KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma. Sunum hazırlama. Grafik uygulamaları-cad. Bilgi ağları kullanma. İnternet. . WWW. HTML programlama. Java MAT 117 Matematik-I (4) Reel ve kompleks sayılar. Fonksiyonlar ve grafikleri. Fonksiyonlarda limit ve süreklilik. Türev. Diferansiyel ve uygulamaları. Diferansiyel yardımıyla yaklaşım teoremleri. Ara değer. Rolle ve ortalama değer teoremleri. Denklemlerin sayısal çözümleri ve newton formülü. Sayı dizileri ve serileri. Kuvvet serileri. Maclaurin ve taylor serileri. Logaritmik fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. Ters fonksiyonlar. limitlerde belirsiz şekiller. L'hospital kuralı. Riemann integrali. Belirsiz integral ve integrasyon metodları ve fonksiyonları. Fourier serileri. FİZ 121 Fizik-I (3.5) Mekanik. Vektörler ve vektörel cebir. Temel trigonometrik bilgiler. Birim sistemleri. Boyut denklemi ve hata hesabı. Genel bilgiler. Kuvvetlerin toplanması ve denge. Bir kuvvetin momenti ve denge. Kütle merkezi. Dinamik kanunlar ve sürtünme kuvveti. Öteleme hareketi. Bileşik hareket. İş. Güç ve enerji. İmpuls ve momentum. Dönme hareketi ve eylemsizlik momenti. Harmonik hareket. Esneklik. Yoğunluk ve ölçülmesi. Yüzey gerilimi ve kılcallık. Viskozite ve akışkanların hareketi. Termodinamik. sıcaklık ve eşelerli. Termik genleşme. Isı ve kalorimetre. İdeal gaz kanunları. Gerçek gazların davranışları. Maddenin hal değiştirmeleri. Nem. Isının yayılması. İletim. Konveksiyon ve ışıma yoluyla). İzotermik ve adyabatik değişmeler. Termodinamiğin kanunları. Gazların kinetik teorisi. KİM 121 Temel Kimya (3.5) Kimya ve madde. Atom ve molekül kavramı. İyonlar. Atom ve molekül ağırlıkları. Semboller. Kimyasal formüller ve denklemler. Gazlar. Sıvılar katılar. Kimyasal termodinamik. Reaksiyon hızı ve denge. Çözeltiler. Çözünürlük ve iyonik denge. Asid ve baz kavramı. Yükseltgenme ve indirgenme. Stokimetri. Atomun elektronik yapısı. Kimyasal bağlar. Periyodik sistem ve elementler. Elektrokimya. Çekirdek kimyası. Organik kimya ve temel kavramları.

2 YDB 171 İngilizce-I (3) Bu dersin temel amacı. Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrencilerin İngilizce seviyelerini yükseltmektir. Ders orta-ileri düzeyde ingilizce (upper-intermadiate) programlarını kapsar. END 105 Endüstri Mühendisliğine Giriş (2) Endüstri mühendisliğinin tarihçesi ve tanımı. Çalışma alanları ve diğer bilimlerle ilişkisi. Sistem yaklaşımı. İş etüdü kavramları. Fabrika planlaması. Üretim planlaması. Kalite kontrol. Ergonomi. İş değerlendirme ve yöntemleri. AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2) İnkılap kavramları. Türk inkılabını hazırlayan sebepler. Osmanlı imparatorluğunun parçalanması. Osmanlı devletinin savaşa alınması ve savaştığı cepheler. Düzenli ordunun kurulması ve savaş dönemi.

3 2. Yarıyıl END 108 Bilgisayar Programlama (3) Programlama dilleri. Akış diyagramlarının hazırlanması. Sabitler. Değişkenler ve deyimler. Seçici ve tekrarlı yapılar. Diziler. Fonksiyonlar. Alt programlar. Veri tipleri. MAT 118 Matematik-II (4) Matrisler ve determinantlar. Lineer denklem sistemleri ve çözümleri. Vektörel hesap. Uzay koordinatları. Düzlem ve uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Kısmi türev. Tam diferansiyel. Ortalama değer ve taylor teoremleri. Kapalı fonksiyonlar. Jakobiyen. Bir doğrultuya bağlı türev. Ekstremumlar. Çok katlı integraller. Vektörel fonksiyonlar. Uzay eğrileri frenet formülleri. Eğrilik ve burulma. Eğrisel ve yüzey integralleri. FİZ 122 Fizik-II (3.5) Elektrik ve magnetizma. elektrostatik. Elektrik yükleri ve alanları. Elektriksel potansiyel. Elektrik akım ve elektroliz. Direnç ve ohm kanunu. Sığa ve kondansatörler. Elektriksel iş. Güç ve enerji. Kirchhoff kanunları. Magnetizma. Elektromagnetizma. Hareketli yüklerin magnetik alanları. İndüksiyon. Alternatif akımlar. Optik. ışık kaynakları. Yansıma ve kanunları. Düzlem ve küresel diyoptri. Optik aletler. Dispersiyon ve spektroskopi girişim (interferans). Kırınım (difraksiyon). Polarizasyon. Çift kırılma. MM 106 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi (3) Bilgisayar destekli çizim programları ve uygulamaları. Geometrik çizimler. İz düşüm yöntemleri. Görünüş çeşitleri. Kesit görünüşler. Yardımcı görünüşler. Ölçülendirme. Perspektif çizim. Cıvata ve somunlar. Şekil ve konum toleransları. Makine elemanlarının çizimleri. Montaj. YDB 172 İngilizce-II (2) Bu dersin temel amacı hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrencilerin ingilizce seviyelerini yükseltmektir. Ders orta-ileri düzeyde ingilizce (upper-intermadiate) programlarını kapsar. AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2) Yeniden düzenleme dönemi. Türkiye cumhuriyetinin dış politikası. Atatürk ilkeleri. Atatürk'ün dayandığı bütünleyici ilkeler. Türk inkılabının ulusal ve evrensel değeri.

4 SEC Sosyal Seçmeli-I (2) Sosyal Seçmeli Dersler-I SEC 102 İletişim Teknikleri (2) Kişilerarası iletişim. Sözlü iletişim. Sözsüz iletişim. Beden dili. Dinleme. Çatışma. Etkili konuşma. Sunum. İmaj. SEC 104 İş Hukuku (2) İş hukuku kavramı. Kaynakları. Gelişimi. Özellikleri. Bireysel ve toplu iş hukuku. İş hukukunun temel kavramları. İşin düzenlenmesi. Esnek çalışma biçimleri. İş sözleşmesi. İşçi ve işverenin borçları. Ücret. İş sağlığı ve güvenliği. İş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik elemanlar. Eşit işlem borcu. İşçi buluşları. İş ilişkisinin (iş sözleşmesinin) sona ermesi ve kıdem tazminatı. Davranış Bilimlerine Giriş (2) Sosyal psikolojideki teori ve metotlar. sosyal çevreyi anlama. kişileri algılama. benlik kavramı. tutumlar ve tutum değişikliği. önyargı. sosyal etki. sevgi ve çekicilik. kişisel ilişkiler. yardım etme davranışı. saldırganlık.

5 3. Yarıyıl MAT 205 Diferansiyel Denklemler (4) Diferansiyel denklem tanımı. Teşkili ve çözümleri. Birinci dereceden diferansiyel denklemler. Yüksek dereceden diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklem sistemleri. Lineer olmayan diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemlere giriş. Değişkenlere ayırma metodu ile çözüm. Lineer uzaylar ve lineer dönüşümler. Normlu uzaylar. Lineer dönüşüm olarak matrisler. Özvektörler. Özdeğerler ve uygulamaları MM 203 Mühendislik Mekaniği (3) Statiğin temel ilkeleri. Skaler ve vektörel büyüklükler, vektörel işlemler. Maddesel noktanın dengesi ve rijit cisimlerin dengesi. Ağırlık merkezi ve atalet momentleri. Düzlem kafes sistemler. Sürtünme. İç kuvvetler. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları. Eksenel yükleme. Burulma. Eğilme. Burkulma. MM 205 Malzeme Bilimi (2.5) Malzemelerin sınıflandırılması. Mekanik ve fiziksel özellikleri. Metalik malzemeler. Demir ve çelik üretimi. Isıl işlemler. Plastikler. Seramikler. Kompozit malzemeler. Malzeme seçimi ve standartlar. İKT 201 Ekonomi (3) Temel ekonomik kavramlar. Üretim faktörleri. Üretim teorisi. Tüketim teorisi. Piyasa mekanizmasi. Arz ve talep. Makro ekonomik kavramlar. TDB 209 Türk Dili-I (2) Dilin tanımı nitelikleri ve toplumsal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri. kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türkçenin diller arasındaki yeri. Türkçenin gelişme dönemleri. Türkçenin bugünkü durumu. Düşünme. Okuma. Anlama. dil ve anlatım. Türkçe anlatımının yapı özellikleri. END 201 Mühendislik İstatistiği-I (3) Kümeler ve olasılık. Olasılık hesapları. Rastgele değişkenler ve dağılımlar. Beklenen değer ve varyans. Moment türetme fonksiyonları. Örnekleme dağılımları.

6 SEC Sosyal Seçmeli-II (2) Sosyal Seçmeli Dersler-II Bilim Ve Uygarlık Tarihi (2) Bilim ve bilimsel yöntem. Bilgi edinme ihtiyacı. Bilim felsefesi. İlk uygarlıklar ve eski çağda bilim. Orta çağda bilim. Rönesansta bilim. Yeni çağda bilim. Sanayi devrimi ve bilim. Modern çağda bilim. Endüstri mühendisliğinin bilim tarihi içindeki yeri. SEC 203 Mühendislik Etiği (2) Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri. Etik standartları ve evrensel prensipler. Etiğin temel prensipleri. Etik modeller. Uygulamada etik. Mühendislik etiğinin tanımı. Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve sosyal boyutu. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk. Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk. İşçi ve müşterilere karşı sorumluluk. Endüstri mühendisliğinde etik prensipler. Yasal düzenlemeler. Halkla İlişkiler (2) Halk ilişkilerinin teorik kaynaklarına, kapsam ve ilkelerine yönelik giriş. Araştırma problemleri. Amaçların belirlenmesi. Kitlelerin teşhis edilmesi. Mesajların tasarlanması. İletişim kanallarının seçimi ve tüm örgüt tiplerinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

7 4. Yarıyıl END 260 Mühendislik Matematiği (3) Matrisler, Temel Özellikler ve Özel Matrisler (Alt üçgen, üst üçgen, diyagonal matrisler), Elemanter satır-sütun işlemleri, Determinantlar ve Özellikleri, Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matris-Vektör Gösterimi, Gauss Eliminasyon Yöntemi, Vektör uzayları, Doğrusal bağımlılık- bağımsızlık, Doğrusal dönüşümler, Doğrusal dönüşümlerin matrisi, İç Çarpım uzayları ve diklik özellikleri, Gram-Schmidt işlemi, Özdeğer ve Özvektörler, Simetrik matrisler ve kuadratik formlar. END 204 Maliyet Analizi (3) Temel kavramlar. Hammadde maliyeti. İşçilik maliyeti. Genel üretim giderleri. Maliyet dağıtımları. Sipariş maliyet yönetimi. Birleşik üretimde maliyet. Standart maliyet sistemi. Kar fonksiyonu. Ürün karlılık analizi MM 204 Üretim Yöntemleri (2.5) Döküm. Model hazırlama. Döküm yöntemleri. Ergitme fırınları. Kaynak ve kaynak çeşitleri. Lehimleme. Soğuk ve sıcak şekil verme. Ekstrüzyon. Sacların şekillendirilmesi. Talaş kaldırma işlemi. Kesme takımları. Takım tezgahları. Kesme zamanları. Kesme ve tahrik gücü. TDB 210 Türk Dili-II (2) Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe' de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması. Zarfların ve edatların Türkçe' de kullanış şekilleri. END 202 Mühendislik İstatistiği-II (3) Veri Düzenleme. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri. İstatistiksel tahmin. Hipotez testleri. Tekli ve çoklu regresyon. Korelasyon. Varyans Analizi. Endüstri mühendisliği ile ilgili uygulamalar. SEC Teknik Seçmeli-I (3) SEC Sosyal Seçmeli-III (2)

8 Teknik Seçmeli Dersler-I Web Tasarımı ve Programlama (3) Web tasarımı ve programlama. Html. Asp. Php Veri Yapılarına Giriş (3) Diziler. Listeler. Yinelemeli fonksiyonlar. Arama ve sıralama algoritmaları. Kuyruklar. SEC 202 Teknoloji Yönetimi (3) Teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Proje bazında teknoloji seçimi. Teknoloji transferi yolları (lisans anlaşmaları. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları. vb.). Sınaî mülkiyet hakları (patent. Faydalı model. Endüstriyel tasarım. Vb.) Teknoloji üretimi ve Ar-Ge çalışmaları. Teknoparklar. Ülke deneyimleri. Bilim ve teknoloji politikaları. Sosyal Seçmeli Dersler-III Endüstriyel Psikoloji (2) Dünyada ve Türkiye'de sanayileşme sürecinde ortaya çıkan problemler ve çalışanların yabancılaşması sürecinin psikolojik ve toplumsal boyutları ile ele alınması. İşletme Bilgisi (2) İşletme. İşletmecilik. Girişimci ve yönetici. İşletmelerin sınıflandırması. İşletmenin masrafları. İşletmenin gelirleri. İşletme büyüklüğü. İşletme kapasitesi. İşletmenin kuruluş çalışmaları. Kuruluş yeri seçimi. Yatırım projeleri. Yönetim fonksiyonu. Üretim fonksiyonu. Pazarlama fonksiyonu. Finans fonksiyonu. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonu. Muhasebe fonksiyonu. Halkla ilişkiler fonksiyonu. Araştırma-Geliştirme fonksiyonu. Yönetim ve Organizasyon (2) Yönetim. Yöneticilik ve karar verme. Yöneticilik ve planlama. Amaçlara göre yönetim. Klasik organizasyon teorisi. Neo-klasik organizasyon teorisi. Sistem yaklaşımı. Durumsallık yaklaşımı. Toplam kalite yönetimi. Müşteri tatmini. Kalite kontrol çemberleri. Kalite güvence sistemi. Standardizasyon.

9 5. Yarıyıl END Yöneylem Araştırması-I (3) Doğrusal programlamaya giriş. Modelleme. Grafik çözüm. Simpleks ve dual simpleks metodu. Dualite ve duyarlılık analizi. Ulaştırma ve atama problemleri. END Üretim Planlama ve Kontrol-I (2) Üretim sistemlerinde üretim planlama. Ürün tasarımı. Üretim planlama süreçleri. Tahmin sistemi. Kapasite planlaması. Ana üretim planlaması. Üretim çizelgelemesi. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) END Sistem Analizi ve Tasarımı (3) Sistem düşüncesi. Sistem yaklaşımı. Genel sistem kuramı. Sistem yaklaşımının aşamaları. Sistem yapısı. Sistem analizi ve karar verme süreci. Sistem analizinde kullanılan araçlar. Yönetim bilişim sistemleri. Sistem denetimi ve örnek olaylar. END Mühendislik Ekonomisi (3) Ekonomik karar analizi. Faiz ve ekonomik eş değeri. Efektif faiz kavramı. Yatırım değerlendirme teknikleri. Duyarlılık analizi. Amortisman. Enflasyonlu ortamda değerlendirme analizi. Vergilendirilmiş gelir üzerinden değerlendirme analizi. END İş Etüdü (3) İş etüdü tanımı. Akış organizasyonu. Zaman etüdü. Metot etüdü. Akış analizi. Metot geliştirmede 6 basamak yöntemi. İş örneklemesi. Sentetik hareket zaman sistemleri. SEC Teknik Seçmeli-II (3) SEC Sosyal Seçmeli-IV (2) Teknik Seçmeli Dersler-II

10 E-Ticaret (3) E-ticaretin teorisi ve pratiği. Ağ piyasasında e-ticaret prensipleri nasıl uygulanır. E-ticaret stratejisi. E-ticaret iş modelleri. Müşteri ilişkileri yönetimi. Risk sermayesi. Kuluçka finansmanı. Dijital medya. İçerik yönetimi. Vergi. Telif hakları. Güvenlik. E-ticaret ve kümeleme. Karlılık. Türkiye'de e- ticaret ve e-ticaretin geleceği. Dış ticarete yön veren e-ticaret siteleri. E-ticaret teşvikleri. Finansman Yönetimi (3) Finansman ile ilgili temel kavramlar. Finansmanda ödeme akışı ve hedefler. Sermaye ihtiyacı ve kaynağı. Finansal tabloların analizi. Bilanço ve gelir tablosu analizleri. Sermaye maliyetleri. Sermaye yönetimi. Hazır değerlerin ve alacakların yönetimi. Stokların yönetimi. Mali borçların yönetimi. Sayısal Çözümleme (3) Matematiksel model kavramı. Yaklaşımlar ve hatalar. Denklemlerin kökleri. Lineer cebirsel denklem sistemleri. Eğri uyumlama. Sayısal türev ve sayısal integral. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü. MATLAB programlamaya giriş. Sayısal yöntemlerin MATLAB uygulamaları. Sosyal Seçmeli Dersler-IV Marka Yönetimi (2) Marka yapılandırma ve yönetimi. Marka satın alma. Marka genişleme stratejileri. Marka statüsü. Marka yönetiminin tarihsel evrimi. Marka yönetimi ve stratejik yönetim. Marka yönetiminde pazarlama bilgisi. Marka denkliği. Marka kimliği ve marka imajı. Marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi. Markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama. Reklam ve halkla ilişkiler. Kişisel satış. Satış geliştirme ve diğer pazarlama iletişimi öğeleri. Pazarlama (2) Pazarlamanın konusu, kapsamı. Stratejik pazarlama. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması. Nihai ve endüstriyel tüketici davranışları ve pazarları. Pazar bölümlendirme. Hedef pazar seçimi ve talep tahminleri. Mamul. Fiyatlandırma. Tutundurma. Dağıtım. Organizasyon. Uygulama ve denetim. Uluslararası pazarlama. Hizmet pazarlaması. Doğrudan pazarlama ve internette pazarlama.

11 Girişimcilik (2) Bu derste girişimcilik yaklaşımları, süreci ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır.

12 6. Yarıyıl END Yöneylem Araştırması-II (3) Tamsayılı programlama ve çözüm teknikleri (dal-sinir ve kesirli kesme algoritmaları). Diğer şebeke modelleri. En az yayılan ağaç. En kısa yol. Maksimum akış. Network simpleks. Dogrusal olmayan programlama. END Üretim Planlama ve Kontrol-II (2) Üretim kaynakları planlaması (MRPII). İşletme kaynakları planlaması (ERP). Tam zamanında üretim (JIT). Stok kontrol. END Ergonomi (3) Ergonominin tanımı ve amaçları. Anotomi ve vücut mekanizmaları. Antropometri ve ilkeleri. İnsanmakina sistemleri. Çalışma yerlerinin düzenlenmesinde ergonominin uygulanması. Fiziksel ve çevresel koşulların çalışanlara etkisi. Ofis ergonomisi. END Tesis Tasarımı ve Planlama (3) Temel kavramlar. Tesis tasarım süreci. Kuruluş yeri seçimi model ve teknikleri. İş yeri düzenleme model ve teknikleri. Bilgisayar destekli iş yeri düzenleme algoritmaları END Benzetim (3) Benzetim tanımı ve kullanılan temel kavramlar. Benzetimde aşamalar. Benzetimde kullanılan istatistik- olasılık kavramlarının incelenmesi. Süreksiz sistemlerin benzetim modellerinin tasarımı. Benzetim dilleri. Benzetim modellerinin programlanması. Geçerlilik analizi. Çıktı analizi. SEC Teknik Seçmeli-III (3) Sec Sosyal Seçmeli-V (2) Teknik Seçmeli Dersler-III

13 Proje Yönetimine Giriş (3) Proje yönetiminde tanımlar. Projelerin sınıflandırılması. Proje planlaması. Proje yönetiminde organizasyon yapıları. CPM ve PERT metotları. Proje tamamlanma zamanının hesaplanması ve kritik yolun bulunması. Kaynak dağıtımı. Kritik yolun hızlandırılmış proje maliyetinin ve istenen t tamamlanma zamanında proje maliyetinin bulunmasında LP modeli. Bilgisayar uygulamaları. Zaman maliyet analizleri. Sayısal Karar Verme (3) Karar verme. Karar verme prosesi. Çok ölçütlü karar verme yöntemleri (AHP, ANP. TOPSİS. Electre vb.) Hizmet Sistemleri Yönetimi (3) Hizmet sistemlerinin yapısı. Hizmet sistemlerinin tasarımı ve işleyiş şekli. Kapasite planlaması. Bütünleşik planlama ve çizelgeleme. Hizmet sistemlerinde kalite. Sosyal seçmeli dersler-v İnsan Kaynakları Yönetimi (2) İnsan kaynakları yönetimi ve önemi. İş analizi ve tasarımı. İnsan kaynakları planlaması. Personel ihtiyacı belirleme yöntemleri. Performans değerlendirme. Kariyer planlama. Ücret yönetimi. İş güvenliği. İsçi işveren ilişkileri. Verimlilik Analizi (2) Verimlilik ve ilgili kavramlar. Verimliliğin önemi. İşletmelerde verimliliği etkileyen faktörler. Verimlilik analizi. Üretim ve hizmet sistemlerinde verimlilik yaklaşımları. Verimlilik artırma yöntemleri. Verimlilik yönetimi. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (2) İş güvenliği ve işçi sağlığının önemi ve tarihsel gelişimi. İş kazalarının sosyal ve ekonomik önemi. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri ve alınabilecek önlemler. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler. İşverenin ve çalışanın yasal sorumlulukları. Hukuksal yaptırımlar. İş güvenliği denetimi. Türkiye de ve dünyada iş güvenliği denetimi.

14 7. Yarıyıl END Yöneylem Araştırması-III (3) Deterministik ve stokastik dinamik programlama. Stokastik sürece giriş. Kuyruk modelleri. Markov süreçleri. Oyun teorisi. END Üretim Sistemleri (3) Hücresel imalat sistemleri, Grup teknolojisi. Esnek imalat sistemleri. BDT-BDÜ,BBÜ. END Tasarım Projesi (2) SEC Teknik Seçmeli-IV (3) SEC Teknik Seçmeli-V (3) MSL 401 Mesleki deneyim-i (0) Teknik seçmeli dersler-iv Kalite Yönetimi (3) Kalite, Toplam Kalite ve Toplam Kalite yönetimi tanımları. Kalite uzmanlarının görüşleri. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi. ISO Çevre Yönetim sistemi. ISO Gıda Güvenliği Yönetim sistemi. Kalite Belgeleme. Üretim Dağıtım Sistemleri (3) Matematiksel ve diğer modern analitik teknikler kullanımıyla üretim ve dağıtım sistemlerinin analizi. Tasarımı ve planlaması. Bütünleşik üretim-dağıtım sistemleri uygulamaları. Makina ve araç çizelgeleme. Tesis sayısı ve yerleşimi. Yükleme. Boşaltma. Depolama ve dağıtım ile ilgili konular.

15 Tahmin Teknikleri (3) Karar vermede tahminin rolü. Kalitatif ve kantitatif tahmin metotları. Hareketli ortalamalar ve üstel düzeltme. Diğer tahmin metotları. Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3) Endüstri mühendisliğinde kullanılan paket programların tanıtımı. Statistica. Minitab. SPSS. MRP programları. Çizelgeleme programları ve uygulamaları. Teknik seçmeli dersler-v Veri Madenciliğine Giriş (3) Veri madenciliğinin tanımı ve temelleri. Veri ambarları ve OLAP. Veri önişleme. Veri madenciliği öğrenme algoritmaları. Veri madenciliği uygulamaları. Enerji Yönetimi (3) Enerji ekonomisi yöntemleri. Endüstride enerji ekonomisi uygulamaları. Enerji kaynakları. Türkiye de enerji dönüşümü ve kullanımı. Enerji politikası. Enerji yönetimi. Enerji talep tahmin teknikleri Ürün Tasarımı (3) Ürün geliştirme prosesi ve organizasyonu. Ürün planlama. Müşteri isteklerinin belirlenmesi. Ürün spesifikasyonları. Konsept oluşturma. Konsept seçimi ve testi. Ürün mimarisi. Endüstriyel tasarım. Prototiplendirme. Ürün geliştirme ekonomisi. Proje yönetimi. Özel konular (üretim için tasarım. Sağlam tasarım. Patent araştırması).

16 8. Yarıyıl END Tedarik Zinciri Yönetimi (3) Lojistik ve lojistik yönetimi. Tedarik. Üretim ve dağıtım lojistiği kavramları. Tedarik zinciri yönetimi ve bileşenleri. Tedarik zinciri ve lojistik ilişkisi. Tedarik zinciri integrasyonu olarak lojistik ve ulaşım. Lojistik ağı tasarımı. Envanter yönetimi.dağıtım sistemlerinin yapısı ve dağıtım stratejileri. Lojistik stratejileri. Lojistik planlama. Lojistik problemlerine çözüm yaklaşımları ve uygulamalar. Lojistikte dış kaynak kullanımı. Üçüncü ve dördüncü parti lojistik. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojisinin yeri ve önemi. Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik örnek olayları. END Kalite Kontrol (3) Kalite kontrolün tanımı. Tarihçesi ve gelişimi. Kabul örneklemesi. Örnekleme planları. Kabul örneklemesinde karakteristik eğriler. Standart örnekleme planları. İstatistiksel süreç kontrolü. Kontrol diyagramları. Kalite maliyetleri. Tolerans tipleri ve kalite iyileştirme. TEZ 400 Bitirme Çalışması (2) Teknik seçmeli-vi (3) Teknik seçmeli-vii (3) MSL 402 Mesleki Deneyim-II (0) Teknik seçmeli dersler-vi Üretim Bilgi Sistemleri (3) Üretim sistemlerinde bilgisayarın rolü ve veri tabanı oluşturulması. İmalat kaynakları planlaması (MRPII). Tam zamanında üretimde bilgi sistemi. Kurum kaynakları planlaması (ERP). Tedarik zinciri yönetimi (SCM).vb.

17 Grup Teknolojisi (3) GT nin tarihçesi. GT de sınıflandırma ve kodlama sistemleri. GT de hücre tasarımı. GT de parça aileleri. GT de benzerlik katsayılarıyla makine(tezgah) gruplarının oluşturması. GT de derecelendirilmiş sıra algoritmasıyla makine ve tezgah gruplarının oluşturulması. GT de üretim planlama modelleri. GT de parti miktarlarının belirlenmesi. GT de hücre ve tezgah yükleme. GT de grup ve iş çizelgeleme. İmalat Teknolojisi (3) İmalat tekniği ve talaş kaldırma yöntemleri sistematiği. İş parçalarının değerlendirilmesi. Yüzey pürüz durumu. Genel talaş kaldırma bilgisi. Takım açılarının özellikleri. Talaş kaldırma işlemi. Tornalama, Frezeleme, Matkapla delme, Planyalama, Broşlama işlemleri. Kullanılan takımlar. Takım malzemeleri ve özellikleri. Taşlama. Honlama. Lepleme yöntemleri. Özel imalat teknikleri. Çizelgeleme (3) Çizelgeleme teorisi. Model özellikleri. Tek, paralel ve çok makineli çizelgeleme problemleri için genel amaçlı çözüm yaklaşımları (optimizasyon ve sezgiseller). Özel çizelgeleme problemleri (erken ve geç tamamlanma ceza fonksiyonlarının incelenmesi). Araç rotalama ve çizelgeleme. Teknik seçmeli dersler-vii Yönetim Bilişim Sistemleri (2) Yönetim bilişim sistemlerine giriş. Elektronik veri hareketi sistemleri. Ofis otomasyon sistemleri. Yönetim raporlama sistemleri. Yapay zeka destekli bilgi sistemleri. Yapay Zekaya Giriş (3) Yapay zeka kavramları. Habersiz ve haberli arattırma. Kör (blind) arama. Sezgisel arama. Oyun tasarımı. Bilgilendirme ve sorgulama. Öğrenme teorisi. Öğrenme çeşitleri. Yapay sinir ağları. Bilgi ifade şekilleri. Şematik devre. Kalıp eşleştirme. Belirsizlik. Olasılık. Planlama. Grafiksel plan. Markov karar alma süreci. Doğal dil işlemi. Görüntü. Alçak seviye görüntü ve sınıflama. İleri yapay zeka uygulamaları. Öğrenme. Görüntü algılama. Doğal dil kavramı. Belirsizlik durumunda sorgulama.

18 Malzeme Yönetimi (3) Malzeme yönetimine giriş. Malzeme yönetiminin üretimde ve yönetimdekiyeri ve görevleri. Envanter yönetiminin temel kavramları. Stok ve envanter. Stok çeşitleri. Envanter maliyetleri. Envanter yönetim sistemleri ve stok kontrol sistemleri. Satın alma yönetimi. Envanter yönetiminde analitik yöntemler. Montaj Hattı Dengeleme (3) Montaj hatları hakkında geniş bilgi vermek ve bu hatlarda oluşan mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri öğretmek.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı