Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ"

Transkript

1 DEĞERLER EĞİTİMİ-2 Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ Prof. Dr. Âdem TATLI Dr.İdris GÖRMEZ ANTALYA

2 De erler E itimi-2 Sevgi, Sayg ve Hoflgörü Türdav Yay n Grubu Ad na Editör Bask ya Haz rl k Bask ve Cilt Mehmet Dikmen Türdav Ajans Çevik Matbaac l k Davudpafla Cad. Besler fl Merkezi No: 20/18-19 Topkap / stanbul Tel: (0212) e.mail: sertifika no: stanbul / 2014 ISBN Yay nc Sertifika No: TÜRDAV YAYIN GRUBU Göztepe Mh. Mahmutbey Yolu Orhangazi Cd. No:16 Ba c lar / STANBUL Tel: (0212) (pbx) Fax: (0212) Elit Kültür markas ile üretilen bu eserin bas m ve yay n haklar Türdav Bas m ve Yay m Ticaret ve Sanayii A.fi. ye aittir.

3 DEĞERLER EĞİTİMİ-2 Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ Prof. Dr. Âdem TATLI Dr. İdris GÖRMEZ

4 4

5 Ç NDEK LER TAKDİM...9 I. BÖLÜM DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ 13 Değerler Eğitiminin Muhtevası...14 Değerler Eğitiminin Önemi...18 Değerlerin Kaynağı Ne Olmalıdır?...22 Değerlerin Yaşanmasında Model İnsan...24 II. BÖLÜM ERGENLİK ÇAĞI PROBLEMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ...29 İnsan Hayatının Bir Gayesi Olmalıdır

6 III. BÖLÜM SEVGİ VE MUHABBET...41 Allah Sevgisi...44 Yiyeceklere Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...46 Anne Ve Babaya Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...49 Çocuklara Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...50 Dost Ve Ahbaplara Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...52 Bir İnsanın Eşine Karşı Muhabbeti Nasıl Olmalıdır?...53 Enbiya Ve Evliyaya Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...55 Hayata Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...58 Bir Gencin Gençliğine Muhabbeti Nasıl Olmalıdır?...61 Bahara Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...67 Dünyaya Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...70 İbadet, Dünya İşlerine Mani Değildir...71 Dünyanın Kaç Yüzü Vardır?...75 Nefse Muhabbet Nasıl Olmalıdır?...77 Güzel Şeylere Muhabbet Nasıl Olmalıdır?

7 IV. BÖLÜM SAYGI VE HÜRMET...91 DİNE VE DİNCE MUKADDES SAYILAN ŞEYLERE SAYGI VE HÜRMET...92 a) Allah a saygı ve hürmet...92 b) Peygamberlere saygı ve hürmet...93 c) Kur an a saygı ve hürmet...97 d) Kâbe ye saygı ve hürmet...98 İNSANLARDAN SAYGI VE HÜRMET GÖSTERİLMEYE LAYIK OLANLAR...99 a) Sahabe ye saygı ve hürmet...99 b) Evliya ya saygı ve hürmet c) Âlimlere saygı ve hürmet d) İdarecilere saygı ve hürmet e) Anne-babaya saygı ve hürmet f) Misafirlere saygı ve hürmet g) Yaşlılara saygı ve hürmet nasıl olmaldır? ŞEFKAT VE MERHAMET Çocuklara şefkat ve merhamet etmek Kadınlara şefkat ve merhamet etmek

8 Hastalara ve musibete düşenlere şefkat ve merhamet etmek HOŞGÖRÜ TEVAZU (ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK) SON SÖZ KAYNAKLAR

9 TAKDİM Günümüz toplumları, yaklaşık iki yüz yıldır manevî değerler eğitiminden mahrum Batı Eğitim sisteminin sebep olduğu; anarşi, terör, zararlı alışkanlıklar, toplu intiharlar ve harplerin kıskacından kurtulmanın yollarını aramaktadır. Aslında bu, geçmişte manevî değerleri ihmal etmiş olmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Bugün, toplumun fertlerini ve özellikle gençleri isyana, itaatsizliğe sürükleyen, onları anarşiye sevk eden ve toplumun huzur ve saadetini bozan ve geleceğini tehdit eden tehlikelerden cemiyeti kurtarmanın, fertlere manevî değerlerin verilmesiyle mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Manevî 9

10 değerlerin verilmesiyle toplum fertleri arasında; merhamet, hürmet ve emniyet yaygınlaşacak, haram ve helalın mahiyeti nazara verilmesiyle, haramdan uzak durma temin edilecek, gelişigüzel davranışlar yerine, bir takım kaidelere itaat sağlanmış olacaktır. Manevî değerlerin topluma kazandırılması ve yaşanılır hale getirilmesi, Allah ın (celle celâluhu) tanınmasıyla ve ahirete kuvvetli bir şekilde imanla mümkündür. Çünkü iman, yapılanın karşılıksız kalmayacağını devamlı telkin ederek, kalplerde ve gönüllerde bir yasakçı bırakır. Öldükten sonra mutlaka yaptıklarının hesabını vereceği düşüncesi ve onun getirdiği sorumluluk duygusuyla; fertlerin yanlış davranışlarından kaynaklanan; anarşiye, teröre, zulüme, adaletsizliklere ve kul hakkına tecavüze mani olur. Değerler Eğitimi-I kitabında; insanın kendine karşı, Allah a karşı topluma ve çevresine karşı sorumlulukları işlenmişti. Burada ise, toplum fertleri arasında; sevgi ve muhabbet, saygı ve hürmet, şefkat ve merhamet, hoşgörü ve tevazunun mahiyeti, tesisi ve yaşanılır hale gelmesinin şekli ve prensipleri, bunların hakiki ve mecazi değerleri verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ergenlik çağı 10

11 problemlerine ve bunların çözüm yollarına temas edilmiştir. Bu kitabın öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere, toplumun her kesimine faydalı olacağını ümit eder, Allah ın (celle celâluhu) tevfik ve inayetini dua ederiz. Prof. Dr. ÂdemTATLI Dr. İdris GÖRMEZ 11

12 12

13 1. BÖLÜM DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ Kültürle ilgili olan maddî ve manevî değerlerin gençlere verilmesi, değerler eğitimi olarak tanımlanır. Kültürün değerler eğitimi olarak, ilk defa gündeme gelmesi Avrupa da, 1995 li yıllarda olmuştur. Bizde ise, kültür değerlerinin eğitimi, son bir kaç yıl içerisinde ele alınmış ve pilot olarak bazı vilayetlerde uygulamaya başlanmıştır. Uygulama yapılan iller sayısı takriben 20 yi geçmiştir. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarla konu aktüalitesini korumaktadır. Aslında bu değerler, ilk insan Hz. Âdem le başlamıştır. Ona gönderilen 10 sayfalık Semavî metin, insanlık için gerekli olan değerlerle ilgili hükümleri ihtiva etmekte idi. Dolayısıyla, bu değerler, insanlık için yeni değildir. Musevilik ve Hıristiyanlık da, ilk başlangıcında, insanlara dünya ve 13

14 ahiret saadetinin yollarını göstermişti. Yedinci yüzyıldan itibaren de İslâmiyet, insanlığa külli manada değerler sunmuştu. Ne var ki, günümüz toplumları, medeniyetin ve tekniğin getirdiği imkânlardan faydalanırken, kendisine dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bir takım değer hükümlerinden uzak kalmıştır. Bu manevî değerlere uzak kalmanın faturası insanlığa çok ağır olmuş ve insanlık bilhassa, Birinci ve İkinci Dünya harpleriyle, anarşi ile, terörle, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla tanışmıştır. Buna ilave olarak, cemiyet fertleri giderek yalnızlaşmış, sadece kendi menfaatini ve nefsini düşünür hale gelmiştir. Bunun çıkış yollarını arayan insanlık, çareyi manevî yönü ağırlıkta olan kültür değerlerinin başta gençler olmak üzere, toplumun her kesimine verilmesinde görmüştür. DEĞERLER EĞİTİMİNİN MUHTEVASI Değerler eğitimini teşkil eden konulardan bazıları; sevgi, saygı, merhamet, hürmet, adalet, sorumluluk, barış, özgürlük, tutumluluk, alçak gönüllülük, birlik ve beraberlik, barış ve yardımseverlik dir. Bu değerlerin, okullarda sadece teorik bir ders olarak işlenmesi yeterli görülmemektedir. Esas olan, her değerin, ilgili dersle bütünleşti- 14

15 rilerek verilmesi ve böylece o değerlerin yaşanılır hale getirilmesidir. Mesela, matematik dersinde, insanların birlikte oldukları zaman kuvvet kazanacakları, ayrıldıkları zaman da kuvvetlerinin düşeceğini rakamlarla ifade etmek mümkündür. Sözgelimi, iki tane bir yan yana gelip omuz omuza vermesiyle on bir, üç tane bir yüz on bir, dört tane bir bin yüz on bir kuvvetinde iken, bir tanesinin ayrılmasıyla bin kuvvet zayıflayacakları, ayrı ayrı oldukları zaman, kuvvetlerinin; on kat, yüz kat ve bin kat gibi düşecekleri söylenebilir. Nitekim bu hususu şu ifade gayet güzel bir şekilde açıklamaktadır: Cemaatte vahid-i sahih (tam bir birlik ve beraberlik) olmazsa, cem ve zam, kesir darbı (kesirlerde çarpma ve toplama) gibi küçültür. Hesapta malûmdur ki, darb ve cem ziyadeleştirir. Dört kere dört, on altı olur. Fakat kesirlerde, darb ve cem, bilâkis küçültür. Sülüsü sülüsle darb etmek (bir bölü üçü, bir bölü üçle çarpmak), tüsu olur, yani dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur 1. 15

16 Demek ki, toplumda sıhhatli bir birlik ve beraberlik olmazsa, sayı çokluğu, bir değer ifade etmez. Tam aksine, fertlerin sayısının artması, kesirli rakamların çarpımı gibi, toplumun kuvvetini düşürür. Bir bölü üç ile bir bölü üç ün çarpımı bir bölü dokuz olduğu gibi, sayı artarken kuvvet, sayının çarpımı kadar küçülmektedir. İşte bir cemiyetin en büyük ihtiyacı olan birlik ve beraberliğinin sağlanmasında, matematik dersinde bu ve buna benzer misaller verilerek bazı değerlerin kazandırılması sağlanabilir. Diğer taraftan, bir fen dersinde; güneşin, havanın ve suyun bitkilerin yardımına koşması, bitkilerin hayvanların yardımına, hayvanların da insanların yardımına gönderilmesi, cemiyetteki fertlerin birbirlerinin yardımlarına koşmasına güzel bir misal teşkil eder. Bir başka misal de, sevgi ve muhabbetle ilgili olarak, kâinattaki varlıkların teşkilinde görülmektedir. Mesela, atomun etrafındaki elektronları atoma bağlayan çekim kuvveti, bir bakıma muhabbetin bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Atomları birbirine bağlayarak moleküllerin teşekkülüne de, yine bu karşılıklı çekim kuvveti sebep 16

17 olmaktadır. Muhabbetin bir yansıması şeklinde görülen bu çekim kanunu, bütün moleküllerin meydana gelmesine sebep olduğu gibi, güneş sistemindeki gezegenler de, güneşe bu çekim kanunu ile bağlanmıştır. İşte toplumun fertlerini de birbirine bağlayan, aralarındaki sevgi ve muhabbettir. Bu muhabbet ne kadar fazla olursa, aradaki bağ da o nisbette kuvvetli olacaktır. Kimyadan coğrafyaya, fizikten astronomiye, sosyolojiden psikolojiye kadar her derste, o dersin konusu ile değerler eğitimi arasında paralellik kurmak mümkündür. Aynı şekilde, insanın hayatının devamı için, bütün organların ve duyguların el ele vermiş olması da, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemini göstermektedir. Bu ve benzeri örneklerin, her derste verilmesi ve gençlerde ve toplumun diğer kesimlerinde, davranış alışkanlığı haline getirilmesiyle, değerler eğitiminden beklenen netice sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan, okullarda her ay farklı bir konu ele alınarak, konferans, güzel ve özlü sözler ve duvar yazılarıyla bu değerler işlenmeli ve ayrıca, konu ile ilgili olarak, her seviyede kitaplar telif edilmelidir. 17

18 DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Cemiyet hayatında değerler eğitimi son derece önemlidir. Toplum hayatını karıştıran, aile, mahalle, şehir ve memlekette, insanları ve bilhassa gençleri isyana, itaatsizliğe sürükleyen, onları anarşiye sevk eden ve toplumun huzur ve saadetini bozan ve geleceğini tehdit eden tehlikelerden cemiyeti kurtarmanın çaresi, bilhassa aşağıdaki değerlerin onlara kazandırılmasıyla mümkündür. Bunlar: Birincisi: merhamet. İkincisi: hürmet. Üçüncüsü: emniyet. Dördüncüsü: haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek. Beşincisi: Serseriliği bırakıp itaat etmektir 2. İşte bu değerlerin topluma kazandırılması ve yaşanılır hale getirilmesi, Allah a (celle celâluhu) ve ahirete kuvvetli bir şekilde imanla mümkündür. Çünkü iman, yapılanın karşılıksız kalmayacağını telkin edip, kalplerde ve gönüllerde bir yasakçı bırakarak, insana sorumluluk hissini her an hatırlatmaktadır. İmanlı bir insan, devamlı 18

19 Allah ın (celle celâluhu) gözetimi altında olduğunu, öldükten sonra yaptıklarının hesabını vereceğini düşünür. İşte ahirete imanın, toplum hayatına düzen getirmesi bakımından ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu husus, şu şekilde dile getirilmektedir: Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı âhiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet, ciddî merhamet, rüşvetsiz muhabbet, muave- 19

20 net, hilesiz hizmet, muaşeret, riyâsız ihsan, fazilet, enaniyetsiz büyüklük, meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlığı bırak. Kur ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: Cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zâlime der: Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der: Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen, cüz î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. İşte, iman-ı âhiretin binlerce faydalarından, işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine sairleri kıyas edilse, kat î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır 3. Demek, iman ahiretteki huzur ve sadetti temine vesile olduğu gibi, dünyadaki huzur ve saadetin de vesilesidir. İşte bu bakımdan, günümüz 20

21 toplum bilimi ve ahlakıyla ilgilenen sosyolog ve psikologların, hassasiyetle bu imanın toplum hayatına tesiri üzerinde durmaları gerekir. Bütün insanlığın içine düştüğü sosyal ve ahlâki bunalım ve çıkmazın, bu ve benzeri maddî ve manevî değerlerin yeterince verilememesinden kaynaklandığını gören Batı toplumu, bunu 1990 lı yıllarda daha ciddi olarak ele almıştır. Demek, insanlığa kazandırılması gereken değerlerin en başında Allah a (celle celâluhu) ve ahirete iman başta olmak üzere, imanın altı esası ve haram-helal gibi ahlâkî değerler gelmektedir. Dikkate değer bir tespit Bir vesile ile Almanya da bulunduğumuz 2010 yılında, Alman polisinin, camilere devam eden Türk gençlerinin, diğerlerine göre suç işleme oranının çok düşük olduğunu tespit ettiklerini nakletmişlerdi Anayasa sına din derslerinin konma gerekçesi 1980 yılında Devlet İdarecileri, gençlerin anarşiye bulaşmalarının sebeplerini, manevî değerlerden uzaklaşmaları olarak tespit etmişler 21

22 ve anayasayla okullarda din derslerinin eğitimini mecbur kılmışlardır. DEĞERLERİN KAYNAĞI NE OLMALIDIR? Bir ferde kazandırılacak davranışın iyi, ya da kötü olarak vasıflandırılabilmesi için, bir ölçünün bulunması gerekir. Bu noktada felsefî düşüncenin ortaya koyduğu değer hükümleri çok değişkendir. İyi ve güzel gibi tanımlar, adeta her düşünüre göre değişmektedir. Hâlbuki konulacak prensipler, ferdin, ailenin ve toplumun huzur ve saadetini dikkate almalı ve insanın yaratılışına, istidat ve kabiliyetlerine uygun olmalıdır. Bu da ancak, Yapan bilir, bilen konuşur kaidesince, insandaki istidat ve kabiliyetlerin, müspet şekilde inkişafını en iyi bilecek, elbette onu Yaratan dır. Dolayısıyla, insanı en cami kabiliyetlerle donatarak ve en güzel şekilde yaratan Allah ın (celle celâluhu) bildirdiği prensipler, insan fıtratını müspet yönde inkişaf ettirecek en uygun değer hükümleridir. Cenab-ı Hakk ın, insanın fıtratına koyduğu meleke ve duygulardan önemlileri şunlardır: 1. Akıl melekesi, 22

23 2. Hiddet ve öfke duygusu, 3. Şehvet duygusu. İnsanın teorik ve pratik her türlü kabiliyetinin kaynağı, bu meleke ve duygulardır. Bunların üç mertebesi vardır. İkisi aşırı, yani ifrat ve tefrit, birisi de vasat, yani istikametli olan doğru yoldur. Meselâ, akıl melekesinin, doğru ve istikametli yolu, hikmet, yani, hakkı hak bilip ona tâbi olmak ve batılı batıl bilip ondan kaçınmaktır. Bu melekenin ifrat mertebesi, hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı olur. Bu melekenin tefrit mertebesinde de, hiçbir şeyden haberi olmaz. Aynı şekilde hiddet ve öfke duygusu, doğru ve istikametli yol olan şecaat ile, yani namusu, vatanı ve dini için her türlü fedakarlığı yaptığı halde, meşru olmayan şeylere karışmaz. Bu duygunun ifratıyla ne maddî ve ne de manevî hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Tefritle ise, korkulmayacak şeylerden bile korkar. İnsandaki şehvet duygusu, istikametli ve doğru, yani vasat mertebesi olan iffetle, helale razı olup, haramdan kaçınır. Bu duygunun ifrat 23

24 mertebesinde musibetli ve rezaletli fücura, yani namusları payimal etmek gibi şeytani iştihaya, tefrit mertebesinde de, nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrumiyete düşer. Şimdi, her insanın yaratılışında var olan bu meleke ve duyguların; ifrat, tefrit veya vasat hallerinin, davranış haline dönüşmesi, ferdin bulunduğu ortama ve aldığı eğitim sistemine bağlıdır. Kültür ve ahlâk değerleri, sadece zahirde yaşanan ve görünen iş ve davranışlarla ilgili değildir. Aynı zamanda, kalp, zihin, vicdan ve niyetle de ilgilidir. Çünkü fiil ve davranışlar, ancak aklın, iradenin ve iyi niyetin sonucu olarak vücuda gelirse, bir değer ifade eder. DEĞERLERİN YAŞANMASINDA MODEL İNSAN İnsandaki meleke ve duyguların vasat mertebelerinin, davranış haline dönüştürülmesi çok önemlidir. Bu konuda örnek alınacak en kâmil insan, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dir. Bu sebepledir ki, O nun hakkında Kur an-ı Kerim Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin 4 buyurmaktadır. Hz. Aişe (r.a.) da: O nun 24

25 ahlâkı Kur an dır. demiştir. Yani, Kur an nın beyan ettiği ahlâkî güzelliklerin misali, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dir. O nda, güzel ahlâkın her türlüsünün en üst düzeyde tecelli ve tezahür ettiği görülmektedir. Bu durumu Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisi şu şekilde ifade etmektedir: Rabbim beni en güzel şekilde edeplendirmiştir. İşte böyle bir zatın; davranışları, sözleri ve hareketlerinin her birisi, insanlığa birer modeldir. İnsan medenî olarak yaratılmıştır. Bunun için diğer insanlarla teşriki mesai etmeye, yani bir arada çalışmaya muhtaçtır. Bunların temininde ve mübadelesinde fertler arasında adalete ve adaletin tatbikinde ahlâkî değerlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Hâlbuki insandaki, gadabiyye ve akliye gibi kuvvetler bir hat altına alınmadığından, muamelatta bir takım adaletsizlik ve zulümler söz konusudur. İşte ahlâkî değerlerin bilinmesi ve yaşanmasıyla, toplumda adaletle birlikte huzur ve sükûn temin edilmiş olur. Ahlâkî değerler, insan hayatının bütün yönlerini ıslah etmek, insanların ıslahıyla da toplumların ıslahını gerçekleştirmek içindir. 25

26 Ahlâkî değerlerin hâkim olduğu bir toplumda, iyilikleri ve güzellikleri emretmek, kötülük ve çirkinliklere karşı çıkmak esastır. Böyle bir toplumun fertleri, iyilik ve hayırda yardımlaşacak, kendisi için istediğini başkası için de isteyecek, kendisinden ziyade toplumun menfaatini gözetecek, kötülükleri örtecek, iyiliklere çağıracaktır. Bu ahlâkî değerlerin ve bilgilerin meleke haline gelmesi, ancak ibadetlerle mümkündür. Bu yüzden iman, ibadet ve ahlâkî değerler arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Ahlâkî değerlerin yaşanması, imanın kuvvetine ve ibadet sevgisine bağlıdır. İman ve ahlâkî değerleri bir bütün olarak gören İslâm, iman yönünden en muteber insanın, ahlâkî değerler bakımından en iyi kimse olduğunu beyan eder. Nitekim hem imanın, hem de ahlâkın nasıl olması gerektiğini, Hz. Peygamber bizlere göstermiştir. O, Ben ahlâki güzellikleri tamamlamak için gönderildim demiştir. Demek ki, ahlâkî değerler bakımından model insan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dir. 26

27 İbadetler, hem kalbimizdeki imanı güçlendirir, hem de ahlâkî değerleri kazanmamızı sağlar. Meselâ beş vakit namaz bize daima Allah ı (celle celâluhu) hatırlatır, her türlü çirkin davranışlardan vazgeçirir. Oruç, şefkat ve merhamet duygularını geliştirir, elimizi haramdan, dilimizi yalandan korur. Zekât cimrilikten kurtarır, başkalarına karşı iyilik ve yardımseverlik duygularını geliştirir, topluma faydalı bir insan haline getirir. Böylece ibadetlerle beslenen inanç, iyi ahlâk meyvelerini vermiş ve insana gerçek değerini kazandırmış olur. İslâm ın getirdiği ahlâkî değerleri benimseyen model insan; iyi ve övülen tutum ve davranışları yaparken, kötü ve yerilen davranışlardan sakınır. Model insan, iyilik ve doğruluk üzere, başkalarına maddî yardımda bulunan, namuslu, emanete riayet eden, hoşgörü ve bağışlama sahibi, sabırlı, tevazu sahibi, daima sözünde duran, görgülü, insanlarla iyi geçinen, onlara güzel söz söyleyen, yardımsever biridir. Bu ahlâkî değerleri benimseyen ve yaşayan insan; cimrilik yapmaz. İftira etmez, yaptığı iyilikleri başa kakmaz. Başkalarını çekiştirmez, kibirli 27

28 davranmaz. İnsanlar arasında bozgunculuk etmez, haset etmekten uzak durur. Malını saçıp savurmaz, gösterişten sakınır. Zina ve fuhşa tevessül etmez, sarhoşluk ve kumardan uzak durur. Büyücülük vb. işlere meyletmez, herhangi bir iş yaparken rüşvet vermez ve almaz. BİRİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI 1 Nursi, B.S. Mektubat. Sözler Yayınevi, 2011, s Nursi,B.S.Kastamonu Lahikası, rnk Neşriyat, 2013, s Nursi, B.S. Şualar. Sözler Neşriyat, İstanbul, 2000, s Kalem Suresi, 4. 28

29 II. BÖLÜM ERGENLİK ÇAĞI PROBLEMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ Ahlâkî değerlerin özellikle gençlere eğitim çağında verilmesi çok önemlidir. Bu ahlâkî değerlerin, hem bilgi ve hem de davranış alışkanlığı kazandıracak tarzda gençlerin âleminde yer etmesi gerekir. Gençlik, bütün milletlerin geleceğini şekillendiren ve her milleti istikbale taşıyacak olan çok önemli bir değerdir. Bu bakımdan gençliğin problemlerinin bilinmesi ve bunlara uygun ahlâkî değerleri içine alan bir eğitimin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Biyolojik olarak gençlik yaşı genelde arasıdır. Gençliğin başlangıcı olan ergenlik çağı, iniş-çıkışlarıyla en problemli bir devredir. Bu devrenin, çoğu kötü alışkanlıkların edinildiği bir dev- 29

30 re olması ve gencin bundan sonraki hayatına yön vermesi itibariyle, üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. Bunun için gençliğin iyi tanınması ve psikolojisinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Gençliği en çok etkileyen problemler Gençliği en çok etkileyen problemler, çocukluk döneminden ergenliğe geçişte yaşanan problemlerdir. Bir ortaöğretim kurumunda gençlerle ilgili yaptığımız bir ankette, gençlerin ortak problemlerinin şunlar olduğunu tespit ettik: Bu çağdaki gençler içine kapanıktırlar ve kendilerini yalnız hissederler, duygusallıkları artar. Tripler çok olur. Yani, nazlanmalar artar. Okula gitmek ve ders çalışmak istemezler. Kafalarına göre yaşamak isterler. Anne- baba baskısında kalmak istemezler. Anne-babanın, onların yaptıkları davranışlarla ilgili soru sormalarından rahatsız olurlar. Bu sorular onları strese sokar. Her zaman aileleriyle beraber olmak istemezler. Arkadaşlarıyla olmayı daha çok arzu ederler. 30

31 Her gün müzik dilemek, oyun oynamak, internette gezmek isterler. Karşı cinse karşı yakınlık duyarlar. Onlara karşı kendini ispat etmeye çalışırlar. Bazen küçük şeyleri büyüterek, bulundukları ortamı rahatsız edebilirler. Ekseriyetle kendilerinin dinlenilmediği ve isteklerinin lüzumsuz görülerek reddedildiği gibi düşünceler onlarda hâkimdir. Bilhassa ilk gençlik döneminde, yüzlerindeki sivilcelerden bile kendilerini çirkin göstereceğini düşünerek rahatsızlık duyarlar. Hatta alınlarında veya burunlarında çıkan bir sivilce yüzünden ortalığı yıkacak hareketlerde bulunabilirler. Bu dönemde çok sinirlenirler ve çevrelerindekileri üzülebilecek hareketler yaparlar. Ergenlik çağı problemlerinin çözüm yolları Gençleri en çok etkileyen problemlerin başında; kendi kafalarına göre yaşama arzuları, annebabaya karşı duruş sergilemeleri, karşı cinse yakınlık duymaları, kafalarına göre müzik ve eğlenceye düşkünlüklerinin geldiği görülmektedir. 31

32 İşte bütün bu arzu ve istekler belirli kayıt ve kurallara bağlanmazsa, fertlerin âleminde ve yaşayışlarında düzensizlik ve olumsuzluklar, toplumu da doğrudan etkileyecektir. Yani, ergenlik çağına gelen gençlerin gelişigüzel hayat tarzı benimsemeleri, kendi âlemlerini alt-üst edeceği gibi, cemiyetin huzur ve sükûnunu da bozacaktır. Bütün bunların çaresi, gençleri doğru yöne kanalize edecek ahlâkî değerlerin zamanında kazandırılmasıyla mümkündür. Dolayısıyla gençlerin mevcut potansiyellerine, beklenti ve arzularına, hissiyat ve duygularına cevap verecek değerlerin en başında gelen iman ve güzel ameldir. Güzel amelden maksat ise, cemiyet içerisinde yaşamaya mecbur olan insanın, çevresindeki insanların maddî ve manevî haklarını gözetmesi ve onlara tecavüz etmemesi ve aynı zamanda kendisini yoktan yaratan Allah ın (celle celâluhu) hakkı olan emir ve yasaklarına uymasıdır. Âlemde nizam ve intizam hâkimdir. Yani, kâinatta her şey belirli kural ve kaideler çerçevesinde şekillenmektedir. Bunun gibi, cemiyet hayatında, okulda, evde, devlet dairelerinde ve özel hayatta her birimin kendisine göre koyduğu bir 32

33 takım kural ve kaideler mevcuttur. O kaidelere uyulmadığı, herkesin kendi kafasına göre hareket ettiği zaman, o evde, dairede ve toplumda düzensizlik ve karışıklık kaçınılmaz olur. İşte insanların toplumda nizam ve intizamı sağlamak için kaideler koyduğu gibi, Allah ın (celle celâluhu) da helal-haram, emir-yasak gibi koyduğu, insanların uyması lazım gelen bir takım kural ve kaideleri vardır. Bunlar hem ferdin kendi hayatının tanzimine, hem aile hayatının tanzimine ve hem de toplum hayatının tanzimine yöneliktir. İnsanlar üzerindeki Allah ın (celle celâluhu) hakkının yerine getirilmesi, bunlara uyulmasıyla mümkündür. İşte bu hukukları bilen ve gözeten bir genç, kafasına göre takılamaz. Anaya, babaya ve büyüklerine itaatsizlik edemez. Toplum, fertlerinin hukuklarını, hürmet ve saygı haklarını gözetir. Karşı cinsten olan arkadaşlarıyla münasebetlerinde, haram olan davranışlardan kaçınır, helâli tercih eder. Müzik ve eğlencelerde de bu ölçüyü esas alır. İşte bütün bu ahlâkî değer hükümlerinin, ibadet, haram ve helallerin ergenlik çağı başlangıcı olan ortalama 15 yaşına kadar öğretilmesi, genç- 33

34 lerin emir ve yasakları dinlemeye alıştırılması gerekir. Bunlar belli yaşa kadar yapılmadan, gençlerin kendi kafalarına göre yaşama arzularına karşı çıkma, hızla giden bir arabayı, birden frenleme gibi, bir takım olumsuzlukların meydana gelmesine sebep olacaktır. Ergenlik çağı sorumlulukları Ergenlik çağına gelen gençlere bir takım sorumlulukların yüklendiği de hatırlatılmalıdır. Bunların başında gelenler şöyle sıralanabilir: Gençliğe adım attıkları, çocukluktan çıktıkları, Bu çağın getirdiği, ibadet gibi sorumluluklarının bulunduğu, Hatalarından dolayı, hesap verme sorumluluklarının olduğu, Evde ve cemiyette, kendilerine düşen bir takım vazifelerin bulunduğu, Kendilerine özgüven duymaları gerektiği. Bu ahlâkî değerlerin ergenlik çağından önce verilmesi gerekir. Şayet bunlar zamanında verilmezse, daha 34

35 sonra verilmesi zorlaşacağı gibi, onların bu değerlere yabancılaşmalarına da sebep olur. Öyleyse bu ahlâkî değerlerin nerede ve ne zaman kazandırılacağı önemlidir. Gençlere ahlâkî değerlerin kazandırılacağı yerler Bu ahlâkî değerlerin kazandırılacağı yerlerin başında aile gelmektedir. Çünkü küçük yaşta ailede alınacak ahlâkî değerler, o çocuğun şahsiyetinin ve karakterinin teşkilinde çok önemli rol oynayacaktır. Çocuk küçük yaşta anne ve babanın bu değerleri yaşadığını görerek şekillenir. Bediüzzaman gibi bir İslâm âlimi, hayatı boyunca edindiği bilgi ve değerlerin, annesinden küçük yaşta aldığı derslerinin üzerine bina edildiğini söylemesi çok manidardır. O bu konuda şöyle demektedir: Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem edi- 35

36 yorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum. Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o mânevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum 1. Çocuklara değerlerin kazandırılmasında aile ve okula büyük görev düşmektedir. Özellikle gençlere küçük yaşta verilecek olan değerler, onları hayata hazırlayacaktır. Bununla ilgili olarak da Bediüzzaman ın aşağıdaki açıklamaları oldukça dikkat çekicidir. 36

37 Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur 2. Ergenlik çağından önceki devre, çocukta his ve duyguların şekillendiği devredir. Çocuğun ruh ve hissiyatı hangi değer hükümleriyle eğitilmişse, ergenlik çağında davranışlar ona göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, ergenlik çağında değer hükümlerinin verilmesi zorlaşmaktadır. Bu değerlerin kazanılmasında, anne ve babanın yaşayışı ve sergilediği örnek davranışlar çok önemlidir. Bir şeyin, anne ve baba tarafından çocuğa vaat edilmesi ve daha sonra yerine getirilmemesi, çocuğun âleminde, sözünde durulmayabileceğini ve yalan söylenebileceğini telkin etmektedir. Anne ve babanın merhametli oluşu, 37

38 davranış olarak aynen çocuk tarafından taklit edilmektedir. Tersi de doğrudur. Yani, ebeveynin merhametsiz ve acımasız davranışları, çocuklar tarafından benimsenmektedir. Böyle bir ortamda yetişen genç, toplum hayatında benzer davranışlar sergileyecektir. Hatta anne ve babası yaşlandığı zaman, yetişme tarzına bağlı olarak; ya hürmet edip ebeveynlerinin gönlünü alacak, ya da, onlara hürmetsizlik edecektir. Anne ve babanın dindar olması, çocukların da dini yaşayışa sıcak bakmasına, anne ve babanın bu konudaki davranışlarını taklit etmelerine sebep olmaktadır. Demek ki, her aile, evini bir eğitim yuvası ve irfan mektebi haline getirmelidir. Yani, bu değerleri yaşayarak çocuklarına örnek olmalıdır. Çünkü yaşama dili, her zaman konuşma dilinden daha tesirlidir. 38

39 İNSAN HAYATININ BİR GAYESİ OLMALIDIR Gayesiz bir insan, pusulasız, yönü belli olmayan bir gemi gibidir. Kâinatta her şey belirli bir plan, hikmet ve gayeye göre tanzim edilmiş ve vazifelendirilmiştir. Aydan güneşe, atomdan galaksilere kadar bütün varlıklar belirli bir plan çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Bu âlemin, en kıymetli ve en akıllı, en şuurlu ve en şerefli mahlûku olan insan plansız, gayesiz, hedefsiz ve başıboş olamaz. Hayat, şuur ve akıl insana verilmiş en kıymetli nimetlerdir ve insana yapılmış olan en büyük iyiliktir ve Allah ın (celle celâluhu) insana en büyük hediyesidir. Böyle bir nimet, onu verene karşı şükrü, muhabbeti ve kulluğu gerektirir. Bunlar da hayatın en önemli gayesidir. Bunun meyvesi de dünya ve ahiret saadetidir. Bunların bilinmesi ve yerine getirilmesi, değerlerin bilinmesi ve yaşanmasıyla mümkündür. Eğer bu gaye bilinmezse, o zaman hayat, sadece rahatça yaşamak, nefsanî lezzetlerin ve eğlencelerin peşinde koşmaktan ibaret kalır. Hâlbuki insan, canlıların en mükemmeli, en yükseği ve duygu ve hissiyat bakımından en zengini iken, 39

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî. Gelişmenin Temel Taşları

0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî. Gelişmenin Temel Taşları 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî Gelişmenin Temel Taşları Dr. Hasan AYDINLI Güzel ahlâklı çocuklar yetiştirmek, her anne-babanın arzusudur. İnsanın aile ve toplum içindeki saygınlığını belirleyen en önemli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır.

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır. Lilay Koradan www.gencgelisim.com - Bir ara sinemaya ya da tiyatroya gidelim mi? demek yerine, iki kişilik bilet alın. Ona Sürpriz, yarın akşam sinemaya gidiyoruz dediğiniz zaman sizinle gelecektir. -

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Yayın no: 193 Peygamberimizin Özellikleri ve Güzellikleri / TEMİZLİK

Yayın no: 193 Peygamberimizin Özellikleri ve Güzellikleri / TEMİZLİK ÖZKAN ÖZE: 1974 yılında Sakarya da doğdu. İlkgençlik çağlarının sonuna doğru Zafer Dergisi nin yazı işlerinde çalışmaya başladı ve resmi eğitim hayatına liseden sonra devam etmemeyi tercih etti. Uzun bir

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

YAŞLILAR YURDUNDA ÇALIŞAN, DOMUZ ETİ PİŞİREN VE İÇKİ SUNAN KADININ HÜKMÜ

YAŞLILAR YURDUNDA ÇALIŞAN, DOMUZ ETİ PİŞİREN VE İÇKİ SUNAN KADININ HÜKMÜ YAŞLILAR YURDUNDA ÇALIŞAN, DOMUZ ETİ PİŞİREN VE İÇKİ SUNAN KADININ HÜKMÜ تعمل يف دار للعجزة وتطبخ اخلزنير وتقدم اخلمر ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı