ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. AM AÇ Bu prosedür, ITU belgelendirmesi için başvuru yöntemini açıklar. Program hakkındaki bilgiler, olası başvurudan alınacak bilgiler ve belgelendirme hizmeti teklifi için sorumlulukları tanımlar. 2. K AP S AM Bu prosedür, ITU başvurularında ilk ve yeniden belgelendirme kontrolleri için USB belgelendirme programını ve ilk ve yenileme değerlendirmelerini içerir. 3. YÖNTEM İLK BELGELENDİRME Müşteri başvurusunun kabul edilmesi, gerekli detay bilgiler başvuru formuna kayıt edilmesi ve müşteriye sözlü veya yazılı teklif verilmesi. Başvuru formunu, program şartları / sözleşme kurallarını, ITU bilgilerini (çıktı, veya web sitesi yoluyla) kapsayan başvuru paketinin müşteriden alınması Üreticilerin başvuru formunu tamamlaması ve USB kurallarına uyacağına dair sözleşmeyi imzalaması ve USB ofisine iletilmesi Üretici bilgilerinin ve tescil numaralarının USB veri tabanına kaydedilmesi Tescil numaralarının İTU veritabanına girilmesi ve ÇKS nin İTU veritabanından kontrol edilmesi YENİLEMELER Müşteri başvurusunun kabul edilmesi, gerekli detay bilgiler başvuru formuna kayıt edilmesi ve müşteriye sözlü veya yazılı teklif verilmesi. Sahadan sağlanan güncel tescil detayları ve ITU başvuru formu Değişenler ve eklenen üretici bilgilerindeki değişikliklerin ve ek bilgilerin veri tabanına aktarılması ve USB tescil ofisine gönderilmesi USB tescil ofisinin üretici detayları USB veri tabanını kullanmak şartıyla düzeltmesi Tescil numaralarının İTU veritabanına girilmesi ve ÇKS nin İTU veritabanından kontrol edilmesi Tamamlanmış yeni kayıt formları kopyalarının ilgili USB bürosuna gönderilmesi DOKÜMANLAR UOF-2000 İTU Belgelendirme Başvuru Formu UOF-2000 İTU Belgelendirme Başvuru Formu UOF 2020 ITU Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi UOF 2030 ITU Grup Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi UOF 2150 İTU Tescil Numarası Formu USB Veritabanı UOF-2000 İTU Belgelendirme Başvuru Formu UOF 2150 İTU Tescil Numarası Formu USB Veri Tabanı USB Veri Tabanı UOF 2150 İTU Tescil Numarası Formu 3.1 Belgelendirme Başvurusunun Değerlendirilmesi USB, İTU belgelendirme faaliyetleri için başvuruda bulunan firmalara İTU Belgelendirme Başvuru Formu nu (UOF-2000) gönderir. Aynı zamanda bu doküman USB web sitesinde yayınlanmaktadır ve firmalar web sitesinden bu formu doldurabilmektedir. Revizyon No: 06 Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 5

2 Başvuruda bulunan firmalar başvuru formlarını eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Eksik doldurulan formlar işleme alınamaz ve tekrar doldurulması istenir. 1. Doldurulan başvuru formu elektronik posta, faks ya da posta ile USB ye gönderilir. 2. Başvuru formu USB tarafından incelenir. Aşağıdaki durumlarda belgelendirme yapmama kararı verilir ve firmaya nedenleri bildirilir: Firma o yıl içinde başka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirme kapsamına alınmış ve belgesi askıya alınmış ise, Başka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından İTU veri tabanına bilgileri girilmiş ise, USB nin TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nda onaylı olduğu kapsamlar dışında ürün belgelendirmesi isteniyor ise, Firmanın ÇKS (su ürünleri için SKS) olmayan ürün(ler) için belgelendirme isteniyor ise, İlk kez belgelendirme yapılacak olan firmanın hasat / kesim zamanı geçmiş ise, Yenilenen belgelendirme başvurularında, firmanın belgesi bir önceki yıl askıya alınmış ise ve halen belgelendirmenin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise 3. Başvuru formu incelendikten sonra, belgelendirme yapmamak için bir neden yoksa ürün/saha denetimi için UOP-2020 İTU Denetimi Ücretlendirme Prosedürüne göre adam/gün sayısı hesaplanarak başvuru sahiplerine teklif verilir. 3.2 İlk Başvuru Başvuru formu orijinal imzalı olarak ya da elektronik ortamda taranarak USB ofisine gönderilir. Tamamlanmış başvuru formunun USB tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda sertifikasyon süreci başlar. Uygun bulunmamışsa belgelendirme yapılmaz ve firma konu ile ilgili bilgilendirilir. USB tarafından firmaya belgelendirme ile ilgili teklif gönderilir. Firma tarafından teklif kabul edilirse sözleşme (UOF-2020 Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi, UOF-2030 Grup Sertifikasyonu Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır.) Başvuru formları ve sözleşmeler USB veri tabanına yerleştirilir. USB, üretici tescil numarasını yayınlar ve her bir üretici için veri tabanına yükler. Grup Sertifikasyonu altında uygulanabildiğinde bireysel çiftlik detayları, üretici tescil numaraları, üretici organizasyonu (TPO) dosyasında muhafaza edilir Üretici/üretici grubuna ait olan bilgiler USB tarafından kendi veritabanına kayıt edilecek ve yönetmeliğe uygun olarak resmi makamlara bilgilendirme yapılacaktır. Bu kayıt için firmadan belgelendirme yılına ait ÇKS (Su Ürünleri için SKS) bilgileri istenir. Yıllık tescil yenileme günü orijinal tescil detayları USB İTU veri tabanından sağlanabilir. 3.3 Yenilenen Başvurular Üreticiler genellikle başvuru yıl dönümünden bir ay önce iletişime geçerler. Bütün üreticiler bir önceki yıl belgelendirmeye tabi olan kapsam veya alt kapsamı, tescilli ürünleri mevcut ise ikinci yılda olan değişiklikleri başvuru formunda tanımlarlar. Üretici grubunda ise değişen üreticiler ve üretim bilgileri bildirilmelidir. Revizyon No: 06 Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 5

3 Bireysel Sertifikasyon Üretici; ürünler ve hektarların tescili, örtülü veya örtüsüz, ilk veya sonraki hasatlar/ kesimler, belirlenmiş depolama / paketleme tesisleri gibi bilgileri başvuru formuna yazar ve en geç 15 gün önce USB ye ileterek sözleşmeyi imzalar. Üreticiye ait olan bilgiler USB tarafından kendi veritabanına kayıt edilecek ve yönetmeliğe uygun olarak resmi makamlara bilgilendirme yapılacaktır. Bu kayıt için firmadan yeni ÇKS (Su Ürünleri için SKS) bilgileri istenir. Yıllık tescil yenileme günü orijinal tescil detayları USB İTU veri tabanından sağlanabilir. Bu detayları içericektir. Tescil Numarası (ve eğer USB için yeni değil ise, önceki numarası) Üretici detayları Ürünlerin Tescili (alt-kapsam) Yıllık Üretim Alanı/Tahmini üretim miktarı Örtü altı veya örtüsüz İlk hasat / kesim veya diğer hasat/ kesim zamanları Bireysel/Grup sertifikasyonu Belgelenecek bütün lokasyonlar Ürün işleme olarak atanmış yerler (veya eğer ürün işleme çiftlikten uzakta uygulanıyorsa ) Grup Sertifikasyon USB ofisi, bütün grup sertifikasyon üretici organizasyonlarını altında bulunan üreticilerin tescilli alanlarını listeye ekler. Ürünler ve hektarların tescili, örtülü veya örtüsüz, ilk veya sonraki hasatlar/ kesimler, belirlenmiş depolama / paketleme tesisleri gibi bilgileri başvuru formuna yazar ve en geç 15 gün önce USB ye ileterek sözleşmeyi imzalar. Üretici gurubuna ait olan bilgiler USB tarafından kendi veritabanına kayıt edilecek ve yönetmeliğe uygun olarak resmi makamlara bilgilendirme yapılacaktır. Bu kayıt için firmadan yeni ÇKS (Su Ürünleri için SKS) bilgileri istenir. Yıllık tescil yenileme günü orijinal tescil detayları USB İTU veri tabanından sağlanabilir TPO tarafından USB ye bildirilen mevcut değişiklikler Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından veri tabanında güncellenir Eğer başvuru formu uygun bir şekilde doldurulmamışsa veya bütün gerekli ek bilgiler USB ofise iletilmemişse USB, gerekli bilgileri elde etmek için kuruluşla bağlantıya geçecektir Üyelik sürecinin örgütlenmesi ve icra edilmesi düzenlenmesine madde 3.4 deki gibi devam edilir. Ön Denetim: USB, ön denetimin doğru ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ön denetimin yaptırılması müşterinin tercih ve talebine bağlı olup, zorunlu değildir. Firma büyüklüğü/talebi/mevcut durumu dikkate alınarak karşılıklı olarak belirlenir. Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme denetiminin olumlu olacağı anlamına gelmez. Müşteri firma bu yönde bir talepte bulunamaz. Revizyon No: 06 Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 5

4 3.4 İlk ve Yenileme Denetimlerinin Planlanması Bütün üyeler her yıl en az bir kez ziyareti kabul etmelidir. İlk değerlendirme zamanlaması; İTU yönetmeliğine uygun olarak tescilli ürün/ürünler/hayvanlar ve müşteri gereksinimleri göre planlanır İlk Belgelendirmeler İlk yıl için en az 3 aylık kayıt olması gerekmektedir ve ilk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde tüm ürünleri için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir İkinci ve Sonraki Denetimler İkinci yıldan itibaren, aynı kapsamda olan fakat farklı hasat dönemine sahip birden fazla ürünün müteakip kontrollerinde; ilk hasadı gerçekleşen ürün ile üretim alanı/yetiştiricilik kapsamı en çok olan ürünün hasat veya kesim dönemini dikkate alarak kontrol faaliyetini gerçekleştirir. Sertifika kapsamındaki diğer ürünler için çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından risk değerlendirmesi yaparak tüm kontrol noktaları için objektif delilleri elde etmesi durumunda, yerinde kontrol yapmadan kontrol faaliyetini tamamlayabilir. Sözleşme kapsamında yer alan ancak yerinde kontrol edilmeyen ürünlerin hasat dönemlerinde analiz raporlarının uygun olması halinde sertifika revize edilerek yayınlanır. Ziyaret, denetim sırasında sahada en az bir tescilli ürünün bulunduğu zaman aralığına planlamalıdır. Sahanın yeniden belgelendirilmesi, tescilin yenilenmesinin ardından ilk belgelendirmeden bir sene sonraki genellikle 1 ay içerisinde yapılır. Bir önceki denetimden bir yıl sonra yapılacak denetim için, mahsülün ve sezonun değişmesi gibi müstesna durumlar söz konusu olmadıkça 3 aydan fazla ertelemeye genellikle izin verilmez. Herhangi bir gerekçe olmadıkça, yeniden belgelendirme denetiminin 3 aydan daha fazla gecikmesi söz konusu olduğunda, sahanın onayı, başarılı bir denetim yapılana kadar askıya alınır Bununla birlikte USB; müracaat sahibine aşağıdaki bilgileri sunmaktadır: Başvuru formu (ITU Belgelendirme Başvuru Formu (UOF-2000) verilerek, müracaatçı tarafından doldurulması sağlanmaktadır. (hard copy olarak ya da internet üzerinden elektronik olarak) USB hizmetlerinin tanıtımı verilmektedir. (hard copy olarak ya da internet üzerinden elektronik olarak) Müracaatçı tarafından ek olarak ve/veya talep edildiğinde; Belgelendirme süreci, kapsamı ile ilgili bilgi, USB nin belgelendirme programları ile ilgili ek bilgi sağlanmaktadır. USB müracaat sahiplerine, değerlendirme ve belgelendirme prosedürlerinin güncellik bakımında ayrıntılı açıklamasını içeren İTU Denetimi Belgelendirme İş Akışı (UOP- 2130) nı web aracılığı ile sağlar. USB bunun ile birlikte başvuruda bulunan üretici/üretici gruplarını belgelendirme programları konusunda bilgilendirmektedir. Müracaat sahibi hakkında tüzel kişiliği, ismi, adresi, kapsam, arazi büyüklüğü, Yıllık İTU Belgelendirme Ücreti belgelendirilecek ITU Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi (UOF-2020) ve ITU Grup Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi (UOF-2030) üzerinde yer almaktadır. Belgelendirme denetimi ile ilgili bilgi, denetim ile ilgili beklentiler müracaat sahibine iletilerek gerekli olur ise müracaatçıdan kalite el kitabı ve bunu tamamlayacak ilişkili dokümantasyon istenir. Revizyon No: 06 Revizyon Tarihi: Sayfa 4 / 5

5 3.4.4 Müşteriden başvuru formu alındıktan sonra, müşteri ile ilgili tüm bilgiler USB nin organizasyon yazılımına kaydedilmektedir. Eğer müşteri teklifi kabul eder ise yine tüm belgelendirme / yeniden belgelendirme denetimleri, bir sonraki denetim planlaması, TPO nun üreticileri vb. tüm bilgiler bu yazılım ile takip edilmektedir. Yazılıma nasıl bilgi girilmesi ve nasıl planlama yapılması gerektiği USB veritabanında bulunan USB Kalite Yazılımı Kullanma Kılavuzu nda anlatılmaktadır USB, sözleşme imzaladıktan sonra eğer bir nedenden olayı bu hizmeti yerine getiremeyecekse (Kontrolör yetersizliği, kapsamında değişiklik vb.), denetim planlaması yapmadan önce firmaya konu ile ilgili bilgi vererek, bu hizmeti vermekten vazgeçebilir. Bu durumda neden vazgeçtiğini konunun önemine göre firmaya ve gerekli mercilere (T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Müdürlükleri vb.) yazılı olarak bildirir. 4. KAYITLAR Müşteri dosyasında UOF-2140 İTU Denetim Raporu ve Müşteri Dosyası Kontrol Listesi nde yer alan k a yıt lar bulunacaktır. UOF-2140 İTU Denetim Raporu ve Müşteri Dosyası Kontrol Listesi nde yer alan kayıtlar USB veri tabanında da olacaktır. Revizyon No: 06 Revizyon Tarihi: Sayfa 5 / 5

6 UOP-2010 REVİZYONLAR Revizyon No: Revizyon Tarihi Değişikliğin İçeriği 0 00/00/0000 İlk yayın NS 1 04/05/ maddesi eklendi. NS 2 01/07/ maddesinde başvurularının nasıl değerlendirilmesi NS gerektiği hakkında daha ayrıntılı bilgi verildi. 3 01/11/2011 Tarım Bakanlığı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı NS olarak değiştirildi. İTU Hayvancılık kapsamına göre değişiklikler yapıldı. 4 27/09/2013 Seçenek 1 ve Seçenek 2 Belgelendirme Başvuru formu NS İTU Belgelendirme Başvuru Formu olarak değiştirilmiş, Alt Lisans Sözleşmesinin yürürlülükten kaldırılmasından ötürü bu ibare kaldırılmış ve prosedür içeriğinde de genel güncellemeler yapılmıştır. 5 02/07/2014 Belgelendirme Sözleşmesi Seçenek 1 ve Seçenek 2 NS ibareleri Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi ve Grup Sertifikasyonu Belgelendirme Sözleşmesi değiştirildi. USB nin sistemine ve İTU Yönetmeliğine göre tekrar revize edildi. 6 01/08/ ve maddesi eklendi. NS Onay Revizyonlar UOP / 1