TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu"

Transkript

1 Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi (TR08IBFI03) TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu

2 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

3 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ İstihdam (iktisadi bir terim) tanımı: Tüm üretim faktörlerinin, dar anlamda ise sadece emek faktörünün gelir sağlamak amacıyla mal ve hizmet üretiminde kullanılması ya da çalıştırılması anlamına gelmektedir. İstihdam, ekonomik politikalar içinde sosyal sonuçları en ağır basan, toplumsal boyutu en güçlü olan alanlardandır. İstihdam, ekonomi politikaları ile sosyal politikaların kesişme noktasında yer almalıdır. Türkiye de istihdam yoğunluğu sırasıyla hizmetler, tarım ve sanayi sektörlerindedir.

4 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1988 yılından itibaren düzenli olarak ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları çerçevesinde hanehalkı işgücü anketleri (istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve çeşitli özelliklerine ilişkin bilgiler içerir) uygulanmaktadır. Türkiye için, çalışma çağındaki nüfus kurumsal olmayan sivil nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus olarak tanımlanmıştır. Hanehalkı işgücü anketlerinin referans haftasında bir ücret veya elde edeceği kâr karşılığı, ücretli-maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir saat bile olsa herhangi bir işte çalışmış olanlar istihdamda kabul edilmektedir. Bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı, bahşiş vb.) karşılığında çalışanlar da istihdamda kabul edilmektedir. Düzenli bir işi olanlardan farklı olarak, işteki durumu yevmiyeli olan bir fert, referans haftasında çalışmamış ise istihdamda kabul edilmemektedir. Referans haftasında çalışmayan mevsimlik işçiler istihdamda kabul edilmemektedir. iş arama durumu ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara göre işsiz veya işgücü dışında değerlendirilmektedir.

5 (TÜİK, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi) 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ

6 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

7 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI Türkiye de istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele Nüfus artışının gerektirdiği yüksek bir büyüme hızının gerçekleştirilmesi, Gerçek büyüme hızlarına uygun bir nüfus artışına gidilmesi, Her ikisinin birlikte sağlanması Planlı dönemde bu üç ana etmene dayalı dengeler kurulamamıştır. İşsizlikle ilgili politikalar, enflasyona karşı izlenecek politikalarla rekabet halindedir. Bu durumda, işsizlik ile enflasyon arasında bir tercih yapılması söz konusudur. Türkiye, ekonomisini planlamaya başladığı 1963 yılından itibaren bir sanayileşme politikası izlemiş ve bu süreç içinde enflasyon göze alınarak istihdam artırma politikası tercih edilmiştir.

8 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI Türkiye de planlama döneminde tercih edilen yaklaşım 1980 den sonra izlenen yüksek faiz politikasının yatırımlarda azalmaya neden olması hedeflenen istihdama ulaşılmasını engelleyen bir faktör olmuştur. Bunun da sebebi, kaynakların üretken yatırımlardan çok üretken olmayan mali piyasalara yönelmesidir (Ceylan, 1999: 98-99). Kısaca, Türkiye de o dönemde, hem işsizlik hem de enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyonist ortamın yaşanmış olduğu söylenebilir.

9 : Kalkınma Planları Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ): Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi yolundaki stratejik amaçları için istihdamın artırılması da bir gelişme ekseni olarak belirlenmiştir. Kaynak:

10 İstihdam Teşvik Uygulamaları tarihli Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 sayılı Kanun ile; Bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, Enerji desteği sağlamak, Yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek sureti ile yatırımların ve istihdamın artırılması amaçlanmıştır tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile a kadar yapılan başvurular değerlendirilerek Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) miktarının %50 oranında artırılmasına karar verilmiştir tarihli 5921 sayılı Kanun ile, yararlanma süresi dönemi olmak üzere, İSF den Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlara kaynak ayrılması düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik İşveren Priminin 5 puanlık kısmının süresiz olarak Hazinece karşılanması yaş arası erkek işçiler ve tüm kadın işçilerin işveren primlerinin beş yıl boyunca kademeli olarak azalan oranlarda İşsizlik Sigortası Fonundan (İSF) karşılanması

11 İstihdam Teşvik Uygulamaları tarihli ve 5763 sayılı Kanunla işçi ve işverenlere yönelik çeşitli teşvikleri içeren bir İstihdam Paketi açıklanmıştır. Bu Kanun ile; yaş arası erkek işçiler ve tüm kadın işçilerin işveren primlerinin beş yıl boyunca kademeli olarak azalan oranlarda İşsizlik Sigortası Fonundan (İSF)karşılanması, Sosyal Güvenlik İşveren Priminin 5 puanlık kısmının süresiz olarak Hazinece karşılanması, 50 kişiden fazla personel istihdam eden işyerlerinde ilgili düzenlemelerle belirlenen kotalar dahilinde çalıştırılan özürlülerin tamamının, kota dışında çalıştırılanların ise işveren primlerinin yarısının süresiz olarak Hazinece karşılanması, Korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlülerin işveren primlerinin tamamının süresiz olarak Hazinece karşılanması, Özel sektör için eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması zorunluluğunun süresiz olarak kaldırılması, İSF tarafından sağlanan işsizlik ödeneği tutarının net asgari ücretin %50 si yerine brüt asgari ücretin %40 ı baz alınarak hesaplanması uygulamasının süresiz olarak düzenlenmesi, Aktif İşgücü Programlarına (AİP), İSF ye devlet katkısı olarak ödenen tutarın %30 una kadar kaynak ayrılması uygulamasının süresiz olarak düzenlenmesi, İSF den Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla, yararlanma süresi yıllarını kapsayan dönem olmak üzere münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlara kaynak aktarılması hususları düzenlenmiştir.

12 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

13 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Beyaz Kitap ve Essen Stratejisi: Avrupa Birliği nin gelecekteki sosyal politikasının ana hedeflerini ve eylem planlarını belirleyen yazılı belgedir. Essen toplantısında belirlenen öncelikler: Mesleki - Teknik eğitime yatırımı teşvik etmek, Büyümeye daha istihdam ağırlıklı bir kimlik kazandırmak, Dolaylı işgücü maliyetlerini azaltmak, İşgücü piyasası politikasının verimliliğini arttırmak ve İşgücü piyasasının dışında kalma riski olan grupları destekleyecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek

14 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Amsterdam Anlaşması (1997):Avrupa İstihdam Politikası için bir dönüm noktasıdır. Üye devletler yeni düzenlemeye göre, Birliğin ekonomik politikası ile kendi istihdam politikalarını uyumlu hale getirecektir. Lüksemburg İstihdam Zirvesi (1997): Üye ülkeler ulusal istihdam politikalarının uygulanması ve takip edilmesini yıllık bir döngüye sokan kararı almışlardır.

15 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Avrupa Sosyal Fonu: AB nin stratejik istihdam politikasını eyleme dönüştüren temel mali aracıdır. İşgücü piyasasının ve insan kaynaklarının nitelik açısından iyileştirilmesi, iş olanaklarının arttırılması, yeni faaliyet alanlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu fondan üye ülkeler işsizlik oranları kadar yararlanmaktadırlar.

16 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Lizbon Stratejisi: Temel Tespitler: AB nin ekonomik büyüme hızı genellikle ABD nin gerisindedir. AB nin işsizlik kabul edilemeyecek derecede yüksektir ve bu durum yarattığı ekonomik kayıpların yanı sıra, çok sayıda kişinin kendisini toplumdan dışlanmış hissetmesine yol açan sosyal bir sorun da yaratmaktadır. AB ekonomisi, rakipleri kadar dinamik ve istihdam yaratma yeteneğine sahip bir ekonomi değildir.

17 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Lizbon Stratejisi: Hedefler: Ortalama % 3 büyüme ve 20 milyon iş yaratılması, Avrupa Birliği istihdam oranının % 70 e, kadın istihdam oranının %60 a ve yaşlı işçilerin istihdam oranının % 50 ye yükseltilmesi, AR - GE harcamalarının, GSYİH nın % 3 ünü kapsaması

18 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Dönemi Yenilenmiş İstihdam Stratejisi: Amaçlar: 8 yıl içinde çalışma çağındaki nüfus için % 70 in üzerinde bir istihdam oranı sağlanması ve istihdamın bugünkü oranının AB de 15 milyon ve 25 ler AB sinde 22 milyon istihdam artışı anlamına gelmektedir. İstihdamda kalite ve verimliliğin attırılmasıdır. Çok istihdam yeterli olmamakta, daha iyi ve üretken işlere ihtiyaç bulunmaktadır. Uyumu güçlendirmek ve kapsamı geniş işgücü piyasaları geliştirmektir. Bu amacın 2 yönü vardır. Sosyal eşitsizliğin, dışlanmaların ve uzun dönem işsizliğin ele alınması; Bölgesel eşitsizliklere eğilinmesidir.

19 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARI Dönemi Yenilenmiş İstihdam Stratejisi: Öncelikler: İşsiz ve aktif olmayanlar için aktif ve önleyici tedbirler alınması, Girişimciliğin ve iş yaratmanın teşvik edilmesi, Uyum sağlama yeteneği ve mobilite sağlanması, Beşeri sermaye ve yaşam boyu eğitimin desteklenmesi, İşgücü arzını arttırması ve aktif yaşlanmanın teşviki, Cinsiyet eşitliği, Dezavantajlı gruplara karşı ayrımcılıkla mücadele ve bu grupların işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak, İşin gelir sağlayıcı hale getirilmesi, Kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdama dönüştürülmesi, Bölgesel istihdam farklılıklarının giderilmesi, Göç politikası, göçmenlerin işgücü piyasasına ve topluma entegrasyonu

20 Flexicurity (Esneklik Güvence Dengesi) İşverenler ile çalışanların esneklik ve güvenlik ihtiyaçları arasında denge kuran modeldir. Avrupa da 4 farklı şekilde uygulanmaktadır. Akdeniz Modeli (İtalya, İspanya, Yunanistan): Sosyal harcamalar yaşlılık sigortası üzerine yoğunlaşmıştır. İstihdamı koruma ve erken emeklilik planları vardır. Model istihdam yaratmada ve yoksullukla savaşmada etkin değildir. Kıta Modeli (Fransa, Almanya, Lüksemburg): Sosyal sigortaya dayalıdır. İşsizlik yardımı ve yaşlılık sigortası vardır. İstihdamı koruma oranı yüksektir. Yoksullukla savaşmada etkindir. Ancak iş yaratmada en kötü örnektir.

21 Flexicurity (Esneklik Güvence Dengesi) Anglo Sakson Modeli (İrlanda, İngiltere, Portekiz): Düşük ücretli işlerin sayısı yüksektir. Normal istihdama yönelik ödemeler, etkinleştirici tedbirler, düşük derecede iş güvencesi vardır. Model iş yaratmada etkilidir ancak yoksullukla savaşmadaki etkinliği tartışmalıdır. Kuzey Modeli (Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Avusturya): Sosyal sigortaya yönelik yüksek harcamalar ve yüksek vergiler vardır. Düşük derecede iş güvencesi ama yüksek derecede istihdam güvencesi mevcuttur. Model iş yaratmada ve yoksulluğu engellemede başarılıdır.

22 ÜLKE İNCELEMELERİ EKONOMİK ETKİLERİ Aktif istihdam politikaları Pasif işgücü piyasası politikaları Talep yönetimi politikaları Yapısal işgücü politikaları (asgari ücret, toplu sözleşme düzeni, istihdamı koruma yasaları v.s) AB DE İZLENEN İSTİHDAM POLİTİKALARININ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SOSYAL ETKİLER HUKUKİ ETKİLER Ekonomik dalgalanmalardan en fazla etkilenen hukuk dalı iş hukukudur. Esnekleşme olgusu karşısında, kuralsızlaştırmaya varmadan yeni ve esnek düzenlemelerle çalışanların mesleki haklarının korunması gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa Birliği hukukunda güvenceli esneklik terimi kullanılmaktadır. Bireyin çalışma istek ve yeteneğinde olup işsiz kalması, insan yaşamı üzerinde derin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler bırakan bir olaydır. Çalışma kişinin kendine güven ve saygı duygusunu geliştirmekte, topluma ait olma duygusunu güçlendirmektedir. Toplumlar, yeteneklerine uygun işlerde çalışmak isteyen bireylere bu olanağı sağlamakla yükümlü tutulmaktadır. İşsizlik bireysel ve ya toplumsal bir sorun olarak değil diğer toplumsal sorunların kaynağı olarak görülmektedir

23 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA MEKSİKA İSPANYA

24 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA 1990 larda İtalya; İşgücüne katılım oranı AB ortalamasının yaklaşık % 10 altında, % Gençler arasında işsizlik %32 Uzun vadeli işsizlikte genç işsizlerin oranı %63.2 (AB de en yüksek oran) Yavaş ekonomik büyüme, işgücü piyasasındaki düşük performans ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle kötüleşen makroekonomik görünüm 1997 de İtalya nın istihdam komposizyonu Diğer AB ülkelerinden çok farklı Toplam istihdamın yaklaşık %57 si düzenli-bağımlı istihdam şeklinde Kalan kısmı ise serbest meslek, geçici vekillik işi, dönemsel işler gibi düzenli olmayan istihdam İstihdam şekillerinin çoğu kayıt dışı ekonomi ya da mevcut düzenlemelerdeki kanun boşluklarından yararlanarak sağlanıyor İtalya da kötüleşen işgücü piyasasının sebepleri; mevzuat düzenlemelerinin iş dünyasının hızına uygun olarak yapılamayışı, sigorta ağının içerisinde işgücü piyasasının çok sınırlı bir kısmının yer alması, işverenlere yönelik yaptırım mekanizmasının çok ağır olması

25 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA İtalya nın yapısal sorunları 1990lı yılların başlarında fark edildi ve 10 yıldan fazla bir süreye yayılmış, aşamalı bir istihdam reformu gerçekleştirildi. İstihdam reformunun iki dönüm noktası: 1996 da istihdamın artırılması temel amacı çerçevesinde özellikle gençlere ve ülkenin ekonomik sıkıntıda olan güney kesimine (Mezzogiorno) yönelik bir politika olarak benimsenen Treu Paketi ile; Bölge içi işçi hareketliliği, özel teşekküllerde geçici çalışma, meslek içi eğitim, iş eğitimi kontratları ve çıraklık için teşvikler ve gerekli mevzuat düzenlemeleri İlk defa işçi nakliye servislerinin yasal hale getirilmesi Belirli süreli iş sözleşmesinin kullanımının engellenmesinin azaltılması benimsendi te Silvio Berlusconi nin merkezi hükümeti tarafından açıklanan en tartışmalı işgücü piyasası reformu olarak ortaya çıkan Biagi Yasası ile özellikle Mezzogiorno bölgesini kapsayacak şekilde gençler, bayanlar, yaşlı işçiler ve iş arayanalar için şu düzenlemeler yapıldı: Özel sektörün sunduğu servislerin tamamında kamu sektörüyle rekabet edebilmesi Çıraklık/Stajın teşvik edilmesi Geçici işçilerin şartlarının iyileştirilmesini Standart dışı istihdam şekillerinin kullanımı

26 ÜLKE İNCELEMELERİ İTALYA Bu reformların ilerlemesini kolaylaştıran nedenler: Siyasi değişim ve ekonomik baskı: İtalya da 1990 lı yılların başlarında bölgesel kaynakların değerlendirilmesi, siyasi ve toplumsal aktörlerin yerel düzeyde yönetime katılması temeline dayanan, kentsel ve bölgesel gelişimi kurumsalllaştıran dönüşüm ve ulusal politikalardaki değişim ekonomik reformun da önünü açtı. Parti sisteminin yeniden yapılandırılması ve ekonomistler,işçi avukatları ve işgücü piyasasındaki problemlerde hemfikir olan birçok farklı uzmanın politik sahneye çıkması, reform hareketlerini tetikledi. Dış baskıdaki artış: Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği (EMU) için Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği kural ve politikaları, uluslararası rekabet baskısı, İtalyan firmaların işgücü piyasası ve diğer ülke düzenlemeleri ile daha fazla muhatap hale gelmeleri reform hareketlerini tetikledi. Etkili bir danışma ve iletişim süreci: Özellikle Treu reformunda hükümet, işçi organizasyonları ve işçi sendikaları arasındaki uzun ve etkili müzakereler ile bütün ilgili sosyal kesimlerin fikirlerinin alınması reform hareketlerinin etkinliğini artırdı.

27 ÜLKE İNCELEMELERİ MEKSİKA Reform tasarısının başlıca hükümleri; Anayasa Madde 123 te yer alan kamu sektöründe birlik faaliyetlerindeki kısıtlamalarının kaldırılmasını, sorumluluklarının yargının bir parçası olan bağımsız iş mahkemelerine verilmesi, Sendika kaydı üzerinde devlet kontrolünün sona erdirilmesi, Ulusal Halk Sendikası oluşturulması ve Kayıt ve Toplu İş Sözleşmeleri nin erişilebilir olması, Ulusal Asgari Ücret Enstitüsü oluşturularak üçlü sistemin yerine asgari ücretin belirlenmesinde bu enstitünün rol alması ve tek bir ulusal asgari ücretin belirlenmesi, "dışlama maddesi"nin kaldırılması, sendika seçimlerinde doğrudan ve gizli oyun serbest olması, sendika maliyesinin daha şeffaf olması

28 ÜLKE İNCELEMELERİ MEKSİKA Bu reformun yapıldığı kongrede, ana vurgu esneklik konusundaydı. Öneriler şunlardı: Yarı zamanlı ve kısa vadeli sözleşmelerin kullanımında işverenler için özgürlük Düzenli çalışanlar için çalışma zamanlarında daha fazla esneklik Yeni çalışanlar için azami 30 günlük deneme süresi Ayrımcılık ve cinsel tacize karşı güçlü koruma Eğitim ve beceri geliştirme ile ilgili hükümlerin modernizasyonu Ancak tasarı işgücü piyasasının esneklik sorunlarını çözmede büyük ölçüde başarısız oldu; hatta, hükümleri esnekliği daha da düşürdü.

29 ÜLKE İNCELEMELERİ İSPANYA 1980 li yıllarda İspanya işgücü piyasasında ikililik ortaya çıkmış; geçici sözleşme yolu ile istihdam artarken kadrolu çalışanlarda azalma görülmüştür. Bu ikililiği ortadan kaldırmak için 1994 ve 1997 yıllarında iki büyük reform hareketi gerçekleştirilmiştir. Reformlar temelde işten çıkarma maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak yapılmıştır. Geçici sözleşmeli istihdamı azaltmak için teşvikler kullanılmıştır. Süresiz sözleşmelerin maliyetinin daha uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Her iki dönemdeki reformlara, toplu iş sözleşmesi sisteminde değişiklik yapılması eşlik etmiştir. Bu reformlar; Sınırlamalar içerse de, işgücü piyasası dışında kalanlar için şartların liberalleştirilmesi ve halen işgücü piyasası içersinde bulunanlar için eşitlik ve verimlilik açısından şartların olgunlaştırılması doğrultusundadır. Bu politikalar 1980 yıllarında uygulanan reform politikalarına zıt ve Avrupa da uygulanan işgücü piyasası reformlarından da farklıdır.

30 ÜLKE İNCELEMELERİ Avrupa Birliğinde Başarılı İstihdam Politikası Uygulamaları

31 ÜLKE İNCELEMELERİ Avrupa Birliğinde Başarılı İstihdam Politikası Uygulamaları 2007 yılına kadar olan 20 yıllık süreçte AB üyesi 4 ülkenin (Danimarka, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık) istihdam piyasası reform uygulamalarında ulaştıkları başarı yönünden ön plana çıktığı görülmektedir. Bu ülkeler; AB içinde en düşük işsizlik oranlarını yakalamış, İşsizlik oranlarında yaşanan en büyük düşüşleri kaydetmiştir. Uygulanan stratejilerin en temel sonucu olan ücret moderasyonu (normalleştirilmesi); Hollanda ve İrlanda da sosyal taraflar arasında koordinasyon sağlanması yoluyla varılan anlaşmalar neticesinde sağlanmış İngiltere de sendikaların gücünün azaltılması yoluyla gerçekleşmiş Sayılan ülkelerin tümünde ortak olan bir uygulama olarak işçi, işveren payları ve gelir vergisi oranlarının hissedilir oranlarda düşürülmesi ücret moderasyonunu desteklemiştir. Danimarka, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık; İşsizlik yardımlarının seviyesini ve süresini azaltan, uygunluk kriterlerini sıkılaştıran düzenlemelere gitmişler İŞGÜCÜ piyasasına yönelik devlet harcamalarını ve vergileri eş zamanlı olarak azaltmışlar Açıklığa sahip/liberal işgücü ve ürün piyasalarına sahip olmuşlardır.

32 ÜLKE İNCELEMELERİ Avrupa Birliğinde Başarılı İstihdam Politikası Uygulamaları Kriz Sonrası Alınan Tedbirler Etkisi yıllarında en fazla hissedilen küresel kriz sırasında OECD ülkelerinin büyük kısmı; Mevcut işlerin korunması için kısa çalışma düzenlemeleri yapmış veya bu yöndeki mevcut uygulamaları genişletmiş Bu ülkelerde hızlı bir şekilde kısmi süreli işler artırılmış, kriz süresince Aktif İşgücü Piyasası Programları (AİPP) aracılığıyla iş arayanlara destek sağlanmıştır. OECD ve AB Komisyonu nun 2010 yılında ortaklaşa düzenlediği bir ankete göre, OECD ülkelerinden yarısından fazlasının AİPP ve işsizlik yardımlarının kapsamını artırmayı planladıkları Geriye kalan kısmının iş bulma yardımı, iş sübvansiyon programları ve devlet tarafından yaratılan işlere kaynak ayırmasının beklendiği görülmektedir.

33 ÜLKE İNCELEMELERİ 2011 ve 2012 yıllarında işsizlik oranlarında önemli oranda artış bekleyen ülkeler iş bulma yardımı ve AİPP ye ayıracakları kaynaklarda kısa süreli iş programlarına göre daha fazla artışa gitmeyi planlamaktadır. işsizlik oranları % 8 ve üzerinde olan ve işsizlik oranlarının düşmesinin veya aynı kalmasının beklendiği ülkelerde ise işsizler için beceri kazandırma ve devlet tarafından işler yaratılması gibi uygulamalara OECD ortalamasının üzerinde kaynak aktarılması beklenmektedir. Genel olarak, işsizlik yardımları ve sosyal yardımlara yönelik harcamaların ortalama olarak yükseleceği beklenmektedir. Büyük bütçe açıkları olan ülkelerin AİPP ye, beceri kazandırma programları istisna tutulmak kaydıyla daha az kaynak ayıracakları fakat bunun yanında kısmi zamanlı çalışma ve iş sübvansiyon programları gibi işgücü talebini artırmaya yönelik önlemlere nispeten daha fazla kaynak ayırmaları beklenmektedir. İşgücü talebini tetiklemek için alınan önlemler ve iş arayanlara yönelik genişletilmiş işsizlik yardımı programlarının bir kısmının 2011 yılı başında, işsizliğin azalması ile birlikte kaldırılması gerekmektedir. İşsizlerin yeni işler bulmasına yönelik diğer geçici önlemler, geniş işsiz stoğunu eritme amaçlı olarak bir süre daha uygulamada kalacaktır. (OECD Employment Outlook, 2010)

34 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

35 POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ İstihdam politikalarının uzun vadede sonuç vermesi ve işsizlik gibi toplumun bir an önce çözüm beklediği problemlere hemen çözüm üretmemesi politika yapıcıları zorlayan bir unsurdur. İşsizlik, toplumsal huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri olduğu için, istihdamı teşvik eden politikalar sosyal fayda ve maliyetleri de gözetilerek değerlendirilmelidir. Ülkemizde de işsizlik ve istihdam sorunu çok boyutlu bir ekonomi politikası gerektirmekte olup, ülkeye has sorunlara çare bulmalıdır. Türkiye nin kendine has sorunları arasında genç ve işsiz nüfusun yoğunluğu, kayıt dışılık, işgücünün ücret dışı maliyetinin yüksekliği, kadın nüfusun işgücüne katılımının düşüklüğü ve girişimciliğin yeterince desteklenememesi öne çıkmaktadır. Sorunlar bu derece köklü ve yapısal olmasına rağmen, son yıllarda açıklanan istihdamı teşvik paketleri kapsamında verilen desteklerin daha çok işveren üzerindeki işgücü maliyetini azaltmaya yönelik olduğu ve bu amaçla devletin yüksek maliyetler üstlendiği görülmektedir. Ancak bu desteklerin etki analizlerinin ilgili kurumlarca yapılmadığı, işsizlik ve istihdamla ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında sağlam bir koordinasyon bulunmadığı, kimi zaman çelişen politikalar uygulandığı, uygulanan politikaların istihdam yaratıp yaratmadığının izlenemediği ve değerlendirilemediği gözlemlenmiştir.

36 POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ Bu çalışmada da, istihdam politiklarının günümüz şartları ve küresel eğilimler ile uyumlu, toplumun tüm kesimlerinin onayını alacak bir biçimde oluşturulması planlanmaktadır. Çalışmadaki amaç, ekonominin hemen her alanıyla etkileşim içinde olan istihdamın tüm yönleriyle ele alınması değil, seçilmiş bazı uygulama alanlarında somut ve ölçülebilir politika önerileriyle desteklenmesidir. Çalışmanın önündeki en büyük zorluk, durum analizi ve etki değerlendirmesi için gereken verilere ulaşılmasında güçlük çekilmesi ve önerilen politika alternatiflerinin sonuçlarını ölçmeye yarayacak kriterlere dair veri elde etmenin zorluğudur. Ancak, bazı varsayımlarda bulunarak, bu politika önerilerinin uygulanması halinde etki değerlendirmesi ve performans ölçümüne yönelik verilerin derleneceği umulmaktadır. İstihdam politika önerilerimizin etkinlik ve performansını ölçmek için işsizlik oranına dair kriterlere baş vurulacaktır. Hedef olarak, işsizlik oranlarında orta vadede OECD ortalamaları düzeyine ulaşmak, güvenceli bir esneklik anlayışı çerçevesinde eğitimli işgücünün üretime yüksek oranda katılmasını sağlamak belirlenmiştir.

37 POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İşsizlik yapısal özellikler taşımaktadır yaş arası genç işsizlik oranı 2009 yılında ortalama % 25,3 (OECD ortalaması: % 16,4) 2010 yılında işsizlik oranı %11,9 dur. Mevcut işsizlik oranının sabit tutulabilmesi için her yıl altıyüz binin üzerinde yeni iş yaratılması gerekmektedir. Kayıt dışı istihdam oranı (tarım ve tarım dışı sektörler dahil) 2009 yılı % 42 dir. Lise altı eğitim sahibi kişiler ile kadınların in işgücüne katılım oranının 2009 yılında sırasıyla % 45,8 ve % 25,8 dir. Uzun süreli işsizlerin toplam işsizlere oranı 2009 yılında % 25,3 dir. (OECD ortalaması: %23,5) İstihdam edilen kişi sayısı, 2010 yılı sonunda 22 Milyon 665 bin kişidir yılında kayıtlı istihdamda 1 Milyon kişilik bir artış yaşanmıştır. Yukarıda verilen göstergelere bakıldığında kriz öncesi seviyelere, alınan tüm tedbir ve sağlanan tüm teşviklere rağmen ulaşılamadığı görülmektedir.

38 GZFT ANALİZİ Genç işgücü AB ye uyum kapsamında sürdürülen yeni İstihdam Stratejisi çalışmaları Sahiplenme ve kararlılık İşsizlik sigortası uygulamasının başlaması Ekonominin krizlere karşı daha dirençli olması İstihdam piyasasının katılıkları Kayıt dışı istihdamın yüksekliği Eğitim istihdam dengesizliği Ücret dışı işgücü maliyetlerinin yüksekliği Denetim konusunda kapasite eksikliği Sendikal hakların kısıtlılığı Düşük işgücüne katılım oranı / eksik istihdam Uzun süreli işsizlik oranının yüksekliği Düşük nitelikli işgücü Krizden nispeten güçlü çıkış Mevzuat düzenleme çalışmaları Sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanması Türkiye nin yükselen ekonomiler arasında ön sıralarda gelmesi Nüfus artış oranındaki yavaşlama Her yıl bin işgücüne katılım/iş sahası oluşturma gereği İşsizlik oranlarında kriz sonrası artışların kalıcı olması riski İstihdam Stratejisinin açıklanmasında geç kalınması Esnek çalışma sistemlerinin geliştirilememesi Girişimciliğin ve inovasyonun yeterince desteklenememesi SWOT FİGÜRÜ KAYNAK:

39 İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 2. TÜRKİYE DE İSTİHDAM POLİTİKALARI 3. ÜLKE İNCELEMELERİ 4. POBLEM TANIMI VE DURUM ANALİZİ 5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

40 POLİTİKA ÖNERİLERİ POLİTİKA ÖNERİLERİ 1. Politika Bileşeni İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi 2. Politika Bileşeni Esnek Çalışma Politika Önerisi 3. Politika Bileşeni Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika Önerisi 4. Politika Bileşeni Eğitim-İstihdam İlişkisine İlişkin Politika Önerisi

41 POLİTİKA ÖNERİLERİ 1. Politika Bileşeni İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi Yüksek ve uzun dönemli işsizliğe karşı sosyal korumaya ihtiyaç duyan vatandaşa; Yararlanma koşulları kolay, Geniş kapsamlı, Ödenek miktarı yeterli işsizlik sigortası uygulanması hedeflenmektedir. Türkiye de sosyal harcamaların GSYH ye oranı %17,1 olup AB ortalaması %30,8 dir. Performans Göstergesi 1: İşsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı (yüzde) Performans Göstergesi 2: İşsizlik ödeneğini alan işsizlerin işe dönüş süresi (ay)

42 POLİTİKA ÖNERİLERİ 2. Politika Bileşeni Esnek Çalışma Politika Önerisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan esnek çalışma çeşitleri: Kısmi süreli (part time) çalışma, Geçici (ödünç) iş ilişkisi, Telafi çalışması, Belirli süreli iş sözleşmesi, Kısa süreli çalışmadır. Mevzuatta kısmi süreli çalışma;.. işçinin normal çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi. olarak, uygulamada ise; işyerindeki emsal işçi haftada 45 saat çalışıyor ise en fazla 30 saate kadar yapılan çalışmalar kısmi çalışma olarak değerlendirilmektedir yılında kısmi süreli istihdam edilenlerin oranı %11,3 dür.(ab ortalaması %19) Performans Göstergesi : Kısmi süreli istihdam edilen emekli, öğrenci ve işsizlerin toplam istidam edilenler içersindeki oranı

43 POLİTİKA ÖNERİLERİ 3. Politika Bileşeni Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika Önerisi İlk kez iş arayan kadınlar için iş fırsatları oluşturulmalı, Kadın istihdamı teşvik edilmeli, Eğitim düzeyi düşük çalışanlar arasında yüksek kayıtdışılık oranını düşürecek mevzuat tedbirleri alınmalı, Okul öncesi eğitim ve kamu sübvansiyonlu çocuk programları ile daha çok ailenin çocuk bakım olanaklarına erişim imkanları artırılmalı, Çocuk bakım hizmeti sağlayan işyerlerine teşvikler verilmeli ve vergi muafiyeti getirilmeli, Mevzuatta toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemeler yapılmalı, Kadınlar için İŞKUR bünyesinde ihtisas grupları oluşturulması, yayın organları ve eğitim kurumları aracılığıyla kadın istihdamı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, Gençler ve kadınlar için SGK işveren primleri yeniden düzenlenmeli, Genç girişimciliği desteklenmeli, Gençlere yönelik kariyer planlaması, iş arama yardımları, eşleştirme ve danışmanlık hizmetlerine öncelik verilmeli, İstihdam garantili kurslar, toplum yararına çalışma programları ve kamu kurumlarının hizmet alımı usulüyle gerçekleştirdikleri hizmetlerde uzun süreli işsizlere öncelik verilmelidir.

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. İSTİHDAM POLİTİKASI ÖNERİLERİ Ülkemizin en önemli sosyal sorunu

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ

TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi (TR08IBFI03) TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Cansel KILINÇASLAN Onur ARAOĞLU Rabia ARIKAN Hediye Esra BAKKALOĞLU

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2016 15 Aralık 2016, İstanbul İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi Son Beş Yılda Bir Milyon Yeni İşsiz Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 373 Bin

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Temmuz 2017 17 Temmuz 2017, İstanbul İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI 463 bin yeni işsize karşılık 519 bin yeni istihdam İstihdam artışı yavaşladı

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

İŞSİZLİK GERÇEK, İSTİHDAM SEFERLİĞİ YAPAY!

İŞSİZLİK GERÇEK, İSTİHDAM SEFERLİĞİ YAPAY! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2017 İŞSİZLİK GERÇEK, İSTİHDAM SEFERLİĞİ YAPAY! 15 Ağustos 2017, İstanbul İşsiz sayısı bir yılda 330 bin artı! Son bir yılda istihdam sadece 621 bin arttı, İstihdam

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GELMİŞ GEÇMİŞ EN KOLAY, EN PRATİK, EN KAPSAMLI, EN AZ PROSEDÜR İÇEREN, UYGULAMASI EN KOLAY, İSTİHDAM

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Ülkemizdeki İşsizlik Sorununun Kısa Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Erdem ALPTEKİN

Ülkemizdeki İşsizlik Sorununun Kısa Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Erdem ALPTEKİN İşsizlik sorunu, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en önemli sosyal sorunudur. Son zamanlarda hızla artan işsizlik oranında ya da işsiz sayısında yaşadığımız son krizlerin payının çok büyük olduğu da unutulmamalıdır.

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1 27-11-2008 Küresel Kriz Çalışma Grubu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ekonomik krizi fırsata dönüştürmenin yollarından biri: Kitlesel ölçekte işgücüne yeniden beceri kazandırma programları

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi 02 03 Ulusal İstihdam Stratejisi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Tanım İşsizlik sigortası kapsamında verilen hizmetler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de kadınların işgücüne katılımı 2008 yılı itibariyle yüzde 24 tür. Bu oranla Türkiye, Ortadoğu ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER 1 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER 1. KONU Geçici iş ilişkisini düzenleyen 6715 sayılı Yasa, 19 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı