iii çindekiler çindekiler Önsöz ÜN TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE"

Transkript

1 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii Bitkisel Kaynakl Ham Maddelerin Kullan m nda Kalite, Etkinlik ve Güvenlik... 2 G R fi - TAR H ÖNCES NDE (TIBB ) B TK LER... 3 Paleontolojik Ça... 3 Milattan Önce (M.Ö )... 4 Milattan Sonra (M.S )... 5 DO AL HAZ NE KAYNA I OLARAK B TK LER... 6 B TK SEL KAYNAKLI HAM MADDE: TIBB VE AROMAT K B TK LER... 7 T bbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri... 7 Farmakope ve Bitkisel Ürünler... 9 Türk Farmakopesi Standartlar Farmakope de Bitkisel Droglarda Kalite ile lgili Kriterler B TK SEL ÜRÜNLER N KULLANIMI ÖNCES NDE D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Etkinlik Kalite Güvenilirlik ve Güvenlik Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Yararlan labilecek Di er Kaynaklar T bbi ve Aromatik Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Kullan m nda Etik G R fi ET K NED R? Günlük Hayatta Etik B YOET K Biyolojik Çeflitlilik ve Çevre - Bitki Eti i TIBB AROMAT K B TK LER N KULLANIMINDA ET K T bbi ve Aromatik Bitkilerin Etik Üretimi T bbi ve Aromatik Bitkilerin Pazarlamas ve Ticaretinde Etik T bbi ve Aromatik Bitkilerin Etik ve Etik Olmayan Kullan m TIBB AROMAT K B TK LER N KULLANIMINDA SAKINCALI DURUMLAR Baz Uygulama ve Önlemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ek ÜN TE 2. ÜN TE

2 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Bitkisel Ham Maddelerin Kullan ma Haz rlanmas G R fi B TK SEL FARMASÖT K ÜRÜNLERDE GACP VE GMP T bbi Bitkilerde yi Tar m ve Toplama Uygulamlar (GACP) yi Üretim Uygulamalar (GMP) D ST LASYON VE EKSTRAKS YON YÖNTEMLER LE HAZIRLAMA Distilasyon Ekstraksiyon Perkolasyon Maserasyon nfüzyon ve Dekoksiyon Perkolasyon Haz rlanmas Ekstreler (Extracta) Bitkisel Droglar (Plantae Medicinales) Bitki Çaylar (Plantae ad ptisanam) Tentürler (Tinctura) Aromatik Sular FARMASÖT K fiek L HAL NE GET RME Çözeltiler fiuruplar Spiritler Eliksirler Posyonlar Yar Kat Preparatlar Merhemler Jeller Kremler Sabunlar Yak lar Kat Preparatlar Tozlar Granüleler Tabletler Kaplanm fl Tabletler Kapsüller (Capsulae gelatinae, Capsulae gelatinosae, Capsules gelatineuses, Gelules) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bitkisel Hammadde ve Ürünlerin Kullan m nda Dikkat Edilecek Hususlar G R fi B TK SEL ÜRÜNLER NEDEN ZARARLIDIR? ÖNEML YAN ETK LER OLAN DO AL ETK N B LEfiENLER Aristoloik Asit Atropin... 82

3 çindekiler v β - Asaron Berberin Kalp Glikozitleri yot Lektinler Oksalatlar Pirolizidin Alkaloitleri Safrol Salisilatlar Siyanogenejtik Glikozitler Tanenler Tuyon ÖNEML YAN ETK LER OLAN B TK SEL DROGLAR Karsinojenik Reaksiyonlar Alkannae radix (Havaciva kökü) Senecio herba Eupatorii herba Rubia tinctorii radix (Boyac kökü) Rhamnus purshiana, Rhamni purshianae cortex (Cascara Sagrada). 90 Cocae folium Farfarae folium Euphorbia herba Kalp-Damar Sistemi Rahats zl klar Crataegi flos (Al ç çiçe i) Ephedra herba (Deniz Üzümü) Ginseng radix (Ginseng kökü) Liquiritiae radix (Meyan kökü) Gastrointestinal Rahats zl klar Eucalyptii folium (Ökaliptus yapra ) Eucalypti aetheroleum [Ökaliptus (uçucu) ya ] Elaterii fructus (Ac düvel, Ac dülek, Eflekh yar ) Bromelainum (Ananas suyundan elde edilen proteolitik enzim) Echinaceae purpureae herba (Ekinezya) Cimicifuga racemosae rhizoma (Black Cohosh) Rusci aculeati rhizoma (Kuzukula, Tavflan memesi) Taraxaci radix cum herba (Karahindiba ) Hippocastani semen (Atkestanesi tohumu) Menthae aetheroleum (Nane ya ) Sabal fructus (Sabal meyvas ) Urtica radix (Is rgan otu kökü) Curcumae longae rhizoma (Zerdaçal) Salicis cortex (Kavak kabu u) Hydrastis rhizoma Solunum Sistemi Rahats zl klar Strobili lupuli (fierbetçi otu) Sinir Sistemi Rahats zl klar Kava kava rhizoma Colae semen Mate Tanacetii flos (Gümüfldü me)

4 vi çindekiler Hyperici herba (Sar Kantaron, Binbirdelik otu) Salviae folium (Adaçay yapra ) Gentianae radix (Centiyan kökü) Üriner Sistem Rahats zl klar Frangulae cortex (Barut a ac kabu u) Sennae folium (Sinameki yapra ), Sennae acutifoliae fructus (Sinameki meyvas ) Lini semen (keten tohumu) Aloe (Sar sab r) Cardui mariae fructus (Devedikeni meyvas ) Juniperi fructus (Ard ç meyvas ) Genel Alerjik Reaksiyonlar Foeniculi fructus (Rezene meyvas ), Foeniculi aetheroleum (Rezene uçucu ya ) Asparagi rhizoma (Kuflkonmaz) Ginkgo biloba (Mabet a ac ) Pini aetheroleum (Çam ya ) Arnicae flos (Arnika) Helicis folium (Sarmafl k) Capsici fructus (K rm z biber) Agni casti fructus (Hay t meyvas ) Foenugraeci semen (Çörek otu) Allii sativi bulbus (Sar msak) Populi gemma (Karakavak tomurcu u) Angelicae radix (Melek otu kökü) Aurantii fructus (Portakal kabu u) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Zehirli, Narkotik ve Halusinojenik Bitkiler G R fi ZEH R VE ZEH R ETK S NED R? ZEH RLER N SINIFLANMASI TOKS K ETK T PLER SEKESTRASYON VE AKÜMÜLASYON TOKS K ETK MEKAN ZMALARI Yal n Toksik Etkiler Özel Toksik Etkiler mmün Reaksiyonlar ve Allerji Genetik Farkl l klara Ba l Reaksiyonlar ve diyosenkrazi Dayan ks zl k veya Afl r Duyarl k Reaksiyonlar Ba ml l k ve Yoksunluk Reaksiyonlar ZEH RL B TK LER BA IMLILIK VE BA IMLILIK TÜRLER BA IMLILIK OLUfiTURAN D ER B TK LER B TK LER N SU ST MAL B TK LERLE TEDAV VE ZEH RLENMELER Ç N SON SÖZLER Özet

5 çindekiler vii Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar T bbi ve Aromatik Bitkilerin Halk Aras nda Kullan m G R fi HALK ARASINDA B TK LER N KULLANIM ALANLARI G da Baharat Çay Yap m nda laç Boyar Madde Yakacak Silah Nazarl k ve Süs Eflyas Olarak Dekoratif ve Süs Bitkisi Olarak Büyü Parfümeri ve Kozmetik Sanayiinde Selüloz Sanayiinde Zararl lara Karfl Hayvan Yemi Olarak Mesken Yap m nda HALK ARASINDA B TK LER N KULLANIM fiek LLER Toz Hap Dekoksiyon nfüzyon HALK ARASINDA TEDAV AMAÇLI KULLANIMDA B TK LER N YER VE ÖNEM HALK LAÇLARI B TK SEL HALK LAÇLARI Anadolu da Halk Aras nda Uygulanan Tedavi fiekilleri Anadolu da Halk Hekimli i Uygulamalar HALK ARASINDAK TEDAV AMAÇLI KULLANILAN B TK LERE ÖRNEKLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar T bbi ve Aromatik Bitkilerin G da ve Baharat Olarak Kullan m G R fi VE TAR HÇE B TK LER N GIDA VE BAHARAT OLARAK KULANIMINDA YER VE ÖNEM B TK LER N GIDA OLARAK KULLANIM fiek LLER VE ÖRNEKLER Çi Olarak Yenenler Özel Bir fllemden Sonra Kullan lan Bitkiler Piflirildikten Sonra Yenenler ÜN TE 7. ÜN TE

6 viii çindekiler Kavrularak Kullan lan Bitkiler Turflu Veya Salamuras Yap larak Yenenler Baz G dalara Kat larak Yenen Bitkiler Pekmez Haz rlanmas nda Kullan lanlar Reçel Yap m nda Kullan lan Bitkiler Kurutulduktan Sonra Kullan lan Bitkiler BAHARAT OLARAK KULLANILAN B TK LER Baharat Nedir? Köri Köfte Baharat Çin Baharat Berbere Tavuk Baharat Baharat Olarak Kullan lan Bitkiler Kekik (Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra, Coridotyhmus Türleri) Nane (Mentha Türleri) Biberiye (Rosmarinus officinalis) O ulotu (Melissa officinalis) Fesle en, Reyhan (Ocimum basilicum) Kimyon (Cuminum cyminum) Frenk Kimyonu (Carum carvi) Rezene (Foeniculum vulgare) Kiflnifl (Coriandrum sativum) Anason (Pimpinella anisum) Dereotu (Anethum graveolens) Maydanoz (Petroselinum crispum) Roka (Eruca sativa) Çörek Otu (Nigella sativa) Safran (Crocus sativus) Sumak (Rhus coriaria) Karabiber (Piper nigrum) Çemen Otu (Trigonella foenum-graecum) Zencefil (Zingiber officinale) Karanfil (Eugenia caryophyllata) K rm z biber (Capsicum annuum) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE Bitkisel Çaylar G R fi B TK SEL ÇAYLAR B TK SEL ÇAYLAR Ç N UYGUN B TK TEM N Bitkisel Çay Droglar n n Depolanma ve Paketlenmesi Bitkisel Droglar n Depoland ve Sakland Kaplar n Özellikleri Bitkisel Droglar Üzerinde Yap lan Kalite Kontrol Testleri Bitkisel Droglarda Kontaminasyon

7 çindekiler ix Mikrobiyal Kirlenme A r Metal kirlili i Bitki Koruma Ürünleriyle Oluflan Kirlenme Radyoaktif Maddelerle Kirlenme B TK SEL ÇAY ÇEfi TLER Mono Çaylar Kar fl m Çaylar Paket Çaylar Poflet Çaylar Çözünür (Instant) Çaylar Püskürterek Kurutulmufl (spray-dried) Çaylar Granüle Çaylar B TK SEL ÇAY HAZIRLAMA Drog /S v Oran Drogun Ö ütme Derecesi Bitkisel Çay Haz rlama Yöntemleri B TK SEL ÇAYLARIN KULLANILDI I RAHATSIZLIKLAR Grip ve So uk Alg nl nda Ba fl kl k Sistemi Rahats zl klar nda Gastrointestinal Sistem Bozukluklar nda Safra Kesesi Rahats zl klar nda Psikolojik Rahats zl klarda Böbrek ve Mesane Rahats zl klar nda Kad n Hastal klar nda Zay flama Çaylar BAZI FARMAKOPELERDE VE STANDART RUHSATLARDA YER ALAN KARIfiIM ÇAY REÇETELER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Tamamlay c Tedavi Sistemleri ve Kullan lan Bitkiler G R fi TAMAMLAYICI TEDAV S STEMLER NDE B TK LER N YER VE ÖNEM GELENEKSEL Ç N TEDAV S STEM Akupunktur YUNAN TEDAV S STEM AYURVEDA HOMEOPAT AROMATERAP F TOTERAP Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

8 x çindekiler 10. ÜN TE 11. ÜN TE T bbi Bitkilerin Farkl Hastal klarda Kullan m G R fi DO AL ÇEVRE VE YAfiAM-HASTALIK L fik S DO AL ÇEVRE VE HASTALIK LAÇ L fik S F TOTERAP NED R? B TK SEL ÜRÜNLER LE TEDAV B TK SEL ÜRÜNLER LE TEDAV ED LEB LEN HASTALIKLAR Sinir Sistemi Hastal klar nda Bitkisel Ürünlerin Kullan m Duyu Sistemi Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Hareket Sistemi Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Sindirim Sistemi Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Dolafl m Sistemi ve Kan Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Solunum Sistemi Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Boflalt m Sistemi Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Metabolizma ve Endokrin Sistem Hastal klar nda Bitkilerin Kullan m Üreme Sistemi ile lgili Bitkilerin Kullan m Deri Hastal klar nda Bitkisel Ürünlerin Kullan m Enfeksiyon ve Ba fl kl k Sistemi Hastal klar nda Bitkisel Ürünlerin Kullan m Kanser Hastal klar nda Bitkisel Ürünlerin Kullan m B TK SEL ÜRÜNLER N KULLANIMINA L fik N SON SÖZLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kiflisel Bak m Ürünlerinde Kullan lan T bbi ve Aromatik Bitkiler G R fi K fi SEL BAKIM ÜRÜNLER K fi SEL BAKIM ÜRÜNLER NDE KULLANILAN B TK LER N GÜVENL B TK LER N K fi SEL BAKIM ÜRÜNLER NDE KULLANIMI Aromaterapi Ayurvedik Cilt Bak m Bal ile Cilt Bak m Jojoba Ya ile Cilt Bak m Shea Ya ile Cilt Bak m Bitkisel Antioksidan Maddeler Bitkisel Ya lar Di er Bitkisel Cilt Bak m Madde ve Ürünleri SONUÇ Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

9 çindekiler xi T bbi ve Aromatik Bitkilerin Tar m ve Hayvanc l k Alanlar nda Kullan m G R fi TARIM VE HAYVANCILIK TIBB VE AROMAT K B TK LER N TARIM ALANINDA KULLANIMI TARIMDA KULLANILAN B TK SEL ÜRÜNLERE ÖRNEKLER TIBB VE AROMAT K B TK LER N HAYVANCILIKTA KULLANIMI HAYVANCILIKTA KULLANILAN B TK LERE ÖRNEKLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar ÜN TE Sözlük

10 xii Önsöz Önsöz Do al kaynaklar n tedavi amac yla kullan lmas insanl k tarihi kadar eskidir. nsano lu bitkilerin kök, yaprak, çiçek, meyve gibi çeflitli k s mlar n n tedavi edici etkileri oldu unu deneme-yan lma yöntemi ile veya tesadüfler sonucu ö renmifltir. Bitkiler o dönemlerde de, gelifli güzel de il, dönemin flifac lar n n önerilerine göre kullan l yordu. Daha sonra bitkilerin kimyasal yap s ayd nlat lm fl ve içerdikleri etkili maddeler saf olarak izole edilmifl, böylece saf ve standart ilaç kavram n n temelleri at lm flt r. Bunun en güzel örne i, sö ütten Salisilik Asit in izole edilmesi ve yap s n n ayd nlat lmas d r Y l nda bu bileflikten basit bir kimyasal ifllemle sentetik olarak elde edilen Aspirin (Asetil salisilk asit) insanl n yarar na sunulmufltur. Morfin, kodein, kinin, rezerpin gibi maddeler bitkilerden izole edilen ilk bilefliklerdir. Do al kaynaklardan elde edilen bu model bileflikler yap s ayd nlat ld ktan sonra, üzerinde çeflitli kimyasal grup de ifliklikleri yap larak daha aktif ve daha az yan etkili sentetik türevler gelifltirilmifltir. Eczac l k Fakültelerinin Farmakognozi Anabilim Dallar do al kaynaklardan yeni bilefliklerin izolasyonu ve yap ayd nlatmas, Farmasötik Kimya Anabilim Dallar bu bilefliklerin sentetik yollarla elde edilmesi ve türevlendirilmesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallar ise bu bitkisel ürünlerin ve sentetik ilaç etken maddelerinin uygun dozaj flekline getirilmesini sa layan bilim dallar d r. Ancak bilimsel yollarla standardize edilerek ve farmasötik dozaj flekline getirilerek haz rlanan ürünler tedavide güvenle kullan labilen ilaçlar haline gelebilirler. Son y llarda t bbi ve aromatik bitkiler konusunda bilimsel temelden yoksun popüler bir gündem yarat lmaktad r. Görsel ve yaz l bas nda, bu popüler gündemi haks z ç kar sa lamak amac yla kullanan kifli ve kurulufllar, insanlar n sa l k konusundaki hassasiyetinden de yararlanarak, etik ve bilimsel olmayan yay nlar yapmaktad rlar. Yap s ve güvenilirli i ispatlanmam fl çeflitli bitki veya bitki kar fl mlar n, hastal klar n tedavisine önererek, insanlar rasyonel tedavi seçeneklerinden uzaklaflt r p ciddi sa l k sorunlar na neden olmaktad rlar. Bitkisel ürünlerin kullan l fl yla ilgili olarak do al maddeler oldu u için hiç bir zararl etkileri yoktur gibi bir yanl fl görüfl toplumumuzda hakimdir. Eczaneler d fl nda çeflitli marketlerde sat lan, g da deste i olarak isimlendirilen bu ürünlerin bir k sm n n ciddi yan etkiler yapt, hatta ölümlere neden oldu u bilinmektedir. Bu arada, gerekli bilimsel flartlar sa lamamas nedeniyle, Sa l k Bakanl ndan ruhsat alamam fl bitkisel içeri e sahip olan bu ürünler, g da deste i kapsam nda Tar m Bakanl ndan ruhsatland r larak kendilerine bir ç k fl yolu bulabilmifllerdir. Bu üzerinde tart fl lmas gereken önemli bir sorundur. Bitkisel ürünler için do ald r zarars zd r veya faydas olmasa dahi, en az ndan zarar olmaz ifadeleri tam olarak gerçe i yans tmamaktad r. Bilimsel olarak haz rlanmayan hiçbir ürün güvenilir de ildir.

11 Önsöz xiii Bitkisel ilac n elde edildi i bitkinin yetiflti i yer, mevsim koflullar, bitki k s mlar n n toplanma zaman gibi çok çeflitli faktörler, içindeki etken maddenin miktar n ve dolay s yla etkinli ini de ifltirebilmektedir. Kullan lacak bitkilerin standart miktarda etken madde içermeleri gerekmektedir. Herhangi bir yerden toplanan bitki ayn cins ve tür olsa dahi, içeri indeki etken madde miktar farkl olabilece inden doz ayarlamas mümkün olamayacak ve amac na uygun bir tedavi yap lamayacakt r. Kurutma, paketleme, haz rlama ve depolama ifllemlerinin standardize edilmesi son derece önemlidir. Farmakopeler ve monograf kitaplar bitki ve bu bitkilerden elde edilen ürünlerin standardizasyonu amac yla haz rlanm fl bilimsel kaynaklard r. Ayr ca bu standardizasyon, GAP (Good Agricultural Practice, yi Tar m Uygulamalar ) ve GMP (Good Manufacturing Practice, yi malat Uygulamalar ) gibi uluslar aras kurallara uyularak güvence alt na al nmaktad r. 12 üniteden oluflan ve T bbi ve Aromatik Bitkilerle ilgili k sa, kapsaml, görsel ve aç klay c bilimsel bilgiler verilen bu kitab n haz rlanmas, uzun bir planlama ve organizasyon sonucu profesyonel bir ekip taraf nca gerçeklefltirilmifltir. Bu süreçte her türlü imkan sa layan Say n Rektörümüze, Prof. Dr. Ayd n Ziya Özgür e, ünite yazarlar na, tasar m birimine ve tüm eme i geçenlere sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Editör Doç.Dr. Lütfi GENÇ

12 1TIBB VE AROMAT K B TK LER N KULLANIM ALANLARI VE ET Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bitkisel kaynakl ham maddelerin tarihsel geliflimini de erlendirebilecek, Bitkisel kaynakl ham maddeleri tan mlayabilecek, Bitkisel kaynakl ham maddelerinden elde edilen ürünleri (droglar ) karfl laflt rabilecek, Bitkisel kaynakl ham maddeler ile t bbi ve aromatik bitkilerin kalitelerini Farmakopelere göre s n fland r p yorumlayabilecek, Bitkisel kaynakl ham maddeler ile t bbi ve aromatik bitkilerin kullan mlar n ve güvenli ini aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Bitkisel ham maddeler T bbi ve aromatik bitkiler Drog Farmakope Kalite Etkinlik Güvenlik ve güvenilirlik çerik Haritas T bbi ve Aromatik Bitkilerin Kullan m Alanlar ve Eti i Bitkisel Kaynakl Ham Maddelerin Kullan m nda Kalite, Etkinlik ve Güvenlik G R fi - TAR H ÖNCES NDE (TIBB ) B TK LER DO AL HAZ NE OLARAK B TK LER B TK SEL KAYNAKLI HAM MADDE: TIBB VE AROMAT K B TK LER B TK SEL ÜRÜNLER N KULLANIMI ÖNCES NDE D KKAT ED LECEK HUSUSLAR

13 Bitkisel Kaynakl Ham Maddelerin Kullan m nda Kalite, Etkinlik ve Güvenlik G R fi - TAR H ÖNCES NDE (TIBB ) B TK LER Paleontolojik Ça Bitkilerin kullan m insanl k tarihi kadar eskidir. Ancak, çok eski dönemlere ait kay tlar ve belgeler olmad için etnobotanik (daha spesifik olarak arkeo-botanik veya paleo-botanik) çal flmalar ve arkeolojik bulgularla, ayr ca ça m zdaki ilkel toplum ve topluluklar n davran fl ve uygulamalar do rultusunda bitkilerin kullan m ile ilgili sadece tahminler yap lmaktad r. Önceleri sadece g da olarak kullan lan bitkiler, daha sonra içgüdüsel, deneme yan lma yoluyla veya etraftaki hayvanlar n davran fllar gözlemlenerek, zaman içinde insanlar taraf ndan daha farkl flekillerde de erlendirilmeye bafllanm flt r. nsanlar, do adan kazan lan bilgi ve tecrübelerle, nesilden nesile aktar lan bilgilerle faydal bitkilerden çeflitli flekillerde yararlanm flt r: G da, içecek, tatland r c, korucuyu, yem, boya, kozmetik, tütsü, adak, yakacak, bar nma ve izolasyon malzemesi gibi... nsanlar ayr ca çok çeflitli kullan m- DÜfiÜNEL M lar yan nda t bbi amaçlarla, yani ilaç olarak günümüze dek bitkilerden faydalanm flt r ve faydalanmaya halen devam SORU etmektedir. DÜfiÜNEL M SORU Hayvanlar t bbi bitki kullan yor! Maymunlar hastaland klar nda etraflar ndaki D KKAT çeflitli bitkileri aray p bulur ve kullan rlar (fiekil 1.1). Koyunlar n yaraland klar nda civan perçemi- D KKAT ni (Achillea millefolium L.) daha çok tükettikleri gözlenmifltir; bitkinin ayr ca sindirim faaliyetlerine de katk da bulundu u bilinmektedir. Benzer flekilde mide barsak sorunlar nda kedi ve köpekler otcul olmamalar na ra men çim ve benzeri yeflil bitkileri yerler. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

14 4 T bbi ve Aromatik Bitkilerin Kullan m Alanlar ve Eti i fiekil 1.1 Do al ortam nda t bbi bitki kullanan bir maymun. (http://www.action bioscience.org/biodi versity/figures/plotki n2.jpg) Milattan Önce (M.Ö ) Günümüze dek, keflfedilmifl en eski bulgular aras nda M.Ö y llar na ait, Anadolu ve Mezopotamya topraklar ndaki fianidar Ma ras nda bulunan Neanderthal iskeletleri ve çeflitli bitkilere ait polenler vard r. Fransa da Chauvet Ma ras nda ve baflka ma aralarda, yaklafl k M.Ö y llar na dayanan, Paleolitik Ça dönemi arkeolojik bulgular ve kal nt lar aras nda günümüzde de kullan lan baz t bbi bitkilere ait fosil kal nt lar bulunmufltur. Yine arkeolojik çal flmalar sonucunda M.Ö de, ilk tar msal faaliyetlere dair arkeo-botanik kan tlar tespit edilmifltir. M.Ö y llar nda yaflam fl olan ve çok iyi koflullarda korunmufl olarak bulunan Buz adam Ötzi 90 l y llarda tesadüfen Avusturya Alpleri nde keflfedilmifl ve bak r ça dönemine ait önemli bilgiler vermifltir. Yan nda bulunan bitkilerden baz lar n n koruyucu ve t bbi amaçlarla kullan ld düflünülmektedir. Tarih boyunca insanlar büyücü, flaman, otac, hekim, herbalist, aktar gibi bitki uzmanlar olarak çeflitli flekillerde t bbi ve aromatik bitkilerden yararlanmas n bilmifllerdir. Günümüzde halen bu gelenek ve kültürlerine ba l olan ve bunlar devam ettiren toplumlar mevcuttur. Bitkilerin tedavi SIRA amac yla S ZDE kullan ld yerleri ve yöreleri irdeleyiniz! 1 Bitkilerin kullan mlar ile ilgili ilk yaz l metinler aras nda M.Ö y llar civar nda DÜfiÜNEL M Sümerler in çivi yaz s yla kil tabletlere iflledikleri tar msal ve t bbi re- DÜfiÜNEL M çete bilgileri say labilir. Geleneksel Çin tebabetinin kökenlerinin dayand iddia SORU edilen, M.Ö. SORU y llar nda yaflam fl efsanevi Çin imparatoru Shennong a ait t bbi bitki ve tar m ile ilgili bilgiler daha sonraki yüz y llarda kaleme al n p günümüze ulaflt r lm flt r. M.Ö lü y llarda Babil kral Hammurabi, içinde t bbi ve D KKAT D KKAT aromatik bitkiler ve sa l kla ilgili kanunlar n da (kodeks) bulundu u bir yaz t büyük bir an t tafla iflleterek sonsuzlaflt rm flt r. Yaklafl k M.Ö y llar nda yaz ld - düflünülen SIRA ve S ZDE en az y l öncesinin bilgilerini içerdi i tahmin edilen Ebers papirüsleri ise, günümüze ulaflan t bbi ve aromatik bitkiler ile ilgili en eski ve önemli yaz l kaynaklardand r. Ayn flekilde Hindistan da, binlerce y ll k t bbi ve AMAÇLARIMIZ aromatik bitki AMAÇLARIMIZ kullan mlar yla ilgili geleneklere dayal ve Ayurveda ö retisini içeren Charaka Samhita ve Sushruta Samhita adl eserlerin yaklafl k M.Ö. 100 y llar n- K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

15 1. Ünite - Bitkisel Kaynakl Ham Maddelerin Kullan m nda Kalite, Etkinlik ve Güvenlik 5 da kaleme al nmas na karfl l k kökeninin M.Ö y l na dayand san lmaktad r. Helenistik dönemde, hekimli in de piri olarak kabul edilen Hipokrat (M.Ö ) t bbi bitkiler ile ilgili bilgiler ve yaz l eserler b rakm flt r. Aristoteles (M.Ö ) ve ö rencisi Theophrastus (M.Ö ) un günümüzdeki bitki sistemati ine önemli katk lar olmufl, bitkilerin s n fland r lmas ile ilgili çok say da eser kaleme alm fllard r. Milattan Sonra (M.S ) Önceleri Roma mparatorlu u nda, Milad n bafllang ç ile Bizans ta, Arap (di er ad yla Unani veya Yunani) ve Osmanl medeniyetleri dönemlerinde ayr ca Orta Ça Avrupa s nda (örne in manast rlarda) t bbi ve aromatik bitkiler araflt r lm fl, kullan lm fl ve zaman zaman yaz l kaynaklara aktar lm flt r. Adana, Kozan yak nlar nda Anavarza da dünyaya gelen Pedanius Dioskorides (M.S ) taraf ndan derlenen t bbi ve aromatik bitki kullan mlar n içeren de Materia Medica daha sonra yüz y llarca baflka eserlere de önemli bir kaynak olmufltur (fiekil 1.2). Pliny, Mitridat, Bergamal Galen (di er ad yla; eczac l n piri Galenus), Dinaveri, El-Biruni, bni-sina (Avrupa da bilinen ismi ile Avicenna), Paracelsus, Gegrard, Parkinson, Sertürner, Pelletier gibi çok say da de erli araflt r c lar t bbi ve aromatik bitkilerle ilgili önemli çal flmalar ve eserler b rakm fllard r. fiekil 1.2 Dioskorides in de Materia Medica adl eseri (Vienna Dioscorides, De Materia Medica, 512). (http://www.hsl.virg inia.edu/historical/ rare_books/herbalis m/assets/materia_m edica.jpg) pek ve baharat yollar (fiekil 1.3) sosyal hayat ile birlikte öncelikle Asya ve Avrupa da t bbi ve aromatik bitkilerin tar m n, teknolojisini, nakliyesini, ticaretini ve kullan m n as rlarca etkilemifltir.

16 6 T bbi ve Aromatik Bitkilerin Kullan m Alanlar ve Eti i fiekil 1.3 Tarih boyunca baharat yolu ve ipek yollar. Bitkisel kaynakl ham maddeler as rlarca do adan yabani olarak temin edilmifltir. Çok az bir k sm g da amaçl olarak kültüre al n p tar m gerçeklefltirilmifltir. Say lar daha da az olan ancak genelde ticari de eri yüksek olan baharat bitkilerinin tar m yap lm flt r. T bbi amaçlarla kullan lan bitkilerin tar m ise daha çok 19. yüzy ldan sonra gerçekleflmifltir. Günümüzde de genelde t bbi bitkilerin tar m, üretimi (daha çok Uzakdo u ve Güney Amerika), standardizasyonu, amblajlanmas ve pazarlanmas (Avrupa ve Amerika) ayr ülkelerde gerçekleflmektedir ekonomik faaliyetler aç s ndan önemli ticari boyutlara ulaflm flt r. DO AL HAZ NE KAYNA I OLARAK B TK LER Ço unlu u tropiklerde olmak üzere, dünyada yaklafl k çiçekli bitki oldu u tahmin edilmektedir. Ayr ca her y l yeni bitki türü keflfedilmektedir. Anadolu üç farkl eko-co rafik bölge ile - ismen; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve ran-turan bölgeleri - biyoçeflitlilik aç s ndan flansl bir bölge olup floras nda civar nda bitki türünü bar nd rmaktad r. Daha önemlisi, Türkiye de yetiflen yaklafl k bitki türünün endemik olmas d r. Günümüzde dünyada genelinde tedavide kullan lan bitkilerin say s den fazla oldu u tahmin edilirken, ülkemizde bu say yaklafl k civar ndad r. Dünyada tar m yap lan bitki say s yaklafl k olarak tahmin edilirken bu rakam n içinde en fazla t bbi ve aromatik bitki oldu u düflünülmektedir. T bbi bitkiler ile ilgili resmi kay tlar n ve istatistiklerin çok sa l kl olmad göz önünde bulundurularak, dünya pazar nda y lda yaklafl k ton bitki tüketilirken sadece Avurapa da bu miktar n ton oldu u san lmaktad r. statistiksel ve ticari verilere göre, tezgah üstü pazarda 2004 y l nda 120 den fazla ülkeye dünya çap nda en az 10 milyar Avro hacminde önemli ekonomik girdi sa lanm flt r. Daha önce de belirtildi i üzere, di er önemli bir husus, bu ham maddelerin genelde do adan rastgele toplamak suretiyle tedarik edilmekte oldu u gerçe idir. Bu tür bilinçsiz uygulamalar ile çevre ve bitki çeflitlili i tehdit alt nda olup, birçok canl ve bitki türünün bu flekilde yok oldu u rapor edilmektedir. Günümüzün di er bir gerçe i de; halen daha birçok 3. Dünya ülkesinin modern t p ve sa l k olanaklar ndan yoksun olmas d r. Hastal k durumlar nda, tedavide kullanmak üzere ulaflabildi i ilk ve belki de tek kaynak, çevresindeki do ada yetiflen bitkilerdir. Dünya Sa l k Örgütü (WHO) verilerine göre, özellikle az geliflmifl ülkelerde dünya nüfusunun yaklafl k %80 i, tedavi için t bbi bitkilere muhtaçt r. Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinin nüfus kalabal kl ve ço unlu unun yoksullu u, yüz y llarca t bbi ve aromatik bitkilerin kullan ld geleneksel tedavi sistemlerinin yayg n, ayn zamanda ekonomik bir flekilde ifller ve etkin olmas n sa lam flt r. Ayr ca, do ada yabani olarak yetiflen bu bitkiler yerliler taraf nca toplan p sat l r bu flekilde önemli bir ekonomik gelir elde edilir.

17 DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M 1. Ünite - Bitkisel Kaynakl Ham Maddelerin Kullan m nda Kalite, Etkinlik ve Güvenlik SORU SORU 7 Modern sa l k hizmetlerinde teflhis ve tedavi hekim ve eczac denetiminde D KKATyap lmal d r. T bbi bitkiler ilaçlara, fitoterapi de modern tedaviye alternatif de ildir! B TK SEL KAYNAKLI HAM MADDE: TIBB VE AROMAT K B TK LER T bbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri T bbi ve aromatik bitkiler, ilaç ve g da/g da katk maddesi aras nda geçifllere sahip bitkilerdir. T bbi bitkiler genellikle belirli rahats zl k ve hastal klar n K T A önlenmesinde, tedavisinde ve ilaç yap m nda kullan l rken aromatik bitkiler daha çok koku P ve tat (= aroma) özelliklerine sahip olmalar dan dolay çeflni ve g da veya içeceklerde katk olarak kullan l r. Hem koku ve tat özellikleri olan, TELEV ZYON ayr ca tedavi özellikerinden dolay ilaç olarak kullan lan bitkilere t bbi ve aromatik bitkiler denilmektedir. Bitkinin kokusu, genelde sahip oldu u uçucu bilefliklerden (uçucu ya ) kaynaklanmaktad r. Aromatik bitkilerden, genelde distilasyon ile elde edilen uçucu ya lar, koku ve tat özelliklerinden baflka kozmetik ve parfümeride yayg n ola- NTERNET rak kullan l r. Örne in, kültürü de yap lan pelin otu (Artemisia absinthium L.) antiparaziter ilaç olarak kullan m yan nda özel tat ve kokusundan dolay ayr ca absint, vermut gibi alkollü içkilerin üretiminde kullan l r (bkz. fiekil 1.4). D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON fiekil 1.4 NTERNET Eski ça lardan beri bilinen t bbi ve aromatik bitki: Artemisia absinthium L. (Vienna Dioscorides, De Materia Medica, 512). (http://www.hsl.virgi nia.edu/historical/ra re_books/herbalism/a ssets/apsynthion.jpg) Baharat nedir? Örnek veriniz. Bu ünite kapsam nda, t bbi ve aromatik bitkiler (TAB) tedavi amaçl kullan mlar ve ham madde kaynaklar na özgü özellikleri aç s ndan de erlendirilecektir. Ta- DÜfiÜNEL M SORU DÜfiÜNEL M SORU D KKAT D KKAT

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii T bbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler... 2 G R fi... 3 DROG TANIMI... 3 Bitkilerin simlendirilmesi... 4 EKSTRE TANIMI... 5 S v Ekstreler... 5 Yumuflak Ekstreler...

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl... 2 BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M... 3 GIDA SANAY... 4 G da Sanayinin Tan m ve fllevi... 4 Türkiye de G da Sanayinin

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii lac n Keflfi ve Tarihçesi... 2 LACIN TANIMI VE TAR HÇES... 3 LAÇ ETKEN MADDES KAYNAKLARI... 5 K MYASAL MADDELERDEN LACA GEÇ fi... 5 LAÇLARIN S MLEND R LMELER... 6

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2069 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1103 BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 7,12) Doç.Dr. Cengiz CANER (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI 2008-2012 ANKARA - 2008 YAYINA HAZIRLAYANLAR Uzm. Dr. Turan BUZGAN Dr. Seraceddin ÇOM Dr. Orhan Koray ARBERK Dr. Ka an KARAKAYA Dr. Ebru

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

Petrol- fl Yay n :103

Petrol- fl Yay n :103 Yay n :103 Türkiye Petrol Kimya Lastik flçileri Sendikas Adres : Altunizade Mah. Kuflbak fl Caddesi No: 25 34662 Altunizade/ Üsküdar, STANBUL Tel : 0216 474 98 70 (Pbx) Faks : 0216 474 98 67 E-posta :

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir.

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. GED Z DELTASI NDA Bu Program Devlet Planlama Teflkilatı Müsteflarlı koordinasyonunda Birleflmifl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı