ÖZGEÇMİŞ. Mesleği / Unvanı : Akademisyen / Profesör Doktor Doğum Yeri ve Tarihi : Kayseri, 1972 :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Mesleği / Unvanı : Akademisyen / Profesör Doktor Doğum Yeri ve Tarihi : Kayseri, 1972 : rbozlagan@marmara.edu.tr; recepbozlagan@gmail."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Syadı : Recep BOZLAĞAN Mesleği / Unvanı : Akademisyen / Prfesör Dktr Dğum Yeri ve Tarihi : Kayseri, 1972 E-Psta : Çalışma Alanı İstanbul Araştırmaları Küresel Kentler Metrpliten Yönetimler Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Sistemleri Türkiye nin Yerel Yönetim Yapısı Stratejik Yönetim Örgüt Geliştirme İnsan Kaynakları Yönetimi Liderlik Alternatif Hizmet Yöntemleri Eğitim Durumu Dktra Yüksek Lisans Lisans :, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yerinden Yönetim Bilim Dalı, :, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yerinden Yönetim Bilim Dalı, : Orta Dğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Lise : Fevzi Çakmak Lisesi, Kayseri, Ortakul : Dedeman Ortakulu, Kayseri, İlkkul : Kılıçaslan İlkkulu, Kayseri, Bildiği Yabancı Diller İngilizce (KPDS: 83) 1

2 Tezler Dktra Tezi : Belediyelerde Örgüt Geliştirme (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği), Danışman: Dç. Dr. Münir Şakrak,, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Bilim Dalı, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi : Yerel Hizmetlerin Özelleştirilmesi ve Bağcılar Belediyesi (İstanbul) Özelleştirme Uygulamaları, Danışman: Prf. Dr. Ömer Dinçer,, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yerinden Yönetim Bilim Dalı, İstanbul, Bilimsel Yayınlar-Çalışmalar Kitaplar İstanbul: Mekân ve İnsan, Editörlü Derleme Kitap, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul, Ağusts 2012, ISBN: (181 sayfa) (Nail Yılmaz ve Müslüm Yılmaz ile rtak çalışma). İstanbul: Derinlik, Değişim ve Güç, Hayat Yayınları, İstanbul, 2011, ISBN: (286 sayfa) İstanbul: Kent ve Medeniyet, Editörlü Derleme Kitap, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul, Ağusts 2009, ISBN: (190 sayfa) (Nail Yılmaz ve Aynur Can ile rtak çalışma). Rle f Lcal Gvernment Asssciatins f Suth East Eurpe in Training Delivery t Lcal Authrities, NALAS (Netwrk f Assciatins f Lcal Authrities f Suth East Eurpe), Skpje, 2009, ISBN: (Kelmend Zajazi, Andrea Warner, Marija Ssic, Zran Gligrv ile rtak çalışma) Türkiye de Yerel Yönetimler, Editörlü Derleme Kitap, Nbel Yayın Dağıtım, Ankara, Mart 2008, ISBN: (382 sayfa) (Yüksel Demirkaya ile rtak çalışma) Liderlik Yaklaşımları ve Belediyeler (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği), Hayat Yayınları, İstanbul, 2005, ISBN: (123 sayfa) Kitaplarda Bölümler Belediye Birliklerinin Yapısı, Yerel Kalkınmadaki Rlü, Srunları ve Çözüm Önerileri, Yerel Kalkınmanın Yönetişimi Uluslararası Knferansı Bildirileri, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Plitikaları Merkezi Yayını, Haziran 2009, ss ; İller Bankası ve Yeniden Yapılandırılması, Türkiye de Yerel Yönetimler, Recep Bzlağan ve Yüksel Demirkaya (edit.), Nbel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008, ISBN: , ss (Hakan Yaş ile rtak çalışma) Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri, Türkiye de Yerel Yönetimler, Recep Bzlağan ve Yüksel Demirkaya (edit.), Nbel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008, ISBN: , ss Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Srunları, Kamu Yönetimi Yazıları, Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen (edit.), Nbel Yayın 2

3 Dağıtım, Ankara, 2007, ISBN: , ss (Hakan Yaş ile rtak çalışma). Lndra Anakent Belediye Sistemi ile Türk Anakent Belediye Sistemi nin Karşılaştırılması, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1, Muhammet Kösecik ve Hüseyin Özgür (ed.), Ankara: Nbel Yayın Dağıtım, 2005, ISBN: , ss (Yüksel Demirkaya ile rtak çalışma) Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, Kuramdan Uygulamaya Abdullah Yılmaz ve Mustafa Ökmen (ed.), Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, ISBN: , ss Kamu Yönetim Paradigmasında Değişim ve Özelleştirme Yaklaşımı, Çağdaş Muhittin Acar ve Hüseyin Öztürk (ed.), Nbel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, ss Yerel Hizmetlerde Özelleştirme Yöntemleri, Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye de Yerel Yönetimler, Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (ed.), Alfa, İstanbul, 2003, ISBN: , ss Türk Anayasalarında İdareye İlişkin Düzenlemeler, Türkiye de Yönetim Geleneği, Davut Dursun ve Hamza Al (ed.), İlke Yayıncılık, İstanbul, 1998, ISBN: , ss Makaleler Onsuz Anayasa Olmaz, Tarih Bilinci, Sayı 15-16, Ekim 2011, ISSN: , ss Organizatinal Cmmitment and Case Study n The Unin f Municipalities f Marmara, Reginal and Sectral Ecnmic Studies (RSES), Eur-American Assciatin f Ecnmic Develpment Studies, Vl January-April f 2010, ss (http://www.usc.es/~ecnmet/eaa.htm) (Dr. Mahmut Dğan ve Murat Daudv ile rtak çalışma). Reginal and Sectral Ecnmic Studies (RSES) Dergisi nin girdiği indeksler şunlardır: SCOPUS (http://inf.scpus.cm), ECONLIT (http://www.aeaweb.rg/ecnlit/index.php), RSAI (http://www.reginalscience.rg). İl Özel İdaresinde Valinin Yürütme Organı Olması Srunu ve Bir Çözüm Önerisi, Öneri, Marmara Ü.,, Sayı 32, Yıl 16, Cilt 8, Temmuz 2009, ISSN: , ss (Yrd. Dç. Dr. Aynur Can ile rtak çalışma) Örgütsel Yurttaşlık Davranışı ve Belediyelerde Yönetim Srunu, Ssyal Siyaset Knferansları Dergisi, Sayı 56, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2009, ISSN: , ss (http://www.iudergi.cm/index.php/ssyalsiyaset) Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Prgramı: Marmara ve Bğazları Belediyeler Birliği Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya Ü.,, Cilt 3, Sayı 2, 2008, ss (Yrd. Dç. Dr. Niyazi Çiçek ile rtak çalışma) Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı, Ssyal Siyaset Knferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, 50. Kitap, İstanbul, 2005, ISSN: , ss Sürdürülebilir Gelişme Kavramı Üzerine Yapılan Tartışmalara Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (3-4), 2004, ISSN: , ss Birleşmiş Milletler Uygulamaları ve Yerel Yönetimler, Öneri, 6 (22), 2004, ss

4 1876 Anayasası ve İlkesi, İhale ve İmar, 2 (14), 2004, ISSN: , ss Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesi ve Yerel Yönetimler-2, Mali Yönetim ve Denetim, 25, ss , Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesi ve Yerel Yönetimler-1, Mali Yönetim ve Denetim, 24, ss , Kentsel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Düzeyi: İstinye-İstanbul Örneği, Kcaeli Üniversitesi Dergisi, 7, ISSN: , ss , Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesine Giriş, Çağdaş Yerel Yönetimler, 11 (1), ss , Raprlar Su Abnelik İşlemlerinde Yeniden Yapılanma, T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Mayıs 2006 (8 kişiden luşan bir kmisyn tarafından hazırlanmıştır; Bilimsel Dergilerde Hakemlik Marmara Ssyal Araştırmalar Dergisi (Marmara Üniversitesi Ssyal Bilimler Meslek Yüksekkulu), Sayı 1, Yıl 1, Cilt 1, Ocak 2012: Büyükşehir Belediyeleri ve Refrm. Öneri Dergisi (), Sayı 37, Yıl 18, Cilt 10, Ocak 2012: Yerel Yönetimlerde Özelleştirme Yöntemleri ve Hukuksal Altyapı. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 61, Sayı 2, 2011: Mdern Belediyenin Kuruluşundan Snra İstanbul da Ylları Yıkama ve Sulama Hizmetleri. Öneri Dergisi (), Sayı 36, Yıl 17, Cilt 10, Haziran 2011: Belediyelerde Yönetime Katılma ve Açıklık Algısı: Ümraniye ve Şişli Belediyeleri Örneği. Öneri Dergisi (), Sayı 33, Yıl 16, Cilt 9, Ocak 2010: Energy and The Envirnment: A Review f Alternative Energy Surces. Mustafa Kemal Üniversitesi, Dergisi, Yıl 2010, Cilt 7, Sayı 13: Etkin Bir Yönetim için Vizyner Liderliğin Önemi: Hatay daki Kamu Kurumları Üzerinde Bir Uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi, Dergisi, Yıl 2008, Cilt 5, Sayı 10: Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: E-Yerel Yönetim. Danışma Kurulu Üyeliği, Öneri, Cilt 8, Yıl 15, Sayı , Ocak 2009, Temmuz 2009, Ocak 2010, Temmuz 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, ISSN: Katıldığı-Görev Aldığı Yurt İçi Bilimsel Etkinlikler Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği (2010), 2. Avrasya Yerel Yönetimler Kngresi, Bilim Kurulu Başkanlığı, İstanbul, 27 Kasım. 4

5 İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği (2010), 25. Yılında Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi Ulusal Kngresi, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Ankara, Haziran. İstanbul Üniversitesi ve Basın Yayın Birliği (2010), Yayıncılıkta İstanbul Vizynu Sempzyumu, "Dünya Yayıncılığında İstanbul Yayıncılığının Yeri ve Vizynu" başlıklı turumda knuşmacı, İstanbul, 11 Kasım. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, I. Avrasya Yerel Yönetimler Kngresi, Bilim Kurulu Üyeliği, İstanbul, Kasım Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, I. Avrasya Yerel Yönetimler Kngresi, Oturum Başkanlığı (16 Kasım 2008 Pazar günü gerçekleştirilen 3. turum), İstanbul, Kasım Sakarya Üniversitesi (2008), 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempzyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Sakarya, Ekim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi (2008), Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Knferansı, Danışmanlık, Sakarya, Mart. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Prgramı ve Devlet Planlama Teşkilatı (2007), Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmayı Tartışıyr-İstanbul Tplantısı kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme Paneli, Oturum Başkanlığı, İstanbul, 11 Aralık. Katıldığı Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikler China Internatinal Friendship Cities Assciatin (2011), 100 Cities Cnference in Beijing, Beijing, China, 9 June. Netwrk f Assciatins f Lcal Authrities f Suth East Eurpe (NALAS), Cites- Unies, UCLG (2009), Relatins between Central - Lcal Authrity and Lcal Authrity-Citizen in The Light f The Latest Develpments in Decentralisatin Cncepts, Sarajev/Bsnia and Herzegvina, 25 May. Cuncil f Eurpean Municipalities and Regins (CEMR) and Netwrk f Assciatins f Lcal Authrities f Suth East Eurpe (NALAS) (2008), Cnference n Lcal Gvernment in Suth-East Eurpe, Lcal Authrity Unins as Tl fr Cperatin, Vienna/Austria, 07 Nvember. United Natins Develpment Prgramme (UNDP), Cuncil f Eurpe (2008), Twards Sustainable Training Systems and Effectıve Capacity Develpment in Lcal Gvernment, Perfrmance Management in Lcal Gvernment-The Case f Turkey, Strasburg/France, 26 September. Unin des Dirigeants Territriaux de l Eurpe (UDITE) (Avrupa Yerel Yöneticiler Birliği) (2008), Strengthening Financial Sustainability f the Assciatins f Lcal Gvernment Chief Executive Officers, The Psitin f Appinted Staff in Turkish Lcal Gvernment System, Valencia/Spain, 17 May. EU Cmmittee f The Regins-Wrking Grup n Turkey (2008), EU Funds Management and Capacity Building at the Lcal and Reginal Level in Turkey, The Rle f Lcal Authrities in the Integratin Prcess t Eurpean Unin, Istanbul, 04 April. Netwrk f Assciatins f Lcal Authrities f Suth East Eurpe (NALAS) (2008), The Rle f Assciatins f Lcal Gvernments in Training Delivery t Lcal 5

6 Authrities, The Case f Turkish Lcal Training System, Skpje/Macednia, 06 March. Yürüttüğü-Görev Aldığı Prjeler Arnavutköy Belediyesi, 2011 Yılı Perfrmans Prgramı, Tamamlanma Tarihi: Yerel Yönetim Eğitimlerinde Üniversite-Belediye İşbirliği, Prje N: TR /026, AB Destekli Prje, Tamamlanma Tarihi: Arnavutköy Belediyesi, Stratejik Planı, Tamamlanma Tarihi: İstanbul Su ve Kanalizasyn İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 2009 Yılı Perfrmans Prgramı, Tamamlanma Tarihi: İstanbul Su ve Kanalizasyn İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Stratejik Planı, Tamamlanma Tarihi: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Stratejik Planı, Tamamlanma Tarihi: T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Su Abnelik İşlemlerinde Yeniden Yapılanma Prjesi, Tamamlanma Tarihi: İstanbul Su ve Kanalizasyn İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 2008 Yılı Perfrmans Prgramı, Tamamlanma Tarihi: Beykz Belediyesi, Stratejik Planı, Tamamlanma Tarihi: Beykz Belediyesi, 2007 Yılı Perfrmans Prgramı, Tamamlanma Tarihi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007 Yılı Perfrmans Prgramı, Tamamlanma Tarihi: Çankırı Belediyesi, Nrm Kadr Çalışması, Tamamlanma Tarihi: Kırşehir Belediyesi, Nrm Kadr Çalışması, Tamamlanma Tarihi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dönemi Stratejik Planı, Tamamlanma Tarihi: Yalva Belediyesi, Hizmet İçi Eğitim Prgramı Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İçi Eğitim Prgramı Danışmanlığı, Akademik Yükseltme / Atama Jürilerinde Görev Dr. Salih Batal'ın, Yalva Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekkulu'na "yardımcı dçent" larak atanmasına dair Yalva Üniversitesi Rektörlüğü'nün tarihli ve 924 sayılı yazısı ile yapılan görevlendirmeye istinaden hazırlanan "yardımcı dçentlik başvuru dsyası değerlendirme rapru". Yrd. Dç. Dr. Tarkan Oktay ın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ne "yardımcı dçent" larak atanmasına dair İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'nün tarihli ve sayılı yazısı ile yapılan görevlendirmeye istinaden hazırlanan "yardımcı dçentlik başvuru dsyası değerlendirme rapru". Dr. Ersy Kutluk un, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ne "yardımcı dçent" larak atanmasına dair İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'nün tarihli ve sayılı yazısı 6

7 ile yapılan görevlendirmeye istinaden hazırlanan "yardımcı dçentlik başvuru dsyası değerlendirme rapru". Dr. Hakan Yaş ın, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekkulu na yardımcı dçent larak atanmasına dair Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nün tarihli ve 1132 sayılı yazısı ile yapılan görevlendirmeye istinaden hazırlanan yardımcı dçentlik başvuru dsyası değerlendirme rapru. Dç. Dr. Yüksel Demirkaya nın Marmara Üniversitesi Ssyal Bilimler Meslek Yüksekkulu na dçent larak atanmasına dair Marmara Üniversitesi Rektörlüğü nün tarihli ve sayılı yazısı ile yapılan görevlendirmeye istinaden hazırlanan dçentlik başvuru dsyası değerlendirme rapru. İş Deneyimi (Akademik ve İdari Görevleri) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Rektör Danışmanı, Kent Srunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müdür, 2010., İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı, Marmara Belediyeler Birliği, Genel Sekreter, Kent Srunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Ssyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyesi, Ssyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yerel Yönetimler Prgramı Danışmanı, ; İstanbul İl Özel İdaresi, Genel Sekreter Yardımcısı, Hayat Akademi A.Ş., Eğitim Danışmanı, Hayat Yayın Grubu, Yönetim Danışmanı, Ssyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Müdür Yardımcısı,

8 Üyesi Olduğu Sivil Tplum Örgütleri Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yöneticiler İşbirliği Derneği (YÖNDER), Genel Başkan, Verdiği Dersler Dersin Adı Prgram Üniversite Yıl-Dönem Yeni Yönetim Düşüncesi ve Yerel Yönetimler Yerel Hizmet Yöntemleri Yerel Yönetim Sistemleri Karşılaştırmalı Metrpliten Yönetimler Yerel Hizmet Yöntemleri Türkiye nin Yerel Yönetim Yapısı Çevre Kruma Çevre Kruma Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Dktra) Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Yüksek Lisans) Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Yüksek Lisans) İstanbul Araştırmaları (Yüksek Lisans) Yerel Yönetimler (Ön Lisans) Yerel Yönetimler (Ön Lisans) Turizm Yönetimi (Ön Lisans) Turizm Yönetimi- 2. Öğretim (Ön Lisans) Marmara Marmara (Güz) (Güz) (Güz) (Bahar) (Güz) Ders Saati Kredi AKTS 1 Kredi Öğrenci Sayısı Marmara (Bahar) Marmara (Güz) Marmara (Güz) Marmara (Güz) Marmara (Bahar) Marmara (Bahar) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS: Eurpean Credit Transfer System) 8

9 Yürüttüğü Lisansüstü Tezler Dktra Tezleri Sıra Öğrencinin Adı Tezin Adı Üniversite - Enstitü N Belediyelerin Finansman İhtiyacının 1 Hakan Yaş Karşılanmasında İller Bankası nın Rlü ve Yeniden Yapılandırılması 2 Ersy Kutluk 3 Gökhan Zengin 4 Fatih Turan Yaman Âfetlere Müdâhale için Mdel Önerisi: Muhtemel İstanbul Depremi Uygulaması Belediyelerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Karşılanmasında Belediye Birliklerinin Rlü Üzerine Bir Alan Araştırması (Marmara Belediyeler Birliği Örneği) Belediyelerde Çalışanların Yönetime Katılımı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Yüksek Lisans Tezleri Sıra Öğrencinin Adı Tezin Adı Üniversite/Enstitü N 1 Ferhat Kçğlu 2 Alpaslan Kuluş Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Belediyelere Etkisi İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişim Süreci Açısından 3360 sayılı Kanun ile 5302 sayılı Kanun Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 3 Halil Karacan Belediyelerde Nrm Kadr Süreci 4 Muhlis Özkan Belediyelerde Bir Alternatif Hizmet Sunum Yöntemi Olarak İhale Anabilim Dalı Bilim Dalı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yıl Sayfa Sayısı Yıl Sayfa Sayısı

10 5 Hatice Tsunğlu 6 Fulya Slmaz 7 Burcu Ergin Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Belediyelerde Yönetime Katılım Açısından Bilgi Edinme Hakkı Uygulaması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Belediyelerde Yönetime Katılım ve Zeytinburnu Belediyesi Kent Knseyi Uygulaması 8 Yavuz Özberk Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci 9 Muazzez Özcan 10 Ruveyda Kızılbğa 11 Bekir Köksal 12 Burak Hamza Eryiğit 13 Zeynep İlze Belediyelerde Yönetime Katılım ve Bir Yönetime Katılım Tekniği Olarak Bilgi Edinme Hakkı Belediyelerde Perfrmans Yönetimi: Srunlar ve Çözüm Önerileri Belediyelerde Örgüt Yapılarının Standardizasynu ve İstanbul Örneği Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Örgütlenme İlkeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Örgüt Yapısı ve Srunları

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur.

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur. 1 1.İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Syadı Yazışma Adresi DR. ÖZGÜR ARMANERİ Adalet Mah. 1593/14 Sk. Barış Sitesi C Blk N:12 D.6 Bayraklı/İZMİR İş telefnu 0 232 376 73 27-28-29 Dahili: 116 Cep Telefnu 0 533 343

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte okul MYO Bölüm Birim Anabilim Dalı (ABD) E-posta Web : Tel : Bilgileri : Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Kişisel Bilgiler : / Hukuk : Prof. Dr. : : : : hasretcomak@superonline.com;

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA Ulusal Gençlik Parlamentsu (UGP) Krdinasyn tplantısı 19-21 Mayıs 2009 tarihlerinde 71 Kentten 125 temsilcinin

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978

Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978 ÖZGEÇMĠġ Prf. Dr. Sinan Mert ġener Bina Bilgisi Anabilim Dalı Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Tel: 293 13 00 / 2266-2368 mert@itu.edu.tr http://www.smsarchitects.net KiĢisel

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı