UZAKTAN EĞİTİME DAYALI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ WEB SİTELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN EĞİTİME DAYALI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ WEB SİTELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey UZAKTAN EĞİTİME DAYALI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ WEB SİTELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF DISTANCE ASSOCIATE DEGREE EDUCATION PROGRAMS ACCORDING TO THEIR WEB SITES M. Emin MUTLU H. Cem SALAR İrfan SÜRAL E. Pınar UÇA GÜNEŞ Anadolu Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi ÖZET: Üniversitelerde kısıtlı öğretim üyesi kaynağının etkin ve verimli kullanımının yanı sıra, daha geniş ve farklı öğrenci kitlelerine hitap edebilme özelliğinden dolayı iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim dünyada olduğu gibi Türkiye de de hız kazanmıştır (Yükseköğretim Kurumu, Kasım 2005). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu (Yükseköğretim Kurumu, Kasım 2005) raporunda belirtildiği üzere; yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaygınlaştırmak ve verimini artırmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, 2008 yılı itibariyle uzaktan eğitim veren önlisans programlarının sayısı 31 e ulaşmıştır. Gün geçtikçe, bu sayının artacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye deki yüksek öğretim kurumlarında uzaktan eğitime dayalı önlisans programlarının web siteleri incelenmiştir. Web siteleri öğrenme yönetim sistemi tanıtımı, kayıt bilgileri, değerlendirme ve sınav sistemi, uygulama ve/veya staj, destek hizmetleri, programa kayıt koşulları, mezuniyet sonrası olanaklar, öğrencileri bilgilendirme düzeyi açısından değerlendirilmiştir. Anahtar sözcükler: önlisans, uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, değerlendirme ABSTRACT: Telecommunication and information technology based distance higher education gets popularity in Turkey as in the world because of its accessibility to wider audiences and using the resources efficiently features (The Council of Higher Education of the Republic of Turkey, November 2005). It is aimed to access to new student audience and increase the efficiency of higher education, as stated in the Current Situation of Turkish Higher Education report (The Council of Higher Education of the Republic of Turkey, November 2005). The number of associate degree programs reached 31, in the way of achieving that aim, in It is predicted that the number of associate degree programs will increase in the future year by year. In this study, web sites of distance education based associate degree programs in Turkey have been evaluated. The sites are evaluated in terms of learning management system presentation, registration, evaluation and evaluation system, probation and/or applications, support systems, registration essentials, opportunities after graduation, according to the level of informing the students. Keywords: associate degree, distance education, online learning, evaluation 1. GİRİŞ Türkiye de Açık ve Uzaktan Yüksek Öğretim in gelişimini belirleyen üç önemli nokta vardır denilebilir. Bunlardan ilki 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası (1981) dır. Bu yasa ile birlikte 1982'de 2809 sayılı yasa ile Anadolu Üniversitesi içinde kurulmuş olan Açık-öğretim Fakültesi, uzaktan eğitimi ülke düzeyinde merkezi biçimde yürütmekle görevlendirilmiştir (Mutlu, 2004). İkincisi 1997 yılında Ulusal Ölçekte Uzaktan Eğitim Alternatifleri Fizibilite Analizi (Feasibility Analysis of Nation-Wide Distance Education Alternatives) araştırması TÜBİTAK-BİLTEN tarafından yapılmıştır (Özkul, 2008). Üçüncü olarak 1999 yılında Üniversitelerarası Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle İstemci/Sunucu üniversiteler eşlemesi yoluyla uzaktan ders sunumu amaçlanmış, üniversitelerin YÖK izni ile bağımsız ders/program açmalarına olanak sağlanmış, derslerin kredilendirilmesi yapılmış, Enformatik Milli Komitesi (EMK) oluşturulmuş ve görevlendirilmiştir. Bütün bu yasal çalışmalar ülkenin yüksek öğretime dayalı ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut Yüksek Öğrenim Sisteminin kapasitesini arttırmak için yapılmıştır. Bu nedenle, birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de, geleneksel eğitim sisteminden farklı olarak eğitimi okul duvarları dışına taşıran ve çağın teknolojik olanaklarını işe koşan uzaktan eğitim sistemi ele alınmıştır (ÖZER, 1989).

2 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey den 1993 yılına kadar olan süreçte uzaktan eğitim sistemini Açıköğretim Fakültesi yürütmeye devam etmiştir. Mevcut lisans programlarının sayısını arttırmış, yeni önlisans ve lisans tamamlama programları açmıştır yılları arasında programlar, öğrenciye sunulan hizmetler ve sınav yönetiminde bazı değişiklikler yapılmıştır yıllarında Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi kurumsal ve yönetsel açıdan yeniden yapılandırılmıştır (Anadolu Üniversitesi, 2008). İnternetin kullanımı ve yaygınlaşması ile birlikte, öğrenme ortamı olarak basılı malzemeler, TV ve Radyo, CD ve DVD kullanan Açıköğretim Fakültesi, internete dayalı hizmetler sunmaya başlamıştır. Yasal altyapının oluşması ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte 2001 yılından itibaren üniversitelerde Uzaktan Eğitim yüksek lisans ve önlisans programları açılmaya başlanmıştır. 2001'de 5 üniversitede 2 yüksek lisans ve 3 önlisans programıyla başlayan internete dayalı yüksek öğretim programları (Mutlu, 2004) 2008'de 13 üniversitede 31 önlisans programı, 1 üniversitede lisans tamamlama programı, 1 üniversitede 3 lisans programı, 15 üniversitede 19 yüksek lisans programıyla yaklaşık öğrenciye ulaşmıştır (Özkul, 2008). Açılan internete dayalı programlar hizmetlerin çoğunu internet üzerinden vermektedir. Bu noktada bu çalışma, Türkiye deki yüksek öğretim kurumlarında uzaktan eğitime dayalı açılmış olan önlisans programlarını, programların web sitelerinden alınan bilgilerle, öğrenme yönetim sistemi tanıtımı, kayıt bilgileri, değerlendirme ve sınav sistemi, uygulama ve/veya staj, destek hizmetleri, programa kayıt koşulları, mezuniyet sonrası olanaklar, öğrencileri bilgilendirme düzeyi açısından değerlendirmek üzere yapılmıştır. 2.YÖNTEM Türkiye de YÖK onayı ile açılan internete dayalı önlisans programları ÖSYM 2008 yılı kılavuzundan belirlenmiştir. İnternete dayalı önlisans programlarının web sayfaları taranarak öğrenme yönetim sistemi tanıtımı, kayıt bilgileri, değerlendirme ve sınav sistemi, uygulama ve/veya staj, destek hizmetleri, programa kayıt koşulları, mezuniyet sonrası olanaklar hakkında bilgiler toplanmıştır. Araştırmada, öğretim yılında öğrenci alan internete dayalı önlisans programlarının web sayfaları Ekim-Kasım 2008 döneminde incelenmiştir. Ayrıca 2008 ÖSYS Yükseköğretim Uzaktan Eğitim programlarına ait tercih ve yerleştirme verileri de alınmıştır. Araştırmada uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenimini gerçekleştirmek isteyen / öğrenimine devam eden öğrencilerin programdan beklentileri ve sıkça sordukları soruları içeren forumlar taranmış, değerlendirme ölçütlerinde göz önünde bulundurulmuştur. 3.BULGULAR 3.1 Önlisans Programları 2008 ÖSYS Yükseköğretim Uzaktan Eğitim programları incelendiğinde 13 üniversitede 13 farklı isimde önlisans programı açıldığı görülmektedir. 13 üniversiteden 2 tanesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu adı altında faaliyet göstermekte, bir tanesi Açık Öğretim Fakültesi, diğerleri de mevcut örgün eğitim veren yüksekokulları bünyesinde hizmet vermektedir. Tablo 1 de üniversiteler ve açılan programlar yer almaktadır.

3 220 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey Tablo 1: Üniversiteler ve Açılan Programlar (ÖSYM, 2008) ÜNİVERSİTE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ PROGRAM WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME MEKATRONİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TURİZM VE KONAKLAMA CİLİĞİ ULUSLARARASI LOJİSTİK TURİZM VE OTEL CİLİĞİ Tablo 1 de yer alan programlar öğrenme yönetim sistemi tanıtımı, kayıt bilgileri, değerlendirme ve sınav sistemi, uygulama ve/veya staj, destek hizmetleri, programa kayıt koşulları, mezuniyet sonrası olanaklar bakımından aşağıda değerlendirilmiştir. 3.2 Değerlendirme Kriterleri 14 Aralık 1999 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Üniversitelerarası iletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği" kapsamındaki ders ve programlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek amacıyla, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Enformatik Milli Komitesi tarafından bir belge hazırlanmıştır. Programlar ile ilgili web sayfalarının değerlendirilmesinde "Uzaktan Yükseköğretim Kapsamında Açılacak Dersler/Programlara İlişkin Genel İlkeler adlı bu belge göz önünde bulundurulmuştur.

4 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 221 Teknik Altyapı ve Ders Sunumu: Üniversiteler internete dayalı uzaktan eğitim programlarını yürütmek amacıyla kendi bünyelerinde altyapı çalışmalarını yürüttükleri gibi hizmet alımına da gittikleri görülmektedir. Bu noktada bazı üniversitelerin öğrenme yönetim sistemlerini kendi bünyelerinde geliştirme yoluna gittikleri, bazılarının ise özel firmalardan hem içerik hem de öğrenme yönetim sistemlerini temin ettikleri görülmüştür. Öğrenme yönetim sistemi bağlamında 5 üniversite kendi yazılımını geliştirme yoluna giderken 7 üniversitenin 3 farklı özel firmadan hizmet aldığı görülmüştür. 1 üniversiteye dair ise herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Tanıtım Videosu: Tanıtım videoları hem programların tanıtımı, hem de derslerin işleniş biçimleri ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgi sağlamaktadır. Uzaktan eğitim önlisans programlarının web sayfalarında yer alan tanıtım videolarının bazılarının öğrenme yönetim sistemini bazılarının da sadece uzaktan eğitim programını tanıttığı görülmüştür. 5 üniversitenin sitesinde tanıtım videosu bulunmakta, 8 tanesinde ise bulunmamaktadır. Örnek Ders: Örnek dersler öğrencilere derslerin nasıl işleneceği, içeriğin nasıl sunulacağı, konular, yöntem gibi noktalarda fikir verebilmektedir. Öğrenme yönetim sistemini tanıtmak amacıyla hazırlanan örnek derslerin birçoğunda kısıtlı uygulamalar sunulduğundan chat, video konferans vb.. araçların kullanımı sınanamamaktadır. 3 üniversitenin web sayfasında örnek ders varken 10 üniversitenin sitesinde bulunmamaktadır. Ücretler: Öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmeleri ve sunulan hizmetleri alabilmeleri için üniversiteye ödemeleri gereken katkı miktarıdır. Sunulan hizmetlerin kalitesi paralelinde ücret bilgisi öğrencilerin üniversite tercihinde etkili olabilmektedir. İncelenen tüm programlara ait ücretler web sayfalarında ayrıntılı olarak verilmiştir. Ders ve dönem tekrarlarındaki ödeme biçimleri belirtilmiştir. Sınav ve Ödevler: Uzaktan eğitim sunan önlisans programlarında vize ve ödevler internet üzerinde yapıldığı bilgisi sunulmuştur. Finaller ise önceden belirlenen merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Vize ve ödevlerin not ortalamasındaki ağırlığı, bunun dışında, öğrenme yönetim sistemini kullanma, sanal sınıf uygulamalarına katılım vb etkinliklerin değerlendirmeye alınıp alınmadığı genelde birçok üniversitenin program tanıtımında yer almaktadır. 1 üniversitede sınav ve ödevler ile ilgili tanıtım bilgisine ulaşılamamıştır. Stajlar: Açılmış olan önlisans programları uygulamaya dönük meslek edinimine yönelik olduğundan staj uygulamaları örgün programlarda olduğu gibi zorunludur. 13 üniversiteye ait web sitesinden 8 tanesinde stajlara ait bilgilere yer verilmişken, 5 tane sitede herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır Destek Hizmetleri: Uzaktan eğitim önlisans programlarının sunmuş olduğu destek hizmetlerinin genel olarak öğrenme yönetim sistemi ve ilgili yazılımların kullanımına yönelik destek, öğrencilere yönelik sıkça sorulan sorular, öğrencilerin sorularını yöneltebilecekleri 7/24 hizmet veren çağrı merkezleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca kimi üniversitelerde her öğrenciye bir danışman atanması yoluyla da destek verilmiştir. Bu bilgiler 1 üniversite dışında 12 üniversitede yer almaktadır. Programa Öğrenci Kabul Koşulları: Bazı üniversiteler kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini internet üzerinden yaparken bazıları ise yüz yüze yapmaktadır. 9 üniversitenin web sayfasında kayıt bilgisi yer alırken, 4 üniversitede kayda ilişkin bilgi yer almamaktadır. Mezuniyet Sonrası İş Olanakları: Üniversitelerin web sayfalarında mezuniyet sonrası iş olanakları ile ilgili genel bilgilere yer verildiği görülmüştür. 1 Üniversitenin mezuniyet sonrası yerleştirme desteği bilgisi ile karşılaşılmıştır. 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Uzaktan eğitime dayalı önlisans programları yüksek öğretimin kapasitesini ve verimliliğini artırmada büyük potansiyele sahip olabilir. Fakat açılan önlisans programlarının sistem yaklaşımı ile yapılandırılması toplumun bu programlara bakışını etkileyebilecek niteliktedir. Sistem yaklaşımı ile destek, dağıtım, yönetim, teknoloji gibi uzaktan eğitimin alt sistemleri oluşturularak etkin ve uyumlu şekilde çalışmaları sağlanmalıdır. Bu noktada açılan programların en iyi şekilde tanıtımını yapabilecek ve ilgilileri bilgilendirebilecek web sitelerinin kurulması önem taşımaktadır.

5 222 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey Yapılan bu araştırmada bazı üniversite programlarının web sitelerinde bazı konulara ait yeterli bilgiler sunulamadığı gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında birkaç öneri geliştirilmiştir; Ders başlangıcında, uygulanacak kurallar, ölçme değerlendirme biçimi, ders sunum çizelgesi (Syllabus) vb. gerekli açıklamalar yapılmalı ve bu bilgiler web ortamında da bulunmalıdır. Öğrencilere sunulacak veya gönderilecek her türlü ders malzemesi, ders planında öngörülen sürelerde ulaştırılmalıdır. Öğrencilere sunulacak veya gönderilecek her türlü ders malzemesi, ders planında öngörülen sürelerde ulaştırılmalıdır. Web sitelerinde Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) ve dikey geçiş olanakları hakkında bilgiler sunulmalıdır. Öğrencilere Öğrenme yönetim sisteminin kullanımı ile ilgili destek materyalleri hazırlanmalıdır. Öğrencilerin sordukları soruların zaman geçirilmeden yanıtlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Öğrencilerin birbiriyle etkileşimine olanak sunan hizmetler sunulmalıdır. Uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve etkililiğinin sağlanması amacıyla ileriki araştırmalarda öğrencilerin uzaktan eğitim program tercihlerini belirleyen değişkenler incelenebilir. Özellikle hizmet alımına giden üniversitelerin sunmuş olduğu öğrenme yönetim sistemlerinin benzerlikler göstermesi öğrenenlerin üniversite tercihini ne yönde etkilediği sorusuna cevap aramak için çalışmalar yürütülebilir. KAYNAKLAR Anadolu Üniversitesi. (2008). Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi- Tarihçesi. Şubat 2009 tarihinde Açıköğretim Sistemi: adresinden alındı Mutlu, M. E. (2004). Türkiye'de Uzaktan Eğitim , 2009 tarihinde Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi: adresinden alındı ÖSYM. (2008). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu. ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/osys/2008_osys_kilavuz.pdf adresinden alınmıştır ÖZER, B. (1989). Türkiye'de Uzaktan Eğitim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), Özkul, A. E. (2008, Ekim 18). Dünyada ve Türkiye de Uzaktan Eğitimin Geleceği ve Öneriler. Şubat 2009 tarihinde Maltepe Üniversitesi Uluslararası Uzaktan Eğitim Konferansı: adresinden alındı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME Dr. Nurettin Şimşek Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Ertuğ CAN Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim

Detaylı

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları A t a t ü rk Ün i v e rs i t e s i Edebiyat Fakütesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences CiltVolume 9, SayıNumber 42, HaziranJune 2009, 83-103 Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi

Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi 50 Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi An Investigation of Distance Education of Turkey in Terms of Learning Management Systems and Curriculum

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARI WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ Levent ATALI, Kürşad SERTBAŞ

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARI WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ Levent ATALI, Kürşad SERTBAŞ TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARI WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ Levent ATALI, Kürşad SERTBAŞ ÖZET İnternet teknolojilerini yeterli ve uygun düzeyde değerlendiren kurumlar

Detaylı

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme *

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * DOI: 10.5961/jhes.2015.104 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * Changes in the

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE VIEWS OF FACULTY MEMBERS FROM DICLE UNIVERSTY ABOUT DISTANCE EDUCATION Cemil İNAN Dicle

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU Yasin ÖZARSLAN 1, Emrah EMİRTEKİN 2, Sabah BALTA 3 Özet Bu çalışmada Yaşar Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK Ulvican YAZAR Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 54187 Serdivan SAKARYA E-posta: uyazar@sakarya.edu.tr

Detaylı

E-ÖĞRENMEDE DESTEK H İZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

E-ÖĞRENMEDE DESTEK H İZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ E-ÖĞRENMEDE DESTEK H İZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ Aşkın Ulaş KABA, Ali GÜNEŞ, Tuğba ALTINTAŞ Anahtar Kelimeler Uzaktan eğitim e-öğrenme Öğrenen destek hizmetleri Öğrenen memnuniyeti Özet Başarılı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Üniversite Web Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniversitelerin Turizm Bölümleri Üzerine Bir Araştırma *

Üniversite Web Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniversitelerin Turizm Bölümleri Üzerine Bir Araştırma * DOI: 10.5961/jhes.2014.089 Üniversite Web Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniversitelerin Turizm Bölümleri Üzerine Bir Araştırma * Use of University Websites for Promotion: A Research on Tourism

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Bu bildiri 20-22 Mayıs 2004 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Erorta, Öğr. Gör. Salih Gümüş Özet: Kuruluşlarda bilgisayarlaşmanın

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sercin@gazi.edu.

Yard.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sercin@gazi.edu. GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN EĞİTİM DOYUMLARI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Yard.Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ LOG KAYITLARININ İNCELENEREK ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ LOG KAYITLARININ İNCELENEREK ANALİZ EDİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: A0041 NATURAL AND APPLIED SCIENCES COMPUTER ENGINEERING Received: July 2007 Accepted: October 2007 2007

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

WEB SİTELERİNİN ANALİZİ YOLUYLA İNTERNET E DAYALI (ONLİNE) EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

WEB SİTELERİNİN ANALİZİ YOLUYLA İNTERNET E DAYALI (ONLİNE) EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ WEB SİTELERİNİN ANALİZİ YOLUYLA İNTERNET E DAYALI (ONLİNE) EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cemil ULUKAN Barış BARAZ * ÖZET İnternet üzerinden uzaktan eğitim veren kuruluşların sayısı son

Detaylı

İNTERNETTE UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN ARAMA SEARCH FOR DISTANCE LEARNING ON THE INTERNET

İNTERNETTE UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN ARAMA SEARCH FOR DISTANCE LEARNING ON THE INTERNET İNTERNETTE UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN ARAMA Yrd. Doç. Dr. Serap Öztürk Anadolu Üniversitesi srozturk@anadolu.edu.tr Özet İnternet, bilgi paylaşımı ve bilgiye ulaşmak için sonsuz olanak sağlamaktadır. Bu olanaktan

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması Gülcan COŞKUN a, Beyza KAYMAKOĞLU a, Ercan GÖK a a Başkent Üniversitesi, Ankara The Internet

Detaylı