ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Bilgisayar Eğitimi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eğitim Teknolojisi Gazi Üniversitesi 2007 Doçentlik Eğitim Teknolojisi Mevlana Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Hastane Otomasyonu. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Ayrıntılama Kuramına Dayalı Bir Öğretimde Bellek Destekleyicilerin Öğrencilerin Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Danışman: Doç. Dr. Ahmet MAHİROĞLU Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Mühendislik Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzman Eğitim Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretmen Uşak Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğr.Gör. Kırşehir Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Öğr.Gör. Eğitim Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Mevlana Üniversitesi Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Mevlana Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Aygün, M. (2011). Algo-Heuristik Kurama Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Sunum Hazırlama Becerilerine ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ahi

2 Evran Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Türkçapar, Ü. (2011). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Kazanma Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. (Eş Danışman Olarak) Projelerde Yaptığı Görevler : Korkmaz, Ö. (2012). Robotlarla İşitme ve Görme Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri. (Uzman Personel) İdari Görevler: 1. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kurucu Bölüm Başkanlığı ( ) 2. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ( ) 3. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı ( ) 4. Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) 5. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı ( ) 6. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ( ) 7. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği ( ) 8. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın kurulu Üyeliği ve Editör Yardımcılığı ( ) 9. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü ( ) 10. Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kurucu Bölüm Başkanlığı ( ) 11. Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği ( ) 12. Mevlana International Journal of Education Dergisi Kurucu Editörlüğü (2011-) 13. Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012- )

3 14. Mevlana Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü (2012-) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching Society Ödüller : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İnternet Tabanlı programlama Bilgisayar I Nicel Veri Analizi ve Ölçek Geliştirme(YL) Eğitimde Bilgi Teknolojileri II Veri Tabanı Yönetim Sistemi Zeki Öğretim Sistemleri Bilgisayar II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İnternet Tabanlı programlama Bilgisayar I BÖTE de Bilimsel Araştırma Yöntemleri (YL) Eğitimde Bilgi Teknolojileri II Veri Tabanı Yönetim Sistemi Zeki Öğretim Sistemleri Bilgisayar II Mobil Öğrenme Ortamları(YL) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Usta., E., Korkmaz, Ö., Kurt, İ.(2014). The Examination of Individuals Virtual Loneliness States in Internet Addiction and Virtual Environments in Terms of Interpersonal Trust Levels. Computers in Human Behaviors, 36: (SSCI) A2. Korkmaz, Ö., Usta, E., Kurt, İ. (2014). Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe eğitim dergisi. Yayında (SSCI)

4 A3. Çelik V., Yeşilyurt, E., Korkmaz, Ö., Usta, E. (2014). From the Perspective of Loneliness and Cognitive Absorption Internet Addiction as Predictor and Predicted. Aurasya journal of Mathematics, Science & Technology Education. 10(4): on press.(ssci) A4. Korkmaz, Ö., Altun, H., Usta, E., Özkaya, A. (2014). The Effect of Activities in Robotic Applications on Students Perception on the Nature of Science and Students Metaphors Related to the Concept of Robot. International Journal on New Trends in Education and Their Implications - Ijonte.5(2): A5. Korkmaz, Ö., Altun, H. (2014). A Validity and reliability study of the Learning Computer Programming Attitude Scale (LeCoPAS). Mevlana International Journal of Education, 4(1): A6. Korkmaz, Ö. (2013). The Effects of Different Interaction Types in Web-Based Teaching on the Attitudes of Learners towards Web-Based Teaching and Internet. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 14(2): (ERIC) A7. Korkmaz. Ö., Altun, H. (2013). Adapting Computer Programming Self-Efficacy Scale and Engineering Students Self-Efficacy Perceptions. Wulfenia Journal Klagenfurt, Austria, 20(3):56-71 (SCI) A8. Korkmaz, Ö., Altun, H. (2013). Engineering and Ceit student s attitude towards learning computer programming. Journal of Academic Social Science Studies (JSSS), 6(2): Doi Number :http://dx.doi.org/ /jasss_690 A9. Yeşil, R., Korkmaz, Ö., (2013). The impact of different question-based instructional applications on students academic achievement. Journal of Academic Social Science Studies (JSSS), 6(1):1-15. Doi:http://dx.doi.org/ /jasss_503 A10. Aygün, M., Korkmaz, Ö. (2012). Impact of blended learning environments based on algo-heuristic theory on some variables. Mevlana International Journal of Education, 2(2): A11. Alsancak, D., Korkmaz, Ö. (2012). Analyzing Cyber Bullying In Terms Of Some Variables and Its Relationship With Problematic Internet Use. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Special Issue I: (SSCI) A12. Altın, H., Korkmaz, Ö. (2012). Computer and Electrical & Electronic Engineering Students' Attitude towards Cooperative Learning. Cypriot Journal of Educational Sciences, 7(3).

5 A13. Korkmaz, Ö. (2012). A Validity and Reliability Study of the Online Cooperative Learning Attitude Scale (OCLAS). Computer & Education, 59(4): Doi: /j.compedu (SSCI) A14. Korkmaz, Ö. (2012). Students Difficulties in and Opinions about Designing Algorithms According to Different Instructional Applications. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Special Issue I: (SSCI) A15. Korkmaz, Ö. Kaya, S. (2012). Adapting Online Self-Regulated Learning Scale Into Turkish. Turkish Journal of Distance Education (TOJDE), 13(1) (ERIC) A16. Korkmaz, Ö. (2012). The Impact of Critical Thinking and Logical-Mathematical Intelligence on Algorithmic Design Skills. Journal of Educational Computing Research, 46(2). Doi: (SSCI) A17. Korkmaz, Ö. (2012). The Effects of Web-Based Learning On The Psychomotor Skills And Attitude Toward Course Of Students. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(3): (SSCI) A18. Korkmaz, Ö., Şahin, C., Usta, E. (2011). The relationship between interaction and audience anxiety levels and internet addiction of adults. Contemporary Education Technology, Volume 2, Issue A19. Korkmaz, Ö. (2011). Study of validity and reliability of self-efficacy scale of teaching material utilization. Educational Research and Review (ERR). 6(15): DOI: /ERR (ERIC) A20. Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2010). A comparison of different teaching applications based on questioning in terms of their effects upon pre-service teachers good questioning skills. College Student Journal. December. 44(4) (ERIC) A21. Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2010). Reliability and validity analysis of the multiple intelligence perception scale. Education. Project Innovation Inc. Volume 131, Issue (ERIC) A22. Korkmaz, Ö., Aygün. M. (2010). Students perceptions toward vitamin education support service. International Journal On New Trends in Education and Their Implications - IJONTE. Vol 1, No A23. Yeşil, R., Korkmaz, Ö (2009). The impact of learning -teaching applications based on questioning upon students critical thinking dispositions and levels. The Social Science. 4(5)

6 A24. Korkmaz, Ö (2009). Primary perceptual filed in visual materials. The Social Science. 4(5) A25. Korkmaz, Ö., Karakuş, U. (2009). The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). Volume 8, Issue 4 (October) (SSCI) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Korkmaz. Ö. (2014). The Reasons of Campus Students Resistance to Distance Education. International Conference on New Trend in Educational Technology Cyprus: April B2. Korkmaz, Ö. (2014). New Trends on Mobile Learning in The Light of Recent Studies. 2th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Afyon: May. B3. Altun, H., Korkmaz, Ö., Özkaya, A., Usta, E., (2013). Lessons Learned From Robot- In-Class Projects Using LEGO NXT and Some Recommendation. TEEM 13. Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality Conference, Salamanca, Spain: November 14-15, doi> / B4. Kurt, İ. Korkmaz, Ö. (2013). Öğretmen Adaylarının Sanal Sınıflara İlişkin Görüşleri 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Erzurum: 6-8 Haziran. B5. Korkmaz, Ö. (2013). Öğrencilerin Sanal Sınıflardaki Sınıf Topluluğu Hissetme Düzeyleri. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Erzurum: 6-8 Haziran. B6. Altun, H., Korkmaz, Ö., Özkaya, A., Usta, E., (2013). Investigating Students Metaphor related to concept of robot. 2nd Conference on Educational Sciences "Information and Communication Technologies in Education", March. Beder University, Tirana, Albania. B7. Özkaya, A., Korkmaz, Ö., Usta, E., Altun, H. (2013). Samples of activities effective in instilling science process skills within the context of modeling robot hearing and vision, and related student opinions. 2nd Conference on Educational Sciences "Information and Communication Technologies in Education", March. Beder University, Tirana, Albania.

7 B8. Korkmaz, Ö., Usta, E., Altun, H., Özkaya, A. (2013). The effect of activities in a robotic project on the students perception on the nature of science. 2nd Conference on Educational Sciences "Information and Communication Technologies in Education", March. Beder University, Tirana, Albania. B9. Altun, H., Korkmaz, O. (2013). Computer and Electrical & Electronic Engineering Students' Attitude Towards Cooperative Learning, AWERProcedia Information Technology & Computer Science. [Online]. 4: Available from: Proceedings of 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), November 2012, University of Barcelon, Barcelona, Spain. B10. Korkmaz, O., Altun, H. (2013) Adapting Programming Self-Efficacy Scale in Turkish, AWERProcedia Information Technology & Computer Science. [Online]. 3: Available from: ITCS. Proceedings of 3rd World Conference on Information Technology (WCIT- 2012), November 2012, University of Barcelon, Barcelona, Spain. B11. Korkmaz, Ö., İ. Çakıl, (2012): Teachers difficulties about using smart boards. 2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR-2012). Nicosia North Cyprus June., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, p B12. Korkmaz, Ö. (2012): Prospective CITE teachers' self-efficacy perceptions on programming. 2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR-2012). Nicosia North Cyprus June., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, p B13. Korkmaz, Ö. (2011). Academic achievement and opinions of ceit students graduating from vocational high schools. World Conference on Educational Technology Researches, Cyprus: Near East University. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28 (2011) B14. Şahin, C., Korkmaz, Ö., Usta, E. (2011). The correlation between interactionaudience anxieties and internet addiction levels of adults. World Conference on Educational Technology Researches, Cyprus: Near East University. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28 (2011) B15. Korkmaz Ö. (2011). The impact of critical thinking and logical-mathematical intelligence on algorithmic design skills in different applications. IETC 2011, İstanbul: May. Proceeding Book, p

8 B16. Korkmaz Ö. (2011). Students opinions about designing algorithms according to different instructional applications. IETC 2011, İstanbul: May. Proceeding Book, p B17. Alsancak, D., Korkmaz, Ö. (2011). The Investigation of cyber bullying level of teacher candidates in relation to several variables.. IETC 2011, İstanbul: May. Proceeding Book, p B18. Usta, E., Korkmaz. Ö., (2010). Farklı öğretim uygulamalarına göre öğrencilerin algoritma oluştururken yaşadıkları güçlükler. 4th International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS 2010), Konya September. ISBN: Sayfa B19. Korkmaz. Ö., Demir, B. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Çalışmalarının Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Algılarına ve Tutumlarına Etkisi. 4th International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS 2010), Konya September. ISBN: Sayfa B20. Korkmaz. Ö., Tunç, s. (2010). Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin bilgisayar ve internet temelli öğretim materyallerinden yararlanma düzeyleri ve öğretmen görüşleri. 4th International Computer And Instructional Technology Symposium (ICITS 2010), Konya September. ISBN: Sayfa B21. Korkmaz. Ö., Aygün, M. (2010). Teachers perceptions toward the vitamin education support services. 4th International Computer And Instructional Technology Symposium (ICITS 2010) Konya September. ISBN: Sayfa B22. Korkmaz. Ö; Yeşil, R. (2010). The effect of groups created on the basis of different variables upon Success and attitudes toward the use of technology, and student opinions. World Conference on Educational Science (WCES 2010), İstanbul 4-8 February, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p B23. Yeşil, R; Korkmaz. Ö. (2010). A comparison of different teaching applications based on questioning in terms of their effects upon pre-service teachers good questioning skills. World Conference on Educational Science (WCES 2010). İstanbul 4-8 February, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p B24. Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2008). Media and television literacy of candidate teachers. 2nd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Kusadasi: April. Proceeding Book ISBN: pp

9 B25. Usta, E., Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2008). Öğretim elemanlarının bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri. The 8th International Educational Technology Conference, Eskisehir: May. Url: ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/61.doc pp B26. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2007). Bellek destekleyicilerin öğrenmeye ve hatırlamaya etkisi. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Mayıs. Bildiriler Kitabı ISBN: (Doktora Tezinden). B27. Korkmaz, Ö. (2009). Bellek destekleyicilerin etkililiğine yönelik öğrenci görüşleri. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon 7-9 Ekim. Bildiriler Kitabı. p ISBN: C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Korkmaz, Ö. (2007). Kelime İşlemci (IV. Bölüm). Editör: Bilal Güneş. Bilgisayar-I. Ankara EDM Yayıncılık. C2. Korkmaz, Ö. (2003). Eğitim Fakülteleri için Bilgisayara Giriş, Ocak Yay., Ankara C3. Korkmaz, Ö. (2013). İlk ve ortaöğretimde Öğretimsel Amaçlı Teknoloji Kullanımı. Editör: Prof. Dr. Kürşat Çağıltay- Doç. Dr. Yüksel Göktaş. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. Pegem Akademi Yay. C4. Korkmaz, Ö. (2014). Web Tabanlı Programlama. Sürat Üniversite Yay. (Basımda) D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Korkmaz, Ö. (2013). Böte Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenmeye Dönük Tutumları ve Görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), D2. Korkmaz, Ö., Demir, B. (2012). Meb Hizmetiçi Eğitimlerinin Öğretmenlerin Bilgi ve İletişi Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına ve Bilgisayar Öz-Yeterliklerine Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2(1), D3. Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2012). Öğretmenler Odasında Gündem. Pamukkale Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, 32: D4. Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2011). Orta Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Öz Algıları Çerçevesinde Çoklu Zeka Profilleri. İnönü Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3):

10 D5. Korkmaz, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya dönük öz-yeterlilik algıları. Eğitim Teknolojisi Araştırmaları Dergisi, 2(4). D6. Korkmaz, Ö., Şahin, A., Yeşil, R. (2011). Candidate teachers attitude toward scientific research. International Online Journal of Educational Sciences.3(3), D7. Korkmaz, Ö. (2011). The effect of message type on primary perceptual field in visuals. International Journal Of Human Science, 8(1) D8. Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2011). Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Science, 8(2) D9. Korkmaz, Ö., Aygün, M. (2011). Vitamin Eğitsel Destek Hizmetine İlişkin Öğretmen Algıları. Milli Eğitim Dergisi Sayı 192: D10. Şahin, C., Korkmaz, Ö.(2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması. Selçuk Ün. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı D11. Korkmaz, Ö., Şahin, A., Yeşil, R. (2011). Study of validity and reliability of scale of attitude towards scientific research. Elementary Education Online. 10(3), D12 Korkmaz, Ö. Yeşil, R. (2011). Öğretmen adaylarının sorulara ilişkin nitelik algıları ve oluşturdukları soruların değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 21: D13. Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2011). Cinsiyet temelli gruplarla çalışan öğrencilerin başarılarının, teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının ve grupla çalışmaya ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi. Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Say 1, D14. Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2011). Orta öğretim kurumlarının öğrencilerin çoklu zeka profillerine etkisi. Çukurova Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı D15. Korkmaz, Ö. Şahin, A., Yeşil, R. (2011). Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri. Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1) D16. Usta, E., Korkmaz, Ö. (2010). Pre-service teachers computer competencies, perception of technology use and attitudes toward teaching career. International Journal Of Human Science, Vol 7. Issue D17. Korkmaz, Ö., Usta, E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ile algıladıkları etkileşim-izlenme kaygıları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 14, sayı

11 D18. Korkmaz, Ö, Tunç, S. (2010). Mesleki-teknik eğitim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet temelli öğretim materyallerinden yararlanmaya ilişkin görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı D19. Korkmaz, Ö, Yeşil, R. (2010). Mesaj tasarım aracı olarak soruların kullanımının soru sorma becerilerine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı D20. Korkmaz, Ö. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 7 Sayı D21. Korkmaz, Ö., Usta, E., Güzeller, C. (2009). Öğretmen adaylarının doğru eğitim yazılımı seçmeye yönelik değerlendirme yeterlilikleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı D22. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2009). Üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt 17, Sayı D23. Yeşil, R, Korkmaz, Ö., Kaya, S. (2009). Eğitim fakültesindeki akademik başarının kamu personeli seçme sınavındaki başarı üzerindeki etkisi. Fırat Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı D24. Korkmaz, Ö, Yeşil, R. (2009). Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı D25. Korkmaz, Ö, Yeşil, R, Aydın, D. (2009). Öğretmen adaylarının çoklu zeka algıları. Selçuk Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı D26. Korkmaz, Ö. (2009). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeyleri. Ahi Evran Ün. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı D27. Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının televizyon bağımlılıkları, okuryazarlık düzeyleri ve televizyonun eğitselliğine ilişkin düşünceleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı D28. Kaya, S., Korkmaz, Ö. (2007). Zeki öğretim sistemi olarak tasarlanan exceltutor un öğrenmeye etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 8, Sayı D29. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2007). İnternet kafelerin kullanım amaçları ve eğitim düzeyine göre farklılıklar. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 8, Sayı D30. Güzeller, C., Korkmaz, Ö., (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 15, No: D31. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2007). Beyin bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 15, No:

12 D32. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2007). Ayrıntılama kuramına dayalı bir öğretimde bellek destekleyicilerin öğrencilerin başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 8, Sayı E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Korkmaz, Ö. Mahiroğlu, A. (2007). İnternet kafelerden yararlanan üniversite öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanım alışkanlıkları (Kırşehir örneği). Gaziosmanpaşa Ün. Tokat: XVI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. F. Diğer yayınlar : F1. Korkmaz, Ö., Usta, E. (2011). Distance education trends and new directions, The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2011), Azerbaijan, Baku, October (Tam Metin Basılmadı). F2. Aydın, D., Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2010). A descriptive study on the level of communicative skills among teacher trainees. 11th International Conference On Further Education In The Balkan Countries, Turkey: Selçuk University. (Tam Metin Basılmadı). F3. Korkmaz, Ö., Yeşil, R., Aydın, D. (2010). Candidate teachers' perceived multiple intelligences, 11th International Conference On Further Education In The Balkan Countries, Turkey: Selçuk University. (Tam Metin Basılmadı). F4. Korkmaz, Ö. (2007). Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde Bellek Destekleyiciler. Aşıkpaşa ve Türkçe Bilgi Şöleni, Kırşehir, Mayıs. (Doktora Tezinden).

13 Ek 1: Yüksek Lisans Tez Özeti. ÖZET Yaptığımız araştırmalarla; bir hastane otomasyonunun, hastanelerde yapılan hasta kayıt işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, arşiv kayıtlarına hızlı ulaşım sağlayarak tedavi anında gerekli olan bilgilere hızlı, doğru ve güvenilir olarak erişmek, bilgileri güvenilir bir şekilde arşivlemek gibi işlevleri yerine getirmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu yüzden aşağıdaki özelliklere sahip olan, genel amaçlı bir Hastane Otomasyonu hazırlanmıştır; Bu program aracılığı ile kayıt işlemleri hızlandırılmış ve kayıt tekrarları önlenmiştir. Tedavi süreci içerisinde doktorlar, hastaları ile ilgili her türlü bilgiye kendi monitörlerinden ulaşabilmektedir. Hastaların tüm başvuruları ayrı ayrı düzenlenmekte ve gerektiğinde hastanın geçmişte yaşadığı rahatsızlıklar ve uygulanan tedavilere arşiv numarası aracılığı ile kolayca ulaşılabilmektedir. Genel başvuru oranı, hastalık, personel, teçhizat... gibi değişkenler için gerekli istatistikler otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Her hasta için tedavi giderleri otomatik olarak hesaplanarak ilgili kişi veya kuruşlara fatura düzenlenebilmektedir. Program içerisinde kullanım anında gerek duyulabilecek bilgilerle donatılmış güçlü bir yardım sistemi mevcuttur. Programda yer alan tüm bilgiler yazıcıdan alınabilmektedir. Program Microsoft Access for Windows veri tabanı ile çok kullanıcılı olarak geliştirilmiştir.

14 Ek 2: Doktora Tez Özeti. ÖZET AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI BİR ÖĞRETİMDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ KORKMAZ, Özgen Eğitim Teknolojisi Doktora Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet MAHİROĞLU Haziran 2007, ix+207 sayfa Bu araştırmanın amacı; öğretimi ayrıntılama kuramı uyarınca ve kuramın önerdiği bilişsel strateji uyaranları kısmında bellek destekleyicilere yer verilerek oluşturulan tasarımın, başarıya ve kalıcılığa etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, yarıyılında Ahi Evran Ün. Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği üçüncü yarıyıl programında bulunan Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi dersini alan iki şubede 54 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öntest-sontest-izleme testi kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Gruplara uygulama öncesinde öntest, uygulama sonunda sontest, bitiminden üç hafta sonra da kalıcılık testi uygulanmıştır. Öntest ve kalıcılık testi için aynı test kullanılmış, sontest olarak ise denk farklı bir test kullanılmıştır. Deney grubunda öğretimi ayrıntılama kuramı ve bellek destekleyiciler kullanılarak hazırlanan power point sunusu kullanılmış, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Yapılan varyans ve kovaryans analizleri sonucunda deneysel yöntemin, bilgi ve kavrama düzeylerinde başarıya ve bilgi düzeyindeki kalıcılığa, geleneksel öğretim yaklaşımına göre daha çok katkı sağladığı, ancak uygulama ve analiz düzeyinde başarıya ve kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde kalıcılığa katkısının geleneksel yöntemden farklı olmadığı bulunmuştur. Bu bulgular ışığında şunlar önerilmiştir: 1.Özellikle bilgi ve kavrama basamaklarındaki öğrenmeyi gerçekleştirmek ve bilgi basamağında kalıcılığı sağlamak üzere bellek destekleyiciler ile birlikte öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı yaklaşım tercih edilmelidir. 2.Öğrencilerin hatırlamakta güçlük çektikleri içeriklerde bellek destekleyicilerin özellikle bilgi ve kavrama düzeylerinde kullanılması, öğrenme düzeylerine katkı sağlayabilir. 3.Benzer şekilde bellek destekleyiciler, farklı derslerde sunularak ve bellek destekleyicilere yönelik daha fazla alıştırma yaptırılarak araştırma tekrarlanmalıdır.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı