- Nazım Hesaplara Eklenecek Hesaplar. Hesap planına eklenmesi gerekecek hesaplar ve bu hesaplara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Nazım Hesaplara Eklenecek Hesaplar. Hesap planına eklenmesi gerekecek hesaplar ve bu hesaplara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:"

Transkript

1 KASIM 2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde düzenlemeler yapmak amacıyla yayınlanan üç genelgeden ikisine bültenimizin önceki sayısında yer verilmişti.bu sayımızda önceki bültende yer verme imkanı bulamadığımız Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir. Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesaplara İlişkin Açıklamalar Neşe Heriş Ernst & Young Vergi Bölümü Ekim ayı ile beraber faaliyete geçen bireysel emeklilik şirketlerinin, faaliyetlerinde kullanacakları hesaplara ilişkin düzenlemeler, yine Ekim ayı içerisinde yayınlanan bir genelge ile duyurulmuştu. Bu düzenlemeler neticesinde, sigortacılık sektöründe yer alan şirketler tarafından kullanılmakta olan mevcut hesap planına emeklilik şirketlerinin tarihine kadar geçici olarak kullanılacakları hesaplar eklenmiştir. Kullanılacak bu hesaplar dört ana grup başlığı altında toplanmıştır: - Aktife Eklenecek Hesaplar, - Pasife Eklenecek Hesaplar, - Gelir Tablosuna Eklenecek Hesaplar, - Nazım Hesaplara Eklenecek Hesaplar. Hesap planına eklenmesi gerekecek hesaplar ve bu hesaplara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir: 1. AKTİFE EKLENECEK HESAPLAR Katılımcılardan Alacaklar: Yapılan düzenlemeler ile sisteme dahil edilen katılımcıların ödeyecekleri giriş aidatı ve diğer ödemelerin, aktifte yer alacak Katılımcılardan Alacaklar isimli hesap altında izlenmesi uygun görülmüştür. Özel hizmet talep edilmesi durumunda ise katılımcıdan alacaklar bu hesabın alt kırılımı olan Diğer Alacaklar hesabı altında takip edilecektir Satış Emirleri: Katılımcıların fon satışından doğan alacakları onların adına bu hesapta takip edilecektir. Hesabın işleyişi ise şu şekilde olacaktır: katılımcılara ait fon paylarının elden çıkarılması amacıyla portföy yönetim şirketlerine fon payı satışı emri verildiği zaman hesap borçlandırılacak, satış işlemi gerçekleştiği zaman ise söz konusu 1

2 hesaba alacak kaydedilecektir Fonlardan Fon İşletim Kesintisi Alacakları: Fonların yönetiminden kaynaklanan bir takım giderler aynı gün içerisinde tahsil edilemedikleri taktirde, bu hesapta takip edilecektir. Bireysel emeklilik şirketinin katılımcıdan tahsil edeceği fon işletim giderleri tahakkuk ettiği zaman bu tutar hesaba borç olarak kaydedilecektir. Söz konusu kesinti tahsil edildiğinde ise hesaba alacak kaydedilmek suretiyle hesap kapatılacaktır Saklayıcı Şirketten Alacaklar: Katılımcılar adına saklayıcı şirketten fon bazında alacaklar Saklayıcı Şirketten Alacaklar hesabında izlenecektir. Fon bazında aktif hesaplarda gösterilen bu hesap ile pasifte katılımcılara ait fon bazında yükümlülüklerin tutulduğu hesap birbirleriyle karşılıklı çalışmaktadır. Bunun yanı sıra farklı valörlerde fonların alımı sırasında, ileriki tarihli fon alınmasına kadar saklayıcı şirketten katılımcı adına fon bazında alacaklar da bu hesapta takip edilir Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi: Şirketler tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar bu hesapta izlenecektir. Söz konusu sermaye avanslarının değerlemeye tabi tutulmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve bireysel emeklilik faaliyetlerinden kaynaklanan diğer alacakların Diğer Alacaklar hesabında izlenmesi mümkündür. 2- PASİFE EKLENECEK HESAPLAR Katılımcılar: Bireysel emeklilik şirketinin, katılımcı adına yapacağı yatırımlardaki yükümlüğünün fon bazında izlendiği bir hesap kalemidir. Bunun yanı sıra farklı valörlerde fonların alımı sırasında, ileriki tarihli fon alınmasına kadar şirketin katılımcıya yükümlüğü de yine bu hesapta izlenecektir. Saklayıcı Şirketten Alacaklar hesabının açıklamasında da belirtildiği üzere, katılımcı adına fon bazında saklayıcı şirketlerden alacakları gösteren aktifte yer alan hesap ile fon bazında pasif hesaplarda gösterilen bu hesap birbirleriyle karşılıklı çalışacaktır Katılımcılar Geçici Hesabı: Bu hesapta katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiş paralar takip edilecektir. Bunun yanı sıra, katılımcıların sistemden ayrılması veya birikimlerini başka bir şirkete aktarması durumunda, katılımcıya ait fon paylarının satışı sonrası, söz konusu satış işleminden kaynaklanan paradan varsa giriş aidatı borçları ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir şirkete aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir. Hesabın işleyişi şu şekilde olacaktır: katılımcılardan tahsilat yapılması durumunda veya katılımcıların fon paylarının satışı sonucu paraların şirket hesabına intikal etmesi durumunda bu tutarlar hesaba alacak kaydedilecektir. Katılımcıdan tahsil edilen para yatırıma yönlendirildiği zaman Alış Emirleri hesabına borç ve katılımcıya ait fon payları satıldıktan ve söz konusu paradan giriş aidatı borçları gibi kesintiler yapıldıktan sonra Katılımcılara Borçlar hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilecektir Alış Emirleri Hesabı: Bireysel Emeklilik şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerine katılımcılar adına verecekleri fon alış emirleri bu hesapta takip edilecektir. Portföy yönetim şirketlerine katılımcı adına alış emri verildiği zaman bu hesaba alacak, katılımcı adına fon alışı gerçekleştiği zaman ise bu hesaba borç kaydedilecektir Katılımcılara Borçlar: Katılımcının emeklilik şirketinden ayrılması durumunda katılımcıya ait fonların satılmasını müteakip giriş aidatı ve benzeri kesintiler yapıldıktan sonra katılımcıya yapılacak ödemeler bu hesapta takip edilecektir. Katılımcıya olan borçlar dışında, bireysel emeklilik şirketinin üçüncü kişilere olan diğer borçlarının izlenmesi için pasife eklenecek diğer hesaplar ise, Bireysel Emeklilik Aracılarına Borçlar Hesabı Saklayıcı Şirkete Borçlar Hesabı Portföy Yönetim Şirketine Borçlar Hesabı, olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen borçlar, Diğer hesabında izlenecektir. Bunun yanı sıra, şirket hesaplarına geçmiş olan sahibi bilinmeyen paraların da bu hesapta izlenmesi gerekmektedir. 3- GELİR TABLOSUNA EKLENECEK HESAPLARI Ekim ayıyla beraber fiilen faaliyete geçen Bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili elde edecekleri gelirler yalnız katkı payıları getirisi ile sınırlı kalmamaktadır. Katkı paylarından elde edilecek gelirlerin yanı sıra fon işletim gider kesintisi, yönetim gider kesintisi ya da özel hizmet gideri kesintisi gibi farklı kalemler 2

3 de şirketlerin gelir unsurları arasında yer alacaktır. Yapılan düzenleme ile elde edilecek benzeri getiriler ile bireysel emeklilik şirketlerince yapılacak giderlerin takip edilecekleri hesaplar aşağıda açıklanmıştır: a) Bireysel Emeklilik Gelirleri Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük azami yüz binde on oranında fon işletim gideri kesintileri bu hesaba kaydedilecektir Yönetim Gideri Kesintisi: Katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde sekiz oranını aşmamak kaydıyla alınan yönetim gideri kesintileri bu hesaba kaydedilecektir Özel Hizmet Gideri Kesintisi: Yasal bildirimler ve sunulan standart hizmetler dışında emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış özel hizmetler için talep edilen yıllık toplam, asgari ücretin aylık tutarının azami yüzde yirmi beşini aşmamak kaydıyla kesinti tutarına karşılık gelen fon adetlerinin katılımcının bireysel emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirim suretiyle yapılacak yönetim gideri kesintileri bu hesaba kaydedilecektir Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi: Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde, yıllık toplam, asgari ücretin aylık tutarının azami yüzde yirmibeşini aşmamak kaydıyla kesinti tutarına karşılık gelen fon adetlerinin katılımcının bireysel emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirim suretiyle yapılacak yönetim gideri kesintileri bu hesaba kaydedilecektir Giriş Aidatı Gelirleri: Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde katılımcı veya katılımcının nam ve hesabına hareket eden kişilerden emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla tahakkuk eden giriş aidatının kaydedildiği bir hesaptır Sermaye Avans Tahsisi Faizi Gelirleri: Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin fon portföyünün oluşturulduğu tarih ile fon paylarının satıldığı tarih arasında oluşan portföy değer artışından fon kuruluşu aşamasında yapılan her türlü gider düşüldükten sonra fon paylarının satışından oluşan hasılat ile avans tutarına karşılık gelen tutar arasındaki pozitif farkın gelir kaydedildiği hesaptır Sermaye Avans Tahsisi Faizi Giderleri: Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin fon portföyünün oluşturulduğu tarih ile fon paylarının satıldığı tarih arasında oluşan portföy değer artışından fon kuruluşu aşamasında yapılan her türlü gider düşüldükten sonra fon paylarının satışından oluşan hasılat ile avans tutarına karşılık gelen tutar arasındaki negatif farkın gider kaydedildiği hesaptır. Şirketin, emeklilik faaliyeti ile ilgili olup, yukarıda yer almayan gelirleri Diğer Gelirler hesabında izlenecektir. b) Bireysel Emeklilik Giderleri Fon İşletim Karşılığında Ödenen Emeklilik yatırım fonlarının işletim ve yönetim masrafları için ödenen paralar bu hesapta gösterilir Aracı Komisyonları: Bireysel emeklilik aracılarına verilen komisyon tutarları bu hesapta takip edilecektir Pazarlama, Satış ve Reklam Giderleri: Şirketin genel yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış ve reklam giderleri ile ilgili olarak yapılan ve emeklilik faaliyetiyle ilgili bölüme ait olduğu kesin olan giderlerin bu hesapta izlenmesi gerekmektedir. Emeklilik faaliyetiyle ilgili olup, yukarıda yer almayan giderlerin ise Diğer Giderler hesabında izlenmesi mümkün olacaktır. 4. NAZIM HESAPLARA EKLENECEK HESAPLAR a) Borçlu Nazım Hesaplar Portföydeki Katılma Belgeleri (Adet): Emeklilik şirketinin portföyünde bulunan katılma belgelerinin adetlerinin izleneceği bir hesap kalemidir. Bu hesap kalemine borç kaydedilecek tutarlar, Portföydeki Katılma Belgeleri (Adet) Hesabına alacak kaydedilerek takip edilecektir. Adet bazında izlenen portföydeki katılma belgelerinin sermaye avans tahsisine isabet eden adetleri bu hesapta yer alacaktır. Bu hesaba kaydedilen avans tahsis tutarlarının sermaye tavanına isabet eden nominal tutarları üzerinden adetlerinin değil, sermaye avans tahsisine isabet eden tutarlarının kaydedilmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır Dolaşımdaki Katılma Belgeleri (Adet): Emeklilik şirketinin dolaşımdaki katılma belge adetleri bu hesapta izlenecektir. Bu hesabın karşılığında alacaklı çalışması gereken nazım hesap,

4 Dolaşımdaki Katılma Belgeleri (Adet) hesabı olacaktır Fon Birim Fiyatları: Fon birim fiyatlarının izleneceği ve alacak çalışan bu hesabın karşılığında borç çalışması gereken diğer nazım hesap Fon Birim Fiyatları hesabı olacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Mehmet Korkusuz Ernst&Young Vergi Bölümü Geçtiğimiz Ekim ayının son haftasında ilk emeklilik sözleşmelerinin düzenlenmesine başlanması ile birlikte, bireysel emeklilik sisteminde önemli bir aşama da geçilmiş oldu. İlk anda, faaliyet ruhsatı almış emeklilik şirketlerinden altısı, sistemin katılımcıları ile ilk sözleşmelerini düzenlediler. Hem bu şirketlerin ve hem de faaliyet ruhsatı almış ve fakat henüz sözleşme düzenlemeye başlamamış emeklilik şirketlerinin sistemle ilgili duyuruları da, hem basın-yayın organlarında ve hem de büyük şehirlerin caddelerindeki reklam panolarında yer almaya başladı. Biz bu yazımızda, daha önceki bültenlerimizde yer alanlardan farklı olarak, bireysel emeklilik sisteminin ne olmadığını açıklamaya çalışacağız. 1) Her şeyden önce, bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değildir. Bu durum, sistemle ilgili 4632 sayılı Kanunda açık biçimde hükme bağlanmıştır. Başka bir ifade ile, bireysel emeklilik sistemine dahil olmak, ilgili kanunun bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayı zorunlu kıldığı hallerde, bu zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır. Yine bu bağlamda, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, kamu sosyal güvenlik kurumlarına ( T.C Emekli Sandığı, SSK, Bağ- Kur ) ödenen primlerden mahsup edilmesi de bireysel emeklilik sisteminde geçen sürelerin kamu sosyal güvenlik kurumlarında geçen sürelerle birleştirilmesi de söz konusu değildir. 2) Bireysel emeklilik sistemi, katılımcılara emekliliklerinde olağanüstü gelirler sağlayan bir sistem değildir. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik döneminde sağlanacak ek gelirin miktarı üç temel faktöre bağlı olacaktır. Bunlardan ilki, katılımcının sisteme katkı payı ödeme süresi, ikincisi, sisteme ödenen katkı paylarının miktarı, üçüncüsü ise, birikimlerin değerlendirildiği yatırım araçlarının performansıdır. Sisteme her ay ödenen katkı payının tutarı ne kadar büyük ise ve/veya katkı payı ödeme süresi ne kadar uzun ise, katılımcının sağlayacağı ek gelir de o kadar büyük olacaktır. Ancak, bu büyüklüğün üst sınırını daima, katılımcının birikimlerini değerlendirdiği fonun veya fonların portföyünde bulunan yatırım araçlarının getirileri belirleyecektir. Bu getirilerin düşük olduğu dönemlerde birikimlere eklenecek tutarlar da düşük olacaktır. Tüm bunların bir sonucu olarak ta, koşulları sağlayarak sistemden emekli aylığı almaya hak kazananlara yapılacak aylık ödemelerinin tutarı da, emekli aylığı talep edilen süre ile emekliliğe hak kazanılan tarihteki birikimlerin tutarına bağlı olacaktır. Kişilerin sistemle ilgili beklentilerinin gerçekleşebilmesi, tüm bu unsurların göz önünde tutulması ile mümkün olabilecektir. Özetle, düşük katkı payı ödeyerek ve sistemde kısa süre ( Kanunun öngördüğü minimum süre) kalarak, yüksek miktarda emekli aylığı almak normal koşullarda hiçbir şekilde mümkün değildir. Örneğin, içinde bulunduğumuz koşullarda, çalışma hayatında elde ettiği en son aylık gelirin % 40 ını bireysel emeklilik sisteminden emekli aylığı olarak almak isteyen birinin, sistemde (10) yıl kalıyorsa aylık gelirinin % 40 ını ; sistemde (20) yıl kalıyorsa aylık gelirinin % 25 ini ve sistemde (38) yıl kalıyorsa aylık gelirinin % 15 ini sisteme katkı payı olarak ödemesi gerektiği hesaplanmıştır. 3) Bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik şirketlerince herhangi bir gelir garantisinde bulunulması söz konusu değildir. Bunun bir sonucu olarak, katılımcıların serbestçe belirledikleri fonların bünyesinde bulunan yatırım araçlarından sağlanacak karların yanısıra doğacak zararlar da, emeklilik şirketi tarafından aynen katılımcının birikimlerine yansıtılacaktır. Katılımcı için hazırlanan yıllık muhtemel birikim ve gelir tabloları, tamamen bir varsayıma dayanılarak ve bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan ve hiçbir taahhüt içermeyen tablolardır. İlgili dönemde, gerçek durum, o varsayımlardan her zaman farklı olabilir. 4) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını elde ederek ( 56 yaşını tamamlayarak ve en az 10 yıl süreyle katkı payı ödeyerek) ayrılanlara yapılacak ödemelerin % 75 i üzerinden % 5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılırken ; sistemden, (10) yıl katkı payı ödeyerek ve fakat emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin tamamı üzerinden % 10, sistemden (10) yılını tamamlamadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ise yine tamamı üzerinden ve fakat % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Sistemden yapılacak ödemelerin tamamının, Gelir Vergisi Kanunu nda, menkul sermaye iradı olarak kabul edilip gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması, sistemin, 4

5 alternatif yatırım araçları karşısında zayıf yönüdür. Oysa, yapılan ödemenin bir kısmı, kişi tarafından daha önce sisteme ödenmiş olan katkı paylarından oluşmaktadır. Hatırlanacağı üzere, diğer menkul sermaye iratlarında ( mevduat faizi, repo geliri, Hazine Bonosu faizi vb.), gelir, elde edilen ilave tutar olarak tanımlanmıştır. Örneğin, mevduat faizi gelirinde, menkul sermaye iradı sayılıp vergilendirilen kısım, mevduatın faizli bakiyesi değil sadece faiz tutarıdır. Bunun yanı sıra sisteme ödenen giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi, fon işletim gideri kesintisi gibi ödemeler de dikkate alındığında, sistemden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılmanın maliyeti hayli yüksek olmaktadır. Bu nedenle, sisteme katılmak isteyen kişilerin, emeklilik hakkı kazanıncaya kadar sistemde kalıp kalamayacaklarına önceden karar vermeleri yerinde olacaktır. 5) Bireysel emeklilik sisteminde, hayat sigortalarında olduğu gibi, katılımcının ölümü veya çalışamaz duruma gelmesi halinde tazminat ödenmesi söz konusu değildir. Böyle durumlarda, katılımcı veya lehdarı, sadece, katılımcının ölüm tarihi itibarıyla mevcut birikimlerini, yasal kesintiler de yapıldıktan sonra alabilecektir. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER Ernst & Young Vergi Bölümü Bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesini amaçlayan ve kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan bireysel emeklilik sistemi tarihi itibarıyla emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alan 11 şirket arasından emeklilik planları onaylanmış 6 şirket tarafından ilk emeklilik sözleşmelerinin akdedilmesine başlanmıştır tarihinde ise kalan beş şirketten Ankara Emeklilik A.Ş. ve Vakıf Emeklilik A.Ş. nin emeklilik planları onaylanmış ve söz konusu şirketler emeklilik ürünlerini katılımcılara sunmaya başlamışlardır. Emeklilik branşı faaliyeti ruhsatı alan şirketlerden Başak Emeklilik A.Ş.ile Doğan Emeklilik A.Ş. nin emeklilik planları ise tarihi itibarıyla T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış olup, söz konusu şirketler tarihinden itibaren emeklilik ürünlerini katılımcılara sunmaya başlamışlardır. Diğer taraftan, emeklilik branşı faaliyeti ruhsatı almış olmakla birlikte halihazırda emeklilik planları incelemesi devam eden Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş. emeklilik planlarının onaylanmasını müteakip kısa bir süre içerisinde emeklilik ürünlerini katılımcılara sunacaktır. Soru & Cevap Müşterileri adına bireysel emeklilik sözleşmesi satın alan kurumların bu müşterileri adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı paylarının gider olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? Gelir Vergisi Kanunu nun 40/1 maddesinde safi kazancın tespitinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirim olarak dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır. İşletme ile ilgili pazarlama harcamaları da genel giderler niteliğindedir. Firmaların iktisadi faaliyetlerini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim ve satışı yapılan mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla, piyasadan satın aldığı veya ithal ettiği malları promosyon olarak müşteriye vermesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliği taşımaktadır. İstanbul Defterdarlığı nca verilen tarihli muktezada, düzenlenen promosyon kampanyalarında, piyasadan satın alınan malların belirli bir limitte alışveriş yapan müşterilere bedelsiz olarak verilmesi halinde, bedelsiz verilen malların alış bedellerinin Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak hasılattan indirilebileceği kabul edilmiştir. Buna göre; müşterileri adına bireysel emeklilik sözleşmesi satın alan kurumların bu amaçla yapmış oldukları katkı payı ödemeleri ticari kazancın idame ettirilmesi veya artırılması için yapılan genel gider olarak değerlendirilebileceği ve dolayısıyla makul miktarda ve tutarda olmak kaydıyla gider olarak değerlendirilebilmesi mümkün gözükmektedir. Bireysel Emeklilik sisteminde sözleşmenin 30 gün içerisinde fesih edilmesi durumunda valör almamış katkı payları stopaj matrahında dikkate alınmalı mıdır? Valör almamış katkı payının aynen iadesi durumunda, bu paranın bireysel emeklilik sisteminden 5

6 katılımcıya yapılan ödeme olarak değerlendirilmeyip, alınan bir paranın iadesi şeklinde değerlendirilmesi mümkün gözükmektedir. Ancak, bireysel emeklilik sistemine katılan kişinin yapmış olduğu ödeme üzerinden yönetim gider kesintisi yapılması durumunda bu ödemenin katkı payı haline dönüştüğünün kabul edilmesi gerekmektedir.dolayısıyla katılımcının sistemden ayrılması sırasında üzerinden yönetim gider kesintisi yapılan valör almamış katkı payı ödemelerinin geri ödenmesi durumunda, bu tutarın da bireysel emeklilik sisteminden katılımcıya yapılan ödeme olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Burada yer alan bilgiler yalnızca genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ernst & Young bu çalışmayla hukuki, vergisel veya muhasebe ile ilgili bir danışmanlık hizmeti vermemektedir. Okuyucuların, belirli konular için herhangi bir karar vermeden önce profesyonel bir danışmana başvurmaları gerekmektedir. Yer vermemizi istediğiniz konular için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail adresimiz: Bize ulaşabileceğiniz diğer adresler: Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark İstanbul Merkez Ofis: Büyükdere Caddesi Beytem Plaza Kat Şişli, İstanbul Tel: Fax: İzmir Ofis: Akdeniz Mahallesi Halk Sig.İş Mrk. Halit Ziya Bulvarı No:74 Kat Alsancak, İzmir Tel: Fax: Ankara Ofis: Reşit Galip Caddesi No:53 D: Gaziosmanpaşa, Ankara Tel: Fax: Bursa Ofis: Kükürtlü Cad. Tan İş Merkezi No: 67 B Blok D: Bursa Tel: Fax:

başvurup kuruluş veya dönüşüm izni aldılar.

başvurup kuruluş veya dönüşüm izni aldılar. AĞUSTOS 2003 Başlarken Mehmet Korkusuz Tüm Dünyada, toplam tutarı (11) Trilyon Dolar gibi bir büyüklüğe ulaşan fonlara sahip bulunan bireysel emeklilik sistemi, bugünlerde, ülkemizde de kamuoyunun gündeminde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi SERMAYE PİYASASI KURULU Bireysel Emeklilik Sistemi SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03.10.2003 TARİH VE EYF.23.1/1159

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25.06.2009 TARİH VE B.02.1.SPK.015-522

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Aksigorta A.Ş.

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte sunulan 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla düzenlediğimiz

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

a) Tebliğ: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2004/2)

a) Tebliğ: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2004/2) Genelge No: 2004/4 Kabul Tarihi: 06.08.2004 Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Kullanılacak Açıklamalar ile Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarına

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı