: Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) FAALİYET SAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) FAALİYET SAAT"

Transkript

1

2 C Oturumu : Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK FAALİYET Yer Kontrol Noktası Sayı ve Dağılımına Göre RASAT Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltme Doğruluğunun Araştırılması Hiperspektral Görüntülerin Kıymetlendirilmesi TANDEM-X Yüksek Çözünürlükle Yükseklik Verisinin Doğruluk Analizi BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) Dr.Müh.Yb.Mustafa ERDOĞAN, Dr.Müh.Yb.Altan YILMAZ, Müh.Yb.Oktay EKER (MSB Hrt.Gn.K.lığı) Dr.Hv.Müh.Yb.Süleyman DEMİRCİ (HHO HUTEN) Müh.Alb.Nejat AKSOY, Müh.Alb.Abdulvahit TORUN, Müh.Bnb.Orhan FIRAT, Müh.Yzb.Temel DURGUT (MSB Hrt.Gn.K.lığı) SAAT ARA Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Uzaktan Algılama Uydu Yer Gözlem Araştırmaları (UYGAR) Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr.Galip AYDIN (Fırat Üniversitesi) Murat OBALI Murat ACAR (TÜBİTAK BİLGEM) Yrd.Doç.Dr.Hüseyin TOPAN (Bülent Üniversitesi) Ecevit

3 Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi Generation and Validation of Geospatial Information from Optical Earth Observation Satellites Özet Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Uzm. Murat ORUÇ, Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ, Müh. Ali CAM Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 67100, Zonguldak Bu bildiride, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yer gözlem (uzaktan algılama) uydularına ait görüntülerden konuma bağlı bilgi üretilmesi ve doğruluk değerlendirmesi çalışmaları ve mevcut araştırma/geliştirme potansiyelleri hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Sırasıyla çalışmaların kısa bir tarihçesi, Zonguldak test alanının özellikleri ve önemi, günümüze dek hangi uydu görüntülerinin değerlendirildiği, konuma bağlı ne tür bilgilerin üretildiği ve ne tür doğruluk değerlendirmelerinin yapıldığı, bu amaçla kullanılan ve geliştirilen yöntemlerin özellikleri ve örnek uygulamalara değinilecektir. Sonuç bölümünde ise Ülkemizin uydu teknolojileri ile yürüteceği yer gözlem çalışmalarına ne tür katkılar verilebileceğine yer verilecektir. 1. Giriş Uzay çağı ve istihbarat amaçlı yer gözlem (uzaktan algılama) çalışmaları 1950 li yıllarda başlasa da yapay uydular yardımıyla sivil amaçlı yer gözlem çalışmalarının 1972 yılında Landsat serisi uydulardan ilkinin (o zamanki adıyla ERTS 1: Earth Resources Technology Satellite) yörüngesine yerleştirilmesi ile başladığı kabul edilir. Bu sayede bu uydunun görüntüleri çevre, orman, tarım, jeoloji, deniz ve okyanus bilimleri ile meteoroloji gibi farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Landsat serisi, düşük geometrik çözünürlüğü ve stereo görüş özelliğinin yetersiz oluşu nedeniyle 3B bilgi üretimi ve büyük ölçekli harita yapımı konusunda yetersiz kalmıştır. Bu alanda en önemli gelişme, 1986 yılında Fransız ların SPOT (Satellite Pour l Observation de la Terre) uydu serisinin ilkinin kullanılmaya başlaması ile kaydedilmiştir. Stereo görüş özelliği ve 10 m lik YÖA (yer örnekleme aralığı) değeri ile bu uydu 3B bilgi üretimi konusunda başarılı olmuştur. Sonraki yıllarda Ruslar KOMETA adını verdikleri sistemde yer alan TK-350 ve KVR-1000 kameraları, günlük görevde kalış sürelerine rağmen stereo görüntüleme yetenekleri ile SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) üretimine olanak sağlamıştır (Büyüksalih et al., 2005c). KVR-1000 in 1.56 m lik geometrik çözünürlüğü, özellikle ABD de (Amerika Birleşik Devletleri) 1997 de Clinton hükümetinin yüksek çözünürlüklü görüntü üreten uyduları üretecek şirketlerin kurulmasına izin vermesine neden olmuştur. Günümüzde varlığını DigitalGlobe adı altında sürdüren SpaceImaging, OrbImage ve bu iki şirketin birleşmesiyle oluşan GeoEye şirketleri bunun birer eseridir. Bu politikanın bir sonucu olarak ilk metre altı geometrik çözünürlüğe sahip olan IKONOS uydusu 1999 yılında yeryüzünün 0.8 m çözünürlüklü görüntülerini almaya ve 1 m YÖA ile pazarlamaya başlamıştır. Bu uyduyu QuickBird, OrbView, WorldView ve GeoEye serileri izlemiştir. Günümüzde GeoEye-1 uydusu ile 41 cm YÖA ve stereo görüş yetenekleri sayesinde bu uydular özellikle konuma bağlı bilgi üretimi ve büyük ölçekli harita yapımı konusunda önemli bir yere sahiptir yılından bu yana CNES (Fransız Uzay Ajansı) ve AirBus Defence & Space in (önceki adı Astrium), İtalya ile ortak geliştirdikleri ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation) programın optik görüntüleme uydusu olan Pléiades-1A ve 1B uyduları sayesinde 0.7

4 m çözünürlüklü görüntüler alabilmekte ve 0.5 m ye örnekleyerek dağıtımını yapmaktadır. Bu uydu serisi Avrupanın il metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusudur. Ülkemiz ise Bilsat ile başlayan yer gözlem çalışmaları Rasat ve Göktürk-2 ile devam ettirmektedir. 2. Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretilmesi Optik uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretilmesinin temelinde fotogrametride kullanılan bağıntılar bulunmaktadır. Uzaktan algılama teriminin henüz yeni kullanılmaya başlandığı yıllarda, uydu görüntüleri ile yapılan bu tür uygulamalara uzay fotogrametrisi adı verilmekteydi. Burada amaç, fotogrametride kullanılan temelleri uyduların hareketine ve görüntü alım tekniğine uygun bir biçimde yeniden uyarlamaktır. Uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretilmesi özetle 1. Görüntülerdeki sistematik geometrik hataların giderilmesi, 2. Görüntülerin, bir yer/harita koordinat sistemi ile ilişkilendirilerek konum doğruluğunun belirlenmesi, 3. Stereo görüntülerden 3B konum bilgisi üretilmesi ve doğruluğu, 4. Sayısal yüzey/yükseklik modeli (SYM) üretilmesi, 5. Ortogörüntü üretimi ve doğruluğunun belirlenmesi, 6. Pansharp görüntü üretilmesi ve kalitesinin belirlenmesi, 7. Görüntülerin gerçek geometrik çözünürlüğünün belirlenmesi, 8. Görüntülerden nesne tanıma ve tanımlama başarımı, 9. Görüntülerin farklı koordinat bilgisi taşıyan altlıklarla (sayısal harita gibi) birleştirilmesi vb. konuları kapsar. Görüntülerin konuma bağlı bilgi üretiminde sundukları potansiyelin belirlenmesi için, yatayda ve düşeyde homojen dağılmış, olabildiğince fazla sayıda ve yüksek konum doğruluğuna sahip noktalara; görüntülerden üretilen ortogörüntü, SYM ve haritaların kalitesinin belirlenmesi için daha yüksek kaliteye sahip verilere gereksinim vardır. Ayrıca çalışılan bölgenin olabildiğince farklı arazi örtüsüne ve yeryüzü şekillerine sahip olması, görüntülerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkartılmasında son derece önemlidir. 3. Zonguldak Test Alanı Zonguldak test alanı olarak adlandırılan bölge, Zonguldak ilinin tamamını ve çevre illerin de bir kısmını içine alan bir bölgedir. Şekil 1 de Zonguldak test alanının bir bölümünün kuzeyden görünümü gösterilmektedir. Zonguldak test alanının başlıca temel özellikleri: a) Dağlık ve engebeli bir yapıya, b) Doğal bir ormana ve yoğun bitki örtüsüne, c) Engebeli bir yapıda yoğun yapılaşmaya, d) Tarım alanlarına, e) Akarsu, deniz ve barajlar gibi farklı hidrolojik yapılara, f) Yer altı ve yerüstü madencilik faaliyetlerine, g) Termik santrallere, h) Demir-çelik endüstrisi gibi ağır sanayi kuruluşlarına sahip olmasıdır. Özellikle ilk üç özellik, uydu görüntülerinden konuma bağlı bilgi üretiminde oldukça önemlidir. Çünkü, uydu görüntülerinden elde edilecek 2 veya 3 boyutlu bilgi arazinin düz veya engebeli olmasına bağlıdır. Örneğin konum doğruluğu belirlenirken kullanılan pek çok dönüşüm eşitliği düz

5 Zonguldak Şekil 1. Zonguldak test alanının bir bölümünün kuzeyden Google Earth deki görünümü. araziler için uygun sonuçlar verirken, engebeli araziler için aynı sonuçları veremeyebilirler. Ayrıca ortogörüntü, SYM veya harita üretimi gibi işlemleri gerçekleştirmede engebeden kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. Özellikle Zonguldak il merkezi gibi engebeli bir araziye kurulmuş ve yoğun yapılaşmaya sahip yerlere ait görüntülerden bilgi içeriği elde etmenin başarımı önemli bir ölçüttür Günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar 2000 li yıllarından başından itibaren Zonguldak test alanına ait farklı optik uydu görüntüleri değişik amaçlar için test edilmiştir. Bu testlerden konuma bağlı bilgi üretimini kapsayanların bir listesi Çizelge 1 de verilmektedir. Testlerde kullanılan yazılımlardan PCI Geomatica, ecognition, çeşitli CAD ve CBS yazılımları ticari, BLUH (Bundle block adjustment Leibniz University Hannover) yazılımı ise akademik bir yazılımdır. Aynı zamanda, ilk yazar tarafından geliştirilen GeoEtrim (Geospatial Evaluation and Training of Images) yazılımı da kullanılmıştır. Aşağıda ise bu test alanına ait tüm verilerin bir listesi verilmektedir. Optik uydu görüntüleri: Aster Stereo, görünür ve yakın kızıl ötesi Bilsat Mono Görünür Ikonos-2 Mono, görünür ve yakın kızıl ötesi IRS-1C Mono Kompsat-1 Stereo KVR-1000 Mono Landsat-3 Mono ve renkli Landsat-5 Mono ve renkli Landsat-7 Mono ve renkli Orbview-3 Stereo QuickBird Mono ve renkli Pléiades-1A Stereo, görünür ve yakın kızıl ötesi SPOT-5 Stereo TK-350 Stereo WorldView-1 Stereo

6 Çizelge 1. Zonguldak Test Alanında Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimini ve Doğruluk Değerlendirmesi Çalışmaları Konu Konum doğruluğu SYM Bilgi İçeriği Otomatik Nesne Tanıma GeoEtrim BLUH Çeşitli CAD ve ecognition Yazılım BLUH PCI Geomatica PCI Geomatica CBS yazılımları Uydu ve algılayıcı Aster Görünür YKÖ Ikonos IRS-1C Kompsat-1 KVR-1000 Landsat-5 Landsat-7 (ETM+) Orbview-3 (Marangoz et al., 2005a; Marangoz et al., 2006a) (Jacobsen et al., 2005a) (Jacobsen et al., 2005b) (Topan and Kutoglu, 2009) (Topan, 2011) (Topan, 2012) (Topan, 2013b) (Topan, 2013a) (Büyüksalih et al., 2003b) (Büyüksalih et al., 2004b) (Büyüksalih et al., 2003a) (Jacobsen et al., 2005a) (Topan et al., 2005b) (Jacobsen et al., 2005a) (Jacobsen et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2004a) (Sefercik et al., 2007) (Marangoz et al. 2005, (Sefercik, 2012) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Büyüksalih et al., 2003a) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Topan et al., 2006d) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007a) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Büyüksalih et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2005d) (Jacobsen et al., 2005a) (Topan et al., 2004) (Şahin et al., 2004b), Şahin et al. 2004) (Şahin et al., 2005) (Özfidan et al., 2005) (Alkan et al., 2013b) (Yildirim et al., 2009) (Özfidan et al., 2005) (Marangoz et al., 2006a) (Alkan et al., 2013b) (Yildirim et al., 2009) (Topan and Kutoglu, 2009) (Topan, 2011) (Topan, 2013a) (Topan et al., 2006b) (Topan et al., 2006d) (Topan et al., 2006a) Topan et al. 2007) (Marangoz et al., 2006b) (Topan et al., 2009b) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007a) (Marangoz et al., 2005c) (Marangoz et al., 2004) (Şahin et al., 2004b), Şahin et al. 2004) (Oruç et al., 2007) (Marangoz et al., 2006a) (Oruç et al., 2004) (Topan et al., 2009b)

7 Çizelge 1. Zonguldak Test Alanında Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimini ve Doğruluk Değerlendirmesi Çalışmaları Konu Konum doğruluğu SYM Bilgi İçeriği Otomatik Nesne Tanıma GeoEtrim BLUH Çeşitli CAD ve ecognition Yazılım BLUH PCI Geomatica PCI Geomatica CBS yazılımları Uydu ve algılayıcı Pléiades-1A Görünür YKÖ QuickBird Görünür SPOT-5 TK-350 WorldView-1 (Topan et al., 2013) (Topan et al., 2014) (Jacobsen et al., 2005b) (Topan and Kutoglu, 2009) (Topan, 2011) (Topan, 2013a) (Jacobsen et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2004c) (Buyuksalih et al., 2005) (Topan and Maktav, 2010b) (Topan and Maktav, 2010a) (Topan, 2011) (Topan and Maktav, 2014) (Jacobsen et al., 2005a) (Büyüksalih et al., 2005c) (Jacobsen et al., 2005a) (Alkan et al., 2013a) (Büyüksalih et al., 2004c; Şahin et al., 2004a) (Buyuksalih et al., 2005) (Sefercik et al., 2007) (Büyüksalih et al., 2005d) (Büyüksalih et al., 2005b) (Büyüksalih et al., 2005c) (Büyüksalih et al., 2004a) (Topan et al., 2006d) (Topan et al., 2011) (Marangoz et al., 2007c) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007b) (Marangoz et al., 2007a) (Alkan et al., (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Topan et al., 2004) (Özfidan et al., 2005) (Karakış et al., 2007) (Topan et al., 2009b) (Marangoz et al., 2007c) (Marangoz and Alkış, 2012b) (Marangoz and Alkış, 2012a) (Alkan et al., 2008) (Marangoz et al., 2007b) (Marangoz et al., 2007a) (Karakış et al., (Marangoz et al., 2005b) (Karakış et al., 2005) Mikrodalga uydu görüntüleri: JERS-1 SRTM Terrasar-X Diğer veriler: Dijital ve analog stereo hava fotoğrafları, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kağıt baskılı ve sayısal ortamda haritalar, haritalardan ve stereo uydu görüntülerinden üretilmiş SYM lerdir. Yukarıda sıralanan verilerin çeşitliliği, Zonguldak test alanında farklı uygulamalara yönelik testlerin yapılabilmesine olanak kılmaktadır. Yine bu test alanı için 2002, 2003, 2008 ve 2013 yıllarında GNSS gözlemleri ile yüksek doğruluklu YKN ları toplanmıştır (Şekil 1). Bu çalışmalarda zamana bağlı şekil değişimlerinin en az yaşanabileceği simetrik nesneler YKN olarak seçilmiştir. Özellikle Pléiades-1A görüntüleri için toplanan YKN larının sayısının olabildiğince çok olmasına özen

8 gösterilmiş, böylece bu noktaların gelecekte değerlendirilmesi olası farklı uydu görüntülerinde de kullanılması amaçlanmıştır. a) OrbView-3 görüntüsü üzerinde 2008 yılında toplanan YKN larının dağılımı (30 adet) b) SPOT-5 görüntüsü üzerinde 2003 yılında toplanan YKN larının dağılımı (47 adet) c) Pléiades-1A görüntüsü üzerinde 2013 yılında toplanan YKN larının dağılımı (171 adet) Şekil 1. Zonguldak test alanında farklı yıllarda toplanan YKN larının dağılımı Geliştirilen akademik yazılımlar ve örnek uygulamalar Çizelge 1 den de görülebileceği gibi araştırmalar farklı türde yazılımlarla gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ticari olanların hangi matematiksel eşitlikleri ve algoritmaları kullandıkları tam olarak bilinmemektedir. Akademik bir yazılım olan BLUH ise Leibniz Hannover Üniversitesi Fotogrametri ve Geoinformasyon Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Karsten JACOBSEN tarafından geliştirilmiştir ve Zonguldak test alanındaki pek çok uygulamada kullanılmıştır. Akademik bir yazılım yazma çalışmaları 2003 yılında başlatılmış ve bu sayede pek çok yenilikçi çözüm üretilmiştir. İlerleyen bölümde optik uydu görüntülerinin konumsal analizinde kullanılan GeoEtrim, SharpQ ve epix adlı yazılımlar ve özellikleri tanıtılacaktır GeoEtrim GeoEtrim, Matlab ortamında derlenmiş GeoSpot ve GeoFigcon adlı iki alt modülden oluşan bir hesaplama ve gösterim paketidir. GeoEtrim hakkındaki güncel bilgilere GeoEtrim (2014) den ulaşılabilir.

9 GeoSpot, doğrusal dizin stereo görüntülerin konum doğruluğunun belirlenmesi için geliştirilmiştir. Mevcut sürümü Spot-5 düzey 1A stereo görüntülerinin değerlendirilmesi için kullanılabilir ve aşağıdaki temel özellikleri içermektedir: 1. YKN larında (Yer Kontrol Noktası) ve BDN larında (Bağımsız Denetim Noktası) 3B konum bilgisi ve doğruluk değeri elde edilmesini sağlar, 2. Görüntülerin iç (bakış açılarına) ve dış (uydunun konumuna, hızına ve durum açılarına) yöneltme elemanlarına düzeltme getirir, 3. Hangi yöneltme elemanlarının konum doğruluğu üzerinde etkili olduğunu istatistiksel olarak belirler, 4. İç ve dış yöneltme elemanlarının aralarındaki korelasyonu belirler, 5. Dış yöneltme elemanlarının kendi aralarındaki korelasyonu belirler. SPOT-5 düzey 1A pankromatik görüntüsü (YÖA: 5 m) için yapılan değerlendirmelerden bir örnek Şekil-2 de ve Çizelge-2 de verilmektedir. Burada yazılım öncelikle ön bir dengeleme işlemi yaparak iç yöneltme elemanlarını düzeltmekte ve sonra demet dengeleme ile tüm yöneltme elemanlarına ve BDN larının yaklaşık yer koordinatlarına düzeltme değeri getirmektedir. Çizelge-2 den de görülebileceği gibi konum doğruluğu YKN larında <±1m, BDN larında ise ~±5 m düzeyindedir. a) YKN (+) ve BDN ( )dağılımı b) Ön dengeleme ile elde edilen doğruluk değerleri c) Demet dengeleme ile elde edilen doğruluk değerleri Şekil 2. GeoEtrim ile SPOT-5 düzey 1A stereo görüntülerinden elde edilen hata vektörleri. Çizelge 2. Ham ve dengelenmiş bakış açılarına göre doğruluk değerleri. L L d B Nokta türü # m X m Y m Z m X m Y m Z m X m Y m Z YKN BDN L: ham bakış açısı, L d : ön dengelenmiş bakış açısı, B: demet dengeleme, koh (m) m GeoSpot hakkında daha fazla bilgi Topan (2009), Topan and Maktav (2010a), Topan and Maktav (2010b), Topan (2011) ve (Topan and Maktav, 2014) kaynaklarında bulunabilir. GeoFigcon, şekil kuvveti analizi yapan bir hesaplama paketidir. Şekil kuvveti, uzun yıllardır jeodezik çalışmalarda kullanıldığı halde uydu görüntülerinin konum doğruluğunu belirleme çalışmalarında 2007 yılından beri kullanılmaktadır (Sertel et al., 2007). GeoFigcon, afin, polinom ve

10 RFM (Rasyonel Fonksiyon Modeli) gibi farklı dönüşüm modelleri ile elde edilebilecek konum doğruluğunu şekil kuvveti temelinde tespit eder. Afin ve polinom dönüşümü kullanırken görüntülerin düzeylerini dikkate alır. RFM dönüşümü sırasında ise farklı bias düzeltmesi getirir. Bu yöntem sayesinde: a) YKN dağılım ve doğruluğuna bağlı olarak afin ve dönüşüm dönüşüm katsayıları belirlenir, b) RFM de RPC ler (Rational Polynomial Coeffcients) düzeltilir, c) SYM doğruluğuna bağlı olarak elde edilebilecek ortogörüntünün konum doğruluğu kestirilebilir. d) Mevcut sürüm IKONOS, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A görüntüleri için kullanılabilir. Şekil 3 de ve Çizelge-3 de Geofigcon ile gerçekleştirilen örnek bir uygulamanın sonuçları verilmektedir. Şekil kuvveti yönteminin en büyük özelliği, YKN ların geometrik merkezinde en büyük doğruluk değerine sahip olması ve yükseklik değişimine bağlı bir değişim göstermesidir (Topan, 2011, 2013a; Topan and Kutoglu, 2009; Topan et al., 2013). a) AP-B modeli için şekil kuvveti ile elde edilen doğruluk değeri: ± piksel b) AP-S modeli için şekil kuvveti ile elde edilen doğruluk değeri: ± piksel c) RFM modeli için şekil kuvveti ile elde edilen doğruluk değeri: ± piksel Şekil3. GeoFigcon yazılımı ike IKONOS Geo ürünü için yapılan uygulama.

11 Çizelge 3. IKONOS Geo ürünü için doğruluk (m 0 ) ve şekil kuvveti (m p ) değerleri (± piksel) # YKN Model m 0 m p 38 AP-B AP-S RFM SharpQ Optik uydular genellikle aynı bölge için aynı anda hem çok bantlı hem de pankromatik görüntü üretmektedirler. Çok bantlı görüntüler yüksek spektral çözünürlük sunmalarına rağmen geometrik çözünürlükleri pankromatik görüntülerle karşılaştırıldıklarında daha düşüktür. Bu iki görüntüyü kullanarak yüksek geometrik çözünürlüğe sahip renkli görüntüler üretebilmek için pan-sharpening yöntemleri geliştirilmiştir. Literatürde çok değişik pan-sharpening yöntemleri mevcuttur ve hepsinin kendilerine göre güçlü ve zayıf yanları vardır. Bazı yöntemler konumsal bilgiyi vurgularken bazıları ise renk bilgisini vurgulamayı hedeflemişlerdir. Bu sebepten hangi pan-sharpening metodunun hangi görüntülerde daha kaliteli sonuç verdiğinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda pan-sharpening ile üretilen görüntülerin kalite değerlendirmeleri görsel ve nicelik olarak iki boyutta yapılmalıdır. Görüntülerin görsel olarak değerlendirilmesi insan yetileri ile yapılmakta olup obje varlığı ve tamlığı incelenmektedir. Görüntülerin nicel değerlendirilmesi ise matematiksel ölçütler yardımıyla yapılabilmektedir. Üçüncü yazar tarafından Matlab platformunda geliştirilen SharpQ modülü ile değişik metodlarla elde edilen pan sharp görüntülerin nicel değerlendirmesi yapılabilmektedir. Modül sayesinde literatürde en çok kullanılan ölçütlerden olan Correlation Coefficient (CC), RASE, SAM, RMSE ve ERGAS ölçütleri ile görüntülerin nicel kaliteleri hesaplanabilmektedir epix epix yazılımı, optik uydu görüntülerinin etkin YÖA nı belirlemek için son yazar tarafından Matlab ortamında geliştirilmiştir. Yazılım, görüntülerdeki düzgün bina kenarlarını gölgeleri ile çatı dokusu arasındaki gri değer geçişlerinin ortalamasını alarak aralarındaki farkları hesaplar ve böylece nokta yayılım fonksiyonu ilkesine bağlı olarak görüntülerin etkin YÖA nı belirler. Böylece görüntülerin gerçekte nasıl bir YÖA na sahip olduğu, diğer bir ifade ile gerçek geometrik çözünürlükleri belirlenebilir. epix ile Pléiades-1A için yapılan uygulamaların bir örneği Şekil 4 de verilmektedir. Pléiade-1A için bulunan etkin YÖA değeri 1 pikseldir (50 cm). Bu durum, 70 cm lik orijinal YÖA değerinden 50 cm ye yeniden örneklendirilen görüntülerde herhangi bir kayıp olmadığı anlamına gelmektedir. Düşük radyometrik çözünürlüğe sahip IRS-1C pankromatik görüntüsüne veya analog filmlerden taranan TK-350 ve KVR-1000 görüntüleri için yapılan uygulamalarda etkin YÖA değerinin daha büyük olduğu, dolayısıyla bu görüntülerin aslında daha kaba bir geometirk çözünürlüğe sahip oldukları tespit edilmiştir 4. Sonuç Ülkemiz, 2003 yılında Bilsat, 2011 yılında Rasat ve 2012 yılında da Göktürk-2 uydularını uzaya göndererek kendi yer gözlem uydularına sahip olmuş ve böylece bu konuda bağımsız hareket etme yetisi kazanmıştır. Sadece görüntü elde etmek değil, bunların doğru ve etkin kullanımını sağlamak da önemlidir. Bu nedenle Ülkemizdeki mevcut araştırma/geliştirme olanaklarının etkin kullanımının yararlı olacağı düşünülmektedir. Yukarıda, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümünde bulunan Zonguldak test alanına ait optik uydu görüntüleri, şimdiye dek gerçekleştirilen konuma

12 Şekil 4. epix ile Pléiades-1A pankromatik görüntüsü için gerçekleştirilen uygulama. bağlı uygulamalar ve geliştirilen yazılımlar anlatılmıştır. Test bölgesinin kendine özgü özelliği, farklı görüntülerin varlığı ve kuramsal temele dayalı uygulamalı çalışmalar önemli bir araştırma, geliştirme ve bilgi birikimi sağlamıştır. Bu birikimin sağlanmasında Bölümümüz ile Hannover Üniversitesi Fotogrametri ve Geoinformasyon Enstitüsü (Almanya) koordinatörlüğünde TÜBİTAK ve Jülich Araştırma Merkezi (Almanya) desteğinde yürütülen uluslararası bir araştırma projesinin ve diğer pek çok ulusal projenin büyük yararı olmuştur. Gelinen son aşama ise CNES ve Airbus Defence&Space ortaklığında yürütülen PUG (Pléiades Users Group) kapsamında Pléiades-1A görüntülerinin değerlendirilmesidir. Ümit edilmektedir ki bu bilgi birikiminin, Ülkemiz yer gözlem uydu görüntülerinin etkin kullanılması için yürütülecek çalışmalarda kullanılmasıdır. 5. Kaynaklar Alkan, M., Buyuksalih, G., Sefercik, U.G., Jacobsen, K., 2013a. Geometric accuracy and information content of WorldView-1 images. Optical Engineering 52, Alkan, M., Marangoz, A., Karakış, S., Feature Extractions from High Resolution Imagery and Using For City Information System, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries / GISDECO 8, İstanbul. Alkan, M., Marangoz, A., Karakış, S., Büyüksalih, G., Verification of Automatic and Manual Road Extraction Methods Using QuickBird Imagery, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara. Alkan, M., Oruc, M., Yildirim, Y., Seker, D.Z., Jacobsen, K., 2013b. Monitoring Spatial and Temporal Land Use/Cover Changes; a Case Study in Western Black Sea Region of Turkey. J Indian Soc Remot 41,

13 Buyuksalih, G., Kocak, G., Topan, H., Oruc, M., Marangoz, A., Spot revisited: Accuracy assessment, dem generation and validation from stereo spot 5 HRG images. Photogramm Rec 20, Büyüksalih, G., Akçın, H., Marangoz, A., Jacobsen, K., 2005a. Potential of KOMPSAT-1 for Mapping Purposes, 25thEARSEL Symposium, Porto. Büyüksalih, G., Koçak, G., Oruç, M., 2005b. Geometric Accuracy Evaluation of the DEM Generated by Russian TK-350 Stereo Scenes Using the SRTM X- and C-Band Interferometric DEMs. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 71, Büyüksalih, G., Koçak, G., Oruç, M., Akçın, H., Jacobsen, K., 2004a. DEM Generation by Aster and TK-350, Proc. of Joint ISPRS Workshop High Resolution Mapping from Space 2003", Hannover. Büyüksalih, G., Koçak, G., Oruç, M., Akçın, H., Jacobsen, K., 2005c. Accuracy Analysis, DEM Generation and Validation Using Russian TK-350 Stereo-Images. The Photogrammetric Record 19, Büyüksalih, G., Koçak, M., Oruç, M., Akçın, H., Jacobsen, K., 2003a. Handling of Ikonos Images from Orientation up to DEM Generation, Proc. of Joint ISPRS Workshop High Resolution Mapping from Space 2003, Hannover. Büyüksalih, G., Marangoz, A., Jacobsen, K., 2005d. Generation and Analysis of Height Models based on Satellite Information, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, May, 2005, Hannover. Büyüksalih, G., Oruç, M., Jacobsen, K., 2004b. Precise Georeferencing of Rectified High Resolution Space Images, Int. Arch. of Photogrammetry & Remote Sensing, İstanbul. Büyüksalih, G., Oruç, M., Koçak, G., 2003b. Geometric Accuracy Testing of Ikonos Geo-Product Mono Imagery Using Different Sensor Orientation Models. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciencies 27, Büyüksalih, G., Oruç, M., Topan, H., Jacobsen, K., 2004c. Geometric Accuracy Evaluation, DEM Generation and Validation for SPOT-5 Level 1B Stereo Scene EARSeL Workshop, Remote Sensing for Developing Countries, Cairo (Egypt). Büyüksalih, G., Topan, H., Uzaydan Harita Yapımı, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak, Türkiye. GeoEtrim, Geospatial Evaluation and Training of Images. Jacobsen, K., Büyüksalih, G., Marangoz, A., Sefercik, U., Büyüksalih, İ., 2005a. Geometric Conditions of Space Imagery for Mapping, 2ndInternational Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society RAST 2005, İstanbul. Jacobsen, K., Büyüksalih, G., Topan, H., 2005b. Geometric Models for the Orientation of High Resolution Optical Satellite Sensors, ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover.

14 Karakis, S., Topan, H., Buyuksalih, G., Marangoz, A., Jacobsen, K., Semantic analysis of space imagery for mapping purposes. RAST 2005: Proceedings of the 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Karakış, S., Marangoz, A., Büyüksalih, G., Quickbird Pan-Sharpened Görüntüsü Üzerinden Otomatik Detay Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Uygunluğunun Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Karakış, S., Marangoz, A., Büyüksalih, G., Analysis of Segmentation Parameters in Ecognition Software Using High Resolution Quickbird MS Imagery, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara. Karakış, S., Marangoz, A., Topan, H., Şahin, H., Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Marangoz, A., Alkış, Z., 2012a. Detection of Urban Details and Map Updating from Satellite Images Using Object-Based Image Classification Methods and Integration to GIS, 4th GEograhic Object- Based Image Analysis Conference GEOBIA 2012, Rio de Janerio. Marangoz, A., Alkış, Z., 2012b. Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi, Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak. Marangoz, A., Alkış, Z., Büyüksalih, G., Akçın, H., 2007a. Verification of Information Contents and Cost Considerations Using Very High Resolution Space Imagery For Object Extraction, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin. Marangoz, A., Büyüksalih, G., Büyüksalih, İ., Sefercik, U., 2005a. Geometric Evaluation, Automated DEM and Orthoimage Generation from Along-Track Stereo ASTER Images, 2ndInternational Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society RAST 2005, İstanbul. Marangoz, A., Karakış, S., Akçın, H., 2007b. Object-Based Automatic Classification of Urban Open Green Areas Using High Resolution QuickBird Imagery and Integration to GIS, 27th EARSeL Symposium on Geoinformation in Europe, EURAC Research, Bolzano. Marangoz, A., Karakış, S., Akçın, H., Oruç, M., 2005b. Kentsel Alanlarda Ağaçlık ve Yeşil Alanların Uydu Görüntülerinden Nesne-Tabanlı Çıkarımı Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu, Ege CBS Sempozyumu, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İzmir. Marangoz, A., Karakış, S., Oruç, M., 2006a. Analysis of Object-Oriented Classification Results Derived From Pan-sharpened LANDSAT 7 ETM+ and ASTER Images, ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara. Marangoz, A., Karakış, S., Oruç, M., Büyüksalih, G., 2005c. Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ikonos Pan-Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol ve Binaların Çıkarımı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Marangoz, A., Karakış, S., Oruç, M., Şahin, H., Sefercik, U., Topan, H., Büyüksalih, G., 2006b. 3D Cultural Heritage Documentation of Safranbolu Test Site Using High Resolution Satellite Imagery,

15 1st Workshop of the EARSeL Special Interest Group Urban Remote Sensing Urban Remote Sensing Challenges & Solutions, Berlin. Marangoz, A., Oruç, M., Büyüksalih, G., Object-oriented Image Analysis and Semantic Network for Extracting the Roads and Buildings from Ikonos Pan-sharpened Images, ISPRS XX. Kongresi, İstanbul. Marangoz, A.M., Alkış, Z., Karakış, S., 2007c. Evaluation of Information Content and Feature Extraction Capability of Very High Resolution QuickBird Pan-Sharpened Image, Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, İstanbul. Oruç, M., Marangoz, A., Büyüksalih, G., Comparison of Pixel-based and Object-oriented Classification Approaches Using Landsat-7 ETM Spectral Bands, ISPRS XX. Kongresi, İstanbul. Oruç, M., Marangoz, A., Karakış, S., Pan-Sharp Landsat 7 ETM+ Görüntüsü Kullanılarak Piksel-Tabanlı ve Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Özfidan, F., Topan, H., Şahin, H., Karakış, S., Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması, IGSM&GHG 2005, İstanbul. Sefercik, U., Jacobsen, K., Oruç, M., Marangoz, A., Comparison of SPOT, SRTM and ASTER DEMs, ISPRS Hannover Workshop 2007 High Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover. Sefercik, U.G., Performance Estimation of Aster Global DEM Depending upon the Terrain Inclination. J Indian Soc Remot 40, Sertel, E., Kutoglu, S.H., Kaya, S., Geometric correction accuracy of different satellite sensor images: application of figure condition. Int J Remote Sens 28, Şahin, H., Büyüksalih, G., Akçın, H., Topan, H., Karakış, S., Marangoz, A., 2004a. Information Content Analysis of KVR-1000 Ortho-Image Based on the Available Topographic Maps in the GIS Environment, EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries, Kahire, Mısır. Şahin, H., Karakış, S., Topan, H., Marangoz, A., KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Şahin, H., Topan, H., Karakış, S., Marangoz, A., 2004b. Comparison of Object Oriented Image Analysis and Manual Digitizing for Feature Extraction, in: Altan, O. (Ed.), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, pp Topan, H., Geometric Analysis of High Resolution Space Images Using Parametric Approaches Considering Satellite Orbital Parameters, Department of Geomatics Engineering. Istanbul Technical University, Turkey. Topan, H., GeoEtrim: Geospatial Evaluation and Training of Images, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2011), İstanbul (Turkey), pp

16 Topan, H., Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak. Topan, H., 2013a. First Experience with Figure Condition Analysis Aided Bias Compensated Rational Function Model for Georeferencing of High Resolution Satellite Images. J Indian Soc Remot. Topan, H., 2013b. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 6, Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., Comparison of Information Contents of High Resolution Space Images, in: Altan, O. (Ed.), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, İstanbul, pp Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., 2005a. Information Contents of High Resolution Satellite Images, EARSeL Workshop on 3D Remote Sensing, Porto. Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., 2006a. Information Content of High-resolution Satellite Images: Mapping with OrbView-3 Images. GIM International 20, Topan, H., Büyüksalih, G., Jacobsen, K., 2006b. Information Contents of OrbView-3 for Topographic Mapping, ISPRS Ankara Workshop 2006 Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellite), Ankara. Topan, H., Büyüksalih, G., Koçak, G., 2005b. IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Topan, H., Kutoglu, H.S., Georeferencing Accuracy Assessment of High-Resolution Satellite Images Using Figure Condition Method. Ieee T Geosci Remote 47, Topan, H., Maktav, D., 2010a. GeoSpot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli. Topan, H., Maktav, D., 2010b. SPOT-5 HRG 1A Stereo Görüntülerinin Geometrik Doğruluğunun Uydu Yörünge Bilgilerini Kullanan Parametrik Modelle İncelenmesi. İTÜ Dergisi D 9, Topan, H., Maktav, D., Efficiency of Orientation Parameters on Georeferencing Accuracy of SPOT-5 HRG Level-1A Stereoimages. Ieee T Geosci Remote 52, Topan, H., Maktav, D., Büyüksalih, G., 2006c. Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi, I. Uzaktan Algılama CBS Çalıştay ve Paneli, İstanbul. Topan, H., Maktav, D., Jacobsen, K., Buyuksalih, G., 2009a. Information content of optical satellite images for topographic mapping. Int J Remote Sens 30, Topan, H., Maktav, D., Jacobsen, K., Büyüksalih, G., 2006d. Mapping Potential of High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Haifa.

17 Topan, H., Oruç, M., Jacobsen, K., 2009b. Potential of Manual and Automatic Feature Extraction From High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas, ISPRS Hannover Workshop 2009 High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover. Topan, H., Oruç, M., Taşkanat, T., Cam, A., Combined Efficiency of RPC and DEM Accuracy on Georeferencing Accuracy of Orthoimage: Case Study With Pléiades Panchromatic Mono Image. Ieee Geosci Remote S 11, Topan, H., Özkaya, M., Oruç, M., Karakış, S., Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi, Zonguldak Kent Sempozyumu, Zonguldak, pp Topan, H., Taşkanat, T., Cam, A., Georeferencing Accuracy Assessment of Pléiades 1A Images Using Rational Function Model, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp Yildirim, Y., Oruç, M., Alkan, M., Detection of Coal Ash Turbidity in Marine Environment Using Remote Sensing Fresenius Environmental Bulletin 18,

Arş.Gör.Hüseyin TOPAN - http://jeodezi.karaelmas.edu.tr 1

Arş.Gör.Hüseyin TOPAN - http://jeodezi.karaelmas.edu.tr 1 Mikrodalga radyometre UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ Hüseyin TOPAN Algılayıcı Pasif amaçlı olmayan amaçlı Manyetik algılayıcı Gravimetre Fourier spektrometresi Diğerleri Optik Film tabanlı Dijital

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN KONUMA BAĞLI BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA ZONGULDAK TEST ALANININ ÖNEMİ

UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN KONUMA BAĞLI BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA ZONGULDAK TEST ALANININ ÖNEMİ 957 [1142] UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN KONUMA BAĞLI BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA ZONGULDAK TEST ALANININ ÖNEMİ Çağlar Bayık 1, Hüseyin Topan 2, Mustafa Özendi 1, Murat Oruç 3, Ali Cam 4, Saygın

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ferihan ÖZFİDAN, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA Uydu Görüntülerinin Sağladığı Bilgi İçeriği Kavramı

UZAKTAN ALGILAMA Uydu Görüntülerinin Sağladığı Bilgi İçeriği Kavramı UZAKTAN ALGILAMA Uydu Görüntülerinin Sağladığı Bilgi İçeriği Kavramı GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF439 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Uydu görüntülerinin bilgi içeriğinin topografik harita yapımı açısından incelenmesi

Uydu görüntülerinin bilgi içeriğinin topografik harita yapımı açısından incelenmesi Uydu görüntülerinin bilgi içeriğinin topografik harita yapımı açısından incelenmesi Hüseyin TOPAN 1,*, Derya MAKTAV 2, Gürcan BÜYÜKSALİH 1 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

PLÉIADES-1A PANKROMATİK GÖRÜNTÜSÜNÜN BİLGİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ VE KENTSEL DEĞİŞİM BELİRLEMEDE KULLANIMI: ZONGULDAK FENER BÖLGESİ ÖRNEĞİ

PLÉIADES-1A PANKROMATİK GÖRÜNTÜSÜNÜN BİLGİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ VE KENTSEL DEĞİŞİM BELİRLEMEDE KULLANIMI: ZONGULDAK FENER BÖLGESİ ÖRNEĞİ 551 [1230] PLÉIADES-1A PANKROMATİK GÖRÜNTÜSÜNÜN BİLGİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ VE KENTSEL DEĞİŞİM BELİRLEMEDE KULLANIMI: ZONGULDAK FENER BÖLGESİ ÖRNEĞİ Oya Burcu BAKİOĞLU 1, Hüseyin TOPAN 2, Murat ORUÇ

Detaylı

Anahtar Sözcükler: RASAT, geometrik doğruluk, radyometrik kalite, etkin YÖA, gürültü, sinyal gürültü oranı.

Anahtar Sözcükler: RASAT, geometrik doğruluk, radyometrik kalite, etkin YÖA, gürültü, sinyal gürültü oranı. 762 [1200] RASAT GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK VE RADYOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Ali CAM 1, Hüseyin TOPAN 2, Murat ORUÇ 3, Mustafa TEKE 4, Mustafa ÖZENDİ 5, Çağlar BAYIK 6 ÖZET 1 Müh., Bülent Ecevit Üniversitesi,

Detaylı

UZAYDAN HARİTA YAPIMI

UZAYDAN HARİTA YAPIMI UZAYDAN HARİTA YAPIMI G. Büyüksalih, H. Topan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 67100 Zonguldak e-posta: gbuyuksalih@yahoo.com, htopan@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ

ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ * H. Akçın, A. M. Marangoz, S. Karakış, H. Şahin *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

PLÉİADES-1A GÖRÜNTÜLERİNİN GERÇEK GEOMETRİK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE RADYOMETRİK KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

PLÉİADES-1A GÖRÜNTÜLERİNİN GERÇEK GEOMETRİK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE RADYOMETRİK KALİTESİNİN BELİRLENMESİ PLÉİADES-1A GÖRÜNTÜLERİNİN GERÇEK GEOMETRİK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE RADYOMETRİK KALİTESİNİN BELİRLENMESİ Ali CAM 1, Hüseyin TOPAN 2, Mustafa ÖZENDİ 3, Murat ORUÇ 4 1 Müh., Bülent Ecevit Üniversitesi, Geomatik

Detaylı

Aycan Murat MARANGOZ 1, Zübeyde ALKIŞ 2

Aycan Murat MARANGOZ 1, Zübeyde ALKIŞ 2 NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KENTSEL DETAYLARIN BELİRLENMESİ, HARİTALARIN GÜNCELLENMESİ VE CBS YE ENTEGRASYONU Aycan Murat MARANGOZ 1, Zübeyde ALKIŞ

Detaylı

Hüseyin TOPAN 1, Ali CAM 2, Murat ORUÇ 3, Mustafa TEKE 4

Hüseyin TOPAN 1, Ali CAM 2, Murat ORUÇ 3, Mustafa TEKE 4 804 [1208] GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK VE RADYOMETRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Hüseyin TOPAN 1, Ali CAM 2, Murat ORUÇ 3, Mustafa TEKE 4 1 Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği

Detaylı

NESNE-TABANLI OTOMATİK DETAY ÇIKARIMLARINDAN ELDE EDİLEN VEKTÖR ÜRÜNÜN CBS ORTAMINA AKTARILMASI VE MEVCUT DİĞER VERİLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

NESNE-TABANLI OTOMATİK DETAY ÇIKARIMLARINDAN ELDE EDİLEN VEKTÖR ÜRÜNÜN CBS ORTAMINA AKTARILMASI VE MEVCUT DİĞER VERİLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara NESNE-TABANLI OTOMATİK DETAY ÇIKARIMLARINDAN ELDE EDİLEN VEKTÖR ÜRÜNÜN CBS ORTAMINA AKTARILMASI

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

KENTSEL ALANLARDA AĞAÇLIK VE YEŞİL ALANLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN NESNE-TABANLI ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU

KENTSEL ALANLARDA AĞAÇLIK VE YEŞİL ALANLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN NESNE-TABANLI ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU KENTSEL ALANLARDA AĞAÇLIK VE YEŞİL ALANLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN NESNE-TABANLI ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU Aycan Murat MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Hakan AKÇIN, Murat ORUÇ Zonguldak

Detaylı

JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI Sunu2

JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI Sunu2 JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI Sunu2 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI http://jeodezi.beun.edu.tr/marangoz 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNİN ORTOREKTİFİKASYON BAŞARIMINA REFERANS VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ SEÇİMİNİN ETKİSİ

RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNİN ORTOREKTİFİKASYON BAŞARIMINA REFERANS VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ SEÇİMİNİN ETKİSİ RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNİN ORTOREKTİFİKASYON BAŞARIMINA REFERANS VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ SEÇİMİNİN ETKİSİ Ramazan KÜPCÜ 1,2, Mustafa TEKE 1, Alper ÇABUK 2 1. TÜBİTAK UZAY, Görüntü İşleme Grubu,

Detaylı

KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

RUS UYDU GÖRÜNTÜSÜ KVR-1000 İN TOPOĞRAFİK HARİTA YAPIMINDAKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RUS UYDU GÖRÜNTÜSÜ KVR-1000 İN TOPOĞRAFİK HARİTA YAPIMINDAKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RUS UYDU GÖRÜNTÜSÜ KVR-1000 İN TOPOĞRAFİK HARİTA YAPIMINDAKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME H. Akcin a, S. Karakıs b, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ZMYO Harita Kadastro Programı, 67100 Zonguldak,

Detaylı

Doğal Kaynak Gözlem Uyduları

Doğal Kaynak Gözlem Uyduları Doğal Kaynak Gözlem Uyduları Landsat Uyduları Yeryüzündeki doğal kaynakların incelenmesi amacı ile NASA tarafından 1972 yılında LANDSAT uyduları programı başlatılmıştır. İlk LANDSAT uydusu ERST-I (Earth

Detaylı

RASAT Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğu

RASAT Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğu TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara. RASAT Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğu Mustafa ERDOĞAN *, Altan YILMAZ, Oktay

Detaylı

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Derse Giriş Sunusu Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Ders

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. GÖKTÜRK-2 UYDU GÖRÜNTÜSÜNÜN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ HAMZA BAŞAK, MÜGE AĞCA YILDIRIM Aksaray Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü 1. Giriş

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE IKONOS PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜNÜ KULLANARAK YOL VE BİNALARIN ÇIKARIMI

NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE IKONOS PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜNÜ KULLANARAK YOL VE BİNALARIN ÇIKARIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE IKONOS PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜNÜ KULLANARAK YOL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF435 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF435 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI UZAKTAN ALGILAMA Sayısal Görüntü ve Özellikleri GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF435 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından İncelenmesi Zonguldak Örneği

8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından İncelenmesi Zonguldak Örneği TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. 8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından

Detaylı

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN ALİ ÖZGÜN OK DOÇENT YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE IKONOS PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜNÜ KULLANARAK YOL VE BİNALARIN ÇIKARIMI

NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE IKONOS PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜNÜ KULLANARAK YOL VE BİNALARIN ÇIKARIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE IKONOS PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜNÜ KULLANARAK YOL

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Tanım, Tarihçe ve Kullanım Alanları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım

Detaylı

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Mustafa USTAOĞLU 1, Aycan Murat MARANGOZ 2, Murat ORUÇ 2, Aliihsan ŞEKERTEKİN

Detaylı

RADAR İNTERFEROMETRİ TEKNİĞİ İLE SYM ÜRETİMİ VE DOĞRULUK DEĞERLENDİRMELERİ

RADAR İNTERFEROMETRİ TEKNİĞİ İLE SYM ÜRETİMİ VE DOĞRULUK DEĞERLENDİRMELERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara RADAR İNTERFEROMETRİ TEKNİĞİ İLE SYM ÜRETİMİ VE DOĞRULUK DEĞERLENDİRMELERİ U. G. SEFERCİK

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009 Curriculum Vitae Name, Surname: ISMAIL COLKESEN Date of birth: 1981 Title: Ph.D., Assistant Professor Education : Degree Profession University Year BSc Geodesy and Photogrammetry Karadeniz Technical University

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

PAN-SHARP QUICKBIRD GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE EKRAN ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PAN-SHARP QUICKBIRD GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE EKRAN ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara PAN-SHARP QUICKBIRD GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK NESNE-TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE EKRAN ÜZERİNDEN

Detaylı

STERO ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURMA VE DOĞRULUK ANALİZLERİ

STERO ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURMA VE DOĞRULUK ANALİZLERİ STERO ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURMA VE DOĞRULUK ANALİZLERİ Ali Özgün OK ve Mustafa TÜRKER Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi

Detaylı

QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ

QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAN OTOMATİK BİNA YAKALAMA

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAN OTOMATİK BİNA YAKALAMA ÖZET TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAN OTOMATİK BİNA YAKALAMA

Detaylı

Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi

Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi Ayhan ATEŞOĞLU 1 Metin TUNAY 2 Hüseyin TOPAN 3 Murat ORUÇ 4 1 Arş. Gör., ZKÜ, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri INSAR Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş lerin Doğruluk Analizleri Umut Güneş SEFERCİK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Zonguldak ugsefercik@hotmail.com

Detaylı

Topoğrafik Kartoğrafik Bilgi Sistemlerinin Yaşatılmasında Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntü Verilerinden Yararlanma Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüler

Topoğrafik Kartoğrafik Bilgi Sistemlerinin Yaşatılmasında Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntü Verilerinden Yararlanma Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüler TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TOPOĞRAFİK KARTOĞRAFİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAŞATILMASINDA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları

Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları Sunan: Dr. Ufuk SAKARYA TÜBİTAK UZAY Katkıda Bulunanlar: Mustafa Teke, Can Demirkesen, Ramazan Küpçü, Hüsne Seda Deveci,

Detaylı

YÜKSEK VE DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YOLLARIN TAYİNİ

YÜKSEK VE DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YOLLARIN TAYİNİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon YÜKSEK VE DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YOLLARIN TAYİNİ R. Geçen 1, G.

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI

ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI Yrd. Doç. Dr. Uzay KARAHALİL III. Hafta (Uyduların Detay Tanıtımı Sunum Akışı Doğal Kaynak İzleyen Uygular Hangileri Uyduların

Detaylı

CARTOSAT-1 STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

CARTOSAT-1 STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI CARTOSAT-1 STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI A.Yılmaz, H.H.MARAŞ, O.Eker, M.Erdoğan, Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi, Dikimevi Ankara-(altan.yilmaz, hakan.maras,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Kişisel Bilgiler İsim: Emin Özgür Avşar Adres: Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 E-posta: avsarem@itu.edu.tr

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli Uzaktan Algılama Teknolojisi Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli SPOT görüntüsü (Roma) 16-Aralık-2005 Source: earth.eas.int Uzaktan Algılama Dünya yüzeyinin gözlenmesi

Detaylı

SAFRANBOLU DAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ IKONOS GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK NESNE-TABANLI OTOMATİK ÇIKARIMI

SAFRANBOLU DAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ IKONOS GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK NESNE-TABANLI OTOMATİK ÇIKARIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara SAFRANBOLU DAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ IKONOS GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ DERSİN

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ GİRİŞ, TANIM ve KAVRAMLAR

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ GİRİŞ, TANIM ve KAVRAMLAR TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ GİRİŞ, TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Özellikleri GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Ders Notları http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

IKONOS VE QUICKBIRD UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DOĞRULUK VE DETAY DEĞERLENDİRME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

IKONOS VE QUICKBIRD UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DOĞRULUK VE DETAY DEĞERLENDİRME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ IKONOS VE QUICKBIRD UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DOĞRULUK VE DETAY DEĞERLENDİRME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ V.O.Atak a, * ve M. O. Altan b a Harita Genel Komutanlığı, 06100, Ankara, Türkiye - okan.atak@hgk.mil.tr

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ S. Yılmaz a, A. M. Marangoz b,, A. Şekertekin b,c, M. Oruç b, Ş. H. Kutoğlu b

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması

UZAKTAN ALGILAMA Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması UZAKTAN ALGILAMA Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF439 UZAKTAN ALGILAMA DERSİ NOTLARI http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 Nisan 11, Ankara SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci Yastıklı 1,

Detaylı

SU KEMERLERİNİN 3D MODELLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI; KURŞUNLUGERME/İSTANBUL ÖRNEĞİ

SU KEMERLERİNİN 3D MODELLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI; KURŞUNLUGERME/İSTANBUL ÖRNEĞİ 331 SU KEMERLERİNİN 3D MODELLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI; KURŞUNLUGERME/İSTANBUL ÖRNEĞİ Cihan Uysal 1, Derya Maktav 1, James Crow 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK BİNA ALANLARININ GÜNCELLENMESİ

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK BİNA ALANLARININ GÜNCELLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜSÜ KULLANILARAK BİNA ALANLARININ GÜNCELLENMESİ G. Sarp,

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

PLÉIDAS-1A GÖRÜNTÜLERİNİN PAN-SHARPENING PERFORMANSININ İNCELENMESİ

PLÉIDAS-1A GÖRÜNTÜLERİNİN PAN-SHARPENING PERFORMANSININ İNCELENMESİ PLÉIDAS-1A GÖRÜNTÜLERİNİN PAN-SHARPENING PERFORMANSININ İNCELENMESİ Mustafa ÖZENDİ 1, Hüseyin TOPAN 2, Murat ORUÇ 3, Ali CAM 4 1 Arş. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, İncivez

Detaylı

FARKLI UYDU VERİ ÇAKIŞTIRMA TEKNİKLERİNİN ANALİZİ

FARKLI UYDU VERİ ÇAKIŞTIRMA TEKNİKLERİNİN ANALİZİ FARKLI UYDU VERİ ÇAKIŞTIRMA TEKNİKLERİNİN ANALİZİ Özge KAYMAN 1, Filiz SUNAR 2, Derya MAKTAV 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul. ozgekayman@gmail.com

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI VERİLERİNDEN NESNE TABANLI BİNA ÇIKARIMI

İNSANSIZ HAVA ARACI VERİLERİNDEN NESNE TABANLI BİNA ÇIKARIMI 319 [1054] İNSANSIZ HAVA ARACI VERİLERİNDEN NESNE TABANLI BİNA ÇIKARIMI Resul Çömert 1, Uğur Avdan 2, Z. Damla Uça Avcı 3 1 Araş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555,Eskişehir,

Detaylı

RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNDEN PAN- KESKİNLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ

RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNDEN PAN- KESKİNLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 437 [1130] RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNDEN PAN- KESKİNLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ Mustafa ÖZENDİ 1, Hüseyin TOPAN 1, Ali CAM 1, Çağlar BAYIK 1 ÖZET 1 Bülent Ecevit Üniversitesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II GİRİŞ ve HATIRLATMA Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ DERSİN

Detaylı

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI H. Kutoğlu a,, M. Oruç a, Ç. Mekik a, A.M. Marangoz a, K.S. Görmüş a, F. Aliyazıcıoğlu a a BEU, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

SAKARYA NIN KARASU İLÇESİNDEKİ KIYI ŞERİDİNİN LANDSAT GÖRÜNTÜLERİNİN NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ZAMANSAL ANALİZİ

SAKARYA NIN KARASU İLÇESİNDEKİ KIYI ŞERİDİNİN LANDSAT GÖRÜNTÜLERİNİN NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ZAMANSAL ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara. SAKARYA NIN KARASU İLÇESİNDEKİ KIYI ŞERİDİNİN LANDSAT GÖRÜNTÜLERİNİN NESNE TABANLI

Detaylı

STEREO IKONOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN 3B KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

STEREO IKONOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN 3B KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI STEREO IKONOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN 3B KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Altan YILMAZ a, Ferruh YILDIZ b, Murat YAKAR b, Ömer MUTLUOĞLU b a Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi, Dikimevi

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Giriş, Tanım ve Kavramlar 2 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Ders Notları http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

FARKLI RADAR UYDU VERİLERİNDEN ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUK ARAŞTIRMASI

FARKLI RADAR UYDU VERİLERİNDEN ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUK ARAŞTIRMASI 776 [1051] FARKLI RADAR UYDU VERİLERİNDEN ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUK ARAŞTIRMASI Hasan Bilgehan MAKİNECİ 1, Hakan KARABÖRK 1 1.Arş.Gör., Selçuk Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN ELDE EDİLEN OBJE ÖZNİTELİKLERİNİN DOĞRULUK DEĞERLENDİRMESİ ACCURACY ASSESSMENT OF UAV-DERIVED OBJECT ATTRIBUTES

İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN ELDE EDİLEN OBJE ÖZNİTELİKLERİNİN DOĞRULUK DEĞERLENDİRMESİ ACCURACY ASSESSMENT OF UAV-DERIVED OBJECT ATTRIBUTES İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN ELDE EDİLEN OBJE ÖZNİTELİKLERİNİN DOĞRULUK DEĞERLENDİRMESİ O. ÖZCAN 1, B. BİLGİLİOĞLU 2, S. AKAY 3, N. MUSAOĞLU 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,

Detaylı

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A. Ateşoğlu 1, T. Varol 2, M. Tunay 3 Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

YER GÖZLEM UYDULARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

YER GÖZLEM UYDULARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI YER GÖZLEM UYDULARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI M. Erdoğan Harita Genel Komutanlığı, 06100 Dikimevi Ankara, Türkiye mustafa.erdogan@hgk.msb.gov.tr ANAHTAR KELİMELER: Yer Gözlem Uyduları, Uydu Görüntüleri, Çözünürlük

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

TEMEL-DÜZEY PANKROMATİK QUICKBIRD GÖRÜNTÜSÜNÜN FARKLI SENSÖR MODELLERİ KULLANILARAK ORTO-REKTİFİKASYONU

TEMEL-DÜZEY PANKROMATİK QUICKBIRD GÖRÜNTÜSÜNÜN FARKLI SENSÖR MODELLERİ KULLANILARAK ORTO-REKTİFİKASYONU TEMEL-DÜZEY PANKROMATİK QUICKBIRD GÖRÜNTÜSÜNÜN FARKLI SENSÖR MODELLERİ KULLANILARAK ORTO-REKTİFİKASYONU Ali Özgün Ok 1, Cem Güllüoğlu 2, 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 5 Önemli Alıcıların Karakteristikleri ve Uydu Misyonları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Alıcı Karakteristikleri IKONOS Fırlatma tarihi: Eylül 1999 Yörünge: 681

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi : 01 Ocak, 1981 Doğum Yeri : Kırşehir / TÜRKİYE Medeni Hali : Evli Uyruğu : T.C. Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2008)

KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi : 01 Ocak, 1981 Doğum Yeri : Kırşehir / TÜRKİYE Medeni Hali : Evli Uyruğu : T.C. Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2008) ASLI ÖZDARICI OK Adres: Nevsehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 50300 Nevşehir/Türkiye Dahili: 15038 Cep Tel: 0 533 813 2194 E-mail:

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA GÜNCELLEMESİ İÇİN MODEL BAZLI YAKLAŞIM

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA GÜNCELLEMESİ İÇİN MODEL BAZLI YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA GÜNCELLEMESİ İÇİN MODEL BAZLI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

Tuğba Palabaş, Istanbul Arel Üniversitesi, tugbapalabas@arel.edu.tr. Ceren Gülra Melek, Istanbul Arel Üniversitesi, cerenmelek@arel.edu.

Tuğba Palabaş, Istanbul Arel Üniversitesi, tugbapalabas@arel.edu.tr. Ceren Gülra Melek, Istanbul Arel Üniversitesi, cerenmelek@arel.edu. Uydu Görüntülerinden Elde Edilen Bilgilerle Yeryüzü Şekillerinin Tanımlanması ve Değişimlerinin Gözlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması Üzerine Bir Ön Çalışma Sabri Serkan Güllüoğlu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI TEMEL HUKUK TANIŞMA TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing)

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing) FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 COĞRAFİ BİLGİ BİLGİSİSTEMİ İÇİN İÇİN ÖNEMLİ VERİ VERİTOPLAMA YÖNTEMLERİ YATAY YATAY ÖLÇMELER (X,Y) (X,Y) YATAY YATAY AÇILAR

Detaylı

Uzaktan Algılama ve Teknolojik Gelişmeler

Uzaktan Algılama ve Teknolojik Gelişmeler Uzaktan Algılama ve Teknolojik Gelişmeler 1 Uzaktan Algılama Nedir? Uzaktan Algılama Prensipleri Uydu Görüntülerinin Özellikleri ERDAS IMAGINE yazılımının sağladığı imkanlar 2 Uzaktan Algılama Fiziksel

Detaylı

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 2 - Uzaktan Alg lı d ama V a i er

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 2 - Uzaktan Alg lı d ama V a i er Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 2 - Uzaktan Algılamada l Veri Optik UA da Veri Bir görüntü sürekli tonlaması olan bir sayısal fotoğraftır. Optik UA da Veri Mono bir sayısal görüntü iki boyutlu tonlamalara

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA ÇIKARIMI PERFORMANSININ ARTIRILMASINA YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM- QUICKBIRD ÖRNEĞİ

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA ÇIKARIMI PERFORMANSININ ARTIRILMASINA YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM- QUICKBIRD ÖRNEĞİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA ÇIKARIMI PERFORMANSININ ARTIRILMASINA YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM- QUICKBIRD ÖRNEĞİ ÖZET: Umut G. SEFERCİK 1,*, Serkan KARAKIŞ 1, Çağlar BAYIK

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı