TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ. ed evlet Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ. ed evlet Merkezi"

Transkript

1 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ ed evlet Merkezi Sayı : Konu :edevlet / Kamuda Bilişim O cak-şubat 2014 Eğitim Programı 11/12/2013 İLGİLİ M AKAM A Enstitümüz, elli yılı aşkın bilgi ve deneyimi ile kamu yönetim inin geliştirilm esine eğitim, araştırma ve yayın etkinlikleriyle katkıda bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde Haziran 2009 yılında faaliyete geçen edevlet M erkezimiz, kam u kuruluşlarının bilişim gücünü artırm aya yönelik etkinlikler düzenleyerek bu alanda ülkem izde kapasite oluşturm aya hizm et etm ektedir. Kamu yönetici ve çalışanları için ed evlet ve Kam uda Bilişim konularında kısa süreli eğitim programları yürütm ekle görevli edevlet M erkezi, Ocak ve Şubat aylarında, aşağıda belirtilen eğitim program larını uygulayacaktır. Uygulamalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Semineri (13-17 Ocak 2014) Uygulamalı eimza Semineri (21-22 Ocak 2014)» Uygulamalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Semineri (3-7 Şubat 2014) Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Hafızayı Geliştirme Semineri (10-14 Şubat 2014) Uygulamalı eimza Semineri (24-25 Şubat 2014) Seminer başvuruları M erkezim izin internet sitesinde 1; ttp: //edem. t o d a i e. gov. tr bulunan üyelik girişi ile gerçekîeştirilebilmektedir. Sem iner program larına ilişkin detaylar, anılan internet sitemizde yer alm aktadır. Kurumunuzun değerli elemanlarını bu program da görmeyi üm it eder, gereksinme duyduğunuz diğer eğitim programları için ed evlet M erkezimizin sizlere katkı verm eye hazır olduğunu bildirmek isterim. Saygılarım la. EK:Broşür( 5 adet) 1 7 Al Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK Genel M üdür V. NOT: Seminer katılım formunun, kurum unuzca ödemeyi yapacak harcam a yetkilisinin ad-soyadının belirtilerek, m ühürlenip im zalanm ası gerekm ektedir. Bilgi için: Serkan ŞAHİN (Dahili) Fax: e-posta: Adres : 85. Cadde (Eski ] Num aralı Cadde) No: 8 Yijcetepe ANKARA Telefon T elgraf : Genel M üdür (312) , Genel M üdür Y rd. (312) , Ger, el Sek. (312) , Santral (312) (1 0 H at) :TO D A İE Teiefax : (312) E-m ail : to d aie.g o v.tr

2 Kurumsal Belleğin T e m e li, Sağlıklı İşleyen Bîr EBYS'dır. SEMİNER HEDEFİ TAKVİMİ EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), kamu kuruluşlarının işlevleriyle oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak; içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve belge üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan bir sistemdir. Seminerin hedefi, E-Devlet çalışmalarının bir uzantısı olarak kurum içi ve dışı tüm yazışmaların gerçekleştirileceği EBYS konusunda uzman personelin yetiştirilmesiyle kamuda bir kapasite oluşturmaktır. SEMİNERİN AMACI Seminerin amacı, katılımcıları kurumsal iş süreçlerinin hızlandırılması, veri ve bilgiye sağlıklı ve hızlı erişim sağlanması, kırtasiye masraflarının azaltılması ve personel kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla EBYS projelendirme süreci, EBYS mevzuat ve standartlar, EBYS uygulama süreci, e-yazışma, EBYS etkinlik ölçümlenmesi, EBYS uygulama uygulamaları konularında bilgilendirmek; katılımcılara EBYS ye geçiş konusunda yol haritası sunmak ve ömek uygulamalarla yol gösterici olmaktır. SEMİNER TAKVİMİ Ocak 2014 tarihlerinde olan seminerin süresi, 5 işgünü üzerinden 30 saattir. Dersler sabah :30 ve öğleden sonra :30 saatleri arasında yürütülecektir.

3 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TMMİE rimv** «rrtrri To d a İE UYGULAMALI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) SEMİNERİ OCAK 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8, Yücetepe/ANKARA Telefon : /1262 (Serkan ŞAHİN) eposta : Faks : edem, todaie. gov.tr

4 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, kamu kurumlannın belge yönetim sisteminden sorumlu orta ve üst düzey yönetici ve diğer personele açıktır. Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 1050 TL (KDV dahil) alınacaktır. Seminer ücreti kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Seminer başvurulan adresinde bulunan üyelik girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlarına ilişkin detaylar, anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize siteye üye olarak giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara site üzerinden ulaşabilir. ELE ALINACAK KONULAR E-Devlet ve EBYS EBYS Projelendirme Süreci EBYS Mevzuat ve Standartlar EBYS Uygulama Süreci E-Yazışma EBYS Etkinlik Ölçümlenmesi EBYS Uygulama Örneği SEMİNER YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHÎR

5 Kurumsal Belleğin Temeli, Sağlıklı İşleyen Bir EBYS dir. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer için katılımcı kontenjanı 20 dir. Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Başvuru yazısında ilgili kurumun ve katılımcıya ait iletişim bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir. Kayıt için son başvuru tarihi 8 Ocak 2013 tür. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığım belirten katılım belgesi verilecektir. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cadde No: 8 Yücetepe ANKARA Tel: (0312) /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks: e-posta:

6 SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı ve Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi No:... Fatura Adresi... Fatura Kesilecek Kurum/Birim : Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin:... Ad-Soyadı :... Telefonu İş :... Cep :... İMZA/MÜHÜR Not: 1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir. İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. 2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır.

7 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TCOaIF.Jwrta MrrlrrJ To d a İ^ UYGULAMALI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) SEMİNERİ OCAK 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8, Yücetepe/ANKARA Telefon : /1262 (Serkan ŞAHİN) eposta : Faks :

8 SEMİNERİN AMACI Ülkemizde elektronik imza konusunda mevzuat çalışmaları tamamlanmış, uygulama aşamasına gelinmiştir. E-dönüşüm çalışmaları hız kazanmış olup hizmetlerini elektronik ortamdan sunan kurum ve kuruluşların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu seminerde, E-Devlete dönüşümde E-imzanın önemi, e- imzanın temel kavram ve araçları, mevzuatı, e-imzanın kurum ve kuruşlarda hayata geçmesi için yapılması gerekenlerin öğretilmesi ve e-imza kullanımının bir kamu kurumu özelinde uygulamalı olarak gösterilmesi hedeflenmiştir. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR E-Devlete Geçiş ve e-imzanın Önemi E-İmzanın Temel Kavramları Elektronik Sertifika Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) Elektronik İmza Teknolojisi ve Güvenlik Elektronik İmza Standartları İleri Elektronik îmza Teknikleri Kurumunuzda Elektronik İmzaya geçiş için yapılması gerekenler Elektronik İmza Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar E-İmzanın Hukuki Yönü Örnek Uygulama SEMİNERİN HEDEFİ İnternet üzerinden güvenli şekilde haberleşmek, yasal geçerliliği olan sözleşmeler yapmak ve elektronik ticarette bulunmak elektronik im7.a kullanımı ile mümkündür. edevlet altyapısının temel yapı taşlarından biri olan elektronik imza yakın bir gelecekte hayatm tüm alanlarında uygulama alanı bulacaktır.

9 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TOlMierOmta TOd a İJ] Uygulamalı ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ OCAK 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Y ücetepe/ankara

10 SEMİNER YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Elektronik imza kullanmak veya biriminde elektronik imza uygulamalarını hayata geçirme sorumluluğunu üstlenecek kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, hizmet birlikleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, odalar, demekler ve vakıflar ve bireysel başvuruda bulunacak herkese açıktır. Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak kişi başına 400 TL (KDV dahil) alınacaktır. Seminer ücreti kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, son başvuru tarihinden önce, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR nolu TODAİE Eğitim Gelirleri hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir örneğinin başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

11 SEMİNER TAKVİMİ VE SON BAŞVURMA TARİHİ Ocak 2013 ( ) İlan edilen tarih için seminer grubu katılımcı kontenjanı 20 dir. Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır.kayıt için son başvuru tarihi 16 Ocak 2014 tür. Seminer başvurulan adresinde bulunan üyelik girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlarına ilişkin detaylar, anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize siteye üye olarak giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara site üzerindtn ulaşabilir. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cadde No: 8 Yücetepe ANKARA Tel: (0312) /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks: e-posta:

12 SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı ve Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi No:... Fatura Adresi... Fatura Kesilecek Kurum/Birim : Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin:... Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İMZA/MÜHÜR Not: 1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir. İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. 2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır.

13 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TOCUİH «OnM To d a î{] Uygulamalı ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ OCAK 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Y ücetepe/ankara

14 Kurumsal Belleğin Temeli, Sağlıklı İşleyen Bir EBYS'dir. SEMİNER HEDEFİ TAKVİMİ EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), kamu kuruluşlarının işlevleriyle oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak; içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve belge üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan bir sistemdir. Seminerin hedefi, E-Devlet çalışmalarının bir uzantısı olarak kurum içi ve dışı tüm yazışmaların gerçekleştirileceği EBYS konusunda uzman personelin yetiştirilmesiyle kamuda bir kapasite oluşturmaktır. SEMİNERİN AMACI Seminerin amacı, katılımcıları kurumsal iş süreçlerinin hızlandırılması, veri ve bilgiye sağlıklı ve hızlı erişim sağlanması, kırtasiye masraflarının azaltılması ve personel kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla EBYS projelendirme süreci, EBYS mevzuatı ve standartlar, EBYS uygulama süreci, e-yazışma, EBYS etkinlik ölçümlenmesi, EBYS uygulama uygulamaları konularında bilgilendirmek; katılımcılara EBYS ye geçiş konusunda yol haritası sunmak ve örnek uygulamalarla yol gösterici olmaktır. SEMİNER TAKVİMİ 3-7 Şubat 2014 tarihlerinde olan seminerin süresi, 5 işgünü üzerinden 30 saattir. Dersler sabah :30 ve öğleden sonra :30 saatleri arasında yürütülecektir.

15 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ e De m TOtMUe«lv»W MnrVori To d a îe UYGULAMALI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) SEMİNERİ 3-7 ŞUBAT 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8, Yücetepe/ANKARA Telefon : /1262 (Serkan ŞAHİN) eposta : Faks : gov.tr

16 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, kamu kurumlannın belge yönetim sisteminden sorumlu orta ve üst düzey yönetici ve diğer personele açıktır. Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 1050 TL (KDV dahil) alınacaktır. Seminer ücreti kurumlar ya da katilımcılarca karşılanacaktır. Katilım ücretinin, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Seminer başvurulan adresinde bulunan üyelik girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlanna ilişkin detaylar, anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize siteye üye olarak giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara site üzerinden ulaşabilir. ELE ALINACAK KONULAR E-Devlet ve EBYS EBYS Projelendirme Süreci EBYS Mevzuat ve Standartlar EBYS Uygulama Süreci E-Yazışma EBYS Etkinlik Ölçümlenmesi EBYS Uygulama Örneği SEMİNER YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

17 Kurumsal Belleğin Temeli, Sağlıklı İşleyen Bir EBYS dir. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer için katılımcı kontenjanı 20 dir Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Başvuru yazısında ilgili kurumun ve katılımcıya ait iletişim bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir. Kayıt için son başvuru tarihi 29 Ocak 2014 tür. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığım belirten katılım belgesi verilecektir. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cadde No: 8 Yücetepe ANKARA Tel: (0312) /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks: e-posta:

18 SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı ve Soyadı:... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi No:... Fatura Adresi... Fatura Kesilecek Kurum/Birim : Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin:... Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İMZA/MÜHÜR Not: 1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir. İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. 2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır.

19 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TOfMİC»Iwrm Mnteri To d a İj; UYGULAMALI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) SEMİNERİ 3-7 ŞUBAT 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8, Yücetepe/ANKARA Telefon : /1262 (Serkan ŞAHİN) eposta : Faks : gov.tr

20 BİLGİSİNİ YÖNETEN KURUMLAR DEĞERLERİNİ ARTIRIR. SEMİNER TAKVİMİ Seminer, kurumların soyut varlıklarından birisi olan bilginin "açıkörtük" bağlamlarında algılanmasından, öğrenilerek kurumsal hafızaya dönüştürülebilmesi ve yönetilmesine kadar izleyen bir anlayış çerçevesinde, kurumsal bilgi yönetimi alanında somut beceriler kazandırılmasını hedeflemektedir Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminerin süresi, 4 işgünü üzerinden 24 saattir. Genel olarak dersler sabah :30 ve öğleden sonra :30 saatleri arasında yürütülecektir. Not: Aynı seminer, talebe bağlı olarak her kurum için özel olarak da yapılabilmektedir. Ayrıca kurumsal danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır. Bununla ilgili ayrıntılar için Enstitümüz edevlet Merkezine yazılı başvuruda bulununuz. SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, kamu kurumlarında bilginin yönetiminden ve kurumsal hafızanın geliştirilmesinden sorumlu birimlerin (özellikle strateji başkanlığı, bilgi işlem başkanlıkları ve müdürlükleri) yönetici ve uzman personeline açıktır. Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 925 TL (KDV dahil) alınacaktır. Seminer ücreti kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer için katılımcı kontenjanı 20'dir Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Başvuru yazısında ilgili kurumun ve katılımcıya ait iletişim bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir. Kayıt için son başvuru tarihi 5 Şubat 2014' tür. Seminer başvuruları httd://edem.todaie.aov.tr adresinde bulunan üyelik girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlarına ilişkin detaylar, anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize siteye üye olarak giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara site üzerinden ulaşabilir.

21 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TODAİf] BİLGİ YÖNETİMİ VE KURUMSAL HAFIZAYI GELİŞTİRME SEMİNERİ ŞUBAT 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8, Yücetepe/ANKARA Telefon : /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks : e-posta:

22 SEMİNERİN AMACI Seminerin amacı, kamu kurumlarında görev yapan bilgi yöneticisi adaylarına, bilgi yönetim sistemine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceri kazandırmaktır. Seminerde, kurumların küresel rekabete uyum sağlamalarının, bilgiyi kullanarak verimliliklerini artırabilmelerinin, kurumun açık ve örtük bilgisinden oluşan entelektüel sermayesine katkıda bulunabilmelerinin ve kurumsal öğrenmeyi zenginleştirerek, kurumsal hafızanın geliştirilmesinin nasıl gerçekleştirileceği anlatılacaktır. Katılımcıların, bilgi yönetimi uygulama araçlarından son yıllarda yaygın kullanım alanı bulan "Sosyal Ağ Analizi" ile bilgi yönetim alanında uygulama becerisi kazandırılacaktır. Ayrıca katılımcılara kurumsal bilgi analizi, öğrenen örgütler ve kurumsal hafıza oluşturmaya yönelik pratik uygulamalar anlatılacaktır. Kaynak:

23 "KURUMSAL HAFIZALARINDAN GÜÇ ALAN ORGANİZASYONLAR GELECEĞİ DAHA İYİ YÖNETİRLER" ELE ALINACAK KONULAR Bilgi Yönetimi Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşımlar Kurumsal Bilgi Yönetimi - Bilgi Yönetiminde Ölçümleme ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Kurumsal Hafıza Öğrenen Örgütler Bilgi Yönetimi ve Sosyal Ağ Analizi Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi Atölye Çalışması Kamu Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı Kurumsal Hafıza Uygulamaları SEMİNER YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten katılım belgesi verilecektir. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cadde No: 8 Yücetepe ANKARA Tel: (0312) /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks: e-posta:

24 SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı ve Soyadı :... Unvanı :... Kurumu : Vergi Dairesi/Vergi No:... Fatura Adresi... Fatura Kesilecek Kurum/Birim : Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin:... Ad-Soyadı :... Telefonu İş :... Cep :... İMZA/MÜHÜR Not: 1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir. İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. 2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır.

25 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ ede m TOUAİBtUntaMotcri TODAİfi BİLGİ YÖNETİMİ VE KURUMSAL HAFIZAYI GELİŞTİRME SEMİNERİ ŞUBAT 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8, Yücetepe/ANKARA Telefon : /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks : e-posta: http^/edem.tpdaie.gov.tr

26 SEMİNERİN AMACI Ülkemizde elektronik imza konusunda mevzuat çalışmaları tamamlanmış, uygulama aşamasına gelinmiştir. E-dönüşüm çalışmaları hız kazanmış olup hizmetlerini elektronik ortamdan sunan kurum ve kuruluşların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu seminerde, E-Devlete dönüşümde E-imzanın önemi, e- imzanın temel kavram ve araçları, mevzuatı, e-imzanın kurum ve kuruşlarda hayata geçmesi için yapılması gerekenlerin öğretilmesi ve e-imza kullanımının bir kamu kurumu özelinde uygulamalı olarak gösterilmesi hedeflenmiştir. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR E-Devlete Geçiş ve e-imzanın Önemi E-İmzanın Temel Kavramları Elektronik Sertifika Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) Elektronik İmza Teknolojisi ve Güvenlik Elektronik İmza Standartlan İleri Elektronik İmza Teknikleri Kurumunuzda Elektronik İmzaya geçiş için yapılması gerekenler Elektronik İmza Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar E-İmzanın Hukuki Yönü Örnek Uygulama SEMİNERİN HEDEFİ İnternet üzerinden güvenli şekilde haberleşmek, yasal geçerliliği olan sözleşmeler yapmak ve elektronik ticarette bulunmak elektronik imza kullanımı ile mümkündür. edevlet altyapısının temel yapı taşlanndan biri olan elektronik imza yakın bir gelecekte hayatın tüm alanlannda uygulama alanı bulacaktır.

27 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ edem TOIMİB HVrirt Mvfcui To d a İ{] Uygulamalı ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ ŞUBAT 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Y ücetepe/ankara

28 SEMİNER YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Elektronik imza kullanmak veya biriminde elektronik imza uygulamalarını hayata geçirme sorumluluğunu üstlenecek kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, hizmet birlikleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, odalar, demekler ve vakıflar ve bireysel başvuruda bulunacak herkese açıktır. Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, haberleşme, kırtasiye, görsel malzeme, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak kişi başına 400 TL (KDV dahil) alınacaktır. Seminer ücreti kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, son başvuru tarihinden önce, Ziraat Bankası Anıttepe Şubesi TR nolu TODAİE Eğitim Gelirleri hesabma yatırıldığını belgeleyen dekontun bir örneğinin başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

29 SEMİNER TAKVİMİ VE SON BAŞVURMA TARİHİ Şubat 2014 ( ) İlan edilen tarih için seminer grubu katılımcı kontenjanı 20 dir. Kayıtlar, başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Kayıt için son başvuru tarihi 19 Şubat 2014 tür. Seminer başvurulan adresinde bulunan üyel; girişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Seminer programlanna ilişkin detayla anılan internet sitemizde yer almaktadır. Seminerlerimize siteye üye olarz giriş yapan katılımcılar seminere ilişkin dokümanlara site üzerinde ulaşabilir. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cadde No: 8 Yücetepe ANKARA Tel: (0312) /1262 (Serkan ŞAHİN) Faks: e-posta:

30 SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı ve Soyadı:... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi No:... Fatura Adresi... Fatura Kesilecek Kurum/Birim : Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin:... Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İMZA/MÜHÜR Not: 1- Bu form katılımcı sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılabilir. İşlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, Başvuru Formunun en hızlı yöntemle Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. 2- Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır.

31 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ edevlet MERKEZİ ejdem TOavİE«OrrVl Mtftcd To d aij] Uygulamalı ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ ŞUBAT 2014 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yücetepe/ANKARA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara, 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ YÖNTEM 1.Geleneksel

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ TÜBİTAK-SOBAG-110K592 Numaralı Proje Yürütücüsü fozdemirci@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

KOSGEB GENEL EĞİTİM PROGRAMLARINA NASIL KATILABİLİRİM?

KOSGEB GENEL EĞİTİM PROGRAMLARINA NASIL KATILABİLİRİM? KOSGEB DENİZLİ İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İLİ GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 SUNUŞ KOBİ lerin yaşamakta olduğu tüm sorunların temelinde eğitim eksikliği yatmaktadır. Ekonomik, sosyal hayata

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 Türksel KAYA BENSGHİR * Özet: Web teknolojileri ve e-posta devlet vatandaş iletişiminde etkileşimi geliştirmede ve etkili kılmada maliyet, hız, süreklilik, erişebilirlilik,

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. 18.10.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 2. YILI ÖNCELİKLERİ... 6 2.1. Bölgedeki Gelişmeler... 6 2.2.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN * Tunç Durmuş MEDENİ ** Özlem ÖZKANLI *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği ile; KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) KİMLER İÇİN KİDEP, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT),

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı