: Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) FAALİYET SAAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) FAALİYET SAAT"

Transkript

1

2 C Oturumu : Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK FAALİYET Yer Kontrol Noktası Sayı ve Dağılımına Göre RASAT Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltme Doğruluğunun Araştırılması Hiperspektral Görüntülerin Kıymetlendirilmesi TANDEM-X Yüksek Çözünürlükle Yükseklik Verisinin Doğruluk Analizi BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) Dr.Müh.Yb.Mustafa ERDOĞAN, Dr.Müh.Yb.Altan YILMAZ, Müh.Yb.Oktay EKER (MSB Hrt.Gn.K.lığı) Dr.Hv.Müh.Yb.Süleyman DEMİRCİ (HHO HUTEN) Müh.Alb.Nejat AKSOY, Müh.Alb.Abdulvahit TORUN, Müh.Bnb.Orhan FIRAT, Müh.Yzb.Temel DURGUT (MSB Hrt.Gn.K.lığı) SAAT ARA Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Uzaktan Algılama Uydu Yer Gözlem Araştırmaları (UYGAR) Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr.Galip AYDIN (Fırat Üniversitesi) Murat OBALI Murat ACAR (TÜBİTAK BİLGEM) Yrd.Doç.Dr.Hüseyin TOPAN (Bülent Üniversitesi) Ecevit

3 Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi Generation and Validation of Geospatial Information from Optical Earth Observation Satellites Özet Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Uzm. Murat ORUÇ, Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ, Müh. Ali CAM Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 67100, Zonguldak Bu bildiride, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yer gözlem (uzaktan algılama) uydularına ait görüntülerden konuma bağlı bilgi üretilmesi ve doğruluk değerlendirmesi çalışmaları ve mevcut araştırma/geliştirme potansiyelleri hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Sırasıyla çalışmaların kısa bir tarihçesi, Zonguldak test alanının özellikleri ve önemi, günümüze dek hangi uydu görüntülerinin değerlendirildiği, konuma bağlı ne tür bilgilerin üretildiği ve ne tür doğruluk değerlendirmelerinin yapıldığı, bu amaçla kullanılan ve geliştirilen yöntemlerin özellikleri ve örnek uygulamalara değinilecektir. Sonuç bölümünde ise Ülkemizin uydu teknolojileri ile yürüteceği yer gözlem çalışmalarına ne tür katkılar verilebileceğine yer verilecektir. 1. Giriş Uzay çağı ve istihbarat amaçlı yer gözlem (uzaktan algılama) çalışmaları 1950 li yıllarda başlasa da yapay uydular yardımıyla sivil amaçlı yer gözlem çalışmalarının 1972 yılında Landsat serisi uydulardan ilkinin (o zamanki adıyla ERTS 1: Earth Resources Technology Satellite) yörüngesine yerleştirilmesi ile başladığı kabul edilir. Bu sayede bu uydunun görüntüleri çevre, orman, tarım, jeoloji, deniz ve okyanus bilimleri ile meteoroloji gibi farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Landsat serisi, düşük geometrik çözünürlüğü ve stereo görüş özelliğinin yetersiz oluşu nedeniyle 3B bilgi üretimi ve büyük ölçekli harita yapımı konusunda yetersiz kalmıştır. Bu alanda en önemli gelişme, 1986 yılında Fransız ların SPOT (Satellite Pour l Observation de la Terre) uydu serisinin ilkinin kullanılmaya başlaması ile kaydedilmiştir. Stereo görüş özelliği ve 10 m lik YÖA (yer örnekleme aralığı) değeri ile bu uydu 3B bilgi üretimi konusunda başarılı olmuştur. Sonraki yıllarda Ruslar KOMETA adını verdikleri sistemde yer alan TK-350 ve KVR-1000 kameraları, günlük görevde kalış sürelerine rağmen stereo görüntüleme yetenekleri ile SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) üretimine olanak sağlamıştır (Büyüksalih et al., 2005c). KVR-1000 in 1.56 m lik geometrik çözünürlüğü, özellikle ABD de (Amerika Birleşik Devletleri) 1997 de Clinton hükümetinin yüksek çözünürlüklü görüntü üreten uyduları üretecek şirketlerin kurulmasına izin vermesine neden olmuştur. Günümüzde varlığını DigitalGlobe adı altında sürdüren SpaceImaging, OrbImage ve bu iki şirketin birleşmesiyle oluşan GeoEye şirketleri bunun birer eseridir. Bu politikanın bir sonucu olarak ilk metre altı geometrik çözünürlüğe sahip olan IKONOS uydusu 1999 yılında yeryüzünün 0.8 m çözünürlüklü görüntülerini almaya ve 1 m YÖA ile pazarlamaya başlamıştır. Bu uyduyu QuickBird, OrbView, WorldView ve GeoEye serileri izlemiştir. Günümüzde GeoEye-1 uydusu ile 41 cm YÖA ve stereo görüş yetenekleri sayesinde bu uydular özellikle konuma bağlı bilgi üretimi ve büyük ölçekli harita yapımı konusunda önemli bir yere sahiptir yılından bu yana CNES (Fransız Uzay Ajansı) ve AirBus Defence & Space in (önceki adı Astrium), İtalya ile ortak geliştirdikleri ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation) programın optik görüntüleme uydusu olan Pléiades-1A ve 1B uyduları sayesinde 0.7

4 m çözünürlüklü görüntüler alabilmekte ve 0.5 m ye örnekleyerek dağıtımını yapmaktadır. Bu uydu serisi Avrupanın il metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusudur. Ülkemiz ise Bilsat ile başlayan yer gözlem çalışmaları Rasat ve Göktürk-2 ile devam ettirmektedir. 2. Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretilmesi Optik uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretilmesinin temelinde fotogrametride kullanılan bağıntılar bulunmaktadır. Uzaktan algılama teriminin henüz yeni kullanılmaya başlandığı yıllarda, uydu görüntüleri ile yapılan bu tür uygulamalara uzay fotogrametrisi adı verilmekteydi. Burada amaç, fotogrametride kullanılan temelleri uyduların hareketine ve görüntü alım tekniğine uygun bir biçimde yeniden uyarlamaktır. Uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretilmesi özetle 1. Görüntülerdeki sistematik geometrik hataların giderilmesi, 2. Görüntülerin, bir yer/harita koordinat sistemi ile ilişkilendirilerek konum doğruluğunun belirlenmesi, 3. Stereo görüntülerden 3B konum bilgisi üretilmesi ve doğruluğu, 4. Sayısal yüzey/yükseklik modeli (SYM) üretilmesi, 5. Ortogörüntü üretimi ve doğruluğunun belirlenmesi, 6. Pansharp görüntü üretilmesi ve kalitesinin belirlenmesi, 7. Görüntülerin gerçek geometrik çözünürlüğünün belirlenmesi, 8. Görüntülerden nesne tanıma ve tanımlama başarımı, 9. Görüntülerin farklı koordinat bilgisi taşıyan altlıklarla (sayısal harita gibi) birleştirilmesi vb. konuları kapsar. Görüntülerin konuma bağlı bilgi üretiminde sundukları potansiyelin belirlenmesi için, yatayda ve düşeyde homojen dağılmış, olabildiğince fazla sayıda ve yüksek konum doğruluğuna sahip noktalara; görüntülerden üretilen ortogörüntü, SYM ve haritaların kalitesinin belirlenmesi için daha yüksek kaliteye sahip verilere gereksinim vardır. Ayrıca çalışılan bölgenin olabildiğince farklı arazi örtüsüne ve yeryüzü şekillerine sahip olması, görüntülerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkartılmasında son derece önemlidir. 3. Zonguldak Test Alanı Zonguldak test alanı olarak adlandırılan bölge, Zonguldak ilinin tamamını ve çevre illerin de bir kısmını içine alan bir bölgedir. Şekil 1 de Zonguldak test alanının bir bölümünün kuzeyden görünümü gösterilmektedir. Zonguldak test alanının başlıca temel özellikleri: a) Dağlık ve engebeli bir yapıya, b) Doğal bir ormana ve yoğun bitki örtüsüne, c) Engebeli bir yapıda yoğun yapılaşmaya, d) Tarım alanlarına, e) Akarsu, deniz ve barajlar gibi farklı hidrolojik yapılara, f) Yer altı ve yerüstü madencilik faaliyetlerine, g) Termik santrallere, h) Demir-çelik endüstrisi gibi ağır sanayi kuruluşlarına sahip olmasıdır. Özellikle ilk üç özellik, uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretiminde oldukça önemlidir. Çünkü, uydu görüntülerinden elde edilecek 2 veya 3 boyutlu bilgi arazinin düz veya engebeli olmasına bağlıdır. Örneğin konum doğruluğu belirlenirken kullanılan pek çok dönüşüm eşitliği düz

5 Zonguldak Şekil 1. Zonguldak test alanının bir bölümünün kuzeyden Google Earth deki görünümü. araziler için uygun sonuçlar verirken, engebeli araziler için aynı sonuçları veremeyebilirler. Ayrıca ortogörüntü, SYM veya harita üretimi gibi işlemleri gerçekleştirmede engebeden kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. Özellikle Zonguldak il merkezi gibi engebeli bir araziye kurulmuş ve yoğun yapılaşmaya sahip yerlere ait görüntülerden bilgi içeriği elde etmenin başarımı önemli bir ölçüttür Günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar 2000 li yıllarından başından itibaren Zonguldak test alanına ait farklı optik uydu görüntüleri değişik amaçlar için test edilmiştir. Bu testlerden konuma bağlı bilgi üretimini kapsayanların bir listesi Çizelge 1 de verilmektedir. Testlerde kullanılan yazılımlardan PCI Geomatica, ecognition, çeşitli CAD ve CBS yazılımları ticari, BLUH (Bundle block adjustment Leibniz University Hannover) yazılımı ise akademik bir yazılımdır. Aynı zamanda, ilk yazar tarafından geliştirilen GeoEtrim (Geospatial Evaluation and Training of Images) yazılımı da kullanılmıştır. Aşağıda ise bu test alanına ait tüm verilerin bir listesi verilmektedir. Optik uydu görüntüleri: Aster Stereo, görünür ve yakın kızıl ötesi Bilsat Mono Görünür Ikonos-2 Mono, görünür ve yakın kızıl ötesi IRS-1C Mono Kompsat-1 Stereo KVR-1000 Mono Landsat-3 Mono ve renkli Landsat-5 Mono ve renkli Landsat-7 Mono ve renkli Orbview-3 Stereo QuickBird Mono ve renkli Pléiades-1A Stereo, görünür ve yakın kızıl ötesi SPOT-5 Stereo TK-350 Stereo WorldView-1 Stereo

6 Çizelge 1. Zonguldak Test Alanında Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimini ve Doğruluk Değerlendirmesi Çalışmaları Konu Konum doğruluğu SYM Bilgi İçeriği Otomatik Nesne Tanıma GeoEtrim BLUH Çeşitli CAD ve ecognition Yazılım BLUH PCI Geomatica PCI Geomatica CBS yazılımları Uydu ve algılayıcı Aster Görünür YKÖ Ikonos IRS-1C Kompsat-1 KVR-1000 Landsat-5 Landsat-7 (ETM+) Orbview-3 (Marangoz et al., 2005a; Marangoz et al., 2006a) (Jacobsen et al., 2005a) (Jacobsen et al., 2005b) (Topan and Kutoglu, 2009) (Topan, 2011) (Topan, 2012) (Topan, 2013b) (Topan, 2013a) (Büyüksalih et al., 2003b) (Büyüksalih et al., 2004b) (Büyüksalih et al., 2003a) (Jacobsen et al., 2005a) (Topan et al., 2005b) (Jacobsen et al., 2005a) (Jacobsen et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2004a) (Sefercik et al., 2007) (Marangoz et al. 2005, (Sefercik, 2012) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Büyüksalih et al., 2003a) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Topan et al., 2006d) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007a) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Büyüksalih et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2005d) (Jacobsen et al., 2005a) (Topan et al., 2004) (Şahin et al., 2004b), Şahin et al. 2004) (Şahin et al., 2005) (Özfidan et al., 2005) (Alkan et al., 2013b) (Yildirim et al., 2009) (Özfidan et al., 2005) (Marangoz et al., 2006a) (Alkan et al., 2013b) (Yildirim et al., 2009) (Topan and Kutoglu, 2009) (Topan, 2011) (Topan, 2013a) (Topan et al., 2006b) (Topan et al., 2006d) (Topan et al., 2006a) Topan et al. 2007) (Marangoz et al., 2006b) (Topan et al., 2009b) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007a) (Marangoz et al., 2005c) (Marangoz et al., 2004) (Şahin et al., 2004b), Şahin et al. 2004) (Oruç et al., 2007) (Marangoz et al., 2006a) (Oruç et al., 2004) (Topan et al., 2009b)

7 Çizelge 1. Zonguldak Test Alanında Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimini ve Doğruluk Değerlendirmesi Çalışmaları Konu Konum doğruluğu SYM Bilgi İçeriği Otomatik Nesne Tanıma GeoEtrim BLUH Çeşitli CAD ve ecognition Yazılım BLUH PCI Geomatica PCI Geomatica CBS yazılımları Uydu ve algılayıcı Pléiades-1A Görünür YKÖ QuickBird Görünür SPOT-5 TK-350 WorldView-1 (Topan et al., 2013) (Topan et al., 2014) (Jacobsen et al., 2005b) (Topan and Kutoglu, 2009) (Topan, 2011) (Topan, 2013a) (Jacobsen et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2004c) (Buyuksalih et al., 2005) (Topan and Maktav, 2010b) (Topan and Maktav, 2010a) (Topan, 2011) (Topan and Maktav, 2014) (Jacobsen et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2005c) (Jacobsen et al., 2005a) (Alkan et al., 2013a) (Büyüksalih et al., 2004c; Şahin et al., 2004a) (Buyuksalih et al., 2005) (Sefercik et al., 2007) (Büyüksalih et al., 2005d) (Büyüksalih et al., 2005b) (Büyüksalih et al., 2005c) (Büyüksalih et al., 2004a) (Topan et al., 2006d) (Topan et al., 2011) (Marangoz et al., 2007c) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007b) (Marangoz et al., 2007a) (Alkan et al., (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Karakış et al., 2007) (Topan et al., 2009b) (Marangoz et al., 2007c) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007b) (Marangoz et al., 2007a) (Karakış et al., (Marangoz et al., 2005b) (Karakış et al., 2005) Mikrodalga uydu görüntüleri: JERS-1 SRTM Terrasar-X Diğer veriler: Dijital ve analog stereo hava fotoğrafları, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kağıt baskılı ve sayısal ortamda haritalar, haritalardan ve stereo uydu görüntülerinden üretilmiş SYM lerdir. Yukarıda sıralanan verilerin çeşitliliği, Zonguldak test alanında farklı uygulamalara yönelik testlerin yapılabilmesine olanak kılmaktadır. Yine bu test alanı için 2002, 2003, 2008 ve 2013 yıllarında GNSS gözlemleri ile yüksek doğruluklu YKN ları toplanmıştır (Şekil 1). Bu çalışmalarda zamana bağlı şekil değişimlerinin en az yaşanabileceği simetrik nesneler YKN olarak seçilmiştir. Özellikle Pléiades-1A görüntüleri için toplanan YKN larının sayısının olabildiğince çok olmasına özen

8 gösterilmiş, böylece bu noktaların gelecekte değerlendirilmesi olası farklı uydu görüntülerinde de kullanılması amaçlanmıştır. a) OrbView-3 görüntüsü üzerinde 2008 yılında toplanan YKN larının dağılımı (30 adet) b) SPOT-5 görüntüsü üzerinde 2003 yılında toplanan YKN larının dağılımı (47 adet) c) Pléiades-1A görüntüsü üzerinde 2013 yılında toplanan YKN larının dağılımı (171 adet) Şekil 1. Zonguldak test alanında farklı yıllarda toplanan YKN larının dağılımı Geliştirilen akademik yazılımlar ve örnek uygulamalar Çizelge 1 den de görülebileceği gibi araştırmalar farklı türde yazılımlarla gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ticari olanların hangi matematiksel eşitlikleri ve algoritmaları kullandıkları tam olarak bilinmemektedir. Akademik bir yazılım olan BLUH ise Leibniz Hannover Üniversitesi Fotogrametri ve Geoinformasyon Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Karsten JACOBSEN tarafından geliştirilmiştir ve Zonguldak test alanındaki pek çok uygulamada kullanılmıştır. Akademik bir yazılım yazma çalışmaları 2003 yılında başlatılmış ve bu sayede pek çok yenilikçi çözüm üretilmiştir. İlerleyen bölümde optik uydu görüntülerinin konumsal analizinde kullanılan GeoEtrim, SharpQ ve epix adlı yazılımlar ve özellikleri tanıtılacaktır GeoEtrim GeoEtrim, Matlab ortamında derlenmiş GeoSpot ve GeoFigcon adlı iki alt modülden oluşan bir hesaplama ve gösterim paketidir. GeoEtrim hakkındaki güncel bilgilere GeoEtrim (2014) den ulaşılabilir.

9 GeoSpot, doğrusal dizin stereo görüntülerin konum doğruluğunun belirlenmesi için geliştirilmiştir. Mevcut sürümü Spot-5 düzey 1A stereo görüntülerinin değerlendirilmesi için kullanılabilir ve aşağıdaki temel özellikleri içermektedir: 1. YKN larında (Yer Kontrol Noktası) ve BDN larında (Bağımsız Denetim Noktası) 3B konum bilgisi ve doğruluk değeri elde edilmesini sağlar, 2. Görüntülerin iç (bakış açılarına) ve dış (uydunun konumuna, hızına ve durum açılarına) yöneltme elemanlarına düzeltme getirir, 3. Hangi yöneltme elemanlarının konum doğruluğu üzerinde etkili olduğunu istatistiksel olarak belirler, 4. İç ve dış yöneltme elemanlarının aralarındaki korelasyonu belirler, 5. Dış yöneltme elemanlarının kendi aralarındaki korelasyonu belirler. SPOT-5 düzey 1A pankromatik görüntüsü (YÖA: 5 m) için yapılan değerlendirmelerden bir örnek Şekil-2 de ve Çizelge-2 de verilmektedir. Burada yazılım öncelikle ön bir dengeleme işlemi yaparak iç yöneltme elemanlarını düzeltmekte ve sonra demet dengeleme ile tüm yöneltme elemanlarına ve BDN larının yaklaşık yer koordinatlarına düzeltme değeri getirmektedir. Çizelge-2 den de görülebileceği gibi konum doğruluğu YKN larında <±1m, BDN larında ise ~±5 m düzeyindedir. a) YKN (+) ve BDN ( )dağılımı b) Ön dengeleme ile elde edilen doğruluk değerleri c) Demet dengeleme ile elde edilen doğruluk değerleri Şekil 2. GeoEtrim ile SPOT-5 düzey 1A stereo görüntülerinden elde edilen hata vektörleri. Çizelge 2. Ham ve dengelenmiş bakış açılarına göre doğruluk değerleri. L L d B Nokta türü # m X m Y m Z m X m Y m Z m X m Y m Z YKN BDN L: ham bakış açısı, L d : ön dengelenmiş bakış açısı, B: demet dengeleme, koh (m) m GeoSpot hakkında daha fazla bilgi Topan (2009), Topan and Maktav (2010a), Topan and Maktav (2010b), Topan (2011) ve (Topan and Maktav, 2014) kaynaklarında bulunabilir. GeoFigcon, şekil kuvveti analizi yapan bir hesaplama paketidir. Şekil kuvveti, uzun yıllardır jeodezik çalışmalarda kullanıldığı halde uydu görüntülerinin konum doğruluğunu belirleme çalışmalarında 2007 yılından beri kullanılmaktadır (Sertel et al., 2007). GeoFigcon, afin, polinom ve

10 RFM (Rasyonel Fonksiyon Modeli) gibi farklı dönüşüm modelleri ile elde edilebilecek konum doğruluğunu şekil kuvveti temelinde tespit eder. Afin ve polinom dönüşümü kullanırken görüntülerin düzeylerini dikkate alır. RFM dönüşümü sırasında ise farklı bias düzeltmesi getirir. Bu yöntem sayesinde: a) YKN dağılım ve doğruluğuna bağlı olarak afin ve dönüşüm dönüşüm katsayıları belirlenir, b) RFM de RPC ler (Rational Polynomial Coeffcients) düzeltilir, c) SYM doğruluğuna bağlı olarak elde edilebilecek ortogörüntünün konum doğruluğu kestirilebilir. d) Mevcut sürüm IKONOS, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A görüntüleri için kullanılabilir. Şekil 3 de ve Çizelge-3 de Geofigcon ile gerçekleştirilen örnek bir uygulamanın sonuçları verilmektedir. Şekil kuvveti yönteminin en büyük özelliği, YKN ların geometrik merkezinde en büyük doğruluk değerine sahip olması ve yükseklik değişimine bağlı bir değişim göstermesidir (Topan, 2011, 2013a; Topan and Kutoglu, 2009; Topan et al., 2013). a) AP-B modeli için şekil kuvveti ile elde edilen doğruluk değeri: ± piksel b) AP-S modeli için şekil kuvveti ile elde edilen doğruluk değeri: ± piksel c) RFM modeli için şekil kuvveti ile elde edilen doğruluk değeri: ± piksel Şekil3. GeoFigcon yazılımı ike IKONOS Geo ürünü için yapılan uygulama.

11 Çizelge 3. IKONOS Geo ürünü için doğruluk (m 0 ) ve şekil kuvveti (m p ) değerleri (± piksel) # YKN Model m 0 m p 38 AP-B AP-S RFM SharpQ Optik uydular genellikle aynı bölge için aynı anda hem çok bantlı hem de pankromatik görüntü üretmektedirler. Çok bantlı görüntüler yüksek spektral çözünürlük sunmalarına rağmen geometrik çözünürlükleri pankromatik görüntülerle karşılaştırıldıklarında daha düşüktür. Bu iki görüntüyü kullanarak yüksek geometrik çözünürlüğe sahip renkli görüntüler üretebilmek için pan-sharpening yöntemleri geliştirilmiştir. Literatürde çok değişik pan-sharpening yöntemleri mevcuttur ve hepsinin kendilerine göre güçlü ve zayıf yanları vardır. Bazı yöntemler konumsal bilgiyi vurgularken bazıları ise renk bilgisini vurgulamayı hedeflemişlerdir. Bu sebepten hangi pan-sharpening metodunun hangi görüntülerde daha kaliteli sonuç verdiğinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda pan-sharpening ile üretilen görüntülerin kalite değerlendirmeleri görsel ve nicelik olarak iki boyutta yapılmalıdır. Görüntülerin görsel olarak değerlendirilmesi insan yetileri ile yapılmakta olup obje varlığı ve tamlığı incelenmektedir. Görüntülerin nicel değerlendirilmesi ise matematiksel ölçütler yardımıyla yapılabilmektedir. Üçüncü yazar tarafından Matlab platformunda geliştirilen SharpQ modülü ile değişik metodlarla elde edilen pan sharp görüntülerin nicel değerlendirmesi yapılabilmektedir. Modül sayesinde literatürde en çok kullanılan ölçütlerden olan Correlation Coefficient (CC), RASE, SAM, RMSE ve ERGAS ölçütleri ile görüntülerin nicel kaliteleri hesaplanabilmektedir epix epix yazılımı, optik uydu görüntülerinin etkin YÖA nı belirlemek için son yazar tarafından Matlab ortamında geliştirilmiştir. Yazılım, görüntülerdeki düzgün bina kenarlarını gölgeleri ile çatı dokusu arasındaki gri değer geçişlerinin ortalamasını alarak aralarındaki farkları hesaplar ve böylece nokta yayılım fonksiyonu ilkesine bağlı olarak görüntülerin etkin YÖA nı belirler. Böylece görüntülerin gerçekte nasıl bir YÖA na sahip olduğu, diğer bir ifade ile gerçek geometrik çözünürlükleri belirlenebilir. epix ile Pléiades-1A için yapılan uygulamaların bir örneği Şekil 4 de verilmektedir. Pléiade-1A için bulunan etkin YÖA değeri 1 pikseldir (50 cm). Bu durum, 70 cm lik orijinal YÖA değerinden 50 cm ye yeniden örneklendirilen görüntülerde herhangi bir kayıp olmadığı anlamına gelmektedir. Düşük radyometrik çözünürlüğe sahip IRS-1C pankromatik görüntüsüne veya analog filmlerden taranan TK-350 ve KVR-1000 görüntüleri için yapılan uygulamalarda etkin YÖA değerinin daha büyük olduğu, dolayısıyla bu görüntülerin aslında daha kaba bir geometirk çözünürlüğe sahip oldukları tespit edilmiştir 4. Sonuç Ülkemiz, 2003 yılında Bilsat, 2011 yılında Rasat ve 2012 yılında da Göktürk-2 uydularını uzaya göndererek kendi yer gözlem uydularına sahip olmuş ve böylece bu konuda bağımsız hareket etme yetisi kazanmıştır. Sadece görüntü elde etmek değil, bunların doğru ve etkin kullanımını sağlamak da önemlidir. Bu nedenle Ülkemizdeki mevcut araştırma/geliştirme olanaklarının etkin kullanımının yararlı olacağı düşünülmektedir. Yukarıda, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümünde bulunan Zonguldak test alanına ait optik uydu görüntüleri, şimdiye dek gerçekleştirilen konuma

12 Şekil 4. epix ile Pléiades-1A pankromatik görüntüsü için gerçekleştirilen uygulama. bağlı uygulamalar ve geliştirilen yazılımlar anlatılmıştır. Test bölgesinin kendine özgü özelliği, farklı görüntülerin varlığı ve kuramsal temele dayalı uygulamalı çalışmalar önemli bir araştırma, geliştirme ve bilgi birikimi sağlamıştır. Bu birikimin sağlanmasında Bölümümüz ile Hannover Üniversitesi Fotogrametri ve Geoinformasyon Enstitüsü (Almanya) koordinatörlüğünde TÜBİTAK ve Jülich Araştırma Merkezi (Almanya) desteğinde yürütülen uluslararası bir araştırma projesinin ve diğer pek çok ulusal projenin büyük yararı olmuştur. Gelinen son aşama ise CNES ve Airbus Defence&Space ortaklığında yürütülen PUG (Pléiades Users Group) kapsamında Pléiades-1A görüntülerinin değerlendirilmesidir. Ümit edilmektedir ki bu bilgi birikiminin, Ülkemiz yer gözlem uydu görüntülerinin etkin kullanılması için yürütülecek çalışmalarda kullanılmasıdır. 5. Kaynaklar Alkan, M., Buyuksalih, G., Sefercik, U.G., Jacobsen, K., 2013a. Geometric accuracy and information content of WorldView-1 images. Optical Engineering 52, Alkan, M., Marangoz, A., Karakış, S., Feature Extractions from High Resolution Imagery and Using For City Information System, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries / GISDECO 8, İstanbul. Alkan, M., Marangoz, A., Karakış, S., Büyüksalih, G., Verification of Automatic and Manual Road Extraction Methods Using QuickBird Imagery, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara. Alkan, M., Oruc, M., Yildirim, Y., Seker, D.Z., Jacobsen, K., 2013b. Monitoring Spatial and Temporal Land Use/Cover Changes; a Case Study in Western Black Sea Region of Turkey. J Indian Soc Remot 41,

13 Buyuksalih, G., Kocak, G., Topan, H., Oruc, M., Marangoz, A., Spot revisited: Accuracy assessment, dem generation and validation from stereo spot 5 HRG images. Photogramm Rec 20, Büyüksalih, G., Akçın, H., Marangoz, A., Jacobsen, K., 2005a. Potential of KOMPSAT-1 for Mapping Purposes, 25thEARSEL Symposium, Porto. Büyüksalih, G., Koçak, G., Oruç, M., 2005b. Geometric Accuracy Evaluation of the DEM Generated by Russian TK-350 Stereo Scenes Using the SRTM X- and C-Band Interferometric DEMs. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 71, Büyüksalih, G., Koçak, G., Oruç, M., Akçın, H., Jacobsen, K., 2004a. DEM Generation by Aster and TK-350, Proc. of Joint ISPRS Workshop High Resolution Mapping from Space 2003", Hannover. Büyüksalih, G., Koçak, G., Oruç, M., Akçın, H., Jacobsen, K., 2005c. Accuracy Analysis, DEM Generation and Validation Using Russian TK-350 Stereo-Images. The Photogrammetric Record 19, Büyüksalih, G., Koçak, M., Oruç, M., Akçın, H., Jacobsen, K., 2003a. Handling of Ikonos Images from Orientation up to DEM Generation, Proc. of Joint ISPRS Workshop High Resolution Mapping from Space 2003, Hannover. Büyüksalih, G., Marangoz, A., Jacobsen, K., 2005d. Generation and Analysis of Height Models based on Satellite Information, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, May, 2005, Hannover. Büyüksalih, G., Oruç, M., Jacobsen, K., 2004b. Precise Georeferencing of Rectified High Resolution Space Images, Int. Arch. of Photogrammetry & Remote Sensing, İstanbul. Büyüksalih, G., Oruç, M., Koçak, G., 2003b. Geometric Accuracy Testing of Ikonos Geo-Product Mono Imagery Using Different Sensor Orientation Models. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciencies 27, Büyüksalih, G., Oruç, M., Topan, H., Jacobsen, K., 2004c. Geometric Accuracy Evaluation, DEM Generation and Validation for SPOT-5 Level 1B Stereo Scene EARSeL Workshop, Remote Sensing for Developing Countries, Cairo (Egypt). Büyüksalih, G., Topan, H., Uzaydan Harita Yapımı, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak, Türkiye. GeoEtrim, Geospatial Evaluation and Training of Images. Jacobsen, K., Büyüksalih, G., Marangoz, A., Sefercik, U., Büyüksalih, İ., 2005a. Geometric Conditions of Space Imagery for Mapping, 2ndInternational Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society RAST 2005, İstanbul. Jacobsen, K., Büyüksalih, G., Topan, H., 2005b. Geometric Models for the Orientation of High Resolution Optical Satellite Sensors, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover.

14 Karakis, S., Topan, H., Buyuksalih, G., Marangoz, A., Jacobsen, K., Semantic analysis of space imagery for mapping purposes. RAST 2005: Proceedings of the 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Karakış, S., Marangoz, A., Büyüksalih, G., Quickbird Pan-Sharpened Görüntüsü Üzerinden Otomatik Detay Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Uygunluğunun Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Karakış, S., Marangoz, A., Büyüksalih, G., Analysis of Segmentation Parameters in Ecognition Software Using High Resolution Quickbird MS Imagery, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara. Karakış, S., Marangoz, A., Topan, H., Şahin, H., Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Marangoz, A., Alkış, Z., 2012a. Detection of Urban Details and Map Updating from Satellite Images Using Object-Based Image Classification Methods and Integration to GIS, 4th GEograhic Object- Based Image Analysis Conference GEOBIA 2012, Rio de Janerio. Marangoz, A., Alkış, Z., 2012b. Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi, Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak. Marangoz, A., Alkış, Z., Büyüksalih, G., Akçın, H., 2007a. Verification of Information Contents and Cost Considerations Using Very High Resolution Space Imagery For Object Extraction, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin. Marangoz, A., Büyüksalih, G., Büyüksalih, İ., Sefercik, U., 2005a. Geometric Evaluation, Automated DEM and Orthoimage Generation from Along-Track Stereo ASTER Images, 2ndInternational Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society RAST 2005, İstanbul. Marangoz, A., Karakış, S., Akçın, H., 2007b. Object-Based Automatic Classification of Urban Open Green Areas Using High Resolution QuickBird Imagery and Integration to GIS, 27th EARSeL Symposium on Geoinformation in Europe, EURAC Research, Bolzano. Marangoz, A., Karakış, S., Akçın, H., Oruç, M., 2005b. Kentsel Alanlarda Ağaçlık ve Yeşil Alanların Uydu Görüntülerinden Nesne-Tabanlı Çıkarımı Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu, Ege CBS Sempozyumu, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İzmir. Marangoz, A., Karakış, S., Oruç, M., 2006a. Analysis of Object-Oriented Classification Results Derived From Pan-sharpened LANDSAT 7 ETM+ and ASTER Images, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara. Marangoz, A., Karakış, S., Oruç, M., Büyüksalih, G., 2005c. Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ikonos Pan-Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol ve Binaların Çıkarımı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Marangoz, A., Karakış, S., Oruç, M., Şahin, H., Sefercik, U., Topan, H., Büyüksalih, G., 2006b. 3D Cultural Heritage Documentation of Safranbolu Test Site Using High Resolution Satellite Imagery,

15 1st Workshop of the EARSeL Special Interest Group Urban Remote Sensing Urban Remote Sensing Challenges & Solutions, Berlin. Marangoz, A., Oruç, M., Büyüksalih, G., Object-oriented Image Analysis and Semantic Network for Extracting the Roads and Buildings from Ikonos Pan-sharpened Images, ISPRS XX. Kongresi, İstanbul. Marangoz, A.M., Alkış, Z., Karakış, S., 2007c. Evaluation of Information Content and Feature Extraction Capability of Very High Resolution QuickBird Pan-Sharpened Image, Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, İstanbul. Oruç, M., Marangoz, A., Büyüksalih, G., Comparison of Pixel-based and Object-oriented Classification Approaches Using Landsat-7 ETM Spectral Bands, ISPRS XX. Kongresi, İstanbul. Oruç, M., Marangoz, A., Karakış, S., Pan-Sharp Landsat 7 ETM+ Görüntüsü Kullanılarak Piksel-Tabanlı ve Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Özfidan, F., Topan, H., Şahin, H., Karakış, S., Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması, IGSM&GHG 2005, İstanbul. Sefercik, U., Jacobsen, K., Oruç, M., Marangoz, A., Comparison of SPOT, SRTM and ASTER DEMs, ISPRS Hannover Workshop 2007 High Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover. Sefercik, U.G., Performance Estimation of Aster Global DEM Depending upon the Terrain Inclination. J Indian Soc Remot 40, Sertel, E., Kutoglu, S.H., Kaya, S., Geometric correction accuracy of different satellite sensor images: application of figure condition. Int J Remote Sens 28, Şahin, H., Büyüksalih, G., Akçın, H., Topan, H., Karakış, S., Marangoz, A., 2004a. Information Content Analysis of KVR-1000 Ortho-Image Based on the Available Topographic Maps in the GIS Environment, EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries, Kahire, Mısır. Şahin, H., Karakış, S., Topan, H., Marangoz, A., KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Şahin, H., Topan, H., Karakış, S., Marangoz, A., 2004b. Comparison of Object Oriented Image Analysis and Manual Digitizing for Feature Extraction, in: Altan, O. (Ed.), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, pp Topan, H., Geometric Analysis of High Resolution Space Images Using Parametric Approaches Considering Satellite Orbital Parameters, Department of Geomatics Engineering. Istanbul Technical University, Turkey. Topan, H., GeoEtrim: Geospatial Evaluation and Training of Images, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2011), İstanbul (Turkey), pp

16 Topan, H., Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak. Topan, H., 2013a. First Experience with Figure Condition Analysis Aided Bias Compensated Rational Function Model for Georeferencing of High Resolution Satellite Images. J Indian Soc Remot. Topan, H., 2013b. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 6, Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., Comparison of Information Contents of High Resolution Space Images, in: Altan, O. (Ed.), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, pp Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., 2005a. Information Contents of High Resolution Satellite Images, EARSeL Workshop on 3D Remote Sensing, Porto. Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., 2006a. Information Content of High-resolution Satellite Images: Mapping with OrbView-3 Images. GIM International 20, Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., 2006b. Information Contents of OrbView-3 for Topographic Mapping, ISPRS Ankara Workshop 2006 Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellite), Ankara. Topan, H., Büyüksalih, G., Koçak, G., 2005b. IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Topan, H., Kutoglu, H.S., Georeferencing Accuracy Assessment of High-Resolution Satellite Images Using Figure Condition Method. Ieee T Geosci Remote 47, Topan, H., Maktav, D., 2010a. GeoSpot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli. Topan, H., Maktav, D., 2010b. SPOT-5 HRG 1A Stereo Görüntülerinin Geometrik Doğruluğunun Uydu Yörünge Bilgilerini Kullanan Parametrik Modelle İncelenmesi. İTÜ Dergisi D 9, Topan, H., Maktav, D., Efficiency of Orientation Parameters on Georeferencing Accuracy of SPOT-5 HRG Level-1A Stereoimages. Ieee T Geosci Remote 52, Topan, H., Maktav, D., Büyüksalih, G., 2006c. Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi, I. Uzaktan Algılama CBS Çalıştay ve Paneli, İstanbul. Topan, H., Maktav, D., Jacobsen, K., Buyuksalih, G., 2009a. Information content of optical satellite images for topographic mapping. Int J Remote Sens 30, Topan, H., Maktav, D., Jacobsen, K., Büyüksalih, G., 2006d. Mapping Potential of High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Haifa.

17 Topan, H., Oruç, M., Jacobsen, K., 2009b. Potential of Manual and Automatic Feature Extraction From High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, ISPRS Hannover Workshop 2009 High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover. Topan, H., Oruç, M., Taşkanat, T., Cam, A., Combined Efficiency of RPC and DEM Accuracy on Georeferencing Accuracy of Orthoimage: Case Study With Pléiades Panchromatic Mono Image. Ieee Geosci Remote S 11, Topan, H., Özkaya, M., Oruç, M., Karakış, S., Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Zonguldak Kent Sempozyumu, Zonguldak, pp Topan, H., Taşkanat, T., Cam, A., Georeferencing Accuracy Assessment of Pléiades 1A Images Using Rational Function Model, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp Yildirim, Y., Oruç, M., Alkan, M., Detection of Coal Ash Turbidity in Marine Environment Using Remote Sensing Fresenius Environmental Bulletin 18,

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

SPOT 5 ve Farklı Görüntü Birleştirme Algoritmaları

SPOT 5 ve Farklı Görüntü Birleştirme Algoritmaları SPOT 5 ve Farklı Görüntü Birleştirme Algoritmaları Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL Özet Görüntü birleştirme terimi ile genellikle, yüksek mekansal çözünürlüklü tek bantlı (Pankromatik- PAN) görüntünün,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (1-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları

Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Rasim Deniz 1, Tevfik Ayan 1, Onur Gürkan 2, Ergün Öztürk 3, R. Nurhan Çelik 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 1-18. 1 Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı Mehmet Erbaş 1 Hakan Şahin 2 Feyzi Kantar 3 Öz Konumsal

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı