ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN"

Transkript

1 ÇARŞAMBA SOHBETLERİ (1. Cilt) Kapaktaki ayetin meali: (Zümer: 73) "Allah'ın selâmı üzerinize olsun Hoşgeldiniz. Temelli ve ebedî olarak girin cennete." MEHMET TURAN 1

2 Coypright Mehmet Turan İsteme Adresi: Tel : Bahçelievler 505. Sokak No: 20/21 ÜÇYOL/İZMİR ISBN Baskı Basıldığı Yer İZMİR İlya İzmir Basım Yayın Medya Yapım Dağ.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. R.Tulga Cad. No: 11 Çamdibi - İZMİR Tel-Fax: /

3 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz... Dua... Her Müslümanın Çok İyi Bilmesi Gerekli Konular... Allah (C.C.)... Allah Korkusu... Allah'ı Bilmek Tanımak... Kur'an-ı Kerim... Kur'an'da Geçen Bazı Kavramlar... Esma-i Hüsna... Mezhepler ve Mezhep İmamları... Tasavvuf... Namaz... Namaz Gibi Üzerimize Farz Olan Zikir... Emr-i Bil Mağruf Nehy-i Anil Münker... Edep ve Haya... Nefis ve Nefis Terbiyesi... Sevgi... Aşk... Tefekkür Etme Düşünme... İlim Öğrenmek... Cihad... İslamın Düşmanları... Tefrika... Selam ve Selamlaşmak... Her Şeye İbret Gözüyle Bakmak... Muhtaçlara Yardım Etmek... Adalet... Yemin ve Yalan Yere Yemin Etmekten Sakınmak... Af ve Müsamaha (Hoşgörü)... Sayfa Fakirleri ve Miskinleri Reddetmemek... Anaya-Babaya İtaat Etmek... Mevlid-i Şerif... Kıyamet... Ehl-i Beyt... Mucize Mirac Mucizesi... Şaban-ı Şerifin Fazileti... Ramazan - Oruç ve Zekat... Kurban... Hicri Yılbaşı... 3

4 ÖNSÖZ İlk vahyin "ikra" kelimesiyle başlaması iman sahibi düşünenlerin dikkatini ilme çevirmiştir. Kur'an, Hazreti Peygamberin (sav) şahsında bütün insanlığa gönderilmekle "oku" bütün insanlığa yönelik bir evrensel emir olarak önümüzde durmaktadır. "Oku" emrinin kapsamını yani emrin sahibi olan Cenab-ı Rabbül âleminin murad ve rızasının ne olduğunu hakkıyla ararken Kur'an'ın içinde, kudsî hadislerde ve nihayet Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde sağlam tutamaklar buluyoruz. Hemen her sûrenin çeşitli âyetlerinde ilim ve ilmi teşvik eden hükümler bulunmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'in aydınlık yolunda bize müş'irlik yapan iki âyet dikkatimizi çekmektedir ki bunlar: "Kul hel yestvilleziyne yağlemune vellezine lâ yağlemun = Ey Muhammed de ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zumer: 9) "Ve fevka kulli ziy ılmin aliym = Her ilim sahibinden daha üstün bir bilen bulunur." (Yusuf: 76) âyetleridir. "Küntü kenzen mahfiyya feahbebtü en uğrafe fehalaktül halka." (K. Hafa) = Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim. Buna olan muhabbetim sebebiyle felekleri, var olan her şeyi yarattım." hadis-i kudsîsi ise aramaya koyulduğumuz ilmin gayesi konusunda bir anahtar oluyorsa da insanın yaratılmasının ve akıl, tefekkür, konuşma ve yazma vs. gibi yeteneklerle donatılmasının sebebini Zariyat sûresinin 56 ncı âyetindeki: "Biz cinleri ve insanları bize kulluk etsinler diye yarattık." hükmünde buluyoruz. Şimdi kendimize soruyoruz: "Allah'a nasıl kulluk ve ibadet edeceğiz?" Ulaştığımız cevap: "Allah'ı tanıyıp bilerek" olacaktır. Büyük müfessir A.H. Yazır (Ks.)'ın buyurduğu gibi "İslâm ilme dayanan imanı kabul eder, makbul sayar." Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i kudsîde iki unsur vardır ki bunlardan biri "bilinmek" diğeri de "istemektir". Rabbımız Teâlâ ve Tekaddes hazretleri bu iki unsura öyle büyük bir önem vermiştir ki bunlar karşılığında mükâfat olarak felekleri yaratmıştır. O halde ulaştığımız gerçek odur ki Yüce Yaratan, yarattığı her şeyin hamurunu "ilim" ve "sevgi" ile yoğurmuştur. Zerreden küreye hiçbir varlık Allah'ın ilminin dışında olamaz. İlme koşmak da ancak sevgi ile olur. Çünkü sevgi yönlendirir, nefret ise kaçırır. Burada bir hususu belirtmeliyiz: İslâmın intişarından itibaren birkaç asır ilme gerekli önem verildiği için kısa bir zamanda Orta Asya'dan Endülüs'e kadar muhteşem bir İslâm imparatorluğu ortaya çıkmıştır. Fransız Maurice Bucaille'ın dediği gibi: "Bugün nasıl çocuklarımızı ilim öğrenmeleri için Amerika'ya gönderiyorsak o zaman İspanya'ya, Endülüs'e gönderiyorduk." İnsan; yaratıkların, maddî ve manevî bakımdan en güzeli, en mükemmeli (Tin: 4) olmasına rağmen sınırlı bir mahlûktur. Allah (CC) ise sınırsız bir varlıktır. Sınırlı bir varlığın, sınırsız bir varlık olan Allah'ı tanıyabilmesi, bilebilmesi mümkün değildir. Ne var ki bu görev de kendisine verilmiştir. İnsan bu görevi nasıl ifa edecektir? Sorunun cevabı sanırız "Men arefe nefsehu fakat arefe Rabbehu" hadis-i şerifinde bulunmaktadır. Demek ki yaratılışımızın gayesini teşkil eden "Allah'ı tanıma görevinden muhite doğru bir yol takip edeceğiz. Bu yoldaki en geçerli araçlarımız ilim olacaktır ve tabîidir ki ilme sevgi ile sarılmak teşkil edecektir. İlim Allah'ındır ve insan ilim ihdas edemez. "En büyük" diye nitelendirdiğimiz âlimler de dahil olmak üzere insan, Allah'ın ilmini araştırmak ve keşfetmekle meşguldür. Açıkça ortaya koymalıyız ki peygamberler de dahil olmak üzere bütün insanlar, âlimler, bilge kişiler "nakilcidir". Bunun dışında olanlar eğer "rahmanîlik ve şeytanîlik" teşhisini yapamıyorlarsa âfâkilik ile nitelendirilebilirler. Çünkü "nakil" Allah'ın ilmine dayandığından sağlamdır, doğrudur ve gerçektir. Bütün bu gerekçelerle ve kendisine intisapla onur kazandığım ve senelerce kendisinden feyz aldığım AHMED KAYHAN (ks) efendim hazretlerinin emir ve irşadlarıyla yaptığımız aylık sohbet toplantılarımızda takip ettiğimiz yol "ilim" yolu olmuştur. Sohbetin konusunu önceden seçmiş, çeşitli bilimsel kaynaklardan olgunlaştırmış ve iki-ikibuçuk saatlik bir sohbet süresi içine sığdırılmak gayreti ile yazılı metin halinde kardeşlerimize sunulmuş, aynı zamanda sohbet sırasında okunurken gerekli 4

5 izahlar yapılmış olmasıyla İslâmı bilme (dolayısıyla Allah'ı bilme) görevimizde sağlam, sadık ve isabetli bir çalışma yaptığımız inancındayız. Adeta bir kurs halinde yaptığımız sohbetlerimizde şu amaca ulaşmak istedik ve gözlemlerimize göre muvaffak da olduk: a) Sohbette bulunan kardeşlerimiz evlerine gittiklerinde konu hakkında tereddüde düşerse eline verilmiş olan metinden bu tereddüdünü giderme imkânı buldu. b) Sohbet metnini yakınlarına da okutmak suretiyle onların da yararlanmasını sağladı. c) Büyük hacimli gerek klâsik ve gerekse güncel kaynak eserleri okuma fırsatı bulamayanlara dikkat ve ilgilerini çekip okumalarını teşvik için sohbet metinlerinin sonuna kaynakça eklemeyi zaruri gördük. Zaten yararlandığımız kaynak eserlerden yaptığımız alıntıları belirtmek üzere buna zorunluluk da duyuyorduk. İşte elinizdeki bu kitap; öncesine gitmeden, 1999 yılı ile 2009 yılı Mart ayına kadar olan on yıllık bir süre içinde her ayın ilk Çarşamba günü, önce kısa bir süre İZMİR YUNUS EMRE VAKFI'nda, sonra da uzun zamandan beri fakirhanemde yapılan sohbetlerin bir hayli elenmiş metinlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu kitaplaştırma yolunda büyük bir heyecanla titiz emekleri geçen sevgili dostlarım ve kardeşlerim Arkeolog Sayın ATALAY BAYIK, Makine Mühendisi Sayın BURHAN ERGÜNAY ve Elektronik Mühendisi Sayın UFUK İLTER'e gösterdikleri ihlâslı gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Rabbımız Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kendilerinden razı olsun. Allah'ın bu fakir, hakir, âciz, naçiz ve günahkâr kulu, kitabı okuyanların dualarına muhtaç olduğundan istirhamları sonsuzdur. 17 OCAK 2009 MEHMET TURAN 5

6 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, lütuf ve ihsanlarına payan olmayan Allah-ü Azimmüşşan Hazretlerine bitmez tükenmez hamd-ü senalar olsun. O'nun yüce rasulü ve biricik habibi, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz Muhammed Mustafa'ya (sav), cümle peygamberan-ı izam hazeratına, hepsinin âl ve ashabına, kıyamete kadar devam edecek olan tabiin ve etbaına ezelden ebede kadar salat-ü selâmlar olsun. DUA 6

7 (Arzuların Ümide Döndüğü Tükenmez Kaynak) Bugünkü sohbetimizin konusu; yerde ve gökte bulunan, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların, emrine musahhar kılınan insanın, bu kadar güç ve kuvvetine rağmen aczini ve hiçliğini kabul ve itiraf edip Hakk'ın kapısını çalması demek olan DUA'dır. "Dua, sözümüzün miracıdır. Dua, dudağımızın haccıdır. Dua, dilimizin namazıdır. Dua, arzularımızın kıblesidir. Dua, içimizdeki incecik fısıltıların, gönlümüzdeki müphem mırıltıların, kalbimizdeki gizli saklı arzuların, doğrudan, aracısız, çekinmesiz ve açıkça Rabbimize seslendirilişidir. Dua, kulun Rabbına arzuhalidir. Dua, sözün göğe akışıdır. Dua, sözün insan nefsini aşmasıdır. Dua, insan ruhunun dile taşması, ele taşınmasıdır. Dua, isteyen ile istenileni verenin buluşmasıdır." (Semine-Senaî Demirci, age, s.1) Duanın ana hedefi insanın halini Allah'a arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre, dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur. Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksikliklerinin telafisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka söyleyişle dua, sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın, sınırsız ve sonsuz kudrete sahip Allah ile kurduğu bir köprüdür. Bu sebeple insan, tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır... Dinlerde dua; muhteva, şekil ve anlatım biçimine göre bazı türlere ayrılır. Asıl ve yaygın olanı yalvarıp yakarmaktır. Bu tür duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı diler. Diğer bir tür de şükür ve hamdetmedir. Bu ise kabul ettiği bir dilek ve istekten dolayı Tanrı'yı üstün vasıflarını sayarak yüceltmektir. Şükür ve hamd genelde yalvarış duasının başında yer alır... Dua kavramı, İslâmî dönemde yeniden teşkil edilen semantik alan içinde dinî duygu ve yönelişin birbirine komşu olan zikir, tesbih, hamd, sena, şükür, tövbe, istiğfar, istiâze vb. görünüşlerinin genel çerçevesini oluşturmaktadır. İnsan içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak için, kötü durumlara maruz kalmamak için Allah'ı hatırlar, aczini, güçsüzlüğünü ve kusurlarını samimiyetle itiraf ederek O'ndan yardım ister (zikir, istiâze, istiâne). Kötü durumdan kurtulma isteği, onun işlediği günah ve kusurlar sebebiyle pişmanlık duymaya ve kalbini temizlemeye, Allah'ı övüp yüceltmeye, af dilemeye sevk eder (zikir, tesbih, hamd, sena, tövbe, istiğfar). Bazı sıkıntıdan kurtulduğu, nimet ve rahata kavuştuğu için memnuniyetini dile getirir (şükür, hamd, sena). Dua, bazen tabiattaki nizam ve estetiği derinden müşahede eden, mutlak kemal, güzellik ve gerçekliği sezen kişinin içinde meydana gelen hayranlık duygularının ifadesi olur (zikir, tesbih, tekbir, tehlil). Dar anlamıyla dua; niyaz, tövbe, istiğfar ve istiâze "istek"; tesbih, tehlil, tenzih, hamd, sena, şükür gibi kavramlar da "zikir" başlığı altına konabilir... Tabiatın üzerinde araştırma yapanlarda dinî şuurun uyanmasına yol açacak ve araştırmacıyı sonunda yüce bir kudreti kabule, ona dua etmeye ve sığınmaya sevk edecek (ayât) dolu olduğu hususu Kur'anda üzerinde durulan bir konudur. Bir âyette, Allah'ın varlığını en iyi sezip O'nun kudretini en iyi şekilde hisseden ve dile getirenlerin âlimler olduğu şöyle ifade edilir: "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için âyetler vardır. Onlar Allah'ı ayakta, otururken ve yatarken zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbımız! Sen bunları boşuna yaratmadın; Sen münezzehsin. Bizi Cehennem azâbından koru." (Al-i İmran: ve Fatır: 28)... Duada Allah ile kul arasında bir vasıta yoktur ve bu sebeple dua kulluk makamları-nın en önemlisidir. Bir âyette: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkan: 77) denilmek suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazan-dığı belirtilmiştir. Bazı hadislerde de Allah'ı güzel isimleriyle anan kimsenin, günahlarının deniz köpüğü kadar çok olsa bile yine affedileceği belirtilmiştir. (Buharî, Ebu Dâvûd) Kur'an-ı Kerim'de duanın sadece Allah'a yöneltilmesi önemle belirtilmiştir. Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine mutlak nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmesi Kur'an'da kesinlikle yasaklanmıştır (meselâ, Şuârâ: 213, Kasas: 88). Kur'an'ın tasvirine göre Allah'tan başkasına dua edenler, ağzına su gelsin diye suya doğru ellerini açan kimselere benzerler. Fakat 7

8 onların elleri boş kalır (Ra'd: 14). Halbuki Allah'ın dışında kendilerine dua edenler O'nun kulları ve yara-tıklarıdır (A'raf: , Nahl: 20) Bu sebeple Allah'tan başkasına dua etmek açık bir sapıklıktır (Hacc: 12-13) ve kâfirlerin yaptığı dua boşuna yapılmış bir duadır (Mü'min: 50). Dua Kur'an-ı Kerim'de 200 kadar âyette geçmekte, ayrıca tövbe, istiğfar gibi kulun Allah'a yönelişini ve O'ndan dilediklerini ifade eden çok sayıda âyette de dolaylı olarak ifade edilen bir "ibadet özüdür". Bazı âyetlerde da'va veya da'vet olarak geçmekte ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Dua kulun aczini itiraf etmesi, Hazret-i Allah'a muhtaç olduğunu bilmesi, tazarru ve niyaz ile lütuf ve kereminden hayır ve rahmet dilemesi, dergâhına yüz sürüp ihtiyaçlarını yalnız O'na arz etmesidir. Namaz, oruç ve diğer ibadetler değerinde dilenme yoludur. Dua Allah'tan yakarma, istek ve ihtiyaçlarını arz ederek O'nun lütfunu dileme, çağırma, seslenme, davet etme, ibadet etme, yardıma çağırma, bir durumu arz etme, Allah'ın birliğini tanıma, isnat ve iddia etme anlamındadır. Dua; müslümanın ve mü'minin silahıdır. Dinimizin temel direklerinden biridir. Dua gelmiş olan dertleri giderir. Gelmemiş olan dert ve belâların da gelmelerine mâni olur. İlahî rahmetin celbine sebep olur. Dua, tedbire mâni değildir. Her hususta tedbirini almakla beraber, yine de dua etmek zarureti vardır. Hatta tedbire başvururken, bunların faydalı olması için dua etmek lâzımdır. Duasız tedbirin faydası yoktur. Her dua Cenabı Hakk'ın indinde muhafaza edilir, âhiret için dua eden kimse elbette karşılığını âhirette görecektir. Duanın hayırlısı Cenabı Allah'tan af ve mağfiret dilemektir. Dua ve niyaz peygamberlerin, velilerin ve kâmil insanların yoludur. Hakk ve Celle Alâ hazretleri âyeti kerimelerinde: "Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim." (Mü'min: 60) "Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim." (Bakara: 126) buyuruyor. Peygamberimiz de birçok hadislerinde duanın önemi ve yapılış biçimleri üzerinde durmuştur. Duanın Yapılış Şartları ve Edepleri: İbrahim Edhem (ks)'den sordular ki: "Allahü Teâlâ, Ey kullarım! Benden isteyiniz, kabul ederim" buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. Cevap buyurdu ki: "Allahü Teâlâ'yı çağırırsınız, dua edersiniz. O'na itaat etmezsiniz. Peygamberini (sallallahü aleyhi ve sellem) tanırsınız O'na uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz gösterdiği yola gitmezsiniz. Cenabı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, O'na şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemin âsiler (günah işleyenler) için yaratıldığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Ayıbınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin." Duanın muhtevasını ve dua edenin iç dünyasını yansıtan dış şekiller duanın bir parçası sayılır. Ayakta durma, diz çökme, eğilme, secde etme, başını eğme, elleri gökyüzüne doğru kaldırma, iki yana açma, kavuşturma, kenetleme, gözleri yukarı dikme, elleri birbirine vurma, göğüse ve alna vurma, ayakları çıplak veya giyinik olma, başın açık veya örtülü olması, vücudun bir yere yönelmesi, hareket etmesi (dans), jestlere sözün katılması, musiki aletlerinin kullanılması gibi haller çeşitli dinî çevrelerde görülen farklı davranışlardır. Dinlerde dua, muhteva, şekil ve anlatım biçimine göre bazı türlere ayrılır. Asıl ve en uygun olanı yalvarıp yakarmaktır. Bu tür duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı diler. Diğer bir tür de şükür ve hamdetmektir. Bu ise kabul ettiği bir dilek ve istekten dolayı Tanrı'yı üstün vasıflarını sayarak yüceltmedir. Şükür ve hamd genelde yalvarış duasının başında gelir... Dua eden kişinin konumuna göre uygun bir edep içinde olması gerekir. Nitekim bir nevi dua olan namazda kulun nasıl hareket edeceği tarif edilmiştir. Bu hareketler dış görünüşü bakımından insanın saygı ve sığınma tavrını belli bir disiplin içine almıştır ve özü itibariyle Allah'ın huzurunda güçsüzlüğünü, noksanını kabul, hamd, şükür ve yardım, arzularını ve isteklerini sunmayı ifade eder. 8

9 Namazda ve her türlü dua davranışında edebin esasını kulun kibir, gösteriş, kabalık ve gaflet gibi ahlâkî kusurlardan temizlenmesi teşkil eder. Bir âyete göre Allah'ın huzurunda olanlar büyüklenmezler, aksine O'nun büyüklüğünü anarak secde ederler. Yine Allah'ı anan kimsenin huşu içinde yalvarma vaziyeti alması, O'nu saygıyla ve sesini yükseltmeden anması gerekir; aksini yapmak ise gaflettir. (A'raf: ) Duanın gönülden ve gizlice yapılmasını isteyen başka bir âyette de bunun aksine bir hareket, Allah'ın hoşlanmadığı bir iş ve haddi aşmak olarak nitelendirilmiştir. Kul dua ederken Allah'a karşı korku ve saygı içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır. (A'raf: 55-56) Rivayete göre, yüksek sesle tekbir getirmeye başlayan bazı müslümanlara Hz. Peygamber engel olmuş ve: "Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah'a dua ediyorsunuz." demiştir (Buharî, Tirmizî). Bu konuyla ilgili bir âyette Allah'ın insanlara yakın olduğu, O'nun dua edenin duasına karşılık verdiği belirtilmiştir (Bakara: 186). Hz. Peygamber ayrıca kişinin duayı duyarlı bir kalple yapmasını, isteğini kesin ve sade bir dille belirtmesini, kabulü için acele etmeyip taleplerine ısrarla devam etmesini, yerine göre isteklerini üç defa tekrarlamasını tavsiye etmiştir (Buharî, Tirmizî). Allah huzurunda kulun nasıl bir edep içinde dua edeceği veya ettiği duanın hangi şartlarda kabul göreceği konusunda ilgili kitaplarda maddeler halinde bazı esaslara yer verilmiştir. Buralarda duanın konusu, vakti, yeri, başlama ve bitirme şekli, duada vücudun alacağı durum üzerine uzunca durulmuştur. Gazzalî duanın gönülden, gizlice ve alçak sesle yapılması esaslarını da içine alan on maddelik bir "âdâp" listesi vermektedir. Buna göre dua mübarek vakit ve yerlerde, kıbleye dönerek ve Allah'ın adıyla başlanarak, günahlara pişmanlık duyularak yapılmalı, kabulü için acele etmemeli, kabul edileceğine inanarak dua ısrarla sürdürülmelidir. (İhyâ: ) Diz çökerek elleri yukarı kaldırmanın ve içe kapanıp Allah'a övgü ve dualarını yöneltmenin genel ve tabiî dua vaziyeti olduğu söylenebilir. Hz. Peygamberi dua ederken görenler, bazen onun koltuk altları görülecek şekilde ellerini yukarı kaldırdığını, duadan sonra ellerini yüzüne sürdüğünü (Buharî, Tirmizî); bazen hamd, tekbir, tesbih ifade eden sözleri belli sayıda tekrar ettiğini ve bunu yaparken parmak boğumlarını kullandığını söylemişlerdir (Tirmizî). Bununla beraber Rasulullah sayılı tesbih işinin çok vakit almasına taraftar olmadığını belirtmiş, bunun yerine "yaratıklar sayısınca" veya "Allah'ın arşı ağırlığınca" gibi kapsamlı ifadelerle üç kere tekrar etmenin kâfi geleceğini (Ebû Davud, Tirmizî); ayrıca bir isteği arz etmeden önce Allah'a hamd ve sena etmenin ve peygamberine salâtü selam getirmenin uygun olacağını söylemiştir... Dua esnasında kutsal eşyanın öpülmesi, okşanması, çıplak ayakla etrafında dönülmesi vb. hususlar ilkel kabile dinlerinin bâriz özelliklerindendir. Hemen bütün ilkel kabile dinlerinde güneş doğarken ve batarken, ekim ve hasat zamanlarında kurallara bağlı olarak dua etme geleneği mevcuttur. Dua ve zikir mânâsına gelen salâtın (namazın) müminler için günün belli vakitlerinde yerine getirilecek bir görev olması (Nisâ: 103) insan şuurunda Allah inancının devamlılığını gerçekleştirme gayesini güder. Din psikolojisi araştırmalarına göre insan tabiatının ahlâkî ve kutsal yönelişlerinin ihmal edilmesi onu mânen kör bir varlık haline getirmekte ve bu durum onun yapıcı bir toplum elemanı olmasını engellemektedir... Tasavvufta dua genellikle sözle (lisan-ı kal), bazen de susularak (lisan-ı hâl) yapılır. Sözle yapılan duanın gönülden ve samimi olması şarttır. Dualarda Allah, ulaşılmak istenen bir sevgili olarak görüldüğünden perdelerden ve hicranlardan yakınılır, vuslat ve müşâhede talep edilir. Tasavvufta "habib, mahbûb, mâşûk, yâr, can, cânâ, cânan" denilince daima Allah anlaşılır. İlâhî aşk ağırlık kazanınca dualar da böyle bir muhtevaya ulaşmıştır. Sûfiler Allah ile kulları arasında bazısı zulmetten, bir kısmı nûrdan birtakım perdelerin bulunduğuna, bu perdelerin O'nun bütün güzellikleriyle temaşa edilmesine engel olduğuna inanır ve dualarında bu perdelerin kalkmasını isterler. Serî es-sakatî, "Allah'ım! Bana nasıl azap edersen et, yeter ki perdelenmiş olma zilletine duçar eyleme." şeklinde dua ederdi. Allah'tan af, mağfiret, Cehennemden kurtulma, Cennete girmeyi istemek Sûfîlerin dualarında yer alırsa da onlar daha çok ilâhî rızaya ermek için dua eder, bazen bu hususu kuvvetle vurgulamak için ilâhî azâba bile katlanmaya hazır olduklarını ifade ederler. Râbia el-adeviyye'nin, "Allah'ım, dünya nimetlerini düşmanlarına, âhiret nimetlerini dostlarına ver, buna sen kadirsin." Bâyezid-i Bistâmî'nin, 9

10 "Allah'ım, Senden sadece Seni istiyorum." şeklinde yakarması bu tür dualara örnektir. (Attâr, s. 124, 220, 237) Sûfîlerin dualarında naz ve diğergâmlık gibi unsurlar da önemli bir yer tutar. Râbia el- Adeviyye'nin: "Allah'ım! Bana azâp edersen Onu sevdim, bana bunu yaptı derim. Ya Rab! Ya namaz kılarken kalp huzuru ver veya kalp huzuru olmadan kıldığım namazları kabul et." (Attâr, s. 125) demesi bu tür bir duadır. Bâyezid-i Bistâmî'nin: "Ya Rab! Bedenimi cehenneme at ve onu o kadar büyüt ki cehennemde başkasına yer kalmasın." demesi de diğergâmlık ve şefkat ifade eden dualara örnektir... Dua, duayı yapanlara göre de farklı şekillerde olabilir. Buna göre halkın duası söz, zahidlerinki davranış, âriflerinki hal iledir. Teslimiyet ve rıza halinde olanlar istekte bulunmak için değil, dillerini ve ellerini dua ile süslemek ve dua edilmesini isteyen Allah'ın emirlerine uymak için dua ve niyazda bulunurlar... İslâm kültüründe, Kur'an-ı Kerim'deki dua âyetleri yanında hadis kaynaklarında nakledilen Rasulullah'a ait dualarla geçmiş peygamberlere ve selef-i sâlihine isnad edilen dua metinlerine "me'sûr dualar" denilmiştir. Dua sahasında oluşan literatürün, telif eserlerinin en önemli ve en geniş bölümünü me'sûr dualar meydana getirir. Kur'an'da yer alan dua âyetleriyle Hz. Peygamberin aynı mahiyetteki hadisleri hem Allah ve Peygamber sözü olmaları hem de lâfızlarının güzelliği, mânalarının zenginliği ve kapsamlı oluşu sebebiyle, dolayısıyla kabul edilmeleri ümidinin yüksek olması gibi sebeplerle Asr-ı Saadet'ten itibaren müslümanlar tarafından büyük ilgi görmüştür... Hadislerde secili ve tumturaklı ifadelerle dua edilmesinin uygun olmayacağı belirtilmişse de bizzat Hz. Peygamberin özellikle uzun olan dualarında az çok secili bir üslûbun hâkim olduğu görülür. Muhtemelen bu durumdan cesaret alan müslümanlar secili dualara özel bir ilgi göstermişler, hatta manzum dualar bile tertip etmişlerdir. Çoğunlukla "münâcâat" adı verilen manzum dualar aynı zamanda İslâmî edebiyatın zengin bir türünü oluşturur. Dua konusunda eser telifi bütün İslâm dünyasında günümüze kadar sürdürülmüş, me'sûr dualarla ilgili eserler yanında her dönemin şartlarına, ihtiyaçlarına ve zihniyet-lerine göre yeni duaları ihtiva eden ve çoğunlukla "dua mecmuası" adını taşıyan irili ufaklı pek çok eser yazılmıştır. Hatim duası, mevlid duası, ramazan duası, yedinci, kırkıncı, elli ikinci gece duaları, hac ve umre duaları, nikâh duası, sakal duası, şifa duası, yemek duası, Ebu Eyyub el Ensarî'nin kabrini ziyaret ederken okunacak dua, Sahih-i Buhari'nin hatim duası, çeşitli tekke ve tarikatların kendi özelliklerine uygun tarzda tertip edip okumayı gelenek haline getirdikleri dualar gibi klişeleşmiş dua metinleri vardır. Duanın yapılış şartları ve edepleri artık şöyle özetlenebilir: Duanın kabulü için onun âdâp ve şartlarına riayet etmek gerekir. En mühim şart, sağlam bir iman ve yapılan duanın mutlaka Rabbımız tarafından kabul edileceği yolunda kesin bir itikada sahip olmaktır. Helâl lokma yemek ve bütün hizmetini Allah'a bağlamaktır. Varsa, hak sahipleriyle helâlleşmek, başkalarına zulmetmekten her zaman kaçınmak, duadan önce sadaka vermek gereklidir. Dua ederken abdestli bulunmak, kıbleye yönelmiş olarak huşû ile diz çökmek, ısrarla ve azimle Hazret-i Allah'a yalvarmak, ruhen tam bir mahviyet ve hiçlik içinde bulunduğunu idrak edip mümkünse gözyaşı dökmek, Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde geçen me'sûr dualarla dua etmek, duanın başında ve sonunda salât-ı selâm getirmek, enbiya ve evliyâya tevessül etmek lâzımdır. Hadis-i Şeriflerde şöyle buyuruluyor: "Sizden biriniz dua etmek istediği zaman, önce Allah-u Tealâ'ya hamdü sena ile başlayıp, sonra Peygambere salavât getirsin, sonra da istediği duayı yapsın." (Camius sağir) "Aleyhisselâtı vesselâm Efendimize ve ehli beytine salâtı selâm okunmadıkça yapılan dua kabul makamına vasıl olmaz." (Camius sağir) "Dua ve tazarru zamanında ziyade ilhah ve ısrar edenleri Cenab-ı Hakk sever." (Camius sağir) "Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'tan bir şey istirham eyler de arzusuna nail olmazsa Cenab-ı Allah onun için bir sevap yazar." (Camius sağir) "Cenab-ı Allah buyurur ki: 'Bir kul ellerini kaldırıp benden bir talepte bulunmazsa ona gadap ederim.' Zira bu hal ya gafletinden veyahut kibrinden ileri gelir." (Münavî) 10

11 Makbul Olan Dua Zamanları: Dua etmek için şerefli vakitler gözetilmelidir. Ramazan, arefe, bayram, cuma günlerinde ve özellikle seher vakitlerinde yapılan dualar çok kıymetlidir. (Eşref saatinin cuma günü ikindi ile akşam arası olması ihtimali vardır.) Ezan ile kaamet arasında, secdede, oruçlu iken, iftar açarken, kalpler rikkate geldiği zaman, tüyler ürperdiği zaman, sıkıntılı anlarda, hastalıklı günlerde, Allah korkusu ile gözyaşı dökerken, yağmur yağarken, rüzgâr eserken, düşmanla karşılaşıldığı, harbin kızıştığı, Kabe-i Muazzama'nın görüldüğü, namaza durulacağı zaman, namazların sonunda, evinden ve ailesinden uzakta bulunduğu sırada, çarşamba günü öğle ile ikindi arası ve Kur'an-ı Kerim hatminden sonra yapılan dualar makbuldur. Hadis-i Şeriflerde şöyle buyrulmaktadır: "Ezan ile kaamet arasında okunan dua kabul edilir, o esnada dua ediniz." "Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâki olacak duası kabul olunur." (Tirmizî, Münavî) "Kur'an-ı Azîmüşan her ne vakit hatmolunursa akabinde okunan bir dua kabule lâyık olur." (Camiüs sağir) Duası Makbul Olanlar: Misafirin ev sahibine, babanın evlâdına, din kardeşlerinin birbirlerine yaptıkları duaların ve ayrıca gazilerin, mazlumun, ulema ve sulehanın, yetimlerin, hastaların, ana-babalarının rızasını kazanan evlâtların, kocasına itaat eden saliha hanımların, haccdan yeni dönmüş olanların yaptıkları duâların red olunmayacağını Cenab-ı Fahri Kâinat (s.a.v.) Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde haber vermektedir: "Mazlumun duasından sakınınız. Zira hızlılıkta şimşek gibi kabul olma makamına yükselir." (Camiüs sağir) "Mazlumun duâsı makbuldur, velev günahkâr olsun." (Buharî) "Kaçınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlih kulların duâsı inmiş ve inecek olan belâ ve musibeti ortadan kaldırmaya vesile olur. Öyle olunca ey Allah'ın kulları duâ ediniz." (Ahmed bin Hanbel) "Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldur." (İbni Mâce) "Din kardeşi hakkında gıyabî olarak yapılan duâ, dergâh-ı ibadetten geri çevrilmez." (Ebû Dâvud) "Nimete erişmişlerin nimeti verenler hakkındaki hayır duâsı reddolunmaz." (Camiüs sağir) "Bir kimsenin sevgilisi aleyhinde olan duâsının kabul buyrulmamasını Cenab-ı Hakk'tan istirham eyledim." (Münavî) Kur'an-ı Kerim'de Geçen ve Peygamberlerin Yapmış Oldukları Dualar: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Duaları: "Hasbiyallahu lâ ilâhe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" = "Allah bana yeter, O'ndan başka bir ilâh yoktur, O'na tevekkül ederim, O büyük arşın sahibidir." (Tevbe: 129) "Rabbiğfir verham ve ente hayrür-râhimîn." = "Ey Rabbim, bağışla, merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun: 118) "Rabbi eûzübike min hemezâtiş-şeyatin. Ve eûzübike Rabbi en yahdurun." = "Ey Rabbim, Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." (Müminun: 97-98) Hazreti Adem Aleyhisselâm ile Hazreti Havva Validemizin Duâsı: "Kâlâ Rabbena zalemna enfüsena veinlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirin." = "Dediler ki; Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen ziyan edenlerden oluruz." (A'raf: 23) Hazreti Nuh Aleyhisselâm'ın Duaları: 11

12 "Rabbi innî eûzübike en es'eleke mâleyse lî bihi ilmün ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minelhâsirîn." = "Ey Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyan edenlerden olurum." (Hûd: 47) "Rabbiğfirlî velivâlideyye velimen dehale beytî mü'minen velil-mü'minîne velil-mü'minâti velâ tezidiz-zâlimîne illâ tebâra." = "Ey Rabbim, beni, anamı-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin de helâkını artır." (Nuh: 28) İbrahim Aleyhisselâm ile Oğlu İsmail Aleyhisselâm'ın Kâbe-i Muazzama'nın Temellerini Yükseltirken Yaptıkları Dualar: "Rabbena tekabbel minna inneke entessemîulalîm. Rabbena vec'alna müslimeyni leke vemin zürriyetina ümmeten müslimeten leke ve erina menâsikenâ ve tüb aleyna inneke entet-tevvâbürrâhîm. Rabbena veb'as fiyhim rasûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtike veyüallimühümül-kitabe velhikmete ve yüzekkîhim inneke entelazîzîl-hakîm." = "Ey Rabbimiz, yaptığımız bu hayırlı işi bizden kabul buyur, şüphesiz ki sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul buyur. Tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları tezkiye edecek, temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz ki Aziz ve Hâkîm olan ancak sensin." (Bakara: ) "Rabbic'alnî mukîmesselâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düaî. Rabbenağfirlî velivalideyye velilmü'minîne yevme yekûmül-hisab." = "Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle, Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur, Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamıbabamı, bütün insanları bağışla." (Bakara: 40-41) "Ellezî halekanî fehüve yehdîn. Vellezî hüve yüt'imunî ve yeskîn. Veizâ meridtü fehüve yeşfîn. Vellezî yümiytunî sümme yuhyîn. Vellezî et'meu en yağfiralî hatîeti yevmeddîn. Rabbi heblî hükmen ve elhıknî bissâlihîn. Vec'al lî lisane sıdkîn filâhirîn. Vec'alnî min veresetî cennetin naîm. Vağfir liebî innehû kâne mineddâllîn. Velâ tuhzinî yevme yüb'asûn." = "Beni yaratan ve bana yol gösteren O'dur. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek O'dur. Hesap gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni sâlihler zümresine kat. Benden sonra geleceklerin beni hayırla anmalarını nasip eyle. Beni nâim Cennetinin vârislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların diriltileceği gün beni utandırma." (Şuarâ: 78-87) Lût Aleyhisselâm'ın Duaları: "Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya'melûn." = "Ey Rabbim, beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten koru." (Şuarâ: 169) "Rabbinsurnî alel-kavmil müfsidîn." = "Ey Rabbim, fesatçılara karşı bana yardım et." (Ankebût: 30) Yusuf Aleyhesselâm'ın Duaları: "Rabbissicnü ehabbü ileyye mimma yed'ûneni ileyhi ve illâ tasrif anni keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel cahilîn." = "Ey Rabbim, zindan benim için bunların isteklerini yapmaktan daha sevimlidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum." (Yusuf: 33) "Rabbi kad âteyteni minel-mülki ve allemtenî min te'vîlil-ehadisi fâtırassemâvâtı vel-ard ente veliyyi fid-dünya vel-âhireti teveffenî müslimen ve elnıknî bissâlihîn." = "Ey Rabbim, Sen bana hükümranlık verdin, rüyaların tâbirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da âhirette de benim yârim ve yardımcım sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni sâlihler zümresine kat." (Yusuf: 101) Musa Aleyhisselâm'ın Duaları: "Kâle Rabbiş-rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisanî yefkahu kavlî." "Musa dedi ki: Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlasınlar." (Tâhâ: 25) 12

13 "Rabbi innî zalemtü nefsî fağfirlî." = "Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim, beni bağışla." (Kasas: 16) "Rabbi neccinî minel-kavmız-zâlimîn." = "Ey Rabbim, beni şu zâlimler güruhundan kurtar." (Kasas: 21) "Rabbi innî limâ enzelte ileyye hayrın fakîr" = "Ey Rabbim, doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım." (Kasas: 24) "Rabbiğfirlî veliâhî ve edhilna fî rahmetike ve ente erhamürrâhimîn." = "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (A'raf: 151) "Rabbi lev şi'te ehlektehüm min kablü ve iyyaye etühliküna bimâ fealessüfehâu minna in hiye illâ fitnetüke tuzillu biha men teşâu ve tehdî men teşâu ente veliyyüna fağfirlenâ verhamnâ ve ente hayrülgâfirîn. Vektüblena fî hâzihid dünya haseneten ve fil âhîreti inna hüdna ileyke." = "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni da daha önce helâk ederdin. Aramızdaki bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helâk edecek misin? Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim dostumuzsun, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bu dünyada da bize iyilik yaz âhirette de. Çünkü biz sana yöneldik." (A'raf: ) Eyyûb Aleyhisselâm'ın Duası: "Ennî meseniyeddurru ve ente erhamürrahimîn." = "Bana bir dert gelip çattı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (Enbiyâ: 83) Yunus Aleyhisselâm'ın Duası: "Lâilâhe illâ ente süphaneke innî küntü minez-zâlimîn." = "Allah'ım, Senden başka ilâh yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum." (Enbiyâ: 87) Süleyman Aleyhisselâm'ın Duası: "Rabbi evzi'nî en eşküra ni'metekelleti en'amte aleyye ve alâ valideyye ve en a'mele sâlihan terdâhü ve edhılnî birahmetike fî ibâdikes-sâlihîn." = "Ey Rabbim, bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işi yapmamı gönlüme ilham eyle. Rahmetinle beni sâlih kullarının arasına kat." (Neml: 19) Zekeriyyâ Aleyhisselâm'ın Duaları: "Rabbi heblî min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semiud-duaî." = "Ey Rabbim, tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla. Doğrusu sen duayı işitensin." (Al-i İmran:38) "Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn." = "Ey Rabbim, beni yalnız bırakma, Sen vârislerin en hayırlısısın." (Enbiyâ: 89) "İz nâdâ Rabbehu nidâen hafiyyen. Kâle: Rabbi innî vehenel-azmü minnî veştealer-re'sü şey'en velem ekün biduâike Rabbi şakiyya. Ve innî hıftül-mevaliye min verâî ve kânetimraetî âkiran feheblî min ledünke veliyya. Yerisünî veyerisü, min âli Yâkube vec'alhü Rabbi radiyya." = "Zekeriya gizli bir seslenişle Rabbine yalvarmıştı: Ey Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıfladı, baş ihtiyarlık aleviyle tutuştu, saçlarım ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmak sayesinde şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu ben, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Ne olur, tarafından bana, yerime geçecek bir oğul bağışla. O bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap, rızanı kazanmasını sağla." (Meryem: 3-6) İsâ Aleyhisselâm'ın Bir Duası ve Kur'andaki Diğer Dualar: "İn tüazzibhüm feinnehüm ibadüke ve in tağfirlehüm feinneke entel-azîzül-hakîm." = "Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz ki sen izzet ve hikmet sahibisin." (Mâide: 118) "Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba'ner-rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn." = "Ey Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygambere uyduk. Bizi şâhit olanlarla beraber yaz." (Al-i İmran) "Rabbenâ âmennâ fağfirlenâ verhamnâ ve ente hayrür-râhimîn." = "Ey Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun: 109) 13

14 "Rabbenâ innenâ âmennâ fağfirlenâ zünûbenâ vekınâ azâbennar." = "Ey Rabbimiz, biz şüphesiz inandık, günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru." (Al-i İmran:16) "Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrinâ raşedâ." = "Ey Rabbimiz, katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster, bizi başarılı kıl." (Kehf: 10) "Rabbi zıdnî ilmen." = "Ey Rabbim, ilmimi artır." (Tâhâ: 114) "Rabbenâ etmimlenâ nûranâ vağfirlenâ inneke alâ külli şey'in kadîr." = "Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin." (Tahrim: 8) "Rabbenâ efriğ aleynâ sabran veteeffenâ müslimin." = "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak canımızı al." (A'raf: 126) "Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel-masîr. Rabbenâ lâ tec'alnâ fitneten lillezine keferû vağfirlenâ rabbenâ inneke entel-azîzül-hakîm." = "Rabbimiz; sana güvendik, sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz bizi inkâr edenlerle imtihan etme, bizi bağışla, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin." (Mümtehine: 4-5) "Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennar." = "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azâbından koru." (Bakara: 201) "Rabbenasrif annâ azâbe cehenneme inne azâbeha kâne ğârâmâ. İnnehâ sâet müstekarran ve mükâmâ." = "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azâbını uzaklaştır. Doğrusu onun azâbı sürekli ve acıdır. Orası ne kötü bir yer, ne kötü bir duraktır." (Furkan: 65-66) "Ve kûl: Rabbi edhılnî müdhale sıdkîn ve ahricnî sıdkîn vec'al lî min ledünke sültanen nasîrâ." = "Şöyle niyaz et: Ey Rabbim, beni koyacağın yere sıdk ile hoşnutlukla koy, çıkaracağın yerden de sıdk ile hoşnutlukla çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver." (İsrâ: 80) "Rabbenâğfirlenâ zünûbenâ ve israfenâ fi emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel-kavmilkâfirîn." = "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki şaşkınlığımızı bağışla. Sebatımızı artır, ayaklarımızı kaydırma, kâfirlere karşı bize yardım et." (Al-i İmran: 147) "Rabbi evzı'nî en eşküra ni'metekelletî en'amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a'mele sâlihan terdâhu ve aslih lî fî zürriyeti innî tübtü ileyke ve innî minel-müslimîn." = "Ey Rabbim, bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın yararlı işler yapmaya beni sevk eyle. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana yöneldim ve ben kendini sana verenlerdenim." (Ahkâf: 15) "Süphaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül-hakîm." = "Ey Rabbimiz, Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemâl sıfatları ile tavsif ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Alîm ve Hakîm olan ancak sensin." (Bakara: 32) "Rabbenâ heblenâ min ezvacina ve zürriyâtina kurrete a'yünin vec'alnâ lil-müttakîne imâmâ." = "Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzün aydınlığı olacak insanlar lütfeyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl." (Furkan: 74) "Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev ahta'nâ Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezine min kablinâ Rabbenâ velâ tühammilnâ mâlâ tâkate lenâ bihi va'fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kâfirin." = "Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et." (Bakara: 286) "Rabbenâ lâ tec'alnâ fitneten lil-kavmiz-zâlimin. Ve neccinâ birahmetike minel-kavmil-kâfirîn." = "Ey Rabbimiz, bizi zâlimler güruhu ile sınama ve bizi kâfirler güruhundan kurtar." (Yunus: 85-86) "Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheblenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Rabbenâ inneke câmiun-nâsi liyevmin lâ raybe fîhi innallâhe lâ yuhlifül-mîâd." = "Ey Rabbimiz, bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırıp döndürme. Bize kendi nezdinden bir rahmet ver. Şüphesiz ki bağışı en çok olan sensin. Ey Rabbimiz, geleceği şüphe götürmeyen bir günde sen insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah sözünden dönmez." (Al-i İmran: 8-9) "Rabbenağfirlenâ veliihvaninellezine sebekûnâ bil-imanî velâ tec'al fî kulübinâ ğıllen lillezine âmenû Rabbenâ inneke raufûr-rahîm." = "Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din 14

15 kardelerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin." (Haşr: 10) "Ellezîne yezkürûnallahe kıyamen ve kuûden ve alâ cünubihim ve yetefekkerûne fî halkis-semavâti vel-ard: Rabbenâ ma halâkte hâzâ bâtılen süphaneke ve kına azabennar. Rabbenâ inneke men tüdhılinnâre fekat ahzeytehu vemâ lizzalimine min ensâr. Rabbenâ innenâ semi'nâ münâdiyen yünâdî lil-îmanî en âminu birabbiküm feâmennâ, Rabbenâ fağfirlenâ zünûbenâ vekeffir annâ seyyiâtinâ veteveffenâ meal ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ mâ veadtenâ alâ rusulike velâ tuhzina yevmel-kıyameti inneke lâ tuhliful-miâd." = "Onlar ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde dünüşürler -ve şöyle dua ederler- : Ey Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi ateş azâbından koru. Ey Rabbimiz, Sen kimi ateşe koyarsan onu rezil etmiş, rüsva etmiş olursun. Zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, doğrusu biz 'Rabbinize inanın' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen imân ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme, rüsva etme. Şüphesiz ki Sen vaadinden caymazsın." (Al-i İmran: ) "Rabbenâ vesi'te külle şey'in rahmeten ve ilmen fağfir lillezine tâbû vettebeû sebîleke vekıhim azâbel-cahîm. Rabbena ve edhilhüm cennâtî adnin elletî veattehüm vemen saleha min âbâihim ve ezvacihim ve zürriyyâtihim inneke entel-azîzül-hakîm. Vekıhimüsseyyiati vemen takis-seyyiâti yevmeizin fekad rahimtehu vezâlike hüvel-fevzül-azîm." = "Ey Rabbimiz, Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azâbından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olan kimseleri de kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz Azîz ve Hakîm olan sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu, en büyük kurtuluştur." (Mümin: 7-8-9) "Kûlil-hamdülillâhi veselâmün alâ ibadihillezinestefa." = "De ki: Hamdolsun Allah'a, selâm olsun O'nun seçtiği kullarına." (Neml: 59) Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri hepimizin her iki cihan saadeti için yapmış olduğumuz dualarımızı dergâhı izzetinde kabul buyursun, mübarek eylesin. Âmin. (7 MAYIS 2008, Çarşamba sohbetinin metnidir. M. Turan) KAYNAKLAR: İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı. Ömer Öngü, Duâlar, Hakikat Neşriyat, üçüncü baskı. Yeni Rehber Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi yayını. Saadet-i Ebediye Tam İlmihal. İmam Gazalî, Kimyayı Saadet. Semine ve Senai Demirci, Dua Âyetleri, Furkan Yayıncılık. EKLER: İki örnek dua. 15

16 DUA Yaratan Yüce Rabbimiz sana Hamd-u Senalar olsun. Allahümme salli âlâ seyidina Muhammedin ve âlâ âli Seyidina Muhammed ve Sellim. Bismillahirrahmanirrahim: ALLAHIM, lutfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim; bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lutfet Ya Rabbi. Kusurları gören değil, kusurları örtenlerden; teselli arayanlar değil, teselli edenlerden; anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden; yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et. Yağmur gibi hiçbir şey ayırt etmeyip aktığı her yere canlılık bahşedenlerden, güneş gibi hiçbir şey ayırt etmeyip ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan, toprak gibi her şey üstüne bastığı halde hiçbir şeyini esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden ve gece gibi bütün ayıpları örtenlerden olmayı bize lutfet. Alan değil veren ellerin, affedici olduğu için affedilenlerin, Hak ile doğan Hak ile yaşayan ve Hak ile ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bizlere nasip eyle. AMİN. ALLAH'IM, Hz. Muhammed (SAV) ve onun hânedan ve yârânına olan selamın, yarattıkların sayısınca, hoşnutluğun nispetinde, arşın ağırlığınca, kelimelerin mürekkebi miktarınca olsun. ALLAH'IM, bizleri sana tevekkül edip gönül bağlayanlardan eyle. Bizler fakir kullarız, sen bizi zengin kıl. Bizler zayıflarız, sen bizi kuvvetlendir. Bizler günahkârız, sen bizi bağışla. Bizi razı olduğun din üzerinde sabit kıl. ALLAH'IM, dünyada ibadet etme imkânını, günahlardan kaçma şuurunu, ahirette ise Cennetini, Cemalini görmeyi ve azabından selamette kalmayı diliyorum. Ey, her garibin sahibi, ey her yalnızın gönüldeşi, benim hem dünyada hem ahirette dert ortağım sensin. Canımı müslüman olduğum halde al, ıslah eyle. Dert ve şikâyetlerin son durağı, isteklerin gayesi de sensin. Sen şu isteklinin gözyaşına merhamet et. Rabbim sen yegâne sahip iken ben kime sığınayım. ALLAH'IM razı olduğun şeyleri bize yapmayı nasip et. Sana olan ibadetlerimiz ile bizleri diri eyle. Rabbim duamı reddetme, beni kendi güç ve kuvvetime terk etme, acizliğime mer-hamet et. Fakirlik ve perişanlığıma acı, bize layık olduğumuz şekilde muamele etme. Yüzümüzü senden başkasına secde etmekten koruduğun gibi, ellerimizi de senden başkasına açmaktan koru. ALLAH'IM, Salat ve Selam (Es-selamu Aleyke eyyü en Nebiyyü) Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ve onun âl ve ashabına olsun. Öyle bir salat ki bizi her türlü korku, bela ve benzeri şeylerden korusun, kurtarsın. Bizi bütün ayıp ve kusurlardan, günah ve isyanlardan temizlesin ve bütün günahlarımızın affedilmesine sebep olsun. AMİN. ALLAH'IM, azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. ALLAH'ım, Doğu ile Batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi beni de günahlardan uzak tut. AMİN. ALLAH'ım, sonunda küfür olmayan iman ve yakîn, dünya ve ahirette şerefini kazandıracak bir rahmet ihsan et. ALLAH'IM, bize bizimle günahlarımız arasında engel meydana getiren bir korku, Cennete ulaştıracak bir itaat, dünya musibetlerini kolaylaştıracak bir inanç ver. ALLAH'ım, hayatımı her türlü hayrın artmasına, ölümümü her türlü kötülükten kurtuluşa vesile kıl. 16

17 ALLAH'ım, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. ALLAH'ım, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaştıranlardan eyle. Erzele (boşa geçen) ömürden, cimrilikten, fakirlikten sana sığınırım. Sana ibadet etmede, sana şükretmede, seni zikretmede bizlere yardımcı ol. ALLAH'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Ey evvellerin evveli, Ey ahirlerin ahiri, Ey sağlam kuvvet ve güç sahibi. Ey yardım talep edenlerin RAHMANI, Ey merhametlilerin merhametlisi, Ey semaların ve göklerin benzersiz mucidi, Ey CELAL VE İKRAM SAHİBİ, BENİ ATEŞTEN KORU. Ey AZİZ, Ey KERİM, RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IM, BENİ ŞEDİT AZAPTAN KURTAR. ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYİDİNA MUHAMMED VE SELLİM. DUALARIMIZIN KABULÜ İÇİN FATİHA. AMİN. BİZLERE BEYAN OLUNAN DUALAR BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK MALIDIR. BİZLERİ DE HAYIRLI DUANIZDA UNUTMAYINIZ. HACI AHMET KAYHAN DEDENİZ ANKARA, 1991 DUA Euzübillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemîn, vel âkibetilil müttakin. Vesselâti vesselâm alâ seyyidina Mühemmedin ve alâ al-ihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi alel iman, elhamdülillahi alel İslâm, elhamdülillahi alel ihsan, Elhamdülillahillezi cealena min ümmet-i Muhammed'in aleyhisselâtı vesselâm ecmain. Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Resulallah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Habîballah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Hayra Halkıllah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Nûre Arşillah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Rahmeten lil'âlemîn, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Hâtemennebiyyîn, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Seyyiden evvelil vel Ahirin... Ey her türlü kuvvetlerin, kudretlerin sahibi olan Ulu Allah'ım. Ey her türlü noksan sıfatlardan münezzeh, ey her türlü kâmil ve güzel sıfatlara sahip Güzel Allah'ım! Birsin, eşin emsalin yoktur, şerikin yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değilsin, her şeyden müstağnisin. Doğmadın, doğrulmadın Ya Rabb. Biz yalnız Sana taparız, yalnız Sana kulluk ederiz. Yalnız senden istianede bulunuruz. Senin her şeye gücün, kudretin yeter. Verdiğin nimetlere, devletlere hadsiz hesapsız şükürler olsun Eş-ŞÜKÜR Rabbımız. Olmayan kullarına, muhtaç kullarına da lütfeyle, ihsan eyle. Bizleri de gördüğümüzden ayırma, bugünlerimizi aratma Er-Rezzak Rabbımız. Ey Erhamerrahimîn, Ya Ekremelekremîn, Ya Afüvvü! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, Rahim'sin, Kerim'sin Allah'ım cemaatimizdeki bütün kardeşlerimizi affeyle. Kabir azâbı, ateş azâbı gösterme Ey Rabbimiz. Cennetinle, Cemalin ile müşerref eyle, Cennetinden, Cemalinden ayırma Allah'ım. Cümle Muhammed ümmetiyle birlikte bizleri imanı kâmil olan, sâlih amel işleyen, hakkı hukuku tavsiye eden, sabır tavsiye eden, olaylar karşısında sabır ve metanet gösteren kullarından eyle. Peygamberimizin şefaatlerine nail eyle Allah'ım. 17

18 Kıldığımız namazların bile bazen engel olamadığı ve her işte, her yerde, her zaman "ben, ben, ben" dedirten nefsimizi terbiye edip hâkim olabilmemizi; Celalinle, Yüceliğin karşısında hiçliğimizi anlayıp Muhammedî tevazuya kavuşmamızı; Azamet-i İlâhinle lütfedip kalplerimizi Cemalinle, hayatımızı Hikmetinle, hatalarımızı Rahmetinle, Mahşerde Muhammed'inle şereflendir bizleri ki sana lâyık olabilelim Allah'ım. Kalplerimizi iman nûruyla, Kur'an nûruyla, İslâm nûruyla doldur. Sapık düşüncelere saptırma Rabbımız. Dinimize, milletimize, analarımıza babalarımıza, vatanımıza sadık ve faydalı bir evlât olarak yetişmemizi nasip ve müyesser eyle ya Rabbımız! Cümle Muhammed ümmetiyle birlikte bizlerin de kalplerimizdeki Allah korkusunu, Allah sevgisini ve peygamber sevgisini gittikçe gelişen, büyüyen, kökleşen ve bilinçlenen bir şekilde bir arada bulunduran ve her an diliyle ve kalbiyle Allah'ı zikreden ve peygamberine salavat getiren ve Onlara teslim olan sevgili kullarının arasına bizleri de ilhak eyle Allah'ım. Cümle Muhammed ümmetiyle beraber bizlere de helalinden, hazinenden bol rızık, bol kazanç ihsan buyur Allah'ım. Lütuf ve ihsan buyurduğun ve lütuf ve ihsan buyuracağın bol rızık ve bol kazançlarımızı gene senin rızanı kazanacak şekilde, senin mübarek rızanı tahsil edebilecek şekilde harcamamızı nasip ve müyesser eyle Er-Rezzak Rabbımız. Allah'ım!.. Vatanımıza, milletimize, dinimize, imanımıza içeriden ve dışarıdan yönelmiş iç ve dış düşmanları ıslah eyle. Islah olmayanları Celâl ve Kahhar esma-ı şerifinle kahreyle. Ordularımızı ve bütün İslâm ordularını karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde mensur ve muzaffer eyle. Din ve devlet adamlarımızı vatanımızın, milletimizin ve dinimizin hayrına olan bütün işlerinde muvaffak olmalarını nasip ve müyesser eyle... Vatanımızı, milletimizi ve dünyadaki bütün insanların vatanlarını ve milletlerini arzî ve semavî, görünür görünmez her türlü kaza, belâ ve afetten, bilhassa zelzeleden, sel felâketinden, tufandan, yangından muhafaza eyle El-KAADİR Rabbımız. Faydasız ilimden, kabule şayan olmayan ibadetten, sana ulaşmayan duadan, içinde Allah korkusunun bulunmadığı kalpten, şeytanın şerrinden, doymak bilmeyen nefsimizin esiri olmaktan, fakirlikten, tembellikten, hasislikten, cimrilikten, elden ayaktan kesilmiş, aklını fikrini yitirmiş ihtiyarlıktan, erzele ömürden ve erzele ölümden sana sığınırız Allah'ım. Sen bizi hıfzeyle... İbadetlerimizi ve dualarımızı böyle noksanlıklarıyla dergâh-ı ilâhînde kabul buyur. Bizi kapından meyus ve çaresiz bir şekilde geri çevirme Ulu Allah'ım... "Re'sül hikmeti mehafetullah" Hadis-i Şerifi ile biliyoruz ki her türlü iyi, güzel ve hikmetli işin başı Allah korkusudur. O halde kalplerimizdeki Allah korkusunu gittikçe artır ve bizleri daima iyi işler işlemeye, hikmetli işler işlemeye sevkeyle Allah'ım. Şeytanın esiri, nefsimizin zebûnu eyleme. Sen bize; ailemize, vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine ve bütün insanlığa faydalı olacak bir ilim ihsan eyle Allah'ım. "Allahümme rabbi zidni ilmen" âyeti kerimen uyarınca bize ilim, bize fehim ve bize hafıza gücü ihsan eyle El-Alîm Rabbımız. Allahümme nevvir gulubena, Allanümmeşrah südurena, Allahümme yessır umurena, Allanümme mestur uyubena. Allahümme ecirni mine'n nâr (3 defa söylenecek) ve edhılna Cennete maal ebrar Ya Kerimi, Ya Settar, Ya Rahîmi, Ya Gaffar. Allahümmağfir li-ümmeti Muhammed, Allahümmansur ümmete Muhammed, Allahümmerham ümmete Muhammed, Allahümmafhaz ümmete Muhammed, Allahümme ferric an ümmeti Muhammed, Allahümme tecavez an ümmeti Muhammed. Cümle Muhammed ümmetinin dertlilerine devâ, hastalarına şifâ, borçlularına edâ ihsan eyle, nâmûrad olanları bermûrad eyle, cümle Muhammed ümmetinin yolcularını kazasız, belâsız menzillerine ulaşmak nasip ve müyesser eyle Allah'ım. 18

19 Allah'ım; bildiğimiz bilmediğimiz, farkına vardığımız farkına varmadığımız bütün âlemleri ve bu âlemlerdeki bütün varlıkları, özellikle insanı, eşref-i mahlûkat olarak Sen yarattın. Eşref-i mahlûkat olarak ve "Festakîm kema ümirte" âyeti kerimen uyarınca ve mükerrem insan olarak dosdoğru bir hayat yaşamamızı nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Eşref-i mahlûkat olarak ve kelime-i şehadet ki buyrun: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü", kelime-i tevhid ki buyrun: "Lâ ilâhe illallah Muhammedin resulullah" diyerek çenemizi kapamamızı ve ruhumuzu sana teslim etmemizi nasip ve müyesser eyle Rabbımız. Sonra da gene eşref-i mahlûkat olarak ve ahsen-i takvim üzere haşrolup huzuruna gelmemizi, Cennetine girip devamlı olarak Cemalini görmemizi lütuf ve ihsan buyur Allah'ım. Ya SELÂM! Sevgi dolu kalplerimiz bütün kâinata sevgi yaysın. Sevgili kalplerden yayılan sevgiler bütün kâinatı sevgi ile donatsın. Herkes sevgi görsün, sevgi düşünsün, sevgi duysun, sevgiyle oturup sevgiyle kalksın. Sevgi dilesin, sevgi dilensin, sevgi alsın, sevgi versin, sevgi bulsun, sevgi bulundursun... Sevgililer sevgilisi güzel Rabbımız; hepimizi, sevgisine sevgiyle cevap veren, sevgi diyarına sevgisinin boyutlarını görmeye, tatmaya, yaşamaya davet edeceği, kalbi sevgi, ruhu sevgi, bakışı sevgi, düşünüşü sevgi, niyeti sevgi, yaptıkları sevgi, söyledikleri sevgi, sevgi timsali insanlardan eylesin. Sevgisini hissetmemizi nasip eylesin. Kalp ve ruhlarımızı sevgiyle doyursun. Sevgili kalplerinizin sevgili sahibine emanet olunuz, selâmet bulunuz vesselâm. Âmin, âmin, âmin bi hürmeti Tâ-hâ ve Yâ-sin. MEHMET TURAN HER MÜSLÜMANIN ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKEN KONULAR MÜKELLEF: Akıllı olup ergenlik çağına girmiş, Allahü Teâlânın emir ve yasaklarından sorumlu olan müslüman erkek ve kadındır. EF'AL-İ MÜKELLEFİN: Dinimizin emir ve yasaklarından sorumlu olan kimselerin yerine getirecekleri işler ve amellerdir. Ef'al'i mükellefin sekiz adettir. FARZ, VACİP, SÜNNET, MÜSTEHAP, MÜBAH, HARAM, MEKRUH ve MÜFSİD. 1. Farz: Allahu Teâlânın, yapılmasını açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylerdir. Farzı inkâr eden dinden çıkar. Farz iki çeşittir. Farz-ı ayn: Her müslümanın bizzat kendisinin yapması lâzım olan şeylerdir. Beş vakit namaz kılmak, ramazan ayında oruç tutmak farz-ı ayndır. Farz-ı kifaye: Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapması ile, diğer müslümanların sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Cenaze namazı kılmak bir farz-ı kifayedir. 2. Vacip: Yapılması farz gibi kesin olup, Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık olmayan emirlerdir. Bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi. 3. Sünnet: Peygamber efendimizin yapılmasını övdüğü veya devam üzere yaptığı veyahut yapılırken görüp de engel olmadığı şeylerdir. Sünneti beğenmemek dinden çıkmaya sebep olur. Üç türlü sünnet vardır: 19

20 Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin devamlı yaptığı, pek az terk ettiği ibadetlerdir. Ezan okumak, kamet getirmek, misvak kullanmak, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri hariç diğer namazların sünnetleri gibi. Sünnet-i gayri müekkede: Peygamber efendimizin ara sıra yaptığı şeylerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi. Sünnet-i zevait: Peygamber Efendimizin âdet olarak yani Arabistan halkının âdet olarak yaptıkları şeyleri yapmasıdır. Etek giymesi, sakal bırakması gibi. Bunları yapmamak günah olmaz. Sırf Peygamber Efendimize uymak ve onu taklit etmek niyetiyle yapılırsa sevap olur. 4. Müstehap: Peygamber Efendimizin ara sıra yaptığı ve sevdiği, beğendiği işlerdir. Güzel giyinmek, koku sürünmek müstehaptır. 5. Haram: Allahu Teâlânın, Kur'an-ı Kerim'de açıkça "yapmayınız" diye yasak ettiği şeylerdir. Harama "helal" diyen kâfir olur. Sarhoşluk veren her türlü içki içmek, domuz eti yemek, hırsızlık etmek gibi. 6. Mekruh: Allahu Teâlânın ve Peygamber Efendimizin beğenmediği ve ibadetin sevabını gideren şeylere denir. Mekruh iki çeşittir: Tahrîmen mekruh: Harama yakın olan mekruhlardır. Güneş doğarken, batarken namaz kılmak gibi. Namazın vaciplerinden birini yapmamak gibi. Tenzihen mekruh: Helale yakın olan işlerdir. Yapılmaması yapılmasından iyi olan işlerdir. Namazın sünnetlerinden birini yapmamak gibi. 7. Müfsid: Meşrû olan bir işi veya başlanmış bir ibadet bozan şeylerdir. Namazda gülmek namazı bozar, oruçlu iken bir şey yemek orucu bozar. ALLAH (Celle Celâl-i Hû...) 20

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)...

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)... NAMAZ VE DİĞER ZAMANLAR İÇİN SÛRE VE DUA ÖRNEKLERİ İLAHİ BUYRUKLAR VE ÖNERİLER İçindekilerdeki başlıklara tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz. İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

İslam: Esasları ve Prensipleri

İslam: Esasları ve Prensipleri İslam: Esasları ve Prensipleri [Türkçe] Muhammed es-suhaym Terceme eden : İsmail Yaşa : Yayınlarından : İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşad Bakanlığı : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA İRŞAD DERGİSİ YIIL::3 SAYII:: 23 OCAK ŞUBAT 2012 SAYIISII EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı