T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1991 CUMARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1772 Milletlerarası Andlaşma NATO Ortak Altyapı Programı çerçevesinde temin ve tesis edilecek olan 2 nci ve 3 üncü Ordu Bölge Muhabere Sistemleri için alınan CF-109 Demet Kripto cihazlarının İtalya'dan Türkiye'ye sevki konusunda adıgeçen ülkeyle akdedilen ekli Teknik Düzenleme'nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 22/4/199I tarihli ve MGNA-III/3578 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER V. DİNÇERLER G. TANER C. ÇİÇEK Devlet Bakanı Devlet Bakam V. Devlet Bakam Devlet Bakanı I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. KEÇECİLER M.TAŞAR K. AKKAYA H. ÖRÜÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. O.SUNGURLU M. YAZAR A. AKSU M.YAZAR Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. A. KAHVECİ A. AKYOL H. ÖRÜÇ H. ŞIVGIN Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı V. Sağlık Bakanı C. TUNCER L. KAYALAR 1. AYKUT Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ş. YÜRÜR T. GEMALMAZ N. K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : içindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : TÜRKİYE CUMHURlYETİ HÜKÜMETİ ADINA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE İTALYA MİLLİ GÜVENLİK TEŞKİLATI ADINA İTALYAN ASKERİ İSTİHBARAT VE GÜVENLİK SERVİSİ (SISMI) ARASINDA 2 NCİ VE 3 ÜNCÜ ORDU BÖLGE MUHABERE SİSTEMLERİ İÇİN ALINAN CF-109 DEMET KRİPTO CİHAZLARININ TÜRKİYE'YE ŞEVKİ KONUSUNDA TEKNİK DÜZENLEME MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE İTALYAN ASKERİ İSTİHBARAT VE GÜVENLİK SERVİSİ (SISMI) ARASINDA TEKNİK DÜZENLEME İMZA SAYFASI T.C.HÜKÜMETİ (İMZALI) NAMINA MİLLİ GÜVENLİK TEŞKİLATI NAMINA (İMZALI) Ergin ÖNÜR Hava Tuğgeneral NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARİH : 22 ŞUBAT 1991 Fulvio MARTINI Koramiral İTALYAN Askeri Haberalma ve Güvenlik Servisi Başkanı İTALYA SAVUNMA BAKANLIĞI TARİH : 8 ŞUBAT GİRİŞ İTALYA Savunma Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı CF-109 Demet Kripto Cihazları Alımı için MSB.lığına gerekli yardım ve NATO üyesi olarak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Teknik Düzenlemenin aşağıdaki hükümleri konusunda anlaşmışlardır. 2. İLGİLER a. CM (55) 15 (Final) Dokümanı. b. MC-74/1 Dokümanı. c. AMSG-293E Dokümanı. d. AMSG-505 Dokümanı. 3. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI a. İlgi (2.b) ile belirtilen MC-74/1 Dokümanının hükümlerinin uygulanması konusunda, SISMI, MARCONIITALIANA S.p.A. Firmasınca üretilen CF-109 Demet Kripto Cihazlarının Alımı için MSB.lığına yardımcı olmayı kabul eder. b. CF-109 Demet Kripto Cihazlarının alımında mali ve ticari hususlar MSB.lığı ile MARCONI ITALIANA S.p.A. Firması arasında doğrudan temaslarla yürütülecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 c. İNGİLİZ (Muhabere Emniyeti) COMSEC Yetkilileri CF-109 Demet Kripto Cihazlarında kullanılan CCM-100 Kriptolojik Modülleri ve ilgili malumat hakkında tasarruf sahibidir; ancak anılan modül ve bilgilerin MSB.lığına satışı konusunda gerekli izni vermişbulunmaktadır. Bu yüzden, gerek TED/PERTH Kriptolojiği, gerekse bu lojiğin kullanıldığı CCM-100 Modüllerinin sağlanması SISMI'nin yetkisi dışındadır. d. SISMI; (1) MSB.lığının CF-109 Demet Kripto Cihazları için ihtiyaç duyacağı kripto anahtarlarının üretimini sağlayacak ve üstenci MARCONIITALIANA S.p.A. Firmasınca özel olarak tasarımı yapılıp gerçekleştirilecek bir sistemin MSB.lığına satışına izin verir. (2) İTALYA içinde ve İTALYA'dan TÜRKİYE'ye cihazların şevki için üstenci tarafından önerilecek bir taşıyıcı firmanın ilgi dokümanlar doğrultusunda incelenip onayını vermeyi ve bu işlemden doğacak sorumlulukları üstlenmeyi kabul eder. e. MSB.lığı; (1) MARCONI ITALIANA S.p.A. Firmasınca üretilen CF-109 Demet Kripto Cihazlarının TÜRKİYE Cumhuriyeti için ve NATO kullanımı amacıyla, TÜRKİYE'nin NATO üyeliği doğrultusunda kullanılacağını garanti eder. (2) MARCONI ITALIANA S.p.A. Firması ve SISMI tarafından sağlanacak her türlü malzeme ve bilginin ilgili NATO Güvenlik Kural ve Prosedürlerine göre ve özellikle ikinci maddede verilen ilgiler doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alacağını taahhüt eder. (3) Üstenci firmanın sağlayacağı bilgiler için ticari gizlilik kurallarına uyacağını taahhüt eder. (4) Bu proje kapsamında, tereddüt oluşan/kaybolan her türlü malzeme ve/veya bilgi hakkında SISMI'yi haberdar edeceğini taahhüt eder. (5) Bu anlaşma kapsamında sağlanacak her tür gizlilik dereceli malzeme ve bilgi SISMI ile MSB.lığının denetiminden geçecektir. (6) Bu anlaşma hilafına doğabilecek anlaşmazlıklar ya SISMI ile MSB.lığı arasında doğrudan temaslarla, ya da başka bir anlaşma ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. SISMI ile MSB.lığı arasında bu anlaşma hilafına doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için herhangi bir Uluslararası Kuruluş Kural ve Prosedürüne başvurulmayacaktır. 4. YÜRÜRLÜK TARİHİ Bu anlaşma her iki taraf temsilcilerinin imzasından sonra, TÜRK Hükümeti'nce onayını müteakip, Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer. 5. BİTİŞ TARİHİ Bu anlaşma, konu projenin devamı süresince, bir yıllık süre ile ancak bir yıl sonunda otomatik olarak yenilenerek geçerli olacak; anlaşmayı imzalayan her iki tarafın karşılıklı mutabakatı ile daha önce de sonlandırılabilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla: 3

4 Sayfa ; 4 RESMİ RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN ITALIAN MILITARY INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE (SISMI) ON BEHALF OF NATIONAL SECURITY AUTHORITY AND MINISTRY OF DEFENCE, TURKEY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY FOR COOPERATION IN THE PROVISION OF BULK ENCRYPTION CF-109 FQUIPMENT FOR 2ND AND 3RD TURKISH ARMIES FOR THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN SISMI AND MOD-TU SIGNATURE PAGE FOR NATIONAL SECURITY AUTHORITY Ergin ÖNÜR Fulvio MARTINI Brigader General, TUAF Vice Admiral Chief Director NATO Infrasructure Department Military Intelligence and Security Service MINISTRY OF DEFENCE, TURKEY MINISTRY OF DEFENCE, ITALY DATE : 22/2/1991 DATE : 8/2/ I N T R O D U C T I O N To assist MOD TURKEY in meeting his requirements as NATO member for Bulk Encryption CF-109, SISMI ITALY and Ministry Of Defence TURKEY agree the following provisions of this Memorandum of Technical Arrangement. 2. REFERENCES a. NATO Document CM(55)15 (Final) b. NATO Document MC-74/1 C NATO Publication AMSG-293E d. NATO Publication AMSG RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES a. In implementation of MC-74/1 (Ref (2.b)), SISMI agrees to assist MOD TURKEY for the procurement of CF-109 Bulk Encryption Equipment manufactured by MARCONI ITALIANA S.p.A. company. b. The provision of CF-109 Equipments will be the subject of direct negotiations of price and commercial conditions between the MOD TURKEY and MARCONI ITALIANA S.p.A.. c. The UNITED KINGDOM COMSEC Authorities have certain rights on the CCM-10O Cryptologie Boards utilized within CF-109 Equipment and relevant crypto information, the UK COMSEC Authorities have granted their authorisation for the delivery to MOD TURKEY of CF-109 Equipments manufactured by MARCONI ITALIANA S.p.A. embedding CCM-lOO Cryptologie Boards. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Cryptologie information on the TED/PERTH Cryptologie and CCM-100 Implementation Boards, cannot be provided by SISMI. d. SISMI; (1) will authorise the delivery of a system for the generation and production of CF-109 Cryptovariables specifically designed and produced by MARCONI ITALIANA S.p.A. for the MOD-TU requirements. (2) will confirm and be responsible for the authorization of a carrier agency which is proposed by the contractor for the shipment and the transportation procedures in accordance with the reference documents within/from ITALY to TURKEY. e. MOD TURKEY will ensure that: (1) Any CF-109 Equipment supplied by MARCONI ITALIANA will be specifically for TURKISH Government and NATO use only on the basis of TURKISH Membership of NATO. (2) All necessary measures and safeguards for material and information supplied by SISMI and/or MARCONI ITALIANA S.p.A. will be taken in accordance with the NATO Security Rules and"procedures applicable to the relevant classifications and specifically as for References 2. implemented. (3) The protection of industrial proprietary information will be (4) Any compromise or suspected compromise, or loss of any of the material and information under this agreement will be immediately reported to SISMI. (5) All exchanges of classified material and information related to this agreement will be sponsored and administered by SISMI and MOD TURKEY. (6) Disputes arising under this arrangement shall be resolved through mutual discussion cooperation, or separate agreement and will not be referred for resolution in accordance with any international or third party law or procedure. 4. EFFECTIVE DATE This agreement will become effective after the last signature of the representatives of both parties and become valid upon the TURKISH Government approval and publication at Resmi Gazete (Government Newspaper of TU Republic). 5. REVIEW/TERMINATION PATE This agreement shall be valid for a period of one year automatically renewed for the duration of the program; it may be terminated earlier by mutual written agreement of both parties. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Bakanlıklara Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 23 Mayıs 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran-7 Haziran 1991 tarihleri arasında Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M.Vehbi DİNÇERLER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Yıldırım m A K B U L U T Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 23 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 23 Mayıs 1991 gün ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran-7 Haziran 1991 tarihleri arasında Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M.Vehbi DİNÇERLER'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 30 Mayıs 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-3 Haziran 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü YÜRÜR'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet ÖZARSLAN'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Yıldırım m A K B U L U T Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 30 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 30 Mayıs 1991 gün ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-3 Haziran 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü YÜRÜR'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet ÖZARSLAN'ın vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı Bakanlar Kurulu Kararları 91/1763 Turizmi Geliştirme Fonu'nun kullanılmasına dair 26/11/1985 tarihli ve 35/10113 sayılı Kararnamenin değişik 4 üncü maddesinde yeralan limitin (iki milyar) liradan (üçbuçuk milyar) liraya çıkarılması; Turizm Bakanlığı'nın 9/4/1991 tarihti ve 8243 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/4/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER Devlet Bakanı I. ÇELEBİ Devlet Bakanı 1. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakam C. TUNCER Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı Karar Sayısı : 91/1820 V. DİNÇERLER Devlet Bakam V. V. DİNÇERLER Devlet Bakanı M.TAŞAR Devlet Bakanı M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakam L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı C. ALTINKAYA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakam A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ÖRÜÇ Devlet Bakam A. K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakam H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı K.AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yeni kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli cetvelde yeralan İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına ait kadroların ihdası ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümüne eklenmesi; Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerine dayanan adıgeçen Bakanlığın 22/5/1991 tarihli ve 2861 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile16/5/1990 tarihli ve 3647 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER Devlet Bakam A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. 1. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakam T. GEMALMAZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı V. DİNÇERLER Devlet Bakam M. TAŞAR Devlet Bakam M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakam G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakam İ. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakam Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Ş. YÜRÜR Devlet Bakanı V. E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ÖRÜÇ Devlet Bakam A. AKSU İçişleri Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Kurumu : İçişleri Bakanlığı Teşkilatı : Taşra (I) SAYILI CETVEL İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam MİAH Kaymakam I MÎAH Kaymakam MtAH Kaymakam GfH Yazı tşleri Müdürü GİH Yazı işleri Müdürü GİH Yazı İşleri Müdürü GİH Yazı tşleri Müdürü GtH Yazı tşleri Müdürü GfH Nüfus Müdürü l GİH Nüfus Müdürü GİH Nürus Müdürü GİH Nüfus Müdürü GİH Nüfus Müdürü S GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Sivil Savunma Müdürü GİH Şef GtH Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni GtH Sivil Savunma Memuru GtH Şoför YH Dağıtıcı YH Bekçi YH Hizmetli TOPLAM: 2057 Karar Sayısı : 91/1863 Ekli "Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/5/1991 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Y. AKBULUT Başbakan M KEÇECİLER Devlet Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. I. ÖZDEMİR Devlet Bakanı M. O.SUNGURLU Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 K. İNAN Devlet Bakanı V. DİNÇERLER Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı V. M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. AKYOl Milli Eğitim Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı T. GEMALMAZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. AKKAYA Devlet Bakanı V. 1. ÖZARSLAN Devlet Bakanı K AKKAYA Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı Cumhurbaşkanı Ş. YÜRÜR Devlet Bakanı V. E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ÖRÜÇ Devlet Bakanı A K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Kakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı 1 ÖZARSLAN Turizm Bakanı V.

9 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar Amaç Madde 1 Bu Esasların amacı, vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarına yapılacak Devlet yardımı miktarını, bu tür yükseköğretim kurumlarını Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları ile belirli akademik kriterlere göre mukayese ederek tespit etmek ve bu suretle niteliği yüksek olanlara daha fazla yardım yapmaktır. Mukayese Kriterleri Madde 2 Yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumunun Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları ile mukayesesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır, a) Üniversitelerarası Kurulca seçilen Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, b) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, lisans programlarına kayıtlı öğrencilere oranı, c) Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, d) Yabancı dilde öğretim yapılıp yapılmadığı, e) Kitap ve bilimsel periyodik alımı için yıllık harcama miktarı ve satın alınan kitap ile abone olunan periyodik sayısı, 0 Devlet yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına cari maliyetin yüksek olduğu eğitim-öğretim programlarının bulunup bulunmadığı, g) Öğrenci yerleştirme sınavında ilk ikiyüzelliye giren öğrencilerin ne oranda bu üniversiteye girdikleri, h) Başarılı öğrencilere burs verilip verilmediği, ı) Öğrenci başına dershane, konferans ve seminer salonları, laboratuvarlar, kitaplık, sportif faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanlarının barınmaları için üniversite alanı içinde kullanılan mekanlar, i) Öğrenciler ile ilgili kültürel ve sosyal faaliyetler. Mukayese Yöntemi Madde 3 Yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumu, talepte bulunduğu tarihteki verileri Yükseköğretim Kurulu'na sunar. Yükseköğretim Kurulu, 2 nci maddede sıralanan kriterlerin her birine göre, yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumunun, Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları arasında yapılan sıralamadaki yerini tespit eder ve her bir kriter için (10) üzerinden puan verir. Herbir kriter ayrı ayrı değerlendirilip Devlet yükseköğretim kurumları ile mukayese edildiğinde, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun akademik yönden Devlet yükseköğretim kurumları içindeki yeri, Devlet yükseköğretim kurumlarının, a) İlk %10'u içine girmesi halinde her kriter için 10 puan, b) Son %10'u içine girmesi halinde her kriter için en çok 2 puan, verilir. İlk ve son %10'a girmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarının puanları ise, yukardaki esaslara göre oranlama yapılarak hesaplanır. Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulmuş olan vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam puanlarına %10 ilave; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam puanlarından %10 indirim yapılır. Ödenecek Miktar Madde 4 3 üncü maddede belirtilen hesaplamalara göre, her bir kriterin toplam puanı; a) arasında olduğu takdirde, vakıf yükseköğretim kurumunun bütçesinin en çok %45'i, b) 5-15'i arasında olduğu takdirde, vakıf yükseköğretim kurumu bütçesinin en çok %15'i, ödenir. (a) ve (b) bentlerine girmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak ödemeler de, yukarıdaki esaslara göre oranlama yapılarak hesaplanır, Ödeme Usulü Madde 5 Yükseköğretim Kurulu 3 üncü maddeye göre belirlenen puanlar doğrultusunda vakıf yükseköğretim kurumlarının durumunu tespit ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. Milli Eğitim Bakanlığı görüş ve önerisini gereği için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderir. Madde 6 Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı Karar Sayısı : 91/8 Kullu SAVAŞ'ın istifası ile boşalan Yükseköğretim Kurutu Üyeliğine, Bakanlar Kurulunca seçilen, İstanbul Valisi Cahit BAYAR'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6/b maddesinin 2 nci fıkrası gereğince seçilmesi onaylanmıştır. 30 Mayıs 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 91/1779 Yönetmelik Ekli "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 13/3/1991 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M KEÇECİLER Devlet Bakanı I. ÇELEBİ Devlet Bakanı t ÖZDEMİR Devlet Bakanı M O.SUNGURLU Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı C TUNÇER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı K İNAN Devlet Bakam V. DİNÇERLER Devlet Bakanı M.TAŞAR Devlet Bakanı M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı V. 1. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU İçişleri Bakanı V. C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskan Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı E KONUKMAN Devlet Bakam H. ÖRÜÇ Devlet Bakam M. YAZAR Dışişleri Bakam V. H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı L. KAYALAR V. DİNÇERLER Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. F. KURT N. K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakam Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince avda ve sporda kullanılan yivli ve yivsiz tüfekler, nişan tüfek ve tabancaları ile silah ruhsatlarının düzenlenmesine, yenilenmesine ve gerektiğinde geri alınmasına, ruhsatlı silahların bağış ve satış yoluyla el değiştirmesine, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğuna, silah ve mermi edinilmesine, silahların yurdumuza ithal ya da geçici olarak ithal edilmesine, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasına, ateşli silahların tamir edilmesine, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tesciline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun : 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 1 Haziran 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 11 b) Silah : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü, c) Armağan silah : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahlar ve bıçakları, d) Hatıra silah : Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları, e) Ateşli silah : Mermi veya fişek adı verilen özel şekil ve nitelikteki eczalı, canlıları bayıltmaya yarayan maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları, f) Tabanca : Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi veya tüm uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahları, g) Tam otomatik silah : Tetiğin her çekilişinde veya devamlı çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları, h) Yivli av tüfeği : Tam otomatik silahlardan olmamak şartıyla avda ve atıcılıkta kullanılan ateşli yivli tüfekleri, ı) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları : Mermi veya fişek adı verilen, özel şekil ve nitelikteki mühimmatı atabilen, namluları yivli olan, Milletlerarası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde belirtilen tüfek ve tabancaları, i) Diğer saldırı ve savunma aletleri : (b), (c), (d), (e), (f), (g). (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri, j) Ruhsal : Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, k) Taşıma ruhsatı : Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi, I) Bulundurma ruhsatı : Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi, m) Antika silahlar : Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri, n) Zati demirbaş tabanca : Emniyet Teşkilatının kuvvesinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bu Yönetmelik hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görev süresince taşınmak ve kullanılmak mecburiyeti olan, üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, ancak; personelin emekli olup memuriyetten ayrılmasından sonra kuvve kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak silahı, o) Kimlik karıları ve silah taşıma izni : Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini, ö) Demirbaş silah : Bir kurum veya kuruluş adına verilip demirbaş olarak kaydı yapılan silahı, p) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, r) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü, s) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli : Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli, ş) Personel : Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ruhsatlarla İlgili Esaslar Ruhsatlar Madde 3 Kanun kapsamına giren ateşli silahlara verilen taşıma ve bulundurma ruhsalları 5 yıl için geçerlidir. Ruhsatlar 5 yılda bir defa harç alınmak suretiyle yenilenir. Ruhsatın veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi 6 ay içerisinde durumunu ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetindedir. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Verilecek ruhsat, mermiler için de geçerlidir. Ancak, yabancı menşeli mermilerin yasal yollardan elde edildiğinin ispatı, yetkililerce istenebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 1 Haziran 1991 Sayı : Bulundurma ruhsatı verilmesi Madde 4 16 ncı maddede sayılan hallerden birine girmeyen ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurmak maksadıyla silah ruhsatı almak isteyenlerin (Ek-1) deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile müracaatları sağlanır. Bulundurma ruhsatı, mesken ya da işyerinde bulundurmak üzere iki şekilde düzenlenir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil bir yerden başka bir yere nakli için mülki amirin vereceği (Ek-2) deki Silah Nakil Belgesi gereklidir. Bu belgede belirtilen gün haricinde silah, mesken ya da işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları, işyeri veya mesken sayılmaz. Ancak, Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre avlanma ruhsatı sahibi olanlardan yivli av tüfeği ruhsatı almaya hak kazanmış kişiler, kendi adlarına kayıtlı bulundurma ruhsatlı silahlarını meskun mahaller dışında avlanırken yanlarında, yivli av tüfeği taşıma ruhsatını da bulundurmak kaydı ile taşıyabilirler. Taşıma ruhsatı Madde 5 Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir. Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür. Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar Madde 6 Ateşli silah taşımasına izin verilen kamu görevlileri ile özel kanunlarına göre silah taşıma hakkına sahip olanların zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir; bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz. Kanunun 7 nci maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri hükümleri uyarınca silah taşıma yetkisini haiz bulunanların yasal yollardan usulüne göre edindikleri zati silahları varsa kimliklerine işlenir. Kimliklerinde silahın kaydına ait kısım yoksa valilerce harçsız silah ruhsatı düzenlenir. İçişleri Bakanının yetkisi Madde 7 İçişleri Bakanı; a) Hayatları harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklulara, b) 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, silah taşıma izni verebilir. Yukarıdaki fıkra uyarınca verilen bu izin gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınabilir. İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yetkisini yazılı olarak il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir. Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri Madde 8 Valiler, aşağıda belirtilen kişilere bu Yönetmelik hükümleri uyarınca durumlarının tesbit ve tevsik ettirilmesi şartıyla silah taşıma ruhsatı verebilir. a) Kanunun 7 nci maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde belirtilenlere, b) Zabıta görevine ait tasarrufla bulunma yetkisini haiz olanlardan; 1 Belediye başkanlarına, il gene! meclisi üyelerine, köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için), 2 Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler). c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan; 1 Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kurutuşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler), 2 Elektrik enerjisi yüksek perilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler). Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Meskende Silah

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2)

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) 2463 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 6136 Kabul Tarihi : 10/7/1953 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1953 Sayı : 8458 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm Sayfa 1 / 46 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİ K YAPILM ASINA DAİ R KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

1) Telekominikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6.mad. bakınız.

1) Telekominikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6.mad. bakınız. 5681 TELSİZ KANUNU Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 261 Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5219 HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/4/2007 No : 2007/11994 Dayandığı Kanunun

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı