Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department. ezgi.deveci@isikun.edu.tr"

Transkript

1 Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department 1. Name : Ezgi DEVECİ 2. Birth date : , İstanbul 3. Academic title : Research Assistant 4. Education : PhD Student DATES DEGREE UNIVERSITY DEPARTMENT BSc İstanbul University Psychology (Minor Program) BSc İstanbul University International Relations MSc İstanbul University Health Psychology PhD İstanbul University Health Psychology (Erasmus Program) PhD West University (Högskolan Väst) - Sweden Department of Social and Behavioural Studies 5. Academic Titles YEAR TİTLE UNIVERSITY DEPARTMENT 2012 Res. Assist. Işık University Psychology 6. Publications 6.1. Journal Publications (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Deveci, E., Yücel, B., Sertel-Berk, H.O., Barbaros, U., Türker, F. (2014). A Critical Question for Bariatric Surgery Candidates: Why Do You Think You Need Surgery and Are You Ready for Change? Conference: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and- Metabolic-Disorders (IFSO) Location: Montreal, CANADA Date: AUG OBESITY SURGERY Volume: 24 Issue: 8 Pages: Meeting Abstract: O.004 (SCI) Deveci, E., Yücel, B., Sertel-Berk, H.O., Barbaros, U., Türker, F. (2014). A Health Status and Quality Of Life Assessments Among Morbid and Super Morbid Obese Patients Seeking Bariatric Surgery. Conference: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and- Metabolic-Disorders (IFSO) Location: Montreal, CANADA Date: AUG OBESITY SURGERY

2 Volume: 24 Issue: 8 Pages: Meeting Abstract: P.006 (SCI) Deveci, E., Tekeş, B. (2014). Weight as a Predictor of Perceived Discrimination. Conference: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO) Location: Montreal, CANADA Date: AUG OBESITY SURGERY Volume: 24 Issue: 8 Pages: Meeting Abstract: P.007 (SCI) Deveci, E., Yücel, B., Sertel-Berk, Ö. (2013). Abstracts of 2013 IFSO-APC Meeting (A Descriptive Study on the Psychosocial Characteristics of Morbid Obese-Bariatric Surgery Candidates in Comparison with a Non-Morbid Obese Group). Obesity Surgery, 23, (6), 1146 (SCI) Yücel, B., Aslantas Ertekin, B., Oglagu, Z., Sertel Berk, Ö., Deveci, E., Kahraman, F., et al. (2011). Socio-demographic and Clinical Characteristics of Eating Disorder Patients in a University Hospital in Istanbul. Eating Weight Disorders Journal, 16 (4), (SCI) 6.2. International Conference Papers (Proceedings) Yucel, B., Sertel-Berk, O., Deveci, E. (2015). Psychiatric Diagnoses and Clinical Features in a Group of Turkish Bariatric Surgery Candidates: Are There Any Differences Between Men and Women? Proceedings of the International Conference On Eating Disorders (ICED 2015), (Poster: T14), April 23-25, Boston, Massachusetts USA Deveci, E., Yücel, B., Sertel-Berk, Ö. (2014). Depression Predicts Body Dissatisfaction among Bariatric Surgery Candidates. Proceedings of the 28th International Congress of Applied Psychology (oral), July 8-13, Paris, France Yücel, B., Aslantas Ertekin, B., Cagatay, Z., Deveci, E., Ersoy, M., Kahraman, F., et al. (2010). Socio-demographic and Clinical Features of Turkish Eating Disorder Patients Applied to a Psychiatry Clinic at a University Hospital. Proceedings of the AED International Conference on Eating Disorders, (Poster) June 10-12, 2010, Salzburg, Austria Cesur, S., Altınal, B.E., Aygül, Z., Deveci, E., Kahraman, F., Turgut, İ., et al. (2009). Moral Conflict Understanding of a Sample From Turkey. Proceedings of the 35th. Conference of Association Moral Education (poster), July 2-4, 2009, Utrecht University, Holland Deveci, E., Kahraman, F. and Turgut, İ. (2009). The Change in The Frequency and Variety of Verbs Defining the Cognitive Processes in terms of Age. Proceedings of the 23rd European Federation of Psychology Students Association Congress (poster), April 26 - May 3, 2009, Altleiningen, Germany National Journal Publications Cesur, S., Kahraman, F., Turgut, İ., Deveci, E., Altınal, B.E., Aygül, Z., et al. (2010). Yaşanan Ahlaki Çatışma Örnekleri Üzerinden Türkiye de Gündelik Ahlak Anlayışı [Daily Morality Understanding Based On Lived Moral Conflicts In Turkey]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Science), 33 (9), National Conference Papers (Proceedings) Deveci, E., Sertel Berk, H.O., Yücel, B. (2014). Obezite Cerrahisi Adaylarında Yeme Bozukluğu Semptomları, Benlik Saygısı ve Depresyon Arasındaki İlişki [Relationship Between Eating Disorder Symptoms, Self-Esteem and Depression among Bariatric Surgery Candidates]. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi nde sunulmuş sözlü bildiri [Proceedings of 18th National Psychology Congress], [oral], April 9-12, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi [Bursa Merinos Atatürk Convention Center], Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi [Uludag University- Department of Psychology and the Turkish Psychological Association - Bursa Branch] Deveci, E., Sertel Berk, H.O. & Ergüney, E. (2012). Obezite Değişim Evreleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Obesity Stages of Change Questionnaire: Reliabilty and Validity]. 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (poster), [Proceedings of 15th National Public Health Congress] October 2-6, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi [Uludağ University[ Tıp Fakültesi-Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı [Department of Public Health].

3 Ergüney, F.E., Deveci, E., Aktaş, A., Asaroğlu, A., Duruk, B. & Ömerbaşoğlu, S. (2011). Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Bireylerde Psikopatolojik Semptomların Değerlendirilmesi [Evaluation of Psychopathological Symptoms in Individuals with Spinal Cord Injury]. V. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi (poster), [Proceedings of 5th Postgraduate Psychology Students Congress], September 14-18, 2011, Doğuş Üniversitesi (Doğuş University), İstanbul Altınal, B.E., Aygül, Z., Cesur, S., Deveci, E., Kahraman, F., Turgut, İ., et. al. (2009). Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Çatışma Deneyimleri [Moral Conflict Experiences of University Students]. XIV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, [Proceedings of 12th National Psychology Students Congress, July 21-24, 2009, İstanbul Üniversitesi (İstanbul University), İstanbul Ongur, S., Deveci, E., Aktaş, N., Ürkmez, S., Işıtan, İ. & Ersoy, M. (2007). Ergenlikten Yaşlılığa Gelişimsel Süreçler [ Developmental Processes from adolescence to old ages]. XII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi [Proceedings of 12th National Psychology Students Congress], July 5-8, 2007, Near East University, Lefkosia-Turkish Republic of Northern Cyprus Deveci, E., Kahraman, F., Kaya, C. & Turgut, İ. (2007). Üniversitede Okuyan Erkek Öğrencilerin Kendi Cinslerine ve Karşı Cinse Karşı Algılarının Olumluluk Düzeylerinin İncelenmesi [The examination of the affirmation level of male university students' perception of male gender and female gender]. XII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (poster) [Proceedings of 12th National Psychology Students Congress]. July 5-8, 2007, Near East University, Lefkosia-Turkish Republic of Northern Cyprus Akhunlar, N.M., Çelenk, S. & Deveci, E. (2006). Ergenlerde Akran Zorbalığı [Adolescent Bullying]. XI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi [Proceedings of 10th National Psychology Students Congress], July 5-8, 2006, Ege Üniversitesi (Ege University), İzmir. 6.5 Invented Talks (National) Sertel Berk, H.Ö., Deveci, E., Yücel, B. ve Bayraktar, F. (2013, 15 November). Multidisipliner Açıdan Obezite: Kuram, Değerlendirme ve Tedaviler konulu panel içinde Obezitede Motivasyonel Değerlendirme başlıklı konuşma [Speech titled: Motivational Assessment in Obesity in the Panel Multidisciplinary Approach to Obesity: Theory, Assessment and Treatment ] November 2013, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 3. Ulusal Kongresi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye [Cognitive and Behavioral Therapy Association, 3rd National Congress, Harbiye Military Museum and Cultural Center, Istanbul, Turkey Yücel, B., Deveci, E. ve Bayraktar, F. (2013, September), Yeme Bozukluğu ve Obezite de Farklı Tedavi ve Yaklaşımları konulu çalışma grubu içinde Bariatrik Cerrahi (Obezite Cerrahisi) Öncesi Psikiyatrik Değerlendirme: Hasta Seçiminin Özellikleri ve Vaka Örnekleri başlıklı sunum [ Treatment in the Eating Disorders and Obesity and Different Approaches, Workshop title: Psychiatric Evaluation in the Pre-Bariatric Surgery among Bariatric Surgery Candidates: Characteristics of Patient Selection and Case Examples]. September 24 28, 2013, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi [49th National Psychiatric Congress], Kaya Termal Otel, İzmir Yücel, B., Deveci, E. ve Bayraktar, F. (2013, 11 April). Yeme Bozukluğu ve Obezite'de Farklı Bakışlar, Uygulamalar konulu çalışma grubu içinde Bariatrik cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirme: Hasta Seçiminin Özellikleri başlıklı sunum [Different Perspectives and Practises on Eating Disorders and Obesity, Workshop title: Psychiatric evaluation before bariatric surgery: Patient Selection Characteristics]. TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu [TPD 17th Annual Meeting and Clinical Education Symposium], April 10 13, Dedeman Otel, Antalya, Turkey Deveci, E. (2013, 28 March). Sağlık Psikolojisine Giriş konulu seminer [Seminar: Introduction to Health Psychology]. Işık Üniveristesi [Işık University], Psikoloji Bölümü [Department of Psychology], İstanbul, Turkey Deveci E. (2012, May). Obezite, Obeziteye Neden Olan Faktörler, Obezitenin Tedavi Yöntemleri ve Obeziteyi Önleyici Öneriler [Obesity, Factors Leading to Obesity, Obesity Treatment, Recommendations for prevention of obesity]. Koruma ve Güvenlik Görevlilerine Sağlık Bilgilendirme Seminerleri [Health information Seminars of Protection and Security Officers]. Ümraniye T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu [Ümraniye T Type Jail and Execution Institute]. May 23, İstanbul, Turkey Yücel, B., Deveci, E. & Ergüney, F.E. (2012, May). Yeme Bozuklukları: Multidisipliner Ve Entegratif

4 Tedaviler-Tedavi Yöntemleri ve Bilişsel Davranışçı Terapiler-Grup Terapileri [Eating Disorders: Integrated Multidisciplinary Treatment- Treatment Methods and Cognitive Behavioral Therapy-Group Therapy in Obesity]. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri, 2.Adım: Tedavi [İstanbul University Psychology Days, 2nd Step: Treatment]. May 3, İstanbul, Turkey Deveci, E. (2012, April). Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları [Behavioral Problems in Children]. Mimar Sinan Özel Okulları (Mimar Sinan Private Schools). Veli Bilgilendirme Semineri Gelecek Anaokulları tarafından düzenlenmiştir [The Seminar for Briefing Parents: organized by the Gelecek Kindergarten]. April 15, İstanbul, Turkey. 7.Projects 7.1. Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk ve Arş. Gör. Gökçe Başbuğ tarafından yürütülen İş Stresi Ölçeği Geliştirme Projesi nin veri toplama ve veri girişi aşamalarına katılım ( ) [Participation of Collecting Data & Data Entry for The Project of Developing Questionnaire for Work Stres conducted by Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk ve Arş. Gör. Gökçe Başbuğ] Deveci, E. ( ). Bakırköy de Gönüllü Değişim Projesi (Kronik Ruh Sağlığı Hastalıklarını Ziyaret Etme) Katılımcısı [Bakırköy Voluntary Change Project Participant (Visiting Chronic Disease Mental Health Patient)]. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi [Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Day Hospital and Rehabilitation Center]. October 2006-May Awards and Honors 8.1. Poster Sunum 2.lik Ödülü [Poster Presentation Awards (2nd)]. Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Bireylerde Psikopatolojik Semptomların Değerlendirilmesi [Evaluation of Psychopathological Symptoms in Individuals with Spinal Cord Injury]. V. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi (poster), [Proceedings of 5th Postgraduate Psychology Students Congress], September 14-18, 2011, Doğuş Üniversitesi (Doğuş University), İstanbul 8.2. Bu Benim Eserim Proje Yarışması Başarı Ödülü [This is My Work Project Competition Achievement Award]. (2004). İstanbul Şifahaneleri Katalogu [The Old Hospital in Istanbul Catalogue]. Proje yarışması Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir [Project competition organized by the Ministry of Education, Department of Educational Research and Development ].

5

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991 CURRICULUM VITAE Name: M. Settar KOÇAK Date of Birth: 23.06.1959 Address: Middle East Technical University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports, 06531 Tel: +90 (312) 2104015

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: 0532 372 2563 e.posta: baharbastug@gmail.com;bbastug@medicine.ankara.edu.tr DoğumTarihi: 11.03.1964 Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: S. Seyhun TOPBAŞ Kimlik no: 34474787846 2. DOĞUM YERİ ve TARİHİ: Ankara, 29 Eylül 1956 3. Unvanı: Profesör stopbas@anadolu.edu.tr Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year. Academic Title University Year

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year. Academic Title University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname : YEKTA ÖZGÜVEN 2. Date of Birth : 30.04.1978 3. Title : Assistant Professor Dr. 4. Education : Degree Field University Year Bachelor Architecture / Architecture Yıldız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010 1. Adı Soyadı: Hale Cihan Bolak Boratav 2. Doğum Tarihi: 2 Ekim 1954 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans Psikoloji

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı