23. CİLDİN KONU DİZİNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23. CİLDİN KONU DİZİNİ"

Transkript

1 23. CİLDİN KONU DİZİNİ Acil servis * Acil servis personelinde Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılık oranı... K Adli Tıp * Çinko Testinin Semen Lekesi Tanısında Kullanılması... 16; Akciğer kanseri» Sigara-Akciğer Kanseri İlişkisi Konusunda Bir Vaka-Kontrol Çalışması... Amiloidoz» Klinikte Postinflamatuar Hiperpigmentasyon Tanısı Alan Olgularda Maküler Amiloidoz'un Histopatolojik Tetkiki... Anestezi» Myotonik Distrofide Anestezi... 16] Ankara * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisinde Bir Yılda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi Antibiyotik duyarlılıkları * Bölgemizden izole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları » Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları * -Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Aromataz inhibitörleri» Meme kanserinde yeni hormonal tedavi yaklaşımları Benzen» Benzenin sıçan karaciğer ve böbreğinde hekzokinaz aktivitesine etkisi BIA» Cumhuriyet Üniversitesi akademik personelinde obesite görülme sıklığı Biyopsi» Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Transrektal Prostat Biyopsisi Kanser Yakalama Şansını Arttırır mı?... Brucella...5» Bölgemizden izole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Bypass * Tek Seansta Koroner Revaskularizasyon ve Çıkan Aorta - Femoral Arter Bypass Cerrahi alan infeksiyonları» Cerrahi Alan İnfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar... 89

2 I Cumhuriyet Üniversitesi l t Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Diş hekimliği Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Sigara Kullanım Durumu ve Sigara ile Bağlantılı Görüşleri l t Cumhuriyet Üniversitesi akademik personelinde obesite görülme sıklığı l Çinko l t Diyabetik Retinopati ve Serum Çinko.Düzeyleri Arasındaki ilişki > l t Çinko Testinin Semen Lekesi Tanısında Kullanılması l Dermatit» Ranunculaceae Dermatiti: Kontakt bir irritasyon dermatiti örneği Diabetes Mellitus» Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı Diyabetik Retinopati ve Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki ilişki t Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Omega-3 Yağ Asitlerinin Serum Lipidleri Üzerine Etkisi l Düşük doğum ağırlığı Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi Ekzema Ranunculaceae Dermatiti: Kontakt bir irritasyon dermatiti örneği Epilepsi, temporal lop Rasmussen ensefalitinde Tc-99m HMPAO ile beyin perfüzyon SPECT Fabrika «Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu, «Sivas-Divriği Demir Madeni Çalışanlarında Serum Demir Ferritin ve Malondialdehid Düzeyleri ile Lipid Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler Femoral arter t Tek Seansta Koroner Revaskularizasyon ve Çıkan Aorta - Femoral Arter Bypass Femur» Bilateral Patolojik Suprakondiler Femur Kırığı Ferritin» Sivas-Divriği Demir Madeni Çalışanlarında Serum Demir Ferritin ve Malondialdehid Düzeyleri ile Lipid Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler Gebelik» Gebelikte Ruhsal Durum Görme» Herhangi bir refraktif düzeltme yapılmadan Snellen eşeli ile ile görme keskinliği tam olan olgularda kornea topografi bulguları Diyabetik Retinopati ve Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki ilişki Hastane» Acil servis personelinde Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılık oranı » Hastane Musluk Ve Duş Sularında Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması... 81

3 Hekzokinaz» Benzenin sıçan karaciğer ve böbreğinde hekzokinaz aktivitesine etkisi Helicobacter pylori * Gastrointestinal Sistem Dışı Hastalıklarla Helicobacter pylori'nin İlişkisi Hepatit» Otoimmün Tiroid Hastalıkları ile Hepatit C ve Hepatit B Virüs Birlikteliği Hiperpigmentasyon» Klinikte Postinflamatuar Hiperpigmentasyon Tanısı Alan Olgularda Maküler Amiloidoz'un Histopatolojik 43 Tetkiki...» Melanoderma Hipertansiyon» Sivas Emek Sağlık Ocağı Bölgesinde 30 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler... 9 Hipertiroidizm» Hipertiroidizmi Olan Hastalarımızda Radyoaktif iyot Tedavisinin Sonuçları Hipotiroidizm» Hipertiroidizmi Olan Hastalarımızda Radyoaktif iyot Tedavisinin Sonuçları HMPAO» Rasmussen ensefalitinde Tc-99m HMPAO ile beyin perfüzyon SPECT Hormona! tedavi * Meme kanserinde yeni hormonal tedavi yaklaşımları İ nterlökinler» Tip II Diyabetes Mellitusiu Hastalarda Serum TNF-a, IL-IB, IL-2R, IL-6,IL-8 Nitrit, Nitrat ve 24 Saatlik idrar Nitrit, Nitrat Seviyeleri İntoksikasyon» Kolsişin intoksikasyonu İşçiler => bkz.fabrika Kan kültürü» Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Kırık» Bilateral Patolojik Suprakondiler Femur Kırığı... 57» Pelvik iskion-pubis Kol Stres Kırığı Kolsişin * Kolsişin intoksikasyonu Komplikasyon» Akut Pankreatitte Görülen Sistemik Komplikasyonlar... 65» Diyabetik Retinopati ve Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki ilişki

4 Kornea topografisi» Herhangi bir refraktif düzeltme yapılmadan Snellen eşeli ile ile görme keskinliği tam olan olgularda kornea topografi bulguları Koroner Tek Seansta Koroner Revaskularizasyon ve Çıkan Aorta - Femoral Arter Bypass Legionella» Hastane Musluk Ve Duş Sularında Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması Lipom» Skrotumun Primer lipomu Malondialdehid» Sivas-Divriği Demir Madeni Çalışanlarında Serum Demir Ferritin ve Malondialdehid Düzeyleri ile Lipid Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler Malpraktis => bkz. tıbbi yanlış uygulamalar Manyetik rezonans görüntüleme» Rasmussen ensefalitinde Tc-99m HMPAO ile beyin perfüzyon SPECT Margarin Margarin Kullanımının Plazma ve Bazı Eritrosit Membran Lipid Değerlerine Olan Etkisi Melanoderma Melanoderma Melanosit» Melanoderma Meme kanseri» Meme kanserinde yeni hormonal tedavi yaklaşımları Migren» Migrende elektrofizyoloji ve nörotransmitterler Myotonik distrofi «Myotonik Distrofide Anestezi Nazal taşıyıcılık» Acil servis personelinde Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılık oranı Nitrit, nitrat» Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Serum TNF-a, IL-1B, IL-2R, IL-6,IL-8 Nitrit, Nitrat ve 24 Saatlik idrar Nitrit, Nitrat Seviyeleri Obezite» Cumhuriyet Üniversitesi akademik personelinde obesite görülme sıklığı » Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı Omega-3 yağ asitleri» Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Omega-3 Yağ Asitlerinin Serum üpidleri Üzerine Etkisi... 77

5 Osteomyelit» Yıllarında Kliniğimizde Tedavi Edilen Osteomiyelit Olgularının Retrospektif Över Değerlendirilmesi... 21» Başka Şekilde Spesifiye Edilemeyen Överin Steroid Hücreli Tümörü Özofagus atrezisi» Trakeomalazi Pankreatit, akut» Akut Pankreatitte Görülen Sistemik Komplikasyonlar Perinatal» Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi Prematüre» Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi Prevelans * Sivas Emek Sağlık Ocağı Bölgesinde 30 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler » Cumhuriyet Üniversitesi akademik personelinde obesite görülme sıklığı «Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı Prostat kanseri» Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Transrektai Prostat Biyopsisi Kanser Yakalama Şansını 5 Arttırır mı... Psikoloji» Gebelikte Ruhsal Durum Radyoaktif iyot * Hipertiroidizmi Olan Hastalarımızda Radyoaktif iyot Tedavisinin Sonuçlan Ranunculaceae * Ranunculaceae Dermatiti: Kontakt bir irritasyon dermatiti örneği Rasmussen ensefaliti» Rasmussen ensefalitinde Tc-99m HMPAO ile beyin perfüzyon SPECT Salmonella, Shigella» Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serum Lipidleri» Sivas-Divriği Demir Madeni Çalışanlarında Serum Demir Ferritin ve Malondialdehid Düzeyleri ile Lipid 126 Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler... * Margarin Kullanımının Plazma ve Bazı Eritrosit Membran Lipid Değerlerine Olan Etkisi » Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Omega-3 Yağ Asitlerinin Serum Lipidleri Üzerine Etkisi... 77

6 Sigara» Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Dişhekimligi Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Sigara Kullanım Durumu ve Sigara ile Bağlantılı Görüşleri )» Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu, » Sigara-Akciğer Kanseri İlişkisi Konusunda Bir Vaka-Kontrol Çalışması Sivas» Sivas Emek Sağlık Ocağı Bölgesinde 30 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler » Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu, » Sivas-Divriği Demir Madeni Çalışanlarında Serum Demir Ferritin ve Malondialdehid Düzeyleri ile Lipid 126 Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler... Skrotum» Skrotumun Primer lipomu Stafilokok» Acil servis personelinde Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılık oranı » Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları... 84» Cerrahi Alan İnfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar Steroid hücreli tümör «Başka Şekilde Spesifiye Edilemeyen Överin Steroid Hücreli Tümörü Tc-99m» Rasmussen ensefalitinde Tc-99m HMPAO ile beyin perfüzyon SPECT Tıbbi yanlış uygulamalar» Dört Olgu Nedeniyle Tıbbi Yanlış Uygulama Tiroid, otoimmün» Otoimmün Tiroid Hastalıkları ile Hepatit C ve Hepatit B Virüs Birlikteliği Trakeomalazi» Trakeomalazi Ultrasonografi, Doppler» Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Transrektal Prostat Biyopsisi Kanser Yakalama Şansını Arttırır mı? Uyarılmış potansiyeller» Migrende elektrofizyoloji ve nörotransmitterler Yanık» Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisinde Bir Yılda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi... 15

7 VOLUME 23. ARTICLE INDEX (Abstracts in English) VOLUME : 23 NO: l January-March 2001 Does Transrectal Prostate Biopsy Guided With Color-Doppler Ultrasonography Increase the Determination Rate of Cancer?... 5 Prevalence of Hypertension and Affecting Factors Among Women at the Age of 30 Years and Över Living in the Region of Sivas Emek Health House... 9 Evaluation of the Patients Treated in the Ankara Numune Hospital Burn Centre in One Year The Retrospective Evaluation Of Osteomyelitis Cases Who Were Treated in Our Clinics Between 1995 and Smoking Among Faculty of the Schools of Medicine and Dentistry of the Cumhuriyet University, 2000, Sivas- Turkey Smoking Among Personnel VVorking For The Sivas Cement Factory The Histopathologic Investigation of Macular Amyloidosis in the Cases Who Had Diagnosed Postinflammatory Hyperpigmentation in Clinic Primary Lipoma of the Scrotum (A case report Medical Malpractice- Four Cases A pattern of contact irritation dermatitis-(a case) Bilateral Pathological Supracondylar Femur Fracture Psychical Situation in Pregnancy Systemic Complications in Acute Pancreatitis... 65

8 VOLUME : 23 NO: 2 April - June 2001 Association Betvveen Hepatitis C and B Virüs and Autoimmune Thyroid Diseases The Effect of Omega - 3 Fatty Acids on Serum Lipjds in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Investigation of Legionella Spp. in Tap and Shovver Water of the Hospital Bacteriae Isolated From Blood Cultures and Antibiotic Susceptibilites Microorganisms Isolated From Surgical Site Infections A case-control Study on Smoking and Lung Cancer Ovarian Steroid Celi Tumors, Not Otherwise Specified Concamitant Coronary Revascularization And Ascending Aorta-femoral Artery Bypass Relationship Betvveen Helicobacter pylori and Disorders Out of Gastrointestinal System Tracheomalacia Melanoderma

9 VOLUME : 23 NO: 3 July - Semptember 2001 The Results of Radioactive lodine Treatment in Our Patients With Hyperthyroidism Changing of Serum Iron, Ferritin and Malondialdehyde Leveis and Lipid Parameters in the Miners and Officers of Sivas-Divriği Mine Company VVorkers Antibiotic Susceptibilities of Brucella Genus Bacteria Isolated From Region The Effect of Margarine Use on Plasma and some erythrocyte membrane lipid values Antibiotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated from Our Region The Prevalence of Diabetes Mellitus and Impaired Glucose Tolerance in Obese Persons Serum Leveis of TNF-a, İL -1(3, IL-2R, IL-6, IL-8, Nitrite, Nitrate and Urine Leveis of Nitrite and Nitrate in patients with Type II Diabetes Mellitus The Relationship Betvveen Diabetic Retinopathy and Serum Zinc Leveis Stress Fracture of the Ischion and Pubic Ramus Anesthesia in Myotonic Dystrophy (A Case Report) The Usage of Zinc Test in Determining of Seminal Stain

10 VOLUME : 23 NO: 4 October - December 2001 Corneal topographic findings of people vyho have 10/10 visual acuity with Snellen chart vvithout any refractive correction The rate of Staphylococcus aureus nasal carriage in staff of emergency service The effect of benzene on hexokinase activities on the liver and kidney of rats The prevalence of obesity in the academic staff of the Cumhuriyet University Evaluation of perinatal outcome of small for gestational age babies Colchicine intoxication (A report of two cases) Brain perfusion SPECT with Tc-99m HMPAO in Rasmussen's encephalitis New hormonal therapy approaches in breast cancer Neurotransmitters and electropyhsiological studies in migraine

11 23. CİLDİN YAZAR DİZİNİ AKER A AKKURT İ AKTAŞ M AKYOL M..."... 43, 54, 115 AKYÜZ A AKYÜZ G ALAGOZLU H... 77, 175 ALO F ALPINAR M ARICI M K ARMUTÇU F ASALAN H ASLAN B D ATASEVEN H... 73, 121 AYAN S... 5 BAKICI M Z... 73,84,131,141 BEKAR D BİLDİRİCİ K... 46, 97 BOZ B CANBAY E CANDAN F ÇAKMAKTEPE S ÇETİN M...?» ÇETİN A ÇOLAK R ÇÖL C DEMİR H DEMİREL Y... 15, 37 DERE E DOĞAN H DOĞAN D DÖKMETAŞ H S... 73, 121 DÖKÜCÜ Ü DÖNDER E DURAN B 189

12 EKE R N EKE İ... 21,57 ELAGÖZ Ş... 5, 43 ELALDI N... 81, 175 ENASERİ E ERANDAÇ M... 81, 89 ERDOĞAN H ERK M K EROĞLU M ERSELCAN T... 73, 121 GÖKÇE G... 5 GÖKGÖZ Ş GÖNÜLLÜ M GÖZÜKARA E GÜLER N GÜLTEKIN EY... 5 GÜLTEKİN F GÜNEY A GÜRELİK B GÜRSOY S , 194 GÜVENAL T IŞIK M İLGİCİ D... 46, 97 KAYGUSUZ K , 194 KEÇECİ H KEHAEE KILIÇARSLAN H... 5 KIVANÇ Ö... 84, 131 KILAVUZ EM KOÇOĞLU G... 9 KOYUNCU A... 65,121,201 KÖYLÜOĞLU G KUĞU N KULAK B KUNT N MAMİK B A MARAKOĞLU İ MARAKOĞLU K 25

13 MARUFİHAH M... 43,54,115 MEHMET N ONARLIOĞLU T ÖZAL H ÖZCELİK S...,... 43,54,115 ÖZDEMİR L... 9 ÖZEN M ÖZKAN M H ÖZKAN Y ÖZTÜRK H PERÇİN S... 21, 57 POLAT H H... 9 POLAT M... 43, 54 REFİK M SEVİNÇ M SEYFİKLİ Z SEZER RE... 25,37 SEZER H... 25,37,77,92 SÜMER H... 9 TAŞ F... 5 TAŞ A TOKER Mİ , 171 TOMUL DOĞAN Z TOPALKARA A ,171 TURGUT B... İ37 TÜKEN F TÜRKER M... 21,57 ULUSOY U VURAL G YALDIZ I YILMAZ K , 175 YILMAZ N YÖNEM Ö... 73, 121 YÜCEL BEYAZTAŞ F... 49, 167 YÜKSEL İ 73, 121

ÖZGEÇMİŞ. 1997 Hastanesi Y. Lisans Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

ÖZGEÇMİŞ. 1997 Hastanesi Y. Lisans Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Reyhan ERSOY 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1993 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS H.MAVIOĞLU 1, N.UZUNCAN 2, R.R.BİLGİN 1, M.GEDIZLİOĞLU 1, İpek

Detaylı

TURKISH MEDICAL INDEX

TURKISH MEDICAL INDEX TÜBİTAK ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TURKISH MEDICAL INDEX 1995 3 1-4 TÜBÎTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA

Detaylı

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: 1-2-3-4 YIL: 1993 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun

Detaylı

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA ÖZGEÇMİŞ Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA Doğum Tarihi ve Yeri : 27. 04. 1963, Erzurum İlkokul Ortaokul Lise Üniversite ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Adı Soyadı: Sibel Gergin Gündeş Doğum Tarihi: 16 Kasım 1965 Öğrenim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ ANATOMİ ANABİLİM DALI İlkim TEKİNARSLAN, Yüksek Lisans Tezi, 49 sayfa Danışman : Doç.Dr.Erdoğan UNUR Anti FGF-9un in vitro Embriyonik Gelişim Üzerine Etkileri Gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özcan EREL. 2. Doğum Tarihi : 1963. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özcan EREL. 2. Doğum Tarihi : 1963. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan EREL 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. 1986 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014 www.tndt.org Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı / Supplement:, Eylül / September 04 Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Official Journal of the Turkish Society of Nephrology Türk ISSN: 00-778 Türk Nefroloji

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR 1.1 Uluslararası 1.1.1 Verit A, Cengiz M, Yeni E, Unal D. A magnificent circumcision carnival in the early 18th century ottoman period (genişletilmiş

Detaylı

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden 1980 yılında mezun oldum. 1981 yılında asistan kadrosunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başladım.

Detaylı

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kadın

Detaylı