XV. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim Paneli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XV. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim Paneli"

Transkript

1 XV. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim Paneli 17 Ekim 2011, İstanbul Dorukhan Acar, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Boston Consulting Group Yöneticisi FUTBOL EKONOM!S! - 1 -

2 AVRUPA FUTBOL PAZARI SON 4 SEZONDA %8 YILLIK BÜYÜME ORANI!LE 2008 YILINDA "15.6 M!LYARA ULA#MI#TIR 5 Elit Lig Pazarı Domine Etmektedir: Sadece 1.Liglerinin Gelirleri Toplam Pazarın yakla$ık %50si; Di%er Profesyonel Liglerle Birlikte Toplam Pazarın %70i Avrupa Futbol Pazarı 5 Büyük Lig Payı!ngiltere,!talya, Almanya,!spanya,Fransa 1. Ligleri " Milyar , ,0 11,6 +8% 12,9 13,6 14,6 15,6 " Milyar ,8 4 1,2 2 1,1 0, ,9 1,2 1,1 1, ,9 1,3 1,2 1,0 +6% 6.7 2,0 1,4 1,2 1, ,3 1,2 1,4 1, ,4 1,4 1,4 1, ,3 1,5 1,6 1, , , , , , , : Türkiye Pazarı yakla$ık "650 Milyon; hali hazırda yakla$ık "740 milyon Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance , Deloitte Basın Bültenleri, Türkiye Verisi: Tu!rul Aksar ANCAK KARLILIK BÜYÜME "LE ORANTILI GEL"#MEM"#T"R; SADECE "NG"LTERE VE ALMANYA STAB"L OLARAK KAR ED"YOR 5 Büyük Lig Operasyonel Karlılık (95/96-05/06)! Milyon Toplam Kar/Zarar (1)! MN (96/97-07/08) 1,944 1, , (sadece 3 sezon) "ngiltere "talya Almanya "spanya Fransa / / / / / /2007 (1) Almanya verisi 96/97 sezonundan ba!lamaktadır. Toplam rakam 10 yıllıktır. "spanya verisi ise sadece 98/99a kadar mevcuttur Not: Operasyonel kar: vergi, amortisman ve bazı giderler öncesi karlılık olarak tanımlanabilir Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance

3 BUNUN SEBEB! ÜCRET G!DERLER!N!N PAZAR BÜYÜMES!NDEN B!LE FAZLA BÜYÜMES!D!R Ancak 01/02 Sonrası Bu Giderler Kontrol Altına Alınmaya Ba"lamı"tır 5 Büyük Ligde Ücret Maliyetleri 5 Büyük Lig Ücret/Ciro Oranları # Milyon % , Lig 95/96 00/01 01/02 05/06 07/ % % 57% 60% 85% 62% 99% 62% 63% 62% 68% , / / / / / % 53% 58% 54% 73% 64% 53% 72% 69% 48% 64% 59% 50% 64% 71% Yıllık Ücret Büyüme: %24 Yıllık Pazar Büyüme: %20 Yıllık Ücret Büyüme: %5 Yıllık Pazar Büyüme: %7 Son 10 yılda kümülatif olarak zarar eden ligler Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance ÜCRET G!DERLER!!LE SPORT!F BA"ARI ARASINDA GÜÇLÜ B!R!L!"K! VARDIR#!ngiltere Premier Lig Örne$i Ücret Giderleri-Sportif Ba!arı Kar!ıla!tırması (2005/2006 "ngiltere Ligi) Ücretler Milyon 120 Chelsea Yüksek Gider Yüksek Performans Ort: 10.5 Yüksek Gider Dü!ük Performans 100 Man Utd 80 Arsenal 60 Liverpool Newcastle Totthenam Blackburn West Ham Bolton Wigan Ort: 42.7 MN Everton Charlton Aston Villa Man City Birmingham Fulham WBA Portsmouth Middlesbrough (1) Sunderland R 2 = 0,8301 Dü!ük Gider Dü!ük Gider Yüksek Performans Dü!ük Performans Lig Sırası (1) Middlesbrough verisi bir önceki yıla göre tahmin edilmi!tir Not: R204/05 Sezonunda 0.70 idi; daha önceki iki sezonda ise 0.60lardaydı Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance , Takım Analizi - 5 -

4 !ANCAK SPORT"F BA#ARI "LE F"NANSAL BA#ARI ARASINDA BU GÜÇTE B"R "L"#K" YOKTUR "ngiltere Premier Lig Örne$i Operasyonel Karlılık-Sportif Ba!arı Kar!ıla!tırması (2005/2006 "ngiltere Ligi) Operasyonel Kar Milyon Man Utd Yüksek Performans Yüksek Karlılık Ort: 10.5 Dü!ük Performans Yüksek Karlılık Liverpool Arsenal West Ham Wigan Totthenam Newcastle Bolton Blackburn Middlesbrough (1) WBA Birmingham Sunderland Ort: 6.8 MN Everton Portsmouth Man City R 2 = 0,023 Fulham Charlton Aston Villa -10 Chelsea Yüksek Performans Dü!ük Performans Dü!ük Karlılık Dü!ük Karlılık Lig Sırası (1) Middlesbrough verisi bir önceki yıla göre tahmin edilmi!tir Kaynak: Deloitte Annual Review of Football Finance , Takım Analizi F!NANSAL BA"ARIDA DO#RU YÖNET!M!N ETK!S! SPORT!F BA"ARIDAN DAHA FAZLADIR Finansal Yönetim Kalemleri ve Etkiler Yayın Maç Günü Sponsorluk Ticari Gelirler Maa$ Giderleri Di%er Giderler Borçlar Kalemler Yayın Maç Günü Sponsorluk Ticari Gelirler Maa$ Giderleri Di%er Giderler Borçlar Boyut (5 Büyük Lig Toplamı; & MN; 2007/2008) 3,651 1,756 2,320 4,811 (1) - Sportif Ba$arı Etkisi Do%ru Yönetim Etkisi Açıklama Türkiye için daha az geçerlidir çünkü lig gelirlerinin %14ü geçmi$ $ampiyonluk primi, %36sı ise katılım payı olarak da%ıtılmaktadır. Yine de performans gelirleri yayın gelirlerinin önemli bir parçasıdır (özellikle "L) Maç günü gelirleri sportif ba$arı ile artabilir ancak kombine satı$ları beklenti yönetimi, stadyumdaki di%er gelirler ise ticari ba$arı ile artaca%ından do%ru yönetim sportif ba$arıdan daha etkili ve önemlidir Sponsorluk gelirleri kulübün temsil etti%i marka, taraftar kitlesi, toplumsal algılanması, vb. gibi konularla alakalı oldu%undan tamamen yönetim ba$arısı ile alakalı gelirlerdir. Sportif ba$arı bu gelirleri sadece destekleyebilir Bu gelirler tamamen kanal yönetimi, mü$teri yönetimi, algılama yönetimi ile geli$irler. Burada sportif ba$arı da destekleyici unsurdur ancak esas i$ iyi kurumsal yapıda bitmektedir (örn. Manchester Utd, Real Madrid, Barcelona) Maa$larda sportif ba$arının etkisi yüksektir. Ancak maa$ maliyetlerini daha normal tutarak da ba$arılı olmak mümkündür (örn. Barcelona, Man.Utd.). Di%er giderler ise direk yönetimle alakalıdır. Yani yönetim burada da çok etkilidir Borç kontrolü, borçların kar$ılı%ını yaratmak, likiditeyi yönetmek tamamen yönetimin i$idir. Sportif ba$arı için borçlanmak ancak bu ba$arı gelir sa%lamaya yönelik bir stratejiyi destekliyorsa mantıklıdır yoksa çökü$tür (1) Sadece maa! giderlerini temsil etmektedir Kaynak: Takım Analizi Önemli Olan Do%ru!$ Planı ve Uygun Stratejik Modelle!yi Yönetimdir Yüksek Dü!ük - 7 -

5 FUTBOL KULÜPLER! YÖNET!M REHBER! - 8 -! Futbol Endüstrisinin ula tığı boyut ve futbolun etkilediği payda lardan dolayı Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği çatısı altında kurulan Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalı ma Grubu Kurumsal Yönetim İlkeleri I ığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi ni hazırladı.! Hazırlanan rehber, İngiltere den sonra bu alanda yapılan ilk çalı ma olma özelliğini ta ımaktadır

6 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalı ma Grubu Hakkında TKYD, sosyal etkisi ve gençliğe aktardığı kayda değer katkıdan ötürü futbolun bir oyundan daha fazla anlam ta ıdığına ve tahmini büyüklüğü 735 Milyon Euro olan Türk Futbol Endüstrisi nde iyi yönetim standartlarının sağlanmasının gerekli olduğuna inanmaktadır. Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalı ma Grubu; futbol kulüplerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilip uygulanmasına, bu yolla gerek kulüplere gerekse spor dünyası ve futbol endüstrisine ve bu endüstrinin payda larına katkı sağlamak misyonuyla kurulmu tur ! Dr. Levent Bıçakcı, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Ba kanı, UEFA Tahkim Kurulu Üyesi!! Dorukhan Acar, The Boston Consulting Group Proje Lideri, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi! Mete İkiz, NBGI Private Equity Türkiye Fonu Yatırım Direktörü! Burak Gürkan, Türkiye Futbol Federasyonu Pazarlama Direktörü! Tuğrul Ak ar, Spor Ekonomisti!! Ahmet Ünüvar, Deutsche Securities Ba kanı & CEO! Ömer Tanrıöver, Deloitte Türkiye, Denetim Ortağı! Güray Karacar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Koordinatörü! Tolga enel, Euroasiasports Genel Koordinatörü! Burak Özkan, Beyaz BorsaTeknoloji A.. CEO! Bahadır Araz, TKYD Üyesi & Kurumsal İleti im Sektörü! Muazzez Ataçocuğu, Marmara Üniversitesi Ara tırma Görevlisi Çalı ma Grubu Üyeleri Komite Üyeleri! Burhan Ta tan, Kobirate Uluslararası Kredi Der.ve Kur.Yön.Hizmetleri A.. Genel Müdürü

7 Amaçlar Türk Futbol Kulüpleri'nde hayata geçirilmesi beklenen standart ve evrensel kurumsal yönetim rehberini geli tirmeyi amaçlamaktadır. Ana hedefler a ağıda sıralanmaktadır;! Türk Futbol Dünyası'nın ve bütün payda larının kurumsal yönetim anlayı ının kavramasını ve bu mantığa adapte olmasını sağlamak,! Yöneticiler, payda lar ve Türk Futbol Kulüpleri için bir destek aracı sağlamak,! Türk Futbolu'nun geli im ve devamlılığını sağlamak için Türk Futbolu'ndaki yönetim prensiplerini küresel liderler seviyesine ta ımak,! Türk Futbol Kulüpleri yönetiminde verimliliği arttırmak,! Türk Futbolu Endüstrisi'nin, oturmu yönetim yapısıyla saha içi ve saha dı ındaki hacminin geni letilmesi, Amaçlar Çalı ma grubu, Türk Futbol Kulüpleri için fikir verici kurumsal yönetim kuralları geli tirmektedir. Proje kesin ve net olarak a ağıda sıralanan amaçlardan kaçınmaktadır;! Bütün kulüpler için tek bir yönetim yapısı empoze etmek,! Türk Kulüpleri ni zorunlu bir yönetim kanunnamesine mecbur etmek,! Anonim irketlerin zorunlu olduğu Türk Sermaye Piyasası Kurulu ve OECD prensiplerine uyumsuzluk,! Bütün profesyonel kulüpler için e it prensipleri desteklemek,! Yüzde 100 uyumluluk ve uygulama aramak.! Türk Futbol Kulüpleri yönetiminde verimliliği arttırmak,

8 Rehberi uygularken Rehberde 6 ana bölüm bulunmaktadır; Temel felsefe Futbol kulübünün geli mi lik düzeyine göre temel yönetim felsefesi ile ilgili ilkelerde uygulaması gereken standartları açıklar. Payda lar!! Yönetim kurulu yapısı ve sorumlulukları Risk yönetimi ve kontrol effaflık Yasal Uyum! Futbol kulübünün payda ları ve onların hakları ile ilgili uygulamaları gereken standartları açıklar. Yönetim kurulunun görev,sorumluluk,yönetim anlayı ı ve yapısı ile ilgili uygulamaları gereken standartları açıklar. Futbol kulübünün performansını etkileyecek temel durumlarda uygulamaları gereken standartları açıklar. Futbol kulüplerinin yönetim politikalarında uygulaması gereken standartları açıklar. Futbol kulüplerinin sağlıklı bir yönetim anlayı ı için uyması gereken yasal düzenlemeleri açıklar.! Rehberi uygularken! Uygulanması bütün kulüplere önemle tavsiye edilen ilkeler Uygulanmasının olumlu olacağı dü ünülmekle birlikte, kulubün yapısına uygunluğu açısından değerlendirilmesi gereken ilkeler! Uygulanması üst düzey kulüpler için geçerli olan ilkeler

9 Sonuçlar ve sonraki adımlar Kurumsal! yönetim ülkemiz futbolu için çok önemlidir ve ülkemizde futbolun geldiği ekonomik boyutun yanı sıra futbolun sürüklediği milyonlarca taraftar açısından bu konuda geli ime ihtiyaç vardır. Bu geli im, hem finansal hem de sportif olarak kulüplerimizin ve milli takımlarımızın ba arısını daha sürdürülebilir hale getirecektir. Buradaki sonraki adım, tavsiye edilen rehberin kulüpler tarafından kendi doğruları ile ancak ana mesajlardan sapmadan uygulamalarıdır. Bu rehber bütün profesyonel futbol kulüplerine tavsiye niteliğinde olup bir bağlayıcılığı olmasa da, gelecek dönemde bağlayıcılığı olması muhtemel ve uluslararası standartları içeren maddeleri kapsamaktadır.! ÇALI MA GRUBU ETKİNLİKLERİ Proje Lansmanı 27 Ocak 2010, Hilton İstanbul Panel: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kasım 2010, Bolu Panel: Futbol Endüstrisinde Dengeler Nerede Olu acak? Nisan 2011, Kadir Has Üniversitesi Londra Lansmanı 7 Haziran 2010 İzmir Semineri Aralık 2010

10 BAZI EN!Y! UYGULAMA ÖRNEKLER! SPOR EKONOMİSİNDE BA ARI ÖRNEKLERİ

11 FUTBOL ENDÜSTR!S! YAPISINDA HER KULÜP!Ç!N GEL!"M!"L!K DÜZEY!NE GÖRE STRATEJ!K MODELLER MEVCUTTUR Futbol Kulüpleri #çin Stratejik Modeller Stratejik Model: Kalıcı Modeller Geçi! Modeli: Sürdürülemez Modeller Kulüp Geli!mi!lik Düzeyi Küresel Marka BA"ARI Avrupa Yarı#çısı Ulusal Yıldız Ulusal Yarı#çı Yeti#tirme Okulu ZAMAN Burada yapılabilecek en büyük hata geçi# modellerinden birinde takılıp kalmaktır ve maalesef 3 büyükler buna örnektir. Modeller arası geçi# belli bir zaman ve ba#arı sonrası planlı bir biçimde sa$lanmalıdır. Burada hedefler ve uygulamalarda sürdürülebilirlik dolayısıyla da yönetim çok önemlidir Not: Modeller tercüme edilmi!tir; orijinaller: Nurturing Farm, National Contender, National Star, European Contender, Established International Brand Kaynak: AT Kearney Playing For Profits Raporu, Takım Analizi HER KULÜP REAL MADRID OLMAK ZORUNDA DE!"LD"R ANCAK HER KULÜP KEND"NE UYAN DO!RU MODELLE BA#ARILI OLAB"L"R En Büyük Risk Geçi$ Modellerindedir Model Konular Yeti$tirme Okulu Ulusal Yarı$çı Ulusal Yıldız Avrupa Yarı$çısı Küresel Marka Bu modeldeki kulüp tipi Küçük bölgesel kulüp. Limitli taraftar, $ehir, i$ deste%i Uluslararası veya ulusal yıldız olmak gibi bir hedef yok Yerel kulüp. Zaman zaman gelen ba$arılar; Avrupa katılımı Ulusal yıldızların takıma katılımı; bazı iyi yabancı oyuncular Genelde $ampiyon olurlar. Ulusal ligde yıldızdır. Genelde Avrupa da yarı$ır Ulusal seviyede ticari ba$arı vardır Ulusal yıldızdan küresel markaya geçi$ dönemidir Ulusal arena ve Avrupa da devamlı ba$arı. Süper yıldız oyuncular. Küresel taraftar kitlesi. Küresel sponsorlar Ana Amaç Kendini finanse edebilmek Ulusal yıldız olmak Ulusal yıldızlı%ı sürdürmek Avrupa da ba$arı Küresel marka olmak; Avrupa da yıldızla$mak Kazanmaya devam. Uluslararası i$ geli$tirme ve büyüme Ana Gelir Kayna%ı Oyuncu satı$ından gelirler TV, sponsorluk, oyuncu satı$ları Dengeli gelir da%ılımı Dengeli gelirler; yüksek giderler Futbol ve futbol dı$ı küresel gelir Neler Yapar? Neler Sunar? Üstün altyapı (oyuncu yeti$tirme kabiliyeti). Genç oyuncu bulma, alma becerisi. Üstün antrenörlük becerisi "yi oyuncular güçlü kulüplere, gelece%i olmayanlar alt liglere satılır; altyapı ve alt liglerden yeni oyuncular bulunur Yerel, küçük taraftar bazı vardır Genç oyuncu yeti$tirmekten, yerel yıldız oyunculara kayma Yerelden ulusala kayan taraftar kitlesi Hedef genelde $ampiyonluk veya Avrupa katılımıdır. #ampiyonluk olmasa da Avrupa katılımına genelde eri$ilir En iyi ulusal oyuncular kadrodadır. Kariyerlerinin en üst noktalarında küresel markalara satılır Güçlü bir taraftar kitlesi vardır Uluslararası bilinirlik vardır Ticari operasyonları mevcuttur Ulusal oyuncuların yanı sıra çok iyi uluslararası oyuncular kadrosundadır Taraftar kitlesi güçlüdür; artık uluslararası taraftarları olmaya ba$lamı$tır Ticari operasyonları geli$mi$ olabilir Dengeli futbol ve futbol dı$ı gelirler, süper yıldız kadrosu, güçlü marka imajı, güçlü kurumsal yapı ve küresel taraftar kitlesi "le futbol kulübü de%il ana i$ futbol olan bir küresel firmadır Güçlü Yanlar Dü$ük transfer ve maa$ gideri Takım ruhu Sezona göre de%i$mekle birlikte zaman zaman iyi kadro ve performans Transfer bütçeleri dengeli sayılır Ulusal medya ve reklam verenlerin gözdesi; tutkulu ve sadık bir taraftar kitlesi vardır Ulusal yıldız ile aynıdır Güçlü marka imajı, güçlü tarih, güçlü kurumsal yapı, büyük ve küresel taraftar kitlesi Zayıf Yanlar Tutarsız sonuçlar ve hedefsizlik Tutarsız sonuçlar ve finansallar Performans dü$üklülerinde kırılganlık Avrupa da ba$arısızlı%a kar$ı kırılganlık Ciddi bir maa$ faturası ve büyüklükten dolayı hep iyi yönetim ihtiyacı Fırsatlar Gelir maksimizasyonu "$ modelinin daha geli$tirilmesi Ulusal yıldız olabilmek fırsattır Avrupa da ba$arıların kapitalizasyonu Ulusal yıldızların satı$ gelirleri Ba$arılar sonrası do%ru yönetim ile küresel marka olmak Gelirleri di%er kıtalara yaymak ve farklı gelir kalemleri yaratmak Tehditler Oyuncu üretememe Transfer piyasasına ba%ımlılık En büyük tehdit geçi$ döneminde uzun süre kalmaktır Transfer piyasasına ba%ımlılık "yi oyuncu almada rekabet Ba$arılar sonrası do%ru yönetim olmazsa finansal çöküntü Sahada ba$arısızlık, maa$ maliyetlerinin artması Örnekler Auxerre, Manchester United 90 ba$ları Fulham, Lens, Shaktar, CSKA Rosenborg, Porto, Lyon, Ajax Roma, Marseille, Dortmund, Leeds Real Madrıd, Barca, Man Utd Yerel Örnekler Gençlerbirli%i, Çanakkale Dardanel Trabzonspor Galatasaray 1997, Be$ikta$ Büyükler - Modele eri$mekteki "yi altyapı, akademi, antrenör ve oyuncu Zorluk modelde uzun süre kalmaya Taraftar bazı; kurumsal yapı kurmak; Bu modele eri$mek için ulusal Bu modele ula$ma $artları ana engeller izleme becerileri geli$tirmek dayanabilmektir gelir maksimizasyonu ve gider yıldız olmanın yanı sıra Avrupa da geleneksel bir küresel firmanın yönetimi ba$arı $arttır $artlarıdır (örn. Coca Cola) Kaynak: AT Kearney Playing For Profits Raporu, Takım Analizi Stratejik Model Geçi! Modeli

12 BU MODELLER!LE LEEDS VE MANCHESTER UTD!NCELEND!"!NDE!Y! YÖNET!M VE GEÇ!# DÖNEMLER!N!N ÖNEM! GÖRÜLEB!L!R 2004 Yılı: Stratejik Modeller ve Bazı Kulüpler Avrupa Yarı$çısı Arsenal Dortmund Roma Inter Milan Marseille Galatasaray Fenerbahçe Be$ikta$ Leeds Utd 02 Sportif Ba!arı (1) Leeds Utd 01 Leeds Utd 99 Ulusal Yıldız FC Porto Lyon Rosenborg Dynamo Kiev Küresel Marka Real Madrid Barcelona Manchester Utd 99 AC Milan Bayern Munich Juventus Manchester Utd 97 Manchester Utd 95 Manchester Utd 04 Leeds Utd 04 Leeds Utd 03 Ulusal Yarı$çı Fulham Lens Shakhtar CSKA Trabzonspor Yeti$tirme Okulu Ajax Auxerre Nantes Bilbao Gençlerbirili%i Manchester Utd 93 Leeds Utd 96 Ba!arısız Ba!arılı Finansal Ba!arı (2) (1) Son 15 yıldaki Avrupa ve yerel yarı!malardaki ba!arıya (galibiyetler) göre hesaplanmı!tır (2) Son 5 yıldaki finansal ba!arıya göre hesaplanmı!tır Not: Türk kulüpleri takımca yerle!tirilmi!tir Kaynak: AT Kearney Playing For Profits Raporu, Takım Analizi KULÜP BUGÜNE PEK ÇOK DO!RU ADIMLA GELM"#T"R Stratejik Model Yeti$tirme Okulu Ulusal Yıldız Küresel Marka Alex Ferguson transferi - Altyapı yatırımları - Kulüp müzesi açılı$ı - Futbol kampları kurulumu - Halka arz; kulübe nakit giri$i - Yeni dönemin ilk önemli yıldızı Cantona ve 67den beri gelen ilk lig $ampiyonlu%u - Altyapının ilk yıldızı: Ryan Giggs - Kadro reformu - Altyapı deste%i: Butt, Scholes, Beckham, Neville karde$ler - Stad geni$letme - Localar ve catering hizmetleri - Maç günü dı$ı stadyum tur paketleri satı$ı - Man. Utd. Internatioal kurulu$u - Catering hizmetleri - Asya ve Amerikaya odaklanma - "lk uluslar arası ma%aza - Man Utd futbol kamplarına odak - Segment pazarlama - #L dahil 3 kupa - 2. uluslar arası ma%aza - Asya hazırlık turu - De%i$ik ülkelerde restoranlar, cafeler - Yeni medyalara odak - Lisanslı ürünleri geni$letme - NY Yankees ile ABD da%ıtım anla$ması - Vodafone ile 36 mn poundluk 4 yıllık forma reklam anla$ması - ManUtd superstoreları - Nike ile 13 yıllık ve 303 milyon luk teknik sponsor anla$ması - Nike ile kurulan %50-50 JV; lisanslı forma satı$ları Nike tarafından yönetiliyor - Altyapıdan gelen yıldız Beckham ı &35 mn a satı$ - Aynı kanada aynı forma numarası ile genç oyuncu C.Ronaldo - Küresel taraftarı resmi taraftar haline getiren One United programı Dünyanın en çok ciro yapan futbol kulübü - Futbol kampının Amerika da açılması - Altyapı kapasite arttırımı ve yeni yatırımlar - ABD turu - Çince web sitesi - Audi sponsorluk anl$aması (&8 milyon) - Kulübün 800 mn de%erleme üzerinden i$ adamı Glazer tarafından alımı (bu do%ru bir adım olarak de%il, önemli bir durum oldu%undan not edilmi$tir - AIG ile 56 mn ve 4 yıllık forma reklam anla$ması - Stad kapasite artı$ı Hem operasyonel, hem net karlılık her yıl pozitif Ücret/ciro rasyosu hiçbir zaman %55ten fazla de%il Kaynak: Deloitte Football Money League 2007,Deloitte Annual Review of Football Finances 2007, University of Wisconsin-Madison Manchester United Case, Takım Analizi

13 1 2 REAL MADRID DÜNYANIN EN BA!ARILI SPORT"F YEN"DEN YAPILANDIRMALARINDAN B"R"D"R Varlık Satı#ına Dayalı Nakit Giri#i Modeli ve Yıldızlara Dayalı Strateji Adımlar Perez Öncesi: $300 milyon borç; yıllık $23 milyon zarar Dünyanın en popüler futbol kulübü ve en bilinen futbol markası ancak sadece $39 milyon ticari gelir (Manchester United ın yakla#ık yarısı). Sponsorlar gelirleri sadece %5i Futbol gelir liginde ilk üç dı#ında; gelirler toplamı $138 milyon ki Manchester United ın yakla#ık %60ı Perez yönetiminin hedefleri 1. Kulübe yetenek alacak ve markasının gücünü kullanacak finansal esnekli%i sa%lamak 2. Üst düzey oyunculardan kurulu bir takım yaratmak 3. Real Madrid marka ve içeri%ini pek çok kanaldan yaymak Stratejik Adımlar Finansal esneklik kazanmak Madrid in finansal bölgesinin kuzeyindeki eski antreman sahalarının bulundu%u Ciudad Deportiva nın yeni imar çalı#ması sonrası %20sinin özel firmalara satı#ı. Kalanının da yerel yönetim ve devlete satılarak park ve spor tesisi yapımı. Yakla#ık 120 dönümlük alandan kulüp 1 yılda $500 net nakit girdisi sa%lamı#tır Kulübün varlıklarının geri alımı ve tekrar satı#ı (örne%in 10 yıllık kontrat ile satılmı# olan localar $16 milyona geri alınıp, her biri yıllık $16 milyon tekrar geri satıldı) Kulübün yayın dı#ı bütün imaj ve pazarlama haklarına sahip olan Societa Mixta kurulup bunun %20si aynı yıl $78.1 milyona Caja Madrid e, bir yıl sonra %10 $39.5 milyona Sogecable a satıldı Galacticos Yeni yönetim i#ini marka ve içerik yönetimi olarak tanımladı%ında bireysel markalardan olu#an Galacticos projesini hayata geçirdi. Yıldız oyuncuların hem medyada hem sahada performansları iyiydi. Her oyuncunun imaj gelirlerinin yarısı kulübün oluyordu. "lk yıldızın alımı için ba#kan $78 #ahsi kredi kullandı ancak 2003 sonrasında kulüp artık bu i#i kendi finanse eder hale geldi!u an her yıl $30 milyon artı oyuncu satı#ından gelen gelirler oyuncu transferine ayrılıyor 3 Marka ve "çerik Yönetimi: Manchester Utd modeli takip edildi ama yıldız odaklı bir strateji ile: TV kanalı, dergi, sponsorluklar, ma%azalar, yeni medya 4 Uluslar arası Geni#leme: Kuzey ve Latin Amerika ve Asya da büyüme modeli. 2004/2005 sezon turu yakla#ık $22 milyon gelir yarattı Kaynak: Deloitte Football Money League 2007,Deloitte Annual Review of Football Finances 2007, Harvard Business School Real Madrid De Futbol Case, Business Week: Royal Bounty For Real Madrid, Takım Analizi !Y! YÖNET!M, DO"RU STRATEJ!K MODEL VE UYGULAMA!LE HEM SPORT!F, HEM F!NANSAL BA#ARI SA"LANAB!L!R Barcelona Örne$i 1999 (Nunoz) & 90 mn borç (95-96 yıllarındaki &30 mn nakitten gelinen durum) Sportif ba%arısızlık (ulusal ve uluslararası yarı%malarda) Üye ve taraftarlar arası kutupla%malarda ba%langıç 2000 yılında ba%kanın istifası Krize Geli% (Gaspart) Devamlılıkçı ba%kan; sportif ba%arı Konsensüs, devamlılık ve ço$unluk katılımı hedefi ile 100 ki%ilik YK küresel marka stratejisi Sonuçlar: 2 yılda &287 milyon transfer harcaması 0 %ampiyonluk, 0 Avrupa kupası Taraftardan istifa ça$rıları Kutupla%malar Net borç &181 mn Dünya gelir liginde sıra 13.( &123 mn) 2003 (Gaspart) Yeniden yapılandırma eforu ile yola çıkı% Tepkilere ra$men ba%kan yönetimde Sonuçlar: Borç &230 mn Sportif yönetim karma%a (transferden sorumlu 4 ki%i, roller belirsiz) Organizasyon %eması darmada$ın Sosyal yönetim problemli (üye ve taraflar ayaklanmı% durumda) Ekonomik durum neredeyse çıkmazda Fatura: Derin Bir Kriz Giderler %80 gelirler ise %4 büyüdü Maa%lar &46 mn dan &103 mn a çıktı Çalı%an sayısı 151den 188e çıktı Borç &90 mn dan &230 mn a çıktı (ki 96 sonunda &30 mn pozitifti) Zarar yıllık 01: &38 mn, 02: &48; 03: &71 mn Kulüpte sosyal çalkantı, kutupla%ma, ayrılıkçılık Vizyoner takım olu%umu Avukat, danı%man, spor yöneticisi, küresel profesyonel yöneticilerden olu%an; koyu Barcalı bir takım Kaynak: Instituto de Empresa FC Barcelona: Changing the Rules of the Game Case, Takım Analizi D.Acar: IST Seçim stratejisi - Politik danı%manlar - Stratejik plan - Üyelere da$ıtılan detaylı de$i%im raporları - Aktif seçim çalı%maları Krizden çıkı% ( ; LaPorta) Tespit Çalı%ması ve!% Planı Seçim sonrası i% ba%ı; önceden planlanan görev da$ılımı; detay Tespitler ve De$i%im - Gerçek zarar &168 mn. Yönetim kaynaklarından &25 mn sıcak para içeri sokuluyor - Yeni yönetim i%lerinden istifa diagnostik çalı%ma edip de$i%imi yönetiyor ve 45 maddelik - Spor, ekonomik ve sosyal uygulama planı konularda eksper atamalar - Sorumlu, hesap veren, bilgi ve planlı yönetim - Strateji: Finansal olarak ba%arılı küresel marka olmak Adımlar ve Yatırımlar - Ronaldinho alınıyor - Krizden çıkana kadar hedef ligde ilk 4 ve UEFAda ba%arı - Ekonomik hedefler borç finansmanı, 0 yeni borç, minimum harcamalar - La Caixa ile borç finansmanı - Miras kalan kontratların yeniden pazarlı$ı - Maa%larda sabitten karmaya geçi% - Gelir arttırma projeleri: sponsorluklar, maç günü projeleri, küresel gelir projeleri, yeni üye gelirleri - Sosyal projeler ile ba$lılık arttırma De$i%im yönetimi; krizden krallı$a Bir Ba%arı Hikayesi!lk yıl sonu- gelirler 123ten &170 mn a; giderler 196dan &163 mn a; net kar &1.5 mn ve hiç bir sabit varlık satılmadı Yönetim devamlılı$ı sa$landı. kulüp her yıl ilerleyerek dünya ciro listesinde da 2. sıraya ula%tı (&260 mn) ve kar etmeye devam ediyor (bu yıl &17 mn; ücret/ciro 50%) 2010da borç sıfır olacak Bu dönemde 2 lig, 1 #L %ampiyonlu$u Yeni tesis yatırımları ba%ladı

14 AJAX YILLARDIR ULUSAL YILDIZ MODEL!N!N EN BA"ARILI TEMS!LC!S! OLMU"TUR Oyuncu Ticareti Gelirlerinin Genelde Pozitif Olması Modelin Göstergesidir Ajax Gelirler, Operasyonel Kar, Transferler Sonrası Vergi Öncesi Kar Ajax Sportif Ba$arılar ve Model # Milyon AFC Ajax Hollanda nın en ba$arılı spor kulübüdür. 29 lig 100 Operasyonel Kar Giderler $ampiyonlu%u, 16 lig kupası vardır Tarihinde 3 "ampiyon Kulüpler, 1 "ampiyonlar Ligi, 1 UEFA, 1 Kupa Galipleri Kupası zaferi vardır. 6 kez "ampiyonlar Kulüpler finali oynamı$tır Avrupa da bu üç kupayı da kazanan 3 takımdan biridir 2 Kıtalararası Kupa, 2 de Süper Kupa zaferi vardır 60 Dünyaya 70lerde sundu%u total futbol hem isimlerini dünyaya tanıtmı$ hem de üç kere arka arkaya $ampiyon kulüpler $ampiyonlu%u ya$atmı$tır ( ) 40 71/72 sezonunda lig, lig kupası, $ampiyon kulüpler ve kıtalararası kupayı kazanarak rekor kırmı$tır 20 Kulüp kendi pazarının küçüklü%ü, altyapı programının iyili%i ve yeni yeti$tirdi%i oyunculara olan talep yüzünden her ba$arının ardından kadro revizyonu ya$amı$tır bu ba%lamda kalıcı küresel marka olamamı$tır 0 Altyapısından dünyanın en iyi oyuncularından olan Cruijff dı$ında Op.Kar 2002/ / / / Van Basten, Bergkamp, Blind, De Boer karde$ler, Jonk, Kluivert, Koeman, Van Der Meyde, Rinus Michels, Overmars, Rep, Rijkaard, Van Der Sar, Van Vossen, Reiziger, Seedorf, Witschge karde$ler, Van Der Vaart, Sneijder, Edgar Davids, Heitinga, Neeskens gibi Hollanda ve dünya futbolunun önemli yıldızları Ajax altyapısından yeti$mi$tir Transfer Kulüp aynı zamanda oyuncu izleme (!brahimovic, Mido, Chivu, Sonrası, Gronkaer, Huntelaar, Litmanen) ve Güney Afrika da oyuncu Vergi yeti$tirme konusunda da çok ba$arılıdır (Mc Carthy, Pineaar) Öncesi Pek çok küresel marka kulüp Ajax tan oyuncu almı$tır ve almaya Kar devam etmektedir Kaynak: Ajax NV Yıllık Raporlar, Takım Analizi D.Acar: IST KEND!NE UYGUN, DO"RU MODELLE YÖNET!LEN VE BA#ARIYI YAKALAYAN B!R TAKIM, 1899 HOFFENHE!M 1899 Hoffenheim Emeklemeden yürümeye çalı$mayaca%ız; yürümeyi ö%renip yürüyünce ko$mayı hedefleyece%iz; ko$tuktan sonra da uçmaya çalı$aca%ız Dietmar Hopp! Güney Batı Almanya nın 3000 nüfuslu Hoffenheim köyünün takımı! 1990 yılında Alman Liglerinde amatör kümede 8. ligde yer alıyor! Takımın eski oyuncusu Dietmar Hopp 1990 yılında takımı satın alıyor! Öncelikle kulübün tesisle$mesi ve altyapısına yatırım yapıyor! Kulübe 18 yılda milyon Euro arasında bir yatırım yapıyor. Bu yatırım oyuncu transferinden ziyade 60 milyon Euro luk yeni stada, 1998 yılında in$a edilen eski stada, 4 altyapı merkezine ve takimin Zuzenhausen deki antrenman tesislerine yapılıyor.! Ona göre bir ba$arının kalıcı olması için, ba$arıya uzun vadede ve adım adım ula$mak gerekiyor. Hoffenheim da da süreç bu $ekilde i$liyor. Takım 2006/2007 sezonuna kadar altyapısından yeti$tirdi%i oyuncular ile Alman Bundesliga da 3.lig e kadar ula$ıyor.! 2006 yılında Hopp, takımın ba$ına Bundesliga tecrübesi olan Ralf Rangnick i getirerek takımı almasından 16 yıl sonra ilk önemli transferini yapıyor! Alınan oyuncular, kapasitelerinin tamamına ula$mamı$ Ba, Ibisevic gibi genç yetenekler veya takıma yol gösterecek Per Nilsson, Andreas Ibertsberger gibi profesyonellerden seçiliyor! Bölgede Bundesliga da oynayan tek takım Karlsruhe, o da Hoffenheim in yeni stadına yakla$ık 50 kilometre mesafe oynuyor. Dolayısıyla Hoffenheim daha doymamı$ bir futbol pazarına hitap ediyor! Sonuç olarak ortada uzun vadede elde edilen bir ba$arı var : takım 18 senede 8.lig den Bundesliga ya geldi ve bu sene ula$tı%ı Bundesliga da fırtına gibi bir sezon geçirdi. D.Acar: IST

T. C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan AKKOYUN 1010140004

T. C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan AKKOYUN 1010140004 T. C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DEKİ FUTBOL KULÜPLERİNİN ALT YAPILARININ YAPILANMASI, YÖNETİM BİÇİMLERİ, İDARİ YAPISI VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERLE KIYASLANMASI YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DE SPOR KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMEYE YÖNELİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF SPORTS CLUBS IN TURKEY ORIENTATION INCORPORATION

TÜRKİYE DE SPOR KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMEYE YÖNELİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF SPORTS CLUBS IN TURKEY ORIENTATION INCORPORATION DEVECİOĞLU, S., ÇOBAN, B., KARAKAYA, Y.E., KARATAŞ, Ö., Türkiye de Spor Kulüplerinin Şirketleşmeye Yönelimlerinin Değerlendirilmesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, X (2) 35-42

Detaylı

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK?

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? NİSAN 2015 ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI NUR KARABACAK ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? F utbol, dünyanın en sevilen, en çok izlenen ve dolayısıyla en çok gelir getiren

Detaylı

FUTBOL PAZARLAMASI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EKİM SAYI: 9 2009 İSTANBUL. Dr. M. Zahit SERARSLAN

FUTBOL PAZARLAMASI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EKİM SAYI: 9 2009 İSTANBUL. Dr. M. Zahit SERARSLAN FUTBOL PAZARLAMASI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EKİM SAYI: 9 2009 İSTANBUL Dr. M. Zahit SERARSLAN FUTBOL PAZARLAMASI TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -9 EYLÜL- 2009 İSTANBUL FUTBOL PAZARLAMASI C o

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

FUTBOL EKONOM S DOSYA. Prof. Dr. Faruk fien TAVAK Vakf Baflkan EKOV TR N A USTOS 2012 102 EKOV TR N A USTOS 2012 103

FUTBOL EKONOM S DOSYA. Prof. Dr. Faruk fien TAVAK Vakf Baflkan EKOV TR N A USTOS 2012 102 EKOV TR N A USTOS 2012 103 DOSYA Prof. Dr. Faruk fien TAVAK Vakf Baflkan FUTBOL EKONOM S 2012 Transfer gelirlerinde istedi i rakamlar elde edemeyen Türkiye, en önemli istatistikte ise s n fta kald. 10 ülkenin transfer gelir-gider

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu çindekiler 1. Giri 1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 1.2. Sendikalar Açısından Temel Zorluklar 1.3. Güvenceli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 1.4. Irak Hakkında 2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bakı

Detaylı

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özdemir YAVAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür.

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Faaliyet Raporu 2013 Eski Köye Yeni Adet Getirdik. ING Bank, sorumlu bankacılık anlayışı ve uygulamalarıyla Türk bankacılık sektörüne

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS.

SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS. Journal of Yasar University 2014 9(34) 5716-5731 SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS Osman ULUYOL 1 ÖZET Bu makalenin

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

ING BANK 2014 FAALİYET RAPORU 1

ING BANK 2014 FAALİYET RAPORU 1 2014Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Yıllık Faaliyet Raporuna Uygunluk Görüşü 1 Kurumsal Profil 2 ING Bank tan Satırbaşları 3 Strateji 4 ING Bank ın 2014 Yılı Ödülleri 6 Dünden Bugüne ING Bank 8 5 Yıllık Döneme

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 12. sizin için

FAALİYET RAPORU 12. sizin için FAALİYET RAPORU 12 sizin için Daha güzel bir gelecek için tasarruf bilinci aşılıyoruz Ülkemiz bugün, sadece bölgesinin değil, Avrupa nın, hatta dünya ekonomisinin yükselen değerlerinden biri. Türkiye nin

Detaylı

OTOMOTİVİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?

OTOMOTİVİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR? Sayı 18 Nisan / Haziran 2014 OTOMOTİVİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR? HANDE ŞENOVA / RAYMOND TIMMER A DAN Z YE DANIŞMANLIK VERİYORUZ TM Torba dan AR-GE ye teşvik çıktı KPMG ye ödül yağmuru Denetimin 2014

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 www.akbank.com sizin için İÇİNDEKİLER Yönetİm Kurulu Başkanımızın Mesajı 3 Genel Müdürümüzün Mesajı 5 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebİlİrlİk 7 01 AKBANK HAKKINDA 10 02 RAPOR HAKKINDA 20 03 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİ BİR SPOR ÜRÜNÜ OLARAK KADIN FUTBOLU

TÜRKİYE DE YENİ BİR SPOR ÜRÜNÜ OLARAK KADIN FUTBOLU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE YENİ BİR SPOR ÜRÜNÜ OLARAK KADIN FUTBOLU Yüksek Lisans Tezi ÇİLEM YAŞAR İSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

YILIN GOLÜNÜ DOLAR ATTI ALP KELER GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB DA ATILIM YILI OLACAK

YILIN GOLÜNÜ DOLAR ATTI ALP KELER GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB DA ATILIM YILI OLACAK YIL: 5 SAYI: 22 OCAK 2012 GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB Mart ayında gecelik repo piyasası sözleşmesini yürürlüğe sokuyor... ALP KELER Ak Portföy Genel Müdürü, yatırım fonlarının vadeli piyasaya bakışını

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Geleceğin Tohumlarını Ekmek

Geleceğin Tohumlarını Ekmek 2 0 1 2 F A A L İ Y E T R A P O R U Geleceğin Tohumlarını Ekmek KURUMSAL PROFİL 3 YATIRIM FELSEFESİ 21 MİSYON-VİZYON 7 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 27 ÖZET FİNANSALLAR 9 TÜRKİYE SÜT VE SÜT

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2009 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Finansbank A.Ş. Yıllık

Detaylı

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama *

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.34-54 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.34-54 Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Feyyaz ZEREN Sorumlu Yazar, Sakarya Üniversitesi, İşletme

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı