- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)"

Transkript

1 - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. ABGS, ABİG, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, TÜSİAD, İSO, TOBB ve İKV ile telefon görüşmeleri yapılmıştır. Raporun içeriği, kuruluşlar hakkında aşağıdaki şekilde derlenmiştir: Kısa tanıtıcı bilgi İletişim bilgileri AB hakkında rapor ve/veya etkinlik bilgileri 1. ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) 2. ABİG (Avrupa Birliği İletişim Grubu) 3. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (Türkiye'deki Avrupa Birliği Delegasyonu) 4. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği nin organı 5. Avrupa Bilgi Merkezi İstanbul da İSO ve KOSGEB tarafından destelenen 6. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 7. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 8. İSO (İstanbul Sanayi Odası) 9. İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) 10. ARI Hareketi 11. TPQ (Turkish Policy Quarterly) 12. Avrupa Türkleri Platformu 13. TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği) 14. Young Entrepreneurs for Europe 15. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 16. Marmara Üniversitesi European Community Institute 17. Boğaziçi Üniversitesi - Avrupa Çalışmaları Merkezi 18. Siftung Zentrum für Türkeistudien Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı 19. Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi 20. Ankara Üniversitesi - Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi 21. MEDEA (European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation, with the support of the European Commission) 22. Turkish Studies Institute 23. Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi 24. CEPS (Center for European Policy Center) 25. TUSMES (Türk Üniversiteleri ve KOBİleri) 26. BİMEV (Bilim Merkezi Vakfı) 27. TURBO (Turkish Research and Business Organisations) 28. UNICE (Union des Industries de la Communauté Européenne) E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

2 1. ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) Genel Sekreterlik; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri dahil tüm dış temas ve müzakereler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yürütür: a) Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi amacıyla Genel Sekreterlik tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği halinde hazırlanacak Ulusal Program çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iç uyum çalışmalarında plan ve programlara uygun olarak koordinasyonu sağlamak, b) Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması amacıyla oluşturulacak kurul ve komitelerin sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını yönlendirmek, c) Hükümetin ve oluşturulacak kurul ve komitelerin kararları doğrultusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, d) Görev alanına giren konularda sözleşme ile yurt içi veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve tercüme işleri yaptırmak, e) Yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlere ilişkin olarak tebliğ, genelge ve benzeri düzenleyici işlemleri Başbakanlık vasıtasıyla yapmak. Telefon: (312) Gonca Hn. # 265 Genel Sekreter Büyükelçi Emin Murat Sungar Etkinlikler Küreselleşme ve AB ile Bütünleşmede Türk Tarım Politikaları... Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım Politikaları" konulu sempozyum Gaziantep Ticaret Odası evsahipliğinde Haziran 2003 tarihlerinde Gaziantep'de yapıldı. Sempozyumda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği adına Uzman Serap YILDIZ, "AB'nin Aday Ülkelerle Yürüttüğü Müzakere Sürecine İlişkin Deneyimler: Polonya Örneği" konulu bir sunuş yapmıştır TOBB'da AB Paneli... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 9 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen "AB'ye Tam Üyeliğin Türk Ekonomisine ve İş Dünyasına Etkileri" paneline katılarak bir sunuş yapan AB Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi Başkanı Nilgün ARISAN, Kopenhag Ekonomik Kriterlerini ve bu kriterlere uyum için Türkiye'ye de Ulusal Program kapsamında yapılan çalışmaları anlatmıştır Toplumsal Araştırmalar Vakfı Tartışma Toplantısı... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal program Dairesi Başkanı Nilgün ARISAN, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf'ın Ankara Şubesinin 24 Mart 2002 tarihinde düzenlediği "Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri" konulu tartışma toplatısına karılarak Ulusal program çerçevesinde mevzuat uyumunun Türkiye'ye etkileri konulu bir konuşma yapmış ve soruları cevaplandırmıştır Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetimi... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcısı Güven ERDAL, Türk Parlamenterler Birliği'nin 20 Mart 2002 tarihinde düzenlediği "Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetimi" konulu seminerde bir konuşma yapmıştır Türkiye ve Ekonomik ve Parasal Birlik... Ulusal Program Dairesi Başkanı Nilgün ARISAN'ın Merkez Bankasında "Euro'nun Genel Makroekonomik Etkileri" hakkında yaptığı konuşma Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Güven Erdal ın Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği İlişkilerinin Uygulanan Ekonomik Politikalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Konulu Çalışması Avrupa Birliği'nin Sermaye Hareketleri ve Ödemeler Rejimi Konulu Seminer... E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

3 Yayınlar Yeni Su Kanunu İçin Görüşler Haziran 2004 tarihinde Genel Sekreterliğimizde yapılan ilk toplantıda yeni bir çerçeve su kanununun gerekliliği ve içermesi düşünülen kavramlar üzerinde tartışılmış ve... AB Türkiye ile katılım müzakerelerini neden başlatmalı?... İngiltere'deki Avrupa Reform Merkezi Direktör Yardımcısı Heather Grabbe tarafından hazırlalanan "Belirsizlikten stratejiye: AB Türkiye ile katılım müzakerelerini neden ba... Türkiye "Kopenhag Kriterleri"ni yerine getirdi mi?... Brüksel'deki "Avrupa Politikaları Merkezi" tarafından yayınlanan bu çalışmada,michael Emerson Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerine uyum sürecini değerlendiriyor.... Türkiye ve Gümrük Birliği... Projede öncelikle ekonomik entegrasyon modelleri anlatıldı. Sonraki bölümlerde Ankara Anlaşması ve Ek Protokolü konu alan hazırlık, geçiş ve son dönemler incelendi. Bir d... AB, Türkiye ve İslam... Hollanda Hükümet Politikaları için Bilim Kurulu (WRR) tarafindan Hollanda Hükümetine hazırlanan raporun özeti ektedir.... Türkiye ve Avrupa Birliği: Sadece Bir Başka Genişleme mi?... Türkiye ve Avrupa Birliği: Sadece Bir Başka Genişleme mi? Türkiye'nin Üyeliğinin Etkilerinin Araştırılması Kirsty Hughes "Avrupa Dostları Çalışma Dokümanı - Hazira... Su Çerçeve Direktifi... Su Çerçeve Direktifi... ANAR 2003 Kasım Türkiye Gündem Araştırması... ANAR'ın yaptığı siyasi gündem araştırması sonuçlarını istatistiklerle vermektedir.... Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan Gümruk Birliğinin Ekonomik Etkileri.... Bu analiz Dünya Bankası Uluslararası İktisat Departmanı Uluslararası Ticaret bölümü tarafından hazırlanmıştır. (Mayıs 1996)... Avrupa Üretiminin Geleceği: Araştırma ve Eğitimin Avrupa Liderliğindeki Rolü Rapor, Avrupa liderliğinde araştırma ve eğitim-öğretimin rolünü içermektedir.... Gündem İzleme... Rapor, Avrupa Politikaları Enstitüsü ve Trans Avrupa Politikaları Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanmıştır.... Avrupa Konseyi Genç Aktif Vatandaşlar Ödülü... şiddetin önlenmesi konulu çalışmalara genç vatandaşların katılımı konusunda bir proje yarışması düzenlenmektedir. Nihai başvuru tarihi 15 Mayıs 2004 tür... Aday Ülkelerin AB Yolu... Danimarka Dışişleri Bakanlığının hazırladığı "Aday Ülkelerin AB Yolu" isimli Haziran 2002 tarihli rapor ektedir.... Tarımda Teknoloji Transferinde Deregülasyon... "Tarımda Teknoloji Transferinde Deregülasyon: 1980lerdeki reformların Türkiye'de Tarım üzerine etkileri"... Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, AB mevzuatının Türkçe ye çevrilmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere, daha önce bu konuda yayımlanmış eserleri tarayarak ve kon... BELGEnet... BELGEnet... E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

4 ABGS Dokümantasyon Merkezi ABGS Dokümantasyon Merkezinde Online Katalog Tarama Sistemi kullanıma açıldı ABGS Dokümantasyon Merkezi, Genel Sekreterliğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda verdiği hizmetlerde ve yürüttüğü çalışmalarda kurum içi çalışanlarını ve irtibat halinde olunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteleri bilgi ve belge yoluyla desteklemek amacı ile 2001 yılında kurulmuştur. Merkez, Genel Sekreterliğimizin Eskişehir Yolu 9.Km üzerindeki binasında hizmetlerini yürütmektedir. A. Koleksiyon ABGS Dokümantasyon Merkezi koleksiyonu AB ve AB-Türkiye sürecine ışık tutmak amacı ile hazırlanmış yerli ve yabancı kitap, dergi ve dokümanlardan oluşmaktadır. B. Kimler Kullanabilir? ABGS Dokümantasyon Merkezi, her kesimden kullanıcının hizmetine açıktır. Geçerli bir kimlik kartı karşılığında materyaller 15 gün süresince ödünç alınabilir. C. Katalog Taraması (BLISS) Dokümantasyon Merkezimizde Bilkent Üniversitesi tarafından hazırlanan BLISS PC programı kullanılmaktadır. İsteyen herkes 24 saat Genel Sekreterliğimiz web sayfası üzerinden Dokümantasyon Merkezimiz koleksiyonunu tarayabilir. Taramalar yazar adı, kitap adı, seri adı, kurum adı kriterleriyle yapılabileceği gibi çok spesifik konularda da tarama yapmak mümkündür. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

5 2. ABİG (Avrupa Birliği İletişim Grubu) AB İletişim Grubu nun amacı, Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu, Türkiye'nin AB'ne büyük katkılarda bulunacağını, Türkiye'siz bir AB'nin eksik kalacağını, Türkiye'nin AB sürecinde gerçekleştirdiği reformları Avrupa kamuoylarına en etkin şekilde anlatmaktır. ABİG, Türkiye nin AB de tanıtımını amaçlamaktadır. Hedefi, AB ülkeleridir. Web sitesinde, düşünceler ve argümanlar kısmında yabancı medyadan taranarak yer verilmiş yazılar var. Telefon: (312) (ABGS ile aynı binadalar) 3. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (Türkiye'deki Avrupa Birliği Delegasyonu) Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirilen Helsinki AB Konseyi'nde AB adaylığı resmen kabul edilen Türkiye, katılım sürecini başlatarak "Kopenhag kriterleri" olarak bilinen üyelik koşullarını yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlıklı bir demokrasi ve güçlü bir ekonomi tesis etmenin yanısıra, Türkiye iç politikalarını ve mevzuatını AB "müktesebatı" ile uyumlulaştırma yönünde ilerlemektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin bu çok önemli yeni döneminde kamunun AB'ye ve politikalarına dair bilgilendirilme gereği bugüne değin hiç olmadığı kadar önem arzetmektedir. Bu web sitesi bu ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Avrupa Birliği, onun kurumları ve politikaları ile ilgili bilgilere kolay erişimin sağlanması Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkisinin en önemli unsurlarından biridir. Ankara'daki Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun bu web sitesini Internet gezginlerinin hizmetine sunmasının arkasındaki neden de işte budur. AB ve AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili bilgiler içermenin yanı sıra, bu web sitesi Avrupa Birliği kurum ve teşkilatlarının ana web sunucusu olan EUROPA'ya da bağlantı sağlamaktadır Telefon: (312) Türkçe Yayınlar / Broşürler Yanlarında ibaresi bulunan yayınları Rich Text Format (RTF) dosyası olarak çekebilir, diğerlerini HTML formatında okuyabilirsiniz. Eğer RTF uzantıları direkt olarak browser ekranınıza yükleniyorsa lütfen bağlantısına SHIFT tuşuna (en solda yukarı bakan ok tuşu) basarak tıklayınız. Böylece direkt olarak dosya bilgisayarınıza kopyalanacaktır Avrupa Birliğinin Türkiye'de Desteklediği Programlar TEMİN EDİLDİ, ektedir 2003 E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

6 Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye 2002 Avrupa Birliği'nin Türkiyede Desteklediği Programlar 2001 Topluluk Hukukunun ABC'si Avrupa Birliği ve Dünya Avrupa Birliği: Hala Genişliyor (Avrupa Komisyonu Yayını: Haziran 2001) Sivil Toplum İşbaşında AB Rekabet Politikası AB de İstihdam ve Sosyal Politika Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği (EPB) ve EURO - "AB ekonomik bütünleşmesinde kararlı bir adım" AB Bölgesel Politika - "yerli kaynakların ekonomik gelişme için harekete geçirilmesi" AB Kobi Destek Politikası - "ekonomik büyümenin motoru" AB Kurumları - "Avrupa bütünleşmesinin anahtarı" AB'de Kamu ihaleleri "herkesin yararı ve iyi idare için" AB ve Eşitlik - "istihdamda eşit fırsatlar " AB Tarım Politikası - "Avrupa'da yenilenme, Türkiye'ye etkisi" AB Tüketici Politikası - "tüketicinin tercihi, tüketicinin korunması" 2000 Avrupa Birliği gelişlemesi - Tarihi bir fırsat ( AB yayını) AB- Türkiye Gümrük Birliği "refah için birlikte çalışma" AB Adalet ve İçişleri Politikası "özgürlük, güvenlik ve adalet alanı " AB Turizm Politikası "İş dünyası, istihdam ve kalkınma" AB Enerji Politikası "Pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi" Tek Pazar Avrupa Birliği'nin Kurumları E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

7 Avrupa Birliği ve Dünya Ticareti Avrupa Topluluğunun Rekabet Politikası Topluluk Hukuku'nun ABC'si Avrupa Topluluğu ve İnsan Hakları On Derste Avrupa Avrupa Komisyonu Avrupa Bütünleşmesi Topluluğun Araştırma ve Teknolojik Gelişme Politikası Avrupa Akdeniz Ortaklığı/Barcelona Bildirgesi Öğretim ve Eğitim Sosyal Avrupa'nın geliştirilmesi Proje Dersi Yön./Bütünsel Yaklaşım/ Mantıksal Çerçeve Med Programları El Kitabı KOBİ'ler Bilgi Toplumu Avrupa Birliği Veritabanı AB ve Dünyada İnsan Hakları Avrupa Bölgesel Gelişmenin Hizmetinde Avrupa Sosyal Politikası AT/Türkiye Gümrük Birliği Sürdürülebilir İnsan Yerleşmeleri-Habitat AT'da araştırmaların finansmanı Avrupa...Sorular ve Yanıtlar 'EURO'ne zaman ceplerimizde olacak Avrupa Birliği Tarım ve Balıkcılığı nasıl yönetiyor Avrupa Birliği'nin Ortak Dış Güvenlik Politikası Avrupa Birliği'nin Bütçesi: Paranız nasıl harcanıyor? Avrupa Birliği Çevremizi nasıl Koruyor. Avrupa Akdeniz Ortaklığı Amsterdam - 17 Haziran / Avrupa İçin Yeni Bir Antlaşma Avrupa Topluluğu'nda Halk Sağlığı - Sağlık Destekleme Programı ( ) E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

8 İnsan Hakları ve Demokratikleşme Avrupa Birliği - Bana ne sağlıyor? Avrupa Birliği Sosyal ve Bölgesel İhtiyaçları nasıl sağlıyor Kadınlar, Bölgesel Gelişmenin Aktörleri Avrupa Birliği ve Çevre Euro ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik üzerine Soru ve Cevaplar Telekomünikasyonda rekabet: Neden ve Nasıl? Avrupa-Akdeniz Ortaklığı - Akdeniz'de Barış ve İstikrara Yatırım Avrupa Birliği'nin genişlemesi - Altılar Avrupası'ndan Onbeşler Avrupa'sına Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: Genişleme İletişim Stratejisi Genel Bakış AB Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı AB-Bilgi Büroları Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Türkiye'de STK'lar tarafından yürütülen bilgilendirme projeleri Avrupa Takımı Türkiye Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Genel Bakış Genişleme Avrupa Birliği'nin bir numaralı önceliğidir. Genişleme süreci, Üye Devletlerin ve aday ülkelerin vatandaşlarını etkileyecek köklü değişiklikler getirecektir. Genişleme sürecinin başarısı, Avrupa Birliği vatandaşlarına olduğu kadar aday ülke vatandaşlarına da bağlı olacaktır. Bu bağlamda, hem Üye Devletlerde hem de Aday Ülkelerde bireylerin kendi fikirlerini geliştirebilmeleri ve ülkede bilinçli bir tartışma ortamı oluşabilmesi için kamuoyuna tarafsız, siyasi içerikli olmayan ve kolay erişebilir bilgiler sunulması gerekmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermek için Avrupa Komisyonu 10 Mayıs 2000'de bir İletişim Stratejisi kabul etti. Strateji, bilgi talebine cevap vermek için alınması gereken önlemleri belirliyor. Ayrıca kamuoyunun geniş bir kesimiyle diyalog oluşturmayı ve genişleme ve katılım süreciyle ilgili yanlış anlaşılmaları gidermeyi hedefliyor. Strateji, ülkelerin, bölgelerin, hedef grupların ve sektörlerin belirli ihtiyaçlarına uyarlanmış, Üye Devletlerde Komisyon Büroları, Aday Ülkelerde de Komisyon Delegasyonları tarafından uygulanacak merkezi olmayan bir yaklaşım öngörüyor. Başlangıçta Brüksel'deki Komisyon birimleri bilgi, eğitim ve bir dizi merkezi hizmet sağlayacak. Türkiye'de İletişim Bu girişim, AB ve genişlemeyle ilgili bilgi talebinin, 1999'daki Helsinki Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin aday ülke olarak kabul edilmesinin de etkisiyle giderek arttığı Türkiye'de daha da fazla önem arz ediyor. Türkiye insanının, ülkenin AB ile ilişkisi ve gelecekteki üyeliğin yararları ve zorlukları hakkında objektif bilgiye ihtiyacı bulunuyor. Avrupa Komisyonu'nun tüm aday ülkelerde 2003 yılı ortasında yaptırdığı Eurobarometre anketi Türkiye'de halkın % 72'sinin olası bir referandumda AB üyeliği için oy vereceğini, buna karşın sadece % 20'lik bir kesimin AB hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Merkezi Ankara da bulunan Avrupa Komisyonu Temsilciliği (AKT), Türkiye'de Avrupa Birliği'ni temsil ediyor. Temsilcilik, Türkiye kamuoyunu genel olarak AB politikaları ve özel olarak da genişleme süreciyle ilgili bilgilendirmekten sorumlu. AKT, dönemi için hedef grupları, faaliyetleri ve bu dönemde geliştirilmesi amaçlanan iletişim araçlarını belirten bir iletişim stratejisi oluşturdu. Temsilcilik, işbirliğini arttırmayı ve kamuoyunu AB hakkında bilgilendirmekte olan yerel ve ulusal grup ve organizasyonlarla bir sinerji geliştirmeyi hedefliyor. Amaç daha geniş bir kitleye bilgi ulaştırılması. Enformasyon faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında AKT, merkezi hükümet ve yerel/bölgesel yetkililer, STK'lar, üniversiteler, meslek kurumları, gençlik E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

9 kuruluşları vs. gibi bölgelerin tamamında tüm gruplarla varolan ilişkilerini daha da geliştirecek. Yerel düzeyde AKT, Türkiye'nin çeşitli illerinde bir kamu bilgi büroları ağı oluşturdu. Bu, AB'ye ilişkin bilgilere yerel ve bölgesel düzeyde kolay erişilebilmesi için Temsilciliğin oluşturduğu iletişim stratejisinin en önemli unsurlarından biri. AK Temsilciliği'nin İletişim Stratejisi şu prensipler etrafında geliştirildi: Türk kamuoyuna AB'ye ilişkin objektif, tutarlı, düzenli ve güvenilir bilgi sunmak; Türkiye'nin AB'ye gelecekteki üyeliğinin doğuracağı sonuçları, katılım sürecinin ayrıntılarını ve AB üyeliğine aday tüm ülkeler tarafından yapılması gereken çeşitli siyasi, ekonomik ve hukuki reformların etkilerini açıklamak. AKT kamuoyunu bilgilendirmekte olan yerel ve ulusal grup ve organizasyonlarla işbirliğini geliştirmeyi, bu kuruluşları güçlendirmeyi ve bu yolla AB'ye ilişkin bilginin olabilecek en geniş kitleye ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje Temsilciliğin Türkiye'de daha önce yürüttüğü enformasyon faaliyetlerini devam ettirmeyi ve derinleştirmeyi hedeflemektedir. Genişleme için İletişim Stratejisi Türkiye'ye yılları için 5,8 milyon Euro ayırmıştır. "Avrupa Ufukları" Bilgi Programı kapsamında iletişim stratejisinin ilk aşamasını hayata geçirmesi için Türkiye'ye 2001 yılında 903,000 Euro ayrılmıştı. Bu ihale, kapsamı dahilinde yıllarında çeşitli enformasyon projeleri uygulanacak olan İletişim Stratejisi'nin ikinci aşamasını oluşturuyor. İhalenin en önemli unsurlarından biri çeşitli enformasyon faaliyetlerini yönetecek ve uygulayacak yeni bir yapının oluşturulması. Bu faaliyetler arasında İstanbul'da hem metropol bölgelerindeki bilgi talebine cevap verecek, hem de ulusal ve yerel düzeylerde bilgilendirici malzemelerin üretimini ve dağıtımın sağlayacak bir bilgi merkezinin kurulması da bulunuyor. İstanbul'daki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM) bu ihalenin en önemli bileşenlerinden birisidir. ABBM, her kesimden ve her meslekten Türk vatandaşına Avrupa Birliği konusunda tarafsız bilgi vermek amacıyla 16 Ocak 2004 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı. ABBM de görev yapan uzmanlar, ziyaretçilerin merkeze yapacakları şahsi başvuruların yanı sıra, telefon, faks veya e-posta yoluyla gelen, AB ile ilgili sorulara cevap veriyorlar. Merkeze gelen ziyaretçiler, kullanıma açık bilgisayarlar aracılığıyla, Avrupa Birliği ile ilgili web sitelerine erişim ve araştırma yapma imkânına sahip bulunuyorlar. Ziyaretçiler ABBM de, AB ve AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili çeşitli yayınlardan da yararlanabiliyorlar. Merkez, üst düzey AB temsilcilerinin katılacağı toplantı, seminer, basın toplantısı gibi etkinliklere ev sahipliği de yapıyor. Buna göre, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve medya temsilcileriyle de işbirliği yapılarak seminerler, toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenleniyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için Merkez de düzenlenen turlarla, gençlere AB nin tarihi gelişimi, AB yi oluşturan temel değerler ve Türkiye ve AB ilişkileri gibi konularda bilgi sunuluyor. Kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra, AKT toplumda AB ile ilgili tartışmada önemli rol oynayan bir dizi belirli grup da belirledi: Fikir önderleri (medya, sosyal ortaklar, iş/sanayi, sivil toplum kuruluşları...) Eğitim sektörü (okullar, üniversiteler, akademik çevreler vb.) Siyasi kurumlar, hükümet kurumları, Parlamenterler Yerel yetkililer Özel meslekler ve gruplar (örneğin, çiftçiler, taksi şoförleri vb.) Türk Hükümeti de halkı AB ile ilgili bilgilendirmek için bir İletişim Stratejisi oluşturdu. Bu Strateji Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından Mart 2002'de duyuruldu. Stratejinin amaçları arasında halkın daha iyi bilgilendirilmesi ve katılım sürecinde rol alan taraflar arasında iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Bu nedenle Komisyon'un ve Hükümet'in iletişim stratejilerinin uygulanmasının koordineli olarak yürütülmesi önem arz ediyor E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

10 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: AB Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı Mevcut AB Bölgesel Bilgi Ağı 1995 yılında ev sahibi ticaret ve sanayi odaları ile ortak olarak Avrupa Komisyonu tarafından gelistirildi. Bugün bu ağı içinde Türkiye nin değişik yörelerinde bulunan 11 AB Bilgi Bürosu vardır. Bürolar, Adana, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Samsun, Kayseri, Denizli, Antalya ve İzmir'de bulunuyor. Bilgi bürolarının yaptığı görevler şunlardır: AB ile ilgili soruları yanıtlamak; halkın çeşitli AB veri tabanlarına erişimini sağlamak; AB bilgi sunucuları arasındaki şebekenin genişletilmesine katkıda bulunmak; hedef gruplar ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; daha çok uzmanlaşmış başka kaynaklardan nasıl ve nerede ilave bilgi edinileceği konusunda tavsiyelerde bulunarak genel halk için bir başvuru noktası olarak hizmet etmek; konuşmacı olarak uzmanların katılımıyla, AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler düzenlemek; AB'nin hazırladığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin Türkçe'ye çevirdiği kitapçıklar ve öbür yazılı malzemeleri halkın ilgili kesimlerine dağıtmak; ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen kültürel etkinlikler düzenlemek. Faaliyet halinde olan Bilgi Büroları: Gaziantep Ticaret Odası ile, Gaziantep te ( ); Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile, Diyarbakır da ( ); ESİAD (Ege Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği ile, İzmir de ( ); Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile, Mersin de ( ); Kayseri Ticaret Odası ile, Kayseri de ( ); Denizli Sanayi Odası ile, Denizli de ( ); Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile, Bursa da ( ); Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile, Trabzon ( ); Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile, Samsun ( ); Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile, Antalya ( ); Adana Ticaret Odası ile, Adana (Kurulma Tarihi ); Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Üniversitelerdeki bilgi ihtiyacını karşılamak ve Avrupa bütünleşmesi üzerine akademik araştırma ve öğrenimi teşvik etmek için Komisyon tarafından ülkedeki farklı üniversitelerde ve kurulumlarda faaliyette bulunan 13 Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) vardır. Bunlar aşağıdaki üniversitelerde ve kurumlarda bulunuyor: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü, İKV / İktisadi Kalkınma Vakfı, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, TOBB Kitaplığı / Türkiye Odalar be Borsalar Birliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, KOSGEB (Avrupa Bilgi Merkezi). Bölgesel Bilgi Şebekesi ve EDC 'ler, Avrupa Birliği ve üyelik süreci hakkında temel mesajların iletilmesinde, artan bilgi talebine yanıt verilmesinde görev yaparlar; yerel ve bölgesel halkın AB konusunda bilinç ve bilgi düzeyinin arttırılmasında, ve toplumsal tartışmanın, görünürlüğün ve ilginin uyarılmasında büyük önem taşırlar E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

11 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: AB-Bilgi Büroları Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Üniversite çevresinden gelen büyük bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla ve Universitelerde Avrupa Entegrasyonu ile ilgili Araştırma ve Eğitimi teşvik etmek amacıyla Avrupa Topluluğu Universitenin de talebi üzerine çeşitli ülkelerde Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) açmıştır ve Topluluk yayınlarını Üniversitelerin ilgi alanlarına göre değişik statülerde bulunan bu merkezlere ücretsiz olarak düzenli bir şekilde yollamaktadır. DEP (Depositary Library - Depozit Kütüphaneler Bunlar genellikle iyi ekipe olmuş ve ülke çapında bilginin büyük halk kitlelerine ulaşmasını sağlayan Milli Kütüphanelerde bulunur ve Topluluğun tüm resmi yayınlarını temin eder. Bazı ülkelerde bu işlevi Universite kütüphaneleri yerine getirir. ERC (European Referans Centre)- Avrupa Referans Merkezleri Bu Merkezler Topluluğun sadece temel yayınlarını ve yayın referans listelerine sahiptirler. Bu Merkezler kendilerine düzenli ve ücretsiz olarak gönderilen topluluk yayınlarından herkesin yararlanabilmesi için, üniversite üyelerinin ve ilgili kişilerin kolayca ulaşabilecekleri merkezi bir yerde, kamuya açık, başında dil bilen yetenekli bir kişinin sorumluluğu altında olması gerekmektedir. Merkezin kurulmasından sonra, seçilen bir dilde Topluluk yayınları düzenli bir şekilde yollanır. Merkezden sorumlu kişinin tasnif, fişleme, katologlama gibi kütüphanecilik hizmetleri ile birlikte, Avrupa Birliği konularında Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleri de vermesi gerekmektedir. Özellikle Üniversitelerde, Avrupa bütünleşmesi ve Avrupa sorunları üzerine Konferans, Toplantı ve Seminerlerin düzenlenmesinde bu merkezlerin yardımcı olmaları kuruluş amaçları arasındadır. İSTANBUL - IKV (İktisadi Kalkınma Vakfı ) Deposit kütüphanesi statüsündedir.(topluluğun tüm koleksiyonunu almaktadır yılında Komisyonun mali desteğiyle kurulmuştur. Avrupa Birliği ile ilgili Araştırma grubu tarafından yapılan etüd ve araştırmaları vardır.. Özel Sektörle / Ticaret Odaları yakın ilişki içindedir. Tel : (212) ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi 1967 yılında Eskişehir Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Bünyesinde AETE adıyla kurulmuştur.1982 yılında Enstitülerin kanunla kurulması kabul edildikten sonra AETE, Araştırma Merkezi haline dönüşmüştür.topluluğun hukuk ve ekonomi konularındaseçilmiş yayınlarını alır.merkezden Üniversite Lisans ve Lisansüstü öğrenciler, ve kurum dışı gelen araştırmacılar yararlanmaktadır. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

12 Tel : (222) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KÜTÜPHANESİ : 1970 yılında Ankara'da geniş halk kitlesine hizmet veren büyük ve değerli bir kütüphane olması bakımından topluluk yayınlarının büyük miktarının bulundurulduğu "deposit kütüphane" olarak kurulmuştur yılında Avrupa Dokümantasyon Merkezi Statüsü almıştır. Odalar Birliği aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulmuş BC-NET (Business Cooperation Network- İşletmeler Arası İşbirliği Ağı) ve BRE (Business Cooperation Centre-İşletmeler Arası İşbirliği Merkezi)dir. Tel : (312) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ : Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 1973 yılında HUKUK Fakültesi bünyesinde kurulan Merkezin amacı bugünkü AB çerçevesinde oluşan Avrupa Hukuku ve Avrupa Birliği çalışmalarına ilişkin hukuki sorunları incelemek, araştırmalar yapmaktır. Topluluğun tüm koleksiyonuna sahiptir. Avrupa veritabanlarına bağlıdır. Merkez Sorumlusu : Tel : / Fax : İZMİR- Ege Üniversitesi Rektörlüğü - Avrupa Dokümantasyon Merkezi 1976 Ege Ünv. İşletme Fakültesinde kurulmuştur. Daha sonra Merkez Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde hizmet görmeye başlamıştır yılında Merkez Ege Üniversitesi Kütüphanesine transfer edilmiştir. Merkezden, Avrupa Birliği ile ilgili ders alan, Ziraat Fakültesi, Ekonomi ve İşletme Fakültesi lisans ve lisans üstü öğrenciler ve üniversite dışı, Ege Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları ve özel kesim faydalanmaktadır. Tel: (232) / e- mail: ADANA - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Merkez Kütüphanesi 1979 yılında Üniversitenin İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Daha sonra İdari Bilimler yayınlarının Merkez kütüphaneye katılmasıyla Avrupa Topluluğu yayınları Merkez Kütüphaneye aktarılmıştır yılında Avrupa Dokümantasyon Merkezi Statüsü almıştır. Tel: (322) MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Avrupa Topluluğu Enstitüsü Topluluk yayınlarının yanısıra, zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan Enstitü 1984 yılında kurulmuştur yılında Türk Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Özel Eylem Programı çercevesinde düzenledikleri Toplantı, seminer ve konferanslara katılmak için davet edilen öğretim görevlileri için bir mali destek sağlamışlardır. A.B. konularında yapılan araştırmalar Enstitü tarafından basılmakta ve ilgililere dağıtılmaktadır. Merkez sorumlusu : Tel : (216) ANKARA ÜNİVERSİTESİ: ATAUM (Ankara Ünv. Araştırma ve Uygulama Merkezi) 1987 yılında Türkiye'nin Topluluğa girme talebinden hemen sonra kurulmuştur yılında Avrupa Komisyonu ve Türk hükümeti arasında imzalanan Özel Mali Anlaşma çerçevesinde bazı fonlardan yararlanmıştır.kamu ve özel sektör çalışanlarına E.U.Entegrasyonu ile ilgili eğitim vermek, ve diğer üniversitelerle birlikte Topluluk konularında araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Topluluğun tüm yayınlarını almaktadırlar. Tel : (312) KOSGEB- EURO INFO-CENTRE (Avrupa Enformasyon Muhabir Merkezi) AB faaliyetlerinden ülkemizdeki KOBI'lerin bilgilendirilmesi ve AB tarafından hazırlanan program ve politikaların oluşturulması için yönlendirici verilerin elde edilmesi için Avrupa Komisyonu tarafindan kurulmuş bir merkezdir. Merkez AB temel yayınları ve çeşitli CD ROM'lar mevcut olup Komisyonun birçok önemli veritabanına bağlıdır. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

13 Tel :(312) ERZURUM (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ- Avrupa Topluluğu Araştırma Merkezi) Merkez, sayıları 250' yi bulan Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Ziraat Fakültesi lisans öğrencilerinin faydalanması için 1990 yılında kurulmuştur. Merkezin ilgi alanına göre seçilmiş Topluluk yayınlarından almaktadır. Merkez sorumlusu : Tel : (442) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Avrupa Dokümantasyon Merkezi- Kütüphane ODTÜ-İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi sorumluluğunda- üniversite kütüphanesinde ayrı bir bölüm olarak 1996 yılında açılmıştır. Topluluğun tüm yayınları yollanmakta olup, aynı zamanda topluluk veritabanlarına da erişim sağlanmaktadır. Tel: Fax: ANKARA - BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Avrupa Dokümantasyon Merkezi- Kütüphane Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi "tam EDC" statüsüyle 2001 yılında açılmıştır. Üniversite Kütüphanesinde yer alan Merkez Avrupa Komisyonu yayınları için derleme kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Koleksiyon; Avrupa Birliği mevzuatıyla ilgili dokümanlar, bilimsel ve teknik yayınlar, istatistikler, raporlar, çesitli konularda hazırlanmış çalışmalar ve broşürlerden oluşmaktadır. Ayrıca Topluluk veritabanlarına erişim mümkündür. Telefon : (90-312) Fax : (90-312) E-posta : İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) Avrupa Dokümantasyon Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kütüphanesi'nde ayrı bir birim olarak yer almaktadır. Avrupa entegrasyonu ile ilgili yapılan akademik çalışma ve araştırmaların gelişimine katkıda bulunmak, üniversite ve diğer yerlerde Avrupa Birliği ve politikası üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, Avrupa Birliği kurumlarına ait resmi yayınların ve e-kaynakların büyük bir bölümünü içermektedir. Kurtuluş Deresi caddesi No Dolapdere ISTANBUL Tel: (212) (212) Fax: (212) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı ANTALYA Tel: (242) Fax: (242) E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

14 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: AVRUPA UFUKLARI BİLGİ PROGRAMI Avrupa Ufukları Programı, Avrupa Birliği kurumlarının, politikalarının ve Avrupa Birliği'nin genişleme süreciyle ilgili konuların, Türkiye'deki kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve bu alandaki bilinci arttırmak amacıyla hazırlanacak bilgilendirme girişimlerine mali katkıda bulunmayı amaçlıyor. Program çerçevesinde, Türkiye'de, Avrupa Birliği ve genişleme konularında kamuoyunun aydınlatılması ve tartışma ortamları yaratılması amacıyla çalışmakta olan ve çalışmayı isteyen kuruluşların uyguladığı bilgi-iletişim projeleri destekleniyor. Avrupa Ufukları Bilgi Programı neyi amaçlıyor? Program, Türk halkının Avrupa Birliği ne katılım süreci konusundaki bilgisini artırarak, sürece aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede, katılım öncesi stratejinin uygulanması sürecinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Program, çeşitli bilgilendirme projelerinden oluşuyor. Bunlar; Bilgilendirme amacıyla yerel/bölgesel/ulusal kaynakların ve ortakların seferber edilmesi; AB ile ilgili konularda Türk halkı üzerinde kalıcı etkiler bırakacak ve ilgi uyandıracak yeni girişimler başlatılması; AB ye katılım süreci hakkındaki kamu tartışmalarını canlandıracak nesnel bilgiye erişimin kolaylaştırılması; AB ile ilgili bilgilerin, yerel ve ulusal düzeyde bazı hedef gruplara (çocuklar, gençler, sanayi/ticaret odaları, çiftçiler, kadınlar, yerel yetkililer vs.) proje kapsamında iletilmesidir. Projeler aşağıdakileri içeriyor: Belli hedef gruplar için bilgilendirme projeleri, Belli coğrafi bölgelerde bilgilendirme projeleri, Medya projeleri, Halkın duyarlılığının artırılması ve araştırma projeleri. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

15 Programla neler hedefleniyor? Programın hedefleri şu şekilde sıralanıyor: AB ve Türkiye nin katılımı konusunda halkın duyarlılığının/anlayışının/ilgisinin artırılması; AB ve katılımla ilgili konularda, nesnel bilgiye erişimin kolaylaştırılması; AB ve katılımla ilgili konulardayerel/ulusal düzeyde bilgilendirme faaliyetlerinin artması; AB ile ilgili enformasyon faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, mevcut Bölgesel Bilgi Ağı da dahil olmak üzere, ilgili yerel/bölgesel tarafların profesyonel ve teknik kapasitelerinin artırılması; AB ile ilgili bilgi sağlayan taraflar arasında ortaklıkların/haberleşme ağının oluşturulmasının kolaylaştırılması; AB ve Türkiye nin katılımı konusunda tanıtımın artırılması, AB ve katılım süreci hakkında halkın bilgilendirilmesi ve tartışmaların canlandırılması. Program kapsamında hangi projelere destek veriliyor? Avrupa Ufukları Bilgi Programı kapsamında 7 projeye destek veriliyor. Bunlar aşağıdaki kuruluşlar tarafından yürütülüyor: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, Bilkent Üniversitesi, WALD, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESIAD), Sosyal Katılım ve Gelişim Derneği (ARI Grubu), İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV), TÜSİAD. Programın başlangıç tarihi ve bütçesi nedir? Program 2003 yılının Ocak ayında başladı. Toplam 903,000 Euro luk bütçesi bulunuyor. Program kapsamında desteklenen projeler kapsamında hangi faaliyetler gerçekleştiriliyor? Program kapsamında desteklenen projelerle ilgili bilgiler aşağıdadır; AVRUPA UFUKLARI PROGRAMI Yürüten Proje adı Ortaklar Özet Bilgi TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI İSTANBUL Yetişkinler ve çocuklar için Avrupa ile ilgili yayınlar - Proje, bütünleştirilmiş bir bilgi yayma programı aracılığıyla Türkiye de Avrupalı kimliği kavramını güçlendirme ve desteklemeyi amaçlıyor. Proje, dört bileşenden oluşuyor: Toplumsal Tarih dergisinde 12 sayı boyunca yayınlanacak Avrupa Eki, 20. Yüzyıl tarih eğitimine ilişkin 6 kitabın Türkçe yayınlanması, 20. yüzyıl tarih ders kitabı yazımı ve çocuklara ve gençlere yönelik Avrupalılık temasını işleyen bir dizi kitap yayınlanması. Hedef kitle, okul çocukları, gençlik, tarih öğretmenleri ve entellektüellerdir. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

16 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AB ÇALIŞMALARI MERKEZİ ANKARA ABve Türkiye nin katılım süreci konusunda halkın duyarlılığının arttırılması yoluyla daha iyi bilgilendirilmiş bir toplum yaratma doğrultusunda lise öğrencileri ile bilgi paylaşımı kampanyası - Projenin amacı AB ve katılım süreci konusunda duyarlılığı, ilgi ve bilgiyi bir dizi bilgilendirme faaliyeti yoluyla arttırmak: bir bilgi paketinin (kitapçık, anketler, posterler, tükenmez kalemler) hazırlanması ve her bir coğrafi bölgeyi temsil eden yedi ildeki lise öğrencilerine dağıtılması: (Edirne, Sinop, Erzurum, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ) Proje ekiplerinin AB hakkında sunum yapmak üzereilgili liseleri ziyaret etmesi. AB Çalışmaları Merkezinin yedi ildeki (Aydın, Balıkesir, Erzincan, Kahramanmaraş, Konya, Rize, Tekirdağ) okul müdürlerini davet ederek Bilkent Üniversitesi nde seminerler düzenlemesi. Hedef kitle lise öğrencileri ve öğretmenleri (normal lise, Anadolu/Fen lisesi,meslek liseleri, imam hatip liseleri, lise öğretmenleri ve müdürleri, AB Bölgesel Bilgi Ağının dışında kalan okul müdürleri) bulunmaktadır. WALD DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ İSTANBUL AB sürecinde yerel yetkililer 1-Akdeniz bölgesi Belediyeler Birliği 2-GAP bölgesi Belediyeler Birliği 3-Çorumlu Muhtarlar Birliği 4-Nevşehirli Muhtarlar Birliği Projenin amacı katılım öncesi süreçteki rolleri konusunda duyarlılıklarını ve AB kurumları, müktesebatı ve genişleme süreci hakkındaki bilgilerini artırmak yoluyla yerel yetkililerin belediyeler ve muhtarlar) katılım öncesi süreçte yer almalarını sağlamak, böylece yerel hükümet kuruluşlarının katılım öncesi süreçte etkili aktörler haline gelmelerine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, Yerel Yönetimler AB Bilgi Bürosu faaliyet gösteriyor. Diğer faaliyetler kapsamında ilki ve üçüncüsü tüm Türkiye de, ikincisi Antalya, Diyarbakır ve Nevşehir ve Çorum da olmak üzere belediyeler ve muhtarlıklarla gerçekleşen üç farklı anket yapılması, ilgili bilginin toplanması,tercümesi ve dağıtımıhaber bülteni hazırlanması, eğitim seminerleri yapılması bulunuyor. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

17 Ayrıca, AB Sürecinde Yerel Yönetimler Konferansı düzenlenmesi söz konusu proje bünyesinde yürütülen faaliyetler arasında yer alıyor. Hedef kitle, proje ortağı olan birliklerin bulunduğu bölge/ şehirlerdeki belediyeler ve muhtarlardır. ESİAD EGE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ /İZMİR Anadolu Semalarında Avrupa Ufukları - Projenin amacı, 11 AB bilgi bürosunun bulunduğu iller öncelikli olmak üzere bu büroların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla Türkiye nin bütün illerinde kamunun daha iyi bilgilendirilebilmesini sağlamaktır. Faaliyetler arasında, eğitim/uzmanlık seminerleri (biri Türkiye de, biri Brüksel de olmak üzere), TV ve Radyo programları bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye de liseler arası kompozisyon yarışması, üniversite öğrencileri için araştırma yarışması, yayınlar, konferanslar (toplam 77), anket, 9 Mayıs faaliyetleri, bilgi büroları sokak şovları, kültürel faaliyetler vs. bulunuyor. Faaliyetler AB Bölgesel Bilgi Ağı yla işbirliği içerisinde yapılıyor. Hedef gruplar yerel halk, öğrenciler, üniversiteler, kamu kuruluşları, STK lar ve yerel medyadır. TOPLUMSAL KATILIM VE GELİŞİM VAKFI İSTANBUL Avrupa Ajandası Generation Europe Foundation Projenin amacı, Türk gençlerine Avrupa Birliği ve Türkiye nin katılım süreciyle ilgili kullanımı kolay günlük bir bilgi aracı sunmak ve gelecekteki AB vatandaşları olarak gençlerin önyargı ve endişeleriyle ilgili diğer medya organlarında yer almayan konulara açıklık getirmektir. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

18 Ajandada AB yi tanıtıcı bilgiler ve gençlerin ilgisini çekebilecek eğitim, kariyer, kültür, gezi, sanat, müzik, spor ve dünyada tartışılan sosyal olaylara yer veriliyor. Ajanda içeriğinin Türkiye ye özel olarak hazırlanan yerel içeriğinde ise hem Türk gençliğini hem de dünya gençliğini ilgilendiren konularda yazılar mevcuttur. Ayrıca, ajandayla bağlantılı olarak gençlerin AB ye katılımla ilgili yaklaşımları, umutları ve korkularına ilişkin bir gençlik anketiyapılması ve anketin analiz edilmiş sonuçlarının medyaya sunulması hedefleniyor. Hedef kitle, kırsal alanlar da dahil olmak üzere, Anadolu nun her bölgesinden yaş arası lise gençleridir. IKV- İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İSTANBUL Katılım öncesi süreçte AB- Türkiye seminerleri - Projenin amacı, Bursa, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Sivas, Denizli, İzmir, Kütahya, Adana, Antalya, Isparta, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Kars, Malatya, Elazığ, Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa dahil olmak üzere Türkiye nin pek çok yerinde düzenlenen seminerler yoluyla katılım öncesi sürecin amaçları, uygulanması ve kapsamı ile ekonomik, siyasi ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri konularında toplumun tüm kesimlerindeki bilinç ve anlayışı artırmaktır. Faaliyetler arasında, bölgesel düzeyde görsel araçlarla da desteklenen seminerler düzenlenmesi, AB nin yapısı, politikaları ve amaçları ile AB-Türkiye ilişkilerini daha iyi anlamak için bir rehberin hazırlanması ve dağıtımı, Türkiye nin AB ye tam üyeliğinin getireceği yararlara ilişkin bir E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

19 çalışmanın yapılması da bulunuyor. İKV, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği ve tam üyeliğin yararları üzerine detaylı bir rehber hazırladı.ayrıca,rehberlerin 5000 kopyası, 1200 poster, seminerlere ekolarak 5000 anket, Akdeniz bölgesindeki AB üye devletlerinin üyelikle birlikte kazanımlarıyla ilgili kısa bir film de hazırlandı. Hedef gruplar, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK lar, özel sektör, sektörel kurumlar, işverenler ve işçi sendikaları, siyasi partilerin yerel örgütleri, medya temsilcileri ve şirketlerdir. TÜSİAD/İSTANBUL AB üzerine Radyo Programı ve İnternet sitesi - 27 Eylül 2003 tarihinde başlayan Avrupa Postası başlıklı program, 6 ay süre ile her Cumartesi yarım saat yayın yapıyor. Program, özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, çiftiçiler, küçük sanayiciler, girişimciler, turizmciler, çalışanlar ve gençlere AB hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Radyo programının yanı sıra, internet sitesi, kitapçık, kitapçığın elektronik formunu içeren CD, yerel gazetecilere ve program yayıncılarına yönelik eğitim semineri de proje faaliyetleri arasında bulunuyor. Ayrıca radyo programının çeşitli bölümlerinden oluşan 6 programlık bir CD hazırlanması da öngörülüyor. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

20 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: Türkiye Avrupa Takımı Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği İletişim Projesi kapsamında Haziran 2003 tarihinde bir Avrupa Takımı oluşturulmuştur. Avrupa Takımı nın amacı Türk toplumunun çeşitli kesimlerine Avrupa Birliği ile ilgili konularda uzman kişiler aracılığıyla kapsamlı ve doğru bilgi ulaştırmaktır. Avrupa Takımı üyeleri kamuya açık çeşitli toplantı ve etkinliklere konuşmacı olarak katılmakta ve bir anlamda bilgiyi ulaştırmada elçi rolü üstlenmektedirler. AB üyeliğine aday diğer ülkelerde de varolan bu yapının oluşturulması için aralarında üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medya kuruşlarının yer aldığı yaklaşık 180 kuruma başvurulmuş ve kurumların bünyesinde bulunan AB uzmanlarının isimleri ve özgeçmişleri talep edilmiştir. Başvuru yapılan kurumların katkısıyla, Türkiye nin çeşitli illerindeki kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen isimler, uzmanlık alanları, dereceleri ve coğrafi bölgelerine göre tasnif edilerek, Avrupa Komisyonu TürkiyeTemsilciği nin onayladığı yaklaşık 500 uzmandan oluşan bir bilgi bankası oluşturulmuştur. Söz konusu 500 uzmanın içinden, 144 tanesinin projelerde aktif olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Avrupa Takımı üyeleri AB ile ilgili konularda düzenlenenkonferans, seminer, eğitim ve TV programlarınaistek üzerine konuşmacı olarak katılmaktadırlar. Bilgi bankası, AB ile ilgili konularda uzman kişi ihtiyacı olan tüm kurum ve kuruşların kullanımına, uzmanların ve bütçe durumunun uygunluğuna bağlı olarak açıktır. Talep halinde Avrupa Takımı uzmanlarının AB ile ilgili konularda düzenlenen faaliyetlerekonuşmacı/eğitimci olarak katılmaları teşvik edilmektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği bu girişimle ilgili ayrıca Dışişleri Bakanlığı nı bilgilendirmiş ve söz konusu bilgi bankasının kamu kurumlarında AB konularına yönelik konuşmacı ihtiyacı doğması halinde kullanılabileceğini belirtilmiştir. Bu inisiyatif AB İletişim Projesi nin Türkiye de uygulanması için hükümet ile işbirliğini geliştirme ve sinerji yaratma konusunda yararlı olacaktır. Avrupa Takımı, Türk Hükümetinin ve Avrupa Komisyonu nun yürüttüğü iletişim stratejilerinin eşgüdümüne somut katkı sağlayacak biraraçtır. Örneğin, Avrupa Takımı üyelerinden birisi olan Dr. Aylin Güney in (Bilkent Üniversitesi) katıldığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerde AB genel ve AB-Türkiye ilişkileri konusunu işlenmiştir. Bu seminer geleceğin kaymakamlarına/valilerine yönelik bir eğitim programı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Seminere 60 kaymakam adayı katılmıştır (22 Ocak 2004). Haziran 2003 tarihinden bu yana Avrupa Takımı üyeleri aşağıdaki aktivitelere katılmışlardır: 1.Prof. Dr. Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi) AB Yerel Bilgi Bürolarının bir araya geldiği çalıştaya katılarak AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen son durum hakkında konuşma yapmış ve tartışmaya katılımı sağlamıştır (16 Ekim 2003). 2.Arzu Yürükçü (Tarım Bakanlığı) ANSİAD tarafından düzenlenen Antalya daki sera sahiplerine yönelik AB nin Ortak Tarım Politikası konulu seminere konuşmacı olarak katılmıştır. 3.Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (Galatasaray Üniversitesi) TÜYAP Kitap Fuarı nda (Türkiye deki en büyük fuar organizasyonudur; kişiden fazla katılım olmuştur) açılan AB İletişim Projesi standına katılmış ve soruları yanıtlamıştır. Genellikle öğrenciler ve akademisyenler Dedeoğlu na AB de farklı konularda son gelişmeler hakkında sorular sormuştur (1 Kasım 2003 ). 4.Dr. Emre Gönen (Bilgi Üniversitesi) TÜYAP Kitap Fuarı ndaaçılan AB İletişim Projesi standına katılmış ve soruları yanıtlamıştır. Gönen Türkiye nin AB yekatılımı hakkında sorulan soruları yanıtlamıştır (26 Ekim 2003). 5.Prof. Dr.Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi) TÜYAP Kitap Fuarı nda açılan AB İletişim Projesi standına katılmış ve soruları yanıtlamıştır. Karakaş AB nin Ortak Tarım Politikası ve Bütçesi konularında sorulan soruları yanıtlamıştır (26 Ekim 2003 ). E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Genel Sekreter Vekili Türkiye nin AB perspektifini ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin oynayacağı rolü yıllar önce büyük bir isabetle tespit

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ERÇEVE EVE PROGRAMLARI UKO FAALİYETLER YETLERİ

ERÇEVE EVE PROGRAMLARI UKO FAALİYETLER YETLERİ AB-ÇER ERÇEVE EVE PROGRAMLARI UKO FAALİYETLER YETLERİ AB Çerçeve eve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları 1 EKİM 29 KASIM 2013 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Jean Monnet bursiyerleri Avrupa Birliği sürecinin

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Üyeliğe Hazırlık. Avusturya Deneyimi. Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be

Üyeliğe Hazırlık. Avusturya Deneyimi. Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be Üyeliğe Hazırlık Avusturya Deneyimi Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be Biz kimiz? İşbirliği Neden? Nerede? Yasal dayanağı Yapı ve metodlar Viyana & Brüksel

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI PROJE KAPANIŞ KONFERANSI PROJE ETKİNLİKLERİ ve ÇIKTILARI 3 Aralık 2008, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş Orta ve Doğu Avrupa da 1990,

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı