Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ"

Transkript

1 DEĞERLER EĞİTİMİ-2 Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ Prof. Dr. Âdem TATLI Dr.İdris GÖRMEZ ANTALYA

2 De erler E itimi-2 Sevgi, Sayg ve Hoflgörü Türdav Yay n Grubu Ad na Editör Bask ya Haz rl k Bask ve Cilt Mehmet Dikmen Türdav Ajans Çevik Matbaac l k Davudpafla Cad. Besler fl Merkezi No: 20/18-19 Topkap / stanbul Tel: (0212) e.mail: sertifika no: stanbul / 2014 ISBN Yay nc Sertifika No: TÜRDAV YAYIN GRUBU Göztepe Mh. Mahmutbey Yolu Orhangazi Cd. No:16 Ba c lar / STANBUL Tel: (0212) (pbx) Fax: (0212) Elit Kültür markas ile üretilen bu eserin bas m ve yay n haklar Türdav Bas m ve Yay m Ticaret ve Sanayii A.fi. ye aittir.

3 DEĞERLER EĞİTİMİ-2 Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ Prof. Dr. Âdem TATLI Dr. İdris GÖRMEZ

4 4

5 Ç NDEK LER TAKDİM...9 I. BÖLÜM DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ 13 Değerler Eğitiminin Muhtevası...14 Değerler Eğitiminin Önemi...18 Değerlerin Kaynağı Ne Olmalıdır?...22 Değerlerin Yaşanmasında Model İnsan...24 II. BÖLÜM ERGENLİK ÇAĞI PROBLEMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ...29 İnsan Hayatının Bir Gayesi Olmalıdır

6 III. BÖLÜM SEVGİ VE MUHABBET...41 Allah Sevgisi...44 Yiyeceklere Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...46 Anne Ve Babaya Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...49 Çocuklara Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...50 Dost Ve Ahbaplara Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...52 Bir İnsanın Eşine Karşı Muhabbeti Nasıl Olmalıdır?...53 Enbiya Ve Evliyaya Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...55 Hayata Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...58 Bir Gencin Gençliğine Muhabbeti Nasıl Olmalıdır?...61 Bahara Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...67 Dünyaya Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...70 İbadet, Dünya İşlerine Mani Değildir...71 Dünyanın Kaç Yüzü Vardır?...75 Nefse Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...77 Güzel Şeylere Muhabbet Nasıl Olmalıdır?

7 IV. BÖLÜM SAYGI VE HÜRMET...91 DİNE VE DİNCE MUKADDES SAYILAN ŞEYLERE SAYGI VE HÜRMET...92 a) Allah a saygı ve hürmet...92 b) Peygamberlere saygı ve hürmet...93 c) Kur an a saygı ve hürmet...97 d) Kâbe ye saygı ve hürmet...98 İNSANLARDAN SAYGI VE HÜRMET GÖSTERİLMEYE LAYIK OLANLAR...99 a) Sahabe ye saygı ve hürmet...99 b) Evliya ya saygı ve hürmet c) Âlimlere saygı ve hürmet d) İdarecilere saygı ve hürmet e) Anne-babaya saygı ve hürmet f) Misafirlere saygı ve hürmet g) Yaşlılara saygı ve hürmet nasıl olmaldır? ŞEFKAT VE MERHAMET Çocuklara şefkat ve merhamet etmek Kadınlara şefkat ve merhamet etmek

8 Hastalara ve musibete düşenlere şefkat ve merhamet etmek HOŞGÖRÜ TEVAZU (ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK) SON SÖZ KAYNAKLAR

9 TAKDİM Günümüz toplumları, yaklaşık iki yüz yıldır manevî değerler eğitiminden mahrum Batı Eğitim sisteminin sebep olduğu; anarşi, terör, zararlı alışkanlıklar, toplu intiharlar ve harplerin kıskacından kurtulmanın yollarını aramaktadır. Aslında bu, geçmişte manevî değerleri ihmal etmiş olmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Bugün, toplumun fertlerini ve özellikle gençleri isyana, itaatsizliğe sürükleyen, onları anarşiye sevk eden ve toplumun huzur ve saadetini bozan ve geleceğini tehdit eden tehlikelerden cemiyeti kurtarmanın, fertlere manevî değerlerin verilmesiyle mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Manevî 9

10 değerlerin verilmesiyle toplum fertleri arasında; merhamet, hürmet ve emniyet yaygınlaşacak, haram ve helalın mahiyeti nazara verilmesiyle, haramdan uzak durma temin edilecek, gelişigüzel davranışlar yerine, bir takım kaidelere itaat sağlanmış olacaktır. Manevî değerlerin topluma kazandırılması ve yaşanılır hale getirilmesi, Allah ın (celle celâluhu) tanınmasıyla ve ahirete kuvvetli bir şekilde imanla mümkündür. Çünkü iman, yapılanın karşılıksız kalmayacağını devamlı telkin ederek, kalplerde ve gönüllerde bir yasakçı bırakır. Öldükten sonra mutlaka yaptıklarının hesabını vereceği düşüncesi ve onun getirdiği sorumluluk duygusuyla; fertlerin yanlış davranışlarından kaynaklanan; anarşiye, teröre, zulüme, adaletsizliklere ve kul hakkına tecavüze mani olur. Değerler Eğitimi-I kitabında; insanın kendine karşı, Allah a karşı topluma ve çevresine karşı sorumlulukları işlenmişti. Burada ise, toplum fertleri arasında; sevgi ve muhabbet, saygı ve hürmet, şefkat ve merhamet, hoşgörü ve tevazunun mahiyeti, tesisi ve yaşanılır hale gelmesinin şekli ve prensipleri, bunların hakiki ve mecazi değerleri verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ergenlik çağı 10

11 problemlerine ve bunların çözüm yollarına temas edilmiştir. Bu kitabın öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere, toplumun her kesimine faydalı olacağını ümit eder, Allah ın (celle celâluhu) tevfik ve inayetini dua ederiz. Prof. Dr. ÂdemTATLI Dr. İdris GÖRMEZ 11

12 12

13 1. BÖLÜM DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ Kültürle ilgili olan maddî ve manevî değerlerin gençlere verilmesi, değerler eğitimi olarak tanımlanır. Kültürün değerler eğitimi olarak, ilk defa gündeme gelmesi Avrupa da, 1995 li yıllarda olmuştur. Bizde ise, kültür değerlerinin eğitimi, son bir kaç yıl içerisinde ele alınmış ve pilot olarak bazı vilayetlerde uygulamaya başlanmıştır. Uygulama yapılan iller sayısı takriben 20 yi geçmiştir. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarla konu aktüalitesini korumaktadır. Aslında bu değerler, ilk insan Hz. Âdem le başlamıştır. Ona gönderilen 10 sayfalık Semavî metin, insanlık için gerekli olan değerlerle ilgili hükümleri ihtiva etmekte idi. Dolayısıyla, bu değerler, insanlık için yeni değildir. Musevilik ve Hıristiyanlık da, ilk başlangıcında, insanlara dünya ve 13

14 ahiret saadetinin yollarını göstermişti. Yedinci yüzyıldan itibaren de İslâmiyet, insanlığa külli manada değerler sunmuştu. Ne var ki, günümüz toplumları, medeniyetin ve tekniğin getirdiği imkânlardan faydalanırken, kendisine dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bir takım değer hükümlerinden uzak kalmıştır. Bu manevî değerlere uzak kalmanın faturası insanlığa çok ağır olmuş ve insanlık bilhassa, Birinci ve İkinci Dünya harpleriyle, anarşi ile, terörle, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla tanışmıştır. Buna ilave olarak, cemiyet fertleri giderek yalnızlaşmış, sadece kendi menfaatini ve nefsini düşünür hale gelmiştir. Bunun çıkış yollarını arayan insanlık, çareyi manevî yönü ağırlıkta olan kültür değerlerinin başta gençler olmak üzere, toplumun her kesimine verilmesinde görmüştür. DEĞERLER EĞİTİMİNİN MUHTEVASI Değerler eğitimini teşkil eden konulardan bazıları; sevgi, saygı, merhamet, hürmet, adalet, sorumluluk, barış, özgürlük, tutumluluk, alçak gönüllülük, birlik ve beraberlik, barış ve yardımseverlik dir. Bu değerlerin, okullarda sadece teorik bir ders olarak işlenmesi yeterli görülmemektedir. Esas olan, her değerin, ilgili dersle bütünleşti- 14

15 rilerek verilmesi ve böylece o değerlerin yaşanılır hale getirilmesidir. Mesela, matematik dersinde, insanların birlikte oldukları zaman kuvvet kazanacakları, ayrıldıkları zaman da kuvvetlerinin düşeceğini rakamlarla ifade etmek mümkündür. Sözgelimi, iki tane bir yan yana gelip omuz omuza vermesiyle on bir, üç tane bir yüz on bir, dört tane bir bin yüz on bir kuvvetinde iken, bir tanesinin ayrılmasıyla bin kuvvet zayıflayacakları, ayrı ayrı oldukları zaman, kuvvetlerinin; on kat, yüz kat ve bin kat gibi düşecekleri söylenebilir. Nitekim bu hususu şu ifade gayet güzel bir şekilde açıklamaktadır: Cemaatte vahid-i sahih (tam bir birlik ve beraberlik) olmazsa, cem ve zam, kesir darbı (kesirlerde çarpma ve toplama) gibi küçültür. Hesapta malûmdur ki, darb ve cem ziyadeleştirir. Dört kere dört, on altı olur. Fakat kesirlerde, darb ve cem, bilâkis küçültür. Sülüsü sülüsle darb etmek (bir bölü üçü, bir bölü üçle çarpmak), tüsu olur, yani dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur 1. 15

16 Demek ki, toplumda sıhhatli bir birlik ve beraberlik olmazsa, sayı çokluğu, bir değer ifade etmez. Tam aksine, fertlerin sayısının artması, kesirli rakamların çarpımı gibi, toplumun kuvvetini düşürür. Bir bölü üç ile bir bölü üç ün çarpımı bir bölü dokuz olduğu gibi, sayı artarken kuvvet, sayının çarpımı kadar küçülmektedir. İşte bir cemiyetin en büyük ihtiyacı olan birlik ve beraberliğinin sağlanmasında, matematik dersinde bu ve buna benzer misaller verilerek bazı değerlerin kazandırılması sağlanabilir. Diğer taraftan, bir fen dersinde; güneşin, havanın ve suyun bitkilerin yardımına koşması, bitkilerin hayvanların yardımına, hayvanların da insanların yardımına gönderilmesi, cemiyetteki fertlerin birbirlerinin yardımlarına koşmasına güzel bir misal teşkil eder. Bir başka misal de, sevgi ve muhabbetle ilgili olarak, kâinattaki varlıkların teşkilinde görülmektedir. Mesela, atomun etrafındaki elektronları atoma bağlayan çekim kuvveti, bir bakıma muhabbetin bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Atomları birbirine bağlayarak moleküllerin teşekkülüne de, yine bu karşılıklı çekim kuvveti sebep 16

17 olmaktadır. Muhabbetin bir yansıması şeklinde görülen bu çekim kanunu, bütün moleküllerin meydana gelmesine sebep olduğu gibi, güneş sistemindeki gezegenler de, güneşe bu çekim kanunu ile bağlanmıştır. İşte toplumun fertlerini de birbirine bağlayan, aralarındaki sevgi ve muhabbettir. Bu muhabbet ne kadar fazla olursa, aradaki bağ da o nisbette kuvvetli olacaktır. Kimyadan coğrafyaya, fizikten astronomiye, sosyolojiden psikolojiye kadar her derste, o dersin konusu ile değerler eğitimi arasında paralellik kurmak mümkündür. Aynı şekilde, insanın hayatının devamı için, bütün organların ve duyguların el ele vermiş olması da, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemini göstermektedir. Bu ve benzeri örneklerin, her derste verilmesi ve gençlerde ve toplumun diğer kesimlerinde, davranış alışkanlığı haline getirilmesiyle, değerler eğitiminden beklenen netice sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan, okullarda her ay farklı bir konu ele alınarak, konferans, güzel ve özlü sözler ve duvar yazılarıyla bu değerler işlenmeli ve ayrıca, konu ile ilgili olarak, her seviyede kitaplar telif edilmelidir. 17

18 DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Cemiyet hayatında değerler eğitimi son derece önemlidir. Toplum hayatını karıştıran, aile, mahalle, şehir ve memlekette, insanları ve bilhassa gençleri isyana, itaatsizliğe sürükleyen, onları anarşiye sevk eden ve toplumun huzur ve saadetini bozan ve geleceğini tehdit eden tehlikelerden cemiyeti kurtarmanın çaresi, bilhassa aşağıdaki değerlerin onlara kazandırılmasıyla mümkündür. Bunlar: Birincisi: merhamet. İkincisi: hürmet. Üçüncüsü: emniyet. Dördüncüsü: haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek. Beşincisi: Serseriliği bırakıp itaat etmektir 2. İşte bu değerlerin topluma kazandırılması ve yaşanılır hale getirilmesi, Allah a (celle celâluhu) ve ahirete kuvvetli bir şekilde imanla mümkündür. Çünkü iman, yapılanın karşılıksız kalmayacağını telkin edip, kalplerde ve gönüllerde bir yasakçı bırakarak, insana sorumluluk hissini her an hatırlatmaktadır. İmanlı bir insan, devamlı 18

19 Allah ın (celle celâluhu) gözetimi altında olduğunu, öldükten sonra yaptıklarının hesabını vereceğini düşünür. İşte ahirete imanın, toplum hayatına düzen getirmesi bakımından ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu husus, şu şekilde dile getirilmektedir: Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı âhiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet, ciddî merhamet, rüşvetsiz muhabbet, muave- 19

20 net, hilesiz hizmet, muaşeret, riyâsız ihsan, fazilet, enaniyetsiz büyüklük, meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlığı bırak. Kur ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: Cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zâlime der: Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der: Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen, cüz î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. İşte, iman-ı âhiretin binlerce faydalarından, işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine sairleri kıyas edilse, kat î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır 3. Demek, iman ahiretteki huzur ve sadetti temine vesile olduğu gibi, dünyadaki huzur ve saadetin de vesilesidir. İşte bu bakımdan, günümüz 20

21 toplum bilimi ve ahlakıyla ilgilenen sosyolog ve psikologların, hassasiyetle bu imanın toplum hayatına tesiri üzerinde durmaları gerekir. Bütün insanlığın içine düştüğü sosyal ve ahlâki bunalım ve çıkmazın, bu ve benzeri maddî ve manevî değerlerin yeterince verilememesinden kaynaklandığını gören Batı toplumu, bunu 1990 lı yıllarda daha ciddi olarak ele almıştır. Demek, insanlığa kazandırılması gereken değerlerin en başında Allah a (celle celâluhu) ve ahirete iman başta olmak üzere, imanın altı esası ve haram-helal gibi ahlâkî değerler gelmektedir. Dikkate değer bir tespit Bir vesile ile Almanya da bulunduğumuz 2010 yılında, Alman polisinin, camilere devam eden Türk gençlerinin, diğerlerine göre suç işleme oranının çok düşük olduğunu tespit ettiklerini nakletmişlerdi Anayasa sına din derslerinin konma gerekçesi 1980 yılında Devlet İdarecileri, gençlerin anarşiye bulaşmalarının sebeplerini, manevî değerlerden uzaklaşmaları olarak tespit etmişler 21

22 ve anayasayla okullarda din derslerinin eğitimini mecbur kılmışlardır. DEĞERLERİN KAYNAĞI NE OLMALIDIR? Bir ferde kazandırılacak davranışın iyi, ya da kötü olarak vasıflandırılabilmesi için, bir ölçünün bulunması gerekir. Bu noktada felsefî düşüncenin ortaya koyduğu değer hükümleri çok değişkendir. İyi ve güzel gibi tanımlar, adeta her düşünüre göre değişmektedir. Hâlbuki konulacak prensipler, ferdin, ailenin ve toplumun huzur ve saadetini dikkate almalı ve insanın yaratılışına, istidat ve kabiliyetlerine uygun olmalıdır. Bu da ancak, Yapan bilir, bilen konuşur kaidesince, insandaki istidat ve kabiliyetlerin, müspet şekilde inkişafını en iyi bilecek, elbette onu Yaratan dır. Dolayısıyla, insanı en cami kabiliyetlerle donatarak ve en güzel şekilde yaratan Allah ın (celle celâluhu) bildirdiği prensipler, insan fıtratını müspet yönde inkişaf ettirecek en uygun değer hükümleridir. Cenab-ı Hakk ın, insanın fıtratına koyduğu meleke ve duygulardan önemlileri şunlardır: 1. Akıl melekesi, 22

23 2. Hiddet ve öfke duygusu, 3. Şehvet duygusu. İnsanın teorik ve pratik her türlü kabiliyetinin kaynağı, bu meleke ve duygulardır. Bunların üç mertebesi vardır. İkisi aşırı, yani ifrat ve tefrit, birisi de vasat, yani istikametli olan doğru yoldur. Meselâ, akıl melekesinin, doğru ve istikametli yolu, hikmet, yani, hakkı hak bilip ona tâbi olmak ve batılı batıl bilip ondan kaçınmaktır. Bu melekenin ifrat mertebesi, hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı olur. Bu melekenin tefrit mertebesinde de, hiçbir şeyden haberi olmaz. Aynı şekilde hiddet ve öfke duygusu, doğru ve istikametli yol olan şecaat ile, yani namusu, vatanı ve dini için her türlü fedakarlığı yaptığı halde, meşru olmayan şeylere karışmaz. Bu duygunun ifratıyla ne maddî ve ne de manevî hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Tefritle ise, korkulmayacak şeylerden bile korkar. İnsandaki şehvet duygusu, istikametli ve doğru, yani vasat mertebesi olan iffetle, helale razı olup, haramdan kaçınır. Bu duygunun ifrat 23

24 mertebesinde musibetli ve rezaletli fücura, yani namusları payimal etmek gibi şeytani iştihaya, tefrit mertebesinde de, nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrumiyete düşer. Şimdi, her insanın yaratılışında var olan bu meleke ve duyguların; ifrat, tefrit veya vasat hallerinin, davranış haline dönüşmesi, ferdin bulunduğu ortama ve aldığı eğitim sistemine bağlıdır. Kültür ve ahlâk değerleri, sadece zahirde yaşanan ve görünen iş ve davranışlarla ilgili değildir. Aynı zamanda, kalp, zihin, vicdan ve niyetle de ilgilidir. Çünkü fiil ve davranışlar, ancak aklın, iradenin ve iyi niyetin sonucu olarak vücuda gelirse, bir değer ifade eder. DEĞERLERİN YAŞANMASINDA MODEL İNSAN İnsandaki meleke ve duyguların vasat mertebelerinin, davranış haline dönüştürülmesi çok önemlidir. Bu konuda örnek alınacak en kâmil insan, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dir. Bu sebepledir ki, O nun hakkında Kur an-ı Kerim Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin 4 buyurmaktadır. Hz. Aişe (r.a.) da: O nun 24

25 ahlâkı Kur an dır. demiştir. Yani, Kur an nın beyan ettiği ahlâkî güzelliklerin misali, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dir. O nda, güzel ahlâkın her türlüsünün en üst düzeyde tecelli ve tezahür ettiği görülmektedir. Bu durumu Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisi şu şekilde ifade etmektedir: Rabbim beni en güzel şekilde edeplendirmiştir. İşte böyle bir zatın; davranışları, sözleri ve hareketlerinin her birisi, insanlığa birer modeldir. İnsan medenî olarak yaratılmıştır. Bunun için diğer insanlarla teşriki mesai etmeye, yani bir arada çalışmaya muhtaçtır. Bunların temininde ve mübadelesinde fertler arasında adalete ve adaletin tatbikinde ahlâkî değerlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Hâlbuki insandaki, gadabiyye ve akliye gibi kuvvetler bir hat altına alınmadığından, muamelatta bir takım adaletsizlik ve zulümler söz konusudur. İşte ahlâkî değerlerin bilinmesi ve yaşanmasıyla, toplumda adaletle birlikte huzur ve sükûn temin edilmiş olur. Ahlâkî değerler, insan hayatının bütün yönlerini ıslah etmek, insanların ıslahıyla da toplumların ıslahını gerçekleştirmek içindir. 25

26 Ahlâkî değerlerin hâkim olduğu bir toplumda, iyilikleri ve güzellikleri emretmek, kötülük ve çirkinliklere karşı çıkmak esastır. Böyle bir toplumun fertleri, iyilik ve hayırda yardımlaşacak, kendisi için istediğini başkası için de isteyecek, kendisinden ziyade toplumun menfaatini gözetecek, kötülükleri örtecek, iyiliklere çağıracaktır. Bu ahlâkî değerlerin ve bilgilerin meleke haline gelmesi, ancak ibadetlerle mümkündür. Bu yüzden iman, ibadet ve ahlâkî değerler arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Ahlâkî değerlerin yaşanması, imanın kuvvetine ve ibadet sevgisine bağlıdır. İman ve ahlâkî değerleri bir bütün olarak gören İslâm, iman yönünden en muteber insanın, ahlâkî değerler bakımından en iyi kimse olduğunu beyan eder. Nitekim hem imanın, hem de ahlâkın nasıl olması gerektiğini, Hz. Peygamber bizlere göstermiştir. O, Ben ahlâki güzellikleri tamamlamak için gönderildim demiştir. Demek ki, ahlâkî değerler bakımından model insan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dir. 26

27 İbadetler, hem kalbimizdeki imanı güçlendirir, hem de ahlâkî değerleri kazanmamızı sağlar. Meselâ beş vakit namaz bize daima Allah ı (celle celâluhu) hatırlatır, her türlü çirkin davranışlardan vazgeçirir. Oruç, şefkat ve merhamet duygularını geliştirir, elimizi haramdan, dilimizi yalandan korur. Zekât cimrilikten kurtarır, başkalarına karşı iyilik ve yardımseverlik duygularını geliştirir, topluma faydalı bir insan haline getirir. Böylece ibadetlerle beslenen inanç, iyi ahlâk meyvelerini vermiş ve insana gerçek değerini kazandırmış olur. İslâm ın getirdiği ahlâkî değerleri benimseyen model insan; iyi ve övülen tutum ve davranışları yaparken, kötü ve yerilen davranışlardan sakınır. Model insan, iyilik ve doğruluk üzere, başkalarına maddî yardımda bulunan, namuslu, emanete riayet eden, hoşgörü ve bağışlama sahibi, sabırlı, tevazu sahibi, daima sözünde duran, görgülü, insanlarla iyi geçinen, onlara güzel söz söyleyen, yardımsever biridir. Bu ahlâkî değerleri benimseyen ve yaşayan insan; cimrilik yapmaz. İftira etmez, yaptığı iyilikleri başa kakmaz. Başkalarını çekiştirmez, kibirli 27

28 davranmaz. İnsanlar arasında bozgunculuk etmez, haset etmekten uzak durur. Malını saçıp savurmaz, gösterişten sakınır. Zina ve fuhşa tevessül etmez, sarhoşluk ve kumardan uzak durur. Büyücülük vb. işlere meyletmez, herhangi bir iş yaparken rüşvet vermez ve almaz. BİRİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI 1 Nursi, B.S. Mektubat. Sözler Yayınevi, 2011, s Nursi,B.S.Kastamonu Lahikası, rnk Neşriyat, 2013, s Nursi, B.S. Şualar. Sözler Neşriyat, İstanbul, 2000, s Kalem Suresi, 4. 28

29 II. BÖLÜM ERGENLİK ÇAĞI PROBLEMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ Ahlâkî değerlerin özellikle gençlere eğitim çağında verilmesi çok önemlidir. Bu ahlâkî değerlerin, hem bilgi ve hem de davranış alışkanlığı kazandıracak tarzda gençlerin âleminde yer etmesi gerekir. Gençlik, bütün milletlerin geleceğini şekillendiren ve her milleti istikbale taşıyacak olan çok önemli bir değerdir. Bu bakımdan gençliğin problemlerinin bilinmesi ve bunlara uygun ahlâkî değerleri içine alan bir eğitimin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Biyolojik olarak gençlik yaşı genelde arasıdır. Gençliğin başlangıcı olan ergenlik çağı, iniş-çıkışlarıyla en problemli bir devredir. Bu devrenin, çoğu kötü alışkanlıkların edinildiği bir dev- 29

30 re olması ve gencin bundan sonraki hayatına yön vermesi itibariyle, üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. Bunun için gençliğin iyi tanınması ve psikolojisinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Gençliği en çok etkileyen problemler Gençliği en çok etkileyen problemler, çocukluk döneminden ergenliğe geçişte yaşanan problemlerdir. Bir ortaöğretim kurumunda gençlerle ilgili yaptığımız bir ankette, gençlerin ortak problemlerinin şunlar olduğunu tespit ettik: Bu çağdaki gençler içine kapanıktırlar ve kendilerini yalnız hissederler, duygusallıkları artar. Tripler çok olur. Yani, nazlanmalar artar. Okula gitmek ve ders çalışmak istemezler. Kafalarına göre yaşamak isterler. Anne- baba baskısında kalmak istemezler. Anne-babanın, onların yaptıkları davranışlarla ilgili soru sormalarından rahatsız olurlar. Bu sorular onları strese sokar. Her zaman aileleriyle beraber olmak istemezler. Arkadaşlarıyla olmayı daha çok arzu ederler. 30

31 Her gün müzik dilemek, oyun oynamak, internette gezmek isterler. Karşı cinse karşı yakınlık duyarlar. Onlara karşı kendini ispat etmeye çalışırlar. Bazen küçük şeyleri büyüterek, bulundukları ortamı rahatsız edebilirler. Ekseriyetle kendilerinin dinlenilmediği ve isteklerinin lüzumsuz görülerek reddedildiği gibi düşünceler onlarda hâkimdir. Bilhassa ilk gençlik döneminde, yüzlerindeki sivilcelerden bile kendilerini çirkin göstereceğini düşünerek rahatsızlık duyarlar. Hatta alınlarında veya burunlarında çıkan bir sivilce yüzünden ortalığı yıkacak hareketlerde bulunabilirler. Bu dönemde çok sinirlenirler ve çevrelerindekileri üzülebilecek hareketler yaparlar. Ergenlik çağı problemlerinin çözüm yolları Gençleri en çok etkileyen problemlerin başında; kendi kafalarına göre yaşama arzuları, annebabaya karşı duruş sergilemeleri, karşı cinse yakınlık duymaları, kafalarına göre müzik ve eğlenceye düşkünlüklerinin geldiği görülmektedir. 31

32 İşte bütün bu arzu ve istekler belirli kayıt ve kurallara bağlanmazsa, fertlerin âleminde ve yaşayışlarında düzensizlik ve olumsuzluklar, toplumu da doğrudan etkileyecektir. Yani, ergenlik çağına gelen gençlerin gelişigüzel hayat tarzı benimsemeleri, kendi âlemlerini alt-üst edeceği gibi, cemiyetin huzur ve sükûnunu da bozacaktır. Bütün bunların çaresi, gençleri doğru yöne kanalize edecek ahlâkî değerlerin zamanında kazandırılmasıyla mümkündür. Dolayısıyla gençlerin mevcut potansiyellerine, beklenti ve arzularına, hissiyat ve duygularına cevap verecek değerlerin en başında gelen iman ve güzel ameldir. Güzel amelden maksat ise, cemiyet içerisinde yaşamaya mecbur olan insanın, çevresindeki insanların maddî ve manevî haklarını gözetmesi ve onlara tecavüz etmemesi ve aynı zamanda kendisini yoktan yaratan Allah ın (celle celâluhu) hakkı olan emir ve yasaklarına uymasıdır. Âlemde nizam ve intizam hâkimdir. Yani, kâinatta her şey belirli kural ve kaideler çerçevesinde şekillenmektedir. Bunun gibi, cemiyet hayatında, okulda, evde, devlet dairelerinde ve özel hayatta her birimin kendisine göre koyduğu bir 32

33 takım kural ve kaideler mevcuttur. O kaidelere uyulmadığı, herkesin kendi kafasına göre hareket ettiği zaman, o evde, dairede ve toplumda düzensizlik ve karışıklık kaçınılmaz olur. İşte insanların toplumda nizam ve intizamı sağlamak için kaideler koyduğu gibi, Allah ın (celle celâluhu) da helal-haram, emir-yasak gibi koyduğu, insanların uyması lazım gelen bir takım kural ve kaideleri vardır. Bunlar hem ferdin kendi hayatının tanzimine, hem aile hayatının tanzimine ve hem de toplum hayatının tanzimine yöneliktir. İnsanlar üzerindeki Allah ın (celle celâluhu) hakkının yerine getirilmesi, bunlara uyulmasıyla mümkündür. İşte bu hukukları bilen ve gözeten bir genç, kafasına göre takılamaz. Anaya, babaya ve büyüklerine itaatsizlik edemez. Toplum, fertlerinin hukuklarını, hürmet ve saygı haklarını gözetir. Karşı cinsten olan arkadaşlarıyla münasebetlerinde, haram olan davranışlardan kaçınır, helâli tercih eder. Müzik ve eğlencelerde de bu ölçüyü esas alır. İşte bütün bu ahlâkî değer hükümlerinin, ibadet, haram ve helallerin ergenlik çağı başlangıcı olan ortalama 15 yaşına kadar öğretilmesi, genç- 33

34 lerin emir ve yasakları dinlemeye alıştırılması gerekir. Bunlar belli yaşa kadar yapılmadan, gençlerin kendi kafalarına göre yaşama arzularına karşı çıkma, hızla giden bir arabayı, birden frenleme gibi, bir takım olumsuzlukların meydana gelmesine sebep olacaktır. Ergenlik çağı sorumlulukları Ergenlik çağına gelen gençlere bir takım sorumlulukların yüklendiği de hatırlatılmalıdır. Bunların başında gelenler şöyle sıralanabilir: Gençliğe adım attıkları, çocukluktan çıktıkları, Bu çağın getirdiği, ibadet gibi sorumluluklarının bulunduğu, Hatalarından dolayı, hesap verme sorumluluklarının olduğu, Evde ve cemiyette, kendilerine düşen bir takım vazifelerin bulunduğu, Kendilerine özgüven duymaları gerektiği. Bu ahlâkî değerlerin ergenlik çağından önce verilmesi gerekir. Şayet bunlar zamanında verilmezse, daha 34

35 sonra verilmesi zorlaşacağı gibi, onların bu değerlere yabancılaşmalarına da sebep olur. Öyleyse bu ahlâkî değerlerin nerede ve ne zaman kazandırılacağı önemlidir. Gençlere ahlâkî değerlerin kazandırılacağı yerler Bu ahlâkî değerlerin kazandırılacağı yerlerin başında aile gelmektedir. Çünkü küçük yaşta ailede alınacak ahlâkî değerler, o çocuğun şahsiyetinin ve karakterinin teşkilinde çok önemli rol oynayacaktır. Çocuk küçük yaşta anne ve babanın bu değerleri yaşadığını görerek şekillenir. Bediüzzaman gibi bir İslâm âlimi, hayatı boyunca edindiği bilgi ve değerlerin, annesinden küçük yaşta aldığı derslerinin üzerine bina edildiğini söylemesi çok manidardır. O bu konuda şöyle demektedir: Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem edi- 35

36 yorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum. Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o mânevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum 1. Çocuklara değerlerin kazandırılmasında aile ve okula büyük görev düşmektedir. Özellikle gençlere küçük yaşta verilecek olan değerler, onları hayata hazırlayacaktır. Bununla ilgili olarak da Bediüzzaman ın aşağıdaki açıklamaları oldukça dikkat çekicidir. 36

37 Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur 2. Ergenlik çağından önceki devre, çocukta his ve duyguların şekillendiği devredir. Çocuğun ruh ve hissiyatı hangi değer hükümleriyle eğitilmişse, ergenlik çağında davranışlar ona göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, ergenlik çağında değer hükümlerinin verilmesi zorlaşmaktadır. Bu değerlerin kazanılmasında, anne ve babanın yaşayışı ve sergilediği örnek davranışlar çok önemlidir. Bir şeyin, anne ve baba tarafından çocuğa vaat edilmesi ve daha sonra yerine getirilmemesi, çocuğun âleminde, sözünde durulmayabileceğini ve yalan söylenebileceğini telkin etmektedir. Anne ve babanın merhametli oluşu, 37

38 davranış olarak aynen çocuk tarafından taklit edilmektedir. Tersi de doğrudur. Yani, ebeveynin merhametsiz ve acımasız davranışları, çocuklar tarafından benimsenmektedir. Böyle bir ortamda yetişen genç, toplum hayatında benzer davranışlar sergileyecektir. Hatta anne ve babası yaşlandığı zaman, yetişme tarzına bağlı olarak; ya hürmet edip ebeveynlerinin gönlünü alacak, ya da, onlara hürmetsizlik edecektir. Anne ve babanın dindar olması, çocukların da dini yaşayışa sıcak bakmasına, anne ve babanın bu konudaki davranışlarını taklit etmelerine sebep olmaktadır. Demek ki, her aile, evini bir eğitim yuvası ve irfan mektebi haline getirmelidir. Yani, bu değerleri yaşayarak çocuklarına örnek olmalıdır. Çünkü yaşama dili, her zaman konuşma dilinden daha tesirlidir. 38

39 İNSAN HAYATININ BİR GAYESİ OLMALIDIR Gayesiz bir insan, pusulasız, yönü belli olmayan bir gemi gibidir. Kâinatta her şey belirli bir plan, hikmet ve gayeye göre tanzim edilmiş ve vazifelendirilmiştir. Aydan güneşe, atomdan galaksilere kadar bütün varlıklar belirli bir plan çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Bu âlemin, en kıymetli ve en akıllı, en şuurlu ve en şerefli mahlûku olan insan plansız, gayesiz, hedefsiz ve başıboş olamaz. Hayat, şuur ve akıl insana verilmiş en kıymetli nimetlerdir ve insana yapılmış olan en büyük iyiliktir ve Allah ın (celle celâluhu) insana en büyük hediyesidir. Böyle bir nimet, onu verene karşı şükrü, muhabbeti ve kulluğu gerektirir. Bunlar da hayatın en önemli gayesidir. Bunun meyvesi de dünya ve ahiret saadetidir. Bunların bilinmesi ve yerine getirilmesi, değerlerin bilinmesi ve yaşanmasıyla mümkündür. Eğer bu gaye bilinmezse, o zaman hayat, sadece rahatça yaşamak, nefsanî lezzetlerin ve eğlencelerin peşinde koşmaktan ibaret kalır. Hâlbuki insan, canlıların en mükemmeli, en yükseği ve duygu ve hissiyat bakımından en zengini iken, 39

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir?

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Sorularlarisale.com Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Çevremize baktığımızda her varlığın belli bir amaca yönelik yaratıldığını

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî. Gelişmenin Temel Taşları

0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî. Gelişmenin Temel Taşları 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî Gelişmenin Temel Taşları Dr. Hasan AYDINLI Güzel ahlâklı çocuklar yetiştirmek, her anne-babanın arzusudur. İnsanın aile ve toplum içindeki saygınlığını belirleyen en önemli

Detaylı

Üstat Hazretlerinin, çok hakikatleri aydınlatan güneş-ayna misalinden bu konuda da faydalanabiliriz.

Üstat Hazretlerinin, çok hakikatleri aydınlatan güneş-ayna misalinden bu konuda da faydalanabiliriz. Sorularlarisale.com "İşte, ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın, havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında dercolunmuştur. Alâ-külli-hâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık a müteveccih olacak.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

a. Daire-i meşruada kalmayan gençliğin; dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir?

a. Daire-i meşruada kalmayan gençliğin; dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir? Sorularlarisale.com "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır.

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır. Lilay Koradan www.gencgelisim.com - Bir ara sinemaya ya da tiyatroya gidelim mi? demek yerine, iki kişilik bilet alın. Ona Sürpriz, yarın akşam sinemaya gidiyoruz dediğiniz zaman sizinle gelecektir. -

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir?

Detaylı

- Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. (Tahrim, 66/ 6)

- Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. (Tahrim, 66/ 6) - Kendinize Ve Çocuklarınıza Sahip Çıkınız - Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. (Tahrim, 66/ 6) - Önce Sevgi ve İlgi beraberinde Bilgi ve Doğru Davranış - Eğitimde öğretmek değil sevdirmek

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

Alimler Kur an-ı Kerim in önderliğinde nefsin. Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

Alimler Kur an-ı Kerim in önderliğinde nefsin. Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir? Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir? İnsanın iç âlemi kalabalık bir milletin yaşadığı büyük bir memlekete benzer. Bu memleketin hükümdarı Allah a (cc) iman ve itaat eden kalptir. Akılda onun

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım.

Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım. MEHMET GÜNEŞ Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım. *Kendinizi tanıtır mısınız? 1956 doğumlu,kuyulu köyündenim. Kur an Kurslarına giderek Kur an-ı öğrendim.çok şükür daha sonra

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Üstadımız bu Yedinci Hakikat'te, ism-i Hafîz in tecellisiyle ahirete bir pencere açmıştır. Bizler yine meseleyi özetleyerek

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı