OZEL SEKTORUN TicARET. istanbul. . '-' ODASı KULLANABILECEGI. YAYıN NO: KREDILER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OZEL SEKTORUN TicARET. istanbul. . '-' ODASı KULLANABILECEGI. YAYıN NO: 2003 23 KREDILER"

Transkript

1 istanbul. OZEL SEKTORUN TicARET. '-' ODASı. KULLANABILECEGI YAYıN NO: KREDILER

2 ISTANBUL TIcARET ODASı YAYıN NO: ÖZEL SEKTÖRÜN KULLANABiLECEGi KREDILER SEMiNER

3 @Bu eserin tüm telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. TEMMUZ 2003 ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. TeL. Faks E. Posta : (212) / : (212) : BASKı MEGAAJANS REKLAMCILIK MATBAACıLıK VE FUAR HİzM. LTD. ŞTİ. Tel: (212) Tel.Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ticaret hayatının sürdürülebilmesinin vazgeçilmez koşulu olan krediler, 1994 ve özellikle 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler sonrasında daha büyük önem kazanmıştır. Firmalarımızın ekonomik kriz sonrasında kullandıkları kredilerin finansman maliyetleri ve diğer yansımalarının etkisinden kaynaklanan sorunlar hala sürmektedir. Bununla birlikte firmalarımız kredi kullanımını sürdürmekle birlikte kredi kavramı ve kullandırımı üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Geniş bir yelpazede yer alan kredileri türleri ve diğer mali kolaylıkların firmalarımıza tanıtılarak bunların hangi şart ve yöntemlerle bulunabileceğinin pratik ve kolayanlaşılabilir bir şekilde anlatılması, bununla birlikte reel kesimle finans kesimi arasında uzun süredir yaşanmakta olan kredi sorunlarına geniş bir platformda açıklık getirilmesinin büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Adamız, ülkemizin kalkınması, ekonomimizin geliştirilmesi ve ticari hayatın canlandırılmasına yönelik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında üyelerimize, iş dünyasına ve diğer ilgililere yardımcı olmak ve çalışmalarına katkıda bulunmak üzere araştırmalar, etütler hazırlamakta, toplantılar, paneller düzenlemektedir. Bu kapsamda, 22 Nisan 2003 tarihinde Türk Lirası Kredileri, Döviz Kredileri, KOBI Kredileri, Yatırım Kredileri gibi kredi türlerin ve diğer finansal konular hakkında firmalarımızın bilgilendirilmesinin amaçlandığı ii Özel Sektörün Kullanabileceği Krediler SeminerI" düzenlenmiş olup, Seminer'de sunulan tebliğler ve cereyan eden tartışmaların kayıtları bir kitap haline getirilmiştir. Yayınımızın konuyla ilgili yetkililere, üyelerimize, reel ve finans sektörüne yararlı olmasını diler, konuşmacı olarak katılan değerli uzmanlara, Seminerimiz'e yoğun ilgi gösteren üyelerimize, sektör temsilcilerine ve Seminer'in organizasyonunu gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Araştırma Raportörü Taluy Emil'e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5 :

6 içindekiler Açış Konuşması Mehmet Yıldırım i II II ii - -~7: (istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) Oturum Başkanı Prof." [)r. E-rdoğan Alkin '.'.. '..... '.' ,,' ~. 11 (istanbul Ticaret Odası Ekonom'i Müşaviri) I.'OTURUM Doç. Dr. i. Sadi Uzunoğlu... ; (istanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi) Türkiye'de Para Piyasalarının Gelişimi ve Yaşanan Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri Dr. Cüneyt Sezgin (Türkiye Bankalar Birliği, Risk Yönetim Sistemleri Uygulama Esasları Değerlendirme Çalışma Grubu Başkanı) Risk Yönetimine ilişkin Yeni Düzenlemeler ve Reel Sektöre Etkisi

7 II. OlURUM Yunus Esmer (T. Halk Bankası KOBI Kredileri Müdürü) KOBI Kredileri Seyhan Odabaşı (T. Iş Bankası Ticari Krediler Müdürü) Ticari TL Kredileri Recep Baştuğ (T. Garanti Bankası Istanbul-Avrupa 2. Ticari Bölge Satış Müdürü) Döviz Kredileri Funda Gürel (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kurumsal Pazarlama Yöneticisi) Yatırım Kredileri Soru - Cevap... 47

8 istanbul TicARET ODASı YÖNETiM KURULU BAŞKANı MEHMET YILDIRIM'IN AÇIŞ KONUŞMASı Değerli katılımcılar, değerli hocalar, Seminerimiz'de bilgi verecek değerli panelistler. Öncelikle özel sektörle bankacılık, finans sektörünün son birkaç yıldır yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu yaşananların içerisinde sadece özel sektörde, sadece kredi kullananlarda değil, finans sektörünün de kendi bünyesi içerisinde sorunları olmuştur. Bilindiği gibi, krizin başlamasından önce efe finans sektörümüzde çeşitli sorunlar mevcuttu. Bununla birlikte, Bankalar Kanunu'nun getirdiği bazı uygulamalardan da doğan nedenlere baktığımız zaman, özel sektör mensupları bu. kredileri kullanırken, bankaların kredi kullanımlarında özel sektörü doğrudan doğruya suçlandığı bir yapı da ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz yere baktığımız zaman, hem kredi kullananlarda, hem krediyi kullandıranlar arasındaki sorunların tam olarak sona erdiğini söylememiz mümkün değil. Biz istanbul Ticaret Odası olarak özel sektörün önünün açılması bakımından, finans sektörünün ki onu da özel sektör olarak görüyoruz, böyle bir Seminer'in önemli katkısı olacağına inanıyoruz ve bundan sonraki çalışmalarımızda da bizlere ışık tutacaklar. Tabii sadece finans kesimini suçlayarak da bir yere varamayız. Krediyi de yerinde, yatırımlarda kullanmayan kesimlerimiz de mevcuttur. Hep beraber gördük, bildik. Ama burada bankacılığımızı son yıllarda, bilhassa 1995'Ierden bu tarafa tembelliğe alıştıran bir devlet yapısı da çıktı ortada, yani devlet sadece kağıt satarak bankacıları kolay bankacılığa teşvik etmiştir. Bankacılar yani finans dünyası, reel sektörün içerisinden uzaklaşmıştır. Onun yerine devlete para satmak daha kolay hale gelmiş ve büyük ölçüde gelişme göstermiştir ki, banka mevduatıarının % 90'a varan bölümünün. devlete kredi olarak verildiğini görüyoruz. Bu da zaman içerisinde özel sektörün kredi kullanma olanaklarını büyük ölçüde düşürmüştür. 7

9 Ama şunugördükbukriz döneminde, bilhassa bankacıların kullandırdıklarıkredilerin,bilhassa KOBidediğimiz sistem'üzerindeki kredilerin degeri dönmeoranındafazla sorürila:karşılaşılmadl. Demek kikoçük, orta işletmelerde kullanılan kredilerin daha çok Üretime, daha çok ticarette kullanıldığı ortaya çıkmış. Baştan beri kredilerin krediamaçlıdeğil, krediamacınındışında kullanılan yerlerdengeri gelmediğinigörüyoruz. Örnekveriyorum. Hepinizin bildiği, ;istanbul'da' Yeniköy, meşhur bir semt olduğu içiri söylüyorum. istinye koyu'nda yalı,yalı dairesi,apartman katı olarak 117 bağımsız bölüm' vardır. Bunların 114'ü bankalara ipotekll Yani o yalılarda, o yerlerde oturan, kendi parasıyla, 117 kişiden, 3 kişi. görebiliyorsunuz. Demekki,krediler amacına uygunkullanılmıyor. Banka genel müdürleri deo :yalılarda gözkoyduğu yall'sahiplerinedahakolay kredi verdl Daha bolkredi verdi, çünkü 2, 3senE3 sonra o yalıda kendisi oturdu. Böyle bir finans anlayışıyla, böyle bir kredianlayışıyla" biryeregitmeyeceğirniz ortadaydı, bir yerdedu"araçarpacaktıkveçarptık; Bizözelsektör olarak da krediyi amacına uygun kullanmadık. Maalesef bankaeılarımız da,finansdünyamız da,köşke, yalıya,dahaçbk kredi verir oldu. işe projeye kredi verilmedl Fizibilitesi yapılmış, güzel projeler yerine.. daha çok kolay. satılabilir,... eldeki emtiaya, gayrimenkule dahaçokkredi verildl Onun içingeri dönümüne bakııma:dı,iştebu kredi stokları da, arttıkça arttı. Ama.'öyle biryere geldiki,birgecede%10binin Üzerinde faizler ödendlböyle' birfa.iz ödenmezdl Nitekim ödenmedide. ;!. BugÜn finansdünyamıza ba:ktığımızzama:h,50miıyar dolarlık bir geridönüşümü tehlikeli olan bir kredi stoku mevcut.bu da bunda:n sohraki yatırımlarırrnzı, buridansönral<fticaretimizi, geleceğimizi ve işletmelerin gerekli krediyibulamanıalarının sonundaişletmelerin büyük oranda Üretimi durdurmaklakarşı karşıyaikaldığını görüyoruz. Kredi faizlerinin yüksekliği malum, bukredifaizleriyle, dünyayla rekabet etmekten güçlük "çekiyoruz. Mal. Üretimindeki pahahlık, maliyet pahahlığı,dürıyaile rekabet yapmakta, o pazarlarda pay almakta da bizlerebüyük ölçüdeengeıolmaktadır. Bunu aşmamız lazım. Bunu aşabiırnemiziçintle,mevduatların finanskesiminceçok akılcı bir şekilde kullanılması lazim;'kullandınlrnası lazım'; Tabii ki mevduat faizlerinin de büyük ölçüde düşmesi lazım. 8

10 Sonunda bir kısır döngü idi bu, yüksek mevduat faizleri, bilahare enflasyonla geri geri alınmaya başladı. Rakamlar sürekli değişti. Değişenrakamlar içerisinde işletmelerin istikrarlı üretim yapma imkanları ortadan kaldırıldı. Neticede Türk ekonomisi kriz içerisinde. Şimdi bu krizden çıkmanın arayışları içeırisindeyiz. Buradan çıkarken de finans dünyamızında bundan sonra çok akılcı hareket etmesi lazım. Yani kendilerine emanet edilen paraları çok iyi bir şekilde kullanması lazım. Üretimde kullanması lazım. Ve kredi pastasından küçük, orta işletmeleri ki, üretim alanına baktığımız zaman, KOBi dediğimiz, küçük orta işletmelerimiz % 98'Iere varan, hem istihdamda, hem üretimde pay sahipleri, ama kredi kullanışlarına baktığımız zaman, bu rakamlar çok düşük, %20'lere kadar, % 15'Iere kadar geliyor. Ve büyük kredi stokları da sürekli problemler yaratmıştır. Onun için finans dünyasında çalışan bankacılık olsun, işte leasing şirketlerimiz olsun, diğer finans dünyamızdakiler olsun, bundan sonra kredilerini kullandırırken, bu paraları üretime dönük, aynı zamanda risk payının dağıtılmış bir şekilde kullanılmasında büyük fayda vardır. Çünkü dünya ticaretinde dünya ekonomisinde sürekli değişimler oluyor. Her sene birbirini tutmuyor, bazı sektörler bir iki sene çok iyi bir şekilde performans gösterebiliyor. Ama birkaç sene sonrabakıyorsunuz ki o performansı tamamen eksi tarafı çıkıyor. Böylece kredi darboğazına düşen büyük kredi kullanan işletmeler üretimlerini durdurmakla karşı karşıya kalıyorlar. O bakımdan ben bu Seminer'in hem finans kesimine, hem finanstan yararlanan bilhassa bizim küçük, orta işletmeler için söylüyorum, faydalı olacaktır. Biz de istanbul Ticaret Odası olarak bundan sonra finans kesimiyle, özel sektörü karşı karşıya getirmek ki, karşılıklı imkan yaratılması, kredi kullanılması bakımından önemli görüyoruz ve bundan önce iş Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası gibi, Halk Bankası gibi bankalarımızia belirli anlaşmalar yapılmıştır, önümüzdeki günlerde Dışbank gibi diğer bankalarla da yapma gayretinde olacağız, ama bunları yaparken de hem bankacılarımıza, hem özel kesimimize söylüyoruz, krediyi kesinlikle kendi paranızgibi kullanmayın, ana sermaye gibi görmeyin, bu bir kredidir, bu kredinin geri dönüşümlü olarak düşünmenizlazım, maliyetini çok iyi hesap edin, bunu ya ürettiğiniz malın maliyeti içerisinde hesap edin, ya tüketiciye pazarladığınız maliyet içerisinde düşünün, çünkü yarın öbür gün, bunun maliyeti sizlere dönecektir. 9

11 Bir de arzu ederiz ki, bundan sonra daha önce yaşadığımız, kabus dolu geceleri yaşamayalım, %5 binleri, 7 binleri, 10 binleri aşan faizlerle karşı karşıya gelmeyelim. Böyle bir faiz sistemi içerisinde işletmelerin ayakta kalmasının mümkün olmadığı görüldü, aynı şekilde tabii finans dünyasındaki bankacıların da ayakta kalmasını sağlamakta güçlük çekeriz. Bir de Türkiye'nin yabancı finansçılara da daha ılımiı, olumlu bir yabancı sermaye kanunu oluşturması lazım ki, ülkemizin şu andaki finans sektöründeki ana para stokuna baktığımız zaman, Türkiye'nin ticaretini, yatırımlarını karşılayabilecek düzeyde değil. Yani toplanan mevduatlarla, sermaye birikimlerine de baktığımız zaman, dünya bankacılık sistemi içerisinde çok küçük rakamlar gözüküyor, o bakımdan büyük bankaların da ülkemizde hizmet edebilme imkanlarını getirmemiz lazım. Bu finans dünyasındaki büyük finans kuruluşlarının, ülkemizde yatırımcılara, ticaret yapanlara, ihracat yapanlara belirli imkanların içerisinde hizmet etmelerini de sağlamamız lazım. Biz istanbul Ticaret Odası olarak istanbulumuz'un bilhassa önümüzdeki senelerde turizm, kongre turizmi, fuar turizmi yanında, önemli bir de finans merkezi olma yanında çalışmalara önem vermekteyiz ve bu yönde istanbulumuz'u önümüzdeki yıllara hazırlamayı düşünüyoruz. Tabii ki finanssız, ticaretin üretimin olması mümkün değil. Bankacılarla, tüccarların, iş adamlarının, yatırımcıların birlikte hareket etmesi lazım ama, müteşebbislerin de şevkini kırmadan karşılarına büyük faiz rakamları çıkarmadan, karşılıklı anlayış içerisinde bunu getirmemiz lazım. Bankalar kanununda bazı iyileştirmeler de önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Bunu yine bu gibi toplantılardan çıkarıp, hükümetimize getirip, bir an önce bunu da çözmemiz lazım. Kredi kullanan, kullandıranları da doğrudan doğruya sorumlu, suçlu tutmamak lazım. Daha önceki görüntüler pek iyi değildi. iş adamlarımıza, haklı, haksız, kelepçilerin takılması, bankacıların gece yarıları evlerinden alınması, bunlar da hoş şeyler değil. Hoş da karşılamadık. O bakımdan bundan sonra inşallah bunları yaşamamak dileğiyle, ben bu Seminer'in, bu toplantının hem iş dünyamıza, hem finans dünyamıza, hem ülkemize ki bilhassa istanbul'daki iş adamlarımıza önemli faydalar getireceğine inanıyorum ve katkıda bulunacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Siz katılımcıların da yararlanması yönünde ümit ediyorum. Bu vesileyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 10

12 OTURUM BAŞKANı: Prof. Dr. Erdoğan ALKiN istanbul Ticaret Odası Ekonomi Müşaviri Sayın Başkan, Hanımefendiler, Beyefendiler, iyi günler efendim çok ilginç bir seminer, çok değerli 6 konuşmacımız var. Ama zamanımız da çok kısıtlı, biliyorsunuz iki oturum halinde yapacağız bu semineri. ilk oturumumuzda iki değerli konuşmacı var, ilk oturumdaki konuşmacıların konuşma süresini 15'er dakika diyelim ki, hiç olmazsa yarım saate yakın bir soru cevap vakti kalsın. ikinci oturumdaki konuşmacılara mecburen biraz haksızlık yapacağız, 10'ar dakika diyeceğiz ki yine hiç olmazsa dakika soru cevap vakti kalsın diye. Hiç merak etmeyin ben 3 dakika kala "3 dakika var" diye size haber vereceğim. Hemen vakit kaybetmeden, birinci oturumun ilk konuşmacısı, Sayın Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu'nu konuşmasını yapması için davet ediyorum. 11

13 f," 'c

14 bôç~ Dr. LSadiÜZUNQGlU.....,',>','~ '..'.. islahbuiticaret Üniversitesi Ticari Bilimler'Fakültesi Türkiye'de ParaPiyasalaiıtlln' Gelişimi ve. YaşarlatıKrizin Bankacılık Sektörüne Etkileri -'-ıi.'"..,.", - ':(.. '.. Istanbul Ticaret Odasın?lb.ôYle ine'önehılibir topliir1t1yl d.üzenlediği, için 'çok t~'şekkür,',ediyorurtt' Öncelikle,'bankaciiık slstemınde,kigelişrnele'ri, kıs~;l(~aôzetl~m~y~ 'çahş~6ağım, daha sonra da özellıkle "KOBi'leri, ve işl~~rileleri~e~l~yen sorunlarneler, bunlar pzerihçjet;turrnaya çalışa.cagııltönumi)zdeki 'dönemler gerçekten son derece). kritik, yaıhı?ca'i,eko,n'or:n;. qçısındaq değil, yani kendi 'ekonomik politikalanmız açıslrida'n degiı; dünya ekonömipoliti~ala.rı açısından da son derece önemli, bunun nedenini biraz daha f~r1dl bir gö?leanlatrnayaçalışac?lğım, dplayısıyla 15. dakika içinde toparlayacağırn konüşmanıl' '..:', "... " ",. "...' " Türkiye'de'. bankacııık, sisterhineba.ktığıfuzda, bankacılık siştemini genel' olarak" ekon()minhi'dfğer makroekono'mfk gôstergeleritlderı 'bağım'slz. :blr 'ş~kilçj~, el~ ')iıamazsinl2:. Çünkü bankalar ekonorninirı parasalke.sin11hin ~nqnemnkurumlj.e3u ned~nl~oncelikle bankaların parasal kesim içindekiyerine bakmamız ger~kiy()r.,,' ', '.' '... ':. ' '.,,Önceliklebir' tab,ıoya 'dikk~tipizi. çekmek, istiyorqrn~, Önceıikfe t>uquar:ıaliz edelim.çüri,kü ~istelt1inh~ yaptığım'drtayakoymamız g'ere,kiyqr:'m2rfdediğimiı geniş anlaınd~para;arz,ınıifade aden bir tanımvar. Biz devletiçborçlanmasenetlerirıiıi (DiBS), M2RF'ye oranını öncelilde analizedeceğiz~ 1Y12Rf. ne,reden oluşuyor derseniz: Ekohc>mJde, dolaşan nakit.)"ürk Ura,sl,.Vadeliye Vadesiz Türk Lirası rne~düa,tl~rındad' Oıuşuyor.'şimdibuhlarirakarnşal.. olarak. ifade edelim',:" c;ebirt1i~q,ekitijm.. nakit. pşraıar yakı~'şık 8 katrily9n civatındad ır, 'vadeırve Vadesiz. TL mevduatıarı da bu' rakam ın üzerine eklerseniz dolar~bc12:lnda,;'yakl~şık 3Şrnilyardof.ar eder. Birde bankalardaki.. boviz Tevdiat, hesapıarım (DTH) ',.aıglım üzerine koyalım,. bunlar da41n'ıiryar' dolardır civarırlcıadıt'türkiye'de. O zaman yaklaşık 74 milyar dolarlık Türk Lirasıvs'OlH t6plami vardır ki bu M2Y para arzı olarak tanımlanıyor. Devam edelim. Bunun üzerine 3 katrilyon, yani biz kabaca 2 milyar dolar diyelim isterseniz, repoyu ekleyin. 10 katrilyon Lira, yaklaşık 10 katrilyonu da dolara 13

15 çevirirsek 6 milyar dolar civarında da yatırım fonlarında tasarruflarımız var. Onu da koyun. M2YRF dediğimiz geniş anlamda para arzı rakamına ulaşırsınız. Demek ki Türkiye'de TL ve yabancı para cinsinden tasarruflarımız 85 milyar dolara ulaşır. Şimdi Türkiye'de kamu açıklarının kapatılması için ihraç edilen tüm DiBS'leri M2YRF adını verdiğimiz en geniş tanımlı para arzına oranlayalım. Bu oran 1999 yılında yalnızca TL mevcudu dikkate alındığında yani DTH'lar ihmal edildiğinde yüzde 79 imiş Eylül itibariyle baktığımızda mevcut TL stokunun yani cebimizdeki para artı bütün TL mevduatıarı topladığınız zaman, bunun 2 katından daha fazla miktarda devlet iç borçlanma senedi olduğunu görüyorsunuz. iki yıl gibi bir süre içinde DiBS stoku öylesine artmış ki artık Türk Lirası tüm tasarrufların iki katı büyüklüğünde iç borç stoku var demektir. Peki dövizi de bunun üzerine koyarsak, yani M2YRF dediğimiz tanımı yaparsak, döviz i Türk Lirası para stokunun üzerine koyduğumuz zaman, 1999 yılında DiBS stokunun M2YRF'ye oranı yüzde 28 iken, bu 2002 Eylül gibi bir noktada baktığımız zaman, yüzde 106'ya ulaşmış olduğunu görüyoruz. Yani bugün bütün cebimizdeki TL'yi bütün bankalardaki TL mevduatı ve artı döviz tevdiat hesaplarının hepsini iç borçların ödemesi için kullanmaya kalksak, iç borçları karşılayamaz durumundayız ve böylesine büyük borcu olan büyük kamu kesimi var Türkiye'de. Bütün piyasaları alt üst eden, ekonomideki tüm fonlara açıklarını kapatmak için el koyan bir kamu kesimi var. Öncelikle bu gerçeğin altını çizerek konuşmamız ve Türkiye'deki kredi sorunlarını bu çerçevede tartışmamız gerekiyor. Bu koşullarda kredilere bakalım. Şimdi kredi rakamlarına baktığımız zaman, kredilerin ve tahsili gecikmiş alacakların, Türkiye'deki toplam TL para arzını ifade eden M2RF'ye oranı 1999 yılı sonunda yüzde 69 iken, 2000 yılında yüzde 80'lere ulaşmış, fakat 2002 yılının Eylül ayı sonuna geldiğimizde yüzde 61 'Iere gerilemiş. Oldukça düşük bir oran, yani kredilerde artış kaydedemiyoruz, aynı şekilde dövizi de kattiğınız zaman Türkiye'de ne kadar küçük bir kredi ve tahsili gecikmiş alacak olduğunu anlayabiliriz. 14

16 Bir şey söylemem lazım burada. Son yıllarda yaşanan krizlerle birlikte ciddi anlamda bir para ikamesi gerçekleşti ülkemizde. Eskiden de döviz tutuluyordu ama içinde bulunduğumuz dönemde bu çok ciddi boyutlara ulaştı. Tasarruf sahibi bundan 3 yıl önce daha çok Türk Lirası tercih ediyordu. Örneğin 2000 yılı rakamlarınıı vereyim size: 2000 yılında bankalardaki toplam mevduatıarın yüzde 65'i Türk Lirası mevduattan oluşurken, şu anda tam tersine çevrildi, toplam mevduatıarın yaklaşık yüzde 63'ü Döviz Tevdiat Hesabı olarak tutuluyor. Dolayısıyla bankalar kredi versin dediğimiz zaman, bankaların daha çok döviz topladığını yani vatandaşın mevduatını dövizde tuttuğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü vatandaşımız kendi parasına güvenmiyor. Kendi parasına güvenmediği için, bankalara gelen para döviz olarak geliyor. Şimdi onlar piyasaya topladıkları bu dövizi Türk Lirası'na çevirerek kullandırırlarsa, veya topladıkları dövizi yine döviz olarak kullandırmadıkları zaman, bizim açık pozisyon dediğimiz kur riskini almış oluyorlar. Kur riskinin sonuçlarını birkaç yıldır bankacılık kesiminde yaşanan krizlerde gördük. Bankalar topladıkları dövizi yine döviz olarak kullandırdıklarında ise bu kez de dövizi kime kullandıracaksınız sorusu gündeme geliyor. Tabii ki döviz getirici işlemleri yapan insanlara kullandıracaksınız, yani ihracatçıya kullandıracaksınız veya da işte limanda döviz geliri elde eden, girişimcilere kullandıracaksınız, yoksa içerde tüketici kredileri gibi kredilere Türk Lirası cinsinden kaynak aktarırken bin kere dikkat edeceksiniz, böyle bir sorunu var Türkiye'deki bankaların. Mevduatıarın vade yapısına şöyle bir bakın: toplam mevduatıarın vade yapısı 2.5 ay. Bugün itibariyle bankalara gelen 75 milyar dolarlık mevduatın vade yapısı 2.5 ay. Şimdi biz 2.5 aylık vade yapısıyla işletmeleri çevirmeye ve bu arada yatırım yapıp kalkınmaya çalışıyoruz. Oysa ticaret bankalarının görevi, yatırım kredisi vermek değildir. Ticaret bankaları eğer 2.5 ay vadeli mevduat toplayıp da bunu yatırıma dönüştürürlerse, yatırım kredisi verirlerse, yarın faizler de yüzde 500'e yükselirse, tabii ki bunu özel sektöre yansıtmak zorunda kalacaklar. Mecburiar, bunun bilincinde olalım. Dolayısıyla eğer yatırım yapacaksak bunun kaynağını bulmamız gerekiyor. Ticaret bankaları verebilir yatırım kredisi, ama bir koşulla, yurt 15

17 dışından gider, sendikasyon kredisi alır veyahut da Project Finance adı altında belli bir projenin finansmanı için uzun vadeli bir kaynak sağlar, bunu kredi olarak kullandırabilir. Bunu kabul ediyorum. Bunun dışında ticaret bankaları, sadece işletme sermayesi açığını karşılamak için kredi verir. Yatırım kredisi veremez, proje kredisi, dediğim gibi, uzun vadeli yatırım kredisi biçiminde çalışacak kredileri veremez. Vermemesi de gerekiyor. Aksi takdirde hem kendisini batırır, hem de girişimciyi batırır. Nitekim geldiğimiz noktada bakın, biraz önce Başkanımız da söyledi; "krediler sermayeleşmiştir Türkiye'de" dedi. Gerçek bu. Türkiye'de sermayeleşmiş kredi vardır. Yani krediyi alır hiç geri ödemeyecekmiş gibi, kendi parası gibi kullanır: "Faizini ödüyoruz, ana parasını niye geri istiyorsun" der bizim girişimcimiz banka tahsilat için kapıyı çaldığında. Kriz dönemini hatırlatmak istiyorum. Faiz oranları yüzde 7.S00'lere kadar ulaşmış. Vatandaş parasını bu faizlerle bankaya satmaya çalışıyor. Banka da kredi verdiği için likit değil. Borcundan kurtulamıyor ve bu yüksek faizi ödemek zorunda kalıyor. Tabii ki bunu kredi verdiği müşterisinden isteyecek. Dolayısıyla bazı şeyleri eleştirirken objektif olmamız lazım, demek ki bu sorun sadece bankacılık sistemi sorunu değil. Öncelikle KOBi'leri ve ülkedeki yatırımları destekleyecek bizim ticaret bankaları dışında başka bir kanala, mekanizma bulmamız gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz bu. Sermaye piyasasına ve bugün aksak, topal çalış'makta olan IMKB'ye çok önem vermemiz, uzun vadeli fonların buraya akmasını sağlamamız lazım. Bizim KOBi'leri destekleyecek, kredi garanti fonlarını oluşturabilmemiz, yani bankaların dışında uzun vadeli olanakları aramamız lazım. Çünkü bankalardan aldığınız kredi ile yatırıma gittiğiniz anda girişimci de tükeniyor, banka da. işte bankaların tahsili gecikmiş alacak sorunu da buradan kaynaklanıyor. Bankalar bu durumda ne oldu bakın: Ciddi anlamda kur riskleri aldılar. Döviz toplayıp, TL plasmanı yaptılar, krediler verdiler. Verdikleri kredilerin büyük çoğunluğu sermayeleşmiş kredilerdi. Dolayısıyla devalüasyondan sonra büyük zararlarla karşı karşıya kaldılar, kredileri tahsil edemedikleri, ellerindeki DiBS'leri likit hale getiremedikleri için yüksek faizler ödemek zorunda kaldılar ve sonuçta sistem ciddi darbe aldı. 16

18 Bütün bunların sonucunda, bankaların sermayelerine baktığımız zaman, özellikle özel sermayeli ticaret bankalarına tabii ki, çünkü kamu bankaları benim için çok önem arz etmiyor. Nasılolsa onlara sermaye nakit olarak konmadı, DIBS verilerek sermaye sorunları çözüldü. Ama özel bankaların durumuna baktığımız zaman, sermayelerinin özellikle 2000 yılı itibariyle 10 milyar dolardan 2001 yılı sonu itibariyle 3.6 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Bu krizin bankacılık sistemini nasıl vurduğunu gösteriyor, sermayelerin nasıl eridiğini ortaya koyuyor. Sadece sermayeler mi eridi? Bankaların aktif büyüklüğü de ciddi anlamda küçüldü yılında yaklaşık 155 milyar dolar gibi bir aktif büyüklüğüne sahip olan bankacılık sistemi ve 79 banka vardı yılı sonuna geldiğimizde ise aktif büyüklüğü 120 milyar dolara geriledi ve banka sayısı da 57'ye düştü. Şu anda rakam 130 milyar dolar. Oysa gelişmiş bir finans piyasasından söz edebilmeniz için bir kere koşul şu olması lazım: Bankaların aktif büyüklüğünün, milli gelirin en az iki katı büyüklüğünde olması lazım. Oysa Türkiyeinin milli gelirini aynı dönemde 200 milyardan, 148 milyar dolara düşürdük. Bankacılık sistemini büyütemediğimiz için biz milli geliri küçültelim dedik herhalde (!) yılını alırsak, 150 milyarlık milli gelirin olduğu ülkede 115 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğü sistemi taşımıyor. Yani son derece küçük ve derin olmayan bir finans piyasamız var. Çok karlı dediğimiz bankaların karlılıklarına baktığımızda da olumsuz tablo değişmiyor. Bankaların aktif karlılığı 19B8 yılında yüzde 2.7 iken, 1999 yılından itibaren 2001 yılı sonuna kadar düştüğünü, maalesef eksi aktif karlılığı ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Yani bankalar kar yapamıyor, zaten bankaların eskiden yaptığı karlar da fiktif karlardır. Gerçek karlar değildi. Kağıt üzerinde elde edilen bu karları realize edin dediğimiz zaman, ki~rı realize edemediğimizi görürsünüz. Bankaların öz kaynak karlılığına baktığınız zaman,eksi, oysa öz kaynak karlılığının, yani net kar/ortalama öz kaynak dediğimiz oranın mutlaka ve mutlaka enflasyonun üzerinde olması lazım ki, bankaların sermayesi erimemiş olsun. Baktığınız zaman gerek 17

19 1999'da, gerek 2000 yılında, gerek 2001 yılında, bankaların karlılıklarının negatif olduğunu görürsünüz. Bankalarda gerçek anlamda karlılık falan söz konusu değil. Oysa bankalar da ticaret müesseseleri ve kar yapmaları gerekiyor. Bankalardaki diğer sorun da tahsili gecikmiş alacak sorunu. Gayri resmi rakamları daha sonra tartışabiliriz isterseniz ama şu anda 6 milyar dolar gibi bir batık kredi sorunuyla bankacılık sistemi karşı karşıyadır. Tahsili Gecikmiş Alacakların kredilere oranına bakarsanız yüzde 20'ler civarındadır. Yani bankalar verdikleri 100 Liralık kredinin 20 Lirasını batırıyorlar demektir. Şimdi gelelim değerlendirmenin sonuna. Artık olan oldu. Finans sisteminin en önemli kurumu olan bankalar hızla küçüldü ve sermayeleri eridi. Sonuçta geldikleri noktada kamu açıklarını fonlar hale geldiler. Bugün 100 TL'lik mevduatın ne kadarı, nereye gidiyor? Bu soruyu yanıtlamamız gerekiyor. 100 TL'lik mevduatın, 42 TL'si şu anda krediye gidiyor. Ama kredilerin, aktif içindeki payına bakarsanız, bankaların tek kaynağı tabii ki mevduat değil, diğer dış krediler falan da var, buna baktığınız zaman, aktif içinde kredilerin payı yüzde 25'e düşmüş durumda. Gerçi kredilerin payının en yüksek olduğu yıl 2000 yılıydı ve aktif içindeki payı da o zaman da yüzde 35 idi. Oysa devlet iç borçlanma senetlerinin (DiBS) aktif içindeki payına bakarsanız; bankalar topladıkları 100 Liralık mevduatın 70 Lirasını direk hazine bonosu, devlet tahviline yatırıyorlar, bunu görüyoruz. Kamu bankalarına bakarsanız bu daha vahimdir. Onlar topladıkları 100 Liranın 83 Lirasını hazine bonosu, devlet tahviline yatırıyorlar. Oysa özel bankalarda bu oran yüzde 52' dir. Sonuç şudur: Türkiye şu anda tasarrufları ile kamu açıklarını kapatmaya çalışıyor. Kamunun faiz ödemelerini ve ana para ödemelerini yapsın diye tüm fonlar kamu kesimine akıyor. Reel kesimin bu koşullarda finans piyasalarından dışlandığı, kendi haline terk edildiği anlaşılıyor. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Evet, şimdi bir tehlike var, buna dikkat çekerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi bu toplantıda benden sonra burada kredileri, KOBi'lerin finansmanını tartışacaksınız. Teşvikleri ve 18

20 alabileceklerinizi tartışacaksınız. Ama ben sizi daha farklı bir konuya götüreceğim. Eğer 2006 yılı sonuna kadar kayıt altına almadığınız faaliyetleri kayıt altına almazsanız, yani kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaz isek, ikincisi de, faaliyetlerden kar eden bilançolar ortaya çıkarmazsanız, 2006 yılından sonra, özellikle KOBi'ler bankalardan çok zor kredi alabilecek. Bu bizim kararımız değil. Biz buna kendi anlayışımız çerçevesinde uyarız derseniz, bence hiç u~lraşmayın. Çünkü bu dünyanın kararı. Basel 2 düzenlemesi bizim hiç tartışmadığımız bir konu. Artık dünyanın uyması gereken, Basel 2 düzenlemesi geliyor. Bankalar 2006 yılından sonra uluslararası kriter olan sermaye yeterlilik kriterine uymak zorundalar ve içsel derecelendirmeye geçecekler. Yani firmalarınızın bilançolarını götüreceksiniz. Bankalar bunlara kredi verecek, bu kredi notları na göre, sizlere kredi verip vermeyeceklerine ve kredinin maliyetine karar verecekler. Almanya'dan bir örnek vereyim, Almanya 2 yıldan bu yana yeni düzenlemeyi uyguluyor. Yani Avrupa bunu tartışmış ve uygulamaya başlamış. Biz hala teşvikleri, devlet dhsteklerini, şuradan para bulabilir miyiz diye tartışıyoruz. Başka bir YE~re gidiyor dünya. Bunu görmeniz lazım. Almanya 2 yıl sızlandı ama şu anda onlar uygulamaya geçtiler. Almanya'da KOBi'ler, 7 milyon mark cirodan düşük işletmeler olarak tanımlanıyor. 7 milyon mark ciroya sahip olan bir KOBi, eğer bir bankadan kredi alırsa, banka yüzde 150 risk almış olarak kabul ediyor kendisini. Aynı düzenlemeyi biz uyguladığımızda ne olacak? Bankalar bir firmaya, bir KOBi'ye, diyelim ki 100 milyar Liralık kredi verirse; 150 milyar Liralık risk almış gibi kabul edecekler kendilerini ve bunun, şu anda yüzde 8'i, 2006 yılından sonra ise yüzde 12'si kadar, yani 18 milyar Lira sermayeye gereksinim duyacaklar. Yani yeni düzenleme ile bankaya bundan sonra ne kadar risk alırsanız, o kadaır sermaye koymak zorundasınız diyecekler. Bu koşullarda, banka KOBi'ye diyecek ki: "12 milyarımı sana kredi kullandırdığım için sermaye olarak koymak zorundayım, 2006 yılından sonra da 18 milyar sermaye koymak zorundayım. Çünkü,150 milyar Liranın yüzde 12'si 18 milyar eder, 18 milyarımı sermaye olarak koydum.. Ben bu 19

21 sermayemi hazine bonosu, devlet tahviline yatırmış olsaydım, şu kadar para kazanırdım, o zaman bunun maliyetini de sizden almak zorundayım" diyecek. Dolayısıyla çok iyi bir kredi notuna sahip olan bir firma, diyelim ki yüzde 20 risk ağırlığı olsun, çok düşük bir sermaye maliyeti öderken, KOBi dediğiniz işletme, yani yüzde 150 risk alınması gereken bir işletme aynı işi yapan bu işletmeden, daha yüksek bir kredi maliyeti ile karşı karşıya kalmış olacak. Ben akademisyen olarak olarak uyarayım, uyup uymamak sizin elinizdedir, Bence bu konuyu tekrar tartışalım, bu konuyu ayrı bir gündem maddesi yapalım, tartışalım. Bu önümüzdeki dönemde bizim önümüzdeki en ciddi sorundur, özellikle de KOBi'ler için. ito'ya tekrar teşekkür ediyorum. Böylesine bu konuyu değerlendirme fırsatı verdikleri için. Ama konuşmamı uzattığım için de Oturum Başkanımız benim de hocam Erdoğan Alkin hocamdan özür diliyorum.. Başkan: Belki de öz sermayeye döneriz, Anadoluıda çok para dolaşıyor. Efendim şimdi konuşma sırası Sayın Dr. Cüneyt Sezgin'de, 15 dakikayı bir kere daha hatırlatayım. Buyurun Sn. Sezgin. 20

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu (14 Aralık 2007, İstanbul) Nevzat Öztangut Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Değerli konuklar, Aracı Kuruluşlar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU

KREDİ GARANTİ FONU KREDİ GARANTİ FONU 26.01.2017 Kredi Garanti Fonu - KGF Kuruluş Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu nedir? Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde)

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON STOPAJ DÜZENLEMESİ: TL mev. Vadesiz Vadeye göre pay (Yüzde) Bir Aya Üç Aya Altı Aya Bir Yıla ve Daha Uzun 2005 17,8 20,6 45,8 10,5

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 16 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI)

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI) Ata Portföy Yönetimi A.Ş 4 Aralık 2012 Ata Büyüme Hisse Fonu ( 2012 Yıl Başından Beri Performans (30 Aralık 2011 3 Aralık 2012) Ata A Tipi Değişken Fon : %54.34 IMKB 100 Endeksi : %44.93 Nispi Getiri :

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler 23 Aralık 2011 Büyüme için yatırımlar sürdürülmelidir ancak tasarruflarımız yetersizdir 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34 Tasarruf ve Yatırım Oranı (2011,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Cari açıktan fazla döviz geldi, on yılda 68 milyar Merkez Bankası rezervine eklendi (Milyon $)

Cari açıktan fazla döviz geldi, on yılda 68 milyar Merkez Bankası rezervine eklendi (Milyon $) Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON CARİ AÇIK: TÜİK geçen ay 2003-2012 dönemini kapsayan son on yılın turizm gelirlerini revize etti, Merkez Bankası da turizmdeki bu revizyondan

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017 Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 217 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Mart 217 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu TSPAKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli liişlem l ve Opsiyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar.

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar. TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: İlk çeyrekte ithalat 56, ihracat 32, cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $)

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ALTIN İHRACATI ve İRAN: Türkiye normalde altında net ithalatçı bir ülke. Önemsenecek düzeyde altın madenimiz yok ve ihtiyacımızı ithalatla karşılıyoruz.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Nisan 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Nisan 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı