September 2012 LUTFI KIRDAR CONVENTION AND EXHIBITION CENTER ISTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 17 19 September 2012 LUTFI KIRDAR CONVENTION AND EXHIBITION CENTER ISTANBUL"

Transkript

1 Chamber of Geophysical Egieers of Turkey The Society of Exploratio Geophysicists Likig East ad West Through Geosciece INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONFERENCE AND OIL & GAS EXHIBITION September LUTFI KIRDAR CONVENTION AND EXHIBITION CENTER ISTANBUL Sposorship Package Sposorluk Dosyası

2 Sevgili Meslektaşlarım, Sizleri, Eylül, tarihleride yapılacak SEG Istabul Kogre ve Sergisie, Yürütme Komitesi adıa büyük bir heyeca ve mutlulukla davet ediyorum. SEG ve Türkiye Jeofizik Mühedisleri Odası ı birlikte düzelediği bu ikici Kogredir yılıda düzelee birici Kogreye katılalar, emiim ki çok faydalı ve müstesa bir tecrübe olduğuu aımsayacaklardır. SEG Istabul Kogresi de sizler içi çok geiş bir Coğrafya da --- Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya ve Rusya Federasyou da, öreklerle sismik veri toplama, işleme ve yorumlama koularıı içere oturumlar plaladık. Özellikle, Kogre i tekik oturumları, permafrost, kum tepeleri, ahidrit çökeltileri, bazalt örtüleri ve karstik kireçtaşlarıda oluşa karmaşık yakı-yüzey problemlerii ve şaryaj ve tuz tektoiğide oluşa karmaşık yapısal problemleri kapsaya makalelerle dopdolu olacaktır. Tekik oturumlarımızda, Akdeiz i evaporitleride, Karadeiz i deri sularıda, Hazar ı çamur volkalarıda ve Basra Körfezi de sismik yötemleri uygulamalarıa mahsus suumlara da yer vereceğiz. Ve tabii ki, zemi etüdleride, arkeolojik araştırmalarda, yeraltı suyu aramalarıda ve diğer uygulamalı jeofizik koularıda, mühedislik sismolojisi, yer radarı, elektrik ve elektromayetik ve potasiyel yötemleri kullaılmasıa mahsus örekleri içere suumlarla, Kogre mizi tekik oturumları herkese hitap edecektir. Takvimiize şimdide SEG İstabul Kogre ve Sergisii kaydetmeizi istirham ediyor, saygılarımı suuyorum. Özdoğa Yılmaz SEG İstabul Oursal Başkaı Society of Exploratio Geophysicists adıa, sizi Jeofizik Mühedisleri Odası ve SEG tarafıda Eylül de İstabul Türkiye de düzeleecek ola, Doğu ve Batı yı yerbilimleri aracılığı ile bağlaya İstabul Uluslararası Jeofizik Koferası ve Petrol & Doğalgaz Fuarı a katılmaya içtelikle davet ediyoruz. Koferas; restauratları, mağazaları ve otelleri ile meşhur İstabul u moder kesimii kalbide ola Taksim semtide yapılacaktır. Koferas ayı zamada Sultaahmet semtideki Topkapı Sarayı a, Ayasofya ya ve Kapalı Çarşı ya çok kısa mesafede olacaktır. Gala yemeği, Avrupa yakasıda Boğaz a baka büyük mermer bir yapı ola Çırağa Sarayı da plalamaktadır. Eşleriiz içi plalaa tarihi şehir turuu, delegeleri de içerecek şekilde geişletilmesi düşüülmektedir. Koferası kedisi, Orta Doğu, Avrupa ve BDT ülkeleride çalışa Uluslararası Petrol Firma temsilcileri, Ulusal Petrol Firma temsilcileri, taşero firmalar ve akademisyelerde oluşa katılımcılarıyla, sergici firmaları ve delegeleri bir araya getire olağaüstü bir olay olmayı vaat ediyor. Kovasiyoel olmaya petrol ve doğalgaz aramacılığı, deri deiz aramacılığı ve sığ jeofizik çalışmaları gibi geiş tekik kouları kapsaya ve yukarıda adı geçe coğrafyaları ilgi alaıa gire koulara dikkat çeke doğru bir iletişim köprüsü olacaktır. SEG, İstabul öcesi sürekli eğitim semierleri de suacaktır, lütfe ders kouları hakkıdaki duyurular içi koferası web sayfasıı takip edi. Klaas Koster SEG Başkaı İSTANBUL ULUSLARARASI JEOFİZİK KONG- RESİ ve PETROL & GAZ FUARI, TMMOB Jeofizik Mühedisleri Odası ile Society of Exploratio Geophysicists (SEG) tarafıda Eylül tarihleri arasıda İstabul da gerçekleştirilecektir. Kogre ve fuarı amacı, jeofizik araştırmalar ve uygulamalar kousuda şu aki ve geleceğe yöelik çalışmaları, yurt içi ve yurt dışıdaki bilim adamları, araştırmacılar, kamu ve özel sektörde görevli yer bilimciler tarafıda, taıtıldığı, tartışıldığı, bilimsel bildiri ve posterleri sözlü suumuu, yerbilimlerii duayelerii semierlerii, kısa kurs ve uygulamalı çalışmalarıı ve sergiyi kapsaya bir ortam yaratmaktır. Kogre eerji hatlarıı kavşağı ola İstabul da gerçekleştirilecektir. İstabul tarihte beri Asya ile Avrupa kıtaları arasıda ticareti kavşak oktası olmuş, güümüzde ise eerjii kavşağı oktasıdadır. Kogremizde Türkiye ve çevresideki coğrafyaı petrol ve doğalgaz potasiyeli ile eerji arz güveliğie ilişki koular ele alıacak, petrol ve doğalgaz sektörüde çalışa yer bilimci, mühedis ve yöeticiler bilgilerii gücelleme, sektör çalışaları ile fikir alışverişide buluma ve deeyimlerii paylaşma fırsatı bulacaklardır. İstabul, üç düya imparatorluğua, Roma, Bizas ve Osmalı İmparatorluğu a başketlik yapmıştır ve topraklarıda 1600 yılı aşkı bir süredir 120 de fazla imparator ve sulta hüküm sürmüştür. Tarih ve moderliği birlikte barıdıra, düyada iki kıtada yer ala tek şehirdir. Kogrede katılımcıları eşsiz güzellikte bir boğaz ve tarihe yolculuk beklemektedir. JFMO Yöetim Kurulu adıa, sizleri mesleki, akademik tecrübeleriizi, edüstrii diğer çalışaları ile paylaşmak üzere bildiri vermeye ve şirketiizi geliştirdiği, kulladığı yei tekolojileri sergilemek üzere İSTANBUL ULUSLARA- RASI JEOFİZİK KONGRESİ ve PETROL & GAZ FUARI a katılmaya davet ediyoruz. Kuşkusuz katılımıız kogre ve fuarımıza ayrı bir öem ve ayrıcalık katacaktır. İSTANBUL ULUSLARARASI JEOFİZİK KONG- RESİ ve PETROL & GAZ FUARI 17 Eylül tarihide İstabul da buluşmak dileğiyle. Meti Altay Yöetim Kurulu Başkaı TMMOB Jeofizik Mühedisleri Odası Dear Colleagues, O behalf of the Orgaizig Committee, it is with great pleasure that I ivite you to atted the SEG Istabul Meetig ad Expositio o September 17-19,. Joitly orgaized by the SEG ad the Turkish Chamber of Geophysical Egieers, with this meetig we are returig to Istabul for the secod time. Those of us who have atteded the first meetig i 1997 surely recall a tremedously rewardig meetig ad sweet memories of this oble ad historic city uiquely situated o two cotiets. Now, you will see a vibrat ad grad metropolis which has restored its past glory ad established itself, oce more, as the world capital at the crossroads of East ad West. Come ad joi us to hear case histories from the Middle East, North Africa, the Balkas, the Caucasus, Cetral Asia, ad the Russia Federatio cocerig challeges i lad seismic data acquisitio, processig, ad iterpretatio. Topics o ear-surface complexity associated with permafrost, sad dues, ahydrite layer, basalt flows ad karstic limestoe, ad subsurface complexity associated with overthrust tectoics ad salt tectoics will make this meetig uiquely rewardig for you. Ad let us complemet the lad seismic sessios with marie seismic sessios that will spa from exploratio below the Mediterraea evaporites, i the deep waters of the Black Sea to the mud volcaoes of the Caspia to the subtle structures i the Persia Gulf. Come ad joi us to hear case histories i egieerig geophysics --- applicatios of egieerig seismology, groud peetratig radar, electrical ad electromagetic methods, ad potetial methods to site ivestigatios, archaeological ivestigatios, groudwater exploratio, ad more will give this meetig a uiquely broad scope i applied geophysics. Ad, of course, you will have to reserve ample time to ejoy the Grad Metropolis of Istabul, with its 27 ceturies of glorious history --- from its early times as the Megara Coloy fouded by Byzas, to the Romas, the Byzaties, ad the Ottomas, each leavig its ow imprit o the City s remarkably overwhelmig historic character, with its most beautiful waterways i the world --- the Golde Hor ad the Bosphorus, with its music festivals set i the most uiquely historic veues, ad, with its uqiue cuisie that is a delightfully sophisticated combiatio of the Mediterraea, Middle Easter, Orietal ad Occidetal tastes. Whe you retur home, you will tell your frieds --- Ah, what a great meetig that was ad what a fabulous city Istabul is. Now, I welcome you to SEG Istabul i my ative togue --- Hoşgeldiiz. O behalf of the Society of Exploratio Geophysicists, I cordially ivite you to atted Istabul : Likig East ad West through Geosciece, a Iteratioal geophysics coferece ad expositio beig orgaized by the Chamber of Geophysical Egieers ad SEG i Istabul, Turkey, September. The coferece will be held i the Taksim District which is famed for its restaurats, shops ad hotels i the heart of the moder sectio of Istabul. The Coferece will also be oly a short distace from the historical Sultaahmet district with its Topkapi Palace, the Hagia Sophia ad the Grad Bazaar. A gala dier is plaed i the Ciraga Palace, a grad marble structure overlookig the Bosphorus from the Europea shore. There is also a historical city tour plaed for spouses, but it ca also be expaded to iclude delegates. The coferece itself promises to be a exceptioal evet brigig together preseters, exhibitors ad delegates represetig IOCs, NOCs, cotractors ad academics workig i the Middle East, Europe ad the CIS. It will be a true bridge coectig topics of iterest i these regios, ad coverig broader techical issues, such as ucovetioal oil ad gas, deep water exploratio ad ear surface geophysics. SEG will also provide Cotiuig Educatio Courses prior to Istabul, please watch the coferece website for further aoucemets regardig the topic of courses. Sicerely, Klaas Koster SEG Presidet ISTANBUL INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CON- FERENCE AND OIL & GAS EXHIBITION will be executed i Istabul betwee September by UCTA The Chamber of Geophysical Egieers of Turkey i cooperatio with the Society of Exploratio Geophysicists (SEG). The aim of the coferece ad exhibitio is to create a suitable eviromet coverig the geophysical research ad applicatios for curret ad future activities itroduced, discussed by local ad iteratioal scietists, researchers, public ad private sector officials, as well as short courses applied works semiars ad oral presetatios of scietific papers ad posters. The coferece will be i Istabul, the crossroad of eergy lies. Throughout history Istabul has bee a crossroad for trade routes betwee Asia ad Europe. Right ow the city serves as a crossroad for eergy lies. I our coferece, the potetial for oil ad gas i Turkey ad surroudig regio ad eergy supply security issues will be discussed. Scietists, egieers, sector executives will fid the opportuity to share their experieces, have the latest iformatio about up-to-date techologies ad exchage ideas with the idustry professioals. Istabul was the capital city of three great empires; Roma, Byzatie ad Ottoma Empire, for over 1600 years more tha 120 emperors ad sultas ruled i this lad. Istabul is the oly city i the World hostig history ad moderity, located i two cotiets. The participats will experiece a uique Bosphorus view ad a gorgeous trip to history. O behalf of the CGE board of directors, it is my pleasure to ivite you to Istabul Iteratioal Geophysical Coferece Oil & Gas Exhibitio to preset your papers i order to share your professioal ad academic experiece, exhibit your compay s curretly used ad ew techologies. Udoubtedly your participatio will add a special importace ad privilege to our orgaizatio. Meti Altay Chairma of the Board UCTA The Chamber of Geophysical Egieers of Turkey Özdoğa Yılmaz 2 Hoorary Chairma, SEG Istabul 3

3 A ANA SPONSORLUK Öğle Yemeğide Protokol Masasıda 1 kişilik Oturma Hakkı Açılış Oturumuda 1 Kişilik Kouşmacı Hakkı ( 10 dk ) A MAIN SPONSORSHIP Reservatio for 1 perso at the Protocol Table at VIP Luch Privilege of Speakig for 1 perso at the Opeig Sessio. ( 10 Mi ) VIP Ağırlama VIP Welcomig. Fuar alaıda 28 metrekare Stad Alaı ve Aa Toplatı Salou Öüde yer tahsisi* Workshop Düzeleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salo Tahsisi Workshop Düzelediğide Cep Telefou Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgiledirme Mesajı Göderme Hakkı Allocatio of a 28 square meter stad area i exhibitio hall Privilege of orgaizig a workshop ad accordigly the allocatio of a meetig room. Sedig SMS to the Target Participats aoucig your workshop. Sedig Welcome Message to the Participats SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ Sposorluk hizmetleri 4 (Dört) aa başlık altıda toplamıştır ve bu aa başlıklar kedi içide alt başlıklara ayrılmıştır: A. ANA SPONSORLUK B. KATEGORİ SPONSORLUKLARI 1 Elmas Sposorluk ( 2 Adet ) 2 Altı Sposorluk ( 3 Adet ) 3 Gümüş Sposorluk ( 3 Adet ) 4 Broz Sposorluk ( 5 Adet ) C. GENEL SPONSORLUKLAR r Gala Yemeği Sposorluğu r Icebreaker Kokteyl Sposorluğu r Basılı Malzeme Sposorlukları u Çata Sposorluğu u Yaka Kartı İpi Sposorluğu; u Isert Dağıtım Sposorluğu u Tekik Program Kitağçığı Sposorluğu u Sertifika Kılıfı Sposorluğu r Öğle Yemekleri Sposorluğu r Kahve Molası Sposorluğu r Workshop-Kısa Kurs Sposorlukları r Iteret Kafe Sposorluğu r Yöledirme Levhaları Sposorluğu r Medya Sposorluğu r Kogre CD Sposorluğu r Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığı Sposorluğu r Güübirlik Tur Sposoru SPONSORSHIPS The sposorship services have bee categorized uder 4 (four) mai headigs ad these headigs have also subheadigs as follows: A. MAIN SPONSORSHIP B. CATEGORIZED SPONSORSHIPS 1 Diamod Sposors (2) 2 Golde Sposors (3) 3 Silver Sposors (3) 4 Broze Sposors (5) C. GENERAL SPONSORSHIPS r Gala Dier Sposor r Icebreaker Cocktail Sposor r Prited Material Sposors u Cogress Bag Sposor u Badge Rope Sposor u Cogress Bag Iserts Sposors u Techical Program Sposor u Certificate Cover Sposor r Luch Sposors r Coffee Break Sposors r Workshop - Short Course Sposors r Iteret Cafe Sposor r Directio Boards Sposor r Media Sposors r Cogress CD Sposor r Cogress Result Booklet Sposor r Daily Tour Sposor Boğaz Köprüsü Bosphorus Bridge Katılımcılara Firma Adıa Hoş Geldiiz Mesajı Göderme İmkâı 0,70 x 2 metre Ebatlarıda 6 adet Logolu Flama Kullaım Hakkı (Auditorium salou saheside, Fuar Alaı ve Ortak Kullaım Alalarıda) Diğer Sposorluklarda %20 İdirim Hakkı 6 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde Logo Kullaımı Kogre Protokol Davetiyeleride Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Paoda Logo Kullaımı Bası Bültelerie Firma Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda 1 Tam Sayfa Rekli Reklâm 6 compay flags sized 0,70 x 2,00 m to be haged at the auditorium stage, exhibitio hall ad commo areas 20% discout o ay other additioal Sposorships. Free Registratio for 6 people Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials. Usage of Logos o the VIP Ivitatio Cards. Usage of Logos o the Press Cogress Board. Usage of Logos o media advertisemets. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result booklet. 1 full Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio. r Su Sebili Sposorluğu r Water Dispeser Sposors D. STAND KATILIMI D. STANDS 4 İstabul Boğazı ve Galata Köprüsü Bosporus View from the Galata Bridge i Istabul 5

4 2. ALTIN SPONSORLUK ALTIN SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV 0,70 x 2 metre Ebatlarıda 3 adet Logolu Flama Kullaım Hakkı (Auditorium Salou saheside, Fuar Alaı ve Ortak Kullaım Alalarıda) Diğer Sposorluklarda %10 İdirim Hakkı 3 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Sahede Logo Kullaımı Bası Bültelerie Firma Logo Kullaımı B KATEGORİ SPONSORLUKLARI 1. ELMAS SPONSORLUK ELMAS SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV 0,70 x 2 metre Ebatlarıda 4 adet Logolu Flama Kullaım Hakkı (Auditorium Salou saheside, Fuar Alaı ve Ortak Kullaım Alalarıda) Diğer Sposorluklarda %15 İdirim Hakkı 4 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Sahede Logo Kullaımı Bası Bültelerie Firma Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda ½ Yarım Sayfa Rekli Reklâm B SPONSORSHIP CATEGORIES 1. DIAMOND SPONSORSHIP DIAMOND SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT 4 compay flags sized 0,70 x 2,00 m to be haged at the auditorium stage, exhibitio hall ad commo areas 15% discout o ay other additioal Sposorships Free Registratio for 4 people. Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials. Usage of Logos o the Press Coferece Board. Usage of Logos o media advertisemets. Yerebata Sarıcı Basilica Cister Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. ½ Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda ½ Yarım Sayfa Rekli Reklâm 2. GOLDEN SPONSORSHIP GOLDEN SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT 3 compay flags sized 0,70 x 2,00 m to be haged at the auditorium stage, exhibitio hall ad commo areas 10 % discout o ay other additioal Sposorships. Free Registratio for 3 people. Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials. Usage of Logos o the Press Coferece Board. Usage of Logos o media advertisemets. Yei Cami The New Mosque Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. ½ Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio 6 7

5 4. BRONZ SPONSORLUK BRONZ SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV 0,70 x 2 metre Ebatlarıda 2 adet Logolu Flama Kullaım Hakkı (Aa Toplatı Salou, Fuar Alaı ve Ortak Kullaım Alalarıda) 4. BRONZE SPONSORSHIP BRONZE SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT 2 compay flags sized 0,70 x 2,00 m to be haged at the auditorium stage, exhibitio hall ad commo areas Diğer Sposorluklarda %5 İdirim Hakkı 5% discout o ay other additioal Sposorships. 2 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Free Registratio for 2 people. 3. GÜMÜŞ SPONSORLUK GÜMÜŞ SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV 0-0,70 x 2 metre Ebatlarıda 3 adet Logolu Flama Kullaım Hakkı (Aa Toplatı Salou, Fuar Alaı ve Ortak Kullaım Alalarıda) Diğer Sposorluklarda %10 İdirim Hakkı 2 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Sahede Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda 1/4 Sayfa Rekli Reklâm Kadı Başı (İstabul Akeoloji Müzesi) Head of a Woma (Istabul Archaeological Museum) 3. SILVER SPONSORSHIP SILVER SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT 3 compay flags sized 0,70 x 2,00 m to be haged at the auditorium stage, exhibitio hall ad commo areas 10% discout o ay other additioal Sposorships. Free Registratio for 2 people. Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials. Usage of Logos o media advertisemets. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. ¼ Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Sahede Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda 1/6 Sayfa Rekli Reklâm C GENEL SPONSORLUKLAR GALA YEMEĞİ SPONSORLUK BEDELİ: ***-EURO + KDV Protokol Masasıda 1 Kişilik Oturma Hakkı Gala Yemeğii Verileceği Özel Salou Firma Görselleriyle Doatılması 2 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde ve Davetiyelerde Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Sahede Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda 1/8 Sayfa Rekli Reklâm Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials. Usage of Logos o media advertisemets. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. 1/6 Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio C GENERAL SPONSORSHIP GALA DINNER SPONSORSHIP PRICE : ***-EURO + VAT Reservatio for 1 perso at the Protocol Table The compay flags ad peats will be displayed durig the dier time. Free Registratio for 2 people. Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials ad Ivitatio Cards. Usage of Logos o media advertisemets. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. 1/8 Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio 8 9

6 ICEBREAKER KOKTEYL SPONSORLUK BEDELİ: ***-EURO + KDV Açılış Kokteylii Verileceği Özel Salou Firma Görselleriyle Doatılması 2 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı Firma Taıtım Broşürlerii Katılımcılara Dağıtılacak Çatalara Koulması Firma Logosuu Kogre Web Sayfasıda Yer Alması ve Kedi Sitesie Lik Verilmesi Basılı Malzemelerde Logo Kullaımı Bası Toplatısıda Yer Alacak Sahede Logo Kullaımı Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler Sayfasıda Logo Kullaımı Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda 1/8 Sayfa Rekli Reklâm BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI Çata Sposorluğu Sposorluk Bedeli: EURO + KDV Yaka Kartı İpi Sposorluğu Sposorluk Bedeli: EURO + KDV Isert Dağıtımı Sposorluğu Sposorluk Bedeli: EURO + KDV Tekik Program Kitapçığı Sposorluğu Sposorluk Bedeli: EURO + KDV Sertifika Kılıfı Sposorluğu Sposorluk Bedeli: Euro + KDV Basılı Malzeme Sposorları ICEBREAKER COCKTAIL SPONSORSHIP PRICE : ***-EURO + VAT The compay flags ad peats will be displayed durig the cocktail time. Free Registratio for 2 people. Distributio of the Compay Brochures i Delegate Bags Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Prited Materials. Usage of Logos o media advertisemets. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. 1/8 Page Colored Advertisemet i the Cogress Iformatio PRINTED MATERIAL SPONSORS Delegate Bag Sposor Sposorship Price: EURO + VAT Badge Rope Sposor Sposorship Price: EURO + VAT Sposors for the Iserts Sposorship Price: EURO + VAT Techical Program Sposor Sposorship Price: EURO + VAT Certificate Cover Sposor Sposorship Price: EURO + VAT ÖGLE YEMEKLERI SPONSORLUKLARI / Beher SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV Kogre süresice alıacak gülük öğle yemekleride, ikram alalarıda firma bayrakları ve flamaları kullaılacaktır. Uygu basılı malzemelerde, sposorluk listeleride firma ismi ya da logosu yer alacaktır Not: Kogre boyuca verilecek tüm öğle yemeklerie sposor oluması durumuda ise toplam; Sposorluk bedeli Euro KAHVE MOLASI SPONSORLUGU / Gülük SPONSORLUK BEDELİ: Euro + KDV Kogre süresice alıacak kahve molaları esasıda ikram alalarıda sposor olacak firmaı bayrakları ve flamaları kullaılacaktır. Uygu basılı malzemelerde, sposorluk listeleride firma ismi ya da logosu yer alacaktır. Not: Kogre boyuca verilecek tüm kahve molalarıa sposor olması durumuda ise toplam ; Sposorluk bedeli Euro SPONSORSHIPS FOR LUNCH / DAILY SPONSORSHIP PRICE / DAILY: EURO + VAT The compay flags ad peats will be displayed durig the luch time. The compay ame or logo will be displayed o the sposorship lists ad proper prited materials. P.S. If the compay is sposorig all luches, the price will be Euro + VAT SPONSORSHIPS FOR COFFEE BREAK / DAILY SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT The compay flags ad peats will be displayed durig coffee break time. The compay ame or logo will be displayed o the sposorship lists ad proper prited materials. P.S. If the compay is sposorig all coffee breaks, the price will be Euro + VAT SPONSORSHIPS FOR WORKSHOPS / SHORT COURSES SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT The facilities to be provided i retur for the sposorship: A meetig room will be arraged for the workshop / short course for 1 (oe) hour. Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. Basılı malzeme sposorlarıı logoları, sposor oldukları ürüü üzeride kullaılacaktır. Basılı malzeme sposorlarıı logoları kullaım yerlerie göre sektör sposorlarıda küçük ve olarda sora kullaılacaktır. Isert Sposorluğu çata içie koulacak 3 sayfayı geçmeye firma taıtım broşürü, firma logolu mouse, mouse pad, kalem, ot defteri vb materyalleri içermektedir. Koulacak promosyo malzemelerii sposor firma Kogre Yürütme Kuruluda oay aldıkta sora kedi temi edecektir. Basılı malzeme sposorlarıı logoları, kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir. Privileges for Prited Material Sposors Usage of compay logo o sposored materials The logos will be smaller tha the sector sposors ad will take place after them. The Compay Brochures must be 3 pages maximum, iserts ca be compay logo mouse, mousepad, pe, otebook etc. The iserts must be provided by the sposor compay ad must be approved by the orgaizatio committee. Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. WORKSHOP / KISA KURS SPONSORLUKLARI SPONSORLUK BEDELİ: Euro + KDV Workshop / Kısa Kurs içi firmaya 1 (bir) saatlik salo tahsisi yapılacaktır. Sposorları logoları kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir. Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Book Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. Beyoğluda Tramvay Cable Car i Beyoglu

7 INTERNET KAFE SPONSORLUĞU SPONSORLUK BEDELI: Euro + KDV Iteret Kafe sposorua iteret bağlatılı 10 adet bilgisayarda oluşacak bir ala tahsis edilecektir. Bu alaı düzelemeside sposor firma görselleri kullaılacak ve bu alada çay, kahve ikramı olacaktır. Iteret Kafe sposoruu logosu kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. YÖNLENDIRME LEVHALARI SPONSORLUĞU SPONSORLUK BEDELİ: Euro + KDV Kogrede kullaılacak tüm geel yöledirme levhalarıda sposor firma / ürü logosu yer alacaktır. Yöledirme Levhaları sposoruu logosu kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. MEDYA SPONSORU Medya Sposoru kogreye ve kogre kapsamıdaki tüm etkiliklere ilişki haber yapacak, karşılıklı belirleecek tarihlerde ve sayıda yazılı ve/veya görsel reklam yayılayacaktır. Medya sposorlarıı logoları basılı materyallerde kullaılacaktır. Medya sposorlarıı logoları kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. SPONSORSHIPS FOR INTERNET CAFE SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT A proper place will be equipped with 10 computers with iteret coectio ad tea/coffee statio for the compay. The place will be dressed up with compay visuals. Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. SPONSORSHIP FOR DIRECTION BOARDS SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT Display of your compay logo o all cogress directio boards. Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. MEDIA SPONSOR Media Sposor will make ews coverig the cogress subjects ad publish the cogress advertisemets mutually o determied dates ad umbers. Display of your compay logo at the Cogress Web Site with a coectio to your compay web site. Usage of Logos o the prited materials. Usage of Logos o the Sposorships ad Supporters page of the Cogress Result Booklet 1 full page colored advertisemet i the Cogress Iformatio ue. KONGRE CD SPONSORLUĞU SPONSORLUK BEDELİ: Euro + KDV Kogrei tüm oturumlarıdaki Bildiri Özetleri ve Poster suumları, İteraktif CD olarak Sposor Firma Reklamı ile 1500 adet basılacak ve dağıtılacaktır. Bildirileri özet ya da tam olarak basılması kousuda Tekik Komite karar verecektir. Kogre CD Sposoruu logosu kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. KONGRE BİLDİRİ ÖZLERİ KİTAPÇIĞI VEYA KONGRE BİLDİRİ KİTAPÇIĞI SPONSORLUĞU SPONSORLUK BEDELİ: Euro + KDV Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığı Sposoruu logoları kullaım yerlerie göre sektör sposorlarıda küçük ve olarda sora kullaılacaktır. Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığı Sposoruu logoları kogrei resmi web siteside yayılaacak ve firmaları kedi sitelerie bağlatı verilecektir Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda Sposorlar ve Destekleyeler sayfasıda firma logosu yer alacaktır. Ayrıca Sposoru logoları, Kogre Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığı üzeride yer alacaktır. SU SEBİLİ / Üite Başı SPONSORLUK BEDELİ: 500-Euro + KDV SPONSORSHIP for the CDs of the CONGRESS SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT All the sessios of the cogress will be recorded to CDs with compay logo o. There will be totally 1500 CDs available. Techical committee will decide o the cotets of the CDs. Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet. SPONSOR FOR CONGRESS RESULT BOOKLET SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT The Cogress Result Booklet Sposor will udertake all the processes icludig the preparatio, copyig, ad the distributio to all the participats of the Cogress Result Booklet which will be published after the cogress. The logo will be smaller tha the sector sposors ad will be used after them. Display of your compay logo at the Cogress website with a lik to your compay website. Usage of Logos o the Sposors ad Supporters page of the Cogress Result Booklet Usage of Logos o the Cover Page of Cogress Result Booklet. WATER DISPENSERS / Per Uit PRICE: 500-EURO + VAT Bildiri Özleri Kitapçığı veya Kogre Bildiri Kitapçığıda tam sayfa Kogre süresice ücretsiz olarak su servisi verilecektir. Su sebilleri, Water dispesers will be placed all over the cogress ceter. rekli reklamı yayılaacaktır. Dolmabahçe Sarayı Dolmabahce Palace firma görseli ile giydirilecektir. They will be dressed up with the compay visuals

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE SPONSORLUK DOSYASI Değerli Meslektaşlarım 17 Ağustos 1999 da bölgemiz büyük bir felâkete maruz kaldı. Kocaeli ve komşu iller Sakarya ile Yalova da ağır hasara neden olan Marmara Depremi nde binlerce kişi

Detaylı

w w w. i f s 2 0 1 0. c o m

w w w. i f s 2 0 1 0. c o m www.ifs2010.com IFS 5 İSTANBUL FİNANS ZİRVESİ 2010 29-30 Eylül 2010 İSTANBUL Sunuş İlki İstanbul da 29 30 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Finans Zirvesi, Kuzey Amerika dan Avrupa

Detaylı

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conference Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference 11 14 Eylül / September 2014 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center Yeşilköy-İstanbul www.cebitbilisim.com

Detaylı

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ WELCOME HOŞGELDİNİZ The ISTT International No-Dig Conference

Detaylı

INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL

INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL CONFERENCE AND EXHIBITION in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ

Detaylı

DAVET / WELCOME MESSAGE

DAVET / WELCOME MESSAGE DAVET / WELCOME MESSAGE Değerli İş Dünyası Temsilcileri, 2015 yılının en büyük iş platformlarından İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi, İş ve İstif Makinaları Sektörünün son vizyonunu paylaşmak, giderek

Detaylı

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2014 ün Değerli Katılımcıları ve Ziyaretçileri, Bakanlığımızın destekleri ile Global Enerji Derneği tarafından 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde EIF

Detaylı

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA Hepinizin bildiği gibi, toplumda enerji kültürü oluşturmak, verimlilik ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla 1981 yılından beri her yıl Ocak ayının

Detaylı

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları 2015 Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları Advertising Promotion Services and Meeting Halls Fark edilmek Fark yaratır Make a difference Be noticed... YAPI FUARI - TURKEYBUILD YAPI FUARI - TURKEYBUILD,

Detaylı

YAPI FUARLARI TURKEYBUILD

YAPI FUARLARI TURKEYBUILD YAPI FUARLARI TURKEYBUILD REKLAM H ZMETLER VE ETK NL K SALONLARI ADVERTISEMENT SERVICES AND MEETING HALLS 2012 www.yapifuari.com.tr I www.turkeybuild.com.tr YAPI FUARLARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS Yapı

Detaylı

Dear Colleagues, We are looking forward to meeting you in Antalya in November 23 26, 2011. Sincerely,

Dear Colleagues, We are looking forward to meeting you in Antalya in November 23 26, 2011. Sincerely, Dear Colleagues, It is a great pleasure for us to invite you to attend to the I. International Physical Activity, Nutrition and Health Congress which will be held in Antalya, Turkey, between November 23-26,

Detaylı

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS We would like to thank: DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS Resmi Kuruluşlar / Official Organizations TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH OF TURKEY Platin Sponsor / Platinum Sponsor İSTANBUL

Detaylı

The Gateway to Opportunity. Fırsatlara Açılan Kapı. conference programme Konferans Programı. The Event for Hotel Investment in Central Asia & Turkey

The Gateway to Opportunity. Fırsatlara Açılan Kapı. conference programme Konferans Programı. The Event for Hotel Investment in Central Asia & Turkey Brought to you by the organisers of the International Hotel Investment Forum Arabian Hotel Investment Conference International Hotel Investment Forum Asia Pacific Russia & CIS Hotel Investment Conference

Detaylı

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 22-25 Kasım 2013 WOW Istanbul Hotels & Convention Center ERBE 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ERBE İÇİNDEKİLER s.04 s.05 s.06 s.07 s.08 s.09-10-11 s.12 s.13

Detaylı

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 2.DUYURU / 2 nd ANNOUNCEMENT VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 9-11 MAYIS / MAY 2013 TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ TEPEKULE CONVENTION

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl 2013 Year 2013 ÇERK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Genel Bilgiler 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5.1 Fuara Katılım Koşulları ve şleyiş 6.

Detaylı

İstanbul. 13 ve 14 Nisan 2016. WOW Uluslararası Kongre Merkezi İstanbul Ana Salon Safir B ve C. Türkiye nin İnsan Kaynakları Yönetimi İhtisas Fuarı

İstanbul. 13 ve 14 Nisan 2016. WOW Uluslararası Kongre Merkezi İstanbul Ana Salon Safir B ve C. Türkiye nin İnsan Kaynakları Yönetimi İhtisas Fuarı Budapeşte Hamburg İstanbul Köln Moskova Stuttgart 13 ve 14 Nisan 2016 WOW Uluslararası Kongre Merkezi İstanbul Ana Salon Safir B ve C Türkiye nin İnsan Kaynakları Yönetimi İhtisas Fuarı www.personal-turkey.org

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking 27.28.29 MAYIS / MAY 2015 İSTANBUL EXPO CENTER 8. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenligi ve Park Sistemleri Fuarı 8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety

Detaylı

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL 1 ST ANNOUNCEMENT - 1. DUYURU INTERNATIONAL CLEANING AND PERSONEL CARE PRODUCTS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES SYMPOSIUM AND EXHIBITION ULUSLARARASI TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Vİİ. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ. f/i INTER/VA TIONAL PACKA6IN ~ CON6RESS and EXHIBITION

Vİİ. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ. f/i INTER/VA TIONAL PACKA6IN ~ CON6RESS and EXHIBITION -~ 1.bUYURU < 013 1~ ANNOUNCEMENT er,. Vİİ. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / f/i INTER/VA TIONAL PACKA6IN ~ CON6RESS and EXHIBITION 9-11 MAYIS / MAY2013 TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ TEPEKLILE

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı