T. Halk Bankası A.Ş Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2014 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu nda, Bankanın ilk 3 aylık süreçteki faaliyetleri, yönetim organları ve organizasyonu ile yöneticileri hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bankamızın bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Banka A.D., Skopje, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Faktoring A.Ş. tam konsolidasyon yöntemine göre, iştiraklerden Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Finansal olmayan bağlı ortaklıklarımızdan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre finansal ve finansal olmayan tüm ortaklıkların yer aldığı konsolide finansal tablolara dahil edilmekte olup, ilgili tablolar internet sitemizde yayımlanmaktadır. Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporunda, yukarıda belirtilen ortaklıkların faaliyet sonuçlarına yer verilmiş olup, ilgili ortaklıkların finansal değerleri tarihli Bağımsız Denetim Raporları nda yer alan finansal tablolarından alınmıştır. 1

3 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin ödenmiş sermayesi TL dir. Banka nın sermayesinin %99, si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na ait iken, hisseler T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiş ve söz konusu paya karşılık gelen hisselerin %24,98 i; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2007/08 sayılı Kararı, Banka nın tarihli Genel Kurul Kararı ve SPK nın tarih 16/471 sayılı Kararı ile tarihinde halka arz edilmiştir. Banka nın ikincil halka arzı kapsamında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih 2012/150 sayılı Kararı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait toplam sermayedeki %23,92 lik hisselerin halka arzı, tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli paya sahip hissedar, %51,10604 lük hisse oranı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dır. (Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara) Başkanı, Başkan Vekili, Genel Müdür ile Üyeleri Banka da pay sahibi değildir. 1-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı * , Halka Açık Kısım* , Diğer** , Toplam , * T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın toplam hisseleri içerisinde TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir nitelikte olup bu paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,90 lık kısmı halka açıktır. ** ortağın hisselerini göstermektedir tarih 6327 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun un 2 nci maddesine eklenen 3 üncü fıkra hükmü kapsamında Banka daki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanıncaya kadar kamuya ait bu hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka nın bağlı bulunduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilecektir. 2

4 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Başlıca Finansal Göstergeler Özet Bilanço (Milyon TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim (%) Toplam Aktifler ,2 Krediler ,7 TP ,7 YP ,1 Menkul Kıymetler ,9 Mevduat ,4 TP ,4 YP ,4 Toplam Özkaynaklar ,8 Özet Gelir/Gider Tablosu (Milyon TL) Mart 2014 Mart 2013 Değişim (%) Faiz Geliri ,5 Kredilerden Alınan ,9 Menkul Değerlerden Alınan ,6 Faiz Gideri ,7 Mevduata Verilen ,1 Net Faiz Geliri ,6 Net Ücret ve Komisyonlar ,3 Faaliyet Gelirleri ,6 Vergi Öncesi Kar ,7 Net Dönem Karı ,1 Rasyo (%) Mart 2014 Aralık 2013 Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplamı 81,7 81,0 Krediler/Aktif Toplamı 60,4 60,0 Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt) 2,69 2,61 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 19,4 18,6 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 89,0 84,6 Ortalama Aktif Kârlılığı (ROA) 1,4 2,1 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (ROE) 14,8 21,3 Net Faiz Marjı 4,2 4,9 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 13,0 13,3 3

5 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Sigorta A.Ş. Halk Sigorta A.Ş., Halkbank öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve esnaf - sanatkârların katılımı ile her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmak amacıyla ülkemizin ilk kooperatif şirketi olarak 1958 yılında kurulmuştur tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin Birlik Sigorta A.Ş. olan unvanı Halk Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Halkbank ın iştirak payı %89,18 dir. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur tarihinde Şirket nca TL lik yeni kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin TL den TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı TL ye yükselmiştir. Şirketin prim üretimi 2014 Mart döneminde 157 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız kaynaklı üretim ise 2014 Mart döneminde toplam 66 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,18 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,27 3- Diğer ,55 Toplam ,00 Mustafa SAVAŞ (Başkan) Yusuf Duran OCAK (Başkan Vekili) Ahmet ERDOĞAN Mehmet Hakan ATAŞ Nurhan KÜÇÜKKAYALAR Deniz TEKCİ Cenk NİKSARLI Ahmet ÇAKMAK Bülent SOMUNCU Genel Müdür Aktif Toplamı ,3 Dönen Varlıklar ,9 Duran Varlıklar ,8 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,5 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,5 Özkaynaklar ,0 Net Kar ,8 4

6 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Türkiye de ve yabancı ülkelerde kişiye yönelik her türlü hayat ve ferdi kaza sigortası, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlerini gerçekleştirmek amacıyla Birlik Hayat Sigorta A.Ş. unvanı ile 1998 yılında kurulmuş olan Şirket, bireysel emeklilik alanında da faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığı ndan BES faaliyet ruhsatı almıştır. Şirketin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ticaret unvanı Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Halkbank ın iştirak payı %94,40 tır. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TL olan sermayesinin TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı TL ye yükselmiştir Şirket bireysel emeklilik faaliyetleri kapsamında tarihi itibarıyla adet sözleşme düzenleyerek TL lik fon büyüklüğüne ulaşmıştır. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., itibarıyla adet poliçe tanzim ederek 47 milyon TL lik prim üretimi gerçekleştirmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 94,40 2- Halk Sigorta A.Ş ,00 5,00 3- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,72 0,60 4- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 26,14 0,00 5- Halk Banka A.D.,Skopje 26,14 0,00 Toplam ,00 100,00 Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU (Başkan) İsmail Erol İŞBİLEN (Başkan Vekili) Sadık TILTAK Ufuk Hacer DENİZCİ YÜCE Levent GÜZEN Recep TÜRK Coşkun ÇABUK Ali Tunç AKINCI Nurullah OKUR Genel Müdür Aktif Toplamı ,0 Dönen Varlıklar ,4 Duran Varlıklar ,2 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,1 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,1 Özkaynaklar ,2 Net Kar ,5 5

7 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapmak ve borsa işlemlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Halkbank ın sermaye payı %99,94 tür. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TL olan sermayesinin TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı ,88 TL ye yükselmiştir. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ocak-Mart 2014 döneminde Borçlanma Araçları Piyasası nda toplam 7,9 milyar TL hacim ile işlem yapan 49 aracı kurum arasında 9., Pay Senedi Piyasası nda toplam 6,5 milyar TL hacim ile işlem yapan 83 aracı kurum arasında 22., Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nda ise toplam 3,2 milyar TL hacim ile işlem yapan 72 aracı kurum arasında 20. sırada yer almıştır. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,88 99,94 2- Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş. ve Tic. A.Ş ,00 0,04 3- Halk Sigorta A.Ş ,00 0,02 4- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 0,06 0,00 5- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş. 0,06 0,00 Toplam ,00 100,00 Murat UYSAL (Başkan) Kadir YAYLAK (Başkan Vekili) Elvan ÖZTABAK Levent Nihat GÜLEÇ Dursun ALİ ALEV Serdar SÜRER Ayşegül SAYIN Levent EREN Murat ÇETİNKAYA Genel Müdür Aktif Toplamı ,8 Dönen Varlıklar ,0 Duran Varlıklar ,9 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,3 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,6 Özkaynaklar ,0 Net Kar ,3 6

8 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Banka A.D., Skopje Halk Banka A.D., Skopje, Makedonya da her türlü bankacılık faaliyetlerini yapmaktadır. Bankamızın Halk Banka A.D., Skopje nin ödenmiş sermayesindeki Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası na (European Bank for Reconstruction and Development) ait hisseleri tarihinde devralması sonucunda, Banka bağlı ortaklık konumuna gelmiştir. Halk Banka A.D., Skopje tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Halk Banka A.D., Skopje Makedonya da faaliyet gösteren ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hakim ortağı olduğu Ziraat Banka A.D., Skopje yi tüm aktif, pasif, şube ve personeli ile tarihi itibarıyla devralmıştır. Bu devirle birlikte Halk Banka A.D., Skopje nin sermayesi MKD den MKD ye, Bankamızın pay oranı ise %98,12 den %98,78 e yükselmiştir. Tutarı (MKD) 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,78 2- Diğer ,22 Toplam ,00 Mehmet Hakan ATİLLA (Başkan) Atalay TARDUŞ Erol GÖNCÜ Burak BALCI Ali Ulvi SARGON Sonja PETRUSHEVA Borıs PETROVSKI Mehmet Hakan ATİLLA Atalay TARDUŞ Erol GÖNCÜ Sonja PETRUSHEVA Kiril SAVOVSKI Denetim Komitesi Lisanslı Bağımsız Denetçi EUR Mart 2014 Aralık 2013 Değişim (%) Aktif Toplamı ,0 Krediler ,8 Mevduat ,4 Özkaynaklar ,9 EUR Mart 2014 Mart 2013 Değişim (%) Net Kar

9 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halkbank öncülüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak amacıyla tarihinde kurulmuştur. Halkbank ın iştirak payı %71,89 dur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 7 Şirketin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilen TL lik pay halka arz yolu ile satılmış ve söz konusu hisseler 22 Şubat 2013 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır. Şirketin tarihli Kararı ile çıkarılmış sermayesinin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2012 yılı karından karşılanmak üzere TL artırılarak TL den TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,89 2- Halk Sigorta A.Ş ,04 3- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş ,04 4- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,04 5- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 1 0,00 6- Halka Açık Kısım ,00 Toplam ,00 Hasan CEBECİ (Başkan) Ahmet YARIZ (Başkan Vekili) Yunus KARAN Levent KILIÇ Yüksel GÖRGEÇ Yahya BAYRAKTAR Aktif Toplamı ,7 Dönen Varlıklar ,1 Duran Varlıklar ,6 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,5 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,9 Özkaynaklar ,3 Net Kar ,9 8

10 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Finansal Kiralama A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. satın alma, ithalat ve diğer hukuki yollarla taşınır taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı edinmek ve bu iktisadi değerleri yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü leasing işlemi yapmak üzere 1991 yılında faaliyete geçmiştir. Halkbank ın iştirak payı %99,99 dur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 8 Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda TL olan sermayesinin artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı TL ye yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,99 2- Halk Sigorta A.Ş. 8 0,00 3- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 8 0,00 4- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8 0,00 5- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 8 0,00 Toplam ,00 M. Akif AYDEMİR (Başkan) Şahap KAVCIOĞLU (Başkan Vekili) Selahattin SÜLEYMANOĞLU Tahir DEMİRKIRAN Recep GÜLEÇ T. Halk Bankası A.Ş Yalçın KAYA T. Halk Bankası A.Ş Selim EMANET T. Halk Bankası A.Ş Nazmi BAĞDINLI T. Halk Bankası A.Ş Hasan TUNCAY Genel Müdür Aktif Toplamı ,0 Kiralama İşlemleri ,9 Takipteki Alacaklar ,6 Alınan Krediler ,7 Özkaynaklar ,9 Net Kar ,4 9

11 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Halk Portföy Yönetimi A.Ş., sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterileriyle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 5 milyon TL sermaye ile tarihinde kurulmuştur. Halkbank ın iştirak payı %55,99 dur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,99 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,00 3- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş ,00 4- Halk Sigorta A.Ş ,00 5- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 1 0,00 Toplam ,00 Alaaddin SARITAÇ (Başkan) Okan Hasan GÖR (Başkan Vekili) Olcay DOĞAN Hüseyin ÖZBEK Alim TELCİ Genel Müdür Aktif Toplamı ,3 Dönen Varlıklar ,8 Duran Varlıklar ,1 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,7 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,5 Özkaynaklar ,0 Net Kar ,4 10

12 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Faktoring A.Ş. Halk Faktoring A.Ş., her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacıyla 20 milyon TL sermaye ile tarihinde kurulmuştur. Halkbank ın iştirak payı %95 tir. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı gereği ödenmiş sermayesi TL den TL ye yükseltilmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,25 3- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş ,25 4- Halk Sigorta A.Ş ,25 5- Halk Finansal Kiralama A.Ş ,25 Toplam ,00 Taner AKSEL (Başkan) Yakup DEMİRCİ (Başkan Vekili) Erdal ERDEM Taner DUMLU Coşkun GÖKÇE Kıvanç ACAR Mehmet BAYRAM Zafer ÜNAL Menderes CİHANER Genel Müdür Aktif Toplamı ,3 Bankalar ,4 Faktoring Alacakları ,0 Alınan Krediler ,9 Özkaynaklar ,2 Net Kar

13 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.), kredili bankacılık ürünleri, kartlı ve/veya elektronik ödeme sistemleri, çağrı merkezleri, internet bankacılığı, ATM ve diğer elektronik bankacılık uygulamaları, üye işyeri çalışmaları alanlarında mevcut veya teknolojik gelişmelerden ötürü ortaya çıkacak her türlü faaliyette bulunmak ve her türlü hizmet ile risk içeren bankacılık ürünlerinin gerektirdiği risk değerlendirme sürecinin tüm hizmetlerini vermek üzere 1998 yılında kurulmuştur. Şirket sermayesindeki Ziraat Bankası Grubu na ait %76 oranındaki (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hisse payı %61, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. nin hisse payı %15) hisse payının tarihi itibarıyla satın alınması ile Bileşim A.Ş., %100 hisse payı ile Bankamız bağlı ortaklığı konumuna getirilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin sermayesi TL artırılarak TL ye çıkarılmıştır. Finansal olmayan bağlı ortaklıklarımızdan Bileşim A.Ş., BDDK nın Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre finansal ve finansal olmayan tüm ortaklıkların yer aldığı konsolide finansal tablolara dahil edilmekte olup, ilgili tablolar internet sitemizde yayımlanmaktadır. Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 Toplam ,00 İsmail Hakkı İMAMOĞLU (Başkan) Ergin KAYA (Başkan Vekili) İsmail Öngen AKIN Ahmet KARAKAŞ Mehmet Zeki SAYIN Mustafa RUMELİ Hasan ÜNAL Genel Müdür Aktif Toplamı ,8 Dönen Varlıklar ,6 Duran Varlıklar ,4 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,8 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,4 Özkaynaklar ,6 Net Kar ,0 12

14 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yılında faaliyete geçen KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmelerin büyümeleri için gerekli sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin ederek firmaların gelişmelerine katkıda bulunmayı sağlamaktadır. Şirket ayrıca, çekirdek ve başlangıç aşamasındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla melek yatırımcıların organize edileceği ve finansman eşleşmelerinin yapılacağı bir iş melekleri ağının oluşturulması, yönetilmesi konuları ile portföy yöneticiliği alanında da faaliyet gösterebilir. Halkbank ın iştirak payı %31,47 dir. Şirket, özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,47 2- TOBB ,12 3- KOSGEB ,33 4- İzmir Ticaret Odası ,20 5- Halk Finansal Kiralama A.Ş ,65 6- Diğer ,22 Toplam ,00 Uğur GÜNDÜZ (Başkan Vekili) Ozan BOYACI Müjdat KEÇECİ (Başkan) Zeki KIVANÇ Savaş Mehmet ÖZAYDEMİR İsmail KARAMAN Mustafa KAPLAN TOBB TOBB TOBB Aktif Toplamı ,2 Dönen Varlıklar ,6 Duran Varlıklar ,2 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,8 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,7 Özkaynaklar ,3 Net Kar

15 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Demir-Halk Bank (Nederland) N.V NLG ( USD) sermaye ile kurulan Bankaya Bankamız tarih ve 92/3800 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %30 oranında iştirak etmiştir. Bankanın bugünkü sermayesi EUR dur. Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Tutarı (EUR) 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 2- HCBG Holding B.V ,00 Toplam ,00 Süleyman KALKAN Dr. Nurzahit KESKİN Theodoor. J. BARK HCBG Holding B.V. İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU HCBG Holding B.V. Henk SLIEDRECHT Bağımsız üye Hanno RIEDLIN (Başkan) Bağımsız üye M. Shafık GABR Bağımsız üye Hans J.Ph.RİSCH Bağımsız üye Hans J.Ph.RİSCH (Başkan) Dr. Nurzahit KESKİN İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU Henk SLIEDRECHT Denetim Komitesi T. Halk Bankası A.Ş HCBG Holding B.V. EUR Mart 2014 Aralık 2013 Değişim (%) Aktif Toplamı ,0 Krediler ,5 Mevduat ,5 Özkaynaklar ,4 EUR Mart 2014 Mart 2013 Değişim (%) Net Kar ,0 14

16 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Ortaklık Portföyü Halkbank, gelişmiş bankacılık hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine, çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri de sağlayan toplam 21 şirketten oluşan geniş bir ortaklık portföyüne sahiptir. Halkbank ın ortaklık politikası gereğince ortaklık portföyünü oluşturan şirketler; Artı değer yaratarak, farklı hizmet alanlarında bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini zenginleştirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları yaratmaktadır. Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmakta veya mevcut ilişkileri genişletmekte ve devam ettirmektedir. Operasyonel verimliliği artırarak hizmet üretim maliyetlerini düşürmektedir. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Bu politika ile hareket eden Halkbank, ortaklıkları ile gerçekleştirdiği sinerjik işbirliği sayesinde, müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay Halk Sigorta A.Ş TL %89,18 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş TL %94,40 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş TL %99,94 Halk Banka A.D., Skopje MKD %98,78 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş TL %71,89 Halk Finansal Kiralama A.Ş TL %99,99 Halk Portföy Yönetimi A.Ş TL %55,99 Halk Faktoring A.Ş TL %95,00 Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş TL %100,00 İştirakler; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş TL %31,47 Demir-Halk Bank (Nederland) N.V EUR %30,00 Bankalararası Kart Merkezi A.Ş TL %18,95 Kredi Kayıt Bürosu A.Ş TL %18,18 Satılmaya Hazır Menkul Değerler; Ortaklık Adı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Sberbank Magyarorszag Zrt. (Sberbank Macaristan) Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası (International Joint Stock Bank Garagum) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Tic. ve San. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. 15

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2015 dönemine ait solo

Detaylı

2014 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2014 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

III. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu

III. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu III. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Halkbank 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi - 1 Genel Müdür ün Değerlendirmesi - 2 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Halkbank 2011 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu. 1. Çeyrek Ara Dönem. 1. Çeyrek Ara Dönem

Halkbank 2011 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu. 1. Çeyrek Ara Dönem. 1. Çeyrek Ara Dönem 1. Çeyrek Ara Dönem 1. Çeyrek Ara Dönem İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi - 1 Genel Müdür ün Değerlendirmesi - 2 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi - 4 Halkbank ın Sermaye Yapısı - 4 Yönetim

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş 12 Kurumsal Profil 13 sermaye yapısı 14 Rakamlarla Halkbank 18 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz, Stratejilerimiz ve Kurumsal Değerlerimiz 20 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU BÜYÜK ATILIM YILI

2012 FAALİYET RAPORU BÜYÜK ATILIM YILI 2012 FAALİYET RAPORU BÜYÜK ATILIM YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 04 Kurumsal Profil 05 Kısaca Halkbank 06 Ortaklık Yapısı 07 2012 Yılı Ana Sözleşme Değişiklikleri 10 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 12 Halkbank

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Finansal Göstergeler

Finansal Göstergeler FAALİYET RAPORU 2008 YILI I. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Ortaklık Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 5 Birim Faaliyetler 12 İştirakler Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

VII. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları. IX. Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar

VII. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları. IX. Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar 1 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler II. Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgeleri III. Ortaklık Yapısı ve Tarihsel Gelişim IV. Yönetim Kurulu V. Üst Yönetim VI. Faaliyet Gösterdiği Alanlar, Sektördeki Yeri VII.

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı