5/3/2013 PROJE NEDİR? Projede yapılacak işler. Proje işlemlerinin tanımlanması. Proje organizasyonu ve Temel Roller PROJE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5/3/2013 PROJE NEDİR? Projede yapılacak işler. Proje işlemlerinin tanımlanması. Proje organizasyonu ve Temel Roller PROJE"

Transkript

1 PROJE NEDİR? PROJE Belirli kaynakları tüketerek bir ürün, hizmet veya belirli bir sonucun elde edilmesine yönelik olarak; belirli bir zaman diliminde, özgün ve ilk olarak geçici Olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden olusan bir girisimdir. Proje organizasyonu ve Temel Roller Proje organizasyonu ve Temel Roller Proje Yöneticisi : Bir projeyi mümkün olan en yüksek üretkenlik, en düşük belirsizlik ve risk ile yürütmek üzere görevlendirilir. Projeyi zamanında bütçe dahilinde ve üzerinde anlaşılan şartlara göre teslim etmek üzere projeyi sevk ve idare edecek kadar hem sorumluluk, hem de yetki sahibi olmalı, üst yönetim tarafından desteklenmelidir. Proje ekibinin; hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağını belirler, görev ve sorumluluklarını bildirir, ekibin gerekli kaynaklara ulaşmasını ve gerekli eğitimi almasını sağlar, proje ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini sağlar, ekibini hedeflere ulaşmak için motivasyon, cesaret ve yönlendirmeyi sağlar. Proje Ekibi Ortak bir amacı ve hedefi paylaşırlar. Birlikte ve yardımlaşarak hedefe yönelik çalışırlar. Projenin belirli işlerini yerine getirerek amaç ve hedeflere erişmek üzere taahhütlerde bulunurlar. Çeşitli disiplin ve inanıştaki insanlar aynı ortak çaba üstünde odaklanırlar. Proje yöneticisine, projeye bağlılık ve inançları tamdır. Takım ruhu ve yüksek morale sahiptirler. 4 Projede yapılacak işler Tüm projenin mantıklı bir yapıda olması için, işler işlem parçalarına ayrılır; birbiriyle olan ilişkileri tanımlanır ve işlemlerin sırası belirlenir Her olay ve işlemin başlama ve bitiş zamanları, kritik yolu analiz edilir Her olay ve işlemin,kendinden önce gelen başka bir olay veya işlem tarafından nasıl etkileneceği ve kendisinden sonra gelen işlemi nasıl etkileyeceği belirlenir; Ekip üyelerinin yetki ve sorumlulukları belirlenir. Projeyi doğru olarak anlamaları ve uygulamaları sağlanır Projenin tamamlanması için gerekli olan bütçe belirlenir Projenin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar belirlenir; İşlemlerin tanımlanmasını engelleyen veya yavaşlatan sorunların çözümleri belirlenir; Zaman kontrolü, raporlar, formlar ve dışarıdan sağlanacak bilgiler belirlenir Proje işlemlerinin tanımlanması İşlem, projenin temel birimlerinden biridir- Moduller İşlem, belirli bir zaman içinde tamamlanması gereken ve proje için gerekli olan iş türü, iş miktarı ve iş yükü olarak tanımlanabilir. İşlem, projenin amaç ve hedeflerinden türetilir. 1

2 İşlemlerin Özellikleri İşlemler kısa,anlaşılır ve süreli olmalıdır. Her işlem,projenin amaç ve hedeflerine uygun, yönetilebilir, bağımsız, bütünleşebilir ve ölçülebilir olmalıdır; Her işlemin bir önceki işlemin tamamlanmasına bağımlılığı ve gelecek olan işlemlere bağlılığı tanımlanmış olmalıdır; İşlem süresi ne az, ne de çok olmalı, işlem süresi projenin toplam süresinin %o.05-%2 arasında olmalıdır. Çünkü; daha uzun süreli işlemlerin denetlenmesi zorlaşır ve başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı artar. Daha kısa süreli işlemler ise kayıt tutma açısından çok zaman alır Her işlem alt elemanlarına ayrılabilmelidir İşlemlerin Parçalara Ayrılması Proje işlerinin belirlenmesi ve daha küçük parçalara ayrılması için,işlemlerin Parçalara Ayrılması WBS(Work Breakdown Structure) BÖL ve KAZAN yöntemi kullanılır Amaç projenin yapılabilir işlemlere ayrılması ve düzenlenmesi ile başarılı bir biçimde gerçekleştirile bilmesidir Kapsamlı ve karmaşık yazılım projelerinde işlem sayısı arasında değiştiğinden işlemlerin düzenlenmesi zordur. Böl-Kazan --Örnek-- Proje izleme ve denetim İzleme- bilginin toplanması, kaydı ve rapor edilmesidir. Denetim -izleme bilgilerini kullanmakla gerçek başarımın plana uygunluğunun belirlenmesidir. Oturacak sistemi Dağ bisikleti Şasi sistemleri Dişli sistemler Çark sistemi Fren sistemi Şasi yapısı Çatal sistemi Örtü ve dolğu Oturacak yapısı Dişler ve zincirler Vites ve kaydırıcılar Tekerlek göbeği jant kaliperler Manivela ve kablolar Birleştirici sistem borular Taşıyıcı sistem Boru yapısı Planlama-İzleme ve Denetim Döngüsü Kapalı süreç döngüsü, Planlama-İzleme-Denetim çabası, «gerçek işlere» zaman ayırmak için hataları en aza indirilmeye çalışmaktır. İzleme Sisteminin Tasarımı Denetlenmesi gereken başarım, maliyet ve zamanın özel karakteristikleri tanımlanmalıdır Başarım nitelikleri, projenin her bir ayrıntılı seviyesi için belirlenmelidir Gerçek zaman verileri toplanmalı ve planla karşılaştırılmalıdır Veri toplama mekanizması tasarlanmalıdır Kolay toplanan verilere odaklanmadan kaçınılmalıdır 2

3 Veri Biçimleri Tekrarlanan veriler-genelde olumsuz olayların oluşma sıklığını gösteriyor; örn.,proje raporu kaç gün gecikmiştir; programdaki hata sayısı, olaysız geçen günler Ham veriler kullanılan kaynakların miktarı, gereksinimler, zaman, para Genellikle, öznel değerlendirmeğe dayalı veriler örn., kalite tahmini Doğrudan ölçülmesi çoğu zaman mümkün olmayan verilerörn., başarım Sözel ölçümler- yalnız sözel değerlendirile bilen parametreler, örn., ekibin morali Veri Analizi Verilerin biraraya getirme yöntemleri İstatistiksel Dağılım Yöntemleri Grafik eğriler Kalite Yönetim Yöntemleri Deneme zamanlarında ortaya çıkmış program hataları sıklık Bu grafik hangi zaman dilimlerinde daha az (daha çok) hata bulunduğunu göstermektedir. Farklı zamanlarda kullanılan farklı deneme verileri ve yöntemlerinin etkililiği karşılaştırılabilir. zaman Raporlama Raporlar Proje Durumu Raporu Zaman/Maliyet raporu Tüm paydaşların aynı bilgiyi alması gerekmez Periyodik raporlardan kaçınmalı Proje bilgi sistemi ile kurumun genel bilgi sistemi arasında ilişki Rapor Türleri: Sıradan-Routine İstisnai- Exception Özel Analiz Rapor Türleri Sıradan -düzenli yapılan raporlar; üst yöneticiye periyodik olarak sunulan; Proje yöneticisine ise,örn.,projenin belirli aşamalarının bitmesi ile ilgili sunulan raporlar İstisnai- karar oluşturulması veya projenin bir yetkilisinin oluşturmuş olduğu kararın diğerleri ile paylaştırılması için - bilgi paylaşımı Özel Analiz- projenin bir kısmı ile ilgili yapılan araştırmaların sonucu olarak, projede oluşan özel sorunlarla bağlı olarak oluşturuluyor Toplantılar Toplantılar grup kararlarının alınmasına hizmet etmelidir Haftalık ilerleme raporlarının konuşulduğu raporlardan kaçınılmalı Toplantının gündemini yazılı olarak önceden bildirmeli 3

4 Toplantılar-devamı Herkesin toplantıya özenle hazırlanmasını sağlamalı Toplantının başkanı az konuşmağa çaba göstermeli Bireylerin konuşmaları kesilmemelidir Aşırı formaliteden kaçınılmalı Eğer toplantı özel bir kriz üzere düzenlenmişse, gündemi bu konu ile sınırlı tutmalı Sanal toplantılar- Günümüzde sıkça yapılan ve geçerli toplantılar Denetimin amacı Proje yöneticisi hem düzenlemede, hem de grubun varlıklarını sahiplenmede aynı derecede dikkatli olmalıdır, Proje yöneticisi şirketin fiziki varlıklarını, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını da korumalıdır. Bu sebeplerden denetimin iki esas hedefi bulunmaktadır: 1. Faaliyetlerin değiştirilmesi yoluyla sonuçların düzenlenmesi 2. Şirketsel varlıkların (değerlerin) yönetimi Chapter 11-5 Proje Denetimi Denetim, planlama-izleme-denetim döngüsünün son elementidir Denetim, projenin 3 unsuru üzerine odaklanmıştır Başarım Maliyet Zaman Başarımın denetimi Proje denetimi Maliyetin denetimi Zamanın denetimi Başarımın Denetimini gerektiren nedenler Projenin başarısını, olumsuz etkileyen ve denetim gerektiren nedenler: Beklenmedik teknik sorunların oluşması, Gerektiği zaman yeterli kaynağın bulunamaması, Aşılmaz teknik sorunların mevcutluğu, Kalite veya güvenilirlik sorunlarının oluşması, Müşterinin başlangıç isteklerinde, değişiklikler istemesi, İşlevsel karmaşıklıkların ortaya çıkması, Teknoloji yeniliklerin projeye etkisi. Chapter 11-1 Chapter 11-2 Maliyetin Denetimini gerektiren nedenler Proje maliyetini etkileyen ve denetim gerektiren nedenler: Teknik zorlukların daha çok kaynak gerektirmesi İşin kapsamının büyümesi Başlangıç beklentilerin düşük olması Raporların zayıf veya zamansız olması Bütçenin yetersiz kalması Düzeltici denetimin zamanında yapılmaması Girdi fiyatlarında değişiklik olması Chapter 11-3 Zamanın Denetimini gerektiren nedenler Proje takvimini etkileyen ve denetim gerektiren nedenler: Teknik sorunların çözümünün planlandığından uzun sürmesi İlk zaman değerlendirmelerinin çok iyimser olması İşlerin sırasının düzgün olmayışı Malzeme, personel ve teçhizatın gerektiği zamanda bulunamaması Önceki görevlerin tamamlanmaması Müşterinin değişen isteklerine uygun olarak işlerde revizyona gidilmesi Yasa ve Yönetmeliklerde Düzenlemeler Chapter

5 Denetimin amaçları: İnsan Kaynaklarının Denetimi İnsan kaynaklarının yönetimi, personel artımının ve gelişiminin denetlenmesini gerektirir. Projeler insanların yetişmesi için verimli zemindir. Her bir proje özgün olduğundan, projelerde çalışan insanların kısa bir süre içinde geniş yelpazede içinde deneyim kazanmak olanakları bulunur. Chapter 11-7 Denetim süreci için Kararlar aşağıdakiler ile ilgili olmalıdır: Projenin hangi noktalarında denetim yapılacak Ne denetlenecek? Denetim nasıl ölçülecek? Sapmalara ne derecede tahammül edilecek? Sapmalar oluşmadan önce onları nasıl belirlemek ve önlemek mümkündür? Chapter Sonradan yapılan denetimler Sonradan yapılan denetimlere, karne gibi bakılabilir Onlar, ödüllendirme veya ceza vermek için temel olarak kullanılabilir, ama mevcut başarımı değiştirmek için çok geçtir Sonradan yapılan denetimler, iletişim, işbirliği, proje yönetiminin kalitesi, müşteri ile etkileşim alanlarına uygulana bilir Chapter Denetim sistemlerinin nitelikleri İyi denetim sistemi: Esnek olmalıdır. Etkin olmalıdır. Yararlı olmalıdır. Projenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Zamanında işlemelidir. Mümkün oldukça basit olmalıdır. Bakımı kolay olmalıdır. Genişlene bilmelidir. Belgelendirmiş olmalıdır. Belgeler tam eğitim programını içermelidir Algılayıcı ve gözlemciler yeterince doğru ve kesin işlem yapmalıdır. Denetimler, genellikle istenmeyen baskı olarak değil, yararlı araç olarak anlaşılmalıdır. Chapter Benchmarking-kıyaslama Kıyaslama- bir ekibin, kendi sektöründen yada dışından başarılı bir projeyi referans alarak performansını mümkün olan tüm şekillerde karşılaştırıp mevcut olan durumdan daha iyisini oluşturmaya çalışmak için geliştirme ve iyileştirme sürecidir ve güçlü bir yönetim aracıdır. Chapter İyi uygulamalar için başarı anahtarları Projelere yardım için 4 başlıca yöntem bulunmaktadır: Proje yöneticiliğinin yararlı olduğunu teşvik etme İkramiye, hisse senetleri, diğer teşviklerle yüksek riskli projeler ve proje yönetimi becerileri için personel ödemeleri Metodoloji- PY yöntemlerinin standartlaştırılması,geliştirilmesi Proje Yöneticiliği sonuçları- proje başarımını projenin kuruma etkisini ölçmeli; projeden alınan değeri ölçmeli Chapter

6 Denetim, bir yöneticilik fonksiyonudur Denetlemenin amacı projenin mevcut iş-zaman çizelgelemelerinin, bütçesinin ve çıkış ürününün uygun plan verilerine yakın olmasını sağlamaktır Proje yöneticisinin görevi öyle denetim sistemi oluşturmaktır ki, bu sistemde proje için yararlı davranışlar teşvik edilmiş, yararsız olanlar ise önlenmiş olsun YAZILIM HATALARI KALİTE DENEME Chapter Yazılım Hataları ve ya Böcek (Bug) Yazılım ürününün kalitesinin gereksiz veya sebepsiz yere düşmesine neden olan her şey Yazılım hatası ( software bug), yazılım sistemleri ve programlarının doğru olmayan veya beklenmeyen sonuçlar vermesine neden olan veya bu sistem ve programların istenmeyen davranışlarına sebep olan hatalar, yanlışlıklar, kusurlara verilen ortak isimdir. Ayıklama-Debugging Beklenen hedefleri sağlamaları amacıyla bilgisayar programında veya donanım parçalarında kusurları (böcekleri) bulmak veya azaltmak için yapılan süreç Ayıklamanın, özellikle sıkı birleşimli altsistemlerde yapılması zordur; bir altsistemdeki değişmeler diğerlerinde pek çok böceğe sebep olabilir Kalite nedir? Gereksinimlere uymak Bir ürünün özellikleri bütünü Belirli bir ihtiyacı karşılama yeteneği Ürün ve hizmetlerin müşteri isteklerini karşılaması Ürünün ve hizmetin içeriği Kalitenin boyutları güvenebilirlik kullanılabilirlik bakılabilirlik denetlenebilirlik işlevsellik işlem hızı ölçeklenebilirlik Teknik desteklenebilirlik Yazılım Denemesine Strateji Yaklaşım Deneme- önceden planlaştırılan ve düzenli yapılan girişimler kümesi Deneme modül seviyesinde başlar ve içten dışa doğru tüm bilgisayarlı sistemi kapsar Farklı geliştirme süreçlerinde farklı deneme teknikleri uygulana bilir Deneme ve Kod ayıklama (debugging) farklı girişimlerdir ve kod ayıklama her bir deneme stratejisinde kullanılabilir Deneme yazılım geliştirici tarafından ve (büyük projeler için) bağımsız deneme grubu tarafından gerçekleştirilir 6

7 Yazılım Kalitesinin Sağlanması Yazılım Deneme Adımları Yazılım Mühendisliği Yöntemleri Standartlar ve Yöntemler Formal Teknik İnceleme Yazılım sistemi Yazılım Kalite Yöneticiliği ve Yazılım kalite Güvencesi Ölçme Deneme gereksinimler Sistem Denemesi tasarım Bütünleme Denemesi Birim d. kod Deneme yönü Yazılımın Denenmesi Mekanizmasının oluşturulması Yapıcı işler- yazılım çözümleme ve tasarım Dağıtıcı iş- deneme Yazılım geliştirici program birimlerinin (modüllerinin) denenmesinde sorumludur Geliştirici, bütünleme denemesine de katılır Yazılım Mimarisi bittikten sonra bağımsız deneme grubu devreye girer Deneme Belirteci Denemenin Kapsamı Deneme Planı Deneme Yordamı Bütünleme sırası Modüller için Birim denemesi Deneme Ortamı Deneme Durumu verileri Beklenen sonuçlar Gerçek Deneme Sonuçları Deneme Ölçekleri Arayüzü bütünlüğü İşlevsel geçerlilik Bilgi tamlığı Başarım Kusurların denenmesi Sistem kusurlarının varlığını ortaya çıkaran deneme programları 7

8 Kusur denemesi sureci Design test cases deneme durumları deneme verileri deneme sonuçları deneme raporları Test cases Prepare test data Test data Run program with test data Test results Compare results to test cases Deneme durumlarının deneme verilerinin hazırlanması deneme verileri ile durum sonuçlarının Tasarlanması programın çalıştırılması karşılaştırılması Test reports Birim Denemesi: Ayrı-ayrı program bileşenlerinin denenmesi Genelde bileşenin geliştiricisi sorumludur (kritik sistemler dışında) Denemeler geliştiricinin deneyimlerine dayanmaktadır Amaç: Altsistemlerin doğru kodlaştırıldığının ve gereken işlevleri yerine getirdiğinin doğrulanması Birim Denemesi Birim Denemesi yazılım ürününün en küçük birimi üzere doğrulama işlemlerini yapmak içindir Modul Arayüzü Yerel veri yapısı Sınır koşulları Bağımsız yollar Bütünleme Denemesi: Geliştirici tarafından yerine getirilir Sistemi veya altsistemi oluşturmak için bir araya getirilmiş bileşenler grubunun denenmesi Bağımsız deneme grubu sorumludur Deneme sistem belirteçleri üzere gerçekleştirilir Amaç: Altsistemler arasında arayüzlerinin denenmesi Deneme durumları Sistem Denemesi: Sistem geliştirici tarafından yerine getirilir Amaç: Sistemin, gereksinimleri (işlevsel ve genel) karşıladığının belirlenmesi Türleri: Kurtarma (recovery) Denemesi Güvenirlik (security) Denemesi Stres Denemesi Başarım Denemesi Geçerlilik (validation) Denemesi Geliştiricinin teslim ettiği sistemin değerlendirilmesi Kara kutu denemeleri ardışıklığı Geçerlilik denemesi sonucu: işlev veya başarım belirteçlere uygundur; kabul edilir belirteçten sapmalar var ve yetersizlik listesi oluşturulur Amaç: Sistemin gereksinimleri karşıladığını ve kullanım için hazır olduğunu göstermek 8

9 Deneme öncelikleri Yalnız tepeden-tırnağa bir deneme, programın kusurlarının olup olmadığını gösterebilir. Ama, böyle deneme mümkün değil. Deneme ilk öncelikle bileşenlerinin değil, sistemin kendisinin yeteneklerinin sınanmasına yönelmelidir Tipik durumların denenmesi, sınır değerlerine uygun durumların denemesinden daha önemlidir Deneme verileri ve deneme durumları Deneme verisi- Sistem denemesinin girişine verilen değerler Deneme durumları- Sistemi denemek için giriş verileri ve eğer sistem, belirtecine uygun işlerse, bu veriler sonucu öngörülen çıkışlar-durumları tanımlar. Deneme için eşit parçalama startejisi Sistemin giriş ve çıkışlarının eşit kümelere parçalanması Eğer giriş 10,000 ve 99,999 arasında 5 rakamlı tam sayı ise, eşdeğerli kısımlar <10,000, 10,000-99, 999 ve > 10, 000 olacak Deneme durumlarını bu kümelerin sınırlarında seçmeli 00000, 09999,10000, 10001, 99999, Eşit parçalama-örnek Less than Between and More than Input values Less than 4 Between 4 and 10 More than 10 Number of input values İkili arama-eşit parçalama Aranan eleman dizidedir Aranan eleman dizide değil Giriş dizisi tek bir değerden oluşuyor Giriş dizisinde çift sayıda değer vardır Giriş dizisinde tek sayıda değer vardır İkili arama-eşit parçalama Equivalence class boundaries Elements < Mid Elements > Mid Mid-point 9

10 Kara kutu denemesi Programa kara kutu gibi bakılır Program deneme durumları sistem belirtecine dayanmaktadır Deneme planlaması yazılım sürecinin erken aşamalarında başlamalıdır Kara kutu denemesi Giriş deneme verileri Çıkış deneme sonuçları Input test data Output test results System I e O e Inputs causing anomalous behaviour Normal olmayan durumlara neden olan girişler Outputs which reveal the presence of defects Kusurların varlığını ortaya çıkaran çıkışlar Kara kutu Birim denemesi teknikleri Amaç: küçük boyutlu deneme durumları kümelerinin seçilmesi Sınır değerlerinin çözümlenmesi ile eşit parçalamanın kullanılması. Bu yaklaşım, denemeye tabi tutulan yazılımın giriş ve çıkış belirteçlerine dayanmaktadır. Giriş verilerinin seçilmesi (örnek): Eğer yazılım birimi (modülü) 1-25 arasındaki tam sayılarla işlerse, hatanın bulunma riskinin 1 ve 25 arasında olacağını kabul ediyoruz. Bu aralık, eşdeğer sınıfı belirler. Birimin işlemeli olduğu 3 eşdeğer sınıf: 1. < >25 Her sınıfın her bir üyesi deneme girişi gibi seçilebilir, örn.,-567, 1 ve Programlama deneyimleri,hataların sıklıkla sınıfların her iki sınırında da var ola bileceğini gösteriyor. Uygun olarak aşağıdaki deneme girişleri kullanılmalıdır: Giriş 1: 0 Giriş 2: 1 Giriş 3: 2 Giriş 4: 17 Giriş 5: 24 Giriş 6: 25 Giriş 7: 26 Çıkış verilerinin seçilmesi. Giriş verilerinde olduğu gibi çıkışlar için de sınır koşulları seçilmelidir. Deneme verisi yalnız doğru ve yanlış giriş verilerini değil, çıkış için sınır koşulları denemesini de içermelidir Genelde, her R1 R2 aralığı, giriş ve çıkış belirteçleri ile belirlenir. 5 deneme durumu seçile bilir: R1 den küçük R1 e eşit R1 den büyük, R2 den küçük R2 ye eşit R2 den büyük Beyaz kutu Denemesi Cam kutu, mantıksal veya yol yönlü deneme de denir. En yaygın biçimi, her kod ardışıklığı yolunun en azından bir kez yürütülmesini gerektiren yol denemesidir Beyaz kutu denemesinin 4 türü: İfade (komut) Denemesi Döngü denemesi Yol Denemesi Koşul Denemesi 10

11 Beyaz kutu denemesi Tests Denemeler alınıyor Test data Derives Component code Test outputs Beyaz kutu Birim Denemesi Teknikleri Deneme verileri programın iç yapısına göre seçilir Yapı, programdaki ardışıklığı, kararları, döngüleri ifade eden akış çizgesi ile gösterilir Akış çizgesini program kodlarından almak mümkündür Mantıksal bütünlük oluşturan komutlar ardışıklığı tek düğümle ifade edilir. Düğümün her yürütülmesinde, düğüm içindeki her bir komut da bir kez yürütülmelidir. Her kenar bir düğümle sonlanmalıdır (düğüm yordamsal ifadeyi anlatmaya da bilir) Her karmaşık koşul basit koşullara parçalanmalıdır. Bir düğüm yalnız tek (sade) koşulu ifade eder. Bileşenin (modülün) kodu Beyaz Kutu denemesi örneği---yolların belirlenmesi Beyaz ve kara kutu deneme teknikleri hataların yalnız var olduklarını gösterer. Ama, bu teknikler hataları ortaya çıkaran nedenleri aradan kaldırmaz. Örnek için akış çizgesi Programın akış çizgesi Programın denetim akışını ifade eder. Döngüsel karmaşıklığı (cyclomatic complexity ) hesaplamak için temeldir Döngüsellik (bağımsız yol sayısı) = koşullar sayısı +1 11

12 Yol Denemesi Yol Denemesinde amaç,öğle deneme durumları kümelerini oluşturmaktır ki, bu kümelerle programın her bir yolu en azından bir kez denenmiş olsun Yol Denemesi için başlangıç nokta programın akış çizgesidir. Çizgede düğümler program komutlarını (komutlar ardışıklığını), kenarlar kontrol akışlarını ifade eder İKİLİ ARAMA ALGORİTMASI int search ( int key, int [] elemarray) { int bottom = 0; int top = elemarray.length - 1; int mid; int result = -1; while ( bottom <= top ) 2 { mid = (top + bottom) / 2; if (elemarray [mid] == key) 3 { result = mid; 8 return result; } // if part else { if (elemarray [mid] < key) 4 bottom = mid + 1; 5 else top = mid - 1; 6 } } //while loop return result; } // search bottom > top while bottom <= top if (elemarray [mid] == key 4 (if (elemarray [mid]< key İkili arama modülü için akış çizgesi Bağımsız yollar bottom > top while bottom <= top if (elemarray [mid] == key 4 7 (if (elemarray [mid]< key 1, 2, 3, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 8, 9 Deneme durumları öğle seçilmelidir ki, tüm bu yollar yürütülmüş olsun 6 İfade denemesi Programın her bir cümlesi (ifadesi) en azından bir kere yürütülmüş olmalıdır. Basit ifadelere atama, giriş-çıkış, yordam çağırma ifadeleri ait edilebiler. İfade denemesi için kıstas: İfade denemesi kıstası. Öyle bir T deneme kümesi seçilmelidir ki, P programı yürütülürken T deki her bir d giriş verileri için programın her bir basit ifadesi en az bir kere yürütülmüş olsun. İfade denemesi yönteminin yetersizliği Kontrol akışı grafında 1 nolu düğümü while ifadesi, ve 2 nolu düğümü if ifadesi içermektedir. 1,2,3,4,5 yolu ile program yürütülürken ifade denemesi kıstası sağlanmış oluyor. Ama bu halde, do-while ve if ifadeleri denenmemiş durumdadırlar Kenar denemesi İfade denemesinin geliştirilmesidir. Kenar denemesi tüm kenarların (veya dalların) en azından bir kere (kenar ifade içermediği durumda da) denenmesini gerektiriyor. Örneğin, while veya if ifadelerinin doğru ve yanlış tarafları en azından bir kere yürütülmelidir. Bu kıstas formal olarak böyle ifade edile bilir: Kenar denemesi kıstası: Öyle bir T deneme durumu seçilmelidir ki, P programı yürütülürken T deki her bir d verileri için P nin akış grafındaki her bir kenar en azından bir kere taranmış olsun 12

13 5 Kenar denemesine örnek Kenar denemesi kıstasını sağlamak için aşağıdaki yollar öyle yürütülmelidir ki, çizgenin her bir kenarı en azından bir kere taranmış olsun: 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 7 Göründüğü gibi deneme kümesindeki veriler her bir koşul için doğru ve yanlış değerleri kontrol edecek. Bu bakımdan kenar denemesi ifade denemesi ile nispette daha iyi bir yöntemdir Koşul denenmesi Kenar denemesi, daha fazla hata bula bilmesi için güçlendirilebilir. Verilmiş bir elemanı tabloda arayan böyle bir programa göz atalım: found = 0; counter = 0; while ((!found) && (counter < number_of_items - 1)) { if (table[counter] == desired_element) found = 1; counter++; } if (found) printf( the desired element exists in the table ); else printf ( the desired element does not exist in the table ); Bu program parçasında yanlış olarak while-ifadesinde "<= yerine "<" kullanılmıştır. T = {<number_of_items = 0, desired_element = 2>, <number_of_items = 3, desired_element = table[1]>} deneme kümesi kenar denemesi kıstasını sağlamaktadır. Ama hatayı bulmayacaktır. Bunun nedeni ise koşulun karmaşık olması- "!found" ve "counter < number_of_items - 1 gbi iki kısımdan oluşmasıdır. Baktığımız deneme kümesi bu karmaşık koşulun her bir kısmının doğru ve yanlış değerleri için yürütülmeği sağlamıyor Koşul denemesi kıstası Öyle bir T deneme durumu seçmeli ki, P programı yürütülürken T deki her bir d giriş verileri için programın akış çizgesindeki tüm kenarlar taranmış olsun ve karmaşık koşullardaki her bir alt koşulun mümkün değerleri en azından bir kere yürütülmüş olsun Bu deneme kıstasını, karmaşık koşulu basit koşullara parçalamakla daha iyi anlamak mümkündür. Örnek: if c1 and c2 then s1; else s2; İfadesi aşağıdaki ifadeye eşittir: if c1 then if c2 then s1; else s2; else s2; Deneme yaklaşımları Mimari geçerlilik Sistem mimarisinde hataları bulmak için yukarıdan aşağı deneme iyidir Sistemin gösterişi Yukarıdan aşağı deneme ile, geliştirmenin ilk aşamalarında sistemin sınırlı gösterimi yapıla biler Deneme çalıştırması Aşağıdan yukarıya deneme ile daha kolaydır Denemenin incelenmesi Her iki yaklaşımda sorunlar var.inceleme için ilave programlar yapmak gerekiyor Arayüzü Denemesi Arayüzü denemesi Modüller veya altsistemler, daha büyük sistemleri oluşturmak için bütünleştirildikte gerek olabilir Arayüzü hatalarını veya arayüzleri hakkındaki yanlış varsayımları meydana çıkarmak için kullanılır Nesneler, arayüzleri ile tanımlandığı için nesneye yönelik geliştirmede önemlidir A Test cases B C 13

14 Arayüzü türleri Parametre arayüzleri: Veriler bir yordamdan diğerine gönderilir Ortak bellek arayüzleri Belleğin bir kısmı yordamlar arasında ortak kullanılır Yordamsal arayüzleri Altsistem, diğer altsistemleri çağırmak için yordamlar kümesini ihtiva eder Haber gönderme arayüzleri Altsistemler diğer altsistemlerden hizmetler istemektedir Arayüzü hataları Arayüzü yanlış kullanılıyor Bir bileşenin diğer bileşeni çağırması zamanı arayüzü yanlış kullanılır (parametreler sırası yanlıştır) Arayüzü anlaşılmazdır Bileşen, çağrılan bileşenin davranışı hakkında doğru olmayan bilgiler içermektedir Zamanlama hataları Çağıran ve çağrılan bileşenlerde işlem süratleri farklıdır veya zamanı geçmiş verilere erişilir Arayüzü Denemesi için tavsiyeler Çağrılan yordama parametrelerin uç değerleri verilmelidir Bileşeni başarısızlığa götüren deneme tasarlamalı Haber aktarma sistemlerinde gerilim (stres) denemesini kullanmalı Ortak bellekli sistemlerde, bileşenlerin farklı ardışıklıkla belleğe erişimin denemeli Stres denemesi Sistemi en fazla tasarım yüklenmesinde çalıştırmalı Sistemler felaket biçiminde çökmemelidir. Gerilim denemesi, hizmet veya verilerin kabul edilemeyecek kaybını yoklamak içindir Özellikle, dağıtık sistemlerde kullanılması uygundur. Bu sistemler, ağın aşırı yüklenmesi ile bozulmalara çok meyillidir Bütünleşik denemesi Gelişen bütünleşik denemesi Bütünleşen bileşenlerden oluşan sistemlerin veya altsistemlerin denemesi Bütünleşik denemesi kara kutu denemesidir ve belirteçler üzere gerçekleştirilir. Hataların yerelleştirilmesi zordur. Gelişen bütünleşik denemesi bu sorunu aradan götürür. A B Test sequence 1 T1 T2 T3 A B C Test sequence 2 T1 T2 T3 T4 A B C D Test sequence 3 T1 T2 T3 T4 T5 14

15 Küme (cluster) denemesi yaklaşımları Kullanım durumlarının veya senaryolarının denenmesi Deneme, kullanıcının sistemle etkileşimine dayanmaktadır Kullanıcının beklediği sistem özelliklerinin denenmesi Tehlike denemesi Sistemin tehlikeli durumlarda tepkisinin denenmesi system Önemli Noktalar Sistemin daha çok kullanılan kısımlarını dene Eşit parçalama, programın eşit yollarla davranışını denemek içindir. Kara kutu denemesi sistem belirteçleri üzere yapılır Yapısal deneme, programın tüm yollarının çalıştırılacağı deneme durumlarını belirler. Önemli noktalar Deneme ölçümleri her ifadenin en az bir kez yürütülmesini sağlamalıdır. Arayüzlerinde hatalar, belirteçlerin yanlış okunulması, yanlış anlaşılması, doğru olmayan zamanlamalardan dolayı meydana gelmektedir Nesne sınıflarını denemek için tüm işlemleri, özellikleri ve durumları denemelidir. Nesneye yönelik sistemleri nesneler kümelerinde bütünleştirmelidir. Örnek 1 int foo (int a, int b, int c, int d, float e) { 2 float e; 3 if (a == 0) { 4 return 0; 5 } 6 int x = 0; 7 if ((a==b) OR ((c == d) AND bug(a) )) { 8 x=1; 9 } 10 e = 1/x; 11 return e; 12 } Sample Code for Coverage Analysis KAYNAKLAR M.Erhan SARIDOĞAN-Yazılım Mühendisliği Ali ARİFOĞLU & Ali DOĞRU-Yazılım Mühendisliği Oya KALIPSIZ & Ayşe BUHARALI & Göksel BİRİCİK- Sistem Analizi ve Tasarımı Roger S. Pressman-Software Engineering nt=55 Dilek YURTSEVEN 89 15

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj DENETİM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlanması Tedarik Planlaması Risk Yönetimi Planlama İnsan Kaynaklarının Planlanması Proje için gerekli

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor:

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor: YÖNETİCİ ÖZETİ Üst düzey yöneticilerin, işletmelerde kontrol mekanizmasını iyileştirmek için long sought yöntemleri vardır. İç kontrol mekanizması, şirketlerin karlılık hedeflerinden şaşmamaları, görevlerini

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

Yaz.Müh. Ders Notları 2

Yaz.Müh. Ders Notları 2 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2015 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER BAŞARIM DEĞERLENDİRME Sınav tarihleri: 1. Ara sınav: 7 Nisan 2015, yazılı, 2. Ara sınav: 12 Mayıs 2015, test, Final sınavı:

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FİRMALAR ARASI PROJE YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA INTER-ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT ACTIVITY: AN APPLIED STUDY

FİRMALAR ARASI PROJE YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA INTER-ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT ACTIVITY: AN APPLIED STUDY FİRMALAR ARASI PROJE YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA INTER-ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT ACTIVITY: AN APPLIED STUDY Gönül ÖKTEM 1 Özet: Birçok üstünlüğü ve faydayı ortaya çıkaran proje yönetimi

Detaylı