Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları"

Transkript

1 Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları Günay MENEKE TOKGÖZ Sermaye Piyasası Kurulu Eskiehir Yolu 8.km, 06530, Ankara e-posta: Özet Küresellemeyle beraber gelen yeni dünya düzeninde ülkelerin uluslararası kurallar ve standartlar gelitirmesi ve bunlara uyması kaçınılmaz hale gelmitir. Biliim sektöründeki hızlı gelimelerin dourduu nitelikli insan kaynaı eksiklii, eitim ve istihdam sistemleri arasında ilevsel bir ibirlii olmaması gibi sorunlar biliim alanında etkin bir insan kaynaı yönetimi ve uluslararası standartlara göre hazırlanmı bir meslek sınıflandırması ve seviyelendirme sisteminin hazırlanması ile aılabilir. Bu sistemden alınacak geri beslemeler ile sektörün ihtiyaçları dorultusunda eitim programlarının güncellenmesi öngörülmektedir. Türkiye nin Avrupa Birlii uyum çalımaları sürecinde tamamlaması gereken meslek tanımları çalıması iverenlere, çalıanlara ve eitimcilere çeitli yararlar salayacak ve biliim sektörü çalıanlarının Avrupa Birliine üye ülkelerde, o ülkelerin vatandaları ile eit artlarda çalıabilmelerine olanak salayacaktır. Bu bildiride Avrupa Birlii bünyesinde bu konuda yapılanlar ve Türkiye de yapılmayı bekleyen çalımalar anlatılmıtır. Abstract Developing international rules and standards and adopting these by the states of today s global world is become inevitable. The problems like the shortage of qualified people, the lack of collaboration between education system and sector s employment needs, which were caused by rapid development in Information and Communication Technologies (ICT), can be solved by an efficient human resource management and occupational classification and level setting system adopted from international standards. By the feedbacks of this system, the update of education programs according to the needs of sector is recommended. Defining occupational standards, which should be completed in the process of Turkey s European Union adaptation, will provide some benefits to employers, employees and educators and will bring equal employment opportunities to the Turkish ICT professionals in EU member states. In this paper, the things that have been done in European Union is mentioned and, what should be done in Turkey in this subject is explained. 1. Giri Son yıllarda endüstri toplumu olmanın ötesine geçen bilgi toplumu olma gereklilii küreselleen ekonomilerde biliim teknolojilerinin tartıılmaz rolünden domutur. Biliim teknolojileri (BT) sadece yeni ürünler ve servisler olarak deil, mevcut ilerin daha verimli yapılmasını salayarak da ekonomik büyümede etkin bir faktör olarak geliimini sürdürmektedir. Çok çeitli i ve hizmet alanlarında biliimin önemli rolü ve ülkelerin ekonomilerine dorudan etki eder boyuta ulamı olması, bu sektörde farklı tecrübe ve bilgi birikimine sahip kiilere gereksinimleri artırmaktadır. Olaya Avrupa Birlii çerçevesinden yaklaıldıında bugüne ve gelecee yönelik biliim alanında igücü açıı analizleri yapılmakta olduu görülmektedir. Kiilerin ve hizmetlerin serbest

2 dolaımının etkileri ile ulusal planlamaların yanı sıra Avrupa Birlii genelinde, piyasanın ihtiyaç duyduu BT çalıma alanları ile bu alanlarda çalıtırılan kiilerden beklenen vasıflar istatistiksel olarak düzenli bir konsolidasyon sonucu deerlendirilmektedir. Deerlendirmeler ile hangi alanlarda kaç kii çalıtıı, hangi alanlarda eleman ihtiyacı olduu ve bu elemanlardan beklenen nitelikler, bilgi birikimi ve yeterlilik seviyeleri analiz edilmekte ve piyasanın ihtiyaç duyduu vasıflarda eleman yetitirilmesi konusunda eitim kurumları ile ortak planlar yapılmakta olduu görülmektedir. Bütün AB üyesi ülkelerden düzenli istatistiklerin alınabilmesi ve bunların konsolide edilip global bir i-eitim planlaması yapılabilmesi için toplanan verilerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu konuda farklı ülkelerdeki farklı meslek tanımları ve yetkinlik seviyeleri tanımlarındaki uyumsuzluklardan, egüdümsüzlükten kaynaklanan konsolidasyon sorunları AB genelinde sadece BT alanında deil bütün i alanlarında ortak bir standart meslek tanımları ve yetkinlik dereceleri sınıflandırması yapmak gereklilii dourmutur. 2. Avrupa Birliinde Durum Avrupa Birliinde BT alanında meslek tanımları, yetkinlik seviyelendirmesi, i tanımları ve piyasanın ihtiyaç duyduu niteliklerin belirlenmesi gibi konularda yapılan çalımalar artarak devam etmektedir. Bütün bu çalımaların ortak hedefleri aaıda sıralanmıtır: Hizmetlerin serbest dolaımı kavramını gerçekçi boyutuyla yaama geçirmek ve çalıanların i deitirme ve i bulma yeteneiyle dorudan ilgili olan igücü hareketliliinin artırmak amacıyla BT alanında eitimle kazanılmı yetkinliin ve bunun karısında i piyasasının ihtiyaç duyduu igücünün niteliklerinin tanımlanması AB ne üye ülkeler arasında eitim sistemlerindeki ve igücü vasıf nitelendirmesindeki farklılıkları gidererek birbiri ile uyumlu ve geçie imkan veren bir standart yapının oluturulması, BT meslek standartlarının oluturulması Uluslararası diplomaların ve mesleklerin karılıklı olarak tanınması (eyetkinlik) mekanizmasının kurulması yaamının ihtiyaçlarına duyarlı bir eitim sistemi tasarlanması ve istatistiklerle desteklenen planlar kapsamında eitim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi Avrupa nın bilgi toplumu olma yönünde gelimesi ve bilgi ekonomisi konusunda çekici bir çalıma pazarı haline gelmesi Mart 2000, Lisbon Avrupa Konseyi hedeflerinden biri olan tam istihdamın salanması ve bu konuda politikaların belirlenmesi Ömür boyu örenimin salanması Güncel olmaları bakımından Avrupa Birliinde son birkaç yıldır yapılan çalımaların bazıları aaıda özetlenmitir. 1. Avrupa Komisyonu, 2001 Haziran da Task Force on Skills and Mobility ismiyle bir komisyon kurmu ve bu grup Aralık 2001 de bir rapor yayınlamıtır. [1] 2. Eylül 2001 de ICT Skills Monitoring Group ismiyle, bütün üye ülkelerin temsilcilerinden oluan bir grup kurulmutur. Grup Situation of e-skills in Europe konulu bir rapor çıkartmı ve Mayıs 2002 de Brüksel de bir çalıtay düzenlemitir. Ardından da benchmarking raporu hazırlanmıtır. [2,3]

3 3. ubat 2002 de AB komisyonu bir aksiyon planı hazırlamıtır ( E-Avrupa 2005 Aksiyon Planı) ardından Ekim 2002 de Kopenhag da European e-skills Summit düzenlenmitir. [4] 4. Mart 2004 de Avrupa Komisyonu tarafından Workshop on e-skills Industry Certifications çalıtayı düzenlenmitir. Çalıtayın ardından Avrupa Standartlama Komitesi (European Committee for Standardisation -CEN/ISSS) biliim vasıfları bavuru çerçevesini (European e-skills Meta or Reference Framework) tartımaya balamıtır. [5] 5. Avrupa Birlii Komisyonu ve CEDEFOP 1 ibirlii ile Kasım 2004 de European e-skills 2004 Konferansı düzenlenmitir. [6] Bütün bu yukarda listelenen ve daha önceden yapılmı olan çalımalar sonucunda biliim sektöründe i dünyasının ihtiyaç duyduu nitelikler ve bunlarla eletirilmi eitimle kazanılan vasıfları deerlendiren çerçeve yaklaımlar oluturulmutur. Genel olarak ekil 1 de biliim sektöründe vasıf geliiminin meslekler ile ilikisi görülmektedir. Piyasanın ihtiyaç duyduu bir iin gerekliliklerini uygun bir ekilde yerine getirebilmek için kiinin sahip olması gereken bilgi ve beceri birikimini elde etmenin ekil 1 de görülen 3 farklı yol ayrı ayrı veya beraber izlenerek elde edilebilecei görülmektedir. Doal olarak gereksinim duyulan bilgi ve beceri birikimini elde eden kiinin edindii birikimin derinlii ve çok boyutluluu, bu yollardan hangisi veya hangilerinden geçildii ile ilgilidir. yi bir i tanımı yapılmısa hangi arka plandan gelen bir kiinin seçilecei daha net belirlenebilir. Yani gereksinimler ile nitelikler doru eletirilmi olur. Bir i tanımında o iin kapsadıı i adımları, teknolojiler, gerektirdii bilgi birikimi doru tespit edildiinde istihdam edilecek kiinin vasıfları ve seviyesi de netletirilmi olur. Bu, irketlerin ücretlendirme politikası oluturmada da kullanılan bir sistemdir. Biliim Profesyonelleri Meslekleri (i tanımları) Beceri Kümesi (Bir meslek için gerekli olan nitelikler kümesi ) Temel Bilgi Kümesinin (Body of Knowledge) verildii eitimle gelen bilgi birikimi ve anlama kabiliyeti piyasasında çalımakla edinilen tecrübeler Firma ürünlerine özel sertifikasyonlar ekil 1. Biliim Teknolojileri Alanında Vasıf Geliimi ve Meslekler 1 CEDEFOP: European Center for the Development of Vocational Training

4 Avrupa Birliinde ve dünyada BT alanında meslek tanımlarını oluturan, her birinin i tanımlarını detaylandıran çeitli organizasyonların gelitirmi oldukları modeller ve çerçeveler mevcuttur. Bunlardan bazıları aaıda açıklanmıtır. ISCO-88: International Standart Classification of Occupations, Dünya Çalıma Örgütü (ILO) tarafından gelitirilmi bir standarttır. ISCO-88 (COM) ise Avrupa Birliine uyarlanmı versiyonudur. SFIA Skills Framework for the Information Age 2 : EDS ve IBM liderliinde, ngiltere nin önder bazı kurulularının katkısı ile gelitirilmi bir modeldir. Yedi hiyerarik seviyeden oluan, be ana meslek kolu altında bütün biliim teknolojileri mesleklerini, her birinin gerektirdii vasıfları, kapsadıı i adımlarını ve sorumlulukları tanımlayan bir yapı içinde organize edilmitir. APO Advanced IT Training System 3 : Almanya Eitim ve Aratırma Bakanlıı ile endüstri, bilim ve sosyal çevrelerin katkıları ile hazırlanmı olan bir modeldir. AIITS veya Almancasının kısaltması olan APO adıyla anılmaktadır. Üç seviyeli bir sistemde 35 farklı meslek profili belirlenmitir. GAHFA: Generalised Work-Oriented Profile Model modeli CEDEFOP çalımaları sentezi sonucunda BIAT, University of Flensburg, tarafından gelitirilmitir. Career-Space 4 : Avrupa Komisyonu nun destei ile dokuz irketin (BT, Cisco Systems, IBM, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Philips Semiconductors, Siemens AG, Thales),ve EICTA 5 nın beraber gelitirmeye çalıtıkları bir modeldir. 13 ana meslek profili tanımlar. NWCET 6 : US National Workforce Center for Emerging Technologies Amerika da deiikliklere açık bir sistem olarak gelitirilmi dinamik bir modeldir. The Smart Skills Database ile desteklenmitir. Sekiz ana dal altında her birinde arası meslek tanımı olan ve her bir meslei senior, junior olarak iki derecede seviyelendiren bir modeldir. GRIP 7 : Generic Referential ICT Profiles bir model olmayıp, biliim meslek tanımlarıyla ilgili modelleri analiz etmeye ve karılatırmaya yarayan bir programdır. veren/eitimci/örenci/çalıan arasındaki bu konulardaki iletiime destek niteliinde bir araçtır ve kendi methodolojisi vardır. Avrupa Standard Meslek Kodları : European SOCs sizlik oranları gibi istatistiki verilerin alınmasında kullanılan bu kodlar biliim teknolojilerinin dinamiklii düünüldüünde güncelliini çabuk yitirebilecek ve sektörün ihtiyaçlarına göre sık sık deiiklik gerektirecei için tek baına bir model nitelii taımamaktadır. Ayrı bir meslek standartları modellemesi ile beraber bütünlük oluturacaktır. CompTIA TechCareer Compass (TCC) 8 : Merkezi ABD de olup çok sayıda irketin ibirlii ile hazırlanmıtır. 2 SFIA: 3 APO: 4 Career-Space: 5 EICTA :European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association 6 NWCET: 7 Grip: 8 CompTIA TechCareer Compass (TCC):

5 South East Asia Regional Computer Confederation SEARCC: Japonya, Hindistan, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi güney dou Asya bölgesi ülkelerini kapsayan bir oluum bünyesinde yapılan çalımaları kapsamaktadır. 3. Türkiye de Durum Sadece biliim teknolojileri alanında deil genel olarak bütün meslek kollarında ulusal mesleki yeterlilik sistemi; gerek Türkiye de çalıma hayatını düzenlemek, gerekse Türkiye nin Avrupa Birlii ne üyelik sürecinde mevzuat uyumu ve hizmetlerin serbest dolaımı kapsamında vatandaların AB ülkelerinde çalıma imkanı bulabilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmitir. Bu sebeple Ulusal Meslek Standartları Kurumu nun kurulmasına dair yasanın çıkarılması ve çalımalara balanması büyük önem taımaktadır. Ülkemizde meslek standardları ve belgelendirmeye ilikin en geni kapsamlı giriim, stihdam ve Eitim Projesi kapsamında, Devlet, içi ve iveren kesimini temsil eden kuruluların oluturduu Meslek Standardları Komisyonu (MSK) tarafından yürütülmektedir. Bu komisyonda: Milli Eitim Bakanlıı (MEB), Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı (ÇSGB), Türkiye Kurumu (KUR), Devlet Planlama Tekilatı (DPT), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB), Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu (TSK), Türkiye çi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-) ile gözlemci üye olarak Mesleki Eitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) temsilcileri bulunmaktadır. Teknik çalımalar MSK nun kararları dorultusunda, uygulama birimi olan Aratırma ve Teknik Hizmetler Birimi (ATHB) tarafından, Almanya da faaliyet gösteren Federal Mesleki Eitim Kurumu (BIBB) nun teknik yardımları ile yürütülmektedir. Bu proje kapsamında hazırlanan meslek standartları genel olarak üç ayrı seviye (1, 2, 3) göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Seviye 1: Bu seviyede çalıan kii, meslein gerektirdii rutin ve basit görev ve ilemleri yapabilir. Seviye 2: Bu seviyede çalıan kii, geni veya dar bir meslek alanında, o meslein gerektirdii bir kısmı rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve ilemleri yapabilir. Bu görev ve ilemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da bakaları ile ibirlii içinde çalıabilir. Seviye 3: Bu seviyede çalıan kii, geni veya dar bir meslek alanında, o meslein gerektirdii çounlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve ilemleri deiik koullarda yapabilir. Bu görev ve ilemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk alabilir ve kendi baına karar verebilir. Çounlukla yanında çalıanları yönlendirir ve denetler. stihdam ve Eitim Projesi kapsamında yapılan çalımalarda biliim sektörüne ait profesyonelleri tanımlayan meslek tanımları henüz yer almamaktadır. Türkiye de bugüne kadar biliim sektörü profesyonellerine yönelik meslek tanımları konusunda yapılmı olan çalımalar gözden geçirildiinde Türkiye Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve EMO bünyesinde Bilgisayar Mühendislii Komisyonu tarafından yapılan çeitli çalımaların mevcut olduu görülmektedir.

6 Türkiye Kurumu profesyonel biliim meslekleri konusunda mevcut üniversitelerin ilgili bölümlerinin mezunlarına verilen ünvanlar çerçevesinde bir çalıma yürütmütür 9. Bu çalıma i piyasası ile balantısız bir nitelik taıdıı için sadece Türkiye deki üniversitelerde bölüm tercih edecek örencilere sunulan bir bilgi niteliindedir. Bunun dıında ISCO-68 den çevrilmi olan Türk Meslekler Sözlüü 10 mevcuttur. Dier sektörlerde i tanımları çok fazla deimemekle birlikte biliim sektörü için yıllık bir zaman ISCO-68 de yapılmı i tanımlarını tamamen geçersiz kılmaktadır. Türkiye Kurumu nun stihdam ve Eitim Projesi kapsamında BT profesyonellerine yönelik i tanımları bulunmamakla birlikte projede kullanılan meslek profili ablonu, CEDEFOP (Avrupa Mesleki Eitimi Gelitirme Merkezi) tarafından hazırlanan ablonla büyük ölçüde örtümektedir. Biliim sektörünün yapısal farklılıkları, süreçlerinin karmaıklıı, metodolojilerinin çeitlilii ve içeriinin dinamiklii gibi sebeplerle dier mesleklere uygulanan ablonlara ek birkaç bilgi daha içermesi gerektii CEDEFOP tarafından da belirlenmi ve biliime özel ablonlar hazırlanmıtır [7]. CEDEFOP bu ablonları 6 seviyede önermi olup bunlardan beinci seviye konuyla ilgili lisans derecesine, altıncı seviye ise yüksek lisans derecelerine sahip kiilere yönelik profillerdir. Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde henüz standartlamamı ve taslak aamasında olan Bilgisayar Yazılım Mühendisi, Donanım Mühendisi, Sistem Programcı, Uç Destek Uzmanı, Bilgisayar Eitim Uzmanı, A letmeni, Uygulama Programcısı, Teknisyen gibi balıklar altında meslek standardı taslakları bulunmaktadır. EMO da Bilgisayar mühendisleri tarafından balatılan ve halen devam eden Biliim Sektöründe Meslek Tanımları 11 çalıması genel olarak profesyonel bir aratırma ve deerlendirme sürecinden sonra balatılmı bir çalıma olarak dikkat çekmektedir. Bu projede ilk adım olarak olarak biliim sektörünü kapsayan temel bilgi kümesi (body of knowledge) oluturulmutur. kinci adımda Türkiye biliim ektöründe mevcut bulunan çalıma alanları belirlenmitir. Belirlenen çalıma alanları GAHFA, SFIA, Career-Space gibi modellerdeki çalıma alanı sınıflandırmaları ile paralellik göstermektedir. Her çalıma alanı tanımında, lgili meslekler, Tanım, Süreç, Yeterlilik, u anki durum ve gelecek balıkları yer almaktadır. Üçüncü adım olarak meslek tanımları ablonu belirlenmitir. Her meslek tanımına ilikin: lgili çalıma alanları ve görevleri (2. adımda önceden tanımlanmı olan çalıma alanlarına referanslar vererek) Meslei icra edebilmek için gerekli temel bilgiler (1. adımda üretilen temel bilgi kümesine referanslar verilerek) Türkiye deki çalıma koulları balıkları yer almaktadır. Bu modelin mevcut sürümünde herhangi bir seviyelendirme öngörülmemitir. Biliim sektöründeki tüm meslekleri seviyelendirecek bir kurumun Türkiye de henüz kurulmamı olması modelde seviyelendirmeye yer verilmemesinin gerçekçi bir sebebi olarak görülebilir. Öz itibariyle tasarlanan model Cedefop 2004 Final Synthesis Report da [7] Avrupada gelitirilen çeitli modellerin genellenmesi ile elde edilmi olan meslek profili ablonlarına benzerlik göstermektedir KUR Türk Meslekler Sözlüü : 11 Biliim Sektöründe Meslek Tanımları Projesi:

7 4. Türkiye Meslek Standartları Çalımalarında Yapılabilecekler Cedefop 2004 ile sunulan ablonların çeitli modellemelerin deerlendirilmesinin ardından üretildii göz önüne alındıında Türkiye de yapılacak çalımalarda bu ablonların kullanılması AB uyumunu kolaylatıracaktır. Bu modellemede her meslek tanımı için 6 seviye belirlenmi ve her biri ayrı ayrı tanımlanmıtır. Bu standart profillerin Türkiye ye adaptasyonu sırasında, uygun seviyelendirme sistemi kurulana kadar aaıda listelenen dört seviyeli sistem tercih edilebilir. Seviye 4: alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar Seviye 3: alanında lisans derecesine sahip olanlar Seviye 2: alanında yüksek okul mezunları (2 yıllık), birbaka ana dal ile beraber BT karma eitimi veren bölümlerden lisans derecesi almı olan kiiler, firmaların yazılımlarına özel eitimler almı veya bu yazılımlara sertifikalara sahip olan kiiler Seviye 1: alanında bir akademik eitim almadıı halde kiisel ilgi ile alanında i tecrübesi edinmi kiiler. Bu seviyeler GAHFA modelinden alınan aaıdaki temel çalıma alanların her biri için ayrı ayrı tanımlanabilir. 1. BT pazarlama, satı ve danımanlık (Marketing, Sales, consulting) 2. BT i ve proje yönetimi (Business and Project Management) 3. BT sistem ve uygulama gelitirme (System and Application Development) 4. BT entegrasyon ve yönetim (Integration and Administration) 5. BT kurulum ve yapı (Infrastructure and Installation) 6. BT destek ve sistem hizmetleri (Support and System Service) Eer model olarak GAHFA yerine SFIA alınacak olursa her birinden dörder seviye tanımlanacak olan çalıma alanları aaıdaki ekilde olacaktır: 1. BT satı ve pazarlama 2. BT yönetim 3. BT strateji ve planlama 4. BT gelitirme ve implementasyon 5. BT servis daıtımı Görüldüü gibi burada örnek olarak alınan GAHFA ve SFIA modelleri birbirinden farklı olmakla birlikte çalıma alanları konusunda benzer içerikte sınıflandırmalara gitmilerdir. Bunlar ve benzeri modellerden Türkiye biliim sektörünün yapısına en uygun olan seçilebilecei gibi, içeriksel paralellik içinde tamamen Türkiyeye özgün bir model de yaratılabilir. Seçilen modelden baımsız olarak yapılması gereken çalıma her bir i alanına giren meslek tanımlarını belirleyip seviyeleri ile detaylı tanımlarının yapılmasıdır.

8 5. Sonuç Türkiye nin biliim teknolojileri meslek standartları konusunda Avrupa Birlii ile entegrasyonunu en çok kolaylatıracak olan ve Türkiye BT sektörünün yapısı ile en uyumlu olacak model seçilmeli ve BT profesyonel meslek profilleri oluturulmalıdır. Bu süreçte Ulusal Meslek Standartları Kurumu nu kuracak yasanın biran önce çıkartılması büyük önem taımaktadır. EMO bünyesinde balatılmı olan Biliim Sektöründe Meslek Tanımları projesi bu yolda AB standartlarına en yakın çalıma olarak görülmektedir. Türkiyede biliim profesyonellerini seviyelendirme ve yetkilendirme sisteminin kurulması ile mevcut model gelitirilmeli ve bu projedeki eksik olan seviyelendirme ayaı tamamlanmalıdır. BT sektörü profesyonellerinin, BT alanında eitim veren üniversitelerin, biliim irketlerinin ve ilgili kamu kurulularının ortak çalımaları ile bu süreç tamamlanmalı ve Avrupa standartlarına uygun bir model ortaya çıkartılarak TSE bünyesindeki BT profesyonelleri meslek standartlarına ilikin taslak çalımaların tamamlanması salanmalıdır. Kaynakça [1] Avrupa Komisyonu, Task Force on Skills and Mobility, Final Report, Aralık 2001, [2] Avrupa Komisyonu, ICT Skills Monitoring Group, Synthesis Report E-Business and ICT skills in Europa, Haziran 2002, [3] ICT Skills Monitoring Group, Benchmarking Member State Policy Initiatives, Aralık 2002, [4] Avrupa Komisyonu, E-Europe 2005 Action Plan, Haziran 2002, Sevile [5] European Committee for Standardisation-CEN/ISSS, European e-skills Meta or Reference Framework, Mart 2004, [6] Avrupa Komisyonu, CEDEFOP, The European e-skills 2004 Conference, Eylül 2004, Thessalonica, Yunanistan., [7] Petersen A.W, Revill P, Ward T., Carsten W., ICT and E-business skills amd training in Europe, Final Synthesis Report, Cedefop 2004, s ,

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. infrastructure 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr ÖZET : Bu bildiride ETSI standardında tanımlanan Elektronik mza yapısı ve farklı kullanım amaçları için oluturulabilecek imza formatları incelenecek,

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Okuyucu Özeti Proje yönetimi ile ilgileniyorsanız veya profesyonel

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Toplam Alan Adı Sayısı. Alan Adı. av.tr 578 bbs.tr 18 bel.tr 741 biz.tr 168 com.tr 44.745 edu.tr 180 gen.tr 5.938 gov.tr 2.315 k12.tr 1.451. mil.

Toplam Alan Adı Sayısı. Alan Adı. av.tr 578 bbs.tr 18 bel.tr 741 biz.tr 168 com.tr 44.745 edu.tr 180 gen.tr 5.938 gov.tr 2.315 k12.tr 1.451. mil. 24 Alan Adı Yönetimi Projesi kapsamında; 1 Proje Yöneticisi, 11 tam zamanlı ve 3 yarı zamanlı çalıandan oluan personel ile; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum,

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

Türkiye de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçi çin Strateji ve Politikalar

Türkiye de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçi çin Strateji ve Politikalar Türkiye de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçi çin Strateji ve Politikalar IV. TÜRKYE KTSAT KONGRES 2004 22. Çalıma Grubu: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumuna Geçi Raporu KOORDNASYON: DPT BLG TOPLUMU

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER

Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER Türk Standardları Enstitüsü Türk Standardları Enstitüsü; her türlü

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı