Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011"

Transkript

1 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri

2 I. DÖNEM

3 Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Öğrenciye limit, süreklilik ve türev kavramlarını anlatmaktır. PY1, PY2, PY9 Bir fonksiyonun limiti ve sürekliliği kavramlarını anlama ve uygulama, cebirsel bir fonksiyonun türevlenebilme kavramını ve metotlarını anlama ve uygulama, türev kullanarak bir cebirsel fonksiyonun grafiğini çizebilme, bazı özel problemlere türev kavramını uygulayabilme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Reel Sayılar, Kompleks Sayılar 2 Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar 3 Bir Fonksiyonun Limiti 4 Sürekli Fonksiyonlar 5 Sürekli Fonksiyonların Özellikleri 6 Bir Fonksiyonun Türevi, Bileşke Fonksiyonun Türevi, Ters Fonksiyonun Türevi 7 Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri 8 Logaritma ve Üstel Fonksiyonun Türevi, Hiperbolik Fonksiyonların Türevi 9 Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların ve Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek 10 Mertebeden Türevler 11 Türevin Uygulamaları, Maksimum ve Minimum 12 Lineer Yaklaşım ve Diferansiyel 13 Genelleştirilmiş Ortalama Değer Teoremi 14 Asimptotlar, Bir Fonksiyonun Grafiğinin çizimi 1. BALCI, M., Genel Matematik Cilt I, Balcı Yayınları, Ankara, SILVERMAN, R. A., Calculus with Analytic Geometry, Prentice-Hall Int. Inc., New Jersey, 1985.

4 Kodu ve Adı: ING101 İngilizce I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si İngilizce Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilerin okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesini, sentez yapabilmesini ve karşılık verebilmesini sağlamak. Öğrencilerin sözcük dağarcıklarım genişletmek. Öğrencilerin yazılı olarak sunması gereken dönem ödevleri ve raporlar için gerekli olan yazma tekniklerinin temelini oluşturan ara af azma becerisini kazandırmak. PY6, PY8, PY13 Öğrenciler eleştirel ve analitik düşünebilip okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilecek, sentez yapabilecek ve karşılık verebileceklerdir. Öğrenciler sözcük dağarcıklarını genişletecek ve paragaf yazma becerisi kazanacaklardır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Tanışma, dersın tanıtımı, okuma becerılerıne giriş. 2 Okuma becerileri (tahmin etme,metin içindeki göndermeleri bulma), edilgen çatı. 3 Okuma becerileri (hızlı okuma ve anlama), devrik cümleler. 4 Okuma becerileri (uygulama), sıfat cümleleri. 5 Paragraf nedir? (bölümleri), kelime bilgisi çalışması, sıfat cümleleri 6 Paragraf(sıralama, bütünlük ve akıcılık), kelime bilgisi çalışması, isim cümleleri. 7 Paragraf(sıralama, bütünlük ve akıcılık), kelime bilgisi çalışması, isim cümleleri. 8 sınav 9 Paragraf (proses ve kronoloji tekniği), okuma parçası 1, zarf cümleleri. 10 Paragraf (sebep-sonuç tekniği), okuma parçası 2; zarf cümleleri. 11 Paragraf (karşılaştırma tekniği), okuma parçası 3, zarf cümleleri. 12 Okuma parçalan 4, 5, Paragraf(tanımlama tekniği), sınav sonuçlannın değerlendirilmesi (geri besleme). 14 Dönem sonu sınavı 1. A Practical English Grammar, A.J.Thomson, A.V.Martinet,Oxford University Press, 1980

5 Kodu ve Adı: KIM103 Genel Kimya Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Öğrenciye,maddelerin temel yapısı,türleri,maddelerin temel özellikleri ve birbirleri ile etkileşmeleri hakkında temel bilgilerle donanmış olarak üretimde, uygulamada ve tüketimde kullanılan maddeleri tanıma ve seçim yapabilme, kimyasal reaksiyonlara dayalı maddesel hesap yapabilme, artıklarının çevre ile etkileşmesi PY1, PY2, PY9 Temel kimya bilgileriyle donanmış olarak mühendislik yaşamında karşılaşacağı ve kullanacağı malzeme ve maddelerin şeçimini yapabilme ve uygulamada karşılaşacağı sorunları tanımlayabilme ve çözebilme, gerektiğinde başvuru kaynakları ulaşmayı bilebilme. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Kimyanın temel kavramları,semboller,formüller, 2 Kimyasal reaksiyonlar ve stokiometri 3 Atomun yapısı ve periyodik tablo. 4 Kimyasal bağlar ve molekül geometrisi 5 Maddenin halleri(gazlar ve katılar) 6 Maddenin halleri( sıvılar, çözeltiler,heterogen karışımlar) 7 Kimyasal kinetik,kimyasal denge 8 Asitler,bazlar,Ka,Kb,Ksu,ve çözeltileri, ph,poh 9 Tuzlar, çözünen Tuz çözeltileri,kh,az çözünen tuz çözeltileri,kçç 10 Elektrokimya (redoks,piller) 11 Elektrokimya (elektroliz olayları) 12 Su Kimyası:doğal sular,içme suları (fiziksel, kimyasal,biyolojik özellikler) 13 Ekosistem,Çevre bilim ve çevre parametreleri( KOİ,BOİ,ÇO,AKM,Renk,koku Asidite,alkalinite,vb) 14 Çevre kirlenmesi (hava, su, toprak, gürültü,radyasyon vb) ve atık su arıtımı,atık bertarafı,çed. 1. A.B.Soydan,A.S.Saraç, Genel üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları Seç yayın dağıtım,istanbul,1994 (ISBN )

6 Kodu ve Adı: FIZ103 Fizik1 Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Mekanik ve dinamik ile ilgili temel kavramların verilmesi PY1, PY2, PY9 Tek ve çok boyutlu hareketin temel prensiplerini öğrenmek, Parçacık dinamiğinin temel kavramlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, İş ve Enerji kavramlarını öğrenmek, Çizgisel ve Açısal momentumun temel kavramlarını öğrenmek, Dönme kinematiğinin temel kavramlarını öğrenmek, Titreşim hareketinin temel prensiplerini öğrenmek Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Ölçümler, Vektörler 2 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket 4 Katı cisimlerin dengesi 5 Katı cisimlerin dengesi 6 Parçacık Dinamiği 7 İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu 8 İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu 9 Çizgisel Momentumun Korunumu, Çarpışmalar 10 Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği ve Açısal Momentumun Korunumu 11 Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği ve Açısal Momentumun Korunumu 12 Titreşimler 13 Titreşimler 14 Akışkanlar Mekaniği 1. Çeviri Editorü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu; Editörler: R.A. Serway, R.C. Beichner, J.W. Jevett, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık, Ankara.

7 Kodu ve Adı: MM103 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Bu dersin ana amacı öğrenciye AutoCAD i kullanarak 2 boyutlu profesyonel çizim ve tasarım yapmak için gerekli temel komutları öğretmektir. Öğrenciler ayrıca daha önce yaratılmış bir çizimi yeniden kullanmayı ve kendi çizimleri için gerekli bilgiyi almayı da öğrenirler. P3,P4,P6,P9,P14 Bilgisayar programı ile teknik resim çizebilme becerisinin kazanılması Anlatım, Soru, Cevap, Pratik lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Teknik resme giriş. 2 Geometrik çizimler. 3 İz düşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılışı. 4 Temel imalat işlemleri ve standart özellikler için çözüm teknikleri. 5 İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkartmak, serbest elle çizim teknikleri. 6 Üç boyutlu çizim teknikleri; basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. 7 Ölçümlendirme esasları 8 Kesit almanın esasları; tam, yarım kesitler, geleneksel uygulamalar. 9 Vidalar, vidalı elemanlar. 10 Düzenleme komutları (silme,budama,köşe yuvarlatma,aynalama,patlatma,bölme vs) 11 Blok yaratma ve kullanma, blok ilave etme, bloklara bilgi ilave etme boyutlu izometrik görünüş çizme,izometirk çember,izometrik grid ve kenetleme 13 Hesaplama yapma, alan hesaplama, mesafe hesaplama, yarıçap seçme. 14 Bir çizime başlama ve saklama, araç çubukları ve menüler. 1. AutoCAD 2006 Prof.Dr. Ümit Kocabıçak. 2. AutoCAD 2009 Gökalp Baykal, Alfa yayınevi, Temmuz 2009

8 Kodu ve Adı: TAR111 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Türk gençliğini millet ve vatan bütünlüğüne sahip Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek. PY10, PY12, PY13 Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan T.C. nin ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak Anlatım, Soru Cevap lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Tarihin Tanımı, inkilapla ilgili benzeri kavramlar. 2 İnkilap, darbe, isyan, ihtilal, evrim, birer örnekle açıklama 3 Türk İnkilabı, Fransız İnkilabı (Rönesans, Reform, Hümanizm) 4 Sanayi İnkilabı 5 Osmanlı Devleti nin yıkılışı ve Bağımsızlık savaşı 6 Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşu 7 I. 8 Halkçılık, Milliyetçilik kavramlarını açıklanması 9 Devletçilik, Cumhuriyetçilik kavramlarının açıklanması 10 İnkilapçılık, Laiklik kavramlarının açıklanması 11 II. sınav 12 Eğitim ve Hukuk alanında yapılan inkilaplar 13 Sosyal alanda yapılan inkilaplar 14 Siyasal alanda yapılan inkilaplar 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi cilt, YÖK Komisyon, Ankara 1989 Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk Atatürkçülük cilt,

9 Kodu ve Adı: ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu 1 Giriş 2 Ms-dos 3 Windows 4 Windows 5 Winword 6 Winword 7 I. sınav 8 Excel 9 Excel 10 Access 11 Access 12 II. sınav 13 Powerpoint 14 İnternet Bilgisayar uygulamalarına giriş. MS-DOS, Windows, Winword, Excel, Powerpoint ve İnternet kullanımını öğretmek. PY4, PY5, PY6, PY7, PY9 Bilgisayar uygulamalarını öğrenilmesi, MS-DOS, Windows, Winword, Excel, Powerpoint ve İnternet kullanımının öğrenilmesi. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1.Shelly, G.B., (2001), Microsoft Office 2000 Introductory Concepts and Techniques, Course Technology, Incorporated. (Ders kitabı) 2.Shelly, G.B., (2001), Microsoft Office 2000 Advanced Concepts and Techniques, Course Technology, Incorporated. 3.Grauer, R., Barber, M., (1999), Exploring Microsoft Office Professional 2000, Volume I, Prentice Hall.

10 II. DÖNEM

11 Kodu ve Adı: MAT102 Matematik II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Öğrenciye integral kavramını, integrasyon tekniklerini, integralin uygulamalarını ve kuvvet serilerini anlatmaktır. PY1, PY2, PY3, PY4 İntegral hesabın temel teoremini anlama ve uygulama; Eğri altında kalan alan ve integral kavramlarını anlama ve uygulama, temel integrasyon tekniklerini uygulayabilme; Eğriler arasında kalan alanları, yüzey alanlarını, yay uzunluğunu ve dönel yüzeylerin alanlarını hesaplayabilme; Serilerin yakınsaklık durumlarını belirleyebilme. Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Belirsiz İntegral, Bir eğri altındaki Alan ve Belirli İntegral 2 Belirli İntegralin Özellikleri 3 İntegral Alma Yöntemleri, Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon Yöntemleri 4 Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu 5 İrrasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu 6 Has Olmayan İntegraller 7 Belirli İntegralin Uygulamaları, Alan Hesabı, Yay Uzunluğu Hesabı 8 Dönel Yüzeylerin Alanı, Dönel Yüzeylerin Hacmi 9 10 Kutupsal Koordinatlar 11 Diziler, Dizilerin Yakınsaklığı 12 Seriler, Pozitif Terimli Seriler 13 Kuvvet Serileri 14 Fonksiyonların Kuvvet Serileri ile Temsili, Taylor ve Maclaurin Serileri 1. BALCI, M., Genel Matematik Cilt II, Balcı Yayınları, Ankara, SILVERMAN, R. A., Calculus with Analytic Geometry, Prentice-Hall Int. Inc., New Jersey, 1985.

12 Kodu ve Adı: ING102 İngilizce II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği Amacı AKTS si İngilizce Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilerin okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesini, sentez yapabilmesini ve karşılık verebilmesini sağlamak. Öğrencilerin sözcük dağarcıklarım genişletmek. Öğrencilerin yazılı olarak sunması gereken dönem ödevleri ve raporlar için gerekli olan yazma tekniklerinin temelini oluşturan ara af azma becerisini kazandırmak. PY6, PY8, PY13 Öğrenciler eleştirel ve analitik düşünebilip okuma parçaları içinde sunulan fikirleri değerlendirebilecek, sentez yapabilecek ve karşılık verebileceklerdir. Öğrenciler sözcük dağarcıklarını genişletecek ve paragaf yazma becerisi kazanacaklardır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Gelecek zamanlar 2 Geçmiş zamanlar 3 Dilek kipleri. 4 Yer ve zaman 5 Zıtlık ifade eden cümleler 6 Geçmiş zaman 2 7 Zorunluluk ve şart ifadeleri 8 Şart ifadeleri 9 İsim tamlamaları 10 Pasif cümleler 11 Geçmiş zaman 12 Koşullu cümleler 13 İletilen ifadeler 14 Öğrenilen zamanların tekrar gözden geçirilmesi 1. A Practical English Grammar, A.J.Thomson, A.V.Martinet,Oxford University Press, 1980

13 Kodu ve Adı: FIZ104 Fizik II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Elektromanyetizma ile ilgili temel kavramların verilmesi PY1, PY2, PY9 Elektrik yükü, elektrik alan kavramlarını öğrenmek ve uygulamalarını yapabilmek, sığaç ve Dielektrikler temel kavramlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, elektrik akımı kavramını öğrenmek ve elektrik devrelerine uygulayabilmek, maddenin manyetik özelliklerini öğrenmek, elektrik ve manyetizma kavramlarını sentezleyerek elektromanyetik dalgaları incelemek Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Elektrik Yükü ve Madde 2 Elektrik Yükü ve Madde 3 Elektrik Alan, Gauss Yasası 4 Elektrik Potansiyel 5 Elektrik Potansiyel 6 Sığaçlar ve Dielektrikler 7 Elektrik Akımı ve Direnç 8 Elektromotor Kuvvet ve Devreler 9 Manyetik Alan 10 Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon 11 Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon 12 Maddenin Manyetik Özellikleri 13 Elektromanyetik Titreşimler 14 Elektromanyetik Dalgalar 1. Çeviri Editorü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu; Editörler: R.A. Serway, R.C. Beichner, J.W. Jevett, Fen ve Mühendislik için Fizik II, Palme Yayıncılık, Ankara.

14 Kodu ve Adı: ENM106 Endüstri Mühendisliğine Giriş Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Endüstri mühendisliğinin temel ilke ve kavramlarını öğretmek. PY1, PY4, PY10 Mühendislik ve endüstri mühendisliğinin temel ilke ve kavramlarının öğrenilmesi. Anlatım, Soru-cevap lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Mühendislik Tarihi ve Endüstri Mühendisliği 2 Endüstri Mühendisliğinin Temel Kavramları 3 Sistem Yaklaşımı Felsefesi 4 Üretim Sistemleri Tasarımı 5 Tesis Yerleşimi : Yerleşim Yeri Kararları 6 Tesis Yerleşimi: Ulaştırma Problemleri 7 İş Etüdü ve Metot Etüdü 8 İş ölçümü ve Zaman Etüdü 9 Ergonomi Verimlilik ve Verimlilik Yönetimi 12 Üretim Planlaması ve Kontrolü 13 Üretim Planlama ve Çizelgeleme 14 Kalite Yönetimi 1. Tanyaş, M., Endüstri Mühendisiğine Giriş, Cilt-1, İrfan Yayınları, Turner, W.C., Mize, J.H., Case, K.E., Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş, Değişim Yayıncılık

15 Kodu ve Adı: TAR112 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği. Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Türk gençliğini millet ve vatan bütünlüğüne sahip Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek. PY10, PY12, PY13 Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan T.C. nin ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak Anlatım, Soru Cevap lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Siyasal Alanda İnkılap hareketleri 2 Hukuk Alanda İnkılap hareketleri 3 Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap hareketleri 4 Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri 5 Atatürk Dönemi Türk Dış Politika 6 Cumhuriyetçilik 7 Milliyetçilik ve Halkçılık 8 Laiklik 9 Devletçilik ve İnkılapçılık 10 Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık 11 Milli Birlik ve beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Barışçılık 12 Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık ve Batılılaşma, İnsan ve İnsan Sevgisi 13 Türk İnkılabının Nitelikleri 14 Atatürk ün ölümü, Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki yankıları 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi cilt, YÖK Komisyon, Ankara 1989 Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk Atatürkçülük cilt,

16 Kodu ve Adı: ENF106 Temel Bilgisayar Bilimleri ve C/C++ lama Dilleri Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı lama sistematiği ve algoritma kurma becerisini geliştirmek PY1, PY2, PY3, PY4, PY5, PY6, PY7 İstenilen çıktıları sağlayan örnek programların hazırlanıp uygulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Pratik lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 lamaya giriş ve algoritma kavramı 2 Basit karmaşık veri tipleri 3 kontrol komutları (döngü ve şart yapıları) 4 kontrol komutları (döngü ve şart yapıları) 5 Diziler ve karakterler 6 Pointler 7 Fonksiyonlar 8 Fonksiyonlar 9 Yapılar 10 Yapılar 11 Ekran ve dosya giriş/çıkış işlemleri 12 Ekran ve dosya giriş/çıkış işlemleri 13 Matematik ve zaman fonksiyonları 14 Grafik Fonksiyonları 1. Fahri Vatansever, Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş, Seçkin yayıncılık, 6. Baskı, 2007.

17 III. DÖNEM

18 Kodu ve Adı: ENM207 - Olasılık Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Olasılık teorisinin mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak ve rassal sistemleri tanımlamak için kullanılan yöntemleri (olasılık dağılımlarını) öğretmek PY1, PY2, PY3, PY4 Rassal sistemlerin temel özelliklerinin anlaşılmasını sağlayarak bu sistemlerin analizi için uygun matematiksel modelleri (olasılık dağılımlarının) kullanma becerisi. Anlatım, Soru-cevap, Örnek soru çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Giriş 2 Olasılığa giriş 3 Olasılığa giriş 4 Rassal Değişken 5 Beklenen değer 6 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 7 sınav 8 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 9 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 10 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 11 Bazı önemli kesikli rassal değişkenler 12 Çok boyutlu rassal değişkenler 13 sınav 14 Çok boyutlu rassal değişkenler 1. Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers S.L., Ye, K., (2002), Probability and Statistics for Enginers and Scientists, Prentice Hall. () 2. Devore, J.L., (1990), Probability and Statistics for Enginers and the Scientists, Brooks/Cole Publishing Company.

19 Kodu ve Adı: ENM223 Malzeme Bilgisi Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Mühendislik malzemelerine ait temel bilgilerin öğrenilmesi. PY1, PY2, PY5, PY6, PY9, PY12 Atom ve kristal yapısı, metallerde difüzyon, alaşımlar ve faz diyagramları, malzeme test metotları ve mekanik özellikler, ısıl işlem, malzeme standardları, mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması ve kısaca özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Uygulama lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Metaller, plastikler ve seramikler. 2 Çelikler, dökme demirler 3 Demir-dışı metal ve alaşımları 4 Atom ve kristal yapıları 5 Kristal hataları 6 Malzemelerin mikroyapısal incelenmesi, metallerde difüzyon 7 I. sınav 8 Faz diyagramları 9 Demir karbon faz diyagramı 10 Çekme, sertlik, bükme, kesme test metodları 11 Burma, darbe, yorulma, sünme test metodları 12 II. sınav 13 Aşınma-sürtünme, korozyon deneyleri 14 Tane küçültme, soğuk işleme, dispersiyon sertleştirme, hızlı soğutmalı sertleştirme ve diğer ısıl işlemler 1. Askeland, D.R. (1995), The Science and Engineering of Materials, 3 rd. ed. PWS-Kent Publishing Co., (Ders Kitabı).

20 Kodu ve Adı: ENM215 Maliyet Analizi Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Temel maliyet bilgilerini, maliyet türlerini ve maliyet yöntemlerini tanımak ve anlamaktır. P1,P2,P3,P4,P5,P10,P11,P12,P13,P14 Maliyet kavramı, Temel Maliyet kavramları ve analizi, Üretim Maliyetinin hesaplanması, Maliyetlerin dağıtımı, Maliyet Hesaplama Sistemlerinin analizi, Maliyet verilerinin yönetim kararlarında uygulanabilirliği Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Örnek soru çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Maliyet Muhasebesine Giriş, Temel Kavram ve Bilgiler 2 Maliyet Hesapları (7/A ve 7/B) ve Maliyetlerin Sınıflandırılması 3 Üretim Maliyeti, Satışların Maliyeti ve Gelir Tablosu 4 Hammadde Maliyetleri 5 İşçilik Maliyetleri 6 Genel Üretim Maliyetleri 7 Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı (I. Ve II. Dağıtım) 8 Maliyet Sistemleri 9 Sipariş Maliyet Sistemi 10 Safha Maliyet Sistemi 11 Standart Maliyet Sistemi 12 Değişken Maliyet Sistemi 13 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 14 Genel Değerlendirm 1. Maliyet Muhasebesi, İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, Bursa.

21 Kodu ve Adı: ENM205 Lineer Cebir Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Lineer cebirin temel kavramlarını geliştirmek, özellikle uygulamada karşılaşılan kavramları vurgulama ve çeşitli örneklerle bu kavramların uygulama yönlerini aydınlatmak. PY1, PY2, PY3 Yöneylem araştırmasında lineer optimizasyonun alt yapısının oluşturması Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Giriş 2 Lineer eşitlikler 3 Matrisler 4 Matrisler 5 Matrisler 6 Vektör uzayı 7 I. sınav. 8 Gerçel vektör uzayı 9 İç çarpım uzayı 10 Deteminantlar 11 Deteminantlar 12 II. sınav. 13 Kuadratik biçimler 14 Özdeğer ve özvektörler 1. A. Sabuncuoğlu, (2000), Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım

22 Kodu ve Adı: ENM211 Genel Ekonomi Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Ekonomik kavramlar hakkında temel bilgilerin verilmesi PY1, PY2, PY7, PY15 Öğrencinin her türlü ekonomik faaliyete genel ekonomik kavramlar çerçevesinde bakışını sağlamak Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Ekonomiye Giriş: Genel tanımlar 2 İnsan İhtiyaçları: İhtiyaç, Mal ve hizmet, Fayda kavramlarının açıklanması. 3 Üretim-tüketim: 4 Üretim Şekilleri Ve Üretim Faktörleri: Şekil, zaman, mekan faydası, Üretim faktörleri. 5 Gelir: Nominal gelir, Reel gelir, Milli gelir 6 Piyasa Mekanizması: Arz-talep, Piyasa dengesi ve piyasa fiyatının bulunması 7 I. sınav 8 Arz-Talep Analizlerinin Uygulaması: Kamunun piyasa müdahalesi, Belirli fiyat, karaborsa 9 Fiyat. Arz-Talep Analizlerinin Uygulaması :Verginin yansıması, Devletin tarım destekleme 10 Tüketici Politikası. Teorisi: Fayda, Tüketici davranışları, Faydanın maksimizasyonu. 11 Üretici Teorisi: Maliyet kavramı, Ortalama, sabit, değişken, marjinal maliyetler. 12 Firma Dengesi:Tam rekabet ve tekel piyasaları firma dengeleri 13 Gelir Dağılımı: Fonksiyonel dağılım, Lorenz eğrileri 14 Dönem Sonu ı 1 Türkay,O.,(2001), Mikro İktisat Teorisi, İmaj Yayınevi, Ankara () 2. Üstünel,B.,(1998), Ekonominin Temelleri,Güven Yayınları.

23 Kodu ve Adı: ENM219 Elektrik Devreleri ve Kontrol Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Endüstri Mühendisliği öğrencilerine Elektrik Mühendisliğinin temel ilkelerini tanıtmak. Devre analizi yöntemleri. Alternatif akım devreleri. Elektrik makinaları ve endüstriyel elektroniğe giriş. Yarıiletken elektroniği. İşlevsel yükselteciler ve uygulamaları. Mantık devreleri ve uygulamaları. Elektrik enerjisinin kullanımına ilişkin temel kavramların öğrenilmesi. Çeşitli elektrik ve elektronik sistemlerin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi. İş yaşamında gerekli olabilecek genel bir elektrik mühendisliği alanı bilgisinin edinilmesi Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Örnek soru çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Giriş 2 DC devreler 3 DC devreler 4 AC devreler 5 AC devreler 6 sınav 7 AC devreler 8 Enerji sistemleri 9 Elektrik Makinaları 10 Analog elektronik 11 sınav 12 Analog Elektronik 13 Sayısal Elektronik 14 Sayısal Elektronik 1. Rizzoni, G.,(2000), Principles and Applications of Electrical Engineering, Mc Graw Hill () 2. Aydemir, M.T., Nakiboğlu, C.,(1999); Elektrik Devreleri, (Çeviri), Schaum Serisi

24 Kodu ve Adı: TUR211 Türk Dili I Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Yükseköğretimde mezun olan bir gencin ana dilini yapısını, kullanımını ve özelliklerini kavrayabilmesi. Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanması. P6, PY13 Dil şuuruna ulaşılması. Ana dilini yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanması dersin ana kazanımları arasındadır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak toplum hayatındaki önemi. 2 Dil kültür ilişkisi. 3 Yeryüzündeki diller. 4 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. 5 Türk dilinin gelişimi ve tarihi dönemleri. 6 deki sesler ve sınıflandırılması. 7 nin ses özellikleri. 8 ses bilgisi ile ilgili kurallar. 9 Hece bilgisi. 10 İmlâ kuralları ve uygulanması. 11 İmlâ kuralları ve uygulanması. 12 Noktalama işaretleri ve uygulanması. 13 de yapım ve çekim ekleri. 14 Yapım ve çekim eklerinin uygulanması. 1. Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul YAMAN Mehmet KÖSTEKÇİ Baskı Gazi Kitabevi- ANKARA Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları İSTANBUL-1992

25 IV. DÖNEM

26 Kodu ve Adı: TUR212 Türk Dili II Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı yi doğru konuşmak ve yazmak P10, P12, P13 Dil şuuruna ulaşılması. Ana dilini yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanması dersin ana kazanımları arasındadır Anlatım, Soru, Cevap, Tartışma lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Dil Nedir? Dil duygu ve düşünce bağlantısı 2 Dil Kültür İlişkisi 3 Yeryüzündeki diller ve nin yeri 4 nin yapısı ve ses özellikleri 5 İmlâ Kuralları 6 nin Şekil Yapısı 7 Kelime çeşitleri-zarf ve edatların kullanılması 8 nin Cümle Yapısı ve Özellikleri 9 Paragraf Kurma ve İyi Paragrafın Özellikleri 10 İyi ve Güzel yazı Hazırlamak 11 Anlatım ve yazı Türleri (Makale,deneme,hik^ye vb) 12 Haberleşme Yazıları (Mektup, dilekçe,resmî yazılar vb) 13 İlmî Yazı Hazırlama-ştırma Usulleri, rştırma nasıl yapılır) 14 Edebiyat ve Fikir Eserlerinin İncelenme ve Değerlendirilmesi 1. Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili ve Komp., Ertuğrul YAMAN Mehmet KÖSTEKÇİ Baskı Gazi Kitabevi- ANKARA Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları İSTANBUL-1992

27 Kodu ve Adı: MM226 Mühendislik Mekaniği Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Rijid cisim mekaniğinin temel prensiplerini ve elastik cisme etkiyen kuvvetlerle bileşke gerilme, gerinim, deformasyon arasındaki ilişkiyi öğretmek. PY1, PY2, PY3, PY5 Rijid cisim mekaniğinin temel prensiplerinin anlaşılması. Malzeme mekaniğinin temel prensiplerinin ve uygulamasının öğrenilmesi Anlatım,Soru,Cevap, Örnek soru çözümü lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Genel prensipler 2 Kuvvet vektörü ve analizi 3 Bir partikülün dengesi 4 Eşdeğer kuvvet sistemleri 5 Bir cismin dengesi 6 Taşıyıcı sistemler 7 İç kuvvetler 8 Ağırlık merkezleri, arasınav 9 Mukavemetin temel prensipleri 10 Gerilme kavramı 11 Eksenel yükleme 12 Eğilme gerilmeleri arasınav 13 Burulma gerilmeleri 14 Gerilme analizi 1. Mühendisler Için Mekanik (Statik) F.P.Beer, çev. F. Keskinel, T.Özbek 2. Statik, J.L. Meriam, çev. E.Erdoğan, M.Savcı

28 Kodu ve Adı: ENM208 - Mühendislik İstatistiği Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Öğrenciye ileri seviyede (çok değişkenli) uygulamalı istatistik öğretmektir. PY1, PY2, PY3, PY4 İstatistik ile ilgili problemleri karşılayabilme, formüle etme ve çözme becerisini kazanmaktır. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Örnek soru çözümü ve ilgili uygulamalar lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Regresyon Analizi 2 Lineer Regresyon 3 Çok Değişkenli Regresyon ve Korelasyon 4 Varyans Analizi 5 Lineer Regresyon için ANOVA tablosu 6 Çok değişlenli regresyon için ANOVA tablosu 7 F testi- Kısmi ve Çoklu-Kısmi F testleri 8 Çok değişkenli, Kısmı, Çoklu kısmı Korelasyon 9 İstatistiksel Proses Kontrolü 10 İstatistiksel Proses Kontrolü 11 Kalite kontrol diyagramları 12 Kalite kontrol diyagramları 13 Zaman serileri 14 Zaman serileri 1. ÖZDAMAR,K. Paket lar ile İstatistik Veri Analizi

29 Kodu ve Adı: ENM224 İmal Usulleri Bölüm/ın Adı: Amacı AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Döküm konusunda bilgi sahibi olmak, kaynak konusunda bilgi sahibi olmak.kaynak hatalarının sebeplerini yorumlayabilmek. PY1, PY2, PY5, PY6, PY9, PY12 Mühendisliğin döküm ve kaynak konularında bilgi sahibi olan fikir yürüten,problemleri çözebilen öğrenciler yetiştirmek. Anlatım,Soru,Cevap,Tartışma, Uygulama lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Döküm ve çeşitleri 2 Dökümde model ve maça 3 Dökümde model ve maça 4 Döküm kumunun özellikleri,çeşitleri ve uygulanan testler 5 Döküm kumunun özellikleri,çeşitleri ve uygulanan testler 6 Kaynağın tarifi ve tipleri 7 Gaz ergitme kaynağı(oksi-asetilen) 8 Gaz ergitme kaynağı(oksi-asetilen) 9 Gaz ergitme kaynağı(oksi-asetilen) 10 Ark Kaynağı 11 Ark Kaynağı 12 Kaynak elektrodları ve çeşitleri 13 Genel kaynak hataları 14 Tüm konuların genel değerlendirilmeleri 1. Doç. Dr. Mustafa Çiğdem -İmal Usülleri Çağlayan kitabevi, 1996

30 Kodu ve Adı: ENM216 Genel Muhasebe Bölüm/ın Adı: AKTS si Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Amacı Bu dersin amacı, Genel Muhasebe hesaplarını ve işleyişini öğretmektir. PY1,PY2,PY7,PY15 Muhasebe ve muhasebe fonksiyonları, Muhasebe temel kavramları, Temel finansal tablolar(bilanço ve Gelir Tablosu) Hesap, hesapların sınıflandırması ve işleyişi Muhasebe verilerinin yönetim kararlarında uygulanabilirliği. Teorik ders anlatımı, konulara ait örnek problemler ve çözümleri lar X 40 lar Dönem Sonu ı X 60 1 Genel Muhasebe ve Temel Kavramlar 2 Temel Muhasebe Eşitliği, Temel Mali Tablolar Ve Hesap Kavramı 3 Muhasebe Süreci, Muhasebe Defter Ve Belgeleri 4 Bilanço Hesaplarının İşleyişi; Hazır Değerler, 5 Menkul kıymetler 6 Alacaklar, 7 Stoklar, 8 Duran Varlıklar 9 vadeli yabancı kaynaklar 10 Uzun vadeli Yabancı kaynaklar 11 Özkaynaklar 12 Gelir tablosu hesapları, 13 Maliyet hesapları 14 Genel Uygulama LAZOL, İbrahim; Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa, ACAR, Durmuş ve TETİK, Nilüfer; Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı :1 Dersin Kodu Yarıyıl :GÜZ Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS İKT 101 İktisada Giriş I Z 3 0 3 3 5 MAT 131 Matematik I Z 2 2 4 3 5 MAT 105 Lineer

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri,

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı