Her gün ilham kaynağınız. ürün kataloğu. Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her gün ilham kaynağınız. ürün kataloğu. Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler. www.analizgida.com"

Transkript

1 Her gün ilham kaynağınız ürün kataloğu Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler

2 Evdýþý EvdýþýTüketimde TüketimdeÇözüm ÇözümOrtaðýnýz.. Ortaðýnýz.. bzon Uzungöl Çayý aki Çayý Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. VÝZYONUMUZ Ev dýþý tüketimde, catering sektöründe kullanýlan gýda ve temizlik malzemelerinin tedarik, satýþ, pazarlama, daðýtým ve danýþmanlýk hizmetlerini gerçekleþtirmektir. MÝSYONUMUZ Doðru zamanda ve doðru yerde kullanýlmasý uygun olan ürünleri tespit etmek en ekonomik ve en hýzlý þekilde bu ürünleri kullanýcýya ulaþtýrýp ihtiyaca cevap vermektir.. FÝRMAMIZ Ev dýþý tüketim alanýnda hizmet veren firmamýz 2002 yýlýnda kurulmuþ, 2007 yýlý þubatayýn da kurumsallaþma alanýnda ki ilk adýmlarýný atmýþtýr. Ýnsanlarýn zamanýnýn %50 sini evlerinin dýþýnda iþyerleri, alýþveriþ merkezleri, otel, yemekhane, okul, kafeterya, hastane, lokanta ve restaurant gibi mekanlarda geçirdiði düþünülürse bu mekanlarda verilen hizmetin ve kalitenin en yüksek seviyede olabilmesi için ev dýþý ve toplu tüketimde Kurukahveci hizmet vermekte olan firmalarýn kalite ve ürün çeþitliliðinin ne kadar önemli olduðu ortaya çýkmaktadýr. Mehmet Efendi Bu düþünceden yola çýkarak sektörde önemli bir yere 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li sahip olan firmamýzýn aldýðý sorumluluk ön plana çýkmaktadýr yýlýndan günümüze hizmet sektöründeki geliþmeler firmalarý önemli adýmlar atmaya yatýrýmlarýnýn daha saðlýklý ve uzun soluklu olacak þekilde müþteri memnuniyetine yönelik olarak düzenlemelerine sebep olmuþtur. Hizmet sektörünün geliþmesi ve ev dýþýnda insanlarýn ortalama günlük 12 saatini dýþarýda geçirdiði göz önüne alýndýðýnda fabrika, okul, lokanta, yemekhane, kafeterya vb.. gibi mekanlarda kullanýlan gýda ve temizlik ürünleri ile sarf 1 litre x 12 adet & Filiz, Rize, Tiryaki 1/5 x 27 adet ambalajýnda malzemelerinin tedariði önem kazanmaktadýr. Ýþte burada doðru ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin zamanýnda kullanýcýya ulaþtýrýlmasý için firmamýz devreye girmektedir. Analiz Ltd.Þti bu ihtiyaçtan yola çýkarak hizmet ve servis Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 müþteri 'lü Ambalajýnda aðýný geliþtirmiþ, memnuniyetini ön plana çýkarmýþtýr. Klasik Þisesinde Firmamýz için asýl olan müþterilerin ihtiyaclarýný doðru ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet þekilde belirlemek bu ihtiyaçlarý zamanýnda ve ekonomik olarak kullanýcýya ulaþtýrmaktýr. Saygýlarýmýzla Meyve Suyu Nektarlarý : 200 Hacim (ml) : 27 Kutu içi adet Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Discover Oda Parfümü ve Makinasý 192 li Sayfa 2 wsayfa w w./analizgida.co m / 1 ml. ve 350 ml. Kalite320 Güvencesiyle Hizmetinizdeyiz... w w w. analizgida. c o m

3 Dünya Lezzetleri Burada Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Filiz, Rize, Tiryaki 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 192 li KOZA GIDA ÜRÜNLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİYİ w wtemsilcinizden w. analizgida. c oisteyiniz... m MÜŞTERİ Sayfa// 31 Sayfa

4 Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 4 / Sayfa 2 w w w. c o m

5 Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) / 1000 gr. 2 ve 6 lý Paketlerde Rulo Havlu Ev tipi 24 ve 48 li Tuvalet Kaðýdý 100 lü Peçete Fotoselli Havlu Lipton bitki çaylarý Ýçten Çekmeli Havlu Çek Býrak Tuvalet Kaðýdý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Dispanser Peçete Jumbo Tuvalet Kaðýdý Filiz, Rize, Tiryaki Muayene Masa Örtüsü Klozet Kapak Örtüsü Aparatý Dispanser Havlu 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 10 lu Yatak Koruyucu Örtüsü Hasta Bezi 8 li Büyük Boy Hasta Bezi 8 li Orta Boy Hasta Bezi 15 li Orta Boy / 1000 gr. 192 li / 1000 gr. w w w. c o m Sayfa / 5 Sayfa 3 1

6 ÇAMAÞIR SUYU TUZ RUHU KÝREÇ SÖKÜCÜ 1000 gr. x16 Adet 5000 gr.x4 Adet 30 kg. Polietilen bidonlarda, elde ve makina da kullanýma uygun. 550 gr. 30 kg. Kir ve lekeleri yok eder gr. 35 kg. Çok amaçlý Kullanýmlar için. BANYO - WC PARFÜMLÜ YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝ AHÞAP TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li 1000 gr. 30 kg gr. 30 kg gr. 30 kg gr. 30 kg. Fayans, tuvalet ve ýslak zeminlerin temizliði için. Gülpembe kokulu yüzey temizleyici. Deniz Ferahlýðý kokulu yüzey temizleyici. Polietilen ambalajýnda CAM TEMÝZLEYÝCÝ SIVI KREM TEMÝZLEYÝCÝ 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet 1000 gr. 30 kg. Polietilen þiþede cam temizleyici. Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Amonyaklý ve Limonlu 5 kg. ve 30 kg. Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 MAKANÝK OVMA TOZU YAÐ SÖKÜCÜLER 950 gr. ve 10 kg. Mekanik ovma tozlu limonlu. Discover Oda Parfümü ve Makinasý ml. gr. ve 350 ml. 30 kg. Mutfaklarda tüm yaðlý yüzeylerin temizliðinde. Sayfa / 6 / Sayfa 42 w w w. c o m

7 BULAÞIK DETERJANLARI Demlik Poþet -- Karadeniz Çayý -- Artvin Kafkasör Çayý -- Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý -- Altýnbaþ Çayý -- Filiz Çayý -- Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý -- Rize Çayý (Hediyelik) / / 1000 gr. 35 kg. 30 kg. 30 kg. 30 kg. 30 kg. 30 kg. Jel ürün Bulaþýk Deterjaný Limonlu özel formüllü Dinamik etkili ürün limonlu Ekonomik Bulaþýk Deterjaný Bulaþýk Deterjaný ENDÜSTRÝYEL BULAÞIK MAKÝNASI ÜRÜNLERÝ ODA PARFÜMLERÝ Lipton bitki çaylarý 2 gr. x x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. 30 kg. 30 kg. Doðanýn en en saf ve ve eþsiz lezzetleri, 5000 gr. Deterjan Parlatýcý artýk Lipton kalitesiyle Oda Sprey ( Spring ve Nilüfer ) fincanlarýnýzda li, 100 lü ve ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Filiz, Rize, Tiryaki 750 gr. gr. ve ve 1000 gr. gr. Ambalajlarda 360 ve ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve ve çiftli sargýlý küp þeker. SIVI EL SABUNLARI / / 1000 gr. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 30 kg. 30 kg. 30 kg gr gr gr. Sývý el sabunu Sývý el sabunu Sývý el 500 sabunu gr. gr. / / 1000 gr. gr. Sývý el sabunu Sývý el sabunu Köpük gr. / el / 1000 sabunu gr. gr. 192 li ( Gül ) ( Okyanus ) ( Ekonomik ) ( Gül ) ( Lavanta ) ( Antibakteriyal ) w w w. c o m Sayfa // 7 Sayfa 5 1

8 NEMLÝ MOPLAR ISLAK MOPLAR NEMLÝ MOP APARATLAR ISLAK MOP APARATLAR Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li GÜRGEN ve METAL SAPLAR FIRÇA ÇEÞÝTLERÝ 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Koli içi 1 lt.x12 adet ÇEKPAS ÇEÞÝTLERÝ CAM SÝLECEK ve PELUÞLAR CAM BEZLERÝ Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 8 / Sayfa 62 w w w. c o m

9 TEMÝZLÝK ARABALARI Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Banat Temizlik Seti Kat arabasý Çift kovalý paspas arabalarý EKO STANDART Çöp Torbalarý STANDART Çöp Torbalarý EKO ENDÜSTRÝYEL Çöp Torbalarý Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay ENDÜSTRÝYEL Çöp Torbalarý EKO SANAYÝ Çöp Torbalarý TIBBÝ ATIK Çöp Torbalarý EKO TIBBÝ ATIK Çöp Torbalarý Filiz, Rize, Tiryaki 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. AÐIR SANAYÝÝ NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 192 li w w w. c o m Sayfa / 9 Sayfa 71

10 TASKI SWINGO M2 Teorik 3500 M2 Pratik Temizleme kapasitesine sahip Sürücülü Zemin temizleme makinasý TASKI Ergodisc Mini Dar alanlarda kullaným kolaylýðý saðlayan Cila ve Zemin Temizleme Makinasý TASKI Ergodisc 165 ve Kuru köpük Jeneratörü Cam temizleme maddesi 0,75gr. ve 10 kg. Kurukahveci Mehmet Efendi Suma D9 / Fýrýn ve ýzgara temizleme maddesi 2,2 kg. 0,75 gr. 250 gr. 100 gr. x 25 Dezenfektan klor tablet Toz ovma maddesi 1,50 kg. 100 gr.lýk 12 li Konsantre bulaþýk makinasý toz deterjaný (yumuþak sular için) 4,5 kg. Konsantre bulaþýk makinasý durulama maddesi 4,17 kg. Bulaþýk makinalarý için 2 li toz sistem QAC li dezenfektanlý genel temizlik maddesi 5,30 kg. 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Bulaþýk makinalarý için kireç sökücü madde 5,6 kg. Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Konsantre bulaþýk makinasý toz deterjaný (sert sular için) 4,5 kg. Soft Care H100 Sývý el sabunu 5 kg. ve 20 kg. Kreç çözücü banyo temizleyicisi 0,79 gr. Hijyenik meyve ve sebze durulama maddesi (dezenfektan) 5,20 kg. Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Qac Bazlý Yüzey dezenfektan maddesi 0,75 gr. Suma D7 Çelik parlatýcýsý 0,75 gr. Bulaþýk makinalarý için 3 lü toz sistem Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 Bulaþýk ml. makinalarý için katý sistem Bulaþýk makinalarý için katý sistem Sayfa / 10 / Sayfa 82 w w w. c o m

11 CLAX Profosyonel Çamaþýr Grubu Ürünleri Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Az köpüren Ana yýkama maddesi Perboratlý az köpüren aðartýcýlý ana yýkama maddesi Amonyaklý genel temizlik maddesi 5 kg. ve 20 kg. Klorlu sývý aðartacý 5,5 kg. ve 21,70 kg. Tead katkýlý az köpüren Ana yýkama maddesi Otomatik toz dozaj sistemi için az köpüren aðartýcýlý ana yýkama maddesi Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, TASKI Profesyonel kuþburnu, zemin portakal, ve bina bakým naneli grubu adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Genel amaçlý dezenfektan içeren yüzey temizleyici Parfümlü genel temizlik maddesi Gýda üretim alanlarý için aðýr kir ve yað sökücü 10,5 kg. Polimer cila bakým ürünü 5,12 kg. Akrilik sert zemin cilasý 5,2 kg. Ýletken polimer cila bakým ürünü 5,18 kg. Yüzey temizlik ve kamý ürünü 9,9 kg. Köpüksüz yað ve kir giderici zemin temizleme maddesi 9,9 kg. Filiz, Rize, Tiryaki TASKI SWINGO XP BMS 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Softcare Silk Sývý el sabunu 5 kg. ve 20 kg. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. Elle bulaþýk yýkama deterjaný 5,2 kg. ve 20,6 kg. / 1000 Sert sular gr. için Orta sert sular için klor içeren bulaþýk makinasý deterjaný bulaþýk makinasý deterjaný 23,3 kg. 23,30 kg. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE TASKI SWINGO 450E ve 450B MS dezenfektanlý elle bulaþýk yýkama deterjaný 19,60 kg. Elle bulaþýk yýkama deterjaný 5,15 kg. ve 20,6 kg. Toz bulaþýk makinasý Bulaþýk makinasý durulama deterjaný 192 li 10 kg. (parlatýcý) maddesi 20,8 kg. w w w. c o m Sayfa / 11 Sayfa 91

12 Plastik, köpük ve kup bardaklar. Köpük Bardak 180 ve 200 CC Kahve Bardak 180 CC Plastik Bardak 180 ve 200 CC Plastik Bardak Þeffaf 180 ve 200 CC Plastik çatal, kaþýk, býçak ve karýþtýrýcýlar. Kurukahveci Mehmet Efendi Plastik ve köpük ambalaj malzemeleri. 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li Alüminyum ambalaj malzemeleri. HÝJYEN ve SARF MALZEMELERÝ 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Þeffaf Eldiven 100 lü Paket Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 LATEX Cerrahi Eldiven 100'lü Paket STREÇ FÝLM ve ALÜMÝNYUM FOLYOLAR Kürdan 1000 li Jiletin ve Kaðýt Ambalaj 45 cm. 1 kg. Alüminyum Folyo 30 cm. ve 45 cm. Gýda Streci Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. 30 cm. 1 kg. Alüminyum Folyo Sayfa / 12 / Sayfa w w w. c o m

13 Piliç Cordon Blue / Piþmiþ Kasap Köfte / Piþmiþ Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý %90(Hediyelik) Piliç Eti, %5 Dana Eti, %5 Kuzu Eti %100 Piliç Eti Adet (gr) :106 Koli Ýçi Adet :66 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Adet (gr) :25 Koli Ýçi Adet :280 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Kadýn Budu Köfte / Piþmiþ %100 Piliç Eti Adet (gr) :53 Koli Ýçi Adet :132 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Piliç Schnitzel / Piþmiþ %100 Piliç Eti Piliç Nugget / Piþmiþ %100 Piliç Eti Çýtýr Kaplamalý Burger / Piþmiþ %100 Piliç Eti Burger / Piþmiþ Adet (gr) :89 Koli Ýçi Adet :79 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %90 Piliç Eti, %10 Dana Eti Adet (gr) :41 Koli Ýçi Adet :170 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Lipton bitki çaylarý Adet (gr) :21 Koli Ýçi Adet :333 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, Ýnegöl papatya, Köfte böðürtlen, / Piþmiþ limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. %90 Piliç Eti, Doðanýn en saf ve eþsiz %10 lezzetleri, Dana Eti artýk Lipton kalitesiyle Adet (gr) :15 fincanlarýnýzda... Koli Ýçi Adet : li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Bardak poþet çay Saklama koþulu :-18 C Tekirdað Köfte Adet (gr) : Koli Ýçi Adet :70 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %97 Dana Eti, %3 Kuzu Eti Adet (gr) :19 Koli Ýçi Adet :390 Koli (kg) :7,4 Raf ömrü (gün) :360 Saklama koþulu :-18 C Adana Köfte / Piþmiþ Madalyon Köfte Filiz, Rize, Tiryaki Misket Köfte / Piþmiþ %90 Piliç Eti, %10 Dana Eti Adet (gr) :39 Koli Ýçi Adet :223 Koli (kg) :8,7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %100 Dana Eti Adet (gr) :25 Koli Ýçi Adet :180 Koli (kg) :4,5 Raf ömrü (gün) :360 Saklama koþulu :-18 C %90 Piliç Eti, %10 Dana Eti Adet (gr) :9 Koli Ýçi Adet :777 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. Dilimli Kýyma Döner Dilimli Piliç Döner Dilimli Karýþýk Döner NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE %90 Dana Eti, %10 Kuzu Eti Adet (gr) :1500 Koli Ýçi Adet :4 küvet Koli (kg) :6,00 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %100 Piliç Eti Adet (gr) :1500 Koli Ýçi Adet :4 küvet Koli (kg) :6,00 Raf ömrü (gün) :180 Saklama / 1000 gr. koþulu :-18 C %90 Dana Eti, %10 Kuzu Eti Adet (gr) :1500 Koli Ýçi Adet :4 küvet Koli (kg) :6,00 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu 192 li :-18 / 1000 C gr. w w w. c o m Sayfa / 13 Sayfa 11 1

14 ENGÝNAR BAMYA BEZELYE Üretim Sezonu: Mayýs - Haziran Ürün Cinsi: Sakýz 7-9 cm. kalibre +9 cm. kalibre Koli içi 250 adet Üretim Sezonu: Temmuz - Eylül Ürün Cinsi: Sivri Tombul Tombul 3-6 / 6-9 Sivri Karýþýk 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Mayýs - Haziran Ürün Cinsi: Karina - Bolero No 3 - No 2 10 Kg lýk koli 4 x 2,5 kg. KABAK ISPANAK HAVUÇ Üretim Sezonu: Haziran - Temmuz Ürün Cinsi: Embassy F1 (Sakýz) Üretim Sezonu: Mart - Nisan - Eylül - Ocak Ürün Cinsi: Sanfelix - Favorit Üretim Sezonu: Eylül - Mart Ürün Cinsi: Nantes - Aqlýq Kurukahveci Mehmet Efendi ¼ Kesilmiþ 10 x 10 mm Küp 10 Kg lýk Koli 250 gr. 100 gr. x 25 IQF Doðranmýþ IQF Yaprak, Blok Kase 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. 10 * 10 mm Küp Halka Kesilmiþ 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. 100 gr.lýk 12 li PATLICAN TAZE FASULYE KARNABAHAR Üretim Sezonu: Temmuz - Ekim Ürün Cinsi: Kemer 10 * 10 Küp DÝlimlenmiþ 10 Kg lýk Koli Üretim Sezonu: Mayýs - Eylül Ürün Cinsi: Cino -Romano 4-6 cm Kesim Bütün 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Ekim - Ocak Ürün Cinsi: Kongo - Twingo 20 * 40 Kalibre 40 * 60 Kalibre 1 litre x 12 adet & Kalibresiz Standart 1/5 x 27 adet ambalajýnda 10 Kg lýk Koli Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda BÝBER Elma, Çilek, Karpuz, Limon BROKOLÝ TÜRLÜ Üretim Sezonu: Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Üretim Sezonu: Aðustos - Kasým Ekim - Aralýk Patlýcan, Kabak, Koli içi 1 lt.x12 adet Fasulye, Bezelye, 24'lü Ürün Ambalajýnda Cinsi: Ürün Cinsi: Domates, Biber Califormia - Wonder Maraton - Maxýbel Karýþým 10 * 10 mm Küp 5 / 7 Þerit 20 * 20 mm Küp 10 mm Þerit Meyve Suyu Nektarlarý 10 Kg lýk Kolit 4 x 2,5 kg. Hacim (ml) Kutu içi adet Bürüt aðýrlýk (kg) : 200 : 27 : 6 20 * 20 Kalibre Standart 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. GARNÜTÜR MISIR ÇÝLEK Sayfa / 14 / Sayfa 12 2 Bezelye, Havuç, Patates Karýþým 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Eylül - Kasým Ürün Cinsi: Jabile F1 w w w. c o m IQF Tanelenmiþ Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Nisan - Temmuz Ürün Cinsi: Camorosa - Tiago 22 / 26 Kalibre 18 / 22 Kalibre 10 / 18 Kalibre 10 Kg lýk koli

15 Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý VÝÞNE AHUDUDU 500 BÖÐÜRTLEN gr. / 1000 gr. Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Üretim Sezonu: Temmuz - Aðustos Tomurcuk Çayý - Rize Çayý Üretim (Hediyelik) Sezonu: Haziran - Temmuz Muhafaza Þekli: -18 c 2 Yýl Ürün Cinsi: Ürün Cinsi: Kütahya - Afyon Standart Çekirdeksiz Çekirdekli 10 Kg lýk Koli IQF - Kýrýk Tane Dondurulmuþ 10 Kg lýk Koli 1 x 10 Kg 450 Gr x 15 Adet/Koli 2500 Gr x 4 Adet/Koli MANTI MÝLFÖY SÝGARA BÖREÐÝ PÝZZA AMBALAJ 1x10 Kg MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl MÝLFÖY ENDÜSTRÝYEL 1x adet 10 kg. MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay AMBALAJ 25 gr. x 400 adet 10 kg. (El Sarýmý) MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl AMBALAJ Pizza Ekonomik 17 cm karýþýk 1x4 adet / paket Pizza Ýtalyano 22 cm karýþýk 1x16 adet / paket MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl Filiz, Rize, Tiryaki Bohça Mantý Pizza / 17 cm. ve 24 cm. Milföy Sigara Böreði 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. Kare Börek Çatal Böreði Muska Böreði Gül ve Saray Böreði NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 192 li Parmak Patates Elma Dilim Patates Patates Kroket Soðan Halka w w w. c o m Sayfa / 15 Sayfa 13 1

16 Þinitzel Cordon Blue Nuget Kadýnbudu Köfte Adana Köfte Ýnegöl Köfte Kurukahveci Mehmet Efendi Misket Köfte 250 gr. 100 gr. x 25 Dilim Döner Et Döner Tavuk Döner 100 gr.lýk 12 li 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda SOSÝS Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda SALAM BEÞYILDIZ SOSÝS Dana Soy. Sosis Salamura Elma, Çilek, Karpuz, Limon Dana Sosis Küvet Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Dana Kokteyl Sosis Küvet Koli içi 5'li 1 Soyulmuþ lt.x12 adet Sosis 10'lu Soyulmuþ Sosis Þiþlik 4'lü Sosis Piliç Kokteyl Sosis Piliç Soyulmuþ Sosis 5'li Piliç Soyulmuþ Sosis 10'lu Piliç Soyulmuþ Sosis BEÞYILDIZ SALAM Kahvaltýlýk Macar Salam Dilli Salam Ekonomik Salam Etli Salam Fýstýklý Salam Macar Salam Piliç Salam Zeytinli Salam SUCUK BEÞYILDIZ SUCUK Büfe Sucuk Ekstra Kangal Sucuk Vakumlu Ekstra Kangal Sucuk Küvet Özel Sucuk Parmak Sucuk Küvet Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 JAMBON Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 BEÞYILDIZ JAMBON Tombul Dilli Salam Dana But Jambon Dana Dilli Jambon Piliç Jambon Sebzeli Piliç Jambon PASTIRMA BEÞYILDIZ PASTIRMA Bonfile Pastýrma (Blok) Dilimle Yemeklik Pastýrma Antrikot Pastýrma Sýrt Pastýrma (Blok) Dilimli Ekstra Pastýrma FÜME DÝL BEÞYILDIZ FÜME DÝL Füme Dil Dilimli Füme Dil Roastbeef Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 16 / Sayfa w w w. c o m

17 B a k l i ya t Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) 8 mm. Dermason Erzincan Baddal Yerli Horoz Barbunya Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, 8 mm. Sarý Nohut 10 mm. Beyaz ekinezya, Nohut zencefil limon, elma, Köftelik Bulgur Pilavlýk Bulgur kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Filiz, Rize, Tiryaki Kýrmýzý Mercimek Sarý Mercimek Yeþil Mercimek Osmancýk Pirinç 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE SEMÝH Osmancýk Baldo Pirinç Gönen - 25 kg. ESENTEPE Osmancýk Pirinç - Gönen 25 kg. GÜRLE Ýthal 500 Karýþýk gr. / 1000 Osmancýk gr. Pirinç 25 kg. ZEKÝ GIDA ZEKÝ GIDA Osmancýk Pirinç - Gönen Baldo 500 Pirinç gr. / Gönen gr. 192 li 25 kg. 25 kg. w w w. c o m Sayfa / 17 Sayfa 15 1

18 Lazanya Yumurtalý Sivri Bamya 4100 gr Lazanya Tombul Bamya 4100 gr Taze Fasulye 4100 gr Türlü Bezelye 4100 gr 4200 gr Tamek Mayonez 9 Kg. Tamek Ketçap 9 Kg. Burgu Makarna Fýrýn Makarna Spagetti Ýnce Uzun Tel Þehriye Boncuk Makarna Kurukahveci Mehmet Eriþte Efendi ALFA KIZARTMA YAĞI Arpa Þehriye 250 gr. Fiyonk Makarna 100 gr. x 25 Biber Salçası 4400 gr Yüksük Makarna Biber Salçası Acılı 4400 gr Domates Salçası 4500 gr Kuskus ALFA BAKLAVA Domates Salçası 9380 gr Kalem / Sade 100 gr.lýk 12 li Ambalaj tipi: 18 L yuvarlak teneke Net ürün ağırlığı: 16,380 Kg. Depolama koşulları: Serin, kuru ve kokusuz bir ortamda saklanmalıdır. Mantý Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren sonra 18 ay tazeliğini Tortellini korur. Delverde Delverde Ispanaklý & Peynirli Spagetti Penne 250 gr. Trans yağ içermez. Ürünlerimizde domuz yağı ve katkıları yoktur. Delverde Tagliatelle Ispanaklý 453 gr. 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Delverde Delverde Fettuccine Yumurtalý Tagliatelle Yumurtalý 453 gr. 453 gr. Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Koli içi 1 lt.x12 adet Ambalaj Tadalým / 18 tipi: Baharatlar L köşeli teneke Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Net ürün ağırlığı: 16,380 Kg. Ambalaj tipi: Çörekotu Ceviziçi 18 L köşeli teneke Depolama koşulları: Defne Yapraðý Tavsiye : 500 edilen gr. depolama Fýndýk sıcaklığı maksimum : C dir. gr. Net ürün ağırlığı: Tarçýn Serin, : 1000 kuru gr. ve kokusuz Kuruüzüm bir ortamda saklanmalıdır. : 5000 gr. 16,380 Kg. Kekik Kuþüzümü Raf ömrü: Depolama koşulları: Kimyon Üretim : 1000 tarihinden gr. itibaren Karanfil 12 ay tazeliğini korur. Serin, kuru ve kokusuz bir ortamda Karabiber Hindistan Cevizi saklanmalıdır. Trans yağ içermez. Tatlý Toz Biber Kayýsý : 5000 gr. Raf ömrü: Kýrmýzý Pul Biber Üretim tarihinden itibaren 24 aysumak ALFA : 1000 CHEF gr. BLOK MARGARİN tazeliğini korur. Susam ALFA AYÇİÇEK ve MISIR YAĞI Trans yağ içermez. Ürünlerimizde domuz yağı ve katkıları yoktur. Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 18 / Sayfa w w w. c o m

19 Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Kula Ayçiçek Yaðlarý 1 Lt. 2 Lt. 5 Lt. 5 Lt. 10 Lt. 18 Lt. Lipton bitki çaylarý 1 Lt. 2 Lt. 5 Lt. 10Lt.18Lt. Sýzma Zeytin Yaðlarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda 1 Lt. 18Lt. 5 Lt. 1 Lt. 2 Lt. 5 Lt. 10Lt.18Lt. Rivara Zeytin Yaðlarý Adaçayý, rezene, yaban mersini, Kula Mýsýr Yaðlarý ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, Kula Soya Yaðlarý papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda... Kula Zeytin Yaðlarý Kula Kanola Yaðlarý 25 li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay 5 Lt. Calve /Acý Sos 10 g. Filiz, Rize, Tiryaki Calve /Barbekü Sos 12 g. Dorina Bitkisel Margarin 250 gr. x 48 adet Dorina Bitkisel Margarin 2,5 kg. x 6 adet Frita Bitkisel Susuz Yað Kýzartma Amaçlý 18 kg. Calve Ketçap 9 kg. Calve Mayonez 8 kg. Calve Hardal Sos 5,5 kg. 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC Kremalı Kremalý NESCAFÉ Brokoli GOLD Kremalý Alaca Brokoli Çorbası Çorbasý Çorbasý Çorbası NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE Kremalý Gendime Brokoli Çorbasý Çorbası Kremalý Kremalı Brokoli Mantar Çorbasý Çorbası Kremalý Şehriyeli Brokoli Tavuk Çorbasý Çorbası Tavuk Suyu Et Suyu Ezogelin Toz Bulyon Toz Bulyon / 1000 Çorbasý gr. 750 gr. ve 5 kg. 750 gr. ve 5 kg. 750 gr. ve 3 kg. Kremalý Kremalı Brokoli Sebze Kremalý Kremalı Brokoli Tavuk Yoğurtlu Kremalý Brokoli Çatalaşı Çorbasý Çorbası Çorbasý Çorbası Çorbasý Çorbası Sebzeli Çeþni SoðanlýÇeþni Mahluta Sarýmsaklý Çeþni Çorbasý 192 li Domatesili Soðanlý Çeþni w w w. c o m Sayfa / 19 Sayfa 19 1

20 Kremalı Çorbalar Kremalı Mantar Kremalı Tavuk Çorbası Çorbası Kremalı Sebze Kremalı Sebzeli Çorbası Tavuk Çorbası Kremalı Ispanak Kremalı Brokoli Çorbası Kremalı Domates Çorbası Geleneksel Geleneksel Çorbalar Çorbalar Tarhana Çorbası Ezogelin Çorbası Yayla Çorbası Mercimek Çorbası Etli Düğün Çorbası İşkembe Çorbası Kurukahveci Mehmet Efendi Yöresel Çorbalar 250 gr. Tutmaç 100 gr. x 25 Alaca Toz Bulyonlar Tavuk Suyu Toz Bulyon 100 gr.lýk 12 li Kafkas Gendirme 5 kg 750 gr Et Suyu Toz Bulyon Balık Suyu Toz Bulyon Hanımağa Mantı Mahluta 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda 5 kg 750 gr 750 gr KREMALI ÇORBALAR ( Porsiyon 200 ml ) ÜrünKlasik ÞisesindeÜrün Yapısı Koli İçi Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda K.E.E. Ürün Porsiyon ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Kr. Mantar 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Kr. Sebze 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Kr. Tavuk 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Kr. Sebzeli Tavuk 3 kg 3 adet 111 (lt) 555 Kr. Ispanak 3 kg 3 adet 126 (lt) 630 Kr. Brokoli Meyve Suyu Nektarlarý 3 kg 3 adet 138 (lt) 690 Kr. Domates Hacim (ml) Kutu içi adet 3 : 200 kg : 27 3 adet 150 (lt) 750 GELENEKSEL Bürüt aðýrlýk ÇORBALAR (kg) : 6 ( Porsiyon 200 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Tarhana 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Ezogelin 3 kg 3 adet 138 (lt) 690 Yayla 3 kg 3 adet 138 (lt) 690 Mercimek 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Etli Düğün 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 İşkembe 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Sayfa / 20/ Sayfa 2 w w w. analizgida. c o m YÖRESEL ÇORBALAR ( Porsiyon 200 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Tutmaç 3 kg 3 adet 72 (lt) 360 Kafkas 3 kg 3 adet 99 (lt) 498 Alaca 3 kg 3 adet 99 (lt) 498 Gendime 3 kg 3 adet 90 (lt) 450 Hanımağa 3 kg 3 adet 96 (lt) 471 Mantı 3 kg 3 adet 90 (lt) 450 Mahluta 3 kg 3 adet 93 (lt) 465 TOZ BULYONLAR ( Porsiyon 200 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Tavuk Suyu 750 gr 6 adet 225 (lt) - Tavuk Suyu 5 kg 2 adet 500 (lt) - Balık Suyu 750 gr 6 adet 225 (lt) - Et Suyu 750 gr 6 adet 225 (lt) - Et Suyu 5 kg 2 adet Discover Oda Parfümü ve Makinasý 500 (lt) ml. ve 350 ml. SALATA SOSLARI Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün (lt) Fesleğenli Kekikli 750 gr 6 adet 13,5 lt su + 13,5 lt sıvı yağ Pancake 750 gr 6 adet 13,5 lt su + 13,5 lt sıvı yağ

21 Çeşniler Sebzeli Çeşni 750 gr Şefin Aroması 750 gr Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Sarımsaklı Çeşni 750 gr Domatesli & Soğanlı Çeşni gr Sebzeli Çeşni 5 kg. Barato Et Suyu Toz Bulyon 5 kg. Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. Tavuk Suyu Toz Bulyon 5 kg. Yemek Sosları Soyalı Köfte Harcı 2,5 kg. Köfte Harcı 750 gr Pane Harcı 650 gr Harçlar Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle İrmik Tatlısıfincanlarýnýzda... Revani Sütlaç Pudingler & Geleneksel Tatlılar & Dünya Tatlıları Çilekli Puding Vanilinli Puding Sakızlı Muhallebi Sirkeli Sarımsaklı Feslenğenli Kekikli 750 gr. 750 gr. Salata Sosları 25 li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Supangle Domatesli, Mantarlı Demi glace, Peynirli 750 gr Püre Patates Püresi 2 kg. Filiz, Rize, Tiryaki Kakaolu Puding Vanilinli Puding Aşure Kazandibi Zerde Keşkül Pancake GELENEKSEL TATLILAR ( Porsiyon 120 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Sakızlı Muhallebi 3 kg 3 adet 48 (lt) 400 İrmik Tatlısı 3 kg 3 adet 27 (lt) 225 Revani 3 kg 3 adet 15 (lt) 360 Sütlaç 3 kg 3 adet 45 (lt) gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Aşure 3 kgtekli ve çiftli 3 sargýlý adet küp þeker. 31,5 (lt) 262 Pratik Kazandibi 3 kg 3 adet 45 (lt) 375 Zerde 3 kg 3 adet 40,5 (lt) 336 Keşkül 3 kg 3 adet 40 (lt) 375 PUDİNGLER ( Porsiyon 120 ml ) NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Kakaolu Puding 3 kg 3 adet 45 (lt) 375 Muzlu Puding 3 kg 3 adet 54 (lt) 450 w w w. analizgida. c o m Çilekli Puding 3 kg 3 adet 54 (lt) 450 NESCAFÉ COFFE-MATE Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Vanilinli Puding 3 kg 3 adet 54 (lt) 450 Pane 650 gr 6 adet 19,5 kg et + 3,9 lt su ( Supangle Porsiyon 120 ml ) DÜNYA TATLILARI ( Pancake Porsiyon Çap 8 cm ) Köfte 750 gr 6 adet kg kıyma gr. / lt gr. su 192 li Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Soyalı Köfte 2,5 kg 3 adet 18,250 gr kıyma + 15 lt su Supangle 3 kg 3 adet 30 (lt) 250 Pancake 3 kg 3 adet 13,5 (lt) 540 YEMEK SOSLARI Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Demi glace 750 gr 6 adet 58,5 (lt) - Mantarlı 750 gr 6 adet 34,2 (lt) - Domatesli 750 gr 6 adet 36 (lt) - Peynirli 750 gr 6 adet 22,5 (lt) - ÇEŞNİLER Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Şefin Aroması 750 gr 6 adet 225 (lt) - Sebzeli Çeşni 750 gr 6 adet 180 (lt) - Sebzeli Çeşni 5 kg 2 adet 400 (lt) - Domatesli-Soğanlı 750 gr 6 adet 129 (lt) - Sarımsaklı 750 gr 6 adet 300 (lt) - HARÇLAR Sayfa / 21 1

22,80 7,75 49,99 44,95 97 35,99. İşletme Mutfakları 57,20 21,99 23,99 16,49 35,50 12,69 19,49 ,90 ,50 ,99. Özel Ürünler Sabit Fiyatlarla

22,80 7,75 49,99 44,95 97 35,99. İşletme Mutfakları 57,20 21,99 23,99 16,49 35,50 12,69 19,49 ,90 ,50 ,99. Özel Ürünler Sabit Fiyatlarla İşletme Mutfakları Özel Ürünler Sabit Fiyatlarla PROFESYONELLERİN GÜÇLÜ İŞ ORTAĞIYIZ Tam Yağlı Beyaz Peynir GÜVENEBİLİRSİNİZ 7,20 01-31 Ağustos 201 Fine Life Yağlı Süt 1 L X 12 adet Yağ oranı %3 22,80

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

Tek Seferde 35 TL lik Bayram. Alış erişine Money He iye Üsteli Money Bonus Kart ile

Tek Seferde 35 TL lik Bayram. Alış erişine Money He iye Üsteli Money Bonus Kart ile Tek Seferde 35 TL lik Bayram e eri e i olata Alış erişine Money He iye Üsteli Money Bonus Kart ile Money He iye 19, 90 5yerine DVN Madlen Çikolata 370 g Stok Adedi: 200.000 Gördüğünüze İnanın Kampanyası,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

Besinlerin yenebilen 100 gramlarının enerji, fosfor, potasyum ve sodyum içerikleri

Besinlerin yenebilen 100 gramlarının enerji, fosfor, potasyum ve sodyum içerikleri 402 EK5 Besinlerin yenebilen 100 gramlarının enerji, fosfor, potasyum ve sodyum içerikleri İşaretler Besin değeri bilinmiyor, 0 Besin değeri yok, ( ) Besin değeri hesapla bulunmuş, (a) ve (b) değerleri

Detaylı

Her hafta sizler için seçtiğimiz farklı ev yapımı lezzetleri, kendi kahvaltı sofranızın huzuru ve rahatlığı ile sunuyoruz. Her Pazar G:O:P şubemizde

Her hafta sizler için seçtiğimiz farklı ev yapımı lezzetleri, kendi kahvaltı sofranızın huzuru ve rahatlığı ile sunuyoruz. Her Pazar G:O:P şubemizde Her hafta sizler için seçtiğimiz farklı ev yapımı lezzetleri, kendi kahvaltı sofranızın huzuru ve rahatlığı ile sunuyoruz. Her Pazar G:O:P şubemizde 10.00 ~ 14.00 saatleri arası. Eşsiz lezzetler yaratmak

Detaylı

www.edremitgencmarket.com - siparis@edremitgencmarket.com

www.edremitgencmarket.com - siparis@edremitgencmarket.com KÖRFEZ GENÇ OTO GIDA MARKET LTD ŞTİ FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR www.edremitgencmarket.com - siparis@edremitgencmarket.com ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI Kdv Birim Fiyat ABC 02 1*24*600G ABC TOZ 600G.DETER.GÜL

Detaylı

Beklentilerinizin En Tatlısı. Hafta Sonları Brunch Keyfi

Beklentilerinizin En Tatlısı. Hafta Sonları Brunch Keyfi Beklentilerinizin En Tatlısı Hafta Sonları Brunch Keyfi 322 77 70 Oskar Serpme Kahvaltı Kahvaltılar Oskar Spesiyal Kahvaltı Oskar Serpme Kahvaltı (2 Kişilik) 36,00 tl Domates, salatalık, peynir tabağı

Detaylı

ALBA FOOD BV Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam 020-4889351 01 KONSERVELER

ALBA FOOD BV Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam 020-4889351 01 KONSERVELER ALBA FOOD BV Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam 020-4889351 01 KONSERVELER Artikel Nr. Omschrijving Eenh. Btw% 10000 AKFA SALCA 24X500 GR Ade 6,00 10001 AKFA SALCA 12X1 KG Ade 6,00 10002 AKFA SALCA

Detaylı

cebinize iyi gelecek 1 Money=1 TL 1 Money=25 Mil

cebinize iyi gelecek 1 Money=1 TL 1 Money=25 Mil SAYI 608 9-22 Ekim 2014 #iyigelecek 1 Money=1 TL 1 Money=25 Mil 60. yıla ler! 60. yıla ler! Trakya Çiftliği Cam Krem Peynir Seti 3 Al 2 Öde Paketi 7, 90 Marmara Çiftliği 3 AL 2 ÖDE! Krem Kahvaltı Peyniri

Detaylı

Türkiye de bir nesil Pınar la büyüdü... Ve bugün daha da sağlıklı bir nesil için, yeni nesil Pınar lar hazır.

Türkiye de bir nesil Pınar la büyüdü... Ve bugün daha da sağlıklı bir nesil için, yeni nesil Pınar lar hazır. Ev Dışı Tüketim Pınar sağlığı... Pınar herşeyden önce insan sağlığını düşünür, insan sağlığı için çalışır. Pınar ın her ürünü en modern tesislerde, en sağlıklı koşullarda ve titiz kalite kontrollerinden

Detaylı

4, 95 4, 25 1, 90 6, 50. 1000 den fazla çok özel ürün. Migros Tava Yoğurt 1000 g. Migros Yoğurt 1500 g. Migros Süt 1 l.

4, 95 4, 25 1, 90 6, 50. 1000 den fazla çok özel ürün. Migros Tava Yoğurt 1000 g. Migros Yoğurt 1500 g. Migros Süt 1 l. 1000 den fazla çok özel ürün Migros Tava Yoğurt 1000 g 4, 95 Migros Yoğurt 1500 g 4, 25 Migros Ayran 1 l 1, 90 Migros Süt 1 l 1, 90 Migros Kangal Sucuk 250 g 11, 90 Migros Jambon 150 g 6, 50 Kaliteyi hesaplı

Detaylı

BAYRAMIN TADI BİRLİKTE ÇIKAR. ŞEKER GİBİ BİR BAYRAM OLSUN!

BAYRAMIN TADI BİRLİKTE ÇIKAR. ŞEKER GİBİ BİR BAYRAM OLSUN! 17-30 Temmuz 2014 SAYI 602 www.migros.com.tr www.migrostv.com iletisim@migros.com.tr BAYRAMIN TADI BİRLİKTE ÇIKAR. ŞEKER GİBİ BİR BAYRAM OLSUN! migrostv.com #sadecemigrosta Money Club Kart la Migros ta

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

Tahıl Gevregi Alışverişine 2

Tahıl Gevregi Alışverişine 2 11-24 Eylül 2014 SAYI 606 www.migros.com.tr www.migrostv.com iletisim@migros.com.tr Money Club Kart ile Tek Seferde 10 Tahıl Gevregi Alışverişine 2 6, 50 2, 25 5, 75 2, 00 Albeni Atıştırmalık 144 g 9,

Detaylı

25 Haziran - 8 Temmuz 2015 SAYI: 460 OKUDUKTAN SONRA YERE ATMAYINIZ

25 Haziran - 8 Temmuz 2015 SAYI: 460 OKUDUKTAN SONRA YERE ATMAYINIZ indirimde 25 Haziran - 8 Temmuz 2015 SAYI: 460 OKUDUKTAN SONRA YERE ATMAYINIZ İSTER İHTİYACIN KADAR, İSTER TEK SEFERDE HARCA ALIŞVERiŞ KARTI Sevdiklerinize, ihtiyaç sahiplerine veya personelinize alışveriş

Detaylı

Beslenme ve Diyet Polikliniği

Beslenme ve Diyet Polikliniği SAFRA KESESİ KORUYUCU DİYETİ Sakınılması Gereken Yiyecekler Yumurta ve yumurta içeren her türlü yiyecek Yağlı et, tavuk ve balık ürünleri (tavuğun ve balığın derisi) Çok yağlı yiyecekler ( krema, mayonez,

Detaylı

ne alırsan değerinde PARAPUAN! Algida Maraş Cup 100 ml Coca Cola Çeşitleri 450ml & Fanta Pet Çeşitleri 500 ml Gürpınar Doğal Kaynak Suyu 5 lt

ne alırsan değerinde PARAPUAN! Algida Maraş Cup 100 ml Coca Cola Çeşitleri 450ml & Fanta Pet Çeşitleri 500 ml Gürpınar Doğal Kaynak Suyu 5 lt 09-21 Ağustos 2013 Sayı: 18 CardFinans a özel farklı seferlerde toplam 200 ye kadar olan tek çekim harcamanıza 25 değerinde PARAPUAN! Üstelik 150 ve üzeri 12 li alışverişlerinize 1 ay erteleme fırsatıyla!

Detaylı

Arpaç ind. Fiyatı 1 ALAEDDİN İRİPARCALI TON BALIGI KLASIK 3*80GR 1 ALANA 1 BEDAVA 6,88 2 BEBELAC JUNIOR DEVAM SÜT U 200ML 1 ALANA 1 BEDAVA 1,09 3 BII

Arpaç ind. Fiyatı 1 ALAEDDİN İRİPARCALI TON BALIGI KLASIK 3*80GR 1 ALANA 1 BEDAVA 6,88 2 BEBELAC JUNIOR DEVAM SÜT U 200ML 1 ALANA 1 BEDAVA 1,09 3 BII Sıra No Ürün Adı tık para avantajı Arpaç ind. Fiyatı 1 ALAEDDİN İRİPARCALI TON BALIGI KLASIK 3*80GR 1 ALANA 1 BEDAVA 6,88 2 BEBELAC JUNIOR DEVAM SÜT U 200ML 1 ALANA 1 BEDAVA 1,09 3 BII WIPES TINGS ISLAK

Detaylı

YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ 14 AĞUSTOS - 03 EYLÜL 2015. Eti Crax Çubuk. Nefista Rulo Börek* (Peynirli - Patatesli - Ispanaklı peynirli) kg.

YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ 14 AĞUSTOS - 03 EYLÜL 2015. Eti Crax Çubuk. Nefista Rulo Börek* (Peynirli - Patatesli - Ispanaklı peynirli) kg. 14 AĞUSTOS - 03 EYLÜL 2015 Eti Crax Çubuk Nefista Rulo Börek* (Peynirli - Patatesli - Ispanaklı peynirli) Eti Top Kek 36 gr YENİ Kampanya 40 gr YENİ Kampanya Ürünü Ürünü 5 li Alımda 3 lü Alımda * Dilediğiniz

Detaylı

4-17 Aralık 2014. cebinize iyi gelecek. #iyigelecek. 1 Money=1 TL 1 Money=25 Mil

4-17 Aralık 2014. cebinize iyi gelecek. #iyigelecek. 1 Money=1 TL 1 Money=25 Mil SAYI 612 4-17 Aralık 2014 cebinize iyi gelecek #iyigelecek 1 Money=1 TL 1 Money=25 Mil 18, 50 80 yerine 17, Çaykur Rize Turist Çay 1000 g 17, yerine Elidor Güçlü ve Parlak Saçlar Şampuan 600 ml + 5 600

Detaylı

DİL PEYNİRLİ VE MANTARLI OMLET SICACIK ÇORBA 3 PEYNİRLİ OMLET KAHVALTI TABAĞI KARIŞIK OMLET SEBZELİ OMLET FESTİVAL TOST ROBERSPIERRE TOST

DİL PEYNİRLİ VE MANTARLI OMLET SICACIK ÇORBA 3 PEYNİRLİ OMLET KAHVALTI TABAĞI KARIŞIK OMLET SEBZELİ OMLET FESTİVAL TOST ROBERSPIERRE TOST KAHVALTI TABAĞI KARIŞIK OMLET SICACIK ÇORBA Günün Çorbası Lütfen sorunuz 6,00 tl KAHVALTI TABAĞI Kaşar peyniri, beyaz peynir, dil peyniri, salam, jambon, zeytin, tereyağı, bal, krem çikolata, domates,

Detaylı

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

Çok fonksiyonlu pişirici- Düdüklü tencere RMC-PM4506. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI

Çok fonksiyonlu pişirici- Düdüklü tencere RMC-PM4506. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI Çok fonksiyonlu pişirici- Düdüklü tencere RMC-PM4506 0 0 yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI 6 OTOMATIK ÇALIŞMA MODU REDMOND RMC-PM4506 çok fonksiyonlu pişirici/düdüklü tencere, yemekleri basınç altında

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) MADDE 1 - Yüklenici, yönetimce onaylanan yemek listelerine göre, belirtilen şartlarda

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

KOD NAME Ambalaj Birim KDV

KOD NAME Ambalaj Birim KDV BAG10000001 BAĞDAT ACI TOZ BİBER 1 KG 1 KG TL 5 BAG10000003 BAĞDAT ADAÇAYI (SIYIRMA) 1 KG 1 KG TL 5 BAG10000004 BAĞDAT ANASON 1 KG 1 KG TL 5 BAG10000005 BAĞDAT BEYAZ KARABİBER TANE 1 KG 1 KG TL 5 BAG10000006

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

migroskop_ilan.indd 1 01/11/14 12:34

migroskop_ilan.indd 1 01/11/14 12:34 migroskop_ilan.indd 1 01/11/14 12:34 13, 80 13, 80 yerine yerine 3 3 Vileda Style Mikrofiber Bez 4 lü Stok Adedi: 48.000 Keskinoğlu 30 lu L-Büyük Boy Yumurta (63-72 g) Stok Adedi: 50.000 Money Club Kart

Detaylı