İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMELERİ"

Transkript

1 TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ANA BİLİM DALI İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMELERİ (BİTİRME TEZİ) Hazırlayan Stj. Dişhekimi Bengi Koçanalı Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Baylas Bornova İZMİR

2 ÖNSÖZ İlaca Bağlı Dişeti Büyümeleri konulu tez çalışmamda bana tecrübesiyle yol gösteren, yardımlarını ve iyi niyetini esirgemeyen değerli hocam sayın Prof. Dr. Haluk Baylas a ayrıca tezimi hazırlama aşamasında bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan Dt. Buket Han a ve son olarak da manevi olarak hep aynımda olan annem, babam ve kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ 1. Sağlıklı Dişeti Dişeti Büyümesine Neden Olan İlaçların Listesi a. Antikonvülzanlar b. İmmunsüpresanlar c. Kalsiyum Kanal Blokerleri İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Histopatolojik Özellikleri İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Risk Faktörleri a. Yaş b. Büyüme Faktörleri c. Plağın İndüklediği Enflamatuar ve İmmunolojik Değişkenlerin Rolü d. Periodontal Faktörler e. İlaca Bağlı Dişeti Bağ Dokusu Homeostazındaki Değişiklikler f. İlaca Bağlı Faktörler f -1. İlaçların Farmakokinetiği f -2. İlaçların Farmakodinamiği g. Kombine İlaç Kullanımı h. Genetik Faktörler SONUÇ... KAYNAKLAR... 3

4 GİRİŞ Günümüzde dişetinde görülen rahatsızlıklardan biri de dişeti büyümeleridir.dişeti büyümelerinde rol oynayan faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz : 1-Enflamatuar Büyüme Kronik Akut 2-Enflamatuar Olmayan Büyüme İlaca Bağlı Ailesel, kalıtsal veya hiperplastik büyüme 3-Kombine Büyüme (Enflamatuar + Enflamatuar Olmayan Büyüme) 4-Diğer Faktörler Hormonal Büyüme ( hamilelik-puberte) Lösemik Büyüme Vitamin C Eksikliğine Bağlı Büyüme Nonspesifik Büyüme ( pyojenik granülom) 5- Neoplastik Büyüme Benign Malign Bu faktörler içindeki ilaçlar 3 ana grupta toplanmaktadır.bunlar: Antikonvülzanlar İmmünsüpresanlar Kalsiyum kanal blokerleridir. Antikonvülzanlar;epilepsi tedavisinde kullanılırken immunsüpresanlar;organ nakli uygulanmış hastalarda organ reddini engellemek için,romatoid artrit ve multiple 4

5 skleroz vb.immunolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır.kalsiyum kanal blokerleri ise ventriküler aritmi,angina ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç grubunu oluşturur.bu ilaçların en önemli yan etkilerinden biri bizim için de önem taşıyan dişeti büyümesidir. İlaca bağlı dişeti büyümelerinde hekimin hastaya uyguladığı tedavinin başarısı olumsuz yönde etkilenir.bu nedenle hekim böyle bir durumla karşılaştığında öncelikle ilaç kullanan hastada büyümenin ve tekrarının oluşmasını önlemek için girişimde bulunmalıdır. 1. Sağlıklı Dişeti Bugün için sağlıklı dişetinin tarifi klinik ve histolojik olarak kesinleşmiştir.dişeti; pembe renkli,sıkı kıvamlı,dişlere komşu olarak seyreden,kron-kök doğrultusunda 2.5-5mm.genişliğinde,dişeti kenarında dantela tarzında bir görünüme sahiptir.yüzeyi çok katlı yassı epitele örtülüdür.serbest dişeti bölümü hariç altındaki kemiğin periostuna ve dişin sement dokusuna sıkıca bağlanmıştır.interdental papiller sıkıdır ve sondalamada kanama olmaz.sağlıklı dişeti;diş üzerinde bıçak sırtı şeklinde sonlanır. Resim-1:Sağlıklı dişetinin uçuk pembe rengi, stippling yüzey özelliği, keser dişler üzerinde serbest ve yapışık dişetinin görünümü. 5

6 Dişeti yüzey özelliklerine göre üç kısma ayrılır: Serbest dişeti Yapışık dişeti Dişeti papili Resim-2: Mukogingival bağlantı ve yapışık dişeti Serbest dişeti;dişetinin dişlere en yakın bölümüdür ve dişeti kenarı adını da alır.bu kısım ile yapışık dişeti arasında serbest dişeti oluğu bulunur. Yapışık dişeti;mukogingival birleşim ile serbest dişeti oluğu arasında kalan bölümdür.altındaki alveol kemiği ve semente sıkıca bağlanmıştır. Dişeti papili ise dişlerin arasını dolduran,dişlere bakan iki tarafı hafifçe konkav olan,üçgen şeklinde dişeti bölümüdür. 6

7 Şekil-1: Dişetinin çeşitli kısımları ve alveol mukozası sınırı.dp: Dişeti Papili,SD: Serbest Dişeti,SDO:Serbest Dişeti Oluğu, YD:Yapışık Dişeti,MGB: Mukogingival Birleşim,ALM:Alveol Mukozası,DK: Dişeti Konveksliği Şekil-2: Vestibül-Oral düzlemde diş ve dişin destek dokularını gösteren şema.1.mine,2.dentin,3.pulpa,4.dişeti,5.periodontal Membran,6.Alveol Kemiği,7.Mukogingival birleşim,8.sement,9.dişeti kreti,10.dişeti oluğu,11.serbest dişeti oluğu,12.epitelyal ataşman,13.yapışık dişeti,14.dişeti epiteli,15.dişeti bağ dokusu,16.alveol mukozası. 7

8 Şekil-3: Dişin bukkal yüzeyindeki normal marjinal gingivanın şematik olarak histolojik görünümü. GS:gingival sulkus,oe:oral epitel,ose:oral sulkuler epitel, JE:Bağlantı epiteli, N:nötrofilik granülosit, L:lenfosit, V:gingival pleksus kanalları, Co: kollagen fibriller, Fi:fibroblast, P:plazma hücreleri, MAB:marjinal alveolar kemik, PDL:periodontal ligament. 8

9 Şekil-4:Dentogingival bağlantı 9

10 2. Dişeti Büyümesine Neden Olan İlaçların Listesi (26): Kategori Sınıfı Jenerik isim Ticari isim İmmunsüpresanlar Siklosporin-A Sandimmum,Neoral Antiepileptikler Barbitüratla Fenobarbital Aparoxal, Kaneuron r Fenitoin Gardenol, Di-hydan Dilantin Valproik asid Depakine chronol, Depakin Urgabatrin Sabril Kalsiyum kanal blokerleri Fenilalkil Amin Verapamil Isoptine, Verapamil Benzodiaze pin Dihidropirid in Diltiazem Nifedipin Nifedipine+atenolol Nitrendipin Amlodipin Felodipin Nicardipin Nimodipin Locidipin Verapamil-ratiopharm Cardiostal, Cardiazem Mono-tildiem, Diacor Diltiazem-ratiopharm Tildiem Diltiazem-LP, Bitildiem Dilrene Adalat,Chronoadalat, Nifedipine-ratiopharm Beta-adalat,Tenordate Baypress,Nidrel Amlor Flodil Loxen Nimotop Caldine 10

11 Resim-3: Genç bir hastada alt anterior dişler bölgesinde enflamatuar değişikliklerin eşlik ettiği reaktif dişeti büyümesi.kızarıklık ve şişlik gibi enflamatuar degişiklikler marginal gingivada açıkça görülmektedir.stilman yarıkları interdental papillanın büyümesinin bir sonucudur. 2.a - Antikonvülzanlar Fenitoin (5-5 diphenylhydantoin (DPH))(Dilantin,Epanutin) : İlk kez 1938 de tıbbın hizmetine sunulan fenitoin;epilepsi hastalığının ana tedavi edici ajanıdır.paracelcus tarafından Yıldırım Hastalığı olarak tanımlanan bu hastalık;klasik bilgilere göre tarihle neredeyse yaşıttır. Grandmal ve petit mal nöbetlerini önlemek için kullanılır.ayrıca beyin ameliyatı ya da kafa travması sonrasında da kullanılır.fenobarbital türü;osteomalasi,hipokalsemi,depresyon gibi çeşitli nörolojik bozuklukların tedavisinde de kullanılır. Fenitoin;beyin korteksinde sinir blokajı yaparak etkisini gösterir.ancak bu ilacın epilepsi nöbetlerini önlemedeki başarısının yanında uzun süreli kullanımı sonucu yan etkileri de mevcuttur.kemikte bazı patolojiler oluşabilir.çünkü parathormonun salgılanmasını inhibe ederek kemikten kana kalsiyum geçişine neden olur.böylece osteoporoza yol açar.bunun yanında kan,deri,karaciğer,endokrin sistem ve immün sistem üzerinde de yan etkileri kanıtlanmıştır. Ancak dişhekimliği yönünden önemli bir yan etkisi de dişeti büyümesidir.ilk defa 1939 yılında Kimball tarafından bildirilen (22) bu yan etkisi; 11

12 günümüzde fenitoin kullanan hastaların %50sinde meydana gelmektedir.ancak bazı kaynaklara göre bu ilacı kullanan hastalarda dişeti büyümesinin görülme sıklığınınyaklaşık %3-%84.5 arasında değiştiği bildirilmiştir. Fenitoin e Bağlı Dişeti Büyümesinin Klinik Özellikleri Fenitoin kullanımında dişeti büyümesinin ilaç kullanımına başladıktan sonra 1 ila 6 ay içinde başlayabileceği bildirilmiştir. Bazı kaynaklarda ise ilacın bu yan etkisinin klinikte gözlemlenmesinin 6-9 ayı bulabileceği bildirilmiştir (12).Ancak oluşmaya başlayan dişeti büyümesi 1 yıl içinde en üst safhasına ulaşır. Fenitoine karşı verilen hiperplastik cevabın ilk belirtisi genellikle interdental papilin büyümesi şeklindedir.papil başlangıçta kırmızı ve yumuşaktır,sonra yumuşak dokuda meydana gelen fibrozis nedeniyle papil daha sıkı bir hale gelir.interdental papillanın genişlemesi ve marginal dişetinin kalınlaşması ile başlayan hiperplazi dişlerin interproksimal boşluklarını doldurur ve zamanla labiale ve linguale doğru yayılarak lobüler bir görünüm almaya başlar.bu durumda dişeti kolay kanamayan, fibrotik bir yapıdadır.ancak plak ve diğer irritanların neden olduğu iltihap ile doku; kırmızı, ödemli, süngerimsi, ülserli ve kanamaya meyilli bir hal alır.bu durum sekonder enflamasyonun işaretidir. 12

13 Resim-4:Fenitoin e bağlı dişeti büyümesi. Resim-5: Fenitoin hiperplazisi. Aşırı büyümüş dokular dişlerin anatomik kronlarını kısmen örterler.bazen de hiperplazi; bazı dişleri ya da ağızdaki dişlerin tümünü bütünüyle örtecek boyutlara ulaşabilir.bu durumda konuşma ve çiğneme gibi fonksiyonlar da engellenebilir. Büyüme karakteristik olarak dişeti kenarından çizgisel bir biçimde ayrılmıştır.büyüme; dişsiz alanlarda gözlemlenmemesine rağmen Poppel ve Collins (31); dişsiz bölgede fenitoine bağlı dişeti büyümesi tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 13

14 Hiperplazinin alt ve üst çenede ön dişlerin vestibül yüzlerinde daha şiddetli olduğu tespit edilmiştir (5).Bazı kaynaklarda ise üst çenede alt çeneden daha ileri boyutta olduğu belirtilmiştir.bunun nedeninin de sürekli hava teması dolayısıyla oluşan dişeti kuruması olduğu söylenmiştir.ancak ağzın posterior bölgelerinde hatta palatinal mukozada gingival büyümenin daha ciddi boyutlarda olduğunu tespit eden araştırmacılar olmuştur (5). Fenitoine bağlı dişeti büyümesinin şiddetinde etkili olan faktörler: Oral hijyen eksikliği Enflamasyon varlığı ve miktarı Plak birikimi Diştaşı oluşumu Pseudoceplerin derinliği Resim-6: Kötü ağız hijyeninin eşlik ettiği Fenitoin e bağlı dişeti büyümesi. Oral hijyen; büyümenin yer ve miktarında etkilidir (12).Gingival hiperplazi sonucu pseudocepler oluşur ve bu kısımlarda hijyen sağlamak zorlaşır.böylece biriken plak dişeti enflamasyonunun artmasına neden olur. Sekonder enflamasyon adı verilen bu durumda dokunun görünümü değişir.oysa enflamasyonla komplike hale gelmemiş gingival hiperplazi vakalarında dokular yoğun,sıkı,kanamasız ve ağrısızdır. 14

15 Özetle;dişeti büyümesi fibröz büyümeyle başlayıp sekonder olarak enflame olur ya da enflamasyonla başlayıp sekonder olarak fibrozis gelişir.enflamasyonun eşlik etmediği büyüme dut görünümüne sahip,lobüler tarzda,açık pembe renkli, kanamaya meyili olmayan bir yapıda ve sıkı kıvamdadır. Fenitoin e bağlı dişeti büyümesine sekonder enflamatuar değişimler eklendiğinde kırmızı,kırmızı-mavimsi renk değişimi olur,lobüler görünüm kaybolmaya başlar ve kanamaya eğilim artar (Resim-6). Bazı çalışmalarda fenitoin kullanan hastalarda dişeti hiperplazisi derecesinin tükrükle atılan fenitoin miktarı ile ilgili olabileceği ve fenitoinden zengin tükrükle temas eden dişetinde hiperplazinin artabileceği belirtilmektedir.doku kültürü çalışmaları; fenitoinin fibroblast proliferasyonu üzerinde direkt stimülatör etkisi olduğunu göstermiştir. Antikonvülzan ilaçların serumdaki folik asit seviyelerini azalttığı gösterilmiş ve hücresel düzeyde kullanımını bloke ettiği belirtilmiştir.bu vitamin eksikliğinin de lokal irritanlara karşı asıl fiziksel bariyer olan gingival sulkus epitelinde dejeneratif değişikliklere neden olarak dişeti büyümesine yardım ettiği ileri sürülmektedir. Fenitoin alan hastalarda immunolojik açıdan hiperplazi; tükrükte daha düşük konsantrasyonlarda IgA bulunmasına bağlanmaktadır.iga daki bu azalmanın, dişeti büyümesi için hazırlayıcı bi faktör olan lokal enflamasyonu arttırdığı belirtilmektedir. Hiperplazi; temizliği sınırlayan doku büyümesi olduğu, çiğneme fonksiyonunu engellediği ve estetik olarak istenmediği için tedavi edilmelidir.ilacın alımı kesildiğinde hiperplazinin kısmen veya tamamen geri döndüğü bilinmekteyse de epilepsi tedavisi sonuçlanmadan ilacın kesilmesi söz konusu değildir.çünkü fenitoin, grand-mal ve psikomotor epilepsi tedavisinde etkin bir ilaçtır.bir diğer çözüm; hiperplazik dişetinin cerrahi olarak çıkarılması olmasına karşın olguların çoğunda kötü ağız hijyeni ile hiperplazi tekrar oluşmaktadır. 15

16 2.b- İmmunsüpresanlar Siklosporin-A (CsA): Cyclic bir polipeptid olan CsA; 1972 yılında Sandoz Laboratuarları tarafından keşfedilmiş çok etkili bir immunsüpresiftir.organ nakli yapılan hastalarda nakledilen organın reddini önlemek için kortikosteroid ve azatioprin ile birlikte yaygın olarak günümüzde kullanılmakla birlikte diabetes mellitus (Tip2), romatoid artrit,sarkoidoz,lupus eritematozus,multiple skleroz ve immunolojik hastalıkların tedavisinde de etkin olan bir ilaçtır (12). En önemli özelliği;non-steroid immunsüpresifler arasında myelotoksik etkisi olmamasıdır. Ancak nefrotoksisite,hepatotoksisite,hipertansiyon,lenfadenom,dişeti büyümesi,hirsutizm,tremor,iştahsızlık,mide bulantısı gibi çeşitli yan etkileri bildirilmiştir. Böbrek ve karaciğerde meydana gelebilen toksik yan etkisi geri dönüşümlüdür ve bu durum tedavinin başarısını bozmadan toksik etkilerin tamamen elimine edilene kadar dozun azaltılmasıyla sağlanır.nefrotoksisite ve hipertansif etkisini azaltabilmek için ayrıca nifedipin ve diltiazem gibi Ca antagonistleri hastalarda kullanılmaktadır. Günümüze kadar yapılmış araştırmalarda CsA kullanan hastalarda dişeti büyümesi görülme sıklığının %25-81 arasında olduğu bildirilmiştir (3). Siklosporin e Bağlı Dişeti Büyümesinin Klinik Özellikleri Siklosporine bağlı dişeti büyümesinin oluşumu diğer ilaç gruplarındaki gibi öncelikle interdental papilden başlar.anterior bölgede posterior bölgeye göre daha sık gözlenir.kötü ağız hijyeni ile daha da artar.oluşumu haftalar içinde yavaş bir şekilde gelişir.dişeti kısmen eritematöz, genellikle marginal gingiva ve interdental papiller ödematöz olup küçük mekanik travmalarda kanamaya yatkındır ve palpasyon bulgusu olarak belirli bir sertlik dikkati çeker ama hidantoin hiperplazisine göre yine de daha az fibröz görüntü vermektedir.ayrıca siklosporin hiperplazisinde; dişlerin bulunmadığı alveol mukozasında hiperplazi görülmemektedir. Tüm ilaç gruplarında dişeti büyümesinin klinik 16

17 görünümü benzer olup birbirinden ayırt edilmesi klinik olarak zordur.ancak siklosporine bağlı dişeti büyümesinde görülen farklılık; lobuler tarzda dişeti büyümelerinin üzerinde papiller tarzda büyümelerin görülmesidir (23) (Resim-7).. Resim-7:Siklosporin e bağlı dişeti büyümesi. Resim-8: Siklosporin e bağlı dişeti büyümesi. 17

18 Resim-9: Siklosporin e bağlı dişeti büyümesi. Resim-10: Siklosporin e bağlı dişeti büyümesi. Atilla ve ark. (3); siklosporin kullanan hastalarda görülen dişeti büyümesi ile CsA kullanma süresi ve CsA serum seviyesinin ilişkili olmadığını ortaya koymuştur.ancak yapılan bu araştırmada 6 aydan kısa süre CsA kullanan hastalarda dişeti büyümesinin,ilacı kullanma süresiyle pozitif ilişkili olduğu; 6 aydan daha uzun süre CsA kullananlarda ise böyle bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.ayrıca yine aynı araştırmada; CsA kullanımını takiben dişetinde büyüme ile ilgili değişikliklerin ilk 6 ayda hızlı oluştuğunu ve 12 ayda ulaşabileceği en üst seviyeye geldiği tespit edilmiştir. 18

19 2.c- Kalsiyum Kanal Blokerleri: Kalsiyum kanal blokerleri antihipertansif ilaçların genel grubundadır.kutanöz reksiyonlarla da yakından alakalıdır (18). En çok görülen yan etkilerinden biri dişeti büyümesidir (18). Daha az görülen yan etkileri; purpuric exanthem, pemfigoid, fasial telenjiektazi, subakut kutanöz lupus eritematozus, fotosensitivite reaksiyonları, oral ülserler ve eritromelaljidir (18). Kalsiyum kanal blokerlerinden dişeti büyümesine sebep olan ilaçlar ise Verapamil, Felodipin (35), Nimodipin, Nicardipin, Nifedipin, Amlodipin (21), Manidipin (17), Nitrendipin (7) olarak tespit edilmiştir.bir dihidropiridin olan İsradipin in ise dişeti büyümesini indüklemediği ortaya konmuştur (21).).Bu ilaçlar arasında en sıklıkla kullanılanı Nifedipin dir.1986 da Norveç te yapılan bir araştırmada kalsiyum kanal blokeri olarak kullanılan ilaçların %39 unun Nifedipin, %27 sinin Verapamil, %21sinin Amlodipin, %10 unun Diltiazem, %3 ünün Felodipin olduğu, böylece en büyük oranın Nifedipin e ait olduğu belirlenmiştir (4). Nifedipin: İlk olarak İstail de 1977 yılında kullanılmaya başlanılan nifedipin; kalsiyum kanal blokeri ilaçlar içinde en sık kullanılan ilaçtır. Dihidropiridin grubundandır. Nifedipin; hipertansiyon, vazoplastik anjin ve ventriküler aritmiler ve postmyokardial sendrom tedavisinde kullanılmaktadır.farmakolojik olarak birincil etkisi; serum konsantrasyonunu değiştirmeksizin kalp ve damar düz kaslarının membranındaki kalsiyum kanallarından extrasellüler kalsiyumun hücre içine girişini bloke etmektir. Kalsiyumun hücre içerisine girmesinin engellenmesiyle O2 gereksinimi azaltılır, kontraksiyon yanıtı inhibe edilir, böylece koroner ve sistemik arterler genişletilmiş olur (4).Bu vazodilatatör etkisiyle kan basıncı düşürülmüş olur (7). Nifedipin gibi pek çok 19

20 kalsiyum kanal blokeri vasküler düz kas ve fibroblastların büyüme ve proliferasyonunu inhibe eder. Bunun yanında ekstrasellüler matriks proteinlerinin (kollagen, fibronektin, proteoglikan) sentezini inhibe eder (7). Nifedipin kullanımının dişeti büyümesine yol açtığı ilk kez Lederman ve ark. tarafından bildirilmiştir (24). Nifedipin e Bağlı Dişeti Büyümesinin Klinik Özellikleri: Nifedipin kullanan hastalarda da diğer ilaç gruplarında olduğu gibi interdental bölgeden başlayan dişeti büyümesinin olduğu belirlenmiştir (4). Ayrıca hem anterior hem de posterior bölgede büyüme gözlenmiştir.lezyonlar başlangıçta lokal olup,sıkı kıvamlıdır.papilde başlayan büyüme zamanla lobüler bir şekle bürünüp mobil hale gelir.zamanla renk değişimi göstererek çevresine göre daha kırmızı bir hal alır, süngerimsi kıvamlı ve kanamaya meyilli bir hale gelir (4). İlerledikçe pseudocepler oluşur,derin fissurlar meydana gelir.büyümedeki artış ilerlerse dişeti; klinik olarak dişlerin kron kısımlarını kısmen ya da tamamen örter (7). Resim-11: Nifedipin e bağlı dişeti büyümesi. 20

21 Resim-12: Nifedipin e bağlı dişeti büyümesi. Brown ve ark. (7); Nifedipin ve fenitoin e bağlı dişeti büyümesinde klinik olarak bazı benzerliklerin olduğunu gözlemlemişlerdir.dişeti büyümesinin nodül şeklinde olduğunu ve lokalizasyononun alt ve üst çenelerde anterior bölgenin vestibül yüzeylerinde oluştuğunu tespit etmişlerdir.bazı vakalarda ise maksiler molar ve premolarların bukkal,palatinal ve distal dişetinde büyümenin görüldüğünü bildirmişlerdir. Resim-13: Nifedipin e bağlı dişeti büyümesi. Nifedipin kullanımında; dişsiz alanlarda dişeti büyümesinin görülmediği bildirilmiştir. Ioulios ve ark. (18) da yaptıkları çalışmayla bu görüşü desteklemişlerdir. 21

22 Mikrobiyal dental plağın ve dişeti iltihabının nifedipine bağlı dişeti büyümelerindeki yeri konusunda çeşitli görüşler vardır. Ayrıca Heijl ve ark. da (16) köpeklerde bir dihydropiridine olan Nitrendipine kullanarak yaptıkları çalışmada; dişeti büyümelerinin daima mikrobiyal dental plağın yoğun olduğu noktalardan başladığını belirtmişlerdir.buna karşılık Morisaki ve ark. (28) dişeti iltihabı olan ve olmayan ratlar üzerinde araştırma yapmışlar ve her iki grupta da Nifedipin e bağlı dişeti büyümesini gözlemlemişler ve iltihabın bu büyümeyi daha da şiddetlendirdiğini belirlemişlerdir. Baylas ve ark. da bu konuda yaptıkları bir araştırma sonucunda Morisaki ve ark.nın vardığı sonucla aynı görüşte olduklarını ortaya koymuşlardır (4). Sonuç olarak; Nifedipin in dişeti büyümesi için doku yüzeyinde hazırladığı uygun ortama mikrobiyal dental plak gibi, iltihabi periodontal hastalıkların ana etkeninin eklenmesi ile klinikte rastladığımız Nifedipin e bağlı dişeti büyümeleri ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum kanal blokerlerinin kullanımına ara verilmesi ile semptomlar azalmaya başlar hatta tamamen ortadan kalkabilir.ancak ilaca tekrar başlanmasıyla belirtiler tekrar geri döner.ilaç kullanımına son verilmesinden bir hafta sonra dişetinin vertikal boyutunda belirgin bir azalma gözlenir.dişeti büyümesinin tamamen yok olması ise başlangıçtaki büyümenin boyutuna bağlı olarak 15 gün-2 ay içinde olduğu bildirilmiştir (29). İlaca Bağlı Dişeti Büyümesi aşağıda belirtilen hastalıklardan ayırt edilmelidir: Kronik gingivitis Hiperplastik gingivitis Herediter gingival fibromatozis Hamilelik gingivitisi Sarkoidoz Crohn s hastalığı 22

23 Lösemi Amiloidoz Wegener s granülomatozu Mukolipidoz Mukosakkaridoz dur. 3. İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Histopatolojik Özellikleri : Hiperplazi terimi ancak özel bir hücre tipinin hacim ve miktarındaki artış olarak değerlendirilir.oysa dişeti büyümesinin; hücre sayısındaki artış sonucu değil, ekstrasellüler matriks hacmindeki artış sonucu oluştuğu görüşü günümüzde kabul edilmektedir. Brown ve ark. da (6) ilaca bağlı dişeti büyümesinin nonkollagen matriks birikimi ve bağ dokusundaki artış sonucu oluştuğunu belirtmişlerdir.dişeti büyümesinde rol oynayan ilaç kategorilerinin tümü için lezyonun histopatolojisi benzerdir.büyüme; epitelde ve bağ dokusunda artış şeklinde görülür. Dişeti büyümesinin histopatolojik olarak incelenmesi için başvurulan ışık mikroskop tekniğinde; dişeti bağ dokusunun artmasıyla dişetinde boyut artışı olduğu tespit edilmiştir.ayrıca dişeti kesitlerinde epitelde akantoz ve parakeratoz, dişeti bağ dokusunda da düzensiz yerleşimli,bol kollagen lif demetleri gözlemlemlenmiştir. Elektron mikroskop çalışmalarına göre; artmış olan bu bağ dokusunun içinde büyük oranda kollagen olmayan matriks ve ana madde (substans) vardır.çevrede bağ dokusuna doğru uzanan retepegler mevcuttur. Bazı kaynaklara göre; ilaca bağlı olan büyümelerin granülasyon dokusu tarzında olduğu bildirilmiştir.bu doku pek çok fibroblast, genç kapiller damarlar ve düzensiz yerleşimli fibrillerin yanında tek tük lenfosit hücrelerini içerir. 23

24 Fenitoin e bağlı dişeti büyümelerinin histopatolojik incelemesinde; en dıştaki cok katlı yassı epitelde kalınlaşma (akantoz) ve yer yer parakeratotik bölgeler görülmüştür. Epitel papilla tarzında ince ve sık tepecikler halinda stromaya doğru ilerlemiştir (1). Bağ dokusundaki başlıca değişiklikler ise; lamina propriada kollagen liflerde ileri derecede bir çoğalma,fibroblast sayısında artma ve retepeg proliferasyonudur.proliferasyon, bağ dokusunda olduğu gibi konnektif doku stromasındaki kapillerlerde de mevcuttur.kan damarları çoğalmış ve genişlemiş olup irregülerdir (1). Siklosporin kullanımı sonucu dişeti büyümesi oluşmuş hastalarda yapılan gingivektomi sonucu elde edilen histopatolojik preparatlarda lezyonun; düzgün olmayan, inişli çıkışlı genişlemiş, bazı bölgelerde odak şeklinde parakeratinize çok katlı yassı epitel ile kaplı olduğu görülmüştür. Epitelin altında düzgün bir dağılım göstermeyen, lenfosit ve çok sayıda plazma hücrelerinden oluşan infiltrasyon odakları ve sıklaşmış bağ dokusu görülmüştür. Çok sayıda iltihap hücreleriyle infiltre olmuş bazı bölümlerde yüzeydeki yassı epitelde defekt ve bunun etrafında cerahatli granülasyon dokusu da göze çarpmıştır. Lemair ve ark. (25), kan lipoprotein komponentlerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi nedeniyle dokulara bağlanan CsA düzeyinin de farklı olabileceğini, bunun sonucunda da dişeti içindeki lokal CsA düzeyinin fibroblasların sentez ve proliferasyon özelliklerini değiştirebileceğini ileri sürmüşlerdir. 4. İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Risk Faktörleri: Seymour ve ark.nın (34) yaptığı bir çalışmaya göre ilaca bağlı dişeti büyümesinde; yaş, büyüme faktörleri, plağın indüklediği immunolojik ve enflamatuar değişkenler,periodontal faktörler, ilaca bağlı dişeti bağ doku homeostazındaki değişiklikler, ilaçların farmakodinamik-farmakokinetiği, kombine ilaç kullanımı ve genetik özellikler; risk faktörleri olarak ortaya konmuştur. 24

25 4.a- Yaş: Girgis ve ark. (13) ; yaptıkları bir çalışmada Fenitoin e bağlı dişeti büyümesinin özellikle çocuk ve genç erişkinlerde daha sık görüldüğünü belirtmişlerdir.bazı araştırıcılar da; yaşlı ve orta yaşlı hastalara kıyasla gençlerde dişeti büyümesinin daha sık oluştuğunu belirleyerek Girgis ve ark. na katılmışlardır. Buna rağmen Penarrocha-Diago ve ark. (30) Fenitoin e bağlı dişeti büyümesi ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını rapor etmişlerdir. Nishikawa ve ark. (29) ratlar üzerinde yaptıkları bir araştırmada; Nifedipin e bağlı dişeti büyümesinin genç erkeklerde daha sıklıkla oluştuğunu vurgulamışlardır. Bazı araştırmacılar; cinsiyetin kalsiyum kanal blokerlerine bağlı dişeti büyümesinde önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir ve erkeklerin kadınlara göre üç kat daha fazla risk altında olduklarını bildirmişlerdir. Radwan-Ockzo ve ark. (32) da, cinsiyetin bir risk faktörü olduğunu vurgulamışlar ve 124 böbrek hastası üzerinde yaptıkları arştırmada Siklosporin in etken olduğu dişeti büyümesine erkeklerin kadınlara göre iki kat daha fazla yatkın olduğunu belirtmişlerdir. 4.b- Büyme Faktörleri: Literatürde; transforme büyüme faktörü (TGF), epidermal büyüme faktörü (EGF), ve keratinosit büyüme faktörü (KGF) üzerine yapılan çalışmalar mevcuttur. Bu büyüme faktörlerinden transforme büyüme faktör-beta 1 (TGF-β1) dişeti büyümesinde ana role sahiptir.tgf; fibroblastları, kollagen,fibronektin ve proteoglikan gibi ekstrasellüler matriks proteinlerinin sentezini arttırmaları için stimüle eder.yapılan araştırmalarda; TGFβ1 in ekstrasellüler matrikste latent halde bulunduğu, ancak bir yaralanma ya da bakteriyel plak sonucu oluşan kronik gingivitiste salgılanmasının uyarıldığı ortaya konmuştur. 25

26 Bazı araştırmacılar Siklosporin in sitokin ve büyüme faktör seviyelerinde etkili olarak dişeti fibroblast aktivitesini değiştirebileceğini öne sürmüşlerdir. James ve ark. (20) TGF-β1 i hem sağlıklı hem de Siklosporin e bağlı büyümüş dişetinde bağlantı epitelinde saptamışlardır.ancak enflamatuar hücrelerin yoğunlukta olduğu alanlarda TGF-β1 miktarının az olduğunu tespit etmişlerdir.aynı çalışmada; içine Siklosporin konmuş fibroblast kültürlerinde ortama daha sonradan TGF-β1 eklenmesi sonucu total protein ve kollagen sentezinin arttığı gözlemlenmiştir.siklosporin ile TGF-β1 kültürlere beraber konulduğunda ise sadece TGF-β1 in bulunduğu kültür gruplarına göre matriks sentez stimülasyonunun azaldığı görülmüştür (20). Buduneli ve ark. (8) dişeti oluğu sıvısındaki TGF-B1 seviyelerini, sağlıklı ve Siklosporin kullanan iki ayrı hasta grubunda incelemişler ve Siklosporin tedavisinin dişeti oluğundaki TGF-B1 düzeyini arttırdığını tespit etmişlerdir. Bazı araştırmacılar (4), ilaca ağlı dişeti büyümesi olan hastalarda tükrük içeriğini inceleyerek epidermal büyüme faktörü (EGF) ve sinir büyüme faktörünü (NGF) glandüler ve total tükrükte saptamışlar ve EGF ile NGF nin Siklosporinden etkilenmediğini rapor etmişlerdir. Nicardipin kullanan hastalarda Matsumoto ve ark.nın (27) yapmış olduğu bir araştırmaya göre; bu hastalardan kültüre edilen dişeti fibroblaslarında EGF reseptör sayısının arttığı saptanmıştır. Yapılan bazı araştırmalarda, Fenitoin e bağlı dişeti büyümesi olan dokularda bağ dokusu büyüme faktörünün; Siklosporin-A veya Nifedipin e bağlı dişeti büyümesi olan dokulardaki bağ dokusu büyüme faktörünün seviyesine oranla daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Epidermal büyüme faktörü reseptörleri de Nifedipin, Verapamil ve Diltiazem kullanılması durumunda daha yüksek olarak tespit edilmiştir (27). 26

27 4.c-Plağın İndüklediği Enflamatuar ve İmmunolojik Değişkenlerin Rolü: Sitokinler enflamasyon durumunda temel olarak lenfosit ve makrofajlardan salınır. Başlıca enflamatuar sitokinler ise interlökin-1(il-1), interlökin-2 (IL-2), lökotrien- B4 (membran lipid mediatörü),tümör nekroz faktör alfa(tnf-α), interlökin-1 alfa(il1-α), interlökin-6(il-6), interlökin-8 (IL-8), platelet aktivasyon faktörü (PAF) dür. Monosit ve T hücrelerinin başlıca ürünü IL-1 dir.bu faktör fibroblast proliferasyonu ve kollagen sentezinin stimülasyonundan sorumludur. Heijl ve ark. (16), ilaca bağlı dişeti büyümesinin; sitokinlerin arttırıcı etkisiyle oluştuğunu belirtmişlerdir. Nötrofiller,makrofajlar ve eozinofiller tarafından, araşidonik asit 5 lipooksijenaz enzimi yolu ile üretilen LTB4; nötrofil kemotaksisi ve endoteliyal hücrelere adezyondan sorumludur.bunun yanında lizozomal enzimlerin açığa çıkmasını, bağ doku yenilenmesindeki fibroblast aktivitesini ve yara iyileşmesini düzenler. PAF fibroblastların aktive olmasını sağlayarak proliferasyonunu arttırır. IL-2 sentezini inhibe ederken IL-1 üretimini aktive eder. Emingil ve ark.(11), sağlıklı ve Siklosporin kullanan, böbrek nakli uygulanmış kişilerden oluşan iki ayrı gruptan aldıkları dişeti oluğu sıvılarında LTB4 ve PAF düzeylerini incelemişlerdir.sonuçta; dişeti oluğu sıvısındaki LTB4 ve PAF düzeylerinin Siklosporin kullanımıyla önemli bir ilişki içerisinde olmadığını saptamışlardır ve bu sitokinlerin enflamasyon nedeniyle var olduklarını düşünmüşlerdir. IL-6 nın değişik sitokinleri inhibe ettiği ve bu sitokinlerin de fibroblast aktivitesini stimüle ettiği belirtilmiştir. James ve ark.(20), IL-6 ve (TGF-β) seviyesinin artmasıyla fibroblastların kollagen sentezi yapmasının kolaylaşabileceğini ileri sürmüşlerdir. Cebeci ve ark. (10) siklosporin kullanımına bağlı dişeti büyümesi olan hastaları hafif şiddette dişeti büyümesi ve şiddetli dişeti büyümesi gösterenler olarak iki grupta toplamış ve bu hastaların periferik kandaki lökosit dağılımını incelemişlerdir.bu çalışmaları 27

28 sonucunda; sadece CD2 nin şiddetli dişeti büyümesi gösteren hastalarda artmış olduğunu tespit etmişlerdir.ayrıca Bulut ve ark. da (15) yine Siklosporin e bağlı dişeti büyümesi olanların bağ dokusunda doğal öldürücü hücreleri(natural killer hücreler) düşük olarak saptamışlardır. Weinzweig ve ark. (92), kalsiyum kanal blokerlerinin hücre içine kalsiyum iyonlarının geçişini inhibe etmesiyle T hücre proliferasyonunu ve IL-2 üretimini inhibe ederek dişeti büyümesinde rol oynayabileceklerini belirtmişlerdir.ayrıca Verapamil in mast hücre salınımını, nötrofil fonsiyonlarını ve trombosit fonksiyonunu inhibe ettiğini Nifedipin in de trombosit aggregasyonunu azaltıcı etkisinin olduğunu rapor etmişlerdir. Ruhl ve ark. (33) ilaca bağlı dişeti büyümesi görülen ve sağlıklı kişilerden oluşturulmuş iki ayrı grubun tükrük içeriklerini inceleyerek bu iki grup arasında albumin ve IL-6 seviyelerinin önemli oranda farklılık olduğunu saptamışlardır.ancak tükrük proteinlerinini tümünde toplam bir değişiklik gözlememişlerdir.buna göre; ilaca bağlı dişeti büyümesinde enflamatuar sitokin ve albuminlerin rol aldığı sonucuna varmışlardır. 4.d-Periodontal faktörler: İlgenli ve ark. (19) Siklosporin in periodontal dokular üzerindeki etkisini sıçanlar üzerinde yaptıkları bir çalışmade incelemişlerdir.150 adet sıçan üzerinde yapılan bu çalışmada Siklosporin in periodontal dokular üzerinde değişiklik yaratacak etkilere sahip olduğunu, oluşturduğu değişikliklerin de plak retansiyonuna bağlı olarak daha da çok olabileceğini belirtmişlerdir. Penarrocha-Diago ve ark. (30) Dişeti büyümesinin oluşumunda oral hijyen ve dişeti enflamasyonunun önemli rol oynadığını ortaya koymuşlardır.ayrıca diş fırçalama sıklığı ile dişeti büyümesinin şiddeti arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.bunun yanında zayıf ağız hijyeni olan pek çok hastada dişeti büyümesinin 28

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ

PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Zeynep Serap BERKTAŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Eralp

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı