BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ BİLDİRİ KAYNAKÇASI (I-VI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ BİLDİRİ KAYNAKÇASI (I-VI)"

Transkript

1 BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ BİLDİRİ KAYNAKÇASI (I-VI) (Taslak) (649 künye) İstanbul, Temmuz

2 İÇİNDEKİLER III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi, IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi, VI. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi,

3 I.Ulusal beslenme ve diyetetik kongresi : bildiri özetleri, Ekim Ankara : Hacettepe Üniversitesi, s. ; 23 cm. II. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Nisan V. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = V. International Nutrition and Dietetics Congress / haz. Hacettepe Üniversitesi. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (II. : 1995 : Ankara). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, s. ; 27 sm. III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c Marry Kenny ( FAO); Aileen Robertson (WHO / Europe) : First Food and Nutrition Action Plan for Europe 2000 Avrupa 2000 için Birinci Besin ve Beslenme Eylem Planı / Food security and food safety / Besin güvencesi ve güvenliği. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 2. Peter Fürst (Germany) : New strategies in clinical nutrition: its critical future / Klinik beslenmede yeni yaklaşımlar:geleceğin irdelenmesi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 3. Melvin H Williams ( USA ) : Nutritional ergogenic aids, sports and exercise performance / Beslenmede ergojenik destek, spor ve egzersiz performansı. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 4. Lynn Bailey (USA) : New dietary reference intakes / Güncel besin öğeleri alım önerileri. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 5. PANEL : Türkiye de beslenme yetersizliği sorunları, besin ve beslenme politikaları / Nutritional problems, food and nutrition policies in Turkey. Başkan / Chair :Gülden Pekcan ( H.Ü) - Şahsine Çelik ( Sağlık B.) - Aziz Ekşi ( A.Ü ) - Dilek Haznedaroğlu (Sağlık B.) - Filiz Soydal (Tarım B.) - Muharrem Varlık ( DPT ). (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 6. Samur Gülhan, Yıldız Akal Emine, Kuyumcu Aygün, Gökmen Hülya, Arslan Perihan : 0-5 yaş grubu çocukların beslenme, büyüme ve genel sağlık durumlarının saptanması / Evaluation of nutritional status, growth and health conditions of children aged 0-5 years. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 7. Rakıcıoğlu Neslişah, Karabudak Efsun, Kazanç Müjde, Yücecan Sevinç : yaş grubu çocukların besin tüketim düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasına yönelik bir çalışma - Nutritional status and dietary habits in years old adolescents. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 3

4 8. Erdoğan Gürbüz, Erdoğan Murat Faik, Emral Rıfat, Baştemir Mehmet, Sav Hasan, Haznedaroğlu Dilek, Üstündağ Münip, Köse Rıfat, Kamel Nuri, Genç Yasemin : Yeni bin yıla girerken Türkiye de iyot durumu ve guatr prevalansı Iodine status and goitre prevalence of Turkey towards a new millennium. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 9. PANEL : Türkiye de görülen metabolik hastalıklar ve diyet tedavileri / Nutritional management of metabolic disorders in Turkey. Başkan / Chair : İmran Özalp ( H.Ü ) - Mübeccel Demirkol ( İ.Ü ) - Gülden Köksal (H.Ü ). (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 10. Topbaş Murat, Elmacıoğlu Funda, Dündar Cihad, Canbaz Sevgi, Pekşen Yıldız : Obesite ile günlük tüketilen bazı besin öğeleri arasındaki ilinti / The relationship between obesity and the amounts of certain daily nutrients intake. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 11. Gülşen Betül, Yurttagül Mine : Postmenopozal kadınların kan lipit düzeyleri ve kemik mineral dansitelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi / The effects of various variable on blood lipid levels and bone mineral density in postmenopausal women. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 12. Çelik Fatma, Toksöz Perran: Kalp damar hastalıkları için risk faktörü olarak bilinen beslenmeye ilişkin bazı değişkenlerin cluster (kümeleme analizi) yöntemi ile değerlendirilmesi / Evaluation of the various variables concerning nutrition which is known as risk factor for cardio-vascular diseases by the cluster method. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 13. Ungan Suat, Ünsalan Reyhan : Türkiye de hane halkı tüketim harcamaları anketinin analizi-günlük gıda alımı / Food availability based on household budget survey in Turkey. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 14. Tezcan Sabahat, Güçiz Doğan Bahar, Sönmez Rıza, Altıntaş Hakan, Değirmenci Şule : Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesi nde yaş nüfusta şişmanlık prevalansı (Ankara) Obesity prevalence among ages population in Gülveren Health Center Area ( Ankara-Turkey). İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 15. Tek Nilüfer, Beşer Erdal, Güner Çiğdem, Yavuz Cavit, Bilgin Refika : Kocaeli ili ve bağlı ilçelerinde yaşayan yaş grubu adölesanların antropometrik yöntemlerle beslenme durumlarının değerlendirilmesi / Nutritional assessment of adolescents aged years, living in Kocaeli Province and its districts using anthropometric methods. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 16. Melvin H Williams ( USA ) : Dietary supplements, sports and exercise performance / Besin suplementleri, spor ve egzersiz performansı. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International 4

5 congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 17. Emin Kansu ( Turkey ): İmmün sistem ve beslenme / Immune system and nutrition. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 18. Robert F Grimble ( UK ) : The role of antioxidants in maintaining immune function during disease / Hastalık durumlarında immün yanıtın sağlanmasında antioksidanların etkisi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 19. Ayşe Baysal (Turkey ) : Diyet posası ve sağlık / Dietary fiber and health. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 20. Elizabeth Anne Miles ( UK ) : Fatty acids and adhesion molecule expression: novel anti-atherosclerotic anti-inflammatory effects / Yağ asitleri ve adhezyon moleküllerinin ekspresyonu: anti-aterosklerotik ve anti-inflamatuar etkilerine bakış. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 21. Tapan K Basu (Canada) : Vitamin A and Type 1 diabetes / Vitamin A ve Tip 1 diabet. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 22. Gary Rodrick ( USA ) : Sea foods safety / Su ürünleri güvenliği. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c s. [Konferans] 23. Lynn Bailey ( USA ) :Folate in health and disease / Hastalık ve sağlıkta folik asit. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 24. Kim Raine Travers (Canada) : Nutrition education for social change:a critical perspective / Sosyal değişim için beslenme eğitimi : geleceğe bakış. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 25. Demircioğlu Yasemin, Başoğlu Sevil: Ankara ilinde tüketilen ekmek çeşitlerinin tüketim şekli, tüketim sıklığı miktarları ile protein, yağ, nem, kül, karbonhidrat ve enerji miktarlarının saptanması üzerine bir araştırma / A research conducted in Ankara to determine the bread types and consuming ways, frequency and content of protein, fat, moisture, ash and carbohydrates. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 26. Elmacıoğlu Funda, Topbaş Murat, Asal Canan : Soya katkılı yoğurt yapımı üzerine bir çalışma / A study of yoghurt enriched with soya. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 27. Bulduk Sıdıka, Demircioğlu Yasemin, Yabancı Nurcan, Baykan Suna : Mersin ili ne ölçüde Akdeniz mutfağı özelliklerini taşımaktadır? / Determination of the situation of the application of Mediterranean kitchen nutrition. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition 5

6 and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 28. Akçil Mehtap, Nursal Berat, Hasbay Aylin, Pekcan Gülden, Ersoy Gülgün : 4-18 yaş grubunda cinsiyete göre kulaç ve boy uzunluğu arasındaki ilişki / The relationship between arm span and height according to gender in 4-18 years. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 29. Yurttagül Mine, Karaağaoğlu Nilgün: Üç nesil kadının beslenme bilgi ve uygulamalarının kıyaslanması / Comparison of nutritional knowledge and habits of three generations of women. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 30. Bosi Bağcı Tülay, Aslan Dilek, Öztek Zafer, Akın Ayşe : Ankara da bazı sağlık ocağı bölgeleri ve doğumevlerinde Bebek Dostu faaliyetlerinin değerlendirilmesi / Evaluation of Baby Friendly activities in some primary health centres and maternity hospitals in Ankara. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 31. Kormaz Haşıl Nimet, Karakoç Kader, Şeker Esin, Ercan İlker : Balıkesir ili ve çevresindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ile spor yapma alışkanlıklarının incelenmesi / The research on the feeding and sports habits of the students in primary and middle grade schools in Balıkesir province. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 32. Karabudak Efsun, Nursal Berat, Pekcan Gülden, Yücecan Sevinç : Ankara da oto sanayinde ve mobilya işinde çalışan işçilerin beslenme durumları ve enerji harcamaları / Nutritional status and energy expenditure of manual workers in Ankara. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 33. Türkmen Güngör A. Evrim, Başoğlu Sevil, Fişek Gürhan :Ostim Çıraklık Eğitim Merkezi ne devam eden yaş grubu çırakların beslenme durumu / Nutritional status of aprentices of years attending OSTİM Educational Center for Aprentices. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 34. Baş Dilşat, Sağlam Fatma, Balkancı Dicle : Öğün sıklığı ve miktarının diyetin oluşturduğu termogenezis üzerine etkisi / The effects of changing meal frequency and size on thermogenesis. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 35. PANEL : 21. yüzyılın başlarında Dünya da besin teknolojisindeki değişmeler ve Türkiye ye yansıması / Recent developments in food technology and its impact on Turkish food industry and nutritional habits / Başkan / Chair : Sevinç Yücecan (H.Ü.) - Emel Damarlı (UNIFO) - Selçuk Koç (MIS-NESTLE) - Şamil Özavar (DALYA DIŞ TİC.) - Yüksel Şahin (PINAR GIDA GRUBU) - Ebru Şenel (UNILEVER). (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 36. Solak Yusuf, Koçoğlu Gülay : Spor yapan ve yapmayan kız öğrencilerin vücut bileşimleri, kemik mineral yoğunlukları ve besin tüketimleri / Body composition, bone mineral density and food consumption 6

7 patterns in sporting and nonsporting girls. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 37. Hasbay Aylin, Ersoy Gülgün, Erbaş Deniz, Öz Eser, Tekelioğlu Ayla : Dayanıklılık sporcularında E vitaminin oksidatif strese etkisi üzerine bir araştırma / Vitamin E effects on oxidative stress in endurance athletes. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 38. Bayrakçı Volga, Hasbay Aylin, Ersoy Gülgün : Profesyonel bayan dansçıların beslenme durumları ve vücut kompozisyonlarının kemik mineral yoğunluğu üzerine etkileri / The effects of nutrition and body composition on bone mineral density in professional women dancer. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 39. PANEL : Besin öğesi ve besin kaynaklı öğelerin, çeşitli hastalıkların diyet tedavilerindeki önemi / Nutrients and non-nutrients : dietary considerations in nutrition-related diseases. Başkan / Chair :Perihan Arslan (H.Ü.) - Ayşe Baysal (H.Ü.) - Tanju Besler (H.Ü.)- Rüksan Çehreli (Dokuz Eylül Ü.) - Emel Özer (İ.Ü.). (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 40. Yabancı Nurcan, Pekcan Gülden, Bicik Zerrin : Adölesanlarda fiziksel aktivite düzeyi ile beslenme durumunun kemik mineral yoğunluğu ve vücut bileşimi üzerine etkisi / The effects of physical activity level and nutrition status on bone mineral density and body composition in adolescents. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 41. Ocakcı Ayşe, Karaca Sezar : İki farklı sosyoekonomik düzey ailede yaşayan obes adolesanların arteriyel kan basıncı yönünden incelenmesi / The investigation of the arterial blood pressures of the adolescents living in two different socio-economic families. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 42. Kavian Forough, Kimiager Seyed Masoud : Obesity and its associated factors among university female workers in Tehran. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c s. 43. PANEL : AIDs ve beslenme / AIDs and nutrition - Başkan / Chair : Serhat Ünal (H.Ü.) - Fatma Sağlam (H.Ü.) - Şemsettin Ustaçelebi (H.Ü.) (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 44. Sürücüoğlu Metin Saip, Çınar Müjde : Hiperkolesterolemik hastaların diyetlerine ilave edilen yulaf ezmesinin (Rolled oats) serum total lipid düzeylerine etkisi / The effects of rolled oats added to the diets of hypercholesterolemic patients in to the levels of serum total lipids. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 45. Navai Lida, Kimiagar Seyed Masoud : Comparison of biochemical parameters of protein metabolism in diabetic, IGT and normal subjects. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. 7

8 International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c s. [Sözel bildiri] 46. Çehreli Rüksan, Temiz Ayşegül, Gezer Semra, Açıkgöz Osman, Gönen Selda, Şemin İlgi, Pekçetin Çetin : Oksidan stresin etkilediği eritrosit deformabilitesine sellüloz alternatif bir tedavi olabilir mi? / Is cellulose an alternative treatment for hypercholesterolemia related oxidant stress that may disturb erycthrocyte deformability? İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c [Sözel bildiri] 47. Temiz Ayhan, Pirkul Tülin, Erdem Yaşar Kemal : Yoğurtların kalsiyum tuzlarıyla zenginleştirilmesi ve bunun yoğurt kalitesi ile starter mikroorganizmalar üzerine etkisi / Fortification of yoghurt with calcium salts and its effect on yoghurt quality and starter microorganisms. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 48. Ünlüoğlu İlhami, Tayfur Muhittin : Kültür mantarı zehirlenmeleri: 8 zehirlenme vakasının değerlendirilmesi / Cultivated mushroom poisining : the evaluation of the 8 poisining cases. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 49. Taş Ayten Aylin, El Sedef Nehir : Bazı ekmek çeşitlerinin beslenme açısından önemli olan nişasta fraksiyonlarının araştırılması / Determination of nutritionally important starch fractions of some Turkish breads. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 51. Küplülü Özlem, Sarımehmetoğlu Belgin, Kasımoğlu Aylin : Sığır kıymalarından hareketli Aeromonas türlerinin izolasyon ve identifikasyonu / Isolation and identification of motile Aeromonas spp.in ground beef. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 52. Sarımehmetoğlu Belgin, Küplülü Özlem, Kaymaz Şerif : Hamburger ve İnegöl köftelerinden E. Coli 0157: H7 izolasyonu / Isolation of Escherichia coli 0157: H7 in hamburgers and İnegöl meatballs. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 53. Liman Bilal Cem, Göğüsten Berrin : Sütlerde aflatoksin M1 in EIA (Enzim İmmun Assay) ile kantitatif tayini / Quantitative determination of aflatoxin M1 in milk by EIA ( Enzim Immune Assay ). İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 54. Gülden Pekcan ( Turkey ) :Şişmanlığın tanımı ve saptanması / Definition and assessment of obesity. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 55. David McCarthy, Karen V Jarrett ( UK ) : Obesity and overweight in children:problems with definition and Assessment / Çocukluk çağı şişmanlık: tanım ve saptamada sorunlar. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 8

9 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 56. Üstün Korugan (Turkey ) : Dünya da ve Türkiye de obezite prevalansı / Prevalence of obesity in the World and Turkey. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 57. Gökhan Hotamışlıgil (USA) : Molecular control of adipogenesis / Adipogenezin moleküler düzeyde denetimi. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 58. Philip Scarpace, Nihal Tümer (USA) : Role of leptin and uncoupling proteins in age-related obesity / Leptin ve uncoupling proteinlerin yaşa bağlı şişmanlıkta etkisi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 59. Eric Jequier (Switzerland) : Carbohydrate/fat ratio: its importance in body weight regulation / Karbonhidrat/yağ oranı : vücut ağırlığının denetiminde önemi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 60. Terry Kirk ( UK ) : The role of carbohydrates and snacking on health / Karbonhidratlar ve öğün arası beslenmenin (snacking) sağlık üzerine etkisi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c s. [Sözel bildiri] 61. Nazan Bozkurt ( Turkey ) : Şişmanlık ve diyet tedavisi / Dietary treatment of obesity. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 62. Türkan K Merdol (Turkey) : Şişmanlar için eğitim programı / Educational program for obesity. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 63. Sema A Erge (Turkey) : Şişmanlığın davranışsal tedavisi / Behavioral therapy in obesity. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 64. Neil Armstrong ( UK ) : The role of physical activity for health and obesity / Fiziksel aktivitenin sağlık ve şişmanlık durumunda etkisi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 65. John E Blundell ( UK ) : Functional foods for appetite control / İştahın denetiminde fonksiyonel besinler. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 66. Alan Shenkin ( UK ) : Why are the vitamines and trace elements needed in human life? Vitaminler ve eser elementler insan yaşamı için neden önemlidir? İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. 9

10 International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] 67. Kuyumcu Aygün, Yurttagül Mine : Ankara piyasasında satılan salam, sosis ve sucukların nem, yağ, tuz, kül ve kalıntı nitrat, nitrit miktarlarının tayini üzerine bir araştırma / Quantity of nitrate, nitrite, moisture, lipid, mineral and salt contents of Turkish sucuks, salamies and sausages sold in Ankara. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 68. Baş Murat, Sangu Şengül, Kaya Hacer, Kuştemir Rıfat, Atalay Gülhan : Fast-food / hızlı hazır yemek sistemi üzerine bir araştırma / A research about fast-food systems. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 69. Kara Seba, Şahin Ekin: Vakumlu ambalajlarda satılan kimi sosis çeşitlerinin raf ömrü üzerine araştırma / A research on the determination of shelf life of vacuum packaged sausages. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c s. [Sözel bildiri] 70. Bozdoğan Nevra, Cengiz Zühal, Türkmen Evrim, Yıldız Akal Emine, Aydıntuğ Semih, Pekcan Gülden : Hastaneye yatan hastalarda malnütrisyonun subjektif global değerlendirme yöntemiyle değerlendirilmesi (SGD) / The evaluation of malnutrition by subjective global assessment (SGA) in hospitalized patients. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 71. Yürükçü Songül, Palabıyıkoğlu Murat : İbn-i Sina hastanesi gastroenteroloji kliniğine yatarak tedavi gören hastaların subjektif global değerlendirme (SGD) yöntemi ile malnutrisyon durumunun değerlendirilmesi / Evaluation of malnutrition by subjective global ssessment (SGA) in hospitalized patients in a gastroenterology ward. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 72. Tanacı Nedret,Yücemen Jale, Baş Dilşat, Avcı Gülizar, Baysal Dilek, Karakoç Derya : Hacetttepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı nda çalışan diyetisyen ve hekimlerin malnütrisyon konusunda bilgi düzey ve davranışlarının değerlendirilmesi / Assessment of knowledge and behaviours of dietitians and residents working in Hacettepe University Department of Internal Medicine about malnutrition. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 73. Jeya Henry ( UK ) : Energy requirements and metabolism in children / Çocuklarda enerji gereksinmesi ve metabolizması. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Konferans] [Sözel bildiri] 74. Alphan M Emel, Yavuz Dilek, Arzık Ahmet, Akalın Sema : Morbid obezite olgusu / A case of morbid obesity. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 75. Onur Ahu Şebnem, Bozkurt Nazan : Plazma homosistein, folat, vitamin B12 ile prematüre koroner arter hastalığı arasındaki ilişki / The relationship between plasma homocysteine, folic acid, vitamin B12 and premature coronary artery disease. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. 10

11 International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 76. Nişancı Fatma, Bosi Bağcı Tülay, Pekcan Hikmet : Kardiyovasküler hastalıklarda yumurtanın serum lipidleri üzerine etkisi / The effects of egg on plasma lipids in cardiovascular diseases. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 77. Eroğlu Oya, Köksal Gülden : Kistik fibrozisli hastalarda diyet yağının büyüme, kan lipit profili ve solunum fonksiyonlarına etkisi üzerine bir araştırma / The effects of dietary fats on growth, blood lipid profile and respiratuary functions in children with cystic fibrosis. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 78. Dağ Birgül, Bozkurt Nazan, İnanç Neriman, Saka Mendane, Yakut Mutlu, Şen Derviş : Gastrektomili hastaların BMD, BMC ve bunlarla ilişkili bazı biyokimyasal parametrelerin saptanması / Detection of BMD, BMC and some related biochemical parameters of patients with gastrectomy. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 79. Tümer Güzin, Mercanlıgil Seyit, Topbaş Murat: Kolesistektomi sonrasında beslenmeye bağlı bazı sorunların belirlenmesi / Determining the problems over nutrition after colesistektomi. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. 80. Elmacıoğlu Funda, Topbaş Murat, Dabak Şennur, Canbaz Sevgi, Pekşen Yıldız : Serum lipid profilleri ile bazı besin öğelerinin tüketim düzeyleri ilintisi üzerine bir araştırma / An investigation on the relationship between serum lipid profiles and daily intakes of some nutrients. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. 81. Oduncu Fatime Tülay, Köksal Gülden : Soya proteini kan lipidlerini önemli ölçüde düzeltir / Soy protein significantly improves plasma lipids. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 82. Gürcan Türcan, Korugan Üstün, Hacıbekiroğlu Münire : Bazı karma gıdalarının glisemik ve insülinemik etkilerinin belirlenmesi / Evaluations of glycemic and insulinemic effects of some mixed meals. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 83. Akın Galip, Sağır Mehmet : Kırsal kesimde yaşayan kadınlarda şişmanlığı etkileyen çevresel etmenler / Environmental reasons effecting obesity among women living in rural areas. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 84. Gökgöz Saniye, Sağlam Fatma : Beslenme alışkanlıkları ile şişmanlığın meme kanseri riskine etkisi üzerine bir araştırma / The effects of dietary factors and obesity on breast cancer risk. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 11

12 85. Kara Özge, Koç Funda, Günay Hülya, Kavakoğlu Buket, Pekcan Gülden : Yetişkin kadınların beden kitle indeksine göre besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyleri / Relationship between food intake, eating pattern, physical activity level and body mass index in women. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 86. Özyiğit Perim, Akgün Seval, Kaya Semiha, Haberal Mehmet : Hemodiyaliz hastalarında diyet ve hemşirelik eğitiminde sosyodemografik özellikler önemli bir faktör müdür? / The factors affecting regular patient education in hemodialysis patients. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 87. Akgün Seval, Özyiğit Perim, Özdemir Nurhan :Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyonun değerlendirilmesinde en iyi indikatör / Assessment of the best indicator for malnutrition in hemodialysis patients. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 88. Özyiğit Perim, Rakıcıoğlu Neslişah, Özdemir Nurhan, Akgün Seval : Hemodiyaliz hastalarında farklı düzeyde protein alımlarının malnütrisyona etkisi / The effects of different amounts of protein in malnutrition among hemodialysis unit. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 89. Garibağaoğlu Muazzez, Sarın Aysun, İşsever Halim : A study of dietetic practice in the management of childhood obesity / Çocukluk obesitesinin tedavisinde diyet uygulamaları. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 90. Bingöl Necati, Ergenekon Ebru, Ergazi Gülçin, Özata Metin : Yeni doğanlarda serum leptin düzeyleri ile doğum ağırlığı, boyu, baş çevresi ve cinsiyet arasındaki ilişki / The relation between the serum leptine levels and body weight, height, cranial circumference and gender in newborns. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 91. Altay Süheyla, Ercan Oya, Hatemi Sezer : Hiperkalsemik bir süt çocuğunda diyet tedavisi / Low calcium diet in a hypercalcemic infant. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 92. Çiçek Betül, Arslan Perihan : Tip 2 diyabetli hastalarda farklı oral antidiyabetik ilaçların yanı sıra diyete eklenen posanın kan glikozu ve lipit fraksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi / A research on the effects of dietary fiber besides different oral antidiabetic agents on blood glucose and lipid fractions in patients with type 2 diabetes mellitus. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 93. Yılmaz Yasemin, Sürücüoğlu Metin Saip : Diabetes mellituslu hastaların; hastalık hikayeleri, beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeyleri üzerinde bir araştırma / A research on the disease history, nutritional habits, nutritional knowledge levels in patients with diabetes mellitus. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 12

13 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 94. Çehreli Rüksan, Gidener Sedef, Temiz Ayşegül, Şemin İlgi, Pekçetin Çetin : Hiperkolesterolemik sıçanlardaki gastrointestinal motilite değişikliklerine nohut ve konjak glukomannanın etkileri / The effects of chickpea and konjak glucomannan on the changes gastrointestinal motilite in hypercholesterolemic rats. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 95. Bulduk Sıdıka, Yabancı Nurcan, Demircioğlu Yasemin : Düzce ve Ankara illerinde bulunan üniversite ve yurt mutfaklarının hijyen yönünden değerlendirilmesi / Evaluation of university and dormitory kitchens in the provinces of Düzce and Ankara in terms of sanitation. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 96. Kızıltan Gül, Merdol Kutluay Türkan : Günde 500 ve üzeri kişiye yemek servisi yapılan toplu beslenme kurumlarında kullanılan araç-gereçler, yemek üretim ve servis kalitesine etkileri ve karşılaşılan sorunlar / Quantitative and qualitative evaluation of equipments used in mass feeding institutions where daily food service is 500 or more. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 97. Aytekin Fulya, Bulduk Sıdıka, Baykan Suna : Üniversite öğrencilerinin beslenme ve sağlık sorunlarının saptanması / Determining nutritional and health problems of the university students. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 98. Erkal Pınar, Gülşen Betül, Akgün Seval : Başkent Üniversite Hastanesi nde yatarak tedavi gören hastaların beslenme ve diyet hizmetlerinden memnuniyet durumlarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma / Measuring dietician and nutrition department services from the patient s perspective. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 99. Ercan Aydan: Diyetisyenlerin iş tatmini üzerine bir inceleme / A study on the job satisfaction of dietitians. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 100. Kızıltan Gül : Beslenme hizmetlerinde kalite güvence, sistem uygulamaları / The practices of quality assurance in food services. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 101. Bulduk Sıdıka, Şahingöz Semra : Yemek fabrikalarına ait mönülerin değerlendirilmesi / Evaluation of the menus of mass catering services. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 102. Erkal Pınar, Gülşen Betül, Akgün Seval : Başkent Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Ünitesi nde diyet modülünün uygulanması / Design in diet protocols. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi 13

14 = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 103. Beyhan Yasemin, Keskin Dilek, Karahan Hacer, Karakaş Didem, Demirtaş Melike : Ankara da toplu beslenme hizmetlerinde depolama koşulları / Food storage conditions of food service institutions in Ankara. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 104. Beyhan Yasemin, Nursal Berat, Baş Murat, Ünsal Şerife, Mehmedova Melahat, Küçük Figen : Ankara da toplu beslenme hizmeti sunan hastanelerde servis edilen bazı sebze yemekleri ve salataların C vitamini içerikleri: Bir pilot çalışma / Vitamin C level of some vegetable meals and salads served in some hospitals in Ankara. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 105. Dağ Ayhan, Merdol Kutluay Türkan : Toplu beslenme servislerinde çalışan personel için geliştirilen hijyen eğitim programının bilgi, tutum ve davranışlara etkisi / The impact of hygiene training programme on hygiene knowledge, attitudes and behaviours. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 106. Erdoğan Müge O, Tayfur Muhittin, Erol İrfan : Hastane toplu beslenme hizmetinde kritik kontrol noktalarında tehlike analizi (Haccp) / Hazard analysis critical control points ( Haccp ) systems for food service operations. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 107. El Sedef Nehir, Karakaya Sibel, Taş Ayten Aylin : Bazı gıdalardaki fenolik bileşiklerin antioksidan etkilerinin in vitro koşullarda saptanması Antioxidant activity of phenolic compounds in some foods using in vitro method. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 108. Açkurt Filiz, Löker Mahmut, Biringen Löker Gül : Çeşitli besinlerin ve besin öğelerinin süper oksid dismutaz (SOD) aktivitesi üzerine etkilerinin araştırılması The effects of different foods and nutrients on superoxide dismutase ( SOD) activity. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 109. Arıkan Bahar, Şanlıer Nevin : Ankara da üç farklı sosyo-ekonomik düzeydeki semtlerde yaşayan kadınların dondurulmuş hazır besinleri saklama, kullanma ve evde besinleri dondurma durumlarının saptanması üzerine bir araştırma / A research on determinig the preservation use of frozen food and freezing foodstuffs at home by women in three different socio-economic levels. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 110. Erge Açık Sema, Baş Dilşad, Demirel Birsen, Mercanlıgil Seyit : Ülserli hastaların besinlere karşı oluşan gastrik sorunlarının belirlenmesi / Determination of gastric problems caused by foods in patients with peptic ulcus. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 111. Şahin Habibe, Mercanlıgil Seyit M : Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda preoperatif dönemde yapılan enteral ve parenteral beslenme desteğinin postoperatif morbiditeye etkisi / A research on the effects of 14

15 preoperative enteral and paranteral nutrition support on postoperative morbidity in patients with gastrointestinal system cancers. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 112. Aslan Şenay, Başoğlu Sevil : Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Merkezine aktif akciğer tüberkülozu tanısı ile yatırılan hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi / The assessment of nutritional status of patients with lung tuberculosis that admitted to the Atatürk Thoracic Diseases Hospital. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Sözel bildiri] 113. Pat Howard (UK) : Nutritional screening / assessment / Beslenme takibi, değerlendirilmesi. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Mehmet Oğuz : Multiple travmalı hastalarda beslenme / Nutritional management of multiple trauma. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Semih Aydıntuğ : Inflamatuar barsak hastalıklarında beslenme / Nutrition in inflammatory bowel diseases. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Ayşe Özkarabulut : Uygun ürün seçimi / Suitable products for enteral-parenteral nutrition. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Haldun Gündoğdu : Enteral beslenme desteğinde enteral yolun yerleştirilmesi / The placement of enteral route in enteral nutrition support. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Deniz Yılmaz: Multiple travma / Multiple trauma. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Ayşe Özkarabulut: Serebrovasküler olay-kanser / Cerebrovascular disease and cancer. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Fatma Turanlı: Gastrektomi / Gastrectomy. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Tuğba Solukçu: Kafa travması / Head trauma. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). 15

16 122. Evrim Türkmen : Kısa barsak sendromu / Short bowel syndrome. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Jale Yücemen : İntestinal obstrüksiyon / Intestinal obstruction. [KURS I. ENTERAL - PARANTERAL BESLENME]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Cem Sungur : Kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyalizde metabolik değişiklikler / Metabolic changes in chronic renal failure and hemodialysis. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Ayfer Gür Güven : Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği ve beslenmeye yönelik sorunlar / Chronic renal failure and nutritional problems in children. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Nicole Ruddock (UK) : Nutritional management of chronic renal failure, hemodialysis and nephrotic syndrome / Kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz ve nefrotik sendromda beslenme tedavisi. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Seyit Mercanlıgil : Nefroloji diyetisyenliğinin önemi / Importance of dietitian as a nutritional support in renal diseases. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Zeynep Koç: Hemodiyaliz / Hemodialysis. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Seval Kürkçü: Peritoneal diyaliz / Peritoneal dialysis. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Perim Özyiğit: Peritoneal diyaliz / Peritoneal dialysis. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Hülya Gökmen: Diyabetik nefropati / Diabetic nephropathy. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Şerife Özgüven: Diyabetik nefropati / Diabetic nephropathy. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Figen Kutluay: Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği /Chronic renal failure in pediatrics. [KURS II. BÖBREK HASTALIKLARI]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition 16

17 and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Yasemin Beyhan; Saniye Gökgöz; Serpil Tüzüner; Nurhan Tanyel : Farklı Toplu Beslenme Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları / Advantages and disadvantages.food service systems. [WORKSHOP: 2000 li YILLARDA TOPLU BESLENME SEKTÖRÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER CATERING IN THE YEAR OF 2000: DRIVING AND RESTRAINING FORCES]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Nevin Ciğerim; Murat Baş; Nuriye Örer; Gül Kızıltan; Aydan Ercan : HACCP ve Toplam Kalite Yönetimi / HACCP and total quality management.. [WORKSHOP: 2000 li YILLARDA TOPLU BESLENME SEKTÖRÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER CATERING IN THE YEAR OF 2000: DRIVING AND RESTRAINING FORCES]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Fatma Sağlam; Muhittin Tayfur; Mahinur Gürdağ; Ayşe Ünlü; Ayhan Dağ : Toplu Beslenme Sistemlerinde Uygulanması Gereken Denetim Listeleri / Check-lists for the food service systems.. [WORKSHOP: 2000 li YILLARDA TOPLU BESLENME SEKTÖRÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER CATERING IN THE YEAR OF 2000: DRIVING AND RESTRAINING FORCES]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Şahsine Çelik; Sema Attila; Ziya Demir; Petek Ataman; İdil Saylan : Toplu Beslenme Sistemleri Hizmetleri ile İlgili Yasal Durum / Regulations and laws in food service systems.. [WORKSHOP: 2000 li YILLARDA TOPLU BESLENME SEKTÖRÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER CATERING IN THE YEAR OF 2000: DRIVING AND RESTRAINING FORCES]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Türkan Kutluay Merdol; Bike Aksu Kocaoğlu; Selma Birer; Sevil Yeğinobalı : Grup Raporlarının Okunması / Reading group reports.. [WORKSHOP: 2000 li YILLARDA TOPLU BESLENME SEKTÖRÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER CATERING IN THE YEAR OF 2000: DRIVING AND RESTRAINING FORCES]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Önder F Oğuz, Kurdoğlu Mertihan, Oğuz Gülben, Özben Beste, Attila Sema : Gülveren Lisesi son sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanması ve bunun malnütrisyon prevalansı ile ilişkisi / The assessment of nutritional behaviours of last term students of Gülveren High School and their correlation with prevalence of malnutrition. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 140. Bulduk Sıdıka, Yabancı Nurcan, Demircioğlu Yasemin, Baykan Suna : Ankara ilinde Ramazan ayının beslenme alışkanlıkları üzerine etkisi / Effect of Ramadan month on nutrition habits in the province of Ankara. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 141. Toksöz Perran, Ceylan Ali, Saka Günay, Özelçi Pervin, Acemoğlu Hamit : Diyarbakır bölgesinde okul çağı çocuklarında hematokrit ölçümü ile anemi sıklığının belirlenmesi / The prevalence of anaemia by using haematocrit values in primary school children in Diyarbakır. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 17

18 142. Şaşmaz Tayyar, Tanır Ferdi, Demirhindi Hakan, Aytaş Necdet, Akbaba Muhsin : Doğankent sağlık ocağı bölgesinde 0-3 yaş arasındaki çocuklarda anne sütü alma durumu ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılması / Breast feeding history of children aged 0 to3 years, living at Doğankent health center region and affecting factors. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 143. Annakılıcyev Kazanbay, Kepbanov Pirli, Rustamov Eldar : Türkmenistan da insanlar tarafından bazı (-) nütriyenlerin kullanılması konusu üzerine /. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 144. Özenoğlu Aliye : 0-1 yaşta farklı şekillerde beslenen fenilketonürili bebeklerin büyüme durumları / Growth of infants with phenylketonuria feeding different types in their first year of life. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 145. Özenoğlu Aliye, Hatemi Hüsrev : Obez kadınlarda tad duyusu uyarısına sefalik faz insulin cevabı / Cephalic phase insulin response to taste sense stimulation in obese women. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 146. Yılmaz Meryem, Baysal Ayşe : Sık tüketilen Gaziantep yemeklerinin diabetik hastalarda kan şekeri ve kan lipidleri üzerine etkisinin araştırılması / The effects of cultural meals of Gaziantep, consumed frequently on blood glucose and lipids. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 147. Kharitonchuk Elena, Oleinik Alla, Kolaydenko Vladimir, Afonina Galino, Bruzgina Tatiana, Kyun Ludmila : Changes of membrane composition, chemiluminescence and function of pagocyte from the patients with Psoriasis after n-3 PUFA dietary treatment. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c s. [Posterler] 148. Küplülü Özlem, Sarımehmetoğlu Belgin : Bazı et ürünlerinin Salmonella kontaminasyonu v e serotip dağılımı / Salmonella contamination and serovar distribution of some meat products. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 149. Biringen Löker Gül, Açkurt Filiz, Löker Mahmut : Besin ve besin ögeleri-süperoksid dismutaz (SOD) aktivitesi ve kan lipid parametreleri / Foods and nutrients-superoxide dismutase ( SOD ) activity and blood lipids. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] 150. Kurtul Naciye, Kara Cemil, Demir Ökkeş, Çil M. Yaşar : Achanthobrama Marmidin yağ asidi bileşimi: üreme zamanına bağlı değişmeler / Fatty acid composition of Achanthobrama Marmid: changes related to reproduction time. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss.[Posterler] 151. Erkal Pınar, Hamamcıoğlu Nilgün, Akgün Seval : Başkent Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Ünitesi nde çalışan personelin ISO-9000 hakkında bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik bir araştırma 18

19 / Education and training of dietician and nutrition department personnel within the context of continuous quality improvement. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c ss. [Posterler] Muazzez Garibağaoğlu (MİS-NESTLE A.Ş.) : The role of the milk in infant and child nutrition / Sütün bebek ve çocuk beslenmesindeki rolü. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Robert Reniero (Mis Süt A.Ş.) : Lactobacillus LC1= A probiotic strain with proven efficiacy / Laktobasillus LC1= Bir probiyotik ürün. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Gerard Corthier (DANONESA TİKVEŞLİ SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.) : Living fermented milk for human health / İnsan sağlığı için canlı fermente süt. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Zeki Öngen (ÜNİLEVER TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATIŞ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.) : Nutrition and coronary heart diseases / Beslenme ve kalp hastalıkları. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Ferid Ekmekçioğlu (TETRA PAK) : UHT process and aceptic packaging / UHT işlemi ve aseptik paketleme. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Elvan Birişik Albayrak (TETRA PAK) : UHT longlife milk campaign / UHT uzun ömürlü süt kampanyası. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Bengül Şişman (KEREVİTAŞ GIDA SAN.) : The realities about deep-frozen foods / Dondurulmuş gıdalar üzerine bilinmeyenler. [Firmaların Bilimsel Sunuları]. (III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, Nisan 2000 = April 2000, Ankara : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü). IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. David Benton (UK): Nutrition and cognitive functioning / Beslenme ve bilişsel işlevler.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, s. [Konferans] 161. Prof. Dr. Alan Shenkin (UK): Interaction of nutrition and psychological stress on immune function / Bağışıklık sistemi üzerine psikolojik stres ve beslenmenin etkisi.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, s. [Konferans] 19

20 162. Prof. Dr. Gülden Pekcan : Sağlığın korunması ve geliştirilmesi- Sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi stratejileri / Prevention and promotion of health: strategies for a healthy diet and lifestyle.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Paneller] 163. Prof. Dr. Ilkka Vuori (Finland): Health benefits of physical activity and interaction with diet / Fiziksel aktivitenin sağlığa yararları ve diyetle etkileşimi.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, s. [Paneller] 164. Prof. Dr. Theresa Ann Nicklas (USA): School nutrition studies in children and implication for change / Okul beslenme uygulamaları ve etkileri.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, s. [Paneller] 165. Prof. Dr. Meral Aksoy : Türkiye de kronik hastalıkların önlenmesinde beslenme açısından yapılan çalışmalar / Nutritional activities for the prevention of diet-related chronic diseases in Turkey.İçinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, s. [Paneller] 166. Prof. Dr. Gülgün Ersoy : Fiziksel aktiviteyi artırmak: Kişiye özel uygulamalar / Stimulating physical activity: Individually tailored intervention strategies.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Paneller] 167. Prof. Dr. Mahmood A. Khan (USA): Besinlerin üretiminden tüketimine kadar kullanılan materyaller ve sağlık / Food contact materials from production to consumption and their health impact.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Konferans] 168. Doç. Dr. Hakan Yaralı İbrahim : Postmenopozal Osteoporoz.İçinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Paneller] 169. Doç.Dr. Hakan Yaralı: Menopoz: Semptomlar, değerlendirmede prensipler ve HRT nin güncel durumu / Menopause: symptoms, principles in evaluation and recent approach in HRT. (IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü) 170. Doç.Dr. İnci Akarcalı: Menopoz dönemindeki kadınlarda egzersizin yararları / Benefits of exercise in menopausal years.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Paneller] 171. Doç.Dr. Neslişah Rakıcıoğlu: Menopoz ve beslenme / Menopause and nutrition.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Paneller] 172. Uz. Dyt. Zehra Büyüktuncer: Fitoöstrojenlerin menopoz üzerine etkileri / Effects of phytoestrogens on postmenopausal women.içinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ss. [Paneller] 20

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. www.bdk2008.org. 2. Duyuru Second Announcement

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. www.bdk2008.org. 2. Duyuru Second Announcement VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi VI. International Nutrition and Dietetics Congress 2-6 Nisan 2008 April 2-6, 2008 Kervansaray Lara, ANTALYA www.bdk2008.org 2. Duyuru Second Announcement

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 NOVEMBER 2011 WOW KREMLIN PALACE, ANTALYA, TURKEY 1 I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 KASIM

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: 1-2-3-4 YIL: 1993 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar,

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar, Saygıdeğer Katılımcılar, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi ni hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Organizasyonunu Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı nın üstlendiği Antalya- Belek

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ*

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* ARAŞTIRMA (Research Garibağaoğlu Report) M, Budak N, Öner N, Sağlam Ö, Nişli K ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* The Evaluation

Detaylı

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014 www.tndt.org Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı / Supplement:, Eylül / September 04 Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Official Journal of the Turkish Society of Nephrology Türk ISSN: 00-778 Türk Nefroloji

Detaylı

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2C0037 Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted:

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden 1980 yılında mezun oldum. 1981 yılında asistan kadrosunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başladım.

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi BESLENME DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi www. dbhadergisi.com Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer (ISO 9001-2008 Belge

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

TURKISH MEDICAL INDEX

TURKISH MEDICAL INDEX TÜBİTAK ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TURKISH MEDICAL INDEX 1995 3 1-4 TÜBÎTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA

Detaylı

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Eskişehir 22 th NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS 27-30 October 2010, Eskişehir YER ALDI I NDEKSLER [INDEXED BY] Türk Biyokimya Derne i nin yay n organ d r. [Published by the

Detaylı

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 1 Ocak Şubat 2014 ISSN 1300-0853 Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Koroner Kalp

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004)

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) III SUMMARIES OF MASTER THESISES AND PHILOSOPHY

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı