıları ve pazar tüketicilerini doğabilecek herhangi bir kargaşa ortamından korumaktadır. Diğer yandan semt pazarlarında yapılan saha araştırmaları göstermiştir ki ürün çeşitleri bağlamında tezgâh dağılımları karışık olarak yer alabilmektedir. Örnek olarak Kadıköy Salı Pazarı incelendiğinde birinci kapıdan girildiğinde hemen sağda su ürünleri tezgâhı ile karşılaşılmakta, devamında ise meyve-sebze tezgâhları bulunmaktadır. Meyve-sebze tezgâhlarının aralarına az sayıda dağılmış hazır giyim, oyuncak ve tekstil ürünleri tezgâhları da bulunmaktadır. Tanımlanan bu karışıklıklar üst ürün grupları başlıklarının (hazır giyim, gıda vb.) lokasyonları içerisinde seyrek dağılımda zıt veya bağımsız ürünler olarak yer almasıyla var olmaktadır. Karışıklığın başlıca var olma nedenleri arasında kura çekilim süreçlerine geç katılım ve semt pazarında anlık boş yer açılımı gibi nedenlerin olduğu bilinmektedir. Tüketici nezdinde karışık tezgâh dağılımı algısını inceleyecek olursak, Dora Research ün 2009 tarihli semt pazarları konulu araştırmasında semt pazarlarında genel memnuniyetöneriler başlığı altında çıkan sonuç göstermektedir ki Her grup ürün için ayrı yer olsun domatesçinin yanında tişört satılmasın gibi talepler bulunmaktadır. Tüketicinin böyle bir talebinin olmasının yanı sıra, pazarcılarla da yapılan görüşmeler pazarcıların da benzer isteklere sahip olduğunu göstermektedir. Tüketicilerden farklı olarak ise pazarcıların en büyük beklentisi belirlenmiş pazarda işlek bir bölgeye tezgâh açabilmek ve para kazanabilmektedir. Semt pazarı içi tezgâh lokasyonlarının ürün gamı bazında düzensiz dağılımlarını Yeşilköy Çarşamba Pazarı örneği ile inceleyecek olursak; nizami bir şekilde dağılmış ve tabelalar ile bölümlere (hazır giyim, tuhafiye, sebze-meyve vb.) ayrılmış 12 den fazla sokak bulunmaktadır. Bu sokakların tarihli saha gezisinde tezgâhların tabelalardan farklı içeriklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen uyumsuzlukla beraber bölgede görev yapmakta olan zabıtalardan konu hakkında alınan yorum göstermektedir ki; 14

23 Pazarlarda süregelen bir yerleşim söz konusudur. Bu yerleşim hiç bitmez, biri gelir biri gider. Bu yerleşimin adaletli olarak gerçekleşmesi için kura yöntemi kullanılır ve herkes kurada şansına çıkana biat eder. Biri iyi olarak nitelendirdiği bir yerden vazgeçip de aynı ürün olacak diye başka bir sokakta ki yer ona göre kötü ise oraya geçmez. Pazarcı ve pazar tüketicisinin ticari süreçlerinin tezgâh dağılımı bağlamında iyileştirilmesi büyük bir önem taşımamaktadır. Hali hazırda uygulanan tezgâh lokasyonu belirleme yöntemleri ve değişkenler dâhilinde de sürdürülebilirliği konusunda şüpheler bulunmaktadır Fiyatlandırma Dora Research ün de bulguları doğrultusunda semt pazarlarının tercih edilme nedenleri arasında yer alan ucuzluk ve pazarlık faktörü semt pazarı tüketicisinin nezdinde önemli bir noktada yer almaktadır. Bu bulguların yanı sıra saha gezileri de göstermiştir ki fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ürünlerin fiyatlandırma süreçleri ekonomik altyapı, arz talep, kalite, ithalat-ihracat, lokasyon, semt pazarı içi benzer ürün rekabeti ve mevsimsel koşulları ile şekillenmektedir. Fiyatlandırma süreci aynı anda birçok değişkene bağlı olduğundan tam olarak bir ürünün ederi hakkında tahmin yürütebilmek; piyasanın çok yakından takibi ile söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak belirli bir ürünün ihracatı hali hazırdaki tahmini bölgesel ihtiyacı yok sayarak fazla yapıldığı takdirde; ürüne olan talep artabilmekte, talep artışı ile de fiyat artışı söz konusu olabilmektedir. Mevsimsel değişkenlerle fiyatların artışı ise; kış aylarında daha maliyetli olarak serada yetiştirilerek tezgâhlara ulaştırılan fasulye ve biber gibi ürünlerin kendi mevsimlerine nazaran daha pahalı oldukları bilinmektedir. Bu duruma ek olarak havanın don yapması veya seraların sele kapılarak ürünlerin yok olması gibi iklime bağlı değişkenlerle de fiyat artışları gerçekleşebilmektedir. Lokasyon bağlamında fiyatlandırmayı bir örnek ile inceleyecek olursak türdeşlerinden ayrışacak bir oranda hazır giyim satılan Yeşilköy Perşembe Pazar ında; büyüklüğü bakımından daha fazla ihtiyaca cevap verebilecek seçeneklere ulaşmanın mümkün olduğu görülmektedir. Taklit ürünlerin yanı sıra orijinal ürünlerin defoluları ve orijinal ürünlerin bulunabildiği nam-ı diğer Sosyete Pazarı ndaki tezgâhların bazılarında soyunma kabinleri, dolar ve kredi kartı ile ödeme gibi kolaylıklar sunulmaktadır. Bölge pazarına yoğunlukla lüks özel araçlarıyla ulaşım sağlayan AB SES grubu tüketicilerinin ihtiyaçlarını 15

SEMT PAZARLARINA BAKIŞ. Hazırlayan: Cem Emre ÇALIŞKAN DORA ARAŞTIRMA Eylül 2009

SEMT PAZARLARINA BAKIŞ. Hazırlayan: Cem Emre ÇALIŞKAN DORA ARAŞTIRMA Eylül 2009 SEMT PAZARLARINA BAKIŞ Hazırlayan: Cem Emre ÇALIŞKAN DORA ARAŞTIRMA Eylül 2009 İÇERİK Giriş Demografi Bulgular Semt pazarlarından alışveriş sıklığı Semt pazarlarının tercih edilme nedenleri Semt pazarlarından

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

1974 ten bugüne biz dogrusunu yapiyoruz...

1974 ten bugüne biz dogrusunu yapiyoruz... _ 1974 ten bugüne biz dogrusunu yapiyoruz... www.atombaharat.com www.baharatgunleri.com HAKKIMIZDA ATOM GIDA Küçük bir işletme olarak yola çıktık. Fakat her yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalıştık.

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 AVM ALGI ARAŞTIRMASI sonuçları açıklandı Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ve GfK TÜRKİYE işbirliği ile gerçekleştirilen AVM Algı Araştırması sonuçları 12 Ocak 2011

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

NE YAPAR. Saldi Türkiye nin tek karma ucuzluk mağazasıdır. Saldi ünlü markaların stok ürünlerini ucuza alır, ucuza satar

NE YAPAR. Saldi Türkiye nin tek karma ucuzluk mağazasıdır. Saldi ünlü markaların stok ürünlerini ucuza alır, ucuza satar NE YAPAR Saldi Türkiye nin tek karma ucuzluk mağazasıdır. Saldi ünlü markaların stok ürünlerini ucuza alır, ucuza satar Saldi yerli markaları değil, yabancı markaları satar Saldi üretim fazlası 1. kalite

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Ülkemiz ile Tayvan ve Filipinler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 03 Mayıs - 11 Mayıs 2014 tarihleri

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,3 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,1 e yükselmiştir. Gıda ve yemek hizmetleri yıllık enflasyonu yüksek seyrini bu dönemde de

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE...

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... 4 5 MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... KONSEPT 4 İHRACAT DESTEĞİ 10 TASARIM 12 MİMARİ KONSEPT 14 KONUM 18 HAKKIMIZDA 19 İLETİŞİM 20 6 7 KONSEPT MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN YENİ ÇEKİM MERKEZİ! Türkiye

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI PMO Đstanbul Şube etkinliklerinden hangisine katılmak istersiniz? ( ) Fotoğraf ( ) Sinema Tiyatro ( ) Mesleki

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014 1 İRAN ÇAY RAPORU 8-12 Ocak 2014 Tahran-Lahican-Tebriz İRAN İRAN ÇAY RAPORU Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş un da aralarında bulunduğu 7 kişilik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy

Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sunumun İçeriği Pirkko Kasanen nin Tanıtılması Bölüm 1. Tüketicileri Etkilemek Bölüm

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İstanbul İli Trafik Eğilimleri Anketi Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

5. Kızamık sayısı. Grip sayısı

5. Kızamık sayısı. Grip sayısı Kazanım: İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder? 1. Aşağıdaki tabloda yıllara göre Kavaklıdere ilçesinde üretilen buğday

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU Hazırlayan: Göktuğ ŞAHİN, Gazi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi TÜİK tarafından 3 Temmuz 2013 saat 10:00 da açıklanan enflasyon ve fiyat

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, belediyenin hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya belediyenin yönetimi ile hizmetlerini etkileyen

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI AVM Ziyaretçisi Büyüteç Altında Özet Bulgular

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI AVM Ziyaretçisi Büyüteç Altında Özet Bulgular ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI AVM Ziyaretçisi Büyüteç Altında Özet Bulgular 1 Araştırmanın amacı Araştırma kapsamında saptanması hedeflenen konular Alışveriş alışkanlıkları & davranışları

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 İçindekiler HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 1 2 HSG Tarım Adını 1969 da üretilen ilk yerli traktörden alan HSG Tarım, tarımda

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

SİZE SUNACAĞIMIZ ÇOK İYİ BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR!

SİZE SUNACAĞIMIZ ÇOK İYİ BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR! Geleceğinizin güvence altında olduğunu düşünüyor musunuz? Kendinize ve sevdiklerinizle yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Etikete bakmadan alışveriş yapabiliyor musunuz? Daha kaliteli bir yaşam tarzı

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi Yaz Puantı ve Talep Yönetimi Genel elektrik talebi kış aylarında ısıtma ve aydınlatma, yaz aylarında ise soğutma (klima) ihtiyacına bağlı olarak bölgesel ve mevsimsel farklılıklar oluşturur. modus Enerji

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

TÜRK-İŞ in verileri temel alındığında mutfak enflasyonu ndaki değişim 2016 Mayıs ayı itibariyle şöyle gerçekleşti:

TÜRK-İŞ in verileri temel alındığında mutfak enflasyonu ndaki değişim 2016 Mayıs ayı itibariyle şöyle gerçekleşti: Özellikle bu yıl gıda fiyatlarında görülen gerileme mutfak harcamasına olumlu yansıdı. Ancak elde edilen ücret geliri ile yapılması gereken harcama arasındaki farklılık bir türlü kapanmadı. Günümüzde geçerli

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Konferansa katılım ve sponsorluk olanakları için: Soysal Satış Bölümü T. (0212) 212 99 70 E. satis@soysal.com.tr www.soysal.com.tr

Konferansa katılım ve sponsorluk olanakları için: Soysal Satış Bölümü T. (0212) 212 99 70 E. satis@soysal.com.tr www.soysal.com.tr Konferansa katılım ve sponsorluk olanakları için: Soysal Satış Bölümü T. (0212) 212 99 70 E. satis@soysal.com.tr Hulusi Belgü AYD Başkanı VII. AVM Yatırımları Konferansı nda yeniden birlikteyiz. Alışveriş

Detaylı

6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET

6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 6.5 SANAYİ DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 158 6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET Sanayi, sanayi bölgelerinde yer alması gereken kirli ve hafif imalat sanayi kuruluşlarının

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı