TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu"

Transkript

1 Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi (TR08IBFI03) TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu

2 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

3 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ İstihdam (iktisadi bir terim) tanımı: Tüm üretim faktörlerinin, dar anlamda ise sadece emek faktörünün gelir sağlamak amacıyla mal ve hizmet üretiminde kullanılması ya da çalıştırılması anlamına gelmektedir. İstihdam, ekonomik politikalar içinde sosyal sonuçları en ağır basan, toplumsal boyutu en güçlü olan alanlardandır. İstihdam, ekonomi politikaları ile sosyal politikaların kesişme noktasında yer almalıdır. Türkiye de istihdam yoğunluğu sırasıyla hizmetler, tarım ve sanayi sektörlerindedir.

4 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1988 yılından itibaren düzenli olarak ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları çerçevesinde hanehalkı işgücü anketleri (istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve çeşitli özelliklerine ilişkin bilgiler içerir) uygulanmaktadır. Türkiye için, çalışma çağındaki nüfus kurumsal olmayan sivil nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus olarak tanımlanmıştır. Hanehalkı işgücü anketlerinin referans haftasında bir ücret veya elde edeceği kâr karşılığı, ücretli-maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir saat bile olsa herhangi bir işte çalışmış olanlar istihdamda kabul edilmektedir. Bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı, bahşiş vb.) karşılığında çalışanlar da istihdamda kabul edilmektedir. Düzenli bir işi olanlardan farklı olarak, işteki durumu yevmiyeli olan bir fert, referans haftasında çalışmamış ise istihdamda kabul edilmemektedir. Referans haftasında çalışmayan mevsimlik işçiler istihdamda kabul edilmemektedir. iş arama durumu ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara göre işsiz veya işgücü dışında değerlendirilmektedir.

5 (TÜİK, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi) 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ

6 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

7 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI Türkiye de istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele Nüfus artışının gerektirdiği yüksek bir büyüme hızının gerçekleştirilmesi, Gerçek büyüme hızlarına uygun bir nüfus artışına gidilmesi, Her ikisinin birlikte sağlanması Planlı dönemde bu üç ana etmene dayalı dengeler kurulamamıştır. İşsizlikle ilgili politikalar, enflasyona karşı izlenecek politikalarla rekabet halindedir. Bu durumda, işsizlik ile enflasyon arasında bir tercih yapılması söz konusudur. Türkiye, ekonomisini planlamaya başladığı 1963 yılından itibaren bir sanayileşme politikası izlemiş ve bu süreç içinde enflasyon göze alınarak istihdam artırma politikası tercih edilmiştir.

8 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI Türkiye de planlama döneminde tercih edilen yaklaşım 1980 den sonra izlenen yüksek faiz politikasının yatırımlarda azalmaya neden olması hedeflenen istihdama ulaşılmasını engelleyen bir faktör olmuştur. Bunun da sebebi, kaynakların üretken yatırımlardan çok üretken olmayan mali piyasalara yönelmesidir (Ceylan, 1999: 98-99). Kısaca, Türkiye de o dönemde, hem işsizlik hem de enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyonist ortamın yaşanmış olduğu söylenebilir.

9 : Kalkınma Planları Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ): Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi yolundaki stratejik amaçları için istihdamın artırılması da bir gelişme ekseni olarak belirlenmiştir. Kaynak:

10 İstihdam Teşvik Uygulamaları tarihli Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 sayılı Kanun ile; Bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, Enerji desteği sağlamak, Yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek sureti ile yatırımların ve istihdamın artırılması amaçlanmıştır tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile a kadar yapılan başvurular değerlendirilerek Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) miktarının %50 oranında artırılmasına karar verilmiştir tarihli 5921 sayılı Kanun ile, yararlanma süresi dönemi olmak üzere, İSF den Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlara kaynak ayrılması düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik İşveren Priminin 5 puanlık kısmının süresiz olarak Hazinece karşılanması yaş arası erkek işçiler ve tüm kadın işçilerin işveren primlerinin beş yıl boyunca kademeli olarak azalan oranlarda İşsizlik Sigortası Fonundan (İSF) karşılanması

11 İstihdam Teşvik Uygulamaları tarihli ve 5763 sayılı Kanunla işçi ve işverenlere yönelik çeşitli teşvikleri içeren bir İstihdam Paketi açıklanmıştır. Bu Kanun ile; yaş arası erkek işçiler ve tüm kadın işçilerin işveren primlerinin beş yıl boyunca kademeli olarak azalan oranlarda İşsizlik Sigortası Fonundan (İSF)karşılanması, Sosyal Güvenlik İşveren Priminin 5 puanlık kısmının süresiz olarak Hazinece karşılanması, 50 kişiden fazla personel istihdam eden işyerlerinde ilgili düzenlemelerle belirlenen kotalar dahilinde çalıştırılan özürlülerin tamamının, kota dışında çalıştırılanların ise işveren primlerinin yarısının süresiz olarak Hazinece karşılanması, Korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlülerin işveren primlerinin tamamının süresiz olarak Hazinece karşılanması, Özel sektör için eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması zorunluluğunun süresiz olarak kaldırılması, İSF tarafından sağlanan işsizlik ödeneği tutarının net asgari ücretin %50 si yerine brüt asgari ücretin %40 ı baz alınarak hesaplanması uygulamasının süresiz olarak düzenlenmesi, Aktif İşgücü Programlarına (AİP), İSF ye devlet katkısı olarak ödenen tutarın %30 una kadar kaynak ayrılması uygulamasının süresiz olarak düzenlenmesi, İSF den Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla, yararlanma süresi yıllarını kapsayan dönem olmak üzere münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlara kaynak aktarılması hususları düzenlenmiştir.

12 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

13 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Beyaz Kitap ve Essen Stratejisi: Avrupa Birliği nin gelecekteki sosyal politikasının ana hedeflerini ve eylem planlarını belirleyen yazılı belgedir. Essen toplantısında belirlenen öncelikler: Mesleki - Teknik eğitime yatırımı teşvik etmek, Büyümeye daha istihdam ağırlıklı bir kimlik kazandırmak, Dolaylı işgücü maliyetlerini azaltmak, İşgücü piyasası politikasının verimliliğini arttırmak ve İşgücü piyasasının dışında kalma riski olan grupları destekleyecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek

14 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Amsterdam Anlaşması (1997):Avrupa İstihdam Politikası için bir dönüm noktasıdır. Üye devletler yeni düzenlemeye göre, Birliğin ekonomik politikası ile kendi istihdam politikalarını uyumlu hale getirecektir. Lüksemburg İstihdam Zirvesi (1997): Üye ülkeler ulusal istihdam politikalarının uygulanması ve takip edilmesini yıllık bir döngüye sokan kararı almışlardır.

15 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Avrupa Sosyal Fonu: AB nin stratejik istihdam politikasını eyleme dönüştüren temel mali aracıdır. İşgücü piyasasının ve insan kaynaklarının nitelik açısından iyileştirilmesi, iş olanaklarının arttırılması, yeni faaliyet alanlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu fondan üye ülkeler işsizlik oranları kadar yararlanmaktadırlar.

16 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Lizbon Stratejisi: Temel Tespitler: AB nin ekonomik büyüme hızı genellikle ABD nin gerisindedir. AB nin işsizlik kabul edilemeyecek derecede yüksektir ve bu durum yarattığı ekonomik kayıpların yanı sıra, çok sayıda kişinin kendisini toplumdan dışlanmış hissetmesine yol açan sosyal bir sorun da yaratmaktadır. AB ekonomisi, rakipleri kadar dinamik ve istihdam yaratma yeteneğine sahip bir ekonomi değildir.

17 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Lizbon Stratejisi: Hedefler: Ortalama % 3 büyüme ve 20 milyon iş yaratılması, Avrupa Birliği istihdam oranının % 70 e, kadın istihdam oranının %60 a ve yaşlı işçilerin istihdam oranının % 50 ye yükseltilmesi, AR - GE harcamalarının, GSYİH nın % 3 ünü kapsaması

18 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Dönemi Yenilenmiş İstihdam Stratejisi: Amaçlar: 8 yıl içinde çalışma çağındaki nüfus için % 70 in üzerinde bir istihdam oranı sağlanması ve istihdamın bugünkü oranının AB de 15 milyon ve 25 ler AB sinde 22 milyon istihdam artışı anlamına gelmektedir. İstihdamda kalite ve verimliliğin attırılmasıdır. Çok istihdam yeterli olmamakta, daha iyi ve üretken işlere ihtiyaç bulunmaktadır. Uyumu güçlendirmek ve kapsamı geniş işgücü piyasaları geliştirmektir. Bu amacın 2 yönü vardır. Sosyal eşitsizliğin, dışlanmaların ve uzun dönem işsizliğin ele alınması; Bölgesel eşitsizliklere eğilinmesidir.

19 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Dönemi Yenilenmiş İstihdam Stratejisi: Öncelikler: İşsiz ve aktif olmayanlar için aktif ve önleyici tedbirler alınması, Girişimciliğin ve iş yaratmanın teşvik edilmesi, Uyum sağlama yeteneği ve mobilite sağlanması, Beşeri sermaye ve yaşam boyu eğitimin desteklenmesi, İşgücü arzını arttırması ve aktif yaşlanmanın teşviki, Cinsiyet eşitliği, Dezavantajlı gruplara karşı ayrımcılıkla mücadele ve bu grupların işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak, İşin gelir sağlayıcı hale getirilmesi, Kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdama dönüştürülmesi, Bölgesel istihdam farklılıklarının giderilmesi, Göç politikası, göçmenlerin işgücü piyasasına ve topluma entegrasyonu

20 Flexicurity (Esneklik Güvence Dengesi) İşverenler ile çalışanların esneklik ve güvenlik ihtiyaçları arasında denge kuran modeldir. Avrupa da 4 farklı şekilde uygulanmaktadır. Akdeniz Modeli (İtalya, İspanya, Yunanistan): Sosyal harcamalar yaşlılık sigortası üzerine yoğunlaşmıştır. İstihdamı koruma ve erken emeklilik planları vardır. Model istihdam yaratmada ve yoksullukla savaşmada etkin değildir. Kıta Modeli (Fransa, Almanya, Lüksemburg): Sosyal sigortaya dayalıdır. İşsizlik yardımı ve yaşlılık sigortası vardır. İstihdamı koruma oranı yüksektir. Yoksullukla savaşmada etkindir. Ancak iş yaratmada en kötü örnektir.

21 Flexicurity (Esneklik Güvence Dengesi) Anglo Sakson Modeli (İrlanda, İngiltere, Portekiz): Düşük ücretli işlerin sayısı yüksektir. Normal istihdama yönelik ödemeler, etkinleştirici tedbirler, düşük derecede iş güvencesi vardır. Model iş yaratmada etkilidir ancak yoksullukla savaşmadaki etkinliği tartışmalıdır. Kuzey Modeli (Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Avusturya): Sosyal sigortaya yönelik yüksek harcamalar ve yüksek vergiler vardır. Düşük derecede iş güvencesi ama yüksek derecede istihdam güvencesi mevcuttur. Model iş yaratmada ve yoksulluğu engellemede başarılıdır.

22 ÜLKE İNCELEMELERİ EKONOMİK ETKİLERİ Aktif istihdam politikaları Pasif işgücü piyasası politikaları Talep yönetimi politikaları Yapısal işgücü politikaları (asgari ücret, toplu sözleşme düzeni, istihdamı koruma yasaları v.s) AB DE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARININ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SOSYAL ETKİLER HUKUKİ ETKİLER Ekonomik dalgalanmalardan en fazla etkilenen hukuk dalı iş hukukudur. Esnekleşme olgusu karşısında, kuralsızlaştırmaya varmadan yeni ve esnek düzenlemelerle çalışanların mesleki haklarının korunması gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa Birliği hukukunda güvenceli esneklik terimi kullanılmaktadır. Bireyin çalışma istek ve yeteneğinde olup işsiz kalması, insan yaşamı üzerinde derin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler bırakan bir olaydır. Çalışma kişinin kendine güven ve saygı duygusunu geliştirmekte, topluma ait olma duygusunu güçlendirmektedir. Toplumlar, yeteneklerine uygun işlerde çalışmak isteyen bireylere bu olanağı sağlamakla yükümlü tutulmaktadır. İşsizlik bireysel ve ya toplumsal bir sorun olarak değil diğer toplumsal sorunların kaynağı olarak görülmektedir

23 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA MEKSİKA İSPANYA

24 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA 1990 larda İtalya; İşgücüne katılım oranı AB ortalamasının yaklaşık % 10 altında, % Gençler arasında işsizlik %32 Uzun vadeli işsizlikte genç işsizlerin oranı %63.2 (AB de en yüksek oran) Yavaş ekonomik büyüme, işgücü piyasasındaki düşük performans ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle kötüleşen makroekonomik görünüm 1997 de İtalya nın istihdam komposizyonu Diğer AB ülkelerinden çok farklı Toplam istihdamın yaklaşık %57 si düzenli-bağımlı istihdam şeklinde Kalan kısmı ise serbest meslek, geçici vekillik işi, dönemsel işler gibi düzenli olmayan istihdam İstihdam şekillerinin çoğu kayıt dışı ekonomi ya da mevcut düzenlemelerdeki kanun boşluklarından yararlanarak sağlanıyor İtalya da kötüleşen işgücü piyasasının sebepleri; mevzuat düzenlemelerinin iş dünyasının hızına uygun olarak yapılamayışı, sigorta ağının içerisinde işgücü piyasasının çok sınırlı bir kısmının yer alması, işverenlere yönelik yaptırım mekanizmasının çok ağır olması

25 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA İtalya nın yapısal sorunları 1990lı yılların başlarında fark edildi ve 10 yıldan fazla bir süreye yayılmış, aşamalı bir istihdam reformu gerçekleştirildi. İstihdam reformunun iki dönüm noktası: 1996 da istihdamın artırılması temel amacı çerçevesinde özellikle gençlere ve ülkenin ekonomik sıkıntıda olan güney kesimine (Mezzogiorno) yönelik bir politika olarak benimsenen Treu Paketi ile; Bölge içi işçi hareketliliği, özel teşekküllerde geçici çalışma, meslek içi eğitim, iş eğitimi kontratları ve çıraklık için teşvikler ve gerekli mevzuat düzenlemeleri İlk defa işçi nakliye servislerinin yasal hale getirilmesi Belirli süreli iş sözleşmesinin kullanımının engellenmesinin azaltılması benimsendi te Silvio Berlusconi nin merkezi hükümeti tarafından açıklanan en tartışmalı işgücü piyasası reformu olarak ortaya çıkan Biagi Yasası ile özellikle Mezzogiorno bölgesini kapsayacak şekilde gençler, bayanlar, yaşlı işçiler ve iş arayanalar için şu düzenlemeler yapıldı: Özel sektörün sunduğu servislerin tamamında kamu sektörüyle rekabet edebilmesi Çıraklık/Stajın teşvik edilmesi Geçici işçilerin şartlarının iyileştirilmesini Standart dışı istihdam şekillerinin kullanımı

26 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA Bu reformların ilerlemesini kolaylaştıran nedenler: Siyasi değişim ve ekonomik baskı: İtalya da 1990 lı yılların başlarında bölgesel kaynakların değerlendirilmesi, siyasi ve toplumsal aktörlerin yerel düzeyde yönetime katılması temeline dayanan, kentsel ve bölgesel gelişimi kurumsalllaştıran dönüşüm ve ulusal politikalardaki değişim ekonomik reformun da önünü açtı. Parti sisteminin yeniden yapılandırılması ve ekonomistler,işçi avukatları ve işgücü piyasasındaki problemlerde hemfikir olan birçok farklı uzmanın politik sahneye çıkması, reform hareketlerini tetikledi. Dış baskıdaki artış: Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği (EMU) için Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği kural ve politikaları, uluslararası rekabet baskısı, İtalyan firmaların işgücü piyasası ve diğer ülke düzenlemeleri ile daha fazla muhatap hale gelmeleri reform hareketlerini tetikledi. Etkili bir danışma ve iletişim süreci: Özellikle Treu reformunda hükümet, işçi organizasyonları ve işçi sendikaları arasındaki uzun ve etkili müzakereler ile bütün ilgili sosyal kesimlerin fikirlerinin alınması reform hareketlerinin etkinliğini artırdı.

27 ÜLKE İNCELEMELERİ MEKSİKA Reform tasarısının başlıca hükümleri; Anayasa Madde 123 te yer alan kamu sektöründe birlik faaliyetlerindeki kısıtlamalarının kaldırılmasını, sorumluluklarının yargının bir parçası olan bağımsız iş mahkemelerine verilmesi, Sendika kaydı üzerinde devlet kontrolünün sona erdirilmesi, Ulusal Halk Sendikası oluşturulması ve Kayıt ve Toplu İş Sözleşmeleri nin erişilebilir olması, Ulusal Asgari Ücret Enstitüsü oluşturularak üçlü sistemin yerine asgari ücretin belirlenmesinde bu enstitünün rol alması ve tek bir ulusal asgari ücretin belirlenmesi, "dışlama maddesi"nin kaldırılması, sendika seçimlerinde doğrudan ve gizli oyun serbest olması, sendika maliyesinin daha şeffaf olması

28 ÜLKE İNCELEMELERİ MEKSİKA Bu reformun yapıldığı kongrede, ana vurgu esneklik konusundaydı. Öneriler şunlardı: Yarı zamanlı ve kısa vadeli sözleşmelerin kullanımında işverenler için özgürlük Düzenli çalışanlar için çalışma zamanlarında daha fazla esneklik Yeni çalışanlar için azami 30 günlük deneme süresi Ayrımcılık ve cinsel tacize karşı güçlü koruma Eğitim ve beceri geliştirme ile ilgili hükümlerin modernizasyonu Ancak tasarı işgücü piyasasının esneklik sorunlarını çözmede büyük ölçüde başarısız oldu; hatta, hükümleri esnekliği daha da düşürdü.

29 ÜLKE İNCELEMELERİ İSPANYA 1980 li yıllarda İspanya işgücü piyasasında ikililik ortaya çıkmış; geçici sözleşme yolu ile istihdam artarken kadrolu çalışanlarda azalma görülmüştür. Bu ikililiği ortadan kaldırmak için 1994 ve 1997 yıllarında iki büyük reform hareketi gerçekleştirilmiştir. Reformlar temelde işten çıkarma maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak yapılmıştır. Geçici sözleşmeli istihdamı azaltmak için teşvikler kullanılmıştır. Süresiz sözleşmelerin maliyetinin daha uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Her iki dönemdeki reformlara, toplu iş sözleşmesi sisteminde değişiklik yapılması eşlik etmiştir. Bu reformlar; Sınırlamalar içerse de, işgücü piyasası dışında kalanlar için şartların liberalleştirilmesi ve halen işgücü piyasası içersinde bulunanlar için eşitlik ve verimlilik açısından şartların olgunlaştırılması doğrultusundadır. Bu politikalar 1980 yıllarında uygulanan reform politikalarına zıt ve Avrupa da uygulanan işgücü piyasası reformlarından da farklıdır.

30 ÜLKE İNCELEMELERİ Avrupa Birliğinde Başarılı İstihdam Politikası Uygulamaları

31 ÜLKE İNCELEMELERİ Avrupa Birliğinde Başarılı İstihdam Politikası Uygulamaları 2007 yılına kadar olan 20 yıllık süreçte AB üyesi 4 ülkenin (Danimarka, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık) istihdam piyasası reform uygulamalarında ulaştıkları başarı yönünden ön plana çıktığı görülmektedir. Bu ülkeler; AB içinde en düşük işsizlik oranlarını yakalamış, İşsizlik oranlarında yaşanan en büyük düşüşleri kaydetmiştir. Uygulanan stratejilerin en temel sonucu olan ücret moderasyonu (normalleştirilmesi); Hollanda ve İrlanda da sosyal taraflar arasında koordinasyon sağlanması yoluyla varılan anlaşmalar neticesinde sağlanmış İngiltere de sendikaların gücünün azaltılması yoluyla gerçekleşmiş Sayılan ülkelerin tümünde ortak olan bir uygulama olarak işçi, işveren payları ve gelir vergisi oranlarının hissedilir oranlarda düşürülmesi ücret moderasyonunu desteklemiştir. Danimarka, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık; İşsizlik yardımlarının seviyesini ve süresini azaltan, uygunluk kriterlerini sıkılaştıran düzenlemelere gitmişler İŞGÜCÜ piyasasına yönelik devlet harcamalarını ve vergileri eş zamanlı olarak azaltmışlar Açıklığa sahip/liberal işgücü ve ürün piyasalarına sahip olmuşlardır.

32 ÜLKE İNCELEMELERİ Avrupa Birliğinde Başarılı İstihdam Politikası Uygulamaları Kriz Sonrası Alınan Tedbirler Etkisi yıllarında en fazla hissedilen küresel kriz sırasında OECD ülkelerinin büyük kısmı; Mevcut işlerin korunması için kısa çalışma düzenlemeleri yapmış veya bu yöndeki mevcut uygulamaları genişletmiş Bu ülkelerde hızlı bir şekilde kısmi süreli işler artırılmış, kriz süresince Aktif İşgücü Piyasası Programları (AİPP) aracılığıyla iş arayanlara destek sağlanmıştır. OECD ve AB Komisyonu nun 2010 yılında ortaklaşa düzenlediği bir ankete göre, OECD ülkelerinden yarısından fazlasının AİPP ve işsizlik yardımlarının kapsamını artırmayı planladıkları Geriye kalan kısmının iş bulma yardımı, iş sübvansiyon programları ve devlet tarafından yaratılan işlere kaynak ayırmasının beklendiği görülmektedir.

33 ÜLKE İNCELEMELERİ 2011 ve 2012 yıllarında işsizlik oranlarında önemli oranda artış bekleyen ülkeler iş bulma yardımı ve AİPP ye ayıracakları kaynaklarda kısa süreli iş programlarına göre daha fazla artışa gitmeyi planlamaktadır. işsizlik oranları % 8 ve üzerinde olan ve işsizlik oranlarının düşmesinin veya aynı kalmasının beklendiği ülkelerde ise işsizler için beceri kazandırma ve devlet tarafından işler yaratılması gibi uygulamalara OECD ortalamasının üzerinde kaynak aktarılması beklenmektedir. Genel olarak, işsizlik yardımları ve sosyal yardımlara yönelik harcamaların ortalama olarak yükseleceği beklenmektedir. Büyük bütçe açıkları olan ülkelerin AİPP ye, beceri kazandırma programları istisna tutulmak kaydıyla daha az kaynak ayıracakları fakat bunun yanında kısmi zamanlı çalışma ve iş sübvansiyon programları gibi işgücü talebini artırmaya yönelik önlemlere nispeten daha fazla kaynak ayırmaları beklenmektedir. İşgücü talebini tetiklemek için alınan önlemler ve iş arayanlara yönelik genişletilmiş işsizlik yardımı programlarının bir kısmının 2011 yılı başında, işsizliğin azalması ile birlikte kaldırılması gerekmektedir. İşsizlerin yeni işler bulmasına yönelik diğer geçici önlemler, geniş işsiz stoğunu eritme amaçlı olarak bir süre daha uygulamada kalacaktır. (OECD Employment Outlook, 2010)

34 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

35 POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ İstihdam politikalarının uzun vadede sonuç vermesi ve işsizlik gibi toplumun bir an önce çözüm beklediği problemlere hemen çözüm üretmemesi politika yapıcıları zorlayan bir unsurdur. İşsizlik, toplumsal huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri olduğu için, istihdamı teşvik eden politikalar sosyal fayda ve maliyetleri de gözetilerek değerlendirilmelidir. Ülkemizde de işsizlik ve istihdam sorunu çok boyutlu bir ekonomi politikası gerektirmekte olup, ülkeye has sorunlara çare bulmalıdır. Türkiye nin kendine has sorunları arasında genç ve işsiz nüfusun yoğunluğu, kayıt dışılık, işgücünün ücret dışı maliyetinin yüksekliği, kadın nüfusun işgücüne katılımının düşüklüğü ve girişimciliğin yeterince desteklenememesi öne çıkmaktadır. Sorunlar bu derece köklü ve yapısal olmasına rağmen, son yıllarda açıklanan istihdamı teşvik paketleri kapsamında verilen desteklerin daha çok işveren üzerindeki işgücü maliyetini azaltmaya yönelik olduğu ve bu amaçla devletin yüksek maliyetler üstlendiği görülmektedir. Ancak bu desteklerin etki analizlerinin ilgili kurumlarca yapılmadığı, işsizlik ve istihdamla ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında sağlam bir koordinasyon bulunmadığı, kimi zaman çelişen politikalar uygulandığı, uygulanan politikaların istihdam yaratıp yaratmadığının izlenemediği ve değerlendirilemediği gözlemlenmiştir.

36 POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ Bu çalışmada da, istihdam politiklarının günümüz şartları ve küresel eğilimler ile uyumlu, toplumun tüm kesimlerinin onayını alacak bir biçimde oluşturulması planlanmaktadır. Çalışmadaki amaç, ekonominin hemen her alanıyla etkileşim içinde olan istihdamın tüm yönleriyle ele alınması değil, seçilmiş bazı uygulama alanlarında somut ve ölçülebilir politika önerileriyle desteklenmesidir. Çalışmanın önündeki en büyük zorluk, durum analizi ve etki değerlendirmesi için gereken verilere ulaşılmasında güçlük çekilmesi ve önerilen politika alternatiflerinin sonuçlarını ölçmeye yarayacak kriterlere dair veri elde etmenin zorluğudur. Ancak, bazı varsayımlarda bulunarak, bu politika önerilerinin uygulanması halinde etki değerlendirmesi ve performans ölçümüne yönelik verilerin derleneceği umulmaktadır. İstihdam politika önerilerimizin etkinlik ve performansını ölçmek için işsizlik oranına dair kriterlere baş vurulacaktır. Hedef olarak, işsizlik oranlarında orta vadede OECD ortalamaları düzeyine ulaşmak, güvenceli bir esneklik anlayışı çerçevesinde eğitimli işgücünün üretime yüksek oranda katılmasını sağlamak belirlenmiştir.

37 POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İşsizlik yapısal özellikler taşımaktadır yaş arası genç işsizlik oranı 2009 yılında ortalama % 25,3 (OECD ortalaması: % 16,4) 2010 yılında işsizlik oranı %11,9 dur. Mevcut işsizlik oranının sabit tutulabilmesi için her yıl altıyüz binin üzerinde yeni iş yaratılması gerekmektedir. Kayıt dışı istihdam oranı (tarım ve tarım dışı sektörler dahil) 2009 yılı % 42 dir. Lise altı eğitim sahibi kişiler ile kadınların in işgücüne katılım oranının 2009 yılında sırasıyla % 45,8 ve % 25,8 dir. Uzun süreli işsizlerin toplam işsizlere oranı 2009 yılında % 25,3 dir. (OECD ortalaması: %23,5) İstihdam edilen kişi sayısı, 2010 yılı sonunda 22 Milyon 665 bin kişidir yılında kayıtlı istihdamda 1 Milyon kişilik bir artış yaşanmıştır. Yukarıda verilen göstergelere bakıldığında kriz öncesi seviyelere, alınan tüm tedbir ve sağlanan tüm teşviklere rağmen ulaşılamadığı görülmektedir.

38 GZFT ANALİZİ Genç işgücü AB ye uyum kapsamında sürdürülen yeni İstihdam Stratejisi çalışmaları Sahiplenme ve kararlılık İşsizlik sigortası uygulamasının başlaması Ekonominin krizlere karşı daha dirençli olması İstihdam piyasasının katılıkları Kayıt dışı istihdamın yüksekliği Eğitim istihdam dengesizliği Ücret dışı işgücü maliyetlerinin yüksekliği Denetim konusunda kapasite eksikliği Sendikal hakların kısıtlılığı Düşük işgücüne katılım oranı / eksik istihdam Uzun süreli işsizlik oranının yüksekliği Düşük nitelikli işgücü Krizden nispeten güçlü çıkış Mevzuat düzenleme çalışmaları Sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanması Türkiye nin yükselen ekonomiler arasında ön sıralarda gelmesi Nüfus artış oranındaki yavaşlama Her yıl bin işgücüne katılım/iş sahası oluşturma gereği İşsizlik oranlarında kriz sonrası artışların kalıcı olması riski İstihdam Stratejisinin açıklanmasında geç kalınması Esnek çalışma sistemlerinin geliştirilememesi Girişimciliğin ve inovasyonun yeterince desteklenememesi SWOT FİGÜRÜ KAYNAK:

39 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

40 POLİTİKA ÖNERİLERİ POLİTİKA ÖNERİLERİ 1. Politika Bileşeni İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi 2. Politika Bileşeni Esnek Çalışma Politika Önerisi 3. Politika Bileşeni Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika Önerisi 4. Politika Bileşeni Eğitim-İstihdam İlişkisine İlişkin Politika Önerisi

41 POLİTİKA ÖNERİLERİ 1. Politika Bileşeni İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi Yüksek ve uzun dönemli işsizliğe karşı sosyal korumaya ihtiyaç duyan vatandaşa; Yararlanma koşulları kolay, Geniş kapsamlı, Ödenek miktarı yeterli işsizlik sigortası uygulanması hedeflenmektedir. Türkiye de sosyal harcamaların GSYH ye oranı %17,1 olup AB ortalaması %30,8 dir. Performans Göstergesi 1: İşsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı (yüzde) Performans Göstergesi 2: İşsizlik ödeneğini alan işsizlerin işe dönüş süresi (ay)

42 POLİTİKA ÖNERİLERİ 2. Politika Bileşeni Esnek Çalışma Politika Önerisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan esnek çalışma çeşitleri: Kısmi süreli (part time) çalışma, Geçici (ödünç) iş ilişkisi, Telafi çalışması, Belirli süreli iş sözleşmesi, Kısa süreli çalışmadır. Mevzuatta kısmi süreli çalışma;.. işçinin normal çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi. olarak, uygulamada ise; işyerindeki emsal işçi haftada 45 saat çalışıyor ise en fazla 30 saate kadar yapılan çalışmalar kısmi çalışma olarak değerlendirilmektedir yılında kısmi süreli istihdam edilenlerin oranı %11,3 dür.(ab ortalaması %19) Performans Göstergesi : Kısmi süreli istihdam edilen emekli, öğrenci ve işsizlerin toplam istidam edilenler içersindeki oranı

43 POLİTİKA ÖNERİLERİ 3. Politika Bileşeni Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika Önerisi İlk kez iş arayan kadınlar için iş fırsatları oluşturulmalı, Kadın istihdamı teşvik edilmeli, Eğitim düzeyi düşük çalışanlar arasında yüksek kayıtdışılık oranını düşürecek mevzuat tedbirleri alınmalı, Okul öncesi eğitim ve kamu sübvansiyonlu çocuk programları ile daha çok ailenin çocuk bakım olanaklarına erişim imkanları artırılmalı, Çocuk bakım hizmeti sağlayan işyerlerine teşvikler verilmeli ve vergi muafiyeti getirilmeli, Mevzuatta toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemeler yapılmalı, Kadınlar için İŞKUR bünyesinde ihtisas grupları oluşturulması, yayın organları ve eğitim kurumları aracılığıyla kadın istihdamı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, Gençler ve kadınlar için SGK işveren primleri yeniden düzenlenmeli, Genç girişimciliği desteklenmeli, Gençlere yönelik kariyer planlaması, iş arama yardımları, eşleştirme ve danışmanlık hizmetlerine öncelik verilmeli, İstihdam garantili kurslar, toplum yararına çalışma programları ve kamu kurumlarının hizmet alımı usulüyle gerçekleştirdikleri hizmetlerde uzun süreli işsizlere öncelik verilmelidir.

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. İSTİHDAM POLİTİKASI ÖNERİLERİ Ülkemizin en önemli sosyal sorunu

Detaylı

TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ

TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi (TR08IBFI03) TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Cansel KILINÇASLAN Onur ARAOĞLU Rabia ARIKAN Hediye Esra BAKKALOĞLU

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GELMİŞ GEÇMİŞ EN KOLAY, EN PRATİK, EN KAPSAMLI, EN AZ PROSEDÜR İÇEREN, UYGULAMASI EN KOLAY, İSTİHDAM

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de kadınların işgücüne katılımı 2008 yılı itibariyle yüzde 24 tür. Bu oranla Türkiye, Ortadoğu ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1 27-11-2008 Küresel Kriz Çalışma Grubu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ekonomik krizi fırsata dönüştürmenin yollarından biri: Kitlesel ölçekte işgücüne yeniden beceri kazandırma programları

Detaylı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Tanım İşsizlik sigortası kapsamında verilen hizmetler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Detaylı

Ülkemizdeki İşsizlik Sorununun Kısa Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Erdem ALPTEKİN

Ülkemizdeki İşsizlik Sorununun Kısa Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Erdem ALPTEKİN İşsizlik sorunu, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en önemli sosyal sorunudur. Son zamanlarda hızla artan işsizlik oranında ya da işsiz sayısında yaşadığımız son krizlerin payının çok büyük olduğu da unutulmamalıdır.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

SGK Yönetici Eğitimi Ankara, 6 Temmuz 2010

SGK Yönetici Eğitimi Ankara, 6 Temmuz 2010 Özürlülerin ve dezavantajlı grupların istihdamı SGK Yönetici Eğitimi Ankara, 6 Temmuz 2010 Jan Spooren 1 Özürlülerin işgücü dışında kalma oranı özürlü olmayanların oranının iki katıdır AB deki mevcut durum

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YRD. İL MÜDÜR YRD. Ana Hizmet Servisleri İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Servisi Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi Çalışma İlişkileri

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk.

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. KAGIDER 2020 KAGİDER KİMDİR? Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Esnek Güvence Kavramı ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri. Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR

Esnek Güvence Kavramı ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri. Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR Esnek Güvence Kavramı ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR 1 İçerik o Esneklik ve Güvenlik Kavramları o Esnek Güvence Kavramı o Avrupa Birliği nde Esnek Güvence o

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet,kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür. kadın ve erkeğe yüklenen

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

Türkiye de İstihdamın Görünümü

Türkiye de İstihdamın Görünümü Türkiye de İstihdamın Görünümü EMPLOYMENT OUTLOOK IN TURKEY Faruk ÇELİK * Özet İşsizlik tüm dünyada en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun yoksulluk, göç, sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk gibi birçok

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı