- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)"

Transkript

1 - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. ABGS, ABİG, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, TÜSİAD, İSO, TOBB ve İKV ile telefon görüşmeleri yapılmıştır. Raporun içeriği, kuruluşlar hakkında aşağıdaki şekilde derlenmiştir: Kısa tanıtıcı bilgi İletişim bilgileri AB hakkında rapor ve/veya etkinlik bilgileri 1. ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) 2. ABİG (Avrupa Birliği İletişim Grubu) 3. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (Türkiye'deki Avrupa Birliği Delegasyonu) 4. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği nin organı 5. Avrupa Bilgi Merkezi İstanbul da İSO ve KOSGEB tarafından destelenen 6. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 7. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 8. İSO (İstanbul Sanayi Odası) 9. İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) 10. ARI Hareketi 11. TPQ (Turkish Policy Quarterly) 12. Avrupa Türkleri Platformu 13. TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği) 14. Young Entrepreneurs for Europe 15. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 16. Marmara Üniversitesi European Community Institute 17. Boğaziçi Üniversitesi - Avrupa Çalışmaları Merkezi 18. Siftung Zentrum für Türkeistudien Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı 19. Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi 20. Ankara Üniversitesi - Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi 21. MEDEA (European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation, with the support of the European Commission) 22. Turkish Studies Institute 23. Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi 24. CEPS (Center for European Policy Center) 25. TUSMES (Türk Üniversiteleri ve KOBİleri) 26. BİMEV (Bilim Merkezi Vakfı) 27. TURBO (Turkish Research and Business Organisations) 28. UNICE (Union des Industries de la Communauté Européenne) E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

2 1. ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) Genel Sekreterlik; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri dahil tüm dış temas ve müzakereler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yürütür: a) Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi amacıyla Genel Sekreterlik tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği halinde hazırlanacak Ulusal Program çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iç uyum çalışmalarında plan ve programlara uygun olarak koordinasyonu sağlamak, b) Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması amacıyla oluşturulacak kurul ve komitelerin sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını yönlendirmek, c) Hükümetin ve oluşturulacak kurul ve komitelerin kararları doğrultusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, d) Görev alanına giren konularda sözleşme ile yurt içi veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve tercüme işleri yaptırmak, e) Yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlere ilişkin olarak tebliğ, genelge ve benzeri düzenleyici işlemleri Başbakanlık vasıtasıyla yapmak. Telefon: (312) Gonca Hn. # 265 Genel Sekreter Büyükelçi Emin Murat Sungar Etkinlikler Küreselleşme ve AB ile Bütünleşmede Türk Tarım Politikaları... Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım Politikaları" konulu sempozyum Gaziantep Ticaret Odası evsahipliğinde Haziran 2003 tarihlerinde Gaziantep'de yapıldı. Sempozyumda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği adına Uzman Serap YILDIZ, "AB'nin Aday Ülkelerle Yürüttüğü Müzakere Sürecine İlişkin Deneyimler: Polonya Örneği" konulu bir sunuş yapmıştır TOBB'da AB Paneli... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 9 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen "AB'ye Tam Üyeliğin Türk Ekonomisine ve İş Dünyasına Etkileri" paneline katılarak bir sunuş yapan AB Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi Başkanı Nilgün ARISAN, Kopenhag Ekonomik Kriterlerini ve bu kriterlere uyum için Türkiye'ye de Ulusal Program kapsamında yapılan çalışmaları anlatmıştır Toplumsal Araştırmalar Vakfı Tartışma Toplantısı... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal program Dairesi Başkanı Nilgün ARISAN, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf'ın Ankara Şubesinin 24 Mart 2002 tarihinde düzenlediği "Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri" konulu tartışma toplatısına karılarak Ulusal program çerçevesinde mevzuat uyumunun Türkiye'ye etkileri konulu bir konuşma yapmış ve soruları cevaplandırmıştır Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetimi... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcısı Güven ERDAL, Türk Parlamenterler Birliği'nin 20 Mart 2002 tarihinde düzenlediği "Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetimi" konulu seminerde bir konuşma yapmıştır Türkiye ve Ekonomik ve Parasal Birlik... Ulusal Program Dairesi Başkanı Nilgün ARISAN'ın Merkez Bankasında "Euro'nun Genel Makroekonomik Etkileri" hakkında yaptığı konuşma Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Güven Erdal ın Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği İlişkilerinin Uygulanan Ekonomik Politikalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Konulu Çalışması Avrupa Birliği'nin Sermaye Hareketleri ve Ödemeler Rejimi Konulu Seminer... E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

3 Yayınlar Yeni Su Kanunu İçin Görüşler Haziran 2004 tarihinde Genel Sekreterliğimizde yapılan ilk toplantıda yeni bir çerçeve su kanununun gerekliliği ve içermesi düşünülen kavramlar üzerinde tartışılmış ve... AB Türkiye ile katılım müzakerelerini neden başlatmalı?... İngiltere'deki Avrupa Reform Merkezi Direktör Yardımcısı Heather Grabbe tarafından hazırlalanan "Belirsizlikten stratejiye: AB Türkiye ile katılım müzakerelerini neden ba... Türkiye "Kopenhag Kriterleri"ni yerine getirdi mi?... Brüksel'deki "Avrupa Politikaları Merkezi" tarafından yayınlanan bu çalışmada,michael Emerson Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerine uyum sürecini değerlendiriyor.... Türkiye ve Gümrük Birliği... Projede öncelikle ekonomik entegrasyon modelleri anlatıldı. Sonraki bölümlerde Ankara Anlaşması ve Ek Protokolü konu alan hazırlık, geçiş ve son dönemler incelendi. Bir d... AB, Türkiye ve İslam... Hollanda Hükümet Politikaları için Bilim Kurulu (WRR) tarafindan Hollanda Hükümetine hazırlanan raporun özeti ektedir.... Türkiye ve Avrupa Birliği: Sadece Bir Başka Genişleme mi?... Türkiye ve Avrupa Birliği: Sadece Bir Başka Genişleme mi? Türkiye'nin Üyeliğinin Etkilerinin Araştırılması Kirsty Hughes "Avrupa Dostları Çalışma Dokümanı - Hazira... Su Çerçeve Direktifi... Su Çerçeve Direktifi... ANAR 2003 Kasım Türkiye Gündem Araştırması... ANAR'ın yaptığı siyasi gündem araştırması sonuçlarını istatistiklerle vermektedir.... Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan Gümruk Birliğinin Ekonomik Etkileri.... Bu analiz Dünya Bankası Uluslararası İktisat Departmanı Uluslararası Ticaret bölümü tarafından hazırlanmıştır. (Mayıs 1996)... Avrupa Üretiminin Geleceği: Araştırma ve Eğitimin Avrupa Liderliğindeki Rolü Rapor, Avrupa liderliğinde araştırma ve eğitim-öğretimin rolünü içermektedir.... Gündem İzleme... Rapor, Avrupa Politikaları Enstitüsü ve Trans Avrupa Politikaları Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanmıştır.... Avrupa Konseyi Genç Aktif Vatandaşlar Ödülü... şiddetin önlenmesi konulu çalışmalara genç vatandaşların katılımı konusunda bir proje yarışması düzenlenmektedir. Nihai başvuru tarihi 15 Mayıs 2004 tür... Aday Ülkelerin AB Yolu... Danimarka Dışişleri Bakanlığının hazırladığı "Aday Ülkelerin AB Yolu" isimli Haziran 2002 tarihli rapor ektedir.... Tarımda Teknoloji Transferinde Deregülasyon... "Tarımda Teknoloji Transferinde Deregülasyon: 1980lerdeki reformların Türkiye'de Tarım üzerine etkileri"... Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, AB mevzuatının Türkçe ye çevrilmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere, daha önce bu konuda yayımlanmış eserleri tarayarak ve kon... BELGEnet... BELGEnet... E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

4 ABGS Dokümantasyon Merkezi ABGS Dokümantasyon Merkezinde Online Katalog Tarama Sistemi kullanıma açıldı ABGS Dokümantasyon Merkezi, Genel Sekreterliğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda verdiği hizmetlerde ve yürüttüğü çalışmalarda kurum içi çalışanlarını ve irtibat halinde olunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteleri bilgi ve belge yoluyla desteklemek amacı ile 2001 yılında kurulmuştur. Merkez, Genel Sekreterliğimizin Eskişehir Yolu 9.Km üzerindeki binasında hizmetlerini yürütmektedir. A. Koleksiyon ABGS Dokümantasyon Merkezi koleksiyonu AB ve AB-Türkiye sürecine ışık tutmak amacı ile hazırlanmış yerli ve yabancı kitap, dergi ve dokümanlardan oluşmaktadır. B. Kimler Kullanabilir? ABGS Dokümantasyon Merkezi, her kesimden kullanıcının hizmetine açıktır. Geçerli bir kimlik kartı karşılığında materyaller 15 gün süresince ödünç alınabilir. C. Katalog Taraması (BLISS) Dokümantasyon Merkezimizde Bilkent Üniversitesi tarafından hazırlanan BLISS PC programı kullanılmaktadır. İsteyen herkes 24 saat Genel Sekreterliğimiz web sayfası üzerinden Dokümantasyon Merkezimiz koleksiyonunu tarayabilir. Taramalar yazar adı, kitap adı, seri adı, kurum adı kriterleriyle yapılabileceği gibi çok spesifik konularda da tarama yapmak mümkündür. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

5 2. ABİG (Avrupa Birliği İletişim Grubu) AB İletişim Grubu nun amacı, Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu, Türkiye'nin AB'ne büyük katkılarda bulunacağını, Türkiye'siz bir AB'nin eksik kalacağını, Türkiye'nin AB sürecinde gerçekleştirdiği reformları Avrupa kamuoylarına en etkin şekilde anlatmaktır. ABİG, Türkiye nin AB de tanıtımını amaçlamaktadır. Hedefi, AB ülkeleridir. Web sitesinde, düşünceler ve argümanlar kısmında yabancı medyadan taranarak yer verilmiş yazılar var. Telefon: (312) (ABGS ile aynı binadalar) 3. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (Türkiye'deki Avrupa Birliği Delegasyonu) Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirilen Helsinki AB Konseyi'nde AB adaylığı resmen kabul edilen Türkiye, katılım sürecini başlatarak "Kopenhag kriterleri" olarak bilinen üyelik koşullarını yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlıklı bir demokrasi ve güçlü bir ekonomi tesis etmenin yanısıra, Türkiye iç politikalarını ve mevzuatını AB "müktesebatı" ile uyumlulaştırma yönünde ilerlemektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin bu çok önemli yeni döneminde kamunun AB'ye ve politikalarına dair bilgilendirilme gereği bugüne değin hiç olmadığı kadar önem arzetmektedir. Bu web sitesi bu ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Avrupa Birliği, onun kurumları ve politikaları ile ilgili bilgilere kolay erişimin sağlanması Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkisinin en önemli unsurlarından biridir. Ankara'daki Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun bu web sitesini Internet gezginlerinin hizmetine sunmasının arkasındaki neden de işte budur. AB ve AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili bilgiler içermenin yanı sıra, bu web sitesi Avrupa Birliği kurum ve teşkilatlarının ana web sunucusu olan EUROPA'ya da bağlantı sağlamaktadır Telefon: (312) Türkçe Yayınlar / Broşürler Yanlarında ibaresi bulunan yayınları Rich Text Format (RTF) dosyası olarak çekebilir, diğerlerini HTML formatında okuyabilirsiniz. Eğer RTF uzantıları direkt olarak browser ekranınıza yükleniyorsa lütfen bağlantısına SHIFT tuşuna (en solda yukarı bakan ok tuşu) basarak tıklayınız. Böylece direkt olarak dosya bilgisayarınıza kopyalanacaktır Avrupa Birliğinin Türkiye'de Desteklediği Programlar TEMİN EDİLDİ, ektedir 2003 E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

6 Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye 2002 Avrupa Birliği'nin Türkiyede Desteklediği Programlar 2001 Topluluk Hukukunun ABC'si Avrupa Birliği ve Dünya Avrupa Birliği: Hala Genişliyor (Avrupa Komisyonu Yayını: Haziran 2001) Sivil Toplum İşbaşında AB Rekabet Politikası AB de İstihdam ve Sosyal Politika Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği (EPB) ve EURO - "AB ekonomik bütünleşmesinde kararlı bir adım" AB Bölgesel Politika - "yerli kaynakların ekonomik gelişme için harekete geçirilmesi" AB Kobi Destek Politikası - "ekonomik büyümenin motoru" AB Kurumları - "Avrupa bütünleşmesinin anahtarı" AB'de Kamu ihaleleri "herkesin yararı ve iyi idare için" AB ve Eşitlik - "istihdamda eşit fırsatlar " AB Tarım Politikası - "Avrupa'da yenilenme, Türkiye'ye etkisi" AB Tüketici Politikası - "tüketicinin tercihi, tüketicinin korunması" 2000 Avrupa Birliği gelişlemesi - Tarihi bir fırsat ( AB yayını) AB- Türkiye Gümrük Birliği "refah için birlikte çalışma" AB Adalet ve İçişleri Politikası "özgürlük, güvenlik ve adalet alanı " AB Turizm Politikası "İş dünyası, istihdam ve kalkınma" AB Enerji Politikası "Pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi" Tek Pazar Avrupa Birliği'nin Kurumları E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

7 Avrupa Birliği ve Dünya Ticareti Avrupa Topluluğunun Rekabet Politikası Topluluk Hukuku'nun ABC'si Avrupa Topluluğu ve İnsan Hakları On Derste Avrupa Avrupa Komisyonu Avrupa Bütünleşmesi Topluluğun Araştırma ve Teknolojik Gelişme Politikası Avrupa Akdeniz Ortaklığı/Barcelona Bildirgesi Öğretim ve Eğitim Sosyal Avrupa'nın geliştirilmesi Proje Dersi Yön./Bütünsel Yaklaşım/ Mantıksal Çerçeve Med Programları El Kitabı KOBİ'ler Bilgi Toplumu Avrupa Birliği Veritabanı AB ve Dünyada İnsan Hakları Avrupa Bölgesel Gelişmenin Hizmetinde Avrupa Sosyal Politikası AT/Türkiye Gümrük Birliği Sürdürülebilir İnsan Yerleşmeleri-Habitat AT'da araştırmaların finansmanı Avrupa...Sorular ve Yanıtlar 'EURO'ne zaman ceplerimizde olacak Avrupa Birliği Tarım ve Balıkcılığı nasıl yönetiyor Avrupa Birliği'nin Ortak Dış Güvenlik Politikası Avrupa Birliği'nin Bütçesi: Paranız nasıl harcanıyor? Avrupa Birliği Çevremizi nasıl Koruyor. Avrupa Akdeniz Ortaklığı Amsterdam - 17 Haziran / Avrupa İçin Yeni Bir Antlaşma Avrupa Topluluğu'nda Halk Sağlığı - Sağlık Destekleme Programı ( ) E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

8 İnsan Hakları ve Demokratikleşme Avrupa Birliği - Bana ne sağlıyor? Avrupa Birliği Sosyal ve Bölgesel İhtiyaçları nasıl sağlıyor Kadınlar, Bölgesel Gelişmenin Aktörleri Avrupa Birliği ve Çevre Euro ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik üzerine Soru ve Cevaplar Telekomünikasyonda rekabet: Neden ve Nasıl? Avrupa-Akdeniz Ortaklığı - Akdeniz'de Barış ve İstikrara Yatırım Avrupa Birliği'nin genişlemesi - Altılar Avrupası'ndan Onbeşler Avrupa'sına Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: Genişleme İletişim Stratejisi Genel Bakış AB Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı AB-Bilgi Büroları Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Türkiye'de STK'lar tarafından yürütülen bilgilendirme projeleri Avrupa Takımı Türkiye Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Genel Bakış Genişleme Avrupa Birliği'nin bir numaralı önceliğidir. Genişleme süreci, Üye Devletlerin ve aday ülkelerin vatandaşlarını etkileyecek köklü değişiklikler getirecektir. Genişleme sürecinin başarısı, Avrupa Birliği vatandaşlarına olduğu kadar aday ülke vatandaşlarına da bağlı olacaktır. Bu bağlamda, hem Üye Devletlerde hem de Aday Ülkelerde bireylerin kendi fikirlerini geliştirebilmeleri ve ülkede bilinçli bir tartışma ortamı oluşabilmesi için kamuoyuna tarafsız, siyasi içerikli olmayan ve kolay erişebilir bilgiler sunulması gerekmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermek için Avrupa Komisyonu 10 Mayıs 2000'de bir İletişim Stratejisi kabul etti. Strateji, bilgi talebine cevap vermek için alınması gereken önlemleri belirliyor. Ayrıca kamuoyunun geniş bir kesimiyle diyalog oluşturmayı ve genişleme ve katılım süreciyle ilgili yanlış anlaşılmaları gidermeyi hedefliyor. Strateji, ülkelerin, bölgelerin, hedef grupların ve sektörlerin belirli ihtiyaçlarına uyarlanmış, Üye Devletlerde Komisyon Büroları, Aday Ülkelerde de Komisyon Delegasyonları tarafından uygulanacak merkezi olmayan bir yaklaşım öngörüyor. Başlangıçta Brüksel'deki Komisyon birimleri bilgi, eğitim ve bir dizi merkezi hizmet sağlayacak. Türkiye'de İletişim Bu girişim, AB ve genişlemeyle ilgili bilgi talebinin, 1999'daki Helsinki Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin aday ülke olarak kabul edilmesinin de etkisiyle giderek arttığı Türkiye'de daha da fazla önem arz ediyor. Türkiye insanının, ülkenin AB ile ilişkisi ve gelecekteki üyeliğin yararları ve zorlukları hakkında objektif bilgiye ihtiyacı bulunuyor. Avrupa Komisyonu'nun tüm aday ülkelerde 2003 yılı ortasında yaptırdığı Eurobarometre anketi Türkiye'de halkın % 72'sinin olası bir referandumda AB üyeliği için oy vereceğini, buna karşın sadece % 20'lik bir kesimin AB hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Merkezi Ankara da bulunan Avrupa Komisyonu Temsilciliği (AKT), Türkiye'de Avrupa Birliği'ni temsil ediyor. Temsilcilik, Türkiye kamuoyunu genel olarak AB politikaları ve özel olarak da genişleme süreciyle ilgili bilgilendirmekten sorumlu. AKT, dönemi için hedef grupları, faaliyetleri ve bu dönemde geliştirilmesi amaçlanan iletişim araçlarını belirten bir iletişim stratejisi oluşturdu. Temsilcilik, işbirliğini arttırmayı ve kamuoyunu AB hakkında bilgilendirmekte olan yerel ve ulusal grup ve organizasyonlarla bir sinerji geliştirmeyi hedefliyor. Amaç daha geniş bir kitleye bilgi ulaştırılması. Enformasyon faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında AKT, merkezi hükümet ve yerel/bölgesel yetkililer, STK'lar, üniversiteler, meslek kurumları, gençlik E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

9 kuruluşları vs. gibi bölgelerin tamamında tüm gruplarla varolan ilişkilerini daha da geliştirecek. Yerel düzeyde AKT, Türkiye'nin çeşitli illerinde bir kamu bilgi büroları ağı oluşturdu. Bu, AB'ye ilişkin bilgilere yerel ve bölgesel düzeyde kolay erişilebilmesi için Temsilciliğin oluşturduğu iletişim stratejisinin en önemli unsurlarından biri. AK Temsilciliği'nin İletişim Stratejisi şu prensipler etrafında geliştirildi: Türk kamuoyuna AB'ye ilişkin objektif, tutarlı, düzenli ve güvenilir bilgi sunmak; Türkiye'nin AB'ye gelecekteki üyeliğinin doğuracağı sonuçları, katılım sürecinin ayrıntılarını ve AB üyeliğine aday tüm ülkeler tarafından yapılması gereken çeşitli siyasi, ekonomik ve hukuki reformların etkilerini açıklamak. AKT kamuoyunu bilgilendirmekte olan yerel ve ulusal grup ve organizasyonlarla işbirliğini geliştirmeyi, bu kuruluşları güçlendirmeyi ve bu yolla AB'ye ilişkin bilginin olabilecek en geniş kitleye ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje Temsilciliğin Türkiye'de daha önce yürüttüğü enformasyon faaliyetlerini devam ettirmeyi ve derinleştirmeyi hedeflemektedir. Genişleme için İletişim Stratejisi Türkiye'ye yılları için 5,8 milyon Euro ayırmıştır. "Avrupa Ufukları" Bilgi Programı kapsamında iletişim stratejisinin ilk aşamasını hayata geçirmesi için Türkiye'ye 2001 yılında 903,000 Euro ayrılmıştı. Bu ihale, kapsamı dahilinde yıllarında çeşitli enformasyon projeleri uygulanacak olan İletişim Stratejisi'nin ikinci aşamasını oluşturuyor. İhalenin en önemli unsurlarından biri çeşitli enformasyon faaliyetlerini yönetecek ve uygulayacak yeni bir yapının oluşturulması. Bu faaliyetler arasında İstanbul'da hem metropol bölgelerindeki bilgi talebine cevap verecek, hem de ulusal ve yerel düzeylerde bilgilendirici malzemelerin üretimini ve dağıtımın sağlayacak bir bilgi merkezinin kurulması da bulunuyor. İstanbul'daki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM) bu ihalenin en önemli bileşenlerinden birisidir. ABBM, her kesimden ve her meslekten Türk vatandaşına Avrupa Birliği konusunda tarafsız bilgi vermek amacıyla 16 Ocak 2004 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı. ABBM de görev yapan uzmanlar, ziyaretçilerin merkeze yapacakları şahsi başvuruların yanı sıra, telefon, faks veya e-posta yoluyla gelen, AB ile ilgili sorulara cevap veriyorlar. Merkeze gelen ziyaretçiler, kullanıma açık bilgisayarlar aracılığıyla, Avrupa Birliği ile ilgili web sitelerine erişim ve araştırma yapma imkânına sahip bulunuyorlar. Ziyaretçiler ABBM de, AB ve AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili çeşitli yayınlardan da yararlanabiliyorlar. Merkez, üst düzey AB temsilcilerinin katılacağı toplantı, seminer, basın toplantısı gibi etkinliklere ev sahipliği de yapıyor. Buna göre, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve medya temsilcileriyle de işbirliği yapılarak seminerler, toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenleniyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için Merkez de düzenlenen turlarla, gençlere AB nin tarihi gelişimi, AB yi oluşturan temel değerler ve Türkiye ve AB ilişkileri gibi konularda bilgi sunuluyor. Kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra, AKT toplumda AB ile ilgili tartışmada önemli rol oynayan bir dizi belirli grup da belirledi: Fikir önderleri (medya, sosyal ortaklar, iş/sanayi, sivil toplum kuruluşları...) Eğitim sektörü (okullar, üniversiteler, akademik çevreler vb.) Siyasi kurumlar, hükümet kurumları, Parlamenterler Yerel yetkililer Özel meslekler ve gruplar (örneğin, çiftçiler, taksi şoförleri vb.) Türk Hükümeti de halkı AB ile ilgili bilgilendirmek için bir İletişim Stratejisi oluşturdu. Bu Strateji Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından Mart 2002'de duyuruldu. Stratejinin amaçları arasında halkın daha iyi bilgilendirilmesi ve katılım sürecinde rol alan taraflar arasında iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Bu nedenle Komisyon'un ve Hükümet'in iletişim stratejilerinin uygulanmasının koordineli olarak yürütülmesi önem arz ediyor E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

10 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: AB Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı Mevcut AB Bölgesel Bilgi Ağı 1995 yılında ev sahibi ticaret ve sanayi odaları ile ortak olarak Avrupa Komisyonu tarafından gelistirildi. Bugün bu ağı içinde Türkiye nin değişik yörelerinde bulunan 11 AB Bilgi Bürosu vardır. Bürolar, Adana, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Samsun, Kayseri, Denizli, Antalya ve İzmir'de bulunuyor. Bilgi bürolarının yaptığı görevler şunlardır: AB ile ilgili soruları yanıtlamak; halkın çeşitli AB veri tabanlarına erişimini sağlamak; AB bilgi sunucuları arasındaki şebekenin genişletilmesine katkıda bulunmak; hedef gruplar ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; daha çok uzmanlaşmış başka kaynaklardan nasıl ve nerede ilave bilgi edinileceği konusunda tavsiyelerde bulunarak genel halk için bir başvuru noktası olarak hizmet etmek; konuşmacı olarak uzmanların katılımıyla, AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler düzenlemek; AB'nin hazırladığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin Türkçe'ye çevirdiği kitapçıklar ve öbür yazılı malzemeleri halkın ilgili kesimlerine dağıtmak; ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen kültürel etkinlikler düzenlemek. Faaliyet halinde olan Bilgi Büroları: Gaziantep Ticaret Odası ile, Gaziantep te ( ); Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile, Diyarbakır da ( ); ESİAD (Ege Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği ile, İzmir de ( ); Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile, Mersin de ( ); Kayseri Ticaret Odası ile, Kayseri de ( ); Denizli Sanayi Odası ile, Denizli de ( ); Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile, Bursa da ( ); Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile, Trabzon ( ); Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile, Samsun ( ); Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile, Antalya ( ); Adana Ticaret Odası ile, Adana (Kurulma Tarihi ); Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Üniversitelerdeki bilgi ihtiyacını karşılamak ve Avrupa bütünleşmesi üzerine akademik araştırma ve öğrenimi teşvik etmek için Komisyon tarafından ülkedeki farklı üniversitelerde ve kurulumlarda faaliyette bulunan 13 Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) vardır. Bunlar aşağıdaki üniversitelerde ve kurumlarda bulunuyor: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü, İKV / İktisadi Kalkınma Vakfı, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, TOBB Kitaplığı / Türkiye Odalar be Borsalar Birliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, KOSGEB (Avrupa Bilgi Merkezi). Bölgesel Bilgi Şebekesi ve EDC 'ler, Avrupa Birliği ve üyelik süreci hakkında temel mesajların iletilmesinde, artan bilgi talebine yanıt verilmesinde görev yaparlar; yerel ve bölgesel halkın AB konusunda bilinç ve bilgi düzeyinin arttırılmasında, ve toplumsal tartışmanın, görünürlüğün ve ilginin uyarılmasında büyük önem taşırlar E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

11 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: AB-Bilgi Büroları Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Üniversite çevresinden gelen büyük bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla ve Universitelerde Avrupa Entegrasyonu ile ilgili Araştırma ve Eğitimi teşvik etmek amacıyla Avrupa Topluluğu Universitenin de talebi üzerine çeşitli ülkelerde Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) açmıştır ve Topluluk yayınlarını Üniversitelerin ilgi alanlarına göre değişik statülerde bulunan bu merkezlere ücretsiz olarak düzenli bir şekilde yollamaktadır. DEP (Depositary Library - Depozit Kütüphaneler Bunlar genellikle iyi ekipe olmuş ve ülke çapında bilginin büyük halk kitlelerine ulaşmasını sağlayan Milli Kütüphanelerde bulunur ve Topluluğun tüm resmi yayınlarını temin eder. Bazı ülkelerde bu işlevi Universite kütüphaneleri yerine getirir. ERC (European Referans Centre)- Avrupa Referans Merkezleri Bu Merkezler Topluluğun sadece temel yayınlarını ve yayın referans listelerine sahiptirler. Bu Merkezler kendilerine düzenli ve ücretsiz olarak gönderilen topluluk yayınlarından herkesin yararlanabilmesi için, üniversite üyelerinin ve ilgili kişilerin kolayca ulaşabilecekleri merkezi bir yerde, kamuya açık, başında dil bilen yetenekli bir kişinin sorumluluğu altında olması gerekmektedir. Merkezin kurulmasından sonra, seçilen bir dilde Topluluk yayınları düzenli bir şekilde yollanır. Merkezden sorumlu kişinin tasnif, fişleme, katologlama gibi kütüphanecilik hizmetleri ile birlikte, Avrupa Birliği konularında Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleri de vermesi gerekmektedir. Özellikle Üniversitelerde, Avrupa bütünleşmesi ve Avrupa sorunları üzerine Konferans, Toplantı ve Seminerlerin düzenlenmesinde bu merkezlerin yardımcı olmaları kuruluş amaçları arasındadır. İSTANBUL - IKV (İktisadi Kalkınma Vakfı ) Deposit kütüphanesi statüsündedir.(topluluğun tüm koleksiyonunu almaktadır yılında Komisyonun mali desteğiyle kurulmuştur. Avrupa Birliği ile ilgili Araştırma grubu tarafından yapılan etüd ve araştırmaları vardır.. Özel Sektörle / Ticaret Odaları yakın ilişki içindedir. Tel : (212) ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi 1967 yılında Eskişehir Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Bünyesinde AETE adıyla kurulmuştur.1982 yılında Enstitülerin kanunla kurulması kabul edildikten sonra AETE, Araştırma Merkezi haline dönüşmüştür.topluluğun hukuk ve ekonomi konularındaseçilmiş yayınlarını alır.merkezden Üniversite Lisans ve Lisansüstü öğrenciler, ve kurum dışı gelen araştırmacılar yararlanmaktadır. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

12 Tel : (222) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KÜTÜPHANESİ : 1970 yılında Ankara'da geniş halk kitlesine hizmet veren büyük ve değerli bir kütüphane olması bakımından topluluk yayınlarının büyük miktarının bulundurulduğu "deposit kütüphane" olarak kurulmuştur yılında Avrupa Dokümantasyon Merkezi Statüsü almıştır. Odalar Birliği aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulmuş BC-NET (Business Cooperation Network- İşletmeler Arası İşbirliği Ağı) ve BRE (Business Cooperation Centre-İşletmeler Arası İşbirliği Merkezi)dir. Tel : (312) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ : Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 1973 yılında HUKUK Fakültesi bünyesinde kurulan Merkezin amacı bugünkü AB çerçevesinde oluşan Avrupa Hukuku ve Avrupa Birliği çalışmalarına ilişkin hukuki sorunları incelemek, araştırmalar yapmaktır. Topluluğun tüm koleksiyonuna sahiptir. Avrupa veritabanlarına bağlıdır. Merkez Sorumlusu : Tel : / Fax : İZMİR- Ege Üniversitesi Rektörlüğü - Avrupa Dokümantasyon Merkezi 1976 Ege Ünv. İşletme Fakültesinde kurulmuştur. Daha sonra Merkez Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde hizmet görmeye başlamıştır yılında Merkez Ege Üniversitesi Kütüphanesine transfer edilmiştir. Merkezden, Avrupa Birliği ile ilgili ders alan, Ziraat Fakültesi, Ekonomi ve İşletme Fakültesi lisans ve lisans üstü öğrenciler ve üniversite dışı, Ege Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları ve özel kesim faydalanmaktadır. Tel: (232) / e- mail: ADANA - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Merkez Kütüphanesi 1979 yılında Üniversitenin İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Daha sonra İdari Bilimler yayınlarının Merkez kütüphaneye katılmasıyla Avrupa Topluluğu yayınları Merkez Kütüphaneye aktarılmıştır yılında Avrupa Dokümantasyon Merkezi Statüsü almıştır. Tel: (322) MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Avrupa Topluluğu Enstitüsü Topluluk yayınlarının yanısıra, zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan Enstitü 1984 yılında kurulmuştur yılında Türk Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Özel Eylem Programı çercevesinde düzenledikleri Toplantı, seminer ve konferanslara katılmak için davet edilen öğretim görevlileri için bir mali destek sağlamışlardır. A.B. konularında yapılan araştırmalar Enstitü tarafından basılmakta ve ilgililere dağıtılmaktadır. Merkez sorumlusu : Tel : (216) ANKARA ÜNİVERSİTESİ: ATAUM (Ankara Ünv. Araştırma ve Uygulama Merkezi) 1987 yılında Türkiye'nin Topluluğa girme talebinden hemen sonra kurulmuştur yılında Avrupa Komisyonu ve Türk hükümeti arasında imzalanan Özel Mali Anlaşma çerçevesinde bazı fonlardan yararlanmıştır.kamu ve özel sektör çalışanlarına E.U.Entegrasyonu ile ilgili eğitim vermek, ve diğer üniversitelerle birlikte Topluluk konularında araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Topluluğun tüm yayınlarını almaktadırlar. Tel : (312) KOSGEB- EURO INFO-CENTRE (Avrupa Enformasyon Muhabir Merkezi) AB faaliyetlerinden ülkemizdeki KOBI'lerin bilgilendirilmesi ve AB tarafından hazırlanan program ve politikaların oluşturulması için yönlendirici verilerin elde edilmesi için Avrupa Komisyonu tarafindan kurulmuş bir merkezdir. Merkez AB temel yayınları ve çeşitli CD ROM'lar mevcut olup Komisyonun birçok önemli veritabanına bağlıdır. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

13 Tel :(312) ERZURUM (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ- Avrupa Topluluğu Araştırma Merkezi) Merkez, sayıları 250' yi bulan Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Ziraat Fakültesi lisans öğrencilerinin faydalanması için 1990 yılında kurulmuştur. Merkezin ilgi alanına göre seçilmiş Topluluk yayınlarından almaktadır. Merkez sorumlusu : Tel : (442) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Avrupa Dokümantasyon Merkezi- Kütüphane ODTÜ-İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi sorumluluğunda- üniversite kütüphanesinde ayrı bir bölüm olarak 1996 yılında açılmıştır. Topluluğun tüm yayınları yollanmakta olup, aynı zamanda topluluk veritabanlarına da erişim sağlanmaktadır. Tel: Fax: ANKARA - BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Avrupa Dokümantasyon Merkezi- Kütüphane Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi "tam EDC" statüsüyle 2001 yılında açılmıştır. Üniversite Kütüphanesinde yer alan Merkez Avrupa Komisyonu yayınları için derleme kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Koleksiyon; Avrupa Birliği mevzuatıyla ilgili dokümanlar, bilimsel ve teknik yayınlar, istatistikler, raporlar, çesitli konularda hazırlanmış çalışmalar ve broşürlerden oluşmaktadır. Ayrıca Topluluk veritabanlarına erişim mümkündür. Telefon : (90-312) Fax : (90-312) E-posta : İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) Avrupa Dokümantasyon Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kütüphanesi'nde ayrı bir birim olarak yer almaktadır. Avrupa entegrasyonu ile ilgili yapılan akademik çalışma ve araştırmaların gelişimine katkıda bulunmak, üniversite ve diğer yerlerde Avrupa Birliği ve politikası üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, Avrupa Birliği kurumlarına ait resmi yayınların ve e-kaynakların büyük bir bölümünü içermektedir. Kurtuluş Deresi caddesi No Dolapdere ISTANBUL Tel: (212) (212) Fax: (212) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı ANTALYA Tel: (242) Fax: (242) E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

14 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: AVRUPA UFUKLARI BİLGİ PROGRAMI Avrupa Ufukları Programı, Avrupa Birliği kurumlarının, politikalarının ve Avrupa Birliği'nin genişleme süreciyle ilgili konuların, Türkiye'deki kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve bu alandaki bilinci arttırmak amacıyla hazırlanacak bilgilendirme girişimlerine mali katkıda bulunmayı amaçlıyor. Program çerçevesinde, Türkiye'de, Avrupa Birliği ve genişleme konularında kamuoyunun aydınlatılması ve tartışma ortamları yaratılması amacıyla çalışmakta olan ve çalışmayı isteyen kuruluşların uyguladığı bilgi-iletişim projeleri destekleniyor. Avrupa Ufukları Bilgi Programı neyi amaçlıyor? Program, Türk halkının Avrupa Birliği ne katılım süreci konusundaki bilgisini artırarak, sürece aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede, katılım öncesi stratejinin uygulanması sürecinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Program, çeşitli bilgilendirme projelerinden oluşuyor. Bunlar; Bilgilendirme amacıyla yerel/bölgesel/ulusal kaynakların ve ortakların seferber edilmesi; AB ile ilgili konularda Türk halkı üzerinde kalıcı etkiler bırakacak ve ilgi uyandıracak yeni girişimler başlatılması; AB ye katılım süreci hakkındaki kamu tartışmalarını canlandıracak nesnel bilgiye erişimin kolaylaştırılması; AB ile ilgili bilgilerin, yerel ve ulusal düzeyde bazı hedef gruplara (çocuklar, gençler, sanayi/ticaret odaları, çiftçiler, kadınlar, yerel yetkililer vs.) proje kapsamında iletilmesidir. Projeler aşağıdakileri içeriyor: Belli hedef gruplar için bilgilendirme projeleri, Belli coğrafi bölgelerde bilgilendirme projeleri, Medya projeleri, Halkın duyarlılığının artırılması ve araştırma projeleri. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

15 Programla neler hedefleniyor? Programın hedefleri şu şekilde sıralanıyor: AB ve Türkiye nin katılımı konusunda halkın duyarlılığının/anlayışının/ilgisinin artırılması; AB ve katılımla ilgili konularda, nesnel bilgiye erişimin kolaylaştırılması; AB ve katılımla ilgili konulardayerel/ulusal düzeyde bilgilendirme faaliyetlerinin artması; AB ile ilgili enformasyon faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, mevcut Bölgesel Bilgi Ağı da dahil olmak üzere, ilgili yerel/bölgesel tarafların profesyonel ve teknik kapasitelerinin artırılması; AB ile ilgili bilgi sağlayan taraflar arasında ortaklıkların/haberleşme ağının oluşturulmasının kolaylaştırılması; AB ve Türkiye nin katılımı konusunda tanıtımın artırılması, AB ve katılım süreci hakkında halkın bilgilendirilmesi ve tartışmaların canlandırılması. Program kapsamında hangi projelere destek veriliyor? Avrupa Ufukları Bilgi Programı kapsamında 7 projeye destek veriliyor. Bunlar aşağıdaki kuruluşlar tarafından yürütülüyor: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, Bilkent Üniversitesi, WALD, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESIAD), Sosyal Katılım ve Gelişim Derneği (ARI Grubu), İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV), TÜSİAD. Programın başlangıç tarihi ve bütçesi nedir? Program 2003 yılının Ocak ayında başladı. Toplam 903,000 Euro luk bütçesi bulunuyor. Program kapsamında desteklenen projeler kapsamında hangi faaliyetler gerçekleştiriliyor? Program kapsamında desteklenen projelerle ilgili bilgiler aşağıdadır; AVRUPA UFUKLARI PROGRAMI Yürüten Proje adı Ortaklar Özet Bilgi TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI İSTANBUL Yetişkinler ve çocuklar için Avrupa ile ilgili yayınlar - Proje, bütünleştirilmiş bir bilgi yayma programı aracılığıyla Türkiye de Avrupalı kimliği kavramını güçlendirme ve desteklemeyi amaçlıyor. Proje, dört bileşenden oluşuyor: Toplumsal Tarih dergisinde 12 sayı boyunca yayınlanacak Avrupa Eki, 20. Yüzyıl tarih eğitimine ilişkin 6 kitabın Türkçe yayınlanması, 20. yüzyıl tarih ders kitabı yazımı ve çocuklara ve gençlere yönelik Avrupalılık temasını işleyen bir dizi kitap yayınlanması. Hedef kitle, okul çocukları, gençlik, tarih öğretmenleri ve entellektüellerdir. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

16 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AB ÇALIŞMALARI MERKEZİ ANKARA ABve Türkiye nin katılım süreci konusunda halkın duyarlılığının arttırılması yoluyla daha iyi bilgilendirilmiş bir toplum yaratma doğrultusunda lise öğrencileri ile bilgi paylaşımı kampanyası - Projenin amacı AB ve katılım süreci konusunda duyarlılığı, ilgi ve bilgiyi bir dizi bilgilendirme faaliyeti yoluyla arttırmak: bir bilgi paketinin (kitapçık, anketler, posterler, tükenmez kalemler) hazırlanması ve her bir coğrafi bölgeyi temsil eden yedi ildeki lise öğrencilerine dağıtılması: (Edirne, Sinop, Erzurum, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ) Proje ekiplerinin AB hakkında sunum yapmak üzereilgili liseleri ziyaret etmesi. AB Çalışmaları Merkezinin yedi ildeki (Aydın, Balıkesir, Erzincan, Kahramanmaraş, Konya, Rize, Tekirdağ) okul müdürlerini davet ederek Bilkent Üniversitesi nde seminerler düzenlemesi. Hedef kitle lise öğrencileri ve öğretmenleri (normal lise, Anadolu/Fen lisesi,meslek liseleri, imam hatip liseleri, lise öğretmenleri ve müdürleri, AB Bölgesel Bilgi Ağının dışında kalan okul müdürleri) bulunmaktadır. WALD DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ İSTANBUL AB sürecinde yerel yetkililer 1-Akdeniz bölgesi Belediyeler Birliği 2-GAP bölgesi Belediyeler Birliği 3-Çorumlu Muhtarlar Birliği 4-Nevşehirli Muhtarlar Birliği Projenin amacı katılım öncesi süreçteki rolleri konusunda duyarlılıklarını ve AB kurumları, müktesebatı ve genişleme süreci hakkındaki bilgilerini artırmak yoluyla yerel yetkililerin belediyeler ve muhtarlar) katılım öncesi süreçte yer almalarını sağlamak, böylece yerel hükümet kuruluşlarının katılım öncesi süreçte etkili aktörler haline gelmelerine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, Yerel Yönetimler AB Bilgi Bürosu faaliyet gösteriyor. Diğer faaliyetler kapsamında ilki ve üçüncüsü tüm Türkiye de, ikincisi Antalya, Diyarbakır ve Nevşehir ve Çorum da olmak üzere belediyeler ve muhtarlıklarla gerçekleşen üç farklı anket yapılması, ilgili bilginin toplanması,tercümesi ve dağıtımıhaber bülteni hazırlanması, eğitim seminerleri yapılması bulunuyor. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

17 Ayrıca, AB Sürecinde Yerel Yönetimler Konferansı düzenlenmesi söz konusu proje bünyesinde yürütülen faaliyetler arasında yer alıyor. Hedef kitle, proje ortağı olan birliklerin bulunduğu bölge/ şehirlerdeki belediyeler ve muhtarlardır. ESİAD EGE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ /İZMİR Anadolu Semalarında Avrupa Ufukları - Projenin amacı, 11 AB bilgi bürosunun bulunduğu iller öncelikli olmak üzere bu büroların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla Türkiye nin bütün illerinde kamunun daha iyi bilgilendirilebilmesini sağlamaktır. Faaliyetler arasında, eğitim/uzmanlık seminerleri (biri Türkiye de, biri Brüksel de olmak üzere), TV ve Radyo programları bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye de liseler arası kompozisyon yarışması, üniversite öğrencileri için araştırma yarışması, yayınlar, konferanslar (toplam 77), anket, 9 Mayıs faaliyetleri, bilgi büroları sokak şovları, kültürel faaliyetler vs. bulunuyor. Faaliyetler AB Bölgesel Bilgi Ağı yla işbirliği içerisinde yapılıyor. Hedef gruplar yerel halk, öğrenciler, üniversiteler, kamu kuruluşları, STK lar ve yerel medyadır. TOPLUMSAL KATILIM VE GELİŞİM VAKFI İSTANBUL Avrupa Ajandası Generation Europe Foundation Projenin amacı, Türk gençlerine Avrupa Birliği ve Türkiye nin katılım süreciyle ilgili kullanımı kolay günlük bir bilgi aracı sunmak ve gelecekteki AB vatandaşları olarak gençlerin önyargı ve endişeleriyle ilgili diğer medya organlarında yer almayan konulara açıklık getirmektir. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

18 Ajandada AB yi tanıtıcı bilgiler ve gençlerin ilgisini çekebilecek eğitim, kariyer, kültür, gezi, sanat, müzik, spor ve dünyada tartışılan sosyal olaylara yer veriliyor. Ajanda içeriğinin Türkiye ye özel olarak hazırlanan yerel içeriğinde ise hem Türk gençliğini hem de dünya gençliğini ilgilendiren konularda yazılar mevcuttur. Ayrıca, ajandayla bağlantılı olarak gençlerin AB ye katılımla ilgili yaklaşımları, umutları ve korkularına ilişkin bir gençlik anketiyapılması ve anketin analiz edilmiş sonuçlarının medyaya sunulması hedefleniyor. Hedef kitle, kırsal alanlar da dahil olmak üzere, Anadolu nun her bölgesinden yaş arası lise gençleridir. IKV- İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İSTANBUL Katılım öncesi süreçte AB- Türkiye seminerleri - Projenin amacı, Bursa, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Sivas, Denizli, İzmir, Kütahya, Adana, Antalya, Isparta, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Kars, Malatya, Elazığ, Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa dahil olmak üzere Türkiye nin pek çok yerinde düzenlenen seminerler yoluyla katılım öncesi sürecin amaçları, uygulanması ve kapsamı ile ekonomik, siyasi ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri konularında toplumun tüm kesimlerindeki bilinç ve anlayışı artırmaktır. Faaliyetler arasında, bölgesel düzeyde görsel araçlarla da desteklenen seminerler düzenlenmesi, AB nin yapısı, politikaları ve amaçları ile AB-Türkiye ilişkilerini daha iyi anlamak için bir rehberin hazırlanması ve dağıtımı, Türkiye nin AB ye tam üyeliğinin getireceği yararlara ilişkin bir E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

19 çalışmanın yapılması da bulunuyor. İKV, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği ve tam üyeliğin yararları üzerine detaylı bir rehber hazırladı.ayrıca,rehberlerin 5000 kopyası, 1200 poster, seminerlere ekolarak 5000 anket, Akdeniz bölgesindeki AB üye devletlerinin üyelikle birlikte kazanımlarıyla ilgili kısa bir film de hazırlandı. Hedef gruplar, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK lar, özel sektör, sektörel kurumlar, işverenler ve işçi sendikaları, siyasi partilerin yerel örgütleri, medya temsilcileri ve şirketlerdir. TÜSİAD/İSTANBUL AB üzerine Radyo Programı ve İnternet sitesi - 27 Eylül 2003 tarihinde başlayan Avrupa Postası başlıklı program, 6 ay süre ile her Cumartesi yarım saat yayın yapıyor. Program, özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, çiftiçiler, küçük sanayiciler, girişimciler, turizmciler, çalışanlar ve gençlere AB hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Radyo programının yanı sıra, internet sitesi, kitapçık, kitapçığın elektronik formunu içeren CD, yerel gazetecilere ve program yayıncılarına yönelik eğitim semineri de proje faaliyetleri arasında bulunuyor. Ayrıca radyo programının çeşitli bölümlerinden oluşan 6 programlık bir CD hazırlanması da öngörülüyor. E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

20 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği - devam: Türkiye Avrupa Takımı Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği İletişim Projesi kapsamında Haziran 2003 tarihinde bir Avrupa Takımı oluşturulmuştur. Avrupa Takımı nın amacı Türk toplumunun çeşitli kesimlerine Avrupa Birliği ile ilgili konularda uzman kişiler aracılığıyla kapsamlı ve doğru bilgi ulaştırmaktır. Avrupa Takımı üyeleri kamuya açık çeşitli toplantı ve etkinliklere konuşmacı olarak katılmakta ve bir anlamda bilgiyi ulaştırmada elçi rolü üstlenmektedirler. AB üyeliğine aday diğer ülkelerde de varolan bu yapının oluşturulması için aralarında üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medya kuruşlarının yer aldığı yaklaşık 180 kuruma başvurulmuş ve kurumların bünyesinde bulunan AB uzmanlarının isimleri ve özgeçmişleri talep edilmiştir. Başvuru yapılan kurumların katkısıyla, Türkiye nin çeşitli illerindeki kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen isimler, uzmanlık alanları, dereceleri ve coğrafi bölgelerine göre tasnif edilerek, Avrupa Komisyonu TürkiyeTemsilciği nin onayladığı yaklaşık 500 uzmandan oluşan bir bilgi bankası oluşturulmuştur. Söz konusu 500 uzmanın içinden, 144 tanesinin projelerde aktif olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Avrupa Takımı üyeleri AB ile ilgili konularda düzenlenenkonferans, seminer, eğitim ve TV programlarınaistek üzerine konuşmacı olarak katılmaktadırlar. Bilgi bankası, AB ile ilgili konularda uzman kişi ihtiyacı olan tüm kurum ve kuruşların kullanımına, uzmanların ve bütçe durumunun uygunluğuna bağlı olarak açıktır. Talep halinde Avrupa Takımı uzmanlarının AB ile ilgili konularda düzenlenen faaliyetlerekonuşmacı/eğitimci olarak katılmaları teşvik edilmektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği bu girişimle ilgili ayrıca Dışişleri Bakanlığı nı bilgilendirmiş ve söz konusu bilgi bankasının kamu kurumlarında AB konularına yönelik konuşmacı ihtiyacı doğması halinde kullanılabileceğini belirtilmiştir. Bu inisiyatif AB İletişim Projesi nin Türkiye de uygulanması için hükümet ile işbirliğini geliştirme ve sinerji yaratma konusunda yararlı olacaktır. Avrupa Takımı, Türk Hükümetinin ve Avrupa Komisyonu nun yürüttüğü iletişim stratejilerinin eşgüdümüne somut katkı sağlayacak biraraçtır. Örneğin, Avrupa Takımı üyelerinden birisi olan Dr. Aylin Güney in (Bilkent Üniversitesi) katıldığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerde AB genel ve AB-Türkiye ilişkileri konusunu işlenmiştir. Bu seminer geleceğin kaymakamlarına/valilerine yönelik bir eğitim programı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Seminere 60 kaymakam adayı katılmıştır (22 Ocak 2004). Haziran 2003 tarihinden bu yana Avrupa Takımı üyeleri aşağıdaki aktivitelere katılmışlardır: 1.Prof. Dr. Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi) AB Yerel Bilgi Bürolarının bir araya geldiği çalıştaya katılarak AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen son durum hakkında konuşma yapmış ve tartışmaya katılımı sağlamıştır (16 Ekim 2003). 2.Arzu Yürükçü (Tarım Bakanlığı) ANSİAD tarafından düzenlenen Antalya daki sera sahiplerine yönelik AB nin Ortak Tarım Politikası konulu seminere konuşmacı olarak katılmıştır. 3.Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (Galatasaray Üniversitesi) TÜYAP Kitap Fuarı nda (Türkiye deki en büyük fuar organizasyonudur; kişiden fazla katılım olmuştur) açılan AB İletişim Projesi standına katılmış ve soruları yanıtlamıştır. Genellikle öğrenciler ve akademisyenler Dedeoğlu na AB de farklı konularda son gelişmeler hakkında sorular sormuştur (1 Kasım 2003 ). 4.Dr. Emre Gönen (Bilgi Üniversitesi) TÜYAP Kitap Fuarı ndaaçılan AB İletişim Projesi standına katılmış ve soruları yanıtlamıştır. Gönen Türkiye nin AB yekatılımı hakkında sorulan soruları yanıtlamıştır (26 Ekim 2003). 5.Prof. Dr.Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi) TÜYAP Kitap Fuarı nda açılan AB İletişim Projesi standına katılmış ve soruları yanıtlamıştır. Karakaş AB nin Ortak Tarım Politikası ve Bütçesi konularında sorulan soruları yanıtlamıştır (26 Ekim 2003 ). E. AYKAR Sektörel Dernekler Federasyonu / 3 Eylül /64

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı