TürkÖnde : Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TürkÖnde : Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu"

Transkript

1 TürkÖnde : Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu Prof.Dr. Zeynel Cebeci Çukurova Ünirsitesi, Ziraat Fak. Biyometri-Genetik Anabilim Dalı Adana Yoldaş Erdoğan Çukurova Ünirsitesi, Enformatik Bölümü Adana Murat Kara Çukurova Ünirsitesi, Enformatik Bölümü Adana ÖZET Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu (TürkÖnde), çok disiplinli, çok dilli, IEEE LOM taslak standardına uyumlu bir öğrenme nesneleri üstri deposudur. TürkÖnde, tarım, gıda, teriner, çevre orman disiplinleri başta olmak üzere ilgili fen mühendislik öğretimi yapan kurumlardaki öğretim elemanları, öğretmenler öğrencilerin sayısal öğrenme nesnelerini depolaması, taraması, deneyim görüşlerini paylaşabilmelerini sağlama amacındadır. Depo, yaşam bilimleriyle ilgili öğrenme nesnelerinin hakem incelemesinden geçirilerek teknik eğitsel kalitelerinin belirlenmesini, yayınlanmasını e-öğrenme sistemlerinde kullanılmasını sağlayacak araç altyapının oluşturulmasını hedeflemektedir. Anahtar sözcükler: e-öğrenme, e-öğrenme sistemleri, öğrenme nesneleri, öğrenme nesnesi depoları, tarım, gıda SUMMARY TrAgLor: Turkish Agricultural Learning Objects Repository. The Turkish Agricultural Learning Objects Repository (TrAgLor) is a multilingual, interdisciplinary, and IEEE LOM Draft Standard compatible learning objects and learning objects metadata repository. TrAgLor primarily aims to store digital learning objects produced for agriculture, terinary, food, environmental and forestry sciences as well as all other related basic and applied sciences such as biology, botany, zoology, genetics and bioinformatics etc. The repository also enables the stored objects and metadata are easily accessible, searchable and sharable. The TrAgLor s content is provided and enriched by member users contributions, discussions and evaluations. All the objects and metadata contributions are peer reviewed by disciplines editors, and classified and refined on their general, educational and technical properties and then published in the datawarehouse of the repository. Although TrAgLor is one of the LOM-based frontier repositories for agriculture and related disciplines it will also ser as a base model to future repositories in other disciplines. Keywords: e-learning, e-learning systems, reusable learning objects, learning objects repositories, agriculture, food GİRİŞ Öğrenme nesneleri, son yıllarda e-öğrenme tasarım geliştirme alanlarında yoğun olarak sözü edilen yeni kavramlardan biridir. Bir yandan bu yeni kavram için tanımlama standart geliştirme çalışmaları sürdürülürken bir yandan da uygulamaya aktarılması için birçok çalışmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Öğrenme teknolojileri üzerinde standartlar geliştirmek yaygınlaştırmak amaçlarıyla faaliyet gösteren bir organ olan IEEE Öğrenme Teknolojisi Standartları Komitesi (IEEE Learning Technology Standards Committee ya kısaca LTSC) ne göre "Teknoloji destekli öğrenme sırasında kullanılabilen, yeniden kullanılabilen ya referense edilebilen sayısal ya sayısal olmayan herhangi bir varlık olarak tanımlanmaktadır. [ 5]. Bu çok genel ya çok geniş kapsamlı tanım sayısal olmayan ortamları da kapsamaktadır. Bu nedenle, basit bir müzik ya metin parçasından tam anlamıyla bütün bir derse, hatta kurumsal bir dersler havuzuna kadar büyük daha karmaşık yapıların da öğrenme nesnesi sayılmasına izin rmektedir. Ancak uygulamada akla gelen daha çok sayısal tipteki nesnelerdir. Bu nedenle, Wiley "Öğrenme nesnesi, öğrenmeyi desteklemek için kullanılabilen herhangi bir sayısal kaynaktır. şeklinde daha basit bir tanım yapmıştır [11]. Ancak bu tanım da, Web üzerinde terrabaytlarca riyi kapsayacak kadar geniş, ancak kullanışlı olacak kadar da yeterli olan bir tanım gibi görülebilmektedir.

2 Bir başka tanıma göre, öğrenme nesnesi, belli bir konuya odaklanmış bir dosya ya küçük dosyalar koleksiyonudur. Örneğin, bir süreci ya bir işlemi gösteren kısa bir animasyon ya video filmi (bir bitkinin büyüme evreleri, yapay tohumlama animasyonu, gen klonlama simülasyonu, patates hasadı filmi vs gibi); bir metin parçası, bir görüntü ya diyagram, etkileşimli bir bilgisayar simülasyonu; bir ses dosyası, örnek riler, bir laboratuvar deneyinin açıklaması vb. gibi belli bir konu ya eğitsel amaçların biri ya birkaçını karşılamak amacıyla kullanılabilen bir bilgisayar dosyasıdır [6]. Günümüzde nesnelerin genellikle Adobe Flash animasyonları biçiminde hazırlanması nedeniyle, öğrenme nesnesi denildiğinde çoklu-ortam teknolojileriyle eğitsel amaçlarla geliştirilen görüntü, film, ses ya animasyon tasarımları biçimindeki sayısal nesneler olarak görülmektedir [4]. Sonuç olarak yukarıdaki tanımlamalardan da görüleceği üzere, üzerinde tam olarak uzlaşılan bir tanım olmamakla birlikte bir kitabın bölümleri, bir harita, bir etkileşimli bilgisayar yazılımı, bir video, bir şematik çizim bir simülasyon gibi herhangi bir konuyu öğretmek ya öğrenmek için kullanılabilen ayrışık ya bağımsız sayısal bilgi parçaları birer öğrenme nesnesidirler. Öğrenme nesnelerinin eğitsel uygulamalarda yaygın şekilde kullanılmasını sağlamak için temel olarak iki gereksinim söz konusudur. Bunlardan ilki, öğrenme nesnelerinin tasarımı kullanıma hazır hale getirilmesidir. İkincisi ise kullanıcıların nesnelere kolay erişebilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla gerekli depolama, indeksleme arama mekanizmalarına ihtiyaç vardır Öğrenme Nesnesi Depoları (ÖND) öğrenme nesneleri için bu hizmetleri yürüten sistemlerdir. Bazen ÖND ların arama motorları /ya portaller gibi algılandıkları görülebilmektedir. Bu yanlış algılama söz konusu sistemlerin indeksleme arama hizmetlerinin benzerliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak öğrenme nesnelerinin arama motorları /ya portallerden aranması durumunda aşağıdaki sorunlar güçlükler ortaya çıkmaktadır: Gerçekten istenilen şeyleri bulma güçlüğü, Bulunan nesnelerde kalite günce eksikliği, İçeriğin amaçlara uyumluluk ölçütlerinin belli olmayışı, Yardım için başvuruların bulunmayışı, Eğitsel amaçlarla tasarlanılmış olmaması Oysa ÖND ları öğrenme nesnelerini genel özellikler, teknik eğitsel özellikler, kullanım hakları uzman değerlendirmeleriyle birlikte depolayan, arama kullanmayı kolaylaştıran sistemlerdir. Bu kolaylık öğrenme nesnelerinin üstri kayıtlarından ileri gelmektedir. Nesne üstri depoları, nesnelerin aranması sadece belli bir amaç için ilgili içeriği filtreleyerek seçme yoluyla içerik yönetimini kolaylaştırmaktadır. MERLOT (http://www.merlot.org), CAREO (http://careo.natera.ca), Maricopa MLX Learning Exchange (http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx), ARIADNE (http://www.ariadne-en.org), BIOME (http://biome.ac.uk/), SMETE (www.smete.org), AskEric (http://www.askeric.org) ESCOT (http://escot.org) öğrenme nesnesi depolarının başarılı örneklerinden birkaçıdır. Bu depoların çoğu genel amaçlı olup her disiplinden nesne depolamaktadır. Tarım, gıda, çevre ormancılık için özel öğrenme nesnesi depolarının sayısı ise yok denecek kadar azdır. Ancak EcoLearnIt (http://ecolearnit.ifas.ifl.edu) DELOR (http://mansvu.mans.edu.eg/delor) tarım da dahil yaşambilimleri disiplinlerine özel nesne içeriği yoğun depolardır. EcoLearnIt ABD Florida Unirsitesi [2]; DELOR ise Mısır da Mansoura Ünirsitesi tarafından geliştirilmiştir [1]. Bunların dışında Wisconsin Ünirsitesi nin WisconsinOnline deposu (www.wisc-online.com) da muhtelif tarımsal öğrenme nesneleri bulunmasına karşın tarıma özel değildir. Bununla birlikte son yıllarda LOM tabanlı tarımsal nesne depoları kullanımına ilişkin bazı çalışmalar yapıldığı da görülmektedir. CGIAR ın ARIADNE ile desteklenen CGIAR CG-Online Learning Resources. (http://learning.cgiar.org) sistemi tarımsal amaçlı üretilmiş, LOM tabanlı depo olması yanında eğitim sistemi (LCMS) özelliği de taşımaktadır [7]. Atina Tarım Ünirsitesi liderliğinde bir AB Çerçe 6 Projesi olarak geliştirilen ise (http://bioagro.aua.gr) organik tarım içeriğini depolayan ilk tarımsal nesne deposu örneklerinden bir başkasıdır [8]. Tzikopoulos arkadaşlarının 2005 yılında yaptıkları bir çalışmada [9] yaklaşık 60 depo çeşitli açılardan incelenmiştir. Araştırıcılar bu depolarda sunulan kaynaktan ancak nün doğrudan tarımla ilgili olduğunu bildirmişlerdir. Mevcut depolar arasında özel tarımsal amaçlı nesne depolarının olmayışı, özellikle informal yaşamboyu öğrenme ihtiyacının çok fazla olduğu tarım, gıda ilgili disiplinlerde nesneleri depolayacak erişimi kolaylaştıracak nesne depolarına gereksinim olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, çok disiplinli, çok dilli, IEEE LOM taslak standardına uyumlu bir öğrenme nesneleri üstri deposu olan Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu (TürkÖnde) adındaki nesne deposu tanıtılmaktadır. TürkÖnde, tarım, gıda, teriner, çevre orman disiplinleri başta olmak üzere ilgili fen mühendislik öğretimi yapan kurumlardaki

3 öğretim elemanları, öğretmenler öğrencilerin sayısal öğrenme nesnelerini depolaması, taraması, deneyim görüşlerini paylaşabilmelerini sağlama amacındadır. SİSTEM MİMARİSİ VE İŞLEYİŞ MODELİ Yazılım Mimarisi TürkÖnde, istemci katmanı, depo yazılımları katmanı depo ri katmanı olmak üzere üç katmanlı bir mimariye sahiptir (Şekil 1). İstemci Katmanı Web tabanlı istemci katmanı, kullanıcıların sistemle iletişimini sağlayan arayüzlerden oluşmaktadır. TürkÖnde yazılımları sunucu taraflı geliştirildiği için istemci tarafında herhangi bir tarayıcı kısıtlaması söz konusu değildir. TürkÖnde de kullanıcılar, üyeler, üye olmayan kullanıcılar, editörler, içerik sistem yöneticileri olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Üye olmayan kullanıcılar sistemde nesne arama, tarama, listeleme indirme yapabilmekte, ayrıca yorum mesaj ekleyebilmektedir. Üye kullanıcılar ise bunlara Veri Katmanı nesne deposu Uygulama Katmanı nesneler nesne & üstri yönetimi üyeler üyelik & oturum yönetimi üstrile r diller arama-taramalisteleme işlemleri haberler etkinlikler internet nesne dışı içerik yönetimi Roller Yönetici Editör Üye kullanıcı Üye olmayan Kullanıcı galeriler e-posta bülten,rss TürkÖnde sitesine bağlanıldığında kullanıcı tarayıcısının diline özgün içerik görüntülenmekte, ancak kullanıcı istediği dili seçebilmektedir. Şu an için Türkçe, İngilizce Almanca dil seçenekleri mevcut olup Fransızca İspanyolca üzerinde çeviri çalışmalarına da başlanacaktır. Böylece TürkÖnde nin yerel bir sistem değil küresel ölçekte bir depo sistemi olması da amaçlanmaktadır. Eğitimciler Öğrenciler Yayımcılar Çiftçiler İçerik sağlayıcılar Tasarımcılar iletişim-etkileşim yönetimi yorumlar TürkÖnde ana sayfasına ulaşan kullanıcılar rastgele seçilen TürkÖnde nesneleri, popüler nesneler, yeni nesneler, editörün seçtiği nesneler rastgele nesnelerin listelerini görmektedir. Bundan başka anasayfada güncel haber başlıkları etkinlikler takvimini yakın 3 etkinliği de izleyebilmektedir. Şekil 2 den de izleneceği üzere üst şeritte zengin bir görüntü arşivinden rastgele seçilen her sayfa erişiminde değişen tematik fotoğraflar görüntülenmektedir. Bu fotoğraf kesitleri açıklamaları ile görüntülenerek görsel rahatlatma etkisi yapmakta öğretici de olmaktadır. İstemci Katmanı nesneler <lom> <lom> ilaten nesne ekleme yorum yapabilmekte depo özel içeriğinden (nitelikli TürkÖnde nesneleri gibi) yararlanabilmektedir. Web Servisleri Diğer Depolar Şekil 1. TürkÖnde sistem mimarisi Şekil 2. TürkÖnde giriş sayfasının ekran görüntüsü Uygulama Katmanı TürkÖnde nin orta katmanı olan uygulama katmanı üye olan olmayan kullanıcıların nesne deposunda (ritabanı katmanı) arama, tarama, listeleme iletişim işlemlerini yürüten yazılım bileşenleri kapsamaktadır (Şekil 1). Yazılımlar kullanıcıların öğrenim nesnelerine ait bağlantılar açıklamaları içeren üstrileri araması, nesneleri incelemesi yüklemesini sağlayan arayüzlerden oluşmaktadır. Şekil 1 den de görüleceği üzere uygulama katmanı: Nesne üstri yönetimi, Üyelik oturum yönetimi, Nesne arama, tarama listeleme işlemleri, Nesne dışı içerik yönetimi, İletişim etkileşim yönetimi Web servisleri gibi yazılım gruplarından oluşmaktadır. Nesne üstri yönetimi yazılımları üye kullanıcılar, editörler yöneticilerin depoya nesne eklemesi eklenen nesneleri yönetmesini sağlayan yazılımlardır. Nesne üstri ekleme 4 yöntemden biri ile gerçekleştirilebilmektedir: Nesne ekleme (basit yöntem), Üstri ekleme (klasik yöntem), Üstri ekleme (TreeLom yöntemi) Üstri yükleme (yükleme yöntemi) Şekil 3 de görülen ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere nesne üstri ekleme TürkÖnde içeriğinin oluşturulması zenginleştirilmesini sağlayan arayüzler,

4 denetleyiciler editörlerden oluşmaktadır. Basit nesne ekleme, öğrenme nesnesi üstri standartları hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan üye kullanıcıların hızlı basit biçimde nesne eklemesini sağlamaktadır. Nesne ekleme işlemi ile nesneye ait genel bilgiler (başlık, anahtar sözcükler, nesne dili açıklama metni), temel teknik riler (nesne lokasyonu, nesne logosu/ekran görüntüsü, dosya formatı, işletim platformu tarayıcı gereksinmeleri), temel eğitsel özellikler (hedef kitle, yaş grubu, öğrenme kaynağı türü, kullanıcı rolü); nesne yaşam döngüsü rileri (katkı sağlayan rolü adı, sürüm bilgisi), kullanım hakları (telif, ücret, kaynak kodu mevcudiyeti) gibi rilerin girişi yapılmaktadır. Bu bilgiler kullanıcı girişleriyle sağlanmakta ancak eklenen nesneye ait üstri üstrileri (ekleyen, ekleyen rolü, ekleme tarihi, üstri dili gibi) sistem tarafından üye profilinden otomatik olarak yaratılmaktadır. Klasik yöntem ile üstri ekleme işleminde ise genel özellikler, teknik özellikler, eğitsel özellikler, yaşam döngüsü rileri, bilgi notları, sınıflama rileri, üstri üstrileri, kullanım hakları ilişkiler gibi LOM standardında yer alan tüm üstrilerin girişi yapılabilmektedir. TreeLom yöntemi ile üstri girişi, LOM standardındaki tüm rilerin ağaç yapısında hızlı, anlaşılabilir esnek girişini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, yukarıda açıklanan basit klasik yöntemlerle yapılamayan çoklu eleman yaratımı da sağlanabilmektedir. Şöyle ki, bir nesnenin aynı anda hep grafik tasarımcısı hem de editörünü gösteren üstrilerin girişi söz konusu olduğunda LOM un yaşam döngüsünde yer alan katkı ren (lifecyclecontributor) elemanından iki tane yaratmak gereklidir. TreeLom editörü, aynı XML elemanından çok sayıda parça eklenmesini sağlayabilen bir editör olduğundan LOM standardına tam uyumlu ri girişine olanak sağlamaktadır. TürkÖnde ye nesne üstri eklemek için kullanılan diğer bir yöntem ise üstri yükleme yöntemidir. Herhangi bir editör kullanılarak yerel sistemde oluşturulmuş nesne üstri dosyaları TürkÖnde deposuna yüklenebilmektedir. Depoya gönderilen üstriler LOM XML denetleyicisi tarafından LOM tasarımına uygunluk bakımından kontrol edilmekte eğer geçerli bir LOM dosyası ise içerik denetimi için editör incelemesine sunulmaktadır. Şekil 3. Nesne üstri ekleme yöntemleri (a-basit, b-klasik, c-treelom, d-yükleme) Klasik yöntem TreeLom editörü aracılığıyla üstri kaydı yapabilmek için LOM standardı hakkında yeterli bilgi deneyim sahibi olunması gerekli olabilmektedir. Bu yöntemlerin TürkÖnde

5 editörleri yöneticileri tarafından kullanılması düşünülmüştür. Üyelik oturum yönetimi, depo üyeleri rollerinin girişi, depoya giriş depodan çıkış işlemleri ile kullanıcı tercihlerinin yönetimini sağlayan yazılımlardan oluşmaktadır. TürkÖnde deposunda nesne arama, listeleme inceleme indirme işlemleri için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ancak üyelik halinde nesne üstri ekleme bazı özel servislerinden (e-bülten, haber, etkinlik rss leri gibi) yararlanma söz konusudur. Üye kullanıcılar, editör yöneticiler sisteme giriş yaptıklarında kendi nesnelerini yorumlarını yönetmek için gerekli üyelik alanı yazımlarını (nesne yorum güncelleme, silme vb) kullanabilmektedirler. Nesne arama, tarama, listeleme görüntüleme bileşenleri deponun merkezi yazılımlarıdır. TürkÖnde deposunda bulunan nesneler: Basit arama, Gelişmiş arama, LOM alanlarında arama Tam metin araması olmak üzere aranabilmektedir. Şekil 4 ten görüleceği üzere basit arama, girilen sözcük ya sözcükleri nesne başlığında arayan bir arama biçimidir. Bu arama türünde aranacak sözcükler Ve, Veya Deyimsel arama biçiminde birleştirilebilmektedir. Gelişmiş arama, nesne başlığı, nesne açıklaması, anahtar sözcükler, disiplinler, katkı sağlayıcılar (yazar, editör, tasarımcısı vb), teknik format (görüntü, uygulama, sunu vb), son kullanıcı rolü (öğrenci, öğretmen vb) alanları üzerinde arama yapabilmeyi sağlayan bir arama türüdür. Bu arama türünde, yukarıdaki alanların biri, birkaçı ya tümünde girilen rilere göre filtreleme yapılarak arama gerçekleştirilir. Alanların hiçbirine ri girmeden arama yapılırsa tüm nesnelere ait üstriler listelenmektedir. LOM alanları üzerinde arama çok güçlü bir arama türüdür. Kullanıcıya nesne üstrilerinden herhangi birinde arama olanağı sunmaktadır. Üzerinde arama yapılacak alanlar seçildikten sonra arama yapılacak sözcükler Ve, Veya Deyimsel arama seçenekleriyle eşlenerek arama gerçekleştirilmektedir. Son olarak tam metin aramasında girilen sözcük ya sözcükler herhangi bir alan türü kısıtlaması olmaksızın tüm üstri elemanlarında aranmakta depoda arama ölçütüne uyan üstri dosyaları listelenmektedir. Şekil 4. Nesne arama işlemleri (a-basit, b-gelişmiş, c-üstri alanlarında, d-tam metin)

6 Nesne tarama, Şekil 5 ten görüleceği üzere nesnelere disiplin ya kategori temelli erişmeyi mümkün kılan bir nesne bulma seçeneğidir. Bu seçenekte nesnelerin ait oldukları üst disiplinlerden alt disiplinlere doğru ilerleme yaparak üstrilerin bulunması sağlanmaktadır. TürkÖnde nin mevcut beta 1.0 sürümünde nesne disiplinlerinin oluşturulmasında AGRICOLA [10] tarımsal sınıflaması uygulanmış, ayrıca nesneler üstrilere AGRICOLA kategori haritası üzerinden erişmek için gerekli yazılımlar da geliştirilmiştir. Böylece üst disiplin-alt disiplin navigasyonu yerine doğrudan istenilen disipline kategori haritası üzerinden kolay erişim olanağı da oluşturulmuştur. TürkÖnde yalnızca bir nesne deposu değil aynı zamanda hafif bir portal mimarisiyle geliştirilmiştir. Bu nedenle depoda haberler etkinlikler de yayınlanmaktadır. Tarım, terinerlik, gıda, çevre, orman disiplinleri başta olmak üzere yaşambilimleri ile ilgili günlük haberler etkinliklerin taranması, yayınlanması yönetimini sağlayan yazılımlar diğer depoların bağlantıları gibi nesne dışı içeriğin yönetilmesini sağlayan yazılımlar da TürkÖnde deposunun mimari bileşenlerden biridir. İletişim etkileşim yazılımları, TürkÖnde nin ebültenleri, rss yemleri, konuk defteri, tartışma yorumlar ile kullanıcılarla e-posta iletişimlerini sağlamaktadırlar. Beta 2.0 aşamasında devreye alınacak olan e-bültenler ile rss yemleri üye kullanıcılara günlük olarak e-posta haber rss leri şeklinde günlük olarak ulaştırılması planlanmaktadır. TürkÖnde nin diğer depolarla federatif çalışması da öngörülmüştür. Üstri değişimini yürüten TürkÖnde Web servisleri diğer nesne üstri depolarında bulunan kayıtları toplamakta ya hasat etmektedir. Beta 2.0 aşamasında hizmete konulacak olan Web servisleri uluslararası kabul görmüş iletişim kurallarıyla temel uyumluğa dikkat edecek şekilde temel haritalama çapraz-adımlama fonksiyonlarını da dikkate alacaktır. İşbirliği yapılan diğer depolara TürkÖnde deposundaki üstri kayıtlarını transfer edilecektir. Şekil 5. Nesne dizinleri kategori haritası (a- Nesne üst dizinleri, b-kategori haritası) TürkÖnde de nesnelere erişmek için disiplinler, nesne başlıkları, depoya kayıt tarihleri, popülerite (erişim sayıları) editöryel puanlarına göre muhtelif listeleme seçenekleri de sunulmaktadır. Gerek arama, gerek tarama gerekse listeleme yöntemlerine bulunan nesnelere üstrilerine farklı yöntemlerle ulaşmak mümkündür. Şekil 6 dan da görüleceği üzere nesneler üstrileri form görünümümde xml dosyası biçiminde izlenebilir. Veri Katmanı TürkÖnde nin üçüncü katmanı ri katmanıdır. Veri katmanı 4 bileşenden oluşmaktadır: Veritabanı Nesne ambarı Üstri ambarı Translasyon sistem rileri TürkÖnde ritabanı nesneler, yorumlar, haberler, etkinlikler, konuk defteri, üyeler roller gibi tablolar, depolanmış işlemler sorguları içermektedir. TürkÖnde ye kayıt edilen nesneler depo nesneleri harici nesneler olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. TürkÖnde nesneleri depo içerik sağlayıcılarca oluşturulan özgün nesnelerdir. TürkÖnde nesneleri TürkÖnde yönetimi üye içerik tasarımcıları tarafından geliştirilmekte TürkÖnde nesne ambarında depolanmaktadır. Bu nesneler listelendiğinde yerel nesne olarak işaretlenmektedir.

7 Şekil 6. Nesne listeleme görüntüleme (a-nesne listesi, b-özet üstri, c-üstri, d-üstri XML) Gerek yerel gerekse uzak nesne olsun TürkÖnde ye kaydedilen nesne üstrileri LOM şemasına göre oluşturulan nesne üstri ambarında depolanmakta nesne listelerinden erişilebilmektedir. TürkÖnde deposu çok dilli olduğundan arayüzler, kategoriler, LOM standart vokabülerlerine ait translasyonları içermektedir. Translasyon dosyaları kullanıcının dillerine ait sözlükleri içeren XML biçimli belgelerdir. TürkÖnde deposunun ri katmanında ayrıca tasarım arayüzlerde kullanılan muhtelif görüntü, video ikon galerileri de bulunmaktadır. Geliştirme Araçları Teknolojiler TürkÖnde de iş mantığının kodlanması uygulamaların geliştirilmesinde MS.NET, XML DOM, AJAX teknolojileri kullanılmıştır. Sistem uygulamaları C# dili istemci betikleri ise JScript ile geliştirilmiştir. Web bileşenlerinin geliştirilmesinde XHTML, DHTML, CSS XSLT teknolojileri standartlarına başvurulmuştur. Sistem, MS Windows Serr platformunda IIS Web sunucu yazılımı ile çalışmaktadır. Sistem ritabanı olarak MS SQL Serr 2000 kullanılmıştır. Editöryel İşleyiş Kalite Ölçütleri TürkÖnde'ye kaydedilen üstriler için inceleme denetim işlemleri yapılmaktadır. İnceleme işlemleri şimdilik proje yönetimince yapılıyor olmasına karşın ilerde konu editörleri alan uzmanlarınca yapılması planlanmaktadır. İnceleme işlemi bilimsel dergilerde yapılan inceleme işlemine benzerlik göstermektedir. TürkÖnde sistem yöneticileri üye kullanıcılar tarafından sisteme iletilen üstrileri ilgili disipline göre bir konu uzmanı editöre yönlendirmektedir. Konu uzmanları kendine atanan değerlendirme görevleri için e-posta ile de haberdar edilirler. Editörler sisteme giriş yaptığında gönderilen nesnelere ait üstrileri görür. Konu editörleri gerekli gördüğü yerlerde teknik düzeltmeler yapabilirler nesnenin kalitesine göre bir arasında bir puan rirler. Editöryel puanı 5/10 olan üstriler depo üstri ambarına transfer edilerek yayınlanır. Editörün seçtiği nesneler her görüntülendiğinde görüntülenme sayısı arttırılmakta editöryel puana ulaşıldığında ise editöryel tercihli gösterimi sonlandırılmaktadır. TürkÖnde de yayınlanan nesneler için aşağıdaki ilkeler temel ilkeler olarak dikkate alınmaktadır:

8 İçerik: İçerik eğitim amaçlı güncel olmalıdır. İmla gramer hataları içermemelidir. Eğitsel düzey: Nesnenin eğitsel kalitesi öğrenciyi teşvik edici olmalıdır. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı olmalıdır. Yaygın kullanılabilirlik: Nesne yaygın bilgisayar yazılım donanımı ile kullanılabilir olmalıdır. Yeniden kullanılabilirlik: Nesne farklı işletim platformları amaçları için kolayca kullanılabilir erişilebilir olmalıdır. Mümkün olduğunca birinci düzeyde (atomik yapıda) olmalıdır. Tasarım kalitesi: Nesneler hatasız çalışmalı, izleme için gerekli dümen (navigasyon), etkileşim kolay anlaşılabilirlik tasarımına sahip olmalıdır. Standartlara uyumluluk: Nesne üstrileri LOM standardında oluşturulmalıdır. İşletme Sürdürülebilirlik Deponun örgütlenme işleyiş modeli üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Deponun çekirdeğini oluşturan donanım TÜBİTAK proje desteği ile sağlanmış yazılım proje ekibince geliştirilmiştir. Ancak, bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliği için kurumsal finansal desteğe ihtiyaç söz konusudur. Bu amaçla muhtelif modellerin çalışılması gereklidir. TürkÖnde sisteminin, eğitim-öğretimle ilgili tüm kurum kuruluşlar ile bireyler tarafından İnternet üzerinden açık erişimle kullanılması planlanmıştır. Bu tür açık sistemlerin hizmete alındıktan sonra idame ettirilmeleri sürekli geliştirilmeleri gereklidir. Çünkü TürkÖnde gibi bir sistemin hizmete alınmasını takiben belirli bir işletme maliyetinin ortaya çıkacağı ortadadır. İşletim maliyetini karşılamak sistemin teknik içerik bileşenleri açısından sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli yaklaşımlar düşünülebilir. Sistemin kamu yararı ön planda tutularak ticarileştirilmesi, sistem işletiminin TÜBİTAK ULAKBİM benzeri bir kuruluşa devri ya da ünirsiteler arası sözleşme esasına göre bir konsorsiyum tarafından sahiplenilmesi işletilmesi düşünülebilecek yaklaşımlardan bazılarıdır. Bu nedenle, bu yaklaşımlardan hangilerinin uygulanabilir ya kabul edilebilir olduğunu belirlemek üzere proje sona erdikten sonra TÜBİTAK ünirsiteler ile görüşülecektir. Yukarıda anılan sürdürülebilirlik çözümlerinin gerçekleşmemesi durumunda sistem, Çukurova Ünirsitesi Ziraat Fakültesi Biyometri Genetik Anabilim Dalı çalışılacaktır. tarafından idame ettirilmeye Mevcut Durum İstatistikler Henüz beta 1.0 aşamasında olan TürkÖnde sisteminin sunucusu Çukurova Ünirsitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü nde tutulmaktadır. Depo adreslerinde hizmet rmektedir. TürkÖnde Beta 1.0 sürümü 8 Ağustos 2007 de hizmete alınmış Google arama motoruna kaydı yapılmıştır. Tablo 2 de görülen istatistiklerden anlaşılacağı üzere, iki aydan daha az bir süre içinde, kapsamlı bir tanıtım duyuru işlemi yapılmadığı halde, ana sayfaya erişim sayısı nin üzerindedir. Eylül ayının ilk yarısında erişim sayısı i geçmiştir. Bu değerlerin %75 i test amaçlı erişimler olmakla birlikte erişim istatistikleri saat 22 gibi kullanım düzeyinin çok düşük olduğu bir zamanda anlık aktif kullanıcı sayısının 6 gibi bir rakam olması öğrenme nesnesi depolarına talep olduğuna işaret etmektedir. TürkÖnde deposunda şu an için proje yönetimince girilen 270 nesne üstrisi 69 TürkÖnde nesnesi kayıtlı durumdadır. Tarım, gıda, çevre terinerlik disiplinlerinin muhtelif alanlarında kullanılabilecek öğrenme nesneleri Web ten tarama yoluyla belirlenmiş sisteme kaydı gerçekleştirilmiştir. Bu üstriler tam olarak eğitsel özellikleri açısından incelenmemiş ancak teknik özelliklerinin ayrıntılı biçimde kaydı gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 den inceleneceği üzere 270 nesnenin 2651 kez incelendiği nesne başına ortalama izlenme sayısının 9 olduğu görülmektedir. Beklenin aksine kullanıcıların üstrilerle daha az ilgilendikleri toplam 652 ortalama 3 kez üstri izlendiği görülmektedir. Bu, kullanıcıların henüz üstri nesne kavramına yabancı olduklarının bir göstergesidir. Toplam üstri sayısı 270 Nesne izlenme toplamı 2651 Nesne izlenme ortalaması 9 Üstri izlenme toplamı 652 Üstri izlenme ortalaması 3 TürkÖnde nesneleri toplamı 69 TürkÖnde nesneleri izlenme toplamı 999 TürkÖnde nesneleri izlenme ortalaması 14 Tablo 1. TürkÖnde Nesne Üstri İstatistikleri ( itibariyle) Anlık aktif ziyaretçi sayısı ( saat 22.00) Günlük ziyaretçi sayısı ( ) 6 388

9 Aylık ziyaretçi sayısı ( ) Toplam ziyaretçi sayısı ( ) Tablo 2. TürkÖnde anasayfa erişim istatistikleri Depoda kayıtlı TürkÖnde nesnelerinin sayısı 69 dur. TürkÖnde nesnelerine rağbetin daha yüksek olduğu yaklaşık 1000 kez incelendikleri ortalama izlenme sayısının ise 14 olduğu görülmektedir. Bu değerin genel izlenme ortalamasına göre 5 kat daha fazla olması TürkÖnde nesneleri çekiciliğinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, kalite sunuş biçimleri yüksek nesnelerin depolar aracılığıyla sunulması halinde kayda değer bir nesne ekonomisi dağıtımının gerçekleşebileceğidir. TARTIŞMA VE SONUÇ E-öğrenme sistemlerinde kaliteli öğrenme materyali eksikliği ya yokluğu en temel sorunlardan biridir. E-öğrenme materyali genelde öğretim üyelerinin geliştirme sürecine bireysel katkıları bazı kısıtlı proje üretimleriyle kapatılmaya çalışılmaktadır. TürkÖnde bu açıdan yerel küresel olarak tarımsal e-öğrenme uygulamalarının başarısında rekabet edebilirliğinde başlıca etken olan öğrenme materyalinin sağlanması eğitsel uygulamalarda kullanılmasında ilk adımlardan biri olarak görülebilir. Sistemin sağlayabileceği ülkesel yararlar: Öğrenme materyalinin ağ üzerinden erişilen bir merkezde toplanması, tanıtılması yönetimi, Materyal geliştirmede tekrarların önlenmesi yoluyla ulusal kaynak tasarrufu, Yüksek kalitede öğrenme materyali üretilmesi paylaşılması, Ulusal uluslararası öğrenme materyali değişiminin sağlanması şeklinde özetlenebilir. TürkÖnde yaşam bilimlerinde eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine, uzaktan öğretim uygulamalarının yaygınlaşmasına, eğitsel ürünlerin ulusal uluslararası düzeyde tanıtımına erişimine olanak sağlayan öncü sistemlerden biri durumundadır. Öğrenme nesnesi depoları özellikle ABD Kanada başta olmak üzere Avustralya, Singapur FP projeleri kapsamında AB de de geliştirilmeye başlanmış olmakla birlikte ülkemizde TürkÖnde deposuna benzer sistemler tarım bir yanan diğer alanlarda da henüz mevcut değildir. TürkÖnde yeni öğrenme spesifikasyonları standartları üzerinde çalışan ADL, IMS Global gibi organizasyonlar IEEE LTSC gibi grupların geliştirmiş olduğu yeni öğrenme teknolojisi kavramlarının uygulamadaki ilk örneklerindendir. Ayrıca bazı özel tasarım içerik özellikleri ile de yenilikçi bazı yaklaşımlar örneklemektedir. Öğretici görüntü itişi, Kullanıcılara özel temalar Gelişmiş arama özellikleri Çoklu dil kültür desteği Haber etkinlik duyuruları Nesne sunuşlarındaki zengin varyasyon TreeLom desteği LOM standardına uyumluluk Disipliner odaklanma Öğrenme destek sistemi olarak TürkÖnde ile amaçlanan beklenenlerin gerçekleşebilmesi, başta ziraat teriner fakülteleri olmak üzere çevre, orman, gıda, biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik, genetik vb. diğer disiplinlerde eğitim-öğretim yapan kurum/kuruluşların sistemi kullanma sisteme katkıları yani benimsemeleri oranında olabileceği ortadadır. Bunun için çok etkin şekilde farkındalık yaratmak, çalışma grupları oluşturmak gereklidir. Bu amaçla, TürkÖnde nin beta 1.0 sürümünden başlamak üzere ilgili fakülte dekanlıklarıyla yazışılarak destek katkı istenmesi proje aşamalarından biri olarak düşünülmüştür. Bunun yanında, sistem kullanıcı uzayının gelişmesine katkıda bulunacağından bilimsel etkinlikler, kongreler, sergi fuarlara da iştirak edilerek sistem tanıtımı yapılacaktır. Sistemin gelecek sürümlerinin e-öğrenme uygulamalarında kullanılması e-öğrenme sistemleriyle bütünleşmesini (nesne edinme, standart içerik paketleme, farklı LMS/LCMS sistemleriyle birlikte çalışabilirliği) örnekleyen iyi uygulama örnekleri dokümantasyonlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bunlardan biri EcoLearnIt [3] deposundaki benzer nesne yaratma araçlarının geliştirilmesidir. Sonuç olarak TürkÖnde nin modifiye edilmiş kapasite açısından geliştirilmiş başka sürümleri diğer disiplinlere örnek altlık oluşturabileceğinden genelde ağ tabanlı eğitim teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı kapasite genişleme etkisi yaratabilecektir. TEŞEKKÜR TürkÖnde, Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 106O829 nolu Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu (TürkÖnde) başlıklı TOVAG Hızlı Destek Projesi kapsamında desteklenmiştir. Teşekkür ederiz.

10 KAYNAKÇA Gahien, A.K. et al (2006). The Distributed Egyptian Learning Object Repository (DELOR). E-Learning Unit, Mansoura Unirsity. (Retried from on ) Grunwald, S., Hoor, B. (2006). A digital repository of Reusable Learning Objects - EcoLearnIT. Soil and Water Science Research Forum, Gainesville, FL Sept. 15, (Retried from f on 13th Sep on ) Grunwald, S. Daroub, S. (2007). E-deliry Tools and Distance Education. Proceeding of Indo-US Workshop on Innovati E-technologies for Distance Education and Extension/Outreach for Efficient Water Management, March 5-9, 2007, ICRISAT, Patancheru/Hyderabad, Andhra Pradesh, India. (Retried from dsabine_e-deliry_tools_paper.pdf on ). Han, Y. (2006). GROW: Building a High-quality Civil Engineering Learning Object Repository and Portal. ARIADNE Issue 49 October 2006, (Retried from on ) IEEE LTSC (2002). IEEE , Draft Standard for Learning Object Metadata, IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC, 15 July 2002) (Retried from raft.pdf on ) Kelly J., Introducing Learning Objects Tutorial. (Retried from ) ns_files/103_intro_lo_tutorial/103_intro_lo_tutorial_introdu ction.htm on ). Paisley, C. (2006). Making agricultural training and education resources accessible. Project sheet in Int. Journal of Education and Delopment using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2(3): (Retried from id=1352&article=213&mode=pdf on ) Sideridis, A.B., Costopoulou, C.I., Patrikakis, C.Z., Manouselis,N., Stalides, G. (2005). An eservices System to support information exchange among the agricultural community. In Proc. of the 2005 EFITA/WCCA Joint Congress on "IT in Agriculture", Vila Real, Portugal, July 25-28, Tzikopoulos, A., Manouselis, N., Yialouris, C., Costopoulou, C., Sideridis, A. (2005). Instigating Digital Learning Repositories Corage of Agriculture-related Topics in Proc. of Int. Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (Eds, Z. Cebeci et al.), pp October 12-14, 2005, Adana, Turkey. USDA NAL (2006). USDA National Agricultural Library Agricultural Online Access (AGRICOLA) Subject Category Codes, Last modified Nov 03, 2006 (Retried from on ). Wiley D. (ed.). (2000). Instructional Use od Learning Objects, Online Book. (Retried from on ). ÖZGEÇMİŞLER Zeynel Cebeci yılında Giresun da doğdu yılında Çukurova Ünirsitesi Ziraat Fakültesi nden mezun oldu. Yüksek lisans doktora öğrenimi sırasıyla yılında Çukurova Ünirsitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde tamamladı yılında Çukurova Ünirsitesi Ziraat Fakültesi Biyometri Genetik Anabilim Dalı na profesör olarak atandı ten 2000 e kadar Çukurova Ünirsitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü nde müdür yardımcısı arasında ise müdür olarak çalıştı. Aynı yıllarda Çukurova Ünirsitesi Enformatik Bölüm başkanı olarak ta görev aldı. Halen Çukurova Ünirsitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Biyometri Genetik Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yoldaş Erdoğan yılında Sivas ta doğdu yılında Trakya Ünirsitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Halen, Çukurova Ünirsitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı nda yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir. Çukurova Ünirsitesi Enformatik Bölümü nde okutman olarak çalışmaktadır..net teknolojileri, C# programlama, XML HTML tabanlı uygulama geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır. E-öğrenme yönetim sistemleri öğrenme nesneleri konusunda araştırma geliştirme çalışmaları bulunmaktadır. Murat Kara yılında Ankara da doğdu yılında Çukurova Ünirsitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü nden mezun oldu yılında Çukurova Ünirsitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı nda başlamış olduğu yüksek lisans öğrenimini 2004 yılında Açık Kaynak Kodlu E-Öğrenme Sistemi Geliştirme başlıklı çalışmayla tamamladı. Halen Çukurova Ünirsitesi Enformatik Bölümü nde okutman olarak çalışmakta e-öğrenme sistemleri Web teknolojileri üzerinde araştırma-geliştirme çalışmaları sürdürmektedir. Kaynak göstermek için: Cebeci, Z., Erdoğan, Y., Kara, M. (2007). TürkÖnde: Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu. 24. Ulusal Bilişim Kurultayı Kasım 2007,

Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu

Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu Damla Öceş 1, Zeynel Cebeci 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyometri-Genetik A.B.D damlaoces@windowslive.com,

Detaylı

Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Adana Turkey

Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Adana Turkey Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 01330 Adana Turkey cebeciz@gmail.com Organik Tarım Eğitiminde Çokdilli Öğrenme Kaynaklarının Kullanımı Çalıştayı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Tarımda IEEE LOM Öğrenme Nesnesi Üstverisi Uygulamaları

Tarımda IEEE LOM Öğrenme Nesnesi Üstverisi Uygulamaları Tarımda IEEE LOM Öğrenme Nesnesi Üstverisi Uygulamaları ÖZET Bu çalışmada, IEEE LOM öğrenme nesnesi üstveri standardı, LOM üstveri modeli elemanları, üstveri dosyalarının yapısı ve oluşturulması ile üstveriler

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Yazılımlarının İncelenmesi

Yazılımlarının İncelenmesi LMS (Learning Management System) Yazılımlarının İncelenmesi Fulya Sarı Apple Bilkom Bilişim Eğitim Teknolojisi Danışmanı LMS CMS LCMS Uzaktan Eğitim LMS Karşılaştırması Uzaktan eğitimi geliştirme ortamı

Detaylı

Moodle-IST Kullanım Klavuzu

Moodle-IST Kullanım Klavuzu Moodle-IST Kullanım Klavuzu 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖYS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve Moodle Nedir?...3 2. Sisteme Giriş...4 2. Ders Takibi...5 4. Ödev yükleme...7 2 1. ÖYS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve Moodle

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği Yenilikleri Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği 21 Aralık 2006 Yenilikleri İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri

Detaylı

Pardus. A. Murat Eren, 25 Mart Pardus Geliştiricisi. Pardus Yenilikleri Sık Sorulan Sorular

Pardus. A. Murat Eren, 25 Mart Pardus Geliştiricisi. Pardus Yenilikleri Sık Sorulan Sorular Pardus A. Murat Eren, meren@pardus.org.tr Pardus Geliştiricisi 25 Mart 2007 İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 3 Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 3 Neden? Nasıl? Neden? Ana sözleşme Pardus, UEKAE tarafından, bilişim

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Learning Management System (LMS) KULLANIM KLAVUZU OCAK-2017 TOKAT i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GENEL BİLGİLER... 1 2. EĞİTİMCİ

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) KULLANIM KILAVUZU 2013 İÇERİK Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında Genel Bilgi...3 Uzaktan Eğitim Merkezi

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

BĠR E-ÖĞRENME UYGULAMASI: BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ BĠLĠNÇLENDĠRME Asım Gençer GÖKCE Uzman Araştırmacı

BĠR E-ÖĞRENME UYGULAMASI: BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ BĠLĠNÇLENDĠRME  Asım Gençer GÖKCE Uzman Araştırmacı BĠR E-ÖĞRENME UYGULAMASI: BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ BĠLĠNÇLENDĠRME www.bilgimikoruyorum.org.tr Asım Gençer GÖKCE Uzman Araştırmacı 08 Haziran 2011 Gündem Proje Hakkında Projenin Amacı Projenin Genel Yaklaşımı Kapsam

Detaylı

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 Akademik Dünyada Özgür Yazılım Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 1 Özgür Yazılım Nedir? Neden Özgür Yazılım? 2 Masaüstü İşletim Sistemi Ofis Uygulamaları 3 Görüntüleme 4 Bilimsel Araçlar Octave SciLab R

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı

Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı Aralık, 2012 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 En İyi 6 Açık Kaynak Öğrenme Yönetim

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

Pardus. Erkan Tekman, T. Barış Metin. 18 Mayıs 2006. Ulusal Dağıtım Projesi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü. Pardus için 10 Neden

Pardus. Erkan Tekman, T. Barış Metin. 18 Mayıs 2006. Ulusal Dağıtım Projesi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü. Pardus için 10 Neden için 10 Neden Çözümleri : Kim için? Ulusal Dağıtım Projesi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü TÜBİTAK 18 Mayıs 2006 İçerik için 10 Neden Çözümleri : Kim için? 1 İsim Neden? Nasıl? 2 için 10 Neden

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi Akademik Bilişim 2013 XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Karabük omenemencioglu@karabuk.edu.tr, esonuc@karabuk.edu.tr, ismail.karas@karabuk.edu.tr,

Detaylı

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YUNUS AYDIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ HAZİRAN 2017 EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Millî Eğitim Bakanlığının, eğitimde teknoloji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Akademik Bilişim 2012 Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi Akademik kütüphaneler Web siteleri üzerinden birçok

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır? AJAX. Tahir Emre KALAYCI. Sunucu Yazılım Teknolojileri

AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır? AJAX. Tahir Emre KALAYCI. Sunucu Yazılım Teknolojileri nedir? Sunucu Yazılım Teknolojileri nedir? Gündem 1 nedir? 2 XML 3 nedir? nedir? : Asynchronous JavaScript and XML Yeni bir teknoloji değil, daha çok bir yöntembilim, teknik, tasarım deseni. RIA = Zengin

Detaylı

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir.

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. ENTEGRE ŞERİT ÜRETİM YAZILIMI Octopus BS Entegre Şerit Üretim Yazılımı Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. Ham döküm girişi

Detaylı

Online Yönetilebilir Hakemli Makale Takip Sistemi

Online Yönetilebilir Hakemli Makale Takip Sistemi Online Yönetilebilir Hakemli Makale Takip Sistemi Sistem temel olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır: 1- Hakemli bir akademik derginin ihtiyacı olan ve tamamen web üzerinden yönetilen makale takip sistemi

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Esra G. Kaygısız

Detaylı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezun Takip Sistemi. Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM Bilgisayar Programcılığı Prog.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezun Takip Sistemi. Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM Bilgisayar Programcılığı Prog. MEZUN TAKİP OTOMASYONU Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezun Takip Sistemi Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM Bilgisayar Programcılığı Prog. Program Başkanı BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ, BİLGİSAYAR

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 EBA Eğitim Bilişim Ağı 2 EBA Yenilikler Yeni EBA, 1 Aralık 2016 itibarıyla yayına başladı. Yeni EBA öğretmen ve öğrencilerin hizmetine yeni

Detaylı

Kurulum 14 FTP ye Bağlanmak ve Dosyaları Atmak 14 Veritabanı Oluşturulması ve Bağlanıp Kurulumun Tamamlanması 15

Kurulum 14 FTP ye Bağlanmak ve Dosyaları Atmak 14 Veritabanı Oluşturulması ve Bağlanıp Kurulumun Tamamlanması 15 vii 1 İçerik Yönetim Sistemi Nedir? 2 WordPress Nedir? 2 WordPress Kısa Tarihi 3 WordPress Gücünü Nereden Alıyor? 3 WordPress ile Neler Yapabiliriz? 4 Kişisel Blog 4 Kurumsal Blog 4 Kurumsal Site 4 Tanıtım

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

Çevrimiçi İçerik Geliştirme

Çevrimiçi İçerik Geliştirme Çevrimiçi İçerik Geliştirme Ebru Çolakoğlu Buga Atılım Üniversitesi Gündem E-öğrenme ve çevrimiçi içerik Öğrenme nesnesi Nesne kavramı Tanımı Özellikleri Türleri Örnek çalışma İçerik geliştirme yazılımları

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için elektronik ortamda çeşitli geniş kapsamlı çözüm yollarımızı sunmaktayız Hakkında Her müşterimiz için, her türlü e-öğrenim

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Yardım Masası Kullanım Klavuzu

Yardım Masası Kullanım Klavuzu Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of REACH Regulation REACH tüzüğünün uygulanması için teknik destek projesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin

Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin 2012 İzmir E-ÖĞRENME VE MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI ÖNSÖZ Bu çalışma; E-öğrenme ve Moodle konusundaki literatür

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci e-öğrenme malzemeleri geliştirme, yayınlama, kontrol ve güncelleme süreçlerini tasarlar, yönetir. Hazırlanacak olan

Detaylı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı 1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı Metodolojisi üzerinde durduğumuz çalışman Eğitim altyapısını gerçekleştirmek: Proje iki ana parçadan oluşacaktır. Merkezi Altyapı Kullanıcı Arabirimi

Detaylı

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu ÖNSÖZ Akademik LMS (ALMS), Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı