OZEL SEKTORUN TicARET. istanbul. . '-' ODASı KULLANABILECEGI. YAYıN NO: KREDILER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OZEL SEKTORUN TicARET. istanbul. . '-' ODASı KULLANABILECEGI. YAYıN NO: 2003 23 KREDILER"

Transkript

1 istanbul. OZEL SEKTORUN TicARET. '-' ODASı. KULLANABILECEGI YAYıN NO: KREDILER

2 ISTANBUL TIcARET ODASı YAYıN NO: ÖZEL SEKTÖRÜN KULLANABiLECEGi KREDILER SEMiNER

3 @Bu eserin tüm telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. TEMMUZ 2003 ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. TeL. Faks E. Posta : (212) / : (212) : BASKı MEGAAJANS REKLAMCILIK MATBAACıLıK VE FUAR HİzM. LTD. ŞTİ. Tel: (212) Tel.Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ticaret hayatının sürdürülebilmesinin vazgeçilmez koşulu olan krediler, 1994 ve özellikle 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler sonrasında daha büyük önem kazanmıştır. Firmalarımızın ekonomik kriz sonrasında kullandıkları kredilerin finansman maliyetleri ve diğer yansımalarının etkisinden kaynaklanan sorunlar hala sürmektedir. Bununla birlikte firmalarımız kredi kullanımını sürdürmekle birlikte kredi kavramı ve kullandırımı üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Geniş bir yelpazede yer alan kredileri türleri ve diğer mali kolaylıkların firmalarımıza tanıtılarak bunların hangi şart ve yöntemlerle bulunabileceğinin pratik ve kolayanlaşılabilir bir şekilde anlatılması, bununla birlikte reel kesimle finans kesimi arasında uzun süredir yaşanmakta olan kredi sorunlarına geniş bir platformda açıklık getirilmesinin büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Adamız, ülkemizin kalkınması, ekonomimizin geliştirilmesi ve ticari hayatın canlandırılmasına yönelik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında üyelerimize, iş dünyasına ve diğer ilgililere yardımcı olmak ve çalışmalarına katkıda bulunmak üzere araştırmalar, etütler hazırlamakta, toplantılar, paneller düzenlemektedir. Bu kapsamda, 22 Nisan 2003 tarihinde Türk Lirası Kredileri, Döviz Kredileri, KOBI Kredileri, Yatırım Kredileri gibi kredi türlerin ve diğer finansal konular hakkında firmalarımızın bilgilendirilmesinin amaçlandığı ii Özel Sektörün Kullanabileceği Krediler SeminerI" düzenlenmiş olup, Seminer'de sunulan tebliğler ve cereyan eden tartışmaların kayıtları bir kitap haline getirilmiştir. Yayınımızın konuyla ilgili yetkililere, üyelerimize, reel ve finans sektörüne yararlı olmasını diler, konuşmacı olarak katılan değerli uzmanlara, Seminerimiz'e yoğun ilgi gösteren üyelerimize, sektör temsilcilerine ve Seminer'in organizasyonunu gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Araştırma Raportörü Taluy Emil'e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5 :

6 içindekiler Açış Konuşması Mehmet Yıldırım i II II ii - -~7: (istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) Oturum Başkanı Prof." [)r. E-rdoğan Alkin '.'.. '..... '.' ,,' ~. 11 (istanbul Ticaret Odası Ekonom'i Müşaviri) I.'OTURUM Doç. Dr. i. Sadi Uzunoğlu... ; (istanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi) Türkiye'de Para Piyasalarının Gelişimi ve Yaşanan Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri Dr. Cüneyt Sezgin (Türkiye Bankalar Birliği, Risk Yönetim Sistemleri Uygulama Esasları Değerlendirme Çalışma Grubu Başkanı) Risk Yönetimine ilişkin Yeni Düzenlemeler ve Reel Sektöre Etkisi

7 II. OlURUM Yunus Esmer (T. Halk Bankası KOBI Kredileri Müdürü) KOBI Kredileri Seyhan Odabaşı (T. Iş Bankası Ticari Krediler Müdürü) Ticari TL Kredileri Recep Baştuğ (T. Garanti Bankası Istanbul-Avrupa 2. Ticari Bölge Satış Müdürü) Döviz Kredileri Funda Gürel (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kurumsal Pazarlama Yöneticisi) Yatırım Kredileri Soru - Cevap... 47

8 istanbul TicARET ODASı YÖNETiM KURULU BAŞKANı MEHMET YILDIRIM'IN AÇIŞ KONUŞMASı Değerli katılımcılar, değerli hocalar, Seminerimiz'de bilgi verecek değerli panelistler. Öncelikle özel sektörle bankacılık, finans sektörünün son birkaç yıldır yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu yaşananların içerisinde sadece özel sektörde, sadece kredi kullananlarda değil, finans sektörünün de kendi bünyesi içerisinde sorunları olmuştur. Bilindiği gibi, krizin başlamasından önce efe finans sektörümüzde çeşitli sorunlar mevcuttu. Bununla birlikte, Bankalar Kanunu'nun getirdiği bazı uygulamalardan da doğan nedenlere baktığımız zaman, özel sektör mensupları bu. kredileri kullanırken, bankaların kredi kullanımlarında özel sektörü doğrudan doğruya suçlandığı bir yapı da ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz yere baktığımız zaman, hem kredi kullananlarda, hem krediyi kullandıranlar arasındaki sorunların tam olarak sona erdiğini söylememiz mümkün değil. Biz istanbul Ticaret Odası olarak özel sektörün önünün açılması bakımından, finans sektörünün ki onu da özel sektör olarak görüyoruz, böyle bir Seminer'in önemli katkısı olacağına inanıyoruz ve bundan sonraki çalışmalarımızda da bizlere ışık tutacaklar. Tabii sadece finans kesimini suçlayarak da bir yere varamayız. Krediyi de yerinde, yatırımlarda kullanmayan kesimlerimiz de mevcuttur. Hep beraber gördük, bildik. Ama burada bankacılığımızı son yıllarda, bilhassa 1995'Ierden bu tarafa tembelliğe alıştıran bir devlet yapısı da çıktı ortada, yani devlet sadece kağıt satarak bankacıları kolay bankacılığa teşvik etmiştir. Bankacılar yani finans dünyası, reel sektörün içerisinden uzaklaşmıştır. Onun yerine devlete para satmak daha kolay hale gelmiş ve büyük ölçüde gelişme göstermiştir ki, banka mevduatıarının % 90'a varan bölümünün. devlete kredi olarak verildiğini görüyoruz. Bu da zaman içerisinde özel sektörün kredi kullanma olanaklarını büyük ölçüde düşürmüştür. 7

9 Ama şunugördükbukriz döneminde, bilhassa bankacıların kullandırdıklarıkredilerin,bilhassa KOBidediğimiz sistem'üzerindeki kredilerin degeri dönmeoranındafazla sorürila:karşılaşılmadl. Demek kikoçük, orta işletmelerde kullanılan kredilerin daha çok Üretime, daha çok ticarette kullanıldığı ortaya çıkmış. Baştan beri kredilerin krediamaçlıdeğil, krediamacınındışında kullanılan yerlerdengeri gelmediğinigörüyoruz. Örnekveriyorum. Hepinizin bildiği, ;istanbul'da' Yeniköy, meşhur bir semt olduğu içiri söylüyorum. istinye koyu'nda yalı,yalı dairesi,apartman katı olarak 117 bağımsız bölüm' vardır. Bunların 114'ü bankalara ipotekll Yani o yalılarda, o yerlerde oturan, kendi parasıyla, 117 kişiden, 3 kişi. görebiliyorsunuz. Demekki,krediler amacına uygunkullanılmıyor. Banka genel müdürleri deo :yalılarda gözkoyduğu yall'sahiplerinedahakolay kredi verdl Daha bolkredi verdi, çünkü 2, 3senE3 sonra o yalıda kendisi oturdu. Böyle bir finans anlayışıyla, böyle bir kredianlayışıyla" biryeregitmeyeceğirniz ortadaydı, bir yerdedu"araçarpacaktıkveçarptık; Bizözelsektör olarak da krediyi amacına uygun kullanmadık. Maalesef bankaeılarımız da,finansdünyamız da,köşke, yalıya,dahaçbk kredi verir oldu. işe projeye kredi verilmedl Fizibilitesi yapılmış, güzel projeler yerine.. daha çok kolay. satılabilir,... eldeki emtiaya, gayrimenkule dahaçokkredi verildl Onun içingeri dönümüne bakııma:dı,iştebu kredi stokları da, arttıkça arttı. Ama.'öyle biryere geldiki,birgecede%10binin Üzerinde faizler ödendlböyle' birfa.iz ödenmezdl Nitekim ödenmedide. ;!. BugÜn finansdünyamıza ba:ktığımızzama:h,50miıyar dolarlık bir geridönüşümü tehlikeli olan bir kredi stoku mevcut.bu da bunda:n sohraki yatırımlarırrnzı, buridansönral<fticaretimizi, geleceğimizi ve işletmelerin gerekli krediyibulamanıalarının sonundaişletmelerin büyük oranda Üretimi durdurmaklakarşı karşıyaikaldığını görüyoruz. Kredi faizlerinin yüksekliği malum, bukredifaizleriyle, dünyayla rekabet etmekten güçlük "çekiyoruz. Mal. Üretimindeki pahahlık, maliyet pahahlığı,dürıyaile rekabet yapmakta, o pazarlarda pay almakta da bizlerebüyük ölçüdeengeıolmaktadır. Bunu aşmamız lazım. Bunu aşabiırnemiziçintle,mevduatların finanskesiminceçok akılcı bir şekilde kullanılması lazim;'kullandınlrnası lazım'; Tabii ki mevduat faizlerinin de büyük ölçüde düşmesi lazım. 8

10 Sonunda bir kısır döngü idi bu, yüksek mevduat faizleri, bilahare enflasyonla geri geri alınmaya başladı. Rakamlar sürekli değişti. Değişenrakamlar içerisinde işletmelerin istikrarlı üretim yapma imkanları ortadan kaldırıldı. Neticede Türk ekonomisi kriz içerisinde. Şimdi bu krizden çıkmanın arayışları içeırisindeyiz. Buradan çıkarken de finans dünyamızında bundan sonra çok akılcı hareket etmesi lazım. Yani kendilerine emanet edilen paraları çok iyi bir şekilde kullanması lazım. Üretimde kullanması lazım. Ve kredi pastasından küçük, orta işletmeleri ki, üretim alanına baktığımız zaman, KOBi dediğimiz, küçük orta işletmelerimiz % 98'Iere varan, hem istihdamda, hem üretimde pay sahipleri, ama kredi kullanışlarına baktığımız zaman, bu rakamlar çok düşük, %20'lere kadar, % 15'Iere kadar geliyor. Ve büyük kredi stokları da sürekli problemler yaratmıştır. Onun için finans dünyasında çalışan bankacılık olsun, işte leasing şirketlerimiz olsun, diğer finans dünyamızdakiler olsun, bundan sonra kredilerini kullandırırken, bu paraları üretime dönük, aynı zamanda risk payının dağıtılmış bir şekilde kullanılmasında büyük fayda vardır. Çünkü dünya ticaretinde dünya ekonomisinde sürekli değişimler oluyor. Her sene birbirini tutmuyor, bazı sektörler bir iki sene çok iyi bir şekilde performans gösterebiliyor. Ama birkaç sene sonrabakıyorsunuz ki o performansı tamamen eksi tarafı çıkıyor. Böylece kredi darboğazına düşen büyük kredi kullanan işletmeler üretimlerini durdurmakla karşı karşıya kalıyorlar. O bakımdan ben bu Seminer'in hem finans kesimine, hem finanstan yararlanan bilhassa bizim küçük, orta işletmeler için söylüyorum, faydalı olacaktır. Biz de istanbul Ticaret Odası olarak bundan sonra finans kesimiyle, özel sektörü karşı karşıya getirmek ki, karşılıklı imkan yaratılması, kredi kullanılması bakımından önemli görüyoruz ve bundan önce iş Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası gibi, Halk Bankası gibi bankalarımızia belirli anlaşmalar yapılmıştır, önümüzdeki günlerde Dışbank gibi diğer bankalarla da yapma gayretinde olacağız, ama bunları yaparken de hem bankacılarımıza, hem özel kesimimize söylüyoruz, krediyi kesinlikle kendi paranızgibi kullanmayın, ana sermaye gibi görmeyin, bu bir kredidir, bu kredinin geri dönüşümlü olarak düşünmenizlazım, maliyetini çok iyi hesap edin, bunu ya ürettiğiniz malın maliyeti içerisinde hesap edin, ya tüketiciye pazarladığınız maliyet içerisinde düşünün, çünkü yarın öbür gün, bunun maliyeti sizlere dönecektir. 9

11 Bir de arzu ederiz ki, bundan sonra daha önce yaşadığımız, kabus dolu geceleri yaşamayalım, %5 binleri, 7 binleri, 10 binleri aşan faizlerle karşı karşıya gelmeyelim. Böyle bir faiz sistemi içerisinde işletmelerin ayakta kalmasının mümkün olmadığı görüldü, aynı şekilde tabii finans dünyasındaki bankacıların da ayakta kalmasını sağlamakta güçlük çekeriz. Bir de Türkiye'nin yabancı finansçılara da daha ılımiı, olumlu bir yabancı sermaye kanunu oluşturması lazım ki, ülkemizin şu andaki finans sektöründeki ana para stokuna baktığımız zaman, Türkiye'nin ticaretini, yatırımlarını karşılayabilecek düzeyde değil. Yani toplanan mevduatlarla, sermaye birikimlerine de baktığımız zaman, dünya bankacılık sistemi içerisinde çok küçük rakamlar gözüküyor, o bakımdan büyük bankaların da ülkemizde hizmet edebilme imkanlarını getirmemiz lazım. Bu finans dünyasındaki büyük finans kuruluşlarının, ülkemizde yatırımcılara, ticaret yapanlara, ihracat yapanlara belirli imkanların içerisinde hizmet etmelerini de sağlamamız lazım. Biz istanbul Ticaret Odası olarak istanbulumuz'un bilhassa önümüzdeki senelerde turizm, kongre turizmi, fuar turizmi yanında, önemli bir de finans merkezi olma yanında çalışmalara önem vermekteyiz ve bu yönde istanbulumuz'u önümüzdeki yıllara hazırlamayı düşünüyoruz. Tabii ki finanssız, ticaretin üretimin olması mümkün değil. Bankacılarla, tüccarların, iş adamlarının, yatırımcıların birlikte hareket etmesi lazım ama, müteşebbislerin de şevkini kırmadan karşılarına büyük faiz rakamları çıkarmadan, karşılıklı anlayış içerisinde bunu getirmemiz lazım. Bankalar kanununda bazı iyileştirmeler de önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Bunu yine bu gibi toplantılardan çıkarıp, hükümetimize getirip, bir an önce bunu da çözmemiz lazım. Kredi kullanan, kullandıranları da doğrudan doğruya sorumlu, suçlu tutmamak lazım. Daha önceki görüntüler pek iyi değildi. iş adamlarımıza, haklı, haksız, kelepçilerin takılması, bankacıların gece yarıları evlerinden alınması, bunlar da hoş şeyler değil. Hoş da karşılamadık. O bakımdan bundan sonra inşallah bunları yaşamamak dileğiyle, ben bu Seminer'in, bu toplantının hem iş dünyamıza, hem finans dünyamıza, hem ülkemize ki bilhassa istanbul'daki iş adamlarımıza önemli faydalar getireceğine inanıyorum ve katkıda bulunacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Siz katılımcıların da yararlanması yönünde ümit ediyorum. Bu vesileyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 10

12 OTURUM BAŞKANı: Prof. Dr. Erdoğan ALKiN istanbul Ticaret Odası Ekonomi Müşaviri Sayın Başkan, Hanımefendiler, Beyefendiler, iyi günler efendim çok ilginç bir seminer, çok değerli 6 konuşmacımız var. Ama zamanımız da çok kısıtlı, biliyorsunuz iki oturum halinde yapacağız bu semineri. ilk oturumumuzda iki değerli konuşmacı var, ilk oturumdaki konuşmacıların konuşma süresini 15'er dakika diyelim ki, hiç olmazsa yarım saate yakın bir soru cevap vakti kalsın. ikinci oturumdaki konuşmacılara mecburen biraz haksızlık yapacağız, 10'ar dakika diyeceğiz ki yine hiç olmazsa dakika soru cevap vakti kalsın diye. Hiç merak etmeyin ben 3 dakika kala "3 dakika var" diye size haber vereceğim. Hemen vakit kaybetmeden, birinci oturumun ilk konuşmacısı, Sayın Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu'nu konuşmasını yapması için davet ediyorum. 11

13 f," 'c

14 bôç~ Dr. LSadiÜZUNQGlU.....,',>','~ '..'.. islahbuiticaret Üniversitesi Ticari Bilimler'Fakültesi Türkiye'de ParaPiyasalaiıtlln' Gelişimi ve. YaşarlatıKrizin Bankacılık Sektörüne Etkileri -'-ıi.'"..,.", - ':(.. '.. Istanbul Ticaret Odasın?lb.ôYle ine'önehılibir topliir1t1yl d.üzenlediği, için 'çok t~'şekkür,',ediyorurtt' Öncelikle,'bankaciiık slstemınde,kigelişrnele'ri, kıs~;l(~aôzetl~m~y~ 'çahş~6ağım, daha sonra da özellıkle "KOBi'leri, ve işl~~rileleri~e~l~yen sorunlarneler, bunlar pzerihçjet;turrnaya çalışa.cagııltönumi)zdeki 'dönemler gerçekten son derece). kritik, yaıhı?ca'i,eko,n'or:n;. qçısındaq değil, yani kendi 'ekonomik politikalanmız açıslrida'n degiı; dünya ekonömipoliti~ala.rı açısından da son derece önemli, bunun nedenini biraz daha f~r1dl bir gö?leanlatrnayaçalışac?lğım, dplayısıyla 15. dakika içinde toparlayacağırn konüşmanıl' '..:', "... " ",. "...' " Türkiye'de'. bankacııık, sisterhineba.ktığıfuzda, bankacılık siştemini genel' olarak" ekon()minhi'dfğer makroekono'mfk gôstergeleritlderı 'bağım'slz. :blr 'ş~kilçj~, el~ ')iıamazsinl2:. Çünkü bankalar ekonorninirı parasalke.sin11hin ~nqnemnkurumlj.e3u ned~nl~oncelikle bankaların parasal kesim içindekiyerine bakmamız ger~kiy()r.,,' ', '.' '... ':. ' '.,,Önceliklebir' tab,ıoya 'dikk~tipizi. çekmek, istiyorqrn~, Önceıikfe t>uquar:ıaliz edelim.çüri,kü ~istelt1inh~ yaptığım'drtayakoymamız g'ere,kiyqr:'m2rfdediğimiı geniş anlaınd~para;arz,ınıifade aden bir tanımvar. Biz devletiçborçlanmasenetlerirıiıi (DiBS), M2RF'ye oranını öncelilde analizedeceğiz~ 1Y12Rf. ne,reden oluşuyor derseniz: Ekohc>mJde, dolaşan nakit.)"ürk Ura,sl,.Vadeliye Vadesiz Türk Lirası rne~düa,tl~rındad' Oıuşuyor.'şimdibuhlarirakarnşal.. olarak. ifade edelim',:" c;ebirt1i~q,ekitijm.. nakit. pşraıar yakı~'şık 8 katrily9n civatındad ır, 'vadeırve Vadesiz. TL mevduatıarı da bu' rakam ın üzerine eklerseniz dolar~bc12:lnda,;'yakl~şık 3Şrnilyardof.ar eder. Birde bankalardaki.. boviz Tevdiat, hesapıarım (DTH) ',.aıglım üzerine koyalım,. bunlar da41n'ıiryar' dolardır civarırlcıadıt'türkiye'de. O zaman yaklaşık 74 milyar dolarlık Türk Lirasıvs'OlH t6plami vardır ki bu M2Y para arzı olarak tanımlanıyor. Devam edelim. Bunun üzerine 3 katrilyon, yani biz kabaca 2 milyar dolar diyelim isterseniz, repoyu ekleyin. 10 katrilyon Lira, yaklaşık 10 katrilyonu da dolara 13

15 çevirirsek 6 milyar dolar civarında da yatırım fonlarında tasarruflarımız var. Onu da koyun. M2YRF dediğimiz geniş anlamda para arzı rakamına ulaşırsınız. Demek ki Türkiye'de TL ve yabancı para cinsinden tasarruflarımız 85 milyar dolara ulaşır. Şimdi Türkiye'de kamu açıklarının kapatılması için ihraç edilen tüm DiBS'leri M2YRF adını verdiğimiz en geniş tanımlı para arzına oranlayalım. Bu oran 1999 yılında yalnızca TL mevcudu dikkate alındığında yani DTH'lar ihmal edildiğinde yüzde 79 imiş Eylül itibariyle baktığımızda mevcut TL stokunun yani cebimizdeki para artı bütün TL mevduatıarı topladığınız zaman, bunun 2 katından daha fazla miktarda devlet iç borçlanma senedi olduğunu görüyorsunuz. iki yıl gibi bir süre içinde DiBS stoku öylesine artmış ki artık Türk Lirası tüm tasarrufların iki katı büyüklüğünde iç borç stoku var demektir. Peki dövizi de bunun üzerine koyarsak, yani M2YRF dediğimiz tanımı yaparsak, döviz i Türk Lirası para stokunun üzerine koyduğumuz zaman, 1999 yılında DiBS stokunun M2YRF'ye oranı yüzde 28 iken, bu 2002 Eylül gibi bir noktada baktığımız zaman, yüzde 106'ya ulaşmış olduğunu görüyoruz. Yani bugün bütün cebimizdeki TL'yi bütün bankalardaki TL mevduatı ve artı döviz tevdiat hesaplarının hepsini iç borçların ödemesi için kullanmaya kalksak, iç borçları karşılayamaz durumundayız ve böylesine büyük borcu olan büyük kamu kesimi var Türkiye'de. Bütün piyasaları alt üst eden, ekonomideki tüm fonlara açıklarını kapatmak için el koyan bir kamu kesimi var. Öncelikle bu gerçeğin altını çizerek konuşmamız ve Türkiye'deki kredi sorunlarını bu çerçevede tartışmamız gerekiyor. Bu koşullarda kredilere bakalım. Şimdi kredi rakamlarına baktığımız zaman, kredilerin ve tahsili gecikmiş alacakların, Türkiye'deki toplam TL para arzını ifade eden M2RF'ye oranı 1999 yılı sonunda yüzde 69 iken, 2000 yılında yüzde 80'lere ulaşmış, fakat 2002 yılının Eylül ayı sonuna geldiğimizde yüzde 61 'Iere gerilemiş. Oldukça düşük bir oran, yani kredilerde artış kaydedemiyoruz, aynı şekilde dövizi de kattiğınız zaman Türkiye'de ne kadar küçük bir kredi ve tahsili gecikmiş alacak olduğunu anlayabiliriz. 14

16 Bir şey söylemem lazım burada. Son yıllarda yaşanan krizlerle birlikte ciddi anlamda bir para ikamesi gerçekleşti ülkemizde. Eskiden de döviz tutuluyordu ama içinde bulunduğumuz dönemde bu çok ciddi boyutlara ulaştı. Tasarruf sahibi bundan 3 yıl önce daha çok Türk Lirası tercih ediyordu. Örneğin 2000 yılı rakamlarınıı vereyim size: 2000 yılında bankalardaki toplam mevduatıarın yüzde 65'i Türk Lirası mevduattan oluşurken, şu anda tam tersine çevrildi, toplam mevduatıarın yaklaşık yüzde 63'ü Döviz Tevdiat Hesabı olarak tutuluyor. Dolayısıyla bankalar kredi versin dediğimiz zaman, bankaların daha çok döviz topladığını yani vatandaşın mevduatını dövizde tuttuğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü vatandaşımız kendi parasına güvenmiyor. Kendi parasına güvenmediği için, bankalara gelen para döviz olarak geliyor. Şimdi onlar piyasaya topladıkları bu dövizi Türk Lirası'na çevirerek kullandırırlarsa, veya topladıkları dövizi yine döviz olarak kullandırmadıkları zaman, bizim açık pozisyon dediğimiz kur riskini almış oluyorlar. Kur riskinin sonuçlarını birkaç yıldır bankacılık kesiminde yaşanan krizlerde gördük. Bankalar topladıkları dövizi yine döviz olarak kullandırdıklarında ise bu kez de dövizi kime kullandıracaksınız sorusu gündeme geliyor. Tabii ki döviz getirici işlemleri yapan insanlara kullandıracaksınız, yani ihracatçıya kullandıracaksınız veya da işte limanda döviz geliri elde eden, girişimcilere kullandıracaksınız, yoksa içerde tüketici kredileri gibi kredilere Türk Lirası cinsinden kaynak aktarırken bin kere dikkat edeceksiniz, böyle bir sorunu var Türkiye'deki bankaların. Mevduatıarın vade yapısına şöyle bir bakın: toplam mevduatıarın vade yapısı 2.5 ay. Bugün itibariyle bankalara gelen 75 milyar dolarlık mevduatın vade yapısı 2.5 ay. Şimdi biz 2.5 aylık vade yapısıyla işletmeleri çevirmeye ve bu arada yatırım yapıp kalkınmaya çalışıyoruz. Oysa ticaret bankalarının görevi, yatırım kredisi vermek değildir. Ticaret bankaları eğer 2.5 ay vadeli mevduat toplayıp da bunu yatırıma dönüştürürlerse, yatırım kredisi verirlerse, yarın faizler de yüzde 500'e yükselirse, tabii ki bunu özel sektöre yansıtmak zorunda kalacaklar. Mecburiar, bunun bilincinde olalım. Dolayısıyla eğer yatırım yapacaksak bunun kaynağını bulmamız gerekiyor. Ticaret bankaları verebilir yatırım kredisi, ama bir koşulla, yurt 15

17 dışından gider, sendikasyon kredisi alır veyahut da Project Finance adı altında belli bir projenin finansmanı için uzun vadeli bir kaynak sağlar, bunu kredi olarak kullandırabilir. Bunu kabul ediyorum. Bunun dışında ticaret bankaları, sadece işletme sermayesi açığını karşılamak için kredi verir. Yatırım kredisi veremez, proje kredisi, dediğim gibi, uzun vadeli yatırım kredisi biçiminde çalışacak kredileri veremez. Vermemesi de gerekiyor. Aksi takdirde hem kendisini batırır, hem de girişimciyi batırır. Nitekim geldiğimiz noktada bakın, biraz önce Başkanımız da söyledi; "krediler sermayeleşmiştir Türkiye'de" dedi. Gerçek bu. Türkiye'de sermayeleşmiş kredi vardır. Yani krediyi alır hiç geri ödemeyecekmiş gibi, kendi parası gibi kullanır: "Faizini ödüyoruz, ana parasını niye geri istiyorsun" der bizim girişimcimiz banka tahsilat için kapıyı çaldığında. Kriz dönemini hatırlatmak istiyorum. Faiz oranları yüzde 7.S00'lere kadar ulaşmış. Vatandaş parasını bu faizlerle bankaya satmaya çalışıyor. Banka da kredi verdiği için likit değil. Borcundan kurtulamıyor ve bu yüksek faizi ödemek zorunda kalıyor. Tabii ki bunu kredi verdiği müşterisinden isteyecek. Dolayısıyla bazı şeyleri eleştirirken objektif olmamız lazım, demek ki bu sorun sadece bankacılık sistemi sorunu değil. Öncelikle KOBi'leri ve ülkedeki yatırımları destekleyecek bizim ticaret bankaları dışında başka bir kanala, mekanizma bulmamız gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz bu. Sermaye piyasasına ve bugün aksak, topal çalış'makta olan IMKB'ye çok önem vermemiz, uzun vadeli fonların buraya akmasını sağlamamız lazım. Bizim KOBi'leri destekleyecek, kredi garanti fonlarını oluşturabilmemiz, yani bankaların dışında uzun vadeli olanakları aramamız lazım. Çünkü bankalardan aldığınız kredi ile yatırıma gittiğiniz anda girişimci de tükeniyor, banka da. işte bankaların tahsili gecikmiş alacak sorunu da buradan kaynaklanıyor. Bankalar bu durumda ne oldu bakın: Ciddi anlamda kur riskleri aldılar. Döviz toplayıp, TL plasmanı yaptılar, krediler verdiler. Verdikleri kredilerin büyük çoğunluğu sermayeleşmiş kredilerdi. Dolayısıyla devalüasyondan sonra büyük zararlarla karşı karşıya kaldılar, kredileri tahsil edemedikleri, ellerindeki DiBS'leri likit hale getiremedikleri için yüksek faizler ödemek zorunda kaldılar ve sonuçta sistem ciddi darbe aldı. 16

18 Bütün bunların sonucunda, bankaların sermayelerine baktığımız zaman, özellikle özel sermayeli ticaret bankalarına tabii ki, çünkü kamu bankaları benim için çok önem arz etmiyor. Nasılolsa onlara sermaye nakit olarak konmadı, DIBS verilerek sermaye sorunları çözüldü. Ama özel bankaların durumuna baktığımız zaman, sermayelerinin özellikle 2000 yılı itibariyle 10 milyar dolardan 2001 yılı sonu itibariyle 3.6 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Bu krizin bankacılık sistemini nasıl vurduğunu gösteriyor, sermayelerin nasıl eridiğini ortaya koyuyor. Sadece sermayeler mi eridi? Bankaların aktif büyüklüğü de ciddi anlamda küçüldü yılında yaklaşık 155 milyar dolar gibi bir aktif büyüklüğüne sahip olan bankacılık sistemi ve 79 banka vardı yılı sonuna geldiğimizde ise aktif büyüklüğü 120 milyar dolara geriledi ve banka sayısı da 57'ye düştü. Şu anda rakam 130 milyar dolar. Oysa gelişmiş bir finans piyasasından söz edebilmeniz için bir kere koşul şu olması lazım: Bankaların aktif büyüklüğünün, milli gelirin en az iki katı büyüklüğünde olması lazım. Oysa Türkiyeinin milli gelirini aynı dönemde 200 milyardan, 148 milyar dolara düşürdük. Bankacılık sistemini büyütemediğimiz için biz milli geliri küçültelim dedik herhalde (!) yılını alırsak, 150 milyarlık milli gelirin olduğu ülkede 115 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğü sistemi taşımıyor. Yani son derece küçük ve derin olmayan bir finans piyasamız var. Çok karlı dediğimiz bankaların karlılıklarına baktığımızda da olumsuz tablo değişmiyor. Bankaların aktif karlılığı 19B8 yılında yüzde 2.7 iken, 1999 yılından itibaren 2001 yılı sonuna kadar düştüğünü, maalesef eksi aktif karlılığı ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Yani bankalar kar yapamıyor, zaten bankaların eskiden yaptığı karlar da fiktif karlardır. Gerçek karlar değildi. Kağıt üzerinde elde edilen bu karları realize edin dediğimiz zaman, ki~rı realize edemediğimizi görürsünüz. Bankaların öz kaynak karlılığına baktığınız zaman,eksi, oysa öz kaynak karlılığının, yani net kar/ortalama öz kaynak dediğimiz oranın mutlaka ve mutlaka enflasyonun üzerinde olması lazım ki, bankaların sermayesi erimemiş olsun. Baktığınız zaman gerek 17

19 1999'da, gerek 2000 yılında, gerek 2001 yılında, bankaların karlılıklarının negatif olduğunu görürsünüz. Bankalarda gerçek anlamda karlılık falan söz konusu değil. Oysa bankalar da ticaret müesseseleri ve kar yapmaları gerekiyor. Bankalardaki diğer sorun da tahsili gecikmiş alacak sorunu. Gayri resmi rakamları daha sonra tartışabiliriz isterseniz ama şu anda 6 milyar dolar gibi bir batık kredi sorunuyla bankacılık sistemi karşı karşıyadır. Tahsili Gecikmiş Alacakların kredilere oranına bakarsanız yüzde 20'ler civarındadır. Yani bankalar verdikleri 100 Liralık kredinin 20 Lirasını batırıyorlar demektir. Şimdi gelelim değerlendirmenin sonuna. Artık olan oldu. Finans sisteminin en önemli kurumu olan bankalar hızla küçüldü ve sermayeleri eridi. Sonuçta geldikleri noktada kamu açıklarını fonlar hale geldiler. Bugün 100 TL'lik mevduatın ne kadarı, nereye gidiyor? Bu soruyu yanıtlamamız gerekiyor. 100 TL'lik mevduatın, 42 TL'si şu anda krediye gidiyor. Ama kredilerin, aktif içindeki payına bakarsanız, bankaların tek kaynağı tabii ki mevduat değil, diğer dış krediler falan da var, buna baktığınız zaman, aktif içinde kredilerin payı yüzde 25'e düşmüş durumda. Gerçi kredilerin payının en yüksek olduğu yıl 2000 yılıydı ve aktif içindeki payı da o zaman da yüzde 35 idi. Oysa devlet iç borçlanma senetlerinin (DiBS) aktif içindeki payına bakarsanız; bankalar topladıkları 100 Liralık mevduatın 70 Lirasını direk hazine bonosu, devlet tahviline yatırıyorlar, bunu görüyoruz. Kamu bankalarına bakarsanız bu daha vahimdir. Onlar topladıkları 100 Liranın 83 Lirasını hazine bonosu, devlet tahviline yatırıyorlar. Oysa özel bankalarda bu oran yüzde 52' dir. Sonuç şudur: Türkiye şu anda tasarrufları ile kamu açıklarını kapatmaya çalışıyor. Kamunun faiz ödemelerini ve ana para ödemelerini yapsın diye tüm fonlar kamu kesimine akıyor. Reel kesimin bu koşullarda finans piyasalarından dışlandığı, kendi haline terk edildiği anlaşılıyor. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Evet, şimdi bir tehlike var, buna dikkat çekerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi bu toplantıda benden sonra burada kredileri, KOBi'lerin finansmanını tartışacaksınız. Teşvikleri ve 18

20 alabileceklerinizi tartışacaksınız. Ama ben sizi daha farklı bir konuya götüreceğim. Eğer 2006 yılı sonuna kadar kayıt altına almadığınız faaliyetleri kayıt altına almazsanız, yani kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaz isek, ikincisi de, faaliyetlerden kar eden bilançolar ortaya çıkarmazsanız, 2006 yılından sonra, özellikle KOBi'ler bankalardan çok zor kredi alabilecek. Bu bizim kararımız değil. Biz buna kendi anlayışımız çerçevesinde uyarız derseniz, bence hiç u~lraşmayın. Çünkü bu dünyanın kararı. Basel 2 düzenlemesi bizim hiç tartışmadığımız bir konu. Artık dünyanın uyması gereken, Basel 2 düzenlemesi geliyor. Bankalar 2006 yılından sonra uluslararası kriter olan sermaye yeterlilik kriterine uymak zorundalar ve içsel derecelendirmeye geçecekler. Yani firmalarınızın bilançolarını götüreceksiniz. Bankalar bunlara kredi verecek, bu kredi notları na göre, sizlere kredi verip vermeyeceklerine ve kredinin maliyetine karar verecekler. Almanya'dan bir örnek vereyim, Almanya 2 yıldan bu yana yeni düzenlemeyi uyguluyor. Yani Avrupa bunu tartışmış ve uygulamaya başlamış. Biz hala teşvikleri, devlet dhsteklerini, şuradan para bulabilir miyiz diye tartışıyoruz. Başka bir YE~re gidiyor dünya. Bunu görmeniz lazım. Almanya 2 yıl sızlandı ama şu anda onlar uygulamaya geçtiler. Almanya'da KOBi'ler, 7 milyon mark cirodan düşük işletmeler olarak tanımlanıyor. 7 milyon mark ciroya sahip olan bir KOBi, eğer bir bankadan kredi alırsa, banka yüzde 150 risk almış olarak kabul ediyor kendisini. Aynı düzenlemeyi biz uyguladığımızda ne olacak? Bankalar bir firmaya, bir KOBi'ye, diyelim ki 100 milyar Liralık kredi verirse; 150 milyar Liralık risk almış gibi kabul edecekler kendilerini ve bunun, şu anda yüzde 8'i, 2006 yılından sonra ise yüzde 12'si kadar, yani 18 milyar Lira sermayeye gereksinim duyacaklar. Yani yeni düzenleme ile bankaya bundan sonra ne kadar risk alırsanız, o kadaır sermaye koymak zorundasınız diyecekler. Bu koşullarda, banka KOBi'ye diyecek ki: "12 milyarımı sana kredi kullandırdığım için sermaye olarak koymak zorundayım, 2006 yılından sonra da 18 milyar sermaye koymak zorundayım. Çünkü,150 milyar Liranın yüzde 12'si 18 milyar eder, 18 milyarımı sermaye olarak koydum.. Ben bu 19

21 sermayemi hazine bonosu, devlet tahviline yatırmış olsaydım, şu kadar para kazanırdım, o zaman bunun maliyetini de sizden almak zorundayım" diyecek. Dolayısıyla çok iyi bir kredi notuna sahip olan bir firma, diyelim ki yüzde 20 risk ağırlığı olsun, çok düşük bir sermaye maliyeti öderken, KOBi dediğiniz işletme, yani yüzde 150 risk alınması gereken bir işletme aynı işi yapan bu işletmeden, daha yüksek bir kredi maliyeti ile karşı karşıya kalmış olacak. Ben akademisyen olarak olarak uyarayım, uyup uymamak sizin elinizdedir, Bence bu konuyu tekrar tartışalım, bu konuyu ayrı bir gündem maddesi yapalım, tartışalım. Bu önümüzdeki dönemde bizim önümüzdeki en ciddi sorundur, özellikle de KOBi'ler için. ito'ya tekrar teşekkür ediyorum. Böylesine bu konuyu değerlendirme fırsatı verdikleri için. Ama konuşmamı uzattığım için de Oturum Başkanımız benim de hocam Erdoğan Alkin hocamdan özür diliyorum.. Başkan: Belki de öz sermayeye döneriz, Anadoluıda çok para dolaşıyor. Efendim şimdi konuşma sırası Sayın Dr. Cüneyt Sezgin'de, 15 dakikayı bir kere daha hatırlatayım. Buyurun Sn. Sezgin. 20

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Sayın Başkan, değerli

Sayın Başkan, değerli Ekonominin Makro Dengesizlikleri Ancak Makroekonomik Politikalarla Giderilebilir Geçen yıl Ağustos ayında finansal piyasalarda başlayan çalkantı artık küresel çapta finansal bir krize dönüşmüştür. Yaşanan

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 Açığa Satış (sayfa 8) Merkezi Karşı Taraf (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü...

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü... GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN ARTIBIR MART HABERLERİ 2013 KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değerlemede Öncü... Günümüzün en gözde mesleklerinden S.P.K. Lisanslı Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

Yeni Hal Yasası na doğru

Yeni Hal Yasası na doğru Temmuz Ağustos 2009 Sayı: 23 SEKTÖREL FORUM Yeni Hal Yasası na doğru ATB'den 300 bin TL'lik Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Hisarcıklıoğlu: Türkiye birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. Tescil

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı