XV. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim Paneli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XV. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim Paneli"

Transkript

1 XV. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim Paneli 17 Ekim 2011, İstanbul Dorukhan Acar, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Boston Consulting Group Yöneticisi FUTBOL EKONOM!S! - 1 -

2 AVRUPA FUTBOL PAZARI SON 4 SEZONDA %8 YILLIK BÜYÜME ORANI!LE 2008 YILINDA "15.6 M!LYARA ULA#MI#TIR 5 Elit Lig Pazarı Domine Etmektedir: Sadece 1.Liglerinin Gelirleri Toplam Pazarın yakla$ık %50si; Di%er Profesyonel Liglerle Birlikte Toplam Pazarın %70i Avrupa Futbol Pazarı 5 Büyük Lig Payı!ngiltere,!talya, Almanya,!spanya,Fransa 1. Ligleri " Milyar , ,0 11,6 +8% 12,9 13,6 14,6 15,6 " Milyar ,8 4 1,2 2 1,1 0, ,9 1,2 1,1 1, ,9 1,3 1,2 1,0 +6% 6.7 2,0 1,4 1,2 1, ,3 1,2 1,4 1, ,4 1,4 1,4 1, ,3 1,5 1,6 1, , , , , , , : Türkiye Pazarı yakla$ık "650 Milyon; hali hazırda yakla$ık "740 milyon Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance , Deloitte Basın Bültenleri, Türkiye Verisi: Tu!rul Aksar ANCAK KARLILIK BÜYÜME "LE ORANTILI GEL"#MEM"#T"R; SADECE "NG"LTERE VE ALMANYA STAB"L OLARAK KAR ED"YOR 5 Büyük Lig Operasyonel Karlılık (95/96-05/06)! Milyon Toplam Kar/Zarar (1)! MN (96/97-07/08) 1,944 1, , (sadece 3 sezon) "ngiltere "talya Almanya "spanya Fransa / / / / / /2007 (1) Almanya verisi 96/97 sezonundan ba!lamaktadır. Toplam rakam 10 yıllıktır. "spanya verisi ise sadece 98/99a kadar mevcuttur Not: Operasyonel kar: vergi, amortisman ve bazı giderler öncesi karlılık olarak tanımlanabilir Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance

3 BUNUN SEBEB! ÜCRET G!DERLER!N!N PAZAR BÜYÜMES!NDEN B!LE FAZLA BÜYÜMES!D!R Ancak 01/02 Sonrası Bu Giderler Kontrol Altına Alınmaya Ba"lamı"tır 5 Büyük Ligde Ücret Maliyetleri 5 Büyük Lig Ücret/Ciro Oranları # Milyon % , Lig 95/96 00/01 01/02 05/06 07/ % % 57% 60% 85% 62% 99% 62% 63% 62% 68% , / / / / / % 53% 58% 54% 73% 64% 53% 72% 69% 48% 64% 59% 50% 64% 71% Yıllık Ücret Büyüme: %24 Yıllık Pazar Büyüme: %20 Yıllık Ücret Büyüme: %5 Yıllık Pazar Büyüme: %7 Son 10 yılda kümülatif olarak zarar eden ligler Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance ÜCRET G!DERLER!!LE SPORT!F BA"ARI ARASINDA GÜÇLÜ B!R!L!"K! VARDIR#!ngiltere Premier Lig Örne$i Ücret Giderleri-Sportif Ba!arı Kar!ıla!tırması (2005/2006 "ngiltere Ligi) Ücretler Milyon 120 Chelsea Yüksek Gider Yüksek Performans Ort: 10.5 Yüksek Gider Dü!ük Performans 100 Man Utd 80 Arsenal 60 Liverpool Newcastle Totthenam Blackburn West Ham Bolton Wigan Ort: 42.7 MN Everton Charlton Aston Villa Man City Birmingham Fulham WBA Portsmouth Middlesbrough (1) Sunderland R 2 = 0,8301 Dü!ük Gider Dü!ük Gider Yüksek Performans Dü!ük Performans Lig Sırası (1) Middlesbrough verisi bir önceki yıla göre tahmin edilmi!tir Not: R204/05 Sezonunda 0.70 idi; daha önceki iki sezonda ise 0.60lardaydı Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance , Takım Analizi - 5 -

4 !ANCAK SPORT"F BA#ARI "LE F"NANSAL BA#ARI ARASINDA BU GÜÇTE B"R "L"#K" YOKTUR "ngiltere Premier Lig Örne$i Operasyonel Karlılık-Sportif Ba!arı Kar!ıla!tırması (2005/2006 "ngiltere Ligi) Operasyonel Kar Milyon Man Utd Yüksek Performans Yüksek Karlılık Ort: 10.5 Dü!ük Performans Yüksek Karlılık Liverpool Arsenal West Ham Wigan Totthenam Newcastle Bolton Blackburn Middlesbrough (1) WBA Birmingham Sunderland Ort: 6.8 MN Everton Portsmouth Man City R 2 = 0,023 Fulham Charlton Aston Villa -10 Chelsea Yüksek Performans Dü!ük Performans Dü!ük Karlılık Dü!ük Karlılık Lig Sırası (1) Middlesbrough verisi bir önceki yıla göre tahmin edilmi!tir Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance , Takım Analizi F!NANSAL BA"ARIDA DO#RU YÖNET!M!N ETK!S! SPORT!F BA"ARIDAN DAHA FAZLADIR Finansal Yönetim Kalemleri ve Etkiler Yayın Maç Günü Sponsorluk Ticari Gelirler Maa$ Giderleri Di%er Giderler Borçlar Kalemler Yayın Maç Günü Sponsorluk Ticari Gelirler Maa$ Giderleri Di%er Giderler Borçlar Boyut (5 Büyük Lig Toplamı; & MN; 2007/2008) 3,651 1,756 2,320 4,811 (1) - Sportif Ba$arı Etkisi Do%ru Yönetim Etkisi Açıklama Türkiye için daha az geçerlidir çünkü lig gelirlerinin %14ü geçmi$ $ampiyonluk primi, %36sı ise katılım payı olarak da%ıtılmaktadır. Yine de performans gelirleri yayın gelirlerinin önemli bir parçasıdır (özellikle "L) Maç günü gelirleri sportif ba$arı ile artabilir ancak kombine satı$ları beklenti yönetimi, stadyumdaki di%er gelirler ise ticari ba$arı ile artaca%ından do%ru yönetim sportif ba$arıdan daha etkili ve önemlidir Sponsorluk gelirleri kulübün temsil etti%i marka, taraftar kitlesi, toplumsal algılanması, vb. gibi konularla alakalı oldu%undan tamamen yönetim ba$arısı ile alakalı gelirlerdir. Sportif ba$arı bu gelirleri sadece destekleyebilir Bu gelirler tamamen kanal yönetimi, mü$teri yönetimi, algılama yönetimi ile geli$irler. Burada sportif ba$arı da destekleyici unsurdur ancak esas i$ iyi kurumsal yapıda bitmektedir (örn. Manchester Utd, Real Madrid, Barcelona) Maa$larda sportif ba$arının etkisi yüksektir. Ancak maa$ maliyetlerini daha normal tutarak da ba$arılı olmak mümkündür (örn. Barcelona, Man.Utd.). Di%er giderler ise direk yönetimle alakalıdır. Yani yönetim burada da çok etkilidir Borç kontrolü, borçların kar$ılı%ını yaratmak, likiditeyi yönetmek tamamen yönetimin i$idir. Sportif ba$arı için borçlanmak ancak bu ba$arı gelir sa%lamaya yönelik bir stratejiyi destekliyorsa mantıklıdır yoksa çökü$tür (1) Sadece maa! giderlerini temsil etmektedir Kaynak: Takım Analizi Önemli Olan Do%ru!$ Planı ve Uygun Stratejik Modelle!yi Yönetimdir Yüksek Dü!ük - 7 -

5 FUTBOL KULÜPLER! YÖNET!M REHBER! - 8 -! Futbol Endüstrisinin ula tığı boyut ve futbolun etkilediği payda lardan dolayı Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği çatısı altında kurulan Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalı ma Grubu Kurumsal Yönetim İlkeleri I ığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi ni hazırladı.! Hazırlanan rehber, İngiltere den sonra bu alanda yapılan ilk çalı ma olma özelliğini ta ımaktadır

6 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalı ma Grubu Hakkında TKYD, sosyal etkisi ve gençliğe aktardığı kayda değer katkıdan ötürü futbolun bir oyundan daha fazla anlam ta ıdığına ve tahmini büyüklüğü 735 Milyon Euro olan Türk Futbol Endüstrisi nde iyi yönetim standartlarının sağlanmasının gerekli olduğuna inanmaktadır. Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalı ma Grubu; futbol kulüplerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilip uygulanmasına, bu yolla gerek kulüplere gerekse spor dünyası ve futbol endüstrisine ve bu endüstrinin payda larına katkı sağlamak misyonuyla kurulmu tur ! Dr. Levent Bıçakcı, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Ba kanı, UEFA Tahkim Kurulu Üyesi!! Dorukhan Acar, The Boston Consulting Group Proje Lideri, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi! Mete İkiz, NBGI Private Equity Türkiye Fonu Yatırım Direktörü! Burak Gürkan, Türkiye Futbol Federasyonu Pazarlama Direktörü! Tuğrul Ak ar, Spor Ekonomisti!! Ahmet Ünüvar, Deutsche Securities Ba kanı & CEO! Ömer Tanrıöver, Deloitte Türkiye, Denetim Ortağı! Güray Karacar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Koordinatörü! Tolga enel, Euroasiasports Genel Koordinatörü! Burak Özkan, Beyaz BorsaTeknoloji A.. CEO! Bahadır Araz, TKYD Üyesi & Kurumsal İleti im Sektörü! Muazzez Ataçocuğu, Marmara Üniversitesi Ara tırma Görevlisi Çalı ma Grubu Üyeleri Komite Üyeleri! Burhan Ta tan, Kobirate Uluslararası Kredi Der.ve Kur.Yön.Hizmetleri A.. Genel Müdürü

7 Amaçlar Türk Futbol Kulüpleri'nde hayata geçirilmesi beklenen standart ve evrensel kurumsal yönetim rehberini geli tirmeyi amaçlamaktadır. Ana hedefler a ağıda sıralanmaktadır;! Türk Futbol Dünyası'nın ve bütün payda larının kurumsal yönetim anlayı ının kavramasını ve bu mantığa adapte olmasını sağlamak,! Yöneticiler, payda lar ve Türk Futbol Kulüpleri için bir destek aracı sağlamak,! Türk Futbolu'nun geli im ve devamlılığını sağlamak için Türk Futbolu'ndaki yönetim prensiplerini küresel liderler seviyesine ta ımak,! Türk Futbol Kulüpleri yönetiminde verimliliği arttırmak,! Türk Futbolu Endüstrisi'nin, oturmu yönetim yapısıyla saha içi ve saha dı ındaki hacminin geni letilmesi, Amaçlar Çalı ma grubu, Türk Futbol Kulüpleri için fikir verici kurumsal yönetim kuralları geli tirmektedir. Proje kesin ve net olarak a ağıda sıralanan amaçlardan kaçınmaktadır;! Bütün kulüpler için tek bir yönetim yapısı empoze etmek,! Türk Kulüpleri ni zorunlu bir yönetim kanunnamesine mecbur etmek,! Anonim irketlerin zorunlu olduğu Türk Sermaye Piyasası Kurulu ve OECD prensiplerine uyumsuzluk,! Bütün profesyonel kulüpler için e it prensipleri desteklemek,! Yüzde 100 uyumluluk ve uygulama aramak.! Türk Futbol Kulüpleri yönetiminde verimliliği arttırmak,

8 Rehberi uygularken Rehberde 6 ana bölüm bulunmaktadır; Temel felsefe Futbol kulübünün geli mi lik düzeyine göre temel yönetim felsefesi ile ilgili ilkelerde uygulaması gereken standartları açıklar. Payda lar!! Yönetim kurulu yapısı ve sorumlulukları Risk yönetimi ve kontrol effaflık Yasal Uyum! Futbol kulübünün payda ları ve onların hakları ile ilgili uygulamaları gereken standartları açıklar. Yönetim kurulunun görev,sorumluluk,yönetim anlayı ı ve yapısı ile ilgili uygulamaları gereken standartları açıklar. Futbol kulübünün performansını etkileyecek temel durumlarda uygulamaları gereken standartları açıklar. Futbol kulüplerinin yönetim politikalarında uygulaması gereken standartları açıklar. Futbol kulüplerinin sağlıklı bir yönetim anlayı ı için uyması gereken yasal düzenlemeleri açıklar.! Rehberi uygularken! Uygulanması bütün kulüplere önemle tavsiye edilen ilkeler Uygulanmasının olumlu olacağı dü ünülmekle birlikte, kulubün yapısına uygunluğu açısından değerlendirilmesi gereken ilkeler! Uygulanması üst düzey kulüpler için geçerli olan ilkeler

9 Sonuçlar ve sonraki adımlar Kurumsal! yönetim ülkemiz futbolu için çok önemlidir ve ülkemizde futbolun geldiği ekonomik boyutun yanı sıra futbolun sürüklediği milyonlarca taraftar açısından bu konuda geli ime ihtiyaç vardır. Bu geli im, hem finansal hem de sportif olarak kulüplerimizin ve milli takımlarımızın ba arısını daha sürdürülebilir hale getirecektir. Buradaki sonraki adım, tavsiye edilen rehberin kulüpler tarafından kendi doğruları ile ancak ana mesajlardan sapmadan uygulamalarıdır. Bu rehber bütün profesyonel futbol kulüplerine tavsiye niteliğinde olup bir bağlayıcılığı olmasa da, gelecek dönemde bağlayıcılığı olması muhtemel ve uluslararası standartları içeren maddeleri kapsamaktadır.! ÇALI MA GRUBU ETKİNLİKLERİ Proje Lansmanı 27 Ocak 2010, Hilton İstanbul Panel: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kasım 2010, Bolu Panel: Futbol Endüstrisinde Dengeler Nerede Olu acak? Nisan 2011, Kadir Has Üniversitesi Londra Lansmanı 7 Haziran 2010 İzmir Semineri Aralık 2010

10 BAZI EN!Y! UYGULAMA ÖRNEKLER! SPOR EKONOMİSİNDE BA ARI ÖRNEKLERİ

11 FUTBOL ENDÜSTR!S! YAPISINDA HER KULÜP!Ç!N GEL!"M!"L!K DÜZEY!NE GÖRE STRATEJ!K MODELLER MEVCUTTUR Futbol Kulüpleri #çin Stratejik Modeller Stratejik Model: Kalıcı Modeller Geçi! Modeli: Sürdürülemez Modeller Kulüp Geli!mi!lik Düzeyi Küresel Marka BA"ARI Avrupa Yarı#çısı Ulusal Yıldız Ulusal Yarı#çı Yeti#tirme Okulu ZAMAN Burada yapılabilecek en büyük hata geçi# modellerinden birinde takılıp kalmaktır ve maalesef 3 büyükler buna örnektir. Modeller arası geçi# belli bir zaman ve ba#arı sonrası planlı bir biçimde sa$lanmalıdır. Burada hedefler ve uygulamalarda sürdürülebilirlik dolayısıyla da yönetim çok önemlidir Not: Modeller tercüme edilmi!tir; orijinaller: Nurturing Farm, National Contender, National Star, European Contender, Established International Brand Kaynak: AT Kearney Playing For Profits Raporu, Takım Analizi HER KULÜP REAL MADRID OLMAK ZORUNDA DE!"LD"R ANCAK HER KULÜP KEND"NE UYAN DO!RU MODELLE BA#ARILI OLAB"L"R En Büyük Risk Geçi$ Modellerindedir Model Konular Yeti$tirme Okulu Ulusal Yarı$çı Ulusal Yıldız Avrupa Yarı$çısı Küresel Marka Bu modeldeki kulüp tipi Küçük bölgesel kulüp. Limitli taraftar, $ehir, i$ deste%i Uluslararası veya ulusal yıldız olmak gibi bir hedef yok Yerel kulüp. Zaman zaman gelen ba$arılar; Avrupa katılımı Ulusal yıldızların takıma katılımı; bazı iyi yabancı oyuncular Genelde $ampiyon olurlar. Ulusal ligde yıldızdır. Genelde Avrupa da yarı$ır Ulusal seviyede ticari ba$arı vardır Ulusal yıldızdan küresel markaya geçi$ dönemidir Ulusal arena ve Avrupa da devamlı ba$arı. Süper yıldız oyuncular. Küresel taraftar kitlesi. Küresel sponsorlar Ana Amaç Kendini finanse edebilmek Ulusal yıldız olmak Ulusal yıldızlı%ı sürdürmek Avrupa da ba$arı Küresel marka olmak; Avrupa da yıldızla$mak Kazanmaya devam. Uluslararası i$ geli$tirme ve büyüme Ana Gelir Kayna%ı Oyuncu satı$ından gelirler TV, sponsorluk, oyuncu satı$ları Dengeli gelir da%ılımı Dengeli gelirler; yüksek giderler Futbol ve futbol dı$ı küresel gelir Neler Yapar? Neler Sunar? Üstün altyapı (oyuncu yeti$tirme kabiliyeti). Genç oyuncu bulma, alma becerisi. Üstün antrenörlük becerisi "yi oyuncular güçlü kulüplere, gelece%i olmayanlar alt liglere satılır; altyapı ve alt liglerden yeni oyuncular bulunur Yerel, küçük taraftar bazı vardır Genç oyuncu yeti$tirmekten, yerel yıldız oyunculara kayma Yerelden ulusala kayan taraftar kitlesi Hedef genelde $ampiyonluk veya Avrupa katılımıdır. #ampiyonluk olmasa da Avrupa katılımına genelde eri$ilir En iyi ulusal oyuncular kadrodadır. Kariyerlerinin en üst noktalarında küresel markalara satılır Güçlü bir taraftar kitlesi vardır Uluslararası bilinirlik vardır Ticari operasyonları mevcuttur Ulusal oyuncuların yanı sıra çok iyi uluslararası oyuncular kadrosundadır Taraftar kitlesi güçlüdür; artık uluslararası taraftarları olmaya ba$lamı$tır Ticari operasyonları geli$mi$ olabilir Dengeli futbol ve futbol dı$ı gelirler, süper yıldız kadrosu, güçlü marka imajı, güçlü kurumsal yapı ve küresel taraftar kitlesi "le futbol kulübü de%il ana i$ futbol olan bir küresel firmadır Güçlü Yanlar Dü$ük transfer ve maa$ gideri Takım ruhu Sezona göre de%i$mekle birlikte zaman zaman iyi kadro ve performans Transfer bütçeleri dengeli sayılır Ulusal medya ve reklam verenlerin gözdesi; tutkulu ve sadık bir taraftar kitlesi vardır Ulusal yıldız ile aynıdır Güçlü marka imajı, güçlü tarih, güçlü kurumsal yapı, büyük ve küresel taraftar kitlesi Zayıf Yanlar Tutarsız sonuçlar ve hedefsizlik Tutarsız sonuçlar ve finansallar Performans dü$üklülerinde kırılganlık Avrupa da ba$arısızlı%a kar$ı kırılganlık Ciddi bir maa$ faturası ve büyüklükten dolayı hep iyi yönetim ihtiyacı Fırsatlar Gelir maksimizasyonu "$ modelinin daha geli$tirilmesi Ulusal yıldız olabilmek fırsattır Avrupa da ba$arıların kapitalizasyonu Ulusal yıldızların satı$ gelirleri Ba$arılar sonrası do%ru yönetim ile küresel marka olmak Gelirleri di%er kıtalara yaymak ve farklı gelir kalemleri yaratmak Tehditler Oyuncu üretememe Transfer piyasasına ba%ımlılık En büyük tehdit geçi$ döneminde uzun süre kalmaktır Transfer piyasasına ba%ımlılık "yi oyuncu almada rekabet Ba$arılar sonrası do%ru yönetim olmazsa finansal çöküntü Sahada ba$arısızlık, maa$ maliyetlerinin artması Örnekler Auxerre, Manchester United 90 ba$ları Fulham, Lens, Shaktar, CSKA Rosenborg, Porto, Lyon, Ajax Roma, Marseille, Dortmund, Leeds Real Madrıd, Barca, Man Utd Yerel Örnekler Gençlerbirli%i, Çanakkale Dardanel Trabzonspor Galatasaray 1997, Be$ikta$ Büyükler - Modele eri$mekteki "yi altyapı, akademi, antrenör ve oyuncu Zorluk modelde uzun süre kalmaya Taraftar bazı; kurumsal yapı kurmak; Bu modele eri$mek için ulusal Bu modele ula$ma $artları ana engeller izleme becerileri geli$tirmek dayanabilmektir gelir maksimizasyonu ve gider yıldız olmanın yanı sıra Avrupa da geleneksel bir küresel firmanın yönetimi ba$arı $arttır $artlarıdır (örn. Coca Cola) Kaynak: AT Kearney Playing For Profits Raporu, Takım Analizi Stratejik Model Geçi! Modeli

12 BU MODELLER!LE LEEDS VE MANCHESTER UTD!NCELEND!"!NDE!Y! YÖNET!M VE GEÇ!# DÖNEMLER!N!N ÖNEM! GÖRÜLEB!L!R 2004 Yılı: Stratejik Modeller ve Bazı Kulüpler Avrupa Yarı$çısı Arsenal Dortmund Roma Inter Milan Marseille Galatasaray Fenerbahçe Be$ikta$ Leeds Utd 02 Sportif Ba!arı (1) Leeds Utd 01 Leeds Utd 99 Ulusal Yıldız FC Porto Lyon Rosenborg Dynamo Kiev Küresel Marka Real Madrid Barcelona Manchester Utd 99 AC Milan Bayern Munich Juventus Manchester Utd 97 Manchester Utd 95 Manchester Utd 04 Leeds Utd 04 Leeds Utd 03 Ulusal Yarı$çı Fulham Lens Shakhtar CSKA Trabzonspor Yeti$tirme Okulu Ajax Auxerre Nantes Bilbao Gençlerbirili%i Manchester Utd 93 Leeds Utd 96 Ba!arısız Ba!arılı Finansal Ba!arı (2) (1) Son 15 yıldaki Avrupa ve yerel yarı!malardaki ba!arıya (galibiyetler) göre hesaplanmı!tır (2) Son 5 yıldaki finansal ba!arıya göre hesaplanmı!tır Not: Türk kulüpleri takımca yerle!tirilmi!tir Kaynak: AT Kearney Playing For Profits Raporu, Takım Analizi KULÜP BUGÜNE PEK ÇOK DO!RU ADIMLA GELM"#T"R Stratejik Model Yeti$tirme Okulu Ulusal Yıldız Küresel Marka Alex Ferguson transferi - Altyapı yatırımları - Kulüp müzesi açılı$ı - Futbol kampları kurulumu - Halka arz; kulübe nakit giri$i - Yeni dönemin ilk önemli yıldızı Cantona ve 67den beri gelen ilk lig $ampiyonlu%u - Altyapının ilk yıldızı: Ryan Giggs - Kadro reformu - Altyapı deste%i: Butt, Scholes, Beckham, Neville karde$ler - Stad geni$letme - Localar ve catering hizmetleri - Maç günü dı$ı stadyum tur paketleri satı$ı - Man. Utd. Internatioal kurulu$u - Catering hizmetleri - Asya ve Amerikaya odaklanma - "lk uluslar arası ma%aza - Man Utd futbol kamplarına odak - Segment pazarlama - #L dahil 3 kupa - 2. uluslar arası ma%aza - Asya hazırlık turu - De%i$ik ülkelerde restoranlar, cafeler - Yeni medyalara odak - Lisanslı ürünleri geni$letme - NY Yankees ile ABD da%ıtım anla$ması - Vodafone ile 36 mn poundluk 4 yıllık forma reklam anla$ması - ManUtd superstoreları - Nike ile 13 yıllık ve 303 milyon luk teknik sponsor anla$ması - Nike ile kurulan %50-50 JV; lisanslı forma satı$ları Nike tarafından yönetiliyor - Altyapıdan gelen yıldız Beckham ı &35 mn a satı$ - Aynı kanada aynı forma numarası ile genç oyuncu C.Ronaldo - Küresel taraftarı resmi taraftar haline getiren One United programı Dünyanın en çok ciro yapan futbol kulübü - Futbol kampının Amerika da açılması - Altyapı kapasite arttırımı ve yeni yatırımlar - ABD turu - Çince web sitesi - Audi sponsorluk anl$aması (&8 milyon) - Kulübün 800 mn de%erleme üzerinden i$ adamı Glazer tarafından alımı (bu do%ru bir adım olarak de%il, önemli bir durum oldu%undan not edilmi$tir - AIG ile 56 mn ve 4 yıllık forma reklam anla$ması - Stad kapasite artı$ı Hem operasyonel, hem net karlılık her yıl pozitif Ücret/ciro rasyosu hiçbir zaman %55ten fazla de%il Kaynak: Deloitte Football Money League 2007,Deloitte Annual Review of Football Finances 2007, University of Wisconsin-Madison Manchester United Case, Takım Analizi

13 1 2 REAL MADRID DÜNYANIN EN BA!ARILI SPORT"F YEN"DEN YAPILANDIRMALARINDAN B"R"D"R Varlık Satı#ına Dayalı Nakit Giri#i Modeli ve Yıldızlara Dayalı Strateji Adımlar Perez Öncesi: $300 milyon borç; yıllık $23 milyon zarar Dünyanın en popüler futbol kulübü ve en bilinen futbol markası ancak sadece $39 milyon ticari gelir (Manchester United ın yakla#ık yarısı). Sponsorlar gelirleri sadece %5i Futbol gelir liginde ilk üç dı#ında; gelirler toplamı $138 milyon ki Manchester United ın yakla#ık %60ı Perez yönetiminin hedefleri 1. Kulübe yetenek alacak ve markasının gücünü kullanacak finansal esnekli%i sa%lamak 2. Üst düzey oyunculardan kurulu bir takım yaratmak 3. Real Madrid marka ve içeri%ini pek çok kanaldan yaymak Stratejik Adımlar Finansal esneklik kazanmak Madrid in finansal bölgesinin kuzeyindeki eski antreman sahalarının bulundu%u Ciudad Deportiva nın yeni imar çalı#ması sonrası %20sinin özel firmalara satı#ı. Kalanının da yerel yönetim ve devlete satılarak park ve spor tesisi yapımı. Yakla#ık 120 dönümlük alandan kulüp 1 yılda $500 net nakit girdisi sa%lamı#tır Kulübün varlıklarının geri alımı ve tekrar satı#ı (örne%in 10 yıllık kontrat ile satılmı# olan localar $16 milyona geri alınıp, her biri yıllık $16 milyon tekrar geri satıldı) Kulübün yayın dı#ı bütün imaj ve pazarlama haklarına sahip olan Societa Mixta kurulup bunun %20si aynı yıl $78.1 milyona Caja Madrid e, bir yıl sonra %10 $39.5 milyona Sogecable a satıldı Galacticos Yeni yönetim i#ini marka ve içerik yönetimi olarak tanımladı%ında bireysel markalardan olu#an Galacticos projesini hayata geçirdi. Yıldız oyuncuların hem medyada hem sahada performansları iyiydi. Her oyuncunun imaj gelirlerinin yarısı kulübün oluyordu. "lk yıldızın alımı için ba#kan $78 #ahsi kredi kullandı ancak 2003 sonrasında kulüp artık bu i#i kendi finanse eder hale geldi!u an her yıl $30 milyon artı oyuncu satı#ından gelen gelirler oyuncu transferine ayrılıyor 3 Marka ve "çerik Yönetimi: Manchester Utd modeli takip edildi ama yıldız odaklı bir strateji ile: TV kanalı, dergi, sponsorluklar, ma%azalar, yeni medya 4 Uluslar arası Geni#leme: Kuzey ve Latin Amerika ve Asya da büyüme modeli. 2004/2005 sezon turu yakla#ık $22 milyon gelir yarattı Kaynak: Deloitte Football Money League 2007,Deloitte Annual Review of Football Finances 2007, Harvard Business School Real Madrid De Futbol Case, Business Week: Royal Bounty For Real Madrid, Takım Analizi !Y! YÖNET!M, DO"RU STRATEJ!K MODEL VE UYGULAMA!LE HEM SPORT!F, HEM F!NANSAL BA#ARI SA"LANAB!L!R Barcelona Örne$i 1999 (Nunoz) & 90 mn borç (95-96 yıllarındaki &30 mn nakitten gelinen durum) Sportif ba%arısızlık (ulusal ve uluslararası yarı%malarda) Üye ve taraftarlar arası kutupla%malarda ba%langıç 2000 yılında ba%kanın istifası Krize Geli% (Gaspart) Devamlılıkçı ba%kan; sportif ba%arı Konsensüs, devamlılık ve ço$unluk katılımı hedefi ile 100 ki%ilik YK küresel marka stratejisi Sonuçlar: 2 yılda &287 milyon transfer harcaması 0 %ampiyonluk, 0 Avrupa kupası Taraftardan istifa ça$rıları Kutupla%malar Net borç &181 mn Dünya gelir liginde sıra 13.( &123 mn) 2003 (Gaspart) Yeniden yapılandırma eforu ile yola çıkı% Tepkilere ra$men ba%kan yönetimde Sonuçlar: Borç &230 mn Sportif yönetim karma%a (transferden sorumlu 4 ki%i, roller belirsiz) Organizasyon %eması darmada$ın Sosyal yönetim problemli (üye ve taraflar ayaklanmı% durumda) Ekonomik durum neredeyse çıkmazda Fatura: Derin Bir Kriz Giderler %80 gelirler ise %4 büyüdü Maa%lar &46 mn dan &103 mn a çıktı Çalı%an sayısı 151den 188e çıktı Borç &90 mn dan &230 mn a çıktı (ki 96 sonunda &30 mn pozitifti) Zarar yıllık 01: &38 mn, 02: &48; 03: &71 mn Kulüpte sosyal çalkantı, kutupla%ma, ayrılıkçılık Vizyoner takım olu%umu Avukat, danı%man, spor yöneticisi, küresel profesyonel yöneticilerden olu%an; koyu Barcalı bir takım Kaynak: Instituto de Empresa FC Barcelona: Changing the Rules of the Game Case, Takım Analizi D.Acar: IST Seçim stratejisi - Politik danı%manlar - Stratejik plan - Üyelere da$ıtılan detaylı de$i%im raporları - Aktif seçim çalı%maları Krizden çıkı% ( ; LaPorta) Tespit Çalı%ması ve!% Planı Seçim sonrası i% ba%ı; önceden planlanan görev da$ılımı; detay Tespitler ve De$i%im - Gerçek zarar &168 mn. Yönetim kaynaklarından &25 mn sıcak para içeri sokuluyor - Yeni yönetim i%lerinden istifa diagnostik çalı%ma edip de$i%imi yönetiyor ve 45 maddelik - Spor, ekonomik ve sosyal uygulama planı konularda eksper atamalar - Sorumlu, hesap veren, bilgi ve planlı yönetim - Strateji: Finansal olarak ba%arılı küresel marka olmak Adımlar ve Yatırımlar - Ronaldinho alınıyor - Krizden çıkana kadar hedef ligde ilk 4 ve UEFAda ba%arı - Ekonomik hedefler borç finansmanı, 0 yeni borç, minimum harcamalar - La Caixa ile borç finansmanı - Miras kalan kontratların yeniden pazarlı$ı - Maa%larda sabitten karmaya geçi% - Gelir arttırma projeleri: sponsorluklar, maç günü projeleri, küresel gelir projeleri, yeni üye gelirleri - Sosyal projeler ile ba$lılık arttırma De$i%im yönetimi; krizden krallı$a Bir Ba%arı Hikayesi!lk yıl sonu- gelirler 123ten &170 mn a; giderler 196dan &163 mn a; net kar &1.5 mn ve hiç bir sabit varlık satılmadı Yönetim devamlılı$ı sa$landı. kulüp her yıl ilerleyerek dünya ciro listesinde da 2. sıraya ula%tı (&260 mn) ve kar etmeye devam ediyor (bu yıl &17 mn; ücret/ciro 50%) 2010da borç sıfır olacak Bu dönemde 2 lig, 1 #L %ampiyonlu$u Yeni tesis yatırımları ba%ladı

14 AJAX YILLARDIR ULUSAL YILDIZ MODEL!N!N EN BA"ARILI TEMS!LC!S! OLMU"TUR Oyuncu Ticareti Gelirlerinin Genelde Pozitif Olması Modelin Göstergesidir Ajax Gelirler, Operasyonel Kar, Transferler Sonrası Vergi Öncesi Kar Ajax Sportif Ba$arılar ve Model # Milyon AFC Ajax Hollanda nın en ba$arılı spor kulübüdür. 29 lig 100 Operasyonel Kar Giderler $ampiyonlu%u, 16 lig kupası vardır Tarihinde 3 "ampiyon Kulüpler, 1 "ampiyonlar Ligi, 1 UEFA, 1 Kupa Galipleri Kupası zaferi vardır. 6 kez "ampiyonlar Kulüpler finali oynamı$tır Avrupa da bu üç kupayı da kazanan 3 takımdan biridir 2 Kıtalararası Kupa, 2 de Süper Kupa zaferi vardır 60 Dünyaya 70lerde sundu%u total futbol hem isimlerini dünyaya tanıtmı$ hem de üç kere arka arkaya $ampiyon kulüpler $ampiyonlu%u ya$atmı$tır ( ) 40 71/72 sezonunda lig, lig kupası, $ampiyon kulüpler ve kıtalararası kupayı kazanarak rekor kırmı$tır 20 Kulüp kendi pazarının küçüklü%ü, altyapı programının iyili%i ve yeni yeti$tirdi%i oyunculara olan talep yüzünden her ba$arının ardından kadro revizyonu ya$amı$tır bu ba%lamda kalıcı küresel marka olamamı$tır 0 Altyapısından dünyanın en iyi oyuncularından olan Cruijff dı$ında Op.Kar 2002/ / / / Van Basten, Bergkamp, Blind, De Boer karde$ler, Jonk, Kluivert, Koeman, Van Der Meyde, Rinus Michels, Overmars, Rep, Rijkaard, Van Der Sar, Van Vossen, Reiziger, Seedorf, Witschge karde$ler, Van Der Vaart, Sneijder, Edgar Davids, Heitinga, Neeskens gibi Hollanda ve dünya futbolunun önemli yıldızları Ajax altyapısından yeti$mi$tir Transfer Kulüp aynı zamanda oyuncu izleme (!brahimovic, Mido, Chivu, Sonrası, Gronkaer, Huntelaar, Litmanen) ve Güney Afrika da oyuncu Vergi yeti$tirme konusunda da çok ba$arılıdır (Mc Carthy, Pineaar) Öncesi Pek çok küresel marka kulüp Ajax tan oyuncu almı$tır ve almaya Kar devam etmektedir Kaynak: Ajax NV Yıllık Raporlar, Takım Analizi D.Acar: IST KEND!NE UYGUN, DO"RU MODELLE YÖNET!LEN VE BA#ARIYI YAKALAYAN B!R TAKIM, 1899 HOFFENHE!M 1899 Hoffenheim Emeklemeden yürümeye çalı$mayaca%ız; yürümeyi ö%renip yürüyünce ko$mayı hedefleyece%iz; ko$tuktan sonra da uçmaya çalı$aca%ız Dietmar Hopp! Güney Batı Almanya nın 3000 nüfuslu Hoffenheim köyünün takımı! 1990 yılında Alman Liglerinde amatör kümede 8. ligde yer alıyor! Takımın eski oyuncusu Dietmar Hopp 1990 yılında takımı satın alıyor! Öncelikle kulübün tesisle$mesi ve altyapısına yatırım yapıyor! Kulübe 18 yılda milyon Euro arasında bir yatırım yapıyor. Bu yatırım oyuncu transferinden ziyade 60 milyon Euro luk yeni stada, 1998 yılında in$a edilen eski stada, 4 altyapı merkezine ve takimin Zuzenhausen deki antrenman tesislerine yapılıyor.! Ona göre bir ba$arının kalıcı olması için, ba$arıya uzun vadede ve adım adım ula$mak gerekiyor. Hoffenheim da da süreç bu $ekilde i$liyor. Takım 2006/2007 sezonuna kadar altyapısından yeti$tirdi%i oyuncular ile Alman Bundesliga da 3.lig e kadar ula$ıyor.! 2006 yılında Hopp, takımın ba$ına Bundesliga tecrübesi olan Ralf Rangnick i getirerek takımı almasından 16 yıl sonra ilk önemli transferini yapıyor! Alınan oyuncular, kapasitelerinin tamamına ula$mamı$ Ba, Ibisevic gibi genç yetenekler veya takıma yol gösterecek Per Nilsson, Andreas Ibertsberger gibi profesyonellerden seçiliyor! Bölgede Bundesliga da oynayan tek takım Karlsruhe, o da Hoffenheim in yeni stadına yakla$ık 50 kilometre mesafe oynuyor. Dolayısıyla Hoffenheim daha doymamı$ bir futbol pazarına hitap ediyor! Sonuç olarak ortada uzun vadede elde edilen bir ba$arı var : takım 18 senede 8.lig den Bundesliga ya geldi ve bu sene ula$tı%ı Bundesliga da fırtına gibi bir sezon geçirdi. D.Acar: IST

FUTBOL EKONOMİSİ DEĞER ZİNCİRİ VE STRATEJİK MODELLER. Ocak 2010. Mete İkiz- Dorukhan Acar

FUTBOL EKONOMİSİ DEĞER ZİNCİRİ VE STRATEJİK MODELLER. Ocak 2010. Mete İkiz- Dorukhan Acar FUTBOL EKONOMİSİ DEĞER ZİNCİRİ VE STRATEJİK MODELLER Ocak 2010 Mete İkiz- Dorukhan Acar FUTBOL ARTIK BİR ENDÜSTRİDİR VE BU MANTIKTA YÖNETİLMEKTEDİR Futbolda çok fazla tutku vardır. Karşımızdaki en büyük

Detaylı

Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sınırsız olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt

Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sınırsız olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sınırsız olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir.

Detaylı

FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE SPORTİF BAŞARI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE SPORTİF BAŞARI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE SPORTİF BAŞARI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI FUTBOL ENDÜSTRİSİ Futbol endüstrisi; Futbol oyununun üretim faktörleri kullanılarak nihai

Detaylı

SPOR ARTIK TAM ANLAMIYLA BIR SHOW BUSINESS

SPOR ARTIK TAM ANLAMIYLA BIR SHOW BUSINESS SPOR ARTIK TAM ANLAMIYLA BIR SHOW BUSINESS Sporun Endüstriyelleşmesi Ø 1980 LI YILLARIN IKINCI YARISINDAN ITIBAREN SPORUN ENDÜSTRILEŞMESIYLE BIRLIKTE, FUTBOL VE DIĞER SPOR DALLARININ GELIR KALEMLERINDE

Detaylı

LONDON EPL TRAINING PROGRAM

LONDON EPL TRAINING PROGRAM TRAINING PROGRAM Generation adidas International, Dünya nın top futbol kulüpleri ve ulusal federasyonlarla ile imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında farklı ülkelerin farklı futbol yönetim anlayışlarını,

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

AVRUPA FUTBOLU VE SPONSORLUK

AVRUPA FUTBOLU VE SPONSORLUK HACI DEDE HAKAN KARAGÖZ Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Mayıs, 06 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER. FUTBOL.... FUTBOLUN YÖNETİMİ... 3. DÜNYA KUPASINDA AVRUPA... 4. İNGİLİZ LİGİ

Detaylı

Galatasaray Düşünce Derneği

Galatasaray Düşünce Derneği Galatasaray Düşünce Derneği GSSK Revize Bütçe Analizi Futbolda İyi Yönetim Prensipleri Manchester United & FC Barcelona Vaka Analizleri 27 Kasım 2017 Mete İkiz Bireysel Net Borç/Alacak Farkı (mn TL) 600

Detaylı

yıllık yaklaşık 80 milyon TL lik gelir de, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Şirketimize ait gelir olarak kaydedilmeye başlandığından

yıllık yaklaşık 80 milyon TL lik gelir de, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Şirketimize ait gelir olarak kaydedilmeye başlandığından Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul 08/09/2014 İlgi: BİAŞ 4- GDD- 133.04-2707 Konu: Borsanız Yönetim Kurulu Kararı İlgi yazınızla, Yönetim Kurulunuzun 04/09/2014

Detaylı

Futbolda Yeni Ufuklar. Başarılı Yönetişim Modelleri. İstanbul Üniversitesi, 29 Mart 2013

Futbolda Yeni Ufuklar. Başarılı Yönetişim Modelleri. İstanbul Üniversitesi, 29 Mart 2013 Futbolda Yeni Ufuklar Başarılı Yönetişim Modelleri İstanbul Üniversitesi, 29 Mart 2013 Günümüz endüstriyel futbolunda başarı 3 önemli alandaki performans ile değerlendirilmekte Sponsorları sektöre çekme

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN MALİ VE YÖNETİŞİM SORUNLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDA RAPOR 8 MART 2011,

SPOR KULÜPLERİNİN MALİ VE YÖNETİŞİM SORUNLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDA RAPOR 8 MART 2011, 1 SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI İLE SPORDA ŞİDDET SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU NA SPOR KULÜPLERİNİN MALİ VE YÖNETİŞİM SORUNLARI

Detaylı

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA!

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA! PROGRAM Generation adidas International, Dünya nın top futbol kulüpleri ve ulusal federasyonlarla ile imzaladığı spornsorluk anlaşması kapsamında farklı ülkelerin farklı futbol yönetim anlayışlarını, filozofilerini,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Tarih : 25/12/2012 T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı İlgi : 12/12/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.115.02-2687/11708 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

Finansal Başarı Karşılaştırması 2013/6-2015/6

Finansal Başarı Karşılaştırması 2013/6-2015/6 Finansal Başarı Karşılaştırması 2013/6-2015/6 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Futbol, Türkiye'de ve dünyada her geçen gün giderek büyürken beraberinde yeni sektörler yaratan devasa bir ekonomik yapı haline

Detaylı

Dünya Kupası Futbol Organizasyon Teklifi. Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri Birgit ten Cate & Dirk Roelofsen

Dünya Kupası Futbol Organizasyon Teklifi. Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri Birgit ten Cate & Dirk Roelofsen Dünya Kupası Futbol Organizasyon Teklifi Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri Birgit ten Cate & Dirk Roelofsen Karar Alma Süreci 2007 Hollanda Başbakanı Dünya Kupası Futbol Turnuvası düzenlemek

Detaylı

Finansal Başarı Karşılaştırması 2014/9-2016/9

Finansal Başarı Karşılaştırması 2014/9-2016/9 Finansal Başarı Karşılaştırması 2014/9-2016/9 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Futbol, Türkiye'de ve dünyada her geçen gün giderek büyürken beraberinde yeni sektörler yaratan devasa bir ekonomik yapı haline

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

Beşiktaş 1 Adanaspor 1

Beşiktaş 1 Adanaspor 1 Beşiktaş 1 Adanaspor 1 Beşiktaş Antalya Kampı'nda son hazırlık maçını Adanaspor ile oynadı. Maçın 75. dakikasında yeni transfer Gökhan Süzen, 80. dakikasında ise Sinan Kurumuş oyuna girdi. Beşiktaş tüm

Detaylı

Finansal Başarı Karşılaştırması 2010-2013

Finansal Başarı Karşılaştırması 2010-2013 Finansal Başarı Karşılaştırması 2010-2013 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Son yıllarda futbol ekonomisinin yükseliş göstermesi, ülkemizdeki en büyük 4 kulübün piyasa değerlerinin 2 milyar TL ye ulaşması ile

Detaylı

9A 2013 Finansal Sonuçları

9A 2013 Finansal Sonuçları 9A 2013 Finansal Sonuçları 1 Kasım 2013 Ajanda Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Ford Motor Company ve Pazar Verileri 2013 Dokuz Aylık Finansal Sonuçlar Sayfa 2 Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Haydar Yenigün,

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

FUTBOL EKONOMİSİ DÜNYADA BÜYÜYOR

FUTBOL EKONOMİSİ DÜNYADA BÜYÜYOR FUTBOL EKONOMİSİ DÜNYADA BÜYÜYOR Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği nin (FIFA), Birleşmiş Milletler (BM) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) veri ve raporlarından derlediği bilgiye

Detaylı

Futbol Kulüpleri Değerleme Raporu. Avrupa Eliti footballbenchmark.com

Futbol Kulüpleri Değerleme Raporu. Avrupa Eliti footballbenchmark.com Futbol Kulüpleri Değerleme Raporu Avrupa Eliti 2016 footballbenchmark.com 2 Futbol Kulüpleri Değerlemesi: Avrupa Eliti 2016 Fotoğraf: Schalke 04 Futbol Kulüpleri Değerlemesi: Avrupa Eliti 2016 3 İçindekiler

Detaylı

SWOT Analizi. XX Spor kulübünde ÖRNEK SWOT ANALİZİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ Nİ

SWOT Analizi. XX Spor kulübünde ÖRNEK SWOT ANALİZİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ Nİ XX Spor kulübünde ÖRNEK SWOT ANALİZİ 1 SWOT analizi, XX kulübünün hem kendi iç durum değerlendirmesine, hem de kendi dışındaki rakiplerin durumlarının analiz edilmesine imkan sağlamaktadır. XX kulübü için

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2011-2012 10.08.2011 17:26:05 : Carlos Carvalhal ile anlaşma sağlanmıştır. 02.08.2011 tarihli özel durum açıklamamıza

Detaylı

Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu

Galatasaray,Devler Liginde tur şansını zora soktu On5yirmi5.com Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda adını bir üst tura yazdırabilme adına önemli bir avantajı

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu. Hep birlikte yürüyecekler. BAŞKAN Fikret Orman taraftarlarla bir araya gelecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu. Hep birlikte yürüyecekler. BAŞKAN Fikret Orman taraftarlarla bir araya gelecek. 19 MART 2013 Hep birlikte yürüyecekler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bugün Beşiktaş Meydanı'ndan Dolmabahçe'ye taraftarlarla birlikte yürüyecek. Beşiktaş'ın 110. kuruluş yıldönümü

Detaylı

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor.

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. 1922 den beri dünyanın pek çok ülkesinde, farklı edisyonları ile milyonlarca okura ulaşan Harvard

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri Spor Fiziksel Zihinsel hareket sosyolojik bir olay Dünya Sağlık Örgütünün ( WHO ) esenlik

Detaylı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı 2014 1. Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı Ajanda Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler Operasyonel Performans Finansal Sonuçlar Courier Lansmanı

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

FUTBOL EKONOM S DOSYA. Prof. Dr. Faruk fien TAVAK Vakf Baflkan EKOV TR N A USTOS 2012 102 EKOV TR N A USTOS 2012 103

FUTBOL EKONOM S DOSYA. Prof. Dr. Faruk fien TAVAK Vakf Baflkan EKOV TR N A USTOS 2012 102 EKOV TR N A USTOS 2012 103 DOSYA Prof. Dr. Faruk fien TAVAK Vakf Baflkan FUTBOL EKONOM S 2012 Transfer gelirlerinde istedi i rakamlar elde edemeyen Türkiye, en önemli istatistikte ise s n fta kald. 10 ülkenin transfer gelir-gider

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION

CORPORATE PRESENTATION CORPORATE PRESENTATION NBB Advisors Turkey Şirket NBB M&A Advisors, 22 ülkede işletmelere şirket değerleme, şirket alım, satımı ve birleşmeleri, halka arz ve şirket yönetimlerine strateji hizmeti sunan

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

16 TEMMUZ 2010 TARİHİNDEKİ TFF OLAĞAN GENEL KURULUNDA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI

16 TEMMUZ 2010 TARİHİNDEKİ TFF OLAĞAN GENEL KURULUNDA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI 16 TEMMUZ 2010 TARİHİNDEKİ TFF OLAĞAN GENEL KURULUNDA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI Soru 1- Finansal Tablolara ait raporun 2. sayfasında yer alan 11.444.307 liralık Ar-Ge ve Proje giderleri için hangi firmalara

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı 1 Borsa Kotasyonu ve Halka Arz Kurumsallaşmak Denetimden geçmek, şeffaf olmak, Kurumsal Yönetişim ilkelerine uyum, sistemlerin yönettiği bir şirket, Güçlü Mali Yapı

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Fenerbahçe Sportif Tahvil İhracı Sunumu. Şubat 2012

Fenerbahçe Sportif Tahvil İhracı Sunumu. Şubat 2012 Fenerbahçe Sportif Tahvil İhracı Sunumu Şubat 2012 İçerik Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Şub 04 Haz 04 Eki 04 Şub 05 Haz 05 Eki 05 Şub 06 Haz 06 Eki 06 Şub 07 Haz 07 Eki 07 Şub 08

Detaylı

TÜRKİYE DE SPOR KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMESİ ve HALKA ARZLARI. Mete İkiz

TÜRKİYE DE SPOR KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMESİ ve HALKA ARZLARI. Mete İkiz TÜRKİYE DE SPOR KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMESİ ve HALKA ARZLARI 1 Türkiye de bir Futbol Kulubünün Şirketleşmesi: Futbolun bir endüstri olmasıyla beraber, kulüplerin giderleri gelirlerinden daha fazla artış

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR Türkiye nin Projesi Türk Futbolu nun Gençlik Geliştirme Programı ile Türkiye deki tüm genç nüfusu özellikle okullardaki öğrencileri kucaklaması hedeflenmektedir. Gençlik Geliştirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release 27.02.2013 BASF, 2012 yılında satışlarını ve operasyon gelirlerini arttırdı Elena Papayorgioğlu Tel.: 0216 570 35 76 Faks: 0216 570 35 79 E-mail: elena.papayorgioglu@basf.com 2012

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TPFD SEZON HAZIRLIK KAMPLARI. Sezon öncesi, yeni sözleşme imzalamamış veya kamp kadrosuna alınmamış futbolcular için hazırlık kampı organizasyonları

TPFD SEZON HAZIRLIK KAMPLARI. Sezon öncesi, yeni sözleşme imzalamamış veya kamp kadrosuna alınmamış futbolcular için hazırlık kampı organizasyonları TPFD SEZON HAZIRLIK KAMPLARI Sezon öncesi, yeni sözleşme imzalamamış veya kamp kadrosuna alınmamış futbolcular için hazırlık kampı organizasyonları ÖN YAZI Sayın Üyemiz; Türkiye Profesyonel Futbolcular

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 IMI 2.Ankara Çağrı Merkezi Konferansı Emre ERTÜRK TURKCELL GLOBAL BİLGİ Stratejik Planlama Müdürü Dünya Çağrı Merkezi

Detaylı

HENTBOLDA HEDEF YIL 2020

HENTBOLDA HEDEF YIL 2020 HENTBOLDA HEDEF YIL 2020 Ülkemiz hentbolu için yapılan çalışmalar sonucunda 1980-1995 yılları arasında tüm ülke tarafından tanınmış ve tercih edilen bir spor branşı haline gelmiş ve Türk hentbolu o yıllar

Detaylı

2011 Sponsorluk Sunumu

2011 Sponsorluk Sunumu 2011 Sponsorluk Sunumu Kimdir? 2008 yılında Türkiye de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Türkiye dışında;

Detaylı

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013 Tutturursa şampiyon Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan Otel'de kamp yapacak olan siyahbeyazlılar, 6-9 Ocak 2013 tarihleri

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( )

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( ) TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (31.12.2015) AKTİF KALEMLER (TL) PASİF KALEMLER (TL) KASA 5.145 BORÇLAR 2.413.152 TL 1.970 a) Personele Borçlar 20.195 YP 3.175 b) Satıcılara Borçlar 855.197 ALINAN ÇEKLER

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 18 Ekim 2011 Güçlü Faaliyet Performansı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 3. Çeyrek

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Eğitim Materyali Departmanı. Ersun Yanal TFF Futbol Genel Direktörü

Eğitim Materyali Departmanı. Ersun Yanal TFF Futbol Genel Direktörü Eğitim Materyali Departmanı Ersun Yanal TFF Futbol Genel Direktörü Eğitim Anlayışımız Gelişime ve etkileşime açık Sürekli öğrenme ilkesi ile hareket eden Antrenörlerin yaratıcılığını öne çıkaran Proje

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

Döküman Bilgisi Departman İletişim - HİF Başlık NHSL Final Organizasyonu Brief Konu NHSL Final etkinlikleri Tarih 11 Nisan 2011 Durum Taslak

Döküman Bilgisi Departman İletişim - HİF Başlık NHSL Final Organizasyonu Brief Konu NHSL Final etkinlikleri Tarih 11 Nisan 2011 Durum Taslak Döküman Bilgisi Departman İletişim - HİF Başlık NHSL Final Organizasyonu Brief Konu NHSL Final etkinlikleri Tarih 11 Nisan 2011 Durum Taslak 1 İçindekiler 1. ETKİNLİK PLANI... 3 1.1. Genel Bilgi... 3 1.2.

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız?

Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız? Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız? Burçin Bakkaloğlu KMG YK Üyesi Koordinatör Türk Sporu Sponsoruyla Buluşuyor 5 Aralık 2006, Hilton Convention Center, İstanbul Tüketiciye Sponsorluk Nedir Sorusu Anlamlı

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

TÜRKİYE 2011 YILI FAALİYET PROGRAMI GÜN AY FAALİYETİN ADI ŞEHİR ÜLKE OCAK. 08 -- 21 OCAK EJU Büyükler Ortak Çalışma Kampı Mittersil AVUSTURYA

TÜRKİYE 2011 YILI FAALİYET PROGRAMI GÜN AY FAALİYETİN ADI ŞEHİR ÜLKE OCAK. 08 -- 21 OCAK EJU Büyükler Ortak Çalışma Kampı Mittersil AVUSTURYA 2011 YILI FAALİYET PROGRAMI GÜN AY FAALİYETİN ADI ŞEHİR ÜLKE OCAK 08 -- 21 OCAK EJU Büyükler Ortak Mittersil AVUSTURYA 15 -- 16 OCAK WORLD MASTERS Bakü AZARBAYCAN 29 -- 30 OCAK Dünya Kupası Bay Tiflis

Detaylı

/ SEZONU

/ SEZONU 2015-2016 / 2016-2017 SEZONU İndeks 02 03 04 08 11 14 16 18 21 25 29 34 36 44 52 62 64 66 72 74 80 86 92 98 PASSOLİG / GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI AKTİF BANK / GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI FUTBOLUN FİNANSAL YAPILANMASI

Detaylı

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar 2014 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Ajanda Yeni Ürünler, Ford ve Avrupa Pazarı William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap William Periam Genel Müdür Baş Yardımcısı Yeni Ürünler TRANSIT

Detaylı

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar 9M2014 Financial Results 9A2014 Finansal Sonuçlar Gündem Önemli Gelişmeler Ford Motor Co. ve Avrupa Pazarları Finansal Sonuçlar Soru & Cevap Haydar Yenigün Genel Müdür 2014 te Ford Otosan Yeni Modeller

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

FOOTBALL 2011-2012 TEAMSPORT

FOOTBALL 2011-2012 TEAMSPORT FOOTBALL 2011-2012 TEAMSPORT FORMA - ŞORT - ÇORAP 2-3 CLASSIC FORMA 4-5 FALCON FORMA 6-7 THUNDER FORMA 10-11 LINE FORMA 12-13 SOCCER FORMA 14-15 PREMIUM II KALECİ KAZAĞI + ŞORT TAKIM 16 MAÇ ŞORTU / TER

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ Madde 1 - Kupanın Oluşumu 1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde ve A2 Ligleri için düzenlediği kupanın

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

TaN Yönetim Danışmanlığı

TaN Yönetim Danışmanlığı Hakkımızda TaN, 2014 yılında farklı alanlarda deneyimli profesyoneller tarafından kurulmuş bir danışmanlık şirketidir. TaN Yönetim Danışmanlığı, verdiği hizmetlerle kurumlarda fark ve değer yaratmayı ilke

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Gerçek Bir Lider: Jose Mourinho - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gerçek Bir Lider: Jose Mourinho - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünyanın en karizmatik, en popüler ve en başarılı futbol adamı Jose Mourinho'nun başarı sırrı ne, kimler sayesinde bu günlere geldi, neden erkenden futbolculuğu bıraktı, liderlik yeteneklerini ve hakkındaki

Detaylı

SPOR YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA ALANLARI (TÜRKİYE VE DÜNYA DA) H.SUNAY A.Ü.SBF

SPOR YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA ALANLARI (TÜRKİYE VE DÜNYA DA) H.SUNAY A.Ü.SBF SPOR YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA ALANLARI (TÜRKİYE VE DÜNYA DA) H.SUNAY A.Ü.SBF Spor Yönetim Bilimleri Alanına Olan İhtiyaç (1) 1. Günümüzde Sportif hizmetlerdeki değişme ve gelişmeler 2. Başta Futbol, Basketbol

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

/anadolugrubu company/anadolu-group tarihli bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir.

/anadolugrubu company/anadolu-group tarihli bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir. /anadolugrubu company/anadolu-group www.anadolugrubu.com.tr 14.04.2017 tarihli bilgiler çerçevesinde düzenlenmiştir. Kuruluş Anadolu yu dünyaya, dünyayı Anadolu ya bağlayan yıldız Anadolu Grubu, Kamil

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Yarıyıl Sunumu 2015 1Y Başlıca Gelişmeler 1 Toplam işlenmiş et pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır.

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. www.tkyd.org Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. Projede yer alması öngörülen kişi ve kuruluşlar

Detaylı

Manisa'da ilk antrenman

Manisa'da ilk antrenman 19 NİSAN 2013 Manisa'da ilk antrenman Akhisar Belediye ve Gençlikspor maçı hazırlıklarını bugün saat 20:00 de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Karakartallar maçlar için ilk hazırlığı Manisa'da

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

Dünya Futbolu Futbol Para Ligi

Dünya Futbolu Futbol Para Ligi Dünya Futbolu Futbol Para Ligi Spor Hizmetleri Grubu Ocak 217 A Deloitte Football Money League 217 Section title goes here Manchester United, 23/4 sezonundan bu yana ilk kez 515 milyon Pound luk rekor

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU Türkiye Golf Federasyonu nun 2009-10 yılları faaliyet raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. ULUSAL SPORTİF FAALİYETLER 2009 Yılı Faaliyetleri

Detaylı

TİM AKADEMİ 2023 DENİZLİ

TİM AKADEMİ 2023 DENİZLİ TİM AKADEMİ 2023 DENİZLİ timakademidenizli@tim.org.tr 17 Şubat 2015 1 İhracat Milyar $ 22. yılımıza girerken, 26 ihracatçı sektörde faal 61.000 üyeli ihracatçılar ailesi olarak... 600 500 400 200 0 15,3

Detaylı