KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ"

Transkript

1 Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN MERKEZI, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI, ŞUBELERI, TEMSILCILIKLERI VE INTERNET SITESINDE GÜNCELLENMIŞ OLARAK KATILIMCILARIN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESİ HALİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. İZAHNAME ILE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞIŞIKLIKLER VE YENI HUSUSLAR, EMEKLILIK ŞIRKETI TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULUNA BILDIRILMEK ZORUNDADIR. DEĞIŞIKLIKLER VE YENI HUSUSLAR, KURULUN ONAYI ALINMADAN IZAHNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILARAK KATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VE UYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA IZAHNAMEDEKI DEĞIŞIKLIKLER ONAY TARIHINDEN ITIBAREN ALTI IŞ GÜNÜ IÇINDE TICARET SICILINE TESCIL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE ILAN EDILIR. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE İLANI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. 1

2 BÖLÜM A : GENEL ESASLAR I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı Bu izahname Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz. II. Tanımlar Bu izahnamede KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ŞİRKET, KOÇ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ, İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. SAKLAYICI KURULUŞ, KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENETLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON, Sermaye Piyasası Kurulu KURUL, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu KANUN, Sermaye Piyasası Kurulu nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri ise YÖNETMELİK olarak ifade edilecektir. BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER : I.Tanıtıcı Bilgiler 1. GENEL BİLGİLER : Fon un Unvanı Fon un Türü Fon Tutarı ve Pay Sayısı Avans Tutarı Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu YTL(YüzmilyonYTL) (Onmilyar) pay YTL(İkiyüzbin YTL) 2.FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER : TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 16/12/ /1485 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 20/12/2005 B.02.1.SPK Fon İçtüzüğü Tescili 30/12/ Fon İçtüzüğü nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde İlanı 04/01/ /

3 II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler 1. Fonun Yatırım Stratejisi : Fon, portföyünün en az %80 ini IMKB de kote hisse senetlerine uzun vadeli yatırmak suretiyle sermaye kazancının yanı sıra temettü geliri de elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fonun stratejisi, uzun vadede IMKB ye kote hisse senetlerine sermaye kazancının yanı sıra temettü geliri de elde etme amacıyla portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve hisse senedi ağırlığını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapmaktır. Fonun karşılaştırma ölçütü, (%90 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 İMKB Repo Endeksi + %5 PDA 180(-) İMKB Portföy Performans Endeksi) olarak belirlenmiştir. Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları: Türk Hisse Senetleri: % (80-100); Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: % (0-20) ; Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 2. Muhtemel Riskler Yatırım fonları, yapıları gereği yatırım yapılacak varlıklara ve sektörlere ait bir takım riskler taşımaktadır. Yatırım fonlarının taşıdıkları bu riskler, uzman portföy yönetimi, risk getiri analizleri, portföy çeşitlendirmesi, yatırım öncesi yapılan analizler, aktif portföy yönetimi ve iç kontrol sistemleri aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı kısmını IMKB de işlem gören hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen büyüme amaçlı hisse senedi fonudur. Fon un amacı hisse senedi piyasalarında oluşan fırsatları katılımcı adına olabilecek en iyi şekilde değerlendirmek olup, bu amaca ulaşmak için piyasa verileri ve menkul kıymetlerle ilgili yapılan gerek temel, gerekse de kantitatif değerlendirme ve araştırmalar kullanılmaktadır. Fon un tanımı itibariyle, endeks fonlardan farklı olarak, aktif olarak yönetileceği açıktır. Fonun yatırım vadesi kesinlikle orrta-uzun vadedir. Piyasa Riski : Fon, ilgili mevzuat uyarınca varlıklarının en az %80 ini IMKB de işlem gören hisse senetlerine yatırmak zorunda olduğundan, IMKB de oluşan piyasa riskine son derece açıktır. Yoğunlaşma Riski : Fonun oldukça ağırlıklı olarak IMKB de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapıyor olması, varlık bazında belirli bir yoğunlaşma riskini de beraberinde getirmektedir. Ancak, ilgili mevzuattaki yatırım sınırlamaları çerçevesinde yatırım yapılacağından tek bir hisse bazında yoğunlaşma riski oldukça sınırlandırılmaktadır. Döviz Riski :Yatırımların YTL cinsinden olması, Fon u döviz riskine karşı açık bırakmaktadır. Karşı Taraf Riski : Fon, ilgili mevzuat uyarınca varlıklarının en fazla %20 sini sabit getirili menkul kıymetlere yatırabilmektedir. Pratikte de bu yatırımların ağırlıklı olarak O/N repo ve DIBS e yöneleceği düşünüldüğünde bu risk minimize edilmektedir. Karşı taraf riski sadece özel sektör tahvillerine yatırım yapıldığı durumlarda geçerli olmaktadır. Faiz Riski : Fon, ilgili mevzuat uyarınca varlıklarının en fazla %20 sini sabit getirili menkul kıymetlere yatırabilmektedir. Bu bağlamda, fonun bu varlık sınıfına ayrılan kısmı kadar faiz oranlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar açık olduğu kabul edilebilir. Ancak pratikte, faiz riskinin oldukça sınırlı olması beklenmektedir. 3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Türk Hisse Senetleri

4 Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 20 Ters Repo 0 20 Borsa Para Piyasası İşlemleri 0 20 Devlet' in kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Repo 0 10 Vadeli Mevduat (YTL) 0 10 Vadesiz Mevduat (YTL) 0 10 Vadeli Mevduat (Döviz) 0 10 Vadesiz Mevduat (Döviz) 0 10 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0 10 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 Opsiyon Sözleşmeleri 0 20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20 Vadeli İşlemler Sözleşmeleri 0 20 Yukaridaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz. Türkiye' de bankacılık yetkisine sahip olmayan yabancı bir banka nezdinde mevduat hesabı açılamaz. 4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler 4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar Fon malvarlığından aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) İhraç için ödenen kanuni ücret, b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri, c) Fon portföyünün yönetimi ile ilgili emeklilik şirketine ödenecek fon işletim giderleri, d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, e) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, g) Alınan kredilerin faizi, h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, i) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, j) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinden harcama yapılamaz Fon İşletim Ücretinin Hesaplanma Yöntemi Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan fon portföy değerine, hazır değerler ile alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle fon net varlık değerine ulaşılır. Her gün için fon net varlık değerinin %0,0041 (yüzbindedörtnoktabir) inden oluşan fon işletim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde ilgili taraflara ödenir. Söz konusu ücret, %75 i (Yüzdeyetmişbeş) Şirket e ve %25 i 4

5 (Yüzdeyirmibeş) ise portföy yöneticisine olmak üzere iki kurum arasında paylaştırılır. Bu oran yıllık olarak ortalama net varlık değerinin %1.50 (Yüzdebirnoktabeş) oranında fon işletim ücreti ödenmesi anlamına gelmektedir. BÖLÜM C: EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler : KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : 03/12/ b. Faaliyet İzin Tarihi ve No : 01/08/2003-B.02.1.HM.0.SGM /47654 c. Merkez Adresi : Kısıklı Cad.No.11 Altunizade/İSTANBUL d. Telefon No : (0216) e. Faks No : (0216) f. E-Posta : g. Internet Adresi : Genel Müdürlük İstanbul / Anadolu Batı Bölge Müdürlüğü Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:11 Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:11 Altunizade İstanbul Altunizade İstanbul Tel:(0216) Tel:(0216) Faks: (0216) Faks: (0216) İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü İstanbul / Anadolu Doğu Bölge Müdürlüğü Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:11 Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:11 Altunizade İstanbul Altunizade İstanbul Tel:(0216) Tel:(0216) Faks: (0216) Faks: (0216) Altunizade Direkt Satış Ofisi Batı İstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:18 Mehmet Akif Cad.1.Sok.No:23 Haydar Akın Altunizade İstanbul İş Merkezi-2,K:7 D:26-27 Şirinevler İstanbul Tel:(0216) Tel:(0212) Pbx Faks:(0216) Faks:(0212) Gayrettepe Direkt Satış Ofisi Erenköy Direkt Satış Ofisi Mevlüt Pevlihan Sok. Yılmaz Han No:24,K:7 Şemsettin Günaltay Cad. No:213 Osmanlı Sitesi Gayrettepe İstanbul A Blok K:1 Erenköy İstanbul Tel: (0212) Tel:(0216) Faks:(0212) Faks:(0216) İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Beşiktaş Direkt Satış Ofisi Tunus Cad. No:42/3-5 Meclis Embusan Cad. No: Kavaklıdere Ankara Salıpazarı Beyoğlu İstanbul Tel:(0312) Pbx Pbx Tel:(0212) Pbx Faks: (0312) Faks:(0212)

6 Marmara Bölge Müdürlüğü Ege Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad.İskender İş Merkezi No:43/2-7 Akdeniz Cad.Birsel İş Merkezi No:14/3 Osmangazi Bursa Pasaport İzmir Tel:(0224) Pbx Tel:(0232) Pbx Pbx Faks:(0224) Faks:(0232) Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Gençlik Mah. Işıklar Cad Falez Apt. Atatürk Cad. Kemal Özülkü İş Merkezi No:59 D:1,2,3, Antalya K:4 D:24-23 Seyhan Adana Tel:(0242) Pbx Tel:(0322) Pbx Pbx Faks (0242) Faks:(0322) Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Karadeniz Bölge Müdürlüğü Vilayet Arkası Ferhadiye Mah. Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han Üstün Apt. K:1 D:1, Malatya K: Samsun Tel:(0422) Pbx Tel:(0362) (10 hat) Faks:(0422) Faks:(0362) Kocaeli Direkt Satış Ofisi Gaziantep Direkt Satış Ofisi Hürriyet Cad. No: 169 İncirli mahallesi Akınalan İşmerkezi Zemin Kat İzmit - Kocaeli No:4 Büyükşehir Belediyesi Karşısı Tel:(0262) Şehitkamil Gaziantep Faks:(0262) Tel:(0342) Faks:(0342) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubesi Konya Direkt Satış Ofisi İktisat Kule 151 Bedrettin Demirel Cad. Medrese Mah. Nalçacı Cad. No: 64/B Lefkoşa - Kıbrıs Selçuklu - Konya Tel:(0392) Tel:(0332) Faks:(0392) Faks:(0332) II. Portföy Yönetim Hizmeti : Fon portföyünün yönetilmesi konusunda KOÇ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. nden portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir. Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : 09/11/ /1483 b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No : 25/06/ PYŞ/PY/19/14 c. Merkez Adresi : Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok Kat 3 Balmumcu Beşiktaş İstanbul d. Telefon No : (0212) e. Faks No : (0212) f. E-Posta : g. Internet Adresi : Koç Portföy Yönetimi A.Ş. ilgili mevzuata ve fon içtüzüğünde belirtilen amaç, strateji ve portföy sınırlamalarına uygun olarak fon portföyüne alınacak varlıkların seçilmesine ilişkin kararları verecek ve alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Koç Portföy Yönetimi A.Ş. farklı kurumların araştırmalarından faydalanabilecek ancak portföy yönetimine ilişkin kararların verilmesinde tek yetkili olacak, başka bir kurumdan portföy yönetimi hizmeti almayacaktır. İzahname nin 4.2. maddesinde belirtildiği üzere Koç Portföy Yönetimi A.Ş. bu 6

7 hizmet karşılığında, fon işletim gideri olarak hesaplanan ve fondan kesilen tutarın %25 i tutarında ücret alacaktır. Portföy yönetimine ilişkin ilke ve esaslar mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmekte olup, portföy yönetimi sırasında uyulacak olan bu kurallar, riskin dağıtılmasını, çıkar çatışmalarının önlenmesini, işlemlerin şeffaf bir şekilde ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesini ve fon adına yapılacak işlemlerde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Koç Portföy Yönetimi A.Ş. nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticilerinin Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler Sermaye Piyasası Tecrübesi Kıvanç ERMAN Portföy Yöneticisi 2003 KOÇ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yetkili Portföy Yöneticisi STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.; Uluslararası Sermaye Piyasaları Başkanı ve Strateji A Tipi Fon Yöneticisi KOÇ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Müdür KOÇ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yetkili Portföy Yöneticisi OSMANLI BANKASI Yönetmen INTERBANK Yönetmen INTERBANK Yetkili 11 yıl Bülent YAĞLI Portföy Yöneticisi 10 Yıl III. Saklama Hizmeti : 1. Saklayıcı Kuruluşlar : Saklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluş İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dir. Türkiye de Takasbank ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır. Takasbank ile ilgili irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir. a. Merkez Adresi : Abide-i Hürriyet cad.mecidiyeköyyolu Sok. No:286 Şişli / İSTANBUL b. Telefon No : (0212) c. Faks No : (0212) d. E-Posta : e. Internet Adresi : 2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler Katılımcılar, bireysel emeklilik hesabı açılışı sırasında Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kendilerine verilecek olan şifreyi kullanarak (daha önce hisse senedi alım satım işlemi yapmış olan katılımcılar Takasbank tarafından kendilerine verilmiş olan şifreleri kullanılabilirler.) internet, telefon ya da fax aracılığı ile sahip oldukları fon paylarını adet bazında öğrenebileceklerdir. Katılımcıların saklayıcı nezdindeki bireysel fon hesaplarına ulaşabilecekleri internet adresi, telefon ve faks numaraları aşağıda belirtilmiştir. 7

8 a. Internet adresi : (takasnet menüsü) b. Telefon No : (0 212) c. Fax No : (0 212) BÖLÜM D : FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER: Fon Kurulu Üyeleri Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler İş Tecrübesi Ahmet Fon Koç Holding A.Ş.Mali İşler 25 yıl TURUL Kurulu Başkanı Koordinatörü Koç Finans A.Ş.Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Koç Allianz Hayat Sigorta A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömür Fon Kurulu Koç Allianz Hayat Sigorta A.Ş. 30 yıl ŞENGÜN Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Aktüer Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aktüer S.Demet Fon Kurulu Sümerbank A.Ş.Hazine Müdürü 18 yıl ÖZTÜRK Üyesi Dış Ticaret Faktoring Fon Yönetimi ve Finansman Müdürü Dış Ticaret Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Koç Allianz Sigorta A.Ş.Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü Bekir Fon Kurulu Koç Yatırım Menkul Değerler 14 yıl Murat Üyesi A.Ş.Portföy Yönetimi Bölüm Yöneticisi OGEL HSBC Yatırım,Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yönetimi, Yatırım Fonları Genel Müdür Yardımcısı Koç Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı Koç Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 8

9 I. Fon Kurulu Üyeleri Fon Kurulu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. yi temsilen Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı, Fon Yönetimi ve Finansman Müdürü, Portföy Yönetim Şirketini temsil eden veya sermaye piyasalarında tecrübeli şirket dışından bir üyenin katılımı en az 4 üyeden oluşur. Fon Kurulu üyelerinin yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur. Fon Kurulu üyelerinin ataması için Yönetim Kurulu Kararı gereklidir. Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça üyeler süresiz olarak seçilirler. Fon Kurulu üyelerinden herhangi birinin ayrılması halinde, Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde yeni üye ataması yapılır. Üye sayısının 3 ün altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu yeni üye ataması için derhal karar alır. Fon Kurulu nun görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi; 2. Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin uygun şekilde tutulması; 3. Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması; 4. Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması; 5. Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması; 6. Fon performansının takip edilmesi; 7. Fon içtüzük değişikliklerine ilişkin karar alınması; 8. Mevzuat gereği veya şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması; 9. Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması; 10. Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak günlük, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması; 11. Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamında belirtilen olağanüstü durumlarla ilgili karar alınması; 12. İç kontrol sisteminin oluşturulması; 13. Fon adına yapılan işlemlerin, fon kurulu karar defterlerine kaydedilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtası ile saklayıcıya, Kurul a ve Müsteşarlı ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulu nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. 9

10 II. Fon Denetçileri Fon Denetçileri, Fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik sözleşmelerine, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla oluşturulmuş, iç kontrol prosedürünü uygulayan aşağıda isimleri verilmiş kişidir. Fon Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı İşler İş Tecrübesi Feral SUNAR Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetici Yardımcısı Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş İç Denetim Departmanı Uzman 10 yıl III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel S.Demet ÖZTÜRK F.Azade ONAN Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler İş Tecrübesi Fon Müdürü Fon Hizmet Birimi Yetkilisi Sümerbank A.Ş.Hazine Müdürü Dış Ticaret Faktoring Müdür Dış Ticaret Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Koç Allianz Sigorta A.Ş. Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü Tekstilbank Pazarlama Departmanı MT Koç Allianz Hayat Sigorta A.Ş. Finansman ve Fon Yönetimi Yönetmen Yardımcısı Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Finansman Departmanı Fon Hizmet Birimi Yönetmen Yardımcısı Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Finansman Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı 18 yıl 8 yıl 10

11 Z.Şirin BÜKER Fon Hizmet Birimi Yetkilisi Emek Hayat Sigorta A.Ş. Finansman, Fon Yönetimi ve Tahsilat Analisti /8/2003 Koç Allianz Sigorta A.Ş. Genel Muhasebe Back Office Memuru 18/08/ Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Finansman Departmanı Fon Hizmet Birimi Memuru Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Finansman Departmanı Fon Hizmet Birimi Yetkilisi 8 yıl Koçbank A.Ş. de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Kayhan ONAS İsmi DURMUŞ Gürhan YILMAZ Hasan KUZU Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler İş Tecrübesi Fon Müdür Yardımcısı Fon Muhasebecisi Fon Takas Sorumlusu Fon Takas Sorumlusu ECA/EMAR Muhasebe Koçbank Fon Yönetimi Destek / TL Bono / /Repo Ops. Yetkilisi Koçbank Fon Yönetimi Destek / Kontrol / Uzman Koçbank Fon Yönetimi Destek / Kontrol / Yönetmeni Koçbank Fon Yönetimi Destek / Yönetici HSK Grubu Muhasebe Yardımcısı Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İşlem Yetkilisi Koç Portföy Yönetimi A.Ş. Servis Yetkilisi Koçbank A.Ş. Operasyon Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yetkilisi Koçbank A.Ş. Fon Yönetimi Destek TL Bono Yetkili Yardımcısı Koçbank A.Ş. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yetkilisi Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İşlem Yetkilisi Koçbank A.Ş. Operasyon Fon Hizmet ve 12 yıl 10 yıl 5 yıl 6 yıl 11

12 Saklama Bölümü Yetkili Yardımcısı Koçbank Fon Yönetimi Destek / Fon hizmet ve saklama birimi Yetkili Yardımcısı Koçbank Fon Yönetimi Destek / Fon hizmet ve saklama birimi Yetkili Yardımcısı Canan ÇIRPICI Fon Takas ve Muhasebe Yardımcısı Fon Takas ve Muhasebe Yardımcısı 1 yıl Ömer Oğuz POLAT 1 yıl IV. Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler Görev Fon Müdürü Fon Müdür Yardımcısı Fon Muhasebecisi Fon Takas Sorumlusu Fon Takas ve Muhasebe Yardımcısı Görev Tanımı Bireysel Emeklilik Sistemi ile igili iş akışının sürekliliğini sağlamak, Fon Hizmet Birimi çalışanlarının yaptıkları işlemlerin günsonu kontrollerini kendisine sunulan çeşitli raporlara dayanarak yapmak, Fon Kurulu na ve üst yönetime yollanacak raporların hazırlanmasında yöntem ve içerik belirleyerek koordinasyon sağlamak. Gün içinde yapılan işlemler sonunda oluşturulan fon portföy tabloları ve fiyatlandırmayı kontrol etmek, fiyatın doğru ve vaktinde ilan edilmesini sağlamak, SPK ve üst yönetime yollanan raporların doğruluğunu kontrol etmek, yatırım fonu işlemleri ile muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek, denetim raporlarının doğru hazırlanmasını sağlamak. Fon raporlarının nakit giriş çıkışını kontrol etmek, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. den FTP ile otomatik olarak bildirilen fon alış satış emirleri doğrultusunda fon nakit akış tablosunu güncelleyerek Portföy Yöneticisi ne bildirmek. Portföy Yöneticisi nin bildirdiği fon bazında günlük işlemler doğrultusunda portföy değerlerini güncellemek, fon birim fiyatlarını hesaplamak, ilgili taraflara iletmek, muhasebe kayıtlarını oluşturmak, SPK ve üst yönetime yollanacak raporları hazırlamak. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde Emeklilik Yatırım Fonu işlemlerinin varlık türleri ve portföy değerlemeleriyle ilgili bildirimler ile fon işlemleri ile ilgili sözleşme ve hesap bildirimlerini yapmak, depo bakiyelerinin kontrolünü yapmak, fon bazında günlük işlemler doğrultusunda portföy değerlerini güncellemek, fon birim fiyatlarını hesaplamak. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde Emeklilik Yatırım Fonu işlemlerinin varlık türleri ve portföy değerlemeleriyle ilgili bildirimler ile fon işlemleri ile ilgili sözleşme ve hesap bildirimlerini yapmak, depo bakiyelerinin kontrolünü yapmak, fon bazında günlük işlemler doğrultusunda portföy değerlerini güncellemek, fon birim fiyatlarını hesaplamak, Kanuni defterlerin basımını ve dosyalanmasını sağlamak. 12

13 Fon Hizmet Birimi Yetkilisi Banka pozisyonunu çıkararak, fon bazında gerekli virman ve EFT leri yapmak, FTP ile otomatik olarak transfer olan; fon portföyüne, günlük birim pay fiyatı hesaplamasına ve portföy değerlemesine ilişkin verileri, manuel olarak hazırlanan yada sisteme tanımlatılarak otomatik olarak alınan raporlar ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin sisteminden alınan bildirim raporlarını içtüzük, izahname, yönetmelik ve mevzuata uygunluk açısından kontrol ederek, Fon Müdürü ne raporlamak. Katılımcı bazında hesap değişimleri, Kıymet Virmanı işlemleri (katılımcı bazında yatırılan katkı payları karşılığında alınan fonların bildirimi) ile Müşteri Kimlik ve Adres Bildirimlerini leaseline sistemi aracılığıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne transfer etmek, Fon Kurulu na ve üst yönetime yollanacak raporları hazırlamak. V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve Kuruluşlar Arasındaki İlişkiler Fon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik şirketi ya da portföy yönetim şirketinin yöneticileri ile çalışanları arasında istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki ve eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık bulunmamaktadır. BÖLÜM E : FİNANSAL BİLGİLER I. Fon Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı Fon portföyünün oluşturulmasına 09/02/2006 tarihinde başlanmış olup 09/02/2006 tarihinde avansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. İzahnamenin hazırlanma tarihi olan 26/05/2006 itibariyle portföy yapısı aşağıda verilmiştir. VARLIK TÜRÜ 26/05/2006 TUTARI (YTL) % 1. Hisse Senedi ,52 % 95,51 2. Ters Repo 8.008,28 %4,49 PORTFÖY DEĞERİ ,80 %100,00 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 26/05/2006 TUTARI (YTL) 1.Fon Portföy Değeri ,80 Hazır Değerler (+) 84,23 Alacaklar (+) 85,56 Borçlar (-) 59,01 - Diğer Borçlar 59,01 2.Net Varlık Değeri ,58 Dolaşımdaki Pay Sayısı Birim Pay Değeri 0,

14 HİSSE SENETLERİ 26/05/2006 ŞİRKET ÜNVANI Nominal Değer (YTL) Rayiç Değer(YTL) 1- AKBANK A.Ş , ,00 2-ARÇELİK A.Ş. 250, ,50 3-BOYNER A.Ş , ,00 4- DOHOL A.Ş , ,00 5- DYHOL A.Ş , ,00 6- EREGL A.Ş. 750, ,00 7- FINBN A.Ş. 500, ,00 8- FORTIS A.Ş , ,00 9- FROTO A.Ş. 250, , GARAN A.Ş , , HURGZ A.Ş. 750, , ISCTR A.Ş. 1,750, , KCHOL A.Ş. 750, , MIGRS A.Ş. 287, , NETAŞ A.Ş. 100, , SAHOL A.Ş , , SISE A.Ş , , SKBNK A.Ş. 500, ,00 19-TCELL A.Ş , , TOASO A.Ş. 500, , TSKB A.Ş. 750, ,00 22-TUPRS A.Ş. 300, , VAKBN A.Ş , , YKBNK A.Ş , ,00 25-ASYAB A.Ş , , OTKAR A.Ş. 250, , PTOFS A.Ş , ,00 BORÇ.SNT. 26/05/2006 KIYMET TÜRÜ Nominal Değer (YTL) Vade Tanımı Rayiç Değer (YTL) Ters Repo 8.008,28 TRT140606F ,28 Vadesiz Mevduat Tarih: Türü Tutar 26/05/2006 (YTL/Döviz) YTL 84,23 II. Fon Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİLER a. Unvanı : PricewaterhouseCoopers 14

15 b. Merkez Adresi : BJK Plaza, Spor cad. 92 B Blok Beşiktaş İstanbul c. Telefon No : d. Faks No : e. Internet Adresi : BÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle ve Yönetmeliğin 25 inci maddesinde de yer alan aşağıdaki esaslara göre tespit edilir. a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; 1) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. 2) Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir. 3) Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyla oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. c) Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir. d) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Yönetmeliğin 25inci maddesi çerçevesinde yapılır. İMKB küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. Fon portföyündeki varlıkların değerlemesine ve birim pay fiyatının hesaplanmasına ilişkin ÖRNEK: Menkul Nominal Değer Tanımı Günlük Ort. Rayiç Değer (YTL) Kıymet (YTL) Bir.Değ. (YTL) Hisse Senedi ,47 AKBNK(Akbank) ,93 Devlet Tahvili ,00 TRT090507T ,92 Devlet Tahvili ,00 TRT190111T ,00 Ters Repo ,49 O/N ,49 FON PORTFÖY DEĞERİ ,3 15

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 18/09/2006 Kayıt Belge No : E.Y.F.102-1/1135 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27/02/2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk Kayda Alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109 Kayıt Nedeni : Đlk kayda alma ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 02.08.2013 Kayıt Belge No : EYF.219/720 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No Kayıt Nedeni : EYF.240/629 : İlk kayda alma KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 13.12.2013 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.233/1325 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU

Detaylı

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELiR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELiR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELiR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 (1) Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK Resmi Gazete: 28.02.2002 Sayı : 24681 EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK Resmi Gazete: 28.02.2002 Sayı : 24681 EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ERGOE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ

ERGOE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ ERGOE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı