Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14

2 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı; İdari Şartname ve Sözleşme çerçevesinde TRT ye temin edilecek Ek-1 listede belirtilen verici istasyonları Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerine ait teknik özellikleri ile çalışma standartlarını tanımlamaktır. Malzeme ve teçhizat CE belgesine sahip olacaktır ve bu şartname ile bu alandaki uluslararası standartlara uygun olacaktır. Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Cevaplar açık ve kesin olacaktır. Cevaplarda anlaşıldı, not edildi ibareleri kesinlikle kullanılmayacaktır. Teklif edilen teçhizat için gerekli olan bütün aksesuarlar kullanım amaçları ile birlikte teçhizat listesinde belirtilecektir. Firmalar teklif vermeden önce uzaktan kontrol ve monitör edilecek sistemler ile istasyon şartlarını yerinde inceleyerek teklif vereceklerdir. 2. İŞİN KAPSAMI: Bu şartname ile tanımlanan Radyo ve TV verici istasyonları uzaktan izleme ve kontrol sistemlerini kendisinden beklenen şekliyle tam performansta çalışabilmesi için gereken her türlü malzeme, teçhizat, yazılım, donanım ve aksesuarları ile birlikte imal/temin ederek pilot olarak İdare tarafından tespit edilecek 8 istasyona montajını yapmak ve sonra tüm Uzaktan izleme ve kontrol sistemini mükemmel çalışır vaziyette (teknik şartnamede istenen özellikleri sağlar bir çalışma) kabul çalışmalarını yaparak TRT Genel Müdürlüğü ne teslim etmek ve teslimat sonrası şartname hükümlerini eksiksiz yerine getirmektir. 3. ÇALIŞMA ESASLARI: Alım konusu sistemlerin genel yapısı Ek 2 ve Ek 3 te verilmiştir. Buna göre; Radyo ve TV verici istasyon binaları ile istasyonlarda bulunan FM Radyo vericileri, Analog ve Sayısal TV verici sistemleri, Jeneratörler, RDS encoderler, receiverlar,, kamera sistemleri vb. ne ait; Analog ve sayısal veriler, Seri giriş/çıkış (RS232-RS485) portlarındaki sayısal veriler, TCP/IP protokolü üzerinden WEB Browser ve SNMP ile kontrol ve kumanda edilen verilerin tümünün bir merkez (TRT Genel Müdürlüğü) ile yalnızca sorumluluk bölgelerindeki sistemler için 8 TRT Müdürlüğü ve her bir Müdürlük altındaki İşletme Bakım Başmühendisliklerince WEB yoluyla uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve programlanması yapılacaktır. Radyo ve TV verici istasyon binaları ile istasyonlarda bulunan sistemlerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi dahilinde; a) İstasyonlarda teşkil edilecek Uç Birimleri (UB) ve aksesuarları ile yazılımlarının alımı, b) Merkezde teşkil edilecek Merkezi Kontrol Ünitesi (MKU) donanımları ve yazılımlarının alımı, c) İdare tarafından tespit edilecek 8 adet UB pilot istasyonunun kurulumu (Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, Antalya ) ve tam performansta devreye alınması, d) Merkezde teşkil edilecek Merkezi Kontrol Ünitesi (MKU) nin kurulumu ve alım dahilindeki Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemine ait tüm Uç Birimleri ve aksesuarlarının devreye alınması 2/14

3 işleri gerçekleştirilecektir. Her bir İstasyonda teşkil edilecek Uç Birim(UB)'ler ile Merkezde teşkil edilecek Merkezi Kontrol Ünitesi (MKU) arasındaki haberleşme ortamı öncelikli olarak GSM şebekesi (GPRS) olmak üzere diğer transmisyon şebekelerine de (PSTN, RF, SAT, vb.) adapte edilebilir yapıda olacaktır. İstasyon transmisyon ortamına göre UB haberleşme portu konfigürasyonu değiştirilebilir yapıda olacaktır. 3.1 Uç Birimleri (UB) Bu birimler istasyon koşullarındaki yüksek RF seviyesinde ve yüksek rakımlarda sorunsuz çalışabilecek şekilde dizayn edilecektir. Alımı yapılacak Uç Birimleri (UB)'ler ile genel anlamda; a) İstasyon binası otomasyonu, b) Verici Sistemleri otomasyonu, gerçekleştirilecektir İstasyon binası ve verici otomasyonu ile; Bina otomasyonu ile; a) Personel giriş/çıkışı takibi ve istasyonun kamera ile kontrolü, UB e bağlanacak olan ve teknik özellikleri UB aksesuarları bölümünde belirtilen Proximity Kart Okuyucu ve hareket algılamalı kamera ile istasyona giren/çıkan personelin takibi yapılacaktır. Personel takibi ile; 1. İstasyona giren/çıkan personelin kimlik bilgileri, 2. İstasyona giriş/çalışma anı fotoğraf ve görüntü bilgileri, 3. İstayona personelin giriş-çıkış zamanı, 4. İstasyonda personelin çalışma süresi, ve benzeri personele ait veriler, b) Jeneratör kontrolü(on/off), UB üzerindeki I/O ünitesi vasıtasıyla jeneratör kontrolü yapılacaktır. Jeneratör kontrolü ile ; 1. Jeneratör kimlik bilgileri, 2. Jeneratör devreye giriş tarihi, 3. Jeneratör toplam çalışma süresi, 4. Jeneratörün uzaktan kontrolüne ait bilgiler(kontrol eden personel vb.) ve benzeri jeneratöre ait veriler, c) Yangın Alarmı kontrolü, UB e bağlanacak olan ve teknik özellikleri UB aksesuarları bölümünde belirtilen Yangın Alarm Dedektörü vasıtasıyla yangın alarmı kontrolü yapılacaktır. Yangın alarmı kontrolü ile; 1. Alarm tarihi, 2. Alarm süresi, 3. Alarm bildirimi, onayı ve benzeri yangın alarmına ait veriler, d) Bina ısısı kontrolü, UB e bağlanacak olan ve teknik özellikleri UB aksesuarları bölümünde belirtilen ısı sensörü vasıtasıyla; 1. İstasyon binası sıcaklık değeri, 2. İstasyon sıcaklık değerine göre alarm ve işlev üretme, ve benzeri bina ısısına bağlı veriler, 3/14

4 e) Elektrik Sayaç değerlerinin okunması (tercih nedenidir.) UB üzerindeki seri portlar vasıtasıyla elektrik sayacı kontrolü yapılacaktır. Elektrik sayacı kontrolü ile; 1. Elektrik sayacı kimlik bilgileri, 2. İstasyon enerjisi gerilim, akım değerleri, 3. Aktif, reaktif güç değerleri, 4. Numaratör değerleri, ve benzeri elektrik sayacına ait veriler, Verici Sistemleri otomasyonu ile; 1. Verici kimlik bilgileri, (Bölge, istasyon,cihaz marka/model,koordinat,vb.), 2. Verici parametreleri, (Giden güç, yansıyan güç,önemli gerilim, akım değerleri vb.) 3. Verici arıza bilgileri,(arıza tarihi, arıza süresi, vb.) 4. Verici yayın bilgileri,(yayın tarihi, yayın süresi vb.) 5. Verici aksesuar bilgileri ve parametreleri(receiver, RDS, vb.) ve benzeri vericilere ait veriler, ile benzeri diğer unsurların monitör ve kontrolü ile birlikte, istenen değerlerin internet üzerinden izlenmesi, kontrol ve kumanda edilmesi, vericilere ait istenilen parametrelerin uzaktan değiştirilebilmesi, tüm bu verilerin depolanması, işlenmesi, merkeze ve/veya istenilen kişiye/kişilere (gerektiğinde) SMS / elektronik posta yolu ile gönderilmesi, raporlandırılması işlerini kapsayacaktır. Sinyal (veri) konfigürasyonu ve raporlandırma işlemi İdarece belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır. UB ye bağlı proximity kart okuyucu, bina sıcaklık sensörü, kapı sensörü, vb. bina otomasyonuna ve verici, verici aksesurları vb. verici sistemleri otomasyonuna ait elemanların UB ve MKU üzerindeki tanımlamaları, bu tanımlamalara ait verilerin değerlendirilmesi ve İdarece belirlenecek diğer tanımlamalar ve bu tanımlamalara ait veriler ve değerlendirme sonucu fonksiyon üretme (alarmlar, işlevler, vb.) işlemlerinin UB üzerinde yapılarak şifrelenmesi, MKU ne gönderilmesi ve MKU üzerindeki yazılım vasıtasıyla İdare veritabanından gelen veriler (Bölge, istasyon, cihaz, yayın, personel vb.) ile birlikte değerlendirilmesi, fonksiyon üretilmesi, internet ağına, ekrana ve yazıcıya gönderilmesi ve benzeri UB-çevre elemanları,ub-mku arasındaki ilişkilendirme, MKU üzerindeki konfigürasyon işlemleri İdarece belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır. IP tabanlı herhangi bir kameranın sisteme adaptasyonu, fotoğraf ve görüntü bilgilerinin iletilmesi, saklanması ile ilgili ve varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilecektir. Analog ve Sayısal Çıkışa sahip eski nesil verici sistemleri için ; 1.Analog Giriş: Giden Güç, 2.Analog Giriş; Yansıyan Güç, 3.Analog Giriş: Verici Yayın var/yok (Uydu receiver çıkışında ses var/yok bilgisi) 1.Sayısal Giriş: Verici on/off, 2.Sayısal Giriş: Exciter on/off, 1.Sayısal Çıkış: Sistem off bilgilerini içermekte olup diğer analog ve sayısal giriş/çıkışlar ile Ethernet dahilindeki bilgiler yine İdarece tanımlanacaktır. Ethernet (TCP/IP ) Çıkışa sahip yeni nesil verici sistemleri için; 4/14

5 SNMP ve diğer protokoller ile vericilerin tam kontrolü sağlanacaktır. İster analog ve sayısal çıkışa sahip eski tip verici sistemleri olsun ister Ethernet (TCP/IP) çıkışa sahip yeni nesil verici sistemleri olsun tüm verici ve aksesuarlarının garanti süresi içerisinde uzaktan izleme ve kontrol sistemine ücretsiz dahil edilmesi firma tarafından taahhüt edilecek ve tüm UB lerin bağlı bulundukları bina ve verici sistemleri verileri, arızaları vb. aynı izleme ekranından görüntülenecektir UB diğer özellikleri: a) UB'lerin her biri uzaktan konfigüre edilebilmelidir. b) UB'ler bağlantılı her biri veriyi depolama, değerlendirme özelliğine sahip olmalıdır. Hafıza birimi 256MB ve üzeri olmalıdır. c) UB'lerin Analog ve Sayısal Giriş/Çıkış portları, Seri portları, Haberleşme portları ve diğer portları kapasitesi genişlemeye uygun ve farklı standartlara adapte edilebilir özellikte olacaktır. Kapasiteleri ve genişleme sınırları teklifte açıkça belirtilecektir. UB lerin giriş/çıkış portları ile diğer portların genişlemeye açık olması tercih sebebidir. d) UB'ler bağlantılı olduğu sistemleri hiçbir şekilde arızalandırmayacaktır. UB ile bağlantılı olduğu sistem arasında izolasyon sağlanacak ve bu izolasyon teklifte belirtilecektir. e) UB arızalandığında yerine farklı marka/model UB rahatlıkla sisteme dahil edilebilmeli ve sisteme tanıtılabilmelidir. Sistemle uyumlu aynı standartlara haiz diğer marka/model UB'ler teklifte açıkça belirtilecektir. f) UB lerdeki mikroişlemci/mikrokontrolörler enerji kesintilerinden etkilenmeyecek, dahili bir bataryaları bulunacaktır. g) UB lerde RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati olacak, yaz/kış saati uygulaması otomatik olarak yapılabilecektir. Ayrıca varsa GPS üzerinden senkronizasyon özelliği teklifte belirtilecektir. GPS özelliği tercih nedenidir. h) UB içerisindeki programa ait Fonksiyon Blok Diyagramları, ladder diyagramları vb. programı görsel olarak izlemeye ve geliştirmeye yönelik program akış diyagramları proje tamamlandığında firma tarafından hazırlanarak İdareye teslim edecek, yine her bir UB için mikroişlemci/mikrokontrolör gibi üzerinde program çalışan tüm sistem parçacıklarındaki programlar açık kod olarak İdareye verilecektir. i) Sistem bağlantıları ile birlikte UB ile ilgili tüm bilgi, belge ve şemalar firma tarafından İdarea verilecektir. j) UB donanım ve yazılımları, firma tarafından UB ile MKU arasındaki iletişim maliyetleri göz önüne alınarak tasarlanacaktır. k) UB ler Merkezlerden resetlenebilmelidir 3.2 UB Sistem Konfigürasyonu Sisteme ait Giriş/Çıkış (I/O) portları konfigüre edilebilir yapıda olmalıdır. UB e ait hafıza birimi olacak kapasitesi ve genişlemesi teklifte belirtilecektir. UB e ait mikroişlemci(ler) in hızı ve genişlemesi teklifte belirtilecektir. Konfigürasyonlar her bir Radyo/TV istasyonu uygulaması için minimum aşağıdaki gibi olacaktır: Bina otomasyonu için; 1 Analog Giriş (1 adet PT100 girişi, min.10bit) 2 Sayısal Giriş (0V/5V) 2 Sayısal Çıkış (Röle) 1 Seri giriş/çıkış (RS485) 1 Seri giriş/çıkış (RS232) 5/14

6 1 Ethernet 1 USB(OPSİYONEL) Verici otomasyonu için; 23 Analog Giriş (0-5V, min.10 bit) 16 Sayısal Giriş (0V/5V) 8 Sayısal Çıkış (Röle) 1 Ethernet 1 Endüstriyel Ethernet Switch(min. 8 port) 1 Endüstriyel PC (ALTERNATİF) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde bina otomasyonu ve verici otomasyonu olmak üzere toplamda her bir Radyo/TV istasyonu uygulaması için Uç Birim(UB) minimum aşağıdaki giriş/çıkış portlarına sahip olmalıdır; 24 Analog Giriş (1 adet PT100 girişi, min 10 bit, 23 adet 0-5V, min.10 bit) 18 Sayısal Giriş (0V/5V) 10 Sayısal Çıkış (Röle) 1 Seri giriş/çıkış (RS485) 1 Seri giriş/çıkış (RS232) 2 Ethernet Ayrıca; a) Tüm Giriş/Çıkış (I/O) portlarının genişleme kapasitesi ve özellikleri ile sistem hafızası, işlemci hızı ve diğer özellikler firma tarafından teklifte belirtilecektir. b) Giriş/Çıkış (I/O) portlarının RTC(Real Time Clock) özelliği olmalıdır. c) Giriş/Çıkış (I/O) portları terminal bağlantı şeklinde olmalıdır. Ledli ve sigortalı olması tercih nedenidir. d) Giriş/Çıkış (I/O) portlarının modüler olması tercih sebebidir. e) Giriş/Çıkış (I/O) portlarının her biri üzerinde tanıtıcı etiketi olmalıdır. 3.3 UB Aksesuarları: UB ile birlikte temin edilecek olan ve EK-1 listede belirtilen Kamera, Proximity Kart okuyucu, Sıcaklık Sensörü, Ethernet Switch, GSM Modem-Router, ADSL Modem-Router, Alarm/Buzzer, Yangın Sensörü, DC besleme, Pano ve varsa firma tarafından belirlenecek diğer aksesuarlar, özellikleri ve UB ile çevre birimleri arasındaki izolasyon sınıfı teklifte belirtilecektir. UB ile bağlantılı olan çevre birimi ve/veya sistemde UB ile adaptasyon sorunu oluştuğunda ilgili çözüm/çözümler firma tarafından teklifte açıkça belirtilecektir. Firmaya talep etmesi halinde İdare tarafından verici ve diğer sistemlerle ilgili detaylı bilgi verilecektir. (Verici sistemleri ve aksesuarlarına ait farklı marka/modelde cihaz ve farklı protokollerde cihaz giriş/çıkış portları mevcuttur.) 3.4 UB Aksesuarları özellikleri: UB aksesuarları, şartnamede belirtilen koşullarda UB ve istasyondaki donanım ve yazılımlarla uyumlu olarak sorunsuz çalışacak olup en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır: Kamera Kamera; istasyon koşullarında gece/gündüz görüşlü min.10m hareket algılamalı, fotoğraf çekebilme özellikli, IP, MPEG4, JPEG, çektiği fotoğrafları merkeze gönderdiği gibi kendi üzerinde veya UB üzerinde depolama özelliği olan, min 640X480 çözünürlükte, çekim tarihi ve zamanı belirtme özelliklerine sahip bir kamera olacaktır. 6/14

7 Çözünürlüğü yüksek, gelişmiş özellikli kameralar tercih nedenidir. Kameranın özellikle GPRS iletim yolu için işletme maliyetleri düşünülerek çekilen fotoğraf(lar)ın merkeze hangi sıkıştırma tekniği kullanılarak gönderileceği ve merkezdeki yazılımda kamera kontrolü ile ilgili bilgiler teklifte açıkça belirtilecektir Ethernet Switch Endüstriyel olmalıdır. Min.8 portlu olmalıdır.(port sayısının fazla olması tercih nedenidir.)10/100basetx RJ45, DC besleme, MTBF> saat (ortalama arızalanma süresi) GSM/GPRS/3G Modem-Router Endüstriyel olmalıdır. Tüm GSM Operatörlerini destekleyen GPRS, EDGE, 3G Modem, Network hata denetimi, Embedded TCP/IP, IPSEC VPN desteği, SMS, DC besleme olmalıdır. GSM/GPRS/3G Modem cihazı UB ünitesi içerisinde bağımsız bir ünite olmalıdır. GSM modem SMS ile reset edilebilmelidir ADSL Modem-Router Endüstriyel olmalı, en az 1 adet 10/100 ethernet portuna sahip olmalıdır. Web tabanlı yönetilebilmelidir. VPN, IPsec özelliği olmalıdır. Server/Client moda çalışabilmelidir. Gelişmiş Firewall, IPS özelliği (güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemi) olmalıdır. DHCP Server/Client özelliği olmalıdır Proximity Kart Okuyucu 125KHz/min.64bit data formatı, Dahili Buzzer, manyetik kapı kontak girişi, Sabotaj koruma Tamper Switchi, min 1 röle çıkışı, min.500 kart kayıt kapasitesi, seri port (RS232/RS485 yada USB) giriş, DC Besleme. Kart Okuyucu ile birlikte üzerinde İdarece görsel olarak belirlenecek amblem/yazı vb. içeren 500 adet kart alım kapsamında firma tarafından ücretsiz verilecek ve Uzaktan izleme ve kontrol sistemine dahil edilecektir Endüstriyel PC(Alternatif) Endüstriyel PC (IPC) fansız olmalı ve IPC de harddisk driver (HDD) kullanılmamalıdır. HDD yerine minimum 8GB ve üstü endüstriyel flashdiski olmalıdır. İşlemci hızı minimum 500MHz ve üzeri olmalı, yukarıda belirtilen ve Uzaktan izleme ve kontrol sistemi için gerekli tüm çıkış portlarına sahip olmalıdır. IPC ile ayrıntılı bilgiler teklifte açıkça belirtilecektir Alarm/Buzzer(Sesli uyarı sistemi) Özellikle personelli istasyonlarda belirlenen alarmlar sonucu personeli sesli uyaracak endüstriyel alarm olacaktır. Min. 80 db ses seviyesi mevcut, dc besleme Yangın Alarm Dedektörü Endüstriyel, optik ve ısı algılamalı duman dedektörü, hassasiyeti ayarlanabilir, yanlış alarmlara karşı algılama sensörleri çoklu tesadüfi çoklu ışık darbeleri prensibine göre çalışacak. Kontak çıkışlı, DC beslemeli olmalıdır Bina sıcaklık sensörü PT100 tipi, min ºC arasındaki sıcaklık değerlerini min.1ºc hassasiyetinde ölçebilmelidir Pano Endüstriyel standartlarda, topraklamalı, darbelere dayanıklı, faraday kafesli pano olmalıdır. 7/14

8 Panolarda elektrik şoklarına karşı yüksek kaliteli şok bastırıcılar, atmosferik koşullardan kaynaklanan elektromagnetik şoklar için darbe emiciler kullanılmalıdır. Fiziksel bağlantılar için ray tipi klemensler, ayırıcı ve durdurucular, grup etiketleri, topraklama klemensleri, pano kapaklarında proje cepleri olmalıdır. Tüm sistemden panoya gelen kabloların pano içerisine girmesi için kablo rakorları olmalıdır. Pano içinde kullanılacak tüm donanım endüstriyel koşullara uygun, test edilmiş TSE belgeli ürünler olmalıdır. Panolar oksitlenme ve paslanmaya dayanıklı yapıda olacaktır. Tüm UB lerin pano içi montajı firma tarafından yapılmış olarak teslim edilecektir DC besleme Ünitesi Tüm UB ünitelerini besleyecek ve aynı zamanda enerji kesilmelerinde en az 24 saat(1 gün) UB ve aksesuarlarının çalışmasını sağlayacak ve sorunsuz çalışacak bir akü grubu (redresör ünitesi dahil) veya UPS(kesintisiz güç kaynağı) firma tarafından temin edilip pano bağlantıları firma tarafından yapılacaktır. 3.5 Merkezi Kontrol Sistemi (MKU): Bu sistem aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirme kapasitesine sahip olacaktır. a) UB lerden gelen verilerin toplanması, b) UB lerden gelen veriler ile İdare veri tabanından gelen verilerin (Bölge, istasyon, verici, personel, vb.) yazılım programları ile işlenerek, internete, ekrana ve istendiğinde yazıcıya gönderilmesi, c) Sistemde kontrol edilecek cihazlara WEB ve SMS ile kontrol komutu gönderilmesi, d) İstasyon binalarında veya sistemlerde yaşanan problemler karşısında alarm üretme ve gelen alarmları operatöre en hızlı şekilde iletme, e) Meydana gelen olayları ve verileri zaman sırasına göre kaydetme, f) Başka bilgisayar ve/veya akıllı sistemler ile iletişimde olabilme, g) Yazıcı, Haberleşme birimleri gibi ek birimlerin kontrolü, Merkez Kontrol Ünitesi (MKU) yedekli (redundant) yapıda olup MKU için biri diğerinin yedeği olacak şekilde minimum 2 adet Runtime server (normal sunucu) ile 2 adet history server (arşiv sunucu) toplamda minimum 4 adet server (sunucu) olacaktır. MKU'ne ait her türlü bilgisayar ve aksesuarı alımı ile İdarenin internet ağına bağlantısı ve kurulumu (devreye alma, yazılımları yükleme vb.) firma tarafından yapılacaktır. MKU da çalışacak server(sunucu)ların herbiri; a) Minimum Core 2 Quad 2.5 GHz (ve üstü) işlemci, b) Minimum 1500 GB HDD (RAID 5 veya RAID 6 yapılandırmak koşulu ile), c) Minimum 8GB RAM, d) DVD writer (Dual layer), özelliğine sahip bilgisayarlar olmalıdır. Ayrıca; a) Sunucular, 19 kabine monte edilebilir olacaktır. b) Sunucularda, yedekli güç ve fan birimleri bulunacaktır. c) Yazılım ve veri tabanı sunucuları yedekli olarak çalışacak şekilde teklif edilecektir. Veri tabanı sunucuları kümelenmiş mimaride çalıştırılacaktır. Teklif edilecek donanım alt yapısında, her fonksiyon için iş sürekliliği garantilenecektir. d) Yedekli çalışmak için gerekecek her türlü donanım (ortak disk birimi, ağ anahtarı, yük dengeleme anahtarı (donanımsal)) ve yazılım firma tarafından teklif edilecektir. e) Web veya uygulama sunucuları, RAID 1 disk yapısı ile teklif edilecektir. f) Her sunucunun disk yapılandırmasında en az 1 adet aktif yedek (hot spare) disk yer alacaktır. 8/14

9 g) Sunucuların monte edileceği, 19 kabin, console anahtarı, en az 19 LCD ekran ve diğer bağlantı elemanları da firma teklifinde yer alacaktır. Garanti süresi içerisinde gerekecek donanım veya yazılım (işletim sistemi lisansları dâhil) güncellemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Sistemin verilerini yedekleyecek bir yedekleme sistemi, dâhili veya harici teklif edilecektir. Sistem kendi bakımını tanımlanan kurallar çerçevesinde yapabilecektir. (Otomatik yedekleme, yeniden indexleme, Verilerin/dosyaların yaşam döngüsü vb.). Server (sunucu)lara yüklenecek her türlü yazılım (işletim sistemi, uzaktan izleme ve kontrol sistemine ait yazılımlar, güvenlik yazılımları vb.) lisanlı olacak ve lisansları firma tarafından alınarak İdareye ücretsiz olarak verilecektir. MKU daki her türlü yazılım garanti süresi sonunda ve garanti süresini müteakip 5(beş) yıl için ücretsiz olarak firma tarafından güncellenecektir. 5 yıl süresince sistemin her fonksiyonu ile işletilmesinden ve sürekliliğinden yüklenici firma sorumlu olacaktır. MKU ne İdarece belirlenen yetkiler dahilinde yine İdare personeli tarafından uzaktan erişim ve müdehale imkanı (internet üzerinden) mümkün olacaktır. Firma, MKU donanımı ve yazılımı ile ilgili olarak oluşabilecek her türlü problem için tedbirleri önceden alacaktır. 3.6 Yazılım: a) Yazılım kullanıcı arayüzü Türkçe olarak hazırlanacaktır. b) Yazılım Programının kullanımı kolay olacaktır. Programda herhangi bir sorun yaşandığında orijinal program CD si ile kolayca yeniden yüklenebilecektir. c) Yazılım, WEB tabanlı uzaktan izleme ve kontrol sistemi uygulamalarında kullanılmak üzere yazılmış gelişmiş bir yazılım olmalıdır. Firma, kullandığı ve/veya kendisi tarafından geliştirdiği yazılım ile ilgili bilgileri ayrıntıları ile teklifte belirtecektir. d) Yazılım İdarenin istekleri doğrultusunda yapılandırılacaktır. (UB lerden gelen verilerin tanımlanması, arıza tanımlamaları, İdare veri tabanında yer alan ve her bir bölgeye, istasyona, cihaza, yayına, personele, vb. ait olan ve bu tanımlamalarla bağlantılı diğer verilerin tanımlamaları gibi tanımlama yapılandırmaları, alarm yapılandırmaları, UB verileri ve İdare veri tabanı verileri arasındaki bağlantı yapılandırmaları, görsel ekran yapılandırmaları, arşivleme ve benzeri diğer yapılandırmalar) e) Yazılım, proje kapsamındaki ihtiyaçlara cevap verebileceği gibi ilerideki kapasite artırımlarını da rahatlıkla karşılayacak yapıda olmalıdır. Yeni istasyonlar sisteme kolaylıkla ilave edilebilecek, uç birimlerde olabilecek değişiklikler kolayca yazılımla konfigüre edilebilecektir. f) Yazılım, geliştirilebilir, esnek, kullanıcı dostu olmalıdır. g) Yazılım, kullanıcı için herhangi bir programlama bilgisi gerektirmemelidir.(script dili) h) Yazılım, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemleri üzerinde çalışabilmeli varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. i) Yazılım, yetkisiz kişilerin sistemi kullanmalarını engellemek amacıyla çok seviyeli güvenlik ve şifreleme özelliğine sahip olacaktır. Yetkili kişilerin erişim hakları ayrı ayrı tanımlanabilecek ve yetkili kişiler sadece kendi yetkilerindeki bölümlere erişebileceklerdir. j) Yazılım, gelişmiş bir alarm sınama ve bildirme özelliğine sahip olacaktır. k) Yazılım, merkez kontrol birimine istasyonlardan gelen verileri arşivleme ve arşivlenen bilgilerden sorgulama(lar) oluşturarak istatistiki bilgiler ve raporları kolayca alabilecek ve bu verileri görsel, grafiksel olarak raporlandırma işlevlerini yapacaktır. l) Yazılım, harita gibi görsel şekil ve grafikleri harici olarak alabilecektir.(google Earth) gibi harita resimler arka fonda rahatlıkla çalıştırılabilecektir. İdarece verilecek koordinat ve diğer bilgiler çerçevesinde tüm istasyonlar, tüm bölgeler, tüm vericilere 9/14

10 ait konum ve durum bilgileri ülke ve bölge haritaları üzerinde rahatlıkla görsel olarak görüntülenecek, alarmlar, trendler kolayca takip edilebilecektir. m) Yazılım, endüstriyel standartları desteklemeli desteklediği standartlar teklifte açıkça belirtilmelidir. n) Yazılım, yedekli çalışabilme özelliği olacak, veri sunucu (data server) ve arşiv sunucu (history server) çalışırken bir sorun olduğunda rahatlıkla kontrol yedek sunucuya geçmelidir. o) Yazılımda, DDE (Dynamic Data Exchange) Client / Server modülleri olmalıdır. p) Yazılım, farklı üreticilere ait protokolleri desteklemelidir. Yazılımda, OPC Client / Server modülleri olmalıdır. q) Yazılımda, bir tür veritabanından diğer tür veritabanına veri taşımak için kullanılan Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) veya benzeri arabirimi olmalıdır. r) Yazılım, standardizasyonun sağlanması amacı ile mikroişlemci tabanlı, pc tabanlı, plc tabanlı farklı marka/modellerdeki diğer otomasyon sistemlerine ait haberleşme sürücülerini destekleyebilmelidir. Desteklediği tüm cihazların (marka/model) listesi teklifte belirtilmelidir. s) Yazılımda veri paylaşımı ve yedek (redundant) sistem için TCP/IP Client / Server modülleri olmalıdır. t) Yazılım, veri işleme boyutu olarak yaklaşık > (her bir sistem için ortalama 40 olmak üzere 8000 sistem için) veriyi işleyebilecek kapasitede olmalı, her türlü sürücü (driver) yüklenebilmelidir. Varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. u) Yazılım ile gerçek zamanlı dil çevirme işlemi (veriyi anlamlandırma) yapılmalıdır. v) Yazılım, gerçek zamanda çoklu görev ve süreç denetim işlerini sağlayan endüstriyel standartlarda bir yazılım olmalıdır. w) Yazılım ile UB'lerden gelen tüm veriler ortak bir veri tabanında saklanabilmeli, işlenebilmeli, ortak bir Web sayfasında görüntülenebilmelidir. x) Yazılım ile UB'lerin konfigürasyonları verilen yetkiler doğrultusunda ilgili personeller tarafından Web üzerinden değiştirilebilmelidir. y) Yazılım ile UB ve merkez arasındaki herhangi bir şekilde oluşabilecek bağlantı hataları otomatik olarak algılanacak, gerektiğinde otomatik olarak UB haberleşme ünitesi resetlenebilecektir. (Ayrıca manuel olarakta resetlemek mümkün olacaktır.) z) Yazılım ile alımı yapılan donanımların sisteme entegrasyonunun yanı sıra sisteme daha sonra ilave edilecek donanımlara ait konfigürasyon değişimleri firma tarafından hazır hale getirilecek veya İdareye daha sonra ilave edilecek donanımların entegrasyonunun seri ve hızlı olabilmesini teminen sistemlere ait geliştirilmiş bir yazılımı ücretsiz verecektir. aa) Yazılım ile İdarece belirlenen ve sistemce algılanan verilerin (personel giriş çıkış bilgileri, kamera bilgileri, bina sıcaklık bilgileri vb. ile vericilere ait bilgiler) 'in takibi ile personel takibi, arıza takibi, yayın takibi, iletişim maliyeti takibi yapılabilmelidir. bb) Yazılım zengin grafik, sembol kütüphanesine sahip olmakla birlikte içerisinde kullanıma hazır dinamik efektler olmalıdır. Harici grafik, sembol vb. kullanım imkânı olmalıdır. Varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. cc) Yazılım ile tüm verileri anlık veya geçmişe yönelik izleyebilme imkânı olmalıdır. dd) Yazılım ile kullanıcıya kolay konfigüre edilebilir grafik ve raporlandırma imkânı sağlanmalıdır. ee) Yazılım gelişmiş bir işlem kütüphanesine sahip olmalı, varsa diğer hususlar teklifte açıkça belirtilmelidir. ff) Yazılım ile istenen yapıda alarm oluşturma, grup oluşturma, alarmları farklı gruplara yönlendirebilme ( , web browser, back-up gibi) imkanı olmalıdır. gg) Yazılım ile alarmlar ve trend değerleri SQL, Oracle vb. veritabanına, dosyaya veya yazıcıya gönderilerek yedeklenebilmelidir. hh) Yazılım ile veriler, alarmlar MS Excel ve MS Access gibi MS Office formatlarında 10/14

11 saklanabilmelidir. ii) Yazılım ile İdarenin halihazırda kendi imalatı olan UZİ (uzaktan izleme sistemi) sistemlerine ait WEB tabanlı uzaktan izleme veri entegrasyonu sağlanarak sisteme dahil edilecektir. jj) Yazılım ile internet ve intraneti de kapsayan çok seviyeli güvenlik oluşturabilme imkânı olmalı, ayrıntılı bilgiler firma tarafından teklifte belirtilmelidir. kk) Yazılım ile sisteme ait tüm konfigürasyonlar İdare tarafından belirtildiği şekliyle firma elemanları tarafından yapılandırılacaktır. İdarece belirtildiği şekliyle yapılan yazılımlara ait mantık diyagramları firma tarafından hazırlanarak İdareye verilecektir. ll) Yazılım ile tüm uzak uç birimleri (UB) ve bu kapsamda alımı yapılan diğer çevre birimlerinin kontrol, program güncellemesi vb. hizmetler uzaktan kolayca yapılabilecek, bu tür işlemlerde gruplar ve yetkilendirme seçenekleri olacaktır. mm) Yazılım ile UB'ne ait tüm Giriş/Çıkış (I/O) portlarının kendisine ait arızaları (haberleşme ile ilgili herhangi bir arıza olmadığı taktirde) uzaktan denetlenebilmelidir. nn) Yazılım ve alımdaki mikroişlemci/mikrokontrolör içeren tüm donanım elemanları ile içerisinde program barındıran tüm birimlerin açık kodları firma tarafından İdareye teslim edilecektir. oo) Yazılım ile garanti süresince İdarece alınmış ve/veya alınacak olan ve sisteme ilave edilmesi istenen Elektrik Sayacı, Kamera, Receiver vb. cihazların haberleşme protokolleri firmaya verildiği takdirde firma cihazları ücretsiz olarak sisteme tanıtacaktır. pp) Yazılım, merkez ve bölgeler dahil en az 15 (onbeş) operatörün uzaktan izleme ve kontrol sistemine aynı anda müdahale ederek kontrol ve kumanda etmesine imkan sağlayacaktır. qq) Web uygulamaları, HTTPS protokolü ile çalışmalıdır ve Uygulamalarda kullanıcı tanıma (Authentication) ve yetkilendirme (Authorization) bulunmalıdır. Ayrıca yapılan her türlü işlemin geçmişe dönük sorgulanması ve raporlanması için günlük (log) tutulacaktır. rr) Web uygulamaları istemci bilgisayarlarda herhangi bir eklenti yüklenmeksizin (Java, Activex Vb.) çalıştırılabilmelidir. ss) GSM Operatöründe bu teknik şartnamede bahsi geçen uygulamalar için, TRT ye özgü ayrı bir APN tanımlaması yapılmalıdır. Bu APN e, sadece bu projede kullanılacak olan SIM modülleri dahil edilecektir. Bu proje dışında kullanılan hiçbir SIM modülü bu APN üzerinden iletişim kurmamalıdır. tt) GSM operatöründen, TRT ye iki yönlü iletişimin sağlanabilmesi için kurulacak iletişim alt yapısı, IPSec VPN Tuneli üzerinden gerçekleştirilmelidir. uu) Bu projede kullanılacak olan ve TRT kullanıcılarına hizmet verecek olan veri tabanı, uygulama ve diğer sunucular, TRT ağının DMZ segmentinde yer alacaktır. Operatör tüneli DMZ bölgesinde sonlandırılacaktır. vv) Uç birimler ile operatör arasındaki GSM iletişimi bir yetki tanıma (Authentication) ve şifreleme altında çalışmalıdır. Uygulamada, Operatör ile Uç birimler arasındaki iletişim güvenliğinin nasıl sağlanacağı teklifte ayrıntısı ile belirtilecektir. ww) GSM harici haberleşme ortamlarında (PSTN, RF, vb.) güvenlikle ilgili yazılım ve donanım firma tarafından sağlanacak ve güvenliğin nasıl sağlanacağı teklifte belirtilecektir. xx) UB lerin kontrol edilmesi ve diğer kritik işlerde Mobil e-imza kullanmalıdır. Yazılımda, mobil e-imza onayı bulunmalıdır. 3.7 Yazılım Güncelleme: Yazılımın her zaman güncelleme imkanı olacaktır. Garanti süresi içerisinde sistemin kararlı, güvenli ve kendinden beklenen haliyle tam performansta çalışması için gereken her türlü düzenleme 11/14

12 ve ilaveler yüklenici tarafından yapılacak ve garanti süresi sonunda yazılım son versiyonu ile güncellemeleri tamamlanmış olarak TRT ye teslim edilecektir. Proje kapsamında, kullanılacak her türlü yazılımın 5 yıl süresince bakımı, onarımı, güncellenmesi, yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. 4. DİĞER HUSUSLAR: TRT ye ait Radyo ve TV istasyonları ile istasyonlarda bulunan sistemlerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak alımı yapılacak yazılım ve donanımlarında şu hususlara riayet edilecektir. a) Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerine dahil edilecek verici sistemi giriş/çıkış port bilgileri gerektiğinde firmaya verilecektir. Protokolü bilinmeyen ve/veya özel olan sistemler için firma çözüm geliştirecek ve geliştirdiği çözümle ilgili detaylı bilgileri TRT ye verecektir. b) TRT ye ait verici sistemleri Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerine dahil edilirken verici sistemlerine ait firmaya verilen bilgiler herhangi bir sebeple TRT nin izni olmadan çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. c) Bu proje için geliştirilmiş yazılımların tüm lisans hakkı TRT Genel Müdürlüğüne ait olacaktır. Hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya başkasına satılamaz. d) Uzaktan İzleme ve kontrol sistemine ait UB ve diğer donanım ile yazılım genişlemeye açık olmalı, ileride oluşabilecek ilave üniteler için belirli bir marka/modele bağlı kalınmayacak bir yapı oluşturulmalı ve yine aynı şekilde ilave edilecek sistemler İdareye yazılımla ilgili ek bir maliyet getirmemelidir. Bu durum ile ilgili varsa İdarece alınması gerekli önlemler ayrıntıları ile teklifte belirtilecektir. e) Tüm donanımdaki ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Firma bunu teklifinde belirtmelidir. f) İdarece tespit edilecek 8 pilot istasyonun UÇ Birim (UB) kurulumuna ait her türlü ekipman ve teçhizatın alımı ve devreye alma işlemi firma tarafından yapılacak olup, bu istasyonlardaki elektrik sayacı, receiver, rds encoder, barkod okuyucu vb. alıma dahil olmayan ve sisteme dahil edilmesi istenen aksesuarlar İdare tarafından temin edilecektir. 5. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Alım kapsamındaki her türlü tüm yazılım ve donanım TRT istasyonlarındaki aksi belirtilmediği sürece aşağıda belirtilen çevre koşullarında sorunsuz çalışacaklardır. İstasyona konulacak donanımlar istasyon şartları olan ºC ısı, %20-%90 yoğunlaşmayan bağıl nem, yüksek rakım(2000m) ve istasyonda mevcut bir faz 220 V AC ± %15 ve 50 Hz ±1 Hz, besleme ile çalışmaya uygun olacaktır. Donanımlara ait yukarıda öngörülen çevre koşulları IEC standartlarını karşılamalıdır. Donanımların çalışma ve depolama koşulları teklifte açıkça belirtilecektir. Ayrıca UB ler ve aksesuarlarına ait hafıza birimlerinin depolama sıcaklık aralığı min ºC olmalıdır. UB Sistemleri en az 24 saat enerji kesilmelerinden etkilenmeyecek şekilde 12 veya 24V aküye sahip olacaktır. Akü bakım gerektirmeyecektir. Tüm UB ve aksesuarları 12 veya 24V Akü veya UPS üzerinden sürekli beslenecektir. Besleme geriliminin yukarıda belirtilen tolerans aralığında cihazların performanslarının değişmeyeceği garanti edilecektir. Sistemlerin daha geniş gerilim aralığı değerlerinde çalışması tercih sebebi olacaktır. Bu husus teklifte detaylı açıklanacaktır. Sistemler enerji dalgalanmalarına karşı gerekli korumaya sahip olacaklardır. 12/14

13 6. ARIZALARIN GİDERİLMESİ: Garanti süresi içinde sistemde oluşabilecek her türlü yazılım ve MKU donanım arızalarının giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. UB ve aksesuarlarında oluşacak arızalara İdare personeli müdahele edecek, arızalı birimler firma tarafından en geç 1(bir) hafta içerisinde yenilenecektir. Arızalanan birimlerin üretimden kalkması durumunda firma aynı işlevi yerine getirecek başka bir birimin sisteme uyumunu sağlayacaktır. Garanti süresi içinde sistemin arızalanması durumunda işletmede sistemlerle herhangi bir iletişim kopukluğu olmamasını teminen firma yeterli miktarda yedek malzemeyi arıza anında hemen temin etmek amacıyla stoklamakla yükümlüdür. Arızalı birimin tamirinin bir haftayı geçmesi durumunda müteahhit yeni birimi temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici sistemde kullanılan devre elemanlarını ya da muadillerini en az 10 yıl temin etmeyi garanti edeceklerdir. Garantinin nasıl sağlanacağı teklifte belirtilecektir. Firma, Uzaktan İzleme ve Kontrol sistemine ait 8 adet pilot istasyonu İdare personeli nezaretinde montajını yapacaktır. Alıma ait diğer istasyonlardaki UB'lerin montajı ise İdarece yapılacak ancak firma talep etmesi halinde en az bir elemanını montaj süresince istasyonda görevlendirebilecektir. Bu istasyonlardaki UB lerin istasyonda devreye alınmasında firma görevlendirme yapmadığı takdirde tüm sorumluk firmaya ait olacaktır. Bu görevlendirme ile ilgili firma İdareden hiçbir ücret talep etmeyecektir. Tüm UB lerin MKU üzerindeki devreye alma işlemleri firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. 7. ÜSTÜNLÜKLER: Firmalar teklif ettikleri Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerinin bu şartnamede belirtilmeyen varsa üstünlüklerini tekliflerinde açık olarak belirtileceklerdir. Sistemlerde kullanım kolaylığı, kararlı ve güvenli çalışmasını sağlayacak teknik üstünlükler idari şartnamenin 36.3 maddesine göre değerlendirilecektir. 8. TEKNİK DOKÜMANLAR: 8.1. Teklifte verilecek dokümanlar: a) Yüklenici Türkçe olarak hazırlanmış, teklif edeceği bütün teçhizatın teknik özelliklerini, devrelerin çalışma şeklini ve sistemlerin işletme ve bakım şekillerini gösteren her türlü şema, resim ve dokümanları, b) Sistemlerdeki her bir blok, birim ve alt birimlerin çalışma prensipleri ve varsa üstünlükleri, c) Teslimat ve montaj programı, d) Sistemlerde kullanılan tüm modül ve elektrik- mekanik elemanların birim fiyatlı yedek listesi, e) Şartname maddelerine tek tek verilmiş cevap listesi, f) Sistemlerin montajı ve tesisi ile ilgili açıklama ve şemalar, Değerlendirme komisyonu çalışmaları için yeterli doküman vermeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır Sözleşme Sonrası Müteahhidin Tedarik edeceği Dokümanlar: a) Türkçe olarak hazırlanmış her bir Uç Birimine (UB) ve MKU birimine ait 2 takım ciltli el kitabı sistemlerle birlikte sevk edilecektir. b) El kitaplarında sistemin kurulması, yazılım programının tanıtımı, izahları, detaylı kurulum bilgileri, yazılım güncellemesi, işletme, bakım, arıza bulma, onarım ve ayar için lüzumlu tüm açıklamalar, şemalar, çalışmalar prensipleri eksiksiz verilecektir. c) Sistemlerdeki alt birimler ile devrelerinin çalışma şekilleri ve ayar prosedürleri 13/14

14 verilecektir. d) Baskı ve elektrik devre şemalarında kullanılan malzemelerin listesi, aktif elemanlar ile muadillerinin listesi verilecek ve üretici müteahhit firma isimlerini belirtilecektir. e) Sistemlerde kullanılan başka müteahhitlere ait ürünler ile firma adresleri belirtilecektir. f) TRT nin dokümanlarda tespit ettiği eksiklikler Müteahhitçe en kısa sürede tedarik edilecektir. g) Sistemlere ait tüm dokümanlar ayrıca CD ortamında da firmaca temin edilecektir Garanti süresi sonunda yüklenici tarafından verilecek dokümanlar: 8.2 maddesinde belirtilen her türlü eksiği tamamlanmış gerekli modifikasyonlar işlenmiş halde bir takım Türkçe doküman firma tarafından verilecektir. 14/14

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ SENSPLORER SPX Environment Control System KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri

Detaylı

İzleme. Üçüncü parti cihazlarla (klima, UPS, jeneratör ) entegre çalışma

İzleme. Üçüncü parti cihazlarla (klima, UPS, jeneratör ) entegre çalışma EXAGATE Hakkında Elektronik ve IT alanlarında Ar-Ge, İmalat, Uygulama, Satış ve Danışmanlık, Yerli üretim odaklı, Ar-ge si Biten Ürünler, SysGuard 6001 SysGuard 3001 Ar-ge si Devam Eden Ürünler, SysGuard

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. TOROSLAR EDAŞ OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

SİMİS. 1 SİMİS Nedir? Signalix İş Makinaları İzleme Sistemi

SİMİS. 1 SİMİS Nedir? Signalix İş Makinaları İzleme Sistemi SİMİS Signalix İş Makinaları Sistemi SİMİS Nedir? SİMİS, iş makinası kullanan, satan, kiralayan, bakım/onarım hizmeti sağlayan kuruluşların; servis hizmetlerini planlama, kullanım yoğunluğunu takip, makina

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

HIZLI KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi HIZLI KULLANIM KILAVUZU Uzak Terminal Ünitesi (RTU) RTU410 RTU460 RTU420 RTU470 RTU430 RTU480 RTU440 RTU450 01/2017 Versiyon 001 İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. UYARI 1.1. Uyarı...

Detaylı

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 A. STANDARTLAR: A.1. Üretici firmanın ISO9001:2000 kalite belgesi olacaktır. A.2. Sistemde kullanılacak ürünler

Detaylı

TurboSCADA. Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı. Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TurboSCADA. Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı. Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi TurboSCADA Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tanıtım Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Detaylı

Merkezi İzleme Sistemi

Merkezi İzleme Sistemi Merkezi İzleme Sistemi Her şey kontrolünüz altında. Retmon Nedir? Retmon DCIM Data Center işleyişlerinin analiz ve yönetimini sağlayan yazılımdır. Farklı bölgelerdeki data center veya sistem odalarını

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir.

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir. SCADA YAZILIMI Supervisory Control and Data Acquisition Açık, Esnek, Ölçeklenebilir www.mikrodev.com SCADA Sunucusu Operatör İstemcisi Windows, Linux ve MacOS platformlarında çalışabilir. Windows, Linux,

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Ortam Kontrol, Otomasyon ve Monitoring Sistemi...

Ortam Kontrol, Otomasyon ve Monitoring Sistemi... Ortam Kontrol, Otomasyon ve Monitoring Sistemi... Bilgi İşlem Merkezleri Sunucu ve İletişim Ağı Sistem Odaları veya Kabinleri Güvenlik Sistemleri Merkezleri veya Panoları Elektrik Dağıtım Merkezleri veya

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER F3432 WİFİ özellikli çift SIM kart girişli 3G Router yüksek güçlü 32 bitlik işlemci ve gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar 1 Hakkımızda 2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma 2007 Turkcell Çözüm m Ortağı GPRS Tabanlı Telemetri (Uzaktan Takip ve Kontrol) Uygulamaları 2008 TEYDEBT Ar-Ge

Detaylı

Z E Y I L N A M E D İ R

Z E Y I L N A M E D İ R Z E Y I L N A M E D İ R TÜLOMSAŞ(Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından DE 33000 tipi Lokomotiflere uygulanmak üzere 20 adet Mikroişlemcili Kontrollü Kumanda ve Arıza Tespit / Kayıt / Görüntüleme

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

IRT63M. Bilgi Dokümanı. 128x64 piksel grafik LCD, Klavye, UART ve Ethernet Haberleşme ile Temassız Kart (ISO14443A/B) Okuyucu (IRT63M) www.dtsis.

IRT63M. Bilgi Dokümanı. 128x64 piksel grafik LCD, Klavye, UART ve Ethernet Haberleşme ile Temassız Kart (ISO14443A/B) Okuyucu (IRT63M) www.dtsis. 128x64 piksel grafik LCD, Klavye, UART ve Ethernet Haberleşme ile Temassız Kart (ISO14443A/B) Okuyucu (IRT63M) Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Genel Tanım... 3 2. Blok Diyagram... 4 3. Teknik

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM Proximity Kart Okuyuculu Sistem RFID Okuyuculu Sistem Proximity Kart Okuyuculu Sistem Ana Bilgisayar ACT (Otomatik Tartım Terminali) Kamera Trafik

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER:

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI REV-03 25.12.2014 ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-700

THE RAINBOW SCADA D-700 THE RAINBOW SCADA D-700 İNTERNET TABANLI SENKRONİZASYON CİHAZI REV-03 25.12.2014 GENİŞLEME KAPASİTESİ MAKS 16 YÜK MAKS 48 JENERATÖR MAKS 4 BARA AYIRICI MAKS 16 ŞEBEKE ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

Akilli Pedestal Sistemleri

Akilli Pedestal Sistemleri Akilli Pedestal Sistemleri MEKANO, uzaktan hareket kontrolü, otomasyon uzerine bugüne kadar birçok büyük projeye imza atarak ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Kuruluşumuz, uluslararası tecrübeye

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar Kavşak Neden CnlnlRTID Estetik Kontrol Cihaziarı? Tasarım Tümüyle Endüstriyel Donanım TAM Adaptif Kontrol ve Koruma Gerçek Verme Zamanlı Planları Karar Mekanizması Matematiksel Modeller ve Algoritmalar

Detaylı

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2 ÜRÜNLER Genel Özellikler Ses ve kontrol sinyalleri ile IP arasında köprü görevi Ethernet bağlantısı (RJ45) Web sunucuları ile uyumlu çalışma Tüm web tarayıcıları ile kontrol edilebilme Seri port bağlantısı

Detaylı

1 2 y ı llı k. d e n e y i m... DATA CENTER LARDA PROFESYONEL KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMİ. Ortam Kontrol ve Monitoring Sistemi

1 2 y ı llı k. d e n e y i m... DATA CENTER LARDA PROFESYONEL KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMİ. Ortam Kontrol ve Monitoring Sistemi Ortam Kontrol ve Monitoring Sistemi Server ların Çalışıp Çalışmadığını Takip Eder. Gün Sonunda Sensörlerin Aktiflik Raporunu Sunar. Geçmişe Dönük Rapor Tutar. Merkezi Kontrol Yazılımı İle Tüm Modülleri

Detaylı

minova teknoloji elektronik

minova teknoloji elektronik 2015 Telemetri, Uzaktan İzleme ve Kontrol Ürünleri Sistem ve sunucu odası izleme Depo, tesis izleme Soğuk saklama, soğuk zincir takibi Sayaç, tüketim ve ön ödemeli sistemler www.teknoloji.com Telemetri

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NASIL ÇALIŞIR? KONTROL CİHAZI İNTERNET RAINBOW SCADA SUNUCUSU JENERATÖR WEB TARAYICI AKILLI TELEFON İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME LAN +

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

MBS100 DONANIM KILAVUZU

MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 MODBUS GATEWAY Serisi 07 / 2017 MIKRODEV_HM_MBS100 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MBS100 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Fiziksel

Detaylı

GSM/GPRS ağı artık ülkelerin çoğunda standardize olmuş ve mevcut hale gelmiştir. Bu durum sınırlar arası bir dizi yeni iş alanları açmıştır.

GSM/GPRS ağı artık ülkelerin çoğunda standardize olmuş ve mevcut hale gelmiştir. Bu durum sınırlar arası bir dizi yeni iş alanları açmıştır. Giriş Telemetri piyasası hızla büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Gelişen teknoloji, her sektörde makina ve prosesleri izleme ve kontrol etme konusunda yeni imkanlar getirmektedir. Signalix yaklaşık

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Kümes fonksiyonlarına erişim, bir cep telefonu üzerinden internet tarayıcı ile veya SMS ile gerçekleştirilebilir.

Kümes fonksiyonlarına erişim, bir cep telefonu üzerinden internet tarayıcı ile veya SMS ile gerçekleştirilebilir. Tanıtım Tavuklar üzerine etkili çevre koşulları çok çeşitlidir. Bunlardan bakım, besleme ve iklim faktörleri tavuk yetiştiriciliğinde büyük önem taşır. İklim faktörleri içinde de tavuk yetiştiriciliği

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-200

THE RAINBOW SCADA D-200 THE RAINBOW SCADA D-200 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI REV-03 25.12.2014 ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF-OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ML-1630 Supervisor yazılımı; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Veri Toplayıcı Konut Tipi. PLC - Data Concentrator DC450

Veri Toplayıcı Konut Tipi. PLC - Data Concentrator DC450 Veri Toplayıcı Konut Tipi PLC - Data Concentrator DC450 TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR DC450 Veri Toplayıcı büyük ölçekli sayaç okuma ve kontrol sistemleri için uygun akıllı toplayıcı. DC450

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu Dokunmatik Panel Ürün Ailesi Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu By Sunum Gündemi Bölüm 1 : Ön Hazırlık Aşaması Bölüm 2 : Kurulum Bölüm 3 : Uygulama Yükleme Bölüm 4 : Konfigürasyon Yükleme Bölüm 5 :

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 MART 2015 67 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ SC Serisi Operatör Paneller Operatör Paneller SC103A0101 / Adet SC103A0101 SC103 - Dokunmatik

Detaylı