ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN"

Transkript

1 ÇARŞAMBA SOHBETLERİ (1. Cilt) Kapaktaki ayetin meali: (Zümer: 73) "Allah'ın selâmı üzerinize olsun Hoşgeldiniz. Temelli ve ebedî olarak girin cennete." MEHMET TURAN 1

2 Coypright Mehmet Turan İsteme Adresi: Tel : Bahçelievler 505. Sokak No: 20/21 ÜÇYOL/İZMİR ISBN Baskı Basıldığı Yer İZMİR İlya İzmir Basım Yayın Medya Yapım Dağ.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. R.Tulga Cad. No: 11 Çamdibi - İZMİR Tel-Fax: /

3 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz... Dua... Her Müslümanın Çok İyi Bilmesi Gerekli Konular... Allah (C.C.)... Allah Korkusu... Allah'ı Bilmek Tanımak... Kur'an-ı Kerim... Kur'an'da Geçen Bazı Kavramlar... Esma-i Hüsna... Mezhepler ve Mezhep İmamları... Tasavvuf... Namaz... Namaz Gibi Üzerimize Farz Olan Zikir... Emr-i Bil Mağruf Nehy-i Anil Münker... Edep ve Haya... Nefis ve Nefis Terbiyesi... Sevgi... Aşk... Tefekkür Etme Düşünme... İlim Öğrenmek... Cihad... İslamın Düşmanları... Tefrika... Selam ve Selamlaşmak... Her Şeye İbret Gözüyle Bakmak... Muhtaçlara Yardım Etmek... Adalet... Yemin ve Yalan Yere Yemin Etmekten Sakınmak... Af ve Müsamaha (Hoşgörü)... Sayfa Fakirleri ve Miskinleri Reddetmemek... Anaya-Babaya İtaat Etmek... Mevlid-i Şerif... Kıyamet... Ehl-i Beyt... Mucize Mirac Mucizesi... Şaban-ı Şerifin Fazileti... Ramazan - Oruç ve Zekat... Kurban... Hicri Yılbaşı... 3

4 ÖNSÖZ İlk vahyin "ikra" kelimesiyle başlaması iman sahibi düşünenlerin dikkatini ilme çevirmiştir. Kur'an, Hazreti Peygamberin (sav) şahsında bütün insanlığa gönderilmekle "oku" bütün insanlığa yönelik bir evrensel emir olarak önümüzde durmaktadır. "Oku" emrinin kapsamını yani emrin sahibi olan Cenab-ı Rabbül âleminin murad ve rızasının ne olduğunu hakkıyla ararken Kur'an'ın içinde, kudsî hadislerde ve nihayet Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde sağlam tutamaklar buluyoruz. Hemen her sûrenin çeşitli âyetlerinde ilim ve ilmi teşvik eden hükümler bulunmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'in aydınlık yolunda bize müş'irlik yapan iki âyet dikkatimizi çekmektedir ki bunlar: "Kul hel yestvilleziyne yağlemune vellezine lâ yağlemun = Ey Muhammed de ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zumer: 9) "Ve fevka kulli ziy ılmin aliym = Her ilim sahibinden daha üstün bir bilen bulunur." (Yusuf: 76) âyetleridir. "Küntü kenzen mahfiyya feahbebtü en uğrafe fehalaktül halka." (K. Hafa) = Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim. Buna olan muhabbetim sebebiyle felekleri, var olan her şeyi yarattım." hadis-i kudsîsi ise aramaya koyulduğumuz ilmin gayesi konusunda bir anahtar oluyorsa da insanın yaratılmasının ve akıl, tefekkür, konuşma ve yazma vs. gibi yeteneklerle donatılmasının sebebini Zariyat sûresinin 56 ncı âyetindeki: "Biz cinleri ve insanları bize kulluk etsinler diye yarattık." hükmünde buluyoruz. Şimdi kendimize soruyoruz: "Allah'a nasıl kulluk ve ibadet edeceğiz?" Ulaştığımız cevap: "Allah'ı tanıyıp bilerek" olacaktır. Büyük müfessir A.H. Yazır (Ks.)'ın buyurduğu gibi "İslâm ilme dayanan imanı kabul eder, makbul sayar." Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i kudsîde iki unsur vardır ki bunlardan biri "bilinmek" diğeri de "istemektir". Rabbımız Teâlâ ve Tekaddes hazretleri bu iki unsura öyle büyük bir önem vermiştir ki bunlar karşılığında mükâfat olarak felekleri yaratmıştır. O halde ulaştığımız gerçek odur ki Yüce Yaratan, yarattığı her şeyin hamurunu "ilim" ve "sevgi" ile yoğurmuştur. Zerreden küreye hiçbir varlık Allah'ın ilminin dışında olamaz. İlme koşmak da ancak sevgi ile olur. Çünkü sevgi yönlendirir, nefret ise kaçırır. Burada bir hususu belirtmeliyiz: İslâmın intişarından itibaren birkaç asır ilme gerekli önem verildiği için kısa bir zamanda Orta Asya'dan Endülüs'e kadar muhteşem bir İslâm imparatorluğu ortaya çıkmıştır. Fransız Maurice Bucaille'ın dediği gibi: "Bugün nasıl çocuklarımızı ilim öğrenmeleri için Amerika'ya gönderiyorsak o zaman İspanya'ya, Endülüs'e gönderiyorduk." İnsan; yaratıkların, maddî ve manevî bakımdan en güzeli, en mükemmeli (Tin: 4) olmasına rağmen sınırlı bir mahlûktur. Allah (CC) ise sınırsız bir varlıktır. Sınırlı bir varlığın, sınırsız bir varlık olan Allah'ı tanıyabilmesi, bilebilmesi mümkün değildir. Ne var ki bu görev de kendisine verilmiştir. İnsan bu görevi nasıl ifa edecektir? Sorunun cevabı sanırız "Men arefe nefsehu fakat arefe Rabbehu" hadis-i şerifinde bulunmaktadır. Demek ki yaratılışımızın gayesini teşkil eden "Allah'ı tanıma görevinden muhite doğru bir yol takip edeceğiz. Bu yoldaki en geçerli araçlarımız ilim olacaktır ve tabîidir ki ilme sevgi ile sarılmak teşkil edecektir. İlim Allah'ındır ve insan ilim ihdas edemez. "En büyük" diye nitelendirdiğimiz âlimler de dahil olmak üzere insan, Allah'ın ilmini araştırmak ve keşfetmekle meşguldür. Açıkça ortaya koymalıyız ki peygamberler de dahil olmak üzere bütün insanlar, âlimler, bilge kişiler "nakilcidir". Bunun dışında olanlar eğer "rahmanîlik ve şeytanîlik" teşhisini yapamıyorlarsa âfâkilik ile nitelendirilebilirler. Çünkü "nakil" Allah'ın ilmine dayandığından sağlamdır, doğrudur ve gerçektir. Bütün bu gerekçelerle ve kendisine intisapla onur kazandığım ve senelerce kendisinden feyz aldığım AHMED KAYHAN (ks) efendim hazretlerinin emir ve irşadlarıyla yaptığımız aylık sohbet toplantılarımızda takip ettiğimiz yol "ilim" yolu olmuştur. Sohbetin konusunu önceden seçmiş, çeşitli bilimsel kaynaklardan olgunlaştırmış ve iki-ikibuçuk saatlik bir sohbet süresi içine sığdırılmak gayreti ile yazılı metin halinde kardeşlerimize sunulmuş, aynı zamanda sohbet sırasında okunurken gerekli 4

5 izahlar yapılmış olmasıyla İslâmı bilme (dolayısıyla Allah'ı bilme) görevimizde sağlam, sadık ve isabetli bir çalışma yaptığımız inancındayız. Adeta bir kurs halinde yaptığımız sohbetlerimizde şu amaca ulaşmak istedik ve gözlemlerimize göre muvaffak da olduk: a) Sohbette bulunan kardeşlerimiz evlerine gittiklerinde konu hakkında tereddüde düşerse eline verilmiş olan metinden bu tereddüdünü giderme imkânı buldu. b) Sohbet metnini yakınlarına da okutmak suretiyle onların da yararlanmasını sağladı. c) Büyük hacimli gerek klâsik ve gerekse güncel kaynak eserleri okuma fırsatı bulamayanlara dikkat ve ilgilerini çekip okumalarını teşvik için sohbet metinlerinin sonuna kaynakça eklemeyi zaruri gördük. Zaten yararlandığımız kaynak eserlerden yaptığımız alıntıları belirtmek üzere buna zorunluluk da duyuyorduk. İşte elinizdeki bu kitap; öncesine gitmeden, 1999 yılı ile 2009 yılı Mart ayına kadar olan on yıllık bir süre içinde her ayın ilk Çarşamba günü, önce kısa bir süre İZMİR YUNUS EMRE VAKFI'nda, sonra da uzun zamandan beri fakirhanemde yapılan sohbetlerin bir hayli elenmiş metinlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu kitaplaştırma yolunda büyük bir heyecanla titiz emekleri geçen sevgili dostlarım ve kardeşlerim Arkeolog Sayın ATALAY BAYIK, Makine Mühendisi Sayın BURHAN ERGÜNAY ve Elektronik Mühendisi Sayın UFUK İLTER'e gösterdikleri ihlâslı gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Rabbımız Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kendilerinden razı olsun. Allah'ın bu fakir, hakir, âciz, naçiz ve günahkâr kulu, kitabı okuyanların dualarına muhtaç olduğundan istirhamları sonsuzdur. 17 OCAK 2009 MEHMET TURAN 5

6 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, lütuf ve ihsanlarına payan olmayan Allah-ü Azimmüşşan Hazretlerine bitmez tükenmez hamd-ü senalar olsun. O'nun yüce rasulü ve biricik habibi, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz Muhammed Mustafa'ya (sav), cümle peygamberan-ı izam hazeratına, hepsinin âl ve ashabına, kıyamete kadar devam edecek olan tabiin ve etbaına ezelden ebede kadar salat-ü selâmlar olsun. DUA 6

7 (Arzuların Ümide Döndüğü Tükenmez Kaynak) Bugünkü sohbetimizin konusu; yerde ve gökte bulunan, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların, emrine musahhar kılınan insanın, bu kadar güç ve kuvvetine rağmen aczini ve hiçliğini kabul ve itiraf edip Hakk'ın kapısını çalması demek olan DUA'dır. "Dua, sözümüzün miracıdır. Dua, dudağımızın haccıdır. Dua, dilimizin namazıdır. Dua, arzularımızın kıblesidir. Dua, içimizdeki incecik fısıltıların, gönlümüzdeki müphem mırıltıların, kalbimizdeki gizli saklı arzuların, doğrudan, aracısız, çekinmesiz ve açıkça Rabbimize seslendirilişidir. Dua, kulun Rabbına arzuhalidir. Dua, sözün göğe akışıdır. Dua, sözün insan nefsini aşmasıdır. Dua, insan ruhunun dile taşması, ele taşınmasıdır. Dua, isteyen ile istenileni verenin buluşmasıdır." (Semine-Senaî Demirci, age, s.1) Duanın ana hedefi insanın halini Allah'a arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre, dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur. Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksikliklerinin telafisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka söyleyişle dua, sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın, sınırsız ve sonsuz kudrete sahip Allah ile kurduğu bir köprüdür. Bu sebeple insan, tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır... Dinlerde dua; muhteva, şekil ve anlatım biçimine göre bazı türlere ayrılır. Asıl ve yaygın olanı yalvarıp yakarmaktır. Bu tür duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı diler. Diğer bir tür de şükür ve hamdetmedir. Bu ise kabul ettiği bir dilek ve istekten dolayı Tanrı'yı üstün vasıflarını sayarak yüceltmektir. Şükür ve hamd genelde yalvarış duasının başında yer alır... Dua kavramı, İslâmî dönemde yeniden teşkil edilen semantik alan içinde dinî duygu ve yönelişin birbirine komşu olan zikir, tesbih, hamd, sena, şükür, tövbe, istiğfar, istiâze vb. görünüşlerinin genel çerçevesini oluşturmaktadır. İnsan içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak için, kötü durumlara maruz kalmamak için Allah'ı hatırlar, aczini, güçsüzlüğünü ve kusurlarını samimiyetle itiraf ederek O'ndan yardım ister (zikir, istiâze, istiâne). Kötü durumdan kurtulma isteği, onun işlediği günah ve kusurlar sebebiyle pişmanlık duymaya ve kalbini temizlemeye, Allah'ı övüp yüceltmeye, af dilemeye sevk eder (zikir, tesbih, hamd, sena, tövbe, istiğfar). Bazı sıkıntıdan kurtulduğu, nimet ve rahata kavuştuğu için memnuniyetini dile getirir (şükür, hamd, sena). Dua, bazen tabiattaki nizam ve estetiği derinden müşahede eden, mutlak kemal, güzellik ve gerçekliği sezen kişinin içinde meydana gelen hayranlık duygularının ifadesi olur (zikir, tesbih, tekbir, tehlil). Dar anlamıyla dua; niyaz, tövbe, istiğfar ve istiâze "istek"; tesbih, tehlil, tenzih, hamd, sena, şükür gibi kavramlar da "zikir" başlığı altına konabilir... Tabiatın üzerinde araştırma yapanlarda dinî şuurun uyanmasına yol açacak ve araştırmacıyı sonunda yüce bir kudreti kabule, ona dua etmeye ve sığınmaya sevk edecek (ayât) dolu olduğu hususu Kur'anda üzerinde durulan bir konudur. Bir âyette, Allah'ın varlığını en iyi sezip O'nun kudretini en iyi şekilde hisseden ve dile getirenlerin âlimler olduğu şöyle ifade edilir: "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için âyetler vardır. Onlar Allah'ı ayakta, otururken ve yatarken zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbımız! Sen bunları boşuna yaratmadın; Sen münezzehsin. Bizi Cehennem azâbından koru." (Al-i İmran: ve Fatır: 28)... Duada Allah ile kul arasında bir vasıta yoktur ve bu sebeple dua kulluk makamları-nın en önemlisidir. Bir âyette: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkan: 77) denilmek suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazan-dığı belirtilmiştir. Bazı hadislerde de Allah'ı güzel isimleriyle anan kimsenin, günahlarının deniz köpüğü kadar çok olsa bile yine affedileceği belirtilmiştir. (Buharî, Ebu Dâvûd) Kur'an-ı Kerim'de duanın sadece Allah'a yöneltilmesi önemle belirtilmiştir. Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine mutlak nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmesi Kur'an'da kesinlikle yasaklanmıştır (meselâ, Şuârâ: 213, Kasas: 88). Kur'an'ın tasvirine göre Allah'tan başkasına dua edenler, ağzına su gelsin diye suya doğru ellerini açan kimselere benzerler. Fakat 7

8 onların elleri boş kalır (Ra'd: 14). Halbuki Allah'ın dışında kendilerine dua edenler O'nun kulları ve yara-tıklarıdır (A'raf: , Nahl: 20) Bu sebeple Allah'tan başkasına dua etmek açık bir sapıklıktır (Hacc: 12-13) ve kâfirlerin yaptığı dua boşuna yapılmış bir duadır (Mü'min: 50). Dua Kur'an-ı Kerim'de 200 kadar âyette geçmekte, ayrıca tövbe, istiğfar gibi kulun Allah'a yönelişini ve O'ndan dilediklerini ifade eden çok sayıda âyette de dolaylı olarak ifade edilen bir "ibadet özüdür". Bazı âyetlerde da'va veya da'vet olarak geçmekte ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Dua kulun aczini itiraf etmesi, Hazret-i Allah'a muhtaç olduğunu bilmesi, tazarru ve niyaz ile lütuf ve kereminden hayır ve rahmet dilemesi, dergâhına yüz sürüp ihtiyaçlarını yalnız O'na arz etmesidir. Namaz, oruç ve diğer ibadetler değerinde dilenme yoludur. Dua Allah'tan yakarma, istek ve ihtiyaçlarını arz ederek O'nun lütfunu dileme, çağırma, seslenme, davet etme, ibadet etme, yardıma çağırma, bir durumu arz etme, Allah'ın birliğini tanıma, isnat ve iddia etme anlamındadır. Dua; müslümanın ve mü'minin silahıdır. Dinimizin temel direklerinden biridir. Dua gelmiş olan dertleri giderir. Gelmemiş olan dert ve belâların da gelmelerine mâni olur. İlahî rahmetin celbine sebep olur. Dua, tedbire mâni değildir. Her hususta tedbirini almakla beraber, yine de dua etmek zarureti vardır. Hatta tedbire başvururken, bunların faydalı olması için dua etmek lâzımdır. Duasız tedbirin faydası yoktur. Her dua Cenabı Hakk'ın indinde muhafaza edilir, âhiret için dua eden kimse elbette karşılığını âhirette görecektir. Duanın hayırlısı Cenabı Allah'tan af ve mağfiret dilemektir. Dua ve niyaz peygamberlerin, velilerin ve kâmil insanların yoludur. Hakk ve Celle Alâ hazretleri âyeti kerimelerinde: "Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim." (Mü'min: 60) "Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim." (Bakara: 126) buyuruyor. Peygamberimiz de birçok hadislerinde duanın önemi ve yapılış biçimleri üzerinde durmuştur. Duanın Yapılış Şartları ve Edepleri: İbrahim Edhem (ks)'den sordular ki: "Allahü Teâlâ, Ey kullarım! Benden isteyiniz, kabul ederim" buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. Cevap buyurdu ki: "Allahü Teâlâ'yı çağırırsınız, dua edersiniz. O'na itaat etmezsiniz. Peygamberini (sallallahü aleyhi ve sellem) tanırsınız O'na uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz gösterdiği yola gitmezsiniz. Cenabı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, O'na şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemin âsiler (günah işleyenler) için yaratıldığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Ayıbınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin." Duanın muhtevasını ve dua edenin iç dünyasını yansıtan dış şekiller duanın bir parçası sayılır. Ayakta durma, diz çökme, eğilme, secde etme, başını eğme, elleri gökyüzüne doğru kaldırma, iki yana açma, kavuşturma, kenetleme, gözleri yukarı dikme, elleri birbirine vurma, göğüse ve alna vurma, ayakları çıplak veya giyinik olma, başın açık veya örtülü olması, vücudun bir yere yönelmesi, hareket etmesi (dans), jestlere sözün katılması, musiki aletlerinin kullanılması gibi haller çeşitli dinî çevrelerde görülen farklı davranışlardır. Dinlerde dua, muhteva, şekil ve anlatım biçimine göre bazı türlere ayrılır. Asıl ve en uygun olanı yalvarıp yakarmaktır. Bu tür duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı diler. Diğer bir tür de şükür ve hamdetmektir. Bu ise kabul ettiği bir dilek ve istekten dolayı Tanrı'yı üstün vasıflarını sayarak yüceltmedir. Şükür ve hamd genelde yalvarış duasının başında gelir... Dua eden kişinin konumuna göre uygun bir edep içinde olması gerekir. Nitekim bir nevi dua olan namazda kulun nasıl hareket edeceği tarif edilmiştir. Bu hareketler dış görünüşü bakımından insanın saygı ve sığınma tavrını belli bir disiplin içine almıştır ve özü itibariyle Allah'ın huzurunda güçsüzlüğünü, noksanını kabul, hamd, şükür ve yardım, arzularını ve isteklerini sunmayı ifade eder. 8

9 Namazda ve her türlü dua davranışında edebin esasını kulun kibir, gösteriş, kabalık ve gaflet gibi ahlâkî kusurlardan temizlenmesi teşkil eder. Bir âyete göre Allah'ın huzurunda olanlar büyüklenmezler, aksine O'nun büyüklüğünü anarak secde ederler. Yine Allah'ı anan kimsenin huşu içinde yalvarma vaziyeti alması, O'nu saygıyla ve sesini yükseltmeden anması gerekir; aksini yapmak ise gaflettir. (A'raf: ) Duanın gönülden ve gizlice yapılmasını isteyen başka bir âyette de bunun aksine bir hareket, Allah'ın hoşlanmadığı bir iş ve haddi aşmak olarak nitelendirilmiştir. Kul dua ederken Allah'a karşı korku ve saygı içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır. (A'raf: 55-56) Rivayete göre, yüksek sesle tekbir getirmeye başlayan bazı müslümanlara Hz. Peygamber engel olmuş ve: "Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah'a dua ediyorsunuz." demiştir (Buharî, Tirmizî). Bu konuyla ilgili bir âyette Allah'ın insanlara yakın olduğu, O'nun dua edenin duasına karşılık verdiği belirtilmiştir (Bakara: 186). Hz. Peygamber ayrıca kişinin duayı duyarlı bir kalple yapmasını, isteğini kesin ve sade bir dille belirtmesini, kabulü için acele etmeyip taleplerine ısrarla devam etmesini, yerine göre isteklerini üç defa tekrarlamasını tavsiye etmiştir (Buharî, Tirmizî). Allah huzurunda kulun nasıl bir edep içinde dua edeceği veya ettiği duanın hangi şartlarda kabul göreceği konusunda ilgili kitaplarda maddeler halinde bazı esaslara yer verilmiştir. Buralarda duanın konusu, vakti, yeri, başlama ve bitirme şekli, duada vücudun alacağı durum üzerine uzunca durulmuştur. Gazzalî duanın gönülden, gizlice ve alçak sesle yapılması esaslarını da içine alan on maddelik bir "âdâp" listesi vermektedir. Buna göre dua mübarek vakit ve yerlerde, kıbleye dönerek ve Allah'ın adıyla başlanarak, günahlara pişmanlık duyularak yapılmalı, kabulü için acele etmemeli, kabul edileceğine inanarak dua ısrarla sürdürülmelidir. (İhyâ: ) Diz çökerek elleri yukarı kaldırmanın ve içe kapanıp Allah'a övgü ve dualarını yöneltmenin genel ve tabiî dua vaziyeti olduğu söylenebilir. Hz. Peygamberi dua ederken görenler, bazen onun koltuk altları görülecek şekilde ellerini yukarı kaldırdığını, duadan sonra ellerini yüzüne sürdüğünü (Buharî, Tirmizî); bazen hamd, tekbir, tesbih ifade eden sözleri belli sayıda tekrar ettiğini ve bunu yaparken parmak boğumlarını kullandığını söylemişlerdir (Tirmizî). Bununla beraber Rasulullah sayılı tesbih işinin çok vakit almasına taraftar olmadığını belirtmiş, bunun yerine "yaratıklar sayısınca" veya "Allah'ın arşı ağırlığınca" gibi kapsamlı ifadelerle üç kere tekrar etmenin kâfi geleceğini (Ebû Davud, Tirmizî); ayrıca bir isteği arz etmeden önce Allah'a hamd ve sena etmenin ve peygamberine salâtü selam getirmenin uygun olacağını söylemiştir... Dua esnasında kutsal eşyanın öpülmesi, okşanması, çıplak ayakla etrafında dönülmesi vb. hususlar ilkel kabile dinlerinin bâriz özelliklerindendir. Hemen bütün ilkel kabile dinlerinde güneş doğarken ve batarken, ekim ve hasat zamanlarında kurallara bağlı olarak dua etme geleneği mevcuttur. Dua ve zikir mânâsına gelen salâtın (namazın) müminler için günün belli vakitlerinde yerine getirilecek bir görev olması (Nisâ: 103) insan şuurunda Allah inancının devamlılığını gerçekleştirme gayesini güder. Din psikolojisi araştırmalarına göre insan tabiatının ahlâkî ve kutsal yönelişlerinin ihmal edilmesi onu mânen kör bir varlık haline getirmekte ve bu durum onun yapıcı bir toplum elemanı olmasını engellemektedir... Tasavvufta dua genellikle sözle (lisan-ı kal), bazen de susularak (lisan-ı hâl) yapılır. Sözle yapılan duanın gönülden ve samimi olması şarttır. Dualarda Allah, ulaşılmak istenen bir sevgili olarak görüldüğünden perdelerden ve hicranlardan yakınılır, vuslat ve müşâhede talep edilir. Tasavvufta "habib, mahbûb, mâşûk, yâr, can, cânâ, cânan" denilince daima Allah anlaşılır. İlâhî aşk ağırlık kazanınca dualar da böyle bir muhtevaya ulaşmıştır. Sûfiler Allah ile kulları arasında bazısı zulmetten, bir kısmı nûrdan birtakım perdelerin bulunduğuna, bu perdelerin O'nun bütün güzellikleriyle temaşa edilmesine engel olduğuna inanır ve dualarında bu perdelerin kalkmasını isterler. Serî es-sakatî, "Allah'ım! Bana nasıl azap edersen et, yeter ki perdelenmiş olma zilletine duçar eyleme." şeklinde dua ederdi. Allah'tan af, mağfiret, Cehennemden kurtulma, Cennete girmeyi istemek Sûfîlerin dualarında yer alırsa da onlar daha çok ilâhî rızaya ermek için dua eder, bazen bu hususu kuvvetle vurgulamak için ilâhî azâba bile katlanmaya hazır olduklarını ifade ederler. Râbia el-adeviyye'nin, "Allah'ım, dünya nimetlerini düşmanlarına, âhiret nimetlerini dostlarına ver, buna sen kadirsin." Bâyezid-i Bistâmî'nin, 9

10 "Allah'ım, Senden sadece Seni istiyorum." şeklinde yakarması bu tür dualara örnektir. (Attâr, s. 124, 220, 237) Sûfîlerin dualarında naz ve diğergâmlık gibi unsurlar da önemli bir yer tutar. Râbia el- Adeviyye'nin: "Allah'ım! Bana azâp edersen Onu sevdim, bana bunu yaptı derim. Ya Rab! Ya namaz kılarken kalp huzuru ver veya kalp huzuru olmadan kıldığım namazları kabul et." (Attâr, s. 125) demesi bu tür bir duadır. Bâyezid-i Bistâmî'nin: "Ya Rab! Bedenimi cehenneme at ve onu o kadar büyüt ki cehennemde başkasına yer kalmasın." demesi de diğergâmlık ve şefkat ifade eden dualara örnektir... Dua, duayı yapanlara göre de farklı şekillerde olabilir. Buna göre halkın duası söz, zahidlerinki davranış, âriflerinki hal iledir. Teslimiyet ve rıza halinde olanlar istekte bulunmak için değil, dillerini ve ellerini dua ile süslemek ve dua edilmesini isteyen Allah'ın emirlerine uymak için dua ve niyazda bulunurlar... İslâm kültüründe, Kur'an-ı Kerim'deki dua âyetleri yanında hadis kaynaklarında nakledilen Rasulullah'a ait dualarla geçmiş peygamberlere ve selef-i sâlihine isnad edilen dua metinlerine "me'sûr dualar" denilmiştir. Dua sahasında oluşan literatürün, telif eserlerinin en önemli ve en geniş bölümünü me'sûr dualar meydana getirir. Kur'an'da yer alan dua âyetleriyle Hz. Peygamberin aynı mahiyetteki hadisleri hem Allah ve Peygamber sözü olmaları hem de lâfızlarının güzelliği, mânalarının zenginliği ve kapsamlı oluşu sebebiyle, dolayısıyla kabul edilmeleri ümidinin yüksek olması gibi sebeplerle Asr-ı Saadet'ten itibaren müslümanlar tarafından büyük ilgi görmüştür... Hadislerde secili ve tumturaklı ifadelerle dua edilmesinin uygun olmayacağı belirtilmişse de bizzat Hz. Peygamberin özellikle uzun olan dualarında az çok secili bir üslûbun hâkim olduğu görülür. Muhtemelen bu durumdan cesaret alan müslümanlar secili dualara özel bir ilgi göstermişler, hatta manzum dualar bile tertip etmişlerdir. Çoğunlukla "münâcâat" adı verilen manzum dualar aynı zamanda İslâmî edebiyatın zengin bir türünü oluşturur. Dua konusunda eser telifi bütün İslâm dünyasında günümüze kadar sürdürülmüş, me'sûr dualarla ilgili eserler yanında her dönemin şartlarına, ihtiyaçlarına ve zihniyet-lerine göre yeni duaları ihtiva eden ve çoğunlukla "dua mecmuası" adını taşıyan irili ufaklı pek çok eser yazılmıştır. Hatim duası, mevlid duası, ramazan duası, yedinci, kırkıncı, elli ikinci gece duaları, hac ve umre duaları, nikâh duası, sakal duası, şifa duası, yemek duası, Ebu Eyyub el Ensarî'nin kabrini ziyaret ederken okunacak dua, Sahih-i Buhari'nin hatim duası, çeşitli tekke ve tarikatların kendi özelliklerine uygun tarzda tertip edip okumayı gelenek haline getirdikleri dualar gibi klişeleşmiş dua metinleri vardır. Duanın yapılış şartları ve edepleri artık şöyle özetlenebilir: Duanın kabulü için onun âdâp ve şartlarına riayet etmek gerekir. En mühim şart, sağlam bir iman ve yapılan duanın mutlaka Rabbımız tarafından kabul edileceği yolunda kesin bir itikada sahip olmaktır. Helâl lokma yemek ve bütün hizmetini Allah'a bağlamaktır. Varsa, hak sahipleriyle helâlleşmek, başkalarına zulmetmekten her zaman kaçınmak, duadan önce sadaka vermek gereklidir. Dua ederken abdestli bulunmak, kıbleye yönelmiş olarak huşû ile diz çökmek, ısrarla ve azimle Hazret-i Allah'a yalvarmak, ruhen tam bir mahviyet ve hiçlik içinde bulunduğunu idrak edip mümkünse gözyaşı dökmek, Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde geçen me'sûr dualarla dua etmek, duanın başında ve sonunda salât-ı selâm getirmek, enbiya ve evliyâya tevessül etmek lâzımdır. Hadis-i Şeriflerde şöyle buyuruluyor: "Sizden biriniz dua etmek istediği zaman, önce Allah-u Tealâ'ya hamdü sena ile başlayıp, sonra Peygambere salavât getirsin, sonra da istediği duayı yapsın." (Camius sağir) "Aleyhisselâtı vesselâm Efendimize ve ehli beytine salâtı selâm okunmadıkça yapılan dua kabul makamına vasıl olmaz." (Camius sağir) "Dua ve tazarru zamanında ziyade ilhah ve ısrar edenleri Cenab-ı Hakk sever." (Camius sağir) "Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'tan bir şey istirham eyler de arzusuna nail olmazsa Cenab-ı Allah onun için bir sevap yazar." (Camius sağir) "Cenab-ı Allah buyurur ki: 'Bir kul ellerini kaldırıp benden bir talepte bulunmazsa ona gadap ederim.' Zira bu hal ya gafletinden veyahut kibrinden ileri gelir." (Münavî) 10

11 Makbul Olan Dua Zamanları: Dua etmek için şerefli vakitler gözetilmelidir. Ramazan, arefe, bayram, cuma günlerinde ve özellikle seher vakitlerinde yapılan dualar çok kıymetlidir. (Eşref saatinin cuma günü ikindi ile akşam arası olması ihtimali vardır.) Ezan ile kaamet arasında, secdede, oruçlu iken, iftar açarken, kalpler rikkate geldiği zaman, tüyler ürperdiği zaman, sıkıntılı anlarda, hastalıklı günlerde, Allah korkusu ile gözyaşı dökerken, yağmur yağarken, rüzgâr eserken, düşmanla karşılaşıldığı, harbin kızıştığı, Kabe-i Muazzama'nın görüldüğü, namaza durulacağı zaman, namazların sonunda, evinden ve ailesinden uzakta bulunduğu sırada, çarşamba günü öğle ile ikindi arası ve Kur'an-ı Kerim hatminden sonra yapılan dualar makbuldur. Hadis-i Şeriflerde şöyle buyrulmaktadır: "Ezan ile kaamet arasında okunan dua kabul edilir, o esnada dua ediniz." "Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâki olacak duası kabul olunur." (Tirmizî, Münavî) "Kur'an-ı Azîmüşan her ne vakit hatmolunursa akabinde okunan bir dua kabule lâyık olur." (Camiüs sağir) Duası Makbul Olanlar: Misafirin ev sahibine, babanın evlâdına, din kardeşlerinin birbirlerine yaptıkları duaların ve ayrıca gazilerin, mazlumun, ulema ve sulehanın, yetimlerin, hastaların, ana-babalarının rızasını kazanan evlâtların, kocasına itaat eden saliha hanımların, haccdan yeni dönmüş olanların yaptıkları duâların red olunmayacağını Cenab-ı Fahri Kâinat (s.a.v.) Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde haber vermektedir: "Mazlumun duasından sakınınız. Zira hızlılıkta şimşek gibi kabul olma makamına yükselir." (Camiüs sağir) "Mazlumun duâsı makbuldur, velev günahkâr olsun." (Buharî) "Kaçınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlih kulların duâsı inmiş ve inecek olan belâ ve musibeti ortadan kaldırmaya vesile olur. Öyle olunca ey Allah'ın kulları duâ ediniz." (Ahmed bin Hanbel) "Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldur." (İbni Mâce) "Din kardeşi hakkında gıyabî olarak yapılan duâ, dergâh-ı ibadetten geri çevrilmez." (Ebû Dâvud) "Nimete erişmişlerin nimeti verenler hakkındaki hayır duâsı reddolunmaz." (Camiüs sağir) "Bir kimsenin sevgilisi aleyhinde olan duâsının kabul buyrulmamasını Cenab-ı Hakk'tan istirham eyledim." (Münavî) Kur'an-ı Kerim'de Geçen ve Peygamberlerin Yapmış Oldukları Dualar: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Duaları: "Hasbiyallahu lâ ilâhe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" = "Allah bana yeter, O'ndan başka bir ilâh yoktur, O'na tevekkül ederim, O büyük arşın sahibidir." (Tevbe: 129) "Rabbiğfir verham ve ente hayrür-râhimîn." = "Ey Rabbim, bağışla, merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun: 118) "Rabbi eûzübike min hemezâtiş-şeyatin. Ve eûzübike Rabbi en yahdurun." = "Ey Rabbim, Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." (Müminun: 97-98) Hazreti Adem Aleyhisselâm ile Hazreti Havva Validemizin Duâsı: "Kâlâ Rabbena zalemna enfüsena veinlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirin." = "Dediler ki; Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen ziyan edenlerden oluruz." (A'raf: 23) Hazreti Nuh Aleyhisselâm'ın Duaları: 11

12 "Rabbi innî eûzübike en es'eleke mâleyse lî bihi ilmün ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minelhâsirîn." = "Ey Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyan edenlerden olurum." (Hûd: 47) "Rabbiğfirlî velivâlideyye velimen dehale beytî mü'minen velil-mü'minîne velil-mü'minâti velâ tezidiz-zâlimîne illâ tebâra." = "Ey Rabbim, beni, anamı-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin de helâkını artır." (Nuh: 28) İbrahim Aleyhisselâm ile Oğlu İsmail Aleyhisselâm'ın Kâbe-i Muazzama'nın Temellerini Yükseltirken Yaptıkları Dualar: "Rabbena tekabbel minna inneke entessemîulalîm. Rabbena vec'alna müslimeyni leke vemin zürriyetina ümmeten müslimeten leke ve erina menâsikenâ ve tüb aleyna inneke entet-tevvâbürrâhîm. Rabbena veb'as fiyhim rasûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtike veyüallimühümül-kitabe velhikmete ve yüzekkîhim inneke entelazîzîl-hakîm." = "Ey Rabbimiz, yaptığımız bu hayırlı işi bizden kabul buyur, şüphesiz ki sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul buyur. Tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları tezkiye edecek, temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz ki Aziz ve Hâkîm olan ancak sensin." (Bakara: ) "Rabbic'alnî mukîmesselâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düaî. Rabbenağfirlî velivalideyye velilmü'minîne yevme yekûmül-hisab." = "Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle, Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur, Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamıbabamı, bütün insanları bağışla." (Bakara: 40-41) "Ellezî halekanî fehüve yehdîn. Vellezî hüve yüt'imunî ve yeskîn. Veizâ meridtü fehüve yeşfîn. Vellezî yümiytunî sümme yuhyîn. Vellezî et'meu en yağfiralî hatîeti yevmeddîn. Rabbi heblî hükmen ve elhıknî bissâlihîn. Vec'al lî lisane sıdkîn filâhirîn. Vec'alnî min veresetî cennetin naîm. Vağfir liebî innehû kâne mineddâllîn. Velâ tuhzinî yevme yüb'asûn." = "Beni yaratan ve bana yol gösteren O'dur. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek O'dur. Hesap gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni sâlihler zümresine kat. Benden sonra geleceklerin beni hayırla anmalarını nasip eyle. Beni nâim Cennetinin vârislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların diriltileceği gün beni utandırma." (Şuarâ: 78-87) Lût Aleyhisselâm'ın Duaları: "Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya'melûn." = "Ey Rabbim, beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten koru." (Şuarâ: 169) "Rabbinsurnî alel-kavmil müfsidîn." = "Ey Rabbim, fesatçılara karşı bana yardım et." (Ankebût: 30) Yusuf Aleyhesselâm'ın Duaları: "Rabbissicnü ehabbü ileyye mimma yed'ûneni ileyhi ve illâ tasrif anni keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel cahilîn." = "Ey Rabbim, zindan benim için bunların isteklerini yapmaktan daha sevimlidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum." (Yusuf: 33) "Rabbi kad âteyteni minel-mülki ve allemtenî min te'vîlil-ehadisi fâtırassemâvâtı vel-ard ente veliyyi fid-dünya vel-âhireti teveffenî müslimen ve elnıknî bissâlihîn." = "Ey Rabbim, Sen bana hükümranlık verdin, rüyaların tâbirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da âhirette de benim yârim ve yardımcım sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni sâlihler zümresine kat." (Yusuf: 101) Musa Aleyhisselâm'ın Duaları: "Kâle Rabbiş-rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisanî yefkahu kavlî." "Musa dedi ki: Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlasınlar." (Tâhâ: 25) 12

13 "Rabbi innî zalemtü nefsî fağfirlî." = "Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim, beni bağışla." (Kasas: 16) "Rabbi neccinî minel-kavmız-zâlimîn." = "Ey Rabbim, beni şu zâlimler güruhundan kurtar." (Kasas: 21) "Rabbi innî limâ enzelte ileyye hayrın fakîr" = "Ey Rabbim, doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım." (Kasas: 24) "Rabbiğfirlî veliâhî ve edhilna fî rahmetike ve ente erhamürrâhimîn." = "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (A'raf: 151) "Rabbi lev şi'te ehlektehüm min kablü ve iyyaye etühliküna bimâ fealessüfehâu minna in hiye illâ fitnetüke tuzillu biha men teşâu ve tehdî men teşâu ente veliyyüna fağfirlenâ verhamnâ ve ente hayrülgâfirîn. Vektüblena fî hâzihid dünya haseneten ve fil âhîreti inna hüdna ileyke." = "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni da daha önce helâk ederdin. Aramızdaki bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helâk edecek misin? Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim dostumuzsun, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bu dünyada da bize iyilik yaz âhirette de. Çünkü biz sana yöneldik." (A'raf: ) Eyyûb Aleyhisselâm'ın Duası: "Ennî meseniyeddurru ve ente erhamürrahimîn." = "Bana bir dert gelip çattı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (Enbiyâ: 83) Yunus Aleyhisselâm'ın Duası: "Lâilâhe illâ ente süphaneke innî küntü minez-zâlimîn." = "Allah'ım, Senden başka ilâh yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum." (Enbiyâ: 87) Süleyman Aleyhisselâm'ın Duası: "Rabbi evzi'nî en eşküra ni'metekelleti en'amte aleyye ve alâ valideyye ve en a'mele sâlihan terdâhü ve edhılnî birahmetike fî ibâdikes-sâlihîn." = "Ey Rabbim, bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işi yapmamı gönlüme ilham eyle. Rahmetinle beni sâlih kullarının arasına kat." (Neml: 19) Zekeriyyâ Aleyhisselâm'ın Duaları: "Rabbi heblî min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semiud-duaî." = "Ey Rabbim, tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla. Doğrusu sen duayı işitensin." (Al-i İmran:38) "Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn." = "Ey Rabbim, beni yalnız bırakma, Sen vârislerin en hayırlısısın." (Enbiyâ: 89) "İz nâdâ Rabbehu nidâen hafiyyen. Kâle: Rabbi innî vehenel-azmü minnî veştealer-re'sü şey'en velem ekün biduâike Rabbi şakiyya. Ve innî hıftül-mevaliye min verâî ve kânetimraetî âkiran feheblî min ledünke veliyya. Yerisünî veyerisü, min âli Yâkube vec'alhü Rabbi radiyya." = "Zekeriya gizli bir seslenişle Rabbine yalvarmıştı: Ey Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıfladı, baş ihtiyarlık aleviyle tutuştu, saçlarım ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmak sayesinde şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu ben, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Ne olur, tarafından bana, yerime geçecek bir oğul bağışla. O bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap, rızanı kazanmasını sağla." (Meryem: 3-6) İsâ Aleyhisselâm'ın Bir Duası ve Kur'andaki Diğer Dualar: "İn tüazzibhüm feinnehüm ibadüke ve in tağfirlehüm feinneke entel-azîzül-hakîm." = "Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz ki sen izzet ve hikmet sahibisin." (Mâide: 118) "Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba'ner-rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn." = "Ey Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygambere uyduk. Bizi şâhit olanlarla beraber yaz." (Al-i İmran) "Rabbenâ âmennâ fağfirlenâ verhamnâ ve ente hayrür-râhimîn." = "Ey Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun: 109) 13

14 "Rabbenâ innenâ âmennâ fağfirlenâ zünûbenâ vekınâ azâbennar." = "Ey Rabbimiz, biz şüphesiz inandık, günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru." (Al-i İmran:16) "Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrinâ raşedâ." = "Ey Rabbimiz, katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster, bizi başarılı kıl." (Kehf: 10) "Rabbi zıdnî ilmen." = "Ey Rabbim, ilmimi artır." (Tâhâ: 114) "Rabbenâ etmimlenâ nûranâ vağfirlenâ inneke alâ külli şey'in kadîr." = "Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin." (Tahrim: 8) "Rabbenâ efriğ aleynâ sabran veteeffenâ müslimin." = "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak canımızı al." (A'raf: 126) "Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel-masîr. Rabbenâ lâ tec'alnâ fitneten lillezine keferû vağfirlenâ rabbenâ inneke entel-azîzül-hakîm." = "Rabbimiz; sana güvendik, sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz bizi inkâr edenlerle imtihan etme, bizi bağışla, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin." (Mümtehine: 4-5) "Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennar." = "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azâbından koru." (Bakara: 201) "Rabbenasrif annâ azâbe cehenneme inne azâbeha kâne ğârâmâ. İnnehâ sâet müstekarran ve mükâmâ." = "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azâbını uzaklaştır. Doğrusu onun azâbı sürekli ve acıdır. Orası ne kötü bir yer, ne kötü bir duraktır." (Furkan: 65-66) "Ve kûl: Rabbi edhılnî müdhale sıdkîn ve ahricnî sıdkîn vec'al lî min ledünke sültanen nasîrâ." = "Şöyle niyaz et: Ey Rabbim, beni koyacağın yere sıdk ile hoşnutlukla koy, çıkaracağın yerden de sıdk ile hoşnutlukla çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver." (İsrâ: 80) "Rabbenâğfirlenâ zünûbenâ ve israfenâ fi emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel-kavmilkâfirîn." = "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki şaşkınlığımızı bağışla. Sebatımızı artır, ayaklarımızı kaydırma, kâfirlere karşı bize yardım et." (Al-i İmran: 147) "Rabbi evzı'nî en eşküra ni'metekelletî en'amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a'mele sâlihan terdâhu ve aslih lî fî zürriyeti innî tübtü ileyke ve innî minel-müslimîn." = "Ey Rabbim, bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın yararlı işler yapmaya beni sevk eyle. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana yöneldim ve ben kendini sana verenlerdenim." (Ahkâf: 15) "Süphaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül-hakîm." = "Ey Rabbimiz, Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemâl sıfatları ile tavsif ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Alîm ve Hakîm olan ancak sensin." (Bakara: 32) "Rabbenâ heblenâ min ezvacina ve zürriyâtina kurrete a'yünin vec'alnâ lil-müttakîne imâmâ." = "Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzün aydınlığı olacak insanlar lütfeyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl." (Furkan: 74) "Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev ahta'nâ Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezine min kablinâ Rabbenâ velâ tühammilnâ mâlâ tâkate lenâ bihi va'fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kâfirin." = "Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et." (Bakara: 286) "Rabbenâ lâ tec'alnâ fitneten lil-kavmiz-zâlimin. Ve neccinâ birahmetike minel-kavmil-kâfirîn." = "Ey Rabbimiz, bizi zâlimler güruhu ile sınama ve bizi kâfirler güruhundan kurtar." (Yunus: 85-86) "Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheblenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Rabbenâ inneke câmiun-nâsi liyevmin lâ raybe fîhi innallâhe lâ yuhlifül-mîâd." = "Ey Rabbimiz, bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırıp döndürme. Bize kendi nezdinden bir rahmet ver. Şüphesiz ki bağışı en çok olan sensin. Ey Rabbimiz, geleceği şüphe götürmeyen bir günde sen insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah sözünden dönmez." (Al-i İmran: 8-9) "Rabbenağfirlenâ veliihvaninellezine sebekûnâ bil-imanî velâ tec'al fî kulübinâ ğıllen lillezine âmenû Rabbenâ inneke raufûr-rahîm." = "Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din 14

15 kardelerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin." (Haşr: 10) "Ellezîne yezkürûnallahe kıyamen ve kuûden ve alâ cünubihim ve yetefekkerûne fî halkis-semavâti vel-ard: Rabbenâ ma halâkte hâzâ bâtılen süphaneke ve kına azabennar. Rabbenâ inneke men tüdhılinnâre fekat ahzeytehu vemâ lizzalimine min ensâr. Rabbenâ innenâ semi'nâ münâdiyen yünâdî lil-îmanî en âminu birabbiküm feâmennâ, Rabbenâ fağfirlenâ zünûbenâ vekeffir annâ seyyiâtinâ veteveffenâ meal ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ mâ veadtenâ alâ rusulike velâ tuhzina yevmel-kıyameti inneke lâ tuhliful-miâd." = "Onlar ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde dünüşürler -ve şöyle dua ederler- : Ey Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi ateş azâbından koru. Ey Rabbimiz, Sen kimi ateşe koyarsan onu rezil etmiş, rüsva etmiş olursun. Zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, doğrusu biz 'Rabbinize inanın' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen imân ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme, rüsva etme. Şüphesiz ki Sen vaadinden caymazsın." (Al-i İmran: ) "Rabbenâ vesi'te külle şey'in rahmeten ve ilmen fağfir lillezine tâbû vettebeû sebîleke vekıhim azâbel-cahîm. Rabbena ve edhilhüm cennâtî adnin elletî veattehüm vemen saleha min âbâihim ve ezvacihim ve zürriyyâtihim inneke entel-azîzül-hakîm. Vekıhimüsseyyiati vemen takis-seyyiâti yevmeizin fekad rahimtehu vezâlike hüvel-fevzül-azîm." = "Ey Rabbimiz, Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azâbından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olan kimseleri de kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz Azîz ve Hakîm olan sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu, en büyük kurtuluştur." (Mümin: 7-8-9) "Kûlil-hamdülillâhi veselâmün alâ ibadihillezinestefa." = "De ki: Hamdolsun Allah'a, selâm olsun O'nun seçtiği kullarına." (Neml: 59) Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri hepimizin her iki cihan saadeti için yapmış olduğumuz dualarımızı dergâhı izzetinde kabul buyursun, mübarek eylesin. Âmin. (7 MAYIS 2008, Çarşamba sohbetinin metnidir. M. Turan) KAYNAKLAR: İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı. Ömer Öngü, Duâlar, Hakikat Neşriyat, üçüncü baskı. Yeni Rehber Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi yayını. Saadet-i Ebediye Tam İlmihal. İmam Gazalî, Kimyayı Saadet. Semine ve Senai Demirci, Dua Âyetleri, Furkan Yayıncılık. EKLER: İki örnek dua. 15

16 DUA Yaratan Yüce Rabbimiz sana Hamd-u Senalar olsun. Allahümme salli âlâ seyidina Muhammedin ve âlâ âli Seyidina Muhammed ve Sellim. Bismillahirrahmanirrahim: ALLAHIM, lutfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim; bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lutfet Ya Rabbi. Kusurları gören değil, kusurları örtenlerden; teselli arayanlar değil, teselli edenlerden; anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden; yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et. Yağmur gibi hiçbir şey ayırt etmeyip aktığı her yere canlılık bahşedenlerden, güneş gibi hiçbir şey ayırt etmeyip ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan, toprak gibi her şey üstüne bastığı halde hiçbir şeyini esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden ve gece gibi bütün ayıpları örtenlerden olmayı bize lutfet. Alan değil veren ellerin, affedici olduğu için affedilenlerin, Hak ile doğan Hak ile yaşayan ve Hak ile ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bizlere nasip eyle. AMİN. ALLAH'IM, Hz. Muhammed (SAV) ve onun hânedan ve yârânına olan selamın, yarattıkların sayısınca, hoşnutluğun nispetinde, arşın ağırlığınca, kelimelerin mürekkebi miktarınca olsun. ALLAH'IM, bizleri sana tevekkül edip gönül bağlayanlardan eyle. Bizler fakir kullarız, sen bizi zengin kıl. Bizler zayıflarız, sen bizi kuvvetlendir. Bizler günahkârız, sen bizi bağışla. Bizi razı olduğun din üzerinde sabit kıl. ALLAH'IM, dünyada ibadet etme imkânını, günahlardan kaçma şuurunu, ahirette ise Cennetini, Cemalini görmeyi ve azabından selamette kalmayı diliyorum. Ey, her garibin sahibi, ey her yalnızın gönüldeşi, benim hem dünyada hem ahirette dert ortağım sensin. Canımı müslüman olduğum halde al, ıslah eyle. Dert ve şikâyetlerin son durağı, isteklerin gayesi de sensin. Sen şu isteklinin gözyaşına merhamet et. Rabbim sen yegâne sahip iken ben kime sığınayım. ALLAH'IM razı olduğun şeyleri bize yapmayı nasip et. Sana olan ibadetlerimiz ile bizleri diri eyle. Rabbim duamı reddetme, beni kendi güç ve kuvvetime terk etme, acizliğime mer-hamet et. Fakirlik ve perişanlığıma acı, bize layık olduğumuz şekilde muamele etme. Yüzümüzü senden başkasına secde etmekten koruduğun gibi, ellerimizi de senden başkasına açmaktan koru. ALLAH'IM, Salat ve Selam (Es-selamu Aleyke eyyü en Nebiyyü) Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ve onun âl ve ashabına olsun. Öyle bir salat ki bizi her türlü korku, bela ve benzeri şeylerden korusun, kurtarsın. Bizi bütün ayıp ve kusurlardan, günah ve isyanlardan temizlesin ve bütün günahlarımızın affedilmesine sebep olsun. AMİN. ALLAH'IM, azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. ALLAH'ım, Doğu ile Batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi beni de günahlardan uzak tut. AMİN. ALLAH'ım, sonunda küfür olmayan iman ve yakîn, dünya ve ahirette şerefini kazandıracak bir rahmet ihsan et. ALLAH'IM, bize bizimle günahlarımız arasında engel meydana getiren bir korku, Cennete ulaştıracak bir itaat, dünya musibetlerini kolaylaştıracak bir inanç ver. ALLAH'ım, hayatımı her türlü hayrın artmasına, ölümümü her türlü kötülükten kurtuluşa vesile kıl. 16

17 ALLAH'ım, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. ALLAH'ım, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaştıranlardan eyle. Erzele (boşa geçen) ömürden, cimrilikten, fakirlikten sana sığınırım. Sana ibadet etmede, sana şükretmede, seni zikretmede bizlere yardımcı ol. ALLAH'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Ey evvellerin evveli, Ey ahirlerin ahiri, Ey sağlam kuvvet ve güç sahibi. Ey yardım talep edenlerin RAHMANI, Ey merhametlilerin merhametlisi, Ey semaların ve göklerin benzersiz mucidi, Ey CELAL VE İKRAM SAHİBİ, BENİ ATEŞTEN KORU. Ey AZİZ, Ey KERİM, RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IM, BENİ ŞEDİT AZAPTAN KURTAR. ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYİDİNA MUHAMMED VE SELLİM. DUALARIMIZIN KABULÜ İÇİN FATİHA. AMİN. BİZLERE BEYAN OLUNAN DUALAR BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK MALIDIR. BİZLERİ DE HAYIRLI DUANIZDA UNUTMAYINIZ. HACI AHMET KAYHAN DEDENİZ ANKARA, 1991 DUA Euzübillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemîn, vel âkibetilil müttakin. Vesselâti vesselâm alâ seyyidina Mühemmedin ve alâ al-ihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi alel iman, elhamdülillahi alel İslâm, elhamdülillahi alel ihsan, Elhamdülillahillezi cealena min ümmet-i Muhammed'in aleyhisselâtı vesselâm ecmain. Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Resulallah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Habîballah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Hayra Halkıllah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Nûre Arşillah, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Rahmeten lil'âlemîn, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Hâtemennebiyyîn, Esselât-ı vesselâmü aleyke ya Seyyiden evvelil vel Ahirin... Ey her türlü kuvvetlerin, kudretlerin sahibi olan Ulu Allah'ım. Ey her türlü noksan sıfatlardan münezzeh, ey her türlü kâmil ve güzel sıfatlara sahip Güzel Allah'ım! Birsin, eşin emsalin yoktur, şerikin yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değilsin, her şeyden müstağnisin. Doğmadın, doğrulmadın Ya Rabb. Biz yalnız Sana taparız, yalnız Sana kulluk ederiz. Yalnız senden istianede bulunuruz. Senin her şeye gücün, kudretin yeter. Verdiğin nimetlere, devletlere hadsiz hesapsız şükürler olsun Eş-ŞÜKÜR Rabbımız. Olmayan kullarına, muhtaç kullarına da lütfeyle, ihsan eyle. Bizleri de gördüğümüzden ayırma, bugünlerimizi aratma Er-Rezzak Rabbımız. Ey Erhamerrahimîn, Ya Ekremelekremîn, Ya Afüvvü! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, Rahim'sin, Kerim'sin Allah'ım cemaatimizdeki bütün kardeşlerimizi affeyle. Kabir azâbı, ateş azâbı gösterme Ey Rabbimiz. Cennetinle, Cemalin ile müşerref eyle, Cennetinden, Cemalinden ayırma Allah'ım. Cümle Muhammed ümmetiyle birlikte bizleri imanı kâmil olan, sâlih amel işleyen, hakkı hukuku tavsiye eden, sabır tavsiye eden, olaylar karşısında sabır ve metanet gösteren kullarından eyle. Peygamberimizin şefaatlerine nail eyle Allah'ım. 17

18 Kıldığımız namazların bile bazen engel olamadığı ve her işte, her yerde, her zaman "ben, ben, ben" dedirten nefsimizi terbiye edip hâkim olabilmemizi; Celalinle, Yüceliğin karşısında hiçliğimizi anlayıp Muhammedî tevazuya kavuşmamızı; Azamet-i İlâhinle lütfedip kalplerimizi Cemalinle, hayatımızı Hikmetinle, hatalarımızı Rahmetinle, Mahşerde Muhammed'inle şereflendir bizleri ki sana lâyık olabilelim Allah'ım. Kalplerimizi iman nûruyla, Kur'an nûruyla, İslâm nûruyla doldur. Sapık düşüncelere saptırma Rabbımız. Dinimize, milletimize, analarımıza babalarımıza, vatanımıza sadık ve faydalı bir evlât olarak yetişmemizi nasip ve müyesser eyle ya Rabbımız! Cümle Muhammed ümmetiyle birlikte bizlerin de kalplerimizdeki Allah korkusunu, Allah sevgisini ve peygamber sevgisini gittikçe gelişen, büyüyen, kökleşen ve bilinçlenen bir şekilde bir arada bulunduran ve her an diliyle ve kalbiyle Allah'ı zikreden ve peygamberine salavat getiren ve Onlara teslim olan sevgili kullarının arasına bizleri de ilhak eyle Allah'ım. Cümle Muhammed ümmetiyle beraber bizlere de helalinden, hazinenden bol rızık, bol kazanç ihsan buyur Allah'ım. Lütuf ve ihsan buyurduğun ve lütuf ve ihsan buyuracağın bol rızık ve bol kazançlarımızı gene senin rızanı kazanacak şekilde, senin mübarek rızanı tahsil edebilecek şekilde harcamamızı nasip ve müyesser eyle Er-Rezzak Rabbımız. Allah'ım!.. Vatanımıza, milletimize, dinimize, imanımıza içeriden ve dışarıdan yönelmiş iç ve dış düşmanları ıslah eyle. Islah olmayanları Celâl ve Kahhar esma-ı şerifinle kahreyle. Ordularımızı ve bütün İslâm ordularını karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde mensur ve muzaffer eyle. Din ve devlet adamlarımızı vatanımızın, milletimizin ve dinimizin hayrına olan bütün işlerinde muvaffak olmalarını nasip ve müyesser eyle... Vatanımızı, milletimizi ve dünyadaki bütün insanların vatanlarını ve milletlerini arzî ve semavî, görünür görünmez her türlü kaza, belâ ve afetten, bilhassa zelzeleden, sel felâketinden, tufandan, yangından muhafaza eyle El-KAADİR Rabbımız. Faydasız ilimden, kabule şayan olmayan ibadetten, sana ulaşmayan duadan, içinde Allah korkusunun bulunmadığı kalpten, şeytanın şerrinden, doymak bilmeyen nefsimizin esiri olmaktan, fakirlikten, tembellikten, hasislikten, cimrilikten, elden ayaktan kesilmiş, aklını fikrini yitirmiş ihtiyarlıktan, erzele ömürden ve erzele ölümden sana sığınırız Allah'ım. Sen bizi hıfzeyle... İbadetlerimizi ve dualarımızı böyle noksanlıklarıyla dergâh-ı ilâhînde kabul buyur. Bizi kapından meyus ve çaresiz bir şekilde geri çevirme Ulu Allah'ım... "Re'sül hikmeti mehafetullah" Hadis-i Şerifi ile biliyoruz ki her türlü iyi, güzel ve hikmetli işin başı Allah korkusudur. O halde kalplerimizdeki Allah korkusunu gittikçe artır ve bizleri daima iyi işler işlemeye, hikmetli işler işlemeye sevkeyle Allah'ım. Şeytanın esiri, nefsimizin zebûnu eyleme. Sen bize; ailemize, vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine ve bütün insanlığa faydalı olacak bir ilim ihsan eyle Allah'ım. "Allahümme rabbi zidni ilmen" âyeti kerimen uyarınca bize ilim, bize fehim ve bize hafıza gücü ihsan eyle El-Alîm Rabbımız. Allahümme nevvir gulubena, Allanümmeşrah südurena, Allahümme yessır umurena, Allanümme mestur uyubena. Allahümme ecirni mine'n nâr (3 defa söylenecek) ve edhılna Cennete maal ebrar Ya Kerimi, Ya Settar, Ya Rahîmi, Ya Gaffar. Allahümmağfir li-ümmeti Muhammed, Allahümmansur ümmete Muhammed, Allahümmerham ümmete Muhammed, Allahümmafhaz ümmete Muhammed, Allahümme ferric an ümmeti Muhammed, Allahümme tecavez an ümmeti Muhammed. Cümle Muhammed ümmetinin dertlilerine devâ, hastalarına şifâ, borçlularına edâ ihsan eyle, nâmûrad olanları bermûrad eyle, cümle Muhammed ümmetinin yolcularını kazasız, belâsız menzillerine ulaşmak nasip ve müyesser eyle Allah'ım. 18

19 Allah'ım; bildiğimiz bilmediğimiz, farkına vardığımız farkına varmadığımız bütün âlemleri ve bu âlemlerdeki bütün varlıkları, özellikle insanı, eşref-i mahlûkat olarak Sen yarattın. Eşref-i mahlûkat olarak ve "Festakîm kema ümirte" âyeti kerimen uyarınca ve mükerrem insan olarak dosdoğru bir hayat yaşamamızı nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Eşref-i mahlûkat olarak ve kelime-i şehadet ki buyrun: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü", kelime-i tevhid ki buyrun: "Lâ ilâhe illallah Muhammedin resulullah" diyerek çenemizi kapamamızı ve ruhumuzu sana teslim etmemizi nasip ve müyesser eyle Rabbımız. Sonra da gene eşref-i mahlûkat olarak ve ahsen-i takvim üzere haşrolup huzuruna gelmemizi, Cennetine girip devamlı olarak Cemalini görmemizi lütuf ve ihsan buyur Allah'ım. Ya SELÂM! Sevgi dolu kalplerimiz bütün kâinata sevgi yaysın. Sevgili kalplerden yayılan sevgiler bütün kâinatı sevgi ile donatsın. Herkes sevgi görsün, sevgi düşünsün, sevgi duysun, sevgiyle oturup sevgiyle kalksın. Sevgi dilesin, sevgi dilensin, sevgi alsın, sevgi versin, sevgi bulsun, sevgi bulundursun... Sevgililer sevgilisi güzel Rabbımız; hepimizi, sevgisine sevgiyle cevap veren, sevgi diyarına sevgisinin boyutlarını görmeye, tatmaya, yaşamaya davet edeceği, kalbi sevgi, ruhu sevgi, bakışı sevgi, düşünüşü sevgi, niyeti sevgi, yaptıkları sevgi, söyledikleri sevgi, sevgi timsali insanlardan eylesin. Sevgisini hissetmemizi nasip eylesin. Kalp ve ruhlarımızı sevgiyle doyursun. Sevgili kalplerinizin sevgili sahibine emanet olunuz, selâmet bulunuz vesselâm. Âmin, âmin, âmin bi hürmeti Tâ-hâ ve Yâ-sin. MEHMET TURAN HER MÜSLÜMANIN ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKEN KONULAR MÜKELLEF: Akıllı olup ergenlik çağına girmiş, Allahü Teâlânın emir ve yasaklarından sorumlu olan müslüman erkek ve kadındır. EF'AL-İ MÜKELLEFİN: Dinimizin emir ve yasaklarından sorumlu olan kimselerin yerine getirecekleri işler ve amellerdir. Ef'al'i mükellefin sekiz adettir. FARZ, VACİP, SÜNNET, MÜSTEHAP, MÜBAH, HARAM, MEKRUH ve MÜFSİD. 1. Farz: Allahu Teâlânın, yapılmasını açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylerdir. Farzı inkâr eden dinden çıkar. Farz iki çeşittir. Farz-ı ayn: Her müslümanın bizzat kendisinin yapması lâzım olan şeylerdir. Beş vakit namaz kılmak, ramazan ayında oruç tutmak farz-ı ayndır. Farz-ı kifaye: Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapması ile, diğer müslümanların sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Cenaze namazı kılmak bir farz-ı kifayedir. 2. Vacip: Yapılması farz gibi kesin olup, Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık olmayan emirlerdir. Bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi. 3. Sünnet: Peygamber efendimizin yapılmasını övdüğü veya devam üzere yaptığı veyahut yapılırken görüp de engel olmadığı şeylerdir. Sünneti beğenmemek dinden çıkmaya sebep olur. Üç türlü sünnet vardır: 19

20 Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin devamlı yaptığı, pek az terk ettiği ibadetlerdir. Ezan okumak, kamet getirmek, misvak kullanmak, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri hariç diğer namazların sünnetleri gibi. Sünnet-i gayri müekkede: Peygamber efendimizin ara sıra yaptığı şeylerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi. Sünnet-i zevait: Peygamber Efendimizin âdet olarak yani Arabistan halkının âdet olarak yaptıkları şeyleri yapmasıdır. Etek giymesi, sakal bırakması gibi. Bunları yapmamak günah olmaz. Sırf Peygamber Efendimize uymak ve onu taklit etmek niyetiyle yapılırsa sevap olur. 4. Müstehap: Peygamber Efendimizin ara sıra yaptığı ve sevdiği, beğendiği işlerdir. Güzel giyinmek, koku sürünmek müstehaptır. 5. Haram: Allahu Teâlânın, Kur'an-ı Kerim'de açıkça "yapmayınız" diye yasak ettiği şeylerdir. Harama "helal" diyen kâfir olur. Sarhoşluk veren her türlü içki içmek, domuz eti yemek, hırsızlık etmek gibi. 6. Mekruh: Allahu Teâlânın ve Peygamber Efendimizin beğenmediği ve ibadetin sevabını gideren şeylere denir. Mekruh iki çeşittir: Tahrîmen mekruh: Harama yakın olan mekruhlardır. Güneş doğarken, batarken namaz kılmak gibi. Namazın vaciplerinden birini yapmamak gibi. Tenzihen mekruh: Helale yakın olan işlerdir. Yapılmaması yapılmasından iyi olan işlerdir. Namazın sünnetlerinden birini yapmamak gibi. 7. Müfsid: Meşrû olan bir işi veya başlanmış bir ibadet bozan şeylerdir. Namazda gülmek namazı bozar, oruçlu iken bir şey yemek orucu bozar. ALLAH (Celle Celâl-i Hû...) 20

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir.

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla iyi ye (hayra, takvâya, Allah ın rızasına) erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Rükü, "Sübhane Rabbiyel Azim"

Rükü, Sübhane Rabbiyel Azim 1.Rekat Sebe 1. Hamd, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah`adır. Ölüm ötesi âlemde de hamd yalnız O`nadır. Hakîm`dir O, Habîr`dir. 2. Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Yüce Allah tan korkmak her insanın görevidir. Allah ın korkusu kendisini birçok hayra varis kılacaktır. Aslolan şudur ki, hayırlı insan Yüce Allah ın söylediğine göre

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI

DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI Kur ân da hem isim zikredilerek, hem de isim zikredilmeden peygamberlerin yaptığı dua örneklerine yer verilmiştir. İsim zikredilmeden peygamberlerin

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

"Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır?" (3)

Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır? (3) Ölüm Her canlı ölümü tadacaktır "Her canlı ölümü tadacaktır. " (1) Her nefis canlı ölümü tadacaktır. Yani herkes ölecektir. Bundan bazı kimseler ruhun ebedî olduğu mânâsını anlamışlardır. Çünkü tatmak,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah ım

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah ım ه Ek-3 BAYRAM DUASI 1 اع وذ ب اهلل م ن الش ي ط ان الر ج يم ب س م هللا الر ح م ن الر ح يم أ ل ح م د ل ل ر ب ال ع ال م ين و ال ع اق ب ة ل ل م ت ق ين و ل ع د و ان إ ل ع ل ي الظ ال م ين و الص ه لة و الس ه

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE NAMAZ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE NAMAZ İBADETLERİN EN BÜYÜĞÜ; NAMAZ (Resûlüm!) Kitab dan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru/gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan/utanmazlıktan ve kötü sayılan şey(ler)den alıkoyar. Allah

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

EMEL VE EMEK(AMEL) ARASINDA

EMEL VE EMEK(AMEL) ARASINDA EMEL VE EMEK(AMEL) ARASINDA Hayat umutlarla doludur. Hayat ile umutsuzluk bir arada bulunmaz. Akıllı bir kimse her sorun için bir çare bulur veya en azından çözmeye çalışır. Ahmak bir kimse ise her çarede

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

AKL-I SELİM SAHİPLERİNİN DUASI

AKL-I SELİM SAHİPLERİNİN DUASI AKL-I SELİM SAHİPLERİNİN DUASI (İşte) o (akl-ı selîm sahibi) kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler (ve derler

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

sizin yıldızınız kim?

sizin yıldızınız kim? Sunuş Bir okulu, en iyi, öğrencileri tanıtır. Ağacı da, meyveleri Dolayısıyla, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamı, sahabilerine bakarak da tanımak mümkündür. Ashâb-ı Kirâm, hem bir topluluk, hem de

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı