Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1963 yılında Ankara da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun oldu de Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde Farmakoloji Doktorasını tamamladı yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakolji ABD nda Yrd.Doç.Dr. olarak çalışmaya başladı. Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Özellikle kronofarmakoloji, immünofarmakoloji, ağrı ve kardiyovasküler farmakoloji alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Diyabete Bağlı İkincil Hastalıklar (Komplikasyonlar) Diabetes Mellitus (şeker hastalığı) karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında bozuklukla karakterize, yüksek kan glukoz seviyeleriyle seyreden ve vücutta pek çok sistemi etkileyerek yaşam boyu devam eden bir hastalıktır. Tedavi altında olsun veya olmasın tüm diyabet hastalarında kan şekeri (plazma glukoz) düzeylerinin kontrol altında olmadığı durumlarda kısa (akut) ve uzun (kronik) dönemde çeşitli sistem, organ veya doku hasarları ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu hasarlara diyabete bağlı ikincil hastalıklar (komplikasyonlar) adı verilir. Hipoglisemi (düşük kan şekeri), ketoasidoz (diyabetik koma), laktik asidoz, bakteri/mantar enfeksiyonları, hiperglisemik nonketotik koma diyabetin akut komplikasyonlarıdır. Kronik komplikasyonlar arasında ise, mikrovasküler hasarın en sık görüldüğü; retinopati (gözlerin hasar görmesi), nöropati (sinirlerin hasar görmesi), nefropati (böbreklerin hasar görmesi) ve makrovasküler hasarın en sık görüldüğü; hızlanmış damar sertliği, diyabetik ayak, koroner arter hastalığı ve impotens (cinsel isteksizlik veya yetersizlik) vardır. Bu komplikasyonlar hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetlilerde ortaya çıkabilir. Özellikle kronik olanlar yıllar boyunca belirti vermeden 39

2 Diyabete Bağlı İkincil Hastalıklar ilerleyebilir. Bu nedenle tüm diyabet tanısı alan hastaların şikayetleri olmasa bile, yılda en az bir kere komplikasyonlar açısından muayene ve tetkikleri yapılmalıdır. ABD ve Kanada da 29 merkezde yapılan Diyabet Kontrolü ve Komplikasyonları Çalışması (DCCT) ye ilişkin sonuçlar, yoğun insülin tedavisiyle kan şekeri düşürülmesinin, komplikasyonları azalttığını göstermiştir. 1 Pekçok çalışmada kan şekeri düzeyinin kontrolünün sağlanması ile diyabet komplikasyonlarının ortaya çıkışının geciktirilmesi ve hasarın azaltılmasının mümkün olduğu gösterilmiştir. 1,2,3 Hastalarda kan şekeri kontrolü yanında kan basıncı, lipid, kolestrol, trigliserid değerleri, kilo ve diyet takibi de önemlidir. Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen Diyabet 2020: Vizyon ve Hedefler projesi kapsamında çalıştaylar yapılmış ve Türkiye de diyabetin tüm yönleri ile mevcut durumu ve sorunları ortaya konulmuştur. Ülkemizde yapılan araştırmalar tedavi aşamasındaki hastaların %60-70 inde aslında komplikasyonların başladığını, yani geç kalındığını göstermektedir. Tüm sağlık profesyonellerini (hekimler, eczacılar, hemşireler diyetisyenler) ve diyabet hastalarını kapsayan, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu nun desteklediği bu proje ile ülkemizdeki diyabet hastalarını etkili bir şekilde izlemek ve tedavi etmek, diyabete bağlı organ hasarlarını ve komplikasyonları kontrol altına almak amaçlanmıştır. Diyabet hastalığının tedavisi kadar komplikasyonlarının önlenmesinin de hayati öneme sahip olduğu açıktır. Sık görülen diyabet komplikasyonlarından diyabette mantar enfeksiyonları, diyabetik ayak, diyabetik nöropati ve diyabetik nefropatinin belirti, tanı ve tedavisi hakkında özet bilgi aşağıda verilmiştir. Diyabet ve Mantar Enfeksiyonları Diyabetli kişiler bakteri ve mantar enfeksiyonlarına daha yatkındırlar. Diyabetli ve diyabetli olmayan hastalarda yapılan bir çalışmada kan şeker düzeyi ile, pozitif mantar bulgularının yüzdesi arasında paralellik bulunmuştur. 4,5 Enfeksiyonlar, sıklıkla idrar yolları ve üst solunum yollarında ve deride ortaya çıkabilir. 4 Onikomikoz ve dermatomikozların değişken bir epidemiyolojisi vardır ve genellikle dermatofitler, mayalar ve non-dermatofitik mantarlar tarafından oluşturulurlar. 6,7 Diyabetik Hastalarda Onikomikoz; Onikomikoz belirtileri arasında, tırnaklarda sarı-yeşil veya kahverengi renklenme, kırılma, dökülme, ayaklarda kötü koku ve kaşıntı vardır. Onikomikoz, olası sekeller nedeniyle diabetik hastalar için daha büyük bir risk taşımaktadır. Özellikle ciddi nöropatisi olan yüksek riskli diyabet hastalarında ortaya çıkan duyu kaybı, bu kişilerin onikomikoz için karakteristik olan keskin, kırılgan veya enfekte tırnakların neden olabileceği küçük sıyrıklar ve ülserasyonların farkına varmamalarına neden olabilir. Bu lezyonlar sonuçta ciddi paranoşi (tırnak dibi iltihabı), selülit veya bakteriyel enfeksiyona dönüşebilir ve diyabetik ayağın şiddetine katkıda bulunabilir. Diyabetik hastalarda ihmal edilmiş enfekte tırnak yatağı erozyonları osteomiyelite (kemik iltihabı) neden olabilir. 5 Diğer Yüzeyel Mantar Enfeksiyonları; Onikomikoz genellikle diyabet hastalarında ihmal edilmemesi gereken bir durum olan tinea pedisle birliktelik gösterir. Tinea pedis, plantal veya parmak arası derisinde, bakterinin giriş kapısı olarak fissürlere ve derin enfeksiyonlarla birlikte ciddi sonuçlara neden olabilir. Diyabet hastalarının hastaneye başvurularının %7.5 inin paranoşi nedeniyle olduğu gösterilmiştir. Diyabetli hastalarda fungal enfeksiyonların bir diğer nedeni de Candida 40

3 albicans tır. Bu enfeksiyon daha çok sıcak, nemli ve kıvrımlı derinin olduğu yerlerde olur. Daha çok meme altında, tırnak çevresinde, ayak ve el parmakları arasında, saç diplerinde, koltuk altında ve kasıkta görülür. 4,5,6,7 Halen tedavide klasik ve yeni nesil antigungal ajanlar kullanılmaktadır. Griseofulvin: Bu ajan, geleneksel olarak primer tedavi seçeneğidir. Fakat relatif olarak onikomikozda zayıf etkilidir ve tedavi süresi uzundur. Bu yüzden yeni nesil antifungal ajanlar bu ilacın yerini almıştır. Azol ve allilamin türevleri: Azol antifungalleri olan itrakonazol ve flukonazol ile allilamin türevi antifungal olan terbinafin, ayak parmaklarındaki onikomikozun etkili tedavisi için yeni olanaklar sunmaktadır. Bu ajanların, yüksek fayda-risk oranına ve kısa tedavi süresine sahip olmaları, klinik ve terapötik tercihlerini önemle etkilemektedir. Terbinafin 12 hafta boyunca devamlı, flukanozol haftada bir kez, itrakonazol bir hafta kullanılıp 3 hafta ara verilecek şekilde (puls) kullanılır. Fungal aktivite spektrumunu bilmek optimal tedavi açısından önemlidir. Terbinafin primer olarak dermatofitlere karşı aktiftir ve bazı Candida suşlarına da etkilidir. Terbinafin ayrıca bazı non-dertmatofit küflere karşı da etkilidir. İtrakonazol dermatofitler, Candida suşları ve non dermatofit küfleri içeren geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir. Terbinafin ve itrakonazolün diyabetik hastalardaki mantar enfeksiyonlarında etkinliği kanıtlanmıştır. Diğer yandan flukanozolün antidiyabetik ajanlarla etkileşebildiği ve hipoglisemik epizod ihtimali olduğu daima akılda tutulmalıdır. nöropatik ağrılar ortaya çıkabilir. Harabiyete uğrayan sinirin fonksiyonuna göre motor, duyusal veya otonomik etkiler ortaya çıkar. 8,9,10 Motor Nöropati; kas zayıflığı veya atrofisi yaparak ayak deformasyonu, değişen ayak biyomekaniği ve vücudun ayaktaki basıncının redistribüsyonuna yol açar. Duyusal Nöropati; ağrı duyumunu azaltır ve özellikle ayağı ağrılı uyaranlara karşı duyarsız hale getirir. Bu durum ayakta ülserasyon oluşumuna kadar fark edilemeyen ve tekrarlayan travmaya yatkın hale getirir ve yaralanma risklerini arttırır. Otonomik Nöropati; terlemede azalma oluşturarak, cildi yarık ve çatlaklara yatkın duruma getirir. Buna, derideki kan akışının değişmiş regülasyonu da katkıda bulunur. Mesane fonksiyonlarının bozulması, idrara çok seyrek gitme, bazen Diyabete bağlı komplikasyonlar vücudun değişik bölgelerinde gözlemlenebilir Diyabetik Nöropati 60 yaş üstü diyabetik hastaların %50 sinden fazlasında görülür. Diyabetik ayak ve ayak ülserasyonu oluşumunu 7 kat arttırır. Tedavisi güç olan 41

4 Diyabete Bağlı İkincil Hastalıklar kaçırma, sık görülen ishaller, impotens gibi birçok belirti de otonom nöropati ile ilgilidir. Charcot Nöropati; altında yatan mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte duyusal nöropati ile birlikte gelişebilir ve halen en yaygın sebebi diyabettir. Non-enfektif bir süreçtir. Eklemlerin, kemiklerin deformasyonu, kırılması ve yeniden biçimlenmesi ile karakterizedir. Diyabette ortaya çıkan nöropatinin iyileştirilmesi mümkün değildir. Ancak diyabetin kontrolü, nöropatinin önlenmesi veya geciktirilmesini sağlar. Periferik nöropati belirtilerinin (parestezi, hissizlik, nöropatik ağrı) farmakolojik tedavisi ampirik veya semptomatiktir. 13,14 Düşük doz antidepressanlar, antikonvülzanlar (gabapentin, pregabalin, karbamazepin), duloksetin, venlafaksin, topikal kapsaisin ve çeşitli analjezikler (nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, tramadol) en sık kullanılan ilaçlardır. Erektil disfonksiyonda ise sildenafil, vardenafil, tadalafil kullanılabilir. Diyabetik Ayak Erkeklerde daha sık görülür. Belirtileri ayakta kızarıklık, sık görülen iyileşmeyen yaralar ve ülserlerdir. Diyabetik ayak hastalığının en korkulan komplikasyonu, genel popülasyona göre diyabetli hastalarda kat daha fazla görülen ampütasyondur. Non-travmatik ampütasyonların %80 inden fazlasını diyabet oluşturur, bunun %85 inde ise, ayak ülserleri vardır. 10,11,12 Uzun süre yüksek kan şekerine maruziyet özellikle ayaklarda bulunan sinirlerde ve damarlarda harabiyete neden olur. Bu şekilde diyabet hastalarının ayaklarında ağrı duyumu azalır; hasta yaralanmaların farkına varamaz. Nöropati sonucunda ayakta kuruma, deride çatlaklar oluşur. Isıyı algılayamayan hastalar, üşüyen ayaklarını ısıtmak isterken ağır yanıklara neden olurlar. Küçük ve büyük damarların hasarı sonucunda ayağa giden kan akımı azalır. Ayakta oluşacak her türlü yara ülserleşir; çok geç iyileşir veya hiç iyileşemez. Ayak problemlerinin erken tanı ve tedavisi, gelecekteki ayak ülser riskini azaltacaktır. Ülser gelişimine sebep olan en önemli faktörler iskemi ve nöropatidir. Nöropatik ayak genellikle sıcak, kuru, ağrısızdır ve ülser parmak uçlarında yerleşmiştir. Ayak venleri dolgun ve nabız vardır. Nöroiskemik ayak ise soğuk, ağrılı, topukta ülserler, nabız yokluğu ile karakterizedir. Diyabetik olgularda ön planda olan ateroskleroz, distal periferik arterleri etkilemektedir. 10,11 Aterosklerozun yanında bazal membran kalınlaşması ve kapiller frajilite artışı, trombozlar ve endotelyal disfonksiyon gibi mikrovasküler değişiklikler de iskemi gelişimine sebep olabilir. İskemi varlığı ülserin iyileşmesini geciktiren ve ampütasyon riskini yükselten nedenlerin başında gelir. Diyabetik ayak ülserinin tedavisi altında yatan nedene yani iskemi, nöropati veya her ikisinden oluşan kombinasyona bağlıdır. İskemik ülser tedavisi: Diyabet vasküler bir hastalıktır ve bu yüzden aterosklerotik riskin azaltılması gereklidir. Sigaranın bırakılması, diyabetik dislipidemi ile hipertansiyonun tedavisi ve antitrombik ajanların kullanımı tedavinin esasını oluşturur. 9,10 Enfekte ülserlerin tedavisi: Öncelikle yaraların temizlemesi ve nektorik materyalin debride edilmesi gerekir. Kullanılacak antibiyotik, klinik deneyimlere ve kişisel tercihe dayalı bir şekilde ampirik olarak seçilir. Daha sonra, klinik yanıta ve yara kültür/antibiyogram sonuçlarına göre değiştirilebilir. Oral antibiyotik olarak amoksisilinklavulanik asit, siprofloksazin, sefaleksin ve klindamisin tercih edilebilir. Hafif enfekte ülserlerde topikal antibiyotik kullanımı daha etkili olabilir. Şiddetli enfeksiyon varlığında parenteral antibiyotik kullanımı düşünülebilir. Anaerobik enfeksiyon 42

5 durumunda tedaviye metronidazol eklenmesi gerekebilir. Osteomiyelit varlığında ise, florokinolon, klindamisin veya fusidik asit gibi kemiğe iyi penetre olabilen antibiyotikler tercih edilir. Antibiyotiğe cevap vermeyen hastalarda ise, osteomiyelit için cerrahi rezeksiyon en yaygın tedavi şeklidir. Günümüzde hastanelerde diyabetik ayak bakımı ve korunması için özel birimler ve ekipler kurulmuştur. Diyabetik ayak oluşumunun azaltılmasında önemli katkı, hastanın ayak bakımı konusunda eğitilmesiyle oluşturulabilir. Diyabetik Nefropati Böbreklerin içindeki glomerül denilen yapılarda, milyonlarca kılcal damar yumağı vardır ve bu yapılardan geçen kan, sürekli olarak temizleme işlemine tabi olur. Arıtma sürecinde, işe yaramayan moleküller idrarla atılırken, kan hücreleri ve gerekli moleküller vücutta tutulur. Diyabetik hastalarda sürekli kan şekerinin yüksek olması ve kılcal damarlarda oluşan hasar sonucunda, yıllar içerisinde glomerüllerin işlevleri bozulur. 2,3,13 Bunun sonucunda da, kandaki şeker ve yanında bazı proteinler tutulamayarak idrarla atılır hale gelir. İdrarla küçük miktarlarda protein atılmasına mikroalbuminüri (24 saatlik idrarda mg albumin bulunması) denir. Böbreklerdeki bozukluk ilerlediğinde, kanda üre yükselir, kan basıncı yükselir. 1,2 Vücutta ve özellikle ayaklarda şişmeler (ödem) başlar; idrar miktarı zamanla azalır. Son dönemde hasta hemodiyaliz ile yaşamını sürdürmek zorunda kalır. Diyaliz hem pahalı, hem de kullanıcının yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan bir tedavidir. Diyabetik nefropati, son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) nedenleri arasında birinci sıradadır. ABD de hemodiyalize başlayan hastaların yarısındaki böbrek yetmezliğinin nedeni nefropatiye bağlıdır. Ülkemizde de hem diyabet, hem de diyabetik nefropati prevalansı giderek artmaktadır. Tip 1 ve tip 2 diyabeti olan hastaların yaklaşık %30-35 inde diyabetik nefropati gelişmektedir. Risk oluşturan bu durum bazı duyarlılık faktörlerine bağlanmıştır. Diyabetik nefropatiye duyarlılığın yanı sıra, tartışmasız diğer bir risk faktörü glisemik kontrol derecesi dir. Ayrıca genetik faktörler, özellikle ailesel yatkınlık, diyabetik nefropati gelişiminde önemli role sahiptir. 3,5 Diyabetik nefropati patogenezinde glisemi yanında hemodinamik faktörlerin de rolü vardır. Glomerüler hiperfiltrasyon ve renin-anjiyotensin sisteminin (RAS) anormal aktivasyonu da glomerüler ve tübülointerstisyel değişiklerin gelişmesinden sorumludur. RAS inhibisyonu ile fonksiyonel ve yapısal değişikliklerin gerilemesi de patogeneze ilişkin ipuçları sağlamaktadır. 3 Erken devrede (mikroalbuminüri devresi) hastada böbrek bozukluğuna ait hiçbir belirti yoktur. Bu devredeki bozukluk tanınır ve etkin olarak tedavi edilerse böbreklerdeki harabiyet durdurulabilir ve iyileştirilebilir. Bu dönemde, diyette proteinin ve tuzun kısıtlanması, çok iyi kan şekeri kontrolü, yüksek tansiyonun tedavisi ve idrar yollarında iltihap varsa tedavi edilmesi önemlidir. Diyabetik nefropatide hem SDBY hem de kardiyovasküler hastalık riski yüksektir. Diyabetik hastaların tedavisinde riskleri azaltıcı yaklaşımlar (kan şekeri ve kan basıncı kontrolü) özenle uygulanmalıdır. Mikroalbuminürisi veya proteinürisi olan diyabetik hastalarda, antihipertansif tedavide ilk seçilecek ilaçlar RAS ı baskılayan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri veya anjiyotensin-ii (AII) reseptör antagonistleri olmalıdır. Albuminürisi olan Tip 1 diyabetlilerde, ister normotansif ister hipertansif olsunlar, ADE inhibitörü tedavisi ile nefropatinin ilerleme hızı yavaşlamaktadır. Tip 2 diyabeti olan mikroalbuminüriklerde ADE inhibitörü veya AII reseptör antagonistleri ile tedavinin proteinüri gelişimini gecik- 43

6 Diyabete Bağlı İkincil Hastalıklar tirdiği gösterilmiştir. Hipertansiyonu, proteinürisi ve böbrek yetmezliği olan Tip 2 diyabetlilerde ise, AII reseptör antagonistleriyle tedavi, nefropatinin ilerlemesini yavaşlatmıştır. Özetle, diyabetik nefropati tedavisini konu alan birçok çalışmada, RAS inhibisyonunu oluşturan ilaçların, diğer ilaç gruplarına üstünlüğü gösterilmiştir. 2,10 Diyabetik nefropatili hastalarda kan şekeri ve kan basıncı kontrolü dışında yapılması gereken tedavi yaklaşımları diyette protein azaltılması, hiperlipidemi tedavisi, sürekli egzersiz, alkol ve sigaranın bırakılmasıdır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) in verilerine göre üye ülkelerin erişkin populasyonunda yaklaşık 250 milyon diyabetli olduğu tahmin edilmektedir. Popülasyonun yaşlanması, sağlıksız diyet uygulamaları, fazla kilolar ve obezite, sedanter (hareketsiz) bir yaşam tarzı bu sayıyı her yıl hızla artırmaktadır. Diyabet hastalığının ömür boyu sürmesi, hasta yaşam kalitesini düşürmesi, tedavi maliyetleri ve ekonomilere yükü düşünüldüğünde, multisistemik komplikasyonların önlenmesi, takibi ve tedavisinin de ne kadar önemli olduğu ve bu konuda tüm sağlık profesyonellerinin koordinasyonlu çalışmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kaynaklar 1. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). U.S. Department of health and human services. 2. Pharmacotherapy of Diabetes: New Developments. Improving Life and Prognosis for Diabetic Patients. Edited by Carl Erik Mogensen. Denmark, Mart Wells BG, Schwinghammer TL, Malone PM, Koleser JM, Rotschafer JC, Dipiro JT. Pharmacotherapy principles & practise, , American Diabetes Association North Beauregard Street Alexandria. VA living-with-diabetes/complications.html 5. Hacettepe İç Hastalıkları Kitabı, Editör: Prof.Dr. Ünal Yasavul, , A.K. Gupta, S. Humke. The prevalence and management of onychomycosis in diabetic patients. European Journal of Dermatology, Volume 10, Number 5, , Bristow IR, Spruce MC. Fungal foot infection, cellulitis and diabetes: a review. Diabet Med., 26 (5): M.P. Khanolkar, S.C. Bain, J.W. Stephens. The Diabetic Foot Q J Med., 101: , E. TAMIR, Treating The Diabetic Ulcer: Practical Approach And General Consepts, İmaj, 9: , Boulton AJM, Vinik AI, Arezo JC et al. Diabetic neuropathies. Diabetes Care, 28 (4): , Garrow AP, Boulton AJM. Vibration perception threshold- a valuable assessment of neural dysfunction in people with diabetes. Diabet Metab Res Rev., 22: , Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. Jama, 293: , Özkan Y., Çolak R., Demirdağ K., Yıldırım A., Özalp G., Koca S.S. Diyabetik ayak sendromlu 142 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türkiye klinikleri J Endocrin., 2: , Tesfaye S. Advances in the management of diabetic peripheral neuropathy. Curr Opin Support Palliat Care, 3 (2):

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı