Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011"

Transkript

1 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri

2 I. DÖNEM

3 Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Öğrenciye limit, süreklilik ve türev kavramlarını anlatmaktır. PY1, PY2, PY9 Bir fonksiyonun limiti ve sürekliliği kavramlarını anlama ve uygulama, cebirsel bir fonksiyonun türevlenebilme kavramını ve metotlarını anlama ve uygulama, türev kullanarak bir cebirsel fonksiyonun grafiğini çizebilme, bazı özel problemlere türev kavramını uygulayabilme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Reel Sayılar, Kompleks Sayılar 2 Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar 3 Bir Fonksiyonun Limiti 4 Sürekli Fonksiyonlar 5 Sürekli Fonksiyonların Özellikleri 6 Bir Fonksiyonun Türevi, Bileşke Fonksiyonun Türevi, Ters Fonksiyonun Türevi 7 Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri 8 Logaritma ve Üstel Fonksiyonun Türevi, Hiperbolik Fonksiyonların Türevi 9 Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların ve Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek 10 Mertebeden Türevler 11 Türevin Uygulamaları, Maksimum ve Minimum 12 Lineer Yaklaşım ve Diferansiyel 13 Genelleştirilmiş Ortalama Değer Teoremi 14 Asimptotlar, Bir Fonksiyonun Grafiğinin çizimi 1. BALCI, M., Genel Matematik Cilt I, Balcı Yayınları, Ankara, SILVERMAN, R. A., Calculus with Analytic Geometry, Prentice-Hall Int. Inc., New Jersey, 1985.

4 Kodu ve Adı: ING101 İngilizce I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si İngilizce Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilerin okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesini, sentez yapabilmesini ve karşılık verebilmesini sağlamak. Öğrencilerin sözcük dağarcıklarım genişletmek. Öğrencilerin yazılı olarak sunması gereken dönem ödevleri ve raporlar için gerekli olan yazma tekniklerinin temelini oluşturan ara af azma becerisini kazandırmak. PY6, PY8, PY13 Öğrenciler eleştirel ve analitik düşünebilip okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilecek, sentez yapabilecek ve karşılık verebileceklerdir. Öğrenciler sözcük dağarcıklarını genişletecek ve paragaf yazma becerisi kazanacaklardır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Tanışma, dersın tanıtımı, okuma becerılerıne giriş. 2 Okuma becerileri (tahmin etme,metin içindeki göndermeleri bulma), edilgen çatı. 3 Okuma becerileri (hızlı okuma ve anlama), devrik cümleler. 4 Okuma becerileri (uygulama), sıfat cümleleri. 5 Paragraf nedir? (bölümleri), kelime bilgisi çalışması, sıfat cümleleri 6 Paragraf(sıralama, bütünlük ve akıcılık), kelime bilgisi çalışması, isim cümleleri. 7 Paragraf(sıralama, bütünlük ve akıcılık), kelime bilgisi çalışması, isim cümleleri. 8 sınav 9 Paragraf (proses ve kronoloji tekniği), okuma parçası 1, zarf cümleleri. 10 Paragraf (sebep-sonuç tekniği), okuma parçası 2; zarf cümleleri. 11 Paragraf (karşılaştırma tekniği), okuma parçası 3, zarf cümleleri. 12 Okuma parçalan 4, 5, Paragraf(tanımlama tekniği), sınav sonuçlannın değerlendirilmesi (geri besleme). 14 Dönem sonu sınavı 1. A Practical English Grammar, A.J.Thomson, A.V.Martinet,Oxford University Press, 1980

5 Kodu ve Adı: KIM103 Genel Kimya Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Öğrenciye,maddelerin temel yapısı,türleri,maddelerin temel özellikleri ve birbirleri ile etkileşmeleri hakkında temel bilgilerle donanmış olarak üretimde, uygulamada ve tüketimde kullanılan maddeleri tanıma ve seçim yapabilme, kimyasal reaksiyonlara dayalı maddesel hesap yapabilme, artıklarının çevre ile etkileşmesi PY1, PY2, PY9 Temel kimya bilgileriyle donanmış olarak mühendislik yaşamında karşılaşacağı ve kullanacağı malzeme ve maddelerin şeçimini yapabilme ve uygulamada karşılaşacağı sorunları tanımlayabilme ve çözebilme, gerektiğinde başvuru kaynakları ulaşmayı bilebilme. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Kimyanın temel kavramları,semboller,formüller, 2 Kimyasal reaksiyonlar ve stokiometri 3 Atomun yapısı ve periyodik tablo. 4 Kimyasal bağlar ve molekül geometrisi 5 Maddenin halleri(gazlar ve katılar) 6 Maddenin halleri( sıvılar, çözeltiler,heterogen karışımlar) 7 Kimyasal kinetik,kimyasal denge 8 Asitler,bazlar,Ka,Kb,Ksu,ve çözeltileri, ph,poh 9 Tuzlar, çözünen Tuz çözeltileri,kh,az çözünen tuz çözeltileri,kçç 10 Elektrokimya (redoks,piller) 11 Elektrokimya (elektroliz olayları) 12 Su Kimyası:doğal sular,içme suları (fiziksel, kimyasal,biyolojik özellikler) 13 Ekosistem,Çevre bilim ve çevre parametreleri( KOİ,BOİ,ÇO,AKM,Renk,koku Asidite,alkalinite,vb) 14 Çevre kirlenmesi (hava, su, toprak, gürültü,radyasyon vb) ve atık su arıtımı,atık bertarafı,çed. 1. A.B.Soydan,A.S.Saraç, Genel üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları Seç yayın dağıtım,istanbul,1994 (ISBN )

6 Kodu ve Adı: FIZ103 Fizik1 Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Mekanik ve dinamik ile ilgili temel kavramların verilmesi PY1, PY2, PY9 Tek ve çok boyutlu hareketin temel prensiplerini öğrenmek, Parçacık dinamiğinin temel kavramlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, İş ve Enerji kavramlarını öğrenmek, Çizgisel ve Açısal momentumun temel kavramlarını öğrenmek, Dönme kinematiğinin temel kavramlarını öğrenmek, Titreşim hareketinin temel prensiplerini öğrenmek Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Ölçümler, Vektörler 2 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket 4 Katı cisimlerin dengesi 5 Katı cisimlerin dengesi 6 Parçacık Dinamiği 7 İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu 8 İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu 9 Çizgisel Momentumun Korunumu, Çarpışmalar 10 Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği ve Açısal Momentumun Korunumu 11 Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği ve Açısal Momentumun Korunumu 12 Titreşimler 13 Titreşimler 14 Akışkanlar Mekaniği 1. Çeviri Editorü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu; Editörler: R.A. Serway, R.C. Beichner, J.W. Jevett, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık, Ankara.

7 Kodu ve Adı: MM103 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Bu dersin ana amacı öğrenciye AutoCAD i kullanarak 2 boyutlu profesyonel çizim ve tasarım yapmak için gerekli temel komutları öğretmektir. Öğrenciler ayrıca daha önce yaratılmış bir çizimi yeniden kullanmayı ve kendi çizimleri için gerekli bilgiyi almayı da öğrenirler. P3,P4,P6,P9,P14 Bilgisayar programı ile teknik resim çizebilme becerisinin kazanılması Anlatım, Soru, Cevap, Pratik lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Teknik resme giriş. 2 Geometrik çizimler. 3 İz düşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılışı. 4 Temel imalat işlemleri ve standart özellikler için çözüm teknikleri. 5 İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkartmak, serbest elle çizim teknikleri. 6 Üç boyutlu çizim teknikleri; basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. 7 Ölçümlendirme esasları 8 Kesit almanın esasları; tam, yarım kesitler, geleneksel uygulamalar. 9 Vidalar, vidalı elemanlar. 10 Düzenleme komutları (silme,budama,köşe yuvarlatma,aynalama,patlatma,bölme vs) 11 Blok yaratma ve kullanma, blok ilave etme, bloklara bilgi ilave etme boyutlu izometrik görünüş çizme,izometirk çember,izometrik grid ve kenetleme 13 Hesaplama yapma, alan hesaplama, mesafe hesaplama, yarıçap seçme. 14 Bir çizime başlama ve saklama, araç çubukları ve menüler. 1. AutoCAD 2006 Prof.Dr. Ümit Kocabıçak. 2. AutoCAD 2009 Gökalp Baykal, Alfa yayınevi, Temmuz 2009

8 Kodu ve Adı: TAR111 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Türk gençliğini millet ve vatan bütünlüğüne sahip Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek. PY10, PY12, PY13 Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan T.C. nin ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak Anlatım, Soru Cevap lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Tarihin Tanımı, inkilapla ilgili benzeri kavramlar. 2 İnkilap, darbe, isyan, ihtilal, evrim, birer örnekle açıklama 3 Türk İnkilabı, Fransız İnkilabı (Rönesans, Reform, Hümanizm) 4 Sanayi İnkilabı 5 Osmanlı Devleti nin yıkılışı ve Bağımsızlık savaşı 6 Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşu 7 I. 8 Halkçılık, Milliyetçilik kavramlarını açıklanması 9 Devletçilik, Cumhuriyetçilik kavramlarının açıklanması 10 İnkilapçılık, Laiklik kavramlarının açıklanması 11 II. sınav 12 Eğitim ve Hukuk alanında yapılan inkilaplar 13 Sosyal alanda yapılan inkilaplar 14 Siyasal alanda yapılan inkilaplar 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi cilt, YÖK Komisyon, Ankara 1989 Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk Atatürkçülük cilt,

9 Kodu ve Adı: ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu 1 Giriş 2 Ms-dos 3 Windows 4 Windows 5 Winword 6 Winword 7 I. sınav 8 Excel 9 Excel 10 Access 11 Access 12 II. sınav 13 Powerpoint 14 İnternet Bilgisayar uygulamalarına giriş. MS-DOS, Windows, Winword, Excel, Powerpoint ve İnternet kullanımını öğretmek. PY4, PY5, PY6, PY7, PY9 Bilgisayar uygulamalarını öğrenilmesi, MS-DOS, Windows, Winword, Excel, Powerpoint ve İnternet kullanımının öğrenilmesi. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1.Shelly, G.B., (2001), Microsoft Office 2000 Introductory Concepts and Techniques, Course Technology, Incorporated. (Ders kitabı) 2.Shelly, G.B., (2001), Microsoft Office 2000 Advanced Concepts and Techniques, Course Technology, Incorporated. 3.Grauer, R., Barber, M., (1999), Exploring Microsoft Office Professional 2000, Volume I, Prentice Hall.

10 II. DÖNEM

11 Kodu ve Adı: MAT102 Matematik II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Öğrenciye integral kavramını, integrasyon tekniklerini, integralin uygulamalarını ve kuvvet serilerini anlatmaktır. PY1, PY2, PY3, PY4 İntegral hesabın temel teoremini anlama ve uygulama; Eğri altında kalan alan ve integral kavramlarını anlama ve uygulama, temel integrasyon tekniklerini uygulayabilme; Eğriler arasında kalan alanları, yüzey alanlarını, yay uzunluğunu ve dönel yüzeylerin alanlarını hesaplayabilme; Serilerin yakınsaklık durumlarını belirleyebilme. Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Belirsiz İntegral, Bir eğri altındaki Alan ve Belirli İntegral 2 Belirli İntegralin Özellikleri 3 İntegral Alma Yöntemleri, Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon Yöntemleri 4 Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu 5 İrrasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu 6 Has Olmayan İntegraller 7 Belirli İntegralin Uygulamaları, Alan Hesabı, Yay Uzunluğu Hesabı 8 Dönel Yüzeylerin Alanı, Dönel Yüzeylerin Hacmi 9 10 Kutupsal Koordinatlar 11 Diziler, Dizilerin Yakınsaklığı 12 Seriler, Pozitif Terimli Seriler 13 Kuvvet Serileri 14 Fonksiyonların Kuvvet Serileri ile Temsili, Taylor ve Maclaurin Serileri 1. BALCI, M., Genel Matematik Cilt II, Balcı Yayınları, Ankara, SILVERMAN, R. A., Calculus with Analytic Geometry, Prentice-Hall Int. Inc., New Jersey, 1985.

12 Kodu ve Adı: ING102 İngilizce II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si İngilizce Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilerin okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesini, sentez yapabilmesini ve karşılık verebilmesini sağlamak. Öğrencilerin sözcük dağarcıklarım genişletmek. Öğrencilerin yazılı olarak sunması gereken dönem ödevleri ve raporlar için gerekli olan yazma tekniklerinin temelini oluşturan ara af azma becerisini kazandırmak. PY6, PY8, PY13 Öğrenciler eleştirel ve analitik düşünebilip okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilecek, sentez yapabilecek ve karşılık verebileceklerdir. Öğrenciler sözcük dağarcıklarını genişletecek ve paragaf yazma becerisi kazanacaklardır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Gelecek zamanlar 2 Geçmiş zamanlar 3 Dilek kipleri. 4 Yer ve zaman 5 Zıtlık ifade eden cümleler 6 Geçmiş zaman 2 7 Zorunluluk ve şart ifadeleri 8 Şart ifadeleri 9 İsim tamlamaları 10 Pasif cümleler 11 Geçmiş zaman 12 Koşullu cümleler 13 İletilen ifadeler 14 Öğrenilen zamanların tekrar gözden geçirilmesi 1. A Practical English Grammar, A.J.Thomson, A.V.Martinet,Oxford University Press, 1980

13 Kodu ve Adı: FIZ104 Fizik II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Elektromanyetizma ile ilgili temel kavramların verilmesi PY1, PY2, PY9 Elektrik yükü, elektrik alan kavramlarını öğrenmek ve uygulamalarını yapabilmek, sığaç ve Dielektrikler temel kavramlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, elektrik akımı kavramını öğrenmek ve elektrik devrelerine uygulayabilmek, maddenin manyetik özelliklerini öğrenmek, elektrik ve manyetizma kavramlarını sentezleyerek elektromanyetik dalgaları incelemek Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Elektrik Yükü ve Madde 2 Elektrik Yükü ve Madde 3 Elektrik Alan, Gauss Yasası 4 Elektrik Potansiyel 5 Elektrik Potansiyel 6 Sığaçlar ve Dielektrikler 7 Elektrik Akımı ve Direnç 8 Elektromotor Kuvvet ve Devreler 9 Manyetik Alan 10 Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon 11 Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon 12 Maddenin Manyetik Özellikleri 13 Elektromanyetik Titreşimler 14 Elektromanyetik Dalgalar 1. Çeviri Editorü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu; Editörler: R.A. Serway, R.C. Beichner, J.W. Jevett, Fen ve Mühendislik için Fizik II, Palme Yayıncılık, Ankara.

14 Kodu ve Adı: ENM106 Endüstri Mühendisliğine Giriş Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Endüstri mühendisliğinin temel ilke ve kavramlarını öğretmek. PY1, PY4, PY10 Mühendislik ve endüstri mühendisliğinin temel ilke ve kavramlarının öğrenilmesi. Anlatım, Soru-cevap lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Mühendislik Tarihi ve Endüstri Mühendisliği 2 Endüstri Mühendisliğinin Temel Kavramları 3 Sistem Yaklaşımı Felsefesi 4 Üretim Sistemleri Tasarımı 5 Tesis Yerleşimi : Yerleşim Yeri Kararları 6 Tesis Yerleşimi: Ulaştırma Problemleri 7 İş Etüdü ve Metot Etüdü 8 İş ölçümü ve Zaman Etüdü 9 Ergonomi Verimlilik ve Verimlilik Yönetimi 12 Üretim Planlaması ve Kontrolü 13 Üretim Planlama ve Çizelgeleme 14 Kalite Yönetimi 1. Tanyaş, M., Endüstri Mühendisiğine Giriş, Cilt-1, İrfan Yayınları, Turner, W.C., Mize, J.H., Case, K.E., Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş, Değişim Yayıncılık

15 Kodu ve Adı: TAR112 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği. Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Türk gençliğini millet ve vatan bütünlüğüne sahip Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek. PY10, PY12, PY13 Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan T.C. nin ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak Anlatım, Soru Cevap lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Siyasal Alanda İnkılap hareketleri 2 Hukuk Alanda İnkılap hareketleri 3 Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap hareketleri 4 Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri 5 Atatürk Dönemi Türk Dış Politika 6 Cumhuriyetçilik 7 Milliyetçilik ve Halkçılık 8 Laiklik 9 Devletçilik ve İnkılapçılık 10 Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık 11 Milli Birlik ve beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Barışçılık 12 Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık ve Batılılaşma, İnsan ve İnsan Sevgisi 13 Türk İnkılabının Nitelikleri 14 Atatürk ün ölümü, Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki yankıları 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi cilt, YÖK Komisyon, Ankara 1989 Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk Atatürkçülük cilt,

16 Kodu ve Adı: ENF106 Temel Bilgisayar Bilimleri ve C/C++ lama Dilleri Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı lama sistematiği ve algoritma kurma becerisini geliştirmek PY1, PY2, PY3, PY4, PY5, PY6, PY7 İstenilen çıktıları sağlayan örnek programların hazırlanıp uygulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Pratik lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 lamaya giriş ve algoritma kavramı 2 Basit karmaşık veri tipleri 3 kontrol komutları (döngü ve şart yapıları) 4 kontrol komutları (döngü ve şart yapıları) 5 Diziler ve karakterler 6 Pointler 7 Fonksiyonlar 8 Fonksiyonlar 9 Yapılar 10 Yapılar 11 Ekran ve dosya giriş/çıkış işlemleri 12 Ekran ve dosya giriş/çıkış işlemleri 13 Matematik ve zaman fonksiyonları 14 Grafik Fonksiyonları 1. Fahri Vatansever, Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş, Seçkin yayıncılık, 6. Baskı, 2007.

17 III. DÖNEM

18 Kodu ve Adı: ENM207 - Olasılık Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Olasılık teorisinin mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak ve rassal sistemleri tanımlamak için kullanılan yöntemleri (olasılık dağılımlarını) öğretmek PY1, PY2, PY3, PY4 Rassal sistemlerin temel özelliklerinin anlaşılmasını sağlayarak bu sistemlerin analizi için uygun matematiksel modelleri (olasılık dağılımlarının) kullanma becerisi. Anlatım, Soru-cevap, Örnek soru çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Giriş 2 Olasılığa giriş 3 Olasılığa giriş 4 Rassal Değişken 5 Beklenen değer 6 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 7 sınav 8 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 9 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 10 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 11 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 12 Çok boyutlu rassal değişkenler 13 sınav 14 Çok boyutlu rassal değişkenler 1. Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers S.L., Ye, K., (2002), Probability and Statistics for Enginers and Scientists, Prentice Hall. () 2. Devore, J.L., (1990), Probability and Statistics for Enginers and the Scientists, Brooks/Cole Publishing Company.

19 Kodu ve Adı: ENM223 Malzeme Bilgisi Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Mühendislik malzemelerine ait temel bilgilerin öğrenilmesi. PY1, PY2, PY5, PY6, PY9, PY12 Atom ve kristal yapısı, metallerde difüzyon, alaşımlar ve faz diyagramları, malzeme test metotları ve mekanik özellikler, ısıl işlem, malzeme standardları, mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması ve kısaca özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Uygulama lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Metaller, plastikler ve seramikler. 2 Çelikler, dökme demirler 3 Demir-dışı metal ve alaşımları 4 Atom ve kristal yapıları 5 Kristal hataları 6 Malzemelerin mikroyapısal incelenmesi, metallerde difüzyon 7 I. sınav 8 Faz diyagramları 9 Demir karbon faz diyagramı 10 Çekme, sertlik, bükme, kesme test metodları 11 Burma, darbe, yorulma, sünme test metodları 12 II. sınav 13 Aşınma-sürtünme, korozyon deneyleri 14 Tane küçültme, soğuk işleme, dispersiyon sertleştirme, hızlı soğutmalı sertleştirme ve diğer ısıl işlemler 1. Askeland, D.R. (1995), The Science and Engineering of Materials, 3 rd. ed. PWS-Kent Publishing Co., (Ders Kitabı).

20 Kodu ve Adı: ENM215 Maliyet Analizi Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Temel maliyet bilgilerini, maliyet türlerini ve maliyet yöntemlerini tanımak ve anlamaktır. P1,P2,P3,P4,P5,P10,P11,P12,P13,P14 Maliyet kavramı, Temel Maliyet kavramları ve analizi, Üretim Maliyetinin hesaplanması, Maliyetlerin dağıtımı, Maliyet Hesaplama Sistemlerinin analizi, Maliyet verilerinin yönetim kararlarında uygulanabilirliği Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Örnek soru çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Maliyet Muhasebesine Giriş, Temel Kavram ve Bilgiler 2 Maliyet Hesapları (7/A ve 7/B) ve Maliyetlerin Sınıflandırılması 3 Üretim Maliyeti, Satışların Maliyeti ve Gelir Tablosu 4 Hammadde Maliyetleri 5 İşçilik Maliyetleri 6 Genel Üretim Maliyetleri 7 Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı (I. Ve II. Dağıtım) 8 Maliyet Sistemleri 9 Sipariş Maliyet Sistemi 10 Safha Maliyet Sistemi 11 Standart Maliyet Sistemi 12 Değişken Maliyet Sistemi 13 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 14 Genel Değerlendirm 1. Maliyet Muhasebesi, İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, Bursa.

21 Kodu ve Adı: ENM205 Lineer Cebir Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Lineer cebirin temel kavramlarını geliştirmek, özellikle uygulamada karşılaşılan kavramları vurgulama ve çeşitli örneklerle bu kavramların uygulama yönlerini aydınlatmak. PY1, PY2, PY3 Yöneylem araştırmasında lineer optimizasyonun alt yapısının oluşturması Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Giriş 2 Lineer eşitlikler 3 Matrisler 4 Matrisler 5 Matrisler 6 Vektör uzayı 7 I. sınav. 8 Gerçel vektör uzayı 9 İç çarpım uzayı 10 Deteminantlar 11 Deteminantlar 12 II. sınav. 13 Kuadratik biçimler 14 Özdeğer ve özvektörler 1. A. Sabuncuoğlu, (2000), Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım

22 Kodu ve Adı: ENM211 Genel Ekonomi Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Ekonomik kavramlar hakkında temel bilgilerin verilmesi PY1, PY2, PY7, PY15 Öğrencinin her türlü ekonomik faaliyete genel ekonomik kavramlar çerçevesinde bakışını sağlamak Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Ekonomiye Giriş: Genel tanımlar 2 İnsan İhtiyaçları: İhtiyaç, Mal ve hizmet, Fayda kavramlarının açıklanması. 3 Üretim-tüketim: 4 Üretim Şekilleri Ve Üretim Faktörleri: Şekil, zaman, mekan faydası, Üretim faktörleri. 5 Gelir: Nominal gelir, Reel gelir, Milli gelir 6 Piyasa Mekanizması: Arz-talep, Piyasa dengesi ve piyasa fiyatının bulunması 7 I. sınav 8 Arz-Talep Analizlerinin Uygulaması: Kamunun piyasa müdahalesi, Belirli fiyat, karaborsa 9 Fiyat. Arz-Talep Analizlerinin Uygulaması :Verginin yansıması, Devletin tarım destekleme 10 Tüketici Politikası. Teorisi: Fayda, Tüketici davranışları, Faydanın maksimizasyonu. 11 Üretici Teorisi: Maliyet kavramı, Ortalama, sabit, değişken, marjinal maliyetler. 12 Firma Dengesi:Tam rekabet ve tekel piyasaları firma dengeleri 13 Gelir Dağılımı: Fonksiyonel dağılım, Lorenz eğrileri 14 Dönem Sonu ı 1 Türkay,O.,(2001), Mikro İktisat Teorisi, İmaj Yayınevi, Ankara () 2. Üstünel,B.,(1998), Ekonominin Temelleri,Güven Yayınları.

23 Kodu ve Adı: ENM219 Elektrik Devreleri ve Kontrol Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Endüstri Mühendisliği öğrencilerine Elektrik Mühendisliğinin temel ilkelerini tanıtmak. Devre analizi yöntemleri. Alternatif akım devreleri. Elektrik makinaları ve endüstriyel elektroniğe giriş. Yarıiletken elektroniği. İşlevsel yükselteciler ve uygulamaları. Mantık devreleri ve uygulamaları. Elektrik enerjisinin kullanımına ilişkin temel kavramların öğrenilmesi. Çeşitli elektrik ve elektronik sistemlerin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi. İş yaşamında gerekli olabilecek genel bir elektrik mühendisliği alanı bilgisinin edinilmesi Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Örnek soru çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Giriş 2 DC devreler 3 DC devreler 4 AC devreler 5 AC devreler 6 sınav 7 AC devreler 8 Enerji sistemleri 9 Elektrik Makinaları 10 Analog elektronik 11 sınav 12 Analog Elektronik 13 Sayısal Elektronik 14 Sayısal Elektronik 1. Rizzoni, G.,(2000), Principles and Applications of Electrical Engineering, Mc Graw Hill () 2. Aydemir, M.T., Nakiboğlu, C.,(1999); Elektrik Devreleri, (Çeviri), Schaum Serisi

24 Kodu ve Adı: TUR211 Türk Dili I Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Yükseköğretimde mezun olan bir gencin ana dilini yapısını, kullanımını ve özelliklerini kavrayabilmesi. Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanması. P6, PY13 Dil şuuruna ulaşılması. Ana dilini yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanması dersin ana kazanımları arasındadır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak toplum hayatındaki önemi. 2 Dil kültür ilişkisi. 3 Yeryüzündeki diller. 4 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. 5 Türk dilinin gelişimi ve tarihi dönemleri. 6 deki sesler ve sınıflandırılması. 7 nin ses özellikleri. 8 ses bilgisi ile ilgili kurallar. 9 Hece bilgisi. 10 İmlâ kuralları ve uygulanması. 11 İmlâ kuralları ve uygulanması. 12 Noktalama işaretleri ve uygulanması. 13 de yapım ve çekim ekleri. 14 Yapım ve çekim eklerinin uygulanması. 1. Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul YAMAN Mehmet KÖSTEKÇİ Baskı Gazi Kitabevi- ANKARA Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları İSTANBUL-1992

25 IV. DÖNEM

26 Kodu ve Adı: TUR212 Türk Dili II Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı yi doğru konuşmak ve yazmak P10, P12, P13 Dil şuuruna ulaşılması. Ana dilini yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanması dersin ana kazanımları arasındadır Anlatım, Soru, Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Dil Nedir? Dil duygu ve düşünce bağlantısı 2 Dil Kültür İlişkisi 3 Yeryüzündeki diller ve nin yeri 4 nin yapısı ve ses özellikleri 5 İmlâ Kuralları 6 nin Şekil Yapısı 7 Kelime çeşitleri-zarf ve edatların kullanılması 8 nin Cümle Yapısı ve Özellikleri 9 Paragraf Kurma ve İyi Paragrafın Özellikleri 10 İyi ve Güzel yazı Hazırlamak 11 Anlatım ve yazı Türleri (Makale,deneme,hik^ye vb) 12 Haberleşme Yazıları (Mektup, dilekçe,resmî yazılar vb) 13 İlmî Yazı Hazırlama-ştırma Usulleri, rştırma nasıl yapılır) 14 Edebiyat ve Fikir Eserlerinin İncelenme ve Değerlendirilmesi 1. Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul YAMAN Mehmet KÖSTEKÇİ Baskı Gazi Kitabevi- ANKARA Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları İSTANBUL-1992

27 Kodu ve Adı: MM226 Mühendislik Mekaniği Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Rijid cisim mekaniğinin temel prensiplerini ve elastik cisme etkiyen kuvvetlerle bileşke gerilme, gerinim, deformasyon arasındaki ilişkiyi öğretmek. PY1, PY2, PY3, PY5 Rijid cisim mekaniğinin temel prensiplerinin anlaşılması. Malzeme mekaniğinin temel prensiplerinin ve uygulamasının öğrenilmesi Anlatım,Soru,Cevap, Örnek soru çözümü lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Genel prensipler 2 Kuvvet vektörü ve analizi 3 Bir partikülün dengesi 4 Eşdeğer kuvvet sistemleri 5 Bir cismin dengesi 6 Taşıyıcı sistemler 7 İç kuvvetler 8 Ağırlık merkezleri, arasınav 9 Mukavemetin temel prensipleri 10 Gerilme kavramı 11 Eksenel yükleme 12 Eğilme gerilmeleri arasınav 13 Burulma gerilmeleri 14 Gerilme analizi 1. Mühendisler Için Mekanik (Statik) F.P.Beer, çev. F. Keskinel, T.Özbek 2. Statik, J.L. Meriam, çev. E.Erdoğan, M.Savcı

28 Kodu ve Adı: ENM208 - Mühendislik İstatistiği Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Öğrenciye ileri seviyede (çok değişkenli) uygulamalı istatistik öğretmektir. PY1, PY2, PY3, PY4 İstatistik ile ilgili problemleri karşılayabilme, formüle etme ve çözme becerisini kazanmaktır. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Örnek soru çözümü ve ilgili uygulamalar lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Regresyon Analizi 2 Lineer Regresyon 3 Çok Değişkenli Regresyon ve Korelasyon 4 Varyans Analizi 5 Lineer Regresyon için ANOVA tablosu 6 Çok değişlenli regresyon için ANOVA tablosu 7 F testi- Kısmi ve Çoklu-Kısmi F testleri 8 Çok değişkenli, Kısmı, Çoklu kısmı Korelasyon 9 İstatistiksel Proses Kontrolü 10 İstatistiksel Proses Kontrolü 11 Kalite kontrol diyagramları 12 Kalite kontrol diyagramları 13 Zaman serileri 14 Zaman serileri 1. ÖZDAMAR,K. Paket lar ile İstatistik Veri Analizi

29 Kodu ve Adı: ENM224 İmal Usulleri Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Döküm konusunda bilgi sahibi olmak, kaynak konusunda bilgi sahibi olmak.kaynak hatalarının sebeplerini yorumlayabilmek. PY1, PY2, PY5, PY6, PY9, PY12 Mühendisliğin döküm ve kaynak konularında bilgi sahibi olan fikir yürüten,problemleri çözebilen öğrenciler yetiştirmek. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Uygulama lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Döküm ve çeşitleri 2 Dökümde model ve maça 3 Dökümde model ve maça 4 Döküm kumunun özellikleri,çeşitleri ve uygulanan testler 5 Döküm kumunun özellikleri,çeşitleri ve uygulanan testler 6 Kaynağın tarifi ve tipleri 7 Gaz ergitme kaynağı(oksi-asetilen) 8 Gaz ergitme kaynağı(oksi-asetilen) 9 Gaz ergitme kaynağı(oksi-asetilen) 10 Ark Kaynağı 11 Ark Kaynağı 12 Kaynak elektrodları ve çeşitleri 13 Genel kaynak hataları 14 Tüm konuların genel değerlendirilmeleri 1. Doç. Dr. Mustafa Çiğdem -İmal Usülleri Çağlayan kitabevi, 1996

30 Kodu ve Adı: ENM216 Genel Muhasebe Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Bu dersin amacı, Genel Muhasebe hesaplarını ve işleyişini öğretmektir. PY1,PY2,PY7,PY15 Muhasebe ve muhasebe fonksiyonları, Muhasebe temel kavramları, Temel finansal tablolar(bilanço ve Gelir Tablosu) Hesap, hesapların sınıflandırması ve işleyişi Muhasebe verilerinin yönetim kararlarında uygulanabilirliği. Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Genel Muhasebe ve Temel Kavramlar 2 Temel Muhasebe Eşitliği, Temel Mali Tablolar Ve Hesap Kavramı 3 Muhasebe Süreci, Muhasebe Defter Ve Belgeleri 4 Bilanço Hesaplarının İşleyişi; Hazır Değerler, 5 Menkul kıymetler 6 Alacaklar, 7 Stoklar, 8 Duran Varlıklar 9 vadeli yabancı kaynaklar 10 Uzun vadeli Yabancı kaynaklar 11 Özkaynaklar 12 Gelir tablosu hesapları, 13 Maliyet hesapları 14 Genel Uygulama LAZOL, İbrahim; Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa, ACAR, Durmuş ve TETİK, Nilüfer; Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İngilizce Zorunlu Doktora

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3519

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3519 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Dersin Orjinal Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı 1 2 ENM106 EKONOMİ 1 2 0 3 ENM109 Teknik Resim 2 2 ENM107 Genel Kimya 2 2 ENM105

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve Rastgele Süreçler EE213 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

Statik (ME 201) Ders Detayları

Statik (ME 201) Ders Detayları Statik (ME 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Statik ME 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları Ders Adı İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati MATH102T

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları

Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz II Ders Kodu MATH 136 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 4 2 0 5 10 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Ekonomisi Analizi IE 305 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : STATİK Ders No : 0010090010 : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tek Değişkenli Kalkülüs MATH 104 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik I BIL131 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim için Sayısal Yöntemler AVM306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Ekonomisi Analizi IE 305 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: MATHEMATICAL MODELING AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kesikli Programlama IE 506 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi IE 316 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları

Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Matematiksel Analiz II MATH136 Bahar 4 2 0 5 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS MATEMATİK-2 FM-121 1/ 2.YY 5 5+0+0 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans Dersin

Detaylı

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ders Adı Ekonometri II Ders Kodu ECON 302T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ECON 301 Dersin Dili

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) TESİS PLANLAMA EN-424 4/II 3+0+0 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) (MFGE 316) Ders Detayları

İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) (MFGE 316) Ders Detayları İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) (MFGE 316) Ders Detayları Ders Adı İmalat Teknolojileri Teorisi III (Döküm ve Toz Metalurjisi) Ders Kodu MFGE 316 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü (CEAC 407) Ders Detayları

Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü (CEAC 407) Ders Detayları Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü (CEAC 407) Ders Detayları Ders Adı Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü Ders Kodu CEAC 407 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 1 0

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS E-Ticaret ve KKP IE 421 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler ISL505 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. -

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. - MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz 2016-2017 Dönemi Ders Uygulama Planı 04 02 ve 03 01 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer AKIN (Ders Koordinatörü) Prof. Dr. Abdullah ALTIN Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN Ofis No 226

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MGMT 214) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MGMT 214) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MGMT 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MGMT 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 Güz 1 2

Detaylı

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi ME 307 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 202, ME 210 Dersin Dili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3620

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3620 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Dersin Orjinal Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları

Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Doğrusal Programlama IE 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı