ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI"

Transkript

1 2013HLT23-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. GENEL ÇIKLM 2013HLT Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. Hemşirelik Esasları 25 2 Hemşirelik Felsefesi ve Temel 25 6 Kavramlar Hemşirelikte Eğitim Temel Bilgi Teknolojileri Biyoistatistik Toplam sınav süresi 150 dakikadır. Sınav bitiş saatleri aşağıda bulunan tablodaki gibidir. Sınav Sınav Bitiş Saatleri Başlangıcı 1 Ders 2 Ders 3 Ders 4 Ders 5 Ders İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TUZEM in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013HLT23-1

2 HEMŞİRELİK ESSLRI DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Esasları Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki ifadelerden hangisi akciğerlerdeki tidal volümü açıklar? ) Her bir ekspirasyon veya inspirasyonda akciğerlere alınan veya verilen hava hacmidir B) Maksimal bir inspirasyondan sonra yapılan tam bir ekspirasyon ile çıkarılan havadır C) Zorlamalı bir inspirasyon ile akciğerlere alınan hava hacmidir D) Zorlamalı bir ekspirasyon ile akciğerlerden çıkarılan hava hacmidir E) En zorlamalı ekspirasyonla dahi akciğerlerden çıkarılamayan hava hacmidir 3. Temiz aralıklı kateterizasyonla (TK) ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Nörojenik ve nörojenik olmayan mesane boşaltım sorunlarında kullanılır B) Hastanın beden imajı ve öz güvenini sürdürmesini sağlar C) Sürekli olarak kataterle yaşamayı zorunluluk olmaktan çıkarır D) Üretrada daha az travmaya yol açar E) Erkek hastalarda TK yerine kondom kateter tercih edilmelidir 2. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) %20 Mannitol solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvı ve plazmadan yüksektir B) %20 Dextroz solüsyonu intravenöz verildiğinde hücrelerin büzülmesine neden olur C) %0.9 NaCl solüsyonu intravenöz verildiğinde hücre içindeki sıvı hücre dışına çıkar D) %0.45 Na solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvıdan düşüktür E) Hipotonik sıvılar intravenöz verildiğinde ekstraselüler sıvı hücre içine girer 4. Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılmasına ne ad verilir? ) Total kan transfüzyonu B) Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu C) Masif kan transfüzyonu D) Otolog kan transfüzyonu E) kut kan transfüzyonu 5. şağıdakilerden hangisi intravenöz ilaç tedavisinin lokal yan etkilerindendir? ) Sepsis B) ğrı C) naflaksi D) Emboli E) Dolaşım yüklenmesi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

3 6. şağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha yüksek bir değer elde edilmesine neden olan hatalardan biridir? ) Hastada aritmi olması B) Manometrenin göz düzleminden aşağıda olması C) Manşetin gevşek sarılması D) Manşonun havasının çok hızlı boşaltılması E) Manşetin eninin hastaya göre çok geniş olması 10. Bir hastada uzun süreli fiziksel tespit edici kullanımına bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisi gelişmez? ) sfiksi B) İşlemlere karşı gelme C) Beden imajında düzelme D) Duyu yoksunluğu E) Basınç yarası 7. şağıdaki uygulamaların hangisi üriner sistem enfeksiyonlarından korunmada önerilemez? ) Sıvı alımının artırılması B) Cinsel ilişki sonrası vajinal duş yapılması C) Tuvalet sonrası temizliğin önden arkaya doğru yapılması D) Genital bölgeye parfüm uygulanmaması E) İç çamaşırların sık değiştirilmesi 11. İki ya da daha çok ilacın bir arada kullanılması sonucu etkilerinin artması ya da azalması şeklinde ortaya çıkan reaksiyonlara ne ad verilir? ) lerjik reaksiyonlar B) İlaç interaksiyonları C) İdyosenkratik reaksiyonlar D) Toksik reaksiyonlar E) Teratojenik reaksiyonlar 8. Ekstraselüler kompartmanda elektrolitten daha fazla su kaybının olduğu sıvı elektrolit dengesizliği şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) İzotonik hipovolemi B) Hipotonik hipovolemi C) Hipotonik hipervolemi D) İzotonik hipervolemi E) Hipertonik hipovolemi 12. Mikroorganizmaların üremelerini ve bulaşmalarını önlemeye ya da öldürmeye yönelik işlemleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Sanitasyon B) Dezenfeksiyon C) Sterilizasyon D) ntisepsi E) sepsi 9. Bireyin midesine yerleştirilen bir kateter aracılığı ile beslenmesine ne ad verilir? ) Lavaj B) Dekompresyon C) Gavaj D) Gastrik analiz E) Mide entübasyonu 13. şağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini bozan nedenlerden biri değildir? ) Hastanın ileri yaşta olması B) drenalinli lokal anesteziklerin kullanılması C) Homeostazın yapılmaması D) Kortikosteroid kullanılmaması E) Yara yerinde gerginlik olması 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

4 14. Difteri ve suçiçeği hastalıklarının sağlam kişilere bulaşmasını önlemek için enfekte bireylere hangi tür izolasyon uygulanır? ) Solunum izolasyonu B) Temas izolasyonu C) Ters izolasyon D) Katı izolasyon E) kıntı-salgı izolasyonu 18. şağıdakilerden hangisi güvenli ilaç uygulamada hemşirenin uyması gereken 8 doğru ilkeden biri değildir? ) Doğru doz B) Doğru hastalık C) Doğru ilaç D) Doğru kayıt E) Doğru zaman 15. şağıdakilerden hangisi güvenli çevrenin sağlanması ile ilgili bir hemşirelik tanısıdır? ) Enfeksiyon riski B) Travma riski C) spirasyon riski D) Kendine zarar verme riski E) Hepsi 19. Rektal ve perianal rahatsızlıklarda pelvis bölgesine sıcak yaş uygulama aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılır? ) Sitz banyosu B) Daldırma yöntemi C) Isı kafesi D) Isı lambası E) Hepsi 16. Solunum sıkıntısı olan bir hastaya etkili ve rahat solunum sağlamak için aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? ) Supine B) Ortopne C) Prone D) Trendelenburg E) Sims 20. şağıdakilerden hangisi beyinde uyku siklusunu etkileyen alanlardandır? ) Hipotalamus B) Rafe çekirdekleri C) Nukleus traktus solitarius D) Diensefalondaki bazı bölgeler E) Hepsi 17. şağıdakilerden hangisi ilaçların vücuttan atılma yollarından biri değildir? ) Gastrointestinal sistem B) Pankreas C) kciğerler D) Karaciğer E) Ekzokrin bezler 21. Vücudun uyku düzenini güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ayarlamasına ne ad verilir? ) Sirkadyen ritm B) Somnambulizm C) Paradoksal uyku D) İnsomnia E) Narkolepsi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

5 22. Uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarda gerekli önlemlerin alınmaması sonucu gelişen, ayağın öne doğru düşmesi ile sonuçlanan ayak problemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Foot Drop B) Hallux Varus C) Hallux Valgus D) Pes Planus E) Flat Foot 24. şağıdakilerden hangisi büzük dudak solunumunun amacıdır? ) ğrının azalmasını sağlamak B) Ekspirasyon süresini uzatarak etkili gaz değişimi sağlamak C) Sekresyonların yumuşayarak atılmasını kolaylaştırmak D) Yerçekimi yardımı ile sekresyonların atılmasını sağlamak E) Hastanın dikkatini dağıtarak korkusunu azaltmak 23. Normal yetişkin bir bireyde istirahat halinde sinoatrial nodülden dakikada ortalama kaç uyaran çıkar? ) 40 B) 50 C) 80 D) 120 E) Üriner kateterizasyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gereksinimi karşılayan en ince kateter seçilmelidir B) Kondom kateterler 24 saatte bir değiştirilmelidir C) Üretral darlığı önlemek için erkek hastalarda kalın katater kullanılmalıdır D) Üriner retansiyonda idrarın hızlı boşaltılması mesane spazmına yol açabilir E) Lateks kateterler için alerji öyküsü alınmalıdır 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

6 HEMŞİRELİK FELSEFESİ ve TEMEL KVRMLR DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi mesleği uğraştan ayıran en önemli iki ölçüttür? ) Eğitim ve mesleğe bağlılık B) Bilgi yükü ve toplumun temel sosyal değerleriyle uyum C) Mesleğe bağlılık ve sosyallik D) Otonomi ve eğitim E) Topluma hizmet sunma ve otonomi 4. şağıdakilerden hangisi insanın değerliliğini ele alan felsefi akımdır? ) Realizm B) Natüralizm C) Hümanizm D) Romantizm E) Pragmatizm 2. Hemşire sağlık ocağına başvuran bireye aile planlaması ile ilgili bilgi vererek hangi aile planlaması yöntemini kullanacağına karar vermesinde yardımcı olur Yukarıdaki olayda hemşire hangi rolünü yerine getirmiş olur? ) Uzmanlık rolü B) Koordinatörlük rolü C) Klinisyenlik rolü D) Savunuculuk rolü E) Rehberlik ve danışmanlık rolü 5. şağıda bütüncül yaklaşımla ile ilgili verilmiş ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bütüncül yaklaşım, hastalıkla birlikte bireyin hastalığa karşı tepkisini ele alır B) Bütüncül yaklaşımda birey çevresinden soyutlanır C) Bütüncül yaklaşım, bakım ve tedavinin niteliğini artırır D) Bütüncül yaklaşım, insan yaşamının sürekli ve tek yönlü olduğunu vurgular E) Bütüncül yaklaşım, bireyin biyo-psikososyal-spiritüel boyutlarını ele alır 3. şağıdaki kuramcılardan hangisi insanı Gereksinimleri olduğunda ortaya çıkan gerginliği azaltmak için kendi kendine çaba gösteren bir organizma olarak tanımlamıştır? ) Faye G. bdellah B) Virginia Henderson C) Ida Jean Orlando D) Hildegard E. Peplau E) Martha E. Rogers 6. ydınlatılmış onam, gereksiz işlemleri önleme, hastanın tarafında eylemlerde bulunma süreci olarak tanımlanan hemşirelik rolü aşağıdakilerden hangisidir? ) Profesyonel rol B) Klinisyen rol C) Hasta hakları savunuculuğu rolü D) Eğitici rol E) Değişim ajanı rolü 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

7 7. şağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? I. Bakım verirken tüm dikkati bakım alan kişiye yönlendirme II. Bireyin bulunduğu mevkii göz önüne almadan gereksinim duyduğu bakımı verme III. Bireye onun istediği gibi hitap etme ) I(a), II(b), III(c) B) I(b),II(c), III(a) C) I(c), II(a), III(b) D) I(b), II(a), III(c) E) I(c), II(b), III(a) a. İnsan onuruna saygı b. lturizm c. Eşitlik 10. Freud ve Erikson ın gelişim dönemlerinin karşılaştırılmasında hangisi doğru olarak verilmiştir? Freud Erikson ) Oral Dönem Bağımsızlığa Karşı Utanma ve Şüphecilik Dönemi B) nal Dönem Girişkenliğe Karşı Suçluluk Dönemi C) Gizil Dönem Başarıya Karşı şağılık Duygusu Dönemi D) Genital Dönem Temel Güvene Karşı Güvensizlik Dönemi E) Fallik Dönem Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası Dönemi 8. Kızılay Hasta Bakıcı Okulu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Cumhuriyet in ilanından sonra Türkiye de kurulan ilk okuldur B) Okul ilk açıldığında eğitim süresi ilkokuldan sonra 2 yıl 3 aydı C) Okula kabul şartları arasında okuryazar ve iyi ahlaklı olmak yer almaktaydı D) Okulun öğretim yılı 1958 yılında 4 yıla yükseltilmiştir E) Okul, bütçe yetersizliğinden dolayı kapatılmıştır 11. şağıda Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeli ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İlk kez 1974 yılında Majory Gordon tarafından tanımlanmıştır B) Veri toplamayı standardize etmek ve tanı koymayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir C) Modelin bir örüntüsündeki problem diğer örüntüyü etkileyebilir D) Yaşam kalitesine ve insan yaşamına yardımcı olan 14 fonksiyonel sağlık örüntüsü içermektedir E) Modelde her bir örüntüyü etkileyen değişik faktörler vardır 9. Hemşireliği sağlık hemşiresi ve hastalık hemşiresi olarak iki gruba ayıran hemşire kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? ) Florence Nightingale B) Martha Rogers C) Virginia Henderson D) Dorethea Orem E) Hildegard Peplau 12. Hasta ile işbirliğinin sağlanması ve onayının alınması hangi etik ilkeye uygun davranıldığını gösterir? ) İnsan onuruna saygı B) Yararlılık C) Güvenirlik D) dalet E) Doğruluk 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

8 13. şağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin veri toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir? ) Görüşmeye başlarken bireyin kolayca cevaplayabileceği özel sorular sorulmalı B) Görüşme hasta yakını ile birlikte yapılmalı C) Hastanın anlattıkları kaydedilmeli D) Görüşme uzun olmamalı ve bireyi sıkmamalı E) Konuşurken yumuşak bir ses tonu ile konuşulmalı 16. şağıdakilerden hangisi ya da hangileri kanıtın özelliklerindendir? I. Elde edilen bilgiye ortak görüş ile karar verilmiş olmalıdır II. Elde edilen kanıt geniş ve anlaşılabilir şekilde sunulmalı, anlaşılması güç olmamalıdır III. Elde edilen kanıt herkesin kullanımına açık olmalıdır ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III E) II ve III 14. şağıdakilerden hangisi kanıta dayalı hemşireliğin gelişememe nedenlerinden biri değildir? ) Hemşirelerde araştırma kültürünün olmaması B) raştırma bulgularına inanılmaması C) raştırma bulgularının anlaşılır olmaması D) raştırma konularının yetersizliği E) Değişime açık sağlık bakım ortamları 17. lt benlik, benlik ve üst benlik kavramlarını açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? ) Joyce Travelbee B) Karan Horney C) braham Maslow D) Sister Callista Roy E) Sigmund Freud 15. şağıdakilerden hangisi Smith in sağlık modelinde yer alan ve bireyin değişken çevre ve doğa koşullarına uyum derecesine odaklanan sağlık modelidir? ) Klinik model B) Rol-performans model C) daptive model D) Mutluluk modeli E) Sağlık inanç modeli 18. şağıdakilerden hangisi hemşirelerin maruz kaldığı fiziksel risk faktörleri arasında yer almaz? ) Hastane ortamındaki tedaviler sırasında iğne batmalarına maruz kalma B) Hastane ortamındaki araç-gereçlere çarpma C) Hastalar için kullanılan anestezik gazlara maruz kalma D) Hastanedeki defibrilatör tarzındaki cihazlarla elektrik şokuna maruz kalma E) Hastanede açıkta kalan kablolar nedeniyle yanıklara maruz kalma 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

9 19. şağıdakilerden hangisi Virginia Henderson un görüşünü yansıtmaz? ) Toplum için standart hemşirelik hizmeti planlanmalıdır B) Hemşireliğin kendine özgü işlevi vardır C) Toplum, bakımının hemşire tarafından sağlanmasını ister D) Bireyin sağlık durumu bağımsızlık derecesini ifade eder E) Sağlık ekibinin merkezinde sağlıklı/ hasta bireyin olması hedeflenir 23. şağıdakilerden hangisi veri toplamada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? ) Bireyin anlayabileceği sade bir dil kullanılmalı B) Mahremiyete önem verilmeli C) Hastanın anlattıkları kaydedilmeli D) Fiziksel muayeneden sonra hemşirelik öyküsü alınmalı E) Konuşurken yumuşak bir ses tonu ile konuşulmalı 20. şağıda verilen ifadelerden hangisi risk tanıları için yanlıştır? ) Risk tanıları hemşirenin bağımsız olarak ele aldığı tanılardır B) Risk tanıları iyilik halini güçlendirmeye hazır oluşluğu tanımlar C) Risk tanıları iki bölümlü ifadelerden oluşur D) Risk tanılarında hemşire riski tanımlar, durumu izler ve sorunu önler E) Risk tanılarında belirti ve bulgu yoktur 24. şağıdakilerden hangisi felsefenin genel özelliklerindendir? ) Felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır B) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir C) Felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir D) Felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli, tutarlı ve sistemli bir düşünme yöntemidir E) Hepsi 21. şağıdakilerden hangisi hemşireliğin temel kavramlarından biri değildir? ) İnsan B) Çevre C) Sağlık/ Hastalık D) nksiyete E) Hemşirelik 25. şağıdakilerden hangisi etik çıkmazla karşılaşıldığında izlenebilecek yollardan biri değildir? ) Konuyla ilgili veriler toplanır B) Etik ilkeler hemşirenin değerlerine göre sıralanarak uygulanır C) Karar verme sürecinde yer alan herkes belirlenir D) Konuyla ilgili etik ilkeler belirlenir E) Uygulamanın sonuçları değerlendirilir 22. şağıdakilerden hangisi üçüncü basamak hemşirelik hizmetlerinin verildiği sağlık alanlarından biridir? ) Rehabilitasyon merkezleri B) Sağlık ocakları C) na çocuk sağlığı merkezleri D) Verem savaş dispanserleri E) Semt poliklinikleri 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

10 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Eğitim Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir davranışın öğrenilmesi için pekiştirme önemlidir. Bu nedenle bireyde istenilen davranışın pekiştirilmesi için davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa giden bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyaranlar kullanılır. Pekiştirmenin türü, zamanı ve sıklığı bireyin özelliklerine göre değişir. Yukarıda özellikleri açıklanan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Klasik koşullama kuramı B) Edimsel koşullama kuramı C) Sosyal öğrenme kuramı D) Bilişsel öğrenme kuramı E) Gözlemci öğrenme kuramı 3. şağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amacıdır? ) Bireylere olumlu davranış kazandırmak B) Bireylere bir konu hakkında bilgi aktarmak C) Bireylere planlı ve programlı bilgi aktarmak D) Bireylerin eksik bilgilerini tamamlamak E) Bireylerin yanlış bilgilerini düzeltmek 2. Önemli bir sorunla karşılaşan veya sağlığını kaybeden birey, sorun ya da hastalığın etkilerine uyum sağlarken inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul etme aşamalarından geçer. Sorun yaşayan birey ya da hasta eğitimi için en uygun aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) İnkar aşaması B) Pazarlık aşaması C) Kabul etme aşaması D) Öfke aşaması E) Depresyon aşaması 4. Eğitim yapan kişi aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa grubun eğitim sürecine etkin olarak katılımını sağlayamaz? ) Soru cevap yöntemi B) Demostrasyon yöntemi C) nlatım yöntemi D) Problem çözme yöntemi E) Rol yapma yöntemi 5. şağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerden biridir? ) çlık B) Susuzluk C) Cinsellik D) Boşaltım E) Hepsi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

11 6. Hastanın özgür ve bağımsız olarak kendi hakkında karar verebilmesi ve bu karara bağlı bir eylemde bulunabilmesi için tıbbi girişimin ne olduğu, riskleri, yararları ve alternatif tedaviler konusunda bilgilendirilmesi aşağıdaki hemşirelik etik ilkelerinden hangisidir? ) Sadakat B) Eşitlik C) Özerklik D) Bağlılık E) Dürüstlük 9. Bir kişinin kendini tanıması, duygu ve düşüncelerinin farkında olması, sahip olduğu bilgi ve anlayışla çevresine uyum sağlaması aşağıdaki zeka alanlarından hangisinde yetenekli olduğunu gösterir? ) İçsel zeka B) Sosyal zeka C) Görsel zeka D) Mantıksal zeka E) Ritmik zeka 7. şağıdakilerden hangisi uygun öğrenme ortamı oluşturmada eğitim öncesi eğitimcinin yapması gereken hazırlıklardan biri değildir? ) Eğitimci öncelikle iyi bir eğitim planı yapmalıdır B) Bireylere eğitimden beklentilerini sormalıdır C) Bilgilerini güncellemeli ve son yenilikleri öğrenmelidir D) Eğitim araçlarını yeterli düzeyde kullanabilmelidir E) Eğitim araçlarını eğitimden önce hazırlamalıdır 10. şağıdakilerden hangisi bilişsel kuramın öğretim ilkelerinden biri değildir? ) Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir B) Daha önceki yaşantılar ve deneyimler önemlidir C) Öğrenmede anlama ve zihinsel faaliyetler önemlidir D) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranış pekiştirilir E) Öğreten otorite figürü değil, öğrenenin rehberi durumundadır 8. şağıdaki ifadelerden hangisi kalıtım ve çevrenin zeka üzerinde etkili olduğunu gösteren araştırma sonuçlarını en iyi özetlemektedir? ) Zeka, tümüyle kalıtımsal etkenler tarafından belirlenir B) Zeka, kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkisiyle belirlenir C) Zeka, tümüyle çevresel etkenler tarafından belirlenir D) Zeka üzerinde kalıtımın etkisi henüz belirlenememiştir E) Zeka üzerinde çevrenin etkisi henüz belirlenememiştir 11. şağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesinde uygun bir yaklaşım değildir? ) Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde sadece yöneticiler aktif görev almalı B) Çalışanların eğitim ihtiyacı yılda bir kez uygun yöntemlerle belirlenmeli C) Kurumun işleyişinde ortaya çıkan gelişmeler yakından takip edilmeli D) Kurumun eğitim ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planları oluşturulmalı E) Kurumun eğitim bütçesine göre eğitim ihtiyaçları belirlenmeli 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

12 12. Bir kreşte öğrencilerin düzenli diş fırçalama alışkanlıklarının ödüllendirilmesi sağlıkla ilgili davranışları değiştirebilen faktörlerden hangisine örnektir? ) Güçlendirici faktörler B) Hazırlayıcı faktörler C) Olanak sağlayıcı faktörler D) Zorlayıcı faktörler E) Tetikleyici faktörler 15. şağıdakilerden hangisi bireysel eğitimde en çok başvurulan öğretim yöntemidir? ) Beyin fırtınası B) Sempozyum C) Bilgi şöleni D) Danışmanlık E) Konferans 13. Eğitim sürecinde eğitim alan grubu bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve pekiştirmek amacı ile kullanılan eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Bilgi şöleni B) Konferans C) Tartışma D) Sempozyum E) nlatma 16. Hastanın ilaçlarını tek başına hazırlayarak uygulaması, aşağıdaki psikomotor öğrenme basamaklarından hangisine örnek olarak verilebilir? ) Karmaşık işlevler B) Hazırlanma C) Kılavuzla yapma D) Duruma uydurma E) Beceriye dönüştürme 14. şağıdakilerden hangisi duyuşsal alana ait bir öğrenmedir? ) Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın yan etkilerini bilmesi B) Hastanın ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonları bilmesi C) Hastanın kullandığı bir ilacın yan etkilerini açıklayabilmesi D) Mastektomi sonrası hastanın protez kullanmayı kabul etmesi E) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi 17. şağıdakilerden hangisi iletişime engel yaratan durumlardan biridir? ) lıcının mesajı dinlememesi B) lıcının mesajı anlamaması C) lıcının mesaja inanmaması D) lıcının mesajı yanlış uygulaması E) Hepsi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

13 18. Mesleğimin standartlarını yükseltmek için tüm gücümü kullanacağım, şahit olduğum sırları saklayacağım, yararlı olmak için bilgimi zorlayacağım, tehlikeli olandan kaçınacağım, zararlı olan ilacı vermeyeceğim sözlerini içeren ve hemşirelik mesleğinin ilk resmi etik kodları olarak kabul edilen and aşağıdakilerden hangisidir? ) Hemşirelik ndı B) Hammurabi Yasaları C) Florance Nightingale ndı D) Hipokrat ndı E) Dönemin din etiği ilkeleri 22. şağıdakilerden hangisi bilişsel alana ait bir öğrenmedir? ) Hastanın kendisi için verilen ilacın yan etkilerini açıklayabilmesi B) Meme amputasyonu olan hastanın protez kullanmayı kabul etmesi C) Hastanın insülin enjeksiyonunu tek başına hazırlayabilmesi D) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi E) Hastanın hemşire eşliğinde insülin enjeksiyonunu hazırlayabilmesi 19. şağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? ) Öğretimde duyu organlarının durumu dikkate alınmalı B) Öğretim süresi kısa (10-15 dk) ancak sık aralıklı olmalı C) Öğretimde oyun gibi eğlendirici yollar seçilmeli D) Öğretim sürecinde önemli noktalar sık sık tekrarlanmalı E) Öğretimde yavaş hızda ve sohbet edercesine konuşulmalı 23. şağıdakilerden hangisi davranışçı kuramın öğretim ilkelerinden biri değildir? ) Öğrenmede pekiştirme önemlidir B) Becerilerin kazanılmasında tekrar önemlidir C) Öğrenmede güdüleme önemli rol oynar D) Öğrenme bilgilere anlam yükleme çabasıdır E) Öğrenen birey en iyi kendi yaptığı ile öğrenir 20. Bireyin güdülenmesinin temelinde gereksinimler vardır düşüncesi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir? ) tkinson B) Bruner C) Houle D) Maslow E) Weiner 24. şağıdakilerden hangisi psiko-motor alanla ilgili öğrenmeyi değerlendirmede kullanılan ölçüm aracıdır? ) Ön test ve ara test uygulaması B) Ön test ve son test uygulaması C) Role play (oyunlaştırma) D) Kritik olaylardaki yaklaşımlar E) Kontrol listeleri (check-list) 21. şağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişimin temel koşullarından değildir? ) Toplumu yargılamadan kabullenme B) Otoriter ve statükocu davranma C) Etkili dinleme ve konuşma D) Toplumun inançlarına saygılı olma E) Çift yönlü iletişim kurma 25. şağıdakilerden hangisi ile çift yönlü iletişim sağlanır? ) Radyo B) Tartışma C) Televizyon D) Kasetçalar E) Sinevizyon 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

14 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Bilgi Teknolojileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki işlemlerden hangisi paragraf araç kutusunda bulunan komutlarla yapılamaz? 3. ) Madde işaretleri oluşturma B) Yazı rengini değiştirme C) Girintiyi artırma D) Satır aralığı boşluğunu değiştirme E) Metni hizalama Yukarıdaki resimde verilen Excel tablosunun hangi sütun veya sütunlarında matematiksel fonksiyonların kullanılması uygundur? ) Yalnız C B) Yalnız D C) Yalnız E D) C ve D E) D ve E 2. Çeşitli verileri organize ederek görselleştirmek için kullanılan araçtır. Yukarıda tanımı ve örnek organizasyon yapıları verilen aracın ismi nedir? ) Smartrt B) Küçük resim C) Simge D) Tablo E) Grafik 4. kullanıcıların belirlediği anahtar kelimelere göre internet üzerindeki web sayfalarını tarayarak listeler. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? ) İnternet tarayıcısı B) rama motoru C) Windows gezgini D) Web sunucusu E) Posta kutusu 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

15 5. Giriş Birimi: Bilgisayara veri girişi yapan donanım birimleridir. Çıkış Birimi: Bilgisayardaki verileri dışarı aktaran donanım birimleridir. Yukarıdaki tanımlar göz önüne alındığında aşağıdaki donanım birimlerinden hangisi sadece giriş birimi sınıfına girmektedir? ) Tarayıcı B) Yazıcı C) Flash disk D) Monitör E) Hoparlör 8.., ekran üzerinden bilgi girme, listeleme işlemlerini yaparken,., verileri belli formatlarda önizlemek ya da yazdırmak için kullanılan veri tabanı nesnesidir. cümlesinde boş bırakılan yerlere getirilecek uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) Rapor Form B) Makro Rapor C) Form Rapor D) Tablo Sorgu E) Rapor Tablo 6. Microsoft PowerPoint programında slaytlara eklenen resimlere aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? ) Parlaklık ayarı yapma B) Fotoğraf albümü hazırlama C) rka plan rengi ayarlama D) Kenarlık ekleme E) Resim kırpma 9. Herhangi bir kuruluşun logosunu tüm slaytlara tek adımda eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? ) Logo B) Şekil C) Wordrt D) sıl Slayt E) Resim 7. PowerPoint içerisinde slaytlara eklenen geçiş efektlerine ilişkin aşağıdaki ayarlamalardan hangisi ya da hangileri yapılabilir? I. Hızı ayarlanabilir. II. Yönü düzenlenebilir. III. Ses eklenebilir. ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. şağıdaki pencere düğmelerinin isimleri sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? ) Önceki boyut/ Simge durumuna küçült/ Kapat B) Simge durumuna küçült/ Kaydet/ Kapat C) Simge durumuna küçült/ Ekranı kapla/ Kapat D) Önceki boyut/ Kapat/ Simge durumuna küçült E) Simge durumuna küçült/ Ekranı Kapat/ Kaydet 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

16 11. E-posta ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) E-posta metnine klasör eklenebilir B) E-posta metnine dosya eklenebilir C) Bir e-posta birden fazla kişiye gönderilebilir D) Gelen bir e-posta başkasına iletilebilir E) İnternet üzerinden gönderilen elektronik mektuplardır 14. şağıdakilerden hangisi masaüstünde oluşturulan bir Klasör içerisine konulamaz? ) Flash disk sürücüsü B) Excel çalışma kitabı C) Video dosyası D) Program kısayolu E) Yeni klasör 12. şağıda verilen simge ve isim eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 15. Microsoft Word programında aşağıdaki listeyi elde etmek için hangi ayar kullanılmalıdır? I. İmleç II. Klasör III. Dosya ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ) Madde işaretleri B) Sayfa numaralandırma C) Girintiyi artır D) Çok düzeyli liste E) Tablo 13. Bir dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna göndermeden, bellekten tamamen silmek için kullanılan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Ctrl + Delete B) lt + Delete C) Shift + Delete D) Ctrl + Backspace E) lt + Backspace 16. şağıda verilen program dosya uzantısı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Word docx B) ccess pdf C) Excel xlsx D) PowerPoint pptx E) Paint jpg 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

17 17. İnternet ve ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda I. Sistem geri yükleme II. Program indirme III. E-posta gönderme IV. Müzik dinleme işlemlerinden hangisi ya da hangileri yapılabilir? ) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV E) II, III ve IV 20. şağıdaki resimde belirtilen düğmenin işlevi nedir? ) Kes B) Kopyala C) Yapıştır D) Kaydet E) Yazdır 18. şağıdakilerden hangisi dosya açma işlemi için doğrudur? ) Dosyalar Ctrl+ tuş kombinasyonu kullanılarak açılır B) çılacak olan dosyanın simgesine çift tıklanır C) Dosyayı başka bir program kullanarak açmak için dosya Başlat Menüsüne sürüklenir D) Dosyalar Belgelerim klasörü dışında bir klasörden açılamaz E) Otomatik ç seçeneği ile seçilen belge bilgisayar açıldığında otomatik olarak açılır 21. şağıdaki seçeneklerde verilen ayarlardan hangisi örnek resimde yer alan metine uygulanmamıştır? ) İki yana yasla B) İlk satır girintisi C) Kalın D) Numaralandırma E) İtalik 19. şağıda tablo ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. I. Satır ve sütunlardan oluşur II. Yatay çizgiler satırları oluşturur III. Satır ve sütunların kesiştiği alana birim denir Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 22. şağıdakilerden hangisi Windows Vista işletim sisteminin Bölge ve Dil Seçenekleri ayar penceresi kullanılarak yapılabilecek düzenlemelerden biri değildir? ) Sayıların binlik ve ondalık ayrım gösterimleri B) Para birimi sembolü gösterimi C) Saat gösterim ayarı D) Tarih gösterim ayarı E) Fare özellikleri ve ayarlamaları 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

18 23. Bilgisayar sistemi kullanılarak film, TV izleme ve müzik dinleme gibi işlemleri yapmak için Windows Vista işletim sistemi ile birlikte gelen programın adı nedir? ) Windows Media Center B) Windows Live Messenger C) Windows Fotoğraf Galerisi D) Windows Defender E) Windows Gezgini 25. şağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri Microsoft Word belgesine eklenen Dipnot ve Sonnotlar için doğrudur? I. Dipnotlar sayfa sonlarında yer alır II. Sonnotlar belge sonlarında yer alır III. Dipnot ve sonnot numaralandırmaları otomatiktir ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 24. şağıdakilerden hangisi Microsoft Word belgesine eklenen resimler için kullanılan Konum Düğmesinin görevleri arasında yer almaz? ) Resmi metin için uygun konuma yerleştirme B) Resme kenarlık ve gölge ekleme C) Resmi metnin altına yerleştirme D) Resmi metin ile aynı hizaya yerleştirme E) Resmi sayfanın köşelerine, kenarına veya ortasına taşıyabilme 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

19 BİYOİSTTİSTİK DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoistatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Bazı sorularla ilgili ihtiyaç duyacağınız istatistik tablolar bu testin sonunda yer almaktadır. 1. Deneklerin kısa bir süre izlenmesi ile elde edilen verilerin kullanıldığı araştırma tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kesitsel araştırma B) Laboratuar araştırması C) Geriye dönük araştırma D) Deneysel araştırma E) İleriye yönelik araştırma 4. Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeninde gruplardaki denek sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Her iki grupta denek sayısı eşit olmalıdır B) Deney grubu daha büyük olmalıdır C) Kontrol grubu daha büyük olmalıdır D) Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayısı farklı olabilir E) Deney grubu en az 30 kişi olmalıdır 2. Ergin insanlarda serçe parmak uzunluğu ile bu parmağın çevresi arasındaki korelasyon r=0,90 ise bu korelasyon katsayısı için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? ) Pozitif, zayıf B) Pozitif, iyi C) Pozitif, çok yüksek D) Pozitif, orta E) Pozitif, ilişki yok 5. şağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir? ) Bilimsel çalışmaların metodudur B) Ekonomi, sağlık vb. gibi konulardaki veri yığınlarıdır C) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır D) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir E) Eğitim, trafik, tarım vb. gibi konulardaki veri yığınlarıdır 3. şağıdakilerden hangisi ortalama çeşidi değildir? ) Mod Ortalama B) ritmetik Ortalama C) Harmonik Ortalama D) Geometrik Ortalama E) Kareli Ortalama 6. Standart sapmanın ortalamaya bölünmesiyle elde edilen istatistiksel ölçü aşağıdakilerden hangisidir? ) Regresyon katsayısı B) Korelasyon katsayısı C) Varyasyon katsayısı D) Mutlak ortalama ayrılış ölçüsü E) Değişim genişliği 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

20 7. şağıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir? Yi = ( 7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) ) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) Bir çalışmada ölçülen 4,3719 sayısının tek ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) 4,3 B) 4,37 C) 4,372 D) 4,38 E) 4,4 8. şağıdaki Y değişkeninin mod değeri nedir? Yi= (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) ) 7 B) 12 C) 13 D) 15 E) Kaba doğum hızı (KDH) hesaplanırken formülün pay ve paydasındaki değerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Yıl içinde canlı doğum sayısı/ Yıl ortası nüfus B) Yıl içinde canlı doğum sayısı/ Yıl sonu nüfus C) Bir yıldaki gebe sayısı/ O yıldaki canlı doğum sayısı D) Bir yıldaki gebe sayısı/ O yıldaki toplam doğum sayısı E) Yıl içinde canlı ve ölü doğum sayısı/ Yıl ortası nüfus 9. şağıdaki Y değişkenine ait örnek varyansı nedir? Yi = (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) ) 2 B) 3 C) 7 D) 8 E) Bir medikal tanı testi 1000 örnek üzerinde denenmiştir. Gerçek hastaların 600 üne hasta tanısı konmuş, 50 kişi hasta olduğu halde sağlıklı tanısı konulmuştur. Gerçek hasta olmayanların 200 adedine hasta değil tanısı konmuş 150 kişiye ise hasta olmadığı halde hasta tanısı konmuştur. Bu testin % doğruluk oranı nedir? ) % 67.5 B) % 72.5 C) % 80 D) % 83 E) % şağıdaki dağılışlardan hangisi kesikli popülasyon dağılışıdır? ) X 2 dağılışı B) Z dağılışı C) Student t dağılışı D) Poisson dağılışı E) Normal dağılış 14. İki oran farkının hipotez testinde hangi dağılış kullanılır? ) Binom Dağılışı B) Z Dağılışı C) t Dağılışı D) Poisson Dağılışı E) Populasyon Dağılışı 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A HEMŞİRELİK Lİ AN TAMAMLAMA PROGRAMI

A HEMŞİRELİK Lİ AN TAMAMLAMA PROGRAMI TTÜRK ÜNİVER İTE İ U)KTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKE)İ HEMŞİRELİK Lİ N TMMLM PROGRMI 2010 YILSONU SINVI ORU KİTPÇIĞI 18 Temmuz 2010, Pazar DİKKT SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNU) 1. T C

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVER İTE İ

ATATÜRK ÜNİVER İTE İ TTÜRK ÜNİVER İTE İ U)KTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKE)İ HEMŞİRELİK Lİ N TMMLM PROGRMI 2010 BÜTÜNLEME SINVI ORU KİTPÇIĞI 19 E 2010, Pazar DİKKT SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNU) 1. S T C K

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1208 ÖĞRENCİNİN 2013-2014 BHR DÖNEMİ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09.30 İKİNCİ YRIYIL TÜRKÇE SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

6. Staja Giriş Sınavı

6. Staja Giriş Sınavı 6. Staja Giriş Sınavı Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. Staja Giriş Sınavına, 3568 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddesi ile 5/A-a maddesindeki öğrenim

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı