GEDİZ DELTASI TANITIM VE ZİYARETÇİ STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEDİZ DELTASI TANITIM VE ZİYARETÇİ STRATEJİSİ"

Transkript

1 GEDİZ DELTASI TANITIM VE ZİYARETÇİ STRATEJİSİ Burcu Meltem Arık - Doğa Derneği Barrie Cooper İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) Geoff Welch İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) Hilary Welch Danışman

2 İÇERİK 1. GİRİŞ 3 2. GEDİZ TANITIM PROJESİ 5 3. YÖNTEM 6 4. ZİYARETÇİ PROFİLİ 6 5. HEDEFLER VE AMAÇLAR 7 6. HEDEF KİTLE 8 7. HEDEF KİTLEYE ULAŞMA ARAÇLARI EĞİTİM VE TANITIM STRATEJİSİNİN UYGULANACAĞI ALANLAR GÜNEY GEDİZ DELTASI ZİYARETÇİ MERKEZİ İZMİR ŞEHRİ BİLİNÇLENDİRME PROGRAMI HEDEF KİTLEYE ULAŞACAK ARAÇLARIN UYGULANMASI İÇİN ÖNERİLEN EKİP ZİYARETÇİ POLİTİKASI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BÜTÇE 24 EK 1 EYLEM PLANI 25 EK 2 BİLGİLENDİRME PANOLARI 26 EK 3 - ÖNERİLEN BİLGİLENDİRME PANOLARININ METİNLERİ 30 EK 4 ÖRNEK ÇALIŞMALAR 37 EK 5 DOĞA ÇANTAM PROGRAMI 41 EK 6 BARRİE COOPER ZİYARETÇİ MERKEZİ RAPORU 43 EK 7 TANITIM ETKİNLİKLERİ PLANLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 50 GEREKENLER 2

3 1. GİRİŞ İzmir kentine komşu olan Gediz Deltası yalnızca Türkiye'nin değil Akdeniz'in en önemli sulakalanlarından biridir. Dalyanlar, alüvyon adacıkları, azmaklar, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, mevsimsel subasar çayırlar, Akdeniz tipi çalılıklar, tarım alanları ve tuzlalar gibi çok farklı yaşam alanlarını barındıran deltanın büyüklüğü hektardır. Kış mevsiminde kadar su kuşuna ev sahipliği yapan Gediz Deltası, aralarında nesli dünya ve Avrupa ölçeğinde tehlike altında olan 28 civarında kuş türü için Önemli Kuş Alanı (ÖKA) kriterlerini sağlamaktadır. Yıl boyu yaklaşık 250 kuş türünü barındıran deltanın önemli ve nesli tehlike altında olan türlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: tepeli pelikan (Pelecanus crispus), flamingo (Phoenicopterus roseus), küçük kerkenez (Falco naumanni), mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus), karagagalı sumru (Sterna sandvicensis), uzunbacak (Himantopus himantopus), kılıçgaga (Recurvirostra avosetta). Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan tepeli pelikan deltada üreyen en önemli kuş türlerinden biridir. Kış mevsiminde birey arasında değişen tepeli pelikanların dünyadaki tüm bireylerinin %5'inden fazlası Gediz Deltasında görülebilir. Delta aynı zamanda Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan flamingonun ülkemizdeki iki önemli üreme alanından biridir. Deltada yaklaşık çift flamingo ürer. Üreme ve yaz döneminde ortalama olan flamingoların sayıları kış boyunca artar ve 'i bulur. Çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), porsuk (Meles meles), yaban kedisi (Felis sylvestris), saz kedisi (Felis chaus) ve yaban domuzu (Sus scrofa) gibi memeli hayvanlar da bulunur. 3 ikiyaşamlı (amfibi) ve yaklaşık 14 sürüngen türünün alanda yaşadığını yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Deltada 700 civarında bitki türü tespit edilmiştir ve bunların 11 tanesi endemiktir yani sadece deltada bulunur. Omurgasız canlılar açısından da önemli olan deltada yapılan çalışmalar Homa dalyanında 62 farklı plankton (çok hücreli sucul canlı) türünün bulunduğunu ortaya koymuştur. Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik açıdan taşıdığı eşsiz önemin yanı sıra ekonomik ve peyzaj değerleri açısından da çok önemli bir sulakalan olan Gediz Deltası ülkemiz tuz üretiminin yaklaşık 1/3 ünden fazlasını sağlar. Balıkçılık, balık yemciliği ve midyecilik gibi geçim kaynakları ve geniş mera, tarım alanlarıyla ne kadar önemli olduğu ortadadır. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış olan Gediz Deltası nda doğal yaşamın sürdürülmesi; gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımında öncülük etmek üzere yerel kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla tarihinde "İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği" kurulmuştur. İzmir Valisi Sn. Yusuf Ziya Göksu'nun talimatları ile başlatılan "İzmir Kuş Cennetini İyileştirme, Geliştirme ve Tanıtma Projesi" kapsamında; önemli bir kısmı gerçekleştirilmiş, bir kısmı üzerinde ise çalışmaları süren projeler yürütülmektedir. Bu projelerden birisi Doğa Derneği, EgeDoğa ve Atlas Dergisi nin gerçekleştirdiği Gediz Tanıtım Projesidir. Proje, uluslar arası öneme sahip bu özel alanı koruyabilmek amacıyla tanıtmayı ve İzmir halkı tarafından sahiplenilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye nin 3. en büyük şehri olan İzmir ilinin yanı başında bulunan Gediz Deltası İzmirliler tarafından yeterince bilinmemektedir. İzmir eğitim ve konferans şehri olarak bilinmesi, tarihsel açıdan önemli olması ile birlikte eşsiz doğası için de değerlidir. Ne yazık ki doğal değerleri özellikle ulusal ve yerel ölçekte bilinmemektedir. 3

4 İzmir in doğası ile birlikte anılan Avrupa nın belli başlı şehirleri arasında yer alabilmesi İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliğinin amaçlarından birisidir. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle İzmirlilerin yanı başlarında bulunan bu özel doğal alanı tanımaları ve sahiplenmeleri gerekmektedir. Doğa Derneği, İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) ve bağımsız danışmanlar tarafından EgeDoğa ile işbirliğinde hazırlanan bu doküman Gediz Deltası tanıtım ve ziyaretçi stratejisidir. Strateji, Gediz Tanıtım Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Raporda deltanın tanıtılması için etkinlikler önerilmiş, ziyaretçilere yönelik uygulamalar ele alınmıştır. Raporun hazırlanması sırasında arazi çalışmaları, toplantılar, araştırmalar yürütülmüştür. Stratejide Gediz Deltasının tanıtılması için öncelikli hedef kitle, verilmek istenen ana mesajlar, mesajların iletileceği araçlar ve etkinliklerin gerçekleştirileceği yerler yer almaktadır. Stratejide önerilen çalışmalar için gerekli minimum sürenin 3 yıl olduğu uzmanlar tarafından belirlenmiş ve örnek olması açısından ilk bir yılın eylem planı strateji dokümanının sonuna eklenmiştir. Ek olarak ayrıca bilgilendirme panoları önerileri, yurtdışından bazı örnek fotoğraflar da konulmuştur. Eylem planı Gediz Deltası nın uzun dönemli ve sürdürülebilir olmasını gözetmektedir ve önerilen etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan insan kapasitesi de belirtilmiştir. Stratejinin bütünüyle uygulanması hemen mümkün olmayabilir. Belirli etkinliklerin gerçekleşmesinden önce bazı altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle dokümanın çok iyi incelenip, var olan kapasite ölçüsünde adım adım ilerlenmelidir. Ekte yer alan eylem planı örnek olmak üzere sunulmuştur. Eylem planının incelenip son haline getirilmesi ve üç yıla yayılması önerilmektedir. 4

5 2. GEDİZ TANITIM PROJESİ Korunan alanların tanıtılmasında iki aşama bulunmaktadır. Bunlardan ilki alana daha çok ziyaretçi çekebilmek için genel tanıtım faaliyetleri yapmak, diğeriyse bölgeye gelen ziyaretçilere gerekli tüm hizmetleri sunabilmek ve alan hakkında en iyi şekilde bilgi verebilmektir. Koruma ve tanıtım çalışmalarında ancak her iki faaliyet koordineli bir şekilde yürütüldüğü zaman sonuç alınabilmektedir. Bu sistemin Gediz Deltası nda kurulabilmesi için Doğa Derneği, Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği (EgeDoğa) ve ATLAS Dergisi Gediz Tanıtım Projesini hazırlamıştır. Proje İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından desteklenmektedir. Gediz Tanıtım Projesinin amaçları; 1. Gediz Deltası nın ulusal ve uluslararası ölçekteki tanınırlığını artırarak alana daha çok ziyaretçinin gelmesini sağlamak. 2. İzmir Kuş Cenneti ne gelen ziyaretçilere yönelik etkinliklerin alt yapısını oluşturmak. 3. İzmir Kuş Cenneti - Gediz Deltası nı koruma çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda proje etkinlikleri üç ana bölümde toplanmaktadır: 1. Tanıtım dokümanlarının hazırlanması; 2. Ziyaretçilere yönelik levha ve diğer işaretlerin hazırlanması; 3. Tanıtım ve ziyaretçi stratejisinin oluşturulması. Tanıtım ve ziyaretçi stratejisi kapsamında; 1. Gediz Deltası nın ziyaretçi taşıma kapasitesi etkinliklerin yapılacağı alanlara göre belirtilmesi, 2. Ziyaretçilere için deltada gerçekleştirilebilecek tüm etkinliklerin ayrıntılı bir şekilde planlanması ve detaylı bir şekilde bu dokümanda anlatılması, 3. Etkinliklerin Gediz Deltası kuşlar için uluslararası önemde bir sulakalandır. Gediz Deltası nın acil korunmaya ihtiyacı vardır. Gediz Deltası insanlar için önemli bir alandır (sürdürülebilir balıkçılık, tarım, balık yemciliği, midyecilik, sel kontrolü, vb.). İzmir in gelişiminin Gediz Deltası na etkisi olmamalı. Ziyaretçiler Gediz Deltası nın korunmasını destekler. Mirasınızı yok etmeyin. Gediz Deltası = Yaşam Kalitesi. Bu alan kuşlar ve insanlar için benzeri olmayan bir alan. gibi mesajlar içeren etkinlikler olarak önerilmesi, 4. Etkinliklerin insanlar (eğitmenler, iletişimciler), görsel ve sesli sunumlar, TV programları, kısa gösteriler, film/kısa video, oyunlar, okullar için eğitim kitleri ve programlar, yapıştırma/poster/harita/broşür, aile etkinlikleri, yol gösterileri, ziyaretçi merkezi etkinlikleri, levhalar/tabelalar, heykeller, şenlikler, basın duyuruları, açılış seremonileri, fuarlar, kahve toplantıları, Gediz Deltası için amblem, web sitesi aracılığıyla iletilmesi, 5. Alanın daha iyi nasıl tanınabileceği, 6. Stratejinin uygulanması için bir taslak çalışma planı içermektedir. 5

6 3. YÖNTEM Gediz Deltası tanıtım ve ziyaretçi stratejisinin hazırlanması bir yıl sürmüştür. Bu süre içerisinde İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği uzmanları Barrie Cooper, Geoff Welch, bağımsız danışman Hilary Welch, EgeDoğa Sulakalan Envanter Sorumlusu Ortaç Onmuş, Ege Doğa üyesi Alpay Tırıl, EgeDoğa ve Ege Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri ile birlikte toplam 7 arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışması sırasında önce alandaki doğal değerler incelenmiş, daha sonra da bu alanların tanıtım amaçlı nasıl kullanılabileceği planlanmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla, bölgedeki köy muhtarlarıyla bilgi alışverişi yapılarak alandaki insan kullanımı hakkında bilgi toplanılmıştır. Toplantılar düzenlenerek stratejinin temel amaçları ve çerçevesi belirlenmiştir. İyi tanınmış ve korunan benzer alanlar incelenmiş ve yapılan strateji çalışmaları incelenmiştir. Arazi ve araştırma çalışmalarının sonucunda edinilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda bu doküman uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. 4. ZİYARETÇİ PROFİLİ Arazi çalışması sırasında Güney Gediz Deltası ve ziyaretçi merkezinin alanda en çok ziyaret edilen yerler olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda Güney Gediz Deltası nda karşılaşılan insanlarla rastlantısal görüşmeler yapılarak, ziyaretçi merkezinde bulunan ziyaretçilerle ise görüşmeler yapılarak Gediz Deltası ziyaretçi profili çıkarılmaya çalışılmıştır. Profilin çıkarılmasında ziyaretçi merkezi çalışanları da katkıda bulunmuşlardır. Çalışanlar yeterli bilgiye sahip olamadıkları için ziyaretçilerin sorularını, bilgi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanlar soruların çoğunlukla kuşlarla ilgili olduğunu ve bu konuda eğitim ihtiyaçları olduğunun üstünde durmuşlardır. Her iki alanda da ziyaretçiler çoğunlukla hafta sonu gelmekte. Hafta sonları ziyaretçi sayısı günde 100 kişiyi geçebiliyor ve pazar günleri, günde yaklaşık 100 araba geliyor. Hafta içi ise çok az sayıda ziyaretçi oluyor. Sürekli farklı ziyaretçiler geliyor. Devamlı gelen ziyaretçi oranı %2. Hem hafta içi hem de hafta sonu genellikle öğleden sonraları geliniyor. Ziyaretçiler gün batımına kadar kalıyor. Yeşil tur, mavi tur ve Homa dalyanı en çok ziyaret edilen alanlar. Ziyaretçi merkezi içinde mutlaka vakit geçiriyorlar ve genellikle çay içiyorlar. En çok kartpostal, kupa, çakmak ve anahtarlık satın alıyorlar. Tişört ve kitaplar pahalı bulunuyor. Ziyaretçiler çoğunlukla aile, öğretmen, avukat gibi arabası olan, orta düzey kesimden oluyor. Kuşları nerede görebiliriz? Nereye gidebiliriz? gibi sorular soruyorlar. Daha detaylı broşür bulabilmek istiyorlar. Kuş isimlerini merak ediyorlar. Delta ile ilgili ödevi, çalışması olan araştırmacılar da geliyor. Ziyaretçiler hakkında daha detaylı bilgi edinilmesi ve deltada ne gibi etkinlikler görmek istediklerinin öğrenilmesi amacıyla daha detaylı bir ziyaretçi anketi yapılması önerilmektedir. Ziyaretçilerle ilgili uygulamalar ve öneriler strateji içerisinde farklı bölümlerde ele alınmıştır. 6

7 5. HEDEFLER VE AMAÇLAR Gediz Deltası tanıtım ve ziyaretçi stratejisinin yapılandırılmasında ilk aşama olarak farklı ilgi grupları ile bir araya gelinmiş, strateji için vizyon ve amaçlar belirlenmiştir. Vizyon ve amaçlar Barrie Cooper, Ahmet Akgün, Ortaç Onmuş, Alpay Tırıl ve Burcu Meltem Arık tarafından son haline getirilmiştir. Strateji aşağıda belirtilen ve katılımcı bir şekilde belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Vizyonu Gediz Deltası nda süregelen doğal yaşam alanı tahribatının durdurulması Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Hedefleri 1. Gediz Deltası nın biyolojik çeşitlilik için önemli olduğu anlayışının öncelikle İzmir de geliştirilmesi 2. Gediz Deltası nda yöresel ve doğal yaşam kalitesinin artırılması 3. Gediz Deltası nın çocuklar için açık hava okulu haline getirilmesi 4. Gediz Deltası ndaki alternatif geçim kaynaklarının artırılması ve uygulamaya geçirilmesi 5. Gediz Deltası nda zarar görmüş ve tehlike altındaki habitatların restorasyonunun yapılması 6. Uluslararası öneme sahip Gediz Deltası nda ve civarında yaşayan insanların deltadan gurur duymalarının ve sahiplenmelerinin sağlanılması Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Kapsamında belirtilmek istenen Gediz Deltası nın Özellikleri Nelerdir? 1. Özellikle nesli küresel ve ulusal ölçekte tehlike altında olan kuş türlerini barındırması 2. Çeşitli türde ve çok sayıda kuşa kışlama, beslenme ve üreme alanı olması 3. Önemli balık üreme alanlarına sahip olması 4. Balıkçılık, midyecilik, balık yemciliği, hayvancılık, bitki toplama (özellikle deniz börülcesi) gibi etkinlikler aracılığıyla yöre insanının deltadan ekonomik gelir sağlaması 5. Tuzlada önemli miktarda tuz üretimi yapılması 6. Sel kontrolü, kent iklimine katkı gibi sulak alan işlevlerini yerine getirmesi 7. Rekreasyon potansiyeline sahip olması Gediz Deltası Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi Kapsamında Verilmek İstenen Mesajlar 1. Gediz deltası kuşlar ve doğa için uluslararası öneme sahip bir sulakalandır. 2. Gediz Deltası nın acil korunmaya ihtiyacı vardır. 3. Gediz Deltası insanlar için rahatlama ve doğanın keyfini çıkarabilecekleri bir alandır. 4. Geleneksel sürdürülebilir ekonomik gelir sağlar. 5. Ziyaretçiler Gediz Deltası nın korunmasını destekler. 6. Mirasımızı yok etmeyelim. Gediz Deltası = Yaşam Kalitesi. 7

8 6. HEDEF KİTLE Aşağıdaki tabloda, Öncelik/önem sırasına göre satırının altındaki ilgi grupları Gediz Deltası nın korunması için doğa korumanın yanında yer alması gereken en kilit gruplardır. Bu gruplar içinde bir öncelik sırası oluşturulmuştur. Öncelik sırası, Tuzla İşletmelerine kadar yapılmış, daha sonra yazılı olan grupların hepsine aynı öncelik verilmiştir. Kolay ulaşılabilir olmasına göre satırının altında ise doğa koruma çalışmalarında en kolay ulaşılabilecek gruplardan en zor ulaşılabilecek olanlara doğru bir sıralama yapılmıştır. Tanıtım ve Ziyaretçi Stratejisi için hedef gruplar belirlenirken bu iki satırda yer alan öncelik sıraları birlikte dikkate alınmalıdır. İlgi gruplarının bir kısmı Gediz Deltası na rekreasyon amaçlı gelebilecek potansiyel ziyaretçilerdir. Aşağıdaki tablo uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilmiş ve tablonun altında belirtilen hedef kitle öncelikli olarak önerilmektedir. Öncelik/Önem sırasına göre Büyükşehir Belediyesi İzmir Valiliği Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Ticaret Odası Çiğli Belediyesi Sasalı Belediyesi Çiftçiler Yöre insanı (delta etrafında yaşayanlar) İzmirliler STK lar Okullar ve öğrenciler Milletvekilleri DSİ Maltepe Deri Organize Sanayi Bölgesi Özelleştirme İdaresi Tuzla İşletmeleri Balıkçılar Midyeciler Avcılar Model uçakçılar Doğa sporcuları Kolay ulaşılabilir olmasına göre Kuş gözlemcileri Okullar ve öğrenciler STK lar Balıkçılar Midyeciler Avcılar Model uçakçılar Tuzla İşletmeleri Doga sporcuları Araştırmacılar İzmirliler Yöre insanı (delta etrafında yaşayanlar) Çiftçiler İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Askeriye Seyahat Acenteleri Özelleştirme İdaresi İzmir Valiliği Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı DSİ Basın (yerel ve ulusal) 8

9 Araştırmacılar İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Askeriye Seyahat Acenteleri Basın (yerel ve ulusal) Maltepe Belediyesi Sasalı sanayicileri Sanatçılar Kooperatifler Kuş Gözlemcileri Maltepe Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Çiğli ve Menemen Belediyeleri Sasalı Belediyesi Milletvekilleri Izmir Ticaret Odası Sasalı sanayicileri Sanatçılar Kooperatifler Maltepe Deri Organize Sanayi Bölgesi 1. Çocuklar (İzmir ili) 2. Ana ilgi sahipleri (Devlet kurumları) 3. Belediyeler (başkan, genel sekreter, planlama bölümü, ticaret odası) 4. Mimar/mühendisler odaları 5. İzmir halkı 6. Öğretmenler 7. Yerel belediyeler 8. Turizm acenteleri 9. Kültür ve Turizm Bakanlığı 10. Hükümetin bütün yerel birimleri 11. Üniversiteler 12. Endüstri bölgesinin yöneticileri Hedef kitle Gediz Deltasına geldiğinde hissetmesi beklenenler: Gediz Deltasının, görebilecekleri diğer ortamlardan farklı olduğunu ve kolay bulunamayacak bir alan olduğunu, Gediz Deltası kaybedilirse, burada görebilecekleri canlıları ve doğal ortamları başka yerde göremeyeceklerini, Huzur, özgürlük ve bağımsızlık, Sahiplenme ve daha sık gelme hissi duymaları istenmektedir. Hedef kitlenin Gediz Deltası için yapması istenenler: Alanı tanımaları, Alanın önemini anlamaları, Alanın korunmasına katkıda bulunmalarını ve bunu politikacılara karşı yeri geldiğinde kullanmaları, Deltayla ilgili edindiği bilgileri çevrelerine aktarmaları, Başka insanların gelmesini sağlamaları, Daha sık gelmeleri, Yöre insanına ekonomik katkıda bulunmaları (örneğin Sasalı dan alışveriş etmeleri, deltadaki balıkçılardan balık almalarını, vb.), Alana zarar vermemeleri istenmektedir. 9

10 7. HEDEF KİTLEYE ULAŞMA ARAÇLARI Belirtilen hedef kitleye ulaşmak için aşağıdaki yöntem ve araçlar önerilmektedir. Bu bölümün sonunda yer alan tablo her bir hedef kitlesi için en uygun yöntem ve araçlara işaret etmektedir. Gediz Deltası için Amblem Gediz Deltası için yapılacak tanıtım çalışmaları başlamadan önce delta için özel bir amblem yapılması tanıtım çalışmalarında etkinli olacaktır. Amblemin alanda bulunan ve alan için bir sembol olan canlı türlerinden, özellikle kuşlardan seçilmesi tanınırlığı artıracaktır. Amblem stratejide belirtilen hedefler gözetilerek, basit, anlaşılır, farklı baskı malzemelerinde kolayca fark edilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. İnce çizgiler, çok farklı renkler ve karmaşık çizimler tercih edilmemelidir. Uzmanların amblemde kullanılmak üzere önerdiği türler arasında flamingo, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu, küçük kerkenez, tepeli pelikan yer almaktadır. Amblem görüldüğü anda akla Gediz Deltası nı getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Amblem için stratejinin özeti tasarımcıya iletilmelidir. Ulaşılmak istenen hedef kitlenin ve verilmek istenen mesajların tasarımcı tarafından bilinmesi daha uygun bir amblemin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bilgilendirme Merkezleri ve Masaları Genel olarak ziyaretçilerin herhangi bir alanda bilgilenmek amaçlı gittikleri ilk yer turizm ofisleridir. Burada bulunan broşürler, posterler, rehberlik hizmetleri ile ilgili bilgiler ziyaretçilerin öğrenmek istediği bilgiler içerir. Ziyaretçilerin Gediz Deltası ve deltada yapılan etkinlikler hakkında doğru bilgileri alabilmeleri önemlidir. Gediz Deltasını tanıtıcı dokümanlara turizm ofislerinde yer verilmelidir. Bunun yanı sıra her ne kadar ziyaretçi sayısının artmasıyla gelişebilecek bir olanak olsa da şimdiden ziyaretçi merkezi ve Birliğin merkezinde Gediz Deltası bilgilendirme masası kurulmalı ve gelen ziyaretçiler stratejide belirtilen mesajlar doğrultusunda masalarda bilgilendirilmelidir. Masaların mesai saatleri içerisinde sürekli açık olmasına gerek yoktur. Belirli gün ve saatlerde etkin olabilir. Etkin olduğu saatler ziyaretçi sayısına ve yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmeli ve gerektiğinde değişmelidir. Masada çalışacak kişi ya da kişilere önceden deltayla ilgili bilgi verilmeli, hangi konuda kime ulaşılması gerektiği açıkça belirtilmelidir. Masada hangi sorulara cevap verileceği de önceden belirlenmeli, belirlenen konular doğrultusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Örneğin ziyaretçiler alanda kuş türleriyle ilgili bilgi almak, öğrencilere yönelik etkinliklerden haberdar olmak, kuş gözlem gezisine çıkmak, uygunsuz bir davranış gördükleri zaman bildirmek istediklerinde bilgilendirme masasını arayıp arayamayacakları önceden bilinmelidir. Ziyaretçi merkezi ve Birlik merkezinin yanı sıra belirli zamanlarda, şehrin belirli bölgelerinde belirli zamanlarda deltayı tanıtıcı masalar kurulmalıdır. Bu masalar için özellikle Karşıyaka ve Bostanlı kıyı şeridi önerilmektedir. Burayı her gün, özellikle hafta sonlarında yüzlerce İzmirli kullanmaktadır. Kurulacak tanıtım masasında çeşitli tanıtım etkinlikleri yürütülebilir, broşür dağıtılabilir, deltada yapılan etkinliklerin duyurusu yapılıp insanlar etkinliklere davet edilebilir. Dikkat çekmek amacıyla önce tanıtım masasının yakınlarında kuş gözlem etkinliği yaptırılabilir ve daha sonra belirli bir tarihte deltada yapılacak kuş gözlem gezisine davet edilebilir. Tanıtım masasının deltayla ilgili bir bilgilendirme panosunun yanına kurulması, bu sayede dikkatlerin kıyı şeridine yerleştirilecek bilgilendirme panolarına da çekilmesi önerilmektedir. 10

11 Bilgilendirme Panoları Şehir içine ve deltaya yerleştirilecek, görsel açıdan zengin, dikkat çekici, bilgilendirici panoların bulunması deltanın tanıtımı için önemlidir. Strateji kapsamında önerilen panolar ve panoların yerleştirileceği alanlar Ek 2 de yer almaktadır. Panolarda yer alacak metinler ise Ek 3 te bulunmaktadır. Bilgilendirme panolarında mutlaka olması gereken bilgiler alanın haritası, alana ulaşım ve alanla ilgili bilgi edinebilecekleri iletişim bilgileridir. Panolarda kısa ama önemli metinler kullanılmalı, dikkat çekici sloganlar bulunmalıdır. Broşürler Alanı tanıtıcı ve farklı içerikte broşürlerin hazırlanması bilgilendirme merkezleri, masaları ve ziyaretçi merkezi için gereklidir. Farklı hedef gruplarına farklı mesaj ve tarzda broşürler hazırlanması gerekmektedir. Örneğin işadamlarına deltanın korunmasının ekonomi ve kendi çalışmalarına nasıl yansıyacağı bilgisi içeren bir broşür yapılması, çocuklara alanda görebilecek farklı canlı türleriyle ilgili bilgi içeren bir broşür yapılması önerilmektedir. Genel olarak broşürlerde alanda yapılan koruma çalışmaları, alanın önemi, alanda görülebilecek canlı türleri, alandaki geçim kaynakları, alanda ziyaretçilere yönelik yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler arasından her hedef kitleye en uygun olan belirlenebilir. Broşürlerin kullanıcı dostu olması, dikkat çekici ve okunur olması önemlidir. Broşürlerde çok metin değil az ve dikkat çekici metinler kullanılmalı, mümkün olduğunca çok görsel malzemeye yer verilmelidir. Öncelikli olarak yapılması gereken broşürler alanda yapılacak tanıtım etkinliklerinin duyuruları ve alanda kendi başına gezmek isteyen ziyaretçiler için alanın haritasını ve görülebilecek türleri, gidilebilecek rotaları gösteren broşürlerdir. Alanın haritası basit ve anlaşılır olmalıdır. Broşürlerin çok sayıda basılması önemlidir. Basılmasının yanı sıra dağıtımının da iyi planlanması gerekmektedir. Gediz Deltası için Gediz Tanıtım Projesi kapsamında broşür basılmış ama bunun dağıtımı yapılamamıştır. Broşürlerin özellikle Gediz Deltası yakınlarındaki alışveriş merkezlerine, turizm ofislerine, turizm acentelerine, okullara, meslek odalarına ve belediyelere dağıtılması önerilmektedir. Posterler Gediz Deltası için basılacak olan posterlerin önemli etkinliklerin duyuruları sırasında hazırlanması ve üretilmesi önerilmektedir. Posterlerde verilecek bilgilerin bilgilendirme panolarında verildiği ön görülmektedir. Bu nedenle ayrıca çok sayıda poster yapılmasına gerek olduğu düşünülmemektedir. Bilgilendirme panoları ve etkinlik duyurusunun yer aldığı posterler dışında sadece çocuklara yönelik bilgilendirici, eğitim amaçlı kullanılmak üzere poster hazırlanması önerilmektedir. Çocuklar için okullarda asılmak üzere, az ama etkili bilgi içeren, daha çok görsel açıdan çekici posterler üretilebilir. Özellikle sulakalanların işlevi ve önemi, deltada bulunan kuş, memeli, sürüngen, bitki, balık türlerinin posterlerinin yapılması etkili olacaktır. Posterler belediyelerin reklâm panolarına ve belediye otobüslerine, özellikle delta yönünde sefer yapan otobüslere asılmalıdır. Gediz Tanıtım Projesi kapsamında poster basılmış ama bunun dağıtımı yapılamamıştır. Benzer bir durumun tekrarlanmaması basılı malzemelerin etkin kullanımı açısından oldukça önemlidir. Posterlerde çizim ya da fotoğraf kullanılabilir. Toplantılar İzmir ili içerisinde gerçekleştirilen önemli toplantılardan bazılarının ziyaretçi merkezinde yapılması önerilmektedir. Birlik bu konuda gerektiği durumlarda katkı olarak ziyaretçi merkezi toplantı salonunun kullanılmasını önerebilir ve bu sayede deltanın tanıtımı da yapılmış olur. Özellikle meslek odaları, belediyeler, üst düzey bürokratlar toplantılarını yapmak üzere ziyaretçi merkezine davet edilmelidir. Toplantının parçası olarak deltada kısa bir tanıtım gezisi yapılması da önerilmektedir. Belirtilen hedef kitlenin yanı sıra uluslar arası 11

12 toplantılar, kuş gözlemcilerin buluşması, öğretmenlerin yaptığı toplantılara da ev sahipliği yapabilmelidir. Ziyaretçi merkezinde yapılabilecek toplantıların yanı sıra stratejinin uygulanması için çalışacak olan ekibin belirli aralıklarla deltada bulunan köy kahvelerine gitmeleri, köylerde yaşayan yöre halkıyla konuşmaları, onların ihtiyaçlarını dinlemeleri, ortak etkinlikler geliştirmeleri önerilmektedir. Bölgede yaşayan insanların deltada yapılan etkinliklere dâhil edilmesi ve hatta bazılarının onlar tarafından tasarlanıp uygulanmasına olanak sağlanması deltanın bu insanlar tarafından sahiplenilmesini artıracaktır. Yapılan çalışmaların hiç birinde deltada yaşayan insanlar etkinliğin ve yapılan çalışmaların dışında bırakılmamalıdır. Okullar için eğitim programları Okul öncesinden başlamak üzere özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik alanda ve okullarda çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenebilir. Doğa Derneği nin Doğa Çantam projesi başlangıç projesi olarak önerilmektedir. Proje bilgileri Ek 5 te yer almaktadır. Doğa Çantam uygulaması için stratejinin uygulanmasında için önerilen ekibin yanı sıra EKGT ve EgeDoğa gönüllülerinin de yer alması programın yaygınlaşması açısından önemli bir etki yaratacaktır. Doğa Çantam farklı yaş gruplarına adapte edilerek 6 11 yaş grubu için uygulanabilir. Doğa Çantam programı dışında okullarla görüşülerek, okul programı incelenerek okulların eğitim ihtiyaçlarına göre program geliştirilmesi önerilmektedir. Eğitim programlarını geliştirmek ve uygulamak üzere en az iki eğitim sorumlusunun çalışması önerilmektedir. Bu kişilerin çalışmaya başlamadan önce Doğa Derneği, RSPB gibi kurumların eğitim uzmanlarıyla bir süre çalışmalı ve eğitim almalıdır. Eğitim programlarının öğretme yerine öğrenmeyi, öğretmen yerine öğrenciyi temel alması, formal olmayan eğitim yöntemlerini kullanması, çok yönlü olması, çok bilgi yerine deltada deneyim kazanmalarını amaçlaması gerekmektedir. Programlar hazırlandıktan sonra uygulama aşamasına geçmeden önce okullarla, ilgili öğretmenlerle ve idarecilerle önceden iletişime girilmesi ve programın amacı, okula ve öğrenciye katkısı etkinli bir şekilde anlatılmalıdır. Okullarda uygulanacak eğitim programlarının MEB iznine tabii olduğu göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır. Sunumlar Gerek okullarda, gerek çeşitli toplantılarda gerekse ziyaretçi merkezinin içerisinde delta için belirlenen mesajlar doğrultusunda çeşitli interaktif sunumlar hazırlanması deltanın tanıtımı için önemlidir. Sunumların konularına örnek olarak sulakalanlar, kuşlar, korunan alanlar, deltada geçim kaynakları, deltada yaşama kültürü, ekoloji verilebilir. Sunumlarda çok şey anlatıp çok bilgi vermek yerine bol görsel malzeme kullanılarak belirli mesajlar verilmelidir. Sunumlar ziyaretçi merkezi içerisinde yapılabileceği gibi okullarda, farklı yerlerde de yapılabilir. Hazırlanan sunumların ziyaretçi yoğunluğuna göre belirlenecek saatlerde merkezde bulunan sergi salonunda gösterilmesi, bu gösterilerin saatlerinin bilinmesi ve anons edilmesi önemlidir. Sunum saatleri ve türleri belirlendikten sonra web sayfasına da konulmalıdır. Hazırlanan sunumlar alanda bulunan köy kahvelerinde de belirli aralıklarla gösterilebilir. Aileler için etkinlikler Özellikle hafta sonlarında belirli bir konu çerçevesinde (örneğin delta kuşları, sulakalanlar, kuşlar, tarım alanları, vb.) ailelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi önerilmektedir. Bu sayede deltanın rekreasyon ve bilgilenme amaçlı kullanılabileceği mesajı da İzmirlilere iletilebilir. Aile etkinlikleri panayır şeklinde, hem piknik yapılabilen, hem sakin ve küçük gruplar halinde kuş gözlenilebilen, belirli bir konu çerçevesinde tüm aile olarak oynanabilecek eğlenceli doğa oyunları içeren bir etkinlik olarak tasarlanabilir. RSPB nin her sene düzenlediği Family 12

13 Weekend etkinliği örnek olarak alınabilir. Her mevsim bir aile etkinliği yapılması ve bunun gelenekselleşmesi alanın tanıtımı için etkili olabilir. Etkinlikler dönüşümlü olarak ziyaretçi merkezi yakınlarında, güney Gediz deltasında ya da şehirde kıyı şeridinde yapılabilir. Festival (Gediz Deltası festivali) Gediz Deltası için hem şehir içini hem de deltayı kullanan uluslar arası bir festival düzenlenmesi önerilmektedir. Festivalin ilki için kuşlar ele alınabilir. Festivalde çeşitli söyleşiler, sunumlar, etkinlikler, oyunlar, sanat çalışmaları yer alabilir. Bunun dışında her yıl İngiltere de düzenlenen ve kuşlarla ilgili ulusal uluslar arası tüm grupların bir araya geldiği, kuşlar için koruma projelerine kaynak oluşturma amaçlı da düzenlenen Bird Fair örnek alınabilir. Tiyatro gösterileri Gediz Deltası için belirlenen mesajlara uygun tiyatro gösterileri düzenlenebilir. Tiyatro gösterileri için üniversitelerin tiyatro topluluklarıyla ya da ilköğretim okulu öğrencileriyle görüşülebilir. Kısa, stratejide belirtilen mesajları içeren tiyatro gösterileri deltanın tanıtımda etkili olacaktır. İleride ziyaretçi merkezi çalışmalarından biri olarak Gediz Deltası gönüllü tiyatro grubu kurulmasına öncülük edilebilir. Halk gösterileri (kukla, gölge oyunu, vb.) Özellikle bölgede yaşayan insanlara yönelik, burada yaşayan insanlarla birlikte kukla, gölge oyunu geliştirilebilir. Belirli zamanlarda özellikle deltada bulunan köylerde, alışveriş merkezlerinde, şehrin merkezi yerlerinde halka açık toplantılar, sunumlar, gösteriler düzenlenebilir. Çıkartmalar/rozetler/posta kartları Gediz deltasını seviyorum Ziyaretçi merkezinde hali hazırda bulunan promosyon malzemelerinin çeşidinin ve kalitesinin artması önerilmektedir. Çocuklar için çıkartmalar, arabalar için çıkartmalar, farklı kuş türlerinin olduğu rozetler, deltada çekilmiş fotoğraflardan oluşan posta kartları olmalı ve bunlar ziyaretçi merkezinde bulunan satış alanında satışa sunulmalıdır. Hali hazırda bulunan kartların ve malzemelerin kalitesi artırılmalıdır. Bu malzemelerin yanı sıra çocukların yaptığı resimler kullanılarak tişörtler de yapılabilir. Üretilen tanıtım malzemeleri tanıtım amaçlı kurulacak olan masalarda da bulunmalı ve satışa sunulmalıdır. Kuş Gözlem Turları Alanda hafta içi ve hafta sonu kuş gözlem gezileri düzenlenmeli ve bunun tanıtımı etkin bir şekilde yapılmalıdır. Turlar için bir gönüllü sistem oluşturulmalı ve gönüllü kuş gözlemcilerin masrafları karşılanarak bu gezilerde rehber olmaları teşvik edilmelidir. Geziler yarım ya da bir günlük olarak düzenlenebilir. Turlar için ziyaretçi merkezinde ve birlik merkezinde gerekli teçhizatın olması gerekmektedir. Yeterli sayıda dürbün, teleskop ve kuş tanım kitabı olması önemlidir. Bunun için deltada görülen kuş türlerini içeren basit bir rehber kitap yapılması önerilmektedir. Bitki gözlem turları Kuş gözlem turlarının yanı sıra belirli dönemlerde bitki gözlem turları da düzenlenebilir. Bunun için deltada görülen bitki türlerini içeren basit bir rehber kitap yapılması önerilmektedir. 13

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi

Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi YILDIZ DAĞLARI DOĞA EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME PLANI YILDIZ DAĞLARI BİYOSFER PROJESİ RAPORLAR SERİSİ Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Doğa Eğitim Merkezi İşletme Planı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

2013-2023 TR21 - TRAKYA BÖLGESİ. Turizm. Master Planı

2013-2023 TR21 - TRAKYA BÖLGESİ. Turizm. Master Planı 2013-2023 TR21 - TRAKYA BÖLGESİ Turizm Master Planı İÇİNDEKİLER TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı Trakya Bölgesi nde turizm gelişimine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE EKİBİ Biyolog Songül ÇETİN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su İşleri

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental

Detaylı

TSO DEVREK EVİ VE BASTON SHOWROOMU FİZİBİLİTE RAPORU MAYIS 2014

TSO DEVREK EVİ VE BASTON SHOWROOMU FİZİBİLİTE RAPORU MAYIS 2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'DEVREK BASTONCULUĞU MEVCUT DURUM ANALİZİ, ENVANTER ÇALIŞMASI VE DEVREK EVİ FİZİBİLİTE RAPORU' PROJESİ Sözleşme No: TR81/13/DFD/0009 Bu proje 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması.

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. 14.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A1: Alanya da hijyen bilincini arttırmak. A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. Gıda üretim yerleri ve yeme içme yerlerinde çalışanların

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kıbrıs ın Kuzey Kesimi

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kıbrıs ın Kuzey Kesimi Guidelines to Implement Road Safety Related Campaign and Education Piri Group in consortium with TRL Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kıbrıs ın Kuzey Kesimi EuropeAid/124745/D/SER/CY Hizmet

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 Yılı Revize Çalışma Programı (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi www.kuzka.gov.tr 0 SUNUŞ Ajansımız son kurulan ajanslardan

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı