HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU"

Transkript

1 Vize I Vize II Final Kurum Bilgileri HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU MICROSOFT WORD UYGULAMA SORULARI 1. AĢağıdaki tabloyu biçimini dikkate alarak hazırlayınız. Masaüstüne ismi Tablo ġifresi 2009 olacak Ģekilde kaydediniz. 4. KĠMLĠK KARTI Adı... : Soyadı... : Adı Soyadı Doğum Yeri Kurum Adı Kurum Bilgileri Resim Ekleyiniz 1. Ege Bölgesi Ġlleri a. Denizli b. Aydın c. Izmir 2. Akdeniz Bölgesi Ġlleri a. Antalya b. Isparta c. Burdur Yetkili Adı Soyadı 2. Özel. Bilgisayar Kursu Kursiyer Kimlik Kartı Yukarıdaki uygulamayı yapınız. Belgeyi masaüstüne Parola vererek kaydediniz. (Parola: 2009 ) 5. AĢağıdaki tabloyu biçimini ve hizalamalarını dikkate alarak hazırlayınız. Masaüstüne isminize ait bir kalsör içerisine Tablo adıyla ve ġifresi 2009 olacak Ģekilde kaydediniz. Adı : Soyadı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Resim ekleyiniz RESĠM EKLEYĠNĠZ Adı Soyadı Personel Kimlik Bilgileri Doğum Yeri ve Tarihi ASLIHAN ORHON Müdür Yrd. EMEL ARPACI Kurs Müdürü Adresi Yukarıdaki Kimlik Kartı Örneğini kurallarıyla hazırlayınız. Belgeyi masaüstüne Kimlik Kartı adıyla ve parola vererek kaydediniz. (Parola : 2009) Kurum Adı Kurum Sahibi Adresi 3. Belgenin kenar boģluklarını 1 cm olarak ayarlayınız. Mevsimleri alt alta yazıp madde iģareti ekleyiniz. Her sayfanın üstüne ortaya Denizli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve her sayfanın altına ortalanmıģ olarak sayfa numarası ekleyin. Belgeyi masaüstüne kendi isminizle ve parolası 2009 olacak Ģekilde kaydediniz. Öğrencinin NO Adı Soyadı Ortalama Kağıt ölçüsü olarak geniģlik 12 cm yükseklik 16 cm kenar boģluklarını da 1 er cm olacak Ģekilde düzenleyiniz. Yukarıdaki Tablo Örneğini kurallarıyla hazırlayınız. Belgeyi masaüstüne Kimlik Kartı adıyla ve parola vererek kaydediniz. (Parola : 2009)

2 Toplam ĠġLETMENLĠK KURSU HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU 7. Word de çalıģma sayfasında birinci satıra Denizli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci satıra ĠĢletmenlik Uygulama Sınavı Bugün Yapıldı, üçüncü satıra Katılan Tüm Kursiyerlere BaĢarılar Dileriz yazsını yazınız Satır aralığını 3,0 nk olarak ayarlayınız Kenar boģlukları 2 cm olacak Ģekilde sayfa yapısını ayarlayınız Sayfa kenarlığı olarak elma resmi ayarlayınız Belgenizi Ģablon olarak masaüstüne kendi isminizde kayıt ediniz Adı ve Soyadı 12. Sınav Tablosu Sınav tablosu Yazılı Sözlü Adı Soyadı 8. ÖZEL BĠLGĠ ĠNGĠLĠZCE KURSU Doğum Yeri Doğum Tarihi KURSĠYER KĠMLĠK KARTI : :. :. :... Kursa BaĢl.Ta. :... Kurs Müdürü Ġmza Mühür Yukarıdaki kimlik kartını kurallarına göre oluģturarak masaüstüne kendi adınızda kaydedin. 9. Resim Ali Esen Zafer dağ Fatma TaĢ Tabloyu biçimlendiriniz ve Ģifreli olarak (Ģifre=2009) kaydediniz 13. Yeni boģ bir belge açıp, sayfa geniģliğini 15 cm, sayfa yüksekliğini 10 cm. ve kenar boģluklarını 1 cm olarak ayarlayınız. 4 sütun ve 6 satırdan oluģan tablo ekleyip ilk satırdaki 4 hücreyi tek hücre yapın. Tablonun üstüne 14nk kırmızı ve kalın olacak Ģekilde Fiyat Listesi yazın. 14. Denizli il milli eğitim müdürlüğü yazısını alt alta 8 defa çoğaltın. Satır aralıklarını çift olarak ayarlayınız. Denizli kelimelerini otomatik olarak Ġzmir kelimesiyle değiģtirin. 15. AĢağıdaki tabloyu oluģturunuz Yukarıdaki metni hazırlayıp yazı rengini yeģil, yazı tipi boyutunu 11,5 yapıp, yazı tipini Comis Sans Ms olarak ayarlayınız 10. Belgelerim klasöründeki herhangi bir belgeye köprü tanımlayınız Her sayfanın altında ortalı bir Ģekilde adınız ve soyadınız tekrarlansın Bir resim ekleyerek, bu resmin sağ tarafına bir yazım çalıģması yapınız Belgenizi farklı bir isimde kaydediniz 11. Yeni boģ belge açınız. Belgenize 5 ten baģlayacak Ģekilde otomatik sayfa numarası ekleyin. Klavyenizde bulunmayan simgelerden 3 tanesini ekleyiniz. Bunlardan bir tanesini Alt+M tuģuna atayınız. 1. Windows 2. Word 3. Excel 4. Power point 5. Access 6. Ġnternet 16. Bilgisayar Dersi Konuları Yukarıdaki uygulamayı yapınız. Masaüstüne bilgisayar dersi adıyla kaydediniz.

3 KURUM BĠLGĠLERĠ HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU 17. Yaptığınız çalıģmayı masaüstüne parolalı olarak kaydediniz RESĠM EKLEYĠNĠZ ADI SOYADI D.YERĠ VE TARĠHĠ ADRESĠ 21. Adınızı ve soyadınız 5 kez alt alta kopyalayınız Madde iģareti uygulayınız, bu çalıģmanızı 2 parçaya bölünüz Adının ilk harfine basınca adınız ve soyadınız yazsın Son kullanılan dosya sayısını 6 olarak ayarlayınız 22. KURUM ADI KURUM SAHĠBĠ ADRESĠ 18. KURUM YETKĠLĠSĠ ĠMZA Devamsızlık etmemeliyiz ĠĢlenen konuların pratiğini yapmalıyız Dersleri dikkatle izlemeliyiz Yeni bir belge açarak sayfa numaralandırmasına 10 dan baģlatın 4 satır ve 1 sütundan oluģan bir tablo yapınız, Alt alta mevsimleri yazınız, daha sonra bunları A dan Z ye sıralayınız. Bir cümle yazarak,biçimlendiriniz ve bu cümledeki bir kelimeye dipnot ekleyiniz A,B,C.Ģeklinde sayfanın altına sayfa numarası veriniz 19. Yeni boģ bir belge açıp; 3. sayfadan itibaren sayfa geniģliği 15 cm, sayfa yüksekliği 10 cm ve kenar boģluklarını 1 cm ve yatay olarak ayarlayınız Ekrandaki belgenizin paragraf ayarlarını (sol sağ, paragraf baģı) 1 cm, paragraflar arası boģluk 6 nk, satırlar arası boģluk 1,5 satır olarak ayarlayınız 2 paragraflık bir yazım çalıģması yaparak, biçimlendiriniz, resim ekleyip metninizin arkasına yerleģtiriniz 20. Belgeyi hazırlayınız.yukarıda son üç satıra madde iģareti uygulayınız ve C: sürücüsüne kayıt ediniz 23. T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EMEL YÜZME KURSU Kursiyer Kimlik Kartı T.C.Kimlik No... : Öğrenci No... : 1234 Adı... : Leyla Soyadı... : Uçar Baba Adı... : Ali D.Yeri ve Yılı... : Denizli 1984 Mustafa DENĠZ Müdür Yrd 24. Emel ARPACI Kurs Müdürü BİLGİSAYAR SINIFINDA UYULMASI GEREKLİ KURALLAR Sınıfta Çay-kahve vb. içilmesi yasaktır Yabancı disket kullanmak yasaktır Bilgisayar kablolarına dokunmayınız Bu çalıģmayı yaparak C: sürücüsüne kaydediniz

4 MICROSOFT WORD UYGULAMA SORULARI CEVAPLARI 1 2 Öncelikle baģlık yazılır ve biçimlendirilir. (kalın, ortalı, yazı boyutu, yazıtipi) Daha sonra Özel kelimesinden sonraki sekmeyi koymak için; Özel kelimesinin sonuna gelinir. BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olarak ayarlanır(baģlık ortalı olduğu için). Sekme durak yeri baģlığın durumuna göre ayarlanır ( örnek 7 cm koyalım). Daha sonra Öncü bölümünden 2. öncü seçilir ve Ayarla seçeneği kullanılarak onaylanır. Ekranda Özel kelimesinin sonundayken TAB tuģuna basılarak baģlıktaki sekme ayarlanır. Daha sonra alttaki veriler yazılır. ( adı soyadı.) Tamamı seçildikten sonra BĠÇĠM- SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama soldan, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 6 cm). Öncü iģaretlenir Ayarla seçeneği sonuna gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Alt satırdaki veriler yan yana yazılır ( müdür müdür yrd ). Seçim yapıldıktan sonra BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olmak üzere 2 tane sekme konulur, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 2 cm diğer için de 10 cm). Ayarla seçeneği baģına gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Resim eklemek için ise; Çizim araç düğmesindeki Metin Kutusu araç düğmesi alınır ve istenilen bölüme çizim yapılır. Ġmlecimiz metin kutusunu içindeyken EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. 3 Belgenin kenar boģluklarını ayarlamak için; DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ-sol-üst-alt kenar boģlukları 1 cm yapılır. Mevsimler alt alta yazılır ve BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ VE NUMARALANDIRMA bölümünden istenilen madde iģareti konulur. Her sayfanın üstüne istenilen metni yazdırmak için ; GÖRÜNÜM ÜSTBĠLGĠ / ALT BĠLGĠ seçeneği kullanılır. 4 Öncelikle çizim araç çubuğundaki WORD ART EKLE araç düğmesi kullanılarak baģlık yazılır. Adı Soyadı bölümleri sekme durakları konularak ayarlanır Bölge ve Ģehirler yazılır. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılarak istenilen numaralandırma ayarları yapılır. 5 TABLOLAR VE KENARLIKLAR ARAÇ DÜĞMELERI görünür hale getirilir. Daha sonra kenar çizgilerine, yazıların büyüklüğüne küçüklüğüne, verilerin biçimlendirmesine (hizalama (sol orta - sağ), kalın, italik, altı çizili, yazı rengi, yazıtipi) dikkat edilerek tablo çizimi 6 7 Öncelikle istenilen cümleler yazılır. Tamamı seçildikten sonra satır aralıklarını ayarlamak için; BĠÇĠM PARAGRAF SATIR ARALIĞI bölümünden değer bölümüne 3 yazılır. Belgenin kenar boģluklarını ayarlamak için; DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ-sol-üst-alt kenar boģlukları 1 cm yapılır. Sayfa kenarlığını ayarlamak için ise; BĠÇĠM KENARLIKLAR ve GÖLGELENDĠRME SAYFA KENARLIĞI bölümüne geçilip, Resim bölümünden istenilen resim ayarlanır. 8

5 Adı soyadı doğum yeri bölümlerinin amamı seçildikten sonra BĠÇĠM-SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama soldan ( Adı kelimesinden sonraki boģluğu yapmak için), ( örnek 5 cm). Sol bģluktan sonraki noktaları ayarlamak için; hizalama sağdan, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 10 cm ) Öncü iģaretlenir Ayarla seçeneği kullanılarak onaylanır. Ekranda her cümlenin sonuna gelinip CTRL + TAB (NOT: Tablo içinde istenilen sekme durağına gelmek için CTRL + TAB tuģu kullanılır. Tablo dıģında sadece TAB tuģu kullanılır.) tuģuna basılarak sekme iģlemi bitirilir. Alt satırdaki veri yazılır ( müdür imza/mühür ). Seçim yapıldıktan sonra BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olmak üzere sekme konulur sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 12 cm). Ayarla seçeneği baģına gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Resim eklemek için ise; Çizim araç düğmesindeki Metin Kutusu araç düğmesi alınır ve istenilen bölüme çizim yapılır. Ġmlecimiz metin kutusunu içindeyken EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. 9 Öncelikle baģlık yazılır ve biçimlendirilir. Daha sonra alt satıra geçilerek BĠÇĠM SÜTUNLAR SÜTUN SAYISI 2, ARAYA ÇĠZGĠ KOY UYGULAMA YERĠ BU NOKTADAN ĠLERĠYE yapılır ve onaylanır. Birinci sütuna istenilen metin yazılır. Ġkinci sütuna geçmek için; imlecimiz birinci sütunun sonundayken EKLE KESME SÜTUN SONUNA seçeneği kullanılır ve yine istenilen metin yazılır. Ġstenilen biçimlendirmeler yapıldıktan sonra baģlangıç harfini büyütmek için; Ġlk harf seçilir ve BĠÇĠM BAġLANGICI BÜYÜT seçeneğinden Metinde seçilir, satır sayısı 3 yapılır ve onaylanır. 10 Köprü eklemek için; bulunduğumuz belgeye bir kelime yazılır. Örneğin Belgelerim klasöründeki Resimlerim klasörünün içindeki bir belgeye köprü eklemek istiyorsak belgemize RESĠM yazalım. Daha sonra yazılan kelime seçilerek EKLE KÖPRÜ BAK bölümü RESĠMLERĠM yapılır ve alttaki resimlerden istenilen resim seçilir, onaylanır. Belgedeki metnimiz mavi renkte olacaktır. Köprüyü çalıģtırmak için metin üzerinde gelinir, CTRL tuģu ile birlikte faremizin sol tuģuna basılır ve bağladığımız belge açılır. Her sayfanın üstüne istenilen metni yazdırmak için ; GÖRÜNÜM ÜSTBĠLGĠ / ALT BĠLGĠ seçeneği kullanılır Resim eklemek için; EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. Bu resmin sağ tarafına yazı yazmak için; Resim üzerinde sağ tuģ Resim Biçimlendir Düzen sekmesine geçilir Kare hizalama soldan yapılır ve onaylanır. Daha sonra resmin sağ tarafına istenilen metin girilir. Belgemiz kaydetmek için; DOSYA KAYDET seçeneği kullanılarak bir isim altında istenilen bir bölüme kayıt edilir. 11 BOġ BELGE seçeneği kullanılır. Belgemize sayfa numarası vermek için; EKLE SAYFA NUMARALARI Hizalama ve Konum bölümleri isteğe göre ayarlanır. Alt bölümdeki BĠÇĠM seçeneği açılır, Numara stili belirlenir. Numaralandırmanın 5 den baģlaması için, BaĢlangıç bölümüne gelip 5 yazılır ve onaylanır. Simge eklemek için; EKLE SĠMGE seçeneği açılarak istenilen simgeler eklenir. Bu simgelerden bir tanesine klavye kısayolu tanımlamak için; simge iģaretlendikten sonra KLAVYE KISAYOLU seçeneği açılır. Yeni kısayol tuģuna bas bölümüne gelinip klavyeden istenilen klavye tuģlarına basılır. Hemen altında [atanmamıģ] yazısı varsa ATA seçeneği ile tuģ ataması Eğer [atanmamıģ] yazısı yoksa daha önceden bu tuģa bir tanımlama yapıldığı anlamına gelir, basılan tuģ değiģtirilir. Belgeyi Ģablon olarak kayıt etmek için; DOSYA KAYDET KAYIT TÜRÜ BELGE ġablonu KONUM MASAÜSTÜ DOSYA ADI verilerek KAYDET düğmesine basılarak kayıt BOġ BELGE seçeneği kullanılır. DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ sol üst alt kenar boģlukları ayarlanır. GeniĢlik ve yükseklik ayarlamak için; yine aynı pencereden KAĞIT sekmesine geçilir. GeniĢlik ve yükseklik değerleri isteğe göre yapılır. Tablo eklemek için; TABLO EKLE TABLO seçeneği kullanılarak sütun ve satır sayısı isteğe göre ayarlanır ve onaylanır. Birinci satır seçilerek TABLO HÜCRELERĠ BĠRLEġTĠR seçeneği kullanılarak tek hücre haline getirilir. Tablonun üstüne metin yazmak için; öncelikle tablo istenilen yere taģınır. (taģımak için tablonun sol üst köģesindeki dört baģlı simgenin üzerine gelinip sol tuģ ile taģınır).

6 Daha sonra tablonun yukarısına geçilip istenilen metin yazılır ve biçimlendirilir. 14 Ġstenilen cümle yazıldıktan sonra seçilir, KOPYALA YAPIġTIR seçenekleri kullanılarak istenilen kadar çoğaltılır. Tüm metinler seçildikten sonra satır aralıklarını ayarlamak için; BĠÇĠM PARAGRAF SATIR ARALIĞI ÇĠFT olarak ayarlanır. Tüm metinler seçildikten sonra; DÜZEN DEĞĠġTĠR ARANAN bölümüne DENĠZLĠ YERĠNE bölümüne ĠZMĠR yazılır ve TÜMÜNÜ DEĞĠġTĠR seçeneği kullanılarak değiģtirme iģlemi 15 Ġmlecimiz resmin taģındayken EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. Resmi tablonun içine yerleģtirmek için; resim üzerinde SAĞ TUġ RESIM BIÇIMLENDIR DÜZEN sekmesine geçilir METNIN ÖNÜNE seçeneği iģaretlenir ve onaylanır. Daha sonra resim üzerine gelinip sol tuģ ile tablonun içine taģınır. 16 BaĢlık yazılır ve seçilir. BĠÇĠM KENARLIKLAR ve GÖLGELENDĠRME seçeneği kullanılarak istenilen kenarlık verilir. Alttaki metinler yazılır ve seçilir. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılark istenilen madde iģareti verilir. Resim eklenir. Resmi istenilen alana yerleģtirmek için; resim üzerinde SAĞ TUġ RESIM BIÇIMLENDIR DÜZEN sekmesine geçilir METNIN ÖNÜNE seçeneği iģaretlenir ve onaylanır. Daha sonra resim üzerine gelinip sol tuģ ile taģınır. belirlenir. Numaralandırmanın 10 den baģlaması için, BAġLANGIÇ bölümüne gelip 10 yazılır ve onaylanır. TABLO EKLE TABLO seçeneği kullanılarak satır ve sütun sayısı ayarlanır. Tablonun içine istenilen metinler yazılır. Metinler seçilerek, TABLO SIRALA seçeneği kullanılarak sıralanır. ( artan : A dan Z ye, azalan : Z den A ya ) Ġstenilen cümle yazılır ve biçimlendirilir. Bu cümledeki bir kelimeye dipnot eklemek için; dipnot eklenmek istenilen metnin sonuna gelinir, EKLE BAġVURU DĠPNOT seçeneği kullanılarak istenilen simge seçildikten sonra onaylanır. Bu iģlemden sonra imlecimiz sayfanın altına gidecektir. Ġstenieln dipnot yazılır Belgemize sayfa numarası vermek için; EKLE SAYFA NUMARALARI Hizalama ve Konum bölümleri isteğe göre ayarlanır. Alt bölümdeki BĠÇĠM seçeneği açılır, Numara stili belirlenir ve onaylanır. 19 BOġ BELGE seçeneği kullanılır. DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ sol üst alt kenar boģlukları ayarlanır. GeniĢlik ve yükseklik ayarlamak için; yine aynı pencereden KAĞIT sekmesine geçilir. GeniĢlik ve yükseklik değerleri isteğe göre yapılır. Paragraf ayarlarını ayarlamak için; BĠÇĠM PARAGRAF seçeneği kullanılır. Girinti bölümünden sağ sol Özel / ilk satır bölümleri, önce ve sonra bölümlerinden pargraflar arası boģluğu, satır aralığı bölümünden de satırlar arasındaki boģluk ayarlanır ve onaylanır. Ġki paragraflık bir yazım çalıģması yapmak için =rand(2,5) Ģeklinde hazır yazım çalıģması oluģturabiliriz. EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. Resmi metnin arkasına yerleģtirmek için; resim üzerinde SAĞ TUġ RESIM BIÇIMLENDIR DÜZEN sekmesine geçilir METNIN ARKASINA seçeneği iģaretlenir ve onaylanır. Daha sonra resim üzerine gelinip sol tuģ ile metnin üzerine taģınır BOġ BELGE seçeneği kullanılır. Belgemize sayfa numarası vermek için; EKLE SAYFA NUMARALARI Hizalama ve Konum bölümleri isteğe göre ayarlanır. Alt bölümdeki BĠÇĠM seçeneği açılır, Numara stili Çizim araç çubuğundaki OTOMATĠK ġekġl BELĠRTME ÇĠZGĠLERĠ bölümünden istenilen Ģekil seçilir ve çizilir. Ġçerisine istenilen metin yazılır, biçimlendirilir. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılark istenilen madde iģareti verilir. Belgeyi parolalı olarak kayıt etmek için; DOSYA 21

7 Ġstenilen metni yazarak, KOPYALA YAPIġTIR seçeneği kullanılarak istenilen sayıda çoğaltılır. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılark istenilen madde iģareti verilir. Yapılan çalıģmanın tamamı seçilerek, BĠÇĠM SÜTUNLAR SÜTUN SAYISI 2 olarak ayarlanır ve onaylanır. Adımızın ilk harfini yazdığımızda ad soyad bilgilerinin gelmesi için; ARAÇLAR OTOMATĠK DÜZELTME SEÇENEKLERĠ OTOMATĠK DÜZELT DEĞĠġTĠRĠLEN bölümüne adımızın baģ harfini YERĠNE bölümüne ise metnin tamamı yazılır ve EKLE nir, onaylanır. Ekrana gelip adımızın baģ harfini yazıp boģluk ya da enter tuģuna basıldığında yazılan metnin tamamı gelecektir Son kullanılan dosya sayısını ayarlamak için; ARAÇLAR SEÇENEKLER GENEL SON KULLANILAN DOSYALAR LĠSTESĠ 22 EKLE araç düğmesi kullanılark istenilen metin yazılır ve onaylanır. Daha sonra alttaki veriler yazılır. ( adı soyadı.) Tamamı seçildikten sonra BĠÇĠM- SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama soldan, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 6 cm). Öncü iģaretlenir Ayarla seçeneği sonuna gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Alt satırdaki veriler yan yana yazılır ( müdür müdür yrd ). Seçim yapıldıktan sonra BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olmak üzere 2 tane sekme konulur, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 2 cm diğer için de 10 cm). Ayarla seçeneği baģına gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Çizim araç çubuğundaki OTOMATĠK ġekġl TEMEL ġekġller den istenilen çizim yapılır. WORD ART EKLE araç düğmesi kullanılarak verilen metin yazılır. Daha sonra alttaki 3 maddelik yazım çalıģması yapılır, tamamı seçildikten sonra BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılarak istenilen madde iģareti verilir. Belgeyi kaydetmek için; DOSYA KAYDET KONUM C: - DOSYA ADI verilerek KAYDET düğmesine basılır 23 Öncelikle baģlık yazılır ve biçimlendirilir.( kalın, ortalı, yazıboyutu, yazıtipi) Daha sonra Özel kelimesini yazmak için EMEL kelimesinin baģına gelinip, çizim araç çubuğundaki WORDART 24 Öncelikte BĠÇĠM SÜTUNLAR SÜTUN SAYIS 3 olarak ayarlanır ve onaylanır. Birinci sütuna istenilen metin yazılır. Diğer sütuna geçmek için EKLE KESME SÜTUN SONUNA seçeneği kullanılarak 3. sütuna geçilir ve yine verilen metin yazılır. Metinlerin tamamı seçilerek BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılarak istenilen madde iģareti uygulanır. Daha sonra imlecimiz 2. sütunda yazdıklarımızın sonundayken çizim araç çubuğundaki OTOMATĠK ġekġl BELĠRTME ÇĠZGĠLERĠ bölümünden istenilen çizim seçilir ve 2. sütuna çizilir ve içindeki metin yazılır.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0 Mehmet Emin Vural Sürüm 1.0 EKİM 2008 AÇIKLAMA Bu e-kitap Microsoft Office Yardım dosyalarının düzenlenmesi ile oluģturulmuģtur. İÇİNDEKİLER 1 WORD U TANIYALIM... 1 1.1 Word Nedir?... 1 1.2 Word ü Başlatma...

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SUNU HAZIRLAMA 482BK0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN TBT 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 GÜZ TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN DEÜ Makina Müh. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Ders 1 Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ Birecik - 2014 Programa Giriş Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft Office Power Point 2 Ofis Programları -II Dosya Uzantısı 2003

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

MALATYA VAKIFBANK ORTA OKULU BİLGİSAYAR DERS NOTLARI MİCROSOFT WORD

MALATYA VAKIFBANK ORTA OKULU BİLGİSAYAR DERS NOTLARI MİCROSOFT WORD 1 2 3 4 MALATYA VAKIFBANK ORTA OKULU BİLGİSAYAR DERS NOTLARI MİCROSOFT WORD 5 1 Başlık Çubuğu: Yazılan dosyanın adını taşır. Belgeyi ilk açtığımızda bir adı yoktur. Bu ad Word tarafından önce Belge1-Microsoft

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi.

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi. Word 2010 Ders Notları : Yazı tipinin değiştirildiği alan :Köprü :Alt simge : Yazı tipini büyüt :Küçük resim :Üst simge : Yazı tipini daralt :Kalın :İtalik :Altı çizgili :Metin kutusu :Resim :Satır aralığı

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

EXCEL YAZILIM PROGRAMI

EXCEL YAZILIM PROGRAMI EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden

Detaylı

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz

Detaylı

2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access)-Öğr.Gör.Ali ATALAY 03-08-2012

2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access)-Öğr.Gör.Ali ATALAY 03-08-2012 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access)-Öğr.Gör.Ali ATALAY 03-08-2012 MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI //aliatalay.net Öğr.Gör.Ali ATALAY tarafından hazırlanmıģtır. Access bir veritabanı programıdır.

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERSLERİ. Ders notlarını Fakültenin Anasayfasından> Dökümanlar linkine giderek ulaşabilirsiniz.

TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERSLERİ. Ders notlarını Fakültenin Anasayfasından> Dökümanlar linkine giderek ulaşabilirsiniz. TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERSLERİ Ders notlarını Fakültenin Anasayfasından> Dökümanlar linkine giderek ulaşabilirsiniz. Bu ders kapsamında 3 program işlenecektir. Windows (işletim sistemi), Word, Excel,

Detaylı