Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14

2 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı; İdari Şartname ve Sözleşme çerçevesinde TRT ye temin edilecek Ek-1 listede belirtilen verici istasyonları Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerine ait teknik özellikleri ile çalışma standartlarını tanımlamaktır. Malzeme ve teçhizat CE belgesine sahip olacaktır ve bu şartname ile bu alandaki uluslararası standartlara uygun olacaktır. Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Cevaplar açık ve kesin olacaktır. Cevaplarda anlaşıldı, not edildi ibareleri kesinlikle kullanılmayacaktır. Teklif edilen teçhizat için gerekli olan bütün aksesuarlar kullanım amaçları ile birlikte teçhizat listesinde belirtilecektir. Firmalar teklif vermeden önce uzaktan kontrol ve monitör edilecek sistemler ile istasyon şartlarını yerinde inceleyerek teklif vereceklerdir. 2. İŞİN KAPSAMI: Bu şartname ile tanımlanan Radyo ve TV verici istasyonları uzaktan izleme ve kontrol sistemlerini kendisinden beklenen şekliyle tam performansta çalışabilmesi için gereken her türlü malzeme, teçhizat, yazılım, donanım ve aksesuarları ile birlikte imal/temin ederek pilot olarak İdare tarafından tespit edilecek 8 istasyona montajını yapmak ve sonra tüm Uzaktan izleme ve kontrol sistemini mükemmel çalışır vaziyette (teknik şartnamede istenen özellikleri sağlar bir çalışma) kabul çalışmalarını yaparak TRT Genel Müdürlüğü ne teslim etmek ve teslimat sonrası şartname hükümlerini eksiksiz yerine getirmektir. 3. ÇALIŞMA ESASLARI: Alım konusu sistemlerin genel yapısı Ek 2 ve Ek 3 te verilmiştir. Buna göre; Radyo ve TV verici istasyon binaları ile istasyonlarda bulunan FM Radyo vericileri, Analog ve Sayısal TV verici sistemleri, Jeneratörler, RDS encoderler, receiverlar,, kamera sistemleri vb. ne ait; Analog ve sayısal veriler, Seri giriş/çıkış (RS232-RS485) portlarındaki sayısal veriler, TCP/IP protokolü üzerinden WEB Browser ve SNMP ile kontrol ve kumanda edilen verilerin tümünün bir merkez (TRT Genel Müdürlüğü) ile yalnızca sorumluluk bölgelerindeki sistemler için 8 TRT Müdürlüğü ve her bir Müdürlük altındaki İşletme Bakım Başmühendisliklerince WEB yoluyla uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve programlanması yapılacaktır. Radyo ve TV verici istasyon binaları ile istasyonlarda bulunan sistemlerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi dahilinde; a) İstasyonlarda teşkil edilecek Uç Birimleri (UB) ve aksesuarları ile yazılımlarının alımı, b) Merkezde teşkil edilecek Merkezi Kontrol Ünitesi (MKU) donanımları ve yazılımlarının alımı, c) İdare tarafından tespit edilecek 8 adet UB pilot istasyonunun kurulumu (Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, Antalya ) ve tam performansta devreye alınması, d) Merkezde teşkil edilecek Merkezi Kontrol Ünitesi (MKU) nin kurulumu ve alım dahilindeki Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemine ait tüm Uç Birimleri ve aksesuarlarının devreye alınması 2/14

3 işleri gerçekleştirilecektir. Her bir İstasyonda teşkil edilecek Uç Birim(UB)'ler ile Merkezde teşkil edilecek Merkezi Kontrol Ünitesi (MKU) arasındaki haberleşme ortamı öncelikli olarak GSM şebekesi (GPRS) olmak üzere diğer transmisyon şebekelerine de (PSTN, RF, SAT, vb.) adapte edilebilir yapıda olacaktır. İstasyon transmisyon ortamına göre UB haberleşme portu konfigürasyonu değiştirilebilir yapıda olacaktır. 3.1 Uç Birimleri (UB) Bu birimler istasyon koşullarındaki yüksek RF seviyesinde ve yüksek rakımlarda sorunsuz çalışabilecek şekilde dizayn edilecektir. Alımı yapılacak Uç Birimleri (UB)'ler ile genel anlamda; a) İstasyon binası otomasyonu, b) Verici Sistemleri otomasyonu, gerçekleştirilecektir İstasyon binası ve verici otomasyonu ile; Bina otomasyonu ile; a) Personel giriş/çıkışı takibi ve istasyonun kamera ile kontrolü, UB e bağlanacak olan ve teknik özellikleri UB aksesuarları bölümünde belirtilen Proximity Kart Okuyucu ve hareket algılamalı kamera ile istasyona giren/çıkan personelin takibi yapılacaktır. Personel takibi ile; 1. İstasyona giren/çıkan personelin kimlik bilgileri, 2. İstasyona giriş/çalışma anı fotoğraf ve görüntü bilgileri, 3. İstayona personelin giriş-çıkış zamanı, 4. İstasyonda personelin çalışma süresi, ve benzeri personele ait veriler, b) Jeneratör kontrolü(on/off), UB üzerindeki I/O ünitesi vasıtasıyla jeneratör kontrolü yapılacaktır. Jeneratör kontrolü ile ; 1. Jeneratör kimlik bilgileri, 2. Jeneratör devreye giriş tarihi, 3. Jeneratör toplam çalışma süresi, 4. Jeneratörün uzaktan kontrolüne ait bilgiler(kontrol eden personel vb.) ve benzeri jeneratöre ait veriler, c) Yangın Alarmı kontrolü, UB e bağlanacak olan ve teknik özellikleri UB aksesuarları bölümünde belirtilen Yangın Alarm Dedektörü vasıtasıyla yangın alarmı kontrolü yapılacaktır. Yangın alarmı kontrolü ile; 1. Alarm tarihi, 2. Alarm süresi, 3. Alarm bildirimi, onayı ve benzeri yangın alarmına ait veriler, d) Bina ısısı kontrolü, UB e bağlanacak olan ve teknik özellikleri UB aksesuarları bölümünde belirtilen ısı sensörü vasıtasıyla; 1. İstasyon binası sıcaklık değeri, 2. İstasyon sıcaklık değerine göre alarm ve işlev üretme, ve benzeri bina ısısına bağlı veriler, 3/14

4 e) Elektrik Sayaç değerlerinin okunması (tercih nedenidir.) UB üzerindeki seri portlar vasıtasıyla elektrik sayacı kontrolü yapılacaktır. Elektrik sayacı kontrolü ile; 1. Elektrik sayacı kimlik bilgileri, 2. İstasyon enerjisi gerilim, akım değerleri, 3. Aktif, reaktif güç değerleri, 4. Numaratör değerleri, ve benzeri elektrik sayacına ait veriler, Verici Sistemleri otomasyonu ile; 1. Verici kimlik bilgileri, (Bölge, istasyon,cihaz marka/model,koordinat,vb.), 2. Verici parametreleri, (Giden güç, yansıyan güç,önemli gerilim, akım değerleri vb.) 3. Verici arıza bilgileri,(arıza tarihi, arıza süresi, vb.) 4. Verici yayın bilgileri,(yayın tarihi, yayın süresi vb.) 5. Verici aksesuar bilgileri ve parametreleri(receiver, RDS, vb.) ve benzeri vericilere ait veriler, ile benzeri diğer unsurların monitör ve kontrolü ile birlikte, istenen değerlerin internet üzerinden izlenmesi, kontrol ve kumanda edilmesi, vericilere ait istenilen parametrelerin uzaktan değiştirilebilmesi, tüm bu verilerin depolanması, işlenmesi, merkeze ve/veya istenilen kişiye/kişilere (gerektiğinde) SMS / elektronik posta yolu ile gönderilmesi, raporlandırılması işlerini kapsayacaktır. Sinyal (veri) konfigürasyonu ve raporlandırma işlemi İdarece belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır. UB ye bağlı proximity kart okuyucu, bina sıcaklık sensörü, kapı sensörü, vb. bina otomasyonuna ve verici, verici aksesurları vb. verici sistemleri otomasyonuna ait elemanların UB ve MKU üzerindeki tanımlamaları, bu tanımlamalara ait verilerin değerlendirilmesi ve İdarece belirlenecek diğer tanımlamalar ve bu tanımlamalara ait veriler ve değerlendirme sonucu fonksiyon üretme (alarmlar, işlevler, vb.) işlemlerinin UB üzerinde yapılarak şifrelenmesi, MKU ne gönderilmesi ve MKU üzerindeki yazılım vasıtasıyla İdare veritabanından gelen veriler (Bölge, istasyon, cihaz, yayın, personel vb.) ile birlikte değerlendirilmesi, fonksiyon üretilmesi, internet ağına, ekrana ve yazıcıya gönderilmesi ve benzeri UB-çevre elemanları,ub-mku arasındaki ilişkilendirme, MKU üzerindeki konfigürasyon işlemleri İdarece belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır. IP tabanlı herhangi bir kameranın sisteme adaptasyonu, fotoğraf ve görüntü bilgilerinin iletilmesi, saklanması ile ilgili ve varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilecektir. Analog ve Sayısal Çıkışa sahip eski nesil verici sistemleri için ; 1.Analog Giriş: Giden Güç, 2.Analog Giriş; Yansıyan Güç, 3.Analog Giriş: Verici Yayın var/yok (Uydu receiver çıkışında ses var/yok bilgisi) 1.Sayısal Giriş: Verici on/off, 2.Sayısal Giriş: Exciter on/off, 1.Sayısal Çıkış: Sistem off bilgilerini içermekte olup diğer analog ve sayısal giriş/çıkışlar ile Ethernet dahilindeki bilgiler yine İdarece tanımlanacaktır. Ethernet (TCP/IP ) Çıkışa sahip yeni nesil verici sistemleri için; 4/14

5 SNMP ve diğer protokoller ile vericilerin tam kontrolü sağlanacaktır. İster analog ve sayısal çıkışa sahip eski tip verici sistemleri olsun ister Ethernet (TCP/IP) çıkışa sahip yeni nesil verici sistemleri olsun tüm verici ve aksesuarlarının garanti süresi içerisinde uzaktan izleme ve kontrol sistemine ücretsiz dahil edilmesi firma tarafından taahhüt edilecek ve tüm UB lerin bağlı bulundukları bina ve verici sistemleri verileri, arızaları vb. aynı izleme ekranından görüntülenecektir UB diğer özellikleri: a) UB'lerin her biri uzaktan konfigüre edilebilmelidir. b) UB'ler bağlantılı her biri veriyi depolama, değerlendirme özelliğine sahip olmalıdır. Hafıza birimi 256MB ve üzeri olmalıdır. c) UB'lerin Analog ve Sayısal Giriş/Çıkış portları, Seri portları, Haberleşme portları ve diğer portları kapasitesi genişlemeye uygun ve farklı standartlara adapte edilebilir özellikte olacaktır. Kapasiteleri ve genişleme sınırları teklifte açıkça belirtilecektir. UB lerin giriş/çıkış portları ile diğer portların genişlemeye açık olması tercih sebebidir. d) UB'ler bağlantılı olduğu sistemleri hiçbir şekilde arızalandırmayacaktır. UB ile bağlantılı olduğu sistem arasında izolasyon sağlanacak ve bu izolasyon teklifte belirtilecektir. e) UB arızalandığında yerine farklı marka/model UB rahatlıkla sisteme dahil edilebilmeli ve sisteme tanıtılabilmelidir. Sistemle uyumlu aynı standartlara haiz diğer marka/model UB'ler teklifte açıkça belirtilecektir. f) UB lerdeki mikroişlemci/mikrokontrolörler enerji kesintilerinden etkilenmeyecek, dahili bir bataryaları bulunacaktır. g) UB lerde RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati olacak, yaz/kış saati uygulaması otomatik olarak yapılabilecektir. Ayrıca varsa GPS üzerinden senkronizasyon özelliği teklifte belirtilecektir. GPS özelliği tercih nedenidir. h) UB içerisindeki programa ait Fonksiyon Blok Diyagramları, ladder diyagramları vb. programı görsel olarak izlemeye ve geliştirmeye yönelik program akış diyagramları proje tamamlandığında firma tarafından hazırlanarak İdareye teslim edecek, yine her bir UB için mikroişlemci/mikrokontrolör gibi üzerinde program çalışan tüm sistem parçacıklarındaki programlar açık kod olarak İdareye verilecektir. i) Sistem bağlantıları ile birlikte UB ile ilgili tüm bilgi, belge ve şemalar firma tarafından İdarea verilecektir. j) UB donanım ve yazılımları, firma tarafından UB ile MKU arasındaki iletişim maliyetleri göz önüne alınarak tasarlanacaktır. k) UB ler Merkezlerden resetlenebilmelidir 3.2 UB Sistem Konfigürasyonu Sisteme ait Giriş/Çıkış (I/O) portları konfigüre edilebilir yapıda olmalıdır. UB e ait hafıza birimi olacak kapasitesi ve genişlemesi teklifte belirtilecektir. UB e ait mikroişlemci(ler) in hızı ve genişlemesi teklifte belirtilecektir. Konfigürasyonlar her bir Radyo/TV istasyonu uygulaması için minimum aşağıdaki gibi olacaktır: Bina otomasyonu için; 1 Analog Giriş (1 adet PT100 girişi, min.10bit) 2 Sayısal Giriş (0V/5V) 2 Sayısal Çıkış (Röle) 1 Seri giriş/çıkış (RS485) 1 Seri giriş/çıkış (RS232) 5/14

6 1 Ethernet 1 USB(OPSİYONEL) Verici otomasyonu için; 23 Analog Giriş (0-5V, min.10 bit) 16 Sayısal Giriş (0V/5V) 8 Sayısal Çıkış (Röle) 1 Ethernet 1 Endüstriyel Ethernet Switch(min. 8 port) 1 Endüstriyel PC (ALTERNATİF) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde bina otomasyonu ve verici otomasyonu olmak üzere toplamda her bir Radyo/TV istasyonu uygulaması için Uç Birim(UB) minimum aşağıdaki giriş/çıkış portlarına sahip olmalıdır; 24 Analog Giriş (1 adet PT100 girişi, min 10 bit, 23 adet 0-5V, min.10 bit) 18 Sayısal Giriş (0V/5V) 10 Sayısal Çıkış (Röle) 1 Seri giriş/çıkış (RS485) 1 Seri giriş/çıkış (RS232) 2 Ethernet Ayrıca; a) Tüm Giriş/Çıkış (I/O) portlarının genişleme kapasitesi ve özellikleri ile sistem hafızası, işlemci hızı ve diğer özellikler firma tarafından teklifte belirtilecektir. b) Giriş/Çıkış (I/O) portlarının RTC(Real Time Clock) özelliği olmalıdır. c) Giriş/Çıkış (I/O) portları terminal bağlantı şeklinde olmalıdır. Ledli ve sigortalı olması tercih nedenidir. d) Giriş/Çıkış (I/O) portlarının modüler olması tercih sebebidir. e) Giriş/Çıkış (I/O) portlarının her biri üzerinde tanıtıcı etiketi olmalıdır. 3.3 UB Aksesuarları: UB ile birlikte temin edilecek olan ve EK-1 listede belirtilen Kamera, Proximity Kart okuyucu, Sıcaklık Sensörü, Ethernet Switch, GSM Modem-Router, ADSL Modem-Router, Alarm/Buzzer, Yangın Sensörü, DC besleme, Pano ve varsa firma tarafından belirlenecek diğer aksesuarlar, özellikleri ve UB ile çevre birimleri arasındaki izolasyon sınıfı teklifte belirtilecektir. UB ile bağlantılı olan çevre birimi ve/veya sistemde UB ile adaptasyon sorunu oluştuğunda ilgili çözüm/çözümler firma tarafından teklifte açıkça belirtilecektir. Firmaya talep etmesi halinde İdare tarafından verici ve diğer sistemlerle ilgili detaylı bilgi verilecektir. (Verici sistemleri ve aksesuarlarına ait farklı marka/modelde cihaz ve farklı protokollerde cihaz giriş/çıkış portları mevcuttur.) 3.4 UB Aksesuarları özellikleri: UB aksesuarları, şartnamede belirtilen koşullarda UB ve istasyondaki donanım ve yazılımlarla uyumlu olarak sorunsuz çalışacak olup en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır: Kamera Kamera; istasyon koşullarında gece/gündüz görüşlü min.10m hareket algılamalı, fotoğraf çekebilme özellikli, IP, MPEG4, JPEG, çektiği fotoğrafları merkeze gönderdiği gibi kendi üzerinde veya UB üzerinde depolama özelliği olan, min 640X480 çözünürlükte, çekim tarihi ve zamanı belirtme özelliklerine sahip bir kamera olacaktır. 6/14

7 Çözünürlüğü yüksek, gelişmiş özellikli kameralar tercih nedenidir. Kameranın özellikle GPRS iletim yolu için işletme maliyetleri düşünülerek çekilen fotoğraf(lar)ın merkeze hangi sıkıştırma tekniği kullanılarak gönderileceği ve merkezdeki yazılımda kamera kontrolü ile ilgili bilgiler teklifte açıkça belirtilecektir Ethernet Switch Endüstriyel olmalıdır. Min.8 portlu olmalıdır.(port sayısının fazla olması tercih nedenidir.)10/100basetx RJ45, DC besleme, MTBF> saat (ortalama arızalanma süresi) GSM/GPRS/3G Modem-Router Endüstriyel olmalıdır. Tüm GSM Operatörlerini destekleyen GPRS, EDGE, 3G Modem, Network hata denetimi, Embedded TCP/IP, IPSEC VPN desteği, SMS, DC besleme olmalıdır. GSM/GPRS/3G Modem cihazı UB ünitesi içerisinde bağımsız bir ünite olmalıdır. GSM modem SMS ile reset edilebilmelidir ADSL Modem-Router Endüstriyel olmalı, en az 1 adet 10/100 ethernet portuna sahip olmalıdır. Web tabanlı yönetilebilmelidir. VPN, IPsec özelliği olmalıdır. Server/Client moda çalışabilmelidir. Gelişmiş Firewall, IPS özelliği (güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemi) olmalıdır. DHCP Server/Client özelliği olmalıdır Proximity Kart Okuyucu 125KHz/min.64bit data formatı, Dahili Buzzer, manyetik kapı kontak girişi, Sabotaj koruma Tamper Switchi, min 1 röle çıkışı, min.500 kart kayıt kapasitesi, seri port (RS232/RS485 yada USB) giriş, DC Besleme. Kart Okuyucu ile birlikte üzerinde İdarece görsel olarak belirlenecek amblem/yazı vb. içeren 500 adet kart alım kapsamında firma tarafından ücretsiz verilecek ve Uzaktan izleme ve kontrol sistemine dahil edilecektir Endüstriyel PC(Alternatif) Endüstriyel PC (IPC) fansız olmalı ve IPC de harddisk driver (HDD) kullanılmamalıdır. HDD yerine minimum 8GB ve üstü endüstriyel flashdiski olmalıdır. İşlemci hızı minimum 500MHz ve üzeri olmalı, yukarıda belirtilen ve Uzaktan izleme ve kontrol sistemi için gerekli tüm çıkış portlarına sahip olmalıdır. IPC ile ayrıntılı bilgiler teklifte açıkça belirtilecektir Alarm/Buzzer(Sesli uyarı sistemi) Özellikle personelli istasyonlarda belirlenen alarmlar sonucu personeli sesli uyaracak endüstriyel alarm olacaktır. Min. 80 db ses seviyesi mevcut, dc besleme Yangın Alarm Dedektörü Endüstriyel, optik ve ısı algılamalı duman dedektörü, hassasiyeti ayarlanabilir, yanlış alarmlara karşı algılama sensörleri çoklu tesadüfi çoklu ışık darbeleri prensibine göre çalışacak. Kontak çıkışlı, DC beslemeli olmalıdır Bina sıcaklık sensörü PT100 tipi, min ºC arasındaki sıcaklık değerlerini min.1ºc hassasiyetinde ölçebilmelidir Pano Endüstriyel standartlarda, topraklamalı, darbelere dayanıklı, faraday kafesli pano olmalıdır. 7/14

8 Panolarda elektrik şoklarına karşı yüksek kaliteli şok bastırıcılar, atmosferik koşullardan kaynaklanan elektromagnetik şoklar için darbe emiciler kullanılmalıdır. Fiziksel bağlantılar için ray tipi klemensler, ayırıcı ve durdurucular, grup etiketleri, topraklama klemensleri, pano kapaklarında proje cepleri olmalıdır. Tüm sistemden panoya gelen kabloların pano içerisine girmesi için kablo rakorları olmalıdır. Pano içinde kullanılacak tüm donanım endüstriyel koşullara uygun, test edilmiş TSE belgeli ürünler olmalıdır. Panolar oksitlenme ve paslanmaya dayanıklı yapıda olacaktır. Tüm UB lerin pano içi montajı firma tarafından yapılmış olarak teslim edilecektir DC besleme Ünitesi Tüm UB ünitelerini besleyecek ve aynı zamanda enerji kesilmelerinde en az 24 saat(1 gün) UB ve aksesuarlarının çalışmasını sağlayacak ve sorunsuz çalışacak bir akü grubu (redresör ünitesi dahil) veya UPS(kesintisiz güç kaynağı) firma tarafından temin edilip pano bağlantıları firma tarafından yapılacaktır. 3.5 Merkezi Kontrol Sistemi (MKU): Bu sistem aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirme kapasitesine sahip olacaktır. a) UB lerden gelen verilerin toplanması, b) UB lerden gelen veriler ile İdare veri tabanından gelen verilerin (Bölge, istasyon, verici, personel, vb.) yazılım programları ile işlenerek, internete, ekrana ve istendiğinde yazıcıya gönderilmesi, c) Sistemde kontrol edilecek cihazlara WEB ve SMS ile kontrol komutu gönderilmesi, d) İstasyon binalarında veya sistemlerde yaşanan problemler karşısında alarm üretme ve gelen alarmları operatöre en hızlı şekilde iletme, e) Meydana gelen olayları ve verileri zaman sırasına göre kaydetme, f) Başka bilgisayar ve/veya akıllı sistemler ile iletişimde olabilme, g) Yazıcı, Haberleşme birimleri gibi ek birimlerin kontrolü, Merkez Kontrol Ünitesi (MKU) yedekli (redundant) yapıda olup MKU için biri diğerinin yedeği olacak şekilde minimum 2 adet Runtime server (normal sunucu) ile 2 adet history server (arşiv sunucu) toplamda minimum 4 adet server (sunucu) olacaktır. MKU'ne ait her türlü bilgisayar ve aksesuarı alımı ile İdarenin internet ağına bağlantısı ve kurulumu (devreye alma, yazılımları yükleme vb.) firma tarafından yapılacaktır. MKU da çalışacak server(sunucu)ların herbiri; a) Minimum Core 2 Quad 2.5 GHz (ve üstü) işlemci, b) Minimum 1500 GB HDD (RAID 5 veya RAID 6 yapılandırmak koşulu ile), c) Minimum 8GB RAM, d) DVD writer (Dual layer), özelliğine sahip bilgisayarlar olmalıdır. Ayrıca; a) Sunucular, 19 kabine monte edilebilir olacaktır. b) Sunucularda, yedekli güç ve fan birimleri bulunacaktır. c) Yazılım ve veri tabanı sunucuları yedekli olarak çalışacak şekilde teklif edilecektir. Veri tabanı sunucuları kümelenmiş mimaride çalıştırılacaktır. Teklif edilecek donanım alt yapısında, her fonksiyon için iş sürekliliği garantilenecektir. d) Yedekli çalışmak için gerekecek her türlü donanım (ortak disk birimi, ağ anahtarı, yük dengeleme anahtarı (donanımsal)) ve yazılım firma tarafından teklif edilecektir. e) Web veya uygulama sunucuları, RAID 1 disk yapısı ile teklif edilecektir. f) Her sunucunun disk yapılandırmasında en az 1 adet aktif yedek (hot spare) disk yer alacaktır. 8/14

9 g) Sunucuların monte edileceği, 19 kabin, console anahtarı, en az 19 LCD ekran ve diğer bağlantı elemanları da firma teklifinde yer alacaktır. Garanti süresi içerisinde gerekecek donanım veya yazılım (işletim sistemi lisansları dâhil) güncellemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Sistemin verilerini yedekleyecek bir yedekleme sistemi, dâhili veya harici teklif edilecektir. Sistem kendi bakımını tanımlanan kurallar çerçevesinde yapabilecektir. (Otomatik yedekleme, yeniden indexleme, Verilerin/dosyaların yaşam döngüsü vb.). Server (sunucu)lara yüklenecek her türlü yazılım (işletim sistemi, uzaktan izleme ve kontrol sistemine ait yazılımlar, güvenlik yazılımları vb.) lisanlı olacak ve lisansları firma tarafından alınarak İdareye ücretsiz olarak verilecektir. MKU daki her türlü yazılım garanti süresi sonunda ve garanti süresini müteakip 5(beş) yıl için ücretsiz olarak firma tarafından güncellenecektir. 5 yıl süresince sistemin her fonksiyonu ile işletilmesinden ve sürekliliğinden yüklenici firma sorumlu olacaktır. MKU ne İdarece belirlenen yetkiler dahilinde yine İdare personeli tarafından uzaktan erişim ve müdehale imkanı (internet üzerinden) mümkün olacaktır. Firma, MKU donanımı ve yazılımı ile ilgili olarak oluşabilecek her türlü problem için tedbirleri önceden alacaktır. 3.6 Yazılım: a) Yazılım kullanıcı arayüzü Türkçe olarak hazırlanacaktır. b) Yazılım Programının kullanımı kolay olacaktır. Programda herhangi bir sorun yaşandığında orijinal program CD si ile kolayca yeniden yüklenebilecektir. c) Yazılım, WEB tabanlı uzaktan izleme ve kontrol sistemi uygulamalarında kullanılmak üzere yazılmış gelişmiş bir yazılım olmalıdır. Firma, kullandığı ve/veya kendisi tarafından geliştirdiği yazılım ile ilgili bilgileri ayrıntıları ile teklifte belirtecektir. d) Yazılım İdarenin istekleri doğrultusunda yapılandırılacaktır. (UB lerden gelen verilerin tanımlanması, arıza tanımlamaları, İdare veri tabanında yer alan ve her bir bölgeye, istasyona, cihaza, yayına, personele, vb. ait olan ve bu tanımlamalarla bağlantılı diğer verilerin tanımlamaları gibi tanımlama yapılandırmaları, alarm yapılandırmaları, UB verileri ve İdare veri tabanı verileri arasındaki bağlantı yapılandırmaları, görsel ekran yapılandırmaları, arşivleme ve benzeri diğer yapılandırmalar) e) Yazılım, proje kapsamındaki ihtiyaçlara cevap verebileceği gibi ilerideki kapasite artırımlarını da rahatlıkla karşılayacak yapıda olmalıdır. Yeni istasyonlar sisteme kolaylıkla ilave edilebilecek, uç birimlerde olabilecek değişiklikler kolayca yazılımla konfigüre edilebilecektir. f) Yazılım, geliştirilebilir, esnek, kullanıcı dostu olmalıdır. g) Yazılım, kullanıcı için herhangi bir programlama bilgisi gerektirmemelidir.(script dili) h) Yazılım, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemleri üzerinde çalışabilmeli varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. i) Yazılım, yetkisiz kişilerin sistemi kullanmalarını engellemek amacıyla çok seviyeli güvenlik ve şifreleme özelliğine sahip olacaktır. Yetkili kişilerin erişim hakları ayrı ayrı tanımlanabilecek ve yetkili kişiler sadece kendi yetkilerindeki bölümlere erişebileceklerdir. j) Yazılım, gelişmiş bir alarm sınama ve bildirme özelliğine sahip olacaktır. k) Yazılım, merkez kontrol birimine istasyonlardan gelen verileri arşivleme ve arşivlenen bilgilerden sorgulama(lar) oluşturarak istatistiki bilgiler ve raporları kolayca alabilecek ve bu verileri görsel, grafiksel olarak raporlandırma işlevlerini yapacaktır. l) Yazılım, harita gibi görsel şekil ve grafikleri harici olarak alabilecektir.(google Earth) gibi harita resimler arka fonda rahatlıkla çalıştırılabilecektir. İdarece verilecek koordinat ve diğer bilgiler çerçevesinde tüm istasyonlar, tüm bölgeler, tüm vericilere 9/14

10 ait konum ve durum bilgileri ülke ve bölge haritaları üzerinde rahatlıkla görsel olarak görüntülenecek, alarmlar, trendler kolayca takip edilebilecektir. m) Yazılım, endüstriyel standartları desteklemeli desteklediği standartlar teklifte açıkça belirtilmelidir. n) Yazılım, yedekli çalışabilme özelliği olacak, veri sunucu (data server) ve arşiv sunucu (history server) çalışırken bir sorun olduğunda rahatlıkla kontrol yedek sunucuya geçmelidir. o) Yazılımda, DDE (Dynamic Data Exchange) Client / Server modülleri olmalıdır. p) Yazılım, farklı üreticilere ait protokolleri desteklemelidir. Yazılımda, OPC Client / Server modülleri olmalıdır. q) Yazılımda, bir tür veritabanından diğer tür veritabanına veri taşımak için kullanılan Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) veya benzeri arabirimi olmalıdır. r) Yazılım, standardizasyonun sağlanması amacı ile mikroişlemci tabanlı, pc tabanlı, plc tabanlı farklı marka/modellerdeki diğer otomasyon sistemlerine ait haberleşme sürücülerini destekleyebilmelidir. Desteklediği tüm cihazların (marka/model) listesi teklifte belirtilmelidir. s) Yazılımda veri paylaşımı ve yedek (redundant) sistem için TCP/IP Client / Server modülleri olmalıdır. t) Yazılım, veri işleme boyutu olarak yaklaşık > (her bir sistem için ortalama 40 olmak üzere 8000 sistem için) veriyi işleyebilecek kapasitede olmalı, her türlü sürücü (driver) yüklenebilmelidir. Varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. u) Yazılım ile gerçek zamanlı dil çevirme işlemi (veriyi anlamlandırma) yapılmalıdır. v) Yazılım, gerçek zamanda çoklu görev ve süreç denetim işlerini sağlayan endüstriyel standartlarda bir yazılım olmalıdır. w) Yazılım ile UB'lerden gelen tüm veriler ortak bir veri tabanında saklanabilmeli, işlenebilmeli, ortak bir Web sayfasında görüntülenebilmelidir. x) Yazılım ile UB'lerin konfigürasyonları verilen yetkiler doğrultusunda ilgili personeller tarafından Web üzerinden değiştirilebilmelidir. y) Yazılım ile UB ve merkez arasındaki herhangi bir şekilde oluşabilecek bağlantı hataları otomatik olarak algılanacak, gerektiğinde otomatik olarak UB haberleşme ünitesi resetlenebilecektir. (Ayrıca manuel olarakta resetlemek mümkün olacaktır.) z) Yazılım ile alımı yapılan donanımların sisteme entegrasyonunun yanı sıra sisteme daha sonra ilave edilecek donanımlara ait konfigürasyon değişimleri firma tarafından hazır hale getirilecek veya İdareye daha sonra ilave edilecek donanımların entegrasyonunun seri ve hızlı olabilmesini teminen sistemlere ait geliştirilmiş bir yazılımı ücretsiz verecektir. aa) Yazılım ile İdarece belirlenen ve sistemce algılanan verilerin (personel giriş çıkış bilgileri, kamera bilgileri, bina sıcaklık bilgileri vb. ile vericilere ait bilgiler) 'in takibi ile personel takibi, arıza takibi, yayın takibi, iletişim maliyeti takibi yapılabilmelidir. bb) Yazılım zengin grafik, sembol kütüphanesine sahip olmakla birlikte içerisinde kullanıma hazır dinamik efektler olmalıdır. Harici grafik, sembol vb. kullanım imkânı olmalıdır. Varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. cc) Yazılım ile tüm verileri anlık veya geçmişe yönelik izleyebilme imkânı olmalıdır. dd) Yazılım ile kullanıcıya kolay konfigüre edilebilir grafik ve raporlandırma imkânı sağlanmalıdır. ee) Yazılım gelişmiş bir işlem kütüphanesine sahip olmalı, varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. ff) Yazılım ile istenen yapıda alarm oluşturma, grup oluşturma, alarmları farklı gruplara yönlendirebilme ( , web browser, back-up gibi) imkanı olmalıdır. gg) Yazılım ile alarmlar ve trend değerleri SQL, Oracle vb. veritabanına, dosyaya veya yazıcıya gönderilerek yedeklenebilmelidir. hh) Yazılım ile veriler, alarmlar MS Excel ve MS Access gibi MS Office formatlarında 10/14

11 saklanabilmelidir. ii) Yazılım ile İdarenin halihazırda kendi imalatı olan UZİ (uzaktan izleme sistemi) sistemlerine ait WEB tabanlı uzaktan izleme veri entegrasyonu sağlanarak sisteme dahil edilecektir. jj) Yazılım ile internet ve intraneti de kapsayan çok seviyeli güvenlik oluşturabilme imkânı olmalı, ayrıntılı bilgiler firma tarafından teklifte belirtilmelidir. kk) Yazılım ile sisteme ait tüm konfigürasyonlar İdare tarafından belirtildiği şekliyle firma elemanları tarafından yapılandırılacaktır. İdarece belirtildiği şekliyle yapılan yazılımlara ait mantık diyagramları firma tarafından hazırlanarak İdareye verilecektir. ll) Yazılım ile tüm uzak uç birimleri (UB) ve bu kapsamda alımı yapılan diğer çevre birimlerinin kontrol, program güncellemesi vb. hizmetler uzaktan kolayca yapılabilecek, bu tür işlemlerde gruplar ve yetkilendirme seçenekleri olacaktır. mm) Yazılım ile UB'ne ait tüm Giriş/Çıkış (I/O) portlarının kendisine ait arızaları (haberleşme ile ilgili herhangi bir arıza olmadığı taktirde) uzaktan denetlenebilmelidir. nn) Yazılım ve alımdaki mikroişlemci/mikrokontrolör içeren tüm donanım elemanları ile içerisinde program barındıran tüm birimlerin açık kodları firma tarafından İdareye teslim edilecektir. oo) Yazılım ile garanti süresince İdarece alınmış ve/veya alınacak olan ve sisteme ilave edilmesi istenen Elektrik Sayacı, Kamera, Receiver vb. cihazların haberleşme protokolleri firmaya verildiği takdirde firma cihazları ücretsiz olarak sisteme tanıtacaktır. pp) Yazılım, merkez ve bölgeler dahil en az 15 (onbeş) operatörün uzaktan izleme ve kontrol sistemine aynı anda müdahale ederek kontrol ve kumanda etmesine imkan sağlayacaktır. qq) Web uygulamaları, HTTPS protokolü ile çalışmalıdır ve Uygulamalarda kullanıcı tanıma (Authentication) ve yetkilendirme (Authorization) bulunmalıdır. Ayrıca yapılan her türlü işlemin geçmişe dönük sorgulanması ve raporlanması için günlük (log) tutulacaktır. rr) Web uygulamaları istemci bilgisayarlarda herhangi bir eklenti yüklenmeksizin (Java, Activex Vb.) çalıştırılabilmelidir. ss) GSM Operatöründe bu teknik şartnamede bahsi geçen uygulamalar için, TRT ye özgü ayrı bir APN tanımlaması yapılmalıdır. Bu APN e, sadece bu projede kullanılacak olan SIM modülleri dahil edilecektir. Bu proje dışında kullanılan hiçbir SIM modülü bu APN üzerinden iletişim kurmamalıdır. tt) GSM operatöründen, TRT ye iki yönlü iletişimin sağlanabilmesi için kurulacak iletişim alt yapısı, IPSec VPN Tuneli üzerinden gerçekleştirilmelidir. uu) Bu projede kullanılacak olan ve TRT kullanıcılarına hizmet verecek olan veri tabanı, uygulama ve diğer sunucular, TRT ağının DMZ segmentinde yer alacaktır. Operatör tüneli DMZ bölgesinde sonlandırılacaktır. vv) Uç birimler ile operatör arasındaki GSM iletişimi bir yetki tanıma (Authentication) ve şifreleme altında çalışmalıdır. Uygulamada, Operatör ile Uç birimler arasındaki iletişim güvenliğinin nasıl sağlanacağı teklifte ayrıntısı ile belirtilecektir. ww) GSM harici haberleşme ortamlarında (PSTN, RF, vb.) güvenlikle ilgili yazılım ve donanım firma tarafından sağlanacak ve güvenliğin nasıl sağlanacağı teklifte belirtilecektir. xx) UB lerin kontrol edilmesi ve diğer kritik işlerde Mobil e-imza kullanmalıdır. Yazılımda, mobil e-imza onayı bulunmalıdır. 3.7 Yazılım Güncelleme: Yazılımın her zaman güncelleme imkanı olacaktır. Garanti süresi içerisinde sistemin kararlı, güvenli ve kendinden beklenen haliyle tam performansta çalışması için gereken her türlü düzenleme 11/14

12 ve ilaveler yüklenici tarafından yapılacak ve garanti süresi sonunda yazılım son versiyonu ile güncellemeleri tamamlanmış olarak TRT ye teslim edilecektir. Proje kapsamında, kullanılacak her türlü yazılımın 5 yıl süresince bakımı, onarımı, güncellenmesi, yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. 4. DİĞER HUSUSLAR: TRT ye ait Radyo ve TV istasyonları ile istasyonlarda bulunan sistemlerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak alımı yapılacak yazılım ve donanımlarında şu hususlara riayet edilecektir. a) Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerine dahil edilecek verici sistemi giriş/çıkış port bilgileri gerektiğinde firmaya verilecektir. Protokolü bilinmeyen ve/veya özel olan sistemler için firma çözüm geliştirecek ve geliştirdiği çözümle ilgili detaylı bilgileri TRT ye verecektir. b) TRT ye ait verici sistemleri Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerine dahil edilirken verici sistemlerine ait firmaya verilen bilgiler herhangi bir sebeple TRT nin izni olmadan çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. c) Bu proje için geliştirilmiş yazılımların tüm lisans hakkı TRT Genel Müdürlüğüne ait olacaktır. Hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya başkasına satılamaz. d) Uzaktan İzleme ve kontrol sistemine ait UB ve diğer donanım ile yazılım genişlemeye açık olmalı, ileride oluşabilecek ilave üniteler için belirli bir marka/modele bağlı kalınmayacak bir yapı oluşturulmalı ve yine aynı şekilde ilave edilecek sistemler İdareye yazılımla ilgili ek bir maliyet getirmemelidir. Bu durum ile ilgili varsa İdarece alınması gerekli önlemler ayrıntıları ile teklifte belirtilecektir. e) Tüm donanımdaki ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Firma bunu teklifinde belirtmelidir. f) İdarece tespit edilecek 8 pilot istasyonun UÇ Birim (UB) kurulumuna ait her türlü ekipman ve teçhizatın alımı ve devreye alma işlemi firma tarafından yapılacak olup, bu istasyonlardaki elektrik sayacı, receiver, rds encoder, barkod okuyucu vb. alıma dahil olmayan ve sisteme dahil edilmesi istenen aksesuarlar İdare tarafından temin edilecektir. 5. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Alım kapsamındaki her türlü tüm yazılım ve donanım TRT istasyonlarındaki aksi belirtilmediği sürece aşağıda belirtilen çevre koşullarında sorunsuz çalışacaklardır. İstasyona konulacak donanımlar istasyon şartları olan ºC ısı, %20-%90 yoğunlaşmayan bağıl nem, yüksek rakım(2000m) ve istasyonda mevcut bir faz 220 V AC ± %15 ve 50 Hz ±1 Hz, besleme ile çalışmaya uygun olacaktır. Donanımlara ait yukarıda öngörülen çevre koşulları IEC standartlarını karşılamalıdır. Donanımların çalışma ve depolama koşulları teklifte açıkça belirtilecektir. Ayrıca UB ler ve aksesuarlarına ait hafıza birimlerinin depolama sıcaklık aralığı min ºC olmalıdır. UB Sistemleri en az 24 saat enerji kesilmelerinden etkilenmeyecek şekilde 12 veya 24V aküye sahip olacaktır. Akü bakım gerektirmeyecektir. Tüm UB ve aksesuarları 12 veya 24V Akü veya UPS üzerinden sürekli beslenecektir. Besleme geriliminin yukarıda belirtilen tolerans aralığında cihazların performanslarının değişmeyeceği garanti edilecektir. Sistemlerin daha geniş gerilim aralığı değerlerinde çalışması tercih sebebi olacaktır. Bu husus teklifte detaylı açıklanacaktır. Sistemler enerji dalgalanmalarına karşı gerekli korumaya sahip olacaklardır. 12/14

13 6. ARIZALARIN GİDERİLMESİ: Garanti süresi içinde sistemde oluşabilecek her türlü yazılım ve MKU donanım arızalarının giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. UB ve aksesuarlarında oluşacak arızalara İdare personeli müdahele edecek, arızalı birimler firma tarafından en geç 1(bir) hafta içerisinde yenilenecektir. Arızalanan birimlerin üretimden kalkması durumunda firma aynı işlevi yerine getirecek başka bir birimin sisteme uyumunu sağlayacaktır. Garanti süresi içinde sistemin arızalanması durumunda işletmede sistemlerle herhangi bir iletişim kopukluğu olmamasını teminen firma yeterli miktarda yedek malzemeyi arıza anında hemen temin etmek amacıyla stoklamakla yükümlüdür. Arızalı birimin tamirinin bir haftayı geçmesi durumunda müteahhit yeni birimi temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici sistemde kullanılan devre elemanlarını ya da muadillerini en az 10 yıl temin etmeyi garanti edeceklerdir. Garantinin nasıl sağlanacağı teklifte belirtilecektir. Firma, Uzaktan İzleme ve Kontrol sistemine ait 8 adet pilot istasyonu İdare personeli nezaretinde montajını yapacaktır. Alıma ait diğer istasyonlardaki UB'lerin montajı ise İdarece yapılacak ancak firma talep etmesi halinde en az bir elemanını montaj süresince istasyonda görevlendirebilecektir. Bu istasyonlardaki UB lerin istasyonda devreye alınmasında firma görevlendirme yapmadığı takdirde tüm sorumluk firmaya ait olacaktır. Bu görevlendirme ile ilgili firma İdareden hiçbir ücret talep etmeyecektir. Tüm UB lerin MKU üzerindeki devreye alma işlemleri firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. 7. ÜSTÜNLÜKLER: Firmalar teklif ettikleri Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerinin bu şartnamede belirtilmeyen varsa üstünlüklerini tekliflerinde açık olarak belirtileceklerdir. Sistemlerde kullanım kolaylığı, kararlı ve güvenli çalışmasını sağlayacak teknik üstünlükler idari şartnamenin 36.3 maddesine göre değerlendirilecektir. 8. TEKNİK DOKÜMANLAR: 8.1. Teklifte verilecek dokümanlar: a) Yüklenici Türkçe olarak hazırlanmış, teklif edeceği bütün teçhizatın teknik özelliklerini, devrelerin çalışma şeklini ve sistemlerin işletme ve bakım şekillerini gösteren her türlü şema, resim ve dokümanları, b) Sistemlerdeki her bir blok, birim ve alt birimlerin çalışma prensipleri ve varsa üstünlükleri, c) Teslimat ve montaj programı, d) Sistemlerde kullanılan tüm modül ve elektrik- mekanik elemanların birim fiyatlı yedek listesi, e) Şartname maddelerine tek tek verilmiş cevap listesi, f) Sistemlerin montajı ve tesisi ile ilgili açıklama ve şemalar, Değerlendirme komisyonu çalışmaları için yeterli doküman vermeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır Sözleşme Sonrası Müteahhidin Tedarik edeceği Dokümanlar: a) Türkçe olarak hazırlanmış her bir Uç Birimine (UB) ve MKU birimine ait 2 takım ciltli el kitabı sistemlerle birlikte sevk edilecektir. b) El kitaplarında sistemin kurulması, yazılım programının tanıtımı, izahları, detaylı kurulum bilgileri, yazılım güncellemesi, işletme, bakım, arıza bulma, onarım ve ayar için lüzumlu tüm açıklamalar, şemalar, çalışmalar prensipleri eksiksiz verilecektir. c) Sistemlerdeki alt birimler ile devrelerinin çalışma şekilleri ve ayar prosedürleri 13/14

14 verilecektir. d) Baskı ve elektrik devre şemalarında kullanılan malzemelerin listesi, aktif elemanlar ile muadillerinin listesi verilecek ve üretici müteahhit firma isimlerini belirtilecektir. e) Sistemlerde kullanılan başka müteahhitlere ait ürünler ile firma adresleri belirtilecektir. f) TRT nin dokümanlarda tespit ettiği eksiklikler Müteahhitçe en kısa sürede tedarik edilecektir. g) Sistemlere ait tüm dokümanlar ayrıca CD ortamında da firmaca temin edilecektir Garanti süresi sonunda yüklenici tarafından verilecek dokümanlar: 8.2 maddesinde belirtilen her türlü eksiği tamamlanmış gerekli modifikasyonlar işlenmiş halde bir takım Türkçe doküman firma tarafından verilecektir. 14/14

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1.

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Teklif vermek isteyen firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni donanım en son sürümlerini teklif etmeli ve tekliflerin şartnamede belirtilen kurallara uygun hazırlanmasına özen

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı