T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1991 CUMARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1772 Milletlerarası Andlaşma NATO Ortak Altyapı Programı çerçevesinde temin ve tesis edilecek olan 2 nci ve 3 üncü Ordu Bölge Muhabere Sistemleri için alınan CF-109 Demet Kripto cihazlarının İtalya'dan Türkiye'ye sevki konusunda adıgeçen ülkeyle akdedilen ekli Teknik Düzenleme'nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 22/4/199I tarihli ve MGNA-III/3578 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER V. DİNÇERLER G. TANER C. ÇİÇEK Devlet Bakanı Devlet Bakam V. Devlet Bakam Devlet Bakanı I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. KEÇECİLER M.TAŞAR K. AKKAYA H. ÖRÜÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. O.SUNGURLU M. YAZAR A. AKSU M.YAZAR Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. A. KAHVECİ A. AKYOL H. ÖRÜÇ H. ŞIVGIN Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı V. Sağlık Bakanı C. TUNCER L. KAYALAR 1. AYKUT Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ş. YÜRÜR T. GEMALMAZ N. K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : içindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : TÜRKİYE CUMHURlYETİ HÜKÜMETİ ADINA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE İTALYA MİLLİ GÜVENLİK TEŞKİLATI ADINA İTALYAN ASKERİ İSTİHBARAT VE GÜVENLİK SERVİSİ (SISMI) ARASINDA 2 NCİ VE 3 ÜNCÜ ORDU BÖLGE MUHABERE SİSTEMLERİ İÇİN ALINAN CF-109 DEMET KRİPTO CİHAZLARININ TÜRKİYE'YE ŞEVKİ KONUSUNDA TEKNİK DÜZENLEME MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE İTALYAN ASKERİ İSTİHBARAT VE GÜVENLİK SERVİSİ (SISMI) ARASINDA TEKNİK DÜZENLEME İMZA SAYFASI T.C.HÜKÜMETİ (İMZALI) NAMINA MİLLİ GÜVENLİK TEŞKİLATI NAMINA (İMZALI) Ergin ÖNÜR Hava Tuğgeneral NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARİH : 22 ŞUBAT 1991 Fulvio MARTINI Koramiral İTALYAN Askeri Haberalma ve Güvenlik Servisi Başkanı İTALYA SAVUNMA BAKANLIĞI TARİH : 8 ŞUBAT GİRİŞ İTALYA Savunma Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı CF-109 Demet Kripto Cihazları Alımı için MSB.lığına gerekli yardım ve NATO üyesi olarak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Teknik Düzenlemenin aşağıdaki hükümleri konusunda anlaşmışlardır. 2. İLGİLER a. CM (55) 15 (Final) Dokümanı. b. MC-74/1 Dokümanı. c. AMSG-293E Dokümanı. d. AMSG-505 Dokümanı. 3. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI a. İlgi (2.b) ile belirtilen MC-74/1 Dokümanının hükümlerinin uygulanması konusunda, SISMI, MARCONIITALIANA S.p.A. Firmasınca üretilen CF-109 Demet Kripto Cihazlarının Alımı için MSB.lığına yardımcı olmayı kabul eder. b. CF-109 Demet Kripto Cihazlarının alımında mali ve ticari hususlar MSB.lığı ile MARCONI ITALIANA S.p.A. Firması arasında doğrudan temaslarla yürütülecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 c. İNGİLİZ (Muhabere Emniyeti) COMSEC Yetkilileri CF-109 Demet Kripto Cihazlarında kullanılan CCM-100 Kriptolojik Modülleri ve ilgili malumat hakkında tasarruf sahibidir; ancak anılan modül ve bilgilerin MSB.lığına satışı konusunda gerekli izni vermişbulunmaktadır. Bu yüzden, gerek TED/PERTH Kriptolojiği, gerekse bu lojiğin kullanıldığı CCM-100 Modüllerinin sağlanması SISMI'nin yetkisi dışındadır. d. SISMI; (1) MSB.lığının CF-109 Demet Kripto Cihazları için ihtiyaç duyacağı kripto anahtarlarının üretimini sağlayacak ve üstenci MARCONIITALIANA S.p.A. Firmasınca özel olarak tasarımı yapılıp gerçekleştirilecek bir sistemin MSB.lığına satışına izin verir. (2) İTALYA içinde ve İTALYA'dan TÜRKİYE'ye cihazların şevki için üstenci tarafından önerilecek bir taşıyıcı firmanın ilgi dokümanlar doğrultusunda incelenip onayını vermeyi ve bu işlemden doğacak sorumlulukları üstlenmeyi kabul eder. e. MSB.lığı; (1) MARCONI ITALIANA S.p.A. Firmasınca üretilen CF-109 Demet Kripto Cihazlarının TÜRKİYE Cumhuriyeti için ve NATO kullanımı amacıyla, TÜRKİYE'nin NATO üyeliği doğrultusunda kullanılacağını garanti eder. (2) MARCONI ITALIANA S.p.A. Firması ve SISMI tarafından sağlanacak her türlü malzeme ve bilginin ilgili NATO Güvenlik Kural ve Prosedürlerine göre ve özellikle ikinci maddede verilen ilgiler doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alacağını taahhüt eder. (3) Üstenci firmanın sağlayacağı bilgiler için ticari gizlilik kurallarına uyacağını taahhüt eder. (4) Bu proje kapsamında, tereddüt oluşan/kaybolan her türlü malzeme ve/veya bilgi hakkında SISMI'yi haberdar edeceğini taahhüt eder. (5) Bu anlaşma kapsamında sağlanacak her tür gizlilik dereceli malzeme ve bilgi SISMI ile MSB.lığının denetiminden geçecektir. (6) Bu anlaşma hilafına doğabilecek anlaşmazlıklar ya SISMI ile MSB.lığı arasında doğrudan temaslarla, ya da başka bir anlaşma ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. SISMI ile MSB.lığı arasında bu anlaşma hilafına doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için herhangi bir Uluslararası Kuruluş Kural ve Prosedürüne başvurulmayacaktır. 4. YÜRÜRLÜK TARİHİ Bu anlaşma her iki taraf temsilcilerinin imzasından sonra, TÜRK Hükümeti'nce onayını müteakip, Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer. 5. BİTİŞ TARİHİ Bu anlaşma, konu projenin devamı süresince, bir yıllık süre ile ancak bir yıl sonunda otomatik olarak yenilenerek geçerli olacak; anlaşmayı imzalayan her iki tarafın karşılıklı mutabakatı ile daha önce de sonlandırılabilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla: 3

4 Sayfa ; 4 RESMİ RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN ITALIAN MILITARY INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE (SISMI) ON BEHALF OF NATIONAL SECURITY AUTHORITY AND MINISTRY OF DEFENCE, TURKEY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY FOR COOPERATION IN THE PROVISION OF BULK ENCRYPTION CF-109 FQUIPMENT FOR 2ND AND 3RD TURKISH ARMIES FOR THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN SISMI AND MOD-TU SIGNATURE PAGE FOR NATIONAL SECURITY AUTHORITY Ergin ÖNÜR Fulvio MARTINI Brigader General, TUAF Vice Admiral Chief Director NATO Infrasructure Department Military Intelligence and Security Service MINISTRY OF DEFENCE, TURKEY MINISTRY OF DEFENCE, ITALY DATE : 22/2/1991 DATE : 8/2/ I N T R O D U C T I O N To assist MOD TURKEY in meeting his requirements as NATO member for Bulk Encryption CF-109, SISMI ITALY and Ministry Of Defence TURKEY agree the following provisions of this Memorandum of Technical Arrangement. 2. REFERENCES a. NATO Document CM(55)15 (Final) b. NATO Document MC-74/1 C NATO Publication AMSG-293E d. NATO Publication AMSG RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES a. In implementation of MC-74/1 (Ref (2.b)), SISMI agrees to assist MOD TURKEY for the procurement of CF-109 Bulk Encryption Equipment manufactured by MARCONI ITALIANA S.p.A. company. b. The provision of CF-109 Equipments will be the subject of direct negotiations of price and commercial conditions between the MOD TURKEY and MARCONI ITALIANA S.p.A.. c. The UNITED KINGDOM COMSEC Authorities have certain rights on the CCM-10O Cryptologie Boards utilized within CF-109 Equipment and relevant crypto information, the UK COMSEC Authorities have granted their authorisation for the delivery to MOD TURKEY of CF-109 Equipments manufactured by MARCONI ITALIANA S.p.A. embedding CCM-lOO Cryptologie Boards. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Cryptologie information on the TED/PERTH Cryptologie and CCM-100 Implementation Boards, cannot be provided by SISMI. d. SISMI; (1) will authorise the delivery of a system for the generation and production of CF-109 Cryptovariables specifically designed and produced by MARCONI ITALIANA S.p.A. for the MOD-TU requirements. (2) will confirm and be responsible for the authorization of a carrier agency which is proposed by the contractor for the shipment and the transportation procedures in accordance with the reference documents within/from ITALY to TURKEY. e. MOD TURKEY will ensure that: (1) Any CF-109 Equipment supplied by MARCONI ITALIANA will be specifically for TURKISH Government and NATO use only on the basis of TURKISH Membership of NATO. (2) All necessary measures and safeguards for material and information supplied by SISMI and/or MARCONI ITALIANA S.p.A. will be taken in accordance with the NATO Security Rules and"procedures applicable to the relevant classifications and specifically as for References 2. implemented. (3) The protection of industrial proprietary information will be (4) Any compromise or suspected compromise, or loss of any of the material and information under this agreement will be immediately reported to SISMI. (5) All exchanges of classified material and information related to this agreement will be sponsored and administered by SISMI and MOD TURKEY. (6) Disputes arising under this arrangement shall be resolved through mutual discussion cooperation, or separate agreement and will not be referred for resolution in accordance with any international or third party law or procedure. 4. EFFECTIVE DATE This agreement will become effective after the last signature of the representatives of both parties and become valid upon the TURKISH Government approval and publication at Resmi Gazete (Government Newspaper of TU Republic). 5. REVIEW/TERMINATION PATE This agreement shall be valid for a period of one year automatically renewed for the duration of the program; it may be terminated earlier by mutual written agreement of both parties. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Bakanlıklara Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 23 Mayıs 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran-7 Haziran 1991 tarihleri arasında Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M.Vehbi DİNÇERLER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Yıldırım m A K B U L U T Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 23 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 23 Mayıs 1991 gün ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran-7 Haziran 1991 tarihleri arasında Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M.Vehbi DİNÇERLER'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 30 Mayıs 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-3 Haziran 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü YÜRÜR'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet ÖZARSLAN'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Yıldırım m A K B U L U T Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 30 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 30 Mayıs 1991 gün ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-3 Haziran 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü YÜRÜR'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet ÖZARSLAN'ın vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı Bakanlar Kurulu Kararları 91/1763 Turizmi Geliştirme Fonu'nun kullanılmasına dair 26/11/1985 tarihli ve 35/10113 sayılı Kararnamenin değişik 4 üncü maddesinde yeralan limitin (iki milyar) liradan (üçbuçuk milyar) liraya çıkarılması; Turizm Bakanlığı'nın 9/4/1991 tarihti ve 8243 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/4/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER Devlet Bakanı I. ÇELEBİ Devlet Bakanı 1. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakam C. TUNCER Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı Karar Sayısı : 91/1820 V. DİNÇERLER Devlet Bakam V. V. DİNÇERLER Devlet Bakanı M.TAŞAR Devlet Bakanı M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakam L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı C. ALTINKAYA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakam A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ÖRÜÇ Devlet Bakam A. K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakam H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı K.AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yeni kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli cetvelde yeralan İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına ait kadroların ihdası ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümüne eklenmesi; Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerine dayanan adıgeçen Bakanlığın 22/5/1991 tarihli ve 2861 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile16/5/1990 tarihli ve 3647 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER Devlet Bakam A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. 1. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakam T. GEMALMAZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı V. DİNÇERLER Devlet Bakam M. TAŞAR Devlet Bakam M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakam G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakam İ. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakam Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Ş. YÜRÜR Devlet Bakanı V. E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ÖRÜÇ Devlet Bakam A. AKSU İçişleri Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Kurumu : İçişleri Bakanlığı Teşkilatı : Taşra (I) SAYILI CETVEL İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam MİAH Kaymakam I MÎAH Kaymakam MtAH Kaymakam GfH Yazı tşleri Müdürü GİH Yazı işleri Müdürü GİH Yazı İşleri Müdürü GİH Yazı tşleri Müdürü GtH Yazı tşleri Müdürü GfH Nüfus Müdürü l GİH Nüfus Müdürü GİH Nürus Müdürü GİH Nüfus Müdürü GİH Nüfus Müdürü S GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Şef GtH Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni GtH Sivil Savunma Memuru GtH Şoför YH Dağıtıcı YH Bekçi YH Hizmetli TOPLAM: 2057 Karar Sayısı : 91/1863 Ekli "Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/5/1991 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Y. AKBULUT Başbakan M KEÇECİLER Devlet Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. I. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O.SUNGURLU Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 K. İNAN Devlet Bakanı V. DİNÇERLER Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı V. M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. AKYOl Milli Eğitim Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı T. GEMALMAZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. AKKAYA Devlet Bakanı V. 1. ÖZARSLAN Devlet Bakanı K AKKAYA Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı Cumhurbaşkanı Ş. YÜRÜR Devlet Bakanı V. E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ÖRÜÇ Devlet Bakanı A K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Kakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı 1 ÖZARSLAN Turizm Bakanı V.

9 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar Amaç Madde 1 Bu Esasların amacı, vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarına yapılacak Devlet yardımı miktarını, bu tür yükseköğretim kurumlarını Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları ile belirli akademik kriterlere göre mukayese ederek tespit etmek ve bu suretle niteliği yüksek olanlara daha fazla yardım yapmaktır. Mukayese Kriterleri Madde 2 Yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumunun Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları ile mukayesesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır, a) Üniversitelerarası Kurulca seçilen Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, b) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, lisans programlarına kayıtlı öğrencilere oranı, c) Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, d) Yabancı dilde öğretim yapılıp yapılmadığı, e) Kitap ve bilimsel periyodik alımı için yıllık harcama miktarı ve satın alınan kitap ile abone olunan periyodik sayısı, 0 Devlet yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına cari maliyetin yüksek olduğu eğitim-öğretim programlarının bulunup bulunmadığı, g) Öğrenci yerleştirme sınavında ilk ikiyüzelliye giren öğrencilerin ne oranda bu üniversiteye girdikleri, h) Başarılı öğrencilere burs verilip verilmediği, ı) Öğrenci başına dershane, konferans ve seminer salonları, laboratuvarlar, kitaplık, sportif faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanlarının barınmaları için üniversite alanı içinde kullanılan mekanlar, i) Öğrenciler ile ilgili kültürel ve sosyal faaliyetler. Mukayese Yöntemi Madde 3 Yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumu, talepte bulunduğu tarihteki verileri Yükseköğretim Kurulu'na sunar. Yükseköğretim Kurulu, 2 nci maddede sıralanan kriterlerin her birine göre, yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumunun, Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları arasında yapılan sıralamadaki yerini tespit eder ve her bir kriter için (10) üzerinden puan verir. Herbir kriter ayrı ayrı değerlendirilip Devlet yükseköğretim kurumları ile mukayese edildiğinde, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun akademik yönden Devlet yükseköğretim kurumları içindeki yeri, Devlet yükseköğretim kurumlarının, a) İlk %10'u içine girmesi halinde her kriter için 10 puan, b) Son %10'u içine girmesi halinde her kriter için en çok 2 puan, verilir. İlk ve son %10'a girmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarının puanları ise, yukardaki esaslara göre oranlama yapılarak hesaplanır. Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulmuş olan vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam puanlarına %10 ilave; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam puanlarından %10 indirim yapılır. Ödenecek Miktar Madde 4 3 üncü maddede belirtilen hesaplamalara göre, her bir kriterin toplam puanı; a) arasında olduğu takdirde, vakıf yükseköğretim kurumunun bütçesinin en çok %45'i, b) 5-15'i arasında olduğu takdirde, vakıf yükseköğretim kurumu bütçesinin en çok %15'i, ödenir. (a) ve (b) bentlerine girmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak ödemeler de, yukarıdaki esaslara göre oranlama yapılarak hesaplanır, Ödeme Usulü Madde 5 Yükseköğretim Kurulu 3 üncü maddeye göre belirlenen puanlar doğrultusunda vakıf yükseköğretim kurumlarının durumunu tespit ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. Milli Eğitim Bakanlığı görüş ve önerisini gereği için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderir. Madde 6 Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı Karar Sayısı : 91/8 Kullu SAVAŞ'ın istifası ile boşalan Yükseköğretim Kurutu Üyeliğine, Bakanlar Kurulunca seçilen, İstanbul Valisi Cahit BAYAR'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6/b maddesinin 2 nci fıkrası gereğince seçilmesi onaylanmıştır. 30 Mayıs 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 91/1779 Yönetmelik Ekli "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 13/3/1991 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M KEÇECİLER Devlet Bakanı I. ÇELEBİ Devlet Bakanı t ÖZDEMİR Devlet Bakanı M O.SUNGURLU Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı C TUNÇER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı K İNAN Devlet Bakam V. DİNÇERLER Devlet Bakanı M.TAŞAR Devlet Bakanı M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. 1. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU İçişleri Bakanı V. C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskan Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı E KONUKMAN Devlet Bakam H. ÖRÜÇ Devlet Bakam M. YAZAR Dışişleri Bakam V. H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı L. KAYALAR V. DİNÇERLER Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. F. KURT N. K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakam Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince avda ve sporda kullanılan yivli ve yivsiz tüfekler, nişan tüfek ve tabancaları ile silah ruhsatlarının düzenlenmesine, yenilenmesine ve gerektiğinde geri alınmasına, ruhsatlı silahların bağış ve satış yoluyla el değiştirmesine, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğuna, silah ve mermi edinilmesine, silahların yurdumuza ithal ya da geçici olarak ithal edilmesine, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasına, ateşli silahların tamir edilmesine, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tesciline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun : 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 11 b) Silah : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü, c) Armağan silah : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahlar ve bıçakları, d) Hatıra silah : Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları, e) Ateşli silah : Mermi veya fişek adı verilen özel şekil ve nitelikteki eczalı, canlıları bayıltmaya yarayan maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları, f) Tabanca : Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi veya tüm uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahları, g) Tam otomatik silah : Tetiğin her çekilişinde veya devamlı çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları, h) Yivli av tüfeği : Tam otomatik silahlardan olmamak şartıyla avda ve atıcılıkta kullanılan ateşli yivli tüfekleri, ı) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları : Mermi veya fişek adı verilen, özel şekil ve nitelikteki mühimmatı atabilen, namluları yivli olan, Milletlerarası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde belirtilen tüfek ve tabancaları, i) Diğer saldırı ve savunma aletleri : (b), (c), (d), (e), (f), (g). (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri, j) Ruhsal : Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, k) Taşıma ruhsatı : Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi, I) Bulundurma ruhsatı : Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi, m) Antika silahlar : Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri, n) Zati demirbaş tabanca : Emniyet Teşkilatının kuvvesinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bu Yönetmelik hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görev süresince taşınmak ve kullanılmak mecburiyeti olan, üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, ancak; personelin emekli olup memuriyetten ayrılmasından sonra kuvve kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak silahı, o) Kimlik karıları ve silah taşıma izni : Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini, ö) Demirbaş silah : Bir kurum veya kuruluş adına verilip demirbaş olarak kaydı yapılan silahı, p) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, r) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü, s) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli : Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli, ş) Personel : Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ruhsatlarla İlgili Esaslar Ruhsatlar Madde 3 Kanun kapsamına giren ateşli silahlara verilen taşıma ve bulundurma ruhsalları 5 yıl için geçerlidir. Ruhsatlar 5 yılda bir defa harç alınmak suretiyle yenilenir. Ruhsatın veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi 6 ay içerisinde durumunu ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetindedir. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Verilecek ruhsat, mermiler için de geçerlidir. Ancak, yabancı menşeli mermilerin yasal yollardan elde edildiğinin ispatı, yetkililerce istenebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Bulundurma ruhsatı verilmesi Madde 4 16 ncı maddede sayılan hallerden birine girmeyen ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurmak maksadıyla silah ruhsatı almak isteyenlerin (Ek-1) deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile müracaatları sağlanır. Bulundurma ruhsatı, mesken ya da işyerinde bulundurmak üzere iki şekilde düzenlenir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil bir yerden başka bir yere nakli için mülki amirin vereceği (Ek-2) deki Silah Nakil Belgesi gereklidir. Bu belgede belirtilen gün haricinde silah, mesken ya da işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları, işyeri veya mesken sayılmaz. Ancak, Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre avlanma ruhsatı sahibi olanlardan yivli av tüfeği ruhsatı almaya hak kazanmış kişiler, kendi adlarına kayıtlı bulundurma ruhsatlı silahlarını meskun mahaller dışında avlanırken yanlarında, yivli av tüfeği taşıma ruhsatını da bulundurmak kaydı ile taşıyabilirler. Taşıma ruhsatı Madde 5 Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir. Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür. Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar Madde 6 Ateşli silah taşımasına izin verilen kamu görevlileri ile özel kanunlarına göre silah taşıma hakkına sahip olanların zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir; bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz. Kanunun 7 nci maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri hükümleri uyarınca silah taşıma yetkisini haiz bulunanların yasal yollardan usulüne göre edindikleri zati silahları varsa kimliklerine işlenir. Kimliklerinde silahın kaydına ait kısım yoksa valilerce harçsız silah ruhsatı düzenlenir. İçişleri Bakanının yetkisi Madde 7 İçişleri Bakanı; a) Hayatları harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklulara, b) 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, silah taşıma izni verebilir. Yukarıdaki fıkra uyarınca verilen bu izin gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınabilir. İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yetkisini yazılı olarak il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir. Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri Madde 8 Valiler, aşağıda belirtilen kişilere bu Yönetmelik hükümleri uyarınca durumlarının tesbit ve tevsik ettirilmesi şartıyla silah taşıma ruhsatı verebilir. a) Kanunun 7 nci maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde belirtilenlere, b) Zabıta görevine ait tasarrufla bulunma yetkisini haiz olanlardan; 1 Belediye başkanlarına, il gene! meclisi üyelerine, köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için), 2 Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler). c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan; 1 Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kurutuşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler), 2 Elektrik enerjisi yüksek perilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler). Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 3 PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportor, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 4 TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 5 Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 6 Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 7 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 8 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi müdürlerine (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını veya zati silahlarını taşıyabilirler). d) Paraya vazıülyed olanlardan; 1 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Adalet Bakanlığınca atanan icra memurları ile icra memur yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun i inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler), 2 Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 3 Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler). e) Özellik arzeden görev yapanlardan; 1 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline, 2 Müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olan diğer kamu personeline, 3 Genel müdürlere, Başbakanlık, bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine (memuriyet görevleri devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya zati silahlarını taşıyabilirler), 4 Teşkilatında sivil şoför kadrosu bulunan komutanlıklarda (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) 237 sayılı Taşıt Kanunu uyarınca tahsis edilen makam birtek aracında vazife yapan şoförlere (memuriyet görevlerinin devamı süresince ve meskun bölgeler dahil her yerde demirbaşa kayıtlı veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler), 5 Genel Müdürlüğe ait helikopterlerde kadrolu veya sözleşmeli olarak çalıştırılan pilot ve teknisyenlere (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını varsa zati silahlarını taşıyabilirler). Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Tasıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları Madde 9 Valiler, aşağıda belirtilen kişilere hayatlarının tehlikeye maruz kaldığının zabıtaca tesbit ve tevsik ettirilmesi şartıyla silah taşıma ruhsatı verebilirler. a) Başbakanlık ve bakanlıklara doğrudan bağlı başkanlıkların başkanları ile Sayıştay Başkan ve üyelerine, b) Başbakanlık ve bakanlık müfettişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez denetim elemanları ve Sayıştay denetçilerine, c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos ve ataşelere, d) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan, Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına, e) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına, 0 Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlan veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler), g) Sarraf ve kuyumculara, h) Ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret borsalarında görevli meclis üyelerine, ı) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine, i) Havayolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara, j) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan sermaye şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, k) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, 1) Bakanlıkça, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak en az 25 işçi çalıştırmak suretiyle bizzat işleten toprak sahiplerine, m) Bakanlıkça, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine, n) Belediye veya mücavir saha hudutları dışında yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle uğraşan ve sigortalı olarak en az 25 işçi çalıştıran müteahhitlere, o) Akaryakıt istasyon sahiplerine, ö) Akaryakıt istasyon sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara, p) Özel güvenlik teşkilatı kurulmamış olan, toplu halde ve tek bir işyerinde sigortalı olarak en az 100 işçi çalıştıran iş sahipleri ile bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlere, r) Atış poligonu sahiplerine, s) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere, ş) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni fenni kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 1 Haziran 1991 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 t) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunmasıyla görevli bekçilere, u) Daha önce Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlara (bunlara taşıma ruhsatı verilebilmesi için, hayatlarının tehlikede bulunduğunun tevsik ettirilmesi şartı aranmaz). Valiler bu madde ile 8 inci maddede belirtilen yetkilerini lüzum gördükleri takdirde ilçe emniyet müdürlüğü teşkilatı bulunan ilçelerin kaymakamlarına yazılı olarak tamamen veya kısmen devredebilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller Emekli kamu görevlileri Madde 10 Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden; a) Vali, vali yardımcısı ve kaymakamlara, b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine, c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos ve ataşelere, d) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden vali, vali yardımcısı, hakim ve savcılara, e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına, f) Çarşı ve mahalle bekçilerine, g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında salın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler), h) (0 bendi hariç diğer bendlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekti olanlara, ikamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir. Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir. Emekli subay ve astsubaylar. Madde 11 Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebi ile ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere, emekli subay ve astsubaylara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca, jandarma subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarına Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubaylarına da Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir. Kanunen zati silah almaya ve taşımaya yetkili olan subay ve astsubaylar ile jandarma uzman çavuşları Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletmek zorundadırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı: Emekli olacak şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, taşıma izni verilecek olanını emekli kimlik kartına işler ve onaylar. Bulundurma izni verilecek tabancalar için bulundurma belgesi düzenlenir. Taşıma durumunun işlenmesinde, taşıma müsaadesinin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilir. Emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarının kimlik kartında bulunacak bu konudaki bilgiler, ilgiliye, silahım taşıma veya bulundurma müsaadesi verir. Taşıma ve bulundurma müsaadesinin teshilinde emekli olan şahsın isteği esas alınır. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Müdürlüğe bildirirler. Silah satın alma izni verilmesi Madde 12 Görevli bulundukları sırada zati silaha sahip olmadan emekliye ayrılan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar, Bakanlıktan alınacak silah edinmelerinde sakınca bulunmadığına ilişkin belgeyle birlikte; a) Silah taşımalarına engel bir hallerinin bulunmadığım gösteren oturdukları yerin garnizon tabibinden, yoksa Hükümet tabibinden alacakları sağlık raporu, b) İkametgah belgesi, c) Cumhuriyet savcılıklarından alacakları sabıka kayıt belgesi, ile emekli kimlik kartlarını ekleyecekleri bir dilekçeyle bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına; jandarma subay, astsubay ve uzman çavuşları Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubayları da Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat etlikleri takdirde, kendilerine tabanca satın alma izni verilebilir. Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarına silah satın alma izni verilmez. Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır. Mermi sağlanması Madde 13 Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşların, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bu kişiler bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Silahların kayıt ve tescili Madde 14 Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıktan, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin, Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder. Silah ruhsatı için islenecek belgeler Madde 15 Bulundurma silah ruhsatı talebinde bulunanlardan, silah bulundurmalarında ruhi ve bedeni bakımdan sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ile sabıka kayıt belgesi istenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Valilerce taşıma ruhsatı verilirken istenecek belgeler şunlardır. a) Kanunun 7 nci maddesinin; 1 (1) numaralı bendinde belirtilen kişilerden, görevlerini belirtir belge, 2 (2) numaralı bendinde belirtilen kişilerden kurumlarından verilecek görev belgesi ile silahın menşe belgesi (Ek-l'deki Silah Ruhsatı İstek Formu dışında başka belge aranmaz), 3 (3) numaralı bendinde belirtilen kişilerden, kurumlarından alacakları görev belgesi (Ek-l'deki Silah Ruhsatı İstek Formu ve Cumhuriyet savcılıklarından alacakları sabıka kaydı ve sahip oldukları silahın menşe belgesi istenir). b) 9 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (0, 0) ve (i) bentlerinde belirtilenlerden, bu görevleri yaptıklarına dair kurumlarından alacakları belge, c) 9 uncu maddenin (e) bendi kapsamına giren sarı basın kartı sahiplerinden, sarı basın kartı, d) 9 uncu maddenin (g) bendi kapsamına giren sarraf ve kuyumculardan, bu işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı, e) 9 uncu maddenin (h) bendinde belirtilen oda ve borsaların meclis üyelerinden, bu görevi yaptıklarına dair belge, f) 9 uncu maddenin (j) bendi kapsamına giren sermaye şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarından; 1 Şirketin vergi dairesinden alınacak tasdikli bilanço kar ve zarar cetveli, 2 Ticaret Sicili Gazetesinde en son değişiklikleri ile yayımlanmış olan şirket anasözleşmesi, 3 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ait noterden tasdikli imza sirküleri, 4 Genel müdür ve genel müdür yardımcılarından bu görevi yaptıklarına dair sermaye şirketinin yönetim kurulu yazısı, g) 9 uncu maddenin (k) bendinde belirtilenler için, görev belgesi ve kurum hisse dağılımını gösterir tasdikli belge ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarından bu görevi yaptıklarına dair kurum yazısı, h) 9 uncu maddenin (1) bendinde belirtilen büyük tarım işletmesi sahiplerinden, sahip oldukları toprak miktarını gösterir tapu sicil muhafızlığı yazısı, ı) 9 uncu maddenin (m) bendinde belirtilen sürü sahiplerinden sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında vergi dairesinden alacakları belge, i) 9 uncu maddenin (n) bendi kapsamına giren inşaat müteahhitlerinden, müteahhit olduklarına dair ticaret odalarından alacakları ticari sicil kaydı ve müteahhitlik karnesi, j) 9 uncu maddenin (o) bendi kapsamına giren akaryakıt istasyon sahiplerinden, ilgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, k) 9 uncu maddenin (ö) bendi kapsamına girenlerden sigorta primlerinin, ödendiğine dair Sosyal Sigortalar Kurumu yazısı, I) 9 uncu maddenin (p) bendinde belirtilen iş sahiplerinden, yapmış olduğu işten dolayı ticaret odasından alacakları ticari sicil kaydı, bekçi, veznedar ve mutemetlerin sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Sigortalar Kurumu yazısı, m) 9 uncu maddenin (r) bendi kapsamına giren atış poligonu sahiplerinden, işletme ruhsatı örneği, n) 9 uncu maddenin (s) bendi kapsamına giren bekçiler için eski eserlerle tarihi ve tabii anıtların tapu kayıt belgeleri ve ilgili kurum yazısı ile bekçilerin sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Sigortalar Kurumu yazısı, o) 9 uncu maddenin (ş) bendi kapsamına giren gezginci arıcılardan, il teknik ziraat müdürlüğü veya ilçe ziraat teknisyenliğinden alınan kovan adedini belirtir yazı, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : ö) 9 uncu maddenin (t) bendi kapsamına giren depo sahiplerinden, söz konusu depo için Bakanlıktan alınan depo kullanma izin belgesi ve bekçiler için Sosyal Sigortalar Kurumu yazısı, p) 9 uncu maddenin (u) bendinde belirtilenler için Kurumdan ayrılış sebeplerini belirtir Kurum yazısı. Yukarıdaki bentlerde belirtilenler, ayrıca silah taşımalarında ruhi ve bedeni bakımdan sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ile sabıka kayıt belgesi ve (Ek-1) deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile birlikte valiliğe müracaat ederler. Yukarıda sayılan belgelerin doğruluk ve geçerliliğini inceleme ve takip işlemleri valilik adına il emniyet müdürlüğünce yapılır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verildikten sonra, silah ruhsatını düzenleyen makam, (Ek-3) deki Bilgisayar Silah Kayıt Formunu tanzim ederek her ayın sonundan itibaren en geç yedi gün içerisinde Bakanlığa gönderir. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller Madde 16 Aşağıda belirtilen durumlarda bulunanlara hiç bir şekilde ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilmez. a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, b) Muhtelif zamanlarda aynı veya farklı türden işledikleri iki veya daha fazla suçtan dolayı mahkemelerce cezalandırılan ve bu cezaları kesinleşip adli sicillerine işlenmiş olanlar, c) Ruhsatlı silahıyla suç işleyen veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine, intihara veya intihar teşebbüsüne yol açan ve bu sebeplerle para veya hapis cezasına çarptırılanlar, d) Kamu hizmetlerinden men edilenler, e) Uyuşturucu maddeleri imal, ihraç veya ithal eden, bulunduran, satan, kullanan ve kullanılmasına vasıta olanlardan mahkemelerce para veya hapis cezasına çarptırılanlar, 0 Yaygın şiddet hareketlerine katılanlar ile 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ettikleri zabıta kayıtları ile sabit olanlar ile bu suçlarından dolayı hapis ya da para cezasına mahkum olanlar, g) 21 yaşını bitirmemiş olanlar, h) Kanuni süre sonunda ruhsatlarını altı ay içinde yeniletmeyenler, ı) Kanunun ek 1 inci maddesiyle ateşli silah taşıması yasaklanan yerlerde silah taşıyanlar, i) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar, j) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar. Bu madde kapsamına giren kişiler affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikle ortadan kalksa ya da 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun uyarınca adli sicilden silinmiş bulunsalar bile, kendilerine hiç bir suretle ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilemez. Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa : 18

19 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 DÖRDÜNCÜ DÖLÜM Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe Terkedilen Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler Taşıma veya bulundurma hakkının kaybı Madde 17 Taşıma veya bulundurma ruhsalı verilen kişilerin sonradan 16 ncı maddede yazılı durumlardan birine girmeleri halinde ruhsatları iptal edilerek silahlarının bu Yönetmeliğe göre taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmesi mümkün olan kişilere altı ay içinde devri sağlanır. Bu süre sonunda devri yapılmayan silahlar valilik onayı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca bedel takdiri sureti ile satıp alınır. Vefat halinde yapılacak işlemler Madde 18 Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafatakı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir. Gümrüğe terk edilen silahlar Madde 19 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir. Geçersiz sayılacak belge ve kayıtlar Madde 20 Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi zorunludur. İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında, silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tesbit edilmesi halinde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem, Bakanlıkça geçersiz sayılır. Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir. İllerde silah işlem dosyaları ile ilgili olarak meydana gelecek ihtilâf ve tereddütler Genel Müdürlük tarafından çözümlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması Ruhsatlı silahların devri Madde 21 Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler. Silah satın atma Madde 22 Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenlere, bulundukları ilin valiliğine müracaatları halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE l Haziran 1991 Sayı : veya bulundurma ruhsalı verilmesinin mümkün olduğunun tesbiti şartıyla, (Ek-4) deki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. Bu belge ile silah satış yetkisi verilen kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Bu suretle satın alınan silah ve mermilerin faturası, fatura tarihinden itibaren yedi gün süreyle yol belgesi yerine geçer. Satın alınan silahın faturası o silahın menşe belgesidir. Bu faturada yazılı silaha ait bilgiler silahın ruhsatına aynen işlenir, il valilikleri, yetkili kuruluştan satın alınan silahlara ve mermilerine ait bilgileri (Ek-3) deki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işleyerek her ayın sonundan itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlüğe bildirirler. Devredilen silahların kayıt ve tescili Madde 23 Bu Yönetmelik hükümlerine göre valiliklerce devri sağlanan ateşli silahlara ait bilgiler (Ek-3) deki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna kaydedilerek her ayın sonundan itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder. Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı Madde 24 Valiler tarafından silah satın alma izni verilen; a) Gerçek kişilerin, bir adet tabanca ile birlikte 250 adet mermi, b) Personelinin silah taşıması uygun görülen kurumların; 1 Veznedarları için, birer adet tabanca ve 250'şer adet mermi, 2 Grup nakli görevlileri için iki adet tabanca ve her tabanca için 100 adet mermi, satın almasına izin verilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası grup nakil görevlileri ile personelinin silah taşıması uygun görülen kurumların bekçi ve mutemetleri için satın alınacak tabanca miktarı Bakanlıkça tesbit olunur. Mermi sağlanması Madde 25 Silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan veya usulüne uygun olarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle karşılanır. ihtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl 250 adet mermi satın aldırılır. Bu miktar valiliklerce uygun görüldüğü takdirde bir misli artırılabilir. Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır. a) Yetki verilen kamu kuruluşu ve kuruluşa bağlı başbayi ve bayiler ithal edilen mermileri taşıma ve bulundurma ruhsatlı kişilere yıllık olarak en fazla 250 adet olmak üzere satabilirler. b) Bakanlık onayı ile kurulan poligonlar ile atış alanları, mermi ihtiyaçlarını Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar. Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan başbayi ve bayiler sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını altı aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadırlar. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen başbayi ve bayilerin bayilik ruhsatları iptal edilerek bunların bir daha ruhsat almalarına izin verilmez. Yürütme veidarebölümü Sayfa : 20

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU ( İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU ( İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU ( İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu, 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf,

Detaylı

BİRECİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

BİRECİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU BİRECİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S. NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

Detaylı

1. Dilekçe, 2. Ruhsat fotokopisi, 3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. Komutanlığı

1. Dilekçe, 2. Ruhsat fotokopisi, 3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. Komutanlığı 1 İzmit İlçe Belirtilen Nakil Belgesi ve Bulundurma Hakkı Sahibi Olan İçin Nakil Belgesi Hazırlama 1. Dilekçe, 2. Ruhsat fotokopisi, 3. Son ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. 2 15 7 İş Günü

Detaylı

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesi) Ortak olarak istenecek belgeler;

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesi) Ortak olarak istenecek belgeler; İstenecek Belgelere İlişkin Hususlar; Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesi) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

Detaylı

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silak ruhsatı almak için gerekli olan belgeler ve silah ruhsatının nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler burada anlatılmıştır: Ruhsat Düzenlenen Haller

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Av Barutu ve Av Malzemeleri, Mermi Satış,

Detaylı

ERENLER İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERENLER İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERENLER İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Verilen Silah Taşıma Ruhsatları Tüm Vatandaşlar İçin Ortak

Detaylı

HİZMETE ÖZEL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI

HİZMETE ÖZEL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1.Dilekçe, 2.Sağlık raporu, 3.T.C. kimlik numarası, 4.Adli sicil beyanı, 5.Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, Bunlara ilave olarak; Can Güvenliği

Detaylı

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Meskende Silah

Detaylı

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı No.su ve Tarih : 91/1779-21.3.1991 Dayandığı Kanun No.su ve Tarih : 6136-10.7.1953 Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:

Detaylı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi:

Detaylı

Belge istenmemektedir. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması.

Belge istenmemektedir. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması. ADI Belge istenmemektedir. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması. Müracaatta: 1. Adı Soyadı ve İmzası, 2. İş ve ikamet

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 SUNULAN Silah Bulundurma İşlemleri 1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, 2- Nüfus cüzdan fotokopisi Dilekçelerinde vatandaşlık numarasını beyan edenlerden

Detaylı

EK-2 GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK-2 GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ(EN GEÇ) 1 2 3 PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No:91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

DALAMAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DALAMAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER DALAMAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; a) Dilekçe, b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, c) Silah ruhsatı istek formu, d) Silah

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) İSTENİLEN BELGELER TASNİF PİSİ 6136 Sayılı Verilen Silah Taşıma Ruhsatları Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Pilekçe, 2. Sağlık raporu, 3. T.C. Kimlik Numarası, 4. Adli sicil beyanı, 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4)

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI ELMADAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI ELMADAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI SIRA ADI İSTENEN BELGELER SÜRESİ (EN 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiş 2 adet 5X6 Biometrik vesikalık fotoğraf 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAM HİZMET STADARTLARI TESPİT TABLOS (İL JADARMA KOMTALIĞI) S Özel Güvenlik İzin Belgesi JKlığı/ İl Emniyet Mdlüğü Kurum kuruluş bilgi formu ile krokisi, 2Ticaret sicil kaydı, 3Yönetim kurulu kararı, 4Yönetim

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Silah taşıma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (Ayrıca meslek mensubuna göre istenen

Detaylı

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.03.1991 No: 91/1779 Dayandığı Kanun

Detaylı

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24812 İçişleri Bakanlığından : BİRİNCİ

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

EK-2. T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

EK-2. T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu EK-2 T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Silah Bulundurma Ruhsatı Yenileme-Devir

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

YÖNETMELİK 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI

YÖNETMELİK 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI 22 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27208 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) 1- ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ VERİLMESİ 2- MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ 3- SİLAH DEVİR İZNİ VERİLMESİ 4- SİLAH

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

EK-2 SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Silah Bulundurma Ruhsatı Yenileme-Devir ve MKE den silah alma. (Meskende) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Valilik/Kaymakamlık

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER. 1. Dilekçe,

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER. 1. Dilekçe, 2521 Sayılı Kanun Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 2. Sağlık raporu, 4. Adli sicil beyanı, 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (Devir alacaklar

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2521 Kabul Tarihi: 11/09/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı