Obez Hastalarda Gözardı Edilen Bir Sorun: Cilt Bulguları A Problem Disregarded in Obese Patients: Dermatologic Findings

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Obez Hastalarda Gözardı Edilen Bir Sorun: Cilt Bulguları A Problem Disregarded in Obese Patients: Dermatologic Findings"

Transkript

1 Obez Hastalarda Gözardı Edilen Bir Sorun: Cilt Bulguları A Problem Disregarded in Obese Patients: Dermatologic Findings ÖZET Vücutta yağ dokusunun zararlı ölçüde artışı olarak tanımlanan obezite insanlığın en eski hastalıklarındandır. Obezite genellikle mortalitesi yüksek komplikasyonlar olan koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve solunum yolu hastalıkları açısından dikkat çekmektedir. Oysa günümüzde sağlık sisteminin gündemi hayatın devamlılığı kadar bireyin yaşam kalitesinin artırılmasına da odaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında obez hastalarda sıklıkla gözden kaçan ancak yaşam kalitesini etkileyen sorunlardan bazıları da sosyal sorunlar, infertilite, uyku bozuklukları, kas iskelet bozuklukları ve cilt lezyonlarıdır. Bu makalede obezite nedeniyle ya da eşlik eden kronik hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan cilt bulguları gözden geçirilecektir. Anahtar kelimeler: Deri, enfeksiyon, komplikasyon, lezyon, obezite. ABSTRACT Obesity is one of the oldest disease of human being defined as the harmful increase in the body fat tissue. Obesity is usually well known and atract attention about its complications with high mortality such as coronary artery disease, diabetes, hypertension and respiratory tract diseases. However, recently, the agenda of the health system is focused on life quality as well as on survivals. By this point of view, social problems, infertility, sleep disorders, musculoskeletal disorders and dermatological lesions are some of the issues that are frequently disregarded but that effect quality of life. In this article, dermatological findings related to obesity or to chronic diseases accompanying obesity will be revised. Key words: Skin, infection, complication, lesion, obesity. Uzm. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk 1, Arş. Gör. Dr. Yıldız Kurdal 1, Uzm. Dr. Umut Gök Balcı 1, Doç. Dr. Kurtuluş Öngel 2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Fizyolojisi¹ Cerrahpaşa Tıp Fak. Halk Sağlığı AD² 8

2 Giriş: Obezite vücutta yağ dokusunun zararlı ölçüdeki artışı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından birisi olarak bilinen obezite günümüzde tüm dünyada endemik kabul edilen bir halk sağlığı sorunudur. 1 Obezite sıklıkla ölümcül seyreden solunumsal ve kardiyovasküler komplikasyonlarıyla gündeme gelmektedir. 2,3 Oysa obez bireyler kanser riskinde artış, psikolojik rahatsızlıklar, sosyal sorunlar, infertilite, ürogenital yakınmalar, kas iskelet hastalıkları, uyku bozuklukları gibi birçok sorunla daha karşı karşıya kalmaktadır. 1,2 Obezite söz konusu olduğunda sıklıkla ölümcül seyredebilen komplikasyonlarıyla dikkat çekmekte iken günümüzde yaşamın sürdürülebilmesi kadar yaşam kalitesinin korunması da önemli kabul edilmektedir. Aile Hekimlerinin klinik uygulamaları sırasında sıkça karşılaştıkları obez hastalarda; tanı ve tedavileri genellikle kolay olmasına rağmen sıklıkla gözden kaçan ve gerekli ilgiyi bulamayan cilt lezyonları yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Cilt lezyonları obezitenin sonucu olarak ya da eşlik eden birçok kronik hastalığın seyri sırasında görülmektedir. 4 Obezitenin; derinin bariyer fonksiyonunu, sebum üretimini, ter bezlerini, lenfatikleri, kollajen yapısı ve fonksiyonunu, yara iyileşmesini ve mikrodolaşımı etkilediği bilinmektedir. Obez hastalarda derinin su kaybında artışın bir sonucu olarak cilt kuruluğu oluşmakta ve deri bütünlüğü ile derinin bariyer fonksiyonları etkilenmekte ayrıca birçok patofizyolojik değişiklikler de deri lezyonlarında rol almaktadır. 2,3 Cilt lezyonlarının ortaya çıkmasında etkili patofizyolojik değişiklikler; subkutan yağ dokusundaki değişimler, ter bezleri ile ilgili değişiklikler, lenfatik dolaşımın etkilenmesi, kollajenin fonksiyonlarında bozulma, yara iyileşmesinde gecikme, mikro ve makrodolaşımın etkilenmesi ve artan ağırlığa bağlı bozulan ayak anatomisi şeklinde sıralanabilir. Sayılan patofizyolojik değişikliklere ilaveten obez hastalarda uzun süreli hareketsizlik, hastanede ve yoğun bakım ünitelerinde yatış oranlarının fazlalığı nedeniyle bası yaraları açısından da yüksek risk söz konusudur. 5,6 Bu makalede obezitede sık görülen bazı cilt lezyonları tanımlanmıştır. insülin reseptör sayısında azalmaya ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) reseptörlerine bağlanma artışına yol açarak akantozis nigrikans gelişimine katkıda bulunmaktadır. Düşük kalorili diyet uygulanarak kilo kaybı sağlanması lezyonların şiddetini azaltabilir. Tedavide metformin, oktreotid, retinoidler ve laser uygulamaları da önerilebilir. 9 (Resim 1) Resim 1: Akantozis nigricans 2. Striae Distensae: Toplumda cilt çatlakları olarak bilinmektedir. Cilt gerilimine dik olarak yerleşen çizgisel atrofik bant görünümünde lezyonlardır. Ciltteki lokal strese bağlı bağ dokusu hasarı olduğu düşünülmektedir. Başlangıçta pembe kırmızı renkte görünürken zamanla gri-beyaz çökük plaklar halini alırlar. 10 En sık kilo artışına bağlı cilt geriliminin fazla olduğu kalça, uyluk, göbek ve meme bölgesinde görülmektedir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte striaları olan obez hastalarda adrenokortikotropin düzeyleri olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Strialar, Cushing hastalığı ve gebelikte de sık görülmektedir. Bu hastalarda görülen striaların obez bireylerdeki strialardan en önemli farkı genellikle daha koyu renkte olmalarıdır. Tedavide etkinliği kanıtlanmış çok fazla seçenek bulunmamaktadır. Ancak erken evrelerde laser, %20 glikolik asit ve retinoid tedavilerinin uygulanabilirliği tanımlanmaktadır. 11 (Resim 2) Obez hastalarda sık görülen bazı cilt lezyonları: 1. Akantozis nigrikans: Obezitede en sık görülen dermatolojik bulgulardandır. 2,7 Vücut kıvrımlarında ve yarıklarında görülen koyu renkli, kalın, kadifemsi deri şeklindedir. En sık koltuk altı, kasık ve boyun arka kısmında yerleşir. Akrokordon ile birlikteliği sıktır. Derideki koyulaşma sıklıkla pigment üreten hücrelerden değil derinin kalınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Genellikle hiperinsülinemi ve insülin direnci ile seyreder. 8 Artan insülin düzeyi Resim 2: Striae Distensae 9

3 3. Variköz venler: Kronik venöz yetmezliğe bağlı olarak damar yapılarının girintili çıkıntılı ve genişlemiş olarak izlenmesidir. Genellikle alt ekstremite yüzeysel venlerinde görülürken; nadiren karın bölgesinde de görülmektedir. Obez bireylerde artmış intraabdominal basınç alt ekstremite yüzeysel venlerinde ters akım ve göllenme sonucu venodilatasyona yol açmaktadır. Buna bağlı olarak damar içi sıvı çevreye sızarken ciltte ödem, kahverengi renk değişikliği ve deride kabuklanma gözlenmektedir. 12 Venöz dolaşımdaki bozulma ve artan basınç etkisiyle bölgesel ph artışı; bakteri kolonizasyonu ve staz ülserlerini tetiklemektedir. 13 Tedavide elevasyon, kompresyon bandajı, pentoksifilin ve topikal çinko uygulamaları önerilebilir. Ciltte koyulaşma ve kaşıntı olan bireylerde semptomatik amaçlı kortikosteroid uygulamaları ve ülserasyon varlığında cerrahi debridman önerilmektedir. (Resim 3) Resim 3: Variköz Venler 4. Lenfödem: Lenfatik akımın yavaşlamasına bağlı olarak lenfatik sıvının cilt altı yağ dokusunda birikmesidir. Sıklıkla alt ekstremitede başlarken ileri dönemde karın bölgesi de dahil her alanda görülebilmektedir. Lenfödem, lenf damarlarının dilatasyonu ve doku oksijenizasyonunun azalması ile ilişkilidir. 12 Azalan oksijen ve artan sıvı birikimi de fibrozis ve inflamatuar durum, ortamın bakteri üremesi için uygun hale gelmesine neden olmaktadır. Tekrarlayan enfeksiyonlar ise lenfatik drenajı bozarak bireyin kısır bir döngüye girmesine yol açmaktadır. Kronik lenfödemde deri ve derialtı doku sertleşerek ciltte kalınlaşma ile seyreden elefantiyasis nostras verrukosa tablosuna yol açabilir. 2,14 İleri evrelerde anjiosarkom gelişimi ile de ilişkilendirilmektedir. Tedavide kilo kaybı, alt ekstremite elevasyonu, cilt kuruluğunu azaltmaya yönelik cilt bakımı, lenf drenajı sağlayan masaj ve pnömatik uygulamalar önerilebilir. (Resim 4) Resim 4: Lenfödem 5. Akrokordonlar: Toplumda et beni olarak da tanımlanırlar. Yumuşak kahverengi saplı kabarık papillomatöz lezyonlar şeklindedir. En sık boyun, koltuk altı ve kasıklarda yerleşirler. Obezitenin şiddeti ile ilişkili oranda fazla sayıda olabilirler. 12,15 Diyabet ve insülin direnci ile kuvvetli bağlantısı olduğu bilinmektedir. Tedavide cerrahi eksizyon, elektrokoter ve kriyoterapi uygulanabilir. 6. Keratozis pilaris: Küçük, noktasal minik kabarıklıklar şeklinde görülen lezyonlardır. En sık kol ve bacakların dış yüzünde yerleşirler. Genellikle allerjik yatkınlıkla birliktelik gösteren bu lezyonların insülin direnci ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. 10,16 Tedavide düşük potensli steroidler, keratolitikler ve retinoidler uygulanabilir. 7. Adiposa Doloroza: Dercum hastalığı olarak da bilinmektedir. Çok sayıda, simetrik, cilt altı ağrılı lipom görünümünde lezyonlardır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülmektedir. En sık gövde, bacaklar ve dizlerde görülmesine karşın baş boyun dışında her lokalizasyonda bölgesel ya da yaygın formda görülebilirler. Obezitenin şiddeti ile ağrının arttığı, bölgesel morarma ve ince damarlanmalar olabileceği bildirilmektedir. 17 Psikolojik yakınmalarla (depresif belirtiler, konfüzyon) birlikteliği sıktır. 17,18 Sıklıkla ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tanı konurken etiyolojisi tanımlanamamıştır. Tedavide semptomatik olarak kortikosteroidler, analjezikler, cerrahi eksizyon veya liposuction önerilebilir. Genellikle psikiyatrik destek de gerekmektedir. 8. Plantar hiperkeratoz: Ayak tabanında basınca uğrayan bölgelerde ciltteki kalınlaşma sonu- 10

4 cu sarımsı renkte görünen cilt lezyonlarıdır. Obezlerde yürüme ve ayakta durma sırasında plantar bölgedeki basıncın artması ve ağırlık dağılımının etkilenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 19 Mekanik travmaya karşı fizyolojik bir yanıt olduğu düşünülmektedir. 20 Tedavide kilo kaybı sağlanması ve taban destek malzemelerinin kullanımı önerilmektedir. (Resim 5) Resim 5: Plantar hiperkeratoz 9. İntertrigo: Deri katlantı bölgelerinde görülen masere eritematöz plaklardır. En sık meme altları, kasık koltuk altı, karın ve ayak parmak araları gibi deri kıvrım yerlerinde görülmektedir. Obezlerde hem deri kıvrım yerlerinin daha derin olması hem de cilt altı yağ dokusu fazlalığı nedeniyle ısı ve terleme artışına bağlı olarak bu bölgelerde sürtünme ve nemlenme daha fazla görülmektedir. Ayrıca obez hastalardaki yüksek cilt ph sı da ortamı bakteri ve mantar enfeksiyonlarına uygun kılmaktadır. 2,3,21 Tedavide başlangıçta düşük orta potensli topikal steroidler, sulfadiazin ve düşük ph içerikli temizleyiciler önerilebilir. Mantar enfeksiyonlarının tabloya hakim olduğu durumlarda topikal veya sistemik antifungal tedavi önerilebilir. 10. Hidradenitis suppurativa: Akne inversa olarak da bilinirler. Apokrin ter bezlerinin inflame veya enfekte olması sonucu gelişen abse, fistül ve skarlaşma şeklinde görülen kronik tekrarlayıcı lezyonlardır. En sık kıl foliküllerinin yoğun olduğu katlantı bölgelerinde (koltukaltı ve genital bölge) görülmektedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte kıl foliküllerinin sebum ile tıkanmasına sekonder apokrin ter bezlerinin tutulumu teorisi kabul görmektedir. 22 Ağrı ve püstüler akıntı ile seyreden bu lezyonda obezite ile nedensellik ilişkisi tanımlanamamış olup, artmış androjenik aktivite suçlanmaktadır. Tedavisi çok güçtür. Tedavide kilo kaybı etkili olup topikal ve sistemik antibiyotikler, retinoidler ve kortikosteroidler önerilebilir. 23 En etkili tedavi tüm apokrin ter bezlerinin cerrahi eksizyonudur. 11. Gut tofüsleri: Bağ dokuda katı monosodyum ürat kristallerinin birikmesi sonucu oluşan genellikle ağrısız; cilt üzerinden görülebilen ve dokunmakla hissedilebilen lezyonlardır. En sık yumuşak dokularda ve kulak bölgesinde görülürler. Obezitenin gut hastalığında bir risk faktörü olduğu bilinmekte, son yıllarda obeziteye sekonder gut vakaları artmaktadır. 24 Kilo kaybı ve uygun diyet planlanması tofüslerin oluşumunu önlemektedir. Gut tofüsleri varlığında gutun klasik tedavisine ilaveten hiperürisemiyi önlemeye yönelik uzun süreli tedavi planlanmalıdır. 25 Komplike tofüslerde cerrahi eksizyon gerekebilir. 12. Psöriazis: Kırmızı, üzeri sedefimsi kepeklenme ile seyreden plaklardır. Sağlıklı erişkinlerde sıklıkla travmaya maruz kalan ekstremite ekstansör yüzlerinde ve saç-saçlı deri sınırında rastlanırken inverse (ters) psöriazis olarak tanımlanan deri katlantı bölgelerini tutan formu obezite ile daha ilişkili görünmektedir. Psöriazis hastalarının daha yağlı ve yüksek doymuş yağ oranına sahip beslenme tarzı olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 26 Psöriaziste gastrik bypass yapılarak kilo kaybı sağlanması üzerine medikal tedavi uygulanmadan kür sağlandığı da bildirilmiştir. 27 Halen psöriasis ile obezite arasında nedensel ilişki ve hangisinin diğerini tetiklediği net olarak tanımlanamamıştır. 28 Tedavide kilo kaybı belirgin etkili olurken insülin direnci üzerine etkili bazı antidiyabetikler (metformin, roziglitazon pioglitazon gibi) de önerilebilir. 13. Hirsutizm ve hiperandrojenizm: Yağ dokusunda artışın bir sonucu olarak görülebilen hiperandrojenizmin virilizan etki ile hirsutizm, akne vulgaris ve erkek tipi saç dökülmesine yol açabildiği bildirilmektedir. Tedavide kilo verdirme, oral kontraseptifler ve antiandrojenik ilaçların kullanımı uygulanabilir. 14. Egzama (Dermatit): Derinin kuru, kızarık, kaşıntılı, zaman zaman vezikül, kabuklanma ve çatlamalarla seyreden inflame lezyonlarıdır. En sık üst ekstremite ve ellerde görülmekle birlikte vücudun bütün kısımlarını tutabilmektedir. Ciltte renk değişikliği sıklıkla tabloya eşlik etmektedir. 21 Obeziteye özgül olmayan bu lezyonda cildin bariyer fonksiyonundaki bozulma, kuruluk ve ph değişikliğinin sıklığı artırdığı düşünülmektedir. 29 Tedavide cilt kuruluğunu azaltmaya yönelik cilt bakımı ve topikal steroidler önerilebilir 15. Mantar enfeksiyonları: Ciltte kaşıntı ve kabuklanmayla seyreden cilt lezyonlarıdır. Mantar enfeksiyonları sağlıklı erişkinlerde sıklıkla eklem bölgeleri, parmak 11

5 araları ve tırnaklarda tespit edilmektedir. Obez bireylerde de aynı bölgelerde görülmekle birlikte atipik yerlerde de (göbek derisi katlantıları) görülebilen lezyonlardır. 21 Obeziteye özgü olmayan bu lezyonların sıklığının obezite ile arttığı tanımlanmaktadır. 29 Tedavide özellikle cildin nemli kaldığı katlantı bölgelerinin iyi kurulanması, cilt bakımı ve uygun antifungal tedavi uygulanması önerilmelidir. 16. Bakteriyel Enfeksiyonlar: Obez hastalarda yukarıda anlatılan birçok nedene bağlı primer ya da sekonder bakteriyel enfeksiyonlar görülebilmektedir. Bunlardan en sık görülenleri sıklıkla deri eklerini tutan follikülit ve fronkülozdur. 29,30 (Resim 6) Ayrıca erizipel ve nekrotizan fasiit gibi hastaneye yatırılarak izlenmesi gereken bazı bakteriyel enfeksiyonların sıklığı da artmaktadır. Tüm bakteriyel enfeksiyonlarda tedavide uygun antibiyotik kullanımı ve yara bakımının önemi bilinmektedir. Bu çalışmada ölümcül seyri nedeniyle nekrotizan fasiit kısaca hatırlatılacaktır. Nekrotizan selülit ve fasiit; fasya ve yağ dokusunu tutan, ilerleyici seyirli, enfeksiyöz, gangrenöz bir lezyondur. En sık alt ekstremitelerde görülmektedir. Yaygın doku hasarı, sistemik toksisite ve ölümle seyretmektedir. 31 Erken tanı etkili olmakla birlikte genellikle tanı konması güçtür. Deri tutulumuna eşlik eden ağrı, ateş yüksekliği, toksisite bulguları ve kreatin fosfokinaz yüksekliği olduğunda akla gelmelidir. Tanıda kültür antibiyogram kullanılmaktadır. Erken cerrahi debridman ve uygun antibiyoterapi tek etkin tedavi gibi görünmektedir. Sonuç olarak obezite günümüzde çağın sorunu olarak tanımlanırken obez hasta grubunda geniş bir yelpazede ve aynı anda görülebilen cilt bulguları üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle bireylerin ilk başvuru noktasında yer alan Aile Hekimlerinin, klinik pratiklerinde obez hastaları değerlendirirken cilt bulgularını ayrıntılı olarak sorgulayarak değerlendirilmesi rutin fizik muayenenin önemli bir parçası olmalıdır. Gerekli durumlarda; ileri tetkik ve tedavi amacıyla dermatoloji klinikleri ile iletişimde olmak da komplikasyonları önlemede etkili olacaktır. Ayrıca obezitede cilt bulgularını araştırmaya yönelik epidemiyolojik araştırmalar yapılması; önlem, tedavi planlama ve yaşam kalitesinin arttırılabilmesi için gerekli gözükmektedir. Resim 6: Rekürren fronkülozis Kaynaklar / References 1. Balcı UG, Öngel K. Çağın hastalığı obezite. Actual Medicine 2012; 20(12): Yosipovitch G, DeVore A, Dawn A. Obesity and the skin: Skin physiology and skin manifestations of obesity. J Am Acad Dermatol 2007;56(6): Mathur AN, Goebel L. Skin findings associated with obesity. Adolesc Med State Art Rev 2011;22(1): Çayırlı M, Parlak A, Küçükuslu N, Aydoğan Ü. Diyabetik hastalarda deri belirtileri. Smyrna Tıp Dergisi 2012;2: Brem H, Nierman DM, Nelson JE. Pressure ulcers in the chronically critically ill patient. Crit Care Clin 2002;18: Zaybak A, Khorshıd L. Yoğun Bakım Hastasında Obezite ve Deri Bakımı. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2002;6(2): Boza JC, Trindade EN, Peruzzo J, Sachett L, Rech L, Cestar TF. Skin manifestations of obesity: a comparative study J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(10): Hermanns-Le T, Scheen A, Pierard GE. Acanthosis nigricans associated with insulin resistance: pathophysiology and management. Am J Clin Dermatol 2004;5: Tankova T, Koev D, Dakovska L, Kirilov G. Therapeutic approach in insulin resistance with acanthosis nigricans. Int J Clin Pract 2002;56: Yosipovitch G, Mevorah B, Mashiach J, Chan YH, David M. High body mass index, dry scaly leg skin and atopic conditions are highly associated with keratosis pilaris. Dermatology 2000;201: Alexiades-Armenakas MR, Bernstein LJ, Friedman PM, Ger-onemus RG. The safety and efficacy of the 308-nm excimer laser for pigment correction of hypopigmented scars and striae alba. Arch Dermatol 2004;140: Garcia-Hidalgo L. Dermatological complications of obesity. Am J Clin Dermatol 2002;3: Abbade LP, Lastoria S. Venous ulcer: epidemiology, physio-pathology, diagnosis and treatment. Int J Dermatol 2005;44: Setyadi HG, Iacco MR, Shwayder TA, Ormsby A. Elephantiasis nostras verrucosa on the buttocks and sacrum of two immobile men. Dermatol Online J 2011;17(2): Akpinar F, Dervis E. Association between acrochordons and the components of metabolic syndrome. Eur J Dermatol. 2012;22(1): Muscelli E, Mingrone G, Camastra S, Manco M, Pereira JA, Pareja JC, et al. 12

6 Differential effect of weight loss on insulin resistance in surgically treated obese patients. Am J Med 2005;118: Hansson E, Svensson H, Brorson H. Review of Dercum s disease and proposal of diagnostic criteria, diagnostic methods, classification and management. Orphanet J Rare Dis 2012 Apr 30;7: Amine B, Leguilchard F, Benhamou CL. Dercum s disease (adiposis dolorosa): a new case-report. Joint Bone Spine 2004;71: Birtane M, Tuna H. The evaluation of plantar pressure distribution in obese and non-obese adults. Clin Biomech 2004;19: Mann RA, Mann JA. Keratotic disorders of the plantar skin. Instr Course Lect 2004;53: Scheinfeld NS. Obesity and dermatology. Clin Dermatol 2004;22: Slade DE, Powell BW, Mortimer PS. Hidradenitis suppurativa: pathogenesis and management. Br J Plast Surg 2003;56: van der Zee HH, Laman JD, Boer J, Prens EP. Hidradenitis suppurativa: viewpoint on clinical phenotyping, pathogenesis and novel treatments. Exp Dermatol 2012;21(10): Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Curhan G. Obesity, weight change, hypertension, diuretic use, and risk of gout in men: the health professionals follow-up study. Arch Intern Med 2005;165: Dessein PH, Shipton EA, Stanwix AE, Joffe BI, Ramokgadi J.Beneficial effects of weight loss associated with moderate calorie/carbohydrate restriction, and increased proportional intake of protein and unsaturated fat on serum urate and lipoprotein levels in gout: a pilot study. Ann Rheum Dis 2000;59: Herron MD, Hinckley M, Hoffman MS, Papenfuss J, Hansen CB, Callis KP, et al. Impact of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Arch Dermatol 2005;141: Halawi A, Abiad F, Abbas O. Bariatric surgery and its effects on the skin and skin diseases. Obes Surg 2013;23(3): McGowan JW, Pearce DJ, Chen J, Richmond D, Balkrishnan R, Feldman SR. The skinny on psoriasis and obesity. Arch Dermatol 2005;141: Shipman AR, Millington GW. Obesity and the skin. Br J Dermatol. 2011;165(4): Tobin AM, Ahern T, Rogers S, Collins P, O Shea D, Kirby B. The dermatological consequences of obesity. Int J Dermatol 2013;52(8): Öztürk YK, Öztürk F, Mahsanlar Y, Gönüllü H, Akay S, Erkan N, Can H. Be careful: It may be necrotising fasciitis. Smyrna Tıp Dergisi 2011;1(1):

Diyabetik hastalarda deri belirtileri Skin symptoms in patients with diabetes

Diyabetik hastalarda deri belirtileri Skin symptoms in patients with diabetes Smyrna Tıp Dergisi 43 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Diyabetik hastalarda deri belirtileri Skin symptoms in patients with diabetes Mutlu Çayırlı 1, Adem Parlak 2, Nehir Küçükuslu 3, Ümit Aydoğan 4 1 Uzm.Dr.,

Detaylı

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Özlem DİCLE Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya Hormon salgılanmasında anormalliklerle karakterize olan endokrin hastalıkların

Detaylı

Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS

Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS Derleme 63 Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS Tevfik DEMİR, Barış AKINCI, Sena YEŞİL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5):609-614 Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in

Detaylı

Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri

Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri JCEI / 2014; 5 (2): 329-335 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0415 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Diabetik Ayak: Fizyopatolojisi, Tanısı ve Rekonstrüksiyon Öncesi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Diabetik Ayak: Fizyopatolojisi, Tanısı ve Rekonstrüksiyon Öncesi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 1-12 / Eylül 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Diabetik Ayak: Fizyopatolojisi, Tanısı ve Rekonstrüksiyon Öncesi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Diabetic Foot:

Detaylı

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Uzm. Dr. Nilgün BAHÇETEPE, Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 2, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN 2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları

Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları Dr. Şiilan KART AL ve ark., Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları Dr. Şiilan KART AL (1), Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL (2), Dr. Ümmühan KİREMİTÇİ (3), Dr.

Detaylı

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLAR KLĐNĐĞĐ GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI Dr. Sezen Takmaz (UZMANLIK

Detaylı

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yunus AKALIN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Gülnur

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Diyabetik ayak enfeksiyonları

Diyabetik ayak enfeksiyonları TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(4):296-305 Diyabetik ayak enfeksiyonları Diabetic foot infections Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (1): 78-83, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uyuzlu Hastaya Yaklaşım Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER, Nevin TURGAY

Detaylı

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KLĐNĐK BAKTERĐYOLOJĐ VE ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ORTA/ŞĐDDETLĐ DĐYABETĐK AYAK ENFEKSĐYONLU HASTALARDA ĐMĐPENEM/ SĐLASTATĐN ĐLE PĐPERASĐLĐN/ TAZOBAKTAM

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

Beslenme Yetersizliklerinde Derimizin Mesajları

Beslenme Yetersizliklerinde Derimizin Mesajları Beslenme Yetersizliklerinde Derimizin Mesajları DERLEME Yard. Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yazışma Adresi: Ondokuz Mayıs

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 ÖZET Yaşlanma hücresel seviyeden organ seviyesine kadar sonuçları bir bütün içerisinde değerlendirilen

Detaylı