Her gün ilham kaynağınız. ürün kataloğu. Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her gün ilham kaynağınız. ürün kataloğu. Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler. www.analizgida.com"

Transkript

1 Her gün ilham kaynağınız ürün kataloğu Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler

2 Evdýþý EvdýþýTüketimde TüketimdeÇözüm ÇözümOrtaðýnýz.. Ortaðýnýz.. bzon Uzungöl Çayý aki Çayý Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. VÝZYONUMUZ Ev dýþý tüketimde, catering sektöründe kullanýlan gýda ve temizlik malzemelerinin tedarik, satýþ, pazarlama, daðýtým ve danýþmanlýk hizmetlerini gerçekleþtirmektir. MÝSYONUMUZ Doðru zamanda ve doðru yerde kullanýlmasý uygun olan ürünleri tespit etmek en ekonomik ve en hýzlý þekilde bu ürünleri kullanýcýya ulaþtýrýp ihtiyaca cevap vermektir.. FÝRMAMIZ Ev dýþý tüketim alanýnda hizmet veren firmamýz 2002 yýlýnda kurulmuþ, 2007 yýlý þubatayýn da kurumsallaþma alanýnda ki ilk adýmlarýný atmýþtýr. Ýnsanlarýn zamanýnýn %50 sini evlerinin dýþýnda iþyerleri, alýþveriþ merkezleri, otel, yemekhane, okul, kafeterya, hastane, lokanta ve restaurant gibi mekanlarda geçirdiði düþünülürse bu mekanlarda verilen hizmetin ve kalitenin en yüksek seviyede olabilmesi için ev dýþý ve toplu tüketimde Kurukahveci hizmet vermekte olan firmalarýn kalite ve ürün çeþitliliðinin ne kadar önemli olduðu ortaya çýkmaktadýr. Mehmet Efendi Bu düþünceden yola çýkarak sektörde önemli bir yere 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li sahip olan firmamýzýn aldýðý sorumluluk ön plana çýkmaktadýr yýlýndan günümüze hizmet sektöründeki geliþmeler firmalarý önemli adýmlar atmaya yatýrýmlarýnýn daha saðlýklý ve uzun soluklu olacak þekilde müþteri memnuniyetine yönelik olarak düzenlemelerine sebep olmuþtur. Hizmet sektörünün geliþmesi ve ev dýþýnda insanlarýn ortalama günlük 12 saatini dýþarýda geçirdiði göz önüne alýndýðýnda fabrika, okul, lokanta, yemekhane, kafeterya vb.. gibi mekanlarda kullanýlan gýda ve temizlik ürünleri ile sarf 1 litre x 12 adet & Filiz, Rize, Tiryaki 1/5 x 27 adet ambalajýnda malzemelerinin tedariði önem kazanmaktadýr. Ýþte burada doðru ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin zamanýnda kullanýcýya ulaþtýrýlmasý için firmamýz devreye girmektedir. Analiz Ltd.Þti bu ihtiyaçtan yola çýkarak hizmet ve servis Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 müþteri 'lü Ambalajýnda aðýný geliþtirmiþ, memnuniyetini ön plana çýkarmýþtýr. Klasik Þisesinde Firmamýz için asýl olan müþterilerin ihtiyaclarýný doðru ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet þekilde belirlemek bu ihtiyaçlarý zamanýnda ve ekonomik olarak kullanýcýya ulaþtýrmaktýr. Saygýlarýmýzla Meyve Suyu Nektarlarý : 200 Hacim (ml) : 27 Kutu içi adet Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Discover Oda Parfümü ve Makinasý 192 li Sayfa 2 wsayfa w w./analizgida.co m / 1 ml. ve 350 ml. Kalite320 Güvencesiyle Hizmetinizdeyiz... w w w. analizgida. c o m

3 Dünya Lezzetleri Burada Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Filiz, Rize, Tiryaki 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 192 li KOZA GIDA ÜRÜNLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİYİ w wtemsilcinizden w. analizgida. c oisteyiniz... m MÜŞTERİ Sayfa// 31 Sayfa

4 Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 4 / Sayfa 2 w w w. c o m

5 Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) / 1000 gr. 2 ve 6 lý Paketlerde Rulo Havlu Ev tipi 24 ve 48 li Tuvalet Kaðýdý 100 lü Peçete Fotoselli Havlu Lipton bitki çaylarý Ýçten Çekmeli Havlu Çek Býrak Tuvalet Kaðýdý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Dispanser Peçete Jumbo Tuvalet Kaðýdý Filiz, Rize, Tiryaki Muayene Masa Örtüsü Klozet Kapak Örtüsü Aparatý Dispanser Havlu 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 10 lu Yatak Koruyucu Örtüsü Hasta Bezi 8 li Büyük Boy Hasta Bezi 8 li Orta Boy Hasta Bezi 15 li Orta Boy / 1000 gr. 192 li / 1000 gr. w w w. c o m Sayfa / 5 Sayfa 3 1

6 ÇAMAÞIR SUYU TUZ RUHU KÝREÇ SÖKÜCÜ 1000 gr. x16 Adet 5000 gr.x4 Adet 30 kg. Polietilen bidonlarda, elde ve makina da kullanýma uygun. 550 gr. 30 kg. Kir ve lekeleri yok eder gr. 35 kg. Çok amaçlý Kullanýmlar için. BANYO - WC PARFÜMLÜ YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝ AHÞAP TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li 1000 gr. 30 kg gr. 30 kg gr. 30 kg gr. 30 kg. Fayans, tuvalet ve ýslak zeminlerin temizliði için. Gülpembe kokulu yüzey temizleyici. Deniz Ferahlýðý kokulu yüzey temizleyici. Polietilen ambalajýnda CAM TEMÝZLEYÝCÝ SIVI KREM TEMÝZLEYÝCÝ 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet 1000 gr. 30 kg. Polietilen þiþede cam temizleyici. Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Amonyaklý ve Limonlu 5 kg. ve 30 kg. Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 MAKANÝK OVMA TOZU YAÐ SÖKÜCÜLER 950 gr. ve 10 kg. Mekanik ovma tozlu limonlu. Discover Oda Parfümü ve Makinasý ml. gr. ve 350 ml. 30 kg. Mutfaklarda tüm yaðlý yüzeylerin temizliðinde. Sayfa / 6 / Sayfa 42 w w w. c o m

7 BULAÞIK DETERJANLARI Demlik Poþet -- Karadeniz Çayý -- Artvin Kafkasör Çayý -- Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý -- Altýnbaþ Çayý -- Filiz Çayý -- Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý -- Rize Çayý (Hediyelik) / / 1000 gr. 35 kg. 30 kg. 30 kg. 30 kg. 30 kg. 30 kg. Jel ürün Bulaþýk Deterjaný Limonlu özel formüllü Dinamik etkili ürün limonlu Ekonomik Bulaþýk Deterjaný Bulaþýk Deterjaný ENDÜSTRÝYEL BULAÞIK MAKÝNASI ÜRÜNLERÝ ODA PARFÜMLERÝ Lipton bitki çaylarý 2 gr. x x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. 30 kg. 30 kg. Doðanýn en en saf ve ve eþsiz lezzetleri, 5000 gr. Deterjan Parlatýcý artýk Lipton kalitesiyle Oda Sprey ( Spring ve Nilüfer ) fincanlarýnýzda li, 100 lü ve ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Filiz, Rize, Tiryaki 750 gr. gr. ve ve 1000 gr. gr. Ambalajlarda 360 ve ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve ve çiftli sargýlý küp þeker. SIVI EL SABUNLARI / / 1000 gr. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 30 kg. 30 kg. 30 kg gr gr gr. Sývý el sabunu Sývý el sabunu Sývý el 500 sabunu gr. gr. / / 1000 gr. gr. Sývý el sabunu Sývý el sabunu Köpük gr. / el / 1000 sabunu gr. gr. 192 li ( Gül ) ( Okyanus ) ( Ekonomik ) ( Gül ) ( Lavanta ) ( Antibakteriyal ) w w w. c o m Sayfa // 7 Sayfa 5 1

8 NEMLÝ MOPLAR ISLAK MOPLAR NEMLÝ MOP APARATLAR ISLAK MOP APARATLAR Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li GÜRGEN ve METAL SAPLAR FIRÇA ÇEÞÝTLERÝ 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Koli içi 1 lt.x12 adet ÇEKPAS ÇEÞÝTLERÝ CAM SÝLECEK ve PELUÞLAR CAM BEZLERÝ Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 8 / Sayfa 62 w w w. c o m

9 TEMÝZLÝK ARABALARI Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Banat Temizlik Seti Kat arabasý Çift kovalý paspas arabalarý EKO STANDART Çöp Torbalarý STANDART Çöp Torbalarý EKO ENDÜSTRÝYEL Çöp Torbalarý Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay ENDÜSTRÝYEL Çöp Torbalarý EKO SANAYÝ Çöp Torbalarý TIBBÝ ATIK Çöp Torbalarý EKO TIBBÝ ATIK Çöp Torbalarý Filiz, Rize, Tiryaki 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. AÐIR SANAYÝÝ NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 192 li w w w. c o m Sayfa / 9 Sayfa 71

10 TASKI SWINGO M2 Teorik 3500 M2 Pratik Temizleme kapasitesine sahip Sürücülü Zemin temizleme makinasý TASKI Ergodisc Mini Dar alanlarda kullaným kolaylýðý saðlayan Cila ve Zemin Temizleme Makinasý TASKI Ergodisc 165 ve Kuru köpük Jeneratörü Cam temizleme maddesi 0,75gr. ve 10 kg. Kurukahveci Mehmet Efendi Suma D9 / Fýrýn ve ýzgara temizleme maddesi 2,2 kg. 0,75 gr. 250 gr. 100 gr. x 25 Dezenfektan klor tablet Toz ovma maddesi 1,50 kg. 100 gr.lýk 12 li Konsantre bulaþýk makinasý toz deterjaný (yumuþak sular için) 4,5 kg. Konsantre bulaþýk makinasý durulama maddesi 4,17 kg. Bulaþýk makinalarý için 2 li toz sistem QAC li dezenfektanlý genel temizlik maddesi 5,30 kg. 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Bulaþýk makinalarý için kireç sökücü madde 5,6 kg. Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Konsantre bulaþýk makinasý toz deterjaný (sert sular için) 4,5 kg. Soft Care H100 Sývý el sabunu 5 kg. ve 20 kg. Kreç çözücü banyo temizleyicisi 0,79 gr. Hijyenik meyve ve sebze durulama maddesi (dezenfektan) 5,20 kg. Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Qac Bazlý Yüzey dezenfektan maddesi 0,75 gr. Suma D7 Çelik parlatýcýsý 0,75 gr. Bulaþýk makinalarý için 3 lü toz sistem Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 Bulaþýk ml. makinalarý için katý sistem Bulaþýk makinalarý için katý sistem Sayfa / 10 / Sayfa 82 w w w. c o m

11 CLAX Profosyonel Çamaþýr Grubu Ürünleri Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Az köpüren Ana yýkama maddesi Perboratlý az köpüren aðartýcýlý ana yýkama maddesi Amonyaklý genel temizlik maddesi 5 kg. ve 20 kg. Klorlu sývý aðartacý 5,5 kg. ve 21,70 kg. Tead katkýlý az köpüren Ana yýkama maddesi Otomatik toz dozaj sistemi için az köpüren aðartýcýlý ana yýkama maddesi Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, TASKI Profesyonel kuþburnu, zemin portakal, ve bina bakým naneli grubu adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Genel amaçlý dezenfektan içeren yüzey temizleyici Parfümlü genel temizlik maddesi Gýda üretim alanlarý için aðýr kir ve yað sökücü 10,5 kg. Polimer cila bakým ürünü 5,12 kg. Akrilik sert zemin cilasý 5,2 kg. Ýletken polimer cila bakým ürünü 5,18 kg. Yüzey temizlik ve kamý ürünü 9,9 kg. Köpüksüz yað ve kir giderici zemin temizleme maddesi 9,9 kg. Filiz, Rize, Tiryaki TASKI SWINGO XP BMS 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Softcare Silk Sývý el sabunu 5 kg. ve 20 kg. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. Elle bulaþýk yýkama deterjaný 5,2 kg. ve 20,6 kg. / 1000 Sert sular gr. için Orta sert sular için klor içeren bulaþýk makinasý deterjaný bulaþýk makinasý deterjaný 23,3 kg. 23,30 kg. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE TASKI SWINGO 450E ve 450B MS dezenfektanlý elle bulaþýk yýkama deterjaný 19,60 kg. Elle bulaþýk yýkama deterjaný 5,15 kg. ve 20,6 kg. Toz bulaþýk makinasý Bulaþýk makinasý durulama deterjaný 192 li 10 kg. (parlatýcý) maddesi 20,8 kg. w w w. c o m Sayfa / 11 Sayfa 91

12 Plastik, köpük ve kup bardaklar. Köpük Bardak 180 ve 200 CC Kahve Bardak 180 CC Plastik Bardak 180 ve 200 CC Plastik Bardak Þeffaf 180 ve 200 CC Plastik çatal, kaþýk, býçak ve karýþtýrýcýlar. Kurukahveci Mehmet Efendi Plastik ve köpük ambalaj malzemeleri. 250 gr. 100 gr. x gr.lýk 12 li Alüminyum ambalaj malzemeleri. HÝJYEN ve SARF MALZEMELERÝ 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Þeffaf Eldiven 100 lü Paket Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 LATEX Cerrahi Eldiven 100'lü Paket STREÇ FÝLM ve ALÜMÝNYUM FOLYOLAR Kürdan 1000 li Jiletin ve Kaðýt Ambalaj 45 cm. 1 kg. Alüminyum Folyo 30 cm. ve 45 cm. Gýda Streci Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. 30 cm. 1 kg. Alüminyum Folyo Sayfa / 12 / Sayfa w w w. c o m

13 Piliç Cordon Blue / Piþmiþ Kasap Köfte / Piþmiþ Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý %90(Hediyelik) Piliç Eti, %5 Dana Eti, %5 Kuzu Eti %100 Piliç Eti Adet (gr) :106 Koli Ýçi Adet :66 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Adet (gr) :25 Koli Ýçi Adet :280 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Kadýn Budu Köfte / Piþmiþ %100 Piliç Eti Adet (gr) :53 Koli Ýçi Adet :132 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Piliç Schnitzel / Piþmiþ %100 Piliç Eti Piliç Nugget / Piþmiþ %100 Piliç Eti Çýtýr Kaplamalý Burger / Piþmiþ %100 Piliç Eti Burger / Piþmiþ Adet (gr) :89 Koli Ýçi Adet :79 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %90 Piliç Eti, %10 Dana Eti Adet (gr) :41 Koli Ýçi Adet :170 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C Lipton bitki çaylarý Adet (gr) :21 Koli Ýçi Adet :333 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, Ýnegöl papatya, Köfte böðürtlen, / Piþmiþ limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. %90 Piliç Eti, Doðanýn en saf ve eþsiz %10 lezzetleri, Dana Eti artýk Lipton kalitesiyle Adet (gr) :15 fincanlarýnýzda... Koli Ýçi Adet : li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Bardak poþet çay Saklama koþulu :-18 C Tekirdað Köfte Adet (gr) : Koli Ýçi Adet :70 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %97 Dana Eti, %3 Kuzu Eti Adet (gr) :19 Koli Ýçi Adet :390 Koli (kg) :7,4 Raf ömrü (gün) :360 Saklama koþulu :-18 C Adana Köfte / Piþmiþ Madalyon Köfte Filiz, Rize, Tiryaki Misket Köfte / Piþmiþ %90 Piliç Eti, %10 Dana Eti Adet (gr) :39 Koli Ýçi Adet :223 Koli (kg) :8,7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %100 Dana Eti Adet (gr) :25 Koli Ýçi Adet :180 Koli (kg) :4,5 Raf ömrü (gün) :360 Saklama koþulu :-18 C %90 Piliç Eti, %10 Dana Eti Adet (gr) :9 Koli Ýçi Adet :777 Koli (kg) :7 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. Dilimli Kýyma Döner Dilimli Piliç Döner Dilimli Karýþýk Döner NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE %90 Dana Eti, %10 Kuzu Eti Adet (gr) :1500 Koli Ýçi Adet :4 küvet Koli (kg) :6,00 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu :-18 C %100 Piliç Eti Adet (gr) :1500 Koli Ýçi Adet :4 küvet Koli (kg) :6,00 Raf ömrü (gün) :180 Saklama / 1000 gr. koþulu :-18 C %90 Dana Eti, %10 Kuzu Eti Adet (gr) :1500 Koli Ýçi Adet :4 küvet Koli (kg) :6,00 Raf ömrü (gün) :180 Saklama koþulu 192 li :-18 / 1000 C gr. w w w. c o m Sayfa / 13 Sayfa 11 1

14 ENGÝNAR BAMYA BEZELYE Üretim Sezonu: Mayýs - Haziran Ürün Cinsi: Sakýz 7-9 cm. kalibre +9 cm. kalibre Koli içi 250 adet Üretim Sezonu: Temmuz - Eylül Ürün Cinsi: Sivri Tombul Tombul 3-6 / 6-9 Sivri Karýþýk 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Mayýs - Haziran Ürün Cinsi: Karina - Bolero No 3 - No 2 10 Kg lýk koli 4 x 2,5 kg. KABAK ISPANAK HAVUÇ Üretim Sezonu: Haziran - Temmuz Ürün Cinsi: Embassy F1 (Sakýz) Üretim Sezonu: Mart - Nisan - Eylül - Ocak Ürün Cinsi: Sanfelix - Favorit Üretim Sezonu: Eylül - Mart Ürün Cinsi: Nantes - Aqlýq Kurukahveci Mehmet Efendi ¼ Kesilmiþ 10 x 10 mm Küp 10 Kg lýk Koli 250 gr. 100 gr. x 25 IQF Doðranmýþ IQF Yaprak, Blok Kase 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. 10 * 10 mm Küp Halka Kesilmiþ 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. 100 gr.lýk 12 li PATLICAN TAZE FASULYE KARNABAHAR Üretim Sezonu: Temmuz - Ekim Ürün Cinsi: Kemer 10 * 10 Küp DÝlimlenmiþ 10 Kg lýk Koli Üretim Sezonu: Mayýs - Eylül Ürün Cinsi: Cino -Romano 4-6 cm Kesim Bütün 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Ekim - Ocak Ürün Cinsi: Kongo - Twingo 20 * 40 Kalibre 40 * 60 Kalibre 1 litre x 12 adet & Kalibresiz Standart 1/5 x 27 adet ambalajýnda 10 Kg lýk Koli Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda BÝBER Elma, Çilek, Karpuz, Limon BROKOLÝ TÜRLÜ Üretim Sezonu: Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Üretim Sezonu: Aðustos - Kasým Ekim - Aralýk Patlýcan, Kabak, Koli içi 1 lt.x12 adet Fasulye, Bezelye, 24'lü Ürün Ambalajýnda Cinsi: Ürün Cinsi: Domates, Biber Califormia - Wonder Maraton - Maxýbel Karýþým 10 * 10 mm Küp 5 / 7 Þerit 20 * 20 mm Küp 10 mm Þerit Meyve Suyu Nektarlarý 10 Kg lýk Kolit 4 x 2,5 kg. Hacim (ml) Kutu içi adet Bürüt aðýrlýk (kg) : 200 : 27 : 6 20 * 20 Kalibre Standart 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. GARNÜTÜR MISIR ÇÝLEK Sayfa / 14 / Sayfa 12 2 Bezelye, Havuç, Patates Karýþým 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Eylül - Kasým Ürün Cinsi: Jabile F1 w w w. c o m IQF Tanelenmiþ Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. 10 Kg lýk Koli 4 x 2,5 kg. Üretim Sezonu: Nisan - Temmuz Ürün Cinsi: Camorosa - Tiago 22 / 26 Kalibre 18 / 22 Kalibre 10 / 18 Kalibre 10 Kg lýk koli

15 Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý VÝÞNE AHUDUDU 500 BÖÐÜRTLEN gr. / 1000 gr. Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Üretim Sezonu: Temmuz - Aðustos Tomurcuk Çayý - Rize Çayý Üretim (Hediyelik) Sezonu: Haziran - Temmuz Muhafaza Þekli: -18 c 2 Yýl Ürün Cinsi: Ürün Cinsi: Kütahya - Afyon Standart Çekirdeksiz Çekirdekli 10 Kg lýk Koli IQF - Kýrýk Tane Dondurulmuþ 10 Kg lýk Koli 1 x 10 Kg 450 Gr x 15 Adet/Koli 2500 Gr x 4 Adet/Koli MANTI MÝLFÖY SÝGARA BÖREÐÝ PÝZZA AMBALAJ 1x10 Kg MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl MÝLFÖY ENDÜSTRÝYEL 1x adet 10 kg. MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay AMBALAJ 25 gr. x 400 adet 10 kg. (El Sarýmý) MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl AMBALAJ Pizza Ekonomik 17 cm karýþýk 1x4 adet / paket Pizza Ýtalyano 22 cm karýþýk 1x16 adet / paket MUHAFAZA ÞEKLÝ -18 C/2 Yýl Filiz, Rize, Tiryaki Bohça Mantý Pizza / 17 cm. ve 24 cm. Milföy Sigara Böreði 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. Kare Börek Çatal Böreði Muska Böreði Gül ve Saray Böreði NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE 192 li Parmak Patates Elma Dilim Patates Patates Kroket Soðan Halka w w w. c o m Sayfa / 15 Sayfa 13 1

16 Þinitzel Cordon Blue Nuget Kadýnbudu Köfte Adana Köfte Ýnegöl Köfte Kurukahveci Mehmet Efendi Misket Köfte 250 gr. 100 gr. x 25 Dilim Döner Et Döner Tavuk Döner 100 gr.lýk 12 li 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda SOSÝS Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda SALAM BEÞYILDIZ SOSÝS Dana Soy. Sosis Salamura Elma, Çilek, Karpuz, Limon Dana Sosis Küvet Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Dana Kokteyl Sosis Küvet Koli içi 5'li 1 Soyulmuþ lt.x12 adet Sosis 10'lu Soyulmuþ Sosis Þiþlik 4'lü Sosis Piliç Kokteyl Sosis Piliç Soyulmuþ Sosis 5'li Piliç Soyulmuþ Sosis 10'lu Piliç Soyulmuþ Sosis BEÞYILDIZ SALAM Kahvaltýlýk Macar Salam Dilli Salam Ekonomik Salam Etli Salam Fýstýklý Salam Macar Salam Piliç Salam Zeytinli Salam SUCUK BEÞYILDIZ SUCUK Büfe Sucuk Ekstra Kangal Sucuk Vakumlu Ekstra Kangal Sucuk Küvet Özel Sucuk Parmak Sucuk Küvet Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 JAMBON Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 BEÞYILDIZ JAMBON Tombul Dilli Salam Dana But Jambon Dana Dilli Jambon Piliç Jambon Sebzeli Piliç Jambon PASTIRMA BEÞYILDIZ PASTIRMA Bonfile Pastýrma (Blok) Dilimle Yemeklik Pastýrma Antrikot Pastýrma Sýrt Pastýrma (Blok) Dilimli Ekstra Pastýrma FÜME DÝL BEÞYILDIZ FÜME DÝL Füme Dil Dilimli Füme Dil Roastbeef Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 16 / Sayfa w w w. c o m

17 B a k l i ya t Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) 8 mm. Dermason Erzincan Baddal Yerli Horoz Barbunya Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, 8 mm. Sarý Nohut 10 mm. Beyaz ekinezya, Nohut zencefil limon, elma, Köftelik Bulgur Pilavlýk Bulgur kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Filiz, Rize, Tiryaki Kýrmýzý Mercimek Sarý Mercimek Yeþil Mercimek Osmancýk Pirinç 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE SEMÝH Osmancýk Baldo Pirinç Gönen - 25 kg. ESENTEPE Osmancýk Pirinç - Gönen 25 kg. GÜRLE Ýthal 500 Karýþýk gr. / 1000 Osmancýk gr. Pirinç 25 kg. ZEKÝ GIDA ZEKÝ GIDA Osmancýk Pirinç - Gönen Baldo 500 Pirinç gr. / Gönen gr. 192 li 25 kg. 25 kg. w w w. c o m Sayfa / 17 Sayfa 15 1

18 Lazanya Yumurtalý Sivri Bamya 4100 gr Lazanya Tombul Bamya 4100 gr Taze Fasulye 4100 gr Türlü Bezelye 4100 gr 4200 gr Tamek Mayonez 9 Kg. Tamek Ketçap 9 Kg. Burgu Makarna Fýrýn Makarna Spagetti Ýnce Uzun Tel Þehriye Boncuk Makarna Kurukahveci Mehmet Eriþte Efendi ALFA KIZARTMA YAĞI Arpa Þehriye 250 gr. Fiyonk Makarna 100 gr. x 25 Biber Salçası 4400 gr Yüksük Makarna Biber Salçası Acılı 4400 gr Domates Salçası 4500 gr Kuskus ALFA BAKLAVA Domates Salçası 9380 gr Kalem / Sade 100 gr.lýk 12 li Ambalaj tipi: 18 L yuvarlak teneke Net ürün ağırlığı: 16,380 Kg. Depolama koşulları: Serin, kuru ve kokusuz bir ortamda saklanmalıdır. Mantý Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren sonra 18 ay tazeliğini Tortellini korur. Delverde Delverde Ispanaklý & Peynirli Spagetti Penne 250 gr. Trans yağ içermez. Ürünlerimizde domuz yağı ve katkıları yoktur. Delverde Tagliatelle Ispanaklý 453 gr. 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda Delverde Delverde Fettuccine Yumurtalý Tagliatelle Yumurtalý 453 gr. 453 gr. Klasik Þisesinde ve Teneke Kutuda Meyve Suyu Nektarlarý Hacim (ml) : 200 Kutu içi adet : 27 Bürüt aðýrlýk (kg) : 6 Koli içi 1 lt.x12 adet Ambalaj Tadalým / 18 tipi: Baharatlar L köşeli teneke Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda Net ürün ağırlığı: 16,380 Kg. Ambalaj tipi: Çörekotu Ceviziçi 18 L köşeli teneke Depolama koşulları: Defne Yapraðý Tavsiye : 500 edilen gr. depolama Fýndýk sıcaklığı maksimum : C dir. gr. Net ürün ağırlığı: Tarçýn Serin, : 1000 kuru gr. ve kokusuz Kuruüzüm bir ortamda saklanmalıdır. : 5000 gr. 16,380 Kg. Kekik Kuþüzümü Raf ömrü: Depolama koşulları: Kimyon Üretim : 1000 tarihinden gr. itibaren Karanfil 12 ay tazeliğini korur. Serin, kuru ve kokusuz bir ortamda Karabiber Hindistan Cevizi saklanmalıdır. Trans yağ içermez. Tatlý Toz Biber Kayýsý : 5000 gr. Raf ömrü: Kýrmýzý Pul Biber Üretim tarihinden itibaren 24 aysumak ALFA : 1000 CHEF gr. BLOK MARGARİN tazeliğini korur. Susam ALFA AYÇİÇEK ve MISIR YAĞI Trans yağ içermez. Ürünlerimizde domuz yağı ve katkıları yoktur. Discover Oda Parfümü ve Makinasý 320 ml. ve 350 ml. Sayfa / 18 / Sayfa w w w. c o m

19 Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Kula Ayçiçek Yaðlarý 1 Lt. 2 Lt. 5 Lt. 5 Lt. 10 Lt. 18 Lt. Lipton bitki çaylarý 1 Lt. 2 Lt. 5 Lt. 10Lt.18Lt. Sýzma Zeytin Yaðlarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda 1 Lt. 18Lt. 5 Lt. 1 Lt. 2 Lt. 5 Lt. 10Lt.18Lt. Rivara Zeytin Yaðlarý Adaçayý, rezene, yaban mersini, Kula Mýsýr Yaðlarý ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, Kula Soya Yaðlarý papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle fincanlarýnýzda... Kula Zeytin Yaðlarý Kula Kanola Yaðlarý 25 li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay 5 Lt. Calve /Acý Sos 10 g. Filiz, Rize, Tiryaki Calve /Barbekü Sos 12 g. Dorina Bitkisel Margarin 250 gr. x 48 adet Dorina Bitkisel Margarin 2,5 kg. x 6 adet Frita Bitkisel Susuz Yað Kýzartma Amaçlý 18 kg. Calve Ketçap 9 kg. Calve Mayonez 8 kg. Calve Hardal Sos 5,5 kg. 750 gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Tekli ve çiftli sargýlý küp þeker. NESCAFÉ CLASSIC Kremalı Kremalý NESCAFÉ Brokoli GOLD Kremalý Alaca Brokoli Çorbası Çorbasý Çorbasý Çorbası NESCAFÉ 3ü1 ARADA NESCAFÉ COFFE-MATE Kremalý Gendime Brokoli Çorbasý Çorbası Kremalý Kremalı Brokoli Mantar Çorbasý Çorbası Kremalý Şehriyeli Brokoli Tavuk Çorbasý Çorbası Tavuk Suyu Et Suyu Ezogelin Toz Bulyon Toz Bulyon / 1000 Çorbasý gr. 750 gr. ve 5 kg. 750 gr. ve 5 kg. 750 gr. ve 3 kg. Kremalý Kremalı Brokoli Sebze Kremalý Kremalı Brokoli Tavuk Yoğurtlu Kremalý Brokoli Çatalaşı Çorbasý Çorbası Çorbasý Çorbası Çorbasý Çorbası Sebzeli Çeþni SoðanlýÇeþni Mahluta Sarýmsaklý Çeþni Çorbasý 192 li Domatesili Soðanlý Çeþni w w w. c o m Sayfa / 19 Sayfa 19 1

20 Kremalı Çorbalar Kremalı Mantar Kremalı Tavuk Çorbası Çorbası Kremalı Sebze Kremalı Sebzeli Çorbası Tavuk Çorbası Kremalı Ispanak Kremalı Brokoli Çorbası Kremalı Domates Çorbası Geleneksel Geleneksel Çorbalar Çorbalar Tarhana Çorbası Ezogelin Çorbası Yayla Çorbası Mercimek Çorbası Etli Düğün Çorbası İşkembe Çorbası Kurukahveci Mehmet Efendi Yöresel Çorbalar 250 gr. Tutmaç 100 gr. x 25 Alaca Toz Bulyonlar Tavuk Suyu Toz Bulyon 100 gr.lýk 12 li Kafkas Gendirme 5 kg 750 gr Et Suyu Toz Bulyon Balık Suyu Toz Bulyon Hanımağa Mantı Mahluta 1 litre x 12 adet & 1/5 x 27 adet ambalajýnda 5 kg 750 gr 750 gr KREMALI ÇORBALAR ( Porsiyon 200 ml ) ÜrünKlasik ÞisesindeÜrün Yapısı Koli İçi Elma, Çilek, Karpuz, Limon Aromalý 24 'lü Ambalajýnda K.E.E. Ürün Porsiyon ve Teneke Kutuda Koli içi 1 lt.x12 adet Kr. Mantar 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Kr. Sebze 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Kr. Tavuk 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Kr. Sebzeli Tavuk 3 kg 3 adet 111 (lt) 555 Kr. Ispanak 3 kg 3 adet 126 (lt) 630 Kr. Brokoli Meyve Suyu Nektarlarý 3 kg 3 adet 138 (lt) 690 Kr. Domates Hacim (ml) Kutu içi adet 3 : 200 kg : 27 3 adet 150 (lt) 750 GELENEKSEL Bürüt aðýrlýk ÇORBALAR (kg) : 6 ( Porsiyon 200 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Tarhana 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Ezogelin 3 kg 3 adet 138 (lt) 690 Yayla 3 kg 3 adet 138 (lt) 690 Mercimek 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Etli Düğün 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 İşkembe 3 kg 3 adet 150 (lt) 750 Sayfa / 20/ Sayfa 2 w w w. analizgida. c o m YÖRESEL ÇORBALAR ( Porsiyon 200 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Tutmaç 3 kg 3 adet 72 (lt) 360 Kafkas 3 kg 3 adet 99 (lt) 498 Alaca 3 kg 3 adet 99 (lt) 498 Gendime 3 kg 3 adet 90 (lt) 450 Hanımağa 3 kg 3 adet 96 (lt) 471 Mantı 3 kg 3 adet 90 (lt) 450 Mahluta 3 kg 3 adet 93 (lt) 465 TOZ BULYONLAR ( Porsiyon 200 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Tavuk Suyu 750 gr 6 adet 225 (lt) - Tavuk Suyu 5 kg 2 adet 500 (lt) - Balık Suyu 750 gr 6 adet 225 (lt) - Et Suyu 750 gr 6 adet 225 (lt) - Et Suyu 5 kg 2 adet Discover Oda Parfümü ve Makinasý 500 (lt) ml. ve 350 ml. SALATA SOSLARI Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün (lt) Fesleğenli Kekikli 750 gr 6 adet 13,5 lt su + 13,5 lt sıvı yağ Pancake 750 gr 6 adet 13,5 lt su + 13,5 lt sıvı yağ

21 Çeşniler Sebzeli Çeşni 750 gr Şefin Aroması 750 gr Demlik Poþet - Karadeniz Çayý - Artvin Kafkasör Çayý - Trabzon Uzungöl Çayý Rize Turist Çayý - Altýnbaþ Çayý - Filiz Çayý - Tiryaki Çayý Tomurcuk Çayý - Rize Çayý (Hediyelik) Sarımsaklı Çeşni 750 gr Domatesli & Soğanlı Çeşni gr Sebzeli Çeşni 5 kg. Barato Et Suyu Toz Bulyon 5 kg. Evdýþý Tüketimde Çözüm Ortaðýnýz.. Tavuk Suyu Toz Bulyon 5 kg. Yemek Sosları Soyalı Köfte Harcı 2,5 kg. Köfte Harcı 750 gr Pane Harcı 650 gr Harçlar Lipton bitki çaylarý 2 gr. x 25 adet ambalajlarda Adaçayý, rezene, yaban mersini, ekinezya, zencefil limon, elma, kuþburnu, portakal, naneli adaçayý, papatya, böðürtlen, limon, nar, (sade, yaseminli, limonlu naneli) yeþil çay.. Doðanýn en saf ve eþsiz lezzetleri, artýk Lipton kalitesiyle İrmik Tatlısıfincanlarýnýzda... Revani Sütlaç Pudingler & Geleneksel Tatlılar & Dünya Tatlıları Çilekli Puding Vanilinli Puding Sakızlı Muhallebi Sirkeli Sarımsaklı Feslenğenli Kekikli 750 gr. 750 gr. Salata Sosları 25 li, 100 lü ve 1000 li ambalajlarda Bardak poþet çay Supangle Domatesli, Mantarlı Demi glace, Peynirli 750 gr Püre Patates Püresi 2 kg. Filiz, Rize, Tiryaki Kakaolu Puding Vanilinli Puding Aşure Kazandibi Zerde Keşkül Pancake GELENEKSEL TATLILAR ( Porsiyon 120 ml ) Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Sakızlı Muhallebi 3 kg 3 adet 48 (lt) 400 İrmik Tatlısı 3 kg 3 adet 27 (lt) 225 Revani 3 kg 3 adet 15 (lt) 360 Sütlaç 3 kg 3 adet 45 (lt) gr. ve 1000 gr. Ambalajlarda 360 ve 405 taneli olarak satýlmaktadýr. Aşure 3 kgtekli ve çiftli 3 sargýlý adet küp þeker. 31,5 (lt) 262 Pratik Kazandibi 3 kg 3 adet 45 (lt) 375 Zerde 3 kg 3 adet 40,5 (lt) 336 Keşkül 3 kg 3 adet 40 (lt) 375 PUDİNGLER ( Porsiyon 120 ml ) NESCAFÉ CLASSIC NESCAFÉ GOLD NESCAFÉ 3ü1 ARADA Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Kakaolu Puding 3 kg 3 adet 45 (lt) 375 Muzlu Puding 3 kg 3 adet 54 (lt) 450 w w w. analizgida. c o m Çilekli Puding 3 kg 3 adet 54 (lt) 450 NESCAFÉ COFFE-MATE Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Vanilinli Puding 3 kg 3 adet 54 (lt) 450 Pane 650 gr 6 adet 19,5 kg et + 3,9 lt su ( Supangle Porsiyon 120 ml ) DÜNYA TATLILARI ( Pancake Porsiyon Çap 8 cm ) Köfte 750 gr 6 adet kg kıyma gr. / lt gr. su 192 li Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Soyalı Köfte 2,5 kg 3 adet 18,250 gr kıyma + 15 lt su Supangle 3 kg 3 adet 30 (lt) 250 Pancake 3 kg 3 adet 13,5 (lt) 540 YEMEK SOSLARI Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Demi glace 750 gr 6 adet 58,5 (lt) - Mantarlı 750 gr 6 adet 34,2 (lt) - Domatesli 750 gr 6 adet 36 (lt) - Peynirli 750 gr 6 adet 22,5 (lt) - ÇEŞNİLER Ürün Ürün Yapısı Koli İçi K.E.E. Ürün Porsiyon Şefin Aroması 750 gr 6 adet 225 (lt) - Sebzeli Çeşni 750 gr 6 adet 180 (lt) - Sebzeli Çeşni 5 kg 2 adet 400 (lt) - Domatesli-Soğanlı 750 gr 6 adet 129 (lt) - Sarımsaklı 750 gr 6 adet 300 (lt) - HARÇLAR Sayfa / 21 1

Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler

Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler Her gün ilham kaynağınız Lezzet Ustalarına Profesyonel Çözümler Her gün ilham kaynağınız Her gün ilham kaynağınız Genel Müdürlük Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13 Ümraniye / İstanbul

Detaylı

Dondurulmuş Patates. Dondurulmuş Sebze - Meyve - Unlu Mamuller

Dondurulmuş Patates. Dondurulmuş Sebze - Meyve - Unlu Mamuller Dondurulmuş Patates Kroket Silindir Dondurulmuş Koli 2.500 4 10,00 Patates 7*7 Dondurulmuş Koli 2.500 5 12,50 Patates 9*9 Dondurulmuş Koli 2.500 5 12,50 Patates 9*18 Dondurulmuş Koli 2.500 5 12,50 Patates

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız.

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Günün Çorbasý Günün Çorbasý Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Su Böreði 1 Porsiyon Poðaçalar Sade Peynirli Kaþar Peynirli Zeytinli Patatesli Dereotlu Cevizli Simitler Ankara Simiti Sosyete Simiti

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 28 / 03 / 2016 29 / 03 / 2016 30 / 03 / 2016 31 /03 / 2016 01 / 04 / 2016 Peynirli Fırın Ekmek Siyah Zeytin Reçel Kuşburnu Mercimek Çorbası Etli Kuru Fasulye Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Tel Kadayıf Mevsim

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 05.03.2016 06.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MART 2016 YEMEK MENÜSÜ Çay-simit çay- simit çay -söğüģ çoban

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

PİZZA WRAP BURGER SALATA MAKARNA TATLI İÇECEK GELATO GEL AL SERVİSTE 23 CM PİZZA İTALYAN MUTFAĞI GEL AL SERVİSTE 33 CM PİZZA PAKET SERVİS 285 0 475 www.barigelato.com.tr FUNGI BURGER Burger eti, sote mantar,

Detaylı

Selection Bardak Poşet Çay Selection Tea Bag 9222345 2,00 9222346 2,00 1000. Traditional Bardak Poşet Çay Traditional Tea Bag 9222320 2,00 25

Selection Bardak Poşet Çay Selection Tea Bag 9222345 2,00 9222346 2,00 1000. Traditional Bardak Poşet Çay Traditional Tea Bag 9222320 2,00 25 Gıda Çözümleri Siyah Çaylar Selection Bardak Poşet Çay Selection Tea Bag Geleneksel tadıyla lezzeti, günün her saati bardak poşet rahatlığı ile içinizde hissedeceksiniz. 9222 00 9222 000 Traditional Bardak

Detaylı

2. 45 40. 00 120. 00 0. 278. Tortilla Ekmeği. Yumurtalı Çin Eriştesi (Egg Noodle) 834 TL/Adet. 444 0 961 siparis@bonservis.com.tr OCAK - ŞUBAT 2016

2. 45 40. 00 120. 00 0. 278. Tortilla Ekmeği. Yumurtalı Çin Eriştesi (Egg Noodle) 834 TL/Adet. 444 0 961 siparis@bonservis.com.tr OCAK - ŞUBAT 2016 İTHAL ÜRÜNLER Tortilla Ekmeği Unlu Tortilla Ekmeği 16,3 cm 18 Adet/Paket 8 Paket/Koli (144 Adet/Koli) 0. 278 0. 40. 00 TL/Koli Unlu Tortilla Ekmeği 30 cm 18 Adet/Paket 8 Paket/Koli (144 Adet/Koli) 834

Detaylı

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ MUHALLEBİ İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ Pirinç 20 16 Süt 250 12.5 Şeker 30 30 TOPLAM: 59 g. SÜTLÜ İRMİKLİ PUDİNG İrmik 10

Detaylı

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal)

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) 1 ARALIK 2015 Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) Maydanozlu Patates Salatası (220 Cal) Havuç Tarator (178 Cal) 2 ARALIK 2015 Tarhana Çorbası

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 Ocak 2 Ocak Mercimek Çorba (134 kcal) Kaşarlı Fırın Tavuk

Detaylı

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Kahvaltı Tabağı 15.00 Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri siyah ve yeşil zeytin, oltu peynir, dana jambon, tavuk jambon, macar salam, domates, salatalık, vişne reçeli,

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 AÇMA 242 SEBZE BUKETİ 95 SUYU 100 KABAK BİBER KIZARTMA 298 SÜT 63 PİYAZ

Detaylı

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ 2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ HAZİRAN AYI 01.Haz Çay Etli Biber Dolma Tas Kebabı 17.Haz Çay Et Bezelya Zeytinyağlı Fasulye Peynir Mercimek Çorba Bulgur Pilavı Peynir-Domates Börek Makarna

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 MERCİMEK ÇORBA 125 YAYLA ÇORBA 125 ETLİ KURU FASULYE 300 IZGARA KÖFTE/PATATES 300 PİRİNÇ PİLAVI 225 SOSLU MAKARNA 225 MEYVE / REVANİ 75 / MEYVE /

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.02.2016 02.02.2016 Salı 03.02.2016 Çarşamba 04.02.2016 Perşembe 05.02.2016

Detaylı

22,80 7,75 49,99 44,95 97 35,99. İşletme Mutfakları 57,20 21,99 23,99 16,49 35,50 12,69 19,49 ,90 ,50 ,99. Özel Ürünler Sabit Fiyatlarla

22,80 7,75 49,99 44,95 97 35,99. İşletme Mutfakları 57,20 21,99 23,99 16,49 35,50 12,69 19,49 ,90 ,50 ,99. Özel Ürünler Sabit Fiyatlarla İşletme Mutfakları Özel Ürünler Sabit Fiyatlarla PROFESYONELLERİN GÜÇLÜ İŞ ORTAĞIYIZ Tam Yağlı Beyaz Peynir GÜVENEBİLİRSİNİZ 7,20 01-31 Ağustos 201 Fine Life Yağlı Süt 1 L X 12 adet Yağ oranı %3 22,80

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

Ramazan İftar Menüsü - 1

Ramazan İftar Menüsü - 1 Ramazan İftar Menüsü - 1 Medine Hurması, Naturel Kayısı, Kalamata Zeytin, Reçel, Bal, Beyaz peynir, Çoban salata, Süzme yoğurt, Patlıcan salatası, Yaprak sarma Ezogelin Çorbası Paçanga Böreği Et veya Tavuk

Detaylı

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ ÇORBALAR Beyaz Tel Şehriye Çorba 122 Mercimek Çorba 197 Domatesli Arpa Şehriye Çorbası 147 Romen Çorba 160

Detaylı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Günlük Yemek Menüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yemekhane ve Kantinler Öğrencilerin doğru ve örnek davranışlarını, sınıf dışındaki yerlerde de sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yerlerin başında Yemekhane

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

ÇORBALAR NOTLAR ENERJİ (cal)

ÇORBALAR NOTLAR ENERJİ (cal) ÇORBALAR NOTLAR ENERJİ (cal) ABANT ÇORBA 185 ALACA ÇORBA NOHUT, A.BUĞDAY, K.MERCİMEK 208 ANADOLU ÇORBA P2015abc DOMATESLİ 162 ANADOLU ÇORBA BAKLİYATLI 234 ANDOLOZ ÇORBA PİRİNÇLİ 191 ANTEP ÇORBA TAVUKLU,

Detaylı

içindekiler 4-5 - 6 çorbalar yemek hazırlayıcılar bulyonlar çeşniler 10-11 makarna sosları dünya mutfağı sosları soğuk soslar pankek / waffle 14-15

içindekiler 4-5 - 6 çorbalar yemek hazırlayıcılar bulyonlar çeşniler 10-11 makarna sosları dünya mutfağı sosları soğuk soslar pankek / waffle 14-15 Unifood Profesyonel, 1997 yılında kurulan ve hazır gıda üretimi yapan Unifo Gıda San. A.Ş. taından yaklaşık 1 yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda HORECA / EDT sektörlerine hizmet vermek

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 05.12.2015 ANTALYA SINAV KOLEJİ ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ SOSLU SOSİS LEBLEBİ I CRONFLEKS ÇITIR

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Sayfa1 NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU MART 2015 ÖĞLE YEMEK MENÜSÜ 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 SEBZE ÇORBA EZOGELİN ÇORBASI MANTI MANTAR ÇORBASI ETLİ NOHUT HÜNKAR BEĞENDİ SEBZE

Detaylı

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri Kafe Mönüsü KAHVALTI Kahvaltı Tabağı 30.00 TL Beyaz peynir, taze kaşar peyniri, eski kaşar peyniri,dil peyniri, sebzeli tavuk jambon, dana jambon, Macar salam, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, kuru

Detaylı

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSE EKİM 2015 SABAH BESLENME MENÜSÜ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSE EKİM 2015 SABAH BESLENME MENÜSÜ ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSE EKİM 2015 SABAH BESLENME MENÜSÜ 28.9.2015 29.9.2015 30.9.2015 1.10.2015 2.10.2015 PEYNİRLİ POĞAÇA ÇATAL KAŞAR PEYNİRLİ SANDVİÇ ZEBRA KEK MİNİ SUSAMLI POĞAÇA SÜT (166 cal) SÜT (166

Detaylı

Yumurtalar. Kahvaltı. Menemen. Omlet. Börek ve Poğaçalar Sahanda Yumurta... Peynir Zeytin Tabağı Sucuklu veya Sosisli... 9.

Yumurtalar. Kahvaltı. Menemen. Omlet. Börek ve Poğaçalar Sahanda Yumurta... Peynir Zeytin Tabağı Sucuklu veya Sosisli... 9. Kahvaltı Yumurtalar Peynir Zeytin Tabağı........... 12.00 Sahanda Yumurta....... 8.00 Bal - Kaymak.............. Sucuklu veya Sosisli...... Reçel - Kaymak............. Hellim Izgara.............. Tahin

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

Kahvaltı. Çorbalar. Süzme Mercimek Çorbası Baharatlı & Şehriyeli Günün Çorbası

Kahvaltı. Çorbalar. Süzme Mercimek Çorbası Baharatlı & Şehriyeli Günün Çorbası lezzette zirve Köfteli Den Çorbası Kahvaltı Spesiyal Kahvaltı Beyaz peynir, kaşar peynir, siyah zeytin, yeşil zeytin, tereyağı, bal, ev reçelleri, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, biber, maydanoz,

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN. Tost Ekmeği Ayvalık Ekmeği Kaşarlı Tost. 4.00 6.00 Karışık Tost

GÜNE BAŞLARKEN. Tost Ekmeği Ayvalık Ekmeği Kaşarlı Tost. 4.00 6.00 Karışık Tost GÜNE BAŞLARKEN Kahvaltı Tabağı (Beyaz peynir, kaşar peyniri, domates, salatalık, yumurta, yeşil biber, siyah ve yeşil zeytin, salam, bal, terayağ, sınırsız çay) Mini Kahvaltı Tabağı (Beyaz peynir, domates,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2014 YILI KASIM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ (01.30/11/2014) GÜNLER KAHVALTI ÖĞLE AKŞAM 01/11/2014 ETLİ KURU FASULYE SADE PİRİNÇ PİLAVI TAVUK SOTE CEVİZLİ ERİŞTE KEMALPAŞA 02/11/2014 KIYMALI LU MANTI ZEYTİNYAĞLI

Detaylı

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK Menu.. Ekmekler Ekmekler FRANCALA 1.25 TL FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ 1.75 TL TAM BUĞDAY EKMEĞİ KÖY BAGETİ 1.75 TL KEPEKLİ EKMEK PANINI KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (ZEYTİNLİ) ÇAVDARLI EKMEK PANINI (DOMATESLİ)

Detaylı

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle ( Cola, Light Cola, Zero, Fanta, Sprite, Soda, Meyve suyu Çeşitleri ile)

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle ( Cola, Light Cola, Zero, Fanta, Sprite, Soda, Meyve suyu Çeşitleri ile) I Humus, Çerkez Tavuğu, Zeytinyağlı Kereviz, Lahana Dolma, Pancar sı, Yoğurtlu Ispanak, Kısır, Cevizli Tulum Peyniri, Domates ve lık Dana Gulas Patates Püresi, Salça Sos ve Izgara Domates Biber ile Patlıcanlı

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ TARİH 01.09.2015 SABAH KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ ÖĞLE YEMEĞİ YAYLA ÇORBA PİLİÇ ROTİ BULGUR PİLAVI KARPUZ İKİNDİ KAHVALTISI ISPANAKLI BÖREK 02.09.2015 03.09.2015

Detaylı

YILBAŞI ÖZEL. 01-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir.

YILBAŞI ÖZEL. 01-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir. YILBAŞI ÖZEL 01-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Konserveler Bakliyat ve Baharatlar g2m Dilimli Mantar Konservesi > 2,65 kg g2m Bütün Mantar Konservesi > 2,65 kg Melina Konserve Garnitür >

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 YEMEK MENÜSÜ 01 EKİM 2015 PERŞEMBE 02 EKİM 2015 CUMA SİMİT ÜÇGEN PEYNİR DOMATES-SALATALIK ZEYTİN FINDIK KREMASI 1175 CAL DOMATES - SALATALIK ZEYTİN HAŞLANMIŞ YUMURTA BEYAZ PEYNİR

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.6528 7,55.00 KG 46,450.75 2 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.85 0.7577 46,704.00 KG 35,386.20 ARPA YEMLİK ı: 8,836.95 3 ARPA ı 8,836.95 3 MISIR

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2006-3/2/2006 Sayfa: - 7 ARPA MTS 0.22 0.29 0.2484 73,450.00 KG 8,727.72 250 ARPA TTS 0.23 0.28 0.2446 7,50.00 KG 28,743.00 5 ARPA BİRALIK ı: 20,470.72 255 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90 FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem

Detaylı

MÕLA CUNDA HOTEL KAHVALTI MENÜSÜ

MÕLA CUNDA HOTEL KAHVALTI MENÜSÜ MÕLA CUNDA HOTEL KAHVALTI MENÜSÜ Serpme Kahvaltı Kişi Başı 35 TL Yöresel Peynir ve Zeytin Çeşitleri, Domates-Salatalık-Yeşillik, Jambon, Ev Yapımı Reçeller, Tereyağ, Kahvaltılık Salça, Bal-Kaymak, Salçalı

Detaylı

Pınar sağlığı. Pınar lezzeti. Pınar yenilikleri

Pınar sağlığı. Pınar lezzeti. Pınar yenilikleri Pınar sağlığı Pınar her şeyden önce insan sağlığını düşünür, insan sağlığı için çalışır. Pınar ın her ürünü en modern tesislerde, en sağlıklı koşullarda ve titiz kalite kontrollerinden geçirilerek üretilir.

Detaylı

GÜNÜN MENÜSÜ 13,00 ANA YEMEK, ZEYTİNYAĞLILAR, PİLAV, SALATA TAVUK SEHNİLZEL PORSİYON + 1 COLA 15,00 KARIŞIK JAMBONLU SANDEVİÇ + 1 COLA 13,00

GÜNÜN MENÜSÜ 13,00 ANA YEMEK, ZEYTİNYAĞLILAR, PİLAV, SALATA TAVUK SEHNİLZEL PORSİYON + 1 COLA 15,00 KARIŞIK JAMBONLU SANDEVİÇ + 1 COLA 13,00 GÜNÜN MENÜSÜ 13,00 ANA YEMEK, ZEYTİNYAĞLILAR, PİLAV, SALATA MENÜLER TAVUK SEHNİLZEL PORSİYON + 1 COLA 15,00 KARIŞIK JAMBONLU SANDEVİÇ + 1 COLA 13,00 KÖFTELİ SANDEVİÇ + 1 COLA 14,00 AYVALIK TOSTU + 1 COLA

Detaylı

FIRSAT ÜRÜNLERİ. 12 Ekim - 12 Kasım 2015 tarihleri arasında geçerlidir. g2m Domates Salçası 28-30 Briks. > 4,5 kg ADEDİ 16,

FIRSAT ÜRÜNLERİ. 12 Ekim - 12 Kasım 2015 tarihleri arasında geçerlidir. g2m Domates Salçası 28-30 Briks. > 4,5 kg ADEDİ 16, FIRSAT ÜRÜNLERİ 12 Ekim - 12 Kasım 2015 tarihleri arasında geçerlidir. g2m Domates Salçası 28-30 Briks > 4,5 kg 16, 25 G2M_26_15_insert_2.indd 1 09/10/15 14:12 Bakliyat ve Baharatlar Derin Osmancık Pirinç

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

Size Özel Düğün Paketimiz

Size Özel Düğün Paketimiz Size Özel Düğün Paketimiz Düğün yemeği öncesinde, cips, çerez, yeşil zeytin, krudite ve soslardan oluşan 1 saatlik hoşgeldiniz kokteyli ve showcake Beyaz sandalye giydirmesi ve dantel masa örtüsü, şamdan,

Detaylı

10 Eylül - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Bayramınız Kutlu Olsun... KURBAN BAYRAMI ÖZEL

10 Eylül - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Bayramınız Kutlu Olsun... KURBAN BAYRAMI ÖZEL 10 Eylül - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Bayramınız Kutlu Olsun... KURBAN BAYRAMI ÖZEL Bakliyat ve Baharatlar Derin Osmancık Pirinç > 25 kg Derin Futbol Yerli Kırmızı Mercimek > 25 kg Derin

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6 şçindekiler Sunuş... 15 Önsöz... 17 Teşekkür... 20 Önemli Not... 21 SALATALAR VE MEZELER Domates Salatası... 25 Kış Salatası... 25 Marul Salatası... 26 Peynirli Salata... 26 Cevizli - Üzümlü Salata...

Detaylı

T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat AYÇİÇEK YAĞI 3.18 3.1800 210,948.00 AD 670,814.

T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat AYÇİÇEK YAĞI 3.18 3.1800 210,948.00 AD 670,814. HUBUBAT 01/0/01-9/0/01 T.C. Sayfa: 1-7 YEMLİK GTM.S 0.49 0.53 0.5170 155,70.00 KG 80,505.91 ı: 80,505.91 ı 80,505.91 BUĞDAY BUĞDAY YEMLİK BUĞDAY YEMLİK BEYAZ GTM.S 0.63 0.63 0.63 3,80.00 KG 15,059.0 1

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 1 Haziran Kaşarlı Tost, Domates, Ceviz, Süt. Kıymalı Patates Yemeği, Şehriyeli Pilavı,Yoğurt

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com 01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ PAZARTESİ 01/06/15 SALI 02/06/15 ÇARŞAMBA 03/06/15 PERŞEMBE 04/06/15 CUMA 05/06/15 PATATESLİ YUMURTA İ SİYAH ÇAYI KARIŞIK SEBZE ÇORBA ÇORBA TAVUKSUYU ÇORBA ETLİ

Detaylı

HEPSİ BURADA! ALABALIK BUĞULAMA BALIK GULÂŞ BALIK KÖFTESİ HAZIRLANIŞI FIRINDA BALIK HAMSİ BUĞULAMA ÖZEL BALIK KÖFTESİ USKUMRU DOLMASI SALÇALI BALIK

HEPSİ BURADA! ALABALIK BUĞULAMA BALIK GULÂŞ BALIK KÖFTESİ HAZIRLANIŞI FIRINDA BALIK HAMSİ BUĞULAMA ÖZEL BALIK KÖFTESİ USKUMRU DOLMASI SALÇALI BALIK En Lezzetli Yemek Tarifleri Genç Gelişim Kişisel Gelişim En Lezzetli Yemek Tarifleri Hangileri, Mükemmel Yemek Pişirmek İçin, Mutfakta Harika Yemek Pişirmenin Sırları, En Güzel Yemek Tarifleri, Yemek Pişirmenin

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

siz en iyisine layıksınız...

siz en iyisine layıksınız... siz en iyisine layıksınız... Hakkımızda ERGÜL ŞEKERLEME nin 1977 de temelleri atıldı ve yıllardır bu işi özenle devam ettiriyor. Firmamızın geçmişten gelen bilgi birikimi ve deneyimi ile üçüncü kuşağın

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2010 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,34 0,90 0,49 13.946.688,00 Kg 6.893.021,39 TGT 320 Buğday 0,48 0,49 0,48 1.990.000,00 Kg 952.904,89 TMO.A

Detaylı

DÜĞÜN MENÜLERİ PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1

DÜĞÜN MENÜLERİ PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1 PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1 kruditeleri, dip sos eşliğinde peynir ve zeytin şişler, kavun ve karpuz meyve topları. Ege Mezeleri Tabağı Ege Yeşillikleri üzerinde Cherry Domates ve Salatalık

Detaylı

2016 EYLÜL AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ

2016 EYLÜL AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ 01.09.2016 KADINBUDU KÖFTE-DOM.BİB.PAT. TATLISI TAVUK ŞİNİTZEL-PİRİNÇ PİLAVI Lİ MİLFÖY BÖREK 02.09.2016 Y. Lİ SU BÖREK KARPUZ SEBZELİ KÖFTE ETLİ GÜVEÇ TULUMBA TATLISI 03.09.2016 RTESİ KAKAOLU PUDİNG PİLİÇ

Detaylı

KÜSPELER KÜSPELER. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2010

KÜSPELER KÜSPELER. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2010 - 1/0/2010 T.C. Sayfa: 1-6 ZEYTİN PRİNA KÜSPESİ YAĞLI 0.0 0.05 0.090 91,284.00 KG 6,60.48 10 ZEYTİN PRİNA KÜSPESİ YAĞLI VE SULU 0.01 0.01 0.006 591,500.00 KG,711.67 ı: 40,072.15 1 ı 40,072.15 1 40,072.15

Detaylı

SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR

SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR FİRMA ADI TEL / FAX ADRES YETKİLİ VD - NO E-MAİL as kağıt ÖDEME VADESİ TESLİMAT NOTLAR SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR 01-A ECOPORT ÇAMAŞIR YUMUŞATMA MADDESİ BABY SOFT 5 kg

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ DOKÜMAN NO İLK YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO SON REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO TOTM-LST-025 01.04.2013 DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI

Detaylı

Nişan & Düğün Organizasyonları Paketlerimize dâhil olan hizmetler;

Nişan & Düğün Organizasyonları Paketlerimize dâhil olan hizmetler; Nişan & Düğün Organizasyonları Paketlerimize dâhil olan hizmetler; Organizasyon öncesi 2 kişilik menü tadımı Masa & Sandalye süslemesi (Mor ve Pudra rengi alternatifler ile) Masa ortası beş kollu şamdan

Detaylı

Enerji ve Besin Değerleri Tablosu

Enerji ve Besin Değerleri Tablosu Enerji ve Besin Değerleri Tablosu AV HAYVANLARI Bıldırcın gr 19,6 0 12,1-192 Güvercin gr 18,5 0 23,8-294 Sülün gr 22,7 0 9,3-181 Tavşan gr 21 0 8-162 BALIKLAR Alabalık gr 18,3 0 9 71 175 Balık Unu gr 78-0,3-336

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ BİRLİK BİO TEKNOLOJİ ve SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0) 3 3 46 (0) 3 3 47 www.birbiotek.com BİRLİK BİO TEKNOLOJİ kurulduğu ilk günden itibaren yılların verdiği deneyimle, tedarik

Detaylı

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ S.NO ÜRÜN ADI BİRİM DİZİ ADETİ 1 ACIBADEM YAĞI 20CC 12 2 ADAÇAYI YAĞI 20CC 12 3 AHUDUDU AROMASI 20CC 12 4 ALABALIK YAĞI

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır.

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 13-19 Yıllar 5 kg Un 1 lt Yağlı Süt

Detaylı

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Mikroorganizmalar Numune Limitler (1) alma planı c m M 1. Süt, süt ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt AKS (2) 5 2 104 105 E. coli 5 0

Detaylı

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Bir Merhaba ile başlar tanışmamız, Hizmetimiz ve lezzetimiz baki kalır damaklarda Dostluğumuzda Öyle... Siz Elveda derken bile bir dahaki görüşmemizin umuduyla, sizleri bekleriz mekanımızda.

Detaylı

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü Turgut Özal Eğitim Kurumları 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü BESLENME VE MENÜ PLANLAMA, Yemek üretimini şeffaf, dürüst ve güvenilir olarak, müşteri beklentilerine cevap vererek, kaliteli

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2007. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2007. Tarih: Sayı: HUBUBAT DARI NATÜREL DARI NATÜREL T.C. Sayfa: 1-11 DARI NATÜREL İTL 0.12 0.12 0.1201 62,000.00 KG 7,448.06 1 DARI NATÜREL TTS 0.30 0.30 0.3000 20,820.00 KG 6,246.00 1 DARI NATÜREL ı: 13,694.06 2 DARI NATÜREL

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı