II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Bildiriler Kitabı 20 Kasım 1999 Ankara Yayın no 244

2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 36/1-A Demirtepe / ANKARA Tel : (0-312) Fax: (0-312) Yayın No: 244 ISBN : Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na attir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nın izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Ocak 2000 Ankara Yayına Hazırlayan MMO Merkez Dizgi Muazzez POLAT (MMO Merkez) Basımevi Pano Ofset (0 312)

3 II. ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ II. Ulusal Endüstri- İşletme Mühendisliği Kurultayı 20 Kasım 1999 tarihinde DSİ Konferans Salonu-ANKARA'da Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurultay boyunca 3 ayrı oturumda 9 adet bildiri sunulmuştur. Kurultayda "Uzmanlık Alanlarımız Ve Toplumsal Sorumluluklarımız" başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. Kurultay açılışında 17 Ağustos Depreminde yitirdiğimiz insanlarımızın anısına bir slayt sunumu yapılmıştır. Kurultay boyunca depreme ilişkin fotoğraf sergisi oluşturulmuştur. Bu kurultayda "21. Yüzyılda Endüstri İşletme Mühendisliği " başlığı altında Endüstri Mühendisliğinin uygulama alanlarına yönelik bildiriler sunulmuş ve Endüstri Mühendislerinin toplumsal sorumlulukları irdelenmiştir. Bir gün süreyle gerçekleştirilen Kurultayın öğleye kadar olan kısmında teknik içerikli bildiriler sunulmuş, öğleden sonraki kısımda ise Endüstri - İşletme Mühendisliğinin konumu, örgüt içindeki yeri, uzmanlık alanları ve toplumsal sorumlulukları tartışılmış ve aşağıdaki sonuçların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır. İnsanın ekonomik, toplumsal ve kişisel yapısı birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. Endüstri Mühendisi de bütünü yani sistemi gözden kaçırmamalıdır. Endüstri Mühendisinin görevi; mühendisliği insan pratiğine geleneksel bilimin gösterdiği türden değil, sistem yaklaşımı açısından yorumlamasıdır. Ayrıntıya yönelen Endüstri Mühendisleri diğer mühendislik alanlarıyla rekabet edemez. Bu nedenle yalın olanla, karmaşık olanı birleştirmek zorunda olan, tekrar yalını yakalamak zorunda olan bir meslek disiplinidir. Endüstri Mühendisliğinin teknik birimlerle davranış birimleri arasında köprü görevi vardır. Derinlemesine uzmanlaşmanın en az olduğu, farklı disiplinlerle en çok bir arada çalışmak zorunda olan, farklı disiplinlerden insanlarla sürekli temas içinde olan, o disiplinlerin özelliklerini kavramak açısından en yeni perspektife ve bütünü görme ihtiyacına sahip olan bir meslek disiplinidir. Mühendislik kavramları; toplum çıkarı gözetilerek, toplumsal kar maksimizasyonunu, toplum refahını koruyarak gözden geçirilmelidir. Endüstri Mühendisleri bu özellikleriyle ve yaşanan süreçler (globalizm) dikkate alındığında zor bir noktada görev yapmaktadır. Yöneticileri kendi lehimize yönlendirmek değil, toplumun lehine yönlendirmek; doğru bilgileri, doğru değerleri öne çıkartabilmek; kesinlikle insana saygılı olmayı en üst değer olarak benimsemek, yetkin insanlar olmak, bunu insanlık ve çalışan yararına gerçekleştirmek Endüstri Mühendislerinin temel toplumsal sorumluluğudur. Bu toplumsal sorumlulukları yerine getirebilmek için örgütlü olunması ve tartışma zeminlerinin yaratılması gerekmektedir. Mühendislerin kendi içinde birlikteliğinin sağlanması ile topluma ve dünyaya bakışın

4 netleştirilmesi mümkün olabilir. Endüstri Mühendisleri özelleştirme, verimlilik, çevre gibi pek çok konuda görüşlerini oluşturmalı, topluma mesajlarını vermelidir. Yaygın zihinsel üretim, örgütlülüğünün asıl gelir kaynağıdır. Mesleğin en güçlü yanı sistemler kurma ve çalıştırma özelliğidir. Eğer örgütlü duruşumuzu terk etmeye başlarsak meslek alanlarına ilişkin fırsatları kaçırabilir, başkaları tarafından daha az anlaşılır hale geliriz. Örgütlü duruşumuz daha çok bilgilenmemiz, daha etkili olmamız için gereklidir. Kurultayda Endüstri Mühendisleri aynı grup mensupları olarak mesleğin gereklerinde birbirlerinden yararlanabilmek ve ortak eğilimleri oluşturabilmek için bir araya gelirler. Kurultayın bundan sonraki yıllarda gerçekleştirilme biçimi tüm tarafların, Endüstri - İşlet-' me Mühendislerinin beklentilerini, Endüstri - İşletme Mühendisliği alanında yapılması gereken düzenlemeleri, Endüstri - İşletme Mühendislerinin tavrını ortaya çıkarma zemini olmalıdır. Kurultay her iki yılda bir, iki gün süreli olarak genel kurul havasında gerçekleştirilmeli ve Endüstri - İşletme Mühendislerinin kendini ifade ettiği, politikalarını geliştirdiği, mesleğe ve topluma mesajlarını sunabildiği ortam olmalıdır. Sonuç olarak, toplumdan, emekten yana politikaların yaşama geçirilmesi, tüm mühendislik disiplinlerinin örgütlenmesinden ve birlikteliğinden geçmektedir. Yaşananlar bölünemez ortak sorunlardan oluşmaktadır. Çözümü yine meslek alanlarımızdan hep birlikte toplumsal yansımalardan geçmektedir. 'e i' yy t.

5 AÇILIŞ KONUŞMALARI Necip ATILGAN Serhat GİRGİN Mehmet SOĞANCI

6 Necip ATILGAN (Endüstri-işletme Müh. Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanı) Sayın Başkanım, Değerli üniversite öğretim görevlileri, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler; 2. Endüstri-işletme Mühendisliği Kurultayına hoş geldiniz. Bu Kurultayı, yine aynı tarihte Kocaeli'nde yapmayı planlamıştık; daha geniş bir içerik, daha geniş bir zaman düşünmüştük; ama, sizlerin de bildiği gibi, gelişen şartlar doğrultusunda yine aynı tarihte Ankara'da yapmak durumunda kaldık. Hatırlarsanız, 1. Kurultay, 2 yıl önce İzmir'de olmuştu. 1. Kurultayda; endüstri-işletme mühendislerinin eğitimlerinin değerlendirilmesi, eğitimler arasındaki farklılıkların ortaya konulması ve endüstri-işletme mühendisliği uygulamalarının; bu mesleklerin gelişmesi, istihdamı açısından değerlendirilmesi konularına yoğun olarak değinilmişti. 2. Kurultayımızda ise; ürün ve hizmet alanlarında endüstri ve işletme mühendisleri istihdamı, mevcut durumdan hareketle geleceğe ilişkin görüş ve önerilerin oluşturulması, yine bu kapsamda istihdam alanları, uygulama, değişim süreçleri ve mesleki gelişim boyutlarıyla ortaya konulup çalışma koşulları ve sorunlarının irdelenmesi, bugünkü programımızda yer almakta. Ben, konuşmamı, diğer konuşmacıya devrediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Serhat GİRGİN (Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı) 2. Ulusal Endüstri-işletme Mühendisliği Kurultayının değerli katılımcıları; hepinizi, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi, çalışma dönemimizin başında Kurultayımızın Kasım 1999 tarihlerinde Kocaeli'nde yapılması kararlaştırılmıştı; ancak, arkasından hâlâ yaşamakta olduğumuz büyük felaketler ve onbinlerce yurttaşımızın kaybıyla sonuçlanan deprem nedeniyle Kurultayı Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Değerli meslektaşlarım; insanın insanla, insanın toplumla, insanın doğayla uyumlu birlikteliğini hiçe sayan; sadece ranta, dolayısıyla paranın acımasız egemenliğine dayalı anlayış temelinde sürdürülegelen bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Yaşadığımız doğal afetlerin boyutlarının bu kadar büyük olmasının altında yatan bu gerçekliği, bugün burada vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum; çünkü, önümüzdeki süreçte biz mühendislere ve örgütlerimize önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin yerine getirilmesinin içinde, özellikle son deprem olayında bütün açıklığıyla ortaya çıkan öğrenemediklerimizi iyi saptamamız gerekiyor. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım; yaşadığımız sistemin tüm meslektaşlarımızı, hepimizi neredeyse tümüyle maddeye, malzemeye, makinelere yönlendirmesine inat; yüzümüzü, dirimimizi, varlık nedenimiz olan üretime, yaşama nedenimiz olan insana çevirelim; hep olduğu gibi, hep olacağı gibi. Kurultayımızın, endüstri-işletme mühendisliği istihdam alanlarını, uygulama, değişim süreçlerini, mesleki gelişim boyutuyla ortaya koyup, çalışma koşullarının ve sorunlarının irdelenmesinde ve işletme mühendisliğinin, ülkenin değişen koşulları çerçevesinde konu-

7 .'İl/U munu, geleceğini değerlendirerek, ülke sorunlarına bakışının ortaya konmasında önemli katkılar sağlayacağına olan inancımla, Kurultayımıza başarılar diliyorum; emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. «fi. Mehmet SOĞANCI (Makina Mühendisleri Odası Başkanı) Sayın Birlik Yönetim Kurulu Üyem, örgütümün çeşitli kademelerinde görev yapan yönetici arkadaşlarım, sevgili endüstri mühendisi arkadaşlarım, değerleri üyelerimiz, sevgili öğrenciler: hepinizi Makina Mühendisleri adına, Oda Yönetim Kurulu adına, Oda Başkanı sıfatıyla şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayımızın ikincisine hoş geldiniz. Sözlerime, -öncelikle söylemek gerekirse- böyle bir organizasyonu yapma refleksinde bulunan örgütün başkanı olmaktan ve bugün burada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum keyfi de sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesiyle birlikte faili meçhul cinayetlere yeni bir halkanın eklendiği, Adana örneğindeki gibi, yargısız infaz halkalarının devam ettiği, uluslararası tahkimle ülkenin geleceğinin karartıldığı, Af Yasasıyla çetelerin; gene ellerinde silah, sokaklara bırakılmaya çalışıldığı, Sosyal Güvenlik Yasasıyla ülkenin bir çöküntü içine sokulduğu, 7.2 ve 7.4 şiddetindeki depremlerle suçüstü yakalandığı; yani sorunlu, sancılı, sıkıntılı bir ülkede, meslek odalarına, Makina Mühendisleri Odasına ve onun örgütlü üyesine, makina mühendislerine, endüstri mühendislerine, işletme mühendislerine, o örgütlü çatı altında çok büyük görevler düştüğünü söylemek, sanıyorum bu salonda bulunan hepimizin ortak düşüncesidir. Makina Mühendisleri Odası, -belirtilmelidir ki- örgütlü üyesinin gücüyle birlikte bu sorumluluğun ağırlığının bilincindedir ve gereklerini yerine getirmek için elinden gelen çabayı göstermektedir. Nedir çalışmalarımız? Çalışmalarımız; bildiğiniz üzere iki ana eksende yürümektedir. Bu eksenlerden biri; üye, kamu ve halk çıkarı açısından önemli bir olgu olan mesleki denetimin vazgeçilmez koşulu olan, üyenin uzmanlaştırılmasına yönelik çalışmalar. Meslek içi eğitim adını verdiğimiz bu çalışmalar, ülke genelinde 18 şubemiz aracılığıyla bitmez-tükenmez bir program demeti içerisinde yürütülmekte. Çalışmalarımızın ikinci ana ekseni; meslek alanlarımızla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması, sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının önerilmesi şeklinde. Buna yönelik olarak da bu örgüt, her çalışma döneminde onlarca sempozyum, kongre ve kurultay toplayarak kamuoyu önüne çıkmakta yılında yapılan çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse; -çoğuna katılan arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız var, bunu hatırlatmak için söz etmek istiyorum- Martta, Ankara'da, Ankara Kent Konseyi Girişimi adına Ankara Gerçeği Sempozyumunu; Eskişehir'de, Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumunu gerçekleştirdik. Mayıs ayında Ankara'da, Öğrenci Üye Kurultayını gerçekleştirdik. O kurultayda, örgütün geleceği olan öğrenci arkadaşlarımızdan 350 kişilik bir katılım vardı; nasıl bir oda, nasıl bir üniversite ve nasıl bir eğitim istediklerini tartışmışlardı. Eylül ayında Diyarbakır'a gittik; GAP ve Sanayi Kongresini gerçekleştirdik. Ekim ayında Bursa'da Kalite Sempozyumunu; Ankara'da, Trafik ve Ulaşım Kongresini, Eskişehir'de, 3. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresini; ti

8 Konya'da, Makine İmalat Teknolojileri Sempozyumunu; Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumunu; İstanbul'da, Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumunu gerçekleştirdik. Kasım ayında İzmir'de Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresini; Ankara'da, Kaynak Teknolojisi Kongresini; Edirne'de, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumunu gerçekleştirdik. Dün de Bursa'da, 6. sini yaptığımız Otomotiv Sempozyumunun açılışına başladık; bugün hâlen devam ediyor. Odamız, bu etkinliklerini, Aralık başında İzmir'de gerçekleştireceği, 1. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresiyle sonlandıracak. Bütün bu kongre, sempozyum ve kurultaylardan elde edilen birikimler, sonuç bildirgeleri ve sektör raporları ise, Aralık 1999 tarihinde TMMOB adına, Odamızca Ankara'da gerçekleşecek olan Sanayi Kongresiyle Nisan 2000'de TMMOB tarafından planlanan, Mühendislik-Mimarlık Kurultayına taşınacak. Burada başlıklar halinde dile getirdiğimiz sempozyumlar ve kongreler; örgütümüzün 18 şube, 76 il-ilçe temsilciliği, 21 mesleki denetim bürosu yöneticileri ve 50 bine ulaşan üyesinin yanı sıra, çalışanların özverili katkılarıyla, emekleriyle birbuçuk yılı aşan bir çalışmanın ürünü. Bilinmelidir ki, Makina Mühendisleri Odası, bütün bu çalışmalarında gücünü sadece örgütlü üyesinden almaktadır. Bu örgütün, kendi iç dinamikleriyle oluşturduğu ilkeleri vardır. Bu örgüt, emekten ve halkan yanadır, antiemperyalisttir, bağımsızlıkçıdır. Bu örgüt; üyenin ve meslektaşın sorunlarının, halkın ve ülkenin sorunlarından ayrı tutulmayacağını bilir. Bu örgüt; çeteler, halk düşmanlarına, savaş tacirlerine, uyuşturucu kaçakçılarına, rantiyecilere karşıdır. Çok kimlikli, çok kültürlü ülke mozaiği içinde, insanların bir arada ve barış içinde yaşamasını savunur. Bu örgüt; örgütlü üyesiyle birlikte, sanayileşmenin, demokratikleşmenin, bağımsızlığın ve barışın tarafındadır. Bu ilkeler, Makina Mühendisleri Odasının her çalışmasında kendini gösterir. Makina Mühendisleri Odası, yapageldiği etkinliklerin ve çalışmaların tamamında, tümüyle demokratik bir işleyişle, konunun tüm taraflarını bir araya getirmeye çalışır. Odamız, konuyla ilgili söyleyeceği olan her kesime, bağımsız ve demokratik bir platform açar. Bütün bu çalışmalar; ülkemizin demokratikleşmesi ve sanayileşmesi doğrultusunda örgütsel olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışmanın, elimizi taşın altına koymanın bir göstergesidir. Odamız, meslek alanıyla ilgili tüm konularda, ülke ve toplum yararına mesleğin geliştirilmesine ve üyelerimizin çıkarlarının korunmasına dönük politikalarının oluşturulması yönünde her platformda çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar içerisinde, denetim alanında işlev yüklendiğimizin de altını çiziyoruz. Bunu yaparken de kâr amacı gütmüyoruz; yerelde ve genelde iktidar dalkavukluğu yapmıyoruz. Üretimden ve kamu denetiminden yana tavır koyuyoruz. TMMOB çatısı altında, ülke ve ioplum yararları doğrultusunda üreten, eleştiren ve çözüm üreten örgütlenmeler olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada, ülkemizde yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerini de -burada anımsadığımız üzere- anımsatmak istiyorum. Türkiye'nin kentleşmesine yön veren rantçı bilimdışı zihniyetin, kentsel denetimden kaçış sürecinin trajik sonunu izlerken, binlerce yurttaşımızın da acılarını yüreğimize gömüyoruz.

9 Başkanvekilimiz Sevgili Emin, dün Otomotiv Sempozyumunun açılışında şunları söylemişti: "Türkiye'de asıl depremlerin zihinlerde olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Türkiye; eğitimden sağlığa, insan haklarından demokrasiye, sosyal güvenlikten iş güvenliğine, tarım ve hayvancılıktan sanayileşme ve madencilik politikalarına, rant ekonomisinden Susurluk çetelerine, faili meçhullerden rüşvetçi bürokratlara, her alanda depremler yaşamalıdır. Ülkemiz, çağdaş ve uzun vadeli, bilimsel, kendi iradesiyle oluşturduğu; özgür, barıştan yana, onurlu ve üretken politikalarla, ulusal kaynaklarını değerlendiren bir ana stratejiyle geleceğini düzenlemeli ve yeniden yapılanmalıdır. Marmara ve Düzce depremlerinin verdiği mesaj, işte tam da budur. Bugün Türkiye'de ve Türkiye'deki herhangi bir sektöre veya üretim alanına biçilen giysi, her açıdan sorgulanmalıdır; çünkü, bilimsel tavır bunu gerektirmektedir. Bugün dünyanın gelişmiş metropol ülkelerinde bile; IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü patentli politikalarla yeşeren, çok taraflı yatırım anlaşmasıyla somutlanan, dünyayı ulus ötesi şirketlerin egemenliği altına sokma, ulusal egemenlikleri yok etme sürecine karşı çıkılmalıdır. Ancak, ülkemizde sanayi kesimlerinden bile eleştiri almasına rağmen, Anayasanın ve 155. Maddelerinde değişiklikler yapılarak, "liberalizasyon" adı altında tahkim ve-özelleştirme konusunda Danıştay, devre dışı bırakılarak, çok uluslu tekellere imtiyazlar sağlanmış, ülkemiz yeni bir açmazın içerisine sürüklenmiştir." Değerli konuklarımız, değerli katılımcılar; küreselleşen dünyada 2000 yılına girerken, yaklaşık 47 katrilyon gider bütçesi yapan, faiz ödemelerine 21,5 katrilyon ayıran, vergi gelirleri 32 katrilyonu bulan, yaklaşık 14 katrilyon bütçe açığı olan ve yatırımlara yalnızca 2.9 katrilyon kaynak ayıran, çalışanlarını ve insanlarını yoksulluğa iten bir Türkiye'de, endüstri mühendislerinin sorunlarını tartışmak için bu kurultayda bir arada duruyoruz. İlk kurultaya katılan arkadaşlarımız bilirler, açış konuşmasında; bu kurultayın, Makina Mühendisleri Odası açısından neden önemli olduğunun altını çizmeye çalışmıştım. Demiştim ki, "Bugün burada, ülkenin çeşitli yerlerinde ve kendi meslek alanları açısından farklı noktalarda çalışmakta olan endüstri-işletme mühendisleri, bu kurultay vasıtasıyla bir araya gelmiştir." Bu gün de öyle; meslek dallarıyla ilgili sorunlarını, sorunların çözüm yollarını tartışacaklar, görüş üreteceklerdir. Bu kurultay, öncelikle bu nedenle önemlidir. Örgütümüzün, endüstri-işletme mühendislerine yönelik hazırlamış olduğu ilk kurultaydır; bundan dolayı önemlidir. Eğer bugün ikincisi gerçekleşiyorsa; bu, sizlerin ısrarlı tavrından dolayıdır. Bilindiği gibi, Makina Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan makina mühendisliği dışındaki mühendislik dallarına yönelik olarak örgütsel yapı, Meslek Dallan Ana Komisyonları Yönetmeliği çerçevesi içinde kurulabilmektedir. Meslek Dalı Ana Komisyonlarının kurulmasındaki amaç, meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikimlerinin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eşgüdümlenmesi, meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasıdır. Oda içerisinde oluşturulan Endüstri-îşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonunun dönem içi faaliyetlerinin üst organizasyonu biçiminde şekillenen bu kurultay, MEDAK'ın önemli bir etkinliğidir; bu kurultaylar, onun için önemlidir.

10 Odamız, endüstri-işletme mühendislerine yönelik, Endüstri Mühendisliği Dergisini, Dergi Komisyonu aracılığıyla çıkarmaktadır. Makina Mühendisleri Odası örgütü, bu periyodiğin önemli ve gerekli bir yayın olduğu inancındadır. Gerek bizden önceki, gerekse bizim dönemimizdeki tüm Oda yöneticisi arkadaşlar, bu periyodiğin çıkması için azami özen ve gayreti göstermiştir, göstermektedir; ancak, dergi, -o gün, söylemiştim bunu- sanırım nitelikli yazı yetersizliğinden bir türlü periyodunu yakalayamamaktadır. İşte bu kurultay, Endüstri Mühendisliği dergimize kan vermek açısından da önemlidir demiştik. Gerçekten, bildiğiniz gibi, Endüstri Mühendisliği dergimizde -bu Kurultayın sonuçlarındandır belki- periyodiğini yakalamış bir dergi olarak sektörde yerini almıştır. Birinci Kurultayımızın bütün sonuçlarıyla birlikte kitabını yayınladık. Aşağıdaki reyonda da var. Israrlı bir biçimde Makina Mühendisleri Odası, endüstri mühendislerinin bu iki yıllık randevularını gerçekleştirmenin kararlılığı içerisinde olacaktır. Bu kurultayda, -az önce MEDAK Başkanımız da bahsetti- endüstri-işletme mühendisliği istihdam alanlarını, uygulama değişim süreçleri ve mesleki gelişim boyutuyla ortaya koyup, çalışma koşullarını ve sorunlarını irdelemek, endüstri-işletme mühendisliğinin, ülkenin, -az önce girişte söylediğim koşulları çerçevesi içinde-konumunu, geleceğini değerlendirerek, ülke sorunlarına bakışını ortaya koymak amacındadır. Ben, sözlerimi bitirirken, öncelikle sevgili Serhat'ın şahsında, 18 Ağustosa kadar bu organizasyonu yapma gayreti gösteren Kocaeli Şube'de çalışan arkadaşlarıma ve o dönemdeki Yürütme Kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Serhat, bu teşekkürlerimizi iletir; biliyorum. 18 Ağustostan sonra çalışmaları yürüten Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımıza da Sevgili Nurten'in şahsında teşekkür ediyorum. MEDAK üyesi arkadaşlarım, şube MDK'larda çalışma refleksinde bulunan arkadaşlarıma, MEDAK başkanımız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ali Rıza'nın ve Hüseyin Ok'un bugün, bu salonda bir köşede bizleri izlediğini de biliyorum. Düzenleme, Yürütme Kurulu üyelerine, Oturum başkanı arkadaşlarıma, bildin sunacaklara, panelde konuşma yapacak bütün uzman arkadaşlarıma da, örgütüm adına teşekkür ediyorum ve katılımınızdan, Makine Mühendisleri Odasına verdiğiniz güçten ve bize verdiğiniz gayret refleksinden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

11 Oturum Başkanı Nazarı ŞENOL ERP - İŞLETME KAYNAKLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç. Dr. Feray ÇELİKÇAPA Araş. Gör. Meltem SARSILMAZ MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASINDAN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMAYA SaitATINÇ PROJE YÖNETİMİNDE KAYNAK DENGELEME & PROJE BÜTÇESİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Zerrin ALADAĞ Işıl UĞURLU

12 ERP - İŞLETME KAYNAKLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI FerayO. ÇEÜKÇAPA*, Meltem SARSILMAZ** 1- GİRİŞ İşletme performansının istenilen düzeye çıkarılabilmesi, eldeki kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Bu nedenle kaynakları verimli kullanabilmek için günümüz yöneticileri, sistemin başarısını arttırabilmek için, çeşitli bilimsel yöntemleri kullanma ve modern yaklaşımlara ağırlık vermek zorundadır. Türkiye'de sık sık değişen faiz oranları, malzeme yokluğu, artan maliyetler, enflasyon vb. gibi gelişmeler planlama ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi için üç temel amaç olmalıdır. Bunlar, yüksek kalitede, düşük maliyet ve yüksek verimlilik düzeyi ile oluşan yüksek performans, işletmelerde temin sürelerinin (tasarım, tedarik-üretim, dağıtım) düşürülmesi, sürekli değişen müşteri taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi, temin zinciri içerisinde yer alan tedarikçi firma, üretici firma, satıcı firma ile müşteriler arasında istenen düzeyde iletişimin sağlanması faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak yapılabilmesi için, işletme kaynakları planlaması yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. 2 - İŞLETME KAYNAK PLANLAMASININ DÜNÜ ERP (Enterprise Requirement Planning/lşletme Kaynakları Planlaması) işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlaması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını içinde bulunduran bir yazılım sistemidir. Söz konusu ERP'de planlama / koordinasyon / kontroldeki temel ilke ve sistematik, MRPII (Materials Requirement Planning / imalat Kaynak Planlaması) ile aynıdır. Ancak ERP, MRPII sistematiğinin yerine geçen bir yaklaşım değildir. MRPII'nin daha geliştirilmiş şeklidir. MRPII fason takibi, makina ve işgücü veriminin artışı, teslim sürelerine uygunluk, artan müşteri hizmet kalitesi daha etkin bir yönetim ve olumlu yönde değişen işletme atmosferiyle aslında tek tesisli firmalar için son derece yeterli bir yönetim sistemi sunuyordu. Oysa 199O'lı yılların işletmeleri, aynı ülke içinde başka tesisler kurmak bir yana, * Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsletme Bölümü ** Araş. Gör., Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü 13

13 . * uluslararası nitelikte işletmelerdir. Teker teker tesislerin kaynaklarının topyekün verimli kullanımına engel teşkil etmektedir. İşte bu nedenle MRPH'nin çok tesisli, çok depolu olacak şekilde geliştirilmesiyle ERP paketleri ortaya çıkmıştır. ERP sistematiği açıklanmadan önce; MRP (Materials Requirement Planning / Malzeme İhtiyaç Planlaması), kapalı çevrimli MRP, DRP (Dictribution Requirement Planning/Dağıtım Kaynaklar Planlaması) ve MRPII kısaca açıklanacaktır. 2-1 MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) MRP bir işletmenin üretimini ve etkenliğini arttırmak amacıyla son ürünler için hazırlanmış olan ana üretim programını burada kullanılan hammadde ve parçaların temini için ayrıntılı bir programa dönüştürmeye yönelik kullanılan çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Bir başka ifadeyle MRP, ürün ağaçları, stok bilgileri, ana üretim çizelgesi kullanılarak malzeme ihtiyaçlarının hesaplanmasını sağlayan teknikler kümesidir. MRP'nin amaçları; planlanan ürünün üretim ve sevkiyatının zamanında teminin sağlanması, hangi parçanın ne zaman satın alınacağı, parçanın bulunabilirliği, teslim tarihleri hakkında güncel bilgilere dayanarak çizelgeleme ve kontrol yapmak, kapasite planlamasının yapılmasını yönlendirmektir. Özetle MRP güçlü bir stok/imalat kontrolü, satınalma/sevkiyat planlama mekanizmasıdır. MPS (Master Planning Schedule / Ana Üretim Çizelgesi) MRP sistemini yürüten çizelgedir. Hangi üründen hangi tarihte, kaç adet üretileceğini gösterir. Bunun iki hedefi vardır: Üretim planlama ve kontrol sistemini bütünleştirme ve müşteri siparişlerinin karşılanması. Ana üretim çizelgesi pazarlama ve satışlar, imalat ve mühendislik fonksiyonlarının çerçevesinde bir imalat planı hazırlanmasına olanak sağlar. Bu modülün oluşmasında etkili olan ana girdi blokları sayısal veriler, müşteri sipariş girişi, uzun dönemli üretim planı ve tahminlerdir. Bu modülü kullanmak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir. 1 - Ana üretim çizelgesi ve müşteri siparişleri için süre belirlemede bütünleştirme yapılmalıdır. - Kapasite sınırlayıcılarının haricinde tedarik süreleri veya pahalı parçalar için sınırlayıcılar doğru olarak tanımlanmalıdır. - Kısa bir dönemi kapsayan simülasyonlar sistemin performansını değerlendirmek açısından gereklidir. - Tahminler, siparişler, çizelgelenen parçalar, müşterilere ait bilgiler arasında ilişkiler kurulmalıdır. - Müşteri siparişleri ile atölye emirleri karşılaştırılmalıdır. - Ürün ağaçlarının planlanmasında gerekli bilgilerin geçerliliği araştırılmalıdır. - Süreler incelenmelidir. - Sistemi destekleyici yazılım ve grafiksel yöntemler kullanılmalıdır. ' P. Higgens, J. Browne, "Master Production Scheduling: A Concurrent Planning ". Production, Plannign and Control Vol 3 No: 1, 1992, p. 6 14

14 Bu şekilde oluşturulan girdiler ile alt düzeydeki çıktıların etkinliği de arttırılmış olur. İhtiyaç planlaması ile ürün ağaçları geliştirilir ve ana üretim çizelgesi ile kritik parçalar belirlenir. PAC (Production Activity Control/Üretim Faaliyet Kontrolü) ile de üretim için nelere gerek duyulduğu ve optimal çözümün ne olduğu araştırılır. Finansal analizle de MPS'nin maliyetleri ne şekilde etkilediğinin analizi gerçekleştirilir. 2-2 Kapalı Çevrimli MRP MRP ile gerçekleştirilen etkin bir sipariş yönetimi ve öncelikli planlama ile elde edilen çizelgenin, Kapalı Çevrimli MRP'deki CRP (Capacity Requirement Planning/Kapasite İhtiyaç Planlaması) modülüyle, gerçekleşebilirliği ölçülür. Diğer bir deyişle, Kapalı Çevrimli MRP, MRP çerçevesinde kurulan ve üretim planlamasının diğer fonksiyonlarını, ana üretim çizelgesini ve kapasite ihtiyaç planlamasını da içeren sistemdir. Kapalı Çevrimli MRP'de ana üretim planlaması ile devreye giren CCRP (Rough-cut Capacity Planning/Kaba Kapasite Planlaması) darboğaz oluşturabilecek kaynaklan gösterir. MRP'den önce çalıştığı için yükler (iş miktarları) son ürün miktarına göre hesap edilir. Bu aşamadan sonra devreye giren MRP çıktıları CRP modülünde planlanmış siparişler rota planlarına göre iş merkezlerine atanır ve daha sonra malzeme partileri, işçi ve makina standartları kullanılarak kapasite yükü verilerine dönüştürülür. Her iş merkezi için bütün siparişleri gösteren haftalık yük çizelgeleri hazırlanır. Kapasite yeterli ise, Ana Üretim Çizelgesi sabittir. Değişen kapasite ekonomik olarak incelenir. Burada kapasite düzeyleri oluşturulur, ölçülür ve ayarlanır. Üretim ihtiyacı için ne kadar işgücü ve makina kaynağının harcanacağı belirlenir. Özetle bu şekilde işletmenin üretebileceği ürün miktarı, eldeki stok ve kullanılabilir üretim kapasitesi ile son ürün hacmini sağlayan geri besleme gerçekleşir. 2-3 DRP (Dağıtım Kaynakları Planlaması) Dağıtım kaynakları planlamasında ana amaç, dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesidir ve temelini de etkin ve hızlı bilgi akışı oluşturur. Bu amaç doğrultusunda dağıtım merkezlerinin ürün ihtiyaçları belirlenir ve söz konusu merkezlerin ihtiyaçları karşılanır. Bu sistem sayesinde dağıtım merkezlerinde stok bulundurulmaz ve yine bu merkezlerin ihtiyacı karşılanır. Taşıma ve depolama sistemleri etkin kullanılır ve fazla mesai azaltılır. Sevk miktarı önceden belirlendiği için ekonomik sevkiyat mümkündür. Dağıtım sisteminden gelen talep bilgileri planlamanın doğruluğunu arttırır, çünkü müşteri ile temas edilen nokta satış noktasıdır. 2-4 MRP II (İmalat Kaynak Planlaması) MRP II firma düzeyinde yürütülen tüm işlevlerin ortak bir veri tabanı etrafında bütünleşmesini sağlayan yönetim bileşim sistemidir. MRP sistemine, ana üretim çizelgelemesi ile MRP arasına kaynak yeterliliklerinin test edilmesi boyutunun eklenerek kapalı devre niteliği verilmesi, finansal planlama fonksiyonunun eklenmesi; "Olursa... ne olur?" türü simülasyon olanağının kazandırılması ile ortak veri tabanının gerçekleştirilmesi sonucu MRP II felsefesi doğdu. MRR H'nin kullanımındaki amaç kısa dönemde malzeme ihtiya- 15

15 cini en iyi şekilde tespit ederek hammadde, yarı mamul ve mamul stok devri hızını arttırmak, işletme sermayesi ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmak, müşteriye en uygun zamanda malı teslim etmektir. Orta ve uzun dönemde ise yeni kapasite zamanında karar verebilmeye olanak sağlamaktır. Satış tahminleri veya siparişler, ürün stokları dikkate alınarak üretim planlaması yapılır. Üretim planı kaba bir kapasite planlama aşamasından geçilerek kaynakların yeterliliği araştırılır. Kaynaklar yeterli değil ise, yeni kaynak arayışına gidilir. Kaynak yeterli ise, ana üretim çizelgesi oluşturulur. Bu aşamadan sonra malzeme ihtiyaç planlarına girilir. MRP'nin öngördüğü malzemeler ön süreler dikkate alınarak satınalma işlemi yapılır. İmalat kontrol ve atölye kontrol modülü, imalat işlemi için kontroldedir. Maliyet muhasebesi, borç ve alacak yönetimi ve işgören hareketleri MRP II yazılımı içinde yer alır. MRP II için bir uygulama örneğinde stok, tezgah ve kalıp, teknik hizmetler, maliyet, sipariş alma, üretim planlama, iş emri, satın alma, irsaliye ve fatura gibi modüller yer almaktadır. Sistemi kullanmak için genel tanımlar yapılır. Depo ve grup kodlan, kur cinsleri girilir. Stok kartları açılır. Alternatiflik ilişkisi kurulur ve üretim yapısı kurulur. Tezgah kayıtları açılarak operasyon açıklamaları yapılır ve süre yapısı kurulur. Iskarta nedenleri, kayıp süreler kodlanarak firma kayıtları açılır ve envanter yapılır. Stok kayıtlarına satış birim fiyatları işlenir. Sipariş alma kayıtları ve sipariş verme kayıtları açılarak yıllık iş takvimi yapılır. Bu sistem dahilinde önceden de bahsedildiği gibi birim maliyetler hesaplanır, kalite ile ilgili grafikler elde edilebilir. Aylık işlemler izlenerek denetleme ve kontrol işlemleri gerçekleştirilir. MRP II işletme içinde formal bilgisayar destekli sistem ile iç koordinasyon ve haberleşmeyi kolaylaştırır. Burada kişilerin performansı ön plana çıkar. Ancak bu sistem işletme dışı entegrasyonu sağlayamaz. Simülasyon analizleri ile bu sistemde belirsizlik halinde ortaya çıkabilecek durumlar belirlenir ve "Ne... Neydi?" analizleri yapılabilir. MRP II ile etkin bir stok, üretim, dağıtım ve müşteri yönetimi gerçekleştirilebilir. Ancak standart maliyetlere dayalı maliyetlendirme, programın tek dil ve tek para biriminde çalışması, veri tabanlı yönetim sistemine dayanması, gerçek zamanlı olmaması bu sistemin en önemli eksiklerinden bazılarını oluşturmaktadır. 3 - İŞLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI İşletme Kaynaklan Planlaması (ERP), bir firmanın tüm kaynaklarının en etkin şekilde planlamasını amaçlayan bir üretim yönetim sistemidir. ERP, işleyişi, girdi-çıktıları ve yararları açısından MRP II sisteminin birden çok depo ve tesisinin entegrasyonu yönünde daha geliştirilmiş bir şeklidir. Şöyle ki; bir işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmesi, farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını içerisinde bulunduran bir yazılım sistemidir. Buradan hareketle ERP, bahsi edilen tüm bu sistemleri eşgüdümlü olarak planlayan ve kontrol eden bir planlama sistemidir. 16 f

16 3-1 ERP'nin Sistematiği Çok sayıda tedarik-üretim-dağıtım merkezinin eşgüdümlü olarak planlaması bir noktaya kadar merkezi planlamayı belli bir noktadan sonra MRPII ve DRP sistemleri ile merkezi olmayan planlama yapılmasını gerektirmektedir. Dağıtım Kaynak Planlaması -^ MÜŞTERİLER^ ""-~-^ Dağıtım Kaynak Planlamas I DRP DRP 1 DRP Stratejik Planlama Sistemi 1 SPS *- ERP (işletme Kaynak Planlaması) /i DSS ^ 1 MRPI * - Karar Destek Sistemi A { Bilgisayar Bütünleşik İmalat CİM \ t I _»»_ I! MRPI \<* CİM 1 DRP ' MRPI t C İ M * 1 DRP 1 Dağıtım Kaynak Planlaması Dağıtım Kaynak Planlaması Dağıtım Kaynak Planlaması Malzeme İhtiyaç Planlaması Bilgisayar Bütünleşik İmalat Şekil 1. ERP'nin Sistematiği Satış noktası ve dağıtım merkezleri zinciri içerisinde toplanan müşteri siparişleri ve satış tahmin bilgilerinin DRP ile toplanması, bu bilgilere göre ERP sistemi ile dağılım, üretim ve tedarik merkezleri bazında Kaba Kapasite Planlaması yapılması ve bu aşamada söz konusu merkezlerin verecekleri bilgi, işgücü, makina, malzeme, enerji vb. kaynak desteklerinin belirlenmesi ve bu merkezler bazında saptanan dağıtım, üretim ve tedarik ana planlarının MRP II ve DRP sistemleri ile merkezi olmayan şekilde yapılması istenir. ERP ile planlama yapılırken öngörülen ölçütler Stratejik Planlama Sistemince belirtilen ölçütler olacaktır. Fabrikalarda merkezi olmayan bir şekilde gerçekleştirilen MRP II çalışmasının imalata yönelik programları Bilgisayar Bütünleşik İmalat (CİM) sistemi vasıtasıyla uygulanır. Otomatik tanımlama teknolojisiyle elde edilen veriler hiyerarşlk veri tabanı anlayışı içerisinde işlenerek depolanır. Oluşturulan bilgiler Karar Destek Sistemleri tarafından işlenerek Stratejik Planlama Sistemi için gerekli alt yapı oluşturulur. MRP II (İmalat Kaynakları Planlaması) esas itibariyle bir itme sistemidir. Ekonomik kapasite kullanımı elde edebilmek için müşteri siparişlerinin yanı sıra talep tahmini sonuçlarını da dikkate almaktadır. Buna karşın Dağıtım Kaynaklan Planlaması (DRP) gerek itme ve gerekse çekme amacıyla çalıştırılabilmektedir. Temin sürelerinin kısa olması çekme, uzun olması itme esaslı çalışma şeklini gerektirmektedir. Çünkü işletme, hem müşteri talebine kısa sürede cevap verebilmek, hem de tesislerini ekonomik ölçeklerde çalıştırmak zorundadır. Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CİM) sisteminin sağladığı azaltılmış temin süreleri ile MRP II ve DRP sistemleri, Tam ZamanındaÜretim (JIT) felsefesine uygun olarak çekme amacıyla çalıştırılabilir. ERP bu entegrasyonu gerçekleştirmektedir. DRP siste- 17

17 miyle alınan sipariş, MRP II sistemiyle planlanmakta, CİM sistemiyle üretilip, tekrar DRP JfJs 1 i İ sistem kullanılarak DRP daha etkin çalışır hale de getirilebilmektedir. 3-2 ERP'nin Getirdikleri İşletmeler büyüdükçe çok tesisli hale geldiği, uluslararası piyasalara yönelip, farklı ülkelerde pazar arayışına girdikleri görülmektedir. Bu şekilde yoğun rekabet altında, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme, kuvvetli yönlerini koruma, zayıf yönlerini geliştirme, olası tehlikeleri görme yolu ile rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlama amacı ile stratejilerini taktik ve operasyonel bağlamda işletme kaynaklarının planlamasını kullanmayı maksimum seviyede tuttukları tartışmasız kabul edilmelidir. ERP sistemi, söz konusu kaynakların işletmenin stratejileri doğrultusunda etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir yazılım sistemidir. Bu sistemin amaca uygun bir şekilde kullanımı ile; - Stratejilere uygun bir işletme yönetimi, - Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı, - İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, - İşletme tesisleri arasında malzeme, işçilik, makina-techizat, bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanılması sağlanması, - Müşteri dağıtım merkezi, üretim-tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamı sağlanması, - Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma olası hale gelir. Aynı zamanda ERP, - Her seviyedeki işlerin tek bir global işletme düşüncesiyle yürütülmesi ile temin süreleri ve maliyetleri işletme genelinde azaltmaya yönelik bir sistemdir. - Proaktif düşünce ile sorunlar önceden görülerek gerekli önlemler zamanında alınabilir. Herhangi bir noktada alınacak karar, işletme bütününü etkiler. - Her çalışanın istediği veriye, istediği zaman yetkisi dahilinde erişebilme olanağı yönetim yapısını da yalın hale getirmektedir. - Ayrıca tedarik firmaları, bölge depoları, bayi toptancı, perakendeci ile kullanılan bilgi iletişim şebekesiyle stok düzeyleri ve üretim programları karşılıklı olarak görülebilir. Dolayısıyla, lojistik faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik artar. 3-3 ERP'nin Bilgi İşlem Teknolojisi Coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrika, tedarikçi firma ve dağıtım merkezlerinin eşgüdümlü olarak planlaması yüksek düzeyde bir entegrasyonu ve iletişimi gerektirmektedir. Hatta bu entegrasyon, yurt dışı bağlantılarla küresel bir hal alabilir. Farklı birimler arasında yatay elektronik bilgi değişim hızının yüksekliği ERP'nin temel taşlarından birisidir. - Client Server Bilgi İşlem Teknolojisi - Hiyerarşik, dağıtılmış-ilişkisel bazlı veri tabanı - Standart sorgulama dilleri 18

18 - Çok lisanslı kullanım, - Grafiksel bağlantı kurabilme - Farklı üretim yapılarına esneklik gösterebilme gibi konularda, ERP yazılımları, verinin hangi noktada olduğu önemli olmaksızın küresel boyutta veriye ulaşım ve kullanım kolaylığı sağlar. 4- İŞLETME KAYNAKLARI PLANLAMASININ YARINI İşletmeler Üretim yönetiminde olduğu kadar, diğer iş süreçlerinde esneklik ve azami verimin sağlanması için uluslararası standartlarda bilgi yönetim teknolojisi imkanlarından yararlanmayı ilke edinmektedir. Bu nedenle, mevcut bilişim sistemlerini global rekabetle başedilecek yetenekte yeni projelerle desteklemek amacıyla ERP sistemini işletmenin kritik fonksiyonlarından başlayarak uygulamaya koymuşlardır. Günümüzde ERP yazılımları çok geniş çapta ilgi görmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında 5230 tane ERP paketi vardır. Ancak bu yazılımların 2002'ye kadar 50 taneye düşeceği söylenmektedir. ERP pazarı hızla büyümektedir; ama hızlı büyümenin getirdiği başarısız uygulamalar olursa, pazarın bundan olumsuz etkilenmesi beklenebilir. ERP paketi firmalarda insanların davranışlarını, iş akışını değiştirmektedir. Şöyle ki, ERP yazılımlarını uygulayabilmek için mevcut sistemi, firma kültürünü değiştirmek zorunludur. Bu tür uygulamalarda üst yönetimin yeterince desteği ve otoritesi alınmazsa, bir sürü problemlerle karşılaşılacaktır. Genelde bir çok işletme kendi bilgi-işlem bölümleriyle çalışırken, günümüzde işletme içi yazılım geliştirmenin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Uygulamada halen ERP, otomotiv, elektronik, telekomünikasyon, proses, inşaat uygulamaları geliştirilmektedir ve inşaat proje çalışmaları devam etmektedir. Pazarda ve sanayide ön plana çıkmayı sağlamak için, amaca yönelik yazılım, son teknolojinin kullanılması gibi unsurlar, bütün yazılımların sürekli araştırma ve kendini geliştirme sürecinde olmalarını gerekli kılmaktadır. ERP yazılımlarından sonraki gelişmelerle ilgili olarak çalışılan hali hazırda iki proje mevcuttur. Birincisi İş Sürecinin Yeniden Yapılandırılması (Business Process Rengineering) ile ERP'nin bütünleştirilmesi, ikincisi, Dinamik İşletme Modeli (Dynamic Enterprise Modeling / DEM) kavramıdır. 4.1 BPR (Sürecin Yeniden Yapılandırılması) İş Akış Yönetimi, doğru bilginin, malzemelerin ve prosedürlerin, doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlamak üzere düzenlenmektedir. Böylece, bütün iş süreçleri, işletme içinde sorunsuz bir biçimde gerçekleşmektedir. Bir iş akışı sistemini uygulamaya koymak, Sürecin yeniden Yapılandırılması (BPR) şeklinde adlandırılmaktadır. Aslında her şey, işletmenin şu önemli soruyu kendine sormasına dayanmaktadır. "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en etkili biçimde nasıl karşılayabiliriz?" Bu sistem uygulanıyorsa, daha kesin bilgiye daha etkili biçimde erişme olanağı bulu- 19

19 nur. Ayrıca, sürdürülmekte olan işlemlerin açık bir özet görünümü edinilir. Böylece sorunlar ortaya çıkmadan onlara hazırlanma ve onları önleme fırsatı yakalanır. BPR, iş kurallarının tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir veri tabanına sahiptir. Bu kurallar arasında, bir nesnenin süreç içindeki akışını etkileyen yönlendirme kuralları ya da program belirleyicinin iş tayin süresince örgütsel rollerini kullanıcılara ya da gruplara çevirmek için kullandığı işletme kaynaklarına ilişkin kurallar bulunur. İş akış yönetim sistemlerindeki iş akışı iletişimcisi, nadiren tek bir yerde toplandığı için, bütünleştirilmiş bir lojistik sistem pek çok bölgeyle ve işletmeyle iletişim kurabilmesi ve böylece yeniden yönlendirme, özel güvence sağlama ve yetkileri koruma olanaklarını yaratır. 4-2 DEM (Dinamik İşletme Modeli) Bu model iş ihtiyaçlarının değişmesine paralel olarak sürekli gelişme sağlaması için, işletmeye hızlı ve kolay bir biçimde yeniden yapılanma olanağı veren benzersiz bir yetenektir. İşletmeler, belirlenen hedefe ulaşmak için uygulamanın başlangıç noktası olarak müşterinin iş sürecine odaklanma ve devamlı gelişmeyi sağlama yöntemlerini benimsemektedir. Bu noktada Dinamik İşletme Modeli (DEM) devreye girmekte ve bu bağlamda dünya geneline yayılmış işletmelerin çok uluslu müşterilere daha fazla destek vermesi konusunda katkı sağlayacaktır. Dinamik İşletme Modelinde (DEM) öteki fonksiyonlar arasında sipariş çizelgeleri, birikimsel değerlerin otomatik güncelleşmesi, dağıtım merkezlerinin ve konsinye stokların yönetimi, müşterilerle ilgili dokümanlar ve fiyat değişiklikleri bulunmaktadır. 5- SONUÇ MRP II sisteminin ana modülü Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP'dir. MRP sistemi ürün ağaçlarını ana üretim planı ve envanter kayıtlarını kullanarak, zaman bazında malzeme ihtiyaçlarını belirleyen sistemdir. MRP'nin işletimi sonunda satınalma/üretim emirleri, yeniden çizelgeleme uyarıları ve kapasite yükleri ortaya çıkar. Kaba Kapasite Planlama (Rough-Cut Capacity Planning) darboğaz yaratabilecek iş merkezlerinde oluşan yükleri hali hazırda sürmekte olan işleri de hesaba katarak bulur ve ana üretim planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tam olarak hesaplar. Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP), hem dağıtım kaynaklarının optimisazyonuyla ilgilenir hem de ERP sistemine müşteri taleplerini getirerek sistemin çekme mantığıyla çalışabilmesini sağlar. Bu sistemler aracılığıyla özetle şu sonuçlar elde edilir: 1- İşletme yönetimi stratejilere uygun yürütülür. 2- Alınan kararların sonuçları önceden görülebilir. 3- İşletmenin tüm tesisleri arasında işgücü, techizat-malzeme, teknoloji, finans vb. tüm kaynakların ortaklaşa en etkin ve verimli şekilde kullanılması sağlanır. 4- Maliyetler düşer. 20

20 5- Pazar Dağıtım Sistemi-Firma zinciri sağlam hale gelir, firmaya daha doğru, gerekli ve zamanında bilgiler gelir. 6- Her çalışan, firma içinde kendisi için gerekli her bilgiye en kolay ve çabuk şekilde ulaşabilir. 7- Organizasyon yapısı formal hale gelir, çünkü kişiler değil, süreçler önem kazanır. Ancak yüksek seviyeli iletişim dayanışmayı artıracağından sistem dinamizmini korur. Dolayısıyla tüm şirketler saman alevi gibi parlayıp sönen başarının değil, kalıcı başarıların peşindedirler. Sürekli artan verimlilik ve bunun üzerinde oluşan karlılık yapısına göre değişim süreci içerisinde "Doğru verilerin doğru kararlar ile birleştiği noktaların etkileri ışığı" altında hedeflerin belirlenmesi sağlanır. ERP sayesinde işletmede kalite ve rekabet gücü artar, çalışanların ve müşterilerin memnuniyeti yükselir. ERP, bugünün firmalarını geleceğe hazırlayacak en etkili yaklaşımdır. KAYNAKLAR 1. Barbarosoğlu G. "Endüstriyel Yönetim Sistemleri MRP, MRP İl, ERP ve CİM Üretim Kaynaklan Planlaması, TRIO Çözümevi, Workshop İstanbul, Durviz I. "18. yy'dan 21. yy'a Üretim Sisteminin Evrimi" MRP II Üretim Kaynaklan Planlaması, Workshop, Conrad Hotel, istanbul, Epsilon, "MRP II/ERP" EğitimAönetim Danışmanlığı, Workshop, Sayı : 1, İstanbul, Higgins P., Browne J., "Master Production Scheduling: A Concurrent Planning Approach", Production Planning and Control, Vol: 3, No:l, LE Roy, P. "Manufacturing Planning and Control Beyond MRP II, Chapman and Hail, London, Tanyaş M, "Üretim Kaynakları Planlaması, MRP II. Çözümlerinin Geliştirilmesi, Hedefleri ve Yararları" MRP II Üretim Kaynak Planlaması Workshop, Conrad Hotel, istanbul, Tanyaş M. "Üretim ve Dağıtım Kaynaklarının Planlaması, MRP II-DRP" Otomasyon Dergisi, Mayıs, Tanyaş M, "Rekabette Üstünlük Sağlamanın Anahtarlarından Biri : ERP", Baan Planet, Yıl : 1 Sayı 2, Ağusos - Ekim

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI tmmob makina mühendisleri odası (I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Bildiriler Kitabı 20 Kasım 1999 Ankara Yayın no 244 . * JMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 36/1-A 06440 Demirtepe

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ END 105 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİȘ Üretim Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr Üretim Yönetimi Fabrikaların Organizasyon Yapısı ve Șubeleri Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI tmmob makina mühendisleri odası ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI 29 Kasım 1997/İZMİR Bildiriler ve Paneller mmo yayın no: 222 k EİM KURULTAYI DÜZENLEME KURULU İlknur ATEŞ Meriç BEBİTOĞLU Nurten

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK. TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK. TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları 1 Sunum İçeriği 1. Makina Mühendisleri Odası 2. Kongre, Kurultay, Sempozyumlar 3. Oda Periyodikleri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş NOT: MRP ve TAM ZAMANINDA ÜRETİM ARASINDAKİ FARKLAR ile ilgili notlar sizlere çalışmanız için derste işlenmemiştir Endüstri Mühendisliğine Giriş 26 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK)

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) İŞLETME MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) Sipariş verme sistemleri Stok kontrolüne dayalı sipariş verme sistemleri

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK Mikron S, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti.

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Homer ve OEE. Hazırlayan : Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr. Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir. www.cengizpak.com.

Homer ve OEE. Hazırlayan : Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr. Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir. www.cengizpak.com. Homer ve OEE Hazırlayan : Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Homer İşe Giriyor Ve OEE nin Ne Olduğunu

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Ece Usluel Sezen. Endüstri Mühendisi. 02 Bilkent Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen

Ece Usluel Sezen. Endüstri Mühendisi. 02 Bilkent Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen Ece Usluel Sezen Endüstri Mühendisi 02 Bilkent Üniversitesi 2014 -. İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen 2012-2014 Arçelik A.Ş. Stratejik Planlama Kıdemli Uzman 2011-2012 ISG Sabiha Gökçen Havaalanı

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık ERP: Kurumsal kaynaklarınızdan maksimum yararlanın! En gelişmiş yönetim araçlarının başında gelen ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımları, bugün belli

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı.

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı. Burak Boru, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti. Burak Boru, IFS Uygulamaları

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU Mart 2010 Yayın No:... MMO/2010/523 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

ERP ve ÜRETİM YÖNETİMİ

ERP ve ÜRETİM YÖNETİMİ ERP ve ÜRETİM YÖNETİMİ ERP uygulamaları açısından üretim konusunu ikiye ayırmak gereklidir. Bunlardan biri, standart bant usulü seri, akım tipi üretim yapan üreticilerdir. Diğeri ise, sipariş tipi veya

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı