HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU"

Transkript

1 Vize I Vize II Final Kurum Bilgileri HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU MICROSOFT WORD UYGULAMA SORULARI 1. AĢağıdaki tabloyu biçimini dikkate alarak hazırlayınız. Masaüstüne ismi Tablo ġifresi 2009 olacak Ģekilde kaydediniz. 4. KĠMLĠK KARTI Adı... : Soyadı... : Adı Soyadı Doğum Yeri Kurum Adı Kurum Bilgileri Resim Ekleyiniz 1. Ege Bölgesi Ġlleri a. Denizli b. Aydın c. Izmir 2. Akdeniz Bölgesi Ġlleri a. Antalya b. Isparta c. Burdur Yetkili Adı Soyadı 2. Özel. Bilgisayar Kursu Kursiyer Kimlik Kartı Yukarıdaki uygulamayı yapınız. Belgeyi masaüstüne Parola vererek kaydediniz. (Parola: 2009 ) 5. AĢağıdaki tabloyu biçimini ve hizalamalarını dikkate alarak hazırlayınız. Masaüstüne isminize ait bir kalsör içerisine Tablo adıyla ve ġifresi 2009 olacak Ģekilde kaydediniz. Adı : Soyadı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Resim ekleyiniz RESĠM EKLEYĠNĠZ Adı Soyadı Personel Kimlik Bilgileri Doğum Yeri ve Tarihi ASLIHAN ORHON Müdür Yrd. EMEL ARPACI Kurs Müdürü Adresi Yukarıdaki Kimlik Kartı Örneğini kurallarıyla hazırlayınız. Belgeyi masaüstüne Kimlik Kartı adıyla ve parola vererek kaydediniz. (Parola : 2009) Kurum Adı Kurum Sahibi Adresi 3. Belgenin kenar boģluklarını 1 cm olarak ayarlayınız. Mevsimleri alt alta yazıp madde iģareti ekleyiniz. Her sayfanın üstüne ortaya Denizli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve her sayfanın altına ortalanmıģ olarak sayfa numarası ekleyin. Belgeyi masaüstüne kendi isminizle ve parolası 2009 olacak Ģekilde kaydediniz. Öğrencinin NO Adı Soyadı Ortalama Kağıt ölçüsü olarak geniģlik 12 cm yükseklik 16 cm kenar boģluklarını da 1 er cm olacak Ģekilde düzenleyiniz. Yukarıdaki Tablo Örneğini kurallarıyla hazırlayınız. Belgeyi masaüstüne Kimlik Kartı adıyla ve parola vererek kaydediniz. (Parola : 2009)

2 Toplam ĠġLETMENLĠK KURSU HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU 7. Word de çalıģma sayfasında birinci satıra Denizli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci satıra ĠĢletmenlik Uygulama Sınavı Bugün Yapıldı, üçüncü satıra Katılan Tüm Kursiyerlere BaĢarılar Dileriz yazsını yazınız Satır aralığını 3,0 nk olarak ayarlayınız Kenar boģlukları 2 cm olacak Ģekilde sayfa yapısını ayarlayınız Sayfa kenarlığı olarak elma resmi ayarlayınız Belgenizi Ģablon olarak masaüstüne kendi isminizde kayıt ediniz Adı ve Soyadı 12. Sınav Tablosu Sınav tablosu Yazılı Sözlü Adı Soyadı 8. ÖZEL BĠLGĠ ĠNGĠLĠZCE KURSU Doğum Yeri Doğum Tarihi KURSĠYER KĠMLĠK KARTI : :. :. :... Kursa BaĢl.Ta. :... Kurs Müdürü Ġmza Mühür Yukarıdaki kimlik kartını kurallarına göre oluģturarak masaüstüne kendi adınızda kaydedin. 9. Resim Ali Esen Zafer dağ Fatma TaĢ Tabloyu biçimlendiriniz ve Ģifreli olarak (Ģifre=2009) kaydediniz 13. Yeni boģ bir belge açıp, sayfa geniģliğini 15 cm, sayfa yüksekliğini 10 cm. ve kenar boģluklarını 1 cm olarak ayarlayınız. 4 sütun ve 6 satırdan oluģan tablo ekleyip ilk satırdaki 4 hücreyi tek hücre yapın. Tablonun üstüne 14nk kırmızı ve kalın olacak Ģekilde Fiyat Listesi yazın. 14. Denizli il milli eğitim müdürlüğü yazısını alt alta 8 defa çoğaltın. Satır aralıklarını çift olarak ayarlayınız. Denizli kelimelerini otomatik olarak Ġzmir kelimesiyle değiģtirin. 15. AĢağıdaki tabloyu oluģturunuz Yukarıdaki metni hazırlayıp yazı rengini yeģil, yazı tipi boyutunu 11,5 yapıp, yazı tipini Comis Sans Ms olarak ayarlayınız 10. Belgelerim klasöründeki herhangi bir belgeye köprü tanımlayınız Her sayfanın altında ortalı bir Ģekilde adınız ve soyadınız tekrarlansın Bir resim ekleyerek, bu resmin sağ tarafına bir yazım çalıģması yapınız Belgenizi farklı bir isimde kaydediniz 11. Yeni boģ belge açınız. Belgenize 5 ten baģlayacak Ģekilde otomatik sayfa numarası ekleyin. Klavyenizde bulunmayan simgelerden 3 tanesini ekleyiniz. Bunlardan bir tanesini Alt+M tuģuna atayınız. 1. Windows 2. Word 3. Excel 4. Power point 5. Access 6. Ġnternet 16. Bilgisayar Dersi Konuları Yukarıdaki uygulamayı yapınız. Masaüstüne bilgisayar dersi adıyla kaydediniz.

3 KURUM BĠLGĠLERĠ HEDEF BATI BİLGİSAYAR VE MUHASEBE KURSU 17. Yaptığınız çalıģmayı masaüstüne parolalı olarak kaydediniz RESĠM EKLEYĠNĠZ ADI SOYADI D.YERĠ VE TARĠHĠ ADRESĠ 21. Adınızı ve soyadınız 5 kez alt alta kopyalayınız Madde iģareti uygulayınız, bu çalıģmanızı 2 parçaya bölünüz Adının ilk harfine basınca adınız ve soyadınız yazsın Son kullanılan dosya sayısını 6 olarak ayarlayınız 22. KURUM ADI KURUM SAHĠBĠ ADRESĠ 18. KURUM YETKĠLĠSĠ ĠMZA Devamsızlık etmemeliyiz ĠĢlenen konuların pratiğini yapmalıyız Dersleri dikkatle izlemeliyiz Yeni bir belge açarak sayfa numaralandırmasına 10 dan baģlatın 4 satır ve 1 sütundan oluģan bir tablo yapınız, Alt alta mevsimleri yazınız, daha sonra bunları A dan Z ye sıralayınız. Bir cümle yazarak,biçimlendiriniz ve bu cümledeki bir kelimeye dipnot ekleyiniz A,B,C.Ģeklinde sayfanın altına sayfa numarası veriniz 19. Yeni boģ bir belge açıp; 3. sayfadan itibaren sayfa geniģliği 15 cm, sayfa yüksekliği 10 cm ve kenar boģluklarını 1 cm ve yatay olarak ayarlayınız Ekrandaki belgenizin paragraf ayarlarını (sol sağ, paragraf baģı) 1 cm, paragraflar arası boģluk 6 nk, satırlar arası boģluk 1,5 satır olarak ayarlayınız 2 paragraflık bir yazım çalıģması yaparak, biçimlendiriniz, resim ekleyip metninizin arkasına yerleģtiriniz 20. Belgeyi hazırlayınız.yukarıda son üç satıra madde iģareti uygulayınız ve C: sürücüsüne kayıt ediniz 23. T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EMEL YÜZME KURSU Kursiyer Kimlik Kartı T.C.Kimlik No... : Öğrenci No... : 1234 Adı... : Leyla Soyadı... : Uçar Baba Adı... : Ali D.Yeri ve Yılı... : Denizli 1984 Mustafa DENĠZ Müdür Yrd 24. Emel ARPACI Kurs Müdürü BİLGİSAYAR SINIFINDA UYULMASI GEREKLİ KURALLAR Sınıfta Çay-kahve vb. içilmesi yasaktır Yabancı disket kullanmak yasaktır Bilgisayar kablolarına dokunmayınız Bu çalıģmayı yaparak C: sürücüsüne kaydediniz

4 MICROSOFT WORD UYGULAMA SORULARI CEVAPLARI 1 2 Öncelikle baģlık yazılır ve biçimlendirilir. (kalın, ortalı, yazı boyutu, yazıtipi) Daha sonra Özel kelimesinden sonraki sekmeyi koymak için; Özel kelimesinin sonuna gelinir. BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olarak ayarlanır(baģlık ortalı olduğu için). Sekme durak yeri baģlığın durumuna göre ayarlanır ( örnek 7 cm koyalım). Daha sonra Öncü bölümünden 2. öncü seçilir ve Ayarla seçeneği kullanılarak onaylanır. Ekranda Özel kelimesinin sonundayken TAB tuģuna basılarak baģlıktaki sekme ayarlanır. Daha sonra alttaki veriler yazılır. ( adı soyadı.) Tamamı seçildikten sonra BĠÇĠM- SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama soldan, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 6 cm). Öncü iģaretlenir Ayarla seçeneği sonuna gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Alt satırdaki veriler yan yana yazılır ( müdür müdür yrd ). Seçim yapıldıktan sonra BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olmak üzere 2 tane sekme konulur, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 2 cm diğer için de 10 cm). Ayarla seçeneği baģına gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Resim eklemek için ise; Çizim araç düğmesindeki Metin Kutusu araç düğmesi alınır ve istenilen bölüme çizim yapılır. Ġmlecimiz metin kutusunu içindeyken EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. 3 Belgenin kenar boģluklarını ayarlamak için; DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ-sol-üst-alt kenar boģlukları 1 cm yapılır. Mevsimler alt alta yazılır ve BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ VE NUMARALANDIRMA bölümünden istenilen madde iģareti konulur. Her sayfanın üstüne istenilen metni yazdırmak için ; GÖRÜNÜM ÜSTBĠLGĠ / ALT BĠLGĠ seçeneği kullanılır. 4 Öncelikle çizim araç çubuğundaki WORD ART EKLE araç düğmesi kullanılarak baģlık yazılır. Adı Soyadı bölümleri sekme durakları konularak ayarlanır Bölge ve Ģehirler yazılır. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılarak istenilen numaralandırma ayarları yapılır. 5 TABLOLAR VE KENARLIKLAR ARAÇ DÜĞMELERI görünür hale getirilir. Daha sonra kenar çizgilerine, yazıların büyüklüğüne küçüklüğüne, verilerin biçimlendirmesine (hizalama (sol orta - sağ), kalın, italik, altı çizili, yazı rengi, yazıtipi) dikkat edilerek tablo çizimi 6 7 Öncelikle istenilen cümleler yazılır. Tamamı seçildikten sonra satır aralıklarını ayarlamak için; BĠÇĠM PARAGRAF SATIR ARALIĞI bölümünden değer bölümüne 3 yazılır. Belgenin kenar boģluklarını ayarlamak için; DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ-sol-üst-alt kenar boģlukları 1 cm yapılır. Sayfa kenarlığını ayarlamak için ise; BĠÇĠM KENARLIKLAR ve GÖLGELENDĠRME SAYFA KENARLIĞI bölümüne geçilip, Resim bölümünden istenilen resim ayarlanır. 8

5 Adı soyadı doğum yeri bölümlerinin amamı seçildikten sonra BĠÇĠM-SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama soldan ( Adı kelimesinden sonraki boģluğu yapmak için), ( örnek 5 cm). Sol bģluktan sonraki noktaları ayarlamak için; hizalama sağdan, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 10 cm ) Öncü iģaretlenir Ayarla seçeneği kullanılarak onaylanır. Ekranda her cümlenin sonuna gelinip CTRL + TAB (NOT: Tablo içinde istenilen sekme durağına gelmek için CTRL + TAB tuģu kullanılır. Tablo dıģında sadece TAB tuģu kullanılır.) tuģuna basılarak sekme iģlemi bitirilir. Alt satırdaki veri yazılır ( müdür imza/mühür ). Seçim yapıldıktan sonra BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olmak üzere sekme konulur sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 12 cm). Ayarla seçeneği baģına gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Resim eklemek için ise; Çizim araç düğmesindeki Metin Kutusu araç düğmesi alınır ve istenilen bölüme çizim yapılır. Ġmlecimiz metin kutusunu içindeyken EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. 9 Öncelikle baģlık yazılır ve biçimlendirilir. Daha sonra alt satıra geçilerek BĠÇĠM SÜTUNLAR SÜTUN SAYISI 2, ARAYA ÇĠZGĠ KOY UYGULAMA YERĠ BU NOKTADAN ĠLERĠYE yapılır ve onaylanır. Birinci sütuna istenilen metin yazılır. Ġkinci sütuna geçmek için; imlecimiz birinci sütunun sonundayken EKLE KESME SÜTUN SONUNA seçeneği kullanılır ve yine istenilen metin yazılır. Ġstenilen biçimlendirmeler yapıldıktan sonra baģlangıç harfini büyütmek için; Ġlk harf seçilir ve BĠÇĠM BAġLANGICI BÜYÜT seçeneğinden Metinde seçilir, satır sayısı 3 yapılır ve onaylanır. 10 Köprü eklemek için; bulunduğumuz belgeye bir kelime yazılır. Örneğin Belgelerim klasöründeki Resimlerim klasörünün içindeki bir belgeye köprü eklemek istiyorsak belgemize RESĠM yazalım. Daha sonra yazılan kelime seçilerek EKLE KÖPRÜ BAK bölümü RESĠMLERĠM yapılır ve alttaki resimlerden istenilen resim seçilir, onaylanır. Belgedeki metnimiz mavi renkte olacaktır. Köprüyü çalıģtırmak için metin üzerinde gelinir, CTRL tuģu ile birlikte faremizin sol tuģuna basılır ve bağladığımız belge açılır. Her sayfanın üstüne istenilen metni yazdırmak için ; GÖRÜNÜM ÜSTBĠLGĠ / ALT BĠLGĠ seçeneği kullanılır Resim eklemek için; EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. Bu resmin sağ tarafına yazı yazmak için; Resim üzerinde sağ tuģ Resim Biçimlendir Düzen sekmesine geçilir Kare hizalama soldan yapılır ve onaylanır. Daha sonra resmin sağ tarafına istenilen metin girilir. Belgemiz kaydetmek için; DOSYA KAYDET seçeneği kullanılarak bir isim altında istenilen bir bölüme kayıt edilir. 11 BOġ BELGE seçeneği kullanılır. Belgemize sayfa numarası vermek için; EKLE SAYFA NUMARALARI Hizalama ve Konum bölümleri isteğe göre ayarlanır. Alt bölümdeki BĠÇĠM seçeneği açılır, Numara stili belirlenir. Numaralandırmanın 5 den baģlaması için, BaĢlangıç bölümüne gelip 5 yazılır ve onaylanır. Simge eklemek için; EKLE SĠMGE seçeneği açılarak istenilen simgeler eklenir. Bu simgelerden bir tanesine klavye kısayolu tanımlamak için; simge iģaretlendikten sonra KLAVYE KISAYOLU seçeneği açılır. Yeni kısayol tuģuna bas bölümüne gelinip klavyeden istenilen klavye tuģlarına basılır. Hemen altında [atanmamıģ] yazısı varsa ATA seçeneği ile tuģ ataması Eğer [atanmamıģ] yazısı yoksa daha önceden bu tuģa bir tanımlama yapıldığı anlamına gelir, basılan tuģ değiģtirilir. Belgeyi Ģablon olarak kayıt etmek için; DOSYA KAYDET KAYIT TÜRÜ BELGE ġablonu KONUM MASAÜSTÜ DOSYA ADI verilerek KAYDET düğmesine basılarak kayıt BOġ BELGE seçeneği kullanılır. DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ sol üst alt kenar boģlukları ayarlanır. GeniĢlik ve yükseklik ayarlamak için; yine aynı pencereden KAĞIT sekmesine geçilir. GeniĢlik ve yükseklik değerleri isteğe göre yapılır. Tablo eklemek için; TABLO EKLE TABLO seçeneği kullanılarak sütun ve satır sayısı isteğe göre ayarlanır ve onaylanır. Birinci satır seçilerek TABLO HÜCRELERĠ BĠRLEġTĠR seçeneği kullanılarak tek hücre haline getirilir. Tablonun üstüne metin yazmak için; öncelikle tablo istenilen yere taģınır. (taģımak için tablonun sol üst köģesindeki dört baģlı simgenin üzerine gelinip sol tuģ ile taģınır).

6 Daha sonra tablonun yukarısına geçilip istenilen metin yazılır ve biçimlendirilir. 14 Ġstenilen cümle yazıldıktan sonra seçilir, KOPYALA YAPIġTIR seçenekleri kullanılarak istenilen kadar çoğaltılır. Tüm metinler seçildikten sonra satır aralıklarını ayarlamak için; BĠÇĠM PARAGRAF SATIR ARALIĞI ÇĠFT olarak ayarlanır. Tüm metinler seçildikten sonra; DÜZEN DEĞĠġTĠR ARANAN bölümüne DENĠZLĠ YERĠNE bölümüne ĠZMĠR yazılır ve TÜMÜNÜ DEĞĠġTĠR seçeneği kullanılarak değiģtirme iģlemi 15 Ġmlecimiz resmin taģındayken EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. Resmi tablonun içine yerleģtirmek için; resim üzerinde SAĞ TUġ RESIM BIÇIMLENDIR DÜZEN sekmesine geçilir METNIN ÖNÜNE seçeneği iģaretlenir ve onaylanır. Daha sonra resim üzerine gelinip sol tuģ ile tablonun içine taģınır. 16 BaĢlık yazılır ve seçilir. BĠÇĠM KENARLIKLAR ve GÖLGELENDĠRME seçeneği kullanılarak istenilen kenarlık verilir. Alttaki metinler yazılır ve seçilir. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılark istenilen madde iģareti verilir. Resim eklenir. Resmi istenilen alana yerleģtirmek için; resim üzerinde SAĞ TUġ RESIM BIÇIMLENDIR DÜZEN sekmesine geçilir METNIN ÖNÜNE seçeneği iģaretlenir ve onaylanır. Daha sonra resim üzerine gelinip sol tuģ ile taģınır. belirlenir. Numaralandırmanın 10 den baģlaması için, BAġLANGIÇ bölümüne gelip 10 yazılır ve onaylanır. TABLO EKLE TABLO seçeneği kullanılarak satır ve sütun sayısı ayarlanır. Tablonun içine istenilen metinler yazılır. Metinler seçilerek, TABLO SIRALA seçeneği kullanılarak sıralanır. ( artan : A dan Z ye, azalan : Z den A ya ) Ġstenilen cümle yazılır ve biçimlendirilir. Bu cümledeki bir kelimeye dipnot eklemek için; dipnot eklenmek istenilen metnin sonuna gelinir, EKLE BAġVURU DĠPNOT seçeneği kullanılarak istenilen simge seçildikten sonra onaylanır. Bu iģlemden sonra imlecimiz sayfanın altına gidecektir. Ġstenieln dipnot yazılır Belgemize sayfa numarası vermek için; EKLE SAYFA NUMARALARI Hizalama ve Konum bölümleri isteğe göre ayarlanır. Alt bölümdeki BĠÇĠM seçeneği açılır, Numara stili belirlenir ve onaylanır. 19 BOġ BELGE seçeneği kullanılır. DOSYA SAYFA YAPISI KENAR BOġLUKLARI bölümünden sağ sol üst alt kenar boģlukları ayarlanır. GeniĢlik ve yükseklik ayarlamak için; yine aynı pencereden KAĞIT sekmesine geçilir. GeniĢlik ve yükseklik değerleri isteğe göre yapılır. Paragraf ayarlarını ayarlamak için; BĠÇĠM PARAGRAF seçeneği kullanılır. Girinti bölümünden sağ sol Özel / ilk satır bölümleri, önce ve sonra bölümlerinden pargraflar arası boģluğu, satır aralığı bölümünden de satırlar arasındaki boģluk ayarlanır ve onaylanır. Ġki paragraflık bir yazım çalıģması yapmak için =rand(2,5) Ģeklinde hazır yazım çalıģması oluģturabiliriz. EKLE RESĠM KÜÇÜK RESĠM seçeneği kullanılarak istenilen resim eklenir. Resmi metnin arkasına yerleģtirmek için; resim üzerinde SAĞ TUġ RESIM BIÇIMLENDIR DÜZEN sekmesine geçilir METNIN ARKASINA seçeneği iģaretlenir ve onaylanır. Daha sonra resim üzerine gelinip sol tuģ ile metnin üzerine taģınır BOġ BELGE seçeneği kullanılır. Belgemize sayfa numarası vermek için; EKLE SAYFA NUMARALARI Hizalama ve Konum bölümleri isteğe göre ayarlanır. Alt bölümdeki BĠÇĠM seçeneği açılır, Numara stili Çizim araç çubuğundaki OTOMATĠK ġekġl BELĠRTME ÇĠZGĠLERĠ bölümünden istenilen Ģekil seçilir ve çizilir. Ġçerisine istenilen metin yazılır, biçimlendirilir. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılark istenilen madde iģareti verilir. Belgeyi parolalı olarak kayıt etmek için; DOSYA 21

7 Ġstenilen metni yazarak, KOPYALA YAPIġTIR seçeneği kullanılarak istenilen sayıda çoğaltılır. BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılark istenilen madde iģareti verilir. Yapılan çalıģmanın tamamı seçilerek, BĠÇĠM SÜTUNLAR SÜTUN SAYISI 2 olarak ayarlanır ve onaylanır. Adımızın ilk harfini yazdığımızda ad soyad bilgilerinin gelmesi için; ARAÇLAR OTOMATĠK DÜZELTME SEÇENEKLERĠ OTOMATĠK DÜZELT DEĞĠġTĠRĠLEN bölümüne adımızın baģ harfini YERĠNE bölümüne ise metnin tamamı yazılır ve EKLE nir, onaylanır. Ekrana gelip adımızın baģ harfini yazıp boģluk ya da enter tuģuna basıldığında yazılan metnin tamamı gelecektir Son kullanılan dosya sayısını ayarlamak için; ARAÇLAR SEÇENEKLER GENEL SON KULLANILAN DOSYALAR LĠSTESĠ 22 EKLE araç düğmesi kullanılark istenilen metin yazılır ve onaylanır. Daha sonra alttaki veriler yazılır. ( adı soyadı.) Tamamı seçildikten sonra BĠÇĠM- SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama soldan, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 6 cm). Öncü iģaretlenir Ayarla seçeneği sonuna gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Alt satırdaki veriler yan yana yazılır ( müdür müdür yrd ). Seçim yapıldıktan sonra BĠÇĠM SEKMELER seçeneği açılır. Hizalama ortadan olmak üzere 2 tane sekme konulur, sekme durak yeri istenilen nokta yapılır ( örnek 2 cm diğer için de 10 cm). Ayarla seçeneği baģına gelinip Tab tuģuna basılarak sekme Çizim araç çubuğundaki OTOMATĠK ġekġl TEMEL ġekġller den istenilen çizim yapılır. WORD ART EKLE araç düğmesi kullanılarak verilen metin yazılır. Daha sonra alttaki 3 maddelik yazım çalıģması yapılır, tamamı seçildikten sonra BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılarak istenilen madde iģareti verilir. Belgeyi kaydetmek için; DOSYA KAYDET KONUM C: - DOSYA ADI verilerek KAYDET düğmesine basılır 23 Öncelikle baģlık yazılır ve biçimlendirilir.( kalın, ortalı, yazıboyutu, yazıtipi) Daha sonra Özel kelimesini yazmak için EMEL kelimesinin baģına gelinip, çizim araç çubuğundaki WORDART 24 Öncelikte BĠÇĠM SÜTUNLAR SÜTUN SAYIS 3 olarak ayarlanır ve onaylanır. Birinci sütuna istenilen metin yazılır. Diğer sütuna geçmek için EKLE KESME SÜTUN SONUNA seçeneği kullanılarak 3. sütuna geçilir ve yine verilen metin yazılır. Metinlerin tamamı seçilerek BĠÇĠM MADDE ĠġARETLERĠ ve NUMARALANDIRMA seçeneği kullanılarak istenilen madde iģareti uygulanır. Daha sonra imlecimiz 2. sütunda yazdıklarımızın sonundayken çizim araç çubuğundaki OTOMATĠK ġekġl BELĠRTME ÇĠZGĠLERĠ bölümünden istenilen çizim seçilir ve 2. sütuna çizilir ve içindeki metin yazılır.

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU UYGULAMA SORULARI GEÇMĠġ UYGULAMA SORULARINDAN DERLENMĠġTĠR. WINDOWS SORULARI SORU 1: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

TC BİECİK İL MİLLİ HALK YIL

TC BİECİK İL MİLLİ HALK YIL TC BİECİK İL MİLLİ HALK YIL halk a saa yeri Sö bi Ilimiz fgffhfhfgh fhfhfghfgh Microsoft Power Point programını çalıştırınız. Slaytın zemin rengini yeşil yapınız. Otomatik şekil kullanarak gri

Detaylı

Microsoft Word 2010 Uygulama 1

Microsoft Word 2010 Uygulama 1 Microsoft Word 2010 Uygulama 1 1. Bulunduğunuz bilgisayarın Belgelerim klasörü altında adına kendi numaranızı verdiğiniz bir klasör oluşturun. Uygulamaya başlamadan önce Elektronik Destek Sisteminde bulunan

Detaylı

Office 2007 Otomatik Düzelt Seçenekleri

Office 2007 Otomatik Düzelt Seçenekleri Sırasıyla öncelikle; Microsoft Office Düğmesi, Word, Yazım Denetleme, Otomatik Düzeltme ne gireriz. Otomatik Düzelt penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir. 1.)Otomatik Düzeltme

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

Yeni bir belge açınız. Belgeyi Masaüstünde numara_ad_soyad şeklinde. Sayfanın yapısını üst:2, alt:1,5, sol:2, sağ:1 olarak ayarlayınız(8p)

Yeni bir belge açınız. Belgeyi Masaüstünde numara_ad_soyad şeklinde. Sayfanın yapısını üst:2, alt:1,5, sol:2, sağ:1 olarak ayarlayınız(8p) Yeni bir belge açınız. Belgeyi Masaüstünde numara_ad_soyad şeklinde kaydediniz.(ör:51_ali_ay)(p) Sayfanın yapısını üst:, alt:1,5, sol:, sağ:1 olarak ayarlayınız(8p) Sayfaya üst bilgi olarak Paket Programlamaları

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi MİCROSOFT WORD Giriş Bilgisayarlar insan yaşamına girmeden önce yazı, mektup, kitap, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Artık günümüzde bilgisayarların yoğun

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

OfficeExcelProgramıAnlatımı

OfficeExcelProgramıAnlatımı OfficeExcelProgramıAnlatımı Panoyu Kullanmak Microsoft Office programlarında kopyalama ve taşıma işlemi yapılırken kopyalanan veya kesilen metin, resim vb. kısımlar panoda saklanır. 24 adet kopyalama veya

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI-2 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

EXCEL 2007 DERS NOTLARI. Office düğmesi Hızlı EriĢim Çubuğu BaĢlık Çubuğu Formül Çubuğu

EXCEL 2007 DERS NOTLARI. Office düğmesi Hızlı EriĢim Çubuğu BaĢlık Çubuğu Formül Çubuğu EXCEL 2007 DERS NOTLARI Excel bir hesap tablosu programıdır. Excel programı, her türlü veriyi tablolar ya da listeler halinde tutar ve bu verilerle ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma

Detaylı

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu:

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu: Resim-2 Resim-1 WORD 2010 PROGRAMI Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Bölüm-6 Excel XP - 1 -

Bölüm-6 Excel XP - 1 - Bölüm-6 Excel XP - 1 - EXCEL PROGRAMININ BAŞ LATILMASI VE ÖZELLİ KLERİ Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Hesap tablosu programları pek çok hesaplamanın bir tablo üzerinde yapılmasını Sağlar.

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

WINDOWS SORULARI SORU: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz. CEVAP: Başlat Menüsü açılır ya da klavyeden F3 tıklanır ve arama

Detaylı

Bö lü m 6: Kelime İ şlemciler

Bö lü m 6: Kelime İ şlemciler Bö lü m 6: Kelime İ şlemciler Könü 3: Tablö ve Resim Ekleme ve Dü zeltme Hazırlayan: Serdar Engin Koç Bü könü bittiğinde; Belgeye resim, küçük resim, şekil ve SmartArt ekleme Metin kutusu ekleme ve biçimlendirme

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) Kelime İşlemi Programı Nedir? Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI 1) Word de metni yazmaya yeni sayfadan devam etmek için ne yapılmalıdır? a) Yeni sayfaya kadar sürekli [Enter] yapılır b) Yeni sayfaya kadar sürekli [Boşluk] tuşlanır c) Ekle menüsünden Sayfa Sonu seçilir

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluģturan ögeler nelerdir? AraĢtırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

WORD KULLANIMI OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER

WORD KULLANIMI OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER Office Word Programı ile çalışma sayfamıza Yazı yazabilir, Yazılarımızın görünümlerini değiştirebilir, Tablolar

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997-2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007

GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007 GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007 Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Kopyalanmış veya kesilmiş metni imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Seçili olan

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

.. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH.

.. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH. .. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH. A 1-a) Excel hangi işlemleri yapmada kullanılan bir programdır? Yazınız

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı

13. MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖRNEK ETKİNLİK

13. MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖRNEK ETKİNLİK 59 ÖRNEK ETKİNLİK DERS : MESLEKİ BİLGİSAYAR DÖNEM : 4 5 YAKLAŞIK SÜRE : 40 Dakika ÖĞRENME ALANI : İşletim Sistemi ÜNİTE : İşletim Sisteminin Kullanılması TEMEL BECERİLER : İletişim Araştırma - sorgulama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI VE PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 GİRİŞ SEKMESİ... 6 1-) GİRİŞ SEKMESİ-PANO GRUBU... 6 GİRİŞ

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA BÖLÜM 10 C- ÇALIŞMA TABLOSU 1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA Microsoft Excel, Microsoft firmasının hazırladığı hesap tablo işlemlerini yapmak amacıyla kullanılan bir ofis programıdır. Yaygın

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

6. NESNE İŞLEMLERİ 6.1. Resim Ekleme Ekle Çizimler Resim Küçük Resim : Ekle Resim Ekle : Ekle Çizimler 6.2. Şekil Ekleme Ekle Çizimler şekiller

6. NESNE İŞLEMLERİ 6.1. Resim Ekleme Ekle Çizimler Resim Küçük Resim : Ekle Resim Ekle : Ekle Çizimler 6.2. Şekil Ekleme Ekle Çizimler şekiller 6. NESNE İŞLEMLERİ Bu bölümde nesnelerin nasıl eklendiğini ve nasıl biçimlendirildiğini öğreneceğiz. 6.1. Resim Ekleme Kelime işlemci programı, hazırlamış olduğumuz belgenin istenilen yerine resim ekleme

Detaylı

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları Microsoft Office Word 2007 Ders Notları A. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

ÜNİTE MICROSOFT EXCEL - III TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE MICROSOFT EXCEL - III TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MICROSOFT EXCEL - III İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çalışma sayfasına yeni nesneler eklemek Veriler ile ilgili işlemler Grafikler Formüller Sıralama Yapmak Filtreleme Yapmak Sabit

Detaylı