W SMMM AŞ Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "W SMMM AŞ Fax: +902122308291"

Transkript

1 Güney Bağmsız DeneLım ve lel : W SMMM AŞ Fax: Eski Buyukdere Cad. ey om Orjın Mas!ık No:27 Tı(areL Sıcil Ne: Building a better Meslek, Sarıyer workıng world istanbul - Turkey YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Yunsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kuruluna. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine llişkin Rapor Yunsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faalyet raporunu. denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Grup yonetimi sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü maddesi ve Sermaye Pıyasası Kurulu nun ( SPK ) Nolu Sermaye Piyasasında Fınansal Raporlamaya lişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faa!ıyet raporunun konsolıde finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağmsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grupun 27 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ( BDS ) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağıms!z denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgfler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2 EY Buliding a better working world Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK ) 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 işletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grupun öngörülebilır gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin Önemlı bir belirsizliğe rastlanılmamıştır. Güney Badımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirflk Anonim Şirketi A memberjirm of Ernst Young Global Limited Metin CanğuIl ı, SMMM 27 Şubat2015 Istanbul, Türkiye (2) 10cm hor fi,m of E not lolınj Global Limıted

3 YüNQQ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Merkez, İstanbul Sabancı Center Fabrika, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi r. VŞ e..,rf riı.ı- t

4 1. GENEL BiLGİLER Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak Aralık 2014 Hesap Dönemi Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin internet sitesinin adresi: Ticaret Unvanı : Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez Adresi : Sabancı Center Kule: Levent, Beşiktaş / istanbul - Türkiye Telefon : Faks : / iletişim bilgileri ile Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler: Organize Sanayi Bölgesi! Çerkezköy Tekirdağ/Türkiye Internet Adresi : Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapılan ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler: Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte Grup ), ana ortaklık Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve hisselerinin çoğunluğuna veya kontrolüne sahip bulunduğu konsolidasyon kapsamında dört bağlı ortaklıktan oluşmaktadır. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 21 Haziran 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket in ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. dir ve Şirketin ve ana ortağının hisse senetleri Borsa Istanbul Anonim Şirketi ne kate edilmiş olup ulusal pazarda işlem görmektedir. Şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı: kişidir (2013 ortalama personel sayısı: 1.750). Tüm dünyada 50 den fazla ülkeye ihracat Yünsa nın Almanya, Amerika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hi ndistan, Ispanya, Isveç, Italya, israil, Japonya, Kanada, Kore, Norveç, Rusya, Sırbistan, Singapur, Türkiye-Çerkezköyde tasarım ofisleri bulunmaktadır. Slovakya ve Tunus ta acenteleri, Italya-Biella ve Grup un hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: TL Pay(%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,88 Halka açık kısım ve Diğer (*) , ,00 (t) Halka açık kısım ve diğer kaleminin, TL lik kısmı halka açık kısım tutarını ifade etmekte olup oranı %30.63 tür tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: Il, Na: 13.1) ile ihraççının bilgilendirilmesi hususlarında değişiklik yapılmıştır. ilgili değişiklik ile ihraççıların pay sahipleri bilgilerini alabileceği haller Tebliğ ile sınırlandırılmıştır, 2

5 lcracı Anılan hüküm uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşunun tarih ve 690 sayılı Genel Mektup u ile idari mercilere verilmek ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla pay sahipliğine ilişkin olarak ihraççılar tarafından talep edilen bilgilerin MKK nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ihraççılara iletilebileceği bildirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler uyarınca! Şirketin tarihli diğer ve halka açık kısım sermaye payları. Merkezi Kayıt Kuruluşundan dönem içerisinde alınan son pay sahipleri listesinde geçerli olan payları içermektedir. Grup un onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 (2014; adet) hisseden oluşmaktadır. Kr kayıtlı nominal bedeldeki adet İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakkı Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul toplantılarında hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup oy hakkında imtiyaz yoktur. Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu nun 434. Maddesi uyarınca, paylarının toplam itibari değerleri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: Yönetim Kurulu: ADI SOYADI ÜNVANI KONUMU GÖREV SÜRESİ Mehmet Nurettin Pekarun Başkan Icracı 26 Mart2013 Mart2015 Mehmet Göçmen Başkan Vekili lcrac 26 Mart 2013 Mart2015 MevlütAydemir Üye lcracı değil 26 Mart 2013 Mart 2015 Barış Oran Üye Icracı değil 26 Mart2013 Mart 2015 Mehmet Kahya Üye-Bağımsız Icracı değil 18 Nisan 2012 Mart2015 Hüsnü Paçacıoğlu Üye-Bağımsız değil 18 Nisan 2012 Mart2015 Üst Yönetim: Cem ÇELİKOĞLU < Genel Müdür) 1952 doğumlu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ilişkiler Bölümü mezunu olup Şirketimizde den beri görev yapmaktadır tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Semih UTKU ( Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler) 1962 doğumlu, Baltimore Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü mezunu olup Şirketimizde tarihinden beri görev yapmaktadır tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bora BİRGİN (Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama ve Satış) 1973 doğumlu. Nottingham Üniversitesi Endüstri Ekonomisi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Manchster Üniversitesi (UMIST) Tekstil Bölümü nde tamamlamıştır. Şirketimizde 19.03, 1998 den beri görev yapmaktadır tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Mehmet Emin ÇİĞDEM <Fabrika Koordinasyon Direktörü) 1952 doğumlu, Istanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olup Şirketimizde tarihinden bu yana görev yapmaktadır te bugünkü görevine atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine ait bilgiler internet sitemizde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nun 5.1. maddesinde yer almaktadır..3

6 Yönetim: Engin SARIBÜYÜK (İplik ve Dokuma İşletmeleri Müdürü) 1981 doğumlu, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. Executive MBA programını Sabancı Üniversitesi nde tamamlamıştır. Şirketimizde ten bu yana görev yapmaktadır de bugünkü görevine atanmıştır. Hakan KONUŞKAN (Planlama Müdürü) 1968 doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana görev yapmaktadır, te bugünkü görevine atanmıştır. Melik ERDiNÇ (Tedarik Zinciri Müdürü> 1970 doğumlu, Istanbul Üniversitesi Işletme Bölümü mezunu olup lisansüstü eğitimini Fairleigh Dickinson Üniversitesi Finansman ve Yönetim Bölümünde tamamlamıstır. Şirketimizde dan bu yana görev yapmaktadır te bugünkü görevine atanmıştır. Aslıhan Ece İRTİŞ (Mali İşler Müdürü) 1976 doğumlu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası Ilişkiler Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana görev yapmaktadır te bugünkü görevine atanmıştır. D. Hakan AYDINLIK (Ürün Geliştirme ve Tasarım Müdürü) 1965 doğumlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümü mezunudur. Şirketimizde dan bu yana görev yapmaktadır de bugünkü görevine atanmıştır. Serhat ÖDÜK (Pazarlama Müdürü) 1977 doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü mezunudur. Şirketimizde den bu yana görev yapmaktadır Oda bugünkü görevine atanmıştır. Gülden DOĞAN (Pazarlama Müdürü) 1969 doğumlu, Istanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde dan bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Görkem AYGÜN (Pazarlama Müdürü> 1976 doğumlu, Ankara Üniversitesi Işletme Bölümü mezunudur. Şirketimizde dan bu yana görev yapmaktadır te bugünkü görevine atanmıştır. Tamer ÖZKAN (Pazarlama Müdürü) 1971 doğumlu, Bilkent Universitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Uğur BAŞDAŞ (Kalite Kontrol Müdürü) 1974 doğumlu, Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Tamer TOK (İnsan Kaynakları Müdürü> 1967 doğumlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Işletme Bölümü mezunudur. Şirketimizde O dan bu yana görev yapmaktadır da bugünkü görevine atanmıştır. Murat YILDIRIM (Ar-Ge Müdürü> 1968 doğumlu. Uludağ Universitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezundur. Şirketimizde ten bu yana görev yapmaktadır te bugünkü görevine atanmıştır. Lütfi Serde MOĞULKOÇ (Pazar Geliştirme Müdürü) 1974 doğumlu, Marmara Universitesi Tekstil Terbiye Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. 4

7 Fuat ORHAN (Endüstri Mühendisliği Müdürü) 1972 doğumlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Fikret DEĞERCAN (Bakım ve Enerji Müdürü) 1966 doğumlu, Istanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış olup, Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Sinan YORGANCIGİL (Ticari Strateji ve Fiyatlandırma Müdürü) 1978 doğumlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olup lisansüstü eğitimini RWTH Aachen Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Selami AKDAĞ (Boya İşletmeleri Müdürü) 1957 doğumlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olup lisansüstü eğitimini Istanbul Üniversitesi Işletme Bölümünde tamamlamıştır. Şirketimizde 20.1O.2014ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. Fatma Filiz TUNCA (Ürün Geliştirme ve Tasarım Müdürü) 1959 doğumlu, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde ten bu yana bugünkü görevini yürütmektedir. DENETİM KOMİTESİ Denetim Komitesi, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi iki kişiden oluşmaktadır. Denetim Komitesi nin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi Mehmet Kahya, üyeliğini Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Paçacıoğlu yürütmektedir. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket in Yönetim Kurulu Uyeleri nin görev süreleriyle aynıdır. Denetim Komitesi Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetim Komitesi nin raportörlüğü, Şirket in Iç Denetim Birimi tarafından yürütülür. Raportör, Denetim Komitesi Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi nin işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetim Komitesi nin görevi, Yönetim Kurulu na Şirket in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirketin, başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve şirketin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir. Denetim Komitesi, iç denetim raporlarını inceler, denetim takvimini onaylar, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu na rapor sunar. Denetim Komitesi, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı na sunar. Denetim Komitesi. Şirket merkezinde veya Denetim Komitesi Başkanı nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Şirket bünyesindeki üç kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi nin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi Hüsnü Paçacıoğlu. üyeliklerini Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran ve Mali Işler Genel Müdür Yardımcısı Semih Utku yürütmektedir. Komite üyelerinin görev süresi. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Uyeleri nin görev süreleriyle paraleldir. Kurumsal Yönetim Komitesi nin amacı, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket 5

8 Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulanmasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır. Şirkette Kurumsal Yönetim likelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite ayrıca. Kurumsal Yönetim Ilkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ucret Komitesi nin de görevlerini yerine getirir. Toplantı gündemi. Komite Başkanı nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar gündeme alınmasını istedikleri konuları raportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı na bildirirler. Toplantılar, Başkan ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yılın başında Kurumsal Yönetim Komitesi ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu na sunar. Başkan ın uygun göreceği kimseler toplantılara katılabilirler. Komite nin görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Şirket Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite; Başkan hariç,yönetim Kurulu tarafından seçilen azami bir Uye den oluşur. Komitenin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi Hüsnü Paçacıoğlu, üyeliğini Yönetim Kurulu Uyesi Barış Oran yürütmektedir. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Uyeleri nin görev süresiyle paraleldir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması. krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi. tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili Komite Kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar. uygulamaların, Toplantı gündemi Komite Başkanı nca tespit edilir. Yönetim Kurulu ve Komite Uyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Başkanı na bildirirler. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantıya davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda muameleleri yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmışlardır yılında, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamışlardır. Misyon Tekstilin farklı alanlarında, öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih edilen ve değer yaratan lider bir kuruluş olmak. 6

9 Vizyon Tekstil ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratarak büyümek ve global bir güç olmak. 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2014 Yılı Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporunun 5.6. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun 7 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında sabit ücret belirlenir. icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Uyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim Kurulu Üyelerine! atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Ust düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Ucretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi. adil, objektif. yüksek performansı takdir eden, rekabetçi! ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Ucret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü. performans. işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması. şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandı rılmasıd ır. Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız iş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da iş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır. Yine Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da! şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir. Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için yan haklar!! toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar piyasa koşullarına uygun! rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yünsa şirket genelinde bütünsel ve sürekli bir inovasyon kültürünün yaratılmasına odaklanmıştır. 7

10 Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında, teknoloji ve yenilik çalışmalarının sistematik olarak yürütülmesi, yeni pazarlara ve yeni müşterilere ulaşmak için katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Yünsa Ar-ge merkezi inovasyon kültürünün yerleştiği katılımcı bir iklim yaratmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda sektöre öncülük etmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Merkezde yenilikçi ürün, ekipman ve süreçlerin geliştirilmesi, verimliliği artırıcı ve üretim maliyetlerini düşürücü projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir, Yünsa Fikir Üretme Merkezinde şirket hedeflerine uygun yenilikçi fikirlerin üniversite işbirlikleriyle projelere dönüştürüldüğü; sürdürülebilir, öncü ve yaratıcı bir ortam oluşturulmuştur yılı içerisinde, TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Universite Sanayi Işbirliği Zirvesinde 129 Ar-Ge merkezi arasında üniversitelerle en iyi işbirliğine sahip Ar-Ge Merkezi ödülünün sahibi olan Yünsa Ar-Ge Merkezi, bu yılda da Üniversite-Sanayi işbirliği(usi) kapsamında 16 üniversite ile işbirliğini daha ileriye taşımak amacıyla, karşılıklı protokoller imzalamaya başlamıştır. Bu protokoller ortak araştırma geliştirme projelerinin yapılmasının yanı sıra; açık inovasyon toplantıları, öğrenci stajları, laboratuvar olanakları, etkinlikler, yayın abonelikleri ve teknik geziler alt başlıklarını da kapsamakta olup, 2014 yılında 2 üniversite ile başlangıç yapılmıştır. Yünsa Ar-Ge Merkezi ne Teknolojik Urün Tanıtım ve Pazarlama Desteği çerçevesinde gösterdiği başarı nedeniyle, 2014 yılında düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi Işbirliği Bölgesel Toplantısı nda TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından ödül verilmiştir sonu itibariyle, Ar-Ge Merkezi proje portföyünde 6 sı kamu destekli olmak üzere toplam 55 adet proje yürütülmüş. 15 i kamu destekli olmak üzere 110 proje tamamlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yünsa Ar-Ge Merkezi nin kendi projelerindeki sonuçların bilimsel yayınlara dönüşmesi 2014 yılında da devam etmiş, 5 projeye ait 6 teknik çıktı yayınlanmıştır yılında başvurusu yapılan 1 adet patentin araştırma raporu olumlu neticelenmiştir. 20 yıl koruma sağlayan incelemeli patent alım süreci devam etmektedir. Ayrıca 2014 yılında 3 buluş faydalı model başvurusu ile koruma altına alınmıştır. Yünsa 2014 yılında, 5476 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi personeli ücretleri üzerinden faydalanılan gelir vergisi, damga vergisi, SGK işveren hissesi, Ar-Ge personeli maaşı ve Ar-Ge indirimi teşviğinden yararlanmıştır. Yünsa Ar-Ge Merkezi nde yürütülen projeler kapsamında ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) ile T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan teşvik sağlanmıştır. 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Sınırlı Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır. Yatırımlardaki Gelişmeler T.C. Ekonomi Bakanlığı na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden alınan tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesine istinaden 2014 yılı içerisinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların toplam değeri ABD Doları, tarih ve B sayılı Yatırım Teşvik Belgesine istinaden 2014 yılı içerisinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların toplam değeri ABD Doları, tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesine istinaden 2014 yılı içerisinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların toplam değeri ABD Doları olmuştur. Teşviksiz diğer yatırım harcamaları da dikkate alındığında, 2014 yılında yaptığımız tüm yatırımların toplam değerinin ABD Doları bazında yaklaşık 9,4 milyon ABD Doları na, TL bazında ise 20,2 milyon Türk Lirası na ulaştığı görülmektedir. 8

11 İç Kontrol ve İç Denetim Şirketin hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmak için Şirket bünyesinde bir İç Denetim Bölümü bulunmaktadır. Şirket İç Denetim Bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Uyelerinden oluşan Denetim Komitesi ne doğrudan periyodik olarak raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. Iç kontrol mekanizması, üst yönetimin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Birimince düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Iç Denetim Bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirketin kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin makul düzeye indirilmesine yönelik güvence vermek ve işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektir. Bağlı Ortaklıklar ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Yunsa Germany Gmbh Yünsa nın %100 ortaklık payı bulunan Exsa Deutschland Gmbh şirketinin adı 2009 itibariyle Yunsa Germany Gmbh olarak değiştirilmiştir. Şirket, Almanya ve çevresinde pazarlama ve satış faaliyetlerini düzenleme ve gerçekleştirme amacıyla kurulmuştur. Yunsa UK Ltd. Yünsa nın %100 ortaklık payı bulunan Yunsa UK Ltd şirketi, 2007 yılında, Ingiltere Leeds de Yünsa ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetleri için kurulmuştur. Yunsa USA lnc Yünsa nın %100 ortaklık payı bulunan şirketin adı 2009 yılı itibariyle Yunsa USA lnc. olarak değiştirilmiştir. Şirket, Amerika da pazarlama ve satış faaliyetlerini düzenlemekte ve gerçekleşti rmekted ir. Yunsa ltalia S.r.l. Yünsa nın %100 ortaklık payı bulunan Yunsa ltalia S.r.l. İtalya Biella da kumaş tasarımı ofisi olarak hizmet vermektedir. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. jstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi 28 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil ettirilerek faaliyetlerini bu tarihten itibaren sürdürmektedir. Şirket in iktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 9

12 Özel Denetim ve Kamu Denetimi ne İlişkin Bilgiler 1 Ocak - 31 Aralık 2014 döneminde Şirketimizde özel denetim olmamıştır. Şirketimiz 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu çerçevede hazırlanarak yürürlüğe giren 2006/95/AT ve 2004/108/AT yönetmelikleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kamu denetiminden geçmiştir. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi 2014 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan, Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki Idari Yaptırım ve Cezalara Ilişkin Bilgi 2014 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır. Yararlanılan Teşvikler Şirketimiz, mevcut teşvik belgelerine istinaden 2014 yılında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası teşviklerinden istifade etmiştir. Bağışlar 2014 yılı içerisinde Türkiye de toplum yararına faaliyet gösteren çeşitli vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına TL bağış yapılmıştır. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri 1 Ocak Aralık 2014 tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi nde değişiklik yapılmamıştır. Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1 Ocak-31 Aralık 2014 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği 28 Mart 2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Denetim Komitesi nin önerisi ve Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of ErnstYoung Global Limited) nin, bağımsız denetim şirketi olmasına hissedarlarımızca onay verilmiştir. Toplu Sözleşme Uygulamaları Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası ile üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayii lşverenleri Sendikası arasında imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi tarihleri arasında uygulanmaktadır. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler Çalışanlarımıza iş değerlemesi ve ücret politikalarımız çerçevesinde, baz maaş. ikramiye, performansa bağlı değişken prim, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik katkısı, kaza ve hayat sigortası, yasal zorunluluğun üzerinde yıllık izinler ve sosyal izinler gibi çeşitli olanaklar sağlanmaktadır. Diğer taraftan makama tahsisli araç, çeşitli iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik 10

2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL

2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL 2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL Yurt dışı Bağlı Ortaklıklar: Yünsa Almanya, Yünsa Amerika, Yünsa İngiltere ve Yünsa İtalya Acenteler: Almanya, Amerika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,

Detaylı

2013 4 Faaliyet Raporu

2013 4 Faaliyet Raporu 4 2013 Faaliyet Raporu 2 3 Kuruldu umuz ilk günden itibaren eflsiz kumaflları, estetik dokunufllarla sanata dönüfltürüyoruz. Bugün 40. yılımızı mutlulukla kutlarken, dünyanın en büyük ilk befl kumafl üreticisinin

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 1.3 OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-31 Mart 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu Eczacıbaşı

Detaylı

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü, saat 10:30

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Maslak No 1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: 1 Maslak, Sarıyer 34398 Istanbul, Turkey Tel: +90 212 366 60 00 Fax: +90 212 366 60 10 www.deloitte.com.tr

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 MAYIS 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 MAYIS 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 MAYIS 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. 16 Nisan 2015, Saat: 11.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. 16 Nisan 2015, Saat: 11. FAALİYET RAPORU 2014 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 Nisan 2015, Saat: 11.00 BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş. İSTİNYE ŞUBESİ

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na E! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.cam Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu MSOLAK 30.04.2014

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu MSOLAK 30.04.2014 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu MSOLAK 30.04.2014 İçindekiler 1. Kısaca Brisa... 4 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 4 1.2. Misyon,

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAÖIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kuruluna:

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAÖIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kuruluna: E ı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel +902123153000 SMMMAŞ Faz:,902122306291 Eski Büyükdere Lad. ey.com Orjn Maslak. No:27 Ticaret Sicil Na: 479920-327502 Ouıldıng a befter Masıak. Sarıyer 34395 workıng world

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Faaliyet raporu 2-28 A) Genel bilgiler Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı