MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI"

Transkript

1 MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Grafik çiziminde kullanılacak verilerin hazırlanması: Bunu için veriler ya MATLAB ortamında vektörleştirme kuralına göre ya da el ile tek tek girilerek hazırlanır. Özellikle bir deneyden veya başka bir hesaplamadan gelen mevcut verileri elle girmek için izlenecek en kolay yol Array Editor'ü (dizim düzenleyicisi) kullanmaktır. Diğer bir yoldan da veriler, bağımsız değişkeni (yatay eksen verileri) vektörleştirme ile oluşturduktan sonra bağımlı değişkenler (düşey eksen) verileri de sin, cos ve exp gibi basit MATLAB yerleşik fonksiyonları ile oluşturulabilir. Bunun için aşağıdaki komut satırları kullanılabilir. x = :pi/:2*pi; y=sin(x); y2=cos(x); y3=exp(-x); Şekil penceresi seçimi ve grafik alanın bu pencereye yerleştirilmesi: Bu durum özellikle M-dosya programı hazırlanmasında önemlidir. Eğer amaç sadece bir basit bir grafik oluşturmak ise verilerle beraber plot komutu doğrudan kullanılabilir. Aşağıda verilen birinci komut sözdizimi oluşturulacak şekil penceresini numaralandırırken ikinci komut çizilecek grafiğin bu şekil penceresinde nereye yerleştirileceğini belirlemektedir. Temel çizim fonksiyonunun çağırılması: Bu komutla veriler ve çizim bölgesi hazırlanmış grafiğin çizimi gerçeklenebilir. Burada plot komutu h çıkış argümanı olmaksızın doğrudan da kullanılabilirdi. Bu şekilde kullanılmasındaki amaç bir şekil nesnesi oluşturarak bu nesneyi daha sonra grafik üzerinde düzenlemeler amacı ile kullanmak içindir. Bu da M-fonksiyon programcılığında önemlidir. figure(); subplot(2,2,); h=plot(x,y,x,y2,x,y3);

2 Genlik Grafikte ortaya çıkan çizgi ve işaretleme karakteristiklerinin belirlenmesi: Burada set komutu ile h grafik nesnesinin çizgi ve işaretleme karakteristiklerini düzenleyen komutlar yer alır. set(h,'linewidth',2,{'linestyle'},{'--';':';'-.'}) set(h,{'color'},{'r';'g';'b'}) Eksenlerin sınırlarının ve eksen takımının bölümlenmesi: Eksenler uygun bir şekilde ölçeklendirilerek gerektiğinde yatay ve düşey yönde çizgilerle (grid) bölünür. Burada yatay eksen bağımsız değişkenin başlangıç değeri ile nihai değeri olarak ve düşey eksen de bağımlı değişkenin minimum ve maksimum değerleri olarak ölçeklendirilmiştir axis([ 2*pi - ]) grid on Grafiğin ve eksenlerin etiketlendirilerek grafik üzerine ek açıklayıcı bilgiler yerleştirilmesi: Burada uygun grafik komutları kullanılarak oluşturulan grafik üzerine gerekli açıklayıcı bilgiler yerleştirilmiş olur..8.6 Basit fonksiyonlar Birinci İkinci Üçüncü Oluşturulan grafiğin basılması veya başka bir ortama aktarılarak saklanması: MATLAB ortamında oluşturulan grafikler çeşitli yollardan saklanabilir. Burada sadece oluşturulan bir grafiğin doğrudan bir yazıcıya yönlendirilerek basılı bir kopyasının hazırlanması ele alınmıştır. Grafiklerin grafik ortamında saklanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonraki bölümde ele alınacaktır. Burada bir yazıcıda daha sonra çıkış olarak elde etmek için gerekli komut sözdizimi verilmiştir..4.2 print -depsc -tiff -r2 myplot Birinci Min Zaman 2

3 Etkileşimli Grafik Düzenleme Herhangi bir şekilde MATLAB ortamında bir grafik komutu (örneğin plot komutu) ile bir şekil penceresi ve şekil penceresi içinde bir grafik oluşturulduktan sonra yandaki şekilde gösterildiği gibi toolbr ikonları veya etkileşimli menü(context menu) kullanılarak düzenleme yapılabilir. Grafik biçim düzenleme düğmesi Nesne ekleme veya bir grafikteki mevcut nesneleri düzenlemek için Edit (düzenleme), Insert (ekle) ve Tools (araçlar) menüsü kullanılır. Çift tıklama ile nesne seçimi Tıkla ve sürükle yoluyla etiketler, açıklama metinlerin ve diğer nesnelerin konumlandır Tıklamaya duyarlı nesneler üzerinde açılan menülerden nesne nitelikleri düzenlenir. Grafik üzerine,metin, ok ve çizgi ekleme düğmeleri ETKİLEŞİMLİ GRAFİK DÜZENLEME Bir grafik üzerinde nesnelerin tıklama yoluyla düzenlenmesine geçmeden önce grafik düzenleme biçiminin (plot editing mode) etkin hale getirilmesi gerekir. Grafik düzenleme biçimi ise çeşitli yollardan etkin hale getirilebilir. Şekil penceresi üzerindeki Tools (araçlar) menüsünden Edit Plot (grafik düzenleme) seçeneğinin etkin hale getirilmesiyle, Aşağıdaki şekilde verildiği gibi, şekil penceresi araç çubuğu üzerindeki Edit Plot simgesinin fare tuşu ile tıklanmasıyla, Şekil penceresi üzerindeki Edit (düzenleme) veya Insert (ekle) menüsünden bir tercih yapılmasıyla. Örneğin eğer Edit (düzenleme) menüsünden Axes Properties (eksen nitelikleri) tercihi gibi MATLAB komut penceresinde plotedit komutu ile boş bir Şekil Penceresi açılmasıyla. Grafik Fonksiyonlarını Kullanarak Grafik Düzenleme ve Grafik vasıtaları (handle) Düzenlenmek istenen grafik nesnelerini ileri-geri hareket ettirme düğmesi İstenen nesneyi seçmek için gezinti çubuğu kullanılır. Bir tablo çubuğu tıklanarak nitelikler grubunu görüntülenebilir. Bu alanın değerler listesini görüntülemek için buraya tıklanır. Property Editor gözden kaçırmadan uygulama (Apply) düğmesi tıklanır. Yapılan değişikliklerin iptali. Değişikliklerin onaylanması. Değişiklerin etkisinin anında görüntülenmesi için seçim kutusu Özel bir nitelik hakkında yardım alma. plot fonksiyonu: Bu fonksiyon en temel çizgisel grafik oluşturma fonksiyonu olup ilgili örnekler daha öncede verilmiştir. Burada değişik çağırma komutları ve basit bir grafik çizim örneği verilecektir. plot fonksiyonunun çeşitli komut sözdizimleri plot(y) plot(x,y,...) plot(x,y,linespec,...) plot(...,'propertyname',propertyvalue,...) h = plot(...) biçimindedir. Diğer temel grafik fonksiyonlarının komut sözdizimleri bunlardan farklı değildir. Sadece fonksiyon adı değişir. 3

4 Tablo Çizgi grafik fonksiyonları Fonksiyon plot plot3 loglog semilogx semilogy plotyy Kullanım Amacı Her iki ekseni doğrusal ölçekli verilerin 2-boyutlu grafiğini Tüm eksenleri doğrusal ölçekli verilerin 3-boyutlu grafiğini oluşturur Tüm eksenlere logaritmatik ölçekli çizgisel grafik x-ekseni logaritmatik ölçekli ve y-ekseni doğrusal ölçekli bir grafik y-ekseni logaritmik ölçekli ve x-ekseni doğrusal ölçekli bir grafik oluşturur Sol ve sağ tarafında y-eksenleri olan bir grafik Aşağıdaki örnekte 3 farklı şekilde ölçeklenmiş sinüs fonksiyonunun tek bir plot komutu ile çizimi ele alınmıştır. Burada önce yatay eksene yerleştirilecek t değişkeni için vektörleştirme yolu ile veri oluşturulmuş ve daha sonra da bu verileri giriş kabul eden 3 farklı sinüs fonksiyonu ile yatar eksene yerleştirilecek veriler oluşturulmuştur. Bu verilerin grafiği ise tek plot komutu ile oluşturulmuş ve burada veriler plot komutuna tek bir satırda giriş argümanı olarak tanımlanmıştır. t = :pi/:2*pi; y = sin(t); y2 = sin(t-.25); y3 = sin(t-.5); plot(t,y,t,y2,t,y3) Elde edilen eğriler Şekil de verilmiştir plot3 fonksiyonu uygulaması: Uygulama örneği olarak 3-boyutlu helis grafik çizim komutları aşağıda olduğu gibidir. t = :pi/5:*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) grid on axis square Bu komutlarla oluşturulan grafik Şekil de verilmiştir

5 loglog fonksiyonu uygulaması: Uygulama örneği olarak kare biçimi işaretlerle basit bir loglog eğrisi çizim komutları aşağıda olduğu gibi verilebilir. Bu komutlara ait grafik ise Şekil 4.5 de verilmiştir. x = logspace(-,2); loglog(x,exp(x),'-s') grid on semilogx veya semilogy fonksiyonu uygulaması: Uygulama örneği olarak basit bir semilogy eğrisi çizim komutları aşağıda olduğu gibi verilebilir: semilogy(...) h = semilogy(...) plotyy fonksiyonu uygulaması: Burada ele alınan uygulama örneğinde plot fonksiyonunu, plotyy fonksiyonunda eğri çizim fonksiyonu olarak iki matematiksel fonksiyonun grafiğini oluşturmakta kullanılmıştır. plotyy fonksiyonu ile oluşturulan iki adet y-ekseni bağıl değerleri farklı olan her iki veri takımı tek bir grafik üzerinde görüntüleme olanağı sağlar x = :.:2; y = 2*exp(-.5*x).*sin(x); y2 =.8*exp(-.5*x).*sin(*x); [AX,H,H2] = plotyy(x,y,x,y2,'plot') Grafiklerin İsteğe Bağlı Düzenlenmesi ve Biçimlendirilmesi Grafiklerin İsteğe Bağlı Düzenlenmesi ve Biçimlendirilmesi axis([xmin xmax ymin ymax]):satır vektörü içinde verilen değerleri kullanarak eksenlerin minimum ve maksimum değerlerini belirler V=axis: V, ([xmin xmax ymin ymax]) biçiminde bir satır vektörü olup mevcut grafik için ölçek değerlerini içerir. axis, auto axis ( auto ): Eksen ölçek değerlerini varsayılan otomatik değerlerine döndürür. axis manual: Ölçek değerlerini mevcut sınırlarda dondurur ve böylece eğer tutma komutu (hold on) etkin hale getirilmişse, bir sonraki grafik çiziminde aynı eksen değerlerini kullanma imkanı sağlar. axis xy: Sistem orijinin en düşük (en küçük koordinat çifti) sol köşede olduğu, buna karşılık düşey eksenin alttan üste doğru arttığı yerdeki kartezyen koordinat (varsayılan) kullanır. axis ij: Sistem orijinin üst sol köşede olduğu yerdeki matris koordinat biçimini kullanır. Yatay eksen soldan sağa doğru, buna karşılık düşey eksen üsten alta doğru artış gösterir. axis square: Mevcut grafik eksenlerini (varsayılan dikdörtgen biçimi yerine) kare biçimine dönüştürür. axis equal: Ölçek değerlerini (çarpanlarını) her iki eksen için eşit kılar. axis equal, axis tight: axis equal ile aynı olmakla beraber, ayrıca grafik kutusunu verilere sıkı bir biçimde uydurur. axis vis3d: Eğer bakış açısı değişmiş ise MATLAB ı eksen oranını değiştirmekten alıkoyar. axis normal: axis square, equal, tight ve vis3d komutlarını devreden çıkarır ve eksenleri normal (varsayılan) biçime dönüştürür. axis off: Eksenleri, eksen üzerinde yer alan işaretleri ve yazıları siler, kaldırır. Başlık ve herhangi etiketleri text ve gtext komutları ile yerleştirilecek duruma geçirir. axis on: Silinen eksenleri tekrar geri çağırır. 5

6 Grafiklerin İsteğe Bağlı Düzenlenmesi ve Biçimlendirilmesi axis ij: Sistem orijinin üst sol köşede olduğu yerdeki matris koordinat biçimini kullanır. Yatay eksen soldan sağa doğru, buna karşılık düşey eksen üsten alta doğru artış gösterir. axis square: Mevcut grafik eksenlerini (varsayılan dikdörtgen biçimi yerine) kare biçimine dönüştürür. axis equal: Ölçek değerlerini (çarpanlarını) her iki eksen için eşit kılar. axis equal, axis tight: axis equal ile aynı olmakla beraber, ayrıca grafik kutusunu verilere sıkı bir biçimde uydurur. axis vis3d: Eğer bakış açısı değişmiş ise MATLAB ı eksen oranını değiştirmekten alıkoyar. axis normal: axis square, equal, tight ve vis3d komutlarını devreden çıkarır ve eksenleri normal (varsayılan) biçime dönüştürür. axis off: Eksenleri, eksen üzerinde yer alan işaretleri ve yazıları siler, kaldırır. Başlık ve herhangi etiketleri text ve gtext komutları ile yerleştirilecek duruma geçirir. axis on: Silinen eksenleri tekrar geri çağırır. Grafik Üzerine Açıklayıcı Bilgiler İlave Edilmesi Grafik üzerinde keyfi bir konuma bir metin yazma ve eksenlerin altına etiket metni yazdırmak mümkündür. Bu komut fonksiyonlarının belli başlıları: title fonksiyonu, grafik üzerine başlık yazdırır. xlabel, ylabel ve zlabel fonksiyonları, sırasıyla, x-ekseni, y- ekseni ve z-ekseni üzerine etiket yazdırır. legend fonksiyonu, mevcut bir grafik üzerine açıklayıcı ifadeler ekler. text fonksiyonu, grafik üzerinde koordinatları belirtilen bir konuma bir metin yazdırır.. gtext fonksiyonu, fareyi kullanarak grafik üzerine metin yerleştirir. Yukarıda verilen fonksiyonları komut penceresinde kullanarak grafik üzerinde gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bunlara ilaveten şekil penceresinde grafik editörü (Pilot Editor) ile de benzer işlemleri yapmak mümkündür. ÖZEL GRAFİKLER 3-BOYUTLU GRAFİK VE GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ MATLAB temel çizgisel grafik işlemleri yanında diğer türden çeşitli grafik işlemlerini de desteklemektedir. Kullanıcı verilerin yapısına bağlı olarak uygun bir grafik işlem türü seçilebilir. Özel grafikler üç ana gruba ayrılmış olup bunlar; Çubuk ve alan grafikleri (bar and area graphs) Pasta şemalar (pie charts) Histogramlar (histogram) Kesikli (süreksiz) veri grafikleri (discrete data graphs) Yön ve hız vektör grafikleri Dış hat (contour) eğrileri Etkileşimli eğri çizim Canlandırma (animation) 3-Boyutlu Çizgi Grafikleri plot3 fonksiyonu; plot fonksiyonun 3-boyutlu benzeridir. Buna göre; plot3(x,y,z) komutu ile aynı boyuttaki x, y, ve z vektörlerinin 3-boyutlu çizgisel grafiği oluşturulur. Örneğin aşağıda verilen komut satırları ile üç boyutlu bir helis oluşturulur. t = :pi/5:*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) title('helis'), xlabel('sin(t)'), ylabel('cos(t)'), zlabel('zaman, t') axis square; grid on 6

7 BOYUTLU GRAFİK VE GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ 3-Boyutlu Çizgi Grafikleri plot3 fonksiyonu; plot fonksiyonun 3-boyutlu benzeridir. Buna göre; plot3(x,y,z) komutu ile aynı boyuttaki x, y, ve z vektörlerinin 3-boyutlu çizgisel grafiği oluşturulur. Örneğin aşağıda verilen komut satırları ile üç boyutlu bir helis oluşturulur. t = :pi/5:*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) title('helis'), xlabel('sin(t)'), ylabel('cos(t)'), zlabel('zaman, t') axis square; grid on 3-BOYUTLU GRAFİK VE GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ 3-boyutlu yüzey grafiği biçimleri Fonksiyon mesh, surf meshc, surfc meshz pcolor Tanımı Yüzey grafiği oluşturur Altında dış hatlar eğrisi (contour) ile yüzey grafiği Perde eğrisi (başvuru düzlemi) ile yüzey grafiği Düz yüzey eğrisi (değeri yalnızca renkle orantılı) surfl Belirlenmiş yönden ışıklandırılmış yüze eğrisi surface Yüzey grafik nesnesi oluşturmak için düşük-seviye fonksiyonu (yüksek-seviye fonksiyonunun temel kabul ettiği) SİSTEM, DİNAMİK SİSTEM, MATEMATİK MODEL SİSTEM, DİNAMİK SİSTEM, MATEMATİK MODEL Simulink, dinamik sistemlerin modellenmesi, benzetimi ve çözümlemesinde kullanılmak üzere tasarlanmış, MATLAB ın eklentisi bir paket programdır. Simulink de modelleme bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) üzerinde tıkla-vesürükle işlemleri ile kolayca gerçeklenebilir. Simulink üzerinde kurulan modellere Simulink modeli denir ve bu modeller için gerekli elemanlar da Simulink blok kütüphanesinden sağlanır. Bu şekilde GUI yardımıyla yapılan Simulink işlemleri kağıt üzerinde kalemle yapılan işlemler kadar kolay gerçeklenir. Simulink ortamında bir dinamik sistemin analizi ve çözümünde sistemin bir grafik modeli kurulur.bundan sonra da modeli kurulan sistemin zamana bağlı davranışını ortaya koyan benzetimi (simulation) gerçeklenir Simulink blok şeması bir dinamik sistemin resmedilmiş modelidir. Blok şemanın temel elemanı olan bloklar birbirine çizgilerle bağlı bir takım imgelerden ibarettir. Her bir blok ya sürekli ya da zamanın belli noktalarında bir çıkış veren elemansal bir dinamik sistemi temsil eder. Blok şemada yer alan her bir blok belli tür bir bloğun bir örneğidir. Blok türü bloğun çıkışları, girişleri, durumları ve zaman arasındaki bağlantıyı belirler. Blok şema bir sistemi modellemek için gerekli olan herhangi türden ve örnekten herhangi bir sayıdan bloktan oluşur. Simulink; blok kütüphane tarayıcısı, blok kütüphane, model ve grafik (scope) benzetim sonuçları (cıkışı) olmak üzere her biri için ayrı bir pencere kullanır. Bu pencereler MATLAB ın şekil pencereleri farklıdır ve grafik yönetim (Handle Graphics) komutları ile denetlenemez. u GİRİŞ x (Durumlar) y ÇIKIŞ 7

8 Simulink i ÇALIŞTIRMAK ve MODEL KURMAK Simulink Modelinin Kurulması Şekil de verilen kütüphane tarayıcısı açıldıktan sonra bunun üzerinden model oluşturmak üzere yeni bir pencere (model düzenleme sayfası) açılır. Bunu için; ya Kütüphane tarayıcısı (Simulink Libary Browser) simge çubuğu üzerindeki boş sayfa simgesi tıklanır, ya da Tarayıcı çubuğundaki File üzerine tıklatılarak bu menü üzerinde yer alan New tıklatılarak untitled (etiketsiz) başlığı altında yeni bir sayfa açılır (Şekil 9.3). Bu pencere model düzenleme (Model Editor) veya model oluşturma penceresi olarak bilinir. Simulink Modelinin Kurulması Denklemlerden Model Kurma Simulink modeli kurulan denklemlerin mutlaka zamana bağlı diferansiyel denklem veya benzeri yapıda olması gerekmez. Herhangi bir matematiksel ifade veya formülün ve hatta herhangi bir mantık işleminin Simulink modelini kurmak mümkündür. Örnek problem 7.2: MATLAB da yer alan Celsius (santigrat) sıcaklık derecesini Fahrenheit sıcaklık derecesine dönüştüren, aşağıdaki matematiksel formülün Simulink modelini ele alalım. T 9 / 5(T ) 32 F c 8

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications GİRİŞ MATLAB; (MATrix LABoratuvary); ilk defa 1985 de C.B. Moler tarafından geliştirilmiş ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılabilen etkileşimli bir paket programlama dili olarak

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com sin sqrt quad trapz find plot fprintf all any fminbnd diff sum ode cos tan acos atan feval factorial exp log abs round rand linspace median std imr ead fopen imwrite eye zeros ones pl ot fplot ceil surf

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

MATLAB Yardımcı Ders Notları

MATLAB Yardımcı Ders Notları Yeni Başlayanlar için MATLAB Yardımcı Ders Notları Doç. Dr. Cüneyt AYDIN Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul-2012 İçindekiler Giriş Matris işlemleri Sayı Formatları Temel Lineer Cebir İşlemleri Diziler

Detaylı

FineLIFT Hızlı Başlangıç Kılavuzu

FineLIFT Hızlı Başlangıç Kılavuzu FineLIFT Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Kurulum Başlama 2. Hesaplama Ortamı 3. CAD Bileşeni Önsöz Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, FineLIFT in ana özellik ve işlevlerini hızlı ve anlaşılır şekilde tanıtmaktadır.

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 Ankara, 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1... 3 1. RAPORLAR... 3 1.1. Raporun Bölümleri... 4 1.2. Denetimler...

Detaylı

FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu

FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Kurulum-Başlama 2. CAD Ortamı 3. Hesaplama Ortamı ii Önsöz Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, FineHVAC ın ana özellik ve işlevlerini hızlı ve anlaşılır şekilde tanıtmaktadır.

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

BÖLÜM I CAD Bileþeni. 3 PROGRAMIN KURULMASI (Installation)...5. Önsöz... 2. Çizime Baþlamadan...

BÖLÜM I CAD Bileþeni. 3 PROGRAMIN KURULMASI (Installation)...5. Önsöz... 2. Çizime Baþlamadan... FINE-HVAC FineHVAC Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ 482BK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2.

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2. IDEA IDEA Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan kullanım

Detaylı

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu AMP KolayMetraj Kullanım Kılavuzu AMP Yazılım Genel Müdürlük İstanbul 2014 İçindekiler Kullanım kılavuzu sembolleri-düzenleri... 7 Yeni Proje... 8 Proje Aç... 10 Proje Yenileme... 10 Çizim Yönetimi...

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5.

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5. İÇİNDEKİLER 1. BELGE İŞLEMLERİ...1 1.1. Arayüz...1 1.1.1. Giriş...1 1.1.2. Genel Görünüm...1 1.2. Sunu Görünümleri...3 1.3. Temel Sunu İşlemleri...4 1.3.1. Sunum Oluşturma...4 1.3.2. Kayıt işlemleri...5

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

MULTISIM 9 DERS NOTLARI

MULTISIM 9 DERS NOTLARI MULTISIM 9 DERS NOTLARI Öğr.Gör. Yüksel Tokur - Öğr.Ercan Uygun - Öğr.Gör Fatih Tamer UYARI: Bazı menüleri derslerde görmemişseniz programın EDUCATION ve PROFESSIONAL versiyonları arasındaki farkdan dolayıdır.

Detaylı

OOP OLE 1- GİRİŞ. Delphi 5 üç paket halinde bulunmaktadır. 1- Standart 2- Professinal 3- Enterprise

OOP OLE 1- GİRİŞ. Delphi 5 üç paket halinde bulunmaktadır. 1- Standart 2- Professinal 3- Enterprise OOP Nesneye yönelik programlamada (OOP-Object Oriented Programing) nesnelerin özellikleri ve metotları vardır.özellikler bir nesne ile ilgili bilgileri tutan alanlardır. ÖRNEK: televizyon bir nesne olsun.

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM

BAŞLANGIÇ 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilgisayarı kapatma yolları hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 2. Flash diskin biçimlendirilmesi hakkında bildiklerinizi anlatınız. 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM Kişisel bilgisayarlar

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ

SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ ANSYS genel amaçlı sonlu elemanlar paket programıdır ve fiziksel problemlerin çözümünde kullanılır. Bu problemler; statik/dinamik yapısal analizler (lineer veya lineer olmayan),

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı