II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Bildiriler Kitabı 20 Kasım 1999 Ankara Yayın no 244

2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 36/1-A Demirtepe / ANKARA Tel : (0-312) Fax: (0-312) Yayın No: 244 ISBN : Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na attir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nın izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Ocak 2000 Ankara Yayına Hazırlayan MMO Merkez Dizgi Muazzez POLAT (MMO Merkez) Basımevi Pano Ofset (0 312)

3 II. ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ II. Ulusal Endüstri- İşletme Mühendisliği Kurultayı 20 Kasım 1999 tarihinde DSİ Konferans Salonu-ANKARA'da Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurultay boyunca 3 ayrı oturumda 9 adet bildiri sunulmuştur. Kurultayda "Uzmanlık Alanlarımız Ve Toplumsal Sorumluluklarımız" başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. Kurultay açılışında 17 Ağustos Depreminde yitirdiğimiz insanlarımızın anısına bir slayt sunumu yapılmıştır. Kurultay boyunca depreme ilişkin fotoğraf sergisi oluşturulmuştur. Bu kurultayda "21. Yüzyılda Endüstri İşletme Mühendisliği " başlığı altında Endüstri Mühendisliğinin uygulama alanlarına yönelik bildiriler sunulmuş ve Endüstri Mühendislerinin toplumsal sorumlulukları irdelenmiştir. Bir gün süreyle gerçekleştirilen Kurultayın öğleye kadar olan kısmında teknik içerikli bildiriler sunulmuş, öğleden sonraki kısımda ise Endüstri - İşletme Mühendisliğinin konumu, örgüt içindeki yeri, uzmanlık alanları ve toplumsal sorumlulukları tartışılmış ve aşağıdaki sonuçların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır. İnsanın ekonomik, toplumsal ve kişisel yapısı birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. Endüstri Mühendisi de bütünü yani sistemi gözden kaçırmamalıdır. Endüstri Mühendisinin görevi; mühendisliği insan pratiğine geleneksel bilimin gösterdiği türden değil, sistem yaklaşımı açısından yorumlamasıdır. Ayrıntıya yönelen Endüstri Mühendisleri diğer mühendislik alanlarıyla rekabet edemez. Bu nedenle yalın olanla, karmaşık olanı birleştirmek zorunda olan, tekrar yalını yakalamak zorunda olan bir meslek disiplinidir. Endüstri Mühendisliğinin teknik birimlerle davranış birimleri arasında köprü görevi vardır. Derinlemesine uzmanlaşmanın en az olduğu, farklı disiplinlerle en çok bir arada çalışmak zorunda olan, farklı disiplinlerden insanlarla sürekli temas içinde olan, o disiplinlerin özelliklerini kavramak açısından en yeni perspektife ve bütünü görme ihtiyacına sahip olan bir meslek disiplinidir. Mühendislik kavramları; toplum çıkarı gözetilerek, toplumsal kar maksimizasyonunu, toplum refahını koruyarak gözden geçirilmelidir. Endüstri Mühendisleri bu özellikleriyle ve yaşanan süreçler (globalizm) dikkate alındığında zor bir noktada görev yapmaktadır. Yöneticileri kendi lehimize yönlendirmek değil, toplumun lehine yönlendirmek; doğru bilgileri, doğru değerleri öne çıkartabilmek; kesinlikle insana saygılı olmayı en üst değer olarak benimsemek, yetkin insanlar olmak, bunu insanlık ve çalışan yararına gerçekleştirmek Endüstri Mühendislerinin temel toplumsal sorumluluğudur. Bu toplumsal sorumlulukları yerine getirebilmek için örgütlü olunması ve tartışma zeminlerinin yaratılması gerekmektedir. Mühendislerin kendi içinde birlikteliğinin sağlanması ile topluma ve dünyaya bakışın

4 netleştirilmesi mümkün olabilir. Endüstri Mühendisleri özelleştirme, verimlilik, çevre gibi pek çok konuda görüşlerini oluşturmalı, topluma mesajlarını vermelidir. Yaygın zihinsel üretim, örgütlülüğünün asıl gelir kaynağıdır. Mesleğin en güçlü yanı sistemler kurma ve çalıştırma özelliğidir. Eğer örgütlü duruşumuzu terk etmeye başlarsak meslek alanlarına ilişkin fırsatları kaçırabilir, başkaları tarafından daha az anlaşılır hale geliriz. Örgütlü duruşumuz daha çok bilgilenmemiz, daha etkili olmamız için gereklidir. Kurultayda Endüstri Mühendisleri aynı grup mensupları olarak mesleğin gereklerinde birbirlerinden yararlanabilmek ve ortak eğilimleri oluşturabilmek için bir araya gelirler. Kurultayın bundan sonraki yıllarda gerçekleştirilme biçimi tüm tarafların, Endüstri - İşlet-' me Mühendislerinin beklentilerini, Endüstri - İşletme Mühendisliği alanında yapılması gereken düzenlemeleri, Endüstri - İşletme Mühendislerinin tavrını ortaya çıkarma zemini olmalıdır. Kurultay her iki yılda bir, iki gün süreli olarak genel kurul havasında gerçekleştirilmeli ve Endüstri - İşletme Mühendislerinin kendini ifade ettiği, politikalarını geliştirdiği, mesleğe ve topluma mesajlarını sunabildiği ortam olmalıdır. Sonuç olarak, toplumdan, emekten yana politikaların yaşama geçirilmesi, tüm mühendislik disiplinlerinin örgütlenmesinden ve birlikteliğinden geçmektedir. Yaşananlar bölünemez ortak sorunlardan oluşmaktadır. Çözümü yine meslek alanlarımızdan hep birlikte toplumsal yansımalardan geçmektedir. 'e i' yy t.

5 AÇILIŞ KONUŞMALARI Necip ATILGAN Serhat GİRGİN Mehmet SOĞANCI

6 Necip ATILGAN (Endüstri-işletme Müh. Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanı) Sayın Başkanım, Değerli üniversite öğretim görevlileri, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler; 2. Endüstri-işletme Mühendisliği Kurultayına hoş geldiniz. Bu Kurultayı, yine aynı tarihte Kocaeli'nde yapmayı planlamıştık; daha geniş bir içerik, daha geniş bir zaman düşünmüştük; ama, sizlerin de bildiği gibi, gelişen şartlar doğrultusunda yine aynı tarihte Ankara'da yapmak durumunda kaldık. Hatırlarsanız, 1. Kurultay, 2 yıl önce İzmir'de olmuştu. 1. Kurultayda; endüstri-işletme mühendislerinin eğitimlerinin değerlendirilmesi, eğitimler arasındaki farklılıkların ortaya konulması ve endüstri-işletme mühendisliği uygulamalarının; bu mesleklerin gelişmesi, istihdamı açısından değerlendirilmesi konularına yoğun olarak değinilmişti. 2. Kurultayımızda ise; ürün ve hizmet alanlarında endüstri ve işletme mühendisleri istihdamı, mevcut durumdan hareketle geleceğe ilişkin görüş ve önerilerin oluşturulması, yine bu kapsamda istihdam alanları, uygulama, değişim süreçleri ve mesleki gelişim boyutlarıyla ortaya konulup çalışma koşulları ve sorunlarının irdelenmesi, bugünkü programımızda yer almakta. Ben, konuşmamı, diğer konuşmacıya devrediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Serhat GİRGİN (Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı) 2. Ulusal Endüstri-işletme Mühendisliği Kurultayının değerli katılımcıları; hepinizi, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi, çalışma dönemimizin başında Kurultayımızın Kasım 1999 tarihlerinde Kocaeli'nde yapılması kararlaştırılmıştı; ancak, arkasından hâlâ yaşamakta olduğumuz büyük felaketler ve onbinlerce yurttaşımızın kaybıyla sonuçlanan deprem nedeniyle Kurultayı Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Değerli meslektaşlarım; insanın insanla, insanın toplumla, insanın doğayla uyumlu birlikteliğini hiçe sayan; sadece ranta, dolayısıyla paranın acımasız egemenliğine dayalı anlayış temelinde sürdürülegelen bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Yaşadığımız doğal afetlerin boyutlarının bu kadar büyük olmasının altında yatan bu gerçekliği, bugün burada vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum; çünkü, önümüzdeki süreçte biz mühendislere ve örgütlerimize önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin yerine getirilmesinin içinde, özellikle son deprem olayında bütün açıklığıyla ortaya çıkan öğrenemediklerimizi iyi saptamamız gerekiyor. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım; yaşadığımız sistemin tüm meslektaşlarımızı, hepimizi neredeyse tümüyle maddeye, malzemeye, makinelere yönlendirmesine inat; yüzümüzü, dirimimizi, varlık nedenimiz olan üretime, yaşama nedenimiz olan insana çevirelim; hep olduğu gibi, hep olacağı gibi. Kurultayımızın, endüstri-işletme mühendisliği istihdam alanlarını, uygulama, değişim süreçlerini, mesleki gelişim boyutuyla ortaya koyup, çalışma koşullarının ve sorunlarının irdelenmesinde ve işletme mühendisliğinin, ülkenin değişen koşulları çerçevesinde konu-

7 .'İl/U munu, geleceğini değerlendirerek, ülke sorunlarına bakışının ortaya konmasında önemli katkılar sağlayacağına olan inancımla, Kurultayımıza başarılar diliyorum; emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. «fi. Mehmet SOĞANCI (Makina Mühendisleri Odası Başkanı) Sayın Birlik Yönetim Kurulu Üyem, örgütümün çeşitli kademelerinde görev yapan yönetici arkadaşlarım, sevgili endüstri mühendisi arkadaşlarım, değerleri üyelerimiz, sevgili öğrenciler: hepinizi Makina Mühendisleri adına, Oda Yönetim Kurulu adına, Oda Başkanı sıfatıyla şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayımızın ikincisine hoş geldiniz. Sözlerime, -öncelikle söylemek gerekirse- böyle bir organizasyonu yapma refleksinde bulunan örgütün başkanı olmaktan ve bugün burada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum keyfi de sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesiyle birlikte faili meçhul cinayetlere yeni bir halkanın eklendiği, Adana örneğindeki gibi, yargısız infaz halkalarının devam ettiği, uluslararası tahkimle ülkenin geleceğinin karartıldığı, Af Yasasıyla çetelerin; gene ellerinde silah, sokaklara bırakılmaya çalışıldığı, Sosyal Güvenlik Yasasıyla ülkenin bir çöküntü içine sokulduğu, 7.2 ve 7.4 şiddetindeki depremlerle suçüstü yakalandığı; yani sorunlu, sancılı, sıkıntılı bir ülkede, meslek odalarına, Makina Mühendisleri Odasına ve onun örgütlü üyesine, makina mühendislerine, endüstri mühendislerine, işletme mühendislerine, o örgütlü çatı altında çok büyük görevler düştüğünü söylemek, sanıyorum bu salonda bulunan hepimizin ortak düşüncesidir. Makina Mühendisleri Odası, -belirtilmelidir ki- örgütlü üyesinin gücüyle birlikte bu sorumluluğun ağırlığının bilincindedir ve gereklerini yerine getirmek için elinden gelen çabayı göstermektedir. Nedir çalışmalarımız? Çalışmalarımız; bildiğiniz üzere iki ana eksende yürümektedir. Bu eksenlerden biri; üye, kamu ve halk çıkarı açısından önemli bir olgu olan mesleki denetimin vazgeçilmez koşulu olan, üyenin uzmanlaştırılmasına yönelik çalışmalar. Meslek içi eğitim adını verdiğimiz bu çalışmalar, ülke genelinde 18 şubemiz aracılığıyla bitmez-tükenmez bir program demeti içerisinde yürütülmekte. Çalışmalarımızın ikinci ana ekseni; meslek alanlarımızla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması, sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının önerilmesi şeklinde. Buna yönelik olarak da bu örgüt, her çalışma döneminde onlarca sempozyum, kongre ve kurultay toplayarak kamuoyu önüne çıkmakta yılında yapılan çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse; -çoğuna katılan arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız var, bunu hatırlatmak için söz etmek istiyorum- Martta, Ankara'da, Ankara Kent Konseyi Girişimi adına Ankara Gerçeği Sempozyumunu; Eskişehir'de, Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumunu gerçekleştirdik. Mayıs ayında Ankara'da, Öğrenci Üye Kurultayını gerçekleştirdik. O kurultayda, örgütün geleceği olan öğrenci arkadaşlarımızdan 350 kişilik bir katılım vardı; nasıl bir oda, nasıl bir üniversite ve nasıl bir eğitim istediklerini tartışmışlardı. Eylül ayında Diyarbakır'a gittik; GAP ve Sanayi Kongresini gerçekleştirdik. Ekim ayında Bursa'da Kalite Sempozyumunu; Ankara'da, Trafik ve Ulaşım Kongresini, Eskişehir'de, 3. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresini; ti

8 Konya'da, Makine İmalat Teknolojileri Sempozyumunu; Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumunu; İstanbul'da, Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumunu gerçekleştirdik. Kasım ayında İzmir'de Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresini; Ankara'da, Kaynak Teknolojisi Kongresini; Edirne'de, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumunu gerçekleştirdik. Dün de Bursa'da, 6. sini yaptığımız Otomotiv Sempozyumunun açılışına başladık; bugün hâlen devam ediyor. Odamız, bu etkinliklerini, Aralık başında İzmir'de gerçekleştireceği, 1. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresiyle sonlandıracak. Bütün bu kongre, sempozyum ve kurultaylardan elde edilen birikimler, sonuç bildirgeleri ve sektör raporları ise, Aralık 1999 tarihinde TMMOB adına, Odamızca Ankara'da gerçekleşecek olan Sanayi Kongresiyle Nisan 2000'de TMMOB tarafından planlanan, Mühendislik-Mimarlık Kurultayına taşınacak. Burada başlıklar halinde dile getirdiğimiz sempozyumlar ve kongreler; örgütümüzün 18 şube, 76 il-ilçe temsilciliği, 21 mesleki denetim bürosu yöneticileri ve 50 bine ulaşan üyesinin yanı sıra, çalışanların özverili katkılarıyla, emekleriyle birbuçuk yılı aşan bir çalışmanın ürünü. Bilinmelidir ki, Makina Mühendisleri Odası, bütün bu çalışmalarında gücünü sadece örgütlü üyesinden almaktadır. Bu örgütün, kendi iç dinamikleriyle oluşturduğu ilkeleri vardır. Bu örgüt, emekten ve halkan yanadır, antiemperyalisttir, bağımsızlıkçıdır. Bu örgüt; üyenin ve meslektaşın sorunlarının, halkın ve ülkenin sorunlarından ayrı tutulmayacağını bilir. Bu örgüt; çeteler, halk düşmanlarına, savaş tacirlerine, uyuşturucu kaçakçılarına, rantiyecilere karşıdır. Çok kimlikli, çok kültürlü ülke mozaiği içinde, insanların bir arada ve barış içinde yaşamasını savunur. Bu örgüt; örgütlü üyesiyle birlikte, sanayileşmenin, demokratikleşmenin, bağımsızlığın ve barışın tarafındadır. Bu ilkeler, Makina Mühendisleri Odasının her çalışmasında kendini gösterir. Makina Mühendisleri Odası, yapageldiği etkinliklerin ve çalışmaların tamamında, tümüyle demokratik bir işleyişle, konunun tüm taraflarını bir araya getirmeye çalışır. Odamız, konuyla ilgili söyleyeceği olan her kesime, bağımsız ve demokratik bir platform açar. Bütün bu çalışmalar; ülkemizin demokratikleşmesi ve sanayileşmesi doğrultusunda örgütsel olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışmanın, elimizi taşın altına koymanın bir göstergesidir. Odamız, meslek alanıyla ilgili tüm konularda, ülke ve toplum yararına mesleğin geliştirilmesine ve üyelerimizin çıkarlarının korunmasına dönük politikalarının oluşturulması yönünde her platformda çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar içerisinde, denetim alanında işlev yüklendiğimizin de altını çiziyoruz. Bunu yaparken de kâr amacı gütmüyoruz; yerelde ve genelde iktidar dalkavukluğu yapmıyoruz. Üretimden ve kamu denetiminden yana tavır koyuyoruz. TMMOB çatısı altında, ülke ve ioplum yararları doğrultusunda üreten, eleştiren ve çözüm üreten örgütlenmeler olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada, ülkemizde yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerini de -burada anımsadığımız üzere- anımsatmak istiyorum. Türkiye'nin kentleşmesine yön veren rantçı bilimdışı zihniyetin, kentsel denetimden kaçış sürecinin trajik sonunu izlerken, binlerce yurttaşımızın da acılarını yüreğimize gömüyoruz.

9 Başkanvekilimiz Sevgili Emin, dün Otomotiv Sempozyumunun açılışında şunları söylemişti: "Türkiye'de asıl depremlerin zihinlerde olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Türkiye; eğitimden sağlığa, insan haklarından demokrasiye, sosyal güvenlikten iş güvenliğine, tarım ve hayvancılıktan sanayileşme ve madencilik politikalarına, rant ekonomisinden Susurluk çetelerine, faili meçhullerden rüşvetçi bürokratlara, her alanda depremler yaşamalıdır. Ülkemiz, çağdaş ve uzun vadeli, bilimsel, kendi iradesiyle oluşturduğu; özgür, barıştan yana, onurlu ve üretken politikalarla, ulusal kaynaklarını değerlendiren bir ana stratejiyle geleceğini düzenlemeli ve yeniden yapılanmalıdır. Marmara ve Düzce depremlerinin verdiği mesaj, işte tam da budur. Bugün Türkiye'de ve Türkiye'deki herhangi bir sektöre veya üretim alanına biçilen giysi, her açıdan sorgulanmalıdır; çünkü, bilimsel tavır bunu gerektirmektedir. Bugün dünyanın gelişmiş metropol ülkelerinde bile; IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü patentli politikalarla yeşeren, çok taraflı yatırım anlaşmasıyla somutlanan, dünyayı ulus ötesi şirketlerin egemenliği altına sokma, ulusal egemenlikleri yok etme sürecine karşı çıkılmalıdır. Ancak, ülkemizde sanayi kesimlerinden bile eleştiri almasına rağmen, Anayasanın ve 155. Maddelerinde değişiklikler yapılarak, "liberalizasyon" adı altında tahkim ve-özelleştirme konusunda Danıştay, devre dışı bırakılarak, çok uluslu tekellere imtiyazlar sağlanmış, ülkemiz yeni bir açmazın içerisine sürüklenmiştir." Değerli konuklarımız, değerli katılımcılar; küreselleşen dünyada 2000 yılına girerken, yaklaşık 47 katrilyon gider bütçesi yapan, faiz ödemelerine 21,5 katrilyon ayıran, vergi gelirleri 32 katrilyonu bulan, yaklaşık 14 katrilyon bütçe açığı olan ve yatırımlara yalnızca 2.9 katrilyon kaynak ayıran, çalışanlarını ve insanlarını yoksulluğa iten bir Türkiye'de, endüstri mühendislerinin sorunlarını tartışmak için bu kurultayda bir arada duruyoruz. İlk kurultaya katılan arkadaşlarımız bilirler, açış konuşmasında; bu kurultayın, Makina Mühendisleri Odası açısından neden önemli olduğunun altını çizmeye çalışmıştım. Demiştim ki, "Bugün burada, ülkenin çeşitli yerlerinde ve kendi meslek alanları açısından farklı noktalarda çalışmakta olan endüstri-işletme mühendisleri, bu kurultay vasıtasıyla bir araya gelmiştir." Bu gün de öyle; meslek dallarıyla ilgili sorunlarını, sorunların çözüm yollarını tartışacaklar, görüş üreteceklerdir. Bu kurultay, öncelikle bu nedenle önemlidir. Örgütümüzün, endüstri-işletme mühendislerine yönelik hazırlamış olduğu ilk kurultaydır; bundan dolayı önemlidir. Eğer bugün ikincisi gerçekleşiyorsa; bu, sizlerin ısrarlı tavrından dolayıdır. Bilindiği gibi, Makina Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan makina mühendisliği dışındaki mühendislik dallarına yönelik olarak örgütsel yapı, Meslek Dallan Ana Komisyonları Yönetmeliği çerçevesi içinde kurulabilmektedir. Meslek Dalı Ana Komisyonlarının kurulmasındaki amaç, meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikimlerinin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eşgüdümlenmesi, meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasıdır. Oda içerisinde oluşturulan Endüstri-îşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonunun dönem içi faaliyetlerinin üst organizasyonu biçiminde şekillenen bu kurultay, MEDAK'ın önemli bir etkinliğidir; bu kurultaylar, onun için önemlidir.

10 Odamız, endüstri-işletme mühendislerine yönelik, Endüstri Mühendisliği Dergisini, Dergi Komisyonu aracılığıyla çıkarmaktadır. Makina Mühendisleri Odası örgütü, bu periyodiğin önemli ve gerekli bir yayın olduğu inancındadır. Gerek bizden önceki, gerekse bizim dönemimizdeki tüm Oda yöneticisi arkadaşlar, bu periyodiğin çıkması için azami özen ve gayreti göstermiştir, göstermektedir; ancak, dergi, -o gün, söylemiştim bunu- sanırım nitelikli yazı yetersizliğinden bir türlü periyodunu yakalayamamaktadır. İşte bu kurultay, Endüstri Mühendisliği dergimize kan vermek açısından da önemlidir demiştik. Gerçekten, bildiğiniz gibi, Endüstri Mühendisliği dergimizde -bu Kurultayın sonuçlarındandır belki- periyodiğini yakalamış bir dergi olarak sektörde yerini almıştır. Birinci Kurultayımızın bütün sonuçlarıyla birlikte kitabını yayınladık. Aşağıdaki reyonda da var. Israrlı bir biçimde Makina Mühendisleri Odası, endüstri mühendislerinin bu iki yıllık randevularını gerçekleştirmenin kararlılığı içerisinde olacaktır. Bu kurultayda, -az önce MEDAK Başkanımız da bahsetti- endüstri-işletme mühendisliği istihdam alanlarını, uygulama değişim süreçleri ve mesleki gelişim boyutuyla ortaya koyup, çalışma koşullarını ve sorunlarını irdelemek, endüstri-işletme mühendisliğinin, ülkenin, -az önce girişte söylediğim koşulları çerçevesi içinde-konumunu, geleceğini değerlendirerek, ülke sorunlarına bakışını ortaya koymak amacındadır. Ben, sözlerimi bitirirken, öncelikle sevgili Serhat'ın şahsında, 18 Ağustosa kadar bu organizasyonu yapma gayreti gösteren Kocaeli Şube'de çalışan arkadaşlarıma ve o dönemdeki Yürütme Kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Serhat, bu teşekkürlerimizi iletir; biliyorum. 18 Ağustostan sonra çalışmaları yürüten Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımıza da Sevgili Nurten'in şahsında teşekkür ediyorum. MEDAK üyesi arkadaşlarım, şube MDK'larda çalışma refleksinde bulunan arkadaşlarıma, MEDAK başkanımız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ali Rıza'nın ve Hüseyin Ok'un bugün, bu salonda bir köşede bizleri izlediğini de biliyorum. Düzenleme, Yürütme Kurulu üyelerine, Oturum başkanı arkadaşlarıma, bildin sunacaklara, panelde konuşma yapacak bütün uzman arkadaşlarıma da, örgütüm adına teşekkür ediyorum ve katılımınızdan, Makine Mühendisleri Odasına verdiğiniz güçten ve bize verdiğiniz gayret refleksinden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

11 Oturum Başkanı Nazarı ŞENOL ERP - İŞLETME KAYNAKLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç. Dr. Feray ÇELİKÇAPA Araş. Gör. Meltem SARSILMAZ MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASINDAN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMAYA SaitATINÇ PROJE YÖNETİMİNDE KAYNAK DENGELEME & PROJE BÜTÇESİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Zerrin ALADAĞ Işıl UĞURLU

12 ERP - İŞLETME KAYNAKLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI FerayO. ÇEÜKÇAPA*, Meltem SARSILMAZ** 1- GİRİŞ İşletme performansının istenilen düzeye çıkarılabilmesi, eldeki kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Bu nedenle kaynakları verimli kullanabilmek için günümüz yöneticileri, sistemin başarısını arttırabilmek için, çeşitli bilimsel yöntemleri kullanma ve modern yaklaşımlara ağırlık vermek zorundadır. Türkiye'de sık sık değişen faiz oranları, malzeme yokluğu, artan maliyetler, enflasyon vb. gibi gelişmeler planlama ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi için üç temel amaç olmalıdır. Bunlar, yüksek kalitede, düşük maliyet ve yüksek verimlilik düzeyi ile oluşan yüksek performans, işletmelerde temin sürelerinin (tasarım, tedarik-üretim, dağıtım) düşürülmesi, sürekli değişen müşteri taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi, temin zinciri içerisinde yer alan tedarikçi firma, üretici firma, satıcı firma ile müşteriler arasında istenen düzeyde iletişimin sağlanması faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak yapılabilmesi için, işletme kaynakları planlaması yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. 2 - İŞLETME KAYNAK PLANLAMASININ DÜNÜ ERP (Enterprise Requirement Planning/lşletme Kaynakları Planlaması) işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlaması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını içinde bulunduran bir yazılım sistemidir. Söz konusu ERP'de planlama / koordinasyon / kontroldeki temel ilke ve sistematik, MRPII (Materials Requirement Planning / imalat Kaynak Planlaması) ile aynıdır. Ancak ERP, MRPII sistematiğinin yerine geçen bir yaklaşım değildir. MRPII'nin daha geliştirilmiş şeklidir. MRPII fason takibi, makina ve işgücü veriminin artışı, teslim sürelerine uygunluk, artan müşteri hizmet kalitesi daha etkin bir yönetim ve olumlu yönde değişen işletme atmosferiyle aslında tek tesisli firmalar için son derece yeterli bir yönetim sistemi sunuyordu. Oysa 199O'lı yılların işletmeleri, aynı ülke içinde başka tesisler kurmak bir yana, * Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsletme Bölümü ** Araş. Gör., Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü 13

13 . * uluslararası nitelikte işletmelerdir. Teker teker tesislerin kaynaklarının topyekün verimli kullanımına engel teşkil etmektedir. İşte bu nedenle MRPH'nin çok tesisli, çok depolu olacak şekilde geliştirilmesiyle ERP paketleri ortaya çıkmıştır. ERP sistematiği açıklanmadan önce; MRP (Materials Requirement Planning / Malzeme İhtiyaç Planlaması), kapalı çevrimli MRP, DRP (Dictribution Requirement Planning/Dağıtım Kaynaklar Planlaması) ve MRPII kısaca açıklanacaktır. 2-1 MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) MRP bir işletmenin üretimini ve etkenliğini arttırmak amacıyla son ürünler için hazırlanmış olan ana üretim programını burada kullanılan hammadde ve parçaların temini için ayrıntılı bir programa dönüştürmeye yönelik kullanılan çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Bir başka ifadeyle MRP, ürün ağaçları, stok bilgileri, ana üretim çizelgesi kullanılarak malzeme ihtiyaçlarının hesaplanmasını sağlayan teknikler kümesidir. MRP'nin amaçları; planlanan ürünün üretim ve sevkiyatının zamanında teminin sağlanması, hangi parçanın ne zaman satın alınacağı, parçanın bulunabilirliği, teslim tarihleri hakkında güncel bilgilere dayanarak çizelgeleme ve kontrol yapmak, kapasite planlamasının yapılmasını yönlendirmektir. Özetle MRP güçlü bir stok/imalat kontrolü, satınalma/sevkiyat planlama mekanizmasıdır. MPS (Master Planning Schedule / Ana Üretim Çizelgesi) MRP sistemini yürüten çizelgedir. Hangi üründen hangi tarihte, kaç adet üretileceğini gösterir. Bunun iki hedefi vardır: Üretim planlama ve kontrol sistemini bütünleştirme ve müşteri siparişlerinin karşılanması. Ana üretim çizelgesi pazarlama ve satışlar, imalat ve mühendislik fonksiyonlarının çerçevesinde bir imalat planı hazırlanmasına olanak sağlar. Bu modülün oluşmasında etkili olan ana girdi blokları sayısal veriler, müşteri sipariş girişi, uzun dönemli üretim planı ve tahminlerdir. Bu modülü kullanmak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir. 1 - Ana üretim çizelgesi ve müşteri siparişleri için süre belirlemede bütünleştirme yapılmalıdır. - Kapasite sınırlayıcılarının haricinde tedarik süreleri veya pahalı parçalar için sınırlayıcılar doğru olarak tanımlanmalıdır. - Kısa bir dönemi kapsayan simülasyonlar sistemin performansını değerlendirmek açısından gereklidir. - Tahminler, siparişler, çizelgelenen parçalar, müşterilere ait bilgiler arasında ilişkiler kurulmalıdır. - Müşteri siparişleri ile atölye emirleri karşılaştırılmalıdır. - Ürün ağaçlarının planlanmasında gerekli bilgilerin geçerliliği araştırılmalıdır. - Süreler incelenmelidir. - Sistemi destekleyici yazılım ve grafiksel yöntemler kullanılmalıdır. ' P. Higgens, J. Browne, "Master Production Scheduling: A Concurrent Planning ". Production, Plannign and Control Vol 3 No: 1, 1992, p. 6 14

14 Bu şekilde oluşturulan girdiler ile alt düzeydeki çıktıların etkinliği de arttırılmış olur. İhtiyaç planlaması ile ürün ağaçları geliştirilir ve ana üretim çizelgesi ile kritik parçalar belirlenir. PAC (Production Activity Control/Üretim Faaliyet Kontrolü) ile de üretim için nelere gerek duyulduğu ve optimal çözümün ne olduğu araştırılır. Finansal analizle de MPS'nin maliyetleri ne şekilde etkilediğinin analizi gerçekleştirilir. 2-2 Kapalı Çevrimli MRP MRP ile gerçekleştirilen etkin bir sipariş yönetimi ve öncelikli planlama ile elde edilen çizelgenin, Kapalı Çevrimli MRP'deki CRP (Capacity Requirement Planning/Kapasite İhtiyaç Planlaması) modülüyle, gerçekleşebilirliği ölçülür. Diğer bir deyişle, Kapalı Çevrimli MRP, MRP çerçevesinde kurulan ve üretim planlamasının diğer fonksiyonlarını, ana üretim çizelgesini ve kapasite ihtiyaç planlamasını da içeren sistemdir. Kapalı Çevrimli MRP'de ana üretim planlaması ile devreye giren CCRP (Rough-cut Capacity Planning/Kaba Kapasite Planlaması) darboğaz oluşturabilecek kaynaklan gösterir. MRP'den önce çalıştığı için yükler (iş miktarları) son ürün miktarına göre hesap edilir. Bu aşamadan sonra devreye giren MRP çıktıları CRP modülünde planlanmış siparişler rota planlarına göre iş merkezlerine atanır ve daha sonra malzeme partileri, işçi ve makina standartları kullanılarak kapasite yükü verilerine dönüştürülür. Her iş merkezi için bütün siparişleri gösteren haftalık yük çizelgeleri hazırlanır. Kapasite yeterli ise, Ana Üretim Çizelgesi sabittir. Değişen kapasite ekonomik olarak incelenir. Burada kapasite düzeyleri oluşturulur, ölçülür ve ayarlanır. Üretim ihtiyacı için ne kadar işgücü ve makina kaynağının harcanacağı belirlenir. Özetle bu şekilde işletmenin üretebileceği ürün miktarı, eldeki stok ve kullanılabilir üretim kapasitesi ile son ürün hacmini sağlayan geri besleme gerçekleşir. 2-3 DRP (Dağıtım Kaynakları Planlaması) Dağıtım kaynakları planlamasında ana amaç, dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesidir ve temelini de etkin ve hızlı bilgi akışı oluşturur. Bu amaç doğrultusunda dağıtım merkezlerinin ürün ihtiyaçları belirlenir ve söz konusu merkezlerin ihtiyaçları karşılanır. Bu sistem sayesinde dağıtım merkezlerinde stok bulundurulmaz ve yine bu merkezlerin ihtiyacı karşılanır. Taşıma ve depolama sistemleri etkin kullanılır ve fazla mesai azaltılır. Sevk miktarı önceden belirlendiği için ekonomik sevkiyat mümkündür. Dağıtım sisteminden gelen talep bilgileri planlamanın doğruluğunu arttırır, çünkü müşteri ile temas edilen nokta satış noktasıdır. 2-4 MRP II (İmalat Kaynak Planlaması) MRP II firma düzeyinde yürütülen tüm işlevlerin ortak bir veri tabanı etrafında bütünleşmesini sağlayan yönetim bileşim sistemidir. MRP sistemine, ana üretim çizelgelemesi ile MRP arasına kaynak yeterliliklerinin test edilmesi boyutunun eklenerek kapalı devre niteliği verilmesi, finansal planlama fonksiyonunun eklenmesi; "Olursa... ne olur?" türü simülasyon olanağının kazandırılması ile ortak veri tabanının gerçekleştirilmesi sonucu MRP II felsefesi doğdu. MRR H'nin kullanımındaki amaç kısa dönemde malzeme ihtiya- 15

15 cini en iyi şekilde tespit ederek hammadde, yarı mamul ve mamul stok devri hızını arttırmak, işletme sermayesi ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmak, müşteriye en uygun zamanda malı teslim etmektir. Orta ve uzun dönemde ise yeni kapasite zamanında karar verebilmeye olanak sağlamaktır. Satış tahminleri veya siparişler, ürün stokları dikkate alınarak üretim planlaması yapılır. Üretim planı kaba bir kapasite planlama aşamasından geçilerek kaynakların yeterliliği araştırılır. Kaynaklar yeterli değil ise, yeni kaynak arayışına gidilir. Kaynak yeterli ise, ana üretim çizelgesi oluşturulur. Bu aşamadan sonra malzeme ihtiyaç planlarına girilir. MRP'nin öngördüğü malzemeler ön süreler dikkate alınarak satınalma işlemi yapılır. İmalat kontrol ve atölye kontrol modülü, imalat işlemi için kontroldedir. Maliyet muhasebesi, borç ve alacak yönetimi ve işgören hareketleri MRP II yazılımı içinde yer alır. MRP II için bir uygulama örneğinde stok, tezgah ve kalıp, teknik hizmetler, maliyet, sipariş alma, üretim planlama, iş emri, satın alma, irsaliye ve fatura gibi modüller yer almaktadır. Sistemi kullanmak için genel tanımlar yapılır. Depo ve grup kodlan, kur cinsleri girilir. Stok kartları açılır. Alternatiflik ilişkisi kurulur ve üretim yapısı kurulur. Tezgah kayıtları açılarak operasyon açıklamaları yapılır ve süre yapısı kurulur. Iskarta nedenleri, kayıp süreler kodlanarak firma kayıtları açılır ve envanter yapılır. Stok kayıtlarına satış birim fiyatları işlenir. Sipariş alma kayıtları ve sipariş verme kayıtları açılarak yıllık iş takvimi yapılır. Bu sistem dahilinde önceden de bahsedildiği gibi birim maliyetler hesaplanır, kalite ile ilgili grafikler elde edilebilir. Aylık işlemler izlenerek denetleme ve kontrol işlemleri gerçekleştirilir. MRP II işletme içinde formal bilgisayar destekli sistem ile iç koordinasyon ve haberleşmeyi kolaylaştırır. Burada kişilerin performansı ön plana çıkar. Ancak bu sistem işletme dışı entegrasyonu sağlayamaz. Simülasyon analizleri ile bu sistemde belirsizlik halinde ortaya çıkabilecek durumlar belirlenir ve "Ne... Neydi?" analizleri yapılabilir. MRP II ile etkin bir stok, üretim, dağıtım ve müşteri yönetimi gerçekleştirilebilir. Ancak standart maliyetlere dayalı maliyetlendirme, programın tek dil ve tek para biriminde çalışması, veri tabanlı yönetim sistemine dayanması, gerçek zamanlı olmaması bu sistemin en önemli eksiklerinden bazılarını oluşturmaktadır. 3 - İŞLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI İşletme Kaynaklan Planlaması (ERP), bir firmanın tüm kaynaklarının en etkin şekilde planlamasını amaçlayan bir üretim yönetim sistemidir. ERP, işleyişi, girdi-çıktıları ve yararları açısından MRP II sisteminin birden çok depo ve tesisinin entegrasyonu yönünde daha geliştirilmiş bir şeklidir. Şöyle ki; bir işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmesi, farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını içerisinde bulunduran bir yazılım sistemidir. Buradan hareketle ERP, bahsi edilen tüm bu sistemleri eşgüdümlü olarak planlayan ve kontrol eden bir planlama sistemidir. 16 f

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı