LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR"

Transkript

1 LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR Doç.. Dr. Erdoğan Cicik

2 Lense bağlı sekonder glokomları üç başlık k altında toplayabiliriz: I. Açık k açılıa glokomlar a)fakolitik glokom(lens protein glokomu) b)lens partikül l glokomu c)fakoanaflaktik glokom II. Açı kapanması glokomu a)fakomorfik glokom b)lens ektopisi III. Eksfoliasyon sendromu

3 Fakolitik glokom Hipermatür veya matür kataraktlı gözlerde ortaya çıkar Hastalar genellikle yaşlıdır Aylar veya yıllar y içine i ine yayılan, yavaş gelişen en görme azlığı öyküsü vardır Çoğunlukla unlukla tek taraflı görülür

4 Fakolitik glokom Göz z içi i i basınc ncı akut olarak artar ve yüksek y düzeylere çıkarak gözde g hiperemi,, ağrı, a korneal ödem meydana gelir Görme ışık k projeksiyon hissine kadar düşerd

5 Fakolitik glokom Patogenez: : sağlam lens kapsülünden ön kamara sıvısına s (hümör( aköze ze) ) geçen en yüksek molekül l ağıa ğırlıklı lens proteinlerinin trabeküler ağı tıkaması sonucu glokom gelişir. ir. Ayrıca lens proteinlerini fagosite eden makrofajlar da ağıa ğın n tıkanmast kanmasında nda rol oynar

6 Fakolitik glokom Biyomikroskobik muayenede: * GİB G B artışı ışına bağlı kornea ödemi * derin ön n kamara * middilate pupil * flare: : yüksek y molekül l ağıa ğırlıklı lens proteinlerine bağlıdır * katarakt hipermatür veya matürd rdür

7 Fakolitik glokom Hümör aközde dolaşan an beyaz kitleler sıkls klıkla kla mevcuttur. Bunlar lens materyali parçac acıkları, hücre ve çözünmeyen lens proteinlerine bağlıdır. Aközde kalsiyum oksalat kristalleri görülür. g r. Lens ön n kapsülünde lens proteinini fagosite eden makrofajlardan oluşan yumuşak beyaz lekeler görülür. g r.

8 Fakolitik glokom Gonyoskopide ön n kamara açısıa açıktır. Lens proteinleriyle yükly klü makrofaj kümeleri görülebilir. g

9 Fakolitik glokom

10 Fakolitik glokom

11 Fakolitik glokom Tedavi: medikal olarak GİB G B düşürüldd ldükten sonra katarakt cerrahisi yapılır. GİB B azaltmak için: i in: * beta blokerler * alfa 2 agonistler * karbonik anhidraz inhibitörleri * hiper osmotik ajanlar kullanılabilir. labilir. İnflamasyonu azaltmak için i in topikal kortikosteroidler ilave edilir.

12 Lens partikül l glokomu EKKE, travmatik lens kapsül l yaralanması veya Nd:Yag laser kapsülotomi lotomi den sonra kortikal lens materyalinin serbest kalıp trabeküler ağı tıkamasıyla ortaya çıkar. Olayın n ciddiyeti aközde bulunan kortikal kalınt ntıların n miktarı ile ilşkilidir kilidir.

13 Lens partikül l glokomu Göz z içi i i basınc ncı EKKE veya travmadan günler veya haftalar sonra, Nd:Yag laserden ise hemen sonra yükselir. y Hastalarda belirgin ağrı, a hiperemi ve azalmış görme vardır. r.

14 Lens partikül l glokomu Biyomikroskopide: * ön n kamarada yoğun flare serbest korteks ve olayı hafifletmek üzere görev g yapan makrofajlar bulunur. Yüksek Y nolekül ağırlıklı proteine hiçbir zaman rastlanmaz * kornea endotelinde lens artıklar kları görülür. r. * GİB G çok yüksekse y kornea ödemi vardır. r. * hipopyon: : lens kalınt ntıları fazla ise görülür. g r.

15 Lens partikül l glokomu Gonyoskopide açı açıktır r ve genellikle açıda lens kalınt ntıları bulunur.

16 Lens partikül l glokomu Tedavisi: medikal tedavi lens kortikal kalınt ntılarının çok az veya orta derecede olduğu u gözlerde g genellikle yeterlidir. Lens kalınt ntılarının absorbe edilmesine kadar aköz yapımını azaltan ilaçlar(ka lar(kai,, beta blokerler, hiperosmotikler), sikloplejikler ve topikal steroidler kullanılmal lmalıdır. Myotiklerden kaçınılmal lmalıdır çünk nkü arka yapışı ışıklıkları artırırlar. rlar.

17 Lens partikül l glokomu Lens kalınt ntılarının absorbsiyonunu geciktiren yoğun topikal steroidden kaçınılmal lmalıdır. Eğer bu tedavi ile GİB G B düşmüyor d ise lens kalınt ntıları cerrahi olarak temizlenmelidir.

18 Fakoanaflaktik glokom (lense bağlı üveitis) Travmatik lens kapsül rüptürü,, EKKE sonrası,, bir göze g EKKE uygulanması sonrası diğer göze g EKKE uygulanması sonrası nadir olarak görülen g ve lens proteinlerine karşı gelişen en granülomat lomatöz bir üveittir. Nadiren glokoma yol açar. a ar. Genellikle hipotoni ile seyreder.

19 Fakoanaflaktik glokom Çoğunlukla unlukla tek taraflıdır, r, nadiren diğer göz g sempatik reaksiyon gösterebilir g ve çift taraflı olarak görülebilir. g İnflamatuar reaksiyon saatler içerisinde i görülebildiği i gibi günler g veya aylar sonra ortaya çıkabilir. Klinik olarak hastalar görme g azlığı veya akut olarak gelişen en inflamasyondan yakınır.

20 Fakoanaflaktik glokom Korneada iri mutton-fat (koyun yağı ğı) keratik presipiteler, Aközde ciddi hücresel h cevap izlenir Hipopyon sıktır.

21 Fakoanaflaktik glokom Glokom: * inflamatuar reaksiyonun trabeküler ağığı tutmasına * lens artıklar kları ve proteinlerin trabeküler ağığı tıkamasına * inflamasyonda kullanılan lan topikal steroidlere bağlıdır. Ayrıca inflamasyon PAS (posterior( anterior sineşi) ) oluşturarak sekonder açı kapanması glokomuna neden olabilir.

22 Fakoanaflaktik glokom Tedavi: glokom geçici olarak beta blokerler,, karbonik anhidraz inhibitörleri ile kontrol edilebilir. Ancak glokom fakoanaflaktiktir ve reaksiyonun durdurulması için in bazen rezidüel el lens mateyalinin cerrahi olarak çıkartılması gereklidir.

23 Fakomorfik glokom Entümesan kataraktlı bir lensin harekete geçirdi irdiği i bir akut akut sekonder açı kapanması glokomudur. Tek taraflıdır. r. Kriz şeklinde GİB G çok yükselir y ve ağrıa ön plandadır.

24 Fakomorfik glokom Patogenez: Şişkin lens * pupiller blok yaparak * irisi öne doğru iterek Açı kapanmasına na sebep olur.

25 Fakomorfik glokom Biyomikroskobik muayenede: * GİB G B artışı ışına bağlı kornea ödemi * sığs ön n kamara * katarakt * katarakta bağlı myopik refraksiyon gonyoskopide kapalı açı Diğer gözde g ön n kamara derinliği i daha fazladır veya normaldir.

26 Fakomorfik glokom

27 Fakomorfik glokom Tedavi: medikal tedavi ile GİB G B düşürülür. d r. Ek olarak laser iridotomi uygulanır. (lensin irise direkt basısının pupiller bloktan daha ön n planda olduğu u durumda yararı yoktur. Daha sonra katarakt cerrahisi yapılır. Myotikler kontrendikedir pupiller bloğun oluşumunu umunu artırırlar. rlar.

28 Lens Lens şeffaf, bikonveks ve avasküler bir yapı olup iris ve pupillanın hemen arkasında, vitreusun önünde, nde, ön hyaloid membran tarafından oluşturulan patellar fossa ya yerleşmi miştir.

29 Lens ektopisi Lensin normal yerini terk etmesidir. Normalde lens pupil ve irisin arkasında, hyaloid membranın yaptığı patellar fossa da bulunur. Lens ektopisi iki şekilde görülür: g r: 1. subluksasyon 2. luksasyon

30 Lens ektopisi Subluksasyonda lens zonüllerinin bir kısmk smının gevşemesi emesi veya kopması sonucu lens tamamıyla irisin arkasında, kısmen k ya da tamamen pupilla alanı içindedir. indedir. Luksasyonda ise zonüller tamamen kopmuş olmasına rağmen lens irisin arkasındad ndadır r ya da ön n kamaraya veya vitreus içine ine düşmüştür. d

31 Lens ektopisi Ektopik lentis akiz veya kalıtsal olabilir: 1. Akiz sebepler a)ekstra oküler: * travma *cerrahi b)oküler hastalıklar *buftalmus *eksfoliasyon sendromu * yüksek y miyopi * intraoküler tümör * sifiliz * üveitis * matür veya hipermatür katarakt

32 Lens ektopisi 2. Kalıtsal sebepler: *marfan send. * Weil-Marchesoni send. * homosistinüri * aniridi *Ehlers-Danlos send. *sülfit oksidaz yetmezliği *hiperlizinemi

33 Lens ektopisi Lens subluksasyonu ve luksasyonu olan hasta görme g bulanıkl klığı ve monooküler diplopi şikayeti ile hekime gelir. Nadir olarak yüksek y miyopi ve kataraktlarda görmenin g düzeldid zeldiği i görülür. g r.

34 Lens ektopisi Patogenez: ektopik lens öne doğru gelerek lens iris temasını artırır. r. Ön n kamara daralarak açıa kapanması golomu meydana gelir. Ayrıca ön n kamaraya geçerek erek pupilla bloğuna, Vitreus içine ine dislokasyonu ile vitreusun öne doğru gelerek pupil alanının n kapatılmas lmasına sebep olur.

35 Lens ektopisi

36 Lens ektopisi

37 Lens ektopisi Tedavi: hiperosmotik ilaçlar, lar, beta adrenerjik antagonistler, alfa 2 agonistler, karbonik anhidraz inhibitörleri GİB G düşürmek için i in kullanılırlar. Hiperosmotikler aynı zamanda vitreus hacmini küçük üçülterek lensin arkaya gitmesini sağlar ve pupiller bloğu u rahatlatır. r.

38 Lens ektopisi Lens zonülleri sağlamsa lamsa midriyatikler öndeki lensin arkaya gitmesini sağlar ; lens arkaya gider gitmez pupilla miyotik ilaçlarla larla küçük üçültülür; miyotik tedaviye devam edilerek laser iridotomi yapılır. Lens arka kamaradaki yerine gelmiyorsa, katarakt veya yüksek y astigmatizmaya bağlı görme azlığı ığı, diplopi fakolitik glokom varsa lens ekstraksiyonu yapılır.

39 Psödoeksfoliatif glokom Lens, iris, silyer epitel ve trabeküler ağda grimsi beyaz materyal birikimi ile giden sistemik bir hastalıkt ktır. Erken dönemde d genellikle asemptomatiktir. Kronik açık a k açılıa glokoma yol açar. a ar.

40 Psödoeksfoliatif glokom Glokom, trabeküler ağda psödoeksfoliasyon materyalinin birikimi ve iristen salınan pigmentlerin trabeküler ağı tıkaması sonucu meydana gelir. Psödoeksfoliasyon materyalinin ekstraselüler ler matriks sentezindeki bozukluk sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

41 Psödoeksfoliatif glokom Biyomikroskopide: *lens ön n yüzünde y grimsi beyaz materyal birikimi *peripupiller transilluminasyon defekti *pigment dispersiyonu *korneada psödoeksfoliasyon materyali ve pigment depositleri

42 Psödoeksfoliatif glokom Gonyoskopide : * trabeküler ağda kepeklenme * trabeküler ağda pigment birikimi

43 Psödoeksfoliatif glokom

44 Psödoeksfoliatif glokom

45 Psödoeksfoliatif glokom Tedavi : * medikal tedavi * laser trabeküloplasti katarakt cerrahisinin glokomu tedavi edici etkisi yoktur.

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir

Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir Fibrinous Reaction After Vitreoretinal Surgery: Risk Faktors and Clinical Presentation Ahmet ABDULGANİ 1, Gökhan GÜRELİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. TOBRADEX (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: Tobramisin Deksametazon Süspansiyonun 1 ml si 3 mg tobramisin ve 1 mg deksametazon içerir (Her 5 ml şişe

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu. Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak

Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu. Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak Baskı bilgileri Tüm hakları saklıdır. Bu broşür ve buna ait tüm parçalar telif haklarıyla korunmaktadır. Novartis Pharma GmbH firmasının

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

PERİKARDİT KILAVUZU. Perikardit nedir? Perikardit semptomları nelerdir?

PERİKARDİT KILAVUZU. Perikardit nedir? Perikardit semptomları nelerdir? Perikardit Kılavuzu PERİKARDİT KILAVUZU Perikard Perikard; kalbin dış yüzeyini kaplayan ince, iki tabakalı ve sıvıyla dolu bir kesedir. Kalbi enfeksiyon ve maligniteden korur ve kalbin göğüs duvarı içinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı