Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates"

Transkript

1

2 Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar Hippocrates

3 TANIM VKİ (kg/m2) SINIF ZAYIF <18.5 NORMAL KİLOLU OBEZ I II AŞIRI OBEZ >40 III

4 KİLOLU OBEZ TOPLAM (%) Filipinler Venezuela İtalya TÜRKİYE ABD Meksika İran S.Arabistan International Obesity Task Force 2009

5 Takipte güçlük İntrapartum komplikasyonlar Postpartum komplikasyonlar Fetal etkiler

6 Spontan abortus İntrauterin ölüm Preterm-surterm doğum İndüksiyon başarısızlığı Uzamış travay Makrozomik bebek Konjenital malformasyon Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı

7 Obezite - kontrol Sınıf III Obezite - kontrol Odds ratio p Odds ratio p Gestasyonel Diyabet 2.6 < <.01 Gestasyonel Hipertansiyon 2.5 < <.01 Preeklampsi <.01 Doğum ağırlığı >4500 g <.01 Preterm doğum Operatif doğum <.01 Sezaryen doğum 1.7 < <.01 Gunatilake RP, Perlow JH.Obesity and pregnancy: Clinical management of the obese gravida. Am Obstet Gynecol Feb 2011

8 Artmış myokardiyal oksijen ihtiyacı Anestezi ilişkili zorluklar Hasta transferinde zorluklar Uzamış sezaryen süresi Postpartum kanama Tromboemboli İnfeksiyon Omuz distosisi

9 Obezite mekanik, metabolik, inflamatuvar süreçtir Metabolik-immunolojik disfonksiyon Normoglisemik VKİ tek başına risk faktörü Erken geb: artmış insülin duyarlılığı İlerleyen geb: artmış açlık kan şekeri artmış postprandial kan şekeri 3.trimester insülin duyarlılığında %50-70 düşme

10 Artmış lipid turnover, yağ asidi oksidasyonu Obezite insülin R hiperinsülinemi hiperglisemi Gestasyonel diabet hiperlipidemi (VLDL, TG)

11 Endotel disfonksiyonu: Vasküler komplikasyonlar Artmış proinflamatuvar sitokinler Preterm doğum, VTE, RDS Vit D yetmezliği PE, GDM, ins R

12 tekil gebelik VKİ > 25 kg/m2 Mortalite riski Kilolu: %20 Obez: %40 İleri obez: %110 artıyor VKİ 1 ünite arttıkça neonatal mortalite %5 artıyor Nohr EA et al. Mortality in infants of obese mothers: is risk modified by mode of delivery? Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91:

13 Kilolu Obez Odds ratio p Odds ratio p Nöral tüp defektleri <.001 Kardiovasküler anomaliler Yarık damak dudak Anorektal atrezi Hidrosefali Ekstremite redüksiyonu Stothard KJ, Tennant PW, Bell R, Rankin J.Maternal overweight and obesity and the risk of congenital anomalies: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2009;301:

14 İnsülin Trigliserit Teratojen?? Ürik asit Östrojen Kronik hipoksi Kronik hiperkapni Eşlik eden diyabet

15 Anomalilerin %12 20 si atlanabilmekte Anomali taraması hf da tekrarlanabilir Aileye usg nin kısıtlı olduğu bilgisi Aydınlatılmış onam formuna obezite ile ilgili bilgi Hasta dosyasına VKİ bilgisi

16 12-14.haftada erken anatomik değerlendirme? Kalp için color doppler Periumbilikal, suprapubik, iliak fossa yaklaşımı Transvaginal yaklaşım (kafa içi yapılar) Düşük USG frekans emisyonu Harmonik görüntüleme Birleşik görüntüleme Filtreler

17 Paladini D. Sonography in obese and overweight pregnant women: clinical, medicolegal and technical issuesultrasound Obstet Gynecol 2009; 33:

18

19 VKİ kg/m2 Gestasyonel diyabet riski 2 kat artış Gestasyonel diyabetin tüm komplikasyonları

20 20 haftadan önce OGTT, normal ise 28. haftada tekrar Masraflı, uyum az, fetal sonuç? O Dwyer V et al. Timing of screening for gestational diabetes mellitus in women with moderate and severe obesity. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91:

21 Kan basıncı, hemokonsantrasyon, kardiyak fonksiyonlarda değişiklik Kronik hipertansiyonda 10 kat artış VKİ>30: Preeklampsi riskinde 3 kat artış

22 Almanya da 8379 gebe Ortalama travay süresi 9,5 saat VKİ arttıkça sekonder C/S oranı artıyor VKİ arttıkça fetal ağırlık artıyor Doğum yaralanmasında fark yok Beye r DA et al. Obesity decreases the chance to deliver spontaneously Arch Gynecol Obstet (2011) 283:

23 Postpartum hemoraji Genital yol, üriner, yara yeri infeksiyonu Uzamış 1. ve 2. evre Operatif doğum 3.derece perine yaralanması Uzun hastanede kalış süresi Tsoi E et al. Obesity in pregnancy: a major healthcare issuepostgrad Med J 2010;86:617e623

24 Obez gebelerde sürmatürasyon % 30 Doğum indüksiyonu gerekli Başarısız doğum indüksiyonu fazla 1. evre 4 saat 2. evre 1 saat Kabul edilebilir sürelerdir Multiparda indüksiyona yanıt daha iyi Arrowsmith S et al. Maternal obesity and labour complications following induction of labour in prolonged pregnancy. BJOG 2011;118:

25 Artan kolesterol uterin kontraktiliteyi azaltır Obezite arttıkça indüksiyon başarısızlığı artar İndüksiyon süresi Oksitosin miktarı Sezaryen olasılığı Pevzner L, Powers BL, Rayburn WF, Rumney P, Wing DA. Effects of maternal obesity on duration and outcomes of prostaglandin cervical ripening and labor induction. Obstet Gynecol Dec;114(6):

26 Doğum indüksiyonu C/S riski Spontan doğumu bekle IUMF riski VBAC:??????????? Elektif Sezaryen???

27 Sezaryen olasılığı Kilolu: 1.53 obez: 2.26 aşırı obez: 3.38 Uzun ameliyat süresi Uzun hastanede kalış Artmış kanama Artmış infeksiyon Tsoi E et al. Obesity in pregnancy: a major healthcare issuepostgrad Med J 2010;86:617e623 Leth RA et al. Obesity, diabetes, and the risk of infections diagnosed in hospital and postdischarge infections after cesareansection: a prospective cohort studyacta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica C 2011 Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology 90 (2011)

28

29

30 Normal populasyon: % 14.4 Sınıf I Obezite : % 18.8 Sınıf II Obezite : % 32.4 Sınıf III Obezite : % 40 Gebelik öncesi obezite postpartum depresyon için bağımsız risk faktörüdür EPDS LaCoursiere D, et al. The association between prepregnancy obesity and screening positive for postpartum depression. BJOG 2010;117:

31 VKİ arttıkça emzirmeyi başlatma niyeti ve emzirmeyi sürdürme azalıyor Gecikmiş laktogenez Postpartum depresyon Obezlerin sağlığa bakış açısında farklılık (ABD, Avusturya, Danimarka, Fransa, Kanada, Rusya, Yunanistan) Wojcicki JM. Maternal Prepregnancy Body Mass Indexand Initiation and Duration of Breastfeeding:A Review of the Literature Journal of women s health Volume 20, Number 3, 2011 Amir LH, Donath S. A systematic review of maternal obesity and breastfeeding intention, initiation and durationbmc Pregnancy and Childbirth 2007, 7:9

32 Hipertansiyon Bozuk glukoz toleransı Obezite, metabolik sendrom, kardiovasküler hst Emosyonel bozukluklar Nöral gelişim bozuklukları Şizofreni Khandaker GM, Dibben CR, Jones PB.Does maternal body mass index during pregnancy influence risk of schizophrenia in the adult offspring? Obes Rev Dec 22.

33 tekil gebelik : normal, kilolu, obez Gestasyonel diyabet Makrozomi Preeklampsi Sezaryen Preterm doğum, plasenta previa, IUMF, SGA Aydin C, Baloglu A, Yavuzcan A, İnci A. The effect of body mass index value during labor on pregnancy outcomes in Turkish population (obesity and pregnancy outcomes. Arch Gynecol Obstet 2010 Jan;281(1):49-54

34 Kardiyoloji konsültasyonu Miada yakın anestezi konsültasyonu Antibiyotik profilaksisi Kompresyon çorapları Bol hidrasyon ACOG Committee Opinion number 315, September Obesity in pregnancy. American College of Obstetricians and GynecologistsObstet Gynecol Sep;106(3):671-5.

35 Gebelik öncesi kilo verilmesi Bariatrik cerrahi (vitamin replasmanı) 35 kg/m2 < folik asit 5 mg/gün Erken mobilizasyon Kan hazırlığı Subkutan tabakanın sütüre edilmesi ACOG Committee Opinion number 315, September Obesity in pregnancy. American College of Obstetricians and GynecologistsObstet Gynecol Sep;106(3):671-5.

36 Tüm gebelerde VKİ ölçülmesi VKİ>35 kg/m2 YÜT uygulanmamalı Diyet, egzersiz programları ve psikolojik destek sağlanmalı 12.hf.dan sonra 75 mg/gün aspirin 5 mg/gün folik asit CMACE/RCOG Joint Guideline. Management of women with obesity in pregnancy 2010.

37 Ayrıntılı anomali taraması Aşırı obezlerin antenatal hospitalizasyonu Vajinal doğum sonrası 3 5 gün LMWH (>35 yaş, VKİ>30kg/m2 geb öncesi veya >90 kg) Sezaryen sonrası 3 5 gün LMWH (VKİ>30kg/m2 geb öncesi veya >80 kg) Emzirmenin özendirilmesi CMACE/RCOG Joint Guideline. Management of women with obesity in pregnancy 2010.

38 Ülkemiz obezite açısından risk altında Obez gebeler tersiyer merkezlere refere edilmeli Diyabet ve preeklampsi açısından yakın takip İndüksiyon başarısızlığı ve C/S komplikasyonları Anestezi uzmanı eşliğinde doğum Postpartum depresyona dikkat Ayrıntılı bilgilendirme Ayrıntılı onam formları

39 TEŞEKKÜRLER

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu**

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** (*) Özel Emsey Hospital Anesteziyoloji Kliniği, (**) Zeynep

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir doi:10.5222/iksst.2014.001 Araştırma İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir IVF Pregnancies is Associated with Increased Risk for Preeclampsia Atınç Özer *, Erbil Karaman **, Yasemin

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU,

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

GEBELİK VE HEMATOLOJİ GEBELİK VE HEMATOLOJİ Dr. Mert Küçük, 1 Yrd. Doç. Dr. rfan Yava o lu, 2 Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, 2 Prof. Dr. Zahit Bolaman, 2 1 Çine Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do um Klini i, Aydın 2 Adnan

Detaylı

Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi

Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):244-254 doi: 10.5455/cap.20140905071317 Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi Somatic Treatment of Depression During Pregnancy

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger AKUT UTERUS İNVERSİYONU Uterusun ters yüz olması ile ifade edilen akut uterus inversiyonu doğumun üçüncü evresine ait nadir

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Özlem Banu TULMAÇ* * Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kırıkkale Özet Gebelikte

Detaylı

SUDA DOĞUM ve TECRÜBEMİZ

SUDA DOĞUM ve TECRÜBEMİZ RİXOS GRAND HOTEL ANKARA SUDA DOĞUM ve TECRÜBEMİZ DOÇ.DR.ÖZLEM MORALOĞLU TEKİN ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İnsanlık tarihi boyunca su, ağrıları azaltma ve rahatlama amacıyla

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doğum indüksiyonu Destekleme (Augmentasyon) Servikal olgunlaşma Uterin

Detaylı