RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER"

Transkript

1 RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD TOD-;14 Haziran 2008

2 RADYASYONUN GEÇ ETKİLERİ Toplumda kanser oranının fazla olması nedeniyle radyasyona bağlı kanser oluşma olasılığını belirlemek çok zordur. Radyojenik kanser riski olan organlar; meme, akciğer, tiroid ve sindirim sistemidir. Üreme dönemindeki hastalar incelenirken, sonraki nesillerde olabilecek mutasyon riskini en aza indirmek için, gonadların ışınlanmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Gonadların aldığı her bir mgy (0,1 rad) için bir sonraki nesilde genetik etki görülme olasılığı (nominal risk) 1/ dir. TOD-;14 Haziran 2008

3 TOD-;14 Haziran 2008

4 Mekanizma Supresör genlerdeki değişiklikler, oncogenlerin ekspresyonuna yol açabilir. Sublethal hasar ile normal genler oncogenlere dönüşebilir. İmmun sistemin baskılanması kanser oluşumuna katkıda bulunabilir TOD-;14 Haziran 2008

5 Radyasyona Bağlı Kanser Doz Tedavi alanı büyüklüğü Dokunun duyarlılığı RT yaşı Genetik yatkınlık TOD-;14 Haziran 2008

6 TOD-;14 Haziran 2008

7 Radyasyona Bağlı Kanser Lösemi, lenfoma Solid Kanserler TOD-;14 Haziran 2008

8 Radyasyona Bağlı Lösemi ALL AML KML TOD-;14 Haziran 2008

9 Radyasyona Bağlı Lösemi Geniş hacimlerde kemik iliği ışınlaması sonucunda RT den genellikle 5-9 yıl sonra gelişir. KT ya bağlı lösemiden 2 kat daha az görülür. NHL da düşük doz tüm vücud ışınlaması TOD-;14 Haziran 2008

10 Radyasyona Bağlı Lösemi 1900 lü yılların başlarında radyoloji çalışanlarında lösemi insidansının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bu dönemde, çalışanların, radyasyondan korunmadıkları için tahmini olarak ortalama 100 rad/yıl kadar doz aldıkları hesaplanmıştır yılları arasındaki bir araştırmada radyoloji çalışanlarında lösemi görülme oranı, normal nüfusun 10 katı fazla bulunmuş, arasında yapılan başka bir araştırmada ise 4 kat fazla olarak belirlenmiştir. TOD-;14 Haziran 2008

11 Radyasyona Bağlı Lösemi yılları arasında 3 ayrı yayında radyasyonla ortaya çıkmış 198 kanser vakası ve 54 kanserden ölüm bildirilmiştir. TOD-;14 Haziran 2008

12 Radyasyona Bağlı Lösemi Atom bombası atıldıktan sonra Hiroşima ve Nagazaki de kurtulan kişiler üzerinde yapılan çalışmada, radyasyona maruz kalanlarda löseminin görülme sıklığının normal nüfusa oranla belirgin olarak fazla olduğu (10 katı kadar) gözlenmiştir. Bu artış ilk birkaç yıl olmaya başlamış ve 7-12 yıl sonra en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 20 yıl sonra ise normale dönmüştür. TOD-;14 Haziran 2008

13 Radyasyona Bağlı Lösemi İlk kanserden 1 yada daha uzun süre ortaya çıkan lösemi Primer kanser Yaş, cinsiyet, primer kanserden sonraki sağ kalım 166 KLL, 232 diğer lösemi KLL için RR=0.7 Diğer lösemiler için RR= ;meme 2.4;ekstremite 10.3;uterus Boivin JF, Am J Ep, 1986 TOD-;14 Haziran 2008

14 Radyasyona Bağlı Lösemi 30 merkez, serviks kanserli hasta, 10 yıllık takip ( ) WY RT almış. ( WY) RT alan grupta;13 lösemi RT almayan grupta;2 lösemi Boice JD, JNCI, 1980 TOD-;14 Haziran 2008

15 Radyasyona Bağlı Solid Kanserler Mide kanseri HH sebebiyle 35 Gy RT verilen hastalarda midenin aldığı radyasyon dozu Mantle; 4,2 Gy Ters Y; 13 Gy Bu da mide kanseri riskini 2-11 kat artırmıştır. RT verilen HH hastalarında mide kanserinin yanı sıra pankreas, özefagus ve diğer GIS tümörleri de rapor edilmiştir. TOD-;14 Haziran 2008 Dores GM, JCO, 2002

16 Radyasyona Bağlı Solid Kanserler Meme koruyucu cerrahi sonrası RT almış 1884 hasta Meme dozu >60 Gy (63), %57 hasta supraklavikuler bölgeye RT almış (45Gy) 147 (%8) hasta meme dışı malignensi Surveillance Epidemiology and End-Results Program (SEER) sonuçları ile karşılaştırıldığında %1 lik bir artış var. Ortalama 10.9 yıl ( ) Relativ risk artışı %15 (p=0.05) Akciğer, sarkom, over 50 yaşından önce meme kanseri teşhisi almış hastalarda anlamlı fark var. 40&28 (p=0.02) İlk 5 yıl fark yok. 5 yıldan sonra 100&80.8 (p=0.02) TOD-;14 Haziran 2008 Galper S, IJROBP, 2002

17 Radyasyona Bağlı Solid Kanserler yılları arasındaki RT alan den fazla testis tümörlü hasta incelenmiş sekonder kanser Oranlar seminom ve non-seminomatöz tümörlerde benzer olup, risk yaklaşık 1.5 olarak hesaplanmıştır. Yıllar geçtikçe risk artmakta. Kümülatif risk 25 yıl için %15.7, 30 yıl için%22.6 Travis LB, JNCI, 1997 TOD-;14 Haziran 2008

18 Radyasyona Bağlı Solid Kanserler n: (8.9 yıl) RT, RT yok. 449 sekonder kanser (tahmin edilen; 313) Mesane, böbrek, rektum, uterus, over, NHL RT almayan grupta artış olmamış. RT verildiği yaş ile ilgisi bulunmamış. Lösemi, HL, meme ve kolon kanseri ile RT arasında ilişki bulunmamış. Kleinerman RA, JNCI, 1982 TOD-;14 Haziran 2008

19 Radyasyona Bağlı Solid Kanserler 15 merkez, serviks kanserli hasta Toplam sekonder kanser (tahmin edilen; 4.736) artış:% RT, RT yok. RT aslında sekonder kanseri dramatik olarak artırmamış sekonder kanserin 162 si RT ile ilgili bulunmuş. RT nin artışa katkısı %5 Mesane, rektum, uterus, over, ince bağırsak, kemik, yumuşak doku, multible myeloma. (RR=1.1) ANLL deki artış (RR=1.3) pelvis dışı kemiklerin aldığı düşük doz radyasyon. RT verilme yaşı <30, >50 ise anlamlı. Boice JD Jr, JNCI, 1985 TOD-;14 Haziran 2008

20 Radyasyona Bağlı Meme Kanseri 30 yaşından önce HH sebebiyle RT almış hastalarda meme kanseri riski 6-7 kat daha fazladır. 16 yaşından önce RT almış hastalarda meme kanseri riski kat daha fazla. Bu hastalarda meme kanserinin ortalama görülme yaşı 31,5. TOD-;14 Haziran 2008

21 TOD-;14 Haziran 2008

22 Radyasyona Bağlı Meme Kanseri , <30, 3817 HH 4 Gy ve daha yüksek doz alanlarda meme kanseri riski 3.2 kat daha fazla 40 Gy alanlarda risk 8 katına çıkıyor. Overlere 5 Gy ve daha fazla doz alanlarda meme kanseri riski düşük. Risk, RT verilme yaşı ve reproduktivite ile ilgili bulunmamış. Tek başına alkilleyici ajan alanlarda risk düşük. Travis LB, JAMA, 2003 JNCI, 2005 TOD-;14 Haziran 2008

23 Radyasyona Bağlı Akciğer Kanseri yılları arasında RT verilmiş HH. 5 Gy doz alan hastalarda akciğer kanseri riski 6 kat daha fazla 40 Gy ve daha fazla doz almışsa risk artmakta. (p<0.001) Travis LB, JNCI, 2002 TOD-;14 Haziran 2008

24 Radyasyona Bağlı Akciğer Kanseri yılları arasında RT verilmiş 8976 meme kanserli hasta. 10 Gy doz alan ve 10 yıldan daha uzun yaşayan hastalarda akciğer kanseri riski 9/ Inskip PD, JNCI, 1994 TOD-;14 Haziran 2008

25 Radyasyona Bağlı Sarkom , n:1604 Retinoblastom Gy ve Gy in üzerindeki dozlarda sarkom riski artmış. >60 Gy anlamlı (p<0.05) Wong FL, JAMA, 1997 TOD-;14 Haziran 2008

26 Radyasyona Bağlı Sarkom , 963, Retinoblastom, RT almış hastalarda RT den 50 yıl sonra kümülatif risk %13.1 Kleinerman RA, JNCI, 2007 TOD-;14 Haziran 2008

27 Radyasyona Bağlı Sarkom n: herhangi bir kanser tanısı almış çocuk hasta 108 tane sarkom, populasyondan 9 kat fazla. Ortalama görülme zamanı ilk tanıdan 11 yıl sonra Çok değişkenli analizlerde RT alanlarda RR:3.1 Henderson TO, JNCI, 2007 TOD-;14 Haziran 2008

28 Radyasyona Bağlı Tyroid Kanseri Çernobilden sonra tiroid kanserli hasta, retrospektif Papiler tipte artış (p<0.01) Zengi A, Endocr J, 2008 TOD-;14 Haziran 2008

29 Radyasyona Bağlı Tyroid Kanseri Tinea capitis, tonsil büyümesi ve timus büyümesi değişik dozlara maruz kalmış çocuk Tyroid kanseri açısından kız çocuklarında risk daha fazla RT ye bağlı tiroid kanserleri 5 yıldan sonra ortaya çıkmış 20 yaşından sonra RT ye maruz kalanlarda risk daha düşük. 1.1 Gy lik radyasyona maruz kalma kanserle ilişkili bulunmuş Ron E, Radiat Res,1995 TOD-;14 Haziran 2008

30 IMRT ve sekonder kanser 121 IMRT, 124 konvansiyonel RT meme kanserli hasta Median meme dozu 50 Gy Her iki grupta da sekonder kanser arasında fark yok. McDonald MW, IJROBP, 2008 TOD-;14 Haziran 2008

31 Radiation induced Angiosarcoma TOD-;14 Haziran 2008

32 Sonuç Kanser indüksiyonu stokastik bir etkidir. Bu nedenle absolut indüksiyon birey için önceden belirlenemez, sadece ışınlanmış populasyonda artmış kanser sayısı olarak belirtilebilir. Bireysel seviyede sadece artan doz ile artmış risk söz konusudur. Doğal olarak oluşan kanserler populasyonda yüksek insidansdadır. Radyojenik kanserlerin ise insidansı düşüktür. Bu nedenle ölçülebilir bir artışı gösterebilmek için ışınlanmış bireylerin geniş populasyonuna gerek vardır. Radyasyon etkisinde oluşan kanserleri doğal oluşan kanserlerden ayırd ettirici bir özellik olmadığından, herhangi bir bireyde oluşmuş kanserin kesin neden-etki ilişkisini göstermek mümkün değildir. Göreceli olarak diğer karsinojenler ile karşılaştırıldığında radyasyon zayıf karsinojendir. TOD-;14 Haziran 2008

33 Radyasyona Bağlı Kanserler Sekonder kanserler her zaman tedaviye bağlı değildir. Tütün ve alkol Diet İmmunite Hormonal durum Çevresel faktörler Genetik TOD-;14 Haziran 2008

34 Gelecek RT ile radyosensitatior ajanların ve diğer KT ajanlarının kombine kullanımı ve bunlara bağlı solid kanserler Yeni RT yöntemleri (3D, IMRT) sonucu ortaya çıkacak sekonder kanserler. TOD-;14 Haziran 2008

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ÇERNOBİL 20. YILI SAĞLIK RAPORU ÖZETİ

ÇERNOBİL 20. YILI SAĞLIK RAPORU ÖZETİ ÇERNOBİL 20. YILI SAĞLIK RAPORU ÖZETİ Çernobil felaketinin 20. yıldönümü, bu ciddi olayın halen devam etmekte olan sonuçlarını araştırmaya devam edilmesi gerektiğini göszler önüne seriyor. Yirmi yıl önce

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI MELANOM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL KURUL... 2 KISALTMALAR... 3 ÖZET... 4 1. GİRİŞ ve GEREKÇE... 5 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. Melanom Nedir?... 6 2.2. Melanom

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

Çernobil in İnsan Sağlığına Etkileri

Çernobil in İnsan Sağlığına Etkileri German Affiliate of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW) Almanya Şubesi Gesellschaft für Strahlenschutz

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı