TEMMUZ Kendi Ruhumuzu Ararken. Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2014. Kendi Ruhumuzu Ararken. Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü"

Transkript

1 YIL 36 SAYI 426 ISSN Kendi Ruhumuzu Ararken Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü Ortada bir yangının bulunduğu âşikâr; Ye se gerek yok bak hâlâ orda bir canlı var, Kurân dan ümit ziyası fışkırıyor pâr pâr, Bugün olmasa da yakındır yeni bir bahar.

2 Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettirebilirsek, kendimiz olarak dirileceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.. evet, insanımızın kendine, kendi değerlerine yöneleceği günler yakındır. Bir tali siz dönemde, sımsıcak dünyasını terk ederek çok garip arayışlara giren son birkaç nesil, kâh gidip maddeye ve makinaya sığındı.. kâh değişik fantezilere tav oldu.. kâh kendini en çılgınca hezeyanlara saldı ve ömrünü cinnetler içinde geçirdi.. kâh vahşileşti: Kan döktü, kan içti, kan düşündü, kan konuştu ve kanlı deliler gibi yaşadı. Onun bu dağınıklığı, bu gaddar ve amansız ortamın edip eylediklerinin dayanılmaz hâle geldiği günümüze kadar da devam etti

3 Ancak şimdilerde o, az dahi olsa, boşlukta bulunduğunun farkına vararak alternatif düşüncelere kapı aralamaya, imandan söz edip, geçmişe değerler atfetmeye başladı.. evet düne kadar Allah ı, Peygamber i ağzına almazken, hattâ milleti tahkir edip tarihî değerlerimize söverken, bugün o, pek çok düşüncesini ruh ve mânâ ile bezemekte, ifadelerini metafizik ibrişimleriyle örgülemekte.. milletçe bizim renk, bizim desen ve bizim âhengimizi vaad eden bu kutlu günler, kesintiye uğramadan bir çeyrek asır daha devam edebilse, devletler muvazenesinde milletimizin ikbal yıldızının parlayacağı muhakkaktır. Bugüne kadar ruhî güçlerini yitirenler yitirdiler ve bir hiç uğruna, tıpkı münbit olmayan topraklarda çürüyüp giden tohumlar gibi heder olup gittiler. Evet, bugüne kadar olan oldu.. ve tarihi yanlış yorumlamanın cezası olarak da pek çok kurban verildi, ırz çiğnendi, namus hırpalandı, millî ismet ve iffetimiz defaatle sarsıldı. Bundan sonra olsun, niyetlerimizi bir kere daha gözden geçirmeli, dileklerimizi iyi tutmalı ve geleceğimizin kanla, gözyaşıyla sulanmaması için duygu, düşünce ve hizmet mantığında boşluklar bırakmamalı ve hep tetikte olmalıyız. Belli bir ölçüde kasırgaların dinmeye başladığı ve ufkumuzda peşi peşine emareleri emarelerin takip ettiği şu dönemde, elimizdeki imkânları evirip-çevirip değerlendirmeli, zamanın ölü noktalarına bile hayat üflemeli ve ona kendi hesabımıza mutlaka bir şeyler konuşturmalıyız. Esrarı, büyüsü, muhtevası ve sonsuzluğu hakkında yeni yeni bir şeyler hissetmeye başladığımız şu varlık kitabı ve kâinat meşheri, kendi sesini, soluğunu, hikmetini bütün bütün gönüllerimize duyuracağı ve ilimlerin diliyle milletçe ruhlarımıza hayatımızın gayesini fısıldayacağı güne kadar aktif sabır içinde, temkinli ve askerî ifadesiyle teyakkuz da olmalıyız; olmalıyız ki, milletimizin ikbalini istemeyen haricî düşmanlarımıza takılarak yakını uzak etmeyelim ve kazanma kuşağında kayıplara sebebiyet vermeyelim. Evet, milletimize vaad edilen ilâhî günlerin, bin bir şafak emaresiyle renk renk tüllendiği şu durgun görünümlü aktif zaman aralığında, geleceği, omuzunda kendi renk ve kendi deseninden livâlarla temsil edecek aydınlık nesillerin ruh ve mânâ hamurunu, kendi teknemizde, kendi üslûbumuzla yoğurmalıyız ki; milletimiz, geçmişten gelen düşünce zenginliği ve tarih şuuruyla dipdiri olarak yeni oluşumlara taşınabilsin. Biz, milletçe bu çok önemli işi gerçekleştirmeye çalışırken, bilerek veya bilmeyerek, bu hayatî gayretlere karşı çıkmak isteyenler olabileceği gibi, onu küçümseyenler, hafife alanlar, hattâ yanlış bulanlar da çıkabilecektir. Bütün bunlara karşılık, biz de, bir taraftan iradelerimizi, ondaki şer eğilimlerinin kökünü kurutarak ve hayır meyillerini coşturarak güçlendirmeye gayret edecek; diğer taraftan da, her teşebbüsümüzü ihlâs eksenli götürmeye çalıştığımız aynı anda, plân ve projelerimizde de aklî ve mantıkî boşluklara meydan vermeme titizliğini göstereceğiz. Biz inanıyoruz ki, hedefimiz Hak hoşnutluğu, yol azığımız da iman ve ihlâs olunca, Allah bizi, yol boyu inayet avanslarıyla şahlandıracak ve nerede olursak olalım hep O nun ekstra tecellileriyle besleneceğiz. Evet, gözlerimizi kapayıp Hakk a kulluk neşvesi içinde, dünyanın dört bir yanına saçacağımız tohumlar, O nun inayetiyle bir gün mutlaka hayata yürüyecek; hattâ çürüyüp gittiğini zannettiklerimiz bile, mevsimi gelince yediveren, yetmişveren başaklar gibi salınıp kendi tali lerinin bestelerini mırıldanacaklardır. Yürüyeceğiz istikbale Allah ın inayetiyle iman, ilim atbaşı; düşünce, ibadet iç içe; sebeplere riayet ve tevekkül sarmaş-dolaş; ümitlerimiz hareket kaynağı, sabır arkamızda koşturan bir yol arkadaşı; nikmetler aynı nimet, nimetler de beklentisiz gelen avanslar gibi her şeyin gerçek kaynağına itimat referansı... Biz yürüyeceğiz; O da, gözlerimizde öteler dalga boylu ziya tecellileri, kulaklarımızda sözlerin en doğrusunu bulandırmadan alma

4 Evet, iman, insanın varlığı daha bir farklı duymasını, dinlemesini, yorumlamasını sağlar; ona sonsuzun marifet ve sevgisini aşılar; onu varlıkla birleştirir, kin, nefret ve zaaflarını tadil ederek, dağınıklıktan hasıl olan bin bir ızdıraptan kurtarır. yeteneği ve sinelerimizde hikmet televvünlü ilhamlarıyla bizi hep koruyup kollayacak ve yol yalnızlığına bırakmayacaktır. Elverir ki, O nunla aramızdaki Hâlık-mahlûk münasebetini bozmayalım ve O nun iltifatlarını, ülfet ve sürekliliğin renkleri uçuran, tazelikleri solduran hazan esintili atmosferine terk etmeyelim. Hep yürüyeceğiz, günümüzde bütün bütün durgunlaşmış ve hantal yığınlar hâline gelmiş şimdilerin insanından, dünyaya yepyeni şeyler vaad eden aydınlık nesilleri bulup çıkarmaya doğru.. şunu-bunu karalamadan, kimseye çamur atmadan; daha çok düşüncelerimizi aksiyona göre plânlayarak, aksiyonlarımızı da cankurtaran ekiplerin üslûbuyla sürdürerek.. kansız-irinsiz, kinsiz-nefretsiz yolcuların da bulunduğunu göstermek için, yollara da, yollardaki tersliklere de takılmadan hep yürüyeceğiz. Bin bir türlüsüne şahit olduğumuz cinayetlere, şekavetlere af ilân edeceğiz iddiasında değiliz; olamayız da. Umumun hukukunun söz konusu olduğu yerde gönüllerdeki af duygusu adalete inkılâp eder ve yaşama üslûbu, insanlık dışı davranışlara kapalı hâle getirilir. Evet, iyilikler ve iyiliklere taşıyan köprülerin, o köprüleri geçebilme duygusuyla dopdolu insanların mükâfatlandırıldığı şehrahlar hâline getirilmesi, insana saygının ifadesi olduğu gibi, kötülere ve kötülüklere yol verilmemesi de, insana karşı ayrı bir ihtiramın ifadesidir. Evet, her zaman insanlar, iyiliğe imrendirilmeli, kötülüğe, kötü yollara karşı da uyarılmalıdır ki; hiç kimse: Suç bizde değil, biz bu yollara itildik... demesin. Aslında böyle düşünenler, mevcut sefalet ve perişaniyetlerinin sorumluluklarından sıyrılmak için böyle tutarsız mazeretlere sığınmaktadırlar.. daha doğrusu bunlar, insan olma farklılığını kavrayamamış mütefessih ve derbeder ruhlardır. Evet, gerçek insanî ruh taşıyanlar, içinde neş et edip geliştikleri topluma ait bir kısım sorumluluklar yüklenme mecburiyetindedirler. Böyle bir sorumluluk şuuru, insanî ruhun, insanî idrakin ve insanî düşüncenin gereği, insanı bu hayatî dinamiklerle donatan Zât ın da emri ve isteğidir. Vicdan bütün bütün tefessüh etmemiş, şuur dumura uğramamış, idrak de körelmemişse, insanın böyle bir sorumluluğa karşı lâkayt kalması düşünülemez. Bizler, hakikî insan olma mülâhazası açısından, kendimizi hâlihazırdaki bütün tersliklerin sorumlusu biliyor ve yarınki dünyaların huzur, emniyet ve istikrarı adına, son bir kere daha insan ve kültür diyoruz.. diyor ve ruhumuzdaki gerçek hürriyetin ilk merhalesi ve son noktaya ulaşmanın da biricik meşalesi iman ın önceliğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Evet, azgınlaştırılmış nesillerin yeniden insanlığa kazandırılmasında ilk merhale ve en birinci iş, onların imana uyandırılması, imanlarının sürekliliğinin sağlanması ve o imanın, vaad ettiği şeylerle beraber insanın tabiatının bir derinliği hâline getirilmesidir. Nesillere iman kültürü aşılanarak onlara, varlığın perde önü, perde arkasını izah etmek, ruhlarına duyurmak ve onların, imanın sımsıcak atmosferinde her şeyi şefkatle kucaklamalarını sağlamak, yakın tarihimiz itibarıyla bir türlü zapturapt altına alamadığımız, çözülüp gitmelerini önleyemediğimiz nesillere kurtarıcı bir iksir olacaktır. İmanla böyle bir temizliğe ermeyen ruh, vahşetten tamamen sıyrılamaz, tecavüzden kendini alamaz; insanları sevemez, onlarla uzlaşamaz ve hele asla semavîleşemez; semavîleşmesi bir yana, böyle birinin ihtiraslara bulaşması, ömrünü kinler,

5 Hakikat aşkına ulaştırılan nesillerin kendi milletlerinin kahramanları olmalarına mukâbil, ruhzede, mânâzede derbeder yığınlar, milletimiz için her zaman bir âr ve ayıp vesilesi sayılacak ve toplumumuzun talihini karartacaklardır. nefretler içinde geçirmesi; her zaman kirlenip kararması, körelip duygusuzlaşması, kabalaşıp hoyratlaşması kaçınılmazdır. Evet, iman, insanın varlığı daha bir farklı duymasını, dinlemesini, yorumlamasını sağlar, ona Sonsuzun mârifet ve sevgisini aşılar, varlıkla birleştirir, kin, nefret ve zaaflarını tadil eder, dağınıklıktan hâsıl olan bin bir ızdıraptan kurtarır. Günümüzde imanla böyle bir enginliğe ermiş; şimdilik cılız, fakat ümit ve istikbal vaad eden her seviyedeki nesillere, mutlaka hizmet zevki aşılanmalı, onlarda, karşılıksız, menfaatsiz, beklentisiz ve içinde şöhret, makam, mansıp vaadi bulunmayan vazife ve sorumluluk duygusu geliştirilmelidir ki; ne devletten, ne halktan, ne de bir kısım güç odaklarından destek alma, ikbal bekleme mülâhazasına girmesinler.. girmesinler ve her yerde millî düşünce meşalemizi tutuşturacak ilim ve irfanla mamur kompleksler belli arzulara, belli ihtiraslara takılıp kalmasın; hep rıza eksenli, istihdam mülâhazalı, ruh iffeti ve diğergâmlık duygusuyla devam etsin. Bu konuda, hakikat aşkının ayrı bir önemi olduğu da mutlaka vurgulanmalıdır. Okuma, düşünme, çalışma, araştırma; hakikate hakikat olduğu için bağlanma sevdasıyla birleşince, zannediyorum cihanları fethedecek bir güç hâline gelir. Hakikat aşkı, asırlardan beri, belli konularda da olsa, bazı milletleri göklere yükselttiği hâlde, biz bu durumu, duygularına, düşüncelerine zincir vurulmuş ruh mefluçları gibi, bazen imrenerek ve özenerek, bazen de iç çekerek hep uzaktan temâşâ etmişizdir. Şimdilerde, bu önemli hususun belli bir kesim tarafından heceleniyor olmasını takdirle karşılasak bile, ciddî bir ilim zihniyetiyle ele alındığını söylememiz oldukça zordur. Biz, ruhlarda maddîmânevî semavîleşme düşüncesi meydana getirecek olan, ahlâkî ve kültürel buudlarıyla hakikate iman blokajı üzerinde oturmuş ilim zihniyetine muhtacız. Düşüncenin sürekli inkişafı, bilginin pratiğe dönüşmesi, dönüşüp gelişme vaad etmesi şimdiye kadar ancak böyle bir ilim zihniyetinin iticiliğiyle gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir. İlim zihniyeti bir esastır, ilim ve teknoloji ise, onun sadece iki küçük ürünüdür. Bir dönem itibarıyla bizde, şimdilerde de bir bölümü itibarıyla Batı da var olan bu ölçüdeki ilim zihniyetine, bugüne kadar sahip çıkmış ne seviye insanlarına, ne azim kahramanlarına, ne yüksek performanslara ve harcanmış ömürlere şahit oluruz! Geleceği yeniden inşa edecekler de yine bu kahramanlar arasından çıkacaktır. Onlara, hakikat aşkını, ilim sevgisini, araştırma ruhunu ve yenilenme esprisini iyi öğretebildiğimiz ve onları, ruh ve mânâ köklerine ait olanla-olmayanı birbirinden tefrik edebilecek seviyeye yükselttiğimiz ölçüde, bu daracık, kirlenmiş, tersliklere yenik düşmüş aynı dünya içinde daha geniş, daha temiz ve uhrevî güzellikleri çağrıştıracak daha âhenkli ve geniş bir dünya inşa edeceklerdir. Bu dinamiklerle irtibatlandırılarak hakikat aşkına ulaştırılan nesillerin kendi milletlerinin kahramanları olmalarına mukabil, ruhzede, mânâzede derbeder yığınlar, milletimiz için her zaman bir âr ve ayıp vesilesi sayılacak ve toplumumuzun tali ini karartacaklardır. Geleceğe damgalarını vurma konumunda bulunan aydınlarımızın, ellerindeki imkânları değerlendirerek, müstakbel nesilleri, kalblerin sultanlığına hazırlayıp, kaybetme çukurlarını kazanma zirveleri hâline getirecekleri ümidini besliyoruz

6 { } Günaha karşı umursamazlık, en büyük günahtır. İçimizdeki Doç. Dr. Kadir CAN Mikro Makaslar Terzilik mesleğinde yapılan işlerle, dokuların teşekkülünde ve devamlılığında hücrelerin yaptıkları işler arasında benzerlikler olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir terziye ısmarlama takım elbise diktirenlerin ceket provalarını izleme imkânınız oldu mu? Elbisenin provasını yapan ustanın ağzında iğne, bazı yerleri kısaltır, uzatır; insanlar, terzinin dediği şekilde ellerini, kollarını kaldırır, sağa sola dönerler. Ceketin vücuda tam oturması ve rahat bir giyiminin olması için, bu provalar, birkaç sefer tekrarlanır. Benzer şekilde vücudumuza yerleştirilmiş, hücrelerimizde çalışan moleküler makaslar da, bir terzi gibi çalıştırılarak, hücrenin içinde bulunduğu şartlara ve ait olduğu dokuya uygun şekil ve fonksiyon görmesinde rol alırlar. Adeta her bir hücrenin ceketi, hücre içi, hücreler arası zemin maddesi ve vücut sıvılarındaki moleküler makas ve tutkallar tarafından dinamik olarak dikilir. Hastalıkta ve sağlıkta moleküler makaslar Hücrede kesme işlemi yapmakla vazifelendirilmiş proteinler, moleküler makaslar olarak da adlandırılır. Meselâ DNA daki nükleotidleri birbirine bağlayan fosfodiester bağların endonükleazların faaliyetiyle veya proteinlerdeki aminoasitleri birbirine ekleyen peptid bağlarının proteazlar tarafından koparılması işlemine moleküler kesim denilir. Proteaz ve endonükleaz makasları, hücrelerimizdeki birçok fizyolojik ve patolojik hâdisede, sağlıkta ve hastalıkta önemli vazifeler görür. Bazen bu makaslar, kanın pıhtılaşması için gerekli bir maddeyi kesip biçerek uygun boyuta getirirken, bazen de bakterilerce istilâ (enfekte) edilmiş hasta hücrenin haberleşme hatlarını keserek hücreyi ölüme sürükler. Böylece dokudaki sağlam hücrelerin korunması sağlanır. Proteaz isimli makaslar, vücudumuzdaki proteinleri parçalamakla görevli enzimlerdir. Enzimin aktif yapısında kalsiyum ve çinko gibi iyonlar bulunduran makaslar, matriks proteazlar; serin aminoasidi bulunduranlar da serin makasları olarak isimlendirilir

7 Makası olmayan veba mikrobu hastalık oluşturamıyor Yersinia pestis adlı bakteri, pirelerle insana bulaşarak kara ölüm (veba) hastalığına sebep olur. Yersin adlı bir araştırmacının adını verdiği bu bakteri, vücudumuza girince, saldırıda kullanacağı moleküler birliklerini hücrelere gönderir. Yersinia bakterisinden salınan ve moleküler bir makas olan yersinia dış proteini (YOP), öldürmek istediği canlının akyuvarlarına hedeflenir. YOP, vücudun müdafaa sisteminin haberleşme ağlarında kullanılan molekülleri keserek, iş göremez hâle getirir. Bağışıklık sistemine SOS sinyali gönderecek olan savunma birimleri, hem SOS sinyali gönderemez hem de kendisi bir nevi kolu kanadı makaslarca kesildiği için ölür. YOP makası elinden alınan veya tesirsiz hâle getirilen bakterinin, hastalık oluşturmadığı araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Gen cerrahlığı Son yıllarda genetik mühendislik sahasında, daha hızlı ve daha az hata ile çalışan gen cerrahlığı metotları kullanılmaya başlanmıştır. Gen cerrahlığı; DNA nın kesilmesi, kırpılması, genetik maddeye ekleme ve çıkarmaların yapılması işlemlerine verilen genel bir isimdir. Gen cerrahlığı için olmazsa olmaz âlet ise, moleküler makaslardır. Bu teknoloji kullanılarak, kutuplarda yaşayan bir balığın geni, makaslarla çıkartılıp alınabilmekte ve yine makaslar kullanılarak bitkilere aktarılmakta, bitkinin buzlanma, don ve donma hâdiselerinden korunması hedeflenmektedir. Aslında bir nevi organ nakli gibi, genler, canlıdan canlıya transfer edilebilmektedirler. Moleküler makaslar hizmetimize verilmeseydi, bunları yapmamız çok zor olacak, belki mümkün olmayacaktı. Mikroskopik olsa da, yaratılan her varlığın, her maddenin hayatî görevleri birer birer gün yüzüne çıktıkça, bunları hizmetimize veren Rabb imize karşı hayranlık ve minnettarlık duygularımız artmaktadır. Biz nereden bilecektik ki, pıhtılaşma sistemimizdeki büyük bir maddenin kesilip kırpılması lazım.. ve bunun için de hassas mikro makaslar lazım... Makasları kesen, makaslar da varmış. Nobel Mükâfatı getiren moleküler makaslar İlk moleküler makaslardan biri Haemophilus influenzae isimli mikroorganizmadan elde edilen Hind III tür. Bu makas, DNA üzerindeki AAGCTT dizi motiflerini tanıma kapasitesinde yaratılmıştır. Bu motifle karşılaşınca, iki A arasındaki, fosfodiester bağını keser. Hind III makas enzimini keşfeden araştırmacılar, 1978 Nobel Tıp Mükâfatı nı almışlardır. Bu önemli buluş, rekombinant DNA teknolojisi olarak isimlendirilen yeni bir sektörün doğmasına vesile olmuştur. Bu teknoloji ile şeker hastalarının kullandığı insülin gibi birçok hormon veya protein, moleküler makaslar kullanılarak büyük miktarlarda bakterilere ürettirilmektedir. Genetiği değiştirilmiş ürünler de yine moleküler makaslara bağımlı bir teknolojidir. Şu an 10 milyar dolarlık bir değeri olan bu pazarın 2025 yılında 50 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak gen cerrahlığı, iki tarafı keskin bıçak misâli, çok tedbirli yaklaşılması gereken bir sahadır. Dünyaya halife olarak gönderilen ve eşyaya tesir edip kısmî değiştirme hakkı verilen insanoğlu, genlerle oynama faaliyetlerinde haddi aşar ve ulûhiyet makamına soyunmaya kalkışırsa, kâinata bütüncül nazar etmeden alelacele bilgilerle tabiatı bozacak şekilde fıtrata müdahaleye kalkışırsa, büyük felâketlere sebep olacağını da göz ardı etmemelidir. Makas çalışmaz ise Vücudumuzda görev yapan yüzlerce makasın, kalbdamar hastalıklarından romatizmaya, diyabetten kansere kadar çok farklı hastalıktaki rolleri ortaya konulmuştur. DNA tamirinde de önemli vazife verilen bu moleküler makaslar, hatalı nükleotidleri kesip uzaklaştırmakla vazifelidir. DNA daki hasarlar, tamir mekanizmalarıyla düzeltilmeseydi, sağlıklı hayat sürdüremezdik. Yaranın kapatılmasında ve kan pulcuklarının kanama yerine tıkaç oluşturmasında görevli protein, yapışkan özelliktedir. ADAMTS13 isimli moleküler makas, pıhtılaşma için gerekli bu proteini, motif özelliği gösteren aminoasitleri arasındaki bağlantılarından keser. Kesim neticesi, pıhtılaşma için gerekli olan, ideal boyutlu pıhtı proteini meydana getirtilmiş olur. Makasın çalışmadığı ADAMTS13 mutasyonlarında, moleküler makasın fonksiyonunda arızalar oluşur; pıhtı proteini, istenilen ölçülerde kesilemez. Neticede, Trombositopenik Purpura hastalığı ortaya çıkar. Genetik olarak geçen purpura hastalığında, alyuvarların damar içinde parçalanması, damar tıkanmaları ve kansızlık görülür. Kalb krizi geçiren hastalara verilen diğer bir makas, plazminojeni keserek plazmin hâline getirir. Plazmin ise pıhtıları kesip parçalayarak pıhtı oluşu- İlk moleküler makaslardan biri Haemophilus influenzae isimli mikroorganizmadan elde edilen Hind III tür. Bu makas, DNA üzerindeki AAGCTT dizi motiflerini tanıma kapasitesinde yaratılmıştır. Bu motifle karşılaşınca, iki A arasındaki, fosfodiester bağını keser. Hind III

8 ADAMTS13 Pıhtılaşma proteini (İplik hâlinde) Kan Akışı Uygun parçalara bölünmüş pıhtılaşma proteini Yaranın kapatılmasında ve kan pulcuklarının kanama yerine tıkaç oluşturmasında görevli protein, yapışkan özelliktedir. ADAMTS13 isimli moleküler makas, pıhtılaşma için gerekli bu proteini, motif özelliği gösteren aminoasitleri arasındaki bağlantılarından keser. Kesim neticesi, pıhtılaşma için gerekli olan, ideal boyutlu pıhtı proteini meydana getirtilmiş olur. muna mâni olur. Böylece damardaki tıkanıklık giderilmiş olur. Başka bir makas olan ADAM10 görevini yapamaz ise, Alzheimer hastalığı riski artmaktadır. ADAM10, Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasında rol aldığı düşünülen proteini (amiloid) kesen moleküler bir makastır. Makası çok olan savaşı kazanır Bilindiği üzere, kanser hücresi yaşamak için besine ihtiyaç duyar. Beslenmesi için kan damarlarına ihtiyacı vardır. Bulunduğu yerden başka yerlere yayılırken, damar duvarlarının kesilmesi ve ilerlediği yolun açılması gerekmektedir. Meselâ, prostat kanser hücresi, göç ederken geçeceği yolları temizlemek için özel makasını kullanır. Bu özel makas, kanser hücresinin yayılması ve kolay göç edebilmesi için ortamda bulunan proteinleri keser. Benzer şekilde, sinir hücreleri, plazminojen adlı bu makas ile yollarını temizler ve temizlenmiş yol üzerinde rahatlıkla ilerleyerek büyümelerini sağlarlar yılında Moleküler makaslar akciğer kanserinde tedavi kalitesini belirliyor. başlıklı bir makale yayımlandı. Akciğer hücresi ne kadar fazla plazminojen makasına sahipse, kanseri tedavi etmek için verilen ilâç, o kadar tesirsiz oluyordu. Kanser hücresi, genetik bir aldatma ile kandırılarak makas üretimi azaltılınca, kanser ilâcının etkinliğinin arttığı bulunmuştur. Makas tıkaçları Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Canlıların vücudunda binlerce keskin makas var, bunlar her şeyi kesmek ve parçalamak için programlanmışlar, bunlardan nasıl korunacağız veya korunmalı mıyız? Vücudumuzda homeostasiz denen bir denge mevcuttur. Makaslar, yerine göre çalıştırılmalı, yerine göre ağızlarına tıkaç vurulmalıdır. Fazla çalışması da az çalışması da dengeyi bozar. Tıkaç görevini, makas engelleyicileri denilen proteinler yapar. Bu engel olucular, makasların ağzını kapalı tutarak, programsız ve gelişigüzel bir kesme işini engeller. Tıkacımız bozuldu veya görevini yapamadı, bu durumda ne olacak? Alfa-1-antitripsin yetmezliği bu hususa iyi bir misâldir. İrsiyete bağlı hastalıklardan birisi olan antitripsin yetmezliği veya eksikliğinde; siroz, astım, kronik bronşit, amfizem ve KOAH gibi akciğer hastalığı ortaya çıkabilir. Elastaz, akciğer bronşlarındaki elâstik liflerin kesiminden sorumlu mikro makastır. Ayrıca, elastazlar, yaşlı ve bozuk hücreleri parçalayarak imha da ederler. Normal şartlarda elastaz ile alfa 1 antitripsin (tıkaç) aktiviteleri denge hâlindedir. Alfa-1-antitripsin, dokuları fazla kesimden korur. Antitripsin eksikliğinde, denge bozulur, elastaz makasının ağzı kapatılamaz. Makasların fazla kesmesi neticesi, akciğer dokusunda hasar oluşur. Nefes alıp verme zorlaşır. Sigara, bu keskin makas olan elastaz üretimini artırır, antitripsinin aktivitesini azaltır. Bir günde yaklaşık yirmi binin üzerinde nefes alıp verdiğimizi düşünürsek, bu küçük makasların hayatımız için önemini daha iyi anlarız. Moleküler makasların nasıl yaratıldığı, hücrelerimizdeki daracık yerlere nasıl yerleştirildiği, tıkaçlarının nano se

9 viyesindeki mimarî modelleri ise, ayrı bir tefekkür konusudur. Yeni nesil çinko parmak makaslar Birkaç misâlini verebildiğimiz moleküler makasların, henüz çoğundan haberdar değiliz. Haberdar olduklarımızı da yeni yeni anlamaya başladık. Sadece bakterilerde bulunan, in üzerinde moleküler makas detaylı olarak araştırılmış, bunlardan 600 den fazlası ticarî ürün olarak piyasaya sürülmüştür. Akılları hayrette bırakan, göz ile görünmeyen bu mini kesim makineleri, bilim insanlarının elindeki makaslar olarak lâboratuvarlarda DNA ve protein çalışmalarında çok sık kullanılmaktadırlar. Küçüklüğüyle beraber pek ince ve garip bir İlâhî makine olarak da adlandırılabilecek makaslar, biyokimyevî yapısında çinko atomu bulunduran çinko parmak motifli makaslar, yeni nesil makaslar olarak dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Yüksek derecede hassasiyetle çalıştırılan çinko parmak enzimleri veya genom makasları; ziraatta, biyoteknolojide, tıp ve eczacılıkta önümüze yeni pencereler açmaya başlamışlardır. Netice olarak denilebilir ki; seslerini duymasak da içimizde şakır şakır çalıştırılan makaslar mevcuttur. Nasıl provası iyi olmamış ceket kişinin üzerinde tam durmuyor ise, moleküler makaslar da, mikro prova işlemini, Kayyumiyet sırrınca hücrelerde ve vücudumuzda yerine getiremezlerse, sebepler plânında yaşamamız imkânsız olacaktır. Kaynaklar - ADAM10: potential molecular scissors for the treatment of Alzheimer s disease. Future Neurology, Ocak 2011, Vol. 6, No. 1, Pages Cetuximab attenuates metastasis and u-par expression in non-small cell lung cancer: u-par and E-cadherin are novel biomarkers of cetuximab sensitivity. Cancer Res. 2009;69(6): zinc-finger-nuclease-technology/learningcenter/what-is-zfn.html - Mutations in a member of the ADAMTS gene family cause thrombotic thrombocytopenic purpura. Nature Ekim 4;413(6855): Molecular scissors under light control. PNAS, 26 Ocak Molecular biology of the cell. Garland science. 5. Baskı. Tırman o merdivenleri ulaş aydınlığa, Sıyrıl dehlizden kur tahtını nurdan otağa; Kapalı yaşayışa veda ediver artık; Yürü cedlerin yürüdüğü ışıktan çağa

10 Furkan DEMİR İlmî başarı, öncelikle hakikat aşkı ve azim gerektirir. Ayrıca ilim adamı hayal, heyecan ve sabırla dolu olmalıdır. Hayaller; dalları bazen meyve vermese de, sonsuz ilim deryasına kök salmış hayat ağacının ana gövdesi gibidir. Yerinde ve zamanında kullanıldığında en büyük görünmez sermayesidir ilim adamının Tohumu akıl, suyu azim, havası sabır, gayreti heyecandır bu bahçenin Farkında olunması gereken husus, hayal kurma ile hayalciliğin tamamen ayrı şeyler olduğudur. Çünkü hayal; hayata ve geleceğe yönelik uzun vadeli hedefler doğrultusunda çizilmiş gerçekçi, makul, mantıklı plân ve projelerin tohumlarıyken; hayalcilik ise, ölçüsüz, mevcutla orantısız duygu ve düşüncelerin beyinde bırakmış olduğu kısa süreli izdüşümlerdir. Bu mânâda hiçbir hayal yoktur ki, hedefe kök salmasın, insan ruhuna heyecan tohumları serpmesin Çünkü o, bizleri yıllar ötesinde yaşatan duygular yığını, kalblere güç veren enerji, gönüllere heyecan zerk eden bir iksir, hayata tutunduran istekler iskelesi gibidir. Yani bir insanın hayattan beklentileri, kurduğu hayal; kazanımları, duyduğu heyecan kadardır. Hayal ve bunun neticesinde açığa çıkan heyecan ; içimizdeki gizli hazineleri, aşk ve kabiliyetleri ortaya çıkaran büyük bir lütuftur

11 İlmî başarı, öncelikle hakikat aşkı ve azim gerektirir. Ayrıca ilim adamı hayal, heyecan ve sabırla dolu olmalıdır. Hayaller; dalları bazen meyve vermese de, sonsuz ilim deryasına kök salmış hayat ağacının ana gövdesi gibidir. Heyecan hedefe giden yoldaki kilitli kapıların sihirli anahtarı, potansiyel enerjinin barajı, insan azminin şelalesi, öğrenme, anlama, inceleme ve başarı saikinin dışa yansıyan kinetik enerjisi, hayat merdiveninin basamağı, hayat mutfağının vazgeçilmez tadı ve tuzudur. Azı yarar, çoğu zarar. sözü, birçok konuda olduğu gibi, heyecan için de geçerlidir. Yani hayal ve heyecan, âdeta iç içe geçmiş çarkın dişlileri gibidir... Birinin hareketi diğerine pozitif katkı yapar, birinin potansiyel enerjisi, diğerine kinetik enerji olarak yansır... Başarı, kişiden kişiye farklılık arz ettiği için, ilmî başarıdan ne kastedildiği de muğlaktır. İlmî başarıya ulaşmak, emek ister, gayret ister, göz nuru ister. En önemlisi akıl ister. Akıl ise, her şeye hükmeden bir Âlim in ikramıdır. Tıpkı arabaya hükmeden ehliyetli bir sürücü gibi, beyin de akıl şoförünün kontrolünde hız yaptıkça açılan sıfır kilometre bir araç gibidir. İlmî başarıda, kalb ve vicdandan beslenen akıl gücünün kullanımı çok önemlidir. Hayat; kaybedilmiş yıllara değil, yaşanacak ânlara gebedir ve gelecek henüz geçmemiş ânlarla şekillenen bir tablo gibidir Yeter ki doğru zamanda, doğru işler peşinde koşalım Hedef gökteki kızıl elmaya uzanmak ise; hayal, heyecan, aşk, azim, tutku gibi kavramlar, başarıya uzanan birer merdiven ve bu merdivene basamaklık eden de bitmek bilmeyen bir sabırdır Başarı ise, bu faaliyetlerin hepsini kapsar. Başarıda ölçü, netice kadar kişinin niyetine de bağlıdır. Yoksa her teşebbüsün neticesinde mutlaka bir başarı aramak; hayal, heyecan, aşk gibi kavramlar silsilesini yerle bir etmek olur. İlmî başarının temelinde; hâlisane bir niyet, iyi kurgulanmış bir hayal, mükemmel bir azim, hiç bitmeyen bir heyecan ve mazeretsiz bir hakikat aşkı yatar. Dâhi potansiyeli ile doğan binlerce bebek, anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyevî yönden benzer beyinlere sahip oldukları hâlde, sınırlı sayıda insanın bilim adamı olması gerçeğini, doğuştan, genetik gibi terimlerle açıklayabilir miyiz? Yani insan zekâsının irsî yönü olsa da, bu her şey değildir Durum bu kadar basit olsaydı Einstein: Benim özel bir kabiliyetim yok; sadece tutku derecesinde meraklıyımdır. der miydi? Dehanın % 1 i ilhamdır, % 99 u ise alın teri diyen Thomas Edison un, insan zekâsının genetik bir yönü olsa da, başarının temel felsefesini zihin potansiyelini kullanma oranına bağladığı da bilinen bir gerçektir Bediüzzaman Hazretleri ise, insan dimağında ilmin üretilme safhalarını yedi basamakla özetlemiştir: Öncelikle hayal etme (tahayyül) ile işe başlanır. Sonra tasavvur (tasarlama) gelir, daha sonra ise, taakkul (akıl yürütme) onu takip eder. Ardından tasdik (onaylama) gelir. Bunu kalben kabul ve benimseme (iz an) takip eder. Altıncı basamakta, aklen tasdik kalben kabul ettiği şeye taraftar olma (iltizam,) dikkati çeker. Son olarak hiç tereddütsüz bir şekilde bütün benliğiyle inanma (itikad) gelir. (Lemaat) Bu safhaların her biri ayrı bir hükme tâbidir ve düşünce boyutundaki izdüşümleri, yüksek mânâlara doğru uzanan bir merdivenin basamakları gibidir Öyle ki insan hangi basamakta olduğunu bilmezse, alt mertebelerden birinde kalır ve o mertebenin gereklerine göre hareket eder Biz de hayalle başlayan ilmî mertebemizi safsata boyutunda bırakmak istemiyorsak; tasavvurla devam edip, itikatla son bulan aklî ve fikrî seyahatimizi sonuna kadar sürdürmeliyiz Çünkü hayal deyip geçiştirdiğimiz o şeyde, Allah ın sonsuz ilim deryasından insanlığa sunduğu akıl nimetinin tohumları vardır Hayal; itikatla sonlanan aklî melekelerimizin, dimağdaki ilim mertebelerinde tab edilmemiş fotoğrafıdır Hayallerinizi tab edip gün yüzüne çıkarmaya ne dersiniz?

12 { } Ağaç kurumamışsa, baharı duyar... Âdem ARIKANLI Bitkiler, asırlardır ilâç olarak kullanılmaktadır. 20. yüzyılın başlarında ilâçların % 40 tan fazlası bitki kaynaklı iken, 1970 li yıllarda sentetik ilâçların revaç bulmasıyla bu nispet % 5 in altına düşmüştür lı yıllardan itibaren tıbbî bitkilerin yeni kullanım sahalarının bulunması, tabiî ürünlere olan talep ve gelişmiş ülkelerde nebatî ilâçlara artan ilgi, bu bitkilerin kullanımını artırmıştır. Günümüzde bu bitkilerin ekonomik değeri, 60 milyar dolar civarındadır. İki binli yılların başından itibaren dünya pazarında değeri gittikçe yükselen zencefilin, 2004 te 270 milyon dolar olan ekonomik hacmi, 2008 de 560 milyon dolara ulaşmıştır. Zencefilin anavatanı Güney Asya dır. Bu bitki ülkemizde üretilmediği için 2004 yılında 64, 2008 de ise 235 ton ithal edilmiştir. 1 Tarihten günümüze zencefil Kur ân da, Cennet tekilere; Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir 2 mealindeki âyette anılan zencefil, pek çok hastalığı önlemeye ve tedaviye vesile kılınmış bir bitkidir. Eski zamanlardan beri sindirime yardımcı, solunumu düzenleyici olarak kullanılan zencefil, ayrıca mide bulantılarında, romatizma ve diş ağrılarında, mafsal iltihaplarının tedavisinde de kullanılmıştır. Roma, Çin, Hindistan, Yunan ve Osmanlı tıp tarihi kayıtlarında zencefil, tedavide kullanılan bir bitki olarak belirtilmektedir. Hattâ Çin ve Japon tıbbındaki nebatî ilâçların üçte ikisinin formülünde zencefil bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed devrinin meşhur hekim

TEMMUZ 2013. Lider. Kalbdeki Beyin Ramazan ve Oruç Tıbbın Gelecek On Yılı Ümide Yürüyen İlkler YIL 35 SAYI 414 ISSN 1300-1566

TEMMUZ 2013. Lider. Kalbdeki Beyin Ramazan ve Oruç Tıbbın Gelecek On Yılı Ümide Yürüyen İlkler YIL 35 SAYI 414 ISSN 1300-1566 TEMMUZ 2013 YIL 35 SAYI 414 ISSN 1300-1566 Durma su saç o mübarek ağacın köküne; Ona hizmet etmek dine hizmet etmektir bilene; Yeşerip kucaklayacak cihanı yeniden; Takılma hazana bak yola çıkmış gelene

Detaylı

Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015

Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015 YIL 37 SAYI ISSN 1300-1566 Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015 Yeni bir cenin belirdi dünyanın bağrında, Kıvranırken insanlık şeytanî ruh ağında; Diriliş hüzmeleriyle solunda sağında, Ve de emsâlinin

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

HAZİRAN 2012. Kamplarda Zaman. Yeryüzünü Terk Edebilir miyiz? Sultan Abdülaziz in Katli Hücrede Kalite Kontrolü Van ın Yokuş Çıkan Balıkları

HAZİRAN 2012. Kamplarda Zaman. Yeryüzünü Terk Edebilir miyiz? Sultan Abdülaziz in Katli Hücrede Kalite Kontrolü Van ın Yokuş Çıkan Balıkları HAZİRAN 2012 YIL 34 SAYI 401 ISSN 1300-1566 Kuruyuverdik bizler, kurumayın zinhar siz, Bilememiştik bu akibeti hiçbirimiz, İnkâra uğradı kökümüz ve geçmişimiz, Sonra duyulmaz oldu bize ait sesimiz. Kamplarda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Beş doğru beslenme alışkanlığı

Beş doğru beslenme alışkanlığı Yaz 2014 Gezelim Görelim Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak İstanbul un manevi merkezi: Eyüp Sultan Beş doğru beslenme alışkanlığı Erdal Tosun: Elimden oyunculuktan başka bir şey gelmiyor Editör İçindekiler

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Aylık Medico-Sosyal Mart 2007 Özel Sayı Para ile satılmaz.

Aylık Medico-Sosyal Mart 2007 Özel Sayı Para ile satılmaz. Aylık Medico-Sosyal Mart 2007 Özel Sayı Para ile satılmaz. Dosya Yaşlılıkta Üretkenlik Prof. Dr. Rüveyda Bayraktar Ulusal Yaşlılık Politikamız var mı? Kocaeli Milletvekili Dr. Nevzat Doğan ile söyleşi

Detaylı

Bir 10 Kasım da Daha Hayranlıkla Anıyoruz

Bir 10 Kasım da Daha Hayranlıkla Anıyoruz Söz ola... Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 6 Kasım 2010 Ücretsizdir olmuştur. M. K. Atatürk Bir 10 Kasım da Daha

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Bahar geldi, alerjiye dikkat

Bahar geldi, alerjiye dikkat Bilgiyle, Güvenle, Sağlıkla... www.numunegazetesi.com YIL: SAYI: NİSAN 00 ÜCRETSİZDİR SAĞLIK BAKANLIĞI TV PROGRAMLARINA EL ATTI Bahar geldi, alerjiye dikkat BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ NASIL SAĞLANIR HİPERTANSİYON

Detaylı

Domuz Gribi. Nanoteknolojiyi Doğru anlamak KANSER SAĞLIK. Güncel Bilim ve Biyoteknoloji Haberleri. Yeni ilaçlar ve Yöntemler. Hayat Kurtaran 10 Madde

Domuz Gribi. Nanoteknolojiyi Doğru anlamak KANSER SAĞLIK. Güncel Bilim ve Biyoteknoloji Haberleri. Yeni ilaçlar ve Yöntemler. Hayat Kurtaran 10 Madde Sayı 1 Mart 2010 BİnoM Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi Domuz Gribi Nanoteknolojiyi Doğru anlamak KANSER Yeni ilaçlar ve Yöntemler SAĞLIK Hayat Kurtaran 10 Madde

Detaylı

Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla

Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla EDİTÖR AHMET KÖSEOĞLU Heyecan ve Sevginin Emeğe Dönüştüğü Yer, KOMEK Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla başlamanın verdiği hazzın, cümlelere döküldüğü bir dergi ile

Detaylı

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin...

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... içindekiler 03 05 09 RÖPORTAJ DAHİLİYE Gökhan Özoğuz baba oldu... Dengesiz hava sizi hasta etmesin BASINDA KADIKÖYŞİFA 13 KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... 2013:BİZİMŞİFA DERGİSİ

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 8.50 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr O'nun için yaratılmıştı kevn ü mekânlar, Bu muammayı ancak onu tanıyan anlar;

Detaylı

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SAYI 21 EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SUNUŞ YIL 60, HENÜZ YOLUN BAŞI... Yıllar önce oluşturmaya başladığımız hayallerimiz ilk önce ulusal ve bölgesel yatırımları ile Türkiye nin

Detaylı

Merhaba, Sevgili Arkadaşlar,

Merhaba, Sevgili Arkadaşlar, Merhaba, Sevgili Arkadaşlar, Koca bir yılın son günlerine yaklaşmak üzere merhaba dedik bu kez sizlere. Zaman hızla akıyor. Kurban bayramı, yeni yıl derken neredeyse sömestr tatili yaklaştı. İşte bu hızla

Detaylı

Grip aşısı. geç kalmadınız. olmak için LEKELERİ MORALİNİZİ. İştahıma. Hayatın kırılma noktası: Üniversiteli olmak. Cilt neden önemli bir organdır?

Grip aşısı. geç kalmadınız. olmak için LEKELERİ MORALİNİZİ. İştahıma. Hayatın kırılma noktası: Üniversiteli olmak. Cilt neden önemli bir organdır? Popüler Sağlık Dergisi Aralık-Ocak 2014 Sayı: 1 Cilt neden önemli bir organdır? KIŞ AYLARINDA NELER YİYECEĞİZ? CİLT LEKELERİ MORALİNİZİ BOZMASIN Etkİn eczacılık yaklaşımı ödüllerle destekleniyor Hayatın

Detaylı

Gündem Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak

Gündem Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak Yaz 2013 Gündem Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak Fresenius 100 yaşında; daha nice yıllara Hastalarla diyaliz makinesi arasındaki hayat köprüsü: Fistüller Selda Topal: Aldığımız her nefes için şükretmeliyiz

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı

Özlem Etiz Sağdaş Gıda Mühendisi. Yıl : 1 Sayı : 6 Temmuz - Ağustos 2011

Özlem Etiz Sağdaş Gıda Mühendisi. Yıl : 1 Sayı : 6 Temmuz - Ağustos 2011 4 12 10 Prof. Dr. Kadir Halkman Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Almanya daki EHEC Salgını ve düşündürdükleri Laboratuvar ve Sağlık Gazetesidir 6 Uzm. Yelda Zencir Hacettepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Azmin Zaferi. Bir Gün. Küçük Şehrin İntikamı. Lokman Kaplan. Halil Göçer. Mehmet Solmaz ISSN : 1306-6897 SAYI 2 K A S I M 2 0 0 6

Azmin Zaferi. Bir Gün. Küçük Şehrin İntikamı. Lokman Kaplan. Halil Göçer. Mehmet Solmaz ISSN : 1306-6897 SAYI 2 K A S I M 2 0 0 6 ISSN : 1306-6897 SAYI 2 Lokman Kaplan Azmin Zaferi Halil Göçer Bir Gün Mehmet Solmaz Küçük Şehrin İntikamı K A S I M 2 0 0 6 w w w. i e g d. o r g. t r 1 3 0 6 6 8 9 7 49 IEGD HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ

Detaylı

Gündem Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak

Gündem Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak Kış 2013 Gündem Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak Tüm sıkıntılara rağmen kaliteli hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz Cilt sağlığımız ve can sıkıcı bir cilt problemi: Kaşıntı Zahide Yetiş: Hiçbir şeyin

Detaylı

ALERJiSiNE DiKKAT! DiKKAT!

ALERJiSiNE DiKKAT! DiKKAT! YIL:1 SAYI 2 / NİSAN 2012 Lokman Hekimin ve Sarosun Çocukları Aromatik Bitki Pazarı Çığ Gibi Büyüyor Tamamlayıcı Tıp İle Modern Tıp ın Günümüzdeki Yeri BAHAR ALERJiSiNE DiKKAT! DiKKAT! 1 YIL:1 SAYI 2

Detaylı

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Uzm. Dr.

Detaylı

İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini

İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini 1 Moralini yüksek tut, işine odaklan İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini yaparken, her birimiz de kendimizce geride bıraktığımız yılın muhasebesini yapacağız. 2009

Detaylı

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız!

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! ISSN 2148-5062 YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS

Detaylı

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları KASIM 2007 YIL 29 SAYI 346 ISSN 1300-1566 Ay yıldız bir kez daha ikbalime gülüyor, Ve plânı öteden bir dünya kuruluyor; Gayri artık karanlı ın mîâdı doluyor, Millet yıllanmı o meskenetten kurtuluyor Nesillerin

Detaylı