ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI"

Transkript

1 2013HLT23-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat: I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. GENEL ÇIKLM 2013HLT Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. Hemşirelik Esasları 25 2 Hemşirelik Felsefesi ve Temel 25 6 Kavramlar Hemşirelikte Eğitim Temel Bilgi Teknolojileri Biyoistatistik Toplam sınav süresi 150 dakikadır. Sınav bitiş saatleri aşağıda bulunan tablodaki gibidir. Sınav Sınav Bitiş Saatleri Başlangıcı 1 Ders 2 Ders 3 Ders 4 Ders 5 Ders İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TUZEM in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013HLT23-1

2 HEMŞİRELİK ESSLRI DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Esasları Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki ifadelerden hangisi akciğerlerdeki tidal volümü açıklar? ) Her bir ekspirasyon veya inspirasyonda akciğerlere alınan veya verilen hava hacmidir B) Maksimal bir inspirasyondan sonra yapılan tam bir ekspirasyon ile çıkarılan havadır C) Zorlamalı bir inspirasyon ile akciğerlere alınan hava hacmidir D) Zorlamalı bir ekspirasyon ile akciğerlerden çıkarılan hava hacmidir E) En zorlamalı ekspirasyonla dahi akciğerlerden çıkarılamayan hava hacmidir 3. Temiz aralıklı kateterizasyonla (TK) ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Nörojenik ve nörojenik olmayan mesane boşaltım sorunlarında kullanılır B) Hastanın beden imajı ve öz güvenini sürdürmesini sağlar C) Sürekli olarak kataterle yaşamayı zorunluluk olmaktan çıkarır D) Üretrada daha az travmaya yol açar E) Erkek hastalarda TK yerine kondom kateter tercih edilmelidir 2. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) %20 Mannitol solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvı ve plazmadan yüksektir B) %20 Dextroz solüsyonu intravenöz verildiğinde hücrelerin büzülmesine neden olur C) %0.9 NaCl solüsyonu intravenöz verildiğinde hücre içindeki sıvı hücre dışına çıkar D) %0.45 Na solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvıdan düşüktür E) Hipotonik sıvılar intravenöz verildiğinde ekstraselüler sıvı hücre içine girer 4. Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılmasına ne ad verilir? ) Total kan transfüzyonu B) Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu C) Masif kan transfüzyonu D) Otolog kan transfüzyonu E) kut kan transfüzyonu 5. şağıdakilerden hangisi intravenöz ilaç tedavisinin lokal yan etkilerindendir? ) Sepsis B) ğrı C) naflaksi D) Emboli E) Dolaşım yüklenmesi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

3 6. şağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha yüksek bir değer elde edilmesine neden olan hatalardan biridir? ) Hastada aritmi olması B) Manometrenin göz düzleminden aşağıda olması C) Manşetin gevşek sarılması D) Manşonun havasının çok hızlı boşaltılması E) Manşetin eninin hastaya göre çok geniş olması 10. Bir hastada uzun süreli fiziksel tespit edici kullanımına bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisi gelişmez? ) sfiksi B) İşlemlere karşı gelme C) Beden imajında düzelme D) Duyu yoksunluğu E) Basınç yarası 7. şağıdaki uygulamaların hangisi üriner sistem enfeksiyonlarından korunmada önerilemez? ) Sıvı alımının artırılması B) Cinsel ilişki sonrası vajinal duş yapılması C) Tuvalet sonrası temizliğin önden arkaya doğru yapılması D) Genital bölgeye parfüm uygulanmaması E) İç çamaşırların sık değiştirilmesi 11. İki ya da daha çok ilacın bir arada kullanılması sonucu etkilerinin artması ya da azalması şeklinde ortaya çıkan reaksiyonlara ne ad verilir? ) lerjik reaksiyonlar B) İlaç interaksiyonları C) İdyosenkratik reaksiyonlar D) Toksik reaksiyonlar E) Teratojenik reaksiyonlar 8. Ekstraselüler kompartmanda elektrolitten daha fazla su kaybının olduğu sıvı elektrolit dengesizliği şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) İzotonik hipovolemi B) Hipotonik hipovolemi C) Hipotonik hipervolemi D) İzotonik hipervolemi E) Hipertonik hipovolemi 12. Mikroorganizmaların üremelerini ve bulaşmalarını önlemeye ya da öldürmeye yönelik işlemleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Sanitasyon B) Dezenfeksiyon C) Sterilizasyon D) ntisepsi E) sepsi 9. Bireyin midesine yerleştirilen bir kateter aracılığı ile beslenmesine ne ad verilir? ) Lavaj B) Dekompresyon C) Gavaj D) Gastrik analiz E) Mide entübasyonu 13. şağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini bozan nedenlerden biri değildir? ) Hastanın ileri yaşta olması B) drenalinli lokal anesteziklerin kullanılması C) Homeostazın yapılmaması D) Kortikosteroid kullanılmaması E) Yara yerinde gerginlik olması 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

4 14. Difteri ve suçiçeği hastalıklarının sağlam kişilere bulaşmasını önlemek için enfekte bireylere hangi tür izolasyon uygulanır? ) Solunum izolasyonu B) Temas izolasyonu C) Ters izolasyon D) Katı izolasyon E) kıntı-salgı izolasyonu 18. şağıdakilerden hangisi güvenli ilaç uygulamada hemşirenin uyması gereken 8 doğru ilkeden biri değildir? ) Doğru doz B) Doğru hastalık C) Doğru ilaç D) Doğru kayıt E) Doğru zaman 15. şağıdakilerden hangisi güvenli çevrenin sağlanması ile ilgili bir hemşirelik tanısıdır? ) Enfeksiyon riski B) Travma riski C) spirasyon riski D) Kendine zarar verme riski E) Hepsi 19. Rektal ve perianal rahatsızlıklarda pelvis bölgesine sıcak yaş uygulama aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılır? ) Sitz banyosu B) Daldırma yöntemi C) Isı kafesi D) Isı lambası E) Hepsi 16. Solunum sıkıntısı olan bir hastaya etkili ve rahat solunum sağlamak için aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? ) Supine B) Ortopne C) Prone D) Trendelenburg E) Sims 20. şağıdakilerden hangisi beyinde uyku siklusunu etkileyen alanlardandır? ) Hipotalamus B) Rafe çekirdekleri C) Nukleus traktus solitarius D) Diensefalondaki bazı bölgeler E) Hepsi 17. şağıdakilerden hangisi ilaçların vücuttan atılma yollarından biri değildir? ) Gastrointestinal sistem B) Pankreas C) kciğerler D) Karaciğer E) Ekzokrin bezler 21. Vücudun uyku düzenini güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ayarlamasına ne ad verilir? ) Sirkadyen ritm B) Somnambulizm C) Paradoksal uyku D) İnsomnia E) Narkolepsi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

5 22. Uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarda gerekli önlemlerin alınmaması sonucu gelişen, ayağın öne doğru düşmesi ile sonuçlanan ayak problemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Foot Drop B) Hallux Varus C) Hallux Valgus D) Pes Planus E) Flat Foot 24. şağıdakilerden hangisi büzük dudak solunumunun amacıdır? ) ğrının azalmasını sağlamak B) Ekspirasyon süresini uzatarak etkili gaz değişimi sağlamak C) Sekresyonların yumuşayarak atılmasını kolaylaştırmak D) Yerçekimi yardımı ile sekresyonların atılmasını sağlamak E) Hastanın dikkatini dağıtarak korkusunu azaltmak 23. Normal yetişkin bir bireyde istirahat halinde sinoatrial nodülden dakikada ortalama kaç uyaran çıkar? ) 40 B) 50 C) 80 D) 120 E) Üriner kateterizasyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gereksinimi karşılayan en ince kateter seçilmelidir B) Kondom kateterler 24 saatte bir değiştirilmelidir C) Üretral darlığı önlemek için erkek hastalarda kalın katater kullanılmalıdır D) Üriner retansiyonda idrarın hızlı boşaltılması mesane spazmına yol açabilir E) Lateks kateterler için alerji öyküsü alınmalıdır 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

6 HEMŞİRELİK FELSEFESİ ve TEMEL KVRMLR DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi mesleği uğraştan ayıran en önemli iki ölçüttür? ) Eğitim ve mesleğe bağlılık B) Bilgi yükü ve toplumun temel sosyal değerleriyle uyum C) Mesleğe bağlılık ve sosyallik D) Otonomi ve eğitim E) Topluma hizmet sunma ve otonomi 4. şağıdakilerden hangisi insanın değerliliğini ele alan felsefi akımdır? ) Realizm B) Natüralizm C) Hümanizm D) Romantizm E) Pragmatizm 2. Hemşire sağlık ocağına başvuran bireye aile planlaması ile ilgili bilgi vererek hangi aile planlaması yöntemini kullanacağına karar vermesinde yardımcı olur Yukarıdaki olayda hemşire hangi rolünü yerine getirmiş olur? ) Uzmanlık rolü B) Koordinatörlük rolü C) Klinisyenlik rolü D) Savunuculuk rolü E) Rehberlik ve danışmanlık rolü 5. şağıda bütüncül yaklaşımla ile ilgili verilmiş ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bütüncül yaklaşım, hastalıkla birlikte bireyin hastalığa karşı tepkisini ele alır B) Bütüncül yaklaşımda birey çevresinden soyutlanır C) Bütüncül yaklaşım, bakım ve tedavinin niteliğini artırır D) Bütüncül yaklaşım, insan yaşamının sürekli ve tek yönlü olduğunu vurgular E) Bütüncül yaklaşım, bireyin biyo-psikososyal-spiritüel boyutlarını ele alır 3. şağıdaki kuramcılardan hangisi insanı Gereksinimleri olduğunda ortaya çıkan gerginliği azaltmak için kendi kendine çaba gösteren bir organizma olarak tanımlamıştır? ) Faye G. bdellah B) Virginia Henderson C) Ida Jean Orlando D) Hildegard E. Peplau E) Martha E. Rogers 6. ydınlatılmış onam, gereksiz işlemleri önleme, hastanın tarafında eylemlerde bulunma süreci olarak tanımlanan hemşirelik rolü aşağıdakilerden hangisidir? ) Profesyonel rol B) Klinisyen rol C) Hasta hakları savunuculuğu rolü D) Eğitici rol E) Değişim ajanı rolü 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

7 7. şağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? I. Bakım verirken tüm dikkati bakım alan kişiye yönlendirme II. Bireyin bulunduğu mevkii göz önüne almadan gereksinim duyduğu bakımı verme III. Bireye onun istediği gibi hitap etme ) I(a), II(b), III(c) B) I(b),II(c), III(a) C) I(c), II(a), III(b) D) I(b), II(a), III(c) E) I(c), II(b), III(a) a. İnsan onuruna saygı b. lturizm c. Eşitlik 10. Freud ve Erikson ın gelişim dönemlerinin karşılaştırılmasında hangisi doğru olarak verilmiştir? Freud Erikson ) Oral Dönem Bağımsızlığa Karşı Utanma ve Şüphecilik Dönemi B) nal Dönem Girişkenliğe Karşı Suçluluk Dönemi C) Gizil Dönem Başarıya Karşı şağılık Duygusu Dönemi D) Genital Dönem Temel Güvene Karşı Güvensizlik Dönemi E) Fallik Dönem Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası Dönemi 8. Kızılay Hasta Bakıcı Okulu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Cumhuriyet in ilanından sonra Türkiye de kurulan ilk okuldur B) Okul ilk açıldığında eğitim süresi ilkokuldan sonra 2 yıl 3 aydı C) Okula kabul şartları arasında okuryazar ve iyi ahlaklı olmak yer almaktaydı D) Okulun öğretim yılı 1958 yılında 4 yıla yükseltilmiştir E) Okul, bütçe yetersizliğinden dolayı kapatılmıştır 11. şağıda Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeli ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İlk kez 1974 yılında Majory Gordon tarafından tanımlanmıştır B) Veri toplamayı standardize etmek ve tanı koymayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir C) Modelin bir örüntüsündeki problem diğer örüntüyü etkileyebilir D) Yaşam kalitesine ve insan yaşamına yardımcı olan 14 fonksiyonel sağlık örüntüsü içermektedir E) Modelde her bir örüntüyü etkileyen değişik faktörler vardır 9. Hemşireliği sağlık hemşiresi ve hastalık hemşiresi olarak iki gruba ayıran hemşire kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? ) Florence Nightingale B) Martha Rogers C) Virginia Henderson D) Dorethea Orem E) Hildegard Peplau 12. Hasta ile işbirliğinin sağlanması ve onayının alınması hangi etik ilkeye uygun davranıldığını gösterir? ) İnsan onuruna saygı B) Yararlılık C) Güvenirlik D) dalet E) Doğruluk 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

8 13. şağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin veri toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir? ) Görüşmeye başlarken bireyin kolayca cevaplayabileceği özel sorular sorulmalı B) Görüşme hasta yakını ile birlikte yapılmalı C) Hastanın anlattıkları kaydedilmeli D) Görüşme uzun olmamalı ve bireyi sıkmamalı E) Konuşurken yumuşak bir ses tonu ile konuşulmalı 16. şağıdakilerden hangisi ya da hangileri kanıtın özelliklerindendir? I. Elde edilen bilgiye ortak görüş ile karar verilmiş olmalıdır II. Elde edilen kanıt geniş ve anlaşılabilir şekilde sunulmalı, anlaşılması güç olmamalıdır III. Elde edilen kanıt herkesin kullanımına açık olmalıdır ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III E) II ve III 14. şağıdakilerden hangisi kanıta dayalı hemşireliğin gelişememe nedenlerinden biri değildir? ) Hemşirelerde araştırma kültürünün olmaması B) raştırma bulgularına inanılmaması C) raştırma bulgularının anlaşılır olmaması D) raştırma konularının yetersizliği E) Değişime açık sağlık bakım ortamları 17. lt benlik, benlik ve üst benlik kavramlarını açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? ) Joyce Travelbee B) Karan Horney C) braham Maslow D) Sister Callista Roy E) Sigmund Freud 15. şağıdakilerden hangisi Smith in sağlık modelinde yer alan ve bireyin değişken çevre ve doğa koşullarına uyum derecesine odaklanan sağlık modelidir? ) Klinik model B) Rol-performans model C) daptive model D) Mutluluk modeli E) Sağlık inanç modeli 18. şağıdakilerden hangisi hemşirelerin maruz kaldığı fiziksel risk faktörleri arasında yer almaz? ) Hastane ortamındaki tedaviler sırasında iğne batmalarına maruz kalma B) Hastane ortamındaki araç-gereçlere çarpma C) Hastalar için kullanılan anestezik gazlara maruz kalma D) Hastanedeki defibrilatör tarzındaki cihazlarla elektrik şokuna maruz kalma E) Hastanede açıkta kalan kablolar nedeniyle yanıklara maruz kalma 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

9 19. şağıdakilerden hangisi Virginia Henderson un görüşünü yansıtmaz? ) Toplum için standart hemşirelik hizmeti planlanmalıdır B) Hemşireliğin kendine özgü işlevi vardır C) Toplum, bakımının hemşire tarafından sağlanmasını ister D) Bireyin sağlık durumu bağımsızlık derecesini ifade eder E) Sağlık ekibinin merkezinde sağlıklı/ hasta bireyin olması hedeflenir 23. şağıdakilerden hangisi veri toplamada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? ) Bireyin anlayabileceği sade bir dil kullanılmalı B) Mahremiyete önem verilmeli C) Hastanın anlattıkları kaydedilmeli D) Fiziksel muayeneden sonra hemşirelik öyküsü alınmalı E) Konuşurken yumuşak bir ses tonu ile konuşulmalı 20. şağıda verilen ifadelerden hangisi risk tanıları için yanlıştır? ) Risk tanıları hemşirenin bağımsız olarak ele aldığı tanılardır B) Risk tanıları iyilik halini güçlendirmeye hazır oluşluğu tanımlar C) Risk tanıları iki bölümlü ifadelerden oluşur D) Risk tanılarında hemşire riski tanımlar, durumu izler ve sorunu önler E) Risk tanılarında belirti ve bulgu yoktur 24. şağıdakilerden hangisi felsefenin genel özelliklerindendir? ) Felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır B) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir C) Felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir D) Felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli, tutarlı ve sistemli bir düşünme yöntemidir E) Hepsi 21. şağıdakilerden hangisi hemşireliğin temel kavramlarından biri değildir? ) İnsan B) Çevre C) Sağlık/ Hastalık D) nksiyete E) Hemşirelik 25. şağıdakilerden hangisi etik çıkmazla karşılaşıldığında izlenebilecek yollardan biri değildir? ) Konuyla ilgili veriler toplanır B) Etik ilkeler hemşirenin değerlerine göre sıralanarak uygulanır C) Karar verme sürecinde yer alan herkes belirlenir D) Konuyla ilgili etik ilkeler belirlenir E) Uygulamanın sonuçları değerlendirilir 22. şağıdakilerden hangisi üçüncü basamak hemşirelik hizmetlerinin verildiği sağlık alanlarından biridir? ) Rehabilitasyon merkezleri B) Sağlık ocakları C) na çocuk sağlığı merkezleri D) Verem savaş dispanserleri E) Semt poliklinikleri 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

10 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Eğitim Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir davranışın öğrenilmesi için pekiştirme önemlidir. Bu nedenle bireyde istenilen davranışın pekiştirilmesi için davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa giden bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyaranlar kullanılır. Pekiştirmenin türü, zamanı ve sıklığı bireyin özelliklerine göre değişir. Yukarıda özellikleri açıklanan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Klasik koşullama kuramı B) Edimsel koşullama kuramı C) Sosyal öğrenme kuramı D) Bilişsel öğrenme kuramı E) Gözlemci öğrenme kuramı 3. şağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amacıdır? ) Bireylere olumlu davranış kazandırmak B) Bireylere bir konu hakkında bilgi aktarmak C) Bireylere planlı ve programlı bilgi aktarmak D) Bireylerin eksik bilgilerini tamamlamak E) Bireylerin yanlış bilgilerini düzeltmek 2. Önemli bir sorunla karşılaşan veya sağlığını kaybeden birey, sorun ya da hastalığın etkilerine uyum sağlarken inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul etme aşamalarından geçer. Sorun yaşayan birey ya da hasta eğitimi için en uygun aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) İnkar aşaması B) Pazarlık aşaması C) Kabul etme aşaması D) Öfke aşaması E) Depresyon aşaması 4. Eğitim yapan kişi aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa grubun eğitim sürecine etkin olarak katılımını sağlayamaz? ) Soru cevap yöntemi B) Demostrasyon yöntemi C) nlatım yöntemi D) Problem çözme yöntemi E) Rol yapma yöntemi 5. şağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerden biridir? ) çlık B) Susuzluk C) Cinsellik D) Boşaltım E) Hepsi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

11 6. Hastanın özgür ve bağımsız olarak kendi hakkında karar verebilmesi ve bu karara bağlı bir eylemde bulunabilmesi için tıbbi girişimin ne olduğu, riskleri, yararları ve alternatif tedaviler konusunda bilgilendirilmesi aşağıdaki hemşirelik etik ilkelerinden hangisidir? ) Sadakat B) Eşitlik C) Özerklik D) Bağlılık E) Dürüstlük 9. Bir kişinin kendini tanıması, duygu ve düşüncelerinin farkında olması, sahip olduğu bilgi ve anlayışla çevresine uyum sağlaması aşağıdaki zeka alanlarından hangisinde yetenekli olduğunu gösterir? ) İçsel zeka B) Sosyal zeka C) Görsel zeka D) Mantıksal zeka E) Ritmik zeka 7. şağıdakilerden hangisi uygun öğrenme ortamı oluşturmada eğitim öncesi eğitimcinin yapması gereken hazırlıklardan biri değildir? ) Eğitimci öncelikle iyi bir eğitim planı yapmalıdır B) Bireylere eğitimden beklentilerini sormalıdır C) Bilgilerini güncellemeli ve son yenilikleri öğrenmelidir D) Eğitim araçlarını yeterli düzeyde kullanabilmelidir E) Eğitim araçlarını eğitimden önce hazırlamalıdır 10. şağıdakilerden hangisi bilişsel kuramın öğretim ilkelerinden biri değildir? ) Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir B) Daha önceki yaşantılar ve deneyimler önemlidir C) Öğrenmede anlama ve zihinsel faaliyetler önemlidir D) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranış pekiştirilir E) Öğreten otorite figürü değil, öğrenenin rehberi durumundadır 8. şağıdaki ifadelerden hangisi kalıtım ve çevrenin zeka üzerinde etkili olduğunu gösteren araştırma sonuçlarını en iyi özetlemektedir? ) Zeka, tümüyle kalıtımsal etkenler tarafından belirlenir B) Zeka, kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkisiyle belirlenir C) Zeka, tümüyle çevresel etkenler tarafından belirlenir D) Zeka üzerinde kalıtımın etkisi henüz belirlenememiştir E) Zeka üzerinde çevrenin etkisi henüz belirlenememiştir 11. şağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesinde uygun bir yaklaşım değildir? ) Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde sadece yöneticiler aktif görev almalı B) Çalışanların eğitim ihtiyacı yılda bir kez uygun yöntemlerle belirlenmeli C) Kurumun işleyişinde ortaya çıkan gelişmeler yakından takip edilmeli D) Kurumun eğitim ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planları oluşturulmalı E) Kurumun eğitim bütçesine göre eğitim ihtiyaçları belirlenmeli 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

12 12. Bir kreşte öğrencilerin düzenli diş fırçalama alışkanlıklarının ödüllendirilmesi sağlıkla ilgili davranışları değiştirebilen faktörlerden hangisine örnektir? ) Güçlendirici faktörler B) Hazırlayıcı faktörler C) Olanak sağlayıcı faktörler D) Zorlayıcı faktörler E) Tetikleyici faktörler 15. şağıdakilerden hangisi bireysel eğitimde en çok başvurulan öğretim yöntemidir? ) Beyin fırtınası B) Sempozyum C) Bilgi şöleni D) Danışmanlık E) Konferans 13. Eğitim sürecinde eğitim alan grubu bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve pekiştirmek amacı ile kullanılan eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Bilgi şöleni B) Konferans C) Tartışma D) Sempozyum E) nlatma 16. Hastanın ilaçlarını tek başına hazırlayarak uygulaması, aşağıdaki psikomotor öğrenme basamaklarından hangisine örnek olarak verilebilir? ) Karmaşık işlevler B) Hazırlanma C) Kılavuzla yapma D) Duruma uydurma E) Beceriye dönüştürme 14. şağıdakilerden hangisi duyuşsal alana ait bir öğrenmedir? ) Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın yan etkilerini bilmesi B) Hastanın ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonları bilmesi C) Hastanın kullandığı bir ilacın yan etkilerini açıklayabilmesi D) Mastektomi sonrası hastanın protez kullanmayı kabul etmesi E) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi 17. şağıdakilerden hangisi iletişime engel yaratan durumlardan biridir? ) lıcının mesajı dinlememesi B) lıcının mesajı anlamaması C) lıcının mesaja inanmaması D) lıcının mesajı yanlış uygulaması E) Hepsi 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

13 18. Mesleğimin standartlarını yükseltmek için tüm gücümü kullanacağım, şahit olduğum sırları saklayacağım, yararlı olmak için bilgimi zorlayacağım, tehlikeli olandan kaçınacağım, zararlı olan ilacı vermeyeceğim sözlerini içeren ve hemşirelik mesleğinin ilk resmi etik kodları olarak kabul edilen and aşağıdakilerden hangisidir? ) Hemşirelik ndı B) Hammurabi Yasaları C) Florance Nightingale ndı D) Hipokrat ndı E) Dönemin din etiği ilkeleri 22. şağıdakilerden hangisi bilişsel alana ait bir öğrenmedir? ) Hastanın kendisi için verilen ilacın yan etkilerini açıklayabilmesi B) Meme amputasyonu olan hastanın protez kullanmayı kabul etmesi C) Hastanın insülin enjeksiyonunu tek başına hazırlayabilmesi D) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi E) Hastanın hemşire eşliğinde insülin enjeksiyonunu hazırlayabilmesi 19. şağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? ) Öğretimde duyu organlarının durumu dikkate alınmalı B) Öğretim süresi kısa (10-15 dk) ancak sık aralıklı olmalı C) Öğretimde oyun gibi eğlendirici yollar seçilmeli D) Öğretim sürecinde önemli noktalar sık sık tekrarlanmalı E) Öğretimde yavaş hızda ve sohbet edercesine konuşulmalı 23. şağıdakilerden hangisi davranışçı kuramın öğretim ilkelerinden biri değildir? ) Öğrenmede pekiştirme önemlidir B) Becerilerin kazanılmasında tekrar önemlidir C) Öğrenmede güdüleme önemli rol oynar D) Öğrenme bilgilere anlam yükleme çabasıdır E) Öğrenen birey en iyi kendi yaptığı ile öğrenir 20. Bireyin güdülenmesinin temelinde gereksinimler vardır düşüncesi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir? ) tkinson B) Bruner C) Houle D) Maslow E) Weiner 24. şağıdakilerden hangisi psiko-motor alanla ilgili öğrenmeyi değerlendirmede kullanılan ölçüm aracıdır? ) Ön test ve ara test uygulaması B) Ön test ve son test uygulaması C) Role play (oyunlaştırma) D) Kritik olaylardaki yaklaşımlar E) Kontrol listeleri (check-list) 21. şağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişimin temel koşullarından değildir? ) Toplumu yargılamadan kabullenme B) Otoriter ve statükocu davranma C) Etkili dinleme ve konuşma D) Toplumun inançlarına saygılı olma E) Çift yönlü iletişim kurma 25. şağıdakilerden hangisi ile çift yönlü iletişim sağlanır? ) Radyo B) Tartışma C) Televizyon D) Kasetçalar E) Sinevizyon 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

14 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Bilgi Teknolojileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki işlemlerden hangisi paragraf araç kutusunda bulunan komutlarla yapılamaz? 3. ) Madde işaretleri oluşturma B) Yazı rengini değiştirme C) Girintiyi artırma D) Satır aralığı boşluğunu değiştirme E) Metni hizalama Yukarıdaki resimde verilen Excel tablosunun hangi sütun veya sütunlarında matematiksel fonksiyonların kullanılması uygundur? ) Yalnız C B) Yalnız D C) Yalnız E D) C ve D E) D ve E 2. Çeşitli verileri organize ederek görselleştirmek için kullanılan araçtır. Yukarıda tanımı ve örnek organizasyon yapıları verilen aracın ismi nedir? ) Smartrt B) Küçük resim C) Simge D) Tablo E) Grafik 4. kullanıcıların belirlediği anahtar kelimelere göre internet üzerindeki web sayfalarını tarayarak listeler. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? ) İnternet tarayıcısı B) rama motoru C) Windows gezgini D) Web sunucusu E) Posta kutusu 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

15 5. Giriş Birimi: Bilgisayara veri girişi yapan donanım birimleridir. Çıkış Birimi: Bilgisayardaki verileri dışarı aktaran donanım birimleridir. Yukarıdaki tanımlar göz önüne alındığında aşağıdaki donanım birimlerinden hangisi sadece giriş birimi sınıfına girmektedir? ) Tarayıcı B) Yazıcı C) Flash disk D) Monitör E) Hoparlör 8.., ekran üzerinden bilgi girme, listeleme işlemlerini yaparken,., verileri belli formatlarda önizlemek ya da yazdırmak için kullanılan veri tabanı nesnesidir. cümlesinde boş bırakılan yerlere getirilecek uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) Rapor Form B) Makro Rapor C) Form Rapor D) Tablo Sorgu E) Rapor Tablo 6. Microsoft PowerPoint programında slaytlara eklenen resimlere aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? ) Parlaklık ayarı yapma B) Fotoğraf albümü hazırlama C) rka plan rengi ayarlama D) Kenarlık ekleme E) Resim kırpma 9. Herhangi bir kuruluşun logosunu tüm slaytlara tek adımda eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? ) Logo B) Şekil C) Wordrt D) sıl Slayt E) Resim 7. PowerPoint içerisinde slaytlara eklenen geçiş efektlerine ilişkin aşağıdaki ayarlamalardan hangisi ya da hangileri yapılabilir? I. Hızı ayarlanabilir. II. Yönü düzenlenebilir. III. Ses eklenebilir. ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. şağıdaki pencere düğmelerinin isimleri sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? ) Önceki boyut/ Simge durumuna küçült/ Kapat B) Simge durumuna küçült/ Kaydet/ Kapat C) Simge durumuna küçült/ Ekranı kapla/ Kapat D) Önceki boyut/ Kapat/ Simge durumuna küçült E) Simge durumuna küçült/ Ekranı Kapat/ Kaydet 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

16 11. E-posta ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) E-posta metnine klasör eklenebilir B) E-posta metnine dosya eklenebilir C) Bir e-posta birden fazla kişiye gönderilebilir D) Gelen bir e-posta başkasına iletilebilir E) İnternet üzerinden gönderilen elektronik mektuplardır 14. şağıdakilerden hangisi masaüstünde oluşturulan bir Klasör içerisine konulamaz? ) Flash disk sürücüsü B) Excel çalışma kitabı C) Video dosyası D) Program kısayolu E) Yeni klasör 12. şağıda verilen simge ve isim eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 15. Microsoft Word programında aşağıdaki listeyi elde etmek için hangi ayar kullanılmalıdır? I. İmleç II. Klasör III. Dosya ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ) Madde işaretleri B) Sayfa numaralandırma C) Girintiyi artır D) Çok düzeyli liste E) Tablo 13. Bir dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna göndermeden, bellekten tamamen silmek için kullanılan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Ctrl + Delete B) lt + Delete C) Shift + Delete D) Ctrl + Backspace E) lt + Backspace 16. şağıda verilen program dosya uzantısı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Word docx B) ccess pdf C) Excel xlsx D) PowerPoint pptx E) Paint jpg 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

17 17. İnternet ve ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda I. Sistem geri yükleme II. Program indirme III. E-posta gönderme IV. Müzik dinleme işlemlerinden hangisi ya da hangileri yapılabilir? ) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV E) II, III ve IV 20. şağıdaki resimde belirtilen düğmenin işlevi nedir? ) Kes B) Kopyala C) Yapıştır D) Kaydet E) Yazdır 18. şağıdakilerden hangisi dosya açma işlemi için doğrudur? ) Dosyalar Ctrl+ tuş kombinasyonu kullanılarak açılır B) çılacak olan dosyanın simgesine çift tıklanır C) Dosyayı başka bir program kullanarak açmak için dosya Başlat Menüsüne sürüklenir D) Dosyalar Belgelerim klasörü dışında bir klasörden açılamaz E) Otomatik ç seçeneği ile seçilen belge bilgisayar açıldığında otomatik olarak açılır 21. şağıdaki seçeneklerde verilen ayarlardan hangisi örnek resimde yer alan metine uygulanmamıştır? ) İki yana yasla B) İlk satır girintisi C) Kalın D) Numaralandırma E) İtalik 19. şağıda tablo ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. I. Satır ve sütunlardan oluşur II. Yatay çizgiler satırları oluşturur III. Satır ve sütunların kesiştiği alana birim denir Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 22. şağıdakilerden hangisi Windows Vista işletim sisteminin Bölge ve Dil Seçenekleri ayar penceresi kullanılarak yapılabilecek düzenlemelerden biri değildir? ) Sayıların binlik ve ondalık ayrım gösterimleri B) Para birimi sembolü gösterimi C) Saat gösterim ayarı D) Tarih gösterim ayarı E) Fare özellikleri ve ayarlamaları 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

18 23. Bilgisayar sistemi kullanılarak film, TV izleme ve müzik dinleme gibi işlemleri yapmak için Windows Vista işletim sistemi ile birlikte gelen programın adı nedir? ) Windows Media Center B) Windows Live Messenger C) Windows Fotoğraf Galerisi D) Windows Defender E) Windows Gezgini 25. şağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri Microsoft Word belgesine eklenen Dipnot ve Sonnotlar için doğrudur? I. Dipnotlar sayfa sonlarında yer alır II. Sonnotlar belge sonlarında yer alır III. Dipnot ve sonnot numaralandırmaları otomatiktir ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 24. şağıdakilerden hangisi Microsoft Word belgesine eklenen resimler için kullanılan Konum Düğmesinin görevleri arasında yer almaz? ) Resmi metin için uygun konuma yerleştirme B) Resme kenarlık ve gölge ekleme C) Resmi metnin altına yerleştirme D) Resmi metin ile aynı hizaya yerleştirme E) Resmi sayfanın köşelerine, kenarına veya ortasına taşıyabilme 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

19 BİYOİSTTİSTİK DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoistatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Bazı sorularla ilgili ihtiyaç duyacağınız istatistik tablolar bu testin sonunda yer almaktadır. 1. Deneklerin kısa bir süre izlenmesi ile elde edilen verilerin kullanıldığı araştırma tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kesitsel araştırma B) Laboratuar araştırması C) Geriye dönük araştırma D) Deneysel araştırma E) İleriye yönelik araştırma 4. Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeninde gruplardaki denek sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Her iki grupta denek sayısı eşit olmalıdır B) Deney grubu daha büyük olmalıdır C) Kontrol grubu daha büyük olmalıdır D) Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayısı farklı olabilir E) Deney grubu en az 30 kişi olmalıdır 2. Ergin insanlarda serçe parmak uzunluğu ile bu parmağın çevresi arasındaki korelasyon r=0,90 ise bu korelasyon katsayısı için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? ) Pozitif, zayıf B) Pozitif, iyi C) Pozitif, çok yüksek D) Pozitif, orta E) Pozitif, ilişki yok 5. şağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir? ) Bilimsel çalışmaların metodudur B) Ekonomi, sağlık vb. gibi konulardaki veri yığınlarıdır C) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır D) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir E) Eğitim, trafik, tarım vb. gibi konulardaki veri yığınlarıdır 3. şağıdakilerden hangisi ortalama çeşidi değildir? ) Mod Ortalama B) ritmetik Ortalama C) Harmonik Ortalama D) Geometrik Ortalama E) Kareli Ortalama 6. Standart sapmanın ortalamaya bölünmesiyle elde edilen istatistiksel ölçü aşağıdakilerden hangisidir? ) Regresyon katsayısı B) Korelasyon katsayısı C) Varyasyon katsayısı D) Mutlak ortalama ayrılış ölçüsü E) Değişim genişliği 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

20 7. şağıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir? Yi = ( 7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) ) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) Bir çalışmada ölçülen 4,3719 sayısının tek ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) 4,3 B) 4,37 C) 4,372 D) 4,38 E) 4,4 8. şağıdaki Y değişkeninin mod değeri nedir? Yi= (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) ) 7 B) 12 C) 13 D) 15 E) Kaba doğum hızı (KDH) hesaplanırken formülün pay ve paydasındaki değerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Yıl içinde canlı doğum sayısı/ Yıl ortası nüfus B) Yıl içinde canlı doğum sayısı/ Yıl sonu nüfus C) Bir yıldaki gebe sayısı/ O yıldaki canlı doğum sayısı D) Bir yıldaki gebe sayısı/ O yıldaki toplam doğum sayısı E) Yıl içinde canlı ve ölü doğum sayısı/ Yıl ortası nüfus 9. şağıdaki Y değişkenine ait örnek varyansı nedir? Yi = (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) ) 2 B) 3 C) 7 D) 8 E) Bir medikal tanı testi 1000 örnek üzerinde denenmiştir. Gerçek hastaların 600 üne hasta tanısı konmuş, 50 kişi hasta olduğu halde sağlıklı tanısı konulmuştur. Gerçek hasta olmayanların 200 adedine hasta değil tanısı konmuş 150 kişiye ise hasta olmadığı halde hasta tanısı konmuştur. Bu testin % doğruluk oranı nedir? ) % 67.5 B) % 72.5 C) % 80 D) % 83 E) % şağıdaki dağılışlardan hangisi kesikli popülasyon dağılışıdır? ) X 2 dağılışı B) Z dağılışı C) Student t dağılışı D) Poisson dağılışı E) Normal dağılış 14. İki oran farkının hipotez testinde hangi dağılış kullanılır? ) Binom Dağılışı B) Z Dağılışı C) t Dağılışı D) Poisson Dağılışı E) Populasyon Dağılışı 2013HLT Diğer sayfaya geçiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı

PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı 9 Haziran 2013 Pazar Erzurum Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kitapçık Türü: DI SOYDI : BB DI : T.C. KİMLİK NO : SLON NO : SIR NO : İMZ : tatürk

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 21/10/2012 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 14/04/2013 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı