GEDİZ DELTASI TANITIM VE ZİYARETÇİ STRATEJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEDİZ DELTASI TANITIM VE ZİYARETÇİ STRATEJİSİ"

Transkript

1 GEDİZ DELTASI TANITIM VE ZİYARETÇİ STRATEJİSİ Burcu Meltem Arık - Doğa Derneği Barrie Cooper İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) Geoff Welch İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) Hilary Welch Danışman

2 İÇERİK 1. GİRİŞ 3 2. GEDİZ TANITIM PROJESİ 5 3. YÖNTEM 6 4. ZİYARETÇİ PROFİLİ 6 5. HEDEFLER VE AMAÇLAR 7 6. HEDEF KİTLE 8 7. HEDEF KİTLEYE ULAŞMA ARAÇLARI EĞİTİM VE TANITIM STRATEJİSİNİN UYGULANACAĞI ALANLAR GÜNEY GEDİZ DELTASI ZİYARETÇİ MERKEZİ İZMİR ŞEHRİ BİLİNÇLENDİRME PROGRAMI HEDEF KİTLEYE ULAŞACAK ARAÇLARIN UYGULANMASI İÇİN ÖNERİLEN EKİP ZİYARETÇİ POLİTİKASI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BÜTÇE 24 EK 1 EYLEM PLANI 25 EK 2 BİLGİLENDİRME PANOLARI 26 EK 3 - ÖNERİLEN BİLGİLENDİRME PANOLARININ METİNLERİ 30 EK 4 ÖRNEK ÇALIŞMALAR 37 EK 5 DOĞA ÇANTAM PROGRAMI 41 EK 6 BARRİE COOPER ZİYARETÇİ MERKEZİ RAPORU 43 EK 7 TANITIM ETKİNLİKLERİ PLANLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 50 GEREKENLER 2

3 1. GİRİŞ İzmir kentine komşu olan Gediz Deltası yalnızca Türkiye'nin değil Akdeniz'in en önemli sulakalanlarından biridir. Dalyanlar, alüvyon adacıkları, azmaklar, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, mevsimsel subasar çayırlar, Akdeniz tipi çalılıklar, tarım alanları ve tuzlalar gibi çok farklı yaşam alanlarını barındıran deltanın büyüklüğü hektardır. Kış mevsiminde kadar su kuşuna ev sahipliği yapan Gediz Deltası, aralarında nesli dünya ve Avrupa ölçeğinde tehlike altında olan 28 civarında kuş türü için Önemli Kuş Alanı (ÖKA) kriterlerini sağlamaktadır. Yıl boyu yaklaşık 250 kuş türünü barındıran deltanın önemli ve nesli tehlike altında olan türlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: tepeli pelikan (Pelecanus crispus), flamingo (Phoenicopterus roseus), küçük kerkenez (Falco naumanni), mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus), karagagalı sumru (Sterna sandvicensis), uzunbacak (Himantopus himantopus), kılıçgaga (Recurvirostra avosetta). Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan tepeli pelikan deltada üreyen en önemli kuş türlerinden biridir. Kış mevsiminde birey arasında değişen tepeli pelikanların dünyadaki tüm bireylerinin %5'inden fazlası Gediz Deltasında görülebilir. Delta aynı zamanda Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan flamingonun ülkemizdeki iki önemli üreme alanından biridir. Deltada yaklaşık çift flamingo ürer. Üreme ve yaz döneminde ortalama olan flamingoların sayıları kış boyunca artar ve 'i bulur. Çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), porsuk (Meles meles), yaban kedisi (Felis sylvestris), saz kedisi (Felis chaus) ve yaban domuzu (Sus scrofa) gibi memeli hayvanlar da bulunur. 3 ikiyaşamlı (amfibi) ve yaklaşık 14 sürüngen türünün alanda yaşadığını yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Deltada 700 civarında bitki türü tespit edilmiştir ve bunların 11 tanesi endemiktir yani sadece deltada bulunur. Omurgasız canlılar açısından da önemli olan deltada yapılan çalışmalar Homa dalyanında 62 farklı plankton (çok hücreli sucul canlı) türünün bulunduğunu ortaya koymuştur. Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik açıdan taşıdığı eşsiz önemin yanı sıra ekonomik ve peyzaj değerleri açısından da çok önemli bir sulakalan olan Gediz Deltası ülkemiz tuz üretiminin yaklaşık 1/3 ünden fazlasını sağlar. Balıkçılık, balık yemciliği ve midyecilik gibi geçim kaynakları ve geniş mera, tarım alanlarıyla ne kadar önemli olduğu ortadadır. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış olan Gediz Deltası nda doğal yaşamın sürdürülmesi; gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımında öncülük etmek üzere yerel kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla tarihinde "İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği" kurulmuştur. İzmir Valisi Sn. Yusuf Ziya Göksu'nun talimatları ile başlatılan "İzmir Kuş Cennetini İyileştirme, Geliştirme ve Tanıtma Projesi" kapsamında; önemli bir kısmı gerçekleştirilmiş, bir kısmı üzerinde ise çalışmaları süren projeler yürütülmektedir. Bu projelerden birisi Doğa Derneği, EgeDoğa ve Atlas Dergisi nin gerçekleştirdiği Gediz Tanıtım Projesidir. Proje, uluslar arası öneme sahip bu özel alanı koruyabilmek amacıyla tanıtmayı ve İzmir halkı tarafından sahiplenilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye nin 3. en büyük şehri olan İzmir ilinin yanı başında bulunan Gediz Deltası İzmirliler tarafından yeterince bilinmemektedir. İzmir eğitim ve konferans şehri olarak bilinmesi, tarihsel açıdan önemli olması ile birlikte eşsiz doğası için de değerlidir. Ne yazık ki doğal değerleri özellikle ulusal ve yerel ölçekte bilinmemektedir. 3

4 İzmir in doğası ile birlikte anılan Avrupa nın belli başlı şehirleri arasında yer alabilmesi İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliğinin amaçlarından birisidir. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle İzmirlilerin yanı başlarında bulunan bu özel doğal alanı tanımaları ve sahiplenmeleri gerekmektedir. Doğa Derneği, İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) ve bağımsız danışmanlar tarafından EgeDoğa ile işbirliğinde hazırlanan bu doküman Gediz Deltası tanıtım ve ziyaretçi stratejisidir. Strateji, Gediz Tanıtım Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Raporda deltanın tanıtılması için etkinlikler önerilmiş, ziyaretçilere yönelik uygulamalar ele alınmıştır. Raporun hazırlanması sırasında arazi çalışmaları, toplantılar, araştırmalar yürütülmüştür. Stratejide Gediz Deltasının tanıtılması için öncelikli hedef kitle, verilmek istenen ana mesajlar, mesajların iletileceği araçlar ve etkinliklerin gerçekleştirileceği yerler yer almaktadır. Stratejide önerilen çalışmalar için gerekli minimum sürenin 3 yıl olduğu uzmanlar tarafından belirlenmiş ve örnek olması açısından ilk bir yılın eylem planı strateji dokümanının sonuna eklenmiştir. Ek olarak ayrıca bilgilendirme panoları önerileri, yurtdışından bazı örnek fotoğraflar da konulmuştur. Eylem planı Gediz Deltası nın uzun dönemli ve sürdürülebilir olmasını gözetmektedir ve önerilen etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan insan kapasitesi de belirtilmiştir. Stratejinin bütünüyle uygulanması hemen mümkün olmayabilir. Belirli etkinliklerin gerçekleşmesinden önce bazı altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle dokümanın çok iyi incelenip, var olan kapasite ölçüsünde adım adım ilerlenmelidir. Ekte yer alan eylem planı örnek olmak üzere sunulmuştur. Eylem planının incelenip son haline getirilmesi ve üç yıla yayılması önerilmektedir. 4

5 2. GEDİZ TANITIM PROJESİ Korunan alanların tanıtılmasında iki aşama bulunmaktadır. Bunlardan ilki alana daha çok ziyaretçi çekebilmek için genel tanıtım faaliyetleri yapmak, diğeriyse bölgeye gelen ziyaretçilere gerekli tüm hizmetleri sunabilmek ve alan hakkında en iyi şekilde bilgi verebilmektir. Koruma ve tanıtım çalışmalarında ancak her iki faaliyet koordineli bir şekilde yürütüldüğü zaman sonuç alınabilmektedir. Bu sistemin Gediz Deltası nda kurulabilmesi için Doğa Derneği, Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği (EgeDoğa) ve ATLAS Dergisi Gediz Tanıtım Projesini hazırlamıştır. Proje İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından desteklenmektedir. Gediz Tanıtım Projesinin amaçları; 1. Gediz Deltası nın ulusal ve uluslararası ölçekteki tanınırlığını artırarak alana daha çok ziyaretçinin gelmesini sağlamak. 2. İzmir Kuş Cenneti ne gelen ziyaretçilere yönelik etkinliklerin alt yapısını oluşturmak. 3. İzmir Kuş Cenneti - Gediz Deltası nı koruma çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda proje etkinlikleri üç ana bölümde toplanmaktadır: 1. Tanıtım dokümanlarının hazırlanması; 2. Ziyaretçilere yönelik levha ve diğer işaretlerin hazırlanması; 3. Tanıtım ve ziyaretçi stratejisinin oluşturulması. Tanıtım ve ziyaretçi stratejisi kapsamında; 1. Gediz Deltası nın ziyaretçi taşıma kapasitesi etkinliklerin yapılacağı alanlara göre belirtilmesi, 2. Ziyaretçilere için deltada gerçekleştirilebilecek tüm etkinliklerin ayrıntılı bir şekilde planlanması ve detaylı bir şekilde bu dokümanda anlatılması, 3. Etkinliklerin Gediz Deltası kuşlar için uluslararası önemde bir sulakalandır. Gediz Deltası nın acil korunmaya ihtiyacı vardır. Gediz Deltası insanlar için önemli bir alandır (sürdürülebilir balıkçılık, tarım, balık yemciliği, midyecilik, sel kontrolü, vb.). İzmir in gelişiminin Gediz Deltası na etkisi olmamalı. Ziyaretçiler Gediz Deltası nın korunmasını destekler. Mirasınızı yok etmeyin. Gediz Deltası = Yaşam Kalitesi. Bu alan kuşlar ve insanlar için benzeri olmayan bir alan. gibi mesajlar içeren etkinlikler olarak önerilmesi, 4. Etkinliklerin insanlar (eğitmenler, iletişimciler), görsel ve sesli sunumlar, TV programları, kısa gösteriler, film/kısa video, oyunlar, okullar için eğitim kitleri ve programlar, yapıştırma/poster/harita/broşür, aile etkinlikleri, yol gösterileri, ziyaretçi merkezi etkinlikleri, levhalar/tabelalar, heykeller, şenlikler, basın duyuruları, açılış seremonileri, fuarlar, kahve toplantıları, Gediz Deltası için amblem, web sitesi aracılığıyla iletilmesi, 5. Alanın daha iyi nasıl tanınabileceği, 6. Stratejinin uygulanması için bir taslak çalışma planı içermektedir. 5

6 3. YÖNTEM Gediz Deltası tanıtım ve ziyaretçi stratejisinin hazırlanması bir yıl sürmüştür. Bu süre içerisinde İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği uzmanları Barrie Cooper, Geoff Welch, bağımsız danışman Hilary Welch, EgeDoğa Sulakalan Envanter Sorumlusu Ortaç Onmuş, Ege Doğa üyesi Alpay Tırıl, EgeDoğa ve Ege Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri ile birlikte toplam 7 arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışması sırasında önce alandaki doğal değerler incelenmiş, daha sonra da bu alanların tanıtım amaçlı nasıl kullanılabileceği planlanmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla, bölgedeki köy muhtarlarıyla bilgi alışverişi yapılarak alandaki insan kullanımı hakkında bilgi toplanılmıştır. Toplantılar düzenlenerek stratejinin temel amaçları ve çerçevesi belirlenmiştir. İyi tanınmış ve korunan benzer alanlar incelenmiş ve yapılan strateji çalışmaları incelenmiştir. Arazi ve araştırma çalışmalarının sonucunda edinilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda bu doküman uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. 4. ZİYARETÇİ PROFİLİ Arazi çalışması sırasında Güney Gediz Deltası ve ziyaretçi merkezinin alanda en çok ziyaret edilen yerler olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda Güney Gediz Deltası nda karşılaşılan insanlarla rastlantısal görüşmeler yapılarak, ziyaretçi merkezinde bulunan ziyaretçilerle ise görüşmeler yapılarak Gediz Deltası ziyaretçi profili çıkarılmaya çalışılmıştır. Profilin çıkarılmasında ziyaretçi merkezi çalışanları da katkıda bulunmuşlardır. Çalışanlar yeterli bilgiye sahip olamadıkları için ziyaretçilerin sorularını, bilgi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanlar soruların çoğunlukla kuşlarla ilgili olduğunu ve bu konuda eğitim ihtiyaçları olduğunun üstünde durmuşlardır. Her iki alanda da ziyaretçiler çoğunlukla hafta sonu gelmekte. Hafta sonları ziyaretçi sayısı günde 100 kişiyi geçebiliyor ve pazar günleri, günde yaklaşık 100 araba geliyor. Hafta içi ise çok az sayıda ziyaretçi oluyor. Sürekli farklı ziyaretçiler geliyor. Devamlı gelen ziyaretçi oranı %2. Hem hafta içi hem de hafta sonu genellikle öğleden sonraları geliniyor. Ziyaretçiler gün batımına kadar kalıyor. Yeşil tur, mavi tur ve Homa dalyanı en çok ziyaret edilen alanlar. Ziyaretçi merkezi içinde mutlaka vakit geçiriyorlar ve genellikle çay içiyorlar. En çok kartpostal, kupa, çakmak ve anahtarlık satın alıyorlar. Tişört ve kitaplar pahalı bulunuyor. Ziyaretçiler çoğunlukla aile, öğretmen, avukat gibi arabası olan, orta düzey kesimden oluyor. Kuşları nerede görebiliriz? Nereye gidebiliriz? gibi sorular soruyorlar. Daha detaylı broşür bulabilmek istiyorlar. Kuş isimlerini merak ediyorlar. Delta ile ilgili ödevi, çalışması olan araştırmacılar da geliyor. Ziyaretçiler hakkında daha detaylı bilgi edinilmesi ve deltada ne gibi etkinlikler görmek istediklerinin öğrenilmesi amacıyla daha detaylı bir ziyaretçi anketi yapılması önerilmektedir. Ziyaretçilerle ilgili uygulamalar ve öneriler strateji içerisinde farklı bölümlerde ele alınmıştır. 6

7 5. HEDEFLER VE AMAÇLAR Gediz Deltası tanıtım ve ziyaretçi stratejisinin yapılandırılmasında ilk aşama olarak farklı ilgi grupları ile bir araya gelinmiş, strateji için vizyon ve amaçlar belirlenmiştir. Vizyon ve amaçlar Barrie Cooper, Ahmet Akgün, Ortaç Onmuş, Alpay Tırıl ve Burcu Meltem Arık tarafından son haline getirilmiştir. Strateji aşağıda belirtilen ve katılımcı bir şekilde belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Vizyonu Gediz Deltası nda süregelen doğal yaşam alanı tahribatının durdurulması Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Hedefleri 1. Gediz Deltası nın biyolojik çeşitlilik için önemli olduğu anlayışının öncelikle İzmir de geliştirilmesi 2. Gediz Deltası nda yöresel ve doğal yaşam kalitesinin artırılması 3. Gediz Deltası nın çocuklar için açık hava okulu haline getirilmesi 4. Gediz Deltası ndaki alternatif geçim kaynaklarının artırılması ve uygulamaya geçirilmesi 5. Gediz Deltası nda zarar görmüş ve tehlike altındaki habitatların restorasyonunun yapılması 6. Uluslararası öneme sahip Gediz Deltası nda ve civarında yaşayan insanların deltadan gurur duymalarının ve sahiplenmelerinin sağlanılması Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Kapsamında belirtilmek istenen Gediz Deltası nın Özellikleri Nelerdir? 1. Özellikle nesli küresel ve ulusal ölçekte tehlike altında olan kuş türlerini barındırması 2. Çeşitli türde ve çok sayıda kuşa kışlama, beslenme ve üreme alanı olması 3. Önemli balık üreme alanlarına sahip olması 4. Balıkçılık, midyecilik, balık yemciliği, hayvancılık, bitki toplama (özellikle deniz börülcesi) gibi etkinlikler aracılığıyla yöre insanının deltadan ekonomik gelir sağlaması 5. Tuzlada önemli miktarda tuz üretimi yapılması 6. Sel kontrolü, kent iklimine katkı gibi sulak alan işlevlerini yerine getirmesi 7. Rekreasyon potansiyeline sahip olması Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Kapsamında Verilmek İstenen Mesajlar 1. Gediz deltası kuşlar ve doğa için uluslararası öneme sahip bir sulakalandır. 2. Gediz Deltası nın acil korunmaya ihtiyacı vardır. 3. Gediz Deltası insanlar için rahatlama ve doğanın keyfini çıkarabilecekleri bir alandır. 4. Geleneksel sürdürülebilir ekonomik gelir sağlar. 5. Ziyaretçiler Gediz Deltası nın korunmasını destekler. 6. Mirasımızı yok etmeyelim. Gediz Deltası = Yaşam Kalitesi. 7

8 6. HEDEF KİTLE Aşağıdaki tabloda, Öncelik/önem sırasına göre satırının altındaki ilgi grupları Gediz Deltası nın korunması için doğa korumanın yanında yer alması gereken en kilit gruplardır. Bu gruplar içinde bir öncelik sırası oluşturulmuştur. Öncelik sırası, Tuzla İşletmelerine kadar yapılmış, daha sonra yazılı olan grupların hepsine aynı öncelik verilmiştir. Kolay ulaşılabilir olmasına göre satırının altında ise doğa koruma çalışmalarında en kolay ulaşılabilecek gruplardan en zor ulaşılabilecek olanlara doğru bir sıralama yapılmıştır. Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi için hedef gruplar belirlenirken bu iki satırda yer alan öncelik sıraları birlikte dikkate alınmalıdır. İlgi gruplarının bir kısmı Gediz Deltası na rekreasyon amaçlı gelebilecek potansiyel ziyaretçilerdir. Aşağıdaki tablo uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilmiş ve tablonun altında belirtilen hedef kitle öncelikli olarak önerilmektedir. Öncelik/Önem sırasına göre Büyükşehir Belediyesi İzmir Valiliği Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Ticaret Odası Çiğli Belediyesi Sasalı Belediyesi Çiftçiler Yöre insanı (delta etrafında yaşayanlar) İzmirliler STK lar Okullar ve öğrenciler Milletvekilleri DSİ Maltepe Deri Organize Sanayi Bölgesi Özelleştirme İdaresi Tuzla İşletmeleri Balıkçılar Midyeciler Avcılar Model uçakçılar Doğa sporcuları Kolay ulaşılabilir olmasına göre Kuş gözlemcileri Okullar ve öğrenciler STK lar Balıkçılar Midyeciler Avcılar Model uçakçılar Tuzla İşletmeleri Doga sporcuları Araştırmacılar İzmirliler Yöre insanı (delta etrafında yaşayanlar) Çiftçiler İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Askeriye Seyahat Acenteleri Özelleştirme İdaresi İzmir Valiliği Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı DSİ Basın (yerel ve ulusal) 8

9 Araştırmacılar İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Askeriye Seyahat Acenteleri Basın (yerel ve ulusal) Maltepe Belediyesi Sasalı sanayicileri Sanatçılar Kooperatifler Kuş Gözlemcileri Maltepe Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Çiğli ve Menemen Belediyeleri Sasalı Belediyesi Milletvekilleri Izmir Ticaret Odası Sasalı sanayicileri Sanatçılar Kooperatifler Maltepe Deri Organize Sanayi Bölgesi 1. Çocuklar (İzmir ili) 2. Ana ilgi sahipleri (Devlet kurumları) 3. Belediyeler (başkan, genel sekreter, planlama bölümü, ticaret odası) 4. Mimar/mühendisler odaları 5. İzmir halkı 6. Öğretmenler 7. Yerel belediyeler 8. Turizm acenteleri 9. Kültür ve Turizm Bakanlığı 10. Hükümetin bütün yerel birimleri 11. Üniversiteler 12. Endüstri bölgesinin yöneticileri Hedef kitle Gediz Deltasına geldiğinde hissetmesi beklenenler: Gediz Deltasının, görebilecekleri diğer ortamlardan farklı olduğunu ve kolay bulunamayacak bir alan olduğunu, Gediz Deltası kaybedilirse, burada görebilecekleri canlıları ve doğal ortamları başka yerde göremeyeceklerini, Huzur, özgürlük ve bağımsızlık, Sahiplenme ve daha sık gelme hissi duymaları istenmektedir. Hedef kitlenin Gediz Deltası için yapması istenenler: Alanı tanımaları, Alanın önemini anlamaları, Alanın korunmasına katkıda bulunmalarını ve bunu politikacılara karşı yeri geldiğinde kullanmaları, Deltayla ilgili edindiği bilgileri çevrelerine aktarmaları, Başka insanların gelmesini sağlamaları, Daha sık gelmeleri, Yöre insanına ekonomik katkıda bulunmaları (örneğin Sasalı dan alışveriş etmeleri, deltadaki balıkçılardan balık almalarını, vb.), Alana zarar vermemeleri istenmektedir. 9

10 7. HEDEF KİTLEYE ULAŞMA ARAÇLARI Belirtilen hedef kitleye ulaşmak için aşağıdaki yöntem ve araçlar önerilmektedir. Bu bölümün sonunda yer alan tablo her bir hedef kitlesi için en uygun yöntem ve araçlara işaret etmektedir. Gediz Deltası için Amblem Gediz Deltası için yapılacak tanıtım çalışmaları başlamadan önce delta için özel bir amblem yapılması tanıtım çalışmalarında etkinli olacaktır. Amblemin alanda bulunan ve alan için bir sembol olan canlı türlerinden, özellikle kuşlardan seçilmesi tanınırlığı artıracaktır. Amblem stratejide belirtilen hedefler gözetilerek, basit, anlaşılır, farklı baskı malzemelerinde kolayca fark edilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. İnce çizgiler, çok farklı renkler ve karmaşık çizimler tercih edilmemelidir. Uzmanların amblemde kullanılmak üzere önerdiği türler arasında flamingo, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu, küçük kerkenez, tepeli pelikan yer almaktadır. Amblem görüldüğü anda akla Gediz Deltası nı getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Amblem için stratejinin özeti tasarımcıya iletilmelidir. Ulaşılmak istenen hedef kitlenin ve verilmek istenen mesajların tasarımcı tarafından bilinmesi daha uygun bir amblemin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bilgilendirme Merkezleri ve Masaları Genel olarak ziyaretçilerin herhangi bir alanda bilgilenmek amaçlı gittikleri ilk yer turizm ofisleridir. Burada bulunan broşürler, posterler, rehberlik hizmetleri ile ilgili bilgiler ziyaretçilerin öğrenmek istediği bilgiler içerir. Ziyaretçilerin Gediz Deltası ve deltada yapılan etkinlikler hakkında doğru bilgileri alabilmeleri önemlidir. Gediz Deltasını tanıtıcı dokümanlara turizm ofislerinde yer verilmelidir. Bunun yanı sıra her ne kadar ziyaretçi sayısının artmasıyla gelişebilecek bir olanak olsa da şimdiden ziyaretçi merkezi ve Birliğin merkezinde Gediz Deltası bilgilendirme masası kurulmalı ve gelen ziyaretçiler stratejide belirtilen mesajlar doğrultusunda masalarda bilgilendirilmelidir. Masaların mesai saatleri içerisinde sürekli açık olmasına gerek yoktur. Belirli gün ve saatlerde etkin olabilir. Etkin olduğu saatler ziyaretçi sayısına ve yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmeli ve gerektiğinde değişmelidir. Masada çalışacak kişi ya da kişilere önceden deltayla ilgili bilgi verilmeli, hangi konuda kime ulaşılması gerektiği açıkça belirtilmelidir. Masada hangi sorulara cevap verileceği de önceden belirlenmeli, belirlenen konular doğrultusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Örneğin ziyaretçiler alanda kuş türleriyle ilgili bilgi almak, öğrencilere yönelik etkinliklerden haberdar olmak, kuş gözlem gezisine çıkmak, uygunsuz bir davranış gördükleri zaman bildirmek istediklerinde bilgilendirme masasını arayıp arayamayacakları önceden bilinmelidir. Ziyaretçi merkezi ve Birlik merkezinin yanı sıra belirli zamanlarda, şehrin belirli bölgelerinde belirli zamanlarda deltayı tanıtıcı masalar kurulmalıdır. Bu masalar için özellikle Karşıyaka ve Bostanlı kıyı şeridi önerilmektedir. Burayı her gün, özellikle hafta sonlarında yüzlerce İzmirli kullanmaktadır. Kurulacak tanıtım masasında çeşitli tanıtım etkinlikleri yürütülebilir, broşür dağıtılabilir, deltada yapılan etkinliklerin duyurusu yapılıp insanlar etkinliklere davet edilebilir. Dikkat çekmek amacıyla önce tanıtım masasının yakınlarında kuş gözlem etkinliği yaptırılabilir ve daha sonra belirli bir tarihte deltada yapılacak kuş gözlem gezisine davet edilebilir. Tanıtım masasının deltayla ilgili bir bilgilendirme panosunun yanına kurulması, bu sayede dikkatlerin kıyı şeridine yerleştirilecek bilgilendirme panolarına da çekilmesi önerilmektedir. 10

11 Bilgilendirme Panoları Şehir içine ve deltaya yerleştirilecek, görsel açıdan zengin, dikkat çekici, bilgilendirici panoların bulunması deltanın tanıtımı için önemlidir. Strateji kapsamında önerilen panolar ve panoların yerleştirileceği alanlar Ek 2 de yer almaktadır. Panolarda yer alacak metinler ise Ek 3 te bulunmaktadır. Bilgilendirme panolarında mutlaka olması gereken bilgiler alanın haritası, alana ulaşım ve alanla ilgili bilgi edinebilecekleri iletişim bilgileridir. Panolarda kısa ama önemli metinler kullanılmalı, dikkat çekici sloganlar bulunmalıdır. Broşürler Alanı tanıtıcı ve farklı içerikte broşürlerin hazırlanması bilgilendirme merkezleri, masaları ve ziyaretçi merkezi için gereklidir. Farklı hedef gruplarına farklı mesaj ve tarzda broşürler hazırlanması gerekmektedir. Örneğin işadamlarına deltanın korunmasının ekonomi ve kendi çalışmalarına nasıl yansıyacağı bilgisi içeren bir broşür yapılması, çocuklara alanda görebilecek farklı canlı türleriyle ilgili bilgi içeren bir broşür yapılması önerilmektedir. Genel olarak broşürlerde alanda yapılan koruma çalışmaları, alanın önemi, alanda görülebilecek canlı türleri, alandaki geçim kaynakları, alanda ziyaretçilere yönelik yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler arasından her hedef kitleye en uygun olan belirlenebilir. Broşürlerin kullanıcı dostu olması, dikkat çekici ve okunur olması önemlidir. Broşürlerde çok metin değil az ve dikkat çekici metinler kullanılmalı, mümkün olduğunca çok görsel malzemeye yer verilmelidir. Öncelikli olarak yapılması gereken broşürler alanda yapılacak tanıtım etkinliklerinin duyuruları ve alanda kendi başına gezmek isteyen ziyaretçiler için alanın haritasını ve görülebilecek türleri, gidilebilecek rotaları gösteren broşürlerdir. Alanın haritası basit ve anlaşılır olmalıdır. Broşürlerin çok sayıda basılması önemlidir. Basılmasının yanı sıra dağıtımının da iyi planlanması gerekmektedir. Gediz Deltası için Gediz Tanıtım Projesi kapsamında broşür basılmış ama bunun dağıtımı yapılamamıştır. Broşürlerin özellikle Gediz Deltası yakınlarındaki alışveriş merkezlerine, turizm ofislerine, turizm acentelerine, okullara, meslek odalarına ve belediyelere dağıtılması önerilmektedir. Posterler Gediz Deltası için basılacak olan posterlerin önemli etkinliklerin duyuruları sırasında hazırlanması ve üretilmesi önerilmektedir. Posterlerde verilecek bilgilerin bilgilendirme panolarında verildiği ön görülmektedir. Bu nedenle ayrıca çok sayıda poster yapılmasına gerek olduğu düşünülmemektedir. Bilgilendirme panoları ve etkinlik duyurusunun yer aldığı posterler dışında sadece çocuklara yönelik bilgilendirici, eğitim amaçlı kullanılmak üzere poster hazırlanması önerilmektedir. Çocuklar için okullarda asılmak üzere, az ama etkili bilgi içeren, daha çok görsel açıdan çekici posterler üretilebilir. Özellikle sulakalanların işlevi ve önemi, deltada bulunan kuş, memeli, sürüngen, bitki, balık türlerinin posterlerinin yapılması etkili olacaktır. Posterler belediyelerin reklâm panolarına ve belediye otobüslerine, özellikle delta yönünde sefer yapan otobüslere asılmalıdır. Gediz Tanıtım Projesi kapsamında poster basılmış ama bunun dağıtımı yapılamamıştır. Benzer bir durumun tekrarlanmaması basılı malzemelerin etkin kullanımı açısından oldukça önemlidir. Posterlerde çizim ya da fotoğraf kullanılabilir. Toplantılar İzmir ili içerisinde gerçekleştirilen önemli toplantılardan bazılarının ziyaretçi merkezinde yapılması önerilmektedir. Birlik bu konuda gerektiği durumlarda katkı olarak ziyaretçi merkezi toplantı salonunun kullanılmasını önerebilir ve bu sayede deltanın tanıtımı da yapılmış olur. Özellikle meslek odaları, belediyeler, üst düzey bürokratlar toplantılarını yapmak üzere ziyaretçi merkezine davet edilmelidir. Toplantının parçası olarak deltada kısa bir tanıtım gezisi yapılması da önerilmektedir. Belirtilen hedef kitlenin yanı sıra uluslar arası 11

12 toplantılar, kuş gözlemcilerin buluşması, öğretmenlerin yaptığı toplantılara da ev sahipliği yapabilmelidir. Ziyaretçi merkezinde yapılabilecek toplantıların yanı sıra stratejinin uygulanması için çalışacak olan ekibin belirli aralıklarla deltada bulunan köy kahvelerine gitmeleri, köylerde yaşayan yöre halkıyla konuşmaları, onların ihtiyaçlarını dinlemeleri, ortak etkinlikler geliştirmeleri önerilmektedir. Bölgede yaşayan insanların deltada yapılan etkinliklere dâhil edilmesi ve hatta bazılarının onlar tarafından tasarlanıp uygulanmasına olanak sağlanması deltanın bu insanlar tarafından sahiplenilmesini artıracaktır. Yapılan çalışmaların hiç birinde deltada yaşayan insanlar etkinliğin ve yapılan çalışmaların dışında bırakılmamalıdır. Okullar için eğitim programları Okul öncesinden başlamak üzere özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik alanda ve okullarda çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenebilir. Doğa Derneği nin Doğa Çantam projesi başlangıç projesi olarak önerilmektedir. Proje bilgileri Ek 5 te yer almaktadır. Doğa Çantam uygulaması için stratejinin uygulanmasında için önerilen ekibin yanı sıra EKGT ve EgeDoğa gönüllülerinin de yer alması programın yaygınlaşması açısından önemli bir etki yaratacaktır. Doğa Çantam farklı yaş gruplarına adapte edilerek 6 11 yaş grubu için uygulanabilir. Doğa Çantam programı dışında okullarla görüşülerek, okul programı incelenerek okulların eğitim ihtiyaçlarına göre program geliştirilmesi önerilmektedir. Eğitim programlarını geliştirmek ve uygulamak üzere en az iki eğitim sorumlusunun çalışması önerilmektedir. Bu kişilerin çalışmaya başlamadan önce Doğa Derneği, RSPB gibi kurumların eğitim uzmanlarıyla bir süre çalışmalı ve eğitim almalıdır. Eğitim programlarının öğretme yerine öğrenmeyi, öğretmen yerine öğrenciyi temel alması, formal olmayan eğitim yöntemlerini kullanması, çok yönlü olması, çok bilgi yerine deltada deneyim kazanmalarını amaçlaması gerekmektedir. Programlar hazırlandıktan sonra uygulama aşamasına geçmeden önce okullarla, ilgili öğretmenlerle ve idarecilerle önceden iletişime girilmesi ve programın amacı, okula ve öğrenciye katkısı etkinli bir şekilde anlatılmalıdır. Okullarda uygulanacak eğitim programlarının MEB iznine tabii olduğu göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır. Sunumlar Gerek okullarda, gerek çeşitli toplantılarda gerekse ziyaretçi merkezinin içerisinde delta için belirlenen mesajlar doğrultusunda çeşitli interaktif sunumlar hazırlanması deltanın tanıtımı için önemlidir. Sunumların konularına örnek olarak sulakalanlar, kuşlar, korunan alanlar, deltada geçim kaynakları, deltada yaşama kültürü, ekoloji verilebilir. Sunumlarda çok şey anlatıp çok bilgi vermek yerine bol görsel malzeme kullanılarak belirli mesajlar verilmelidir. Sunumlar ziyaretçi merkezi içerisinde yapılabileceği gibi okullarda, farklı yerlerde de yapılabilir. Hazırlanan sunumların ziyaretçi yoğunluğuna göre belirlenecek saatlerde merkezde bulunan sergi salonunda gösterilmesi, bu gösterilerin saatlerinin bilinmesi ve anons edilmesi önemlidir. Sunum saatleri ve türleri belirlendikten sonra web sayfasına da konulmalıdır. Hazırlanan sunumlar alanda bulunan köy kahvelerinde de belirli aralıklarla gösterilebilir. Aileler için etkinlikler Özellikle hafta sonlarında belirli bir konu çerçevesinde (örneğin delta kuşları, sulakalanlar, kuşlar, tarım alanları, vb.) ailelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi önerilmektedir. Bu sayede deltanın rekreasyon ve bilgilenme amaçlı kullanılabileceği mesajı da İzmirlilere iletilebilir. Aile etkinlikleri panayır şeklinde, hem piknik yapılabilen, hem sakin ve küçük gruplar halinde kuş gözlenilebilen, belirli bir konu çerçevesinde tüm aile olarak oynanabilecek eğlenceli doğa oyunları içeren bir etkinlik olarak tasarlanabilir. RSPB nin her sene düzenlediği Family 12

13 Weekend etkinliği örnek olarak alınabilir. Her mevsim bir aile etkinliği yapılması ve bunun gelenekselleşmesi alanın tanıtımı için etkili olabilir. Etkinlikler dönüşümlü olarak ziyaretçi merkezi yakınlarında, güney Gediz deltasında ya da şehirde kıyı şeridinde yapılabilir. Festival (Gediz Deltası festivali) Gediz Deltası için hem şehir içini hem de deltayı kullanan uluslar arası bir festival düzenlenmesi önerilmektedir. Festivalin ilki için kuşlar ele alınabilir. Festivalde çeşitli söyleşiler, sunumlar, etkinlikler, oyunlar, sanat çalışmaları yer alabilir. Bunun dışında her yıl İngiltere de düzenlenen ve kuşlarla ilgili ulusal uluslar arası tüm grupların bir araya geldiği, kuşlar için koruma projelerine kaynak oluşturma amaçlı da düzenlenen Bird Fair örnek alınabilir. Tiyatro gösterileri Gediz Deltası için belirlenen mesajlara uygun tiyatro gösterileri düzenlenebilir. Tiyatro gösterileri için üniversitelerin tiyatro topluluklarıyla ya da ilköğretim okulu öğrencileriyle görüşülebilir. Kısa, stratejide belirtilen mesajları içeren tiyatro gösterileri deltanın tanıtımda etkili olacaktır. İleride ziyaretçi merkezi çalışmalarından biri olarak Gediz Deltası gönüllü tiyatro grubu kurulmasına öncülük edilebilir. Halk gösterileri (kukla, gölge oyunu, vb.) Özellikle bölgede yaşayan insanlara yönelik, burada yaşayan insanlarla birlikte kukla, gölge oyunu geliştirilebilir. Belirli zamanlarda özellikle deltada bulunan köylerde, alışveriş merkezlerinde, şehrin merkezi yerlerinde halka açık toplantılar, sunumlar, gösteriler düzenlenebilir. Çıkartmalar/rozetler/posta kartları Gediz deltasını seviyorum Ziyaretçi merkezinde hali hazırda bulunan promosyon malzemelerinin çeşidinin ve kalitesinin artması önerilmektedir. Çocuklar için çıkartmalar, arabalar için çıkartmalar, farklı kuş türlerinin olduğu rozetler, deltada çekilmiş fotoğraflardan oluşan posta kartları olmalı ve bunlar ziyaretçi merkezinde bulunan satış alanında satışa sunulmalıdır. Hali hazırda bulunan kartların ve malzemelerin kalitesi artırılmalıdır. Bu malzemelerin yanı sıra çocukların yaptığı resimler kullanılarak tişörtler de yapılabilir. Üretilen tanıtım malzemeleri tanıtım amaçlı kurulacak olan masalarda da bulunmalı ve satışa sunulmalıdır. Kuş Gözlem Turları Alanda hafta içi ve hafta sonu kuş gözlem gezileri düzenlenmeli ve bunun tanıtımı etkin bir şekilde yapılmalıdır. Turlar için bir gönüllü sistem oluşturulmalı ve gönüllü kuş gözlemcilerin masrafları karşılanarak bu gezilerde rehber olmaları teşvik edilmelidir. Geziler yarım ya da bir günlük olarak düzenlenebilir. Turlar için ziyaretçi merkezinde ve birlik merkezinde gerekli teçhizatın olması gerekmektedir. Yeterli sayıda dürbün, teleskop ve kuş tanım kitabı olması önemlidir. Bunun için deltada görülen kuş türlerini içeren basit bir rehber kitap yapılması önerilmektedir. Bitki gözlem turları Kuş gözlem turlarının yanı sıra belirli dönemlerde bitki gözlem turları da düzenlenebilir. Bunun için deltada görülen bitki türlerini içeren basit bir rehber kitap yapılması önerilmektedir. 13

14 Fotoğraf turları Hem alanın tanıtımı hem de fotoğraf çekilebilmesi amacıyla amatör fotoğrafçılar için fotoğraf turları düzenlenebilir. Turdan önce bir gönüllü ya da profesyonel fotoğrafçı ile işbirliğinde fotoğraf kursları da düzenlenebilir. Web sayfası Gediz Tanıtım Projesi kapsamında hazırlanan web sayfası düzenli olarak güncellenmeli ve daha etkin kullanılmalıdır. Deltayla ilgili bilgiler toplanmalı ve web sayfasına yerleştirilmelidir. Web sayfasında özellikle flamingoların üreme dönemlerinde görüntüler yerleştirilebilir ve flamingoların canlı olarak internet üzerinden izlenmesi sağlanabilir. TV programları /Tanıtım filmi Gediz Deltası için kısa bir tanıtım filmi hazırlanmalı, bu film insanların alana gelmelerini teşvik etmelidir. Hazırlanan tanıtım filmi yerel ve ulusal televizyon kanallarına gönderilmeli ve yayınlanması için çalışılmalıdır. Sadece televizyon programları değil basılı medya ile de sürekli iletişimde olunması gereklidir. Yapılan çalışmalarla ilgili düzenli olarak basın duyuruları yapılması önerilmektedir. Çalıştaylar Farklı konularda, yörede yaşayan insanlarla birlikte İzmirlilere farklı konularda çalıştaylar, kurslar düzenlenebilir. Bunlar arasında yörede yenebilir otlar, yöresel geçim kaynakları, kuş gözlemciliği, vb gibi konular ele alınabilir. Kurslar belirli bir ücrete tabii tutulabilir ve eğitmen olarak deltada yaşayan gençler yetiştirilebilir. Basın bildirileri Belirli aralıklarla basın bildirileri hazırlayıp bunları medyaya iletmek deltanın tanıtımı için çok gereklidir. Ziyaretçi merkezi kafeteryası Ziyaretçi merkezinin kafeteryası özel yemekler ya da pastalar üreterek, mönüsünü zenginleştirerek deltaya ziyaretçi gelmesini sağlayabilir. Burada ikramın çok iyi belirlenmesi ve çalışacak kişilerin özenli seçilmesi, hizmet sektöründen olması önemlidir. İngiltere de bir çok ziyaretçi merkezi barındırdıkları ve özel servis yaptıkları kafeteryaları sayesinde ziyaretçi çekebilmektedir. Gerekli görüldüğü ve istendiği takdirde Doğa Derneği ve RSPB uzmanları bu konuda bir rapor hazırlayıp önerilerde bulunabilir. Heykeller Karşıyaka ve Bostanlı kıyı şeridinden başlamak üzere deltanın ziyaretçiler tarafından gidilebilen içlerine kadar bir rota boyunca, deltanın tanıtımını yapmak amacıyla çeşitli heykeller hazırlanması ve yerleştirilmesi önerilmektedir. Çeşitli örnekler ekte verilmiştir. Yukarıda belirtilen etkinliklerin dışında ayrıca 9. bölümde de etkinlikler önerilmektedir. Hedef Kitle Çocuklar (İzmir ili) Ana ilgi sahipleri (Devlet kurumları) En Uygun Araç Okullar için eğitim programları, tanıtım filmi, poster, kuş gözlem gezileri, sunumlar, çıkartmalar, rozetler, posta kartları, tiyatro gösterileri, festival, aile etkinlikleri Tanıtım filmi, toplantılar, broşürler, posterler, festival, 14

15 Belediyeler (başkan, genel sekreter, planlama bölümü, ticaret odası) Mimar/mühendisler odaları İzmir halkı Öğretmenler Yerel belediyeler Turizm acenteleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Hükümetin bütün yerel birimleri Üniversiteler Endüstri bölgesinin yöneticileri Festivaller, aile etkinlikleri, basılı malzemeler Toplantılar Festival, aile etkinlikleri, kuş gözlem gezileri, tiyatro festivalleri, halk gösterileri, tanıtım filmi Okullar için eğitim programları, tanıtım filmi, poster, kuş gözlem gezileri, sunumlar, tiyatro gösterileri, festival, aile etkinlikleri Festivaller, aile etkinlikleri, basılı malzemeler Festivaller, web sayfası, broşürler, tanıtım filmi Festivaller, tanıtım filmi, broşürler, posterler, web sayfası, tiyatro festivalleri, halk gösterileri Festivaller, tanıtım filmi, broşürler, toplantılar, posterler Festivaller, tanıtım filmi, toplantılar, tiyatro festivalleri, halk gösterileri, kuş gözlem gezileri, web sayfası Toplantılar, sunumlar, festivaller, broşürler, posterler 15

16 8. EĞİTİM VE TANITIM STRATEJİSİNİN UYGULANACAĞI ALANLAR Gediz Deltası Eğitim ve Tanıtım Stratejisi kapsamında üç alanda çalışılmasının önemli olduğu Doğa Derneği ve RSPB uzmanları tarafından belirlenmiştir. Üç alan, stratejik öneme sahip olma, kolay ulaşım, hassas yaşam alanı ve türleri barındırma, eğitim ve tanıtım olanaklarına sahip olmaları gibi kriterler belirlenerek yapılan değerlendirme sonucunda seçilmiş ve önerilmiştir. Alanlar sırasıyla aşağıda belirtilmiş ve her birinde yapılması önerilen etkinlikler açıklanmıştır. Her üç bölge için de 3 yıllık eylem planları hazırlanmalıdır. Eylem planına örnek olması ve çalışmalara hemen başlanabilmesi için birinci yıl için detaylı plan da bu dokümanda yer almaktadır. 1. Güney Gediz Deltası a. Bostanlı Kıyıları b. Balıkçı İskelesi c. Mavişehir d. Çiğli Bataklığı e. Tersane f. Sasalı Çiftlik Evi 2. Ziyaretçi Merkezi a. Ziyaretçi Merkezi b. Üç Tepeler 3. İzmir Şehri Bilinçlendirme Programı 8.1. GÜNEY GEDİZ DELTASI Güney Gediz Deltası nda öncelikle yaşam alanlarının restorasyonu yapılmalıdır. Alanda bulunan molozlar ve kaçak yapılar durdurulmalı ve alan temizlenmelidir. Alan için Doğa Derneği ve EgeDoğa 2004 yılı içerisinde bir rekreasyon planı sunmuştur. Aşağıda belirtilen etkinliklerin öncesinde bu planın tamamlanması gerekmektedir. Bu alanda yapılan tüm çalışmalara Büyükşehir ve yerel belediyeler dâhil edilmelidir. Alan en etkin eğitim amaçlı kullanılabilir. Alanda bir ziyaretçi merkezi ve gözlem kuleleri yer almalıdır. Kuşlara yakın olduğu için alana ziyaretçi baskısı en az olacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Yürüyüş rotalarının kenarında kum tepeciklerinin olması bu açıdan önemlidir. Bu alanda çocuklar için küçük havuzcuklar yapılabilir ve su canlıları ile ilgili bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilebilir. Pompa istasyonu bir etkinlikle boyanabilir. Yol kenarlarına bilgi levha ve işaretleri konulabilir. Çocuklar için ayrıca bir oyun alanı geliştirilebilir. Piknik alanının olması alanın ziyaretçileri çekebilmesi ve farklı bir amaçla kullanılabileceğinin gösterilmesi açısından önerilmektedir. Araba parkı iyi planlanması ve olması gereken bir alandır. Güney Gediz Deltası yapılacak tüm çalışmaların Bostanlı kıyılarından itibaren Sasalı ya kadar olan alanda olması önerilmektedir. Bu sayede İzmirlilere deltanın uzaklarda değil tam tersine şehrin içinde başladığı mesajı verilebilir ve dikkat çekilebilir. 8.1.a Bostanlı Kıyıları 16

17 Bostanlı semti kıyılarında Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon amaçlı düzenlediği kıyı şeridi Gediz Deltası nın tanıtımına başlanacak alan olarak oldukça idealdir. Bu alan İzmir şehrinin içinde yer almaktadır. Anayolla deniz kıyısında şerit yürüyüş yolları, çakıl taşları ile döşenmiş geniş açıklık alanlar, yeşil alanlar, oturma yerleri ve çocuklar için oyun alanları bulunmaktadır. Çoğunlukla yürüyüş ve koşu yapanlar tarafından kullanılmaktadır. Buradan deltadaki azmaklar görülmektedir. Alanda özellikle martı, sumru, pelikan, flamingo ve batağanların kolayca görülebilmektedir. Alana toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Alanda yapılabilecek tanıtım etkinlikleri: 1 Kıyı boyunca konulu heykellerin yer aldığı bir rota planlanması önerilmektedir. Heykeller uluslar arası bir festival çerçevesinde davet edilecek sanatçılar tarafından İzmirlilerin önünde yapılabilir, daha sonra heykeller rota boyunca yerleştirilebilir. Konular kuşlar ve/ya sulakalan olabilir. 2 Kıyı boyunca oturacak yerlerin bilgilendirme amaçlı olarak planlanması önerilmektedir. Bunun için çeşitli örnekler Ek 4 te yer almaktadır. 3 Belirli noktalara sabit teleskoplar konulara deltada ve körfezde kuş gözlemi yapılabilir. 4 Alanda belirli dönemlerde küçük kuş festivalleri ve şenlikler düzenlenebilir. 5 EgeDoğa delta yararına kermes yapabilir. 6 Çocuklara yönelik oyunların yer aldığı şenlikler gerçekleştirilebilir. 8.1.b Balıkçı iskelesi Burası özellikle pelikanlar için iyi bir gözlem noktasıdır. Alana toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Burada çay bahçesi bulunduğundan bilgilendirme panolarının konulması önemli bir etki yaratacaktır. 8.1.c Mavişehir İzmir şehri ve Gediz Deltasının özel tuzcul bataklıkları arasında bulunan Mavişehrin hemen yanında eski Gediz Nehri yatağının kanalı bulunmaktadır. Bu alanın hemen önünde açıklık bir alan bulunmaktadır. 17

18 Alanda ilk görülen tuzcul bataklıklar ve azmaklardır. Alanın doğası gereği yüksek bir platform olmadan alandaki kuşları gözlemek zor olacaktır. Alana toplu taşıma araçlarıyla ya da balıkçı iskelesinden yürüyerek kolayca ulaşılabilir. Alanda inşaat gözlemlenmiştir. Kullanım planlaması yapılmadan önce alanın mülkiyeti kontrol edilmelidir. Alan yeşil alan olarak planlanacaksa bir platform kurulup teleskopla kuş gözleminin teşvik edilmesi özellikle burada yaşayan insanların dikkatini deltaya çekmek mümkün olabilir. Ayrıca çocuklar için kuş temalı bir oyun parkı da yapılabilir. 8.1.d Çiğli Bataklığı Çiğli Bataklığı hızla doğal özelliğini yitirmekte olan bir alandır. Yer yer küçük havuzlar ve sulak çayırlar görülür. Deniz kıyısındaki tuzcul bataklık alandan arıtma tesisine giden boruların geçtiği tepecikle ayrılır. 18

19 Alanda uzunbacak ve mahmuzlu kızkuşu gibi türler görülmektedir. Bu türler burada üremektedir. Bu nedenle bu alan türlerin üreme başarısının devam etmesi açısından önemli ve hassas bir alandır. Alana toplu taşıma araçlarıyla ulaşım kolaydır. Alanda moloz dökümünün durdurulması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekmektedir. Burada eğer kuş gözlemciliği ile ilgili bir çalışma ve kullanım planı yapılıp uygulanmazsa alanın kaybedilmesi olasılığı oldukça yüksektir. Alanda bulunan, boruların geçtiği tepecik sayesinde alan bir doğa rezervi haline getirilebilir. Alan kuş gözlemciliğinin yaygınlaşma olasılığını dikkate alacak şekilde planlanmalıdır. Alanda araba parkı, bilgilendirme panoları, kuş gözlem rotaları ve platformları, piknik alanı yer alması önerilmektedir. 8.1.e Degaj / Degaj tersane 19

20 Tuzcul bataklıklar ve kum düzlükleri sadece balıkçılar, model uçakçılar ve kuş gözlemciler tarafından kullanılan bir alan. Alanda önemli sayılarda göçmen ve kış ziyaretçisi kuş türleri görülmektedir. Akdeniz martısı, karagagalı sumru alanda koloni halinde üremektedir. Alanda az insan baskısı olması alan için önemlidir. Bu bölge ana yoldan yaklaşık 7 km deniz doğru içerdedir. Sadece toprak bir yol vardır ve kışın yağışlıyken arabayla girmek zorlaşır. Alanın sadece araştırma amaçlı kullanılması önerilmektedir. 8.1.f Sasalı yakınlarındaki çiftlik Tarım alanı, ökaliptüs ağaçları, eski nehir yatağı, nehir yatağı boyunca sazlık ve kamışlık alan, eski binaların yakınındaki fıstık ağaçları alanda bulunan bitki örtülerindendir. Alanda tepeli guguk, arıkuşu, tarla ve tatlısu kuşları görülmektedir. Alanda İzmir yalıçapkını görülme ihtimali vardır. İzmir Sasalı arasında çalışan belediye otobüsleri çiftliğin giriş kapısından geçmektedir. Alanda bulunan eski çiftlik evleri ziyaretçi, araştırma ve eğitim merkezi amaçlı restore edilebilir. Alanın ekolojisi ve alanda insan kullanımı çalışmaları için merkez görevi görebilir. Okul, üniversite öğrencileri ve yetişkinler için çeşitli eğitim kursları düzenlenebilir. 20

Gediz Deltası. ve Balıkçılık S.S. ŞEMİKLER YALI SU ÜRÜNLERİ KOOP

Gediz Deltası. ve Balıkçılık S.S. ŞEMİKLER YALI SU ÜRÜNLERİ KOOP Gediz Deltası ve Balıkçılık S.S. ŞEMİKLER YALI SU ÜRÜNLERİ KOOP Balıkçı Kendini Balık Gibi Görmeli Derdin ne dedi. Şu karıncanın derdi dedim. Ne kadar cesursun dedi. Ölüm ve ben dostuz dedim. Ne kadar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI GİRİŞ Kütahya da bulunan Murat ve Şaphane dağlarından doğan Gediz Nehri, kaynağından itibaren yaklaşık 400 kilometrelik

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir, Aralık 2012 İÇİNDEKİLER 1. Uzaktan Eğitim Programlarının

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

Kuş Gözlemciliği. Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği

Kuş Gözlemciliği. Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği Kuş Gözlemciliği Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği Kuş Gözlemciliği Nedir? Kuşları doğal ortamlarında izleme uğraşısına kuş gözlemciliği, bunu yapanlara da kuş gözlemcisi denir Kimler Kuş Gözlemcisi

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Sağlıklı Şehirler Projesi Eğitimi : 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye de öncülüğünü

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI

DİCLE KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI DİCLE KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 1. DİCLE KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USÜL VE ESASLARI... 3 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI...

Detaylı

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Başlığı Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Tarihi 30.09.2014-12.06.2015 Etkinlik Yeri Samsun Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

AYLAR ETKİNLİKLER UYGULAMA. * Tüm okulun proje hakkında özellikle yeni katılan öğrenci, öğretmen ve okul personelinin yeniden bilgilendirilmesi.

AYLAR ETKİNLİKLER UYGULAMA. * Tüm okulun proje hakkında özellikle yeni katılan öğrenci, öğretmen ve okul personelinin yeniden bilgilendirilmesi. AYLAR ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM * Tüm okulun proje hakkında özellikle yeni katılan öğrenci, öğretmen ve okul personelinin yeniden bilgilendirilmesi. * Eko okul timinin oluşturulması. * Eko okul komitesinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK EĞİTİM SANAT MERKEZİ VE PARKI PROJESİ İHTİYAÇ PROGRAMI Gaziantep te çocukların güvenli ve öğrenme süreçlerini destekleyici zengin uyarıcıların olduğu çevre koşulları ile yaşam deneyimlerini

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

Yusuf GÜRSOY. 27 Temmuz 2015 ANTALYA

Yusuf GÜRSOY. 27 Temmuz 2015 ANTALYA Yusuf GÜRSOY 27 Temmuz 2015 ANTALYA Radyo Şakayık: EXPO 2016, ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİN HAZIRLAYIP SUNACAĞI BİR RADYO PROJESİDİR PROJENİN AMACI Geleceğin sahibi olan çocuklara; Çiçek ve Çocuk temalı EXPO

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH Berlin-ALMANYA

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Bu rehber, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu EK II de yer alan Sözleşmelerin Genel Koşulları nın Görünürlük Kuralları başlıklı 6 ncı maddesine dayanılarak

Detaylı

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ İzleme ve Değerlendirme Birimi Görünürlük Rehberi Görünürlük Rehberi Rehberde belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olanlar Desteklenen projelerde,

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ TOPLANTININ AMACI, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ki Mesleki ve

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI Çalışma Konumuz : Gürültü Kirliliği AYLAR YAPILACAK ÇALIŞMALAR SORUMLU *-EKO-OKUL nin oluşturulması, Gülay Özdemir EKİM *-Eylem planının

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Esenler / İstanbul Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / İstanbul, Esenler Belediyesi tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da

Detaylı

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI Çalışma Konumuz : Biyolojik Çeşitlilik AYLAR YAPILACAK ÇALIŞMALAR SORUMLU *-EKO-OKUL komitesinin oluşturulması Serpil Çakıcı Demirdamar,

Detaylı