OBEZİTE TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR. Prof. Dr. Mithat BAHÇECİ Eskişehir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBEZİTE TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR. Prof. Dr. Mithat BAHÇECİ 27.03.2011 Eskişehir"

Transkript

1 OBEZİTE TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR Prof. Dr. Mithat BAHÇECİ Eskişehir

2 ENERJĠ HOMEOSTAZININ NÖROENDOKRĠN DÜZENLENMESĠ-1 Vücut ağırlığı çoğu insanda stabil seyreder; kilo kaybı: Açlık artışı, Metabolik hızı baskılanması kilo alma: aksi yönde cevaplar. Vücut enerji depolarının durumu MSS ye adipozite-ilişkili hormonlar tarafından aktarılır; Leptin, Ġnsülin Ghrelin.

3 ENERJĠ HOMEOSTAZININ NÖROENDOKRĠN DÜZENLENMESĠ-2 Kısa süreli değişimler öğün ilişkili GI hormonlar aracılığıyla iletilir. Ghrelin; yemekten kısa süre önce yükselir ve yemeğe başlanmasını teşvik eder. Uzun süreli değişimler leptin aracılıdır. Leptin ve insülin Arkuat nukleus ta. POMC un ekspresse edildiği nöronların aktivitesini uyarır (katabolik), Nöropeptid Y (NPY) ve aguoti ilişkili protein in (Agrp) (anabolik)nöronları inhibe eder. Hipotalamik AMP-aktif protein kinaz (AMPK) yemek yeme düzenlenmesinde rol oynar. Ghrelin ve glukoz; AMP-aktif protein kinaz aktivitesini ve besin alımını arttırır. Leptin, insülin, glukoz ve alfa lipoik asid; hipotalamik AMPK ın düzeyini azaltır besin alımını azaltır. Andersson et al., 2004

4

5 Obezitede AMP- aktif protein kinaz (AMPK) Hipotalamik AMPK aktivitesi Artar Oral Glukoz IV Glukoz Ghrelin MCR antagonisti Azalır ICV Glukoz ICV Ġnsülin ICV Leptin Alfa-LA MCR agonisti Kim et al., 2004; Minokoshi et al., 2004

6 Azalmış AMPK aktivitesinin besin alımını azaltmasındaki olası mekanizma. Leptin, insülin, glukoz ve alfa-la gibi hipotalamik AMPK aktivitesini azaltır; yanıt olarak asetil -KoA karboksilaz (ACC) aktivitesi artar. Artmış ACC malonil-koa düzeylerini artırır. Artan Malonil-KoA uzun zincirli yağlı asil-koa (LCAC) nın, CPT-1aracılı mitokondrial beta oksidasyonu inhibe eder. Hipotalamusta malonil-koa ve/veya LCAC düzeylerinin artması besin alımını azaltır. Blerina Kola et al. The Role of AMP-Activated Protein Kinase in Obesity Obesity and Metabolism. Front Horm Res. Basel, Karger, 2008, vol 36, pp

7 Alfa-Lipoik Asid hipotalamik AMP-aktiflenmiş protein kinaz (AMPK) ı baskılayarak besin alımını azaltır, enerji harcanmasını artırır. Alfa-Lipoik Asid yağ dokusunda UCP-1 ekspresyonunu artırarak ve iskelet kasında AMPK yı Aktive ederek enerji harcanmasını artırır. Blerina Kola et al. The Role of AMP-Activated Protein Kinase in Obesity Obesity and Metabolism. Front Horm Res. Basel, Karger, 2008, vol 36, pp

8 Stearoyl-KoA Desaturaz-1 (SCD1) SCD1: Obezite ve insülin direnci gelişiminde kritik bir mikrozomal enzim. Ġşlevi: Doymuş yağ asidlerinden (palmitat ve stearat), monounsature yağ asidlerinin (palmitoleat ve oleat) biyosentezini katalize eder. Bu MUFA lar (esas olarak 18:1n-9): Pek çok doku lipidlerinde bol miktarda bulunur. MUFA sinyal transdüksiyonu: hücresel farklılaşma ve metabolizmasının mediatörü olarak ta hizmet eder. Sıçanlarda palmitoleat (16:1n-7): insülin rezistansı ve enerji homeostazisinin kontrolünde önemli bir lipokindir.

9 Stearoyl-KoA Desaturaz-1 (SCD1) SCD den yoksun fareler zayıftırlar; diyet ve leptin yetersizliğinin indüklediği obeziteden korunurlar. SCD; karaciğer, kahverengi ve beyaz yağ dokusu, iskelet kası ve deri gibi pek çok dokuda ekspresse edilir. Hepatik SCD-1 inhibisyonu; yağdan zengin diyetin neden olduğu obeziteden korumaz. Bu da zayıf fenotip aracılığında ekstrahepatik dokulardaki SCD1 in baskın rol oynadığını gösterir.

10 Safra Asidleri-TGR5 Safra asidleri G protein-çiftli reseptör (GPCR) TGR5 sinyal molekülleri aracılığı ile etki eder*. TGR5 sinyal yolağının uyarısı: Safra asidleri (SA) Tip 2 Deiyodinaz ı (Dio) aktifler; kahverengi yağ dokusu ile kastaki tiroid hormonu aktivasyonu yapar; enerji harcanmasını arttırır. %0.5 kolik asid içeren bir diyet; farelerde diyetin indüklediği obeziteyi zayıflatır**. *Kawamata et al., 2003 Watanabe et al., 2006** Reimann et al., 2008.

11 TGR5 ekspresyonu GLP-1 salgılayan entero-endokrin L hücrelerinde de tanımlanmıştır***. TGR5 Sinyal yolağı aktivasyonu: intrasellüler kalsiyum düzeyini artırır, Entero-endokrin L- hücrelerinden GLP-1 salınımını uyarır. Thomas C ve ark.cell Metabolism, 2009

12 INT77:Semisentetik Kolik asid türevi, HF: Yağdan zengin diyet, CD:Yem diyeti Thomas C ve ark.cell Metabolism, 2009

13

14 Thomas C ve ark.cell Metabolism, 2009

15

16 YENĠ ANTĠ-OBEZĠTE ĠLAÇ STRATEJĠLERĠ

17 Yeni Anti Obezite Ġlaç Stratejileri 1- Katabolik Yolakların Uyarıcıları 2- Anabolik Nöropeptid Ġnhibitörleri 3- Besin Alımını Düzenleyen Gastrointestinal Peptidler 4- Hepsini Bir araya Getiren 5- Diğerleri

18 1-Katabolik Yolakların Uyarıcıları A- Leptin ve Leptin Reseptör Agonistleri B- Obezite ile ilişkili Leptin rezistansını yenme stratejileri C- Leptin etkisinin ikinci ve daha yüksek hedefleri D- Siliyer Nörotrofik Faktör E- Selektif Sub-Tip Serotonin-Reseptör Agonistleri

19 A-Leptin ve Leptin Reseptör Agonistleri Leptin: Yağ dokusundan salgılanır ve hipotalamik iştah merkezine santral etki eder. Olağan obezitede leptin düzeyi yüksektir; obezlerde leptinin katabolik etkileri körelmiştir -Leptin Rezistansı-. Leptin rezistansı: Leptin etkisinde çeşitli düzeylerdeki bozuklukların sonucudur. Yüksek dozlarda ĠV eksojen leptin uygulaması bu direnci yenemez*. Ancak; Ratlara nazal leptin uygulanması beyinde, özellikle hipotalamusta, suprafizyolojik düzeylerde artışa neden olur ve kilo kaybına yol açar. Heymsfield SB et al. 1999, JAMA

20 B-Obezite ile İlişkili Leptin Direncine Yönelik Stratejiler Leptin reseptör sinyalini sonlandıran iki intrasellüler proteine angaje olur*. Sitokin Sinyali-3 baskılayıcısı (SOCS3), Protein Tirozin Fosfataz-1B (PTP1B) Bu otoinhibitör faktörlerin inhibisyonu leptin duyarlılığını artırır. Obezitede SOCS3 aktivitesi artmıştır; Leptin rezistansında etyolojik bir rolü olabilir. SOCS3 aktivitesindeki azalma: Leptinin kilo kaybettirici etkilerini güçlendirir, Diyet-indüklü obeziteye direnç oluşturur**. Ancak; SOCS3 leptin sinyalizasyonundan daha fazla işleve sahiptir, homozigot global knocout sıçanlar in utero ölmektedir***. *Wang MY et al.2005, Proc Natl Acad Sci USA, **Howard JK et al 2004, Nat Med, ***Marine JC et al Cell.

21 PTP1B Tirozin rezidülerini defosforile ederek Leptin reseptörünü inaktive eder*. PTB1B inhibisyonunun leptin duyarlılığını arttırması gerekir. PTB1B insülin reseptör sinyalini de sınırlar; PTB1B inhibisyonu, vücut ağırlığından bağımsız, insülin duyarlılığını artırır. Global ve nöron-spesifik PTP1B knockout sıçanlar: zayıftırlar, obeziteye dirençlidirler, insüline duyarlıdırlar; PTP1B yi obezite için hedef haline getirir. Ana sorun: PTB1B nin hücre siklus regülasyonu, integrin, epidermal büyüme faktörü sinyali ve hücre stresine yanıt ta görevlidir.** *Zabolotny JM et al. 2002,Dev Cell,**Klaman LD et al Mol Cell Biol

22 C-Leptin etkisinin ikinci ve daha yüksek hedefleri Leptin rezistansı hipotalamustaki POMC ve NPY/Agrp nöronlarında oluşur; Bu yolakların çoğunda, leptin-melanokortin sistemi özel önem sağlar. monojenik obezitelerin çoğu bu genlerdeki mutasyonlardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Melanokortin yolağının aktivasyonuna ek olarak; Leptin de TRH ve CRH gibi diğer ikinci hipotalamik anorektik mediatörleri uyarmaktadır. Bunlar anti-obezite ilacı olarak hedef oluşturmazlar; çünkü tiroid ve adrenal bezlerde kritik önemleri vardır.

23 C-Leptin in İkinci ve Daha Yüksek Hedefleri POMC: Leptin-melanokortin yolağında aracıiık yapar. Genetik kanıtlar : Vücut ağırlığının düzenlenmesinde çok önemli rolü var. Haplo yetersizlik bile obezite ile ilişkilidir. Ancak; POMC ekspresyonunu arttırmak istenmeyen etkilere yol açabilir; POMC-türevlerinin verilmesi adrenal fonksiyonlara etki edebilir.

24 MUTATIONS IN THE N-TERMINAL REGION OF PRO-OPIOMELANOCORTIN (POMC) IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET OBESITY IMPAIR POMC SORTING TO THE REGULATED SECRETORY PATHWAY* Creemers JWM, Lee YS, Oliver RL, Bahceci M, Tuzcu A, Gokalp D, Keogh J, Herber S, White A, O Rahilly S, Sadaf Farooqi POMC taki mutasyonlar hiperfaji, erken başlangıçlı obezite, hipopigmentasyon ve izole ACTH yetersizliği ile ilişkilidir. J Clin Endocrinol Metab

25 Bulgular Figure 1 A Cys28Phe Leu37Phe POMC un exon 2 sinde 2 yeni heterozigot missens mutasyon saptadık. Cys28Phe (C28F) mutasyonu 17 yaşında, ağır obez bir Türk erkek çocukta saptandı. Bu mutasyon BKĠ leri 28 ve 29kg/m2 olan baba ve diğer kardeşte de bulundu. Leu37Phe (L37F) mutasyonu 9 yaşındaki Kafkas kökenli bir Ġngiliz çocuğunda belirlendi. Mutasyon çocuğun kilo fazlalığı olan annesinden (BKĠ 27 kg/m2) geçmişti. B Wild type Mutant Leu37Phe NN NM NM NM 2.8 (27) (27) Cys28Phe NM NN (29) (25) NM NM NN NN NN (45) (28) (A) Proband 1 ve 2 missens mutasyonlar C28F ve L37F için heterozigoziteyi gösterir. (B) Dolu simgeler probandı gösterir N: normal allel, M: mutant allel.

26 Mutasyonların POMC olgunlaşmasına etkisi Mutasyonlar hücre içi POMC düzeyini azaltmamıştı. -endorfin azalmıştı. Bu sonuçlar: her iki POMC mutantın da yeni sentezlenen POMC un, etkin biyoaktif peptidlere daha az işlendiğini göstermektedir. Figure 3 WT C28F L37F POMC -LPH -end

27 Fraction of Alpha-MSH relative to POMC POMC sinyalinin salınım yada reseptör düzeyinde bozulması insan obezitesi ile sıkı ilişkilidir. α-msh düzeyi uyarılmış (M+) ve uyarılmamış (M-) mediumda C28P de belirgin, L37P de ise ılımlı düşüktü. Sonuç olarak: C28F ve L37F mutasyonları, insan POMC işlevi bozukluğunun yeni bir mekanizmasını temsil eder. Figure 4 A ** * ** *** 0 WT C28F L37F WTC28F L37F WT C28F L37F M (-) M (+) L B - WT C28F L37F L M- M+ L M- M+ L M- M+ L M- M+ POMC (M+) forskolin ve IBMX ile sekresyon yolağından peptid salınımı uyarısı yapılmış medium. (M-) uyarılmamış medium. (L) lizatlar -LPH -end -LPH -end

28 MELANOKORTĠN 4 RESEPTÖR AGONĠSTLERĠ MC3-R ve MC4-R vücut ağırlık düzenleme sisteminin kritik komponentleridir. MC4-R sinyal yolağı yeme kontrolünde büyük rol oynar; Leptin yanıtlıdır. MC4-R mutasyonları insan monojenik obezitesindeki en yaygın nedenlerdir; olağan morbid obezitede %5-10 sorumludur. Hayvan modellerinde MC4-R yokluğu yetişkin başlangıçlı obeziteye yol açar. MC4-R yetersiz fareler; yağdan zengin diyetlere termogenezi ya da fiziksel aktiviteyi arttırma yanıtı yok; melanokortin sisteminin enerji homeostazında potansiyel bir rolü var. Çok sayıda MC4-R agonisti obezite tedavisi için geliştirilmektedir. Xiang Z, Pogozheva ID, Sorenson NB, et al. Peptide and small molecules rescue the functional activity and agonist potency of dysfunctional human melanocortin-4 receptor polymorphisms. Biochemistry

29 MELANOKORTĠN 4 RESEPTÖR AGONĠSTLERĠ: Pek çok ilaç şirketi MC3R agonisti geliştirmektedir. Besin alımını: Melanokortin reseptör agonisti (Melanotan II) azaltır, Melanokortin reseptör antagonisti (SHU0110) artırır. Single-minded 1 (SIM1): Anorektik etkili paraventriküler nükleus gelişimine katılan bir melanokortinlerin transkripsiyon faktörü. Kemirgenlerde ve insanlarda SIM1 in kaybı; melanokrotinlerin anorektik etkilerine karşı bir direnç geliştirir. SIM1 uyarısının potansiyel bir anti-obezite ilaç gelişimini sağlayacağı düşünülmektedir. Cai M, Mayorov AV, Ying J, et al. Design of novel melanotropin agonists and antagonists with high potency and selectivity for human melanocortin receptors. Peptides

30 SİLİER NÖROTROFİK FAKTÖR (CNTF): Bir glial hücre ürünü sitokin; Nöroprotektif etki gösterir. Nörodejeneratif hastalık tedavisinde kullanılır. Tedavi olan kişilerde %10-15 kilo kaybı gözlenir, anti-obezite ilacı olarak ta değerlendirilmektedir. Bu katabolik etkilere aracılık eden kesin mekanizma bilinmemektedir. Leptin den farklı olarak; melanokortinden bağımsız kilo kaybı yapar; POMC ya da MC4-R den yoksun farelerde de kilo kaybına yol açar.. CNTF leptin rezistansı olan hayvanlarda da kilo kaybı yapmaktadır.

31 SİLİER NÖROTROFİK FAKTÖR (CNTF): Kilo kaybı ilaç kesildikten sonra da devam etmektedir. CNTF: Hipotalamik beslenme merkezlerinde, leptine yanıtlı nöronları prolifere eder. CNTF nin rekombinan insan varyantı (axokine); 173 obez ve non-diyabetik hasta 12 haftalık çift kör çalışmaya alınmıştır. Plasebo gurubunda 0.1 kg kilo artışı olurken tedavi gurubunda 4.1 kg zayıflama ortaya çıkmıştır. Ancak hastaların çoğunda CNTF ye karşı antikor geliştiğinden bu çalışma durdurulmuştur. Emerging Therapeutic Strategies for Obesity Karen E Foster et al. Endocrine Reviews 27(7):

32 Axokine Axokine etkinliği ve güvenliği faz II ve faz III aşamasındadır. Axokine ile tedavi edilen (1 mcg/kg/gün) ve diyet danışmanllığı alanlar: yaklaşık 3 kg kaybetmiş, plasebo ve diyet danışmanlığı alanlarda kayip:1.2 kg kayıp(p<0.01) Kan glukozu ve diğer metabolik parametreler de düzelmiştir. Genelde iyi tolere edilmiş ve ciddi yan etki bildirilmemiştir. 1.0 mcg/kg dozundaki Axokine programı faz III olarak devam etmektedir fazla kilolu ve obez non-diyabetik kişi çalışmaya alınmış ve yaklaşık %90 ı 12 haftayı tamamlamıştır. ALS CNTF Treatment Study Group 1996 A double-blind placebocontrolled clinical trial of subcutaneous recombinant human ciliary neurotrophic factor (rhcntf) in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 46:

33 Subtip-selektif Serotonin Reseptör Agonistleri (5-HTIBR ve 5-HT2CR selektif agonistleri) Sibutramin serotonin sinyalini arttırır. Beslenme düzenlenmesinde 5-HT1B reseptörünün tamamlayıcı rolü tanımlanmıştır. Arkuat NPY/Agrp hücrelerindeki 5-HT1B reseptörü aktivasyonu nöronal aktiviteyi inhibe eder. NPY/Agrp nöronlardan komşu POMC nöronlarına GABAerjik inhibisyonu baskılar. 5-HT2C ve 5-HT1B uyarısı insanlarda açlık hissini, besin alımını ve vücut ağırlığını azaltır Küçük bir çift kör, plasebo-kontrollü çalışma: m-klorofenilpiperazin (5-HT2C/1B-reseptör agonisti) obez bireylerde acıkmayı azaltır ve 2 hafta içinde (0,75 kg) küçük ama önemli kilo kaybı neden olur. 5-HT2C selektif aşamasındadır. agonistler (BVT-933, Org-12962) geliştirilme

34

35 Subtip-selektif Serotonin Reseptör Agonistleri (5-HTIBR ve 5-HT2CR selektif agonistleri) 469 obez üzerinde IIb randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışmada: Bir agonist (APD356) ile plasebo karşılaştırılması; 12 haftada 3,6 kg kilo kaybı. Lorcacerin; selektif 5-HT2cR ve 5-HT1BR agonisti, 3 adet faz III çalışması (n:7800)*: BLOOM (Behavioral modification and Lorcacerin for Overweight and Obesity Management) %5.8 kilo kaybı (plaseboda %2.2). BLOSSOM çalışması (Behavioral Second Study for Obesity Management) : Lorcacerin: 1 yılda ortalama %7.9, 2 yılda %5.9 kilo kaybı. Kaplan LM et al. The BLOSSOM trial, Obesity 2009

36 2-Anabolik Nöropeptid Ġnhibitörleri A- Nöropeptid Y ve Reseptörleri B- Melanin Konsantre Edici Hormon

37 NÖROPEPTİD-Y: En yaygın santral nöropeptid, Normal vücut ağırlığını korumak için gerekli değildir, ancak; leptine yanıtın tam olması için için gereklidir. En az beş G protein-çiftli reseptör (GPCR) alt tipleri (Y1- Y5) aracılığıyla hareket eder. Y1 in NPY ile ilişkili beslenmedeki önemi iyi bilinmektedir. Y1 agonistleri besin alımını ve vücut ağırlığını artırır, Y1 antagonistleri yeniden-besleme hiperfajisi ve NPY-indüklü beslenmeyi engeller. Kronik NPY uygulanması ile gıda alımı ve vücut ağırlığı artar; güçlü NPY blokajı potansiyel bir anti-obezite stratejisidir. M. M. Kamiji et al. Neuropeptide Y Receptor Selective Ligands in the Treatment of Obesity. Endocriner reviews, 2007

38 MELANĠN-KONSANTRE EDĠCĠ HORMON (MCH) Lateral hipotalamik alanın magnosellüler nöronlarında ekspresse edilir. MCH uygulanması ya da transjenik aşırı ekspresyonu; besin alımını ve adipogenezi uyararak vücut ağırlığını artırır; aynı zamanda enerji tüketimi azaltır. MCH knockout farelerde; besin alımı azalır, metabolik hız artar, ardından vücut ağırlığı ve adipozite azalır.

39 3-Besin Alımını Düzenleyen Gastrointestinal Peptidler GLP-1 Peptid YY 3-36 Oksintomodulin Amilin Ghrelin

40 336 hasta, BMI: 34.2+/-5.9 DM tip 2, ortalama A1c 8.2+/ hafta plasebo. 4 hafta 5 mg exenatid 2x1 ya da plasebo. 26 hafta 5 ya da 10 mg exenatid 2x1 ya da plasebo. Tümünde metformin kullanıldı. Çalışma sonu ortalama A1c 7.4% 10 mg dozunda % 50 hasta < 7% hedefine ulaştı. Exenatid DeFronzo RA, et al. Diab Care, 2005.

41 PEPTİD YY: Gastrointestinal bir peptid, Hipotalamusa etki ederek iştahı ve besin alımını azaltır; Obezite patofizyolojisinde direkt bir rol oynayabilir. Leptinden farklı olarak obezlerde endojen PYY belirgin olarak düşüktür; obezlerde PYY rezistansı yoktur. Peptid YY 3-36 obezite tedavisinde deneme altındadır. PYY infüzyonunun iştah ve besin alımına etkisi 12 obez ve 12 normal kişide değerlendirilmiştir. PYY infüzyonu hem obez hem de non-obez kişilerde besin alımını %30 azaltmıştır*. Gantz I, Erondu N, Mallick M, et al. Efficacy and safety of intranasalpeptide YY3 36 for weight reduction in obese adults. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(5):

42 OKSİNTOMODULİN Besinlere karşı salınan diğer bir gastrointestinal peptid; iştah baskılanmasında rol oynar. Randomize, çift kör çalışma*: yemeklerden önce yapılan kendi kendine oksintomodulin enjeksiyonu enerji alımında azalma ve 4 haftada anlamlı kilo kaybı yapar (2 kg); plasebo gurubunda 0.5 kg. Wynne K et al. Diabetes Aug;54(8):

43 PRAMLİNTİD Amilin analogu. Öğün sonrası glukoz düzenlenmesinde insülin rolünü tamamlar; öğün sonrası glukagon u baskılar, mide boşalmasını yavaşlatır, besin alımını azaltır. Çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli çalışma; 651 tip 1 diyabetli hasta insüline ek olarak pramlintid ve plaseboya randomize edilmiştir. 1 yılın sonunda plasebo gurubunda +0.8 kg artışı pramlintid gurubunda 0.4 kg kilo kaybı. En yaygın yan etki bulantıdır. Ratner RE, Dickey R, Fineman M, et al. Amylin replacement with pramlintide as an adjunct to insulin therapy improves long-term glycaemic and weight control in Type 1 diabetes mellitus: a 1-year, randomized controlled trial. Diabet Med. 2004;21(11):

44 GHRELİN Gastrointestinal kanaldan salgılanan bir hormon. Enerji yetersizliği ve yoksunluk durumunda salgılanır. MSS besin alımını düzenler: Ġştahı uyarır, Enerji tüketiminin azaltır, Beslenmenin yağdan zengin olmasına kaydırılır, Vücut ağırlığını ve yağ oranını arttırır. Obezlerin çoğunda ghrelin düzeyi düşüktür; kilo kaybı sırasında artar. Ghrelin düzeyi bariyatrik cerrahi sonrası baskılanır. Nature, 2000;404:

45 Leptin/Ghrelin in Hipotalamik etkileri Katabolik Hücre Gurubu POMC ve CART (cocaine- and amphetamine regulated transcript): Leptin ile aktiflenir, Ghrelin ile inhibe edilir. Anabolik hücre gurubu (NPY ve AgRP): Ghrelin ile aktiflenir, Leptin ile inhibe edilir. Anti-Ghrelin Antikorlar beslenmeyi baskılar. Hayvan çalışmaları: Ghrelin sinyalinin baskılanması: kilo kaybı yapar, yağ dokusunu azaltır. Ghrelin inhibisyonu potansiyel bir kilo-kaybettirici ajan olarak çalışmalar devam etmektedir. Endocrinology, Sep 2003, 144(9):

46 4-Kannabinoid-1 Reseptör Antagonizmi Kannabis Sativa ürünlerinin kullanımı: MÖ Çin imparatoru Huang Ti: Ağrının azaltılması ve iştah arttırıcı etkilerinden dolayı kullanımını önermiştir lerin başında kannabinoidlerin madikal kullanımı kilo kaybı ve AIDS, Alzheimer hastalığı ve kemoterapi gibi anoreksi ile ilişkili hastalıklarda kullanımını izin verilmiştir. Etken madde; Delta-9 tetrahidrokannabinol, G-protein-çiftli kannabinoid-1-reseptörü (CB1R) 1990 da klonlanmıştır*. Daha sonra immün işleve katılan CB2R tanımlanmıştır**. *Matsuda LA et al.1990,nature, **Pagotto U et al. 2006, Endocr Rev

47 CB1R Antagonistlerinin Etkileri CB1R: Endojen ve eksojen kannabinoidlerin iştah açıcı etkilerine aracılık eder*. vücut ağırlığının düzenlemesinde önemli rol oynar; Beyinde yaygın olarak bulunur, Periferde ise; GI kanal, yağ dokusu, kas, tiroid ve pankreasta bulunmaktadır. *Pagotto U et al. 2006, Endocr Rev

48 CB 1 Reseptör Aktivasyonu Etkileri MSS Periferik Dokular Yağ Dokusu Karaciğer GI Kanal İskelet Kası Hipothalamus Limbik sistem İştah Yemek yeme/sigara motivasyonu Lipogenez Değişmiş Glukoz Metabolizması Gelfand EV et al J Am Coll Cardiol Pagotto U et al. Ann Med

49 Multipl Kardiyometabolik Risk Faktörleri için Rimonabant Klinik Çalışmalarının Özeti Rimonabant In Obesity (RIO) RIO-Avrupa RIO-Lipidler RIO-Kuzey Amerika (KA) RIO-Diabetes Tütün Kullanımı ve Rimonabant Çalışmaları (STRATUS) STRATUS-ABD STRATUS-Avrupa STRATUS-Dünya geneli Strategy to Reduce Atherosclerosis Development Involving Administration of Rimonabant The Intravascular Ultrasound Study (STRADIVARIUS) Gelfand EV, Cannon CP. J Am Coll Cardiol. 2006;47:

50 RIO çalışma Programı: Etkinlik Özet RIO-Avrupa, RIO-Lipidler, RIO-KA; Plasebo-bazal göre düzeltilmiş değişim (1 yılda) Rimonabant 5 mg Rimonabant 20 mg Ağırlık (kg) * * Bel çevresi (inç) * HDL-K (%) * TG (%) * Ġnsülin rezistansı (%) (yalnızca RIO-Avrupa & KA) * CRP (mg/l) (yalnızca RIO-Lipidler) Adiponektin (μg/ml) (yalnızca RIO-Lipidler) * *P 0.002, plaseboya bakışla P = 0.02 plaseboya bakışla Van Gaal LF et al. Lancet Després J-P et al. N Engl J Med Pi-Sunyer FX et al. JAMA

51 RIO Klinik Çalışma Programı: Güvenlik ve Tolerabilite Ġlaç ilişkili en yaygın yan etki hafif bulantıdır. Rimonabant 5 mg (%5.1 %7.2), 20 mg (%11.2 %12.9) Advers olay-ilişkili ilaç kesilmesi plaseboya benzer ya da hafif çok yüksek; Rimonabant 5 mg: %8.3 %9.4, 20 mg: %12.8 %15.0, Plasebo: %7.0 %9.2 Anksiyete ve Depresyon skorlarındaki değişiklik (HAD skalası) plaseboya benzer bulunmuştur. Ancak yan etkileri nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır HAD = Hastane Anksiyetesi ve Depresyon Van Gaal LF et al. Lancet Després J-P et al. N Engl J Med Pi-Sunyer FX et al. JAMA

52 DĠĞER DENEYSEL ĠLAÇLAR Deneme aşamasında pek çok ilaç bulunmaktadır. Bunlar arasında; Tesofensin (sempatomimetik), SIRT1 (GH nın fragmanının peptid analogu), Somatostatin, Pankreatik lipaz inhibitörü (cetilistat), Kolesistokinin, Beta 3 adrenerjik reseptör agonistleri...

53 Özetle Yeni Anti Obezite Ġlaç Stratejileri Katabolik Yolak Uyarıcıları Leptin ve Leptin Reseptör Agonistleri Obezite ile ilişkili Leptin rezistansını yenme stratejileri Leptin etkisinin ikinci ve daha yüksek hedefleri Siliyer Nörotrofik Faktör Sub-Tip Serotonin-Reseptör Agonistleri Anabolik Nöropeptid Ġnhibitörleri Nöropeptid Y ve Reseptörleri inhibisyonu Melanin Konsantre Edici Hormon Besin Alımını Düzenleyen Gastrointestinal Peptidler GLP-1 Peptid YY 3-36 Oksintomodulin Amilin Ghrelin inhibisyonu CB1R antagonistleri Diğerleri

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

LİPİT METABOLİZMASI. Kaynak kitabın 2014 (son) baskısında yer alan lipit metabolizması ek bilgileri aşağıdadır.

LİPİT METABOLİZMASI. Kaynak kitabın 2014 (son) baskısında yer alan lipit metabolizması ek bilgileri aşağıdadır. LİPİT METABOLİZMASI Lipit Metabolizması Konu Başlıkları Besinsel lipitlerin organizma için gerekli biyomoleküllere dönüştürülmesi, bu işlevde görevli enzimler ve moleküller Lipoproteinlerin yapı ve fonksiyonları,

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

LEPTİN VE KLİNİK KULLANIMI. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD AYDIN 2005

LEPTİN VE KLİNİK KULLANIMI. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD AYDIN 2005 LEPTİN VE KLİNİK KULLANIMI Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD AYDIN 2005 10 Kasım 2001 Google Web leptin için yaklaşık 593.000 sonuçtan... Paylaşacaklarımız

Detaylı

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ TİP2 DİYABETİK RATLARDA Vitis vinifera L. EKSTRAKTININ PIK3R1 (phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 1) GEN İFADESİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Emine Gülsün CAN 1 Emine

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN VE NASIL GELİŞİR?

İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN VE NASIL GELİŞİR? İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN VE NASIL GELİŞİR? rof. Dr. Serdar Güler Hitit Üniversitesi & ANEAH Endokrinoloji 26.06.2015, Ankara Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu İNSÜLİN

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

METABOLİK SENDROMDA STEROİD HORMON DEĞİŞİMİ VE YANSIMALARI. Dr. Gökhan ÜÇKAYA GATA End. Ve Met. Hast. BD. TEMHK 13 Ekim 2011 Antalya

METABOLİK SENDROMDA STEROİD HORMON DEĞİŞİMİ VE YANSIMALARI. Dr. Gökhan ÜÇKAYA GATA End. Ve Met. Hast. BD. TEMHK 13 Ekim 2011 Antalya METABOLİK SENDROMDA STEROİD HORMON DEĞİŞİMİ VE YANSIMALARI Dr. Gökhan ÜÇKAYA GATA End. Ve Met. Hast. BD. TEMHK 13 Ekim 2011 Antalya CUSHİNG SENDROMU METABOLİK SENDROM OBEZİTE OBEZİTE HİPERTANSİYON HİPERTANSİYON

Detaylı

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin Hipotalamus hormonları Hipotalamik hormonlar, ön hipofiz hormonlarının sentezini ve sekresyonunu düzenler. Hipotalamik hormonlar, hipotalamik-hipofizer sistemin kapillerlerindeki hipotalamik sinir uçlarından

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Obezitenin Medikal ve Cerrahi Tedavi Endikasyonları. Prof.Dr.Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

Obezitenin Medikal ve Cerrahi Tedavi Endikasyonları. Prof.Dr.Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Obezitenin Medikal ve Cerrahi Tedavi Endikasyonları Prof.Dr.Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD TURDEP-II: Genel Obezite* (Obezite: BKİ 30kg/ 2 ; Kilolu: BKİ

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ. İngilizce Aslından Çeviren ve Yayına Hazırlayan : Uğur AYDOĞAN. Gazi Üniversitesi

ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ. İngilizce Aslından Çeviren ve Yayına Hazırlayan : Uğur AYDOĞAN. Gazi Üniversitesi ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ İngilizce Aslından Çeviren ve Yayına Hazırlayan : Uğur AYDOĞAN Gazi Üniversitesi ANKARA - 2017 1 ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ Endokrin sistem, farklı organlar arasındaki fonksiyonel

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obeziteyi önleyici ve tedavi edici glukopiranosit türevleri ihtiva eden bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak)

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) İlaç tedavisinde yöntem: 1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) 2. Yağ kullanımını artırmak olmalıdır (termogenezi artırmak, lipolizi artırmak) İştah kesiciler: Hem katokolaminerjik

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

Bariyatrik Cerrahi. Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD

Bariyatrik Cerrahi. Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD Bariyatrik Cerrahi Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD İnsanlık giderek şişmanlıyor Gelecek için tahminler Kopelman PG. Nature 2000; 404, 635-643 Türk Toplumunda BKİ Grupları Değişimi TURDEP-I

Detaylı

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Duygu PELİSTER Lif yönünden zengin diyet, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarındandır. Diyet lifinin, sadece gastrointestinal mukozadan sindirilmeden ya da herhangi bir

Detaylı

Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. 1 Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde obeziteyi tedavi

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

Psikofarmakolojiye giriş

Psikofarmakolojiye giriş Psikofarmakolojiye giriş Genel bilgiler Beyin 100 milyar nöron (sinir hücresi) içerir. Beyin hücresinin i diğer beyin hücreleri ile 1,000 ile 50,000 bağlantısı. Beynin sağ tarafı solu, sol tarafı sağı

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon Obezite Nedir? Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı?

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı? Başarılı bir kilo verme ve daha da önemlisi bu kiloyu korumada en önemli anahtar egzersizdir. Kilo verdikten sonra egzersiz yapmayı bırakanlar yeniden kilo alırken, egzersize devam edenlerde bu ihtimal

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır.

Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır. Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır. Olguların çok büyük bir bölümünde ise obezitenin altında yatan

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI Prof. Dr. Orhan Turan KAYNAKÇA: 1.Stephen J. McPhee, Gary D.Hammer eds. Pathophysiology of Disease. 6th ed. Mc Graw Hill; 2010. 2.Damjanov I. Pathophisiology. 1st ed. Saunders

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

TİP 2 DİYABET ve İNFLAMASYONDA DİYETSEL ETMENLER

TİP 2 DİYABET ve İNFLAMASYONDA DİYETSEL ETMENLER TİP 2 DİYABET ve İNFLAMASYONDA DİYETSEL ETMENLER Uzm. Dyt. Tuba YALÇIN Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü TİP 2 DİYABET Tip 2 diyabet, dünya çapında yaygınlığı

Detaylı

TEMEL, İLK 3 YILDA ATILIYOR!

TEMEL, İLK 3 YILDA ATILIYOR! Acıbadem Hastanesi Büyüme ve Ergenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz ile, çocuğun doğumundan itibaren vücudunda hangi hormonların ne gibi işlevleri olduğunu, ilk 3 yılın önemini ve ergenlik

Detaylı

Obezitede Tedavisinde Diyet ve Egzersiz

Obezitede Tedavisinde Diyet ve Egzersiz Prof. Dr. İlhan Yetkin, Uz. Dr. Ali Rıza Çimen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı irat@pharmacy.ankara.edu.tr Obezitede Tedavisinde Diyet ve Egzersiz Kalori Alımının

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA; SERUM BETATROFİN, İRİSİN VE OMENTİN DÜZEYLERİ. Dr. Rıfkı ÜÇLER

GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA; SERUM BETATROFİN, İRİSİN VE OMENTİN DÜZEYLERİ. Dr. Rıfkı ÜÇLER GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA; SERUM BETATROFİN, İRİSİN VE OMENTİN DÜZEYLERİ Dr. Rıfkı ÜÇLER Gestasyonel diyabetes mellitus GDM; ilk defa gebelikte ortaya çıkan bozulmuş glukoz toleransı

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Dr. Okan Bülent Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 19-22 Ekim 2017,

Detaylı

Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. 1 Tarifname OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obezitenin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde obezite, insan vücudunda

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

POSTPRANDİYAL (REAKTİF) HİPOGLİSEMİ. DR. ARMAĞAN TUĞRUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI AD-ENDOKRİNOLOJİ BD- Edirne

POSTPRANDİYAL (REAKTİF) HİPOGLİSEMİ. DR. ARMAĞAN TUĞRUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI AD-ENDOKRİNOLOJİ BD- Edirne POSTPRANDİYAL (REAKTİF) HİPOGLİSEMİ DR. ARMAĞAN TUĞRUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI AD-ENDOKRİNOLOJİ BD- Edirne Fizyolojik glukoz metabolizması ve insüliner sistem + beyin direkt glukoz

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu. PROF. DR. Ş.EROL BOLU 26 Mayıs 2014

Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu. PROF. DR. Ş.EROL BOLU 26 Mayıs 2014 Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu PROF. DR. Ş.EROL BOLU 26 Mayıs 2014 Standart bariyatrik cerrahi yöntemleri RYBG LAGB LSG BPD BPD+DUODENAL SWİTCH GASTROENTEROLOGY 2012;143:897

Detaylı

Obezite Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı

Obezite Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı Obezite Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Hande Mefkure Özkaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı Phospha'dilinositol 3-kinaz/protein kinaz B/mammalian target of rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) Normal hücresel fonksiyonların yerine ge'rilebilmesi için gerekli olan

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

OBEZİTE NEDİR? Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. İstanbul 33,0 Orta Anadolu 32,9

OBEZİTE NEDİR? Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. İstanbul 33,0 Orta Anadolu 32,9 OBEZİTE NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç,

Detaylı

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC GLİKOLİZİN ALLOSTERİK DÜZENLENMESİ Metabolik düzenleme: Bütün

Detaylı

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma IR Tedavisi: Yaşam tarzı değişiklikleri Beslenme tedavisi KH ve yağ kısıtlaması Fruktoz

Detaylı

OBEZİTE VE İMPULSİVİTE. Uzm.Dr.Bilge Burçak Annagür

OBEZİTE VE İMPULSİVİTE. Uzm.Dr.Bilge Burçak Annagür OBEZİTE VE İMPULSİVİTE Uzm.Dr.Bilge Burçak Annagür Obezite son 20 yılda pek çok ülkede artış göstermiştir. Batılı yaşam biçimini benimseyen ülkelerde bir epidemi halini almıştır. Obezitenin Genetiği Çok

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Yetişkinlerde L-karnitinin kilo kaybı üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi ve meta-analizi

Yetişkinlerde L-karnitinin kilo kaybı üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi ve meta-analizi Obezite Tedavisi/Etiyolojisi ve Patofizyolojisi Yetişkinlerde L-karnitinin kilo kaybı üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi ve meta-analizi M. Pooyandjoo,M. Nouhi, S. Shab-Bidar,

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ MOLEKÜLLER. Dr.Hülya Över Hamzaoğlu Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ MOLEKÜLLER. Dr.Hülya Över Hamzaoğlu Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ MOLEKÜLLER Dr.Hülya Över Hamzaoğlu Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi İBH da temel immunopatogenez İBH da temel immunopatogenez Mucosa

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lilly Konuşmacı: Lundbeck Sunum

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATERNAL SERUM ve ANNE SÜTÜNÜN LEPTİN ve GHRELİN DÜZEYİ İLE BESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Dyt. Mevra AYDIN DİYETETİK Programı

Detaylı

JAK STAT Sinyal Yolağı

JAK STAT Sinyal Yolağı The Janus kinase/signal transducers and ac4vators of transcrip4on (JAK/STAT) JAK/STAT sinyal yolu sitokinler tara>ndan ak4fleş4rilir. ü Hücre farklılaşması ü Hücre çoğalması ü Hücre göçü ü Apoptoz gibi

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR Prof. Dr. Nermin OLGUN Kontrolsüz iperglisemi (katabolik özellikler, KŞ 300-350mg/dl, HbA1c %10-12) 2016 ADA Tip 2 Diyabet Kılavuzu Antihiperglisemik Tedavi

Detaylı