KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 01 TEMMUZ 2014

2 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü nün ortaklığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı nın himayelerinde yürütülmekte ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi tarafından desteklenmekte olan Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi ekibi tarafından projenin ihtiyaç analizi çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.

3 Giriş Bu raporda Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında, pilot olarak seçilen 26 ildeki 78 halk kütüphanesinde çalışan kütüphane personeline uygulanan ankete ilişkin bulgular paylaşılmaktadır. Anket çalışması kapsamında üç grup altında toplam 16 soruya yanıt aranmaya çalışılmıştır. Söz konusu üç grup kütüphane personeline yönelik demografik bilgileri, personelin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ile ilgili bilgileri ve son olarak personelin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik algı ve beklentilerini içeren sorulardan oluşmaktadır. Sorular ücretsiz bir anket platformu olan LimeSurvey aracılığıyla çevrimiçi anket haline getirilmiş ve Kasım 2013-Ocak 2014 arasında kütüphane personeli tarafından yanıtlanmıştır. Kütüphane Personeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Algı ve Beklenti Anketi nin yayında kaldığı süre içerisinde ankete toplamda 612 giriş yapılmıştır. Bu anketlerin bir kısmının anketi dolduranlar tarafından tüm sorulara yanıt verilmediği için tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan bazı kişilerin aynı anketi birden çok kez doldukları saptanmıştır. Bu saptama yapılırken doldurulan formlardaki demografik bilgiler dikkate alınmıştır. Tamamı yanıtlanmayan soruların yer aldığı anketler ve ikilemeler dışarıda bırakıldıktan sonra elimizde kalan anket sayısı 367 dir. Şekil 1 de hangi ilden kaç kişinin anketi yanıtladığı bilgisi paylaşılmaktadır. 1

4 Şekil 1. Pilot çalışmanın uygulanmakta olduğu iller 1 sayıları ve yanıtlanan anket Şekil 1 incelendiğinde, bazı illerdeki kütüphanelerden oldukça az sayıda giriş (örneğin, Eskişehir den üç, Kars, Kırklareli ve Muş tan dörder) yapıldığı görülmektedir. Ankete yanıt veren personel sayısının söz konusu kütüphanelerde çalışan personel sayısına bağlı olarak farklılık göstermesi oldukça doğaldır. Kütüphane Personeli Hakkında Demografik Bilgiler Ankete yanıt veren kişilerin %68 i erkek, %32 si kadındır. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında ise ankete yanıt verenlerin 23 ile 65 yaş arasında dağıldığı görülmektedir. Şekil 2 de anketi yanıtlayanların onar yıllık yaş dilimlerine göre dağılımı sunulmaktadır. Buna göre anketi yanıtlayan 1 Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Samsun, Trabzon, Zonguldak 2

5 kütüphane personelinin yaklaşık %46 sı 43 ile 52 yaş arasındadır. Anketi yanıtlayanların yaş ortalaması da 43 dür (standart sapma 7,9; ortanca 44). Kütüphane Personelinin Yaşı N ve üzeri Yaş Şekil 2. Anketi yanıtlayanların yaş gruplarına göre dağılımı Çalışmamız kapsamındaki pilot kütüphanelerde anketlere yanıt veren kütüphane personeli içerisinde lisans mezunu olanların oranı %40 dır (146 kişi). Söz konusu kütüphanelerde az sayıda da (sekiz kişi) olsa yüksek lisans derecesine sahip kütüphane personeli bulunurken; bir kişi doktora derecesine sahiptir. Lise mezunlarının oranı ise %32 dir (118 kişi). Çalışmamız kapsamında llkokul ve ortaokul mezunları ilköğretim başlığı altında ele alınarak birlikte değerlendirilmiştir. İlköğretim mezunu oranı ise %9 dur (bkz. Şekil 3). 3

6 Kütüphane Personelinin Eğitim Durumu ilköğretim %9 yüksek lisans %2 lise %32 lisans %40 önlisans %17 Şekil 3. Anketi yanıtlayanların eğitim gruplarına göre dağılımı Kütüphane personelinin hangi hizmet alanlarında çalıştığına ilişkin bilgi Tablo 1 de sunulmaktadır. Birçok kütüphane personeli birden çok birimde çalışmaktadır. Kütüphanede hem idari işler, hem kullanıcı hizmetleri hem de teknik hizmetler alanlarında çalıştığını ifade eden personel anketi yanıtlayan personelin %9 unu oluşturmaktadır. Öte yandan diğer seçeneğini işaretleyen ve oldukça farklı görevler üstlenen önemli sayılabilecek oranda (%17) kütüphane personeli de bulunmaktadır. Söz konusu kütüphane personeli güvenlik hizmetinden, temizlik hizmetine, ulaşım hizmetinden ayniyat işlemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Tablo 1. Personelin çalıştıkları hizmetler Hizmetler N % İdari işler Kullanıcı hizmetleri Teknik hizmetler Diğer

7 Kütüphane Personeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Algı ve Beklenti Anketi ni yanıtlayanlar içerisinde kütüphanecilerin oranı yaklaşık olarak %21 dir (bkz. Tablo 2). Ankette göreviniz nedir? şeklinde yöneltilen soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, yaklaşık %37 lik bir bölüme karşılık gelen diğer seçeneği altında, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ne (DÖSİMM) bağlı işçi, hizmetli, şoför, kaloriferci, koruma-güvenlik, teknisyen gibi oldukça farklı görev tanımlarının anketi dolduranlar tarafından belirtildiği görülmektedir. Tablo 2. Personelin kütüphanedeki görevi Görev N % Kütüphane müdürü 26 7,1 Kütüphaneci 76 20,7 Memur ,7 Diğer ,5 Toplam ,0 Kütüphane personeline kaç yıldır bulundukları görevde çalıştıkları sorulduğunda, yarıdan fazla bir oranda (%52,6) dokuz yıl ve daha kısa bir süredir kütüphanede çalışmakta oldukları sonucu elde edilmiştir (bkz. Şekil 4). 5

8 120 Kütüphanede Çalışılan Süre N yıl 5-9 yıl yıl yıl yıl yıl 30 yıl ve üzeri Kütüphanede çalışma süresi 9 Şekil 4. Personelin kaç yıldır kütüphanede çalıştığı Anket çalışmamız kapsamında kütüphane personelinin en son ne zaman kütüphanecilikle ilgili bir kurs ya da konferansa katıldıkları bilgisi de elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler Tablo 3 te sunulmaktadır. Buna göre ankete katılan kütüphane personelinin %63 ünün şimdiye kadar kütüphanecilikle ilgili bir kurs ya da konferansa katılmadığı anlaşılmaktadır. Kütüphanecilik ile ilgili herhangi bir faaliyete katıldığını belirten katılımcıların oldukça az bir bölümünün (%5 den az) konferans, sempozyum ya da kongre gibi akademik yanı daha ağır basan etkinliklere katıldığı saptanmıştır. Genellikle katılınan etkinlikler Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen faaliyetlerdir. Bu faaliyetlere örnek olarak bölge seminerleri, kütüphanelerde kullanılacak olan Koha sisteminin anlatıldığı telekonferans, Milas otomasyon sistemi ile ilgili eğitimler, Kütüphane-e Türkiye projesi kapsamında Ankara da gerçekleştirilen etkinlik sayılabilir. 6

9 Tablo 3. En son ne zaman kütüphanecilikle ilgili bir kurs ya da konferansa katılındığı Kurs ile ilgili bilgi N % Hiç katılmadım ,9 1 yıldan daha uzun süre önce katıldım 74 20, ay önce katıldım 21 5,7 1-6 ay önce katıldım 41 11,2 Toplam ,0 Kütüphane Personelinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Ankette sorulan sorular arasında kütüphane personelinin bilgisayar kullanımı ile ilgili bir sertifikası olup olmadığı, var ise bu sertifikayı aldıkları kursun hangi kuruluş tarafından verildiği de yer almaktadır. Ankete katılan kütüphane personelinin yarıdan fazlasının (%55,6) bilgisayar kullanımı ile ilgili bir sertifikasının bulunduğu saptanmıştır. Tablo 4 te bilgisayar kullanım sertifikası bulunan toplam 204 kişinin söz konusu sertifikayı nereden aldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Tablo 4. Bilgisayar kullanım sertifikasının alındığı kuruluş Sertifikanın alındığı kuruluş N % Halk eğitim ,7 Özel dershane 44 21,6 Belediye 2 1,0 Diğer 30 14,7 Toplam ,0 Bilgisayar kullanım sertifikasının alındığı kuruluşlar incelendiğinde, kütüphane personelinin bilgisayar ile ilgili becerilerinin gelişmesine en fazla katkı yapan yapının halk eğitim merkezleri olduğunu söylemek olanaklıdır. 7

10 Bu bağlamda halk eğitim merkezlerinden verilen bilgisayar sertifikası programlarının yakından incelenmesi ve bu yapı içerisinde katılımcılara sunulmayan/sunulamayan bilgisayar kullanım becerilerine proje kapsamında tasarlanacak eğitim programlarında yer verilmesi düşünülebilir. Öte yandan kütüphanelerde görev yapan, bilgisayar sertifikasına sahip her beş kişiden birisi de söz konusu sertifikayı özel dershanelerden almıştır. Bu durum kişilerin kendilerini geliştirmek için gerektiğinde belirli bir ücret ödemeyi de düşündükleri şeklinde yorumlanabilir. Tablo 4 te diğer seçeneği altında verilen yanıtlara bakıldığında, oldukça dağınık bir yapının olduğu gözlenmektedir. Bilgisayar kullanım sertifikalarının Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Telekom, ticaret meslek liseleri, üniversiteler gibi farklı kurum ve kuruluşlardan elde edildiği saptanmıştır. Ankette katılımcılardan kendilerini değerlendirerek belirlenmiş olan dört bilgisayar beceri düzeyinden hangi gruba girdiklerini ifade etmeleri istenmiştir. Temel düzey yeni belge oluşturmayı bilirim; Microsoft Windows kullanmayı bilirim ; orta düzey Microsoft Windows, Word, İnternet ve e- posta kullanmayı bilirim ; ileri düzey Microsoft Windows, Word, İnternet, e- posta, PowerPoint, Excel gibi ofis programlarını ve diğer yazılımları kullanmayı bilirim ; en üst düzey ise bilgisayar ağı yönetimini bilirim, ekipman kurulumu yapabilirim, yeni yazılım kurulumu yapabilirim şeklinde sınıflandırılmıştır. Buna göre, kütüphane personelinin yaklaşık yarısı Microsoft Windows, Word, İnternet ve e-posta kullanmayı bilirim e karşılık gelen orta düzey kullanım becerisine sahip olduklarını ifade etmektedir (bkz. Tablo 5). Ankete katılan personelin yaklaşık beşte biri ise kendisini bilgisayar kullanımında çok da yetkin görmemekte ve kendisini temel düzey kategorisi altında sınıflamaktadır. İleri düzey bilgisayar kullanım becerisine sahip 8

11 olduğunu belirtenler (%27,8) ise kendisini temel düzey bilgisayar kullanım becerisine sahip olarak görenlerden (%19,1) daha yüksek düzeydedir. Tablo 5. Kütüphane personelinin bilgisayar kullanım beceri düzeyleri Beceri düzeyi N % Temel düzey 70 19,1 Orta düzey ,3 İleri düzey ,8 En üst düzey 14 3,8 Toplam ,0 Bilgisayar kullanımı ile ilgili kurs almak ister misiniz? şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların %60 ı (222 kişi) evet, %40 ı (145 kişi) hayır yanıtını vermiştir. Bilgisayar kullanımı ile ilgili kurs almak istemeyenlerin kendilerini tanımladıkları bilgisayar kullanım beceri düzeyleri Tablo 6 da sunulmaktadır. Tablo 6. Kurs almak istemeyen kütüphane personelinin bilgisayar kullanım beceri düzeyleri Beceri düzeyi N % Temel düzey 28 19,3 Orta düzey 72 49,7 İleri düzey 36 24,8 En üst düzey 9 6,2 Toplam ,0 Tablo 6 verileri Tablo 5 verileri ile birlikte değerlendirildiğinde, bilgisayar kullanım beceri düzeyini temel ve orta olarak tanımlayan personelin %40 ının; ileri olarak tanımlayanların %35 inin en üst olarak 9

12 tanımlayanların ise %64 ünün bilgisayar kullanımı ile ilgili kurs almak istemedikleri anlaşılmaktadır. Ankette bulunan bir başka soruda kütüphane personeline kullanıcıların bilgisayar kullanımı ile ilgili bir kurs alması gerektiğini düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Soruyu yanıtlayanların %71 i kullanıcıların bilgisayar kullanımı ile ilgili bir kurs alması gerektiğini ve söz konusu kursun kütüphane kullanımını artıracağını belirtmiştir. Kullanıcıların bilgisayar kullanımı ile ilgili kurs alması gerektiğini ama bunun kütüphane kullanımını etkilemeyeceğini düşünenlerin oranı %18; kullanıcıların böyle bir kursa gereksinimleri olmadığını belirtenlerin oranı ise %11 dir (bkz. Şekil 5). Bu yanıtlar kütüphane personelinin bakış açısına göre kütüphanelerde kullanıcılar için bilgisayar kullanımına yönelik kurs düzenlenmesinin kütüphane kullanımını olumlu yönde etkileyeceğini göstermektedir. Kullanıcıların Bilgisayar Kullanımıyla İlgili Kurs Alması Gerekli Mi? %11 %71 %18 Evet almalılar ama kütüphane kullanımını etkilemez Evet almalılar, kütüphane kullanımını artırır Hayır ihtiyaçları yok, kütüphane kullanımını etkilemez Şekil 5. Kütüphane personelinin kullanıcıların bilgisayar kursu almasına yönelik görüşleri 10

13 Kütüphane Personelinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Algı ve Beklentileri Anket çalışması kapsamında personelin Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımına yönelik algı ve beklentilerinin ne olduğu da ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda Bilgi ve İletişim Teknolojileri olarak bilgisayar, İnternet, e-posta, akıllı telefon, tablet vb. araçlar kastedilmektedir. Kütüphane personelinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile olan bağını daha iyi anlayabilmek için personelden 17 ifade (bkz. Tablo 7) için saptanan beş duruma yönelik olarak (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, emin değilim, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) kendilerini nerede gördüklerini belirtmeleri istenmiştir. Dikkat çeken bazı oranlar aşağıda maddeler halinde paylaşılmaktadır: Kütüphane personelinin %60 ı Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımında zorluk yaşamayacağını düşünmektedir. Her beş personelden biri Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanmanın kendilerini endişelendireceğini düşünmektedir. Ankete yanıt veren her dört kişiden üçü Bilgi ve İletişim Teknolojileri için gerekli becerileri öğrenme konusunda kendine güvendiğini belirtmiştir. Genel itibariyle Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle çalışmak kütüphane personelini korkutmamaktadır. Böyle bir korku sahibi olanların oranı ise %13 dür. Bilgi ve İletişim Teknolojileri hakkında akranlarıyla konuşmaktan hoşlandığını belirtenlerin oranı %67 dir. Her dört kişiden biri Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde karşılaşacakları problemleri çözemeyeceğine inanmaktadır. Konuyla ilişkin soruya emin değilim şeklinde yanıt verenlerin oranı %23 dür ve bu oran 17 ifade içindeki belirsizlik oranının en yüksek olduğu oran olarak dikkati çekmektedir. 11

14 Kütüphane personelinin %15 i günlük hayatta herhangi bir Bilgi ve İletişim Teknolojisi aracını kullanacaklarını bilmenin kendilerini rahatsız edeceğini belirtmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini günlük hayatta kullanmayı sabırsızlıkla beklerim şeklindeki ifadeye ilişkin olarak 55 kişi (%15) kesinlikle katılıyorum, 162 kişi (%44) katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir. Bu oranlar Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kütüphane personelinin bir kısmının (yaklaşık %60) hayatında önemli bir yer teşkil ettiği şeklinde değerlendirilebilir. Sayıları az olmakla birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımının zaman kaybı olduğunu düşünen personel de bulunmaktadır. Ankete yanıt veren kütüphane personelinin %14 ü Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımının zaman kaybı olduğunu düşünürken, %5 civarında da emin değilim yanıtı elde edilmiştir. Kütüphane personeli oldukça baskın bir şekilde (%87) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin işlerini daha çabuk yapmalarını sağlamasını beklemektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin günlük hayatta daha çok iş yapmamı sağlamasını beklerim ifadesine katıldığını belirtenlerin oranı %50, kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı ise yaklaşık %5 tir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımında kendini başarılı olarak görenler %66 lık bir orana sahipken, her beş kişiden biri bu soruya temkinli yaklaşarak başarılı olup olmadığı konusunda emin olmadığını belirtmiştir. Kütüphane personelinin %74 ü Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kolaylıkla kullanacağını düşünmektedir. Bu konuda olumsuz görüş bildirenlerin oranı ise %11 dir. Ankete katılanların %77 si Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanmayı öğrenmenin kolay olacağını düşündüğünü belirtmiştir. Cevapların 12

15 oransal dağılımı personelin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kolaylıkla kullanacağını belirttiği soru ile paralellik göstermektedir. Ankete verilen yanıtlar kütüphane personelinin birlikte çalıştıkları kişilerin kendilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanmasının faydalı olacağını düşündükleri yönünde bir izlenime sahip olduğunu göstermektedir ( birlikte çalıştığım insanlar benim Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanmamın faydalı olacağını düşünüyorlar ifadesine kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde görüş bildirenlerin oranı %79). Genel olarak bakıldığında, kütüphane personelinin çevresinde bulunan kişilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanma konusunda onlara yardımcı oldukları ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerini günlük hayatta kullanmalarını destekledikleri anlaşılmaktadır. Tablo 7. Kütüphane personelinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusundaki görüşleri Sonuç Bu genel değerlendirme ile 78 halk kütüphanesinde görev yapan kütüphane personeline yönelik bazı bilgiler elde edilmiştir. Özellikle kütüphane personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik durum ile söz 13

16 konusu teknolojilere yönelik algı ve beklentiler saptanmıştır. Kütüphane personeli içerisinde önemli bir bölümünün bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili sorun yaşamadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu durum beyana göre ortaya çıkmış olsa da, kütüphanede görev yapan kişilerin belli düzeyde bilgisayar becerisine sahip olduğu görülmektedir. Verilen yanıtlar incelendiğinde, sayıları nispeten az olmakla birlikte bir grup kütüphane çalışanı da bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımlarına yönelik endişelerini belli etmiştir. 14

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri)

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) Uygulama Kaf Ajans Araştırma Danışmanlık Rapor Emir Osmanoğlu Kasım 2008

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği*

Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği* Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği* Evaluation of Institutional Conditions in Records Management: The Example of Red Crescent Society Hande Uzun KÜLCÜ**

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDEKİ KURUM ve FİRMALARA AİT BİLGİ ALTYAPISINININ OLUŞTURULMASI,

Detaylı

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81:

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81: ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 4 1. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ... 5 1.1 Araştırmanın Konusu... 5 1.2 Araştırmanın Amaçları... 5 1.3 Araştırmanın Önemi... 7 1.4 Araştırma Yöntemi... 7 1.5 Anket Formunun Hazırlanması...

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII.1. SONUÇ Pazarlama, işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinde önemli bir yönetim aracıdır. İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, pazarlama yöntem ve tekniklerinden

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi Araştırma Proje Raporu Temmuz 2013 Dr. Burçin Hatipoğlu Doç. Dr. Maria D. Alvarez Doç. Dr. Kıvanç İnelmen Doç. Dr. Dilek Ünalan Boğaziçi Üniversitesi, Turizm

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı