Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları"

Transkript

1 Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları Günay MENEKE TOKGÖZ Sermaye Piyasası Kurulu Eskiehir Yolu 8.km, 06530, Ankara e-posta: Özet Küresellemeyle beraber gelen yeni dünya düzeninde ülkelerin uluslararası kurallar ve standartlar gelitirmesi ve bunlara uyması kaçınılmaz hale gelmitir. Biliim sektöründeki hızlı gelimelerin dourduu nitelikli insan kaynaı eksiklii, eitim ve istihdam sistemleri arasında ilevsel bir ibirlii olmaması gibi sorunlar biliim alanında etkin bir insan kaynaı yönetimi ve uluslararası standartlara göre hazırlanmı bir meslek sınıflandırması ve seviyelendirme sisteminin hazırlanması ile aılabilir. Bu sistemden alınacak geri beslemeler ile sektörün ihtiyaçları dorultusunda eitim programlarının güncellenmesi öngörülmektedir. Türkiye nin Avrupa Birlii uyum çalımaları sürecinde tamamlaması gereken meslek tanımları çalıması iverenlere, çalıanlara ve eitimcilere çeitli yararlar salayacak ve biliim sektörü çalıanlarının Avrupa Birliine üye ülkelerde, o ülkelerin vatandaları ile eit artlarda çalıabilmelerine olanak salayacaktır. Bu bildiride Avrupa Birlii bünyesinde bu konuda yapılanlar ve Türkiye de yapılmayı bekleyen çalımalar anlatılmıtır. Abstract Developing international rules and standards and adopting these by the states of today s global world is become inevitable. The problems like the shortage of qualified people, the lack of collaboration between education system and sector s employment needs, which were caused by rapid development in Information and Communication Technologies (ICT), can be solved by an efficient human resource management and occupational classification and level setting system adopted from international standards. By the feedbacks of this system, the update of education programs according to the needs of sector is recommended. Defining occupational standards, which should be completed in the process of Turkey s European Union adaptation, will provide some benefits to employers, employees and educators and will bring equal employment opportunities to the Turkish ICT professionals in EU member states. In this paper, the things that have been done in European Union is mentioned and, what should be done in Turkey in this subject is explained. 1. Giri Son yıllarda endüstri toplumu olmanın ötesine geçen bilgi toplumu olma gereklilii küreselleen ekonomilerde biliim teknolojilerinin tartıılmaz rolünden domutur. Biliim teknolojileri (BT) sadece yeni ürünler ve servisler olarak deil, mevcut ilerin daha verimli yapılmasını salayarak da ekonomik büyümede etkin bir faktör olarak geliimini sürdürmektedir. Çok çeitli i ve hizmet alanlarında biliimin önemli rolü ve ülkelerin ekonomilerine dorudan etki eder boyuta ulamı olması, bu sektörde farklı tecrübe ve bilgi birikimine sahip kiilere gereksinimleri artırmaktadır. Olaya Avrupa Birlii çerçevesinden yaklaıldıında bugüne ve gelecee yönelik biliim alanında igücü açıı analizleri yapılmakta olduu görülmektedir. Kiilerin ve hizmetlerin serbest

2 dolaımının etkileri ile ulusal planlamaların yanı sıra Avrupa Birlii genelinde, piyasanın ihtiyaç duyduu BT çalıma alanları ile bu alanlarda çalıtırılan kiilerden beklenen vasıflar istatistiksel olarak düzenli bir konsolidasyon sonucu deerlendirilmektedir. Deerlendirmeler ile hangi alanlarda kaç kii çalıtıı, hangi alanlarda eleman ihtiyacı olduu ve bu elemanlardan beklenen nitelikler, bilgi birikimi ve yeterlilik seviyeleri analiz edilmekte ve piyasanın ihtiyaç duyduu vasıflarda eleman yetitirilmesi konusunda eitim kurumları ile ortak planlar yapılmakta olduu görülmektedir. Bütün AB üyesi ülkelerden düzenli istatistiklerin alınabilmesi ve bunların konsolide edilip global bir i-eitim planlaması yapılabilmesi için toplanan verilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu konuda farklı ülkelerdeki farklı meslek tanımları ve yetkinlik seviyeleri tanımlarındaki uyumsuzluklardan, egüdümsüzlükten kaynaklanan konsolidasyon sorunları AB genelinde sadece BT alanında deil bütün i alanlarında ortak bir standart meslek tanımları ve yetkinlik dereceleri sınıflandırması yapmak gereklilii dourmutur. 2. Avrupa Birliinde Durum Avrupa Birliinde BT alanında meslek tanımları, yetkinlik seviyelendirmesi, i tanımları ve piyasanın ihtiyaç duyduu niteliklerin belirlenmesi gibi konularda yapılan çalımalar artarak devam etmektedir. Bütün bu çalımaların ortak hedefleri aaıda sıralanmıtır: Hizmetlerin serbest dolaımı kavramını gerçekçi boyutuyla yaama geçirmek ve çalıanların i deitirme ve i bulma yeteneiyle dorudan ilgili olan igücü hareketliliinin artırmak amacıyla BT alanında eitimle kazanılmı yetkinliin ve bunun karısında i piyasasının ihtiyaç duyduu igücünün niteliklerinin tanımlanması AB ne üye ülkeler arasında eitim sistemlerindeki ve igücü vasıf nitelendirmesindeki farklılıkları gidererek birbiri ile uyumlu ve geçie imkan veren bir standart yapının oluturulması, BT meslek standartlarının oluturulması Uluslararası diplomaların ve mesleklerin karılıklı olarak tanınması (eyetkinlik) mekanizmasının kurulması yaamının ihtiyaçlarına duyarlı bir eitim sistemi tasarlanması ve istatistiklerle desteklenen planlar kapsamında eitim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi Avrupa nın bilgi toplumu olma yönünde gelimesi ve bilgi ekonomisi konusunda çekici bir çalıma pazarı haline gelmesi Mart 2000, Lisbon Avrupa Konseyi hedeflerinden biri olan tam istihdamın salanması ve bu konuda politikaların belirlenmesi Ömür boyu örenimin salanması Güncel olmaları bakımından Avrupa Birliinde son birkaç yıldır yapılan çalımaların bazıları aaıda özetlenmitir. 1. Avrupa Komisyonu, 2001 Haziran da Task Force on Skills and Mobility ismiyle bir komisyon kurmu ve bu grup Aralık 2001 de bir rapor yayınlamıtır. [1] 2. Eylül 2001 de ICT Skills Monitoring Group ismiyle, bütün üye ülkelerin temsilcilerinden oluan bir grup kurulmutur. Grup Situation of e-skills in Europe konulu bir rapor çıkartmı ve Mayıs 2002 de Brüksel de bir çalıtay düzenlemitir. Ardından da benchmarking raporu hazırlanmıtır. [2,3]

3 3. ubat 2002 de AB komisyonu bir aksiyon planı hazırlamıtır ( E-Avrupa 2005 Aksiyon Planı) ardından Ekim 2002 de Kopenhag da European e-skills Summit düzenlenmitir. [4] 4. Mart 2004 de Avrupa Komisyonu tarafından Workshop on e-skills Industry Certifications çalıtayı düzenlenmitir. Çalıtayın ardından Avrupa Standartlama Komitesi (European Committee for Standardisation -CEN/ISSS) biliim vasıfları bavuru çerçevesini (European e-skills Meta or Reference Framework) tartımaya balamıtır. [5] 5. Avrupa Birlii Komisyonu ve CEDEFOP 1 ibirlii ile Kasım 2004 de European e-skills 2004 Konferansı düzenlenmitir. [6] Bütün bu yukarda listelenen ve daha önceden yapılmı olan çalımalar sonucunda biliim sektöründe i dünyasının ihtiyaç duyduu nitelikler ve bunlarla eletirilmi eitimle kazanılan vasıfları deerlendiren çerçeve yaklaımlar oluturulmutur. Genel olarak ekil 1 de biliim sektöründe vasıf geliiminin meslekler ile ilikisi görülmektedir. Piyasanın ihtiyaç duyduu bir iin gerekliliklerini uygun bir ekilde yerine getirebilmek için kiinin sahip olması gereken bilgi ve beceri birikimini elde etmenin ekil 1 de görülen 3 farklı yol ayrı ayrı veya beraber izlenerek elde edilebilecei görülmektedir. Doal olarak gereksinim duyulan bilgi ve beceri birikimini elde eden kiinin edindii birikimin derinlii ve çok boyutluluu, bu yollardan hangisi veya hangilerinden geçildii ile ilgilidir. yi bir i tanımı yapılmısa hangi arka plandan gelen bir kiinin seçilecei daha net belirlenebilir. Yani gereksinimler ile nitelikler doru eletirilmi olur. Bir i tanımında o iin kapsadıı i adımları, teknolojiler, gerektirdii bilgi birikimi doru tespit edildiinde istihdam edilecek kiinin vasıfları ve seviyesi de netletirilmi olur. Bu, irketlerin ücretlendirme politikası oluturmada da kullanılan bir sistemdir. Biliim Profesyonelleri Meslekleri (i tanımları) Beceri Kümesi (Bir meslek için gerekli olan nitelikler kümesi ) Temel Bilgi Kümesinin (Body of Knowledge) verildii eitimle gelen bilgi birikimi ve anlama kabiliyeti piyasasında çalımakla edinilen tecrübeler Firma ürünlerine özel sertifikasyonlar ekil 1. Biliim Teknolojileri Alanında Vasıf Geliimi ve Meslekler 1 CEDEFOP: European Center for the Development of Vocational Training

4 Avrupa Birliinde ve dünyada BT alanında meslek tanımlarını oluturan, her birinin i tanımlarını detaylandıran çeitli organizasyonların gelitirmi oldukları modeller ve çerçeveler mevcuttur. Bunlardan bazıları aaıda açıklanmıtır. ISCO-88: International Standart Classification of Occupations, Dünya Çalıma Örgütü (ILO) tarafından gelitirilmi bir standarttır. ISCO-88 (COM) ise Avrupa Birliine uyarlanmı versiyonudur. SFIA Skills Framework for the Information Age 2 : EDS ve IBM liderliinde, ngiltere nin önder bazı kurulularının katkısı ile gelitirilmi bir modeldir. Yedi hiyerarik seviyeden oluan, be ana meslek kolu altında bütün biliim teknolojileri mesleklerini, her birinin gerektirdii vasıfları, kapsadıı i adımlarını ve sorumlulukları tanımlayan bir yapı içinde organize edilmitir. APO Advanced IT Training System 3 : Almanya Eitim ve Aratırma Bakanlıı ile endüstri, bilim ve sosyal çevrelerin katkıları ile hazırlanmı olan bir modeldir. AIITS veya Almancasının kısaltması olan APO adıyla anılmaktadır. Üç seviyeli bir sistemde 35 farklı meslek profili belirlenmitir. GAHFA: Generalised Work-Oriented Profile Model modeli CEDEFOP çalımaları sentezi sonucunda BIAT, University of Flensburg, tarafından gelitirilmitir. Career-Space 4 : Avrupa Komisyonu nun destei ile dokuz irketin (BT, Cisco Systems, IBM, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Philips Semiconductors, Siemens AG, Thales),ve EICTA 5 nın beraber gelitirmeye çalıtıkları bir modeldir. 13 ana meslek profili tanımlar. NWCET 6 : US National Workforce Center for Emerging Technologies Amerika da deiikliklere açık bir sistem olarak gelitirilmi dinamik bir modeldir. The Smart Skills Database ile desteklenmitir. Sekiz ana dal altında her birinde arası meslek tanımı olan ve her bir meslei senior, junior olarak iki derecede seviyelendiren bir modeldir. GRIP 7 : Generic Referential ICT Profiles bir model olmayıp, biliim meslek tanımlarıyla ilgili modelleri analiz etmeye ve karılatırmaya yarayan bir programdır. veren/eitimci/örenci/çalıan arasındaki bu konulardaki iletiime destek niteliinde bir araçtır ve kendi methodolojisi vardır. Avrupa Standard Meslek Kodları : European SOCs sizlik oranları gibi istatistiki verilerin alınmasında kullanılan bu kodlar biliim teknolojilerinin dinamiklii düünüldüünde güncelliini çabuk yitirebilecek ve sektörün ihtiyaçlarına göre sık sık deiiklik gerektirecei için tek baına bir model nitelii taımamaktadır. Ayrı bir meslek standartları modellemesi ile beraber bütünlük oluturacaktır. CompTIA TechCareer Compass (TCC) 8 : Merkezi ABD de olup çok sayıda irketin ibirlii ile hazırlanmıtır. 2 SFIA: 3 APO: 4 Career-Space: 5 EICTA :European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association 6 NWCET: 7 Grip: 8 CompTIA TechCareer Compass (TCC):

5 South East Asia Regional Computer Confederation SEARCC: Japonya, Hindistan, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi güney dou Asya bölgesi ülkelerini kapsayan bir oluum bünyesinde yapılan çalımaları kapsamaktadır. 3. Türkiye de Durum Sadece biliim teknolojileri alanında deil genel olarak bütün meslek kollarında ulusal mesleki yeterlilik sistemi; gerek Türkiye de çalıma hayatını düzenlemek, gerekse Türkiye nin Avrupa Birlii ne üyelik sürecinde mevzuat uyumu ve hizmetlerin serbest dolaımı kapsamında vatandaların AB ülkelerinde çalıma imkanı bulabilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmitir. Bu sebeple Ulusal Meslek Standartları Kurumu nun kurulmasına dair yasanın çıkarılması ve çalımalara balanması büyük önem taımaktadır. Ülkemizde meslek standardları ve belgelendirmeye ilikin en geni kapsamlı giriim, stihdam ve Eitim Projesi kapsamında, Devlet, içi ve iveren kesimini temsil eden kuruluların oluturduu Meslek Standardları Komisyonu (MSK) tarafından yürütülmektedir. Bu komisyonda: Milli Eitim Bakanlıı (MEB), Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı (ÇSGB), Türkiye Kurumu (KUR), Devlet Planlama Tekilatı (DPT), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB), Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu (TSK), Türkiye çi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-) ile gözlemci üye olarak Mesleki Eitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) temsilcileri bulunmaktadır. Teknik çalımalar MSK nun kararları dorultusunda, uygulama birimi olan Aratırma ve Teknik Hizmetler Birimi (ATHB) tarafından, Almanya da faaliyet gösteren Federal Mesleki Eitim Kurumu (BIBB) nun teknik yardımları ile yürütülmektedir. Bu proje kapsamında hazırlanan meslek standartları genel olarak üç ayrı seviye (1, 2, 3) göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Seviye 1: Bu seviyede çalıan kii, meslein gerektirdii rutin ve basit görev ve ilemleri yapabilir. Seviye 2: Bu seviyede çalıan kii, geni veya dar bir meslek alanında, o meslein gerektirdii bir kısmı rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve ilemleri yapabilir. Bu görev ve ilemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da bakaları ile ibirlii içinde çalıabilir. Seviye 3: Bu seviyede çalıan kii, geni veya dar bir meslek alanında, o meslein gerektirdii çounlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve ilemleri deiik koullarda yapabilir. Bu görev ve ilemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk alabilir ve kendi baına karar verebilir. Çounlukla yanında çalıanları yönlendirir ve denetler. stihdam ve Eitim Projesi kapsamında yapılan çalımalarda biliim sektörüne ait profesyonelleri tanımlayan meslek tanımları henüz yer almamaktadır. Türkiye de bugüne kadar biliim sektörü profesyonellerine yönelik meslek tanımları konusunda yapılmı olan çalımalar gözden geçirildiinde Türkiye Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve EMO bünyesinde Bilgisayar Mühendislii Komisyonu tarafından yapılan çeitli çalımaların mevcut olduu görülmektedir.

6 Türkiye Kurumu profesyonel biliim meslekleri konusunda mevcut üniversitelerin ilgili bölümlerinin mezunlarına verilen ünvanlar çerçevesinde bir çalıma yürütmütür 9. Bu çalıma i piyasası ile balantısız bir nitelik taıdıı için sadece Türkiye deki üniversitelerde bölüm tercih edecek örencilere sunulan bir bilgi niteliindedir. Bunun dıında ISCO-68 den çevrilmi olan Türk Meslekler Sözlüü 10 mevcuttur. Dier sektörlerde i tanımları çok fazla deimemekle birlikte biliim sektörü için yıllık bir zaman ISCO-68 de yapılmı i tanımlarını tamamen geçersiz kılmaktadır. Türkiye Kurumu nun stihdam ve Eitim Projesi kapsamında BT profesyonellerine yönelik i tanımları bulunmamakla birlikte projede kullanılan meslek profili ablonu, CEDEFOP (Avrupa Mesleki Eitimi Gelitirme Merkezi) tarafından hazırlanan ablonla büyük ölçüde örtümektedir. Biliim sektörünün yapısal farklılıkları, süreçlerinin karmaıklıı, metodolojilerinin çeitlilii ve içeriinin dinamiklii gibi sebeplerle dier mesleklere uygulanan ablonlara ek birkaç bilgi daha içermesi gerektii CEDEFOP tarafından da belirlenmi ve biliime özel ablonlar hazırlanmıtır [7]. CEDEFOP bu ablonları 6 seviyede önermi olup bunlardan beinci seviye konuyla ilgili lisans derecesine, altıncı seviye ise yüksek lisans derecelerine sahip kiilere yönelik profillerdir. Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde henüz standartlamamı ve taslak aamasında olan Bilgisayar Yazılım Mühendisi, Donanım Mühendisi, Sistem Programcı, Uç Destek Uzmanı, Bilgisayar Eitim Uzmanı, A letmeni, Uygulama Programcısı, Teknisyen gibi balıklar altında meslek standardı taslakları bulunmaktadır. EMO da Bilgisayar mühendisleri tarafından balatılan ve halen devam eden Biliim Sektöründe Meslek Tanımları 11 çalıması genel olarak profesyonel bir aratırma ve deerlendirme sürecinden sonra balatılmı bir çalıma olarak dikkat çekmektedir. Bu projede ilk adım olarak olarak biliim sektörünü kapsayan temel bilgi kümesi (body of knowledge) oluturulmutur. kinci adımda Türkiye biliim ektöründe mevcut bulunan çalıma alanları belirlenmitir. Belirlenen çalıma alanları GAHFA, SFIA, Career-Space gibi modellerdeki çalıma alanı sınıflandırmaları ile paralellik göstermektedir. Her çalıma alanı tanımında, lgili meslekler, Tanım, Süreç, Yeterlilik, u anki durum ve gelecek balıkları yer almaktadır. Üçüncü adım olarak meslek tanımları ablonu belirlenmitir. Her meslek tanımına ilikin: lgili çalıma alanları ve görevleri (2. adımda önceden tanımlanmı olan çalıma alanlarına referanslar vererek) Meslei icra edebilmek için gerekli temel bilgiler (1. adımda üretilen temel bilgi kümesine referanslar verilerek) Türkiye deki çalıma koulları balıkları yer almaktadır. Bu modelin mevcut sürümünde herhangi bir seviyelendirme öngörülmemitir. Biliim sektöründeki tüm meslekleri seviyelendirecek bir kurumun Türkiye de henüz kurulmamı olması modelde seviyelendirmeye yer verilmemesinin gerçekçi bir sebebi olarak görülebilir. Öz itibariyle tasarlanan model Cedefop 2004 Final Synthesis Report da [7] Avrupada gelitirilen çeitli modellerin genellenmesi ile elde edilmi olan meslek profili ablonlarına benzerlik göstermektedir KUR Türk Meslekler Sözlüü : 11 Biliim Sektöründe Meslek Tanımları Projesi:

7 4. Türkiye Meslek Standartları Çalımalarında Yapılabilecekler Cedefop 2004 ile sunulan ablonların çeitli modellemelerin deerlendirilmesinin ardından üretildii göz önüne alındıında Türkiye de yapılacak çalımalarda bu ablonların kullanılması AB uyumunu kolaylatıracaktır. Bu modellemede her meslek tanımı için 6 seviye belirlenmi ve her biri ayrı ayrı tanımlanmıtır. Bu standart profillerin Türkiye ye adaptasyonu sırasında, uygun seviyelendirme sistemi kurulana kadar aaıda listelenen dört seviyeli sistem tercih edilebilir. Seviye 4: alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar Seviye 3: alanında lisans derecesine sahip olanlar Seviye 2: alanında yüksek okul mezunları (2 yıllık), birbaka ana dal ile beraber BT karma eitimi veren bölümlerden lisans derecesi almı olan kiiler, firmaların yazılımlarına özel eitimler almı veya bu yazılımlara sertifikalara sahip olan kiiler Seviye 1: alanında bir akademik eitim almadıı halde kiisel ilgi ile alanında i tecrübesi edinmi kiiler. Bu seviyeler GAHFA modelinden alınan aaıdaki temel çalıma alanların her biri için ayrı ayrı tanımlanabilir. 1. BT pazarlama, satı ve danımanlık (Marketing, Sales, consulting) 2. BT i ve proje yönetimi (Business and Project Management) 3. BT sistem ve uygulama gelitirme (System and Application Development) 4. BT entegrasyon ve yönetim (Integration and Administration) 5. BT kurulum ve yapı (Infrastructure and Installation) 6. BT destek ve sistem hizmetleri (Support and System Service) Eer model olarak GAHFA yerine SFIA alınacak olursa her birinden dörder seviye tanımlanacak olan çalıma alanları aaıdaki ekilde olacaktır: 1. BT satı ve pazarlama 2. BT yönetim 3. BT strateji ve planlama 4. BT gelitirme ve implementasyon 5. BT servis daıtımı Görüldüü gibi burada örnek olarak alınan GAHFA ve SFIA modelleri birbirinden farklı olmakla birlikte çalıma alanları konusunda benzer içerikte sınıflandırmalara gitmilerdir. Bunlar ve benzeri modellerden Türkiye biliim sektörünün yapısına en uygun olan seçilebilecei gibi, içeriksel paralellik içinde tamamen Türkiyeye özgün bir model de yaratılabilir. Seçilen modelden baımsız olarak yapılması gereken çalıma her bir i alanına giren meslek tanımlarını belirleyip seviyeleri ile detaylı tanımlarının yapılmasıdır.

8 5. Sonuç Türkiye nin biliim teknolojileri meslek standartları konusunda Avrupa Birlii ile entegrasyonunu en çok kolaylatıracak olan ve Türkiye BT sektörünün yapısı ile en uyumlu olacak model seçilmeli ve BT profesyonel meslek profilleri oluturulmalıdır. Bu süreçte Ulusal Meslek Standartları Kurumu nu kuracak yasanın biran önce çıkartılması büyük önem taımaktadır. EMO bünyesinde balatılmı olan Biliim Sektöründe Meslek Tanımları projesi bu yolda AB standartlarına en yakın çalıma olarak görülmektedir. Türkiyede biliim profesyonellerini seviyelendirme ve yetkilendirme sisteminin kurulması ile mevcut model gelitirilmeli ve bu projedeki eksik olan seviyelendirme ayaı tamamlanmalıdır. BT sektörü profesyonellerinin, BT alanında eitim veren üniversitelerin, biliim irketlerinin ve ilgili kamu kurulularının ortak çalımaları ile bu süreç tamamlanmalı ve Avrupa standartlarına uygun bir model ortaya çıkartılarak TSE bünyesindeki BT profesyonelleri meslek standartlarına ilikin taslak çalımaların tamamlanması salanmalıdır. Kaynakça [1] Avrupa Komisyonu, Task Force on Skills and Mobility, Final Report, Aralık 2001, [2] Avrupa Komisyonu, ICT Skills Monitoring Group, Synthesis Report E-Business and ICT skills in Europa, Haziran 2002, [3] ICT Skills Monitoring Group, Benchmarking Member State Policy Initiatives, Aralık 2002, [4] Avrupa Komisyonu, E-Europe 2005 Action Plan, Haziran 2002, Sevile [5] European Committee for Standardisation-CEN/ISSS, European e-skills Meta or Reference Framework, Mart 2004, [6] Avrupa Komisyonu, CEDEFOP, The European e-skills 2004 Conference, Eylül 2004, Thessalonica, Yunanistan., [7] Petersen A.W, Revill P, Ward T., Carsten W., ICT and E-business skills amd training in Europe, Final Synthesis Report, Cedefop 2004, s ,

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

'()*+(!,&'!#% %! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!. -+ -.+.   0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, 2007!"#$#%! & 1 '()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',&""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı